Καράβια (1)

35

Transcript of Καράβια (1)

Page 1: Καράβια (1)
Page 2: Καράβια (1)

Ιστιοφόρο

Page 3: Καράβια (1)

Ιστιοφόρο

Page 4: Καράβια (1)

Υπερωκεάνιο

Page 5: Καράβια (1)

Υπερωκεάνιο

Τιτανικός

Page 6: Καράβια (1)

Εμπορικό πλοίο

Page 7: Καράβια (1)

Επιβατηγό πλοίο

Page 8: Καράβια (1)

Καΐκι

Page 9: Καράβια (1)

Βάρκα

Page 10: Καράβια (1)

Πολεμικό πλοίο

Page 11: Καράβια (1)

Αρχαίο ελληνικό πλοίο

Τριήρης

Page 12: Καράβια (1)
Page 13: Καράβια (1)
Page 14: Καράβια (1)

ΣΑΪΤΑ

Page 15: Καράβια (1)
Page 16: Καράβια (1)
Page 17: Καράβια (1)
Page 18: Καράβια (1)

Τα πολεμικά αυτά πλοία τα

χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες και ονομάζονταν

τριήρεις.

Page 19: Καράβια (1)

Ποιος είναι τελικά ο

θησαυρός του Θείου Παύλου;

Ποιο είναι το αγαπημέ

νο καράβι

του θείου

Παύλου; Κυκλώνω την

απάντηση.

Ποιο καράβι άρεσε

πιο πολύ στον

Ορφέα; Κυκλώνω την

απάντηση.

Ποια πλοία είχαν

ζωγραφι-

σμένα μάτια στα

πλαϊνά της

πλώρης;

Page 20: Καράβια (1)
Page 21: Καράβια (1)

καΐκι

Page 22: Καράβια (1)

εμπορικό πλοίο

Page 23: Καράβια (1)

υπερωκεάνιο

Page 24: Καράβια (1)

πλοίοκουπι

άμηχανή

Page 25: Καράβια (1)

Ανοίγουμε το Τετράδιο Εργασιών.

Page 26: Καράβια (1)

Το υπερωκεάνιο είναι ένα πολύ

μεγάλο πλοίο.

Page 27: Καράβια (1)

Θυμόσαστε αυτήν την

κυρία;

Η κυρία

Αντίθετη

Page 28: Καράβια (1)

Όταν της λες μια λέξη,

αυτή σου λέει την αντίθετη.

Page 29: Καράβια (1)
Page 30: Καράβια (1)
Page 31: Καράβια (1)
Page 32: Καράβια (1)
Page 33: Καράβια (1)

Αντίθετες είναι οι

λέξεις που έχουν

αντίθετη σημασία.

Page 34: Καράβια (1)

μακριάχαμηλ

άπίσωμέσανύχτα

ξυπνάω

αριστεράπάνω

κλειστόκοντά

μαύροκλαίω

Βρίσκω τις αντίθετες

λέξεις.

Page 35: Καράβια (1)

κοντινό

χαμηλό

καινούριους