ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α - · PDF file 2017-12-06 ·...

Click here to load reader

 • date post

  31-May-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α - · PDF file 2017-12-06 ·...

 • Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α

  έκδοση 2.x

  Οδηγίες Χρήσης

  CCPS Engineering Software

  www.dedota.gr

  http://www.dedota.gr/

 • Απαγορεύεται οποιαδήποτε μερική ή ολική ανατύπωση, αναδημοσίευση,

  φωτοτύπηση ή αναπαραγωγή με άλλο τρόπο ολόκληρου του παρόντος ή μέρους του,

  χωρίς την σύμφωνη γνώμη και την γραπτή άδεια του εκδότη.

  Το περιεχόμενο του κειμένου, αντιστοιχεί στην τελική έκδοση του προϊόντος

  λογισμικού που συνοδεύει, όποτε αυτό είναι δυνατό. Το περιεχόμενο του τεύχους

  αυτού είναι δυνατό να αλλάξει από τον εκδότη χωρίς προειδοποίηση. Ο εκδότης δεν

  φέρει καμία ευθύνη για την πληρότητα ή και την ορθότητα του κειμένου και δεν

  φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημία ή απώλεια οποιουδήποτε είδους που οφείλεται

  στο περιεχόμενο αυτού του τεύχους.

 • 1

  Περιεχόμενα

  Περιεχόμενα ........................................................................................................... 1

  1 Πρόλογος ............................................................................................................. 5

  1.1 Εισαγωγή – Περιγραφή της εφαρμογής ..................................................... 5

  1.2 Σκοπός ......................................................................................................... 5

  2 Εγκατάσταση προγράμματος .............................................................................. 6

  2.1 Απαιτήσεις Συστήματος .............................................................................. 6

  2.2 Κατέβασμα από το Διαδίκτυο ..................................................................... 7

  2.3 Εγκατάσταση προγράμματος ...................................................................... 8

  2.4 Αυτόματη ενημέρωση κάθε αναβάθμισης ............................................... 11

  3 Κλειδί Εγγραφής ................................................................................................ 12

  Παράμετροι Καταχώρησης Προγράμματος .................................................... 12

  4 Περιβάλλον Εργασίας ....................................................................................... 13

  4.1 Γενικά ........................................................................................................ 13

  4.2 Διαχείριση Αρχείων από τον Εξερευνητή (Explorer) ................................ 13

  4.3 Μενού «Μελέτη» ...................................................................................... 14

  4.3.1 «Νέα» ................................................................................................ 14

  4.3.2 «Άνοιγμα» ......................................................................................... 14

  4.3.3 «Αποθήκευση» ................................................................................. 14

  4.3.4 «Αποθήκευση ως» ............................................................................ 14

  4.3.5 «Εξαγωγή σε WORD» ........................................................................ 14

  4.3.6 «Εξαγωγή XML» ................................................................................ 14

  4.3.7 «Εκτύπωση σε PDF» .......................................................................... 14

  4.3.8 «Έξοδος» ........................................................................................... 15

  4.4 Μενού «Βοήθεια» ..................................................................................... 15

  4.4.1 «Βοήθεια» ......................................................................................... 15

  4.4.2 «Περί» ............................................................................................... 15

  4.4.3 «Παράμετροι Καταχώρησης» ........................................................... 15

  5 Καρτέλα Μηχανικός .......................................................................................... 16

  5.1 Θέλετε να βρεθούν αυτόματα από την βάση δεδομένων του ΤΕΕ τα

  στοιχεία του μηχανικού με τον αριθμό μητρώου του; .................................. 16

  5.2 Ημερομηνία αυτοψίας. ............................................................................. 16

  5.3 Διεύθυνση. ................................................................................................ 16

  5.3.1 Περιφέρεια ....................................................................................... 17

 • 2

  5.3.2 Περιφερειακή Ενότητα ..................................................................... 17

  5.3.3 Δήμος ................................................................................................ 17

  5.3.4 Δημοτική Ενότητα ............................................................................. 17

  5.3.5 Πόλη - Κοινότητα .............................................................................. 17

  6 Καρτέλα Ενότητα Α ............................................................................................ 18

  6.1 Όνομα κτιρίου ........................................................................................... 18

  6.2 Βασική χρήση ............................................................................................ 18

  6.2.1 Χρήση για ένταση λειτουργίας ......................................................... 18

  6.2.2 Χρήση για Σπουδαιότητα .................................................................. 18

  6.3 Ένταση Λειτουργίας .................................................................................. 19

  6.3.1 Τρόπος υπολογισμού έντασης λειτουργίας ..................................... 19

  6.4 Διεύθυνση Κτιρίου. ................................................................................... 19

  6.4.1 Περιφέρεια ....................................................................................... 19

  6.4.2 Περιφερειακή Ενότητα ..................................................................... 19

  6.4.3 Δήμος ................................................................................................ 19

  6.4.4 Δημοτική Ενότητα ............................................................................. 20

  6.4.5 Πόλη - Κοινότητα .............................................................................. 20

  6.4.6 Οδός .................................................................................................. 20

  6.4.7 Αριθμός ............................................................................................. 20

  6.4.8 ΤΚ ...................................................................................................... 20

  6.5 Ονοματεπώνυμο Ιδιοκτήτη. ...................................................................... 20

  6.5.1 Αριθμός ιδιοκτητών .......................................................................... 20

  6.5.2 Εταιρία .............................................................................................. 20

  6.5.3 Όνομα ............................................................................................... 20

  6.5.4 Επώνυμο ........................................................................................... 20

  6.5.5 Πατρώνυμο ....................................................................................... 20

  6.5.6 Μητρώνυμο ...................................................................................... 20

  6.6 Έχει εγκατασταθεί αλλαγή χρήσης. .......................................................... 21

  6.7 Κατηγορία υπαγωγής σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4178/2013. ........ 21

  6.8 Μέγιστος αριθμός προσώπων που συναθροίζονται στο κτίριο............... 21

  7 Καρτέλα Ενότητα Β–Γ ........................................................................................ 22

  7.1 Ενότητα Β ................