08. Καράβια 2

7
Συμπληρώνω τις λέξεις με ό,τι ταιριάζει . Α

Transcript of 08. Καράβια 2

Page 1: 08. Καράβια 2

Συμπληρώνω τις λέξεις με ό,τι ταιριάζει .

Α

Page 2: 08. Καράβια 2

Τονίζω πρώτα τις λέξεις και όπου χρειάζεται βάζω διαλυτικά (¨)

Βάζω διαλυτικά όπου χρειάζεται με κόκκινο και διαβάζω .

Page 3: 08. Καράβια 2

Γράφω και μαθαίνω τα πρόσωπα πολύ καλά.

Πρώτα γράφω τις λέξεις που δείχνουν οι εικόνες .

Μετά γράφω τις λέξεις σε αλφαβητική σειρά .

Page 4: 08. Καράβια 2
Page 5: 08. Καράβια 2

Μαϊμού, κο ίτα τον εαυτό σου και μη με κοροϊδεύεις .

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ

Οδηγίες

π.χ.

γαϊδούρι το αι διαβάζεται χωριστά

τσάι το αι διαβάζεται χωριστά

καΐκι το αι διαβάζεται χωριστά

παίζω το αι διαβάζεται μαζί

παιδί το αι διαβάζεται μαζί

Οδηγίες (συνέχεια)

Σήμερα ασχοληθήκαμε με τα διαλυ-

τικά .

Για τα διαλυτικά είπαμε:

1. Είναι δυο μικρές τελείες ¨ που μπαί-

νουν πάνω στα ζευγαράκια που φωνά-

ζουν δυνατά (δίψηφα φωνήεντα - συν-

δυασμοί) και τα χωρίζουν .

2. Τα διαλυτικά μπαίνουν πάντοτε στο

δεύτερο γράμμα (ι ή υ) ενός ζευγα-

ριού .

3. Όταν το πρώτο γράμμα του ζευγαριού

που φωνάζει έχει τόνο , τότε δε χρειά-

ζεται να βάλουμε διαλυτικά, γιατί το

ζευγαράκι το χωρίζει ο τόνος .

4. Όταν το δεύτερο γράμμα του ζευγα-

ριού που φωνάζει έχει τόνο και θέλου-

με να τα χωρίσουμε, τότε βάζουμε

διαλυτικά δεξιά και αριστερά από τον

τόνο .

Page 6: 08. Καράβια 2

Γλώσσα

1. Μαθαίνουν την Ορθογραφία :

«Μαϊμού, κοίτα τον εαυτός σου και μη με κοροϊδεύεις.»

2. Γράφουν την πρόταση της Ορθογραφίας 5 φορές

στο τετράδιο Εργασιών Γλώσσας (φούξια).

3. Μαθαίνουν για τα διαλυτικά .

4. Συμπληρώνουν τα φυλλάδια στο Ντοσιέ Γλώσσας (ροζ)

Μαθηματικά

1. Συμπληρώνουν τα φυλλάδια στο Ντοσιέ Μαθηματικών (λαχανί).

Γενικά

1. Παρακαλώ, να φέρετε ένα ακόμη πακέτο

φύλλων Α4 για τις εργασίες των παιδιών

.

Γλώσσα

1. Μαθαίνουν την Ορθογραφία :

«Μαϊμού, κοίτα τον εαυτός σου και μη με κοροϊδεύεις.»

2. Γράφουν την πρόταση της Ορθογραφίας 5 φορές

στο τετράδιο Εργασιών Γλώσσας (φούξια).

3. Μαθαίνουν για τα διαλυτικά .

4. Συμπληρώνουν τα φυλλάδια στο Ντοσιέ Γλώσσας (ροζ)

Μαθηματικά

1. Συμπληρώνουν τα φυλλάδια στο Ντοσιέ Μαθηματικών (λαχανί).

Γενικά

1. Παρακαλώ, να φέρετε ένα ακόμη πακέτο

φύλλων Α4 για τις εργασίες των παιδιών

.

Page 7: 08. Καράβια 2

καΐκι γάιδαρος

γαϊδούρι

Τα διαλυτικά

είναι δυο μικρές τελείεςδυο μικρές τελείεςδυο μικρές τελείες

που τις βλέπουμε πάνω στα γράμματα ι ι ι και υυυ.

Τα διαλυτικά διαλύουνδιαλύουνδιαλύουν

τα δίψηφα φωνήεντα αιαιαι, οιοιοι, ειειει, ουουου

και τους συνδυασμούς αυαυαυ, ευευευ.

Τα ζευγαράκια τα διαλύει και ο τόνοςτόνοςτόνος,

όταν μπαίνει στο πρώτο γράμμαμπαίνει στο πρώτο γράμμαμπαίνει στο πρώτο γράμμα .

παίζω

παιδί

Το ζευγαράκι είναι αγαπημένο

Το ζευγαράκι βγάζει μια φωνή

αι = ε

αί = ε

Το ζευγαράκι είναι θυμωμένο

Το ζευγαράκι βγάζει δυο φωνές

άι = α + ι

αΐ = α + ι

αϊ = α + ι