Κεφάλαιο 1 Ακτινοφυσική (σελ 1-22)•ξετάσεις... · Κεφάλαιο...

of 28 /28
Εξετάσεις Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Κεφάλαιο 1 Ακτινοφυσική (σελ 1-22): 1. Ακτινοθεραπεία είναι: σημειώστε το/τα σωστό/ά. (σελ 6) Α. κλινική ειδικότητα Β. εργαστηριακή ειδικότητα Γ. τίποτα από τα τρία Δ. Δε διαφέρει από την ακτινοδιαγνωστική 2. Αρχή της ακτινοθεραπείας είναι η χορήγηση :(σελ 6) Α. υψηλότερης δυνατής δόσης ακτινοβολίας στους υγιείς ιστούς και χαμηλότερης στον όγκο Β. υψηλότερης δυνατής δόσης ακτινοβολίας στον όγκο και χαμηλότερης στους υγιείς ιστούς Γ. Ίδια δόση ακτινοβολίας στον όγκο και τους υγιείς ιστούς 3. Ποια μορφή ακτινοβολίας χρησιμοποιούμε στην ακτινοθεραπεία; Σημειώστε το σωστό. (σελ 6) Α. ιοντίζουσα Β. μη ιοντίζουσα Γ. και τις δύο 4. Μονάδες μέτρησης της ακτινοβολίας είναι: (σελ 6-7) Α. roentgen Β. gray Γ. το Α και το Β Δ. κανένα από τα παραπάνω 5. Η Ακτινοθεραπεία όσον αφορά το θεραπευτικό στόχο, διακρίνεται σε: (σελ 7) A. θεραπευτική, επικουρική, συμπληρωματική Β. ριζική, επικουρική, συμπληρωματική Γ. θεραπευτική, επικουρική Δ. θεραπευτική, επικουρική, συμπληρωματική, παρηγορητική 6. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις δεν είναι σωστή (σελ 8) Α. στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία υπάρχει μεταφορά ενέργειας με μορφή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

Embed Size (px)

Transcript of Κεφάλαιο 1 Ακτινοφυσική (σελ 1-22)•ξετάσεις... · Κεφάλαιο...

 • Εξετάσεις Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

  Κεφάλαιο 1 Ακτινοφυσική (σελ 1-22):

  1. Ακτινοθεραπεία είναι: σημειώστε το/τα σωστό/ά. (σελ 6)

  Α. κλινική ειδικότητα Β. εργαστηριακή ειδικότητα Γ. τίποτα από τα τρία Δ. Δε διαφέρει από την ακτινοδιαγνωστική

  2. Αρχή της ακτινοθεραπείας είναι η χορήγηση :(σελ 6)

  Α. υψηλότερης δυνατής δόσης ακτινοβολίας στους υγιείς ιστούς και χαμηλότερης στον όγκο

  Β. υψηλότερης δυνατής δόσης ακτινοβολίας στον όγκο και χαμηλότερης στους υγιείς ιστούς

  Γ. Ίδια δόση ακτινοβολίας στον όγκο και τους υγιείς ιστούς

  3. Ποια μορφή ακτινοβολίας χρησιμοποιούμε στην ακτινοθεραπεία; Σημειώστε το σωστό. (σελ 6)

  Α. ιοντίζουσα

  Β. μη ιοντίζουσα

  Γ. και τις δύο

  4. Μονάδες μέτρησης της ακτινοβολίας είναι: (σελ 6-7)

  Α. roentgen

  Β. gray

  Γ. το Α και το Β

  Δ. κανένα από τα παραπάνω

  5. Η Ακτινοθεραπεία όσον αφορά το θεραπευτικό στόχο, διακρίνεται σε: (σελ 7)

  A. θεραπευτική, επικουρική, συμπληρωματική

  Β. ριζική, επικουρική, συμπληρωματική

  Γ. θεραπευτική, επικουρική

  Δ. θεραπευτική, επικουρική, συμπληρωματική, παρηγορητική

  6. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις δεν είναι σωστή (σελ 8)

  Α. στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία υπάρχει μεταφορά ενέργειας με μορφή ηλεκτρομαγνητικής

  ακτινοβολίας

 • Β. οι ακτίνες Χ και γ είναι ηλεκτρομαγνητική ιοντίζουσα ακτινοβολία όμοια με τη θερμότητα και το

  φώς, αλλά με πολύ μεγαλύτερο μήκος κύματος

  Γ. οι ακτίνες γ προέρχονται από τον πυρήνα ατόμων ραδιενεργών ισοτόπων, όπως το κοβάλτιο ή το

  ιρίδιο

  Δ. οι ακτίνες Χ προέρχονται από την επιβράδυνση ταχέως κινούμενων ηλεκτρονίων κατά την

  πρόσκρουσή τους σε μεταλλικό στόχο π.χ βολφράμιο.

  7. Τα σωματίδια α είναι: (σημειώστε το λάθος) (σελ 9)

  Α. είναι πυρήνες ηλίου

  Β. είναι πυρήνες κοβαλτίου

  Γ. έχουν μεγάλη μάζα και μικρή διεισδυτική ικανότητα

  Δ. έχουν θετικό φορτίο

  8. Τα σωματίδια β (σημειώστε το λάθος) (σελ 9)

  Α. ονομάζονται και ηλεκτρόνια υψηλής ενέργειας

  Β. έχουν μικρότερη εμβέλεια από τα σωματίδια α, και εισχωρούν σε βάθος λίγων εκ.

  Γ. χρησιμοποιούνται για επιφανειακή ακτινοβολία του δέρματος και των υποδόριων ιστών

  Δ. ραδιενεργές πλάκες ρουθηνίου (Ru-106) χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση του

  μελανώματος του χοριοειδούς περιορίζοντας τις εξορύξεις οφθαλμού

  9. Για τα πρωτόνια ισχύει : (τι δεν είναι σωστό) (σελ 9)

  Α. έχουν θετικό φορτίο

  Β. το μέγεθος του φορτίου τους είναι ίσο με το φορτίο ενός ηλεκτρονίου

  Γ. δέσμες πρωτονίων παράγονται από επιταχυντές

  Δ. έχουν αρνητικό φορτίο

  10. Σημειώστε το σωστό: (σελ 9-10)

  Α. Τα π μεσόνια χρησιμοποιούνται για ακτινοθεραπεία σαρκωμάτων

  Β. οι θεραπείες με νετρόνια χρησιμοποιούνται ευρέως στο εξωτερικό

  Γ. τα π μεσόνια χρησιμοποιούνται για ακτινοθεραπεία γλοιωμάτων εγκεφάλου

  Δ. η χρήση των νετρονίων δεν παρουσιάζει σοβαρές παρενέργειες στους ακτινοβολούμενους

  ιστούς.

  2

 • 11. Σημειώστε το λάθος όσον αφορά το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο: (σελ 13)

  Α. κατά το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο υπάρχει αλληλεπίδραση ενός προσπίπτοντος φωτονίου

  με ένα ηλεκτρόνιο της εσωτερικής στιβάδας του ατόμου.

  Β. κατά το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο υπάρχει πλήρης απορρόφηση του φωτονίου και

  εξαγωγή ενός φωτοηλεκτρονίου

  Γ. η πιθανότητα να συμβεί το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο εξαρτάται από τον ατομικό αριθμό του

  ακτινοβολούμενου υλικού

  Δ. το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο βρίσκει εφαρμογή στην ακτινοθεραπεία

  12. Το φαινόμενο COMPTON: (σελ 14)

  Α. αφορά την πρόπτωση ενός φωτονίου και τη δημιουργία ενός σκεδαζόμενου φωτονίου και

  ενός ανακλώμενου ηλεκτρονίου

  Β. εξαρτάται από τον ατομικό αριθμό του ακτινοβολούμενου υλικού

  Γ. επικρατεί στην εφαρμογή της ακτινοθεραπείας

  Δ. όλα τα παραπάνω

  13. Σημειώστε το λάθος όσον αφορά τη δίδυμη γένεση: (σελ 14-15)

  Α. κατά τη δίδυμη γένεση ένα προσπίπτον φωτόνιο παράγει ένα ηλεκτρόνιο και ένα ποζιτρόνιο

  Β. η πιθανότητα να συμβεί δίδυμη γένεση είναι ανάλογη προς το τετράγωνο του ατομικού αριθμού Ζ.

  Γ. η δίδυμη γένεση βρίσκει εφαρμογή στις υψηλές ενέργειες ακτινοθεραπείας

  Δ. βρίσκει εφαρμογή στην ακτινοδιάγνωση

  14. Η κατανομή της δόσης ακτινοβολίας: (σημειώστε το λάθος) (σελ 17)

  Α. εξαρτάται από την ενέργεια του γραμμικού επιταχυντή

  Β. δεν εξαρτάται από το βάθος

  Γ. αφορά το σύστημα διαμόρφωσης της δέσμης

  Δ. εξαρτάται από τις διαστάσεις του πεδίου ακτινοβόλησης

  15. Το κριτήριο του υψηλού ακτινοθεραπευτικού στόχου αφορά: (σελ 17)

  Α. τοπικό έλεγχο της νόσου με υψηλή δόση στον καρκινικό όγκο και χαμηλή δόση στους περιβάλλοντες ιστούς

  Β. τοπικό έλεγχο της νόσου με χαμηλή δόση στον καρκινικό όγκο και υψηλή δόση στους περιβάλλοντες ιστούς

 • 16. Ιδιότητες δεσμών ακτινοβολίας κατά την Ακτινοθεραπεία: (σημειώστε το λάθος) (σελ 20-21)

  Α. οι δέσμες φωτονίων υψηλής ενέργειας είναι κατάλληλες για θεραπεία εν τω βάθη όγκων

  Β. οι δέσμες φωτονίων χαμηλής ενέργειας είναι κατάλληλες για θεραπεία επιφανειακών όγκων

  Γ. τα ηλεκτρόνια είναι κατάλληλα για θεραπεία επιφανειακών όγκων

  Δ. τα ηλεκτρόνια είναι κατάλληλα για θεραπεία εν τω βάθη ιστών

  Κεφάλαιο 2 Ακτινοβιολογία (σελ 22-39):

  17. Στις ακτινοβολίες χαμηλής LET (linear energy transfer) ανήκουν: (σημειώστε το λάθος) (σελ 22)

  Α. οι ακτίνες Χ

  Β. οι ακτίνες γ

  Γ. τα σωματίδια α και β

  Δ. τα πρωτόνια

  18. Στις ακτινοβολίες υψηλής LET (linear energy transfer) ανήκουν: (σημειώστε το λάθος) (σελ 22-23)

  Α. τα νετρόνια

  Β. τα βαρέα ιόντα

  Γ. τα π μεσόνια

  Δ. τα ηλεκτρόνια

  19. Η βλάβη που προκαλεί η ακτινοβολία στο DNA : (σημειώστε το λάθος) (σελ 22-23)

  Α. είναι άμεση όταν οφείλεται σε πρόπτωση ηλεκτρονίου στην έλικα του DNA

  Β. είναι άμεση όταν οφείλεται σε πρόπτωση φωτονίου στην έλικα του DNA

  Γ. είναι έμμεση όταν προκαλείται από τις ελεύθερες ρίζες

  Δ. κατά το 1/3 είναι άμεσου τύπου και κατά τα 2/3 είναι έμμεσου τύπου

  20. Η έμμεση βλάβη του DNA από την ακτινοβολία: (σελ 24)

  Α. προκαλείται από τις ελεύθερες ρίζες

  Β. προκύπτει λόγω ρήξης μόνο της διπλής έλικας

  Γ. βλάπτει κυρίως της βάσεις της θυμίνης

  Δ. δεν προκαλεί βλάβη του πεπτιδικού δεσμού της μεμβράνης του κυττάρου

  4

 • 21. Υποθανατηφόρος καλείται η βλάβη κατά την οποία : (σελ 25)

  Α. το κύτταρο ανανήπτει μετά την πλήξη από την ακτινοβολία

  Β. ο κύκλος καθυστερεί στις φάσεις G2 και S ανεξάρτητα από τη θανατηφόρο ή μη επίδραση της

  ακτινοβολίας

  Γ. υπάρχει απώλεια της αναπαραγωγικής ικανότητας

  Δ. διατηρείται η αναπαραγωγική ικανότητα των κυττάρων αλλά αυτά αναπτύσονται με αργό ρυθμό

  22. Ποιος από τους παρακάτω ιστούς ανήκει στον ιεραρχικό τύπο: (σελ 25)

  Α. επιθήλιο ΓΕΣ (γαστρεντερικού συστήματος)

  Β. ήπαρ

  Γ. εγκέφαλος

  Δ. νευρικός ιστός

  23. Ποιος από τους παρακάτω ιστούς ανήκει στον ευέλικτο τύπο: (σελ 25-26)

  Α. δέρμα

  Β. αιμοποιητικός ιστός

  Γ. ήπαρ

  Δ. λεπτό έντερο

  24. Ο λόγος α/β (σελ 31)

  Α. εκφράζει την ευαισθησία του κυττάρου στον κερματισμό της δόσης

  Β. δεν εκφράζει την ευαισθησία του κυττάρου στον κερματισμό της δόσης

  25. Παράγοντες που επηρεάζουν την καμπύλη κυτταρικής επιβίωσης είναι: (σελ 32-33)

  Α. ο ρυθμός δόσης

  Β. η τιμή της LET

  Γ. η κλασματοποίηση της δόσης

  Δ. ο τύπος του ιστού

  26. Θεραπευτική δόση ακτινοβολίας θεωρείται εκείνη δια της οποίας επιτυγχάνεται έλεγχος του όγκου σε ποσοστό: (σελ 33)

  Α. 80% Β. 95% Γ. 100% Δ. 85%

 • 27. Η θεραπευτική δόση ακτινοβολίας ενός όγκου εξαρτάται από : (σημειώστε το λάθος) (σελ 33-34)

  Α. το βαθμό της ακτινοευαισθησίας του όγκου

  Β. το μέγεθος και την επέκταση του όγκου

  Γ. τον ιστολογικό τύπο και τη διαφοροποίηση του όγκου

  Δ. την ενέργεια του γραμμικού επιταχυντή

  28. Ένας όγκος καλείται ακτινοευαίσθητος όταν: (σελ 34)

  Α. καταστρέφεται με δόσεις ακτινοβολίας που δεν υπερβαίνουν τη δόση ανοχής των φυσιολογικών ιστών

  Β. καταστρέφεται με δόσεις ακτινοβολίας που υπερβαίνουν τη δόση ανοχής των φυσιολογικών ιστών

  Γ. καταστρέφεται με δόσεις ακτινοβολίας που ισούνται με τη δόση ανοχής των φυσιολογικών ιστών

  29. Αιτίες ακτινοαντοχής των καρκινικών κυττάρων αποτελούν: (σελ 35)

  Α. η επαρκής οξυγόνωση

  Β. η μικρή ενδογενής ακτινευαισθησία

  Γ. ο ταχύς ρυθμός επαναποικισμού

  Δ. η υποξία

  30. Ποιο είναι το 5ο R της ραδιοβιολογίας (ακτινοβιολογίας)? (σελ 36)

  Α. η ενδογενής ακτινοευαισθησία (radiosensitivity)

  Β. η επιδιόρθωση (repair)

  Γ. ο επαναποικισμός (repopulation)

  Δ. η ανακατανομή (redistribution)

  Ε. Επανοξυγόνωση (Reoxygenetion)

  31. Ο υποκερματισμός εφαρμόζεται: (σημειώστε το λάθος) (σελ 39)

  Α. στην ΑΚΘ του προστάτη

  Β. σε καρκίνο του τραχήλου της μήτρας

  Γ. σε καρκίνο του οισοφάγου

  Δ. σε καρκίνο του ορθού

  Κεφάλαιο 3 Σχεδιασμός και ΑΚΘ (σελ 40-66):

  6

 • 32. Οι θάλαμοι υπερβαρικού οξυγόνου: (σελ 40)

  Α. είναι κλειστοί θάλαμοι με καθαρό οξυγόνο πίεσης 3 Atm

  B. συνδυάζονται με την ακτινοθεραπεία στους καρκίνους του εγκεφάλου

  Γ. δεν έχει ατονήσει η χρήση τους

  Δ. δεν χρησιμοποιούνται στην καταδυτική ιατρική

  33. Η υπερθερμία : (σελ 41)

  Α. μειώνει την θερμοκρασία στο όγκο με μικροκύματα συχνότητας 432ΜHz

  Β. το κύριο σημείο δράσης της είναι το υποξικό ακτινοάντοχο κύτταρο

  Γ. δεν έχει καρκινοκτόνο δράση

  Δ. δεν δρα σε καμία φάση του κυτταρικού κύκλου

  34. Η υπερθερμία : (σελ 41)

  Α. το ιδανικό θερμοκρασιακό εύρος είναι 42,5 με 45 βαθμούς κελσίου

  Β. δεν έχει θερμοχημειοευαισθητοποιό δράση σε ορισμένα χημειοθεραπευτικά

  Γ. δεν έχει καρκινοκτόνο δράση

  Δ. σκοτώνει κύτταρα της φάσης G1.

  35. Oι ακτινοευαισθητοποιές ουσίες : (σελ 41)

  Α. αυξάνουν την οξυγόνωση του όγκου

  Β. καταστρέφουν τις ελεύθερες τοξικές ρίζες

  Γ. δεν έχουν ταχύ μεταβολισμό

  Δ. κανένα από τα παραπάνω

  36. Στατικός σχεδιασμός ακτινοθεραπείας ονομάζεται : (σελ 42)

  Α. ο δυσδιάστατος

  Β. ο τρισδιάστατος

  Γ. σχεδιασμός που στηρίζεται στην απεικόνιση της περιοχής

  Δ. όλα τα παραπάνω

 • 37. Δυναμικός σχεδιασμός ακτινοθεραπείας ονομάζεται: (σελ 43)

  Α. ο τετραδιάστατος

  Β. ο σχεδιασμός που στηρίζεται απεικονιστικά σε 3 διαστάσεις.

  Γ. ο σχεδιασμός που παρακολουθεί την κίνηση του όγκου

  Δ. όλα τα παραπάνω

  38. Ακτινοβολητέα περιοχή είναι: (σελ 45)

  Α. Το GTV

  Β. Το CTV

  Γ. Το PTV

  Δ. όλα τα παραπάνω

  39. Ακτινοπροστατευτικές ουσίες είναι: (σελ 41)

  Α. η αμιφοστίνη

  Β. η φλουορακίλη

  Γ. η συνθετική ερυθροποιητίνη

  Δ. οι ταξάνες

  40. Σε πόσα εκ περιμετρικά της ακτινοβολητέας περιοχής αντιστοιχεί η ακτινοβολούμενη περιοχή; (σελ 45)

  Α. 0,5 εκ.

  Β. 1,0 εκ.

  Γ. 1,5 εκ.

  Δ. 5,0 εκ.

  41. Το όριο ασφαλείας που προστίθεται γύρω από την περιοχή της κλινικής νόσου (CTV) για τον

  προσδιορισμό του ακτινοθεραπευτικού στόχου αντιστοιχεί σε: (σελ 45)

  Α. 0,5 εκ - 2,0 εκ

  Β. 1,0 εκ-2,0εκ

  Γ. 2,0 εκ

  Δ. 1,5εκ-2,0 εκ

  8

 • 42. To GTV αντιστοιχεί: (σελ 44)

  Α. στην μακροσκοπικά ορατή διάσταση του όγκου

  Β. στην κλινική διάσταση του όγκου

  Γ. στον ακτινοβολητέο όγκο

  Δ. σε κανένα από τα παραπάνω

  43. Η αξιολόγηση ενός σχεδιασμού ΑΚΘ γίνεται: (σελ 45-46)

  Α. με έλεγχο της γεωμετρίας των πεδίων

  Β. με εκτίμηση του ιστογράμματος δόσης-όγκου της ακτινοβολητέας περιοχής και των κρίσιμων οργάνων

  Γ. με εκτίμηση του CTV

  Δ. με εκτίμηση του PTV

  44. Η εξωτερική δέσμη ακτινοθεραπείας έχει ως σκοπό: (σελ 46)

  Α. την προστασία των φυσιολογικών ιστών

  Β. την κυτταροκτονία της πρωτοπαθούς κακοήθειας και της μικροσκοπικής υποκλινικής νόσου

  Γ. τον ορισμό του ισοκέντρου

  Δ. τις απομακρυσμένες μεταστάσεις

  45. Η ενέργεια 6 MV x-rays του γραμμικού επιταχυντή αποδίδει τη μέγιστη δόση (dmax) σε : (σελ 47)

  Α. 0,5 εκ

  Β. 1,0 εκ

  Γ. 1,5 εκ

  Δ. 2,0 εκ

  46. Η διαμόρφωση της έντασης της δέσμης ακτινοθεραπείας εξαρτάται από: (σελ 49)

  Α. φίλτρο επιπέδωσης

  Β. σφηνοειδές φίλτρο

  Γ. ενέργεια του γραμμικού επιταχυντή

  Δ. το Α και το Β

 • 47. Η ολόσωμη ακτινοβόληση φωτονίων εφαρμόζεται σε: (σελ 52)

  Α. λευχαιμίες

  Β. λεμφώματα

  Γ. αναιμία FANCONI

  Δ. μεσογειακή αναιμία

  48. Που υπερτερεί η βραχυθεραπεία έναντι της τηλεθεραπείας ? (σελ 55)

  Α. η βραχυθεραπεία παρέχει υψηλή δόση ακτινοβολίας στον όγκο

  Β. η βραχυθεραπεία παρέχει συνεχή ακτινοβόληση του όγκου

  Γ. η βραχυθεραπεία έχει αποτελεσματική δράση στο υποξικό κέντρο του όγκου

  Δ. όλα τα παραπάνω

  49. Στην βραχυθεραπεία επαφής ή πλησιοθεραπεία ανήκουν : (σελ 56)

  Α. η ενδοκοιλοτική και η βραχυθεραπεία επιφάνειας

  Β. η ενδοαγγειακή

  Γ. η ενδοαυλική

  Δ. όλα τα παραπάνω

  50. Αναλόγως με το ρυθμό δόσης της ακτινοβολίας ανά ώρα η βραχυθεραπεία κατηγοροποιείται σε: (σελ 56)

  Α. χαμηλού ρυθμού δόσης

  Β. συνεχόμενου ρυθμού δόσης

  Γ. μέσου ρυθμού δόσης

  Δ. υψηλού ρυθμού δόσης

  Ε. όλα τα ανωτέρω

  51. Κατά την ακτινοθεραπεία ανοιχτών πηγών τα ραδιενεργά υλικά χορηγούνται : (σελ 58)

  Α. ενδοφλεβίως ή από το στόμα σε υγρή μορφή

  Β. μέσω ενδοϊστικών βελονών

  Γ. μέσω μεταφόρτισης της πηγής

  Δ. όλα τα παραπάνω

  10

 • 52. Ενδείξεις ακτινοθεραπείας ανοιχτών πηγών είναι: (σελ 59)

  Α. όλα τα παρακάτω

  Β. πολλαπλές ανώδυνες και ακίνδυνες για κάταγμα μεταστάσεις

  Γ. προσδόκιμο επιβίωσης τουλάχιστον 3 μηνών

  Δ. όταν δεν μπορεί να δοθεί τηλεθεραπεία λόγω περιορισμού της ανοχής των πέριξ φυσιολογικών ιστών

  53. Προϋπόθεση για τη χορήγηση ακτινοθεραπείας ανοιχτών πηγών είναι: (σελ 59)

  Α. να μην υπάρχει παθολογικό ή επαπειλούμενο κάταγμα

  Β. λευκά αιμοσφαίρια πάνω από 2400

  Γ. αιμοπετάλια πάνω από 100.000

  Δ. όλα τα παραπάνω

  54. Τα MLC χρησιμοποιούνται ώστε να: (σελ 62)

  A. προσαρμόζουν τη δέσμη ακτινοβολίας στο στόχο

  Β. αποκλείουν από το πεδίο ακτινοβόλησης περιοχές που πρέπει να προστατευθούν

  Γ. χαρακτηρίζουν τη σύμμορφη-προσαρμοσμένη ακτινοθεραπεία

  Δ. όλα τα παραπάνω

  55. Σημειώστε τι ισχύει για το IMRT : (σελ 62)

  A. ο αριθμός των υποπεδίων από κάθε είσοδο μπορεί να διαφέρει

  Β. η κατανομή της δόσης είναι διαμορφούμενης έντασης

  Γ. υπάρχει αποτελεσματικότερη προστασία των υγιών ιστών

  Δ. όλα τα παραπάνω

 • 56. Κατά τη διάρκεια της ακτινοβόλησης με την τεχνική VMAT (ογκομετρικά διαμορφούμενη περιστροφική θεραπεία) μεταβάλλεται: (σελ 63)

  Α. το σχήμα και ο προσανατολισμός του MLC

  Β. η ημερήσια δόση της ΑΚΘ

  Γ. οι εντοπίσεις των πεδίων της ΑΚΘ

  Δ. η συνολική προγραμματισμένη δόση όγκου

  57. Σημειώστε ό,τι δεν ισχύει για το γ - knife: (σελ 64)

  Α. χρησιμοποιεί 250 πηγές κοβαλτίου - 60 Β. η ακρίβεια στόχευσης επιτυγχάνεται με ένα πεδίο ακτινοθεραπείας Γ. χρησιμοποιεί 201 πηγές κοβαλτίου - 60 Δ. χρησιμοποιεί φωτόνια

  58. Η μάσκα ακινητοποίησης: (σελ 66)

  Α. αποτελεί μη απαραίτητο ακτινοθεραπευτικό εξοπλισμό

  Β. είναι κατασκευασμένες από γύψινο υλικό

  Γ. ακινητοποιούν ακίνητες περιοχές του σώματος

  Δ. εξυπηρετεί στην ακριβή επαναληψιμότητα της καθημερινής ακτινοθεραπείας

  59. Η διαδικασία προετοιμασίας της ακτινοθεραπείας περιλαμβάνει: (σελ 66-67)

  Α. κλινική εξέταση

  Β. σχεδιασμό

  Γ. προσομοίωση

  Δ. όλα τα παραπάνω

  60. Η ακτινοθεραπεία : (σελ 67-70)

  Α. διενεργείται καθημερινά

  Β. είναι επώδυνη

  Γ. διαρκεί από 6 -8 εβδομάδες οποιοδήποτε δοσολογικό σχήμα και αν ακολουθεί ο ασθενής

  Δ. λαμβάνονται υπόψη, υπολογίζονται και διορθώνονται οι μεταβολές στο δοσολογικό σχήμα σε

  περίπτωση συντήρησης ή βλάβης του γραμμικού επιταχυντή

  12

 • Κεφάλαιο 3 Ακτινοθεραπεία (σελ 67-74)

  61. Στα πλεονεκτήματα της προεγχειρητικής ακτινοθεραπείας συγκαταλέγονται: (σελ 71)

  Α. η δυνατότητα σμίκρυνσης των διαστάσεων ενός ανεγχείρητου όγκου ώστε να γίνει χειρουργήσιμος

  Β. η προστασία των υγειών ιστών

  Γ. η αλλοίωση των παθολογοανατομικών δεδομένων της κακοήθειας

  Δ. η καταστροφή των νεκρωτικών περιοχών

  62. Η προεγχειρητική ακτινοθεραπεία έχει καθιερωθεί υπό προϋποθέσεις σε: (σελ 71)

  Α. καρκίνο του προστάτη

  Β. καρκίνο του ορθού

  Γ. καρκίνο του ενδομήτριου

  Δ. καρκίνο του τραχήλου της μήτρας

  63. Το μετεγχειρητικό ελάχιστο όριο ελεύθερο νόσου που απαιτείται σε καρκίνο του ορθού αντιστοιχεί σε: (σελ

  72)

  Α. 5 εκ Β. 2-5 εκ Γ.1,5 εκ Δ. 2-8 εκ

  64. Το μετεγχειρητικό ελάχιστο όριο ελεύθερο νόσου που απαιτείται σε καρκίνο του οισοφάγου αντιστοιχεί σε: (σελ 72)

  Α. 5 εκ Β. 10 εκ Γ.15 εκ Δ. 20 εκ

  65. Το χρονικό διάστημα μεταξύ χειρουργικής εκτομής του όγκου και ακτινοθεραπείας δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από : (σελ 72)

  Α. 4 εβδομάδες

  Β. 6 εβδομάδες

  Γ. 8 εβδομάδες

  Δ. 10 εβδομάδες

 • 66. Κατά τη διεγχειρητική ακτινοθεραπεία χρησιμοποιείται ακτινοβολία : (σημειώστε το λάθος) (σελ 72-73)

  Α. ηλεκτρονίων

  Β. ακτίνων χ μέχρι 50kV

  Γ. ακτίνων χ μέχρι 250 Kv

  Δ. εσωτερική ενδοϊστική βραχυθεραπεία

  67. Τι ισχύει κατά τη διεγχειρητική ακτινοθεραπεία : (σελ 73)

  Α. σκοπός της είναι να δοθεί αντί της εξωτερικής ΑΚΘ

  Β. μετά την ανάρρωση του ασθενούς δεν ακολουθεί εξωτερική ΑΚΘ δέσμης φωτονίων

  Γ. κινδυνεύουν οι υγιείς ιστοί

  Δ. έχει καθιερωθεί σε όγκους του γαστρεντερικού, σε γυναικολογικούς καρκίνους, σε οπισθοπεριτοναϊκά σαρκώματα

  68. Ο συνδυασμός ακτινοβολίας με χημειοθεραπεία παρέχει: (σημειώστε το λάθος) (σελ 73-74)

  Α. περιορισμό της ανάνηψης των κυττάρων που φέρουν υποθανατηφόρο ή δυνητικά θανατηφόρο βλάβη

  Β. επαναποικισμό της νόσου

  Γ. μεγαλύτερη καρκινοκτόνο δράση στους υποξικούς ιστούς

  Δ. αύξηση της απόπτωσης των κακοήθων κυττάρων

  69. Η σύγχρονη χορήγηση ακτινοθεραπείας και χημειοθεραπείας εφαρμόζεται σε : (σελ 74)

  Α. σε καρκίνο του πρωκτού

  Β. σε καρκίνο του τραχήλου της μήτρας

  Γ. σε καρκίνο του ρινοφάρυγγα

  Δ. σε όλα τα παραπάνω

  70. Η προσθήκη της υπερθερμίας στη θεραπεία του καρκίνου αυξάνει το θεραπευτικό δείκτη κατά: (σελ 74)

  Α. 1.77 φορές

  Β. 2.77 φορές

  Γ. 3.77 φορές

  Δ. 4.77 φορές

  14

 • 71. Η υπερθερμία βρίσκει εφαρμογή στη θεραπεία: (σελ 74)

  Α. του καρκίνου του ορθού

  Β. του καρκίνου της ουροδόχου κύστεως

  Γ. του καρκίνου του προστάτη

  Δ. των επανειλημμένων υποτροπών του καρκίνου του μαστού στο θωρακικό τοίχωμα Κεφάλαιο ΚΝΣ

  72. Τι συμπτώματα προκαλούν οι όγκοι που εντοπίζονται στο νωτιαίο μυελό? (σελ 76)

  Α. διανοητική αλλαγή

  Β. κεφαλαλγίες

  Γ. επιληπτικές κρίσεις

  Δ. υπαισθησία

  73. Η διάγνωση των όγκων εγκεφάλου απαιτεί τη χρήση (σελ 76)

  Α. ακτινογραφίας

  Β. μαγνητικής τομογραφίας

  Γ. υπερηχογραφήματος

  Δ. κλινικής εξέτασης

  74. Από τους όγκους εγκεφάλου οι κακοηθέστεροι είναι: (σελ 76)

  Α. αναπλαστικό αστροκύττωμα

  Β. γλοιοβλάστωμα

  Γ. πρωτοπαθές κακόηθες λέμφωμα του εγκεφάλου

  Δ. όλα τα παραπάνω

  75. Στην ριζικά θεραπευτική ΑΚΘ εφαρμόζουμε ημερήσια δόση της τάξης των: (σελ 76)

  Α. 1.5-2 Gy

  Β. 1.8-2 Gy

  Γ. 2.5-3 Gy

  Δ. 4.0-5.0 Gy

 • 76. Σε περιπτώσεις όγκων του εγκεφάλου η δόση ΑΚΘ που χορηγείται με τη μέθοδο της στερεοτακτικής

  ακτινοχειρουργικής αντιστοιχεί σε: (σελ 77)

  Α. 10-20 Gy

  Β.14-24 Gy

  Γ. 20-30 Gy

  Δ. 12-22 Gy

  77. Σε περιπτώσεις εγκεφαλικού οιδήματος το περιθώριο γύρω από την κακοήθεια αντιστοιχεί σε: (σελ 77)

  Α. 1 εκ

  Β. 2 εκ

  Γ. 3 εκ

  Δ. 4 εκ

  78. Στο μυελοβλάστωμα: (σελ 77)

  Α. ακτινοβολείται όλος ο νευράξονας

  Β. συνδυάζεται με ενδοραχιαία χημειοθεραπεία

  Γ. απαιτείται ολοκρανιακή ακτινοβόληση

  Δ. το Α και το Γ

  Ε. όλα τα ανωτέρω Κεφάλαιο Κεφαλής και Τραχήλου

  79. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν ανήκει στην κατηγορία των όγκων κεφαλής και τραχήλου (σελ 77)

  Α. κακοήθειες στοματικής κοιλότητας

  Β. όγκοι γέφυρας

  Γ. όγκοι ρινός και παραρρινίων κόλπων

  Δ. όγκοι θυροειδούς

  80. Στις παρενέργειες της ακτινοθεραπείας όγκων κεφαλής - τραχήλου συγκαταλέγονται: (σελ 77-78)

  Α. τύφλωση Β. βλεννογονίτιδα Γ. παράλυση Δ. διαταραχές στη φώνηση

  16

 • 81. Τα φάρμακα που χορηγούνται κατά τη χημειοθεραπεία όγκων κεφαλής - τραχήλου είναι: (σελ 78)

  Α. κυκλοφωσφαμίδη

  Β. πλατίνα

  Γ. χερσεπτιν

  Δ. το Α και το Γ

  82. Κατάλληλοι για ριζική ακτινοθεραπεία είναι οι ασθενείς με: (σελ 78)

  Α. μετάσταση σε οστά

  Β. περινευρική ή περιαγγειακή διήθηση

  Γ. χωρίς διηθημένους λεμφαδένες

  Δ. αρνητικά εγχειρητικά όρια

  83. Κατά την ακτινοβόληση όγκων κεφαλής και τραχήλου είναι απαραίτητο να προστατευθούν: (σελ 78)

  Α. το οπτικό νεύρο

  Β. το δέρμα

  Γ. οι επικουρικοί σιελογόνοι αδένες

  Δ. τα δόντια

  84. Αντιμετωπίζεται αποκλειστικά με ακτινοθεραπεία: (σελ 79)

  Α. ο αρχόμενος καρκίνος του ρινοφάρυγγα

  Β. ο αρχόμενος καρκίνος του λάρυγγα – υποφάρυγγα

  Γ. ο προχωρημένος καρκίνος του ρινοφάρυγγα

  Δ. ο προχωρημένος καρκίνος του λάρυγγα – υποφάρυγγα

  Κεφάλαιο Οισοφάγου

  85. Σε όγκους οισοφάγου η ακτινοθεραπεία προκρίνεται όταν ο όγκος εντοπίζεται στο:( σελ 79)

  Α. Άνω 1ο τριτημόριο

  Β. Μέσον 2ο τριτημόριο

  Γ. Κάτω 3ο τριτημόριο

 • 86. Η ακτινική οισοφαγίτιδα κατά την ΑΚΘ όγκων οισοφάγου εμφανίζεται : (σελ 80)

  Α. την 2η εβδομάδα της θεραπείας

  Β. την 3η εβδομάδα της θεραπείας

  Γ. την 4η εβδομάδα της θεραπείας

  Δ. την 5η εβδομάδα της θεραπείας

  87. Κλινικό σύμπτωμα της διάτρησης του οισοφάγου λόγω τήξης του όγκου από την ΑΚΘ είναι: (σημειώστε το

  λάθος) (σελ 80)

  Α. το συνεχές οπισθοπεριτοναικό άλγος

  Β. ο πυρετός

  Γ. η επίμονη οισοφαγίτις

  Δ. η επίμονη αιματέμεση

  Κεφάλαιο πνεύμονα

  88. Τα όργανα που πρέπει να προστατευθούν κατά την ακτινοβόληση του καρκίνου του πνεύμονα είναι: (σελ 80-81)

  Α. οι πλευρές

  Β. ο νωτιαίος μυελός

  Γ. το δέρμα

  Δ. η κλείδα

  89. Η ακτινοβολητέα περιοχή σε καρκίνο του πνεύμονα συμπεριλαμβάνει: (σελ 80-81)

  Α. όλο τον πνεύμονα Β. τον μακροσκοπικά ορατό όγκο Γ. το μεσοθωράκιο μόνο Δ. τους υπερκλείδιους λεμφαδένες

  90. Ακατάλληλοι για ΑΚΘ καρκίνου πνεύμονα θεωρούνται οι ασθενείς :

  Α. με όγκο σταδίου ΙΙΙ

  Β. με όγκο σταδίου ΙV

  Γ. με πλευριτική συλλογή

  Δ. με μικρό προσδόκιμο επιβίωσης

  18

 • 91. Σε ασθενείς με καρκίνο πνεύμονα σταδίου IV: (σελ 81)

  Α. αντιμετωπίζονται μόνο με ΧΜΘ

  Β. αντιμετωπίζονται μόνο με ΑΚΘ

  Γ. αντιμετωπίζονται μόνο με αναλγητική αγωγή

  Δ. η ανταπόκριση εξαρτάται από την δόση ΑΚΘ που θα λάβει

  92. Η προεγχειρητική ΑΚΘ δεν ενδείκνυται σε ασθενείς: (σελ 81)

  Α. αρχόμενου σταδίου Β. προχωρημένου σταδίου Γ. σε στάδιο Τ3Ν2 Δ. σε λεμφαδενικές μεταστάσεις

  93. Η μετεγχειρητική ΑΚΘ δεν ενδείκνυται σε ασθενείς: (σελ 81-82)

  Α. σταδίου Ι

  Β. προχωρημένου σταδίου

  Γ. σε Τ3Ν2

  Δ. σε λεμφαδενικές μεταστάσεις

  94. Στον μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα: (σελ 82)

  Α. θεραπεία επιλογής δεν είναι ο συνδυασμός ΧΜΘ-ΑΚΘ

  Β. ο συνδυασμός αυξάνει την 10 ετη επιβίωση στο 14%

  Γ. οι ασθενείς με περιορισμένη νόσο και πλήρη ανταπόκριση στη θεραπεία υποβάλλονται σε προφυλακτική

  ολοκρανιακή ακτινοβόληση

  Δ. η ταυτόχρονη χορήγηση ΧΜΘ με υπερκλασματοποίημενη ΑΚΘ αυξάνει την 10 ετη επιβίωση

  Κεφάλαιο μαστού

  95. Μετά μαστεκτομή η ακτινοθεραπεία ενδείκνυται: (σελ 82)

  Α. όταν το μέγεθος του καρκίνου είναι ίσο ή λιγότερο από 4 εκ.

  Β. όταν το μέγεθος του όγκου είναι 4 εκ και άνω

  Γ. όταν υπάρχει 1 διηθημένος μασχαλιαίος λεμφαδένας

  Δ. όταν υπάρχει διήθηση περικαρδίου

 • 96. Το περιθώριο έναρξης ακτινοθεραπείας στον καρκίνο του μαστού, μετά από ογκεκτομή και χημειοθεραπεία είναι : (σελ 83)

  Α. 2 έως 9 εβδομάδες

  Β. 5 έως 12 εβδομάδες

  Γ. 3 έως 12 εβδομάδες

  Δ. 6 έως 9 εβδομάδες

  97. Στις απώτερες παρενέργειες της ακτινοθεραπείας του μαστού συγκαταλέγονται οι : (σελ 84)

  Α. παράλυση

  Β. οίδημα τραχήλου

  Γ. ακτινοδερματίτις

  Δ. ίνωση του πνεύμονα

  98. Σοβαρότερες παρενέργειες από την ΑΚΘ στον μαστό είναι: (σελ 84)

  Α. νευροπάθεια αυχενικής μοίρας

  Β. δερματικές νεκρώσεις

  Γ. κάταγμα βραχιονίου

  Δ. ασυμπτωματική ίνωση του πνεύμονα

  99. Στις αντενδείξεις ακτινοθεραπείας στον καρκίνο του μαστού συμπεριλαμβάνονται : (σημειώστε το λάθος) (σελ 84)

  Α. σκληρόδερμα

  Β. κύηση

  Γ. ερυθηματώδης λύκος

  Δ. προηγηθείσα ακτινοθεραπεία

  Κεφάλαιο ορθού

  100. Η μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία στον καρκίνο του ορθού εφαρμόζεται σε περιπτώσεις διήθησης :

  (σελ 84)

  Α. του βλεννογόνου

  Β. του υποβλεννογόνιου τοιχώματος

  20

 • Γ. του περικολικού λίπους και των περιοχικών λεμφαδένων

  Δ. όλα τα παραπάνω

  101. Η δόση της μετεγχειρητικής ΑΚΘ στον καρκίνο του ορθού είναι: (σελ 84)

  Α. 50.4 Gy

  Β. 45 Gy

  Γ.46 Gy

  Δ. 50-54 Gy

  Κεφάλαιο τραχήλου μήτρας

  102. Η ΑΚΘ στον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: (σελ 85)

  Α. στάδιο Ι όταν δεν είναι δυνατό το χειρουργείο

  Β. στο στάδιο ΙΙΙΒ

  Γ. στο στάδιο ΙΙΒ

  Δ. σε όλα τα παραπάνω

  103. Πότε μπορεί να εφαρμοστεί προεγχειρητική ΑΚΘ στον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας? (σελ 85)

  Α. σε όγκους σταδίου ΙΒ2

  Β. σε όγκους σταδίου ΙΙΙ

  Γ. σε όγκους σταδίου ΙV

  Δ. ποτέ

  104. Στη βραχυθεραπεία του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας το σημείο Α :(σημειώστε το λάθος) (σελ

  85-86)

  Α. αντιστοιχεί στη διασταύρωση της μητριαίας αρτηρίας με τον ουρητήρα

  Β. βρίσκεται 2 εκ άνω από τον κολπικό θόλο και 2 εκ πλαγίως του κεντρικού άξονα της κοιλότητας

  της μήτρας

  Γ. βρίσκεται 5 εκ από την κοιλότητα της μήτρας

  Δ. δεν αντιπροσωπεύει τους πυελικούς λεμφαδένες

  105. Η ισοδοσική κατανομή στη βραχυθεραπεία του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας είναι: (σελ 86)

  Α. αχλαδόσχημη

  Β. μηλόσχημη

  Γ. στρογγυλή

  Δ. ορθογώνια

 • 106. Η συνολική δόση ακτινοβολίας σε καρκίνο του τραχήλου της μήτρας από τον συνδυασμό

  τηλεθεραπείας και βραχυθεραπείας κυμαίνεται στα: (σελ 86)

  Α. 60 Gy στο σημείο Α

  Β. 70 Gy στο σημείο Α

  Γ. 80 Gy στο σημείο Α

  Δ. 90 Gy στο σημειο Α

  Κεφάλαιο ενδομητρίου

  107. Σε καρκίνο ενδομητρίου σταδίου ΙΑ η θεραπευτική αντιμετώπιση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:

  (σελ 88)

  Α. υστερεκτομή και τακτική παρακολούθηση

  Β. υστερεκτομή και ενδοκοιλοτική βραχυθεραπεία

  Γ. υστερεκτομή, τηλεθεραπεία και βραχυθεραπεία

  Δ. τακτική παρακολούθηση

  Ε. η απόφαση εξαρτάται από την ιστολογική διαφοροποίηση του καρκίνου

  108. Σε χειρουργηθέντα καρκίνο του ενδομητρίου χαμηλού βαθμούδιαφοροποίησης , η θεραπευτική

  αντιμετώπιση θα πρέπει να είναι: (σελ 88)

  Α. παρακολούθηση

  Β. ενδοκοιλοτική βραχυθεραπεία

  Γ. τηλεθεραπεία και βραχυθεραπεία

  Δ. κανένα από τα παραπάνω

  109. Σε ανεγχείρητο καρκίνο μήτρας οι εφαρμογείς της βραχυθεραπείας : (σελ 88)

  Α. δεν εφαρμόζεται ενδοκοιλοτική βραχυθεραπεία

  Β. είναι οι ίδιοι με τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας μήτρας

  Γ. είναι διαφορετικοί από αυτούς που χρησιμοποιούνται στον τράχηλο της μήτρας

  22

 • Κεφάλαιο όρχεως

  110. Σε σεμίνωμα όρχεως σταδίου Ι η χορηγούμενη δόση ΑΚΘ είναι : (σελ 89)

  Α. 20 Gy

  B. 25 Gy

  Γ. 30 Gy

  Δ. 35 Gy

  111. Στις αντενδείξεις ΑΚΘ σε σεμινωματώδεις όγκους όρχεων συμπεριλαμβάνονται: (σελ 89)

  Α. ο πεταλοειδής νεφρός

  Β. οι αρνητικοί παραορτικοί λεμφαδένες

  Γ. η φλεγμονώδης νόσο του εντέρου

  Δ. η προηγηθείσα ΑΚΘ υψηλών δόσεων στην πύελο

  112. Σε σεμίνωμα όρχεως σταδίου ΙΙΑ και ΙΙΒ η θεραπεία επολογής είναι: (σελ 91)

  Α. η χημειοθεραπεία Β. η ΑΚΘ Γ. και τα δύο

  113. Στους όγκους των όρχεων που ανήκουν στην κατηγορία των μη σεμινωμάτων, συμπεριλαμβανομένων και των μικτών όγκων, η ακτινοθεραπεία:

  Α. είναι η θεραπεία επιλογής Β. προτείνεται μόνο επί εγκεφαλικών μεταστάσεων Γ. συνδυάζεται με την χημειοθεραπεία

  Καρκίνος προστάτη

  114. Στον καρκίνο του προστάτη μεταξύ των παραγόντων που επηρεάζουν την πρόγνωση είναι: (σελ 91)

  Α. το στάδιο της νόσου

  Β. η βαθμολόγηση κατά Gleason

  Γ. το PSA μετά τη θεραπεία

  Δ. όλα τα παραπάνω

 • 115. Στον καρκίνο του προστάτη στην ομάδα χαμηλού κινδύνου ανήκουν: (σελ 91)

  Α. όγκος στους δύο λοβούς του προστάτη

  Β. Gleason 6

  Γ. Gleason 7

  Δ. PSA 12

  116. Στην ομάδα υψηλού κινδύνου στον καρκίνο του προστάτη ανήκουν: (σελ 91)

  Α. όγκος που διηθεί τους γύρω από τον προστάτη φυσιολογικούς ιστούς

  Β. PSA μεγαλύτερο του 10 και μικρότερο του 20

  Γ. PSA ίσο του 10

  Δ. Gleason μικρότερο του 10

  117. Οι ασθενείς με καρκίνο του προστάτη, καλή γενική κατάσταση και νόσο περιορισμένη στον

  προστάτη αντιμετωπίζονται με : (σελ 91-92)

  Α. βραχυθεραπεία

  Β. όρμονοθεραπεία

  Γ. ακτινοθεραπεία

  Δ. ριζική προστατεκτομή

  118. Η προσπέλαση για εφαρμογή βραχυθεραπείας στον προστάτη γίνεται: (σελ 93)

  Α. διορθικά

  Β. διουρηθρικά

  Γ. διαπερινεϊκά

  Δ. υπερηβικά

  119. Η δόση της ΑΚΘ στον καρκίνο του προστάτη αντιστοιχεί σε: (σελ 94)

  Α. άνω των 72 Gy

  B. 70 Gy

  Γ. 66 Gy

  Δ. 56 Gy

  24

 • Κεφάλαιο σαρκωμάτων

  120. Η προέλευση των σαρκωμάτων είναι το μεσόδερμα εκτός των:

  Α. περιφερικών νευροεξωδερμικών όγκων PNET

  B. σαρκωμάτων Ewing

  Γ. νευροσαρκωμάτων

  Δ. όλα τα παραπάνω

  121. Στα σαρκώματα μαλακών μορίων συμπεριλαμβάνονται τα: (σημειώστε το λάθος) (σελ 93)

  Α. λιποσάρκωμα

  Β. λειομυοσάρκωμα

  Γ. κακόηθες ινώδες ιστιοκύτωμα

  Δ. σάρκωμα ΚΑΠΟΖΙ (Κaposi)

  122. Στα οστεοσαρκώματα των άκρων, ως καλύτερη θεραπευτική επιλογή θεωρείται: (σελ 95)

  Α. προεγχειρητική ακτινοχημειοθεραπεία

  Β. μετεγχειρητική ακτινοχημειοθεραπεία

  Γ. χειρουργική επέμβαση

  Δ. μετεγχειρητική ΑΚΘ

  Κεφάλαιο Ανακουφιστικής ΑΚΘ

  123. Δύο εβδομάδες μετά την ακτινοβόληση του ασθενούς για οστικές μεταστάσεις ανακουφίζεται πλήρως από το άλγος: (σελ 97)

  Α. 25%

  Β. 50%

  Γ. 75% Δ. 85%

  124. Η ΑΚΘ αποτελεί την πρώτη επιλογή στην αντιμετώπιση της οστικής μεταστατικής νόσου, λόγω: (σελ 97)

  Α. επανασβέστωσης του οστού

  Β. μόνιμου αποτελέσματος

  Γ. άμεσης καρκινοκτόνου δράσης

  Δ. όλα τα παραπάνω

 • 125. Οι οστικές μεταστάσεις αντιμετωπίζονται με βραχύχρονα ΑΚΘ σχήματα όπως: (σελ 98)

  Α. 30-36 Gy σε 10-12 συνεδρίες

  Β. 20-24 Gy σε 5- 6 συνεδρίες

  Γ. εφάπαξ ακτινοβόληση 8-10 Gy

  Δ. όλα τα παραπάνω

  Ε. κανένα από τα παραπάνω

  126. Σε περιπτώσεις καρκινικού πόνου από διήθηση ή πίεση νεύρων το ακτινοθεραπευτικό σχήμα που

  απαιτείται είναι: (σελ 101)

  Α. 50 Gy σε 10 συνεδρίες

  Β. 30 Gy σε 10 θεραπείες

  Γ. 50 Gy σε 25 συνεδρίες

  Δ. 30 Gy σε 5 συνεδρίες

  127. Η ακτινοβόληση του ήπατος ενδείκνυται σε: (σελ 101)

  Α. άλγος από διήθηση της κάψας του οργάνου

  Β. ηπατικές μεταστάσεις

  Γ. καρκίνο παγκρέατος προληπτικά

  Δ. μονήρη ηπατική μετάσταση

  128. Το σύνηθες ακτινοθεραπευτικό σχήμα σε απόφραξη βρόγχου είναι: (σελ 101)

  Α. 30 Gy σε 10 θεραπείες

  Β. 40 Gy σε 10 συνεδρίες

  Γ. 15 Gy σε 10 συνεδρίες

  Δ. 20 Gy σε 10 θεραπείες

  129. Σε ασθενείς με απόφραξη ορθού πλήρης ύφεση των συμπτωμάτων με ακτινοθεραπεία φθάνει το:

  (σελ 102)

  Α. 50%

  Β. 76%

  Γ. 94%

  Δ. 98%

  130. Το σύνδρομο άνω κοίλης φλέβας: (σελ 103)

  26

 • Α. χαρακτηρίζεται από διάταση φλεβών τραχήλου και θωρακικού τοιχώματος, οίδημα προσώπου,

  τραχήλου και άνω άκρων, κυάνωση

  Β. δεν απαιτεί άμεση αντιμετώπιση

  Γ. η τυχούσα θρόμβωση της άνω κοίλης φλέβας λόγω του συνδρόμου δεν καθιστά αδύνατη την

  άρση του συνδρόμου

  Δ. το σύνηθες ακτινοθεραπευτικό σχήμα είναι 3-4 Gy εφάπαξ.

  131. Το ακτινοθεραπευτικό σχήμα που εφαρμόζεται σε αιμόπτυση είναι: (σελ 103)

  Α. 30 Gy σε 10 θεραπείες

  Β. 35 Gy σε 10 θεραπείες

  Γ. 40 Gy σε 10 θεραπείες

  Δ. 21 Gy σε 3 θεραπείες

  132. Σε μονήρη εγκεφαλική μετάσταση που θα αντιμετωπιστεί με χειρουργική επέμβαση και ακολούθως

  ΑΚΘ η μέση επιβίωση είναι: ( σελ 104)

  Α. 2 μήνες

  Β. 6 μήνες

  Γ. 14 μήνες

  Δ. 20 μήνες

  133. Μετά από ακτινοβόληση ολόκληρου του εγκεφάλου προκαλείται: (σελ 104)

  Α. πλήρης υποχώρηση της κεφαλαλγίας στο 80%

  Β. μερική υποχώρηση της κεφαλαλγίας στο 80%

  Γ. πλήρης βελτίωση της κινητικότητας στο 80%

  Δ. μερική βελτίωση της κινητικότητας στο 15%

  134. Στην επανακτινοβόληση εγκεφάλου ισχύουν: (σελ 105)

  Α. αν είναι απαραίτητη λόγω επανεμφάνισης των συμπτωμάτων 3-4 μήνες μετά την πρώτη

  ακτινοβόληση δεν έχει πολλές πιθανότητες να είναι αποτελεσματική

  Β. αν τα συμπτώματα υποτροπής επανήλθαν 6-9 μήνες μετά την πρώτη ακτινοβόληση τότε δεν

  περιμένουμε καλύτερα αποτελέσματα

  Γ. δόση εφάπαξ 6 Gy

  Δ. δόση 10 Gy με 5 Gy την ημέρα

  135. Μεταστατικές εστίες στους οπισθοβολβικούς ιστούς και στο χοριοειδή χιτώνα του οφθαλμού

 • απαντώνται σε: (σελ 106)

  Α. καρκίνο του μαστού

  Β. καρκίνο πνεύμονα

  Γ. καρκίνο προστάτη

  Δ. καρκίνο ορθού

  28

  Εξετάσεις Ακτινοθεραπευτικής ΟγκολογίαςΚεφάλαιο 1 Ακτινοφυσική (σελ 1-22):