Μαθηματικά Δ΄ Επανάληψη 7ης Ενότητας

of 30 /30

Embed Size (px)

Transcript of Μαθηματικά Δ΄ Επανάληψη 7ης Ενότητας

1. 101001000. :) *10= 505 *100= 500*1000= 5.000 *10= 25,02,5 *100= 250,0*1000= 2500,0) : 10= 0,55 :100= 0,05:1000= 0,005 :10= 0,252,5 : 100= 0,025: 1000= 0,0025) 12, 50, 0,4 15,05 10,100,1000,10.000 .) 14, 25, 1,5 12,002 10,100,1000,10.000 . ---- 10,100,1000. , 10,100,1000.. . , 10,100,1000 . 2. . . . . . . : 12dim-volou.mag.sch.gr 3. 3 6 ( ). 8 ( ) 1 . 3 4 ( ). 12 1 :12 + 1 = 13 13 8 ( ). 4. 7 8 ( ). 6 ( ) 5 . 7 5 ( ) 5 . 4 8 ( ). 2 0 ( ) 3 . 4 5 ( ) 3 . . 5. 6. 2 ( .. 280 982 344 56 908 ) . 2, 3, 5 9 . 5 ( .. 240 485 ) 9 :(.. 702 = 7+0+2=7+2= 9 ) 3 :(.. 453 = 4+5+3=12=1+2= 3 )(.. 357 = 3+5+7=15=1+5= 6 )(.. 990 = 9+9+0=18=1+8= 9 ) 7. , : 3 8 . 2 . 2 3. 6 8. 8 6 . 2 1 : 3 21 . 7 . 3 7 21 . 8. , : 24 98 2 9 . 4 . 4 4 . 6 8 1 . 4 2 . 9 9 . 98 96. 2 96. 2 6 : 24 26 2 2. 1 . 1 4 . 4 6. 1 2 . 2 2. 26 24. 2 24. 9. 41. : . 1 -04-13 !! , . . 10, 100 1.000 10, 100 1.000.:52 x 10 = 520 52 x 100 = 5.200 52 x 1.000 = 52.000 -- 2, 5 10.2 4 1x 51.2 0 52 4 1x 1 51 2 0 52 4 13.6 1 52 4 1x 3 1 51 2 0 52 4 17 2 37 5. 9 1 5 10. 1. :2. : 128 = 128.000 95 = 9.500 110 = 1.100 276 = 2.760 3.250 = 325.000 230 = 230.000 2 8 7x 1 5 4.........................4 7 3x 2 3 4.........................3 3 3x 2 2 2.........................8 4 1x 1 0 2......................... 11. 42 1 9 7 13--1) 13 2 1 3 2 19 1 92) 13 19.3) 13 19.13 1 = 13 2 =4) 13 1. 13 1 = 13. 13 19 .5) 6 1 . 13>6. ;; 67.6) 13 6713 1 = 13 2 = 13 3 = 13 4 = 13 5 =7) 13 5. 13 5 = 65. 65 67 .8) 2 12. . 20 . 20.000. 2 .1..........................................................................................................................................................................................................................................2.......................................................................................................................................................................................................................................... 25 3 = ............................................................... 123 5 = .............................................................. 45 67 = ............................................................. 178 20 = .............................................................. eva-edu 13. ) 4 ) 3 1.500 -380 . 3 - . 10, 100, . ; 1.000 ;) . 3 24. . . ; . 3 2 1 . 250 . 500 ) . 8,4 12 . 50 . . ;) 1213 4 , 185 11 10 . 7.537 . ; 14. ) 5 , 85. , 12 ; :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 85) 500 12 . ;( , ) 15. 7 : : 7::1. ) :) 472 358400 70 23005082. :2 7.210 8.356 9.313 4.704 5.9185 2.605 3.761 4.510 7.352 6.85510 6.100 4.108 2.063 4.800 9.7503 436 853 210 603 9819 2.730 6.705 2.475 3.750 6.597 16. 3. : 3.765 15 . ;:4. :....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................:5. : 17. 6. :7. 25 . 225 . 17 . 0 ;( ): 18. 7: : 1. .25 50 = 300 400 = 25 25 = 500.000 : 5.000 = 1.000.000 : 4 = 360.000 : 120 = 2. 5, 6, 0, 9, 3, 8 3 500.000 3 500.000. 500.000: 500.000: 3. 5 45 . 12 ;: 4. 1.256 . 4.600 , 9.800 . ;: 5. . 5 36.45 243.00 365.23 2 243.98 5.45 456.34 100 123.8 132.4 12.5 19. :1. 13 24 . 2,40. ;2. 24.145. 17. ;3. 12 4.216 . ;4. . . 28 16 . .; 20. :_________________________________________ 14/5/20131. .168 254 329 283 297 2382. .42811 : 13 80736 : 97 8763 : 31 5176 : 26 21. :_________________________________________ 14/5/20133. 768 . ;:_________________________________4. 67 78 8,162 . ;:_________________________________5. 1.850 .., 19 . .________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________:__________________________________:__________________________________6. 17 . 640 . 100 71 , , ;:____________________________ 22. _________________` / / 20___ : __________________________________1. . : 2 4 6 5 7 14 13 3 22 5 15 13 25 50 45 23 67 80 20 60 55 40 89 100 120 80 45 45 95 90 120 180 130 360 135 1502. :1 2 5 3 5 0 8 7 0 3 2 1x 2 3 4 x 2 3 3 x 4 5 5 x 1 2 23. : 278 . ; : _______________________________________________________ . , 123 320 , 102 285 234 155 . ; : ___________________________________________