πρόληψη για την υγεία!!

download πρόληψη για την υγεία!!

of 7

Embed Size (px)

Transcript of πρόληψη για την υγεία!!

  1. 1. . : 6979110007e-mail : giannis.diamantis@hotmail.com
  2. 2. INTERAMERICAN , MEDISYSTEM 1.300 , 400 , 235 MEDICLINIC MEDIFIRST
  3. 3. Freedom & & 100% & 2.000.000 104.72 100% & 2.000.000 58.53 Optimum & & 80% & 1.000.000 40.12 80% & 1.000.000 21.48 Benefit & & 100% 2.000 10.000 800.000 21.93 100% 2.000 10.000 800.000 9.91 - 6.73 6.12 12.21 3.33
  4. 4. BenefitOptimumFreedom & MEDISYSTEM, (10 )( ) & MEDISYSTEM--- 500 & MEDISYSTEM, ( & ) 6 12 , ( & )---(15 )( ) MEDISYSTEM (20% Interamerican)( ) MEDISYSTEM--- 1.000 *
  5. 5. BenefitOptimumFreedom (. , ..) & 800.000 1.000.000 2.000.000 (. , ..) 100% 80%100% (. , ..) 85% 80%100% 2.000 10.000 20% ( 5.000 ) , LUX SUITE , , 250 5 , , 500 5 ---1.000 (60 )3.000 (24 ) (Check-up) MEDISYSTEM Interamerican (,& , )
  6. 6. , 1 ( 180 )4 80 120 180 250 , 2 300 3.600 400 4.800 MEDICASH- 8 8 MEDICASH ( x ) + (., , , , ...) 45.000. ,
  7. 7. 1010 24 20 3 1 70 165