diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και...

84
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ ΤΜΗΜΑ Β΄ Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα Τηλέφωνο : 210-6969270 FAX : 210-6969240 Αθήνα, 6/2/2012 Αρ.Πρωτ.: 1243/114 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ : Αποδοχή πρακτικών 1/22-11-2011, 2/28-11-2011, 3/29-11-2011, 4/14-12-2011 και 5/17-1-2012 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013». Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το Π.Δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005) και ιδίως το άρθρο 90. 2. Τις διατάξεις των Π.Δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α/16.7.1986), π.δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α716.6.1989) και π.δ. 189/1995 (ΦΕΚ 99/Α/1995) "Οργανισμός της Γ.Γ.Β.", του άρθρου 21 Page 1 of 84

Transcript of diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και...

Page 1: diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣΔ/ΝΣΗ ΜΜΕΤΜΗΜΑ Β΄Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119Ταχ. Θυρίδα : 10192, ΑθήναΤηλέφωνο : 210-6969270FAX : 210-6969240

Αθήνα, 6/2/2012

Αρ.Πρωτ.: 1243/114

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Αποδοχή πρακτικών 1/22-11-2011, 2/28-11-2011, 3/29-11-2011, 4/14-12-2011 και 5/17-1-2012 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013».

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005) και ιδίως το άρθρο 90.2. Τις διατάξεις των Π.Δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α/16.7.1986), π.δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α716.6.1989) και π.δ. 189/1995 (ΦΕΚ 99/Α/1995) "Οργανισμός της Γ.Γ.Β.", του άρθρου 21 του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995) "Σύσταση της Δ/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.", και της υπ' αριθμ. 3584/5.3.1996 (ΦΕΚ 147/ Β712.3.1996) υπουργικής απόφασης "Διάρθρωση, Αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού της Δ/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.".3. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και κατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α/2009), άρθρο 1, παράγραφος 3.4. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α/27-6-2011) "Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής

Page 1 of 65

Page 2: diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική

Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».5. Το Π.Δ. 110/11-11-2011 (ΦΕΚ 243/Α/11-11-2011) "Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»6. Την υπ. αριθμ. Υ13/24-11-2011 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη» (ΦΕΚ 2740/Β/25-11-2011).7. Την υπ΄ αριθμ. ΔΠ/Φ6.12/οικ. 16745/2-12-09 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σχετικά με «Διορισμό του Γενικού Γραμματέα Αλέξανδρου Φούρλα στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 512/ Υ.Ο.Δ.Δ./7-12-09).8. Την Αριθμ.Φ2/1386/22/9-2-2011 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής εγγράφων ‘Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού’ στο Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας στους Γενικούς Διευθυντές, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 335/Β/2-3-2011).9. Την με αριθ. Ε(2007)5338/26-10-2007 απόφαση έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο σύγκλισης για τις οκτώ Περιφέρειες της Ελλάδος (CCI GR161 PO001).10.Την με αριθ. C(2007) 5443/5.11.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττική (Κωδικός CCI 2007GR161PO006).11.Την με αριθ. C(2007) 5337/26.10.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Μακεδονία – Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008).12.Την με αριθ. C(2007) 5332/26.10.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος (Κωδικός CCI 2007GR16UPO001).13.Την με αριθ. C(2007)5439/5.11.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου (Κωδικός CCI 2007GR16UPO002).14.Tην υπ’ αριθ. 14225/27-3-2008 εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής Σχεδιασμού & Αξιολόγησης του ΥΠΟΙΟ, σχετικά με την εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.15.Την Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης» με αριθ. πρωτ. 8790/1014Α/0063Α/24-7-2008 (ΦΕΚ Β΄1965/24.9.2008).16.Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»

Page 2 of 65

Page 3: diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική

με αριθ. Πρωτ. 46680/ΕΥΣ6517/13-10-2008 όπως τροποποιήθηκε με τις ΚΥΑ με α.π. 58758/ΕΥΣ8528/16.12.2008, 59540/ΕΥΣ8572/18.12.2008 (ΦΕΚ 2632/Β/29.12.2008 και 2652/Β/30.12.2008), 13708/ΕΥΣ1926/13.3.2009 (ΦΕΚ 502/Β/19.3.2009), 2637/ΕΥΣ4221/26.05.2009 (ΦΕΚ 1019/Β/2009), 317733/ΕΥΣ5030/24.06.2009 (ΦΕΚ 1317/Β/2009), 45525/ΕΥΣ6413/15.09.2009 (ΦΕΚ 2010/Β/2009) και 49448/ΕΥΣ8114/02.10.2009 (ΦΕΚ 2214/Β/2009).17.Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.18.Την Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του ΠΔ 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ (Αρ. Πρωτ. 4226/1019Δ/14.4.2009).19.Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) και ιδίως τα άρθρα 3,4,5,6,7 και 17 αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις».20.Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α) και του άρθρου 7 του ν 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α)21.Την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540/Β/2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.22.Τον Κανονισμό ΕΚ 800/2008 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ΄εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία).23.Το ΠΔ 93/97 (ΦΕΚ 92 Α) «Όροι και διαδικασίες για την ένταξη και χρηματοδότηση έργων του ιδιωτικού τομέα σε προγράμματα ή τμήματά τους του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας».24.Το με αρ.πρωτ. 5275/544/Α2/15-7-2010, έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΕ με θέμα έγκριση Οδηγού εφαρμογής της πράξης «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ».25.Την Υ.Α. με αρ.πρωτ. 5247/955/Φ.0020/14-7-2010 για την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για την κατηγορία πράξεων «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ στη Γεν. Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ), (ΦΕΚ 1083/Β/15-7-2010).26.Την υπ. αριθμ. 8395/823/15-7-2010 Απόφαση της Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα: «Έγκριση του Οδηγού του

Page 3 of 65

Page 4: diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική

Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» (ΦΕΚ 1184/Β/6-8-2010).27.Την υπ. αριθμ. 8396/824/15-7-2010 Απόφαση της Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραμμα "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013». 28.Την υπ. αριθμ. 11023/1154/30-9-2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα: «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των σχετικών προτάσεων έργων προς ένταξη του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013».29.Την υπ. αριθμ. 11088/1164/1-10-2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα: «Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Οδηγού του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» (ΦΕΚ 1627/Β/11-10-2010).30.Την υπ. αριθμ. 14348/1399/16-12-2010 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα: «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των σχετικών προτάσεων έργων προς ένταξη του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013».31.Την υπ. αριθμ. 804/47/25-1-11 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα: «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των σχετικών προτάσεων έργων προς ένταξη του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013».32.Την υπ. αριθμ. πρωτ. 8474/705/13-7-2011 Απόφαση για «Αποδοχή πρακτικών των Επιτροπών Αξιολόγησης, ένταξη έργων και έγκριση χρηματοδότησης των έργων, του προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες", του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ 2007-2013».33.Τις ατομικές αποφάσεις ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργου δικαιούχου στο πρόγραμμα "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες", του ΕΣΠΑ 2007-2013.34.Την υπ. αριθμ. πρωτ. 14751/3695/21-10-2011 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού «Συμπλήρωση - τροποποίηση της υπ. αριθμ. πρωτ. 11088/1164/1-10-2010 Υπουργικής Απόφασης με θέμα ‘Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Οδηγού του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013’», (ΦΕΚ 2464/Β/3-11-2011).35.Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων κ.λπ.» (ΦΕΚ 297/Α΄/23.12.2003), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του ν.3833/2010

Page 4 of 65

Page 5: diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική

36.Τις εισηγήσεις του ΕΦΕΠΑΕ για τα εξεταζόμενα θέματα.37. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 1070/106/1-2-2012 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες", του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ 2007-2013», με το οποίο υποβάλλονται τα πρακτικά 1/22-11-2011, 2/28-11-2011, 3/29-11-2011, 4/14-12-2011 και 5/17-1-2012.

Αποφασίζουμε

Την αποδοχή των πρακτικών 1/22-11-2011, 2/28-11-2011, 3/29-11-2011, 4/14-12-2011 και 5/17-1-2012 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες", του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ 2007-2013», ως ακολούθως :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1/22-11-2011

ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΣΙΝΑΤΕΞ ΑΒΕΕ

Γίνεται δεκτό το αίτημα απένταξης της επιχείρησης από το πρόγραμμα.

2. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΟΝΤΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Γίνεται δεκτό το αίτημα απένταξης της επιχείρησης από το πρόγραμμα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

3. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΤΣΑΒΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Αναβάλλεται η λήψη απόφασης επί του θέματος και θα συνεχιστεί η εξέτασή του σε επόμενη συνεδρίαση.

ΕΛΑΝΕΤ

4. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

Page 5 of 65

Page 6: diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΑΕ

Αναβάλλεται η λήψη απόφασης επί του θέματος και θα συνεχΙστεί η εξέτασή του σε επόμενη συνεδρίαση.

5. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΚΟΝΤΟΠΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Γίνεται δεκτό το αίτημα απένταξης της επιχείρησης από το πρόγραμμα.

6. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : SOFISTIK HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γίνεται δεκτό το αίτημα απένταξης της επιχείρησης από το πρόγραμμα.

7. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Γίνεται δεκτό το αίτημα απένταξης της επιχείρησης από το πρόγραμμα.

8. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΕ

Γίνεται δεκτό το αίτημα απένταξης της επιχείρησης από το πρόγραμμα.

9. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΚΥΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

Γίνεται δεκτό το αίτημα απένταξης της επιχείρησης από το πρόγραμμα.

10. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

Γίνεται δεκτό το αίτημα απένταξης της επιχείρησης από το πρόγραμμα.

11. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γίνεται δεκτό το αίτημα απένταξης της επιχείρησης από το πρόγραμμα.

ΑΕΔΕΠ

Page 6 of 65

Page 7: diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική

12. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΓΚΡΟΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Γίνεται δεκτό το αίτημα απένταξης της επιχείρησης από το πρόγραμμα.

ΑΝΔΙΑ

13. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : CLEANWAY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Γίνεται δεκτό το αίτημα απένταξης της επιχείρησης από το πρόγραμμα.

14. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΤΟΒΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Γίνεται δεκτό το αίτημα απένταξης της επιχείρησης από το πρόγραμμα.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

15. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΤΣΙΒΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Γίνεται δεκτό το αίτημα απένταξης της επιχείρησης από το πρόγραμμα.

16. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ, ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε.

Γίνεται δεκτό το αίτημα απένταξης της επιχείρησης από το πρόγραμμα.

Page 7 of 65

Page 8: diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2/28-11-2011

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΕΔΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΖΕΥΓΑΡΑΣ Π. - ΔΟΥΚΑΣ Ε. Ο.Ε.

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ και απορρίπτεται το αίτημα της επιχείρησης διότι δεν προσκομίσθηκε το απαιτούμενο δικαιολογητικό.

2. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΑΝΗΣ ΑΒΕΕ

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ και το αίτημα της επιχείρησης για :

α) αντικατάσταση της ενέργειας Εγκατάσταση-Παραμετροποίηση-Εκπαίδευση του λογισμικού PROTOPRODUCTION με ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ PROTOPRODUCTION, SERVER DELL PE R710 XEON E5520, 2X14GB SAS 15K, 8GB ECC DDR3 RAM, 3YR BASIC NBD WARRANTY TEMAXIO 1, ΣΚΛ. ΔΙΣΚΟΣ WD RE4 WD1003FBYX-1TB-SATA II 3.10 GHz ΤEMAXIO 1, DELL OptiPlex 790MT-Desktop PC Intel Core i5-2100 3.10 GHz TEMAXIO 1, DELL ULTRASHARP U231HM 23'' LED TEMAXIO 1, DELL OptiPlex 390-Desktop PC Intel Core i5-2100 3.10 GHz TEMAXIA 2, DELL E2011H-ΟΘΟΝΗ PC -LCD- 20'' TEMAXIA 2, DELL POWER CONNECT 2824 - SWITCH MANAGED 1GBPS-24 ports ΤEMAXIO 1, DELL LATITUDE E5520 L025520107D - LAPTOP - CORE i5-2540M 2.6 GHz TEMAXIO 1, RACK 60X80 (27u) TEMAXIO 1, DELL UPS 450-14144 1000VA RACK MOUNTED TEMAXIO 1, DELL MS WINDOWS SERVER 2008 R2 FOUNDATION OEM-ROK TEMAXIO 1, ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ SQL SERVER 2008 R2 TEMAXIA 6, ΑTLANTIS WEB SERVICES (ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ATLANTIS ERP ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ERP ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) TEMAXIO 1, MS OFFICE 2010 ΗΟΜΕ & BUSINESS TEMAXIA 4, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 34 και

β) μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού από 398.918,00€ σε 398.830,00€,

διότι εξυπηρετεί τους αρχικούς στόχους της επένδυσης, διατηρείται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της επένδυσης και δεν υπάρχει απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια με τα οποία αυτή αξιολογήθηκε.

3. ΕΠΩΝΥΜΙΑ BORO ODHISEA

Page 8 of 65

Page 9: diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ και το έργο απεντάσσεται από το Πρόγραμμα λόγω μη εκπλήρωσης του ειδικού όρου έγκρισης χρηματοδότησης.

4. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΛΩΛΟΣ Κ & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ)

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ και το έργο απεντάσσεται από το Πρόγραμμα λόγω μη εκπλήρωσης του ειδικού όρου έγκρισης χρηματοδότησης.

5. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΚΩΣΤΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΙΩΛΗΣ Ο.Ε.

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ και η αλλαγή επωνυμίας καθόσον μ’ αυτή δεν επέρχεται ουσιώδης μεταβολή στα στοιχεία βάσει των οποίων η επιχείρηση αξιολογήθηκε και εντάχθηκε στο Πρόγραμμα. Η νέα επωνυμία της επιχείρησης είναι Α. Τσιώλης – Μ. Φιλοκώστα Ο.Ε.

6. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ και η αλλαγή επωνυμίας και η μεταβολή της εταιρικής σύνθεσης καθόσον μ’ αυτή δεν επέρχεται ουσιώδης μεταβολή στα στοιχεία βάσει των οποίων η επιχείρηση αξιολογήθηκε και εντάχθηκε στο Πρόγραμμα. Η νέα επωνυμία της επιχείρησης είναι ΚΟΠΤΟΔΙΑΤΡΗΤΙΚΗ Α. ΠΟΛΥΖΟΣ Ο.Ε. Τα ποσοστά των νέων εταίρων διαμορφώνονται σε 99% Απόστολος Πολύζος και 1% Γοργογίτας Κωνσταντίνος.

7. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΝΤΑΝΤΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΠΕ

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ και η αλλαγή επωνυμίας καθόσον μ’ αυτή δεν επέρχεται ουσιώδης μεταβολή στα στοιχεία βάσει των οποίων η επιχείρηση αξιολογήθηκε και εντάχθηκε στο Πρόγραμμα. Η νέα επωνυμία της επιχείρησης είναι PROGNOSIS BIOTECH Ε.Π.Ε.

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΕΣΜ –ΟΣ ΑΜΘ

8. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Page 9 of 65

Page 10: diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική

Δεν γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ και δεν γίνεται δεκτό το αίτημα τροποποίησης, διότι αλλάζει όλο το επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο και έχει αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί.

9. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΕ

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ και το αίτημα τροποποίησης για αντικατάσταση των :

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

α/α Περιγραφή ΠοσότηταΤιμή Μονάδος

Αξία προ ΦΠΑ

1 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ MULMA16 1 122.900,00 € 122.900,00 €2 ANEMH A 1 2.800,00 € 2.800,00 €3 ANEMH B 3 2.800,00 € 8.400,00 €

4ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΙΝΗΤΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦ.ΣΧΗΜΑΤΩΝ MULMA 16 1

6.000,00 € 6.000,00 €

5ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΝΑΛΕΤΑ CB 16M 4m ΜΗΚΟΣ1μΥΨΟΣ 1

3.500,00 € 3.500,00 €

6

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΝΑΛΕΤΑΣ CB 16M 4m ΜΗΚΟΣ 1μΥΨΟΣ 2

3.200,00 € 6.400,00 €

7ΜΗΧΑΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΩΝ ΚΛΩΒΩΝ 12m (ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ) 1

77.400,00 € 77.400,00 €

8 ΑΝΕΜΗ Ε 1 2.600,00 € 2.600,00 €

9 ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΠΗΣ 1 100.000,00 € 100.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Δ. 2.1: 330.000,00

με :

ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Περιγραφή ΠοσότηταΤιμή Μονάδος Αξία προ ΦΠΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΠΗΣ ΤΥΠΟΥ VR32/3 1 87.500,00 € 87.500,00 €ΠΑΓΚΟΣ ΔΙΠΛΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 10 ΘΕΣΕΩΝ 1 8.900,00 € 8.900,00 €ΤΟΞΑΔΟΡΟΣ ΤΥΠΟΥ R32 1 9.900,00 € 9.900,00 €ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ Τα-100 1ΚΕΦ Α/Σ:Τ100/10/016 1 25.000,00 € 25.000,00 €ΑΝΕΜΗ Ε CHE-10 Α/Σ: CHE-10/11/341 1 2.100,00 € 2.100,00 €ΚΑΝΑΛΕΤΑ 12m SH12 Α/Σ:SH-12/11/046 1 2.900,00 € 2.900,00 €ΣΤΡΑΝΤΖΟΠΡΕΣΣΑ ΥΔΡΑΥ. ΑΡΗ 3110Χ200 1 38.500,00 € 38.500,00 €ΨΑΛΙΔΙ ΥΔΡΑΥ. MGH 3100Χ10 mm 1 34.500,00 € 34.500,00 €

ΝΕΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Δ. 2.1: 200.400,00 €

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου μειώνεται κατά την παραπάνω διαφορά.

Page 10 of 65

Page 11: diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική

10. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΜΠΟΖΑΤΖΗΣ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε.

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ και το αίτημα τροποποίησης για αντικατάσταση των :

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠεριγραφήΠοσότητα

Τιμή Μονάδος

Αξία προ ΦΠΑ

MIMAKI PLOTER 1 15.000,00 15.000,00

ΣΥΝΟΛΟ :15.000,0

0

με :

ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

α/α Περιγραφή ΠοσότηταΤιμή Μονάδος

Αξία προ ΦΠΑ

1Επίπεδη αυτόματη μηχανή μεταξοτυπίας Nano-print 1 5.900,00 5.900,00

2 Πλυντήριο τελάρων μεταξοτυπίας 1 900,00 900,00

3Ηλεκτρονικός υπολογιστής με θερμικό εκτυπωτή 1 1.125,00 1.125,00

4Σύστημα αρχειοθέτησης film μεταξοτυπίας 1 205,00 205,00

5 Ηλεκτρονικό κατάστημα 3.000,00 3.000,00

6Διαμόρφωση χώρου (48m2) με γυψοσανίδες  2.000,00 2.000,00

ΣΥΝΟΛΟ : 12.205,00

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου μειώνεται κατά την παραπάνω διαφορά.

11. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΟΥ ΕΠΕ

Δεν γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ και δεν γίνεται δεκτό το αίτημα αλλαγής φορέα επένδυσης από «Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΟΥ ΕΠΕ» σε Βεζέρης Δ. και Σια ΕΕ» διότι η επιχείρηση αξιολογήθηκε και βαθμολογήθηκε ως υπό σύσταση.

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

12. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ και το αίτημα της επιχείρησης ως εξής :

Page 11 of 65

Page 12: diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική

Αντικατάσταση της δαπάνης α/α 11 Πλυκέφαλη κάθετη συσκευαστική μηχανή του ιταλικού οίκου MARTINI S.R.L αξίας 215.907,00€ προμηθευτής DNP., (με τεχνικά χαρακτηριστικά βάρος συσκευασιών 30–500gr, ταχύτητα 75-80 συσκευασίες/λεπτό των 30gr και 40-45/λεπτό των 250gr, 400V που αποτελείται σύστημα τροφοδοσίας, σύστημα γεμίσματος, εξαρτήματα, και συσκευαστική μηχανή κάθετημεσυσκευαστική μηχανή τύπου CH250 του οίκου HIPOMAX στην Τουρκία αξίας 169.700,00€ με τεχνικά χαρακτηριστικά: βάρος συσκευασιών 10 – 1000gr, ταχύτητα 90 συσκευασίες/λεπτό των 30gr και 50-60 συσκευασίες /λεπτό των 400gr. 380V, 50Hz τριφασικό.

Κατάργηση της δαπάνης α/α 5 σπαστήρα αμυγδάλου αξίας 3.500,00€.

Κατάργηση της δαπάνης α/α 6 μεταφορική ταινία του προμηθευτή GREEK PAK αξίας 8.150,00€ με 7 ραουλόδρομους αξίας 900,00€.

Αντικατάσταση της δαπάνης α/α 8 ζυγοκοπτικό συμπίεσης τύπου SP/2 (με τεχνικά χαρακτηριστικά 750*1750*1745mm 1,1kW, 650kg) του προμηθευτή Β.Μ.Ο Ε.Π.Ε. αξίας 30.700,00€μεα) κοπτοδιαιρετική τύπου SVP08-2 διαστ. 730*1630*1660mm 1,1/0,15 kw , 680kg του προμηθευτής Γ. Τουλουμίδης ΑΕΒΕ αξίας 34.500,00€,β) χοάνη ανοξείδωτη 300 κιλών αξίας 2.850,00€ καιγ) σύστημα κοπής με παραγωγική ικανότητα 3.000pcs/h ή 100-500gr/h αξίας 2.800,00€.Σύνολο αξίας για τα α), β) και γ) 40.150,00€.

Προσθήκη νέου φυσικού αντικειμένου κατασκευής δονητικού κόσκινου αξίας 9.508,00€ με φίλτρα διαστ. Φ mm 1000*1000h, δυναμικότητας 3tn/h, δονητικό μοτέρ που χρησιμοποιείται με ρύθμιση του πλάτους ταλάντωσής του, προστασίας ΙΡ55 και κλάση μόνωσης F, Ανοξ. Σήτα 7mm, καπάκι, ηλεκτρικό κυτίο με on/off διακόπτη) προμηθευτής του προμηθευτή ΠΡΑΞΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΕ.

Προσθήκη νέου φυσικού αντικειμένου αυτόματη μηχανή τοποθέτησης κλιπ πλαστικού 100% με δυνατότητα επανακλεισίματος 35 κύκλους/λεπτό, υλικό σακ. Ρ.Ρ/ΡΕ πλάτος προϊόντος 240mm, ύψος πρ. 140mm, μήκος clip 300mm πλάτος 10mm και πλ. σακουλ. 300mm stretched, του προμηθευτής D.N.P. ΕΠΕ η οποία περιλαμβάνει Α. προστατευτικά καλύμματα της μηχανής αξία 26.600,00€ Β. safety light barrier αξία 2.600,00€ Γ. μεταφορική ταινία τύπου SF 1500 με κλίση αξία 3.900,00€ Δ. τραπέζι περιστρεφόμενο τύπου DT 160 ΜΕ ΔΙΑΜ. 1,6m αξία 5.100,00€. Συνολική αξία για τα Α., Β., Γ. & Δ. 38.200,00€.

Προσθήκη νέου φυσικού αντικειμένου εκτυπωτής μαρκαρίσματος αξίας 899,00€ του προμηθευτή Β. Παπακώστα & ΣΙΑ Ο.Ε.

Page 12 of 65

Page 13: diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική

Ο αιτούμενος παραγωγικός εξοπλισμός είναι ισοδύναμος ή και καλύτερος με τον εγκεκριμένο, δεν παραβιάζονται τα κριτήρια αξιολόγησης και ένταξης της πράξης στο Πρόγραμμα, ενώ διατηρείται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της επένδυσης ως προς τους στόχους του προγράμματος.Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου μειώνεται κατά την παραπάνω διαφορά.

13. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΔΕΛΕΝΑΚΗ ΟΕ

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ και το αίτημα της επιχείρησης ως εξής :

Αντικατάσταση της δαπάνης α/α 6 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΧΑΡΑΞΗΣ GRAPHOGRAPH IS 8000 ME ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ BRAILLE αξίας 44.000,00€ με τεχνικά χαρακτηριστικά: IS 8000 με σύστημα χάραξης μη επίπεδων επιφανειών, Swivel Vacuum nose για Chip Collector, Μέγιστη διάσταση χάραξης 610Χ1220mm, 265kg,, 200W προμηθευτής ΝΙΚ. ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.,μεΜΗΧΑΝΗΜΑ ΧΑΡΑΞΗΣ GRAPHOGRAPH IS 7000XP 200W ME ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ BRAILLE αξίας 51.000,00€, με σύστημα χάραξης μη επίπεδων επιφανειών, Swivel Vacuum nose για Chip Collector, μέγιστη διάστ. χάραξης 610Χ815mm, 230kg, 300W.

Κατάργηση των δαπανών α/α 7 GRAFOGRAPH SAFETY SAW VA15/21 αξίας 5.100,00€, α/α 9 CORNER SHAPER ΜΕ 14 ΚΑΛΟΥΠΙΑ αξίας 3.250,00€, α/α 15 ηλεκτρικό ψαλίδι αξίας 9.500,00€.

Προσθήκη νέου φυσικού αντικειμένου Μηχανή ψηφιακής εκτύπωσης αξίας 12.900,00€ με 6 χρώματα, 7.5kg, περιοχή εκτύπωσης 300*500mm, διαστ 620*1.120*225mm του προμηθευτή την ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘ. ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ.

Οι παραπάνω μεταβολές δεν επηρεάζουν τους στόχους και τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα του επενδυτικού σχεδίου, ούτε προκύπτει ότι μεταβάλλουν τους όρους της υπαγωγής της πράξης στο πρόγραμμα.Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου παραμένει ο εγκεκριμένος.

14. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΑΕ

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ και το αίτημα της επιχείρησης ως εξής :

Αντικατάσταση της δαπάνης α/α 1 ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΥΛΙΞΗΣ LEMU BSA 100 αξίας 296.000,00€μεΜονάδα ξετυλίγματος, κοπής και επανατύλιξης TRLAD-1RC του ιταλικού οίκου La Meccanica Fumagalli αξίας 158.000,00€ διαφορετικού τύπου αλλά με ακριβώς τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά. (προμηθευτής Τάλως Α.Ε.)

Page 13 of 65

Page 14: diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική

Αντικατάσταση της δαπάνη α/α 2 Μονάδα συσκευασίας LEMU LAS 1001 αξίας 102.000,00€μεΜονάδα συσκευασίας ΑΜ 60 του ιταλικού οίκου La Meccanica Fumagalli αξίας 32.000,00€ (προμηθευτής Τάλως Α.Ε.)

Προσθήκη νέου φυσικού αντικειμένου ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ RYOBI 522GX αξίας 188.000,00€ του ιαπωνικού οίκου RYOBI LIMITED, 2 μονάδων εκτύπωσης, 3.000-15.000 φύλλα/h, 9.5 KW, 2700*2285*1717mm, 3.500kg (προμηθευτής Τάλως Α.Ε.)

Προσθήκη νέου φυσικού αντικειμένου ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΦΟΡΕ RYOBI NP52 αξίας 16.000,00€ του ιαπωνικού οίκου RYOBI LIMITED 3.000-8.000φύλ./h, 8 κύλινδροι μελανιού, 5 κάθετα και 3 οριζόντια περφορέ, 920*1020*1020mm, 460kg (προμηθευτής Τάλως Α.Ε.)

Προσθήκη νέου φυσικού αντικειμένου ΣΕΤ ONLINE ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ RYOBI NP52 ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 522GX αξίας 4.000,00€.

Οι παραπάνω μεταβολές δεν αλλοιώνουν το χαρακτήρα και τη φύση του επιχειρηματικού σχεδίου ούτε μεταβάλλουν τους όρους υπαγωγής της παρούσας πράξης στο πρόγραμμα.Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου παραμένει ο εγκεκριμένος.

15. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ)

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ και το αίτημα της επιχείρησης για αντικατάσταση των :

Α/Α Κ.Δ. Περιγραφή

Μονάδα μέτρηση

ς

Ποσότητα

Τιμή μονάδας

Επιλέξιμος Αξία

20 2.1 Μονάδα πλύσης και τεμαχισμού μπουκαλιών PET-Ιμάντας Μεταφοράς Τεμάχια 1,00 1.495,20 € 1.495,20 €

21 2.1Μονάδα πλύσης και τεμαχισμού μπουκαλιών PET-Μηχάνημα Αφαίρεσης Ετικέτας

Τεμάχια1,00

5.607,00 € 5.607,00 €

22 2.1 Μονάδα πλύσης και τεμαχισμού μπουκαλιών PET-Ιμάντας Χειροδιαλογής Τεμάχια

1,002.242,80 € 2.242,80 €

232.1 Μονάδα πλύσης και τεμαχισμού

μπουκαλιών PET-Ανιχνευτής Μετάλλων Τεμάχια1,00

3.738,00 € 3.738,00 €

242.1 Μονάδα πλύσης και τεμαχισμού

μπουκαλιών PET-Ιμάντας Μεταφοράς Τεμάχια 1,00 1.495,20 € 1.495,20 €

Page 14 of 65

Page 15: diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική

Α/Α Κ.Δ. Περιγραφή

Μονάδα μέτρηση

ς

Ποσότητα

Τιμή μονάδας

Επιλέξιμος Αξία

25 2.1 Μονάδα πλύσης και τεμαχισμού μπουκαλιών PET-Τεμαχιστής PC 500 Τεμάχια 1,00 5.233,20 € 5.233,20 €

26 2.1 Μονάδα πλύσης και τεμαχισμού μπουκαλιών PET-Κοχλίας Αρχιμήδη Τεμάχια 1,00 2.093,28 € 2.093,28 €

27 2.1

Μονάδα πλύσης και τεμαχισμού μπουκαλιών PET-Μηχανή Πλύσης Ά Στάδιο Τεμάχια 1,00 5.607,00 € 5.607,00 €

28 2.1Μονάδα πλύσης και τεμαχισμού μπουκαλιών PET-Κοχλίας Αρχιμήδη Τεμάχια 1,00 2.093,28 € 2.093,28 €

292.1

Μονάδα πλύσης και τεμαχισμού μπουκαλιών PET-Μηχανή Πλύσης με Επίπλευση Ά Στάδιο Τεμάχια 1,00 6.354,60 € 6.354,60 €

30 2.1 Μονάδα πλύσης και τεμαχισμού μπουκαλιών PET-Κοχλίας Αρχιμήδη Τεμάχια 1,00 2.093,28 € 2.093,28 €

31 2.1 Μονάδα πλύσης και τεμαχισμού μπουκαλιών PET-Ζεστή Πλύση Τεμάχια 1,00 5.980,80 € 5.980,80 €

32 2.1 Μονάδα πλύσης και τεμαχισμού μπουκαλιών PET-Κοχλίας Αρχιμήδη Τεμάχια 1,00 2.093,28 € 2.093,28 €

33 2.1 Μηχανή Πλύσης με Επίπλευση ΄Β Στάδιο Τεμάχια 1,00 6.354,60 € 6.354,60 €

34 2.1 Μονάδα πλύσης και τεμαχισμού μπουκαλιών PET-Κοχλίας Αρχιμήδη Τεμάχια 1,00 2.093,28 € 2.093,28 €

352.1 Μονάδα πλύσης και τεμαχισμού

μπουκαλιών PET-Στέγνωμα Ά Στάδιο Τεμάχια 1,00 3.738,00 € 3.738,00 €

36 2.1 Μονάδα πλύσης και τεμαχισμού μπουκαλιών PET-Στέγνωμα ΄Β Στάδιο Τεμάχια 1,00 2.616,60 € 2.616,60 €

37 2.1 Μονάδα πλύσης και τεμαχισμού μπουκαλιών PET-Διαχωριστής Ετικέτας Τεμάχια 1,00 2.990,40 € 2.990,40 €

38 2.1 Μονάδα πλύσης και τεμαχισμού μπουκαλιών PET-Σιλό Αποθήκευσης Τεμάχια 1,00 2.242,80 € 2.242,80 €

39 2.1 Μονάδα πλύσης και τεμαχισμού μπουκαλιών PET-Ηλεκτρικά Στοιχεία Τεμάχια 1,00 4.111,80 € 4.111,80 €

40 2.1 Μονάδα κοκκοποίησης PET300kg/h-Τροφοδότης Τεμάχια 1,00 373,80 € 373,80 €

412.1

Μονάδα κοκκοποίησης PET300kg/h-φ150 διπλός extruder απαγωγής Τεμάχια 1,00 28.259,28 € 28.259,28 €

42 2.1 Μονάδα κοκκοποίησης PET300kg/h- Ψυκτική Δεξαμενή Νερού Τεμάχια 1,00 747,60 € 747,60 €

43 2.1 Μονάδα κοκκοποίησης PET300kg/h-Φυσητήρας Τεμάχια 1,00 598,08 € 598,08 €

Page 15 of 65

Page 16: diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική

Α/Α Κ.Δ. Περιγραφή

Μονάδα μέτρηση

ς

Ποσότητα

Τιμή μονάδας

Επιλέξιμος Αξία

44 2.1 Μονάδα κοκκοποίησης PET300kg/h-Συσκευή αερόψυξης Τεμάχια 1,00 299,04 € 299,04 €

45 2.1 Μονάδα κοκκοποίησης PET300kg/h- Τεμαχιστής Τεμάχια 1,00 2.242,80 € 2.242,80 €

46 2.1 Μονάδα κοκκοποίησης PET300kg/h-Φυσητήρας Τεμάχια 1,00 1.121,40 € 1.121,40 €

47 2.1 Μονάδα κοκκοποίησης PET300kg/h-Σιλό αποθήκευσης Τεμάχια 1,00 1.495,20 € 1.495,20 €

48 2.1 Μονάδα κοκκοποίησης PET300kg/h-Ηλεκτρονικά Τεμάχια 1,00 4.485,60 € 4.485,60 €

49 2.1 Πολυμηχάνημα KyoceraFS-C2126MFP με ΦΑΞ Αποκοπή 1,00 1.190,00 € 1.190,00 €

50 2.1 Microsoft Office Pro 2010Τεμάχια

2,00 220,00 € 440,00 €

51 2.1 UPS 1200VAΤεμάχια

2,00 115,00 € 230,00 €

52 2.1 Kεντρική μονάδα Η/ΥΣετ

2,00 940,00 € 1.880,00 €

53 2.1 Φορολογικός ΜηχανισμόςΤεμάχια

1,00 390,00 € 390,00 €

54 2.1 Εκτυπωτής τιμολόγισηςΤεμάχια

1,00 280,00 € 280,00 €

55 2.1 Switch Δικτύωσης Η/ΥΤεμάχια

1,00 65,00 € 65,00 €

56 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Αποκοπή1,00 200,00 € 200,00 €

57 2.1 Altec X-Line - Εμπορική ΔιαχείρισηΑποκοπή

1,00 4.620,00 € 4.620,00 €

58 2.1Σύστημα Ηλεκτρονικής Καταγραφής Παραγωγής & Διαχείρισης Παραλαβών – Παραδόσεων Προϊόντων

Αποκοπή 1,00 15.275,00 € 15.275,00 €

Εγκεκριμένη Αξία Καταρτούμενων Δαπανών 134.467,20 €

με

Α/Α Κ.Δ. Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα Τιμή μονάδας Συνολική Αξία Δαπάνης

Επιχορηγούμενη Αξία Δαπάνης

1 2.1 De-baling & Washing Unit Set 1 81.382,43€ 81.382,43€ 47.383,65€

2 2.1 Bottle Sorting Unit Set 1 8.720,30€ 8.720,30€ 5.077,26€

3 2.1 Wet Grinding Unit Set 1 29.212,94€ 29.212,94€ 17.008,78€

4 2.1 Floating & friction Washing Unit Set 1 48.542,65€ 48.542,65€ 28.263,20€

5 2.1 Drying & Packing Unit Set 1 9.810,32€ 9.810,32€ 5.711,91€

6 2.1 Electrical Control System and others Set 1 40.331,36€ 40.331,36€ 23.482,30€

Page 16 of 65

Page 17: diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική

7 2.1 Μηχανογραφικός εξοπλισμός Set 1 3.033,00€ 3.033,00€ 1.765,92€

8 2.1 Λογισμικό Εμπορικής & Οικονομικής Διαχείρισης

Set 1 3.740,00€ 3.740,00€ 2.177,56€

9 2.1 Σταθμός Ζύγισης – Σήμανσης Set 1 3.400,00€ 3.400,00€ 1.979,60€

10 2.1 Λογισμικό σήμανσης – δήλωσης παραγωγής

Set 1 1.600,00€ 1.600,00€ 931,57€

11 2.1 Υπηρεσίες υλοποίησης (Εγκατάσταση-Παραμετροποίηση-Εκπαίδευση

Set 1 3.300,00€ 3.300,00€ 685,45€

Σύνολα Αξίας Νέου Φυσικού Αντικειμένου 233.073,00€ 134.467,20€

Οι παραπάνω μεταβολές δεν αλλοιώνουν το χαρακτήρα και τη φύση του επιχειρηματικού σχεδίου ούτε μεταβάλλουν τους όρους υπαγωγής της παρούσας πράξης στο πρόγραμμα, σύμφωνα με τον εγκριθέντα π/υ.

Γίνεται δεκτή η αλλαγή επωνυμίας της επιχείρησης από «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» σε «ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ – ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και η έδρας της από «ΟΔΟΣ Ι ΟΙΚΟΔ.ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 4 ΒΙΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» σε «ΜΑΧΑΙΡΙΩΤΗ 3 Τ.Κ. 71201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου παραμένει ο εγκεκριμένος.

16. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ και το αίτημα της επιχείρησης ως εξής :

Στοιχεία Αρχική έδρα & τόπος υλοποίησης

Νέα έδρα & τόπος υλοποίησης

Περιφέρεια ΚΡΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣΝομός ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝΔήμος ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

Τοποθεσία ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗΔιεύθυνση Χατζημιχάλη Νταλιάνη 37 Ποτιέ 17

Ταχ. Κώδικας 731 32 731 00Τηλέφωνο

επικοινωνίας (+282) 1052597 (+282) 1050300

Fax (+282) 1027991 __e-mail [email protected] [email protected]

Αρμόδια ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Α’ ΧΑΝΙΩΝ Α’

Οι παραπάνω μεταβολές δεν αλλοιώνουν το χαρακτήρα και τη φύση του επιχειρηματικού σχεδίου ούτε μεταβάλλουν τους όρους υπαγωγής της παρούσας πράξης στο πρόγραμμα.

Page 17 of 65

Page 18: diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

17. Επωνυμία επιχείρησης : ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ και εντάσσεται στο πρόγραμμα η δαπάνη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου ύψους 17.259,20 €, η οποία θεωρείται επιλέξιμη βάσει του οδηγού του προγράμματος.

18. Επωνυμία επιχείρησης : WOOD ENERGY ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΞΥΛΟΥ ΜΟΝ. ΕΠΕ

Δεν γίνεται δεκτό το αίτημα θεραπείας. Γίνεται δεκτή η βαθμολόγηση των αξιολογητών. Οι αξιολογητές έχουν εκπαιδευθεί κατάλληλα για την αξιολόγηση των προτάσεων – συνεπώς σύμφωνα με την αξιολόγηση.

19. Επωνυμία επιχείρησης : ΚΙΤΣΑΚΗΣ – ΜΠΑΤΖΙΑΚΟΥΔΗΣ ΕΠΕ

Δεν γίνεται δεκτό το αίτημα θεραπείας. Γίνεται δεκτή η βαθμολόγηση των αξιολογητών. Οι αξιολογητές έχουν εκπαιδευθεί κατάλληλα για την αξιολόγηση των προτάσεων – συνεπώς σύμφωνα με την αξιολόγηση.

20. Επωνυμία επιχείρησης : ΧΟΝΔΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ και το έργο απεντάσσεται από το πρόγραμμα.

21. Επωνυμία επιχείρησης : Ν & Η ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ UNISOL

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ για τα 300 τ.μ. ως αποθηκευτικό χώρο – αύξηση π/υ κατά 45.000,00 €.

22. Επωνυμία επιχείρησης : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν γίνεται δεκτό το αίτημα θεραπείας. Γίνεται δεκτή η βαθμολόγηση των αξιολογητών. Οι αξιολογητές έχουν εκπαιδευθεί κατάλληλα για την αξιολόγηση των προτάσεων – συνεπώς σύμφωνα με την αξιολόγηση.

23. Επωνυμία επιχείρησης : ΤΣΑΒΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Δεν γίνεται δεκτό το αίτημα θεραπείας. Γίνεται δεκτή η βαθμολόγηση των αξιολογητών. Οι αξιολογητές έχουν εκπαιδευθεί κατάλληλα για την αξιολόγηση των προτάσεων – συνεπώς σύμφωνα με την αξιολόγηση.

Page 18 of 65

Page 19: diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική

24. Επωνυμία επιχείρησης : ΧΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δεν γίνεται δεκτό το αίτημα θεραπείας. Γίνεται δεκτή η βαθμολόγηση των αξιολογητών. Οι αξιολογητές έχουν εκπαιδευθεί κατάλληλα για την αξιολόγηση των προτάσεων.

25. Επωνυμία επιχείρησης : ΒΑΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Δεν γίνεται δεκτό το αίτημα θεραπείας. Γίνεται δεκτή η βαθμολόγηση των αξιολογητών. Οι αξιολογητές έχουν εκπαιδευθεί κατάλληλα για την αξιολόγηση των προτάσεων – συνεπώς σύμφωνα με την αξιολόγηση τους.

26. Επωνυμία επιχείρησης : ΣΤΑΜΕΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δεν γίνεται δεκτό το αίτημα θεραπείας. Δεν μπορεί να ενταχθεί στον ΚΑΔ 63, καθώς δεν είναι εταιρεία πληροφορικής, σύμφωνα με την Γνωμοδοτική Επιτροπή.

ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ

27. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : Ι. & Γ. ΖΑΡΖΩΝΗΣ ΟΕ

Δε γίνεται δεκτή η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης. Γίνεται δεκτή η απόφαση της διαδικασίας της αξιολόγησης και θεωρείται ότι οι δαπάνες λογισμικού και e-shop ορθά περικόπηκαν, διότι αφορούν την μη επιλέξιμη δραστηριότητα (ΚΑΔ 72.19.29.01 - Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων διαδραστικών πολυμέσων (interactive multimedia)).

28. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΚΟΥΡΕΛΛΑΣ ΑΕ

Ζητούνται από την επιχείρηση τιμολόγια και πρόσθετα δικαιολογητικά (prospectus κλπ) και το αίτημα θα επανεξεταστεί σε επόμενη συνεδρίαση.

29. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης γίνεται δεκτή καθώς πρόκειται για κτιριακές δαπάνες που δεν αφορούν σε ανέγερση-επέκταση αλλά διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, οι οποίες είναι επιλέξιμες και εκτός ΒΙΠΕ.

Page 19 of 65

Page 20: diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική

30. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΛΙΒ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δε γίνεται δεκτή η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης. Γίνεται δεκτή η τελική απόφαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης για τα κάτωθι:Α) τον επιμερισμό των δαπανών των ψυκτικών θαλάμων σε δαπάνες διαμόρφωσης κτιρίων και δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού, Β) την περικοπή της δαπάνης τεχνογνωσίας και Γ) την μεταφορά της δαπάνης του συστήματος καταγραφής από την κατηγορία δαπάνης 2.1: Προμήθεια μηχανημάτων, εξοπλισμού και λογισμικού (εκτός ΑΠΕ) στην κατηγορία 1 (Διαμόρφωση κτιρίων και χώρων), σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος.

31. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΦΑΡΜΟΥΖΗΣ ΤΡΥΦΩΝ

Δε γίνεται δεκτή η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης.Γίνεται δεκτή η απόφαση της αξιολογικής διαδικασίας και θεωρείται ότι το μηχάνημα «υδραυλικός κύλινδρος» αξίας 37.300,00 € αφορά τη δραστηριότητα - ΚΑΔ 28.30.3 “Κατασκευή Γεωργικών Μηχανημάτων”. Η δραστηριότητα αυτή ανήκει σε αυτές που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ (παράρτημα V, σελ 125 του οδηγού του προγράμματος) και σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα κριτήρια-περιορισμούς του ΟΠΑΑΧ (γεωγραφικό, ύψος προϋπολογισμού, μέγεθος επιχείρησης) τα οποία πληροί η επιχείρηση, δε δύναται να γίνουν αποδεκτές δαπάνες που αφορούν τον παραπάνω ΚΑΔ (28.30.3). Συμπερασματικά, η δαπάνη Υδραυλικού Κυλίνδρου κρίνεται μη επιλέξιμη.

32. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Δε γίνεται δεκτή η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης. Γίνεται δεκτή η απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης, καθώς κρίνεται ότι ο προτεινόμενος παραγωγικός εξοπλισμός συνάδει με τις υπηρεσίες catering, μη επιλέξιμη δραστηριότητα σύμφωνα με τον οδηγό του Προγράμματος.

33. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΦΟΙ ΠΙΤΕΝΗ Α.Β.Ε.Ε.

Δε γίνεται δεκτή η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης. Θεωρείται ότι η αυτόματη κρεατομηχανή δε συνάδει με την επιλέξιμη δηλωθείσα δραστηριότητα, παραγωγή σαλατών και η σχετική δαπάνη περικόπτεται από τον προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου.

34. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΔΙΟΝΥΣΟΣ Ε.Π.Ε

Δε γίνεται δεκτή η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης. Γίνεται δεκτή η άποψη των αξιολογητών καθώς δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση εξοπλισμού, εκτός

Page 20 of 65

Page 21: diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική

των εγκαταστάσεων της επιχείρησης και η σχετική δαπάνη που αφορά τα 4 μηχανήματα Διανεμητών (Αραίωσης-Ψύξης) περικόπτεται από τον προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου.

35. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΓΑΤΙΔΗΣ ΑΒΕΕ

Δε γίνεται δεκτή η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης. Γίνεται δεκτή η απόφαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης, ότι οι δαπάνες του θερμοθαλάμου και των βιτρινών προϊόντων αφορούν την εμπορική δραστηριότητα της επιχείρησης και όχι την μεταποιητική και ως επόμενο ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται στα 91.003€ κάτω από το κατώτατο όριο των 100.000€ που θέτει ο οδηγός για μεσαίες επιχειρήσεις.

36. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΨΥΓΕΙΑ SOMMET ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Γίνεται δεκτή η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης. Γίνεται δεκτή η εισήγηση του εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ. Η δαπάνη «Προμήθεια και εγκατάσταση ψυκτικού δικτύου» αξίας 176.100€ επιμερίζεται ως εξής: 139.200€ αφορά το ψυκτικό συγκρότημα, τους αεροψυκτήρες και τα ηλεκτρονικά θερμόμετρα και εντάσσεται στην κατηγορία 2.1-προμήθεια μηχανημάτων, εξοπλισμού και λογισμικού εκτός ΑΠΕ και 36.900€ παραμένει στην κατηγορία 1-Διαμόρφωση κτιρίων και χώρων.

37. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : Ι. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Δε γίνεται δεκτή η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης. Γίνεται δεκτή η εισήγηση του εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ. Το επενδυτικό σχέδιο αφορά ένα ολοκληρωμένο σύστημα πληροφορικής, με βάση τη δαπάνη προμήθειας «bluetooth hot spots» τα οποία εγκαθίστανται εκτός της επιχείρησης και επομένως είναι μη επιλέξιμη δαπάνη σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος.

38. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : INFOSHOP Α.Ε.

Δε γίνεται δεκτή η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης. Γίνεται δεκτή η εισήγηση του εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ. Το επενδυτικό σχέδιο αφορά ένα ολοκληρωμένο σύστημα πληροφορικής, με βάση τη δαπάνη προμήθειας «bluetooth hot spots» τα οποία εγκαθίστανται εκτός της επιχείρησης και επομένως είναι μη επιλέξιμη δαπάνη σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος.

39. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΜΠΕΤΟΚΑΤ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γίνεται δεκτή η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης. Γίνεται δεκτή η εισήγηση του εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ. Οι δαπάνες α/α:1 «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Page 21 of 65

Page 22: diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική

& ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ» και α/α:2 «ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 8.500/13.000 kW» προτείνεται να επιστρέψουν στην κατηγορία 2.1: Προμήθεια μηχανημάτων, εξοπλισμού και λογισμικού εκτός ΑΠΕ.

40. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΣΤΙΒΑΧΤΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Δε γίνεται δεκτή η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης. Γίνεται δεκτή η εισήγηση του εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ. Οι κτιριακές δαπάνες αφορούν σε ανέγερση-επέκταση σε περιοχή η οποία δεν είναι θεσμοθετημένη ΒΙΠΕ και επομένως δεν είναι επιλέξιμες σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος.

41.ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΓΚΟΥΛΙΑΜΗ ΑΘΗΝΑ

Γίνεται δεκτή η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου δραστηριότητας και των παραγόμενων προϊόντων. Γίνονται δεκτές οι αιτιάσεις της επιχείρησης να προσκομιστεί η απαραίτητη άδεια διάθεσης των υπό παραγωγή προϊόντων από τον αρμόδιο Εθνικό φορέα κατά τον τελικό έλεγχο επαλήθευσης της επένδυσης, ώστε να έχει ολοκληρωθεί η παραγωγική διαδικασία των αντιδραστηρίων και σκευασμάτων. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν λάβει την απαραίτητη άδεια διάθεσης των υπό παραγωγή προϊόντων από τον αρμόδιο Εθνικό φορέα, το έργο της απεντάσσεται από το πρόγραμμα.

42. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Το αίτημα τροποποίησης της επιχείρησης για αλλαγής τόπου εγκατάστασης στη διεύθυνση Γρηγορίου Λαμπράκη 38, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης γίνεται δεκτό διότι προσκομίστηκε έγκαιρα (πριν την καταληκτική ημερομηνία του ειδικού όρου έγκρισης) η σχετική βεβαίωση χρήσης γης.

43. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΙΤΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΟΕ

Τα αιτήματα τροποποίησης για αλλαγή επωνυμίας και αλλαγής εταιρικής σύνθεσης της επιχείρησης γίνονται δεκτά. Η νέα επωνυμία είναι «Κοσμίδης Δημήτριος – Λίτας Αργύριος ΟΕ» και η νέα εταιρική σύνθεση είναι Κοσμίδης Δημήτριος 50%, Λίτας Αργύριος 50%.

44. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : PHYSICOCHEMICAL ANALYSIS LAB Ε.Ε

Το αίτημα τροποποίησης για αλλαγή της επωνυμίας της επιχείρησης γίνεται δεκτό. Η νέα επωνυμία είναι «Δημητριάδης Θεόδωρος PHYSICOCHEMICAL ANALYSIS LAB και Σία Ε.Ε».

Page 22 of 65

Page 23: diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική

45. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΕ

Γίνεται δεκτή η εισήγηση για την απένταξη της επιχείρησης από το πρόγραμμα, αφού δεν προσκόμισε την βεβαίωση χρήσης γης, ως όφειλε σύμφωνα με τον ειδικό όρο ένταξης.

46. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΤΟΝΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ

Γίνεται δεκτή η εισήγηση για την απένταξη της επιχείρησης από το πρόγραμμα, αφού δεν προσκόμισε την βεβαίωση χρήσης γης, ως όφειλε σύμφωνα με τον ειδικό όρο ένταξης.

Page 23 of 65

Page 24: diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 3/29-11-2011

ΕΛΑΝΕΤ

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΜΠΡΙΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δε γίνεται δεκτή η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης.Γίνεται δεκτή η απόφαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης. Δεν προσκομίσθηκε κανένα νέο στοιχείο. Τα επιχειρήματα που παρέθεσε η επιχείρηση δεν επηρεάζουν τη βαθμολογία της πρότασης, αφού αφορούν στο σύνολο της επιχειρηματικής του δραστηριότητας και όχι στο υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο.

2. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΚΡΟΥΣΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Δε γίνεται δεκτή η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης. Η δαπάνη ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμη βάσει του οδηγού του προγράμματος.

3. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΑΕ

Δε γίνεται δεκτή η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης.Θεωρείται ότι έχει εφαρμοστεί σωστά η υπ’ αριθμόν 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής, βάσει της οποίας η εν λόγω επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως Μεγάλη.

4. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : FRUITFUL COMPANY ΕΠΕ

Δε γίνεται δεκτή η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης. Δεν προσκομίσθηκε κανένα νέο στοιχείο. Γίνεται δεκτή η απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου Δικαιολογητικών – Τυπικών Προϋποθέσεων.

5. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Δε γίνεται δεκτή η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης.

Page 24 of 65

Page 25: diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική

Tα στοιχεία που προσκομίσθηκαν (Σεπτέμβριος 2011) ήταν ελλιπή και εκπρόθεσμα.

6. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : Δ. ΤΣΑΚΟΥΜΑΓΚΟΣ - ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

Δε γίνεται δεκτή η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης.Tο σύνολο των απορριφθεισών δαπανών θεωρούνται ως μη επιλέξιμες, είτε επειδή αφορούν στους χώρους γραφείων της επιχείρησης, είτε επειδή δε συνάδουν με τον ΚΑΔ της επένδυσης.

7. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.

Γίνονται δεκτά τα ακόλουθα:α) Στην κατηγορία 2.1 προστίθεται η δαπάνη: « Ανάπτυξη λογισμικού web portal» / τύπος –μοντέλο Madeeasy web & consulting S.A / μονάδα μέτρησης κατ΄ αποκοπή / ποσότητα 1 / τιμή μονάδος 14.900€ / αξία 14.900 καιβ) η δαπάνη «Εταιρικό portal » παραμένει στην κατηγορία 6.1 με μονάδα μέτρησης κατ΄ αποκοπή / ποσότητα 1 / τιμή μονάδος 3.000€ / αξία 3.000€. Συνεπώς ο τελικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 72.687,50 € σε 91.312,50 € και η δημόσια επιχορήγηση από 29.075,00 € σε 36.525,00 €.

8. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ζητούνται με επιστολή του ΕΦΕΠΑΕ τα ακόλουθα δικαιολογητικά:α) βεβαίωση χρήσης γης, από την επιχείρηση «Μαρκάκης & ΣΙΑ» και β) από την επιχείρηση «FCS ΑΤΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΕ», με την οποία συστεγάζεται, σχετικό τοπογραφικό που συνοδεύει την άδεια εγκατάστασης. Να δοθεί προθεσμία ενός μήνα για την προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών.

9. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : MY SOFTWARE HOUSE-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ Η/Υ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ζητείται, με επιστολή του ΕΦΕΠΑΕ, από την επιχείρηση βεβαίωση χρήσης γης και να δοθεί προθεσμία ενός μήνα για την προσκόμισή της.

10. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΣΟΦΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Page 25 of 65

Page 26: diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική

Να σταλεί, από τον ΕΦΕΠΑΕ, σχετική επιστολή στην επιχείρηση, με την οποία να της ζητείται η προσκόμιση της βεβαίωσης χρήσης γης εντός ενός μήνα, ειδάλλως θα απενταχθεί από το πρόγραμμα.

11. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Γίνεται δεκτή η εισήγηση για την απένταξη της επιχείρησης από το πρόγραμμα, αφού δεν προσκόμισε την βεβαίωση χρήσης γης, ως όφειλε σύμφωνα με τον ειδικό όρο ένταξης.

12. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

Απόσυρση του παραπάνω θέματος καθώς προσκομίστηκε βεβαίωση χρήσης γης και για τον δεύτερο τόπο εγκατάστασης.

13. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΦΟΙ ΓΚΙΚΑ Ο.Ε.

Γίνεται δεκτό το αίτημα απένταξης της επιχείρησης από το πρόγραμμα.

14. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΓΟΥEΡΧΑΟΥΣ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ -ΔΙΑΝΟΜΗΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Γίνεται δεκτό το αίτημα απένταξης της επιχείρησης από το πρόγραμμα.

15. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΚΟΝΝΗ Θ. & ΣΙΑ Ο.Ε.

Γίνεται δεκτό το αίτημα απένταξης της επιχείρησης από το πρόγραμμα.

Page 26 of 65

Page 27: diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 4/14-12-2011

ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ.

1.ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ και το αίτημα, χωρίς αύξηση του εγκεκριμένου π/υ, για αντικατάσταση των :

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣα/α Περιγραφή Ποσότητα

Τιμή Μονάδος

Αξία προ ΦΠΑ

1 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ MPC2800 1 4.125,00€ 4.125,00€

2

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣΑναλυτικά : NOTEBOOK HP 8540P WD918EA, τεμ.7 Χ 968€ = 6.766€DXperience™ Enterprise Subscription, τεμ. 1 Χ 1.300€ = 1.300€DXperience™ WINForms Subscription, τεμ.3 Χ 800€ = 2.400€SAMSUNG UE40C6000 40'' LED LCD TV, τεμ. 2 Χ 682€ = 1.364€ΟΘΟΝΗ LCD 23'' NEC EX231W LED, τεμ. 5 Χ 272€ = 1360€

Αποκοπή 12.200,00 € 12.200,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Δ. 2.1: 16.325,00€

με

ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

α/α Περιγραφή ΠοσότηταΤιμή Μονάδος

Αξία προ ΦΠΑ

1 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ SHARP MX2010U 1 4.125,00€ 4.125,00€

2 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣΑναλυτικά : NB DELL STUDIO XPS ( 2 TEM)-ΜΠΑΜΠΑΤΖΙΚΟΥ 1.200€ /ΤΕΜNB DELL INSPIRON Q15R(2TEM)-ΜΠΑΜΠΑΤΖΙΚΟΥ

13.442,56€ 13.442,56€

Page 27 of 65

Page 28: diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική

880€/ΤΕΜΤα οποία και θα προμηθευτούν από ΑΛΕΞΙΑ ΜΠΑΜΠΑΤZΙΚΟΥ και NB SONY VAIO EB3S1E/BQ-INFOQUEST 753,00€i (1 τεμάχιο)NB SONY VAIO EBAZ1E/BQ-INFOQUEST 652,66€ (1 τεμάχιο)SER HP DL360G7-INFOQUEST 1.170,90€ (1 τεμάχιο)ΜΝΗΜΗ HP 2GB 2Rx8 PC3(3 TEM)-INFOQUEST 59,20€/ΤΕΜ (3 τεμάχιο)ΔΙΣΚΟΣ HP 250GB SATA 3.5 NHP (2TEM)-INFOQUEST 52,20€/ΤΕΜ (2 τεμάχιο)DXperience™ Enterprise Subscription, τεμ. 1 Χ 1.300€ = 1.300€DXperience™ WINForms Subscription, τεμ.3 Χ 800€ = 2.400€SAMSUNG UE40C6000 40'' LED LCD TV, τεμ. 2 Χ 682€ = 1.364€ΟΘΟΝΗ LCD 23'' NEC EX231W LED, τεμ. 5 Χ 272€ = 1360€

ΝΕΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Δ. 2.1: 17.567,56 €

2. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΟΥ ΕΠΕ

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ και το αίτημα μεταβολής της επωνυμίας από Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΟΥ Μ.Ε.Π.Ε. (Δ. Βεζέρης ΜΕΠΕ) σε Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΟΥ Ε.Ε. (Δ. Βεζέρης και Σία Ε.Ε.).

3. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΦΟΙ ΦΑΣΟΥΛΑ Ο.Ε

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ και το αίτημα, χωρίς αύξηση του εγκεκριμένου π/υ, για αντικατάσταση των :

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

α/α Περιγραφή ΠοσότηταΤιμή Μονάδος

Αξία προ ΦΠΑ

1ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΤΑΜΠΩΤΙΚΗ ΠΡΕΣΣΑ TRANSCASTLE

1,00 2.700,00 € 2.700,00€

2ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΤΑΜΠΩΤΙΚΗ ΠΡΕΣΣΑ MULTIPRESS

1,00 3.975,00 € 3.975,00€

3ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

1,00 2.655,00 € 2.655,00€

Page 28 of 65

Page 29: diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική

4 ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΟ 1,00 2.970,00 € 2.970,00€

5 ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΝ 1,00 1.080,00 € 1.080,00€

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Δ. 2.1: 13.380,00€

με

ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Περιγραφή ΠοσότηταΤιμή Μονάδος

Αξία προ ΦΠΑ

SPRINT SP -200PPB Ψηφιακό εκτυπωτής ψεκασμού με δυνατότητα εκτύπωσης σε ανοιχτά και σκουρόχρωμα υφάσματα.

1 16.600,00€ 16.600,00ΝΕΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Δ. 2.1: 16.600,00 €

4. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΤΣΑΚΩΝΑΣ Χ. & ΣΙΑ Ο.Ε.

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ και το αίτημα αλλαγής της Αρχικής Νομικής Μορφής της υπό σύσταση επιχείρησης από Ο.Ε. σε ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και την μεταβολή της επωνυμίας από ΤΣΑΚΩΝΑΣ Χ. & ΣΙΑ Ο.Ε. σε ΤΣΑΚΩΝΑΣ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε.

5. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : Ι. ΜΠΥΡΟΣ-Κ. ΠΑΠΠΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 0.Ε.

Γίνεται δεκτή η αντικατάσταση των μηχανημάτων ΣΥΡΜΑΤΟΚΟΠΕΣ 60 HP για την αλλαγή του προμηθευτή για τις 6 μηχανές από τον οίκο ΒΕΝΕΤΤΙ υπό τον όρο ότι θα προμηθευτούν σύμφωνα με την εγκεκριμένο προϋπολογισμό (16.500,00€) και αποδέχεται επίσης την αντικατάσταση των υπολοίπων 4 μηχανών 60 HP με 2 ΣΥΡΜΑΤΟΚΟΠΕΣ 40 HP συνολικής αξίας 31.000,00€ και μίας ΣΥΡΜΑΤΟΚΟΠΗΣ 30 HP αξίας 14.500,00€.Αντικατάσταση των :

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Περιγραφή ΠοσότηταΤιμή Μονάδος Αξία προ ΦΠΑ

ΣΥΡΜΑΤΟΚΟΠΕΣ 60 HP 10 16.500,00€ 165.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Δ. 2.1: 165.000,00€

με

ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Περιγραφή Ποσότητα Τιμή ΜονάδοςΑξία προ ΦΠΑ

ΣΥΡΜΑΤΟΚΟΠΕΣ 60 HP ΒΕΝΕΤΤΙ 6 20.000,00 120.000,00

Page 29 of 65

Page 30: diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική

ΣΥΡΜΑΤΟΚΟΠΕΣ 40 HP 2 15.500,00 31.000,00ΣΥΡΜΑΤΟΚΟΠΕΣ 30 HP 1 14.500,00 14.500,00

ΝΕΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Δ. 2.1: 165.000,00 €

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

6. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : Γ. ΚΑΜΙΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. «AGRI-LIP»

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ και το αίτημα της απένταξης από το Πρόγραμμα μετά από αίτηση του επενδυτή.

7. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ Σ & ΣΙΑ

Το θέμα να εξετασθεί από τον ΕΦΔ και τον Εταίρο του καθώς αποτελεί θέμα ήσσονος σημασίας σύμφωνα με την §14.6 του οδηγού του προγράμματος.

8. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ, για μείωση του φυσικού & οικονομικού αντικειμένου του παρόντος έργου καθώς και η υλοποίησή του μόνο στην έδρα της επιχείρησης επί της Λεωφ. Κνωσσού 90, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

Page 30 of 65

Page 31: diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική

Αριθμ. & Φυσικό Αντικείμενο

A. Αρχικό Τεχνικό Παράρτημα Β. Τροποποίηση Μεταβολή

Κατ. Δαπ.

ή Νέο Φυσικό Αντικείμενο Α2. Επιλέξιμα Β1. & Β2. Συνολικά &

Επιλέξιμα Α2 - Β2

A/A

Κ.Δ. Περιγραφή Μονά

δαΠοσ.

Τιμή Μον. Αξία Πο

σ.Τιμή Μον. Αξία %

Φ.Α.%Ο.Α

.

1 1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ ΣΕ ΧΡΩΜΑ ΞΥΛΟΥ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 3Χ2,5 ΜΕΤ. ΜΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΤΡΙΠΛΕΞ 10ΧΙΛ.

Τεμάχια 2,0 0,00 € 0,00 € 0,0 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00%

2 1 ΠΛΑΣΤΙΚΟ CORINTO

Τ/Μέτρα

80,0

22,00 €

1.760,00 €

80,0

22,00 €

1.760,00 € 0,00% 0,00%

3 1 ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΑΚΑΚΙΑ

Τεμάχια

34,0

15,00 € 510,00 € 34,

015,00

€510,00

€ 0,00% 0,00%

4 1 ΣΤΟΚΟΣ ΓΙΑ ΠΛΑΚΑΚΙΑ

Τεμάχια

10,0 7,00 € 70,00 € 10,

0 7,00 € 70,00 € 0,00% 0,00%

5 1 ΣΤΑΥΡΟΙ 2ΜΜ Τεμάχια 2,0 8,00 € 16,00 € 2,0 8,00 € 16,00 € 0,00% 0,00%

6 1 ΠΛΑΚΑΚΙΑ Τ/Μέτρα

60,0

15,00 € 900,00 € 60,

015,00

€900,00

€ 0,00% 0,00%

7 1

ΓΡΑΜΜΗ ΦΟΥΡΝΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΥΚΟΥ

Μέτρα 10,0

12,70 € 127,00 € 10,

012,70

€127,00

€ 0,00% 0,00%

8 1 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ Τεμάχι 5,0 110,00 550,00 € 5,0 110,00 550,00 0,00% 0,00%

Page 31 of 65

Page 32: diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική

Αριθμ. & Φυσικό Αντικείμενο

A. Αρχικό Τεχνικό Παράρτημα Β. Τροποποίηση Μεταβολή

Κατ. Δαπ.

ή Νέο Φυσικό Αντικείμενο Α2. Επιλέξιμα Β1. & Β2. Συνολικά &

Επιλέξιμα Α2 - Β2

A/A

Κ.Δ. Περιγραφή Μονά

δαΠοσ.

Τιμή Μον. Αξία Πο

σ.Τιμή Μον. Αξία %

Φ.Α.%Ο.Α

.α € € €

9 1 ΓΡΑΜΜΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ Μέτρα 13,

035,00

€ 455,00 € 13,0

35,00 €

455,00 € 0,00% 0,00%

10 1ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΙΝΑΚΑ

Τεμάχια 1,0 1.300,

00 €1.300,00

€ 1,0 1.300,00 €

1.300,00 € 0,00% 0,00%

11 1ΚΑΝΑΛΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΡΑΜΜΩΝ

Μέτρα 25,0

14,60 € 365,00 € 25,

014,60

€365,00

€ 0,00% 0,00%

12 1ΠΡΙΖΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Τεμάχια 4,0 65,00

€ 260,00 € 4,0 65,00 €

260,00 € 0,00% 0,00%

13 1 ΓΡΑΜΜΗ ΦΡΥΤΕΖΑΣ Μέτρα 8,0 16,80

€ 134,40 € 8,0 16,80 €

134,40 € 0,00% 0,00%

14 1 ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΓΑΝΙΟΥ Μέτρα 6,0 8,55 € 51,30 € 6,0 8,55 € 51,30 € 0,00% 0,00%

15 1ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ & ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΟΦΑΣ

Τεμάχια 1,0 150,00

€ 150,00 € 1,0 150,00 €

150,00 € 0,00% 0,00%

16 1ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

Τεμάχια 1,0 135,00

€ 135,00 € 1,0 135,00 €

135,00 € 0,00% 0,00%

17 1ΓΡΑΜΜΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑΨΥΞΗ

Μέτρα 12,0 5,73 € 68,76 € 12,

0 5,73 € 68,76 € 0,00% 0,00%

18 1 ΓΡΑΜΜΗ Μέτρα 10, 7,53 € 75,30 € 10, 7,53 € 75,30 € 0,00% 0,00%

Page 32 of 65

Page 33: diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική

Αριθμ. & Φυσικό Αντικείμενο

A. Αρχικό Τεχνικό Παράρτημα Β. Τροποποίηση Μεταβολή

Κατ. Δαπ.

ή Νέο Φυσικό Αντικείμενο Α2. Επιλέξιμα Β1. & Β2. Συνολικά &

Επιλέξιμα Α2 - Β2

A/A

Κ.Δ. Περιγραφή Μονά

δαΠοσ.

Τιμή Μον. Αξία Πο

σ.Τιμή Μον. Αξία %

Φ.Α.%Ο.Α

.ΣΦΟΛΙΑΤΟΜΗΧΑΝΗΣ 0 0

19 1 ΓΡΑΜΜΗ ΖΥΜΩΤΗΡΙΟΥ Μέτρα 10,

0 7,53 € 75,30 € 10,0 7,53 € 75,30 € 0,00% 0,00%

20 1 ΓΡΑΜΜΗ ΜΙΞΕΡ Μέτρα 11,0 7,53 € 82,83 € 11,

0 7,53 € 82,83 € 0,00% 0,00%

21 1ΓΡΑΜΜΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Μέτρα 12,0 5,73 € 68,76 € 12,

0 5,73 € 68,76 € 0,00% 0,00%

22 1 ΓΡΑΜΜΗ ΤΥΡΟΠΙΤΙΕΡΑΣ Μέτρα 8,0 5,73 € 45,84 € 8,0 5,73 € 45,84 € 0,00% 0,00%

23 1 ΓΡΑΜΜΗ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ Μέτρα 6,0 5,73 € 34,38 € 6,0 5,73 € 34,38 € 0,00% 0,00%

24 1ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΡΤΑΣ

Τεμάχια 2,0 0,00 € 0,00 € 0,0 0,00 € 0,00 €

-100,0

0%

-100,0

0%

25 1 ΦΟΥΡΝΟΣ ΤΕΛΑΡΟΤΟΣ Μέτρα 12,

012,70

€ 152,40 € 0,0 0,00 € 0,00 €-

100,00%

-100,0

0%26 1 ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΣΦΟΛΙΑΤΟΜΗΧΑΝΗΣ, ΓΡΑΜΜΗΣ ΖΥΜΩΤΗΡΙΟΥ,

Μέτρα 34,0

7,53 € 256,02 € 0,0 0,00 € 0,00 € -100,0

0%

-100,0

0%

Page 33 of 65

Page 34: diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική

Αριθμ. & Φυσικό Αντικείμενο

A. Αρχικό Τεχνικό Παράρτημα Β. Τροποποίηση Μεταβολή

Κατ. Δαπ.

ή Νέο Φυσικό Αντικείμενο Α2. Επιλέξιμα Β1. & Β2. Συνολικά &

Επιλέξιμα Α2 - Β2

A/A

Κ.Δ. Περιγραφή Μονά

δαΠοσ.

Τιμή Μον. Αξία Πο

σ.Τιμή Μον. Αξία %

Φ.Α.%Ο.Α

.ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΦΟΛΙΑΤΟΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΙΞΕΡ.

27 1

ΓΡΑΜΜΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ, ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ, ΨΥΓΕΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΨΥΓΕΙΟΥ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ, ΨΥΓΕΙΟΥ ΓΛΥΚΩΝ, ΤΥΡΟΠΙΤΙΕΡΑΣ ΚΑΙ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ.

Μέτρα 77,0 5,73 € 441,21 € 0,0 0,00 € 0,00 €

-100,0

0%

-100,0

0%

28 1 ΠΡΙΖΑ ΧΩΝΕΥΤΗ Τεμάχια 1,0 39,00

€ 39,00 € 0,0 0,00 € 0,00 €-

100,00%

-100,0

0%

29 1 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ Τεμάχια

15,0 0,00 € 0,00 € 0,0 0,00 € 0,00 €

-100,0

0%

-100,0

0%

30 1ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ

Τεμάχια 1,0 1.500,

00 €1.500,00

€ 0,0 0,00 € 0,00 €-

100,00%

-100,0

0%

Page 34 of 65

Page 35: diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική

Αριθμ. & Φυσικό Αντικείμενο

A. Αρχικό Τεχνικό Παράρτημα Β. Τροποποίηση Μεταβολή

Κατ. Δαπ.

ή Νέο Φυσικό Αντικείμενο Α2. Επιλέξιμα Β1. & Β2. Συνολικά &

Επιλέξιμα Α2 - Β2

A/A

Κ.Δ. Περιγραφή Μονά

δαΠοσ.

Τιμή Μον. Αξία Πο

σ.Τιμή Μον. Αξία %

Φ.Α.%Ο.Α

.

31 1 ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ Μέτρα 22,

032,00

€ 704,00 € 0,0 0,00 € 0,00 €-

100,00%

-100,0

0%

32 1ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Τεμάχια

15,0 0,00 € 0,00 € 0,0 0,00 € 0,00 €

-100,0

0%

-100,0

0%

33 1 ΠΛΑΚΑΚΙΑ Τ/Μέτρα

40,0 0,00 € 0,00 € 0,0 0,00 € 0,00 €

-100,0

0%

-100,0

0%

34 1 ΠΛΑΚΑΚΙΑ Τ/Μέτρα

90,0

15,00 €

1.350,00 € 0,0 0,00 € 0,00 €

-100,0

0%

-100,0

0%

35 1 ΠΛΑΚΑΚΙΑ Τ/Μέτρα

40,0

22,00 € 880,00 € 0,0 0,00 € 0,00 €

-100,0

0%

-100,0

0%

36 1 ΠΛΑΚΑΚΙΑ Τ/Μέτρα

15,0

22,80 € 342,00 € 0,0 0,00 € 0,00 €

-100,0

0%

-100,0

0%

37 1 ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΠΛΑΚΑΚΙΑ

Τεμάχια

45,0

15,00 € 675,00 € 0,0 0,00 € 0,00 €

-100,0

0%

-100,0

0%

38 1 ΣΤΟΚΟΣ Τεμάχια

12,0 7,00 € 84,00 € 0,0 0,00 € 0,00 €

-100,0

0%

-100,0

0%39 1 ΣΤΑΥΡΟΙ ΓΙΑ

ΠΛΑΚΑΚΙΑΤεμάχι

α3,0 8,00 € 24,00 € 0,0 0,00 € 0,00 € -

100,0-

100,0

Page 35 of 65

Page 36: diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική

Αριθμ. & Φυσικό Αντικείμενο

A. Αρχικό Τεχνικό Παράρτημα Β. Τροποποίηση Μεταβολή

Κατ. Δαπ.

ή Νέο Φυσικό Αντικείμενο Α2. Επιλέξιμα Β1. & Β2. Συνολικά &

Επιλέξιμα Α2 - Β2

A/A

Κ.Δ. Περιγραφή Μονά

δαΠοσ.

Τιμή Μον. Αξία Πο

σ.Τιμή Μον. Αξία %

Φ.Α.%Ο.Α

.0% 0%

40 2.1

ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ

Τεμάχια 1,0 25.700

,00 €25.700,0

0 € 1,0 25.700,00 €

25.700,00 € 0,00% 0,00%

41 2.1

ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Τεμάχια 2,0 360,00

€ 720,00 € 2,0 360,00 €

720,00 € 0,00% 0,00%

42 2.1

ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Τεμάχια

18,0

29,00 € 522,00 € 18,

029,00

€522,00

€ 0,00% 0,00%

43 2.1

ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ

Τεμάχια

18,0

30,00 € 540,00 € 18,

030,00

€540,00

€ 0,00% 0,00%

44 2.1

ΘΑΛΑΜΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΖΥΜΗΣ (ΣΤΟΦΑ) ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ

Τεμάχια 1,0 7.900,

00 €7.900,00

€ 1,0 7.900,00 €

7.900,00 € 0,00% 0,00%

45 2.1 ΖΥΜΩΤΗΡΙΟ Τεμάχι

α 1,0 7.900,00 €

7.900,00 € 1,0 7.900,

00 €7.900,0

0 € 0,00% 0,00%

46 2.1

ΣΦΟΛΙΑΤΟΜΗΧΑΝΗ

Τεμάχια 1,0 5.100,

00 €5.100,00

€ 1,0 5.100,00 €

5.100,00 € 0,00% 0,00%

47 2.1 ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ Τεμάχι

α 1,0 4.900,00 €

4.900,00 € 1,0 4.900,

00 €4.900,0

0 € 0,00% 0,00%

48 2.1

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΑΧΥΖΥΜΩΤΗΡΙΟ

Τεμάχια 1,0 9.700,

00 €9.700,00

€ 1,0 9.700,00 €

9.700,00 € 0,00% 0,00%

Page 36 of 65

Page 37: diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική

Αριθμ. & Φυσικό Αντικείμενο

A. Αρχικό Τεχνικό Παράρτημα Β. Τροποποίηση Μεταβολή

Κατ. Δαπ.

ή Νέο Φυσικό Αντικείμενο Α2. Επιλέξιμα Β1. & Β2. Συνολικά &

Επιλέξιμα Α2 - Β2

A/A

Κ.Δ. Περιγραφή Μονά

δαΠοσ.

Τιμή Μον. Αξία Πο

σ.Τιμή Μον. Αξία %

Φ.Α.%Ο.Α

.

49 2.1

ΡΑΦΙ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (ΠΑΞΙΜΑΔΙΕΡΑ)

Τεμάχια 1,0 0,00 € 0,00 € 0,0 0,00 € 0,00 €

-100,0

0%

-100,0

0%

50 2.1

ΡΑΦΙ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (ΨΩΜΙ)

Τεμάχια 1,0 0,00 € 0,00 € 0,0 0,00 € 0,00 €

-100,0

0%

-100,0

0%

51 2.1

ΒΙΤΡΙΝΑ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (ΒΟΥΤΗΜΑΤΑ)

Τεμάχια 1,0 0,00 € 0,00 € 0,0 0,00 € 0,00 €

-100,0

0%

-100,0

0%

52 2.1

ΠΑΓΚΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

Τεμάχια 1,0 0,00 € 0,00 € 0,0 0,00 € 0,00 €

-100,0

0%

-100,0

0%

53 2.1

ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Τεμάχια 1,0 1.500,

00 €1.500,00

€ 1,0 1.500,00 €

1.500,00 € 0,00% 0,00%

54 2.1

ΚΑΠΑΚΙΑ ΠΑΓΚΩΝ

Τεμάχια 2,0 500,00

€1.000,00

€ 2,0 500,00 €

1.000,00 € 0,00% 0,00%

55 2.1

ΠΑΓΚΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

Τεμάχια 2,0 500,00

€1.000,00

€ 2,0 500,00 €

1.000,00 € 0,00% 0,00%

56 2.1

ΠΑΣΕΣ ΨΩΜΙΟΥ ΠΙΝΑΚΩΤΕΣ

Αποκοπή 1,0 2.000,

00 €2.000,00

€ 1,0 2.000,00 €

2.000,00 € 0,00% 0,00%

57 2.1

ΕΡΜΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Τεμάχια 2,0 400,00

€ 800,00 € 2,0 400,00 €

800,00 € 0,00% 0,00%

58 2.1

ΨΥΓΕΙΟ ΘΑΛΑΜΟΣ

Τεμάχια 3,0 2.300,

00 €6.900,00

€ 3,0 2.300,00 €

6.900,00 € 0,00% 0,00%

59 2. ΨΥΓΕΙΟ Τεμάχι 1,0 4.950, 4.950,00 1,0 4.950, 4.950,0 0,00% 0,00%

Page 37 of 65

Page 38: diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική

Αριθμ. & Φυσικό Αντικείμενο

A. Αρχικό Τεχνικό Παράρτημα Β. Τροποποίηση Μεταβολή

Κατ. Δαπ.

ή Νέο Φυσικό Αντικείμενο Α2. Επιλέξιμα Β1. & Β2. Συνολικά &

Επιλέξιμα Α2 - Β2

A/A

Κ.Δ. Περιγραφή Μονά

δαΠοσ.

Τιμή Μον. Αξία Πο

σ.Τιμή Μον. Αξία %

Φ.Α.%Ο.Α

.

1 ΘΑΛΑΜΟΣ ΜΕ ΛΑΜΑΡΙΝΑ α 00 € € 00 € 0 €

60 2.1

ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Τεμάχια 1,0 2.800,

00 €2.800,00

€ 1,0 2.800,00 €

2.800,00 € 0,00% 0,00%

61 2.1

ΘΑΛΑΜΟΣ ΨΥΓΕΙΟ ΜΕ 2 ΠΟΡΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Τεμάχια 1,0 1.850,

00 €1.850,00

€ 1,0 1.850,00 €

1.850,00 € 0,00% 0,00%

62 2.1

ΨΥΓΕΙΟ ΘΑΛΑΜΟΣ

Τεμάχια 1,0 1.800,

00 €1.800,00

€ 1,0 1.800,00 €

1.800,00 € 0,00% 0,00%

63 2.1

ΨΥΓΕΙΟ SELF SERVICE

Τεμάχια 1,0 0,00 € 0,00 € 0,0 0,00 € 0,00 €

-100,0

0%

-100,0

0%

64 2.1 ΛΑΝΤΖΑ Τεμάχι

α 1,0 730,00 € 730,00 € 1,0 730,00

€730,00

€ 0,00% 0,00%

65 2.1 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ Τεμάχι

α 2,0 360,00 € 720,00 € 2,0 360,00

€720,00

€ 0,00% 0,00%

66 2.1

ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ

Αποκοπή 1,0 2.680,

00 €2.680,00

€ 1,0 2.680,00 €

2.680,00 € 0,00% 0,00%

67 2.1 ΚΛΙΒΑΝΟΣ Τεμάχι

α 1,0 35.800,00 €

35.800,00 € 0,0 0,00 € 0,00 €

-100,0

0%

-100,0

0%

68 2.1

ΤΕΛΑΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Τεμάχια 8,0 220,00

€1.760,00

€ 0,0 0,00 € 0,00 €-

100,00%

-100,0

0%69 2. ΚΑΡΟΤΣΙ Τεμάχι 1,0 1.000, 1.000,00 0,0 0,00 € 0,00 € - -

Page 38 of 65

Page 39: diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική

Αριθμ. & Φυσικό Αντικείμενο

A. Αρχικό Τεχνικό Παράρτημα Β. Τροποποίηση Μεταβολή

Κατ. Δαπ.

ή Νέο Φυσικό Αντικείμενο Α2. Επιλέξιμα Β1. & Β2. Συνολικά &

Επιλέξιμα Α2 - Β2

A/A

Κ.Δ. Περιγραφή Μονά

δαΠοσ.

Τιμή Μον. Αξία Πο

σ.Τιμή Μον. Αξία %

Φ.Α.%Ο.Α

.

1 ΤΕΛΑΡΩΝ α 00 € € 100,00%

100,00%

70 2.1 ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ Τεμάχι

α48,

025,00

€1.200,00

€ 0,0 0,00 € 0,00 €-

100,00%

-100,0

0%

71 2.1

ΚΑΡΟΤΣΙ ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ

Τεμάχια 2,0 190,00

€ 380,00 € 0,0 0,00 € 0,00 €-

100,00%

-100,0

0%

72 2.1

ΤΑΧΥΖΥΜΩΤΗΡΙΟ

Τεμάχια 1,0 9.700,

00 €9.700,00

€ 0,0 0,00 € 0,00 €-

100,00%

-100,0

0%

73 2.1

ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Τεμάχια 1,0 2.150,

00 €2.150,00

€ 0,0 0,00 € 0,00 €-

100,00%

-100,0

0%

74 2.1

ΨΥΓΕΙΟ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

Τεμάχια 1,0 2.760,

00 €2.760,00

€ 0,0 0,00 € 0,00 €-

100,00%

-100,0

0%

75 2.1

ΘΑΛΑΜΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΦA

Τεμάχια 1,0 9.200,

00 €9.200,00

€ 0,0 0,00 € 0,00 €-

100,00%

-100,0

0%

76 2.1

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΦΟΛΙΑΤΟΜΗΧΑΝΗ

Τεμάχια 1,0 3.800,

00 €3.800,00

€ 0,0 0,00 € 0,00 €-

100,00%

-100,0

0%77 2.

1ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Αποκοπή

1,0 0,00 € 0,00 € 0,0 0,00 € 0,00 € -100,0

0%

-10,00

%

Page 39 of 65

Page 40: diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική

Αριθμ. & Φυσικό Αντικείμενο

A. Αρχικό Τεχνικό Παράρτημα Β. Τροποποίηση Μεταβολή

Κατ. Δαπ.

ή Νέο Φυσικό Αντικείμενο Α2. Επιλέξιμα Β1. & Β2. Συνολικά &

Επιλέξιμα Α2 - Β2

A/A

Κ.Δ. Περιγραφή Μονά

δαΠοσ.

Τιμή Μον. Αξία Πο

σ.Τιμή Μον. Αξία %

Φ.Α.%Ο.Α

.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

    Σύνολο Έργου 889,0

194,76 €

173.144,50 €

392,0

252,42 €

98.946,87 €    

Page 40 of 65

Page 41: diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική

Οι παραπάνω μεταβολές δεν επηρεάζουν τους στόχους και τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα του επενδυτικού σχεδίου, ούτε προκύπτει ότι μεταβάλλουν τους όρους της υπαγωγής της πράξης στο πρόγραμμα.

9. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΞΑΣΤΑKΗΣ ΕΠΕ

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ και γίνεται δεκτό το αίτημα της επιχείρησης, καθόσον ο αιτούμενος παραγωγικός εξοπλισμός, είναι ισοδύναμος ή και καλύτερος από τον εγκεκριμένο, ενισχύεται ο καινοτόμος χαρακτήρας της επένδυσης, ενώ δεν παραβιάζονται τα κριτήρια αξιολόγησης και ένταξης της πράξης στο Πρόγραμμα και διατηρείται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της επένδυσης ως προς τους στόχους του προγράμματος, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

Page 41 of 65

Page 42: diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική

Αριθμ. & Φυσικό Αντικείμενο Α. Τεχν. Παράρτ. Β. Βάσει Αιτήματος Μεταβολή

Κατ. Δαπ.

ή / και Νέο Φυσικό Αντικείμενο

A1.Α2.Συνολ.&Επιλέξ. Β1. Συνολικά Β2. Επιλέξιμα Α2 - Β2

A/A

Κ.Δ. Περιγραφή Μο

ν. Ποσ. Αξία Ποσ. Αξία Πο

σ. Αξία % Φ.Α.

%Ο.Α.

1 2.1

ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Τεμ. 1,0 66.000,00

€ 0,0 0,00 € 0,0 0,00 €

0,0% 10,4%

ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Μοντέλο CGFS-01

Τεμ. 0,0 0,00 € 1,0 72.880,

00 € 1,0 72.880,00 €

2 2.1

ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

Τεμ. 1,0 60.000,00

€ 0,0 0,00 € 0,0 0,00 €

0,0%-

34,6%

ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ Μοντέλο CDFS-01

Τεμ. 0,0 0,00 € 1,0 39.256,

00 € 1,0 39.256,00 €

3 2.1 ΚΡΥΟΓΕΝΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕ

Τεμ.

1,0 89.754,00 €

0,0 0,00 € 0,0 0,00 € 0,0% -10,0

%

Page 42 of 65

Page 43: diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική

Αριθμ. & Φυσικό Αντικείμενο Α. Τεχν. Παράρτ. Β. Βάσει Αιτήματος Μεταβολή

Κατ. Δαπ.

ή / και Νέο Φυσικό Αντικείμενο

A1.Α2.Συνολ.&Επιλέξ. Β1. Συνολικά Β2. Επιλέξιμα Α2 - Β2

A/A

Κ.Δ. Περιγραφή Μο

ν. Ποσ. Αξία Ποσ. Αξία Πο

σ. Αξία % Φ.Α.

%Ο.Α.

ΝΟΥ LIN-LOX-CO2-N20 32.290 lt ΚΡΥΟΓΕΝΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ LIN-LOX-CO2-N20 τύπου RCI 49/22, μικτού όγκου 47.430 lit.

Τεμ. 0,0 0,00 € 1,0 80.821,

00 € 1,0 80.821,00 €

4 2.1 ΚΡΥΟΓΕΝΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ LIN-LOX-LAR-CO2-N20 10.810 LT

Τεμ. 1,0 72.186,00

€ 0,0 0,00 € 0,0 0,00 €

0,0% -18,9

%

ΚΡΥΟΓΕΝΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕ

Τεμ.

0,0 0,00 € 1,0 58.551,00 €

1,0 58.551,00 €

Page 43 of 65

Page 44: diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική

Αριθμ. & Φυσικό Αντικείμενο Α. Τεχν. Παράρτ. Β. Βάσει Αιτήματος Μεταβολή

Κατ. Δαπ.

ή / και Νέο Φυσικό Αντικείμενο

A1.Α2.Συνολ.&Επιλέξ. Β1. Συνολικά Β2. Επιλέξιμα Α2 - Β2

A/A

Κ.Δ. Περιγραφή Μο

ν. Ποσ. Αξία Ποσ. Αξία Πο

σ. Αξία % Φ.Α.

%Ο.Α.

ΝΟΥ LIN-LOX-CO2-N20 τύπου RVT 33/17, μικτού όγκου 33.840 lit

5 2.1

ΚΡΥΟΓΕΝΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΑΕΡΙΟΥ LIN-LOX-LAR-CO2-N2O συνολικού όγκου 8.870 LT EN STANDARDS

Τεμ. 1,0 46.770,00

€ 0,0 0,00 € 0,0 0,00 €

0,0% 25,7%ΚΡΥΟΓΕΝΙΚΕΣ

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ LIN-LOX-CO2-N20 10ft IS0 T75 Universal Ten Tank, 7.571 lit

Τεμ. 0,0 0,00 € 1,0 58.810,

00 € 1,0 58.810,00 €

6 2.1 ΜΗΧΑΝΗ Τεμ 1,0 60.950,00 0,0 0,00 € 0,0 0,00 € - -

Page 44 of 65

Page 45: diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική

Αριθμ. & Φυσικό Αντικείμενο Α. Τεχν. Παράρτ. Β. Βάσει Αιτήματος Μεταβολή

Κατ. Δαπ.

ή / και Νέο Φυσικό Αντικείμενο

A1.Α2.Συνολ.&Επιλέξ. Β1. Συνολικά Β2. Επιλέξιμα Α2 - Β2

A/A

Κ.Δ. Περιγραφή Μο

ν. Ποσ. Αξία Ποσ. Αξία Πο

σ. Αξία % Φ.Α.

%Ο.Α.

ΤΡΙΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΥ ΠΑΓΟΥ voltage supply: 400V, Frequency: 50Hz, Control voltage: 24 V, Power consumption 5KW

. € 100,0%

100,0%

Κρυογενικό δοχείο για υγροποιημένο άζωτο, οξυγόνο, αργό, διοξείδιο άνθρακα και υποξείδιο του αζώτου, τύπου EC180/24 , μικτού όγκου 180lit.

Τεμ. 0,0 0,00 € 8,0 22.080,

00 € 8,0 22.080,00 €

Ν.Φ.Α.

Ν.Φ.Α.

7 6.2

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Τεμ. 1,0 4.000,00 € 1,0 4.000,0

0 € 1,0 4.000,00 € 0,0% 0,0%

Page 45 of 65

Page 46: diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική

Αριθμ. & Φυσικό Αντικείμενο Α. Τεχν. Παράρτ. Β. Βάσει Αιτήματος Μεταβολή

Κατ. Δαπ.

ή / και Νέο Φυσικό Αντικείμενο

A1.Α2.Συνολ.&Επιλέξ. Β1. Συνολικά Β2. Επιλέξιμα Α2 - Β2

A/A

Κ.Δ. Περιγραφή Μο

ν. Ποσ. Αξία Ποσ. Αξία Πο

σ. Αξία % Φ.Α.

%Ο.Α.

8 2.1

Κρυογενικό δοχείο για υγροποιημένο άζωτο, οξυγόνο, αργό, διοξείδιο άνθρακα και υποξείδιο του αζώτου, τύπου EC230/22SB, μικτού όγκου 230lit.

Τεμ. 0,0 0,00 € 3,0 10.218,

00 € 3,0 10.218,00 €

Ν.Φ.Α.

Ν.Φ.Α.

9 2.1

Κρυογενικό δοχείο για υγροποιημένο άζωτο, οξυγόνο, αργό, διοξείδιο άνθρακα και υποξείδιο του αζώτου, EC1000/24 , μικτού όγκου 1000lit, σύμφωνη με τα πρότυπα ΕΝ.

Τεμ. 0,0 0,00 € 5,0 66.265,

00 € 4,0 53.012,00 €

Ν.Φ.Α.

Ν.Φ.Α.

Page 46 of 65

Page 47: diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική

Αριθμ. & Φυσικό Αντικείμενο Α. Τεχν. Παράρτ. Β. Βάσει Αιτήματος Μεταβολή

Κατ. Δαπ.

ή / και Νέο Φυσικό Αντικείμενο

A1.Α2.Συνολ.&Επιλέξ. Β1. Συνολικά Β2. Επιλέξιμα Α2 - Β2

A/A

Κ.Δ. Περιγραφή Μο

ν. Ποσ. Αξία Ποσ. Αξία Πο

σ. Αξία % Φ.Α.

%Ο.Α.

Σύνολο Έργου 7,0 399.660,00 €

22,0

412.881,00 €

21,0

399.628,00 €   

Page 47 of 65

Page 48: diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική

Δεν γίνεται δεκτή η αύξηση του προϋπολογισμού του έργου, καθώς σύμφωνα με την §14.6 του οδηγού του προγράμματος, «δεν γίνεται δεκτό αίτημα αύξησης του εγκεκριμένου συνολικού προϋπολογισμού».

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

10. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΒ-01694)

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ και το αίτημα παραίτησης του δικαιούχου από την υλοποίηση του έργου του και απεντάσσεται από το πρόγραμμα.

11. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΕΒ-02198)

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ και το αίτημα παραίτησης του δικαιούχου από την υλοποίηση του έργου του και απεντάσσεται από το πρόγραμμα.

12. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : BDD Ν. ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ (ΕΒ-03623)

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ και το αίτημα με νέο φυσικό αντικείμενο όπως αυτό περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα και με διατήρηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου στα 359.438€.

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ TEM ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ TEM

1 150,000.00

1 80,000.00

1 100,000.00 1 140,000.00ΜΗΧΑΝΗ ΚΟΠΗΣ ΜΑΝΔΡΕΝ 1 23,800.00

1 78,000.00ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑΣ 1 60,000.00ΚΙΒΩΤΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 1 38,000.00

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣWIRELESS ACCESS POINT 3COM 4 608.00 WIRELESS ACCESS POINT 3COM 8 1,216.00 152.00ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ICS MOBILE 2 1,400.00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ICS MOBILE 2 1,400.00 700.00

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ BMS 1 200.00 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ BMS 1 200.00 200.00ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 350.00 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 350.00 350.00

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ BARCODE ZEBRA S4M 1 1,400.00 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ BARCODE ZEBRA TLP-2844 1 680.00

2 2,280.00 1 1,280.00VPN ROUTER CISCO RV042-EU 1 380.00 VPN ROUTER CISCO RV042-EU 0 0.00

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΟΛΩΝ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΗ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΦΙΛΜ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ & ΧΑΡΤΙΟΥ

ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΡΟΛΛΩΝ

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΡΟΛΛΩΝ 8,10,12,15,20 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑΣ αποτελούμενης από:

ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ DELL INTEL CORE 2 DUO E8400 &MONITOR 19"

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ DELL INTEL I5 650 & MONITOR 22"

Page 48 of 65

Page 49: diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική

13. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΦΩΤΗΣ Μ – ΜΑΤΑΤΣΗΣ Κ. Ο.Ε. (ΕΒ-00710)

Γίνεται δεκτό το αίτημα τροποποίησης για αντικατάσταση του :ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ MINOLTA BIZHUB C6501 ΑΞΙΑΣ 36.269,00€μεΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ XEROX 550 ΑΞΙΑΣ 36.500,00€.Διατηρείται ο εγκεκριμένος π/υ.

AEΔΕΠ

14. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΡΔΕΝΗΣ

Γίνεται δεκτό το αίτημα της επιχείρησης, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, για αντικατάστασηΤης ράμπας ΑΜΕΑ, του εκτυπωτικού XEROX 242 και της Μηχανής Πίκμασης μεΔύο Ράμπες αμαξιδίων ΑΜΕΑ πτυσσόμενες από ανθεκτικό αλουμίνιο, εκτυπωτικό XEROX 242, ένα έγχρωμο ψηφιακό εκτυπωτή KONICA MINOLTA BIZHUB C280, ένα Πλαστικοποιητή Ρολού BU 360 και ένα Imagebox UV Exposure Unit,χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου του έργου, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

Εγκεκριμένο Φυσικό Αντικείμενο

Εγκεκριμένο Οικονομικό Αντικείμενο

Προτεινόμενο Φυσικό Αντικείμενο

Προτεινόμενο Οικονομικό Αντικείμενο

1 Ράμπα ΑΜΕΑΠρομηθευτής: DECORAL E. KANAKH – Ν. ΡΙΖΟΣ Ο.Ε.Τεμάχιο 1 Σειρά 101 ALBIO Χρώμα (101) ΛΕΥΚΟΔιαστάσεις Π 1 Χ Υ 1,5

580,00€ Ράμπα ΑΜΕΑΠρομηθευτής: DECORAL E. KANAKH – Ν. ΡΙΖΟΣ Ο.Ε.Τεμάχια 2Ράμπες αμαξιδίων πτυσσόμενες από ανθεκτικό αλουμίνιοΔιαστάσεις Π 26 cm Μέγιστο Βάρος 400 Kgs

580,00€

2 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ-ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕ Η/ΥΠρομηθευτής: COPYPRINT ΕΠΕΤεμάχιο 1Εκτυπωτής Φωτοαντιγραφικό XEROX

32.000,00€ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ-ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕ Η/ΥΠρομηθευτής: COPYPRINT ΕΠΕΤεμάχιο 1Εκτυπωτής

27.000,00€

Page 49 of 65

Page 50: diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική

Docucolor 242 & Fiery Rip Τεχνικά χαρακτηριστικά: Δυνατότητα παραγωγής 40ppm και ανάλυση 2400*2400 dpi

Φωτοαντιγραφικό XEROX Docucolor 242 & Fiery Rip Τεχνικά χαρακτηριστικά: Δυνατότητα παραγωγής 40ppm και ανάλυση 2400*2400 dpi

3 ΜΗΧΑΝΗ ΠΙΚΜΑΣΗΣ NAGEL 35 Προμηθευτής:Π. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΕΕ

1.000,00€ Δεν υλοποιήθηκε 0,00€

4 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ Προμηθευτής:ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Π. ΣΑΡΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

1.500,00€ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ Προμηθευτής:ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Π. ΣΑΡΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

1.500,00€

ΝΕΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ5 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ KONICA MINOLTA BIZHUB C280Τεμάχιο 1Προμηθευτής: ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΥΛΙΑΡΕΚΟΣ ΑΕ FOTOCOPY

4.700,00€

6 ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ΡΟΛΟΥ BU 360 Τεμάχιο 1Προμηθευτής: ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΥΛΙΑΡΕΚΟΣ ΑΕ FOTOCOPY

1.105,00€

7 ΣΦΡΑΓΙΔΟΜΗΧΑΝΗ IMAGEBOX UV EXPOSURE UNITΤεμάχιο 1Προμηθευτής: ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΥΛΙΑΡΕΚΟΣ ΑΕ FOTOCOPY

800,00€

ΣΥΝΟΛΟ 35.080,00€ 35.685,00€

ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ

15. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΚΟΥΡΕΛΛΑΣ ΑΕ

Page 50 of 65

Page 51: diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική

Γίνεται δεκτή η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης διότι σε συνέχεια της απόφασης της επιτροπής παρακολούθησης της 28/11/2011, προσκομίστηκαν από την επιχείρηση τιμολόγια προϊόντων και πρόσθετα δικαιολογητικά τα οποία μετά από έλεγχο κρίθηκε ότι συνάδουν και με την επιλέξιμη δραστηριότητα: Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών (ΚΑΔ 10.86).

16. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ ΑΕΒΕ

Γίνεται δεκτή η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης. Να πραγματοποιηθεί επαναξιολόγηση της πρότασης της επιχείρησης από δύο νέους αξιολογητές, από την υπάρχουσα λίστα με τυχαία επιλογή.

17. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΠΑΛΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Α) Το αίτημα τροποποίησης για αλλαγή της νομικής μορφής της επιχείρησης γίνεται δεκτό. Δε θα πραγματοποιηθεί για ίδρυση επιχείρησης με νομική μορφή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, αλλά θα γίνει επέκταση δραστηριότητας της υφιστάμενης εμπορικής ατομικής επιχείρησης ΠΑΛΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ με προσθήκη νέου μεταποιητικού ΚΑΔ στην εφορία και την έκδοση όλων των αναγκαίων αδειών λειτουργίας.Β) Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου απορρίπτεται διότι το αρχικό εγκεκριμένο μηχάνημα που τελικά αγοράστηκε σε χαμηλότερη τιμή είναι μεταχειρισμένο, γεγονός που αποδεικνύεται τόσο από το σχετικό τιμολόγιο, όσο και από τη σχετική βεβαίωση του προμηθευτή.

ΕΛΑΝΕΤ

18. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : OK BREAD ΕΠΕ

Δε γίνεται δεκτή η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης. Θεωρείται ότι ο φορέας της επένδυσης OK BREAD ΕΠΕ είναι συνδεδεμένος μέσω φυσικού προσώπου, λόγω κυρίαρχης επιρροής και όμορης αγοράς, με την εταιρεία OK ANYTIME MARKET ΑΕ, η οποία είναι συνεργαζόμενη με την εταιρεία ΚΑΡΦΟΥΡ – ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Συνεπώς ο φορέας της επένδυσης είναι ως προς το μέγεθος μεγάλη επιχείρηση, γεγονός που την καθιστά μη επιλέξιμη για το πρόγραμμα.

19. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : APOLLO ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.

Γίνεται δεκτή η αντικατάσταση των παρακάτω δαπανών:

Page 51 of 65

Page 52: diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική

Δύο (2)_ Server HP DL360G6, εγκεκριμένου προϋπολογισμού 6.000,00€ Δύο (2) UPS EATON EVOLUTION 2U LINE INTERACTIVE USB &

SERIAL 2000VA, εγκεκριμένου προϋπολογισμού 1.800,00€ Ενός (1) DVR HD-2016, εγκεκριμένου προϋπολογισμού 1.100,00€ Ενός (1) PRINTER PHASER 8860ADN, εγκεκριμένου προϋπολογισμού

2.500,00€ Ενός (1) ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑ HITACHI CP-X5 3L CD, εγκεκριμένου

προϋπολογισμού 900,00€ Ενός (1) BACK UP SOFTWARE ACRONIS TRUE IMAGE WINDOWS

SERVER, εγκεκριμένου προϋπολογισμού 800,00€ Εργασίες HARDWARE & BACKUP SOFTWARE, εγκεκριμένου

προϋπολογισμού 1.900,00€ Τρεις (3) Η/Υ DESKTOP HP ALL-IN-ONE 200-5110GR, εγκεκριμένου

προϋπολογισμού 2.100,00€ Δύο (2) Η/Υ ΝΟΤΕΒΟΟΚ LENOVO IDPAD U350, εγκεκριμένου

προϋπολογισμού 1.200,00€ Ενός (1) RACK 42U RACK, εγκεκριμένου προϋπολογισμού 2.000,00€ Δύο (2) KEEPER MOBILE DEVICES, εγκεκριμένου προϋπολογισμού

1.000,00€ Δύο (2) PROFESSIONAL 12-LEAD ECG, εγκεκριμένου προϋπολογισμού

2.000,00€ Δύο (2) PRECISION WEIGHT SCALE, εγκεκριμένου προϋπολογισμού

800,00€ Δύο (2) BLOOD GLUCOSE METER, εγκεκριμένου προϋπολογισμού

400,00€ Δύο (2) ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΑ SPIROBANK - MIR, εγκεκριμένου

προϋπολογισμού 1.000,00€ Δύο (2) OΞΥΜΕΤΡΑ 8500Μ-ΝΟΝΙΝ, εγκεκριμένου προϋπολογισμού

3.000,00€ Δύο (2) ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ 705ΙΤ-ΟΜRΟΝ, εγκεκριμένου προϋπολογισμού

800,00€ Δύο (2) DATA COMMUNICATION HUB (2 θέσεις), εγκεκριμένου

προϋπολογισμού 5.000,00€

Με:

Ενός(1) UPS EATON EVOLUTION 2U LINE INTERACTIVE USB & SERIAL 2000VA, συνολικής αξίας 900,00€

Δύο (2) Υ/Η DESKTOP HP ALL-IN-ONE 200-5110GR, συνολικής αξίας 1.400,00€

Ενός (1) Υ Η/Υ ΝΟΤΕΒΟΟΚ LENOVO IDPAD U350, συνολικής αξίας 600,00€

Ενός (1) PROFESSIONAL 12-LEAD ECG, αξίας 1.000,00€ Ενός (1) BLOOD GLUCOSE METER, αξίας 200,00€ Ενός (1) ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟ SPIROBANK - MIRσυνολικής αξίας 500,00€ Ενός (1) ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ 705ΙΤ-ΟΜRΟΝ, αξίας 400,00€ Δύο (2) Server HP DL360G7, αξίας 5.940,00€ Ενός (1) UPS DELL RCK/TW 3U 2700W 230V, αξίας 900,00€ Ενός (1) DVR GRANDSEC H.264 GS-X16, αξίας 1.100,00€

Page 52 of 65

Page 53: diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική

Εργασίες HARDWARE & BACKUP SOFTWARE αξίας 1.000,00€ Ενός (1) DELL OPT790USF I5-2400S αξίας 670,00€ Ενός (1) TOSHIBA SATELLITE T130-11U αξίας 610,00€ Ενός (1) NEXUS RACK (βάθους 950mm ύψους 43u FULL), αξίας

1.300,00€ Ενός (1) ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ EDAN PC ECG SE1010 αξίας

899,00€ Ενός (1) ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ONE TOUCH ULTRA EASY, αξίας

74,80€ Ενός (1) ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟ SPIROBANK G USB, συνολικής αξίας 900,00€ Ενός (1) ) OΞΥΜΕΤΡO ΝΟΝΙΝ PALMSAT 2500, αξίας 630,00€ Ενός (1) ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΟΜRΟΝ MIT ELITE PLUS, αξίας 97,00€ Ενός (1) DATA COMMUNICATION HUB (απεριόριστοι χρήστες), αξίας

7.000,00€ HP LASERJET PRO M1536, αξίας 224,96€ MONITOR SAMSUNG LS22A100N, αξίας 150,00€ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ PHANTOM 320 ECG SIMULATOR, αξίας 430,00€

Η αξία του προς αντικατάσταση εξοπλισμού ανέρχεται σε 34.300,00€ και αντιστοιχεί σε 21% του συνολικού προϋπολογισμού (163.000,00€), ενώ το κόστος αγοράς του νέου εξοπλισμού είναι 26.925,76€.

20.ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΙΚΛΗΣ

Γίνεται δεκτή η αντικατάσταση των παρακάτω δαπανών:

1. αεροκουρτίνα πόρτας εγκεκριμένου κόστους 590,90€1. ψευδοροφής εργαστηρίου εγκεκριμένου κόστους 2.491,50€2. προζυμομηχανής εγκεκριμένου κόστους 14.567,00€3. ψύκτη νερού εγκεκριμένου κόστους 7.200,00€

με τη δαπάνη για αυτόματη μηχανή παραγωγής βουτημάτων κουλουριών και ειδών ζαχαροπλαστικής κόστους 25.000,00€.

Η αξία του προς αντικατάσταση εξοπλισμού ανέρχεται σε 24.849,40€ και αντιστοιχεί σε 27,47% του συνολικού προϋπολογισμού (90.453,75€), ενώ το κόστος αγοράς του νέου εξοπλισμού είναι 25.000,00€, χωρίς αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

21.ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : Υ-ΝΟΤ PLASTIC ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΠΕ

Γίνονται δεκτές οι τροποποιήσεις :1. αγορά του Εξτρούντερ ΕΒ-LLD-OT-80 της εταρείας ‘MP EXTRUDERS – ΣΤΕΦ. & ΔΗΜ. ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.‘αντίτου Εξτρούντερ GENESIS HS-80 της εταιρείας ‘ΜΕCHANOPLASTICA A.E.’.

Page 53 of 65

Page 54: diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική

2. προμήθεια της κοπτοκολλητικής μηχανής της σειράς NASTROSAC από τον ίδιο προμηθευτή και με κόστος 310.000,000 ευρώ,αντίτης κοπτοκολλητικής μηχανής της σειράς DELTA από την εταιρεία ΜΟΒΕRT SRL από την Ιταλία και με κόστος 230.000,00 ευρώ.

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός (399.000€) και το χρηματοδοτικό σχήμα δεν μεταβάλλονται.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 5/17-1-2012

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΕΔΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ και το αίτημα της επιχείρησης για :

1. Την αλλαγή κατηγορίας - μεταφορά της δαπάνης του Κλιματιστικού Fujitsu 12 INVERTER από την Κατηγορία του εξοπλισμού 2.1. στην ορθή Κατηγορία των κτιριακών 1,

2. Την αντικατάσταση – αλλαγή κατασκευαστή/προμηθευτή του πελματογράφου πίεσης και των πελμάτων πίεσης με κάλυψη των διαφορών στο οικονομικό αντικείμενο με ισόποση μεταφορά μεταξύ των δύο και

3. Την αλλαγή προμηθευτή του INSOLE FABRICATION SYSTEM και του CONTACT DIGITIZER SYSTEM

Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

Page 54 of 65

Page 55: diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική

α/α

Εγκεκριμένο Φυσικό Αντικείμενο

Εγκεκριμένο Οικονομικό Αντικείμενο

Προτεινόμενο Φυσικό Αντικείμενο

Προτεινόμενο Οικονομικό Αντικείμενο

Παρατηρήσεις – Τεκμηρίωση

1 Κλιματιστικό 1.480,00 Κλιματιστικό 1.480,00  Καμία αλλαγή2 Πελματογρά

φος Πίεσης 4.557,00 Πελματογρά

φος Πίεσης8.603,63 Αντικατάστασ

η του Πελματογράφου Πίεσης του Προμηθευτή RSSCAN με τον Πελματογράφο Πίεσης HI-RES VERSATEK του Προμηθευτή ΤΕΚSCAN με κάλυψη του υπερβάλλοντος ποσού της δαπάνης με μεταφορά από την δαπάνη των πελμάτων πίεσης που υλοποιείται με χαμηλότερο οικονομικό αντικείμενο λόγω του ότι το κόστος της μονάδας συλλογής δεδομένων περιλαμβάνεται στον πελματογράφο. Ο προτεινόμενος πελματογράφος συνδέεται με το Contact Digitizer

Page 55 of 65

Page 56: diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική

System (προιόν 5).

3 Πέλματα Πίεσης 12.000,00 Πέλματα

Πίεσης 7.771,64

Αντικατάσταση των Πελμάτων Πίεσης του Προμηθευτή RSSCAN με τα Πέλματα Πίεσης FSCAN VERSATEC 2-CUFF του Προμηθευτή ΤΕΚSCAN με χαμηλότερο οικονομικό αντικείμενο και μεταφορά μέρους του αδιάθετου ποσού στην δαπάνη του Πελματογράφου Πίεσης που υλοποιείται με υψηλότερο οικονομικό αντικείμενο λόγω του ότι περιλαμβάνει το κόστος της μονάδας συλλογής δεδομένων. Το προτεινόμενο σύστημα πελμάτων πίεσης συνδέεται με το Contact Digitizer System (προιόν 5)

4 INSOLE FABRICATION SYSTEM

40.447,00 INSOLE FABRICATION SYSTEM

40.447,00 Αλλαγή προμηθευτή του INSOLE FABRICATIO

Page 56 of 65

Page 57: diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική

N SYSTEM από τον κατασκευαστή AMFIT στον προμηθευτή των Βαλκανίων CETRI. Με νέα διαπραγμάτευση κάλυψη κόστους μεταβολής €/$

5CONTACT DIGITIZER SYSTEM

28.136,46CONTACT DIGITIZER SYSTEM

28.136,46

Αλλαγή προμηθευτή του CONTACT DIGITIZER SYSTEM από τον κατασκευαστή AMFIT στον προμηθευτή των Βαλκανίων CETRI. Με νέα διαπραγμάτευση κάλυψη κόστους μεταβολής €/$

6Κλιματιστικό

950,00Κλιματιστικό

950,00

Aλλαγή κατηγορίας της δαπάνης Κλιματιστικό Fujitsu 12 INVERTER από την Κατηγορία του εξοπλισμού 2.1. στην Κατηγορία των κτιριακών 1

7 Πρόσληψη ενός ατόμου 10.000,00 Πρόσληψη

ενός ατόμου 10.000,00  Καμία αλλαγή

8Δημιουργία Εκθεσιακού Περιπτέρου

9.400,00Δημιουργία Εκθεσιακού Περιπτέρου

9.400,00 Καμία αλλαγή

Page 57 of 65

Page 58: diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική

9 Συγκριτική μελέτη 4.000,00 Συγκριτική

μελέτη 4.000,00  Καμία αλλαγή

  ΣΥΝΟΛΟ

110.970,46

 

110.788,73

Μείωση προυπολογισμού κατά 181,73€

O προϋπολογισμός του έργου μειώνεται, λόγω των παραπάνω, από 110.970,46€ σε 110.788,73€.

2. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ

Γίνεται δεκτό το αίτημα της επιχείρησης σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ για:1. Την αντικατάσταση της δαπάνης «Ελαιοχρωματισμοί» μετην δαπάνη «APC UPS SMART LCD 3000VA LINE INTE SMT3000RMI2U» χωρίς τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου και 2. Την αντικατάσταση και αλλαγή προμηθευτή των δαπανών προμήθειας παραγωγικού - μηχανογραφικού εξοπλισμού :ΠΑΚΕΤΟ SOLID WORKS, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΟΘΟΝΕΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ OFFICE, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ OFFICE Η/Υ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ AUTOCAD 5 τεμάχια, ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΑΓΟΡΑ PRINTER, THESUS N8800 PRO,με,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ AUTODESK INVERTOR 2012, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΘΟΝΕΣ (6 τεμαχια έκαστο), MS PKC HOME&BUSIN 2010 GR PC ATTACH KEY 6 τεμάχια, MS PKC HOME&BUSIN 2010 GR 5 τεμάχια, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ AUTOCAD 3 τεμαχια, ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2 τεμάχια, ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ SAMSUNG SCX-4833FD, THECUS N8900 ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 3.5'' SAS/SATA Χ 8, 160-3000GB,

χωρίς αύξηση συνολικά του οικονομικού αντικειμένου του έργου.

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΝΔΙΑ

3. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : Γ. ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΒΥΤΙΩΝ

Page 58 of 65

Page 59: diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ και η τροποποίηση του επενδυτή ως ακολούθως:1. Κατάργηση των δαπανών για τη συμμετοχή σε 2 εκθέσεις : plastica 2012 & syskeyasia 2012, λόγω της επ’ αορίστου ματαίωσης της διοργάνωσης τους από τον προμηθευτή.2. Κατάργηση της δαπάνης για την εκπόνηση της μελέτης ανασχεδιασμού των επιχειρηματικών διαδικασιών, λόγω μη αναγκαιότητας εκπόνησής της.Ο νέος π/υ διαμορφώνεται στις 357.300,00€ και η δημόσια δαπάνη στις 125.055,00€.

ΕΦΕΠΑΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

4. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : Ιωαννης ΑΘ. Στυλιαρας (ΕΒ-02072)

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ ως εξής :1. Μη υλοποίηση των εγκεκριμένων κτιριακών δαπανών και την αντικατάσταση τους με την προμήθεια ενός «Φούρνου όπτησης Πορσελάνης EP 3000» αξίας 6.900€ στην κατηγορία δαπανών του Μηχανολογικού Εξοπλισμού.2. Την αντικατάσταση της δαπάνης α/α 6 "Φούρνος Χυτών" από τον "Φούρνος Αποκήρωσης - Warmy" αξίας 1.890,00€. 3. Την αντικατάσταση της δαπάνης α/α 11 "Συσκευή Leizer Master 100" από την "Συσκευή Lazer Galileo" συνολικής αξίας 15.900,00€. 4. Την αντικατάσταση της δαπάνης α/α 13 "Αμμοβολή Διπλής Πορσελάνης" από την "Αμμοβολή Οξειδίων OXYKER DUET" αξίας 795,00€. 5. Την αντικατάσταση της δαπάνης α/α 12 "Φρεζαδόδορος Ηλεκτρομαγνητικός" από τον "Φρεζαδόδορος Παραλληλόγραμμος" αξίας 3.800,00€.Διατηρείται αμετάβλητος ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός στα 38.469,50€. Το υπερβάλλων ποσό των 4.965,50€ θα καλυφθεί από ίδια κεφάλαια της επιχείρησης.

ΕΦΔ ΕΛΑΝΕΤ

5. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

Αναβάλλεται η λήψη απόφασης για επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής. Η Επιτροπή Παρακολούθησης ζήτησε αναλυτική εισήγηση από τον ΕΦΕΠΑΕ (ΕΛΑΝΕΤ).

6. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : Μαντζίκου Σεβαστιανή

Αναβάλλεται η λήψη απόφασης για επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Page 59 of 65

Page 60: diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ζήτησε αναλυτική εισήγηση από τον ΕΦΕΠΑΕ (ΕΛΑΝΕΤ).

7. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΜΙΧΑΗΛ ΓΟΝΑΛΑΚΗΣ

Αναβάλλεται η λήψη απόφασης για επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής. Η Επιτροπή Παρακολούθησης ζήτησε αναλυτική εισήγηση από τον ΕΦΕΠΑΕ (ΕΛΑΝΕΤ).

8. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΤΣΕΝΗ

Αναβάλλεται η λήψη απόφασης για επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής. Η Επιτροπή Παρακολούθησης ζήτησε αναλυτική εισήγηση από τον ΕΦΕΠΑΕ (ΕΛΑΝΕΤ).

9. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ

Αναβάλλεται η λήψη απόφασης για επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής. Η Επιτροπή Παρακολούθησης ζήτησε αναλυτική εισήγηση από τον ΕΦΕΠΑΕ (ΕΛΑΝΕΤ).

10. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

Αναβάλλεται η λήψη απόφασης για επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής. Η Επιτροπή Παρακολούθησης ζήτησε αναλυτική εισήγηση από τον ΕΦΕΠΑΕ (ΕΛΑΝΕΤ).

11. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΠΑΡΗΣ ΚΑΚΛΗΣ

Το αίτημα θεραπείας της επιχείρησης δεν γίνεται δεκτό. Γίνεται δεκτή η βαθμολογία που δόθηκε από τους αξιολογητές, καθώς και η απόφαση που έλαβε η Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Δικαιολογητικών και Τυπικών Προϋποθέσεων.

12. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΚΩΝΑ

Το αίτημα θεραπείας της επιχείρησης δεν γίνεται δεκτό. Γίνεται δεκτή η βαθμολογία που δόθηκε από τους αξιολογητές, καθώς και η απόφαση που έλαβε η Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Δικαιολογητικών και Τυπικών Προϋποθέσεων.

13. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Page 60 of 65

Page 61: diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική

Το αίτημα θεραπείας της επιχείρησης δεν γίνεται δεκτό. Γίνεται δεκτή η βαθμολογία που δόθηκε από τους αξιολογητές, καθώς και η απόφαση που έλαβε η Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Δικαιολογητικών και Τυπικών Προϋποθέσεων.

14. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΚΩΣΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Το αίτημα θεραπείας της επιχείρησης δεν γίνεται δεκτό. Γίνεται δεκτή η βαθμολογία που δόθηκε από τους αξιολογητές, καθώς η απόφαση που έλαβε η Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Δικαιολογητικών και Τυπικών Προϋποθέσεων.

15. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΕΥΤΥΧΙΔΟΥ Μ & Ε Ο.Ε.

Η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης δεν γίνεται δεκτή, καθώς εγείρει θέμα αλλαγής ουσιαστικού όρου του οδηγού του προγράμματος (διατήρηση υφιστάμενου προσωπικού).

16. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

Γίνεται δεκτό το αίτημα τροποποίησης του φυσικού αντικειμένου της επιχείρησης στο όριο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Πιο συγκεκριμένα, γίνεται δεκτή η αντικατάσταση των παρακάτω δαπανών:

Ενός (1) Υδραυλικού κουρμπαδόρου AR 60M, εγκεκριμένου προϋπολογισμού 20.000,00€

Ενός σετ εργαλείων Punching (ζουμπάδες, μήτρες, εργαλεία slitting, rings, strippers), εγκεκριμένου προϋπολογισμού 5.055,00€

Ενός σετ εργαλείων στρατζόπρεσσας (χούφτες, αντάπτορες συγκράτησης, τάκος κλπ), εγκεκριμένου προϋπολογισμού 25.327,00€

Ενός (1) μηχανήματος κοπής φύλλων μετάλλου, εγκεκριμένου προϋπολογισμού 2.982,00€

Μιας (1) Υδραυλικής αυτόματης διατρητικής μηχανής (punching), εγκεκριμένου προϋπολογισμού 295.000,00€

Ραφιέρες για την αποθήκευση λαμαρινών, εγκεκριμένου προϋπολογισμού 20.400,00€

Κατασκευή ιστοσελίδας, εγκεκριμένου προϋπολογισμού 3.000,00€

Με:

Ένα (1) Υδραυλικό Ψαλίδι G-CUT 4013N, συνολικής αξίας 72.700,00€ Εργαλεία Στρατζόπρεσσας (σετ 64 εργαλείων: χούφτες, αντάπτορες

συγκράτησης, τάκος κλπ) για τις δύο στρατζόπρεσσες της επιχείρησης (BEND 3175 & BEND 4290), συνολικής αξίας 31.741,00€

Έναν (1) Υδραυλικό γωνιοκόπτη MOD VA MULTY 220/6R, συνολικής αξίας 15.500,00€

Page 61 of 65

Page 62: diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική

Μία (1) CNC Υδραυλική Στρατζόπρεσσα G-BEND 3175, αξίας 100.802,00€

Μία (1) CNC Υδραυλική Στρατζόπρεσσα G-BEND 4290, αξίας 169.003,00€

17. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : TWIN NET ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε.

Γίνεται δεκτό το αίτημα τροποποίησης του φυσικού αντικειμένου της επιχείρησης στο όριο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, καθώς και το αίτημα αλλαγής προμηθευτή.Πιο συγκεκριμένα, γίνεται δεκτή η αντικατάσταση των παρακάτω δαπανών:

Ενός (1) SMS MODULE, εγκεκριμένου προϋπολογισμού 12.000,00€ Ενός (1) ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ MODULE, εγκεκριμένου προϋπολογισμού

18.000,00€ Υπηρεσίες Εγκατάστασης, Παραμετροποίησης και Τεχνικής

Εκπαίδευσης Εφαρμογών Τουριστικού Portal, εγκεκριμένου προϋπολογισμού 15.000,00€

Με: Ενός (1) λογισμικού MULTI STORE E-SHOP, συνολικής αξίας

16.000,00€ Ενός (1) λογισμικού MSALES, συνολικής αξίας 14.000,00€ Υπηρεσίες παραμετροποίησης – εγκατάστασης και εκπαίδευσης

λογισμικού MSALES, συνολικής αξίας 1.000,00€ Υπηρεσίες Εγκατάστασης, Παραμετροποίησης και Τεχνικής

Εκπαίδευσης Εφαρμογών Τουριστικού Portal, συνολικής αξίας 14.000,00€

Νέος προμηθευτής είναι η εταιρεία GEO INFO ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ για τις δαπάνες 13, 14, 15, 16, 17, 18 & 19.

18. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΦΑΡΟ ΒΙΟ Ε.Π.Ε

Αναβάλλεται η λήψη απόφασης σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής.Ζητείται η νομική διερεύνηση του θέματος από τη νομικό σύμβουλο της ΕΛΑΝΕΤ, προκειμένου να ληφθούν περαιτέρω διευκρινίσεις.

ΕΦΔ ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ

19. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : Α. ΧΟΥΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης γίνεται δεκτή.Η Επιτροπή Παρακολούθησης δέχεται τις αιτιάσεις της επιχείρησης, καθώς θεωρεί ότι ο εξοπλισμός που περιγράφεται στο επενδυτικό σχέδιο δύναται να

Page 62 of 65

Page 63: diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική

αφορά και τους προτεινόμενους στο επενδυτικό σχέδιο ΚΑΔ (10.71.11.01, 10.71.12 και 10.72.19.01).

20. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΒΕΕ

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ, για την ολοκλήρωση του έργου με κωδικό ΕΒ-01234. Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 800.000€ και η επιχορήγηση δημοσίου 280.000€, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

Πίνακας Ενεργειών-Δαπανών βάσει Έγκρισης/ ΤροποποιήσεωνΕπιλέξιμες Ενέργειες Κατηγορίες επιλέξιμων

δαπανώνΣύνολο

υλοποιηθέντων δαπανών1 2 3 4 5 6

Αγορά Κοπτική Μηχανής, BOBST

800.000

800.000

Συνολικά ποσά 800.000

800.000

Επιλέξιμα ποσά 800.000

800.000

ΕπιχορηγούμενοςΠροϋπολογισμός

800.000

800.000

Αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αποτελούν τα πρακτικά 1/22-11-2011, 2/28-11-2011, 3/29-11-2011, 4/14-12-2011 και 5/17-1-2012 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Σωκράτης Ξυνίδης

Page 63 of 65

Page 64: diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική

Εσωτερική Διανομή- Γραφείο κ. Αν. Υπουργού- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα- Γραφείο κ. Ειδικού Γραμματέα

Ανταγωνιστικότητας- Γενικό Δ/ντή ΙΙ Γενικής Δ/νσης- ΕΥΔ ΕΠΑΕ- Δ/νση ΜΜΕ

Κοινοποίηση- ΕΦΕΠΑΕ

Page 64 of 65

Page 65: diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική

i