Φύση & Υγεία

167

description

Βοτανοπρακτική Φυτοθεραπεία Το περιβόλι του Θεού

Transcript of Φύση & Υγεία

 • }- ui

 • \

  I I

  I

  \

  \

  \

 • I

  \ I

  I

  \ \

  \

  \

  I I

  I

  \

  ,

  \

  \

  \

  I

  \

  ,..

  v

  I

 • \

  I

  /n & )!)ea

  \ \ I

  I

  I

 • CoyrigiH
 • v - i

  uc

  u

 • r ,

  & :

  :

  IB'X_ttemsillll 14, , : 010 7613.110, e-mail: [email protected]

  :

  Stepl1an ie Toules, Naturally healthy slcin , Stoey books MichaeJ Castleman, The new l1ealing hebs, Bantam

  Fancois Couplan, Ph.D, The Encyclopedia of Edible Plants of No-th Ame-ica, Keats james . Dulce, Ph.D. , The geen phal'macy hebal handboolc, St. Martins Papebaclc

  Jetho Kloss, Bacl

 • py vv pp pav , v

  t

  :

  .

  ,

  , - ,

  , . l ,

  . ,

  .

  . , 3.000 . , , q, , .

  ,

  . -

  5

 • ( -), ,

  .

  . , ,

  .

  , i ,

  , a .

  ,

  ~ ti , ~ ri ~ . ~ ~ ' ~ -

  ~ , , ~ ~ . , -' , , , ! -f

  ~ , ~ , , ~ , . ~ ' ,

  ~ ' ~ , 21 . ' ' ~ p

  (l : , 2

  : , 3: - ), ,

  .

  l , ,

  ( ). , ,

  . , .

  2 , - .

  , .

  3 , , .

 • ~ ~~~~ ~u~~ 4 4v~~ 4

 • 8

  ( Angelica archangelica) APXAJOTHTA 11

  . , ,

  pri

  ,

  ... .

  , -

  J . ,

  ' . . 1,40-2,30 . .

  . , ,

  .

  IATPIKH - 1 , , , ,

  . ( -

  ),

  ().

  , .

  , a .f-\cppva vv ay6y

 • (Cynara scolymus) 'Eva pv y1 -

  v .1 pp. pi pvpy1

  Ji t

  . ro 1 .

  ' , a . ~ , , .. 1,5 .,

  , , ,

  . .

  , ( ' V'r ). a () 1

  .

  -

  a , , .

  : a .

  , , .

  IATPIKH -

  1 .

  u

  , i . ,

  . 1 , ,

  it/ n> yy>

  , ,

  -' a. (-),

  . r, , 1, , ,

  .

  a va JC npvl" a

 • 10

  (Lonicera caprifolium)

  yp -11

  a . "a

  a . a-, - - .

  a11 t

  . , , ,

  r . () -

  .

  -

  , , .

  IATPIKH - tl. l.

  , . ,

  , ,

  . 1

 • () (Vitex agnus castus) p n 11pyn, n p1 1 pi n.. popn 1.,

  Kl m pi1 p 1 pyi n

  AJ?XAIOTHTA ,

  , , v J(v a , , , , u , a a. , a

  a a . a . ' , ,

  aa. , , t . -

  , , a . , n u . a .

  y a ,

  ' .

  , . ,

  " a.

  7 .,

  . ~

  uu, . () a ~.

  f u ,

  . , .

  ? -

  , (), a (a)

  (y, ).

  c , rv , c

  . ~a

  ('c , , ),

  .

  , a~ , , , ~. a . aa .

  11

 • 12

  (Achillea millefolium) n u,

  u v 'r

  . '!: ,

  'r.

  , , 16

  , .

  , 'r ,

  . 1 . , p

  ,

  .

  a

  n (

  , t1, , , , 'r t1 ( - 1 ), a . r , 'r ap ' a.

  a, a, , na, , n, ,

  , a-. p , , a-

  , 'r .

  'rll ) ~~~~~~~~~~~~~~::_]:~~~~~~~ .

  -

  p, , , -

  tf n> yy> --~~~-

  Oal" n.,. fAopn / po-cpnfAaTo l"a \ cpap!ao a

  6C3 v nvp. a a\c~ f \v\\

  na\ n\n1 \

 • (Agrimonia eupatoria) ,

  n .

  , 63 ..

  f , ac v, , ( ), . a

  r, 1 . ,

  .

  (,

  ), a, , -.

  a-

  .

  , ,

  , -

  . ,

  , J

 • pp ( up) (Prun us spinosa) APXAJOTHTA , v, ,

  , .

  J ,

  , - ,

  - , -. , n n yvna,

  ,

  n Oettzen . , , . .

  ...

  14

  n

  . ,

  ,

  1-4 ., , a , .

  n

  ,

  .

  -lJ.]J;[I.EI;. ,

  n, -

  , .

  n

  ,

  ,

  - . C , . , ,

  , .

  (Aloe vera) , ,

  . , 60 ., .

  (

  ) , a

  .

  -

  , , ,

  .

  (n, n), , , . ,

  , . , ,

  . , , , ,

  . , , .

 • (Amygdalus graecia) . , , , ,

  1 , ' nux. , , J: - ,

  .

  , ~ / . , -~~ ... \. l /~ 3 . '

  '*''- )fl'~.f~ . r ,

  ,

  ,

  '/. : a Jm 1 , ~,i.

  .

  ,

  , ' , . .~ .' -~ :f_.

  ' ' ( ~ (. I~ ~ ' , ~\~t/Mi~: ~ ~>,;-.'$-':\~ ' ~- - a) ' ~~U"b" ' ''!-J \..'

  . 1-2 (). (- : ~..?8 ~ : .... _. '-~ . ). ,( ' ~ , a- ,_

  p n:,

  . f -

  _jj IAIPIKH - ' . ~~~ , ~a ~

  j~ a, \. \ ~ h . ~~ , ;.

  , . 50-

  60 .

  , ,

  , , .. J , -

  . a-, , , . a, . u

 • 16

  (Anethum graveolens) APXAIOTHTA

  .

 • ( Quercus ilex) :

  ( a-), ,

  ap .

  .

  KAIEPfEIA ( 25 .), , , ' . , t, . .

 • 18

  (Arnica montana)

  a . . , .

  , , ,

  , n ,

  30 . , -

  , , ,

  ,

  .

  .

  Ta

  a, a ,

  ,

  .

  -

  a , a-

  (Arum maculatum) a,

  v. , v,

  , JC, , .

  , , , ~,

 • pi ( Artemisia vulgaris)

  - . , , - , nc , moxa, . un , 1

  , n.

  'f

  r .

  , '

  , r , -

  , . 1 ., t 'f , , , a

  .

  ,

  .

  IATPIKH - , vt ,

  , .

  .

  , . (

  ) n .

  , , ,

  .

  p (Asperula odorata) , a -

  , , a . , 1500, -

  (Maitanlc), a .

  r r,

 • p (Astragalus membranaceus) a

  , huang qi,

  u

 • (V aleriana officinalis) ,

  .

  IATPIKH -

  r n .

  , l o .. , an .

  , , .. ,

  n.

  ,

  r a 2 .

  ( , -), (a,

  a) . a -

  t , , ,

  , .

  1,20 p., -

  , , .

  , , n a , a ( , ), ,

  , .

 • 22

  ( Ocim um basilicum) .p11, pp, vpp, 611 1 pi1 1

  nv pn n v n 1 nv iv p , ( ), ,

  . , v, . , 4.000 , , ,

  .

  a

  :r

  .

  ,

  . ,

  ,

  . .

  , ( ) . , , p .

  --

  , . a,

  , .

  ,

  if n> yayd>

  . 4-5 . , , . ,

  , .

  IATPIKH -

  . .

  , . a u . ~ 1 ,

  , , .

  .

  ,

  . , a.

  ro

 • () (Quercus robur) 16p:, a1v61, n 1p:ri vp Aia 1 v pv

  i 1 nppa p6 vpn 1 yi , r . . , , .

  , , (, ),

  ( ), .

  '

  -

  . , , - 45 . -, , a . . . , ,

  - .

  \

  , .

  ,

  ( -

  ).

  IAIPIKH - , ,

  ( ~ , , ), 15-20% 50% .

  . a

  ~.

  ', ,

  . a

  .

  -

  23

 • 24

  ~ (V erbena officinalis)

  a, aupo-

  8ravo, /3v, yopyoyv, u, nv, , . , v , , . aa yy>

  ( ), , , . n

  t-1 i-''\ r'\ p..-a Jp 1-'C\ ,.;}\"'Q, pnnn

 • r

  ,

  -

  p () (V erbascum thapsus)

  . ,

  vp, , .

  .

  f

  u( , , , , . ,

  . , 2 . , .

  .

  f -

  , .

  IATPIKH -

  (), , , . a, a

 • ~ U (Viola odprata) 5 ~ -

  ,

  . v opupov, v v. a.

  , , , , , , ,

  ,

  , .

  , p (

  ). , .

  ( ), , , , , (). u

 • pb (Ramnus frangula) .

  nt 19 . p a 17 -, a , a n-r.

  KAIEPfEIA 8 5 ., , a . , - , , , -.

  f a

  , , ,

  a .

  IATPIKH -

  a ( a-r ), a,

  a, an, a. a a

  , . a

  t ,

  . . a (1

  a ) . , .

  (Avena sativa) APXAJOTHTA

  r

 • 28

  pu (Bryonia dioica) 1 .

  pav-paypa. 'l .. 1 , .

  .

  f , pnp, pp, vtJcu, pp, ypcc pup,

 • & (Silybum marianum)

  ' ' 1 .

  - ,

  , ,

  . 1

  y yc,

  , a' a

  .

  : , . '

  , , .

  - - . - 1:1 ~

  u. aa-

  '

  , , . ,

  1,5 . ,

 • 30

  (Glechoma hederacea) p

  . . a a.

  ,

  , , .

  . , , , ,

  , a .

  , .

  - v ,

  , , , , . a ( ),

  (, ), ().

  a , -

  ', , ,

  .

  (Pimpinella anisum)

  a , '

  , .

  vv , ,

  , . vv .vvn

  ov .

  , ,

  . , , 60 .,

  , .

  . .

  IATPIKH -

  , . - (

  ), -, , , , , . u

 • (Glycyrrhiza glabra) .

  a . " a

  ... .

  1 . , a - . a ( ).

  , 2 . , ,

 • ::>

  5 1-J ....

  ....::: '0

 • p b (Rosmarin us officinalis) 1p pp11, i1 py11 v1

  p p1v y1n

  APXAIOTHTA ' , .. , '- 8v ,

  pvu

  . , , p, v -

  8vv, , ' . , ~ a.

  f ,

  . r . , .

  , ,

  ( -

  ). . , , 1,5 2 . ,

  , , -

  - . .

  - , . , ,

  .

  r _

  ~d nr yayr ~p\.a..- pnnfa n IAaye.p

 • 34

  p (Laurocerasus officinalis) APXAIOTHTA

  , , 1, . -n

  . .

  , , a , '

 • (Menth~ spicata)

  n p

  ,

  .

  , ,

  . , - ,

  , ,

  , -

  tf n> yy> vf t"" np. t"C a

 • ] (Olea europea) g

  ~-> p6 1pnvn, vin, ~ 1p vp n n v i1

  :s n v n vl.11 yn 1 p 1 & ~ ava 1v1 pyv1n

  n py1: .iv ~

  36

  vp, , J'

  3.500 p . , p

  , ,

  J' . , tl.aa c (( ,

  , p p, . ,

  , (, 3,38).

  rp p .

  , 10 . , a

  , J pn n , r1 . , r, .

  ,

  . '

  , -

  , ' , .

  IATPIKH - uc

  , n , .a n , .

  . , ,

  , p

  . ( t) 1

  a ,

  a. tc, - - . .

  ~ef nr yayr \ l'a

 • (Eucalyptus globulus) 1, v, v 1pv, 1 n n p nv vnn p1 1. ,

  , ' c , .

  a cr . ,

  .

  , ' . a' a , a . ,

  . a. 1860, a c .

  , a

  a , . a

  19 , a

 • 38

  p (Ephedra sinica) APXAIOTHTA

  3000 ..

  ,

  . a . _

  1847 , ' .

  , a .

  .

  . , , , . , ,

 • p () (Crocus sativus) 1vi 1vn v1 v p ypiv v pn in va .61 1 v pp1 n 1vi1

  , , .

  , . aJa

  . .n - , . , , .

  ,

  , t

  , a- . 1600 .. , , , .

  , a' , .

  !, ,

  . ,

  , , .

  - , 10 .

  --

  , 3 l

  . . 75.000 450 . a

  . a 1/4

  , a , a .

  a au

 • ~ ~ &

  ::

  a ia ( ), a

  [(!), , ]. a a1

  , a .

  , -

  ~ (Hepatica acutiloba) . 10

  , a. , a .

  . 6-10

  (, , , , ), 2 .

  - . , ,

  .

  .

  ~ (Satureja montana)

  40

  a

  . ,

  .

  u , .

  . .

  , .

  . . ,

  . -

  . 1 -

  IATPIKH -

  . , ,

  . , , ( ),

  aa aaa.

  3 a- .

  , , . a .

  tf nr yayr 8p/fn caC

 • (Thymus vulgaris) p6 vpn, v1 p 1 1yp1 v, pp1 i1 p p1p po6

  . vn pn n n yi

  r , , .

  -

  .. ( . ) ro = ,

  .

  , nu

 • (Inula hellenius)

  a a .

  , , , . a . , ,

  a.

  a a

 • (Hippocastanaceae)

  r . a :

  , ,

  . -

 • 5

  5

  44

  (lris versicolor) APXAIOTHTA

  ( , ::

  ). a a , r

  . . ,

  (i pseudoacous setosa) .

  a aa.

  , a-

  ( ).

  IATPIKH - , , , a. a

  . , . n .

  . .

  (Salix alba) APXAIOTHTA a

 • a (Acorus calarnus)

  a

  . a ,

  an.

  ,

  aJ , c,

  . .

  . , , 1 .

  .

  IATPIKH - , a

  , , , a . : , , . . n , ,

  . ,

 • 46

  u ( Calend ula officinalis)

  caledae (),

  .

  .

  . " , ,

  .

  J, , 60 .,

  .

  [ -

  .

  I ATPI KH -

  , , ,

  ru .

  , ,

  . ,

  . ,

  n , , .

  . ,

  . , . ( ). .

  (Capparis spinosa) APXAIOTBTA ,

  , . -

  ,

  .

  .

  , . , 1-3 . , , . 4 .

  [

  - , . . a . . a .

  ,

 • b (Cannabis sativa)

  - , , . .

  r . t' ' ,

  ,

  , a .

  . , , ,

  . . a t

 • 48

  (Fumaria officinalis) , up n p, Jc

  va, p11 vp, . '

  y.

  , . , . ' ,

  , , . a .

  IATPIKH - 7

  . .

  , 1. . -

  . , .

  .

  : '

  1-2 10-15 . ,

  , .

  (Lepidium sativum)

  ,

  . , .

  , . 20-60 .,

  :

  , , ,

  , . . -

  . (). t. ::. ,

  . c .

  I ATPIKH -

  . , ,

  . , .

  , q c

  . , ,

  . uc

  , t. .

  , a a

  .

  C .

 • (Daucus carota) v, pp, 61p1v, n1p p6 n yv1i pp1 , J
 • 50

  ~d nf" yy> ( J uglans regia) ro..-

 • tf n> yy> etpe /;\ ~ ~n er ev- ~~ifiatlt~

  p/ ~" enn;\n.

  (Castanea sativa)

  e 1(Qf' el" l n;\/ v;\

 • 52

  ( Ca psella bursa -pastoris) aa a casella

  1-a . a

  a a. y

  ap.

  f aa ( ,

  ). ro , . . 30 . , .

  , .

  IATPIKH -

  , , , ( a ).

 • (Citrus aurantium) n .p n y1,

  nv n p p appa

  . , .

  IATPIKH - -

  90%), ( aaaa), , a ar C. ,

  . -

  cp vpv

  . negrunga, naclji,

  . 10 ..

  .

  11 u

 • 54

  (Colchicum autumnale)

  ... . ,

  .

  f

  , 1

  . ,

 • pp (Coriandrum sativum) . ,

  ,

  .

  . ,

 • 56

  (Arbutus unedo) APXAIOTHTA

  , ,

  1. , . , ,

  , J1, . ,

  .

  ,

  ,

  ~ IAIPIKH - I

 • - ( Cra taegus) . p, iv, v1 v, anapaino nv 1pyi n p1 f

  n u

 • ~~ (Arbutus unedo) 5 ~ - t

  .

  a, a, .

  a .

  (, ..). , ,

  56

  , ,

  . , , ,

  , , . ,

  . , ,

  J J .

  12 J, .

  , ,

  . , a

  .

  ' ,

  . , , . ,

  , 6 . .

  ,

  ,

  .

  """ Jna a1 cpr ax .. ov .axapV a;\\

 • p ( Cra taegus) p, iv, v1v, apin .nv 1pyi n p1

  u

 • J p ( ) s (Allium cepa)

  58

  p 1 p, 1 py1D. i va

  , ,

  nv p1n

  , ..

  ( ) , 'L

  3.000 . . n a

  . .

  ,

  , , , . , .

 • (Cydonia oblonga) ~ . ' ' c , .

  ni. , 111 1 . -

  rl , 6n n- ~ , a'

  ' . p pa . , a apaa, p

  . pa , , a . a a , ' c .

  ttf n> yy> n el"a '" nn v

 • 60

  (Cupressus sempervirens) p6 v 1 v,

  apxaio 1 pnpo, p y1a 1 pv1 1 p 11n

  , . , , , , . -

  , J

 • ( Cistus creticus) J'

  , > t"f . ~

  a- ../') , , .

  .

  (Rumex crispus) (

  ) E

  r'\1..,.-...,ll""-..._ a - .

  ~~--.t'-- , n, a

  ' a, 8,

  , i. . , , n . , .

  IATPIKH -

  , Bl, 2 C, ( ), ,

  .

  a' .-~ a

  . ,

 • ~

  g ~

  (Brassica oleracea) n v 1p .i ~

  ( ~

  & ::

  1 p1 n nv iv 1 n vpi

  ~

  ' .

 • b (La vand ula officinalis) ypoppn, 1:, y1 : p61, p1 n

  pap1vn p pn p ,

  ,

  , . laae,, .

  . n, . ,

 • 64

  (Citrus lemon) 1v, p11, p, pv1 iva1 611 n py1i. iv

  1 1 pa ppi

  11 pv, ,

  . 13

  , , - . . 19 .

  . , , .

  t .

  , , -r .

  IATPIKH -

  - , ( ) . :

  , , -, -, -, n, , , , 1, 2, 3 C. .

  u, r u

 • (Populus candicans)

  1-1 J

 • -::> (Linum usitatissimum) 5

  66

  , ,

  .

  , . n

  .

  , ,

  .

  1 .,

  , .

  , .

  IATPIKH -

  , ' . ,

  linoleum. ,

  .

 • (Lobelia inflata) (

  a a . -

  ' .

  ' v.

  (

  ) . a , , ,

  0,50 ., . , .

  , 11, .

  ("! , - ~

  . u

 • 68

  (Hupulus lupulus)

  , au

 • ~ (Petroselinum crispum) p6 vpn 1 vpi nv p1n, 1v pai"vav v1 p1 p

  n py1n i v

  f. , , . , 0 ,

  , r . , . , ' . .

  ,

  .

  . ' ,

  . J1- .

  , , a

  ' -

  , .

  ' , , 20 . 90 . , a.

  , , a . ' 15 . .

  a ta na'Ta p

 • 70

  b (Leon urus cardiaca) a .

  , vyp vp,

  . , ,

  (' ).

  , , . 1,5 ., .

  , -

  , .

  - t

  ( L-, , , ,

  ).

 • tf n> yy> ( Origan um marjorana) p"'nera rayep rvi ,

  . . i, a .

  .

  f , t J\ , .

  } , i., 40 . , a. , ,

 • ~~ & (F oenicul um vulgare) s ..< c::o

  66 pv v p 1 pv n yvn vp

  ....

  & ::

  1 ppyv p1 y1 ip1v 1

  ~ ,

  , .

  u

 • - (Pistacia lentiscus chia) ~ .

  , tn (t , 24

  t ) tn

  , ,

  . . a

  . ~ , a~ .

  3 . t , , , ' ,

  . , .

  , . -

  t n> yy>

  . , t, ~

  ,

  . pf a1\n KC\1 a\\a y\v

 • (Melilotus officinalis) '
 • (Mentha piperita) yi i nv ,

  n v pn v, piv n nv pn pp1 n

  . .

  , , .

  , . , : c ... . ,

  . , , .

  , , . , , .

  a . , n

  ,

 • 76

  (Medicago sativa) ,

  , .

  .

  .

  u

 • (Mal us comm unis) v p. nv nppa

  , , ,

  y1apo v -1 p

  , -

  , a .

  a a - '

  , . ' , 'a\.,.e e fAey\e nne .

  pnnea evp \ aye

 • 78

  (Atropa belladonna) belladonna . ,

  .

  a . , . -

  .

  IATPIKH -

  . ,

 • (Commiphora molmol) , , , . )

  .

  a . m, .

  a ,

  , , , . , . a

  , ,

  . , .

  , a -

  . nn q , .

  (a' ), . , , , . ,

  .

  -

  , .

  . p ( ). u . -

  (Myrtus communis) , vn pvn ,

  . , , . a

  u

 • 80

  (Nepeta cataria) n p.ap1vn Kiva,

  n v 1 pn v pv 1 2.000 v1 ..l ,

  2.000 .

  ,

  , uc .

 • . ( asturti um officinale) f . , nasturtium,

  a asus ctorqueo .

  , a 16

  .

  , , . , , C, , , ( ), . , , , , a.

 • 82

  (Nymphaea alba) ,

  11 . ,

  . a (, )

  (

  ).

  ,

  , .

  ( , , , ) -

  . , , ' , . -

  n , . .

  IATPIKH - . ,

  , , , (

  ), ()

  . a, ' " , a-

  . un . a, . ( ymhaea tuberosa) .

  (Datura stramonium) p p, u, /3pp pp, 16 . , , .

  ' 1.

  , , t1-

  i, .

  ,

  , , ,

  1 p., . -

  t1 , t1 , t1 ,

 • & ( Ononis spinosa) , v, nv ( ), pv,

  v (), , , .

  ayupo . vv

  : - 1 .

  -

  , - , a a .

  , u a, . a-

  . , , , , . .

  ; - I:!

  , - ,n

  .

  IATPIKH - , a ti

  :, , .., . ,

  ti .

  ( Oxalis acetosella)

  vnpa, ,

  ti, a . -

  (, ) .

  - . , , a

  .

  IATPIKH -

  . , -

  .

 • ' () (Orchis mascula) APXAIOTHTA ( )

  { .

  sahlep (

  ).

  . , J , ,

  . . , t .

  (

  vf3v) ,

  . .

  IATPIKH - t t

  r .

  t . , , 11 . , .

  .

  (Parietaria officinalis) , , vpv,

  vp vp, ( . .

  , a .

  , t , t a.

  IATPIKH -

  . , 70 . ,

  , t {().

  . ,

  .

  84

  ,

  a.

  . .

 • (Papaver rhoeas) 1v 1 n ..pnp, v1 p pn yov1pna, ppv1 p vv 1v ppa n n

  . , 0 r ,

  , , ,

  , . ,

  , .

  c ,

  . ,

  .

  , ,

  . .

  10 ~ .

  , 1 .

  '

  -- ~

  (- ), 1-

 • -::::> (Solanum tuberosum)

  n v v1p 5 -;> .< -

  ~ g.

  nv 1p: nv App11a1 1 y1v npp1v p pppiv piv

  I:: ~ ,

  , , ,

  16

  , . ,

  : . , .

  86

  , vpp

  , . , 1 ., (), +- naa n v yvn xpnn v "'

  n ryp

 • ~p (Passiflora incarnata) ~J .

  { . , tv , r )( , tt{ .

  ' , , . , , ' a

  . 0

  , .

  f , 3

  6 .

  , , a , , , .

  IAIPIKH -

  (, , ).

  (a).

  , -

  . , - , - = . , ./) , a

  . a-,

  . '

  r ,

  .

  p (Polygonum bistorta) , nvn, ,

  .

  a a-

  , , .

  f

  . ,

  , . . t .

  f

  .

  IATPIKH -

  ( a ), , , -

  . , , ,

  . -3 - rr~-- , -

  , a- . v ,

  a.

  n, , , ,

  , 3

  . .

  87

 • 88

  (Pinus silvestris) . , ' n . . . no

  ( , ( r ~~. ) ~~.::

  ~ y , .

  , -r , -r , -r a -r. -r -r ,

  ( ). .

  , 0

  n . n11

  a ,

  .

  () .

  ( ),

  .

  , ,

  , ()

  . , 30 . , , 1 , ().

  IATPIKH -

  ', , n11

 • ( C itrus sinensis) 1 pi ;n... p pn 1 y1a i1 11 611 n i f. 11 -

  0 - . rroi . -n t , . t . t6ou . . , , , -

  t. , 16

  t t . , ,

  .

  , ,

  t, .

  . , ,

  , u .

  IATPIKH - .

  . , C, , , .

  , -

  ~tf nf yayf

  , n . . t J

  , - ~ , , C, 1:1 . - J'J

  .

  'fO , . t t t. a- .

  . C - nc, to

  .

  . y

  .

  n:v av p V' vV\ ..- 6..-~pno p~"~nefa fAe ea r anoe:fAaa n

 • -::.>

  s

  90

  p (Potentilla erecta) APXAIOTHTA potes

  , , -

  ( )

  ( ). ..

  ,

 • (Primula veris) f. . fl , .crimus n ", a . n . n

  qa, pc, , , , pimavea.

  I .

  . , , , , .

  f -

  , ( ) (

  ).

  IA'fPIKH - ( ) C . (

  10%), , . , , a . -

  . . ,

  1 , .

  , ~ = /'J - a. c

  a. a . , - < - = , ,fJ

  a, , .

  (Buxus sempervirens) 13 n ri, nup p, a

  , , , a, .

  .

  t t , , t .., .

  a ,

  t . 6 . , , , , , .

  , t .

  IATPIKH -

  .

  '

  , 4 , , .

  , .

  c.

  . , , a '.

  91

 • 92

  (Taraxacum officinale) ( aa )

  1.000 .

  , , , , , ,

  , . 10 . , - a,

  . a,

  .

  .

  , , '

  . ,

  . , , , a __ _.111 . -

  , .

  -

  ( ' , , ). ', Bl, 2, C , . ', , ,

  . , 1 .

  . ,

  . C. , . Cadida ablicas, .

  (R hamnus frangula) r

  12 . 13 ,

  . 19 , -

  , , . ,

  , .

  ,

  a , '

  , , .

  IATPIKH - -

  a, a, ,

  .

  , ( 1

 • () ( Call una vulgaris) f. . ,

  .a , a

  . !

  .

  , , . , , , ,

  a.

  - av, a,

  .

  , , a .

  ,

  . a .

  , ( ) . ,

  .

  (Ricinus communis)

  , . 4 .. ,

  , .

  , , u

 • -:::> (Origanim vulgare) s .<

 • p[-~ (Rheum palmatum) . ' vr

  a .

  . 13 , ,

  ,

  , , 3 . . . .

  IAIPIKH - . ro , ,

  -

  , ,

  . 1- - ,

  , .

  . 1 1( i . 1 ,

  .

  . ,

  . -

  . , 1 ,

  .

  ( ) (Eruca sativa) APXAIOTHTA

  - ( ).

  v -

  n (). ,

  , ,

  .

  .

  , , . . 1

  ( ), .

  IATPIKH - ,

  ,

  ' . . , , a.

  , , .

  95

 • 96

  (Punica granatum) pin n vni n, nv p,

  1 p.npo nv pyn yp , vn, , , (),

  . , ,

 • (, ~~) (Rosa gallica) yp1a . nppn, n p1v1 nav KQ1 iva1 n 6i1 n n

  ,

  . , , a , , .

  , ~

  =

  , a a , -

  .n

  . , ,

  . , . a "n a

  .

 • 98

  (Ruscus aculeatus) di'. a a, , a

  . , t1 .

  c. aypopupn, 1up, n, pvJ, vpca

  ovnpa pp ().

  , , , nu

 • p[J.u (Saponaria officinalis) Af.XAIOTHTA

  , , JC, v

  , , n, ' a

  , .

  , :

  .

  1,

  .

  , , . 1 ., , ': , '!: .

  JC .

 • (Apium graveolens)

  , .

  , , , ,

  . -

  n a, , ,

  , 1

 • ( a) (Sinapis arvensis) . , v,

  . , .

  , , u . , ,

  , , .

  . -

  , , . 4

 • {J (Scilla-urginea maritima) 1

  , , c, , , pc , a .

  , a a a

  a . :

  a n. a

  : a n n n>.

  a ,

  .

  1,5 . , (

  ).

 • (~ ) (A llium sativum) vp y1p1 ppi n ,

  aapai pp. p.y1 i v, p. v 1 p.ovan1: appnp.a, n Bap1 p.p1

  ,

  , , ,

  , .

  a-. a- a,

  , . a

  . -

  .

  aaa, ' .

  , ' .

  , 50 ., a . a- .

  , ~a .

  IATPIKH -

  . , a, , , , C .

  a ,

  .

  f n> y~q,y>

  ' a.

  , , , . ,

  , , ~

  .

  a i a , a . a

  , i

  ap a . ,

  .

  lcn::a yvrn

 • ( Asparagus officinalis) APXAIOTHTA , , ' s,

  3 ..

  r c .

 • (Vitis vinifera) . , a

  a .

  f

  , , ,

  r . , . , ,

  ._,..,....._ , .

  . , . . '

  .

  a) . . ,

 • (Ficus carica) , , . ,

  . , . ( ) , . , -

  , . , .

  . , , , , .

 • (Tanacetum vulgare) . a a 16

  . .

  JI ,

  cpu,

  60 . ,

  . , .

  , . -

  .

  IATPIKH -

  (), , , , C,

  . , a ~

  ,

 • ( ) (Th u ya occiden talis) ,

  , . apa .

  p apa , Bt1a . pa a

  pa.

  ya,

  .

  I a

  10 . p

  , a p .

  IATPIKH - a

  .

 • p (Tropaeolum majus) , rm s s r

  ' .

  nv' , a .

  ,I 1

  . .

  (, , , ). , -

  . . , .

  -

  (), - (), -

  , (p). , , a,

  . , ( 1 i1 ), . C . a, nc,

  , , , - ~ n -. 1:1

  J'j . 1

  . v

  - .

  b

  , . n,

  !

  30

  . s, . , -

  , ,

  , , ,

  ' '.

  1 ilc . , ,

  n -.

  a , J1n a.

  - , , , ,

  n. n, .

  . , .

  109

 • (Urtica dioica) v. v i, n v1 y1 1 v1,

  n vi, p1 pnpi v, p p p n

  utica

 • (Yoscyamus niger) ~y { . ' a, . a 1.

  a .

  a . 1 , a . , , , . 1a

  , a .

  f a a a , .

  , , . , , a a .

  a

  . . a . -,

  . 17 . v a

  .

  r , , , ,

  IATPIKH -

  , ( ).

  , , .

  . . a,

  . . ,

  . - { -

  ,

  1 . a1

  . , . a- . a ,

  a .

  v1 . 60 . . 1 . , -

  J!.- . ~ . .-.ll\~~ : IATPIKH -

  , (n), ,

  , , , n.

  a . a a a . . , . t.

  111

 • (Hypericum perforatorum) ,

  Ivvn, . ~ ,

  29 , a

  , . , . . , ,

  .

  , a:

  .

  .

  , ,

  ~.

  ,

  60

  .

  . . ~ , .

  .

  -

  (

  .

  ),

  ,

  . - . ';' ,

  , . , p,

  .

  (u) (Fucus vesiculosus) APXAIOTHTA , 01c,

  . .

  , . ,

  .

  ~~

  , 1 ., , , .

  .

  - -

  112

  , ( ) ,

  (

  a .

  h ),

  pa. , , -

  . . -

  ,

  a - p . , .

 • (Sal via officinalis) va v1 1 v 1pyi

  v : pn; vv, Sanitatis Salenitanum,

  vurn vy

  . , . . .

  .

  . ' ,

  . 1690

  , . u

 • up~ (~) (Tilia europea) Ayanpvn pv, pva Xipva,

  n .p yJv pp1, y1a va pa pp1 vp i1 n f>

  a a. -

  a, a

  . n a a ,

  ().

  . 18 , a ,

  ' . a

  , , cc . '

  na a

  a , a - -

  .

  , -

  ,

 • (Menyanthes trifoliata)

  , pc a , a . .

  f

  , , , ,

  , a .

  f ,

  .

  IATPIKH - a , , , , , .

  ( -

  ), , , , , a , a . , a

  , , . , ~

  , 1:\ /)

  , , .

  (F raxin us excelsior)

  , ,

  , , , , .

 • (Ulmus rumbra Ulmus campestris)

  16

  , ,

  13pu[;, pr. ' a . , ' l

 • (M a tricaria chamomilla) p, 1v, pn
 • ubp (Solidago virgaurea) APXAIOTHTA

  , v n pn p!J , , . a , a

  .

  , ,

  , , a . ,

  70 . . ,

  , , , a

  , .

  aa

  a ,

  .

  IATPIKH - : ~a

  , , a , , a, , . a

  , . , a ,

  , , .

  a a- . ,

  a a,

  a . , ,

  . .

  , ,

  ,

  . ,

  u

 • ([Jv(u~~ ~(V( - ([Jv~( ~~

  f. (~u u)

  -

  , , .

  . a , 225-280 r ,

  nuca 3.000 . 'rn

  (, , , , 'r 1 ..),

  .

  , 30 . , . , 'r ,

  .

  5 'r .

  (Ginkgo biloba)

 • ( ) (Echinacea angustifolia)

  ,

 • (6 )

  (Zingiber fficinale)

  ,

  -8p, -, - . . , m ,

  . ,

  , -r -rn ,

 • ( )

  APXAIOTHTA a ,

  , a , a

  a 1 ,

  .

  , , a . , t< i. a

  a- . 9 , a ,

  a. , a

 • (Cananga odorata var. genuina)

  APXAIOTHTA , ,

  ( 25 .) , , , ,

  ,

  .

  , .

  , v n , , .

  , a.

  I IATPIKH - ,

  , , , a .

  n, n , , - ( ) .

  a

  (

  ) . a-

  , , , .

  , . : , , -' . ,

  ,

  . , ,

  .

  a- .

  .

  a : n .

 • a angelica archagelica agelica cnicus beedictus holy thistle loicea hoeysuclcle cyara scolymus articholce

  n itex agnus castus chaste tee agpyro repes cough gass

  C) achllea millefolium yanow milfoil agrimoia eupatoria agrimoy

  pruus serotia wld che-ry cydoia ulgaris quice

  aloe ea aloe vea n amygdalus graecia almod

  aemoe pulsatilla pasque flower aethum graeoles dill uta graveoles rue quecus ilex juiperus commuis juipe arica motaa moutai aica

  artemisia ulgais mugwot asperula odorata sweet wooduf

  () astragalus menbaaceus milk vetch () a asphodelus aestivus atemisia absiotium womwood c valeiaa officialis aleia gossypium herbaceum cotto ocimum basilicum sweet basil

  quercus robur commo oal< erbea officinalis erai

  () berberis vulgaris barbeny erbascum thapsus mullein

  () vibunum opulus cramp barl<

  () viola odoata sweet iolet borago officiale borage

  () hamus fagula alde buckthor

  (fragula albus) aea sativa oats bryoia dioica white bryoy

  (b-yoia cetica) caduus mariaus nilk thistle n getiaa lutea gentia

  geraiun robertiaum heb robet

  124

 • pimpiella aisum aise g lycynhiza g labra liquorice ( ) lauus obilis bay laurel daphe mezeeum mezereo lauroceasus offici alis

  osmaius officialis rosema

  () dictanus albus di ttany

  (burig bus h) metha iidis spearmit

  o lea euopeae olie etlHaea cetauium cetaury

  eucalyptus g lo bulus blue g um euphasia ostliaa eyebright

  () p ephed a siica deset tea crocus sativus saffron hepatica nobilis lier leaf satue ia montaa witer saory

  thymus vulgaris thyme n inula he lenius elecampane iscum a lbum mistletoe

 • -

  ~ --:-----_ i arbutus uedo strawbeny tee sambucus igra elde i cochliaia officialis scu-vy gass

  () ' crataegus hawthorn allium cea cydoia obloga quice carum cari caaway (cumi)

  1 cupessus semperires cypess cystus creticus I lamium album white deadettle rumex crspus yellow dog

  I (curled docl

 • } mytus communis nyrtle epeta cataia catip

  nasturtium officinale watercess nephrodium filix mas i. ymphaea alba wl1ite wate lily

  I

  datua stamonum tl1or apple

  I onons spinosa spiy restl1aow oxals acetosella wood so.-rel (

  I ) orcl1is mascula pule ochid I papaer rhoeas ed poppy (opiutn poppy) I paretaia officials peUitory of tl1e wall

  ft

 • ~~

  ~ IJ

  .....

  ..

 • ~-~~ ~-~ ~~ ~~ ~-~ ~ ~- ~ ~~~ :-- ~ ~ ~-- ~-- ~~

 • vtyt ~in_ ya i.

  2 . . 1 . .

  1 . . 1 . . n

  1 . .

  a , ,

  . . ' ' . ' ,

  , -

  1 . . 1 . . 1 . . 2 . . 2 . .

  . 1 . . . . 10 15 . ~ . , , . 30 a,

  6 .

  lw ~n. ya i. 1 1 . 2 . n

  1c. . 2 . .

  2 . .

  ,

  , , , , , " .

  ( 30 60 ).

  1 . . n 10

  . n 2 . .

  . . n 2-3 ()

  . , . Ot 4 3 .

  , .

  y ~le wv &!avf!n.wv 2

  2 2

  . ' . ' , ,

  4 130

  1 . , .

  . , n '.

 • vn lv n> .n> 2 . 'r

  2 'r . 'r. a 4 'r . 'r.

  , ,

  . , .

  , ,

  10 (tea tree) 5

  30 .

  . ' . 1 . '

  . 2 .

  v ya nv t!nn / v o.nn

  2 . . 4 q

  4 .

  ' . 1 . , . 2-4

  3 2

  ()

  . ' . . .

  11Ji111v Jt rpova 1 . . c

  2 . . ,

  . '

  a . ,

  . , .

  -

  20 . . :; a

  . , .

  131

 • :l 7119 111ooW111ov 1 . 1t. . a, (

  1 . . % .

  10 . ,

  u . . ' . , 30 . -

  10 2 2

  . . ' . 2 . . 1 q.

  lv ya ~e~flo.9va . 2 .

  4 . .

  . ,

  . 15 .

  1 . . -

  4 . , . - . 10-15

  . 6-8 .

  v~y~ l ya 7110Wlllo 20

  10

  15

  .

  . , '

  2 . , -

  132

  6 . . 2 . . 2 . . 1 . .

  ' .

  .

  . .

 • 111l111v .~ l~.v 2 . .

  1

  v , a,

  . .

  24 . a

  ~ 1 . .

  , , . 15-20 . a

  . n .

  f+flol~111ttJn . , ,

  111oow111ov u.> 4

  v 3

  1

  . . ' 2 . ' , . . .

  , . -

  2 . . 4 . . 2 . . Yz . .

  4-8 . '

  . 3 . . .

  , . v , 'v .

  8-16 .

  )w. ya v~.y! 1 . .

  30 . 1 . .

  . ' vv . .

  v , a . :r . 24 .

  133

 • v ya v~.y!

  2 . . ,

  , , .

  . ' . .

  , . 1 .

  : a ,

  ' .

  6 . 4 .

  :

  . ,

  . ' .

  , d . 5 . ,

  .

  a)}w. ya v~.y!

  25 . 1

  1 . .

  . ' . ,

  1 . . 2-3

  1 . v 3 .

  .

  +vv lf wv 1Bavtfwv. 1 . .

  1 . . 1 . .

  . . ' , . , -

  134

  2 J(. ,

  . a , ' . , .

 • 1 . . s Yz . .

  1 . . 1 . .

  , r

  . .

  , . , . -

  1 . . 1 2 s s 2 s

  , , . , . , a- , , '

  .

  i. n> ynavon> Yz . . t

  1 . . s

  , a

  .

  . ' , .

  , . 2 . , . 5-15 . ,

  .

  i. fJ.J 25 . s 170 .

  1 . . 1 . .

  1 . .

  , .

  , .

  . , -

  , . .

  1-2 . ' a , . , .

  135

 • loJCJa i_ w> 3 . .

  1 . . 1 . .

  1 . .

  =:

  , , , : . ,

  . .

  . . , a , ' .

  i_ aftaCJ_oJ 1 . .

  1

  .

  . ,

  . '

  . ' a,

  , . c . , v .

  vwn loCJdv ya 11CJW 4 . .

  4 . . 4 . .

  2-3

  , .

  , , , , . ' -

  136

  ,

  c ; . ' c .

  , c ' .

  .

 • n i. y Kiln 5 . .

  1 . . s 1 . .

  10 s s s

  10 s

  . ,

  , p.

 • -8 vr
 • Za.lflovv gaJwvaea 10 'r i

  i'r i t 'r ( 'r )

  ,

  , , .

  ' . ,

  15 , .

  . . , . a , . 2-3 . .

  Za.111ovv ya Fne . 3

  1 . . 'r 1 . .

  ,

  . . '

  , . . . 3

  .

  f1ogv ya i. v ~,J 2 . 'r. 'r 1 . .

  1 . . v 1 . .

  , ,

  . ' . ' , . 1 . -

  1 . 'r. 'r 2 . 'r. 3 . . , n

  . 3

  . 1 , . ' .

  . 15

  .

  139

 • vd da.7lfovv 3 . .

  1 1

  , . ' -

  v , . ~ . 1 .

  Za.7llovv ya l11 .l 1 . .

  1 . a 11{. .

  .

  , . '

  , .

  a rnnoAr~'l"l'l , . ' % 1 . . .

  . , .

  vn lodtv _lliv 1

  1 1

  , . .

  , 3 .

  1 i ( i )

  ( ~ ) , .

  1 . . , .

  45

  , . ' 1

 • .lliv

  1 1 . .

  , , . t wv .lliv

  1 . . 2 . .

  , uu

 • 1 . . 1 . .

  3-4 s

  s ,

  . ' -

  .t . ' - , , .

  , 5 . .

  1-2 . . a s, 6 . .

  4 . . 2-3 s

  '

  , . a -

  . .

  ld ya i 15 .

  200 .

  20 20-30 . , .

  2 . . 2 . .

  . 1 - . f; .

  tJtvd l ya tJao.iva iet 1 . .

  1 . . 1 . . .

  .

  142

  , . s . q. .

 • lw 111lv 280 ml

  2 . .

  .

  . ,

  n . ,

  .

  111vv l ya 111

  3 . . . . . .

  . . ()

  , . , . , .

  . .

  . -

  ,

 • -vyvr ,111v 1 . .

  3 . . 1

  'r 'r'r

  . .

  ' 'r .

  -

  . . . """''

  'ro . 'r 'r v_,_,_

  .

  A-rploveo ,~ ,il y 2

  1 . . 1 . . ~ . .

  'r 'r 'rn'r. 'r 'rO

  'r, 'r'r 'r 'r 'r . 'r 'ro -

  , . ,

  . 'r 'r . 'r

  'r . .

  ,111v cni,> 1 . .

  5 5

  2 . . 1 . .

  2 . . ()

  . 'r .

  'r . ' , 'ro , 'r . 10 'r. -

  144

  'r, . 'r 10 . 'r a . 'r 'r 'r , 'rO .

 • 1v n> vr 2 . . np p

  1 . . pt 1 . . p

  2 3 t

  4 3 t

  Yz . pt ( p)

  .

  . , . . 1 t

  1 . . t 2-3 tt

  .

  a . '

  . , , a . ' .

  .

  vd J.n 1

  4 1(:.. . np pt 2 . . tp

  ' . . , ,

  , .

  145

 • ~111d l ya Q/J_a 85 ml 1 . .

  2 . . 2 . .

  1 . .

  , . . . -

  . . , a v""'"'_, ,

 • i. atfvvad.ao> 1 . .

  10 . . 100 .

  10 . .

  . t(t

  ,

  . ' , . -

  15 . , . . , , .

  ( 1 ).

  '_ty. ya df dffJ>

  1 1

  1 ( )

  . , , , , . t( . .

  1 . . , .

  .

  11ld. 11 .nla ya d/dr,yln v dfflov>

  2 .

  10 . .

  147

 • J Aftin.a-a71Jla(jja a y.v s ya d/d~yn v dnftov>

  ()

  . a (5 20 ), ..

  a j 1

  . , , ,

  . , .

  ~~in. a ~atJ.nlo y va .tyalidt dnfto> 10 50 a.

  . a

  . , 2 .

  .

  Ko.111idt> ya . d~ dnfto> (1)

  - ) ~ . 5 - , 20 - - ~ . , d , - . , - , -

  ( - 2 r 1 - , - .

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Ko.111idt> y . d~ dnfto> (2) .

  , . ~ -

  148

  . , > nv

  a.

 • A71oeewavd eoJwv ppv1 pv ppi p1v np1, 1v 1p1 1ivv

  y1 p18v 1 pp p. p pun iv1 Un, yv. 1 ivvn

  4 . . t 4 . . t

  t

  c:

  ~

  . . , .

  .

  - ~ . - .. . .

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  A71oeewavd 111wv .~ l~.dv i 1 vnp 1 -vp 1 11 iv1 1p v 1v. np1 pp

  v1, 1 18pvv p18v, iv1 J_np y1 p1 p. p p

  iv1 1 1p1 p

  3 . . t 1

  1/8 t 90 4-5 t

  .

 • f+Wvrd ya dli> > Kndil> p p iv n y , v pv

  iv pp1 225 . 2 . . a

  55 . 2 . .

  , a . . ' .

  . .

  , a -

  , .

  ,

  ,

  . .

  ~JJv aJd ldava 1n v1 p1p v ppi np p11

  y p p v pn1pp. v v1 v p ppv p1

  pi p in p

  150 . , , 2 . .

  90 . (, ) 350 .

  . ( 30 ).

  . . t . , . 8

  .

  150

  , . , , . , ,

  , , , . .,., .

 • y f!.J ya vr. pv p11 vpi, n i py1

  p pi v p1 1 iv v p.v

  15 . a i i 2 i

  i

  .

  a

  . . , 6 20 , . ,

  , . a . , .

  Jwf!n J ~v p p1 p.1v p n 1p1

  1p1. 1' p p. p1v1 pi. p pv pe1 p,

  piv v p1 pp. 3 . . i

  2 . . a 1 . . i

  1 . . 1 . . 1 . . ()

  % . . 1 . .

  1 . . i it . ' , a

 • 711d.n iv p p p1 v 1 p1n pp1 p v1 n 1n 1 p pv1. np1

  pn p, , v ppv 1 p p 1 v. pn p

  pivp iv1 , p ppl 1 pv 11n

  1 . . 1 . .

  . . a

  1 . . 1 . .

  , a .. .

  , ut ' . .

  lBovllovloviv

  6 . . 4 . .

  4 . . 2 . .

  ' , . . .

  2 . . 2 . . ( ) 2 . . 1 . . .

  lBovl .~ v pi iv1 1p npo1il nv i1 ppiv p p 1 v popn pv1n. pi v 1 i1

  pi 6 . .

  4 . . 4 . . 2 . .

  1 .. . 1 . .

  .

  ' . .

  1S2

  ~. . 2 . . 2 . . ( ) 1 . . t..t ~. .

  .

  .

 • 55 55 8 8 10 29 9 11 n 11 10 12 13 13 28 52 28 n 14 12 17 12 98

  10 10 95 107 10 20 103 58 n 14 11

  83 105

  28 15 84

  84 84 i 15

  16 - 122 24

  16 45 17 17 17 33 17 102

  66 26 18 18 19

  8 17 102 112 19

  13 70 20 20 20 20

  55 12

  74 21 21 22 52 23 17 118 a 24 24 25 25

  26 26 55

  t 91 27

  27 55 116 28 82

  r 8, 29

  83 80 a 28

  29 18

  119 26 30

 • -::> 43 102 102 44 59 26 44 59 54 ::> 26 60 79

  20 79 .-4 79

  .-< 49 79 c::o 8 107 .-4 & 80 98

  ~ a 45 61 80 45 61 53

  f-4 25 61 98 46 33 81 93 66 81 v 80 62 81 99 101 82

  54 63 82 n 123 64 11 61 47 65 24 n 18 61 1i 83 48 33 67 65 n 48 66 46 36 83 46 n 66 83

  20 67 66 116 67 84

  48 61 84 8 67

  49 - 117 15 24 20 50 11 83

 • Echinacea angustifolia 120 Ephedra sinica 38 Euphrasia officinalis 38

  Euca sativa 95 Ethrae centaurium 35 Eucalyptus globulus 37

  F Ficus caica 106 Filipendula u lmaria 104 Foeniculum vulgae 72 Fraxinus excelsior 115 Fucus vesiculosus 112 Fumaria officinalis 48

  G Galium apaine 52 Gentiana lutea 28

  Geanium maculatum 29 Ginl

 • 5 6

  7

  8 8 9

  10 10 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29

  (Agelica achagelica) (Cicus beedictus) (Cyara scolymus) { (Loicera caprifolium) (gy epes) v () (Vitex agus castus) (Achillea millefolium) (Cydoia ulgaris)

  (Agrimoia eupatoia) (Puus serotia) () (Pruus spiosa) v (Aloe ea) (Amygdalus gaecia) (Aemoe pulsatilla) (Aethum graeoles) (Ruta graeoles) (Quercus ilex) 0uiperus commuis) (Aica motaa) (A-um maculatum) (Attemisia vulgais) (Asperula odoata) (Astragalus nembaaceus) (Asphodelus aestius)

  (Valeriaa officialis) (Gossypium hebaceum) (Ocimum basilicum) () (Quercus robu) (Vebea officialis)

  (Berberis ulgatis) () (Verbascum thapsus)

  (Viburum opulus) (Viola odprata) (BOJago officiale) u (Ramus fagula) (ea satia)

  (Bryoia dioica) i. (Getiaa lutea)

  a' (Silybum mariaum) (Geraium maculatum)

  30 30 31 31 32 33 34 34 35 35 36 37 38 38 39 40 40 41 42 42 43 43 44 44 45 45 46 46 47 47 48 48

  (Glechoma hedeacea) (Pimpiella aisum)

  (Glycyhiza glabra) () (Daphe gidium) (Laurus obilis) (Rosmaius officialis) (Lau-ocerasus officialis) (') (Dictamus albus) (Metha spicata) (Ethrae cetauium)

  (Olea europea) (Eucalyptus globulus) (Ephedra siica) (Euphrasia officialis) () (Crocus satius) (Hepatica acutloba)

  (Satut'eja motaa) (Thymus vulgaris) ! (Iula helleius) (Viscum album) (Hippocastaaceae) (Hippuis ulgais) (lis esicolor)

  (Salix alba) (Acot'us calamus)

 • 49 50 51 52 52 53 54 54 55 55 56 56 57 58 59 59 60 61 61 61 62 63 64 65 65 66 66 67 67 68 68 69 70 70 71 71 72 73 73 74 74 75

  158

  (Daucus caota) Quglas egia) (Castaea satia) (Capsella bursa-pastoris) (Ga Hum aparie) (Citus auatium) (Colchicum autumale) (Coallaria majalis) (Coriadrum satium) (Sambucus nigra) (Arbutus uedo) (Cochliaria officialis) (C-ataegus) ( ) (Allium cepa) (Cydoia obloga) (Caun cai) (Cupessus sempeiens) (Cistus c eticus) (Lamium album) (Ru nex Cl'ispus) (Brassica oleacea) (Laandula officinalis) (Citus lemon) (Populus cadicans) () (Lithospemum officiale) (Lium usitatissimum) (n) (llex aquifolium) (Lobelia iflata) (n ) (Lppia citriodoa) (Hupulus lupulus) (Madragoa officinaum) ' (Petroselinum crispum) (Leoul'Us cardiaca) (Manubium vulgae) (Oigaum majoana)

  (Lactuca satia) (Foeiculum ulgae) (Pistacia letiscus chia)

  (Melissa officialis) (Mellotus officialis) (Solaum melongea) (Metha piperita)

  76 76 77 78 78 79 79 80 81 81 82 82 83 83 84 84 85 86 87 87 88 88 89 90 90 91 91 92 92 93 93 94 95 95 96 97 98 98 99 99

  100

  (Medicago satia) (Mala sylestis) 1 (Ma lus commuis) (Atopa belladona) (Stachys officinalis) (Commiphoa molmol) (Mytus communis) (Nepeta cataia) (Nastutium officiale) (Nephrodium filix mas) (Nymphaea alba) (Datura stamoium) (s spiosa) (Oxalis acetosella) () (Orchis mascula)

  (Parietaia officialis) (Papae hoeas) (Solanum tuberosum) (Passifloa icaata) (Polygoun bistota) (Pius silestis) u (Pulmonaia officialis) (Citrus siensis) (Potentilla erecta) (Ailium porrum) (Pimula eris) (Buxus semperirens) (Taaxacum officiale) (Rhamnus frangula) (n) (Calluna vulgaris) (Ricinus comnunis) (O iganum ulgare) (Rheum palmatun) ( ) (EI'Uca satia) (Puica ganatum) (, ) (Rosa gallica) (Ruscus aculeatus) (Lythl'Um salicaia) u (Sapoaia officinalis) n (Smilax officialis) (im gaeoles)

 • 100 (Betula pedula) 101 ( a) (Siapis avesis) 101 (Siapis alba) 101 (Siapis igra) 102 (Scilla-urgiea maitima) 102 (Rubus ideaeus) 103 ( ) (Allium satium) 104 (Asparagus officialis) 104 (Filipedula ulmaia) 105 (Vitis viifera) 105 v (Nigrum solaum) 106 (Ficus carica) 106 (Symphytum officiale) 107 (Taacetun ulgare) 107 (TeuCl'ium cl1amaeds) 108 () (l1uya occidetals) 108 (Tigoella foeum gaecum) 109 (Tl'Opaeolum majus) 109 110 (Urtica dioica) 111 (Yoscyamus iger) 111 (Hyssopus officialis) 112 (Hypeicum perforatorum) 112 () (Fucus vesiculosus) 113 (Salvia officialis) 114 () (ilia europea) 115 (Meyathes tifoBata) 115 (Faxinus excelsio) 116 (Ulmus mbra-Ulmus campestris) 116 (Chelidoium majus) 117 (Mat-icaia chamomilla) 118 (Solidago vi-gaUIea) 118 (Platago) 119 ( )

  (Gil

 • ,

  ,

  \

  \

  )

  I

  \

  ' ,

  \

  \

  \

  r

 • ' I

  I

  ,

  \ ' I

  \ ; ( ...

  \ /

  "'

  r \ '

  ~

  \

  \

 • :

  , .

  , , - , , - .

  . , , 19

  , , .

  , ~ ,

  . q , ,

  . , , , , ( \ , ) ll

  . , (

  ) ,

  21.