Ασκήσεις Οπτικής Διάκρισης Για Παιδιά Με Δυσλεξία

6
Ασʃήσɸις οʋʏιʃής ɷιάʃʌισης ɶια ʋαιɷιά ʅɸ ɷʐσʄɸʇία

description

Υλικό με ασκήσεις

Transcript of Ασκήσεις Οπτικής Διάκρισης Για Παιδιά Με Δυσλεξία

Page 1: Ασκήσεις Οπτικής Διάκρισης Για Παιδιά Με Δυσλεξία

Ασ ήσ ις ο ι ής ιά ισης ια αι ιά σ ία

Page 2: Ασκήσεις Οπτικής Διάκρισης Για Παιδιά Με Δυσλεξία

Ζω άφισ η ι ό α ο α ά η ο χ ώ α σ η άθ έ η

ο ο ο γο ο

Το εφά ι ο είς α ο χ ω α ίσεις ό ως θες

Page 3: Ασκήσεις Οπτικής Διάκρισης Για Παιδιά Με Δυσλεξία

Ζω άφισ η ι ό α ο α ά η ο χ ώ α σ η άθ έ η

ο

η

ο

η

α

ι

ο

Page 4: Ασκήσεις Οπτικής Διάκρισης Για Παιδιά Με Δυσλεξία

Ζω άφισ η ι ό α ο α ά η ο χ ώ α σ η άθ έ η

αι ο α ο ι

Page 5: Ασκήσεις Οπτικής Διάκρισης Για Παιδιά Με Δυσλεξία

Ζω άφισ η ι ό α ο α ά η ο χ ώ α σ η άθ έ η

οι σα α αι ο

Page 6: Ασκήσεις Οπτικής Διάκρισης Για Παιδιά Με Δυσλεξία

Ζω άφισ η ι ό α ο α ά η ο χ ώ α σ η άθ έ η

α οι η αι ο ι