Κεφάλαιο 5:...

Click here to load reader

 • date post

  15-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Κεφάλαιο 5:...

 • Μάνατζµεντ Μάρκετινγκ & Αναψυχή Κατασκηνώσεων, Εύα Ιωαννίδου 212

  Κεφάλαιο 5: Παιχνίδια στις κατασκηνώσεις

  Σύνοψη Στόχοι του κεφαλαίου είναι η κατανόηση της έννοιας του όρου «παιχνίδι», η παρουσίαση θεωρητικών προσεγγίσεων για την αξία του παιχνιδιού, η παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών στοιχείων του παιχνιδιού, η κατανόηση του ρόλου του παιχνιδιού στις δραστηριότητες αναψυχής, η παρουσίαση βασικών κριτηρίων και αρχών για την επιλογή του κατάλληλου παιχνιδιού, η κατανόηση του ρόλου του εµψυχωτή στο παιχνίδι, η παρουσίαση µεθόδων οµαδοποίησης, συγκρότησης των παικτών και διάταξης των οµάδων στο παιχνίδι, η παρουσίαση τρόπων βελτίωσης της επικοινωνίας των στελεχών µε τους παίκτες, η παρουσίαση βασικών παραγόντων που πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα στελέχη για επιτυχηµένο και ασφαλές παιχνίδι πριν από την έναρξή του, κατά τη διεξαγωγή του και µετά τη λήξη του, καθώς και η κατανόηση των βασικών αρχών του παιχνιδιού στην κατασκήνωση. Ακόµη, η περιγραφή οµαδικών νυκτερινών κατασκηνωτικών παιχνιδιών, η περιγραφή παιχνιδιών γνωριµίας και εµπιστοσύνης, η περιγραφή κινητικών παιχνιδιών και κυνηγητού, η περιγραφή παιχνιδιών µε µπάλα και µπαλόνια, η περιγραφή παιχνιδιών σε φυσικό περιβάλλον: παιχνίδια µε σχοινιά, στο νερό, αισθήσεων, µε λέξεις, που περιέχουν ένα βασικό σενάριο, µε ρυθµό, µε χορό και για όλες τις ηλικίες.

  5 Έννοια και σηµασία του παιχνιδιού Παιχνίδι και κατασκήνωση θεωρούνται ταυτόσηµες έννοιες. Το παιχνίδι είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της κατασκηνωτικής καθηµερινής βιωµατικής εµπειρίας.

  Παιχνίδι είναι, σύµφωνα µε τον Neuman (2004):

  • ένα ασυνήθιστο είδος επαφής των ανθρώπων, • ένα είδος µέσου για τον εµπλουτισµό όχι µόνο του ελεύθερου χρόνου µας, αλλά και των

  ανθρώπινων ικανοτήτων, • ένας διαφορετικός κόσµος στον οποίο µπαίνοντας, ανακαλύπτουµε τον εαυτό µας και

  γνωρίζουµε τους άλλους, • ένας πολυεπίπεδος και ασαφής κόσµος.

  Είναι επίσης:

  • πανάρχαια και διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου, • τάση ελευθερίας, η οποία καλύπτει ένα µεγάλο µέρος των ανθρώπινων αναγκών κάθε

  ηλικίας. Η έννοια του παιχνιδιού περιλαµβάνει επίσης τα ακόλουθα:

  • Είναι η δοµηµένη δραστηριότητα που διεξάγεται µε σκοπό την ψυχαγωγία ή ασκείται σαν εκπαιδευτικό εργαλείο (αποτελεί µέρος της παγκόσµιας ανθρώπινης εµπειρίας και παρατηρείται σε όλους τους πολιτισµούς).

  • Παίζουµε σηµαίνει διέξοδος από τη ρουτίνα και το άγχος. Γι’ αυτούς που δίνονται ολόψυχα, ολοκληρωτικά σε ένα παιχνίδι η καθηµερινή πραγµατικότητα παύει να υπάρχει και εξαλείφεται από τη συνείδηση, όσο διαρκεί το παιχνίδι. Μόνο όταν αυτό τελειώσει, επανεµφανίζεται η αίσθηση της πραγµατικότητας.

  • Παίζουµε σηµαίνει αντίδραση σε µια δοσµένη κατάσταση. Τα παιχνίδια έχουν τη δυνατότητα να µας γοητεύουν και λόγω αυτής της ιδιότητάς τους να µας κάνουν να δράσουµε, µέχρι να µας απορροφήσουν ολοκληρωτικά.

  • Παίζουµε σηµαίνει επίσης: σκεφτόµαστε, αισθανόµαστε, ενεργούµε. Στη ζωή µας σπάνια σκεφτόµαστε, αισθανόµαστε και ενεργούµε ταυτόχρονα. Ο συνδυασµός αυτός, συναισθηµάτων και κίνησης, είναι που χαρακτηρίζει το παιχνίδι και το κάνει να ξεχωρίζει (Φιλιππίδης & Γκόλιας, 2001).

 • Μάνατζµεντ Μάρκετινγκ & Αναψυχή Κατασκηνώσεων, Εύα Ιωαννίδου 213

  • Βασικά συστατικά του παιχνιδιού είναι οι κανόνες, τα επιτεύγµατα, η πρόκληση και η αλληλεπίδραση. Τα παιχνίδια, γενικά, υποβάλλουν τον παίκτη σε µια ψυχική ή σωµατική διέγερση, ή πολλές φορές και τα δύο. Πολλά παιχνίδια βοηθάνε στην ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων, µπορεί να έχουν τη µορφή άσκησης ή να έχουν εκπαιδευτικό, προσοµοιωτικό ή ψυχολογικό χαρακτήρα.

  • Τα παιχνίδια εστιάζουν την προσοχή των συµµετεχόντων σε συγκεκριµένη δραστηριότητα που έχει κανόνες, εργαλεία και µπορεί ή όχι να οδηγήσει σε νίκη (π.χ. παιχνίδια συνεργασίας, γνωριµίας κ.ά.).

  • Το σηµαντικότερο στοιχείο στα παιχνίδια είναι ότι όλοι διασκεδάζουν και όλοι µε κάποιο τρόπο «κερδίζουν» και αποκοµίζουν σηµαντικά οφέλη.

  Θεωρητικές προσεγγίσεις για τη σηµασία του παιχνιδιού (Neuman, 2004):

  • Το παιχνίδι είναι ενεργητική ξεκούραση (αναζωογόνηση της ενέργειας µας). • Τα παιδιά παίζουν για να διοχετεύσουν την περίσσεια της ενέργειάς τους. • Στο παιχνίδι αναβιώνουν δραστηριότητες των προγόνων µας (θυµίζουν την πρωτόγονη ζωή). • Ένα καλό παιχνίδι µπορεί να είναι µέσο κάθαρσης ή να βοηθήσει στη χαλάρωση µετά από

  µια δύσκολη συναισθηµατική κατάσταση. • Μέσω των παιχνιδιών διοχετεύονται καταπιεσµένα συναισθήµατα. Χρησιµοποιείται από τους

  ψυχολόγους για την αντιµετώπιση δύσκολων ψυχολογικών καταστάσεων. • Είναι ένα είδος εξάσκησης των ενστικτωδών ικανοτήτων, οι οποίες παίζουν σηµαντικό ρόλο

  στη µελλοντική ζωή των παιδιών (προετοιµάζουν τα παιδιά για το µέλλον). • Το παιχνίδι ως ενεργητική επανάληψη και εκτέλεση ασυνήθιστων ενεργειών, βοηθά στην

  αντιµετώπιση άγνωστων καταστάσεων και στην απόκτηση εµπειριών. • Στο παιχνίδι εκδηλώνονται διάφορα συναισθήµατα, όπως η ευθυµία που συνδέεται µε το

  γέλιο. • Το παιχνίδι θεωρείται θεµελιώδες φαινόµενο της ανθρώπινης ύπαρξης (βοηθά στο πλησίασµα

  του ύψιστου / αλλαγή του εαυτού). • Το παιχνίδι είναι ένα πρωτόγονο φαινόµενο, το οποίο πρέπει να κατανοήσουµε ως ένα ενιαίο

  σύνολο και ως µια µορφή δράσης των ζώων, των παιδιών και των ενηλίκων. Ο ρόλος του παιχνιδιού στην πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών:

  • Το παιχνίδι παίζει καθοριστικό ρόλο στην ψυχοσωµατική και πνευµατική ανάπτυξη και εξέλιξη των παιδιών. Εί