Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. - eoppep.gr · Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Σελίδα 4 από 23 ΤΕΧΝΙΚΟΣ...

of 23/23
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ KAI ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ KAI ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011
 • date post

  08-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. - eoppep.gr · Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Σελίδα 4 από 23 ΤΕΧΝΙΚΟΣ...

 • Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

  "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ KAI ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

  ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ KAI ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ"

  1η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011

 • Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

  Σελίδα 2 από 23

  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ KAI ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ KAI ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

  ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ KAI ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ" ..........................................................1

  1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (JOB PROFILE) .................................3

  2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (TASK ANALYSIS)..................4

  3. Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης .........................................6

  3.1 Το θεωρητικό μέρος των εξετάσεων...............................................................7 3.1.1 Διαδικασία ......................................................................................7 α) Σκοπός ...............................................................................................7 β) Περιεχόμενο εξέτασης...........................................................................7 γ) Διαδικασία εξέτασης..............................................................................7 δ) Διάρκεια εξετάσεων ..............................................................................8 3.1.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης..............................................................8

  3.2 Το πρακτικό μέρος εξετάσεων..................................................................... 11 3.2.1 Διαδικασία .................................................................................... 11 α) Σκοπός ............................................................................................. 11 β) Περιεχόμενο εξέτασης......................................................................... 11 γ) Διαδικασία εξέτασης............................................................................ 11 δ) Διάρκεια εξετάσεων ............................................................................ 12 3.2.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης............................................................ 12

  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ .....................................................................................13

  ΟΜΑΔΑ Α ...................................................................................................... 13

  ΟΜΑΔΑ Β ...................................................................................................... 15

  ΟΜΑΔΑ Γ....................................................................................................... 17

  ΟΜΑΔΑ Δ ...................................................................................................... 19

  ΟΜΑΔΑ Ε....................................................................................................... 21

 • Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

  Σελίδα 3 από 23

  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ KAI ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ KAI ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

  1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (JOB PROFILE)

  Ο κάτοχος του Διπλώματος ΙΕΚ στην ειδικότητα «Τεχνικός Επισκευής και Συντήρησης Ιστορικών και Παραδοσιακών Κτιρίων» έχει πιστοποιήσει γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές στάσεις που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε εξαρτημένες εργασίες σε μελετητικά γραφεία, κατασκευαστικές εταιρείες, δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια, αλλά και σε ανασκαφές. Όλες οι προ-αναφερόμενες εργασίες, γίνονται πάντα υπό την μόνιμη επίβλεψη του επιστήμονα μελετητή, κατασκευαστή, υπευθύνου εργοταξίου, αρχαιολόγου ή υπευθύνου του ιδιωτικού ή δημόσιου εργαστηρίου. Σε καμιά περίπτωση δεν έχει το δικαίωμα υπογραφής της μελέτης, των αναλύσεων και του σχεδιασμού του έργου και κατά συνέπεια, η δραστηριότητα του είναι βοηθητική στο έργο των αρμοδίων επιστημόνων. Συντάσσει τα πρωτόκολλα μετρήσεων.

  Ειδικότερα, μπορεί να είναι μέλος τμήματος ή ομάδας για:

  - την μελέτη της δομής και της σύνθεσης παραδοσιακών υλικών - την εκπόνηση αναλύσεων των διαφόρων παραδοσιακών υλικών - την εξέταση των μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών αυτών - την παραγωγή υλικών παρόμοιων με τα παραδοσιακά - την επισκευή και συντήρηση των Ιστορικών/Παραδοσιακών Κτιρίων

 • Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

  Σελίδα 4 από 23

  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ KAI ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ KAI ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

  2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (TASK ANALYSIS)

  2.1. Για την ανάλυση των παραδοσιακών υλικών, πρέπει να:

  - Έχει γνώσεις λειτουργίας και σύνδεσης των διαφόρων συσκευών ανάλυσης. - Συνδέει τις συσκευές με τις απαιτούμενες για την λειτουργία τους παροχές. - Έχει ικανότητα συναρμολόγησης και βαθμονόμησης των φορητών συσκευών. - Γνωρίζει την αρχή λειτουργίας κάθε συσκευής και είναι σε θέση να την σχεδιάσει με απλό σχεδιάγραμμα. - Συνδέει τους αναλυτές με τις απαιτούμενες για την λειτουργία τους παροχές. - Διαβάζει και κατανοεί τα ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά και άλλα σχεδιαγράμματα συνδεσμολογίας του κάθε μηχανήματος που του παραδίδει ο προμηθευτής. - Κάνει έλεγχο ακριβείας των συσκευών και μηχανών. - Φροντίζει για την σωστή διατήρηση των δειγμάτων. - Έχει την ικανότητα λήψης δείγματος σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. - Ελέγχει τα αναλώσιμα υλικά. - Συντηρεί τα όργανα. - Τηρεί βιβλίο συντήρησης και επισκευών.

  2.2. Για την εξέταση των μηχανικών ιδιοτήτων, πρέπει να:

  - Γνωρίζει τον χειρισμό των μηχανών. - Φροντίζει για τη διατήρηση των δοκιμίων. - Είναι σε θέση να συναρμολογεί τις μήτρες. - Δύναται να αναγνώσει τα σχετικά διαγράμματα των μηχανών. - Φροντίζει για την καθαριότητα και την καλή λειτουργία των μηχανών. - Φροντίζει για την καλή κατάσταση των βοηθητικών συσκευών και εξαρτημάτων. - Ελέγχει τα αναλώσιμα υλικά.

  2.3. Για την παραγωγή υλικών παρόμοιων με τα παραδοσιακά, πρέπει να:

  - Είναι σε θέση να αναλύει τα παραδοσιακά υλικά. - Δύναται να αναπαράγει αυτά χρησιμοποιώντας τις αρχικές πρώτες ύλες. - Είναι σε θέση να πραγματοποιεί δοκιμές και εξετάσεις των υλικών. - Γνωρίζει τις ιδιότητες όλων των υλικών που χρησιμοποιεί. - Γνωρίζει τα μέτρα προστασίας των κατασκευών που πρέπει να λαμβάνονται κατά την αποκατάσταση τους για την αποφυγή μελλοντικών βλαβών. - Είναι σε θέση να αναπαράγει μετά από μελέτη και δοκιμές, υλικά παρόμοια με τα παραδοσιακά, χρησιμοποιώντας σύγχρονες πρώτες ύλες.

  2.4. Για την επισκευή και συντήρηση παραδοσιακών κτιρίων, πρέπει να:

 • Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

  Σελίδα 5 από 23

  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ KAI ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ KAI ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

  - Γνωρίζει το ιστορικό της κατασκευής. - Είναι σε θέση να κατανοήσει τις τεχνικές εντολές που θα του δώσει ο αρμόδιος επιστήμονας και να τις εκτελέσει. - Γνωρίζει τις μηχανικές ιδιότητες των χρησιμοποιούμενων υλικών. - Γνωρίζει τις τεχνικές των ανασκαφών και των αναστηλώσεων. - Είναι σε θέση να διαβάζει κατασκευαστικά σχέδια. - Μπορεί να σχεδιάζει και να χρησιμοποιεί το AutoCAD ή άλλο σχεδιαστικό πρόγραμμα ανάλογων ιδιοτήτων. - Γνωρίζει τις ιδιότητες κεραμικών υλικών, παραδοσιακών κονιαμάτων, ξύλου και λίθων.

 • Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

  Σελίδα 6 από 23

  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ KAI ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ KAI ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

  3. Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Για την απόκτηση του Διπλώματος Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας Τεχνικός Επισκευής και

  Συντήρησης Ιστορικών και Παραδοσιακών Κτιρίων πρέπει να ικανοποιηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  α) Επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και απόκτηση της βεβαίωσης επαγγελματικής κατάρτισης.

  β) Επιτυχία στο Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης. γ) Επιτυχία στο Πρακτικό Μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης. Για το σκοπό αυτό, στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., συγκροτείται Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή

  Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) που έχει ως έργο την ευθύνη για την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων, την εποπτεία, κατεύθυνση και συντονισμό του έργου των Περιφερειακών Εξεταστικών Επιτροπών Πιστοποίησης (Π.Ε.Ε.Π.).

  Οι Π.Ε.Ε.Π. έχουν ως έργο την οργάνωση και εφαρμογή των διαδικασιών των σχετικών με τις εξετάσεις στην περιφέρειά τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

  Η Πιστοποίηση Επαγγελματικής Κατάρτισης βασίζεται σε τελικές εξετάσεις Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους, που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο με βάση τον ισχύοντα, κατά την διεξαγωγή των εξετάσεων, Κανονισμό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας.

  Οι ενδιαφερόμενοι που απέτυχαν, μπορούν να συμμετέχουν εκ νέου στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης χωρίς περιορισμό, οποτεδήποτε αυτές διεξάγονται.

  Εξετασθείς, ο οποίος πέτυχε στο Πρακτικό ή Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων κατοχυρώνει την επιτυχία του στο μέρος αυτό για τις έξι (6) επόμενες διαδοχικές εξεταστικές περιόδους, κατά τη διάρκεια των οποίων συμμετέχει μόνο στις εξετάσεις του μέρους στο οποίο απέτυχε. Αν μέσα στο χρονικό διάστημα των έξι (6) επόμενων διαδοχικών εξεταστικών περιόδων δεν πετύχει και στη δεύτερη δοκιμασία, υποχρεούται, εφ' όσον επιθυμεί να καταστεί κάτοχος Διπλώματος ή Πιστοποιητικού, να επαναλάβει εκ νέου και τα δύο (2) μέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Θεωρητικό και Πρακτικό) με νέα αίτηση και νέα δικαιολογητικά, με βάση τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της νέας αυτής αίτησης.

 • Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

  Σελίδα 7 από 23

  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ KAI ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ KAI ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

  3.1 Το θεωρητικό μέρος των εξετάσεων

  3.1.1 Διαδικασία

  α) Σκοπός Με τη δοκιμασία του Θεωρητικού Μέρους επιδιώκεται η διαπίστωση αν ο απόφοιτος του Ι.Ε.Κ.

  κατέχει και είναι ικανός να χρησιμοποιεί, σε συγκεκριμένες επαγγελματικές εφαρμογές, τις θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλματος.

  β) Περιεχόμενο εξέτασης Η γραπτή δοκιμασία γίνεται με ερωτήσεις που προκύπτουν από το περιεχόμενο της

  προβλεπόμενης στοχοθεσίας του Θεωρητικού Μέρους και μπορεί να περιέχει θέματα από όλα τα γνωστικά αντικείμενα (μαθήματα) που περιέχονται στην εξεταζόμενη θεματική ενότητα ή μέρος αυτών.

  Τα γραπτά είναι ανώνυμα κατά τη συλλογή και βαθμολόγηση μετά από επικάλυψη των ονομάτων των υποψηφίων.

  γ) Διαδικασία εξέτασης Το πρόγραμμα εξέτασης για το Θεωρητικό Μέρος ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

  και αναρτάται στην έδρα της αρμόδιας Π.Ε.Ε.Π. μετά από έγκριση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και του ΔΣ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. διαβιβάζει τα θέματα που κληρώθηκαν στις Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων με τον προσφορότερο και ασφαλέστερο, κατά την κρίση της, τρόπο.

  Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε όλα τα θέματα που τους έχουν τεθεί. Μετά την εξάντληση του χρονικού ορίου αποχώρησης οι υποψήφιοι παραδίδουν τα γραπτά τους

  στους επιτηρητές οι οποίοι παρουσία του υποψηφίου καλύπτουν το μέρος του γραπτού που φέρει τα στοιχεία του υποψηφίου, με αδιαφανές κάλυμμα (αυτοκόλλητο).

  Κάθε γραπτό δοκίμιο αξιολογείται από δυο (2) βαθμολογητές. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την βαθμολογική κλίμακα από 1– 20. Ως «Επιτυχών» στο Θεωρητικό Μέρος θεωρείται αυτός που βαθμολογήθηκε με βαθμό δέκα (10) έως

  είκοσι (20). Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών των δυο (2) βαθμολογητών διαιρούμενος

  δια του δυο (2). Η βαθμολόγηση γίνεται με ακέραιο βαθμό. Αν μετά τη διαίρεση του αθροίσματος των βαθμών των

  δυο (2) βαθμολογητών προκύπτει δεκαδικός αριθμός, ο βαθμός αυτός στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι > 0.5) ή προηγούμενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι < 0.5) ακέραιο βαθμό.

  Γραπτό δοκίμιο των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης, αναβαθμολογείται μόνο στην περίπτωση που η διαφορά βαθμολογίας μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου βαθμολογητή είναι μεγαλύτερη των τριών (3) μονάδων, από μέλος της οικείας ομάδας αναβαθμολογητών το οποίο ορίζει η Επιτροπή του Βαθμολογικού Κέντρου.

  Ο τελικός βαθμός στην περίπτωση αναβαθμολόγησης, προκύπτει από το άθροισμα των τριών βαθμών διαιρούμενο δια του τρία (3). Επανεξέταση ή αναβαθμολόγηση πέραν της ανωτέρω προβλεπόμενης δεν επιτρέπεται.

 • Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

  Σελίδα 8 από 23

  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ KAI ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ KAI ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

  Η αξιολόγηση των γραπτών δοκιμίων γίνεται με αντικειμενική και δίκαιη κρίση και δεν επιτρέπεται αιτιολόγηση από τον βαθμολογητή ή τον αναβαθμολογητή.

  δ) Διάρκεια εξετάσεων Η εξέταση του Θεωρητικού Μέρους διαρκεί τρεις (3) ώρες.

  3.1.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης Για την πιστοποίηση της επαγγελματικής ικανότητας, κατά το Θεωρητικό Μέρος, οι υποψήφιοι

  της ειδικότητας Τεχνικός Επισκευής και Συντήρησης Ιστορικών και Παραδοσιακών Κτιρίων εξετάζονται σε γενικά θέματα επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες, που περιλαμβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του Θεωρητικού Μέρους της ειδικότητας.

  Α. Βασικές αρχές Μηχανικής και Αντοχής Υλικών. Εκτιμήσεις - δειγματοληψίες και μετρήσεις των βασικών ιδιοτήτων υλικών και συστημάτων δόμησης των ιστορικών και παραδοσιακών κτιρίων.

  Για την ανάλυση και εξέταση των ιδιοτήτων των βασικών υλικών δόμησης των ιστορικών και παραδοσιακών κτιρίων οι υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν:

  -Βασικές αρχές της μηχανικής και της αντοχής των υλικών.

  στοιχεία στατικής, κινηματικής και δυναμικής των στερεών, σύνθεση ανάλυση και ισορροπία δυνάμεων

  τα κύρια είδη καταπονήσεων: αξονικός εφελκυσμός, θλίψη, κάμψη, διάτμηση, λυγισμός, στρέψη

  -Την ισχύουσα Νομοθεσία (Νόμοι, Αποφάσεις, Κανονισμοί, Ευρωκώδικες) για τα διάφορα υλικά και μεθόδους δόμησης.

  -Τις μεθόδους, τα μέσα και τα όργανα εκτίμησης και μέτρησης των βασικών τους ιδιοτήτων (δειγματοληψίες, δοκιμές, αναλύσεις).

  Β. Παραδοσιακά Υλικά και Συστήματα Δόμησης: Τεχνολογία - Ιδιότητες - Χαρακτηριστικά.

  Για να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν, αναλύουν, επισκευάζουν και ανακατασκευάζουν τα Ιστορικά και Παραδοσιακά Κτίρια θα πρέπει να γνωρίζουν:

  - Βασικές αρχές οικοδομικής, τεχνολογία - ιδιότητες - χαρακτηριστικά των υλικών και των συστημάτων δόμησης.

 • Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

  Σελίδα 9 από 23

  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ KAI ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ KAI ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

  - Παραδοσιακά Υλικά και η χρήση τους στα κτίρια

  Λίθοι

  Κεραμικά

  Ξύλο

  Μέταλλα

  Κονιάματα

  - Τα κύρια μέρη ενός κτιρίου

  έδαφος και θεμελιώσεις

  φέρων οργανισμός

  πληρώσεις

  καλύψεις - επικαλύψεις

  εγκαταστάσεις

  - Δομικά στοιχεία των κτηρίων

  δάπεδα

  ανοίγματα - κουφώματα

  κλίμακες

  αγωγοί - καπνοδόχοι

  δώματα - κιγκλιδώματα

  Γ. Ιστορία Αρχιτεκτονικής και Αναστηλώσεων - Φιλοσοφία και Πρακτική των Αναστηλώσεων - Δίκαιο και Νομοθεσίας Προστασίας.

  Για να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται την εξέλιξη των κατασκευών στην πορεία του χρόνου, να ταξινομούν τα ιστορικά και παραδοσιακά κτίρια, να αντιλαμβάνονται τις ανάγκες συντήρησης και αποκατάστασης τους και να εφαρμόζουν συγκεκριμένες τεχνικές συντήρησης και αποκατάστασης θα πρέπει να γνωρίζουν:

  -Την Ιστορία της Αρχιτεκτονικής (περίοδος - στυλ - υλικά και τεχνικές δόμησης).

  - Την Ιστορία της Τέχνης και των Αναστηλώσεων.

 • Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

  Σελίδα 10 από 23

  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ KAI ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ KAI ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

  - Το ισχύον Διεθνές και Ελληνικό Νομοθετικό Πλαίσιο, που αφορούν στις Αρχές και την φιλοσοφία των Αναστηλώσεων.

  Δ. Τεκμηρίωση: Ανάλυση - ΄Αμεσα μέτρα Προστασίας Ιστορικών και Παραδοσιακών κτιρίων.

  Πριν από οποιαδήποτε μελέτη και εργασία επισκευής και συντήρησης ιστορικών και παραδοσιακών κτηρίων θα πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμόζουν μεθόδους τεκμηρίωσης και καταγραφής τους, να αντιλαμβάνονται την παθολογία τους και τις αιτίες που την προκάλεσαν και να εφαρμόζουν άμεσα μέτρα προστασίας εφόσον είναι αναγκαίο. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να γνωρίζουν:

  - Τις μεθόδους και τεχνικές αποτυπώσεις και καταγραφής των ιστορικών και παραδοσιακών κτηρίων συνολικά και ως προς τα ιδιαίτερα τους χαρακτηριστικά.

  - Τις μεθόδους και τεχνικές καταγραφές της παθολογίας των ιστορικών και παραδοσιακών κτηρίων και την αιτιολογία και σοβαρότητα των διαφόρων βλαβών.

  - Τις μεθόδους και τεχνικές των ανασκαφών και της ανεύρεσης, καταγραφής και προστασίας των ευρημάτων και του αρχαιολογικού υπόβαθρου.

  - Τις μεθόδους και τεχνικές των σωστικών επεμβάσεων και των άμεσων μέσων προστασίας που μπορεί να χρειάζονται.

  Ε. Επισκευή και Συντήρηση Ιστορικών και Παραδοσιακών Κτηρίων.

  Για την εφαρμογή στην πράξη των μεθόδων και τεχνικών επισκευής και Συντήρησης των Ιστοριών και Παραδοσιακών Κτηρίων θα πρέπει να γνωρίζουν:

  - Την τεχνολογία συντήρησης και αποκατάστασης των ιστορικών και παραδοσιακών κατασκευών.

  - Παραδοσιακά και σύγχρονα υλικά που χρησιμοποιούνται στις συντηρήσεις και τις μεθόδους και τεχνικές παρασκευής / παραγωγής τους.

  - Παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους επισκευής και συντήρησης ιστορικών κατασκευών.

  - Τεχνικές και μεθόδους θερμομόνωσης, πυροπροστασίας και αντιμετώπισης της υγρασίας.

  - Το πώς στήνεται οργανώνεται και λειτουργεί ένα εργοτάξιο, το πώς εκτελούνται τα δημόσια και ιδιωτικά έργα, στοιχεία διαχείρισης έργου, τις σχέσεις με την αγορά και τις Υπηρεσίες και όλους τους Νόμους, Αποφάσεις και Κανονισμούς που αφορούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγιεινής, ζητήματα ποιότητας στα έργα.

 • Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

  Σελίδα 11 από 23

  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ KAI ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ KAI ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

  3.2 Το πρακτικό μέρος εξετάσεων

  3.2.1 Διαδικασία

  α) Σκοπός Κατά τη δοκιμασία του Πρακτικού Μέρους ελέγχονται οι επαγγελματικές ικανότητες και

  δεξιότητες του εξεταζομένου, όπως αυτές περιγράφονται στη Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλματος (Job Profile), η στοχοθεσία εξεταστέας ύλης του επαγγέλματος και τα επιμέρους επαγγελματικά καθήκοντα του Κανονισμού Κατάρτισης της ειδικότητας.

  β) Περιεχόμενο εξέτασης Η εξέταση των υποψηφίων στο Πρακτικό Μέρος γίνεται σε εργαστήρια των Ι.Ε.Κ. ή σε

  εργαστηριακούς ή εργασιακούς χώρους, όπου οι υποψήφιοι πραγματοποίησαν την πρακτική ή εργαστηριακή τους άσκηση κατά την περίοδο της Kατάρτισής τους ή σε εργαστήρια άλλων μονάδων (εκπαιδευτικών ή επαγγελματικών) που κατά την κρίση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. καλύπτουν τις απαιτήσεις αξιολόγησης.

  Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε θέματα που περιλαμβάνονται στην στοχοθεσία των δεξιοτήτων και ικανοτήτων της ειδικότητας και μπορούν να πραγματοποιηθούν στους επιλεγμένους χώρους αξιολόγησης.

  Στο εργαστήριο μπορούν να εξετάζονται ταυτόχρονα περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, σε διαφορετικά θέματα και σύμφωνα με τις δυνατότητες του εργαστηριακού εξοπλισμού.

  Οι εξεταστές βρίσκονται στον ίδιο χώρο και μετά την πάροδο εύλογου χρόνου ελέγχουν τις πραγματοποιηθείσες ασκήσεις και τα αποτελέσματα των έργων και εφόσον κρίνουν ότι αυτό χρειάζεται ή απαιτείται από το είδος εξέτασης, προχωρούν και σε προφορικές ερωτήσεις - διευκρινίσεις επί του εκτελεσθέντος έργου.

  Κάθε υποψήφιος εξετάζεται και βαθμολογείται από τρεις εξεταστές οι οποίοι ορίζονται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ύστερα από πρόταση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. και εκπροσωπούν τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και τους κοινωνικούς εταίρους σε περιφερειακό επίπεδο. Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών εφόσον οι δύο (2) από τους τρεις (3) εξεταστές τον χαρακτηρίσουν επιτυχόντα.

  γ) Διαδικασία εξέτασης Το πρόγραμμα εξέτασης του Πρακτικού Μέρους για κάθε ειδικότητα ανακοινώνεται από την

  Π.Ε.Ε.Π. Η διάρκεια του εξεταστικού προγράμματος της πρακτικής δοκιμασίας εξαρτάται από τον αριθμό των υποψηφίων σε κάθε περιφέρεια και το διαθέσιμο εργαστηριακό εξοπλισμό.

  Οι υποψήφιοι προσέρχονται στο συγκεκριμένο εργαστήριο ή εργασιακό χώρο την ημέρα και ώρα που έχει οριστεί για την εξέτασή τους.

  Οι υποψήφιοι μπορεί να εξετάζονται σε περισσότερα του ενός εργαστήρια ή επαγγελματικούς ή εργασιακούς χώρους, αν η ειδικότητα ή η δέσμη των εξεταζομένων θεμάτων το επιβάλλουν.

 • Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

  Σελίδα 12 από 23

  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ KAI ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ KAI ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

  δ) Διάρκεια εξετάσεων Το Πρακτικό Μέρος εξετάζεται για τρεις (3) ώρες.

  3.2.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης Για την πιστοποίηση της επαγγελματικής ικανότητας, κατά το Πρακτικό Μέρος, οι υποψήφιοι

  της ειδικότητας Τεχνικός Επισκευής και Συντήρησης Ιστορικών και Παραδοσιακών Κτιρίων, εξετάζονται σε γενικά θέματα επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες, που περιλαμβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του πρακτικού μέρους της ειδικότητας.

  Α. Σύνδεση - Λειτουργία - Χειρισμός συσκευών και Μηχανημάτων Ανάλυσης και Μέτρησης των ιδιοτήτων των παραδοσιακών υλικών- Συντήρηση συσκευών και Μηχανών και βοηθητικών εξαρτημάτων, έλεγχοι ακριβείας, προμήθειες αναλώσιμων.

  - Ανάγνωση και κατανόηση των ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και άλλων σχεδιαγραμμάτων συνδεσμολογίας κάθε μηχανήματος που παραδίδει ο προμηθευτής.

  - Ανάγνωση και κατανόηση των ενδείξεων ή των αποτελεσμάτων των δοκιμών και αναλύσεων.

  Β. Λήψη δειγμάτων ή δοκιμίων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, διατήρηση των δειγμάτων - εκτέλεση των απαιτουμένων δοκιμών, αναλύσεων, μετρήσεων - αξιολόγηση αποτελεσμάτων.

  Γ. Παρασκευή/"Αναπαραγωγή" παραδοσιακών υλικών με χρήση των αρχικών πρώτων υλών. Παρασκευή ("Αναπαραγωγή") υλικών που είναι παρόμοια και σε κάθε περίπτωση συμβατά με τα παραδοσιακά με χρήση σύγχρονων πρώτων υλών.

  Δ. Εφαρμογή απλών μεθόδων επισκευής - ενίσχυσης (βαθύ αρμολόγημα, τσιμεντενέματα, οπλισμένο επίχρισμα κλπ).

 • Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

  Σελίδα 13 από 23

  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ KAI ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ KAI ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

  ΟΜΑΔΑ Α

  1. Ποια είναι τα τελείως αναγκαία συστατικά του τσιμέντου; 2. Πού διαφέρουν οι τύποι Ι &ΙΙ του τσιμέντου; 3. Τι ονομάζεται χαρακτηριστική αντοχή του σκυροδέματος; 4. Τι σημαίνει η ποιότητα σκυροδέματος c16/20; 5. Ποια είναι η ελάχιστη περιεκτικότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα; 6. Δυο σκυροδέματα έχουν κάθιση α) 9cm β) 14 cm . Ποιο είναι το πιο εργάσιμο; 7. Σε πόσες στρώσεις και πόσα χτυπήματα με ράβδο φ16 παίρνουμε ένα κυβικό δοκίμιο σκυροδέματος; 8. Ποιες είναι οι συνθήκες θερμοκρασίας & υγρασίας ενός θαλάμου συντήρησης δοκιμίων

  σκυροδέματος; 9. Σε πόσο χρόνο πρέπει να γίνει η διάστρωση του σκυροδέματος μετά την παραγωγή, όταν α)

  περιέχει επιβραδυντή β) χωρίς επιβραδυντή; 10.Πόσες κατηγορίες έργων (όσον αφορά στην σπουδαιότητα τους) αναφέρονται στον Αντισεισμικό

  Κανονισμό; 11. Τι καλείται ‘περιβάλλων χώρος τεχνικού έργου’; 12. Να αναφέρετε τα τρία βασικά είδη σκυροδέματος που χρησιμοποιούνται στην Οικοδομική. 13. Πόσα είδη χαλύβων σκυροδέματος γνωρίζετε; 14. Να αναφέρετε και τα υπόλοιπα είδη χαλύβων που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική (εκτός από τους χάλυβες σκυροδέματος). 15. Πώς χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται τα εδάφη για τη μελέτη και κατασκευή ενός τεχνικού έργου; 16. Τι καλείται θλίψη και τι εφελκυσμός; 17. Τα δοκίμια σκυροδέματος υποβάλλονται σε τεστ θλίψης ή εφελκυσμού; Γιατί; 18. Τι καλείται κάμψη και τι λυγισμός; 19. Τι καλείται στρέψη; 20. Τι καλείται διάτμηση; 21. Τι εννοούμε με τον όρο χύτευση σκυροδέματος; 22. Πώς συντηρούνται τα δοκίμια σκυροδέματος τα πρώτα δύο εικοσιτετράωρα μετά τη χύτευση; 23. Τι είναι ‘μήτρα’; Πόσα είδη γνωρίζετε και ποια; 24. Τι καλείται δοκιμή εξίδρωσης ενέματος; 25. Η σειρά με την οποία τα υλικά ενέματος μπαίνουν στον αναμικτήρα είναι σημαντική για την ποιότητα

  του; Αν όχι, γιατί; Αν ναι, δώστε (με βάση το μέγεθος κόκκου των συστατικών του ενέματος) τη σωστή, κατά τη γνώμη σας, σειρά.

  26. Να αναφέρετε το σημαντικότερο λόγο που, δύο φαινομενικά ανόμοια υλικά -το σκυρόδεμα και ο σίδηρος- συνεργάζονται τόσο άψογα μεταξύ τους για την κατασκευή έργων. 27. Τι είναι οι ‘σύμμεικτες’ κατασκευές; 28. Σε πόσες μέρες πρέπει να ξεκαλουπώνεται ένα υποστύλωμα Ο.Σ.(οπλισμένου σκυροδέματος); 29. Σε πόσες μέρες πρέπει να ξεκαλουπώνεται μια δοκός Ο.Σ.; 30. Σε πόσες μέρες πρέπει να ξεκαλουπώνεται μια πλάκα Ο.Σ.; 31. Δώστε την αναλογία μεταξύ MPa και KN.

 • Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

  Σελίδα 14 από 23

  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ KAI ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ KAI ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

  32. Τι προβλήματα παρουσιάζονται, αν ξεκαλουπωθεί νωρίτερα ένα υποστύλωμα; 33. Τι καλείται στατική και τι δυναμική επάρκεια μιας κατασκευής; 34. Τι καλείται Φ.Ο. (Φέρων Οργανισμός) μιας κατασκευής; 35. Τι λέμε ‘πληρώσεις’ ή στοιχεία πλήρωσης μιας κατασκευής; 36.Με τι ασχολείται ο Ευρωκώδικας (ΕΝ) Νο 6; 37.Με τι ασχολείται ο Ευρωκώδικας (ΕΝ) Νο 4; 38.Με τι ασχολείται ο Ευρωκώδικας (ΕΝ) Νο 3; 39. Τι είναι ο ΝΕΑΚ; 40. Τι είναι ο ΚΤΣ; 41. Πότε ένα σώμα ισορροπεί υπό την επίδραση δύο δυνάμεων; 42. Πότε ένα σώμα ισορροπεί υπό την επίδραση τριών ή περισσοτέρων δυνάμεων; 43. Να αναφέρετε τα 3 είδη ισορροπίας των σωμάτων. 44. Τι καλείται ‘συνισταμένη’ και τι ‘συνιστώσα’ δύναμη; 45. Τι είναι το g; Τι σχέση μπορεί να έχει με ένα κτίριο; 46.Τι καλείται ‘φάσμα απόκρισης’; 47.Τι είναι η ‘ιδιοπερίοδος’ ενός κτιρίου; 48. Τι είναι ο Γ.Ο.Κ.; 49. Τι προβλέπει ο Γ.Ο.Κ. για τα χαμηλά κτίρια; 50. Σε πόσες ημέρες από την δειγματοληψία γίνεται η δοκιμή θραύσης; Γίνεται ενδιάμεση δοκιμή και

  πότε; 51. Τι είναι το gunite; 52. Τι καλείται μανδύας; 53.Τι καλείται «διάφραγμα»; 54.Τι είναι τα «καρότα» από σκυρόδεμα; 55.Τι λέμε μη καταστροφικές μεθόδους μέτρησης αντοχών δομικών στοιχείων των κτιρίων; 56.Τι είναι, πώς λειτουργεί και πού χρησιμοποιείται το πενετρόμετρο; 57.Τι είναι, πώς λειτουργεί και πού χρησιμοποιείται το κρουσίμετρο; 58.Πού χρησιμοποιούνται ακτίνες Χ στις κατασκευές; 59.Ποια είναι η ελάχιστη αποδεκτή τιμή αντοχής σκυροδέματος c20/25;

 • Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

  Σελίδα 15 από 23

  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ KAI ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ KAI ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

  ΟΜΑΔΑ Β

  1. Να αναφέρετε τα κύρια είδη σωλήνων ύδρευσης, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους. 2. Να αναφέρετε τα κύρια είδη σωλήνων αποχέτευσης και αντίστοιχα τα πλεονεκτήματα και

  μειονεκτήματά τους. 3. Ποια τα είδη επιχρισμάτων και ποια η χρήση κάθε είδους; 4. Πόσα είδη τούβλων έχουμε ως προς τη μορφή και το υλικό μάζας; 5. Δώστε διαστάσεις τεσσάρων (4) διαφορετικών τούβλων. 6.Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του ξύλου ως δομικού υλικού; 7.Ποια είναι τα μειονεκτήματα και οι κατασκευαστικοί περιορισμοί του ξύλου ως δομικού υλικού; 8.Τι είναι οι εντορμίες και τι τα διχάγγιστρα στις ξύλινες κατασκευές; 9. Ποια είναι τα κύρια μέρη μιας ξύλινης στέγης; 10.Τι είναι οι περαστές; 11.Ποιες είναι οι κατασκευαστικές δυνατότητες και οι περιορισμοί του λίθου ως υλικού δόμησης; 12.Ποια τα υλικά και οι μέθοδοι παρασκευής των συνδετικών κονιαμάτων; 13.Πού χρησιμοποιείται το πεύκο, η ελάτη, η οξιά, η δρυς και η καστανιά στις οικοδομές; 14.Ποια είναι τα μέσα προστασίας του ξύλου; 15.Τι είναι το τσατί; 16.Τι είναι οι τσατμάδες; 17.Τι είναι το μπαγδατί; 18.Τι είναι τα ξύλινα φουρούσια και τι το σαχνισί; 19.Να περιγράψετε πώς κυκλοφορεί στο εμπόριο η παρακάτω ξυλεία: στρογγυλή ξυλεία, πελεκητή

  ξυλεία και πριονιστή ξυλεία. 20.Τι γνωρίζετε για τους κανόνες καλής δόμησης μιας αργολιθοδομής; 21.Τι είναι τα ανακουφιστικά τόξα στα ανοίγματα των λιθοδομών; 22.Τι γνωρίζετε για τα πλήθια; 23.Τι είναι το κουρασάνι; 24.Πόσων ειδών κονιάματα έχουμε; 25.Τι είναι η θηραϊκή γη και πού χρησιμεύει; 26.Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται η κεραμάλευρος; 27.Τι είναι ελαστικότητα και τι διάτμηση του ασβεστοκονιάματος; 28.Τι είναι αποκόλληση και τι θραύση κονιάματος; 29.Ποιος ο ρόλος των αδρανών υλικών στο κονίαμα; 30.Ποιος ο ρόλος του ασβέστη στο κονίαμα; 31.Τι σημαίνει ο όρος «πρότυπο κονίαμα»; 32.Τι εννοούμε όταν λέμε: παχύ, ισχνό, κανονικό ασβεστοκονίαμα; 33.Τι είναι τα πηλοκονιάματα; 34.Να αναφέρετε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που θα ελέγχουμε για την επιλογή κεραμιδιών. 35.Ποια είναι τα φέροντα δομικά συστήματα των λίθινων κατασκευών; 36.Να αναφερθούν τα συστήματα που κτίζονται οι τοιχοποιίες με λαξευτές πέτρες. 37.Πώς θα μετρήσουμε την απόκλιση ενός τοίχου από την κατακόρυφο; 38.Να αναφέρετε τις ιδιότητες των φυσικών λίθων. 39.Να αναφέρετε ονομαστικά λίθους που χρησιμοποιούνται συχνά στα δομικά έργα (Σε σχέση με τη θέση τους στην κατασκευή).

 • Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

  Σελίδα 16 από 23

  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ KAI ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ KAI ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

  40.Για ποιο λόγο στα παραδοσιακά κονιάματα χρησιμοποιούνται οι τρίχες αιγός; 41.Να περιγράψετε τον τρόπο που ο τεχνικός θα επιλέξει τους καταλληλότερους λίθους για να

  ανταποκριθούν στην κατασκευή ενός συγκεκριμένου έργου. 42.Να περιγράψετε τις μεθόδους και τους κυριότερους τρόπους εκμετάλλευσης ενός λατομείου. 43.Ποιες είναι οι δύο μορφές επεξεργασίας των λίθων; 44.Τι γνωρίζετε για τις μεθόδους προστασίας των λίθων, πριν από τη δόμηση και μετά απ’ αυτή; 45.Ποια αίτια προκαλούν βλάβες και φθορές στα κεραμικά υλικά; 46.Πώς θα γίνει ο ποιοτικός έλεγχος των τούβλων; 47.Σε βυζαντινό ναό που δεν υπάρχουν παλαιά κεραμίδια στη στέγασή του, ποια κατηγορία και τύπο κεραμιδιών θα επιλέξετε και γιατί; 48.Αναφερθείτε λεπτομερώς στους τύπους τοιχοποιίας (φέρουσα, εξωτερική, εσωτερική). 49.Ποιες είναι οι μορφές στεγών; Αναφερθείτε σε κάθε μορφή λεπτομερώς. 50.Ποιες οι μηχανικές ιδιότητες των κεραμικών; 51.Τι είναι το πρόσμικτο στεγανωτικό μάζης; 52.Τι είναι ο ρεοποιητής (μάζης);

 • Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

  Σελίδα 17 από 23

  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ KAI ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ KAI ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

  ΟΜΑΔΑ Γ

  1.Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ παραδοσιακών & ιστορικών κτιρίων; 2.Ποιες είναι οι γενικές αρχές σε κάθε πρόταση αποκατάστασης ενός ιστορικού κτιρίου; 3.Να αναφέρετε τις σημαντικότερες διεθνείς Συμβάσεις για την προστασία του πολιτιστικού

  περιβάλλοντος. 4.Να αναφέρετε τους σημαντικότερους διεθνείς οργανισμούς προστασίας του πολιτιστικού

  περιβάλλοντος. 5.Ποιοι είναι οι κυριότεροι φορείς διοίκησης και διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα; 6.Ποια είναι η πρόσφατη πολιτική διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς από το ΥΠ.ΠΟ.; 7.Ποια είναι η φιλοσοφία των επεμβάσεων προκειμένου να γίνουν οι Η/Μ εγκαταστάσεις σε ένα

  παλαιό κτίριο; 8.Πώς πρέπει να επεμβαίνουμε σε διαβρωμένα ή αλλοιωμένα στοιχεία του κτιρίου; 9.Να αναφέρετε τον ορισμό και τις κατηγορίες μνημείων. 10.Τι προβλέπεται από το σύνταγμα της χώρας μας για την προστασία των μνημείων; 11.Τι προβλέπει το άρθρο 52 του Κ.Ν. 5351/1932 περί επισκευής ή μετασκευής μνημείων; 12.Να αναφέρετε ποια αντικείμενα υπάγονται στο ν.1469/1950 και πώς προστατεύονται. 13.Τι προβλέπεται από τον ισχύοντα γενικό οικοδομικό κανονισμό για την προστασία παραδοσιακών οικισμών, διατηρητέων κτιρίων και φυσικού περιβάλλοντος; 14.Να αναφέρετε τις αρμοδιότητες που έχουν οι προϊστάμενοι εφορειών νεότερων μνημείων. 15.Να αναφέρετε τον ορισμό της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και την αναγνώριση των

  προστατευομένων ακινήτων όπως αυτά προβλέπονται στη σύμβαση για την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Ευρώπης.(ΓΡΑΝΑΔΑ 1985).

  16.Τι προβλέπεται για την έννοια του ιστορικού μνημείου, σύμφωνα με τη διεθνή χάρτα για την συντήρηση και την αποκατάσταση των μνημείων και των τοποθεσιών (Βενετία 1964);

  17.Τι προβλέπεται για τη μετακίνηση του όλου ή τμήματος μνημείου; 18.Σύμφωνα με τη διεθνή χάρτα για τη συντήρηση και την αποκατάσταση των μνημείων και των τοποθεσιών (ΒΕΝΕΤΙΑ 1964), τι προβλέπεται για τα στοιχεία που προορίζονται να αντικαταστήσουν τμήματα του μνημείου που έχουν καταστραφεί; 19.Τι γνωρίζετε για την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής κατά την Κλασσική περίοδο; 20.Τι γνωρίζετε για την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής κατά την Ρωμαϊκή περίοδο; 21.Τι γνωρίζετε για την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής κατά τη Βυζαντινή περίοδο; 22.Ποια είναι τα γενικά χαρακτηριστικά της Αρχιτεκτονικής της Αναγέννησης; 23.Αλληλεπιδράσεις ελληνικής και δυτικής αρχιτεκτονικής κατά τον 19ο αι. 24.Αλληλεπιδράσεις ελληνικής και δυτικής αρχιτεκτονικής κατά τον 20ο αι. 25.Ποια τα χαρακτηριστικότερα στοιχεία της αρχιτεκτονικής των Κυκλάδων; 26.Χρήση δομικών υλικών κατά την Παλαιοχριστιανική περίοδο. 27.Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής και η μεθοδολογία αναγνώρισης και κατάταξης τεχνικών έργων ως

  διατηρητέων; 28.Ορισμός των εννοιών: αποκατάσταση, αναστήλωση. 29.Ποιες είναι οι γενικές αρχές της συντήρησης; 30.Τι είναι η αναστρεψιμότητα; 31.Τι είναι η συμβατότητα υλικών και μεθόδων; 32.Τι καλείται ανακατασκευή;

 • Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

  Σελίδα 18 από 23

  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ KAI ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ KAI ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

  33.Σε στέγη ιστορικού κτιρίου δεν υπάρχουν αντιανέμια. Θα προσθέτατε τέτοια σε περίπτωση αποκατάστασής του; Γιατί; 34.Να γίνει ταξινόμηση των αρχιτεκτονικών μνημείων κατά περιόδους. 35.Αλλαγή χρήσεων σε κτιριακά σύνολα: Αναφέρετε παραδείγματα επιτρεπόμενων και μη επιτρεπτών

  επεμβάσεων. 36.Αναφερθείτε στην ολοκληρωμένη προστασία τεχνικών έργων που είναι φορείς πολιτιστικής

  κληρονομιάς. 37.Να διακρίνετε τη μορφή και τη ‘’φιλοσοφία’’ επεμβάσεων μεταξύ πρόληψης-διατήρησης και

  συντήρησης-επισκευής. 38.Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των μινωικών ανακτόρων, όπως συμπεραίνουμε από την κάτοψη και την όψη των ανακτόρων της Κνωσού; 39.Να γίνει σύγκριση μεταξύ Ιωνικού και Δωρικού ρυθμού, και να αναφέρετε και αρχιτεκτονικά μέλη

  αυτών. 40.Στον ελλαδικό χώρο ποιο έργο θα χαρακτηρίζατε ως διαχρονικό και παγκόσμιο πρότυπο αρχιτεκτονικού έργου και τι γνωρίζετε γι’ αυτό; 41.Τον 7ο και 6ο αι. π.χ. εκτός από τα κτίσματα της Ακρόπολης, την ίδια εποχή κτίστηκαν και άλλοι αξιόλογοι ναοί και εντός και εκτός Αττικής. Να αναφέρετε τουλάχιστον άλλους τρεις. 42.Τι χρησιμοποιούσαν ως πρώτη ύλη τα κλασσικά χρόνια για σημαντικά κτήρια, όπως ναοί και δημόσια

  κτήρια; 43.Σε ποιους τομείς επηρεάστηκε η ρωμαϊκή τέχνη από την Ελληνική; 44.Τι γνωρίζετε για το ρυθμό της Βασιλικής; 45.Ως κορωνίδα της Βυζαντινής Αρχιτεκτονικής χαρακτηρίζεται η «Αγία Σοφία» στην Κωνσταντινούπολη.

  Τι γνωρίζετε γι’ αυτήν ; 46.Τι γνωρίζετε για την επίδραση της Βυζαντινής Τέχνης στην Αναγέννηση; 47.Ποια ήταν η χρήση των πυραμίδων και από ποιο υλικό κατασκευάσθηκαν; 48. Πού αποσκοπεί ο καθορισμός μιας οικιστικής περιοχής ως ζώνης προστασίας παραδοσιακού συνόλου; 49.Ποιοι είναι οι στόχοι της Πολιτείας όταν χαρακτηρίζει ένα κτίριο διατηρητέο; 50.Να αναφέρετε παράγοντες που λαμβάνει υπόψη του ο νομοθέτης για να χαρακτηρίσει ένα κτήριο διατηρητέο. 51.Πώς αντιμετωπίζονται οι ιδιοκτησίες που βρίσκονται σε χώρους που έχουν χαρακτηρισθεί ως αρχαιολογικοί από την πολιτεία; 52.Δώστε τον ορισμό της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. 53.Ποιοι οικισμοί χαρακτηρίζονται παραδοσιακοί; 54.Πρέπει να ανακατασκευάζουμε στοιχεία των κτιρίων που έχουν καταστραφεί; 55.Δίνει η πολιτεία κίνητρα στους ιδιοκτήτες διατηρητέων κτηρίων για τη διατήρηση και συντήρηση αυτών;

 • Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

  Σελίδα 19 από 23

  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ KAI ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ KAI ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

  ΟΜΑΔΑ Δ

  1.Τι είναι ο χρόνος ζωής μιας κατασκευής; 2.Από τι εξαρτάται ο βαθμός της βλάβης μιας κατασκευής σ’ ένα σεισμό; 3.Επίδραση της υγρασίας στις μηχανικές αντοχές των υλικών. Αναφέρετε τα κυριότερα σημεία. 4.Τι γνωρίζετε για τις βλάβες που προκαλούνται από την επίδραση των στοιχείων της φύσης; 5.Τι είναι και πώς γίνεται η αποτύπωση της παθολογίας; 6.Ποια ελαττώματα οφείλονται στις συστολές του ξύλου;) 7.Από ποιες αιτίες δημιουργείται η στατική υπερκαταπόνηση στα κτίρια; 8.Τι θα συμβεί όταν αποκαλυφθεί ο οπλισμός από εξωτερική δοκό οπλισμένου σκυροδέματος; 9.Η γήρανση ως φυσικός παράγοντας αστοχίας υλικού και κατασκευής. 10.Το κλίμα ως φυσικός παράγοντας αστοχίας υλικού και κατασκευής. 11.Ανθρωπογενείς παράγοντες αστοχίας των τεχνικών έργων. Κατασκευαστικά λάθη - ασυμβατότητα

  υλικών. 12.Να αναφέρετε συνοπτικά τυπικές βλάβες τεχνικών έργων οφειλόμενες σε εξωγενείς παράγοντες. 13.Να αναφέρετε συνοπτικά τυπικές βλάβες τεχνικών έργων οφειλόμενες σε ενδογενείς παράγοντες αστοχίας. 14.Να αναφέρετε 6 μεθόδους αναγνώρισης και διάγνωσης παθολογίας τεχνικού έργου. 15.Τι είναι η ανασκαφή και από ποιες επιστήμες χρησιμοποιείται; 16.Ποιος είναι ο βασικός εξοπλισμός ενός συνεργείου ανασκαφών; 17.Πώς γίνεται η τεκμηρίωση κατά την διάρκεια της ανασκαφής; 18.Ποια είναι η τυπική σύνθεση ενός ανασκαφικού συνεργείου; 19.Τι γνωρίζετε για το σύστημα των τετραγώνων; 20.Τι γνωρίζετε για τους μάρτυρες; 21.Τι γνωρίζετε για τη στρωματογραφία και το κοσκίνισμα του χώματος κατά τη διάρκεια της ανασκαφής; 22.Τι είναι η αρχαιομετρία και ποιοι οι γενικότεροι στόχοι των δραστηριοτήτων της; 23.Τι είναι η μέθοδος του άνθρακα-14; 24.Πώς διαβρώνεται η άργιλος από το νερό; 25.Να αναφέρετε συνοπτικά, με παραδείγματα, είδη στηρίξεων και υποστηλωμάτων. 26.Τι είναι τα μπουντέλια; 27.Ποιοι παράγοντες ευνοούν τη διάβρωση των πετρωμάτων; 28.Πώς διαβρώνονται τα πετρώματα από τη δράση του παγετού; 29.Ποιοι είναι οι φυσικοί και χημικοί παράγοντες που επιδρούν στο κονίαμα; 30.Σε ποιους ενδογενείς παράγοντες οφείλεται η διάβρωση των κεραμικών υλικών; 31.Βλάβες στην τοιχοποιία. Αίτια. 32.Πώς προκαλείται διάβρωση των κεραμικών από διάλυση αλάτων; 33.Πώς εκτιμάται η διάρκεια ζωής ενός τεχνικού έργου; 34.Ποιο σχέδιο συμβουλεύεται κανείς για να εγκαταστήσει σωληνώσεις καλοριφέρ; 35.Ποιο σχέδιο συμβουλεύεται κανείς για να εγκαταστήσει σκελετό ψευδοροφής; 36.Τι ονομάζουμε κάναβο σχεδίου; 37.Τι είναι ρυμοτομική γραμμή; Τι είναι οικοδομική γραμμή; 38.Να αναφέρετε τα βασικότερα πλεονεκτήματα της σχεδίασης σε Η/Υ με την χρήση κάποιου σχεδιαστικού προγράμματος.

 • Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

  Σελίδα 20 από 23

  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ KAI ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ KAI ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

  39.Υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών σχεδιαστικών προγραμμάτων; Αν ναι, αναφέρετε κάποιο τρόπο επικοινωνίας του ΑutoCad με άλλα προγράμματα.

  40.Είναι δυνατή η πρόσθεση ή αφαίρεση εμβαδού από το σχεδιαστικό πρόγραμμα και αν ναι, με ποια εντολή; 41.Αιτιολογήστε τους λόγους για τους οποίους η σχεδίαση πρέπει να γίνεται σε διαφορετικά Layers. 42.Πώς μπορούμε να αλλάξουμε το χρώμα ενός αντικειμένου στο σχέδιό μας; Πόσοι και ποιοι τρόποι υπάρχουν; 43.Με ποια μέθοδο μπορούμε να ‘κρύψουμε’ ή να ‘εμφανίσουμε’ αντικείμενα από την οθόνη (σε

  σχεδιαστικό πρόγραμμα); Σε τι μας χρησιμεύει αυτή η δυνατότητα; 44.Με ποιες εντολές μπορώ να βρω το εμβαδόν κάποιου σχήματος, την απόσταση ανάμεσα σε δύο

  σημεία και τις συντεταγμένες κάποιου σημείου; 45.Δίνεται ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με πλευρά μήκους 12 μονάδων (παράλληλα με τον άξονα των

  χ) και μήκος μικρής πλευράς 9 μονάδες. Η κορυφή με τις μικρότερες συντεταγμένες βρίσκεται στο σημείο (χ,ψ)=(4,3). Με ποιες εντολές πρέπει να γίνουν τα παρακάτω;

  Α) να σχεδιαστεί κύκλος που να εφάπτεται στο μέσο των πλευρών με το μεγαλύτερο μήκος, Β) να υπολογιστεί η περίμετρος του κύκλου αυτού.

 • Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

  Σελίδα 21 από 23

  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ KAI ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ KAI ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

  ΟΜΑΔΑ Ε

  1.Ποιους τρόπους καθαρισμού κεραμικών υλικών γνωρίζετε; 2.Τι ονομάζουμε «λίθινα κλειδιά» και πώς τα χρησιμοποιούμε σε ρηγματωμένες τοιχοποιίες; 3.Περιγράψτε διάφορους τύπους θεραπείας ρηγματώσεων. 4.Τι γνωρίζετε για τα ενέματα; 5.Ποια είναι τα ενέματα οργανικής σύστασης; 6.Με ποιον τρόπο γίνεται η κατασκευή σενάζ σε παλαιά λιθοδομή πάχους (60) εκατοστών; 7.Να αναφέρετε μερικούς τρόπους στατικής ενίσχυσης μιας λίθινης τοιχοποιίας. 8.Πώς καθαρίζονται τα μάρμαρα από προϊόντα διάβρωσης μεταλλικών συνδέσμων; 9.Να αναφέρετε ένα υλικό που θα χρησιμοποιήσετε για την αφαίρεση λεκέδων λαδιού από πέτρωμα. 10.Να αναφέρετε παραδοσιακά και σύγχρονα υλικά επισκευών, συντηρήσεων και αποκαταστάσεων. 11.Να αναφέρετε τις σημαντικότερες επεμβάσεις στο έδαφος για την αντιμετώπιση ζημιογόνων επιπτώσεων στα κτίρια. 12.Τι είναι οι υδραυλικοί γρύλοι; 13.Τι γνωρίζετε για τις αντισεισμικές μονώσεις; 14.Πού χρησιμοποιούνται τα υφάσματα συνθετικών ινών ή ινών υάλου στις επισκευές; 15.Τι είναι τα κομβοελάσματα και πού απαντώνται; 16.Πώς ενισχύονται τα επιχρίσματα; 17.Να αναφέρετε τρία συγκριτικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα «παραδοσιακών»/«σύγχρονων»

  αναστηλωτικών υλικών, μεθόδων και τεχνικών. 18.Αποκατάσταση μεταλλικών κατασκευών: Καθαρισμός, Προετοιμασία και Εφαρμογή. Πώς γίνεται; 19.Πώς επιδιορθώνουμε επιφάνεια πατώματος καλυμμένη με πλακάκια; 20.Τι γνωρίζετε για την απεντόμωση-αντιμετώπιση ασθενειών (μύκητες, κλπ.) των ξύλινων κατασκευών; 21.Ποιος είναι ο συνηθέστερα εφαρμοζόμενος κάναβος κατά την εφαρμογή ενεμάτων; 22.Από ποιο σημείο μιας λιθοδομής αρχίζει η εφαρμογή ενεμάτων; Πότε σταματάμε; 23.Τι είναι η ‘ομογενοποίηση’; 24.Να αναφέρετε ένα υλικό που θα χρησιμοποιήσετε για την αφαίρεση χρωμάτων από πέτρωμα. 25.Ποια είναι τα κύρια στεγανωτικά υλικά κατά της υγρασίας; 26.Ποια είναι τα είδη δομικού γύψου και πού χρησιμοποιούνται στην αποκατάσταση των κτιρίων; 27.Ποιες είναι οι μηχανικές τεχνικές καθαρισμού της πέτρας; 28.Τι γνωρίζετε για την εργασία ενίσχυσης της υπόβασης (ντουλάπια); 29.Με ποιο τρόπο ενισχύονται οι λαμπάδες (παραστάδες)ανοιγμάτων; 30.Τι είναι τα βλήτρα και πώς χρησιμοποιούνται στο δέσιμο παλαιάς και νέας τοιχοποιίας; 31.Τι πρέπει να προσεχθεί στην περίπτωση προσθήκης σε υφιστάμενο ιστορικό κτίριο; 32.Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά παθητικής πυροπροστασίας ενός κτιρίου; 33.Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενεργητικής πυροπροστασίας ενός κτιρίου; 34.Τι σημαίνει ακεραιότητα δομικού στοιχείου απέναντι στη φωτιά; 35.Τι είναι ο ανιχνευτής πυρκαγιάς; 36.Τι είναι η παροχή όδευσης διαφυγής; 37.Τι είναι η πυραντίσταση; 38.Τι είναι το εμβαδόν πυροδιαμερίσματος; 39.Ποιους σκοπούς πρέπει να πληρούν οι οδεύσεις διαφυγής;

 • Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

  Σελίδα 22 από 23

  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ KAI ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ KAI ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

  40.Πώς διαφοροποιείται ο δείκτης πυραντίστασης ανάλογα με τους ορόφους του κτιρίου; 41.Τι γνωρίζετε για τις απαιτήσεις σε πυροσβεστήρες σε κατοικίες ξενοδοχεία και εκπαιδευτήρια; 42.Τι γνωρίζετε για τις απαιτήσεις σε αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης σε ξενοδοχεία και γραφεία; 43.Ποιοι τύποι κεφαλών καταιονισμού (srinkler)υπάρχουν; 44..Δώστε σε σκαρίφημα, παραδείγματα συμβατικής και ανεστραμμένης θερμομόνωσης στεγών. 45.Τι είναι και πού χρησιμοποιούνται τα φράγματα υγρασίας; 46.Αναφερθείτε στη χρήση πυράντοχων υλικών ως μέσου παθητικής Πυροπροστασίας. 47.Αναφερθείτε σε συστήματα και εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης ως μέσου ενεργητικής

  Πυροπροστασίας. 48.Αναφερθείτε στους μονωτικούς υαλοπίνακες και εξώφυλλα ως μεθοδολογία μείωσης θερμικών απωλειών. 49.Η χρήση ανεμοφρακτών μειώνει τις θερμικές απώλειες; Γιατί; 50.Τι ονομάζουμε θερμική προστασία ενός κτιρίου ; 51.Με ποιους τρόπους μεταφέρεται ή μεταδίδεται η θερμότητα ; 52.Να περιγράψετε προβλήματα υγρασίας που συναντάμε συχνά σε παραδοσιακά κτίρια. 53.Να περιγράψετε παραδοσιακά υλικά που χρησιμοποιούνται επί αιώνες ως δομικά μονωτικά υλικά. 54.Να αναφέρετε σύγχρονα υλικά που χρησιμοποιούνται ως δομικά μονωτικά υλικά. 55.Τι είναι εξώκλιμα; 56.Από τι εξαρτώνται οι απώλειες σε θερμότητα ενός κτιρίου; 57.Τι είναι η θερμική μετάβαση; 58.Τι είναι ο συντελεστής θερμοπερατότητας (κ); 59.Τι είναι το σημείο κορεσμού ή μέγιστη υγρασία (wς); 60.Τι είναι το σημείο δρόσου; 61.Τι είναι ο συντελεστής θερμικής μετάβασης ή μεταβίβασης (α); 62.Τι είναι o συντελεστής θερμοδιαφυγής/ θερμικής διαπερατότητας (λ); 63.Πώς ομαδοποιούνται τα μονωτικά υλικά με βάση τις ιδιότητές τους; 64.Τι γνωρίζετε για τις ίνες αμιάντου; 65.Τι είναι τα πιλήματα; 66.Τι είναι θερμογέφυρα. 67.Τι είναι εργοτάξιο; 68.Ποιες ιδιαιτερότητες έχουν τα εργοτάξια επισκευής και συντήρησης παραδοσιακών κτιρίων; 69.Να αναφέρετε με την σειρά τις εργασίες για την συγκρότηση ενός εργοταξίου

  ανακατασκευής διωρόφου οικίας εντός πόλεως . 70.Τι είναι και πού αναφέρεται η έρευνα αγοράς; Πώς διενεργείται και με τι κριτήρια; 71.Πόσα είδη ελέγχου έχουμε για την προμήθεια των υλικών; Δώστε παραδείγματα. 72.Τι είναι προμέτρηση; Τι είναι επιμέτρηση και τι ΠΠΑΕ; 73.Ποιες τεχνικές και ποιους τρόπους εκσκαφών έχουμε; 74.Τι γνωρίζετε για τις τεχνικές στήριξης πρανών εκσκαφής; 75.Τι είναι και πόσα είδη ικριωμάτων έχουμε; 76.Ποια είναι τα ατομικά μέσα προστασίας χεριών και ποδιών (αντίστοιχα); 77.Ποιοι κανόνες πρέπει να ακολουθούνται για την ασφαλή χρήση φορητών ηλεκτρικών

  εργαλείων; 78.Kαταρτίστε χρονοδιάγραμμα 8-10 βασικών εργασιών οικοδομικού έργου και αναλύστε το. 79.Με ποια κριτήρια γίνεται ο σχεδιασμός και προγραμματισμός έργων στο εργοτάξιο;

 • Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

  Σελίδα 23 από 23

  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ KAI ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ KAI ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

  80.Ποιες είναι οι 5 βασικότερες υποχρεώσεις του υπεύθυνου εργοταξίου αναφορικά με τη διασφάλιση διαδικασιών ποιότητας κατά την εκτέλεση του έργου;

  81.Ποια είναι τα βασικά είδη κατεδαφίσεων; 82.Πώς διασφαλίζεται, γενικά, η προστασία εργαζομένων και επισκεπτών στο εργοτάξιο; 83.Επιλέξτε και αναφέρετε έναν τρόπο ελέγχου της ποιότητας των υλικών. 84.Υποδείξτε τρόπους συντήρησης συγκεκριμένου είδους εξοπλισμού. 85.Ποιοι είναι οι κύριοι φορείς κοινωνικής ασφάλισης; 86.Τι γνωρίζετε για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας; 87.Εξαρτημένη εργασία: Τι αντιπροσωπεύει ο όρος; Σε τι συνίσταται; Δώστε παραδείγματα. 88.Πώς πραγματοποιείται η έναρξη εργασίας ελεύθερου επαγγελματία; 89.Ποια είναι τα κύρια σημεία που πρέπει να προσεχθούν κατά τη σύνταξη βιογραφικού;