£¹ . &1 2 £¼ 2! ¢©£» .$0 ! 1 2& 2) & 2 #/...

download £¹ . &1 2 £¼ 2! ¢©£» .$0 ! 1 2& 2) & 2 #/ 2* #1DWXUD / .2 0 2 ...ec. ®â€” ¯’¯â€®­¯’® ®¼®µ¯â€‍®±®¾¯†

If you can't read please download the document

 • date post

  27-Dec-2019
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of £¹ . &1 2 £¼ 2! ¢©£» .$0 ! 1 2& 2) & 2 #/...

 • EL EL

  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Βρυξέλλες, 21.11.2018

  C(2018) 7621 final

  Ανακοίνωση της Επιτροπής

  «Διαχείριση των τόπων του δικτύου Natura 2000

  Οι διατάξεις του άρθρου 6 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους»

 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή

  1

  Διαχείριση των τόπων του

  δικτύου Natura 2000

  Οι διατάξεις του άρθρου 6

  της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τους

  οικοτόπους

 • 2

  Περιεχόμενα

  Πρόλογος ...................................................................................................................................

  1. Εισαγωγή ..................................................................................................................... 7

  1.1. Η θέση του στο γενικό σύστημα της οδηγίας για τους οικοτόπους και της οδηγίας για τα πτηνά, καθώς και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο .............................. 7

  1.2. Σχέση με το κεφάλαιο «Προστασία των ειδών» ............................................. 10

  1.3. Μεταφορά του άρθρου 6 στο εθνικό δίκαιο: το καθήκον μεταφοράς στο εθνικό

  δίκαιο............................................................................................................... 11

  1.4. Χρόνος εφαρμογής του άρθρου 6: Από ποια ημερομηνία εφαρμόζονται οι

  υποχρεώσεις του άρθρου 6; ............................................................................ 11

  1.4.1. Ζώνες ειδικής προστασίας βάσει της οδηγίας για τα πτηνά ............. 12

  1.4.2. Τόποι στο πλαίσιο της οδηγίας για τους οικοτόπους ........................ 13

  2. Άρθρο 6 παράγραφος 1 ............................................................................................. 16

  2.1. Κείμενο ........................................................................................................... 16

  2.2. Πεδίο εφαρμογής ............................................................................................ 16

  2.3. Ποιο θα πρέπει να είναι το περιεχόμενο των «αναγκαίων μέτρων διατήρησης»;

  ......................................................................................................................... 17

  2.3.1. Καθορισμός στόχων διατήρησης σε επίπεδο τόπων ......................... 18

  2.3.2. Καθορισμός των αναγκαίων μέτρων διατήρησης ............................. 20

  2.3.3. Οι οικολογικές απαιτήσεις ................................................................ 23

  2.4. Τι μορφή μπορούν να λάβουν τα αναγκαία μέτρα διατήρησης; ..................... 24

  2.4.1. Σχέδια διαχείρισης ............................................................................ 24

  2.4.2. Κανονιστικά, διοικητικά ή συμβατικά μέτρα ................................... 26

  3. Άρθρο 6 παράγραφος 2 ............................................................................................. 28

  3.1. Κείμενο ........................................................................................................... 28

  3.2. Πεδίο εφαρμογής ............................................................................................ 28

  3.3. Τι σημαίνει «θεσπίζουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε... να αποφεύγεται...»; .... 30

  3.4. Υπάρχει διαφορά μεταξύ υποβάθμισης και ενοχλήσεων ως προς την εφαρμογή;

  ......................................................................................................................... 32

  3.5. Δείκτες υποβάθμισης και ενοχλήσεων ............................................................ 33

  3.5.1. Υποβάθμιση των τύπων οικοτόπων και των οικοτόπων ειδών ......... 33

  3.5.2. Ενοχλήσεις που έχουν επιπτώσεις στα είδη ...................................... 35

  4. Άρθρο 6 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ...................................................................................... 37

  4.1. Κείμενο ........................................................................................................... 37

  4.2. Πεδίο εφαρμογής ............................................................................................ 37

  4.3. Η σχέση μεταξύ της παραγράφου 2 και της παραγράφου 3 του άρθρου 6 ..... 39

  4.4. Τι σημαίνει «σχέδιο [ή έργο], μη άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη

  διαχείριση του τόπου»; ................................................................................... 40

  4.4.1. Έργο .................................................................................................. 40

  4.4.2. Σχέδιο ................................................................................................ 42

 • 3

  4.4.3. Μη άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση... ................... 43

  4.5. Πώς καθορίζεται αν ένα σχέδιο ή έργο «είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά» έναν τόπο «καθεαυτό ή από κοινού με άλλα σχέδια [ή έργα]»; ..................... 44

  4.5.1. Είναι δυνατόν να επηρεάζει... ........................................................... 45

  4.5.2. Επηρεάζει σημαντικά ........................................................................ 47

  4.5.3. ... καθεαυτό ή από κοινού με άλλα σχέδια [ή έργα] ......................... 48

  4.6. Τι σημαίνει «εκτιμάται δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του στον τόπο, λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατήρησής του»; ................................... 50

  4.6.1. Τι σημαίνει «εκτιμάται δεόντως»; .................................................... 50

  4.6.2. Περιεχόμενο της δέουσας εκτίμησης ................................................ 52

  4.6.3. ... λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατήρησης του τόπου .......... 53

  4.6.4. Η έννοια της «ακεραιότητας του τόπου» .......................................... 55

  4.6.5. Εκτίμηση των επιπτώσεων για τον τόπο ........................................... 56

  4.6.6. Εξέταση κατάλληλων μέτρων μετριασμού για την αποτροπή ή τη μείωση των επιπτώσεων .................................................................... 57

  4.7. Λήψη αποφάσεων ........................................................................................... 59

  4.7.1. Οι «αρμόδιες εθνικές αρχές» ............................................................ 60

  4.7.2. Πότε είναι σκόπιμο να εξασφαλίζεται η έκφραση της δημόσιας γνώμης; ........................................................................................................... 60

  4.7.3. Λήψη απόφασης βάσει δέουσας εκτίμησης ...................................... 61

  5. Άρθρο 6 παράγραφος 4 ............................................................................................. 63

  5.1. Κείμενο ........................................................................................................... 63

  5.2. Πεδίο εφαρμογής ............................................................................................ 63

  5.3. Αρχικές παράμετροι ........................................................................................ 65

  5.3.1. Εξέταση εναλλακτικών λύσεων ........................................................ 65

  5.3.2. Εξέταση επιτακτικών λόγων σημαντικού δημόσιου συμφέροντος .. 66

  5.4. Λήψη αντισταθμιστικών μέτρων .................................................................... 68

  5.4.1. Πώς νοούνται τα «αντισταθμιστικά μέτρα» και πότε θα πρέπει να εξετάζεται η λήψη