1.Α.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1.B.1 … · 1.Α.1...

of 25 /25
Βρείτε περισσότερο υλικό στη διεύθυνση: www.unhcr.org/gr/ekpaideutiko_yliko ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | Παιδιά 6-9 ετών © UNHCR 2017 Οδηγίες Μέρος 1.Α | Δραστηριότητες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επικοινωνίας και των σχέσεων μεταξύ των παιδιών και τη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης. Αυτό το φύλλο δραστηριότητας περιέχει κάποιες κάρτες στις οποίες εικονίζεται το περίγραμμα μιας παλάμης. Μέσα στην κάθε παλάμη αναγράφεται ένα γράμμα της αλφαβήτου, είτε κεφαλαίο είτε πεζό. ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ: ΠΑΙΔΙΑ 6-9 ΕΤΩΝ 1.Α.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1) Εκτυπώστε αυτό το έγγραφο. 2) Κόψτε τόσες κάρτες, ώστε να αντιστοιχεί μία σε κάθε μαθητή. 3) Μοιράστε τις κάρτες και βεβαιωθείτε ότι για κάθε κάρτα με κεφαλαίο γράμμα υπάρχει και η αντίστοιχη με το πεζό. 4) Κάθε παιδί θα πρέπει να βρει το παιδί που έχει το ίδιο γράμμα (πεζό ή κεφαλαίο) με αυτό που κρατά το ίδιο. Κεφαλαία Πεζά A a Α α

Embed Size (px)

Transcript of 1.Α.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1.B.1 … · 1.Α.1...

 • Βρείτε περισσότερο υλικό στη διεύθυνση: www.unhcr.org/gr/ekpaideutiko_yliko ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | Παιδιά 6-9 ετών© UNHCR 2017

  ΟδηγίεςΜέρος 1.Α | Δραστηριότητες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επικοινωνίας και των σχέσεων μεταξύ των παιδιών και τη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης.

  Αυτό το φύλλο δραστηριότητας περιέχει κάποιες κάρτες στις οποίες εικονίζεται το περίγραμμα μιας παλάμης. Μέσα στην κάθε παλάμη αναγράφεται ένα γράμμα της αλφαβήτου, είτε κεφαλαίο είτε πεζό.

  1.B.1 EMOTION RECOGNITION

  ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ: ΠΑΙΔΙΑ 6-9 ΕΤΩΝ

  1.Α.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

  1) Εκτυπώστε αυτό το έγγραφο.

  2) Κόψτε τόσες κάρτες, ώστε να αντιστοιχεί μία σε κάθε μαθητή.

  3) Μοιράστε τις κάρτες και βεβαιωθείτε ότι για κάθε κάρτα με κεφαλαίο γράμμα υπάρχει και η αντίστοιχη με το πεζό.

  4) Κάθε παιδί θα πρέπει να βρει το παιδί που έχει το ίδιο γράμμα (πεζό ή κεφαλαίο) με αυτό που κρατά το ίδιο.

  Κεφαλαία Πεζά

  Page 1 of 26 UNHCR, 2017C

  A a

  Page 1 of 26 UNHCR, 2017C

  A aΑ α

 • Βρείτε περισσότερο υλικό στη διεύθυνση: www.unhcr.org/gr/ekpaideutiko_yliko ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | Παιδιά 6-9 ετών© UNHCR 2017

  Page 1 of 26 UNHCR, 2017C

  A a

  Page 1 of 26 UNHCR, 2017C

  A aΑ α

 • Βρείτε περισσότερο υλικό στη διεύθυνση: www.unhcr.org/gr/ekpaideutiko_yliko ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | Παιδιά 6-9 ετών© UNHCR 2017

  Page 1 of 26 UNHCR, 2017C

  B b

  Page 1 of 26 UNHCR, 2017C

  B bΒ β

 • Βρείτε περισσότερο υλικό στη διεύθυνση: www.unhcr.org/gr/ekpaideutiko_yliko ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | Παιδιά 6-9 ετών© UNHCR 2017

  Page 1 of 26 UNHCR, 2017C

  C c

  Page 1 of 26 UNHCR, 2017C

  C cΓ γ

 • Βρείτε περισσότερο υλικό στη διεύθυνση: www.unhcr.org/gr/ekpaideutiko_yliko ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | Παιδιά 6-9 ετών© UNHCR 2017

  Page 1 of 26 UNHCR, 2017C

  D d

  Page 1 of 26 UNHCR, 2017C

  D dΔ δ

 • Βρείτε περισσότερο υλικό στη διεύθυνση: www.unhcr.org/gr/ekpaideutiko_yliko ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | Παιδιά 6-9 ετών© UNHCR 2017

  Page 1 of 26 UNHCR, 2017C

  E e

  Page 1 of 26 UNHCR, 2017C

  E eΕ ε

 • Βρείτε περισσότερο υλικό στη διεύθυνση: www.unhcr.org/gr/ekpaideutiko_yliko ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | Παιδιά 6-9 ετών© UNHCR 2017

  Page 1 of 26 UNHCR, 2017C

  F f

  Page 1 of 26 UNHCR, 2017C

  F fΖ ζ

 • Βρείτε περισσότερο υλικό στη διεύθυνση: www.unhcr.org/gr/ekpaideutiko_yliko ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | Παιδιά 6-9 ετών© UNHCR 2017

  Page 1 of 26 UNHCR, 2017C

  G g

  Page 1 of 26 UNHCR, 2017C

  G gΗ η

 • Βρείτε περισσότερο υλικό στη διεύθυνση: www.unhcr.org/gr/ekpaideutiko_yliko ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | Παιδιά 6-9 ετών© UNHCR 2017

  Page 1 of 26 UNHCR, 2017C

  H h

  Page 1 of 26 UNHCR, 2017C

  H hΘ θ

 • Βρείτε περισσότερο υλικό στη διεύθυνση: www.unhcr.org/gr/ekpaideutiko_yliko ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | Παιδιά 6-9 ετών© UNHCR 2017 Page 1 of 26 UNHCR, 2017

  C

  I i

  Page 1 of 26 UNHCR, 2017C

  I iΙ ι

 • Βρείτε περισσότερο υλικό στη διεύθυνση: www.unhcr.org/gr/ekpaideutiko_yliko ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | Παιδιά 6-9 ετών© UNHCR 2017 Page 1 of 26 UNHCR, 2017C

  J j

  Page 1 of 26 UNHCR, 2017C

  J jΚ κ

 • Βρείτε περισσότερο υλικό στη διεύθυνση: www.unhcr.org/gr/ekpaideutiko_yliko ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | Παιδιά 6-9 ετών© UNHCR 2017

  Page 1 of 26 UNHCR, 2017C

  K k

  Page 1 of 26 UNHCR, 2017C

  K kΛ λ

 • Βρείτε περισσότερο υλικό στη διεύθυνση: www.unhcr.org/gr/ekpaideutiko_yliko ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | Παιδιά 6-9 ετών© UNHCR 2017

  Page 1 of 26 UNHCR, 2017C

  L l

  Page 1 of 26 UNHCR, 2017C

  L lΜ μ

 • Βρείτε περισσότερο υλικό στη διεύθυνση: www.unhcr.org/gr/ekpaideutiko_yliko ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | Παιδιά 6-9 ετών© UNHCR 2017 Page 1 of 26 UNHCR, 2017

  C

  M m

  Page 1 of 26 UNHCR, 2017C

  M mΝ ν

 • Βρείτε περισσότερο υλικό στη διεύθυνση: www.unhcr.org/gr/ekpaideutiko_yliko ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | Παιδιά 6-9 ετών© UNHCR 2017

  Page 1 of 26 UNHCR, 2017C

  N n

  Page 1 of 26 UNHCR, 2017C

  N nΞ ξ

 • Βρείτε περισσότερο υλικό στη διεύθυνση: www.unhcr.org/gr/ekpaideutiko_yliko ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | Παιδιά 6-9 ετών© UNHCR 2017

  Page 1 of 26 UNHCR, 2017C

  O o

  Page 1 of 26 UNHCR, 2017C

  O oΟ ο

 • Βρείτε περισσότερο υλικό στη διεύθυνση: www.unhcr.org/gr/ekpaideutiko_yliko ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | Παιδιά 6-9 ετών© UNHCR 2017

  Page 1 of 26 UNHCR, 2017C

  P p

  Page 1 of 26 UNHCR, 2017C

  P pΠ π

 • Βρείτε περισσότερο υλικό στη διεύθυνση: www.unhcr.org/gr/ekpaideutiko_yliko ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | Παιδιά 6-9 ετών© UNHCR 2017

  Page 1 of 26 UNHCR, 2017C

  Q q

  Page 1 of 26 UNHCR, 2017C

  Q qΡ ρ

 • Βρείτε περισσότερο υλικό στη διεύθυνση: www.unhcr.org/gr/ekpaideutiko_yliko ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | Παιδιά 6-9 ετών© UNHCR 2017

  Page 1 of 26 UNHCR, 2017C

  R r

  Page 1 of 26 UNHCR, 2017C

  R rΣ σ

 • Βρείτε περισσότερο υλικό στη διεύθυνση: www.unhcr.org/gr/ekpaideutiko_yliko ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | Παιδιά 6-9 ετών© UNHCR 2017

  Page 1 of 26 UNHCR, 2017C

  S s

  Page 1 of 26 UNHCR, 2017C

  S sΤ τ

 • Βρείτε περισσότερο υλικό στη διεύθυνση: www.unhcr.org/gr/ekpaideutiko_yliko ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | Παιδιά 6-9 ετών© UNHCR 2017

  Page 1 of 26 UNHCR, 2017C

  T t

  Page 1 of 26 UNHCR, 2017C

  T tΥ υ

 • Βρείτε περισσότερο υλικό στη διεύθυνση: www.unhcr.org/gr/ekpaideutiko_yliko ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | Παιδιά 6-9 ετών© UNHCR 2017

  Page 1 of 26 UNHCR, 2017C

  U u

  Page 1 of 26 UNHCR, 2017C

  U uΦ φ

 • Βρείτε περισσότερο υλικό στη διεύθυνση: www.unhcr.org/gr/ekpaideutiko_yliko ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | Παιδιά 6-9 ετών© UNHCR 2017 Page 1 of 26 UNHCR, 2017

  C

  V v

  Page 1 of 26 UNHCR, 2017C

  V vΧ χ

 • Βρείτε περισσότερο υλικό στη διεύθυνση: www.unhcr.org/gr/ekpaideutiko_yliko ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | Παιδιά 6-9 ετών© UNHCR 2017 Page 1 of 26 UNHCR, 2017C

  W w

  Page 1 of 26 UNHCR, 2017C

  W wΨ ψ

 • Βρείτε περισσότερο υλικό στη διεύθυνση: www.unhcr.org/gr/ekpaideutiko_yliko ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | Παιδιά 6-9 ετών© UNHCR 2017

  Page 1 of 26 UNHCR, 2017C

  X x

  Page 1 of 26 UNHCR, 2017C

  X xΩ ω