diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και...

of 84 /84
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ ΤΜΗΜΑ Β΄ Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα Τηλέφωνο : 210-6969270 FAX : 210-6969240 Αθήνα, 6/2/2012 Αρ.Πρωτ.: 1243/114 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ : Αποδοχή πρακτικών 1/22-11-2011, 2/28-11-2011, 3/29-11-2011, 4/14-12-2011 και 5/17-1-2012 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013». Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το Π.Δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005) και ιδίως το άρθρο 90. 2. Τις διατάξεις των Π.Δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α/16.7.1986), π.δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α716.6.1989) και π.δ. 189/1995 (ΦΕΚ 99/Α/1995) "Οργανισμός της Γ.Γ.Β.", του άρθρου 21 Page 1 of 84

Embed Size (px)

Transcript of diaxeiristiki.gr · Web viewΤο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και...

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ

ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119

Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Τηλέφωνο : 210-6969270

FAX : 210-6969240

Αθήνα, 6/2/2012

Αρ.Πρωτ.: 1243/114

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Αποδοχή πρακτικών 1/22-11-2011, 2/28-11-2011, 3/29-11-2011, 4/14-12-2011 και 5/17-1-2012 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013».

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005) και ιδίως το άρθρο 90.

2. Τις διατάξεις των Π.Δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α/16.7.1986), π.δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α716.6.1989) και π.δ. 189/1995 (ΦΕΚ 99/Α/1995) "Οργανισμός της Γ.Γ.Β.", του άρθρου 21 του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995) "Σύσταση της Δ/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.", και της υπ' αριθμ. 3584/5.3.1996 (ΦΕΚ 147/ Β712.3.1996) υπουργικής απόφασης "Διάρθρωση, Αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού της Δ/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.".

3. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και κατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α/2009), άρθρο 1, παράγραφος 3.

4. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α/27-6-2011) "Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».

5. Το Π.Δ. 110/11-11-2011 (ΦΕΚ 243/Α/11-11-2011) "Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

6. Την υπ. αριθμ. Υ13/24-11-2011 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη» (ΦΕΚ 2740/Β/25-11-2011).

7. Την υπ΄ αριθμ. ΔΠ/Φ6.12/οικ. 16745/2-12-09 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σχετικά με «Διορισμό του Γενικού Γραμματέα Αλέξανδρου Φούρλα στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 512/ Υ.Ο.Δ.Δ./7-12-09).

8. Την Αριθμ.Φ2/1386/22/9-2-2011 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής εγγράφων ‘Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού’ στο Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας στους Γενικούς Διευθυντές, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 335/Β/2-3-2011).

9. Την με αριθ. Ε(2007)5338/26-10-2007 απόφαση έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο σύγκλισης για τις οκτώ Περιφέρειες της Ελλάδος (CCI GR161 PO001).

10. Την με αριθ. C(2007) 5443/5.11.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττική (Κωδικός CCI 2007GR161PO006).

11. Την με αριθ. C(2007) 5337/26.10.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Μακεδονία – Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008).

12. Την με αριθ. C(2007) 5332/26.10.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος (Κωδικός CCI 2007GR16UPO001).

13. Την με αριθ. C(2007)5439/5.11.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου (Κωδικός CCI 2007GR16UPO002).

14. Tην υπ’ αριθ. 14225/27-3-2008 εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής Σχεδιασμού & Αξιολόγησης του ΥΠΟΙΟ, σχετικά με την εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

15. Την Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης» με αριθ. πρωτ. 8790/1014Α/0063Α/24-7-2008 (ΦΕΚ Β΄1965/24.9.2008).

16. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» με αριθ. Πρωτ. 46680/ΕΥΣ6517/13-10-2008 όπως τροποποιήθηκε με τις ΚΥΑ με α.π. 58758/ΕΥΣ8528/16.12.2008, 59540/ΕΥΣ8572/18.12.2008 (ΦΕΚ 2632/Β/29.12.2008 και 2652/Β/30.12.2008), 13708/ΕΥΣ1926/13.3.2009 (ΦΕΚ 502/Β/19.3.2009), 2637/ΕΥΣ4221/26.05.2009 (ΦΕΚ 1019/Β/2009), 317733/ΕΥΣ5030/24.06.2009 (ΦΕΚ 1317/Β/2009), 45525/ΕΥΣ6413/15.09.2009 (ΦΕΚ 2010/Β/2009) και 49448/ΕΥΣ8114/02.10.2009 (ΦΕΚ 2214/Β/2009).

17. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

18. Την Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του ΠΔ 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ (Αρ. Πρωτ. 4226/1019Δ/14.4.2009).

19. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) και ιδίως τα άρθρα 3,4,5,6,7 και 17 αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις».

20. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α) και του άρθρου 7 του ν 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α)

21. Την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540/Β/2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.

22. Τον Κανονισμό ΕΚ 800/2008 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ΄εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία).

23. Το ΠΔ 93/97 (ΦΕΚ 92 Α) «Όροι και διαδικασίες για την ένταξη και χρηματοδότηση έργων του ιδιωτικού τομέα σε προγράμματα ή τμήματά τους του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας».

24. Το με αρ.πρωτ. 5275/544/Α2/15-7-2010, έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΕ με θέμα έγκριση Οδηγού εφαρμογής της πράξης «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ».

25. Την Υ.Α. με αρ.πρωτ. 5247/955/Φ.0020/14-7-2010 για την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για την κατηγορία πράξεων «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ στη Γεν. Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ), (ΦΕΚ 1083/Β/15-7-2010).

26. Την υπ. αριθμ. 8395/823/15-7-2010 Απόφαση της Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα: «Έγκριση του Οδηγού του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» (ΦΕΚ 1184/Β/6-8-2010).

27. Την υπ. αριθμ. 8396/824/15-7-2010 Απόφαση της Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραμμα "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013».

28. Την υπ. αριθμ. 11023/1154/30-9-2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα: «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των σχετικών προτάσεων έργων προς ένταξη του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013».

29. Την υπ. αριθμ. 11088/1164/1-10-2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα: «Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Οδηγού του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» (ΦΕΚ 1627/Β/11-10-2010).

30. Την υπ. αριθμ. 14348/1399/16-12-2010 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα: «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των σχετικών προτάσεων έργων προς ένταξη του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013».

31. Την υπ. αριθμ. 804/47/25-1-11 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα: «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των σχετικών προτάσεων έργων προς ένταξη του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013».

32. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 8474/705/13-7-2011 Απόφαση για «Αποδοχή πρακτικών των Επιτροπών Αξιολόγησης, ένταξη έργων και έγκριση χρηματοδότησης των έργων, του προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες", του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ 2007-2013».

33. Τις ατομικές αποφάσεις ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργου δικαιούχου στο πρόγραμμα "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες", του ΕΣΠΑ 2007-2013.

34. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 14751/3695/21-10-2011 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού «Συμπλήρωση - τροποποίηση της υπ. αριθμ. πρωτ. 11088/1164/1-10-2010 Υπουργικής Απόφασης με θέμα ‘Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Οδηγού του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013’», (ΦΕΚ 2464/Β/3-11-2011).

35. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων κ.λπ.» (ΦΕΚ 297/Α΄/23.12.2003), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του ν.3833/2010

36. Τις εισηγήσεις του ΕΦΕΠΑΕ για τα εξεταζόμενα θέματα.

37. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 1070/106/1-2-2012 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες", του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ 2007-2013», με το οποίο υποβάλλονται τα πρακτικά 1/22-11-2011, 2/28-11-2011, 3/29-11-2011, 4/14-12-2011 και 5/17-1-2012.

Αποφασίζουμε

Την αποδοχή των πρακτικών 1/22-11-2011, 2/28-11-2011, 3/29-11-2011, 4/14-12-2011 και 5/17-1-2012 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες", του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ 2007-2013», ως ακολούθως :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1/22-11-2011

ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΣΙΝΑΤΕΞ ΑΒΕΕ

Γίνεται δεκτό το αίτημα απένταξης της επιχείρησης από το πρόγραμμα.

2. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΟΝΤΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Γίνεται δεκτό το αίτημα απένταξης της επιχείρησης από το πρόγραμμα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

3. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΤΣΑΒΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Αναβάλλεται η λήψη απόφασης επί του θέματος και θα συνεχιστεί η εξέτασή του σε επόμενη συνεδρίαση.

ΕΛΑΝΕΤ

4. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΑΕ

Αναβάλλεται η λήψη απόφασης επί του θέματος και θα συνεχΙστεί η εξέτασή του σε επόμενη συνεδρίαση.

5. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΚΟΝΤΟΠΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Γίνεται δεκτό το αίτημα απένταξης της επιχείρησης από το πρόγραμμα.

6. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

SOFISTIK HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γίνεται δεκτό το αίτημα απένταξης της επιχείρησης από το πρόγραμμα.

7. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Γίνεται δεκτό το αίτημα απένταξης της επιχείρησης από το πρόγραμμα.

8. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΕ

Γίνεται δεκτό το αίτημα απένταξης της επιχείρησης από το πρόγραμμα.

9. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΚΥΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

Γίνεται δεκτό το αίτημα απένταξης της επιχείρησης από το πρόγραμμα.

10. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

Γίνεται δεκτό το αίτημα απένταξης της επιχείρησης από το πρόγραμμα.

11. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γίνεται δεκτό το αίτημα απένταξης της επιχείρησης από το πρόγραμμα.

ΑΕΔΕΠ

12. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΓΚΡΟΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Γίνεται δεκτό το αίτημα απένταξης της επιχείρησης από το πρόγραμμα.

ΑΝΔΙΑ

13. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

CLEANWAY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Γίνεται δεκτό το αίτημα απένταξης της επιχείρησης από το πρόγραμμα.

14. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΝΤΟΒΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Γίνεται δεκτό το αίτημα απένταξης της επιχείρησης από το πρόγραμμα.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

15. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΤΣΙΒΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Γίνεται δεκτό το αίτημα απένταξης της επιχείρησης από το πρόγραμμα.

16. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ, ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε.

Γίνεται δεκτό το αίτημα απένταξης της επιχείρησης από το πρόγραμμα.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2/28-11-2011

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΕΔΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΖΕΥΓΑΡΑΣ Π. - ΔΟΥΚΑΣ Ε. Ο.Ε.

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ και απορρίπτεται το αίτημα της επιχείρησης διότι δεν προσκομίσθηκε το απαιτούμενο δικαιολογητικό.

2. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΑΝΗΣ ΑΒΕΕ

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ και το αίτημα της επιχείρησης για :

α) αντικατάσταση της ενέργειας Εγκατάσταση-Παραμετροποίηση-Εκπαίδευση του λογισμικού PROTOPRODUCTION

με

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ PROTOPRODUCTION, SERVER DELL PE R710 XEON E5520, 2X14GB SAS 15K, 8GB ECC DDR3 RAM, 3YR BASIC NBD WARRANTY TEMAXIO 1, ΣΚΛ. ΔΙΣΚΟΣ WD RE4 WD1003FBYX-1TB-SATA II 3.10 GHz ΤEMAXIO 1, DELL OptiPlex 790MT-Desktop PC Intel Core i5-2100 3.10 GHz TEMAXIO 1, DELL ULTRASHARP U231HM 23'' LED TEMAXIO 1, DELL OptiPlex 390-Desktop PC Intel Core i5-2100 3.10 GHz TEMAXIA 2, DELL E2011H-ΟΘΟΝΗ PC -LCD- 20'' TEMAXIA 2, DELL POWER CONNECT 2824 - SWITCH MANAGED 1GBPS-24 ports ΤEMAXIO 1, DELL LATITUDE E5520 L025520107D - LAPTOP - CORE i5-2540M 2.6 GHz TEMAXIO 1, RACK 60X80 (27u) TEMAXIO 1, DELL UPS 450-14144 1000VA RACK MOUNTED TEMAXIO 1, DELL MS WINDOWS SERVER 2008 R2 FOUNDATION OEM-ROK TEMAXIO 1, ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ SQL SERVER 2008 R2 TEMAXIA 6, ΑTLANTIS WEB SERVICES (ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ATLANTIS ERP ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ERP ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) TEMAXIO 1, MS OFFICE 2010 ΗΟΜΕ & BUSINESS TEMAXIA 4, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 34 και

β) μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού από 398.918,00€ σε 398.830,00€,

διότι εξυπηρετεί τους αρχικούς στόχους της επένδυσης, διατηρείται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της επένδυσης και δεν υπάρχει απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια με τα οποία αυτή αξιολογήθηκε.

3. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

BORO ODHISEA

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ και το έργο απεντάσσεται από το Πρόγραμμα λόγω μη εκπλήρωσης του ειδικού όρου έγκρισης χρηματοδότησης.

4. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΛΩΛΟΣ Κ & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ)

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ και το έργο απεντάσσεται από το Πρόγραμμα λόγω μη εκπλήρωσης του ειδικού όρου έγκρισης χρηματοδότησης.

5. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΚΩΣΤΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΙΩΛΗΣ Ο.Ε.

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ και η αλλαγή επωνυμίας καθόσον μ’ αυτή δεν επέρχεται ουσιώδης μεταβολή στα στοιχεία βάσει των οποίων η επιχείρηση αξιολογήθηκε και εντάχθηκε στο Πρόγραμμα. Η νέα επωνυμία της επιχείρησης είναι Α. Τσιώλης – Μ. Φιλοκώστα Ο.Ε.

6. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ και η αλλαγή επωνυμίας και η μεταβολή της εταιρικής σύνθεσης καθόσον μ’ αυτή δεν επέρχεται ουσιώδης μεταβολή στα στοιχεία βάσει των οποίων η επιχείρηση αξιολογήθηκε και εντάχθηκε στο Πρόγραμμα. Η νέα επωνυμία της επιχείρησης είναι ΚΟΠΤΟΔΙΑΤΡΗΤΙΚΗ Α. ΠΟΛΥΖΟΣ Ο.Ε. Τα ποσοστά των νέων εταίρων διαμορφώνονται σε 99% Απόστολος Πολύζος και 1% Γοργογίτας Κωνσταντίνος.

7. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΝΤΑΝΤΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΠΕ

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ και η αλλαγή επωνυμίας καθόσον μ’ αυτή δεν επέρχεται ουσιώδης μεταβολή στα στοιχεία βάσει των οποίων η επιχείρηση αξιολογήθηκε και εντάχθηκε στο Πρόγραμμα. Η νέα επωνυμία της επιχείρησης είναι PROGNOSIS BIOTECH Ε.Π.Ε.

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΔΕΣΜ –ΟΣ ΑΜΘ

8. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Δεν γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ και δεν γίνεται δεκτό το αίτημα τροποποίησης, διότι αλλάζει όλο το επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο και έχει αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί.

9. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΕ

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ και το αίτημα τροποποίησης για αντικατάσταση των :

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

α/α

Περιγραφή

Ποσότητα

Τιμή Μονάδος

Αξία προ ΦΠΑ

1

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ MULMA16

1

122.900,00 €

122.900,00 €

2

ANEMH A

1

2.800,00 €

2.800,00 €

3

ANEMH B

3

2.800,00 €

8.400,00 €

4

ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΙΝΗΤΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦ.ΣΧΗΜΑΤΩΝ MULMA 16

1

6.000,00 €

6.000,00 €

5

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΝΑΛΕΤΑ CB 16M 4m ΜΗΚΟΣ1μΥΨΟΣ

1

3.500,00 €

3.500,00 €

6

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΝΑΛΕΤΑΣ CB 16M 4m ΜΗΚΟΣ 1μΥΨΟΣ

2

3.200,00 €

6.400,00 €

7

ΜΗΧΑΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΩΝ ΚΛΩΒΩΝ 12m (ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ)

1

77.400,00 €

77.400,00 €

8

ΑΝΕΜΗ Ε

1

2.600,00 €

2.600,00 €

9

ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΠΗΣ

1

100.000,00 €

100.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Δ. 2.1:

330.000,00

με :

ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Περιγραφή

Ποσότητα

Τιμή Μονάδος

Αξία προ ΦΠΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΠΗΣ ΤΥΠΟΥ VR32/3

1

87.500,00 €

87.500,00 €

ΠΑΓΚΟΣ ΔΙΠΛΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 10 ΘΕΣΕΩΝ

1

8.900,00 €

8.900,00 €

ΤΟΞΑΔΟΡΟΣ ΤΥΠΟΥ R32

1

9.900,00 €

9.900,00 €

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ Τα-100 1ΚΕΦ Α/Σ:Τ100/10/016

1

25.000,00 €

25.000,00 €

ΑΝΕΜΗ Ε CHE-10 Α/Σ: CHE-10/11/341

1

2.100,00 €

2.100,00 €

ΚΑΝΑΛΕΤΑ 12m SH12 Α/Σ:SH-12/11/046

1

2.900,00 €

2.900,00 €

ΣΤΡΑΝΤΖΟΠΡΕΣΣΑ ΥΔΡΑΥ. ΑΡΗ 3110Χ200

1

38.500,00 €

38.500,00 €

ΨΑΛΙΔΙ ΥΔΡΑΥ. MGH 3100Χ10 mm

1

34.500,00 €

34.500,00 €

ΝΕΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Δ. 2.1:

200.400,00 €

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου μειώνεται κατά την παραπάνω διαφορά.

10. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΜΠΟΖΑΤΖΗΣ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε.

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ και το αίτημα τροποποίησης για αντικατάσταση των :

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Περιγραφή

Ποσότητα

Τιμή Μονάδος

Αξία προ ΦΠΑ

MIMAKI PLOTER

1

15.000,00

15.000,00

ΣΥΝΟΛΟ :

15.000,00

με :

ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

α/α

Περιγραφή

Ποσότητα

Τιμή Μονάδος

Αξία προ ΦΠΑ

1

Επίπεδη αυτόματη μηχανή μεταξοτυπίας Nano-print

1

5.900,00

5.900,00

2

Πλυντήριο τελάρων μεταξοτυπίας

1

900,00

900,00

3

Ηλεκτρονικός υπολογιστής με θερμικό εκτυπωτή

1

1.125,00

1.125,00

4

Σύστημα αρχειοθέτησης film μεταξοτυπίας

1

205,00

205,00

5

Ηλεκτρονικό κατάστημα

3.000,00

3.000,00

6

Διαμόρφωση χώρου (48m2) με γυψοσανίδες 

2.000,00

2.000,00

ΣΥΝΟΛΟ :

12.205,00

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου μειώνεται κατά την παραπάνω διαφορά.

11. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΟΥ ΕΠΕ

Δεν γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ και δεν γίνεται δεκτό το αίτημα αλλαγής φορέα επένδυσης από «Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΟΥ ΕΠΕ» σε Βεζέρης Δ. και Σια ΕΕ» διότι η επιχείρηση αξιολογήθηκε και βαθμολογήθηκε ως υπό σύσταση.

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

12. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ και το αίτημα της επιχείρησης ως εξής :

Αντικατάσταση της δαπάνης α/α 11 Πλυκέφαλη κάθετη συσκευαστική μηχανή του ιταλικού οίκου MARTINI S.R.L αξίας 215.907,00€ προμηθευτής DNP., (με τεχνικά χαρακτηριστικά βάρος συσκευασιών 30–500gr, ταχύτητα 75-80 συσκευασίες/λεπτό των 30gr και 40-45/λεπτό των 250gr, 400V που αποτελείται σύστημα τροφοδοσίας, σύστημα γεμίσματος, εξαρτήματα, και συσκευαστική μηχανή κάθετη

με

συσκευαστική μηχανή τύπου CH250 του οίκου HIPOMAX στην Τουρκία αξίας 169.700,00€ με τεχνικά χαρακτηριστικά: βάρος συσκευασιών 10 – 1000gr, ταχύτητα 90 συσκευασίες/λεπτό των 30gr και 50-60 συσκευασίες /λεπτό των 400gr. 380V, 50Hz τριφασικό.

Κατάργηση της δαπάνης α/α 5 σπαστήρα αμυγδάλου αξίας 3.500,00€.

Κατάργηση της δαπάνης α/α 6 μεταφορική ταινία του προμηθευτή GREEK PAK αξίας 8.150,00€ με 7 ραουλόδρομους αξίας 900,00€.

Αντικατάσταση της δαπάνης α/α 8 ζυγοκοπτικό συμπίεσης τύπου SP/2 (με τεχνικά χαρακτηριστικά 750*1750*1745mm 1,1kW, 650kg) του προμηθευτή Β.Μ.Ο Ε.Π.Ε. αξίας 30.700,00€

με

α) κοπτοδιαιρετική τύπου SVP08-2 διαστ. 730*1630*1660mm 1,1/0,15 kw , 680kg του προμηθευτής Γ. Τουλουμίδης ΑΕΒΕ αξίας 34.500,00€,

β) χοάνη ανοξείδωτη 300 κιλών αξίας 2.850,00€ και

γ) σύστημα κοπής με παραγωγική ικανότητα 3.000pcs/h ή 100-500gr/h αξίας 2.800,00€.

Σύνολο αξίας για τα α), β) και γ) 40.150,00€.

Προσθήκη νέου φυσικού αντικειμένου κατασκευής δονητικού κόσκινου αξίας 9.508,00€ με φίλτρα διαστ. Φ mm 1000*1000h, δυναμικότητας 3tn/h, δονητικό μοτέρ που χρησιμοποιείται με ρύθμιση του πλάτους ταλάντωσής του, προστασίας ΙΡ55 και κλάση μόνωσης F, Ανοξ. Σήτα 7mm, καπάκι, ηλεκτρικό κυτίο με on/off διακόπτη) προμηθευτής του προμηθευτή ΠΡΑΞΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΕ.

Προσθήκη νέου φυσικού αντικειμένου αυτόματη μηχανή τοποθέτησης κλιπ πλαστικού 100% με δυνατότητα επανακλεισίματος 35 κύκλους/λεπτό, υλικό σακ. Ρ.Ρ/ΡΕ πλάτος προϊόντος 240mm, ύψος πρ. 140mm, μήκος clip 300mm πλάτος 10mm και πλ. σακουλ. 300mm stretched, του προμηθευτής D.N.P. ΕΠΕ η οποία περιλαμβάνει Α. προστατευτικά καλύμματα της μηχανής αξία 26.600,00€ Β. safety light barrier αξία 2.600,00€ Γ. μεταφορική ταινία τύπου SF 1500 με κλίση αξία 3.900,00€ Δ. τραπέζι περιστρεφόμενο τύπου DT 160 ΜΕ ΔΙΑΜ. 1,6m αξία 5.100,00€. Συνολική αξία για τα Α., Β., Γ. & Δ. 38.200,00€.

Προσθήκη νέου φυσικού αντικειμένου εκτυπωτής μαρκαρίσματος αξίας 899,00€ του προμηθευτή Β. Παπακώστα & ΣΙΑ Ο.Ε.

Ο αιτούμενος παραγωγικός εξοπλισμός είναι ισοδύναμος ή και καλύτερος με τον εγκεκριμένο, δεν παραβιάζονται τα κριτήρια αξιολόγησης και ένταξης της πράξης στο Πρόγραμμα, ενώ διατηρείται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της επένδυσης ως προς τους στόχους του προγράμματος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου μειώνεται κατά την παραπάνω διαφορά.

13. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΔΕΛΕΝΑΚΗ ΟΕ

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ και το αίτημα της επιχείρησης ως εξής :

Αντικατάσταση της δαπάνης α/α 6 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΧΑΡΑΞΗΣ GRAPHOGRAPH IS 8000 ME ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ BRAILLE αξίας 44.000,00€ με τεχνικά χαρακτηριστικά: IS 8000 με σύστημα χάραξης μη επίπεδων επιφανειών, Swivel Vacuum nose για Chip Collector, Μέγιστη διάσταση χάραξης 610Χ1220mm, 265kg,, 200W προμηθευτής ΝΙΚ. ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.,

με

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΧΑΡΑΞΗΣ GRAPHOGRAPH IS 7000XP 200W ME ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ BRAILLE αξίας 51.000,00€, με σύστημα χάραξης μη επίπεδων επιφανειών, Swivel Vacuum nose για Chip Collector, μέγιστη διάστ. χάραξης 610Χ815mm, 230kg, 300W.

Κατάργηση των δαπανών α/α 7 GRAFOGRAPH SAFETY SAW VA15/21 αξίας 5.100,00€, α/α 9 CORNER SHAPER ΜΕ 14 ΚΑΛΟΥΠΙΑ αξίας 3.250,00€, α/α 15 ηλεκτρικό ψαλίδι αξίας 9.500,00€.

Προσθήκη νέου φυσικού αντικειμένου Μηχανή ψηφιακής εκτύπωσης αξίας 12.900,00€ με 6 χρώματα, 7.5kg, περιοχή εκτύπωσης 300*500mm, διαστ 620*1.120*225mm του προμηθευτή την ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘ. ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ.

Οι παραπάνω μεταβολές δεν επηρεάζουν τους στόχους και τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα του επενδυτικού σχεδίου, ούτε προκύπτει ότι μεταβάλλουν τους όρους της υπαγωγής της πράξης στο πρόγραμμα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου παραμένει ο εγκεκριμένος.

14. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΑΕ

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ και το αίτημα της επιχείρησης ως εξής :

Αντικατάσταση της δαπάνης α/α 1 ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΥΛΙΞΗΣ LEMU BSA 100 αξίας 296.000,00€

με

Μονάδα ξετυλίγματος, κοπής και επανατύλιξης TRLAD-1RC του ιταλικού οίκου La Meccanica Fumagalli αξίας 158.000,00€ διαφορετικού τύπου αλλά με ακριβώς τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά. (προμηθευτής Τάλως Α.Ε.)

Αντικατάσταση της δαπάνη α/α 2 Μονάδα συσκευασίας LEMU LAS 1001 αξίας 102.000,00€

με

Μονάδα συσκευασίας ΑΜ 60 του ιταλικού οίκου La Meccanica Fumagalli αξίας 32.000,00€ (προμηθευτής Τάλως Α.Ε.)

Προσθήκη νέου φυσικού αντικειμένου ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ RYOBI 522GX αξίας 188.000,00€ του ιαπωνικού οίκου RYOBI LIMITED, 2 μονάδων εκτύπωσης, 3.000-15.000 φύλλα/h, 9.5 KW, 2700*2285*1717mm, 3.500kg (προμηθευτής Τάλως Α.Ε.)

Προσθήκη νέου φυσικού αντικειμένου ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΦΟΡΕ RYOBI NP52 αξίας 16.000,00€ του ιαπωνικού οίκου RYOBI LIMITED 3.000-8.000φύλ./h, 8 κύλινδροι μελανιού, 5 κάθετα και 3 οριζόντια περφορέ, 920*1020*1020mm, 460kg (προμηθευτής Τάλως Α.Ε.)

Προσθήκη νέου φυσικού αντικειμένου ΣΕΤ ONLINE ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ RYOBI NP52 ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 522GX αξίας 4.000,00€.

Οι παραπάνω μεταβολές δεν αλλοιώνουν το χαρακτήρα και τη φύση του επιχειρηματικού σχεδίου ούτε μεταβάλλουν τους όρους υπαγωγής της παρούσας πράξης στο πρόγραμμα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου παραμένει ο εγκεκριμένος.

15. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ)

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ και το αίτημα της επιχείρησης για αντικατάσταση των :

Α/Α

Κ.Δ.

Περιγραφή

Μονάδα μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή μονάδας

Επιλέξιμος Αξία

20

2.1

Μονάδα πλύσης και τεμαχισμού μπουκαλιών PET-Ιμάντας Μεταφοράς

Τεμάχια

1,00

1.495,20 €

1.495,20 €

21

2.1

Μονάδα πλύσης και τεμαχισμού μπουκαλιών PET-Μηχάνημα Αφαίρεσης Ετικέτας

Τεμάχια

1,00

5.607,00 €

5.607,00 €

22

2.1

Μονάδα πλύσης και τεμαχισμού μπουκαλιών PET-Ιμάντας Χειροδιαλογής

Τεμάχια

1,00

2.242,80 €

2.242,80 €

23

2.1

Μονάδα πλύσης και τεμαχισμού μπουκαλιών PET-Ανιχνευτής Μετάλλων

Τεμάχια

1,00

3.738,00 €

3.738,00 €

24

2.1

Μονάδα πλύσης και τεμαχισμού μπουκαλιών PET-Ιμάντας Μεταφοράς

Τεμάχια

1,00

1.495,20 €

1.495,20 €

25

2.1

Μονάδα πλύσης και τεμαχισμού μπουκαλιών PET-Τεμαχιστής PC 500

Τεμάχια

1,00

5.233,20 €

5.233,20 €

26

2.1

Μονάδα πλύσης και τεμαχισμού μπουκαλιών PET-Κοχλίας Αρχιμήδη

Τεμάχια

1,00

2.093,28 €

2.093,28 €

27

2.1

Μονάδα πλύσης και τεμαχισμού μπουκαλιών PET-Μηχανή Πλύσης Ά Στάδιο

Τεμάχια

1,00

5.607,00 €

5.607,00 €

28

2.1

Μονάδα πλύσης και τεμαχισμού μπουκαλιών PET-Κοχλίας Αρχιμήδη

Τεμάχια

1,00

2.093,28 €

2.093,28 €

29

2.1

Μονάδα πλύσης και τεμαχισμού μπουκαλιών PET-Μηχανή Πλύσης με Επίπλευση Ά Στάδιο

Τεμάχια

1,00

6.354,60 €

6.354,60 €

30

2.1

Μονάδα πλύσης και τεμαχισμού μπουκαλιών PET-Κοχλίας Αρχιμήδη

Τεμάχια

1,00

2.093,28 €

2.093,28 €

31

2.1

Μονάδα πλύσης και τεμαχισμού μπουκαλιών PET-Ζεστή Πλύση

Τεμάχια

1,00

5.980,80 €

5.980,80 €

32

2.1

Μονάδα πλύσης και τεμαχισμού μπουκαλιών PET-Κοχλίας Αρχιμήδη

Τεμάχια

1,00

2.093,28 €

2.093,28 €

33

2.1

Μηχανή Πλύσης με Επίπλευση ΄Β Στάδιο

Τεμάχια

1,00

6.354,60 €

6.354,60 €

34

2.1

Μονάδα πλύσης και τεμαχισμού μπουκαλιών PET-Κοχλίας Αρχιμήδη

Τεμάχια

1,00

2.093,28 €

2.093,28 €

35

2.1

Μονάδα πλύσης και τεμαχισμού μπουκαλιών PET-Στέγνωμα Ά Στάδιο

Τεμάχια

1,00

3.738,00 €

3.738,00 €

36

2.1

Μονάδα πλύσης και τεμαχισμού μπουκαλιών PET-Στέγνωμα ΄Β Στάδιο

Τεμάχια

1,00

2.616,60 €

2.616,60 €

37

2.1

Μονάδα πλύσης και τεμαχισμού μπουκαλιών PET-Διαχωριστής Ετικέτας

Τεμάχια

1,00

2.990,40 €

2.990,40 €

38

2.1

Μονάδα πλύσης και τεμαχισμού μπουκαλιών PET-Σιλό Αποθήκευσης

Τεμάχια

1,00

2.242,80 €

2.242,80 €

39

2.1

Μονάδα πλύσης και τεμαχισμού μπουκαλιών PET-Ηλεκτρικά Στοιχεία

Τεμάχια

1,00

4.111,80 €

4.111,80 €

40

2.1

Μονάδα κοκκοποίησης PET

300kg/h-Τροφοδότης

Τεμάχια

1,00

373,80 €

373,80 €

41

2.1

Μονάδα κοκκοποίησης PET

300kg/h-φ150 διπλός extruder απαγωγής

Τεμάχια

1,00

28.259,28 €

28.259,28 €

42

2.1

Μονάδα κοκκοποίησης PET

300kg/h- Ψυκτική Δεξαμενή Νερού

Τεμάχια

1,00

747,60 €

747,60 €

43

2.1

Μονάδα κοκκοποίησης PET

300kg/h-Φυσητήρας

Τεμάχια

1,00

598,08 €

598,08 €

44

2.1

Μονάδα κοκκοποίησης PET

300kg/h-Συσκευή αερόψυξης

Τεμάχια

1,00

299,04 €

299,04 €

45

2.1

Μονάδα κοκκοποίησης PET

300kg/h- Τεμαχιστής

Τεμάχια

1,00

2.242,80 €

2.242,80 €

46

2.1

Μονάδα κοκκοποίησης PET

300kg/h-Φυσητήρας

Τεμάχια

1,00

1.121,40 €

1.121,40 €

47

2.1

Μονάδα κοκκοποίησης PET

300kg/h-Σιλό αποθήκευσης

Τεμάχια

1,00

1.495,20 €

1.495,20 €

48

2.1

Μονάδα κοκκοποίησης PET

300kg/h-Ηλεκτρονικά

Τεμάχια

1,00

4.485,60 €

4.485,60 €

49

2.1

Πολυμηχάνημα Kyocera

FS-C2126MFP με ΦΑΞ

Αποκοπή

1,00

1.190,00 €

1.190,00 €

50

2.1

Microsoft Office Pro 2010

Τεμάχια

2,00

220,00 €

440,00 €

51

2.1

UPS 1200VA

Τεμάχια

2,00

115,00 €

230,00 €

52

2.1

Kεντρική μονάδα Η/Υ

Σετ

2,00

940,00 €

1.880,00 €

53

2.1

Φορολογικός Μηχανισμός

Τεμάχια

1,00

390,00 €

390,00 €

54

2.1

Εκτυπωτής τιμολόγισης

Τεμάχια

1,00

280,00 €

280,00 €

55

2.1

Switch Δικτύωσης Η/Υ

Τεμάχια

1,00

65,00 €

65,00 €

56

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Αποκοπή

1,00

200,00 €

200,00 €

57

2.1

Altec X-Line - Εμπορική Διαχείριση

Αποκοπή

1,00

4.620,00 €

4.620,00 €

58

2.1

Σύστημα Ηλεκτρονικής Καταγραφής Παραγωγής & Διαχείρισης Παραλαβών – Παραδόσεων Προϊόντων

Αποκοπή

1,00

15.275,00 €

15.275,00 €

Εγκεκριμένη Αξία Καταρτούμενων Δαπανών

134.467,20 €

με

Α/Α

Κ.Δ.

Περιγραφή

Μονάδα

Ποσότητα

Τιμή μονάδας

Συνολική Αξία Δαπάνης

Επιχορηγούμενη Αξία Δαπάνης

1

2.1

De-baling & Washing Unit

Set

1

81.382,43€

81.382,43€

47.383,65€

2

2.1

Bottle Sorting Unit

Set

1

8.720,30€

8.720,30€

5.077,26€

3

2.1

Wet Grinding Unit

Set

1

29.212,94€

29.212,94€

17.008,78€

4

2.1

Floating & friction Washing Unit

Set

1

48.542,65€

48.542,65€

28.263,20€

5

2.1

Drying & Packing Unit

Set

1

9.810,32€

9.810,32€

5.711,91€

6

2.1

Electrical Control System and others

Set

1

40.331,36€

40.331,36€

23.482,30€

7

2.1

Μηχανογραφικός εξοπλισμός

Set

1

3.033,00€

3.033,00€

1.765,92€

8

2.1

Λογισμικό Εμπορικής & Οικονομικής Διαχείρισης

Set

1

3.740,00€

3.740,00€

2.177,56€

9

2.1

Σταθμός Ζύγισης – Σήμανσης

Set

1

3.400,00€

3.400,00€

1.979,60€

10

2.1

Λογισμικό σήμανσης – δήλωσης παραγωγής

Set

1

1.600,00€

1.600,00€

931,57€

11

2.1

Υπηρεσίες υλοποίησης (Εγκατάσταση-Παραμετροποίηση-Εκπαίδευση

Set

1

3.300,00€

3.300,00€

685,45€

Σύνολα Αξίας Νέου Φυσικού Αντικειμένου

233.073,00€

134.467,20€

Οι παραπάνω μεταβολές δεν αλλοιώνουν το χαρακτήρα και τη φύση του επιχειρηματικού σχεδίου ούτε μεταβάλλουν τους όρους υπαγωγής της παρούσας πράξης στο πρόγραμμα, σύμφωνα με τον εγκριθέντα π/υ.

Γίνεται δεκτή η αλλαγή επωνυμίας της επιχείρησης από «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» σε «ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ – ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και η έδρας της από «ΟΔΟΣ Ι ΟΙΚΟΔ.ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 4 ΒΙΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» σε «ΜΑΧΑΙΡΙΩΤΗ 3 Τ.Κ. 71201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου παραμένει ο εγκεκριμένος.

16. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ και το αίτημα της επιχείρησης ως εξής :

ΣτοιχείαΑρχική έδρα & τόπος υλοποίησηςΝέα έδρα & τόπος υλοποίησης

Περιφέρεια

ΚΡΗΤΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ

Νομός

ΧΑΝΙΩΝ

ΧΑΝΙΩΝ

Δήμος

ΧΑΝΙΩΝ

ΧΑΝΙΩΝ

Τοποθεσία

ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ

ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ

Διεύθυνση

Χατζημιχάλη Νταλιάνη 37

Ποτιέ 17

Ταχ. Κώδικας

731 32

731 00

Τηλέφωνο επικοινωνίας

(+282) 1052597

(+282) 1050300

Fax

(+282) 1027991

__

e-mail

[email protected]

[email protected]

Αρμόδια ΔΟΥ

ΧΑΝΙΩΝ Α’

ΧΑΝΙΩΝ Α’

Οι παραπάνω μεταβολές δεν αλλοιώνουν το χαρακτήρα και τη φύση του επιχειρηματικού σχεδίου ούτε μεταβάλλουν τους όρους υπαγωγής της παρούσας πράξης στο πρόγραμμα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

17. Επωνυμία επιχείρησης :

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ και εντάσσεται στο πρόγραμμα η δαπάνη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου ύψους 17.259,20 €, η οποία θεωρείται επιλέξιμη βάσει του οδηγού του προγράμματος.

18. Επωνυμία επιχείρησης :

WOOD ENERGY ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΞΥΛΟΥ ΜΟΝ. ΕΠΕ

Δεν γίνεται δεκτό το αίτημα θεραπείας. Γίνεται δεκτή η βαθμολόγηση των αξιολογητών. Οι αξιολογητές έχουν εκπαιδευθεί κατάλληλα για την αξιολόγηση των προτάσεων – συνεπώς σύμφωνα με την αξιολόγηση.

19. Επωνυμία επιχείρησης :

ΚΙΤΣΑΚΗΣ – ΜΠΑΤΖΙΑΚΟΥΔΗΣ ΕΠΕ

Δεν γίνεται δεκτό το αίτημα θεραπείας. Γίνεται δεκτή η βαθμολόγηση των αξιολογητών. Οι αξιολογητές έχουν εκπαιδευθεί κατάλληλα για την αξιολόγηση των προτάσεων – συνεπώς σύμφωνα με την αξιολόγηση.

20. Επωνυμία επιχείρησης :

ΧΟΝΔΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ και το έργο απεντάσσεται από το πρόγραμμα.

21. Επωνυμία επιχείρησης :

Ν & Η ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ UNISOL

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ για τα 300 τ.μ. ως αποθηκευτικό χώρο – αύξηση π/υ κατά 45.000,00 €.

22. Επωνυμία επιχείρησης :

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν γίνεται δεκτό το αίτημα θεραπείας. Γίνεται δεκτή η βαθμολόγηση των αξιολογητών. Οι αξιολογητές έχουν εκπαιδευθεί κατάλληλα για την αξιολόγηση των προτάσεων – συνεπώς σύμφωνα με την αξιολόγηση.

23. Επωνυμία επιχείρησης :

ΤΣΑΒΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Δεν γίνεται δεκτό το αίτημα θεραπείας. Γίνεται δεκτή η βαθμολόγηση των αξιολογητών. Οι αξιολογητές έχουν εκπαιδευθεί κατάλληλα για την αξιολόγηση των προτάσεων – συνεπώς σύμφωνα με την αξιολόγηση.

24. Επωνυμία επιχείρησης :

ΧΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δεν γίνεται δεκτό το αίτημα θεραπείας. Γίνεται δεκτή η βαθμολόγηση των αξιολογητών. Οι αξιολογητές έχουν εκπαιδευθεί κατάλληλα για την αξιολόγηση των προτάσεων.

25. Επωνυμία επιχείρησης :

ΒΑΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Δεν γίνεται δεκτό το αίτημα θεραπείας. Γίνεται δεκτή η βαθμολόγηση των αξιολογητών. Οι αξιολογητές έχουν εκπαιδευθεί κατάλληλα για την αξιολόγηση των προτάσεων – συνεπώς σύμφωνα με την αξιολόγηση τους.

26. Επωνυμία επιχείρησης :

ΣΤΑΜΕΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δεν γίνεται δεκτό το αίτημα θεραπείας. Δεν μπορεί να ενταχθεί στον ΚΑΔ 63, καθώς δεν είναι εταιρεία πληροφορικής, σύμφωνα με την Γνωμοδοτική Επιτροπή.

ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ

27. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

Ι. & Γ. ΖΑΡΖΩΝΗΣ ΟΕ

Δε γίνεται δεκτή η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης. Γίνεται δεκτή η απόφαση της διαδικασίας της αξιολόγησης και θεωρείται ότι οι δαπάνες λογισμικού και e-shop ορθά περικόπηκαν, διότι αφορούν την μη επιλέξιμη δραστηριότητα (ΚΑΔ 72.19.29.01 - Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων διαδραστικών πολυμέσων (interactive multimedia)).

28. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΚΟΥΡΕΛΛΑΣ ΑΕ

Ζητούνται από την επιχείρηση τιμολόγια και πρόσθετα δικαιολογητικά (prospectus κλπ) και το αίτημα θα επανεξεταστεί σε επόμενη συνεδρίαση.

29. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης γίνεται δεκτή καθώς πρόκειται για κτιριακές δαπάνες που δεν αφορούν σε ανέγερση-επέκταση αλλά διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, οι οποίες είναι επιλέξιμες και εκτός ΒΙΠΕ.

30. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΟΛΙΒ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δε γίνεται δεκτή η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης. Γίνεται δεκτή η τελική απόφαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης για τα κάτωθι:

Α) τον επιμερισμό των δαπανών των ψυκτικών θαλάμων σε δαπάνες διαμόρφωσης κτιρίων και δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού,

Β) την περικοπή της δαπάνης τεχνογνωσίας και

Γ) την μεταφορά της δαπάνης του συστήματος καταγραφής από την κατηγορία δαπάνης 2.1: Προμήθεια μηχανημάτων, εξοπλισμού και λογισμικού (εκτός ΑΠΕ) στην κατηγορία 1 (Διαμόρφωση κτιρίων και χώρων), σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος.

31. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΦΑΡΜΟΥΖΗΣ ΤΡΥΦΩΝ

Δε γίνεται δεκτή η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης.

Γίνεται δεκτή η απόφαση της αξιολογικής διαδικασίας και θεωρείται ότι το μηχάνημα «υδραυλικός κύλινδρος» αξίας 37.300,00 € αφορά τη δραστηριότητα - ΚΑΔ 28.30.3 “Κατασκευή Γεωργικών Μηχανημάτων”. Η δραστηριότητα αυτή ανήκει σε αυτές που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ (παράρτημα V, σελ 125 του οδηγού του προγράμματος) και σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα κριτήρια-περιορισμούς του ΟΠΑΑΧ (γεωγραφικό, ύψος προϋπολογισμού, μέγεθος επιχείρησης) τα οποία πληροί η επιχείρηση, δε δύναται να γίνουν αποδεκτές δαπάνες που αφορούν τον παραπάνω ΚΑΔ (28.30.3). Συμπερασματικά, η δαπάνη Υδραυλικού Κυλίνδρου κρίνεται μη επιλέξιμη.

32. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Δε γίνεται δεκτή η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης. Γίνεται δεκτή η απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης, καθώς κρίνεται ότι ο προτεινόμενος παραγωγικός εξοπλισμός συνάδει με τις υπηρεσίες catering, μη επιλέξιμη δραστηριότητα σύμφωνα με τον οδηγό του Προγράμματος.

33. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΑΦΟΙ ΠΙΤΕΝΗ Α.Β.Ε.Ε.

Δε γίνεται δεκτή η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης. Θεωρείται ότι η αυτόματη κρεατομηχανή δε συνάδει με την επιλέξιμη δηλωθείσα δραστηριότητα, παραγωγή σαλατών και η σχετική δαπάνη περικόπτεται από τον προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου.

34. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΔΙΟΝΥΣΟΣ Ε.Π.Ε

Δε γίνεται δεκτή η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης. Γίνεται δεκτή η άποψη των αξιολογητών καθώς δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση εξοπλισμού, εκτός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης και η σχετική δαπάνη που αφορά τα 4 μηχανήματα Διανεμητών (Αραίωσης-Ψύξης) περικόπτεται από τον προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου.

35. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΓΑΤΙΔΗΣ ΑΒΕΕ

Δε γίνεται δεκτή η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης. Γίνεται δεκτή η απόφαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης, ότι οι δαπάνες του θερμοθαλάμου και των βιτρινών προϊόντων αφορούν την εμπορική δραστηριότητα της επιχείρησης και όχι την μεταποιητική και ως επόμενο ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται στα 91.003€ κάτω από το κατώτατο όριο των 100.000€ που θέτει ο οδηγός για μεσαίες επιχειρήσεις.

36. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΨΥΓΕΙΑ SOMMET ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Γίνεται δεκτή η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης. Γίνεται δεκτή η εισήγηση του εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ. Η δαπάνη «Προμήθεια και εγκατάσταση ψυκτικού δικτύου» αξίας 176.100€ επιμερίζεται ως εξής: 139.200€ αφορά το ψυκτικό συγκρότημα, τους αεροψυκτήρες και τα ηλεκτρονικά θερμόμετρα και εντάσσεται στην κατηγορία 2.1-προμήθεια μηχανημάτων, εξοπλισμού και λογισμικού εκτός ΑΠΕ και 36.900€ παραμένει στην κατηγορία 1-Διαμόρφωση κτιρίων και χώρων.

37. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

Ι. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Δε γίνεται δεκτή η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης. Γίνεται δεκτή η εισήγηση του εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ. Το επενδυτικό σχέδιο αφορά ένα ολοκληρωμένο σύστημα πληροφορικής, με βάση τη δαπάνη προμήθειας «bluetooth hot spots» τα οποία εγκαθίστανται εκτός της επιχείρησης και επομένως είναι μη επιλέξιμη δαπάνη σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος.

38. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

INFOSHOP Α.Ε.

Δε γίνεται δεκτή η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης. Γίνεται δεκτή η εισήγηση του εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ. Το επενδυτικό σχέδιο αφορά ένα ολοκληρωμένο σύστημα πληροφορικής, με βάση τη δαπάνη προμήθειας «bluetooth hot spots» τα οποία εγκαθίστανται εκτός της επιχείρησης και επομένως είναι μη επιλέξιμη δαπάνη σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος.

39. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΜΠΕΤΟΚΑΤ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γίνεται δεκτή η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης. Γίνεται δεκτή η εισήγηση του εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ. Οι δαπάνες α/α:1 «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ» και α/α:2 «ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 8.500/13.000 kW» προτείνεται να επιστρέψουν στην κατηγορία 2.1: Προμήθεια μηχανημάτων, εξοπλισμού και λογισμικού εκτός ΑΠΕ.

40. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΣΤΙΒΑΧΤΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Δε γίνεται δεκτή η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης. Γίνεται δεκτή η εισήγηση του εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ. Οι κτιριακές δαπάνες αφορούν σε ανέγερση-επέκταση σε περιοχή η οποία δεν είναι θεσμοθετημένη ΒΙΠΕ και επομένως δεν είναι επιλέξιμες σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος.

41.ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΓΚΟΥΛΙΑΜΗ ΑΘΗΝΑ

Γίνεται δεκτή η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου δραστηριότητας και των παραγόμενων προϊόντων. Γίνονται δεκτές οι αιτιάσεις της επιχείρησης να προσκομιστεί η απαραίτητη άδεια διάθεσης των υπό παραγωγή προϊόντων από τον αρμόδιο Εθνικό φορέα κατά τον τελικό έλεγχο επαλήθευσης της επένδυσης, ώστε να έχει ολοκληρωθεί η παραγωγική διαδικασία των αντιδραστηρίων και σκευασμάτων. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν λάβει την απαραίτητη άδεια διάθεσης των υπό παραγωγή προϊόντων από τον αρμόδιο Εθνικό φορέα, το έργο της απεντάσσεται από το πρόγραμμα.

42. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Το αίτημα τροποποίησης της επιχείρησης για αλλαγής τόπου εγκατάστασης στη διεύθυνση Γρηγορίου Λαμπράκη 38, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης γίνεται δεκτό διότι προσκομίστηκε έγκαιρα (πριν την καταληκτική ημερομηνία του ειδικού όρου έγκρισης) η σχετική βεβαίωση χρήσης γης.

43. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΙΤΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΟΕ

Τα αιτήματα τροποποίησης για αλλαγή επωνυμίας και αλλαγής εταιρικής σύνθεσης της επιχείρησης γίνονται δεκτά. Η νέα επωνυμία είναι «Κοσμίδης Δημήτριος – Λίτας Αργύριος ΟΕ» και η νέα εταιρική σύνθεση είναι Κοσμίδης Δημήτριος 50%, Λίτας Αργύριος 50%.

44. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

PHYSICOCHEMICAL ANALYSIS LAB Ε.Ε

Το αίτημα τροποποίησης για αλλαγή της επωνυμίας της επιχείρησης γίνεται δεκτό. Η νέα επωνυμία είναι «Δημητριάδης Θεόδωρος PHYSICOCHEMICAL ANALYSIS LAB και Σία Ε.Ε».

45. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΕ

Γίνεται δεκτή η εισήγηση για την απένταξη της επιχείρησης από το πρόγραμμα, αφού δεν προσκόμισε την βεβαίωση χρήσης γης, ως όφειλε σύμφωνα με τον ειδικό όρο ένταξης.

46. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΝΤΟΝΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ

Γίνεται δεκτή η εισήγηση για την απένταξη της επιχείρησης από το πρόγραμμα, αφού δεν προσκόμισε την βεβαίωση χρήσης γης, ως όφειλε σύμφωνα με τον ειδικό όρο ένταξης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 3/29-11-2011

ΕΛΑΝΕΤ

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΜΠΡΙΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δε γίνεται δεκτή η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης.

Γίνεται δεκτή η απόφαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης. Δεν προσκομίσθηκε κανένα νέο στοιχείο. Τα επιχειρήματα που παρέθεσε η επιχείρηση δεν επηρεάζουν τη βαθμολογία της πρότασης, αφού αφορούν στο σύνολο της επιχειρηματικής του δραστηριότητας και όχι στο υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο.

2. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΚΡΟΥΣΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Δε γίνεται δεκτή η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης.

Η δαπάνη ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμη βάσει του οδηγού του προγράμματος.

3. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΑΕ

Δε γίνεται δεκτή η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης.

Θεωρείται ότι έχει εφαρμοστεί σωστά η υπ’ αριθμόν 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής, βάσει της οποίας η εν λόγω επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως Μεγάλη.

4. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

FRUITFUL COMPANY ΕΠΕ

Δε γίνεται δεκτή η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης. Δεν προσκομίσθηκε κανένα νέο στοιχείο. Γίνεται δεκτή η απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου Δικαιολογητικών – Τυπικών Προϋποθέσεων.

5. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Δε γίνεται δεκτή η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης.

Tα στοιχεία που προσκομίσθηκαν (Σεπτέμβριος 2011) ήταν ελλιπή και εκπρόθεσμα.

6. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

Δ. ΤΣΑΚΟΥΜΑΓΚΟΣ - ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

Δε γίνεται δεκτή η αίτηση θεραπείας της επιχείρησης.

Tο σύνολο των απορριφθεισών δαπανών θεωρούνται ως μη επιλέξιμες, είτε επειδή αφορούν στους χώρους γραφείων της επιχείρησης, είτε επειδή δε συνάδουν με τον ΚΑΔ της επένδυσης.

7. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.

Γίνονται δεκτά τα ακόλουθα:

α) Στην κατηγορία 2.1 προστίθεται η δαπάνη: « Ανάπτυξη λογισμικού web portal» / τύπος –μοντέλο Madeeasy web & consulting S.A / μονάδα μέτρησης κατ΄ αποκοπή / ποσότητα 1 / τιμή μονάδος 14.900€ / αξία 14.900 και

β) η δαπάνη «Εταιρικό portal » παραμένει στην κατηγορία 6.1 με μονάδα μέτρησης κατ΄ αποκοπή / ποσότητα 1 / τιμή μονάδος 3.000€ / αξία 3.000€. Συνεπώς ο τελικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 72.687,50 € σε 91.312,50 € και η δημόσια επιχορήγηση από 29.075,00 € σε 36.525,00 €.

8. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ζητούνται με επιστολή του ΕΦΕΠΑΕ τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) βεβαίωση χρήσης γης, από την επιχείρηση «Μαρκάκης & ΣΙΑ» και β) από την επιχείρηση «FCS ΑΤΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΕ», με την οποία συστεγάζεται, σχετικό τοπογραφικό που συνοδεύει την άδεια εγκατάστασης. Να δοθεί προθεσμία ενός μήνα για την προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών.

9. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

MY SOFTWARE HOUSE-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ Η/Υ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ζητείται, με επιστολή του ΕΦΕΠΑΕ, από την επιχείρηση βεβαίωση χρήσης γης και να δοθεί προθεσμία ενός μήνα για την προσκόμισή της.

10. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΣΟΦΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Να σταλεί, από τον ΕΦΕΠΑΕ, σχετική επιστολή στην επιχείρηση, με την οποία να της ζητείται η προσκόμιση της βεβαίωσης χρήσης γης εντός ενός μήνα, ειδάλλως θα απενταχθεί από το πρόγραμμα.

11. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Γίνεται δεκτή η εισήγηση για την απένταξη της επιχείρησης από το πρόγραμμα, αφού δεν προσκόμισε την βεβαίωση χρήσης γης, ως όφειλε σύμφωνα με τον ειδικό όρο ένταξης.

12. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

Απόσυρση του παραπάνω θέματος καθώς προσκομίστηκε βεβαίωση χρήσης γης και για τον δεύτερο τόπο εγκατάστασης.

13. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΑΦΟΙ ΓΚΙΚΑ Ο.Ε.

Γίνεται δεκτό το αίτημα απένταξης της επιχείρησης από το πρόγραμμα.

14. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΓΟΥEΡΧΑΟΥΣ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ -ΔΙΑΝΟΜΗΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Γίνεται δεκτό το αίτημα απένταξης της επιχείρησης από το πρόγραμμα.

15. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΚΟΝΝΗ Θ. & ΣΙΑ Ο.Ε.

Γίνεται δεκτό το αίτημα απένταξης της επιχείρησης από το πρόγραμμα.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 4/14-12-2011

ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ.

1.ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ και το αίτημα, χωρίς αύξηση του εγκεκριμένου π/υ, για αντικατάσταση των :

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

α/α

Περιγραφή

Ποσότητα

Τιμή Μονάδος

Αξία προ ΦΠΑ

1

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ MPC2800

1

4.125,00€

4.125,00€

2

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Αναλυτικά :

NOTEBOOK HP 8540P WD918EA, τεμ.7 Χ 968€ = 6.766€

DXperience™ Enterprise Subscription, τεμ. 1 Χ 1.300€ = 1.300€

DXperience™ WINForms Subscription, τεμ.3 Χ 800€ = 2.400€

SAMSUNG UE40C6000 40'' LED LCD TV, τεμ. 2 Χ 682€ = 1.364€

ΟΘΟΝΗ LCD 23'' NEC EX231W LED, τεμ. 5 Χ 272€ = 1360€

Αποκοπή

12.200,00 €

12.200,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Δ. 2.1:

16.325,00€

με

ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

α/α

Περιγραφή

Ποσότητα

Τιμή Μονάδος

Αξία προ ΦΠΑ

1

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ SHARP MX2010U

1

4.125,00€

4.125,00€

2

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Αναλυτικά :

NB DELL STUDIO XPS ( 2 TEM)-ΜΠΑΜΠΑΤΖΙΚΟΥ 1.200€ /ΤΕΜ

NB DELL INSPIRON Q15R(2TEM)-ΜΠΑΜΠΑΤΖΙΚΟΥ 880€/ΤΕΜ

Τα οποία και θα προμηθευτούν από ΑΛΕΞΙΑ ΜΠΑΜΠΑΤZΙΚΟΥ και

NB SONY VAIO EB3S1E/BQ-INFOQUEST 753,00€[endnoteRef:2] (1 τεμάχιο) [2: ]

NB SONY VAIO EBAZ1E/BQ-INFOQUEST 652,66€ (1 τεμάχιο)

SER HP DL360G7-INFOQUEST 1.170,90€ (1 τεμάχιο)

ΜΝΗΜΗ HP 2GB 2Rx8 PC3(3 TEM)-INFOQUEST 59,20€/ΤΕΜ (3 τεμάχιο)

ΔΙΣΚΟΣ HP 250GB SATA 3.5 NHP (2TEM)-INFOQUEST 52,20€/ΤΕΜ (2 τεμάχιο)

DXperience™ Enterprise Subscription, τεμ. 1 Χ 1.300€ = 1.300€

DXperience™ WINForms Subscription, τεμ.3 Χ 800€ = 2.400€

SAMSUNG UE40C6000 40'' LED LCD TV, τεμ. 2 Χ 682€ = 1.364€

ΟΘΟΝΗ LCD 23'' NEC EX231W LED, τεμ. 5 Χ 272€ = 1360€

13.442,56€

13.442,56€

ΝΕΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Δ. 2.1:

17.567,56 €

2. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΟΥ ΕΠΕ

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ και το αίτημα μεταβολής της επωνυμίας από Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΟΥ Μ.Ε.Π.Ε. (Δ. Βεζέρης ΜΕΠΕ) σε Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΟΥ Ε.Ε. (Δ. Βεζέρης και Σία Ε.Ε.).

3. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΑΦΟΙ ΦΑΣΟΥΛΑ Ο.Ε

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ και το αίτημα, χωρίς αύξηση του εγκεκριμένου π/υ, για αντικατάσταση των :

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

α/α

Περιγραφή

Ποσότητα

Τιμή Μονάδος

Αξία προ ΦΠΑ

1

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΤΑΜΠΩΤΙΚΗ ΠΡΕΣΣΑ TRANSCASTLE

1,00

2.700,00 €

2.700,00€

2

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΤΑΜΠΩΤΙΚΗ ΠΡΕΣΣΑ MULTIPRESS

1,00

3.975,00 €

3.975,00€

3

ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

1,00

2.655,00 €

2.655,00€

4

ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΟ

1,00

2.970,00 €

2.970,00€

5

ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΝ

1,00

1.080,00 €

1.080,00€

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Δ. 2.1:

13.380,00€

με

ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Περιγραφή

Ποσότητα

Τιμή Μονάδος

Αξία προ ΦΠΑ

SPRINT SP -200PPB Ψηφιακό εκτυπωτής ψεκασμού με δυνατότητα εκτύπωσης σε ανοιχτά και σκουρόχρωμα υφάσματα.

1

16.600,00€

16.600,00

ΝΕΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Δ. 2.1:

16.600,00 €

4. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΤΣΑΚΩΝΑΣ Χ. & ΣΙΑ Ο.Ε.

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ και το αίτημα αλλαγής της Αρχικής Νομικής Μορφής της υπό σύσταση επιχείρησης από Ο.Ε. σε ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και την μεταβολή της επωνυμίας από ΤΣΑΚΩΝΑΣ Χ. & ΣΙΑ Ο.Ε. σε ΤΣΑΚΩΝΑΣ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε.

5. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

Ι. ΜΠΥΡΟΣ-Κ. ΠΑΠΠΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 0.Ε.

Γίνεται δεκτή η αντικατάσταση των μηχανημάτων ΣΥΡΜΑΤΟΚΟΠΕΣ 60 HP για την αλλαγή του προμηθευτή για τις 6 μηχανές από τον οίκο ΒΕΝΕΤΤΙ υπό τον όρο ότι θα προμηθευτούν σύμφωνα με την εγκεκριμένο προϋπολογισμό (16.500,00€) και αποδέχεται επίσης την αντικατάσταση των υπολοίπων 4 μηχανών 60 HP με 2 ΣΥΡΜΑΤΟΚΟΠΕΣ 40 HP συνολικής αξίας 31.000,00€ και μίας ΣΥΡΜΑΤΟΚΟΠΗΣ 30 HP αξίας 14.500,00€.

Αντικατάσταση των :

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Περιγραφή

Ποσότητα

Τιμή Μονάδος

Αξία προ ΦΠΑ

ΣΥΡΜΑΤΟΚΟΠΕΣ 60 HP

10

16.500,00€

165.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Δ. 2.1:

165.000,00€

με

ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Περιγραφή

Ποσότητα

Τιμή Μονάδος

Αξία προ ΦΠΑ

ΣΥΡΜΑΤΟΚΟΠΕΣ 60 HP ΒΕΝΕΤΤΙ

6

20.000,00

120.000,00

ΣΥΡΜΑΤΟΚΟΠΕΣ 40 HP

2

15.500,00

31.000,00

ΣΥΡΜΑΤΟΚΟΠΕΣ 30 HP

1

14.500,00

14.500,00

ΝΕΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Δ. 2.1:

165.000,00 €

ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

6. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

Γ. ΚΑΜΙΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. «AGRI-LIP»

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ και το αίτημα της απένταξης από το Πρόγραμμα μετά από αίτηση του επενδυτή.

7. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ Σ & ΣΙΑ

Το θέμα να εξετασθεί από τον ΕΦΔ και τον Εταίρο του καθώς αποτελεί θέμα ήσσονος σημασίας σύμφωνα με την §14.6 του οδηγού του προγράμματος.

8. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ, για μείωση του φυσικού & οικονομικού αντικειμένου του παρόντος έργου καθώς και η υλοποίησή του μόνο στην έδρα της επιχείρησης επί της Λεωφ. Κνωσσού 90, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

Page 1 of 61

Αριθμ. &

Φυσικό Αντικείμενο

A. Αρχικό Τεχνικό Παράρτημα

Β. Τροποποίηση

Μεταβολή

Κατ. Δαπ.

ή Νέο Φυσικό Αντικείμενο

Α2. Επιλέξιμα

Β1. & Β2. Συνολικά & Επιλέξιμα

Α2 - Β2

A/A

Κ.Δ.

Περιγραφή

Μονάδα

Ποσ.

Τιμή Μον.

Αξία

Ποσ.

Τιμή Μον.

Αξία

% Φ.Α.

%Ο.Α.

1

1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ ΣΕ ΧΡΩΜΑ ΞΥΛΟΥ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 3Χ2,5 ΜΕΤ. ΜΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΤΡΙΠΛΕΞ 10Χ�