· Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον...

of 247 /247
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2019 Αρ. Πρ.: ΔΙΠΥΔΥ/ΟΔΠ/Φ11/1/ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίε ς Τηλέφωνο Ε-mail : : : : : Βασ. Σοφίας 15 106 74 – Αθήνα Δ. Νικολάου 213 131 3083 d . nikolaou @ ydmed . gov . gr ΘΕΜΑ: Δημόσιος Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για τo Υποέργο 1 «Μελέτη Εφαρμογής και Υλοποίηση Συστήματος» με συνολικό προϋπολογισμό #192.185,78€ # και το Υποέργο 2 «Αγορά εξοπλισμού για την υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος και του περιβάλλοντος ανάπτυξης» με συνολικό προϋπολογισμό #22.465,09€# της πράξης με τίτλο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» με Κωδικό Πράξης / MIS 5001467. 1

Embed Size (px)

Transcript of  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον...

Page 1:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2019Αρ. Πρ.:ΔΙΠΥΔΥ/ΟΔΠ/Φ11/1/

Ταχ. Δ/νσηΤαχ. ΚώδικαςΠληροφορίεςΤηλέφωνοΕ-mail

:::::

Βασ. Σοφίας 15106 74 – ΑθήναΔ. Νικολάου213 131 3083d . nikolaou @ ydmed . gov . gr

ΘΕΜΑ: Δημόσιος Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για τo Υποέργο 1 «Μελέτη Εφαρμογής και Υλοποίηση Συστήματος» με συνολικό προϋπολογισμό #192.185,78€ # και το Υποέργο 2 «Αγορά εξοπλισμού

για την υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος και του περιβάλλοντος ανάπτυξης» με συνολικό προϋπολογισμό #22.465,09€# της πράξης με τίτλο

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» με Κωδικό Πράξης / MIS 5001467.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Υποέργο 1 «Μελέτη Εφαρμογής και Υλοποίηση Συστήματος» και Υποέργο 2 «Αγορά εξοπλισμού για την υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος και του περιβάλλοντος ανάπτυξης» της πράξης με τίτλο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» με Κωδικό Πράξης / MIS 5001467

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ: 173.105,54(ΕΥΡΩ) € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

1

Page 2:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

214.650,87 (ΕΥΡΩ) € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 24 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

11 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 15:00Η υποβολή ερωτημάτων γίνεται μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 28 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 08:00 π.μ.ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

25 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 15:00 μ.μ.Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΕΝΤΥΠΩΣ

28 Φεβρουαρίου 2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψηφίους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ 120/Α/2013) και στο άρθρο 15 της Υ.Α. 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/Β/2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: Τα στοιχεία των προσφορών και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή κατατίθενται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 72422000-4 και συμπληρωματικού 79415200-8 καθώς και 72268000-1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15, 106 74 – Αθήνα

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:Αρμόδιος για θέματα διαδικασίαςΑρμόδιος για θέματα τεχνικών προδιαγραφών

Δήμητρα Νικολάου- Τηλ Επικοινωνίας: 213 131 3083Αγγελική Μπαλού Τηλ. Επικοινωνίας: 213 1313011

Τηλ. 213 131 3083213 13 13011

Ηλεκτρονική Διεύθυνση d . nikolaou @ ydmed . gov . gr a . balou @ ydmed . gov . gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ανάρτησης στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 25/1/2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης 21/1/2019

2

Page 3:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ανάρτησης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. - ΔΙΑΥΓΕΙΑ 24/1/2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ανάρτησης στην ιστοσελίδα : http://www.minadmin.gov.gr 25/1/2019

Α Π Ο Φ Α Σ ΗΈχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005), 1.2. Του Π.Δ. 133/2017 (ΦΕΚ 161/Α/30.10.2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης», όπως ισχύει,1.3. Του Π.Δ. 123 (ΦΕΚ/Α/208/2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,1.4. Του Π.Δ. 88 (ΦΕΚ 160/Α΄/2018) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,1.5. Τη με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΥ/Φ.1.2/οικ.11523/23-03-2018 (ΦΕΚ 1164/ Β’/ 29.03.2018) Απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων των Υπηρεσιών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης», 1.6 Την με αριθμ. ΔΙΔΥ/Φ.1.2/οικ.10776/12.03.2018 απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Ορισμός κύριων διατακτών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (ΦΕΚ 1242/Β/2018).2. Τις διατάξεις:- Του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

3

Page 4:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,

- Του ν. 4155/2013 (Α’ 120) « Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων και άλλες διατάξεις»,του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», - του ν.4024/2011 (Α’ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, Ενιαίο

μισθολόγιο/Βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», και συγκεκριμένα του άρθρου 26,του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, όπως ισχύει,

του άρθρου 4 του π.δ. 118/2007 (Α΄150),του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως

ισχύει,του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες

διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

4

Page 5:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

- του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,

του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,- του π.δ 39/2017 (Α’ 64) “Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών

ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών»της με αρ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και

Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1781/Β/2017) με θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)”

της με αρ. 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/Β/2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),- της Υ.Α υπ’αριθμ. 137675/ΕΥΘΥ/1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/2018) «Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”».

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,- το από 07.10.2016 αίτημα της αρμόδιας διεύθυνσης (ΑΔΑΜ: 18REQ002545603),- τη με αριθ. πρωτ. 2975/2016 (σχετ.:1997/2016)/20-03-2017 απόφαση του

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ένταξης της πράξης «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» με Κωδικό MIS ΟΠΣ 5001467 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» (ΑΔΑΜ:18REQ002545752),

- τη με αριθ. πρωτ. 2381/08.09.2017 1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» με Κωδικό MIS ΟΠΣ 5001467 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020»,

5

Page 6:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

- Τη με αριθ. πρωτ. 37538/02.11.2017 απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 3 «Συγκέντρωση του συνόλου της νομοθεσίας, διοικητικών πράξεων, καταγραφή υφιστάμενων διαδικασιών και προετοιμασία περιβάλλοντος υποδοχής» της Πράξης «Πληροφοριακό Σύστημα Κύκλου Ζωής Κρατικών Οχημάτων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001467»,

- τη με αριθ. πρωτ. 1364/25.05.2018 (ΑΔΑ: ΨΒΚΞ465ΧΙ8-ΖΞΖ) απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΚΤ 2ης τροποποίησης της απόφασης ένταξης της Πράξης «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» με Κωδικό MIS ΟΠΣ 5001467 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020»,

- την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

- τη με αριθ. Πρωτ. 2294/05.09.2018 3η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Πληροφοριακό Σύστημα Κύκλου ζωής Κρατικών Οχημάτων» και MIS 5001467 στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»

- τη με αριθ. Πρωτ. 38889/24.10.2018 (ΑΔΑ: 6ΣΝ8465ΧΘΨ-6ΚΟ) απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου Α/Α 3 «Συγκέντρωση του συνόλου της νομοθεσίας, διοικητικών πράξεων, καταγραφή υφιστάμενων διαδικασιών και προετοιμασία περιβάλλοντος υποδοχής» της Πράξης «Πληροφοριακό Σύστημα Κύκλου ζωής Κρατικών Οχημάτων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001467»,

- το α/α 1941 - εκδ.1.0 αίτημα ελέγχου νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων και την με αρ.πρωτ.2795/1.11.2018 προέγκριση του σχεδίου διακήρυξης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ.

- το α/α 1941-εκδ.2.0 αίτημα ελέγχου νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων (προέγκριση τροποποιημένου σχεδίου διακήρυξης ως προς το παράρτημα 1. και τη με αριθμ. πρωτ. 66/15.01.2019 διατύπωση θετικής γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ.

- το με αρ.πρωτ. 2198/15.01.2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Σχεδιασμού και Εκτέλεσης Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με το οποίο διαβιβάστηκε προς το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Προγραμμάτων, της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού, το εγκεκριμένο Σχέδιο Διακήρυξης για το Υποέργο 1 και Υποέργο 2 της Πράξης με Κωδικό MIS 5001467 και της σχετικής επιστολής με την οποία διατυπώθηκε η σύμφωνη γνώμη από την ΕΥΔ του Ε.Π «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ».

6

Page 7:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Αποφασίζουμε

Την έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για το έργο με τίτλο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ», σύμφωνα με το συνημμένο τεύχος διακήρυξης.

Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΣΕ41510001), ΣΑΕ 4151. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 της Υ.Α. 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/Β/2017), ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της προκήρυξης σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016.Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 9 της ΥΑ 56902/215/19.05.2017 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό :Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).Οι προσφέροντες υποβάλουν την προσφορά τους στο Σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV του συνημμένου τεύχους διακήρυξης.Η Προσφορά για κάθε διαγωνισμό στο Σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ) θα αφορά το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών / παροχή αγαθών. Προσφορά που δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών / αγαθών, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με το συνημμένο τεύχος διακήρυξης και τα παραρτήματα αυτού τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 1η Μαρτίου

7

Page 8:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στο κτίριο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Βασ. Σοφίας 15, 10674, Αθήνα) από το αρμόδιο, πιστοποιημένο στο σύστημα, συλλογικό όργανο. Η ηλεκτρονική διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών περιγράφεται στο άρθρο 3.1 του συνημμένου τεύχους διακήρυξης. Ο προσφέρων προμηθευτής, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως προσφυγή κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω προσφυγή, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους της διακήρυξης.Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για δώδεκα (12) μήνες, προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Εφόσον οι διευκρινήσεις έχουν ζητηθεί εγκαίρως σύμφωνα με το άρθρο 2.1.3 του συνημμένου τεύχους διακήρυξης, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά. Τα ανωτέρω αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους Προμηθευτές. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των προθεσμιών δεν εξετάζονται.

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης θα δημοσιευθεί: Στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στο Διαύγεια Στο ΚΗΜΔΗΣ

Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (http://www.minadmin.gov.gr/), στο ΕΣΗΔΗΣ (http://www.promitheus.gov.gr/) και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

Συνημμένο:

8

Page 9:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

- Το τεύχος διακήρυξης αρ. 1/2019 και τα παραρτήματα αυτού.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:1. Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης 2. Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης3. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών4. Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Οργανώσεων5. Προϊστάμενο Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

9

Page 10:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 1/2019

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»

Υποέργο 1: «Μελέτη εφαρμογής και υλοποίηση συστήματος»

Υποέργο 2: «Αγορά εξοπλισμού για την υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος και του περιβάλλοντος ανάπτυξης»

CPV: 72422000-4 και συμπληρωματικά 79415200-8 καθώς και 72268000-1.

Κριτήριο Ανάθεσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής

Προϋπολογισμός: 173.105,54 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,

214.650,87€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 01.03.2019

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 25.02.2019

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΑΘΗΝΑ 2019

10

Page 11:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Περιεχόμεν

α1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...............................................................14

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ...................................................................................................141.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ....................................................................................141.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ..............................151.4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.....................................................................................................................181.5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ..................................................201.6 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ.........................................................................................................................211.7 ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ........................................................................21

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ...............................................................................22

2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ..............................................................................................................222.1.1 Έγγραφα της σύμβασης...................................................................................................222.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης....................................................222.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων....................................................................................................222.1.4 Γλώσσα............................................................................................................................232.1.5 Εγγυήσεις........................................................................................................................23

2.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ...............................................................242.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής.....................................................................................................242.2.2 Εγγύηση συμμετοχής.......................................................................................................252.2.3 Λόγοι αποκλεισμού.........................................................................................................252.2.4 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια................................................................292.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.............................................................................292.2.6 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας...................................................................................302.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων........................................................................................302.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής...........................................................................30

2.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.................................................................................................................352.3.1 Κριτήριο ανάθεσης..........................................................................................................352.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών........................................................................38

2.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.....................................................................................392.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών.................................................................................392.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών......................................................................392.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»..................412.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών.............................................................................................................462.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών.......................................................................................472.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών.........................................................................................47

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ..........................................................49

3.1 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.................................................................................493.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών.........................................................................493.1.2 Αξιολόγηση προσφορών..................................................................................................49

3.2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ...........................................................................................................................................503.3 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...............................................................................................523.4 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ......................................................523.5 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.............................................................................................................54

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...........................................................................................55

11

Page 12:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

4.1 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ)....................................................................................................554.2 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ..........................................................................554.3 ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ..................................................................................................554.4 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ...........................................................................................................................564.5 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ............................................................................564.6 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.............................................................................57

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ..............................................................................58

5.1 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.................................................................................................................585.2 ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ......................................................................605.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ..................................................................61

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ....................................................................................................... 62

6.1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ................................................................................................626.2 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ..................................................................................................................626.3 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ..............................................................................636.4 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ..................................................................................64

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ............................................................................................................................. 66

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ..............68

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.................................................69

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗΣ).............................................................................................691. Συνοπτική Περιγραφή της λειτουργίας της Α.Α...................................................................692. Φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση του έργου..........................................................693. Μοντέλο Διοίκησης Έργου...................................................................................................693.1. Αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης............703.2. Ομάδα Αυτεπιστασίας για την υποστήριξη υλοποίησης του έργου................................713.3. Ομάδα Έργου του Αναδόχου...........................................................................................723.3.1. Επικοινωνία και Συντονισμός με την Αναθέτουσα Αρχή.............................................733.3.2. Σχέδιο και Σύστημα Διαχείρισης Θεμάτων και Κινδύνων............................................743.4. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)............................................74

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ................................................................................................754. Περιγραφή των αναγκών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης...........................75

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.........................................................................................................765. Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου......................................765.1. Υποέργο 1. Πληροφοριακό Σύστημα Κύκλου Ζωής Κρατικών Οχημάτων........................765.1.1. Υποσύστημα Μητρώου Κρατικών Οχημάτων..............................................................765.1.2. Υποσύστημα-Λειτουργία Κτήσης Κρατικών Οχημάτων...............................................775.1.3. Υποσύστημα-Λειτουργία Κατανάλωσης Καυσίμων Κρατικών Οχημάτων..................785.1.4. Υποσύστημα-Λειτουργία Τεχνικού Ελέγχου και Συντήρησης Κρατικών Οχημάτων.....785.1.5. Υποσύστημα – Λειτουργία Διοδίων Κρατικών Οχημάτων και ελέγχου διαδρομών.. . .795.1.6. Υποσύστημα - Λειτουργία Ασφαλιστικής Κάλυψης Κρατικών Οχημάτων...................795.1.7. Υποσύστημα Παρακολούθησης Κίνησης Κρατικών Οχημάτων...................................795.1.8. Υποσύστημα – Λειτουργία Διοικητικών Αναφορών....................................................805.1.9. Υποσύστημα διαχείρισης οδηγών Κρατικών Οχημάτων..............................................815.1.10. Υποσύστημα - Λειτουργία συγκέντρωσης αιτημάτων Φορέων...................................815.2. Υπηρεσίες ψηφιοποίησης - καταχώρησης διοικητικών πράξεων....................................815.3. Υπηρεσίες Ανασχεδιασμού και Απλούστευσης διαδικασιών..........................................826. Υποέργο 2 – Εξοπλισμός......................................................................................................826.1. Περιβάλλον Ανάπτυξης και Μεταβολών.........................................................................826.2. Παραγωγικό Περιβάλλον.................................................................................................83

12

Page 13:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

6.2.1. Πίνακες Συμμόρφωσης - Προδιαγραφές συστημάτων περιβάλλοντος ανάπτυξης και μεταβολών....................................................................................................................................846.2.1.1. Εξυπηρετητές (servers)...............................................................................................846.2.1.2. Συστημικό λογισμικό web application τόσο για το παραγωγικό όσο και για το περιβάλλον ανάπτυξης και μεταβολών........................................................................................896.2.1.3. Βάση δεδομένων για παραγωγικό περιβάλλον και περιβάλλον ανάπτυξης και μεταβολών....................................................................................................................................916.2.1.4. Συσκευές εντοπισμού οχημάτων και ελέγχου κατανάλωσης καυσίμων.....................927. Μεθοδολογία Υλοποίησης - Παραδοτέα..............................................................................947.1. Υποέργο 1:.......................................................................................................................94Φάση Α’ Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης.................................................................................94Φάση Β’ Σχεδιασμός.....................................................................................................................96Φάση Γ’ Ανάπτυξη – Προετοιμασία δεδομένων...........................................................................98Φάση Δ’ Πιλοτική Λειτουργία.....................................................................................................103Φάση Ε’ Παραγωγική Λειτουργία...............................................................................................1037.2. Υποέργο 2......................................................................................................................1047.3. Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 1058. Εγγυήσεις - Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη...................................................................1059. Διάρκεια Σύμβασης – Χρόνοι παράδοσης..........................................................................109

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ....................................................................................................................111ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...........................................................................141ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ........................................................................................................141ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΆΛΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ.......................................................................................................................................143ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ......................................................................144ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ......................................................................147ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII– ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ..................................................................................................151ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ...................................................151

13

Page 14:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία Υπουργείο Διοικητικής ΑνασυγκρότησηςΤαχυδρομική διεύθυνση Βασ. Σοφίας 15Πόλη ΑθήναΤαχυδρομικός Κωδικός 10674Χώρα ΕλλάδαΚωδικός ΝUTS GR3Τηλέφωνο 213 131 3083 / 213 131 3011Φαξ 2131313348Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο [email protected]

[email protected]Αρμόδιος για πληροφορίες Δήμητρα Νικολάου, Αγγελική ΜπαλούΓενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) http://www.minadmin.gov.grΔιεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL) http://www.minadmin.gov.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

Στοιχεία Επικοινωνίας α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν

ηλεκτρονική πρόσβαση στο ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

14

Page 15:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Χρηματοδότηση της σύμβασηςΦορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης , Κωδ. ΣΑΕ4151. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΣΕ41510001).Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο1 και Νο2 της Πράξης: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 2975/2016(σχετ.:1997/2016) / 20.03.2017 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και έχει λάβει κωδικό MIS ΟΠΣ 5001467, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι η δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος για τη διαχείριση των στοιχείων που αφορούν στον κύκλο ζωής των κρατικών οχημάτων και η απλούστευση των εμπλεκομένων διαδικασιών (Υποέργο 1), όπως επίσης και η αγορά εξοπλισμού για την υποστήριξη του Πληροφοριακού Συστήματος και του Περιβάλλοντος Ανάπτυξης (Υποέργο 2). Η χρονική διάρκεια του Υποέργου 1 έχει οριστεί στους 24 μήνες ενώ του Υποέργου 2 στους 2 μήνες.

Σκοπός είναι η υποβοήθηση της λήψης αποφάσεων και η καλή εποπτεία του στόλου των κρατικών οχημάτων από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνση Προμηθειών Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού / Τμήμα Πολιτικής και Εποπτείας Κρατικών Αυτοκινήτων και Τμήμα Τεχνικής Μέριμνας και Διαχείρισης Υποδομών, σύμφωνα και με τις αρμοδιότητές του, όπως ορίζονται στο ΠΔ 133/2017 (ΦΕΚ 161/Α/30.10.2017), το τέως ΠΔ 99/2014 (ΦΕΚ 166/Α/28-08-2014), Νόμο 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/11-05-2015), ΥΑ 6400/2060/1984 (ΦΕΚ 387/Β/14-06-1984). Οι εν λόγω αρμοδιότητες διαχείρισης κρατικών οχημάτων αφορούν: - χειρισμό προμήθειας/ μίσθωσης/ χρήσης/ κίνησης/ κατ’ εξαίρεση οδήγησης/ κατανάλωσης, έλεγχο εφαρμογής σχετικών εντολών και οδηγιών, ρύθμιση συναφών θεμάτων - άσκηση πολιτικής/εποπτείας/ελέγχου - τήρηση Μητρώου κυκλοφορούντων οχημάτων, καθορισμό δικαιούχων χρήσης, ανώτατου ορίου κυβισμού και άλλες σχετικές ρυθμίσεις - μεταβίβαση κατά κυριότητα σε ΟΤΑ/ΝΠΔΔ κάθε είδους τροχοφόρων Δημοσίου και διάθεση σε δημόσιες υπηρεσίες - παρακολούθηση/έλεγχο/μέριμνα κίνησης/φύλαξης τροχοφόρων του Υπουργείου, επισκευή/συντήρηση

15

Page 16:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

- κάλυψη αναγκών μετακίνησης προσώπων που εξυπηρετούνται από το Υπουργείο βάσει νόμου - διαδικασία πώλησης οχημάτων που προβλέπεται νομικά εκποίησή τους από το Υπουργείο - απόσυρση οχημάτων και εποπτεία τους παράλληλα με την τήρηση του μητρώου

Στους επιμέρους στόχους του Υποέργου 1 περιλαμβάνονται: (i) η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του τηρούμενου μητρώου κρατικών οχημάτων, (ii) η βελτίωση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων, επιτρέποντας την καλύτερη αντιστοίχιση προσφοράς - ζήτησης, (iii) η δυνατότητα εξαγωγής αναφορών για την καλύτερη ενημέρωση της διοίκησης, (iv) ο ανασχεδιασμός των διαδικασιών του Τμήματος Πολιτικής και Εποπτείας Κρατικών Αυτοκινήτων και Τηλεπικοινωνιών με σταδιακή κατάργηση των εμπλεκομένων εγγράφων και αντικατάστασή τους με την καταχώρηση και ανταλλαγή δεδομένων, (v) η αύξηση της διαφάνειας απέναντι στο ευρύ κοινό σε θέματα που αφορούν στα κρατικά οχήματα, μέσω της παροχής μη εμπιστευτικών στοιχείων με χρήση ανοιχτών δεδομένων, (κατά τις διατάξεις του Ν. 4305/2014 και του συναφούς θεσμικού πλαισίου) και (vi) η ψηφιοποίηση - καταχώρηση διοικητικών πράξεων προηγούμενων ετών. Τέλος, αντικείμενο του εν λόγω υποέργου αποτελεί και η παροχή υπηρεσιών συντήρησης – υποστήριξης για το Πληροφοριακό Σύστημα που θα αναπτυχθεί και για τον εξοπλισμό που θα παραδοθεί, για περίοδο δύο (2) ετών από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του.

Στο πλαίσιο της επίτευξης της προδιαγεγραμμένης λειτουργικότητάς του, το Πληροφοριακό Σύστημα των Κρατικών Οχημάτων θα χρειαστεί να διαλειτουργήσει – διασυνδεθεί με Πληροφοριακά Συστήματα του Υπουργείου Μεταφορών, της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κρατικού Υλικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, της Ελληνικής Αστυνομίας (στις περιπτώσεις τροφοδότησης με καύσιμα από τα πρατήριά της) και ενδεχομένως, με το Πληροφοριακό Σύστημα των δημόσιων ΚΤΕΟ, των αυτοκινητοδρόμων (για τα διόδια) και τουim Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα.Η αυθεντικοποίηση των χρηστών του ΠΣ θα γίνει με βάση τον κανονισμό eIDAS (910/2014) και οι εφαρμογές θα διασυνδεθούν με τον Ελληνικό κόμβο.

Στο πλαίσιο του Υποέργου 1, θα γίνει πιλοτική εφαρμογή σε επιλεγμένα αυτοκίνητα για διασύνδεση με σύστημα GIS για την παρακολούθηση της πορείας των κρατικών οχημάτων και θα αγοραστεί (τουλάχιστον) ένας εξυπηρετητής για την ανάπτυξη του λογισμικού και τη λειτουργία ως βασικός μηχανισμός με έτοιμο λογισμικό βάσης δεδομένων διαδικτυακού εξυπηρετητή και συσκευές εντοπισμού των οχημάτων.

Αντικείμενο του Υποέργου 2 με τίτλο «Αγορά εξοπλισμού για την υποστήριξη του Πληροφοριακού Συστήματος και του Περιβάλλοντος Ανάπτυξης» είναι η αγορά εξοπλισμού για την υποστήριξη του Πληροφοριακού Συστήματος και του

16

Page 17:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

περιβάλλοντος ανάπτυξης. Στο πλαίσιο του υποέργου θα αγοραστεί (τουλάχιστον) ένας διακομιστής, συστημικό λογισμικό Web application και λογισμικό βάσης δεδομένων για την ανάπτυξη και λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος, όπως επίσης και (τουλάχιστον) ογδόντα (80) συσκευές εντοπισμού των οχημάτων.

Το παραγωγικό σύστημα θα εγκατασταθεί σε υφιστάμενη υποδομή G-Cloud.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων: CPV 72422000-4 (Υπηρεσίες ανάπτυξης εφαρμογών εξυπηρετητή Διαδικτύου ή ενδοδικτύων (ιντρανέτ) και συμπληρωματικά (CPV): 79415200-8 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού) και 72268000-1 (Υπηρεσίες προμήθειας λογισμικού).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 214.650,87€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 173.105,54€ - ΦΠΑ: 41.545,33 €).Η χρονική διάρκεια του έργου ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ως διάρκεια της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την υπογραφή της σύμβασης έως την οριστική παραλαβή του έργου και περιλαμβάνει τον πλήρη χρόνο υλοποίησης του έργου και τις επανυποβολές των παραδοτέων έως την αποδοχή τους και οριστική παραλαβή του έργου. Η προσφορά υποβάλλεται για το σύνολο του έργου και όχι κατά τμήματα με στόχο να εξασφαλιστεί ότι το λογισμικό και ο αντίστοιχος εξοπλισμός που θα παρασχεθούν θα είναι συμβατά με τη λύση που θα αναπτυχθεί με βάση τις απαιτήσεις των υπηρεσιών ανάπτυξης του πληροφοριακού συστήματος. Παράλληλα, τυχόν καθυστερημένη προμήθεια του εξοπλισμού και του λογισμικού ή προμήθεια ακατάλληλου εξοπλισμού και λογισμικού δεν θα επέτρεπε τον ολοκληρωμένο έλεγχο κατά τη παραλαβή των υπηρεσιών ανάπτυξης των εφαρμογών.

Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει τα κάτωθι αντικείμενα και την αντίστοιχη εκτιμώμενη ανώτατη αξία. Η οικονομική προσφορά επί ποινή αποκλεισμού δεν θα πρέπει ανά υποέργο να υπερβαίνει τον επιμέρους προϋπολογισμό που αναφέρεται ακολούθως.- «Υπηρεσίες που αφορούν στο Υποέργο 1 της πράξης με κωδικό MIS 5001467,

«Mελέτη Εφαρμογής και Υλοποίηση Συστήματος»», εκτιμώμενης αξίας 192.185,78 € ήτοι 154.988,53 πλέον ΦΠΑ 37.197,25 €.

- «Προμήθειες που αφορούν στο Υποέργο 2 της πράξης με κωδικό MIS 5001467, «Αγορά εξοπλισμού για την υποστήριξη του Πληροφοριακού Συστήματος και του Περιβάλλοντος Ανάπτυξης»», εκτιμώμενης αξίας 22.465,09 € ήτοι 18.117,01 € πλέον ΦΠΑ 4.348,08 €.

17

Page 18:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης παρέχεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:- Του Κανονισμού ΕΕ, 2016/679 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

- του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

- του ν. 4155/2013 (Α’ 120) Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις.

- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,

18

Page 19:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

- του ν. 4024/2011 (Α’ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, Ενιαίο μισθολόγιο/Βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», και συγκεκριμένα του άρθρου 26,

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

- του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

- του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,

- του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

- του π.δ. 57/2017 (Α’ 88) Οργανισμός της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

- του π.δ. 39/2017 (Ά 64) Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

- της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

- της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,

- την Υ.Α υπ’αριθμ. 137675/ΕΥΘΥ/1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/2018) «Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”».

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα

19

Page 20:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

- το με αρ. πρωτ. 25822/07.10.2016 έγγραφο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης για την πράξη «Πληροφοριακό Σύστημα Κύκλου Ζωής Κρατικών Οχημάτων» (ΑΔΑΜ:18REQ002545603),

- του με απ. πρωτ. 185/13.02.2017 εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ ΜΔΤ με το οποίο διαβιβάστηκε ο φάκελος του έργου καθώς και το σχέδιο απόφασης ένταξης του έργου στο Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής,

- της με αρ. πρωτ. 2975/2016 (σχετ.:1997/2016)/20.03.2017 απόφασης ένταξης της πράξης «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5001467 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» (ΑΔΑΜ:18REQ002545752),

- τη με αριθ. πρωτ. 2381/08.09.2017 1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» με Κωδικό MIS ΟΠΣ 5001467 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020»,

- Τη με αριθ. πρωτ. 37538/02.11.2017 απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 3 «Συγκέντρωση του συνόλου της νομοθεσίας, διοικητικών πράξεων, καταγραφή υφιστάμενων διαδικασιών και προετοιμασία περιβάλλοντος υποδοχής» της Πράξης «Πληροφοριακό Σύστημα Κύκλου Ζωής Κρατικών Οχημάτων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001467»,

- τη με αριθ. πρωτ. 1364/25.05.2018 (ΑΔΑ: ΨΒΚΞ465ΧΙ8-ΖΞΖ) απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΚΤ 2ης τροποποίησης της απόφασης ένταξης της Πράξης «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» με Κωδικό MIS ΟΠΣ 5001467 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020»,

- την με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΚ/Φ.38/2/οικ.19889/04.06.2018 απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με τον «Ορισμό Μελών της Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιων Διαγωνισμών (ανοικτών, κλειστών, πρόχειρων) για τις προμήθειες εξοπλισμού και συστημάτων πληροφορικής (hardware-software) και τις προμήθειες, υπηρεσίες και έργα πληροφορικής, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εξυπηρέτησης του Πολίτη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης», με ΑΔΑ: 61ΞΒ465ΧΘΨ-Δ9Τ (Ορθή επανάληψη 06/06/2018),

- Τη με αριθ. Πρωτ. 2294/05.09.2018 3η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Πληροφοριακό Σύστημα Κύκλου ζωής Κρατικών Οχημάτων» και MIS 5001467 στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»

20

Page 21:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

- Τη με αριθ. Πρωτ. 38889/24.10.2018 (ΑΔΑ: 6ΣΝ8465ΧΘΨ-6ΚΟ) απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου Α/Α 3 «Συγκέντρωση του συνόλου της νομοθεσίας, διοικητικών πράξεων, καταγραφή υφιστάμενων διαδικασιών και προετοιμασία περιβάλλοντος υποδοχής» της Πράξης «Πληροφοριακό Σύστημα Κύκλου ζωής Κρατικών Οχημάτων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001467»,

- την με αριθμ. πρωτ.66/15.01.2019 διατύπωση θετικής γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 25/02/2019 και ώρα 15:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 1η Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.

1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 21/1/2019 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 66015. Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης ΑΔΑ.Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : http://www.minadmin.gov.gr/στην διαδρομή : Προκηρύξεις ► Προμήθειες / Υπηρεσίες, στις 25/01/2019.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή

21

Page 22:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούνγ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

22

Page 23:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασηςΤα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: η με αριθμ. πρωτ. 2975/2016 (σχετ.:1997/2016)/20.03.2017 απόφαση ένταξης

της πράξης «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5001467 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]

οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της ΣύμβασηςΌλη η επικοινωνία σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλη η ανταλλαγή πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

2.1.3 Παροχή ΔιευκρινίσεωνΤα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

23

Page 24:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.4 ΓλώσσαΤα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 ΕγγυήσειςΟι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις

24

Page 25:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών επισυνάπτονται στο Παράρτημα VI.Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:α) κράτος-μέλος της Ένωσης,β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

25

Page 26:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα δύο ευρώ και έντεκα λεπτών (3.462,11 €). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 01/04/2020, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την περ. 4 του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 (Α΄171).2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.6, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του

26

Page 27:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

27

Page 28:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

2.2.3.2. α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/καιβ) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. ή/καιγ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: (α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, (β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε

28

Page 29:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, (γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, (δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, (ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, (στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, (ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας, (η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, (θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. Εάν στις ανωτέρω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις

29

Page 30:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

2.2.4 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών για τα τρία (3) τελευταία οικονομικά έτη τουλάχιστον ίσο με το 100% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το 100% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότηταΤο αντικείμενο της σύμβασης μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης δεδομένων (πληροφοριακά συστήματα, βάσεις δεδομένων), συστήματα GIS για την παρακολούθηση της πορείας επιλεγμένων κρατικών οχημάτων, ανασχεδιασμό/ απλούστευση διαδικασιών, σύνταξη προσχεδίων νόμων για τη συνακόλουθη τροποποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, όπως και ψηφιοποίηση/καταχώρηση διοικητικών πράξεων προηγουμένων ετών (Παράρτημα Ι). Συνεπώς, όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν εκτελέσει, κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών μια ή περισσότερες συμβάσεις που να περιλαμβάνουν αντικείμενα συναφή με τα ως άνω επί μέρους αντικείμενα της διακήρυξης και συγκεκριμένα με: την ανάπτυξη

30

Page 31:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

εφαρμογών διαχείρισης δεδομένων, τον ανασχεδιασμό/απλούστευση διαδικασιών, τα συστήματα GIS και την ψηφιοποίηση εγγράφων, αξίας αθροιστικής τουλάχιστον ίσης με το 50% της προϋπολογιζόμενης αξίας του έργου, χωρίς ΦΠΑ. Τα επί μέρους αντικείμενα είναι δυνατό να καλύπτονται από το ίδιο έργο ή από διαφορετικά έργα. Στην περίπτωση συμμετοχής σε ένωση ή κοινοπραξία ο υποψήφιος πρέπει να πληροί τον προαναφερθέντα όρο ως προς το αντικείμενο που εκτέλεσε ο ίδιος.

2.2.6 Πρότυπα διασφάλισης ποιότηταςΟι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας πιστοποιημένο κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001.

2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.4) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.5), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό

31

Page 32:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1. Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσαΑ. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4-2.2.6).Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα

32

Page 33:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας και υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων ΕσόδωνΑν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν

33

Page 34:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. δ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.Β.2. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.4 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν δημοσιευμένους ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών των τριών (3) προηγούμενων ετών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούνται στην έκδοση Ισολογισμών. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.Β.3. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

κατάλογο εργασιών που εκτελέσθηκαν την τελευταία τριετία συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των έργων.

κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη.

34

Page 35:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Β.4. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν το διεθνές πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.Β.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Β.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

35

Page 36:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσηςΚριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)Α. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 25

Α1. Συνολική κατανόηση και αντίληψη αντικειμένου, απαιτήσεων, στόχων και εκροών του έργου - Αποδοτικότητα της προτεινόμενης μεθόδου εκπόνησης του έργου σε σχέση με τους στόχους και το περιβάλλον του Έργου

15

Α2. Ποιότητα του Χρονοπρογραμματισμού παρεχόμενων υπηρεσιών (φάσεις, περιγραφή περιεχομένων παραδοτέων, ορόσημα, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης) - Αποτελεσματικότητα του Χρονοδιαγράμματος - Συμβατότητα με τους όρους της Διακήρυξης

10

Β. ΚΑΛΥΨΗ ΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

45

Β1. Πληρότητα και επάρκεια του σχεδιασμού και μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου και ιδίως της αρχιτεκτονικής του Πληροφοριακού Συστήματος, της διαλειτουργικότητας του με τρίτα πληροφοριακά συστήματα, της διασύνδεσης του με κρατικά οχήματα μέσω GIS, και του σχεδιασμού της Πιλοτικής Λειτουργίας σε σχέση με τους στόχους και το περιβάλλον του έργου.

15

Β2. Μεθοδολογία και εργαλεία απλούστευσης των διαδικασιών και επίτευξη αύξησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας.

10

Β3. Κάλυψη προδιαγραφών του υπό προμήθεια εξοπλισμού και έτοιμου λογισμικού

10

Β4. Προσφερόμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης 5

36

Page 37:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

χρηστών.Β5. Παροχή Υπηρεσιών Ψηφιοποίησης 5Γ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 30Γ1. Αποτελεσματικότητα του σχήματος διοίκησης και οργάνωσης του Έργου, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος επικοινωνίας του Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή. Εμπειρία – καταλληλότητα στελεχών.

20

Γ2. Απασχόληση και συμπληρωματικότητα των μελών της Ομάδας Έργου – Καθήκοντα και βαθμός εμπλοκής των μελών με ανάλυση ανά φάση και παραδοτέο.

10

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100

Ανάλυση/ Επεξήγηση κριτηρίων

Ανά κριτήριο αξιολογούνται:

Α. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Α1: - η ορθότητα αντίληψης (κατανόηση) από τον Προσφέροντα του αντικειμένου, των απαιτήσεων, στόχων και εκροών του έργου

- η κατανόηση των κρίσιμων θεμάτων που σχετίζονται με την επίτευξη των στόχων της Αναθέτουσας Αρχής

- η αντίληψη των κινδύνων και των προϋποθέσεων που είναι δυνατό να επηρεάσουν την ομαλή υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης

Α2: - η ποιότητα ανάλυσης του αντικειμένου της σύμβασης σε ενότητες εργασιών και η σύνδεσή τους με τα απαιτούμενα παραδοτέα, δηλαδή η περιγραφή των προτεινόμενων από τον οικονομικό φορέα περιεχομένων για κάθε παραδοτέο, όπως αυτά περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές του Έργου.

- η αποτελεσματικότητα του σχετικού χρονοδιαγράμματος σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της σύμβασης, η ρεαλιστικότητα της εκτίμησης των χρονικών και διαδικαστικών αλληλουχιών και αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των επιμέρους εργασιών, όπως και η ευελιξία και δυνατότητα άμεσης προσαρμογής του χρονοπρογραμματισμού των εργασιών του Αναδόχου με βάση την πορεία υλοποίησης του Έργου.

- η ανάδειξη των σημαντικών οροσήμων που σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου.

37

Page 38:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Β. ΚΑΛΥΨΗ ΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Β1: - η πληρότητα σχεδιασμού της αρχιτεκτονικής και των βασικών λειτουργιών του πληροφοριακού συστήματος και των υποσυστημάτων του,

- η καταλληλότητα της προσέγγισης σχεδιασμού και εξορθολογισμού των διαλειτουργικοτήτων του Πληροφοριακού Συστήματος Κύκλου Ζωής Κρατικών Οχημάτων (με τα Πληροφοριακά Συστήματα, με τα οποία θα διασυνδεθεί), της επιλογής και σχεδιασμού των απαιτούμενων νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών

- η συμβολή της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής στην υλοποίηση της προτεινόμενης απλούστευσης των σχετικών διαδικασιών

- η αναλυτικότητα και πληρότητα της τεκμηρίωσης, όπου θα συνεκτιμηθεί η χρήση παραδειγμάτων, διαγραμμάτων, στιγμιότυπων (screenshots)

- η πληρότητα και αποτελεσματικότητα της πρότασης υλοποίησης της πιλοτικής φάσης, και ιδιαίτερα της προσέγγισης σχεδιασμού πραγματικών σεναρίων που να εξασφαλίζουν πλήρη κάλυψη της λειτουργικότητας του Πληροφοριακού Συστήματος και της διασύνδεσής του με τρίτα πληροφοριακά συστήματα και συσκευές εντοπισμού κρατικών οχημάτων, του τρόπου οργάνωσης της συλλογής της ανάδρασης των χρηστών και της ενσωμάτωσής της στις διαδικασίες και τις εφαρμογές.

Β2: - η αρτιότητα και αποτελεσματικότητα της μεθοδολογίας αξιολόγησης, απλούστευσης και ανασχεδιασμού (όπου απαιτείται) των διαδικασιών

- η επάρκεια των εργαλείων συλλογής των απαραίτητων δεδομένων όπως και μοντελοποίησης, αξιολόγησης, απλούστευσης και ανασχεδιασμού (όπου απαιτείται) των διαδικασιών

- η ποιότητα και επάρκεια τεκμηρίωσης της επιλογής μεταξύ εναλλακτικών προτάσεων απλούστευσης διαδικασιών με χρήση μοντέλων για κοστολόγηση δραστηριότητας, τυποποιημένο μοντέλο κόστους ή άλλο.

Β3: - η ορθή συμπλήρωση των Πινάκων Συμμόρφωσης για τον εξοπλισμό και το έτοιμο λογισμικό

Β4: - η επάρκεια και ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού για χρήστες και διαχειριστές, όπως και η έγκαιρη υποστήριξή τους

- η επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του περιεχομένου των εκπαιδεύσεων, του τρόπου οργάνωσής τους όπως και της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν

- η καταλληλότητα, χρηστικότητα και προσβασιμότητα του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, που προβλέπεται να δημιουργήσει ο ανάδοχος για τις εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις στους χρήστες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των άλλων απομακρυσμένων Φορέων, όπως και η εφικτότητα του σχεδίου οργάνωσής του.

38

Page 39:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Β5: - η καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα των μεθόδων και των εργαλείων ψηφιοποίησης που θα χρησιμοποιηθούν.

Γ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Γ1: - η καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα του σχήματος διοίκησης και οργάνωσης του Έργου, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας του Προσφέροντα με την αναθέτουσα αρχή, αλλά και τις εμπλεκόμενες στο έργο καθύλην αρμόδιες υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής, κατά το στάδιο της εκτέλεσης της σύμβασης

- τα προσόντα και η εμπειρία του προσωπικού που θα διατεθεί, τα οποία θεωρούνται αποφασιστικής σημασίας για την επιτυχία του έργου, όπως ορίζονται στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης (Παρ. 3.3).

Γ2: - η επάρκεια και η σαφήνεια κατανομής αρμοδιοτήτων στα μέλη της Ομάδας Έργου, η συμπληρωματικότητα και ο βαθμός εμπλοκής (ποσοστό απασχόλησης) των βασικών στελεχών στο Έργο, σύμφωνα και με τα στοιχεία του σχετικού Πίνακα (Γ.2, «Στοιχεία απασχόλησης Ομάδας Έργου – Βαθμός εμπλοκής στο Έργο») που θα υποβληθεί από τον Προσφέροντα, όπως προβλέπεται για το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς (Παρ. 2.4.3.2).

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών Η βαθμολόγηση κάθε επιμέρους κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών και αυξάνεται μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. Η βαθμολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εκτός από τη βαθμολογία, και την λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο

Κάθε επιμέρους κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε επιμέρους κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του σχετικού συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς (U) θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των επιμέρους κριτηρίων (σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 άρθρο 86 παρ. 11) με βάση τον τύπο:

U=Α+Β+ΓΌπου:

U: Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου

A: Η συνολική βαθμολογία της ομάδας κριτηρίων Α για την πρόταση ως άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών των επιμέρους υποκριτηρίων Α1 και Α2 της ομάδας Α, δηλαδή Α = σΑ1×Α1 + σA2×A2, όπου «σΑκ» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Ακ.

39

Page 40:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Β: Η συνολική βαθμολογία της ομάδας κριτηρίων Β για την πρόταση ως άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών των επιμέρους υποκριτηρίων Β1, Β2, Β3, Β4 και Β5 της ομάδας Β, δηλαδή Β = σΒ1×Β1 + σΒ2×Β2 + σΒ3×Β3 + σΒ4×Β4 + σΒ5×Β5, όπου «σΒκ» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Βκ.

Γ: η συνολική βαθμολογία της ομάδας κριτηρίων Γ για την πρόταση, ως άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών των επιμέρους υποκριτηρίων Γ1 και Γ2 της ομάδας Γ, δηλαδή Γ = σΓ1×Γ1 + σΓ2×Γ2, όπου «σΓκ» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Γκ.

Ισχύει ότι το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας ισούται με τη μονάδα, δηλαδή σΑ1 + σΑ2 +σ Β1+ ... + σΒ5 + σΓ1 + σΓ2 =1.

Επιμέρους κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής είναι εκείνη που παρουσιάζει μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής της προσφοράς προς τη βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία ο λόγος Λ είναι μικρότερος), σύμφωνα με τον τύπο:

Λ = Τιμή προσφοράς/Βαθμολογία (U)Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με τηχαμηλότερη τιμή προσφοράς. Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια τιμή η επιλογή γίνεται με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της επιτροπής και παρουσία των οικονομικών φορέων.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορώνΟι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα I της Διακήρυξης, για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες ανά είδος / τμήμα. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών 2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την

40

Page 41:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ κατά τη καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, η ημερομηνία μετατίθεται κατά πέντε εργάσιμες ημέρες την ίδια ώρα, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή ρυθμίσει τη συνέχεια του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: (α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. Η τεχνική προσφορά ακολουθεί τη δομή και τις ενότητες του παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας.(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

41

Page 42:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf] 2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν.

42

Page 43:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙ). Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

2.4.3.2 Η τεχνική προσφορά θα υποβληθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας.Παρακάτω περιγράφονται τα στοιχεία που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς ώστε να γίνεται πλήρως κατανοητή από την Επιτροπή Αξιολόγησης η κατανόηση και η ικανότητα του προσφέροντα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του έργου. Τα αναφερόμενα παρακάτω δεν αποκλείουν και την παρουσίαση οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων που ο προσφέρων κρίνει σκόπιμο να περιλαμβάνει στην προσφορά του.

Η Τεχνική Προσφορά που θα υποβάλει ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να περιέχει:

A ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥΑ.1 Περιβάλλον του Έργου - Κατανόηση των απαιτήσεων

Αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο Προσφέρων σκοπεύει να προσεγγίσει την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης, από την οποία πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο Προσφέρων κατανοεί:• τις απαιτήσεις της Σύμβασης, τους στόχους και εκροές του έργου• τα κρίσιμα θέματα που σχετίζονται με την επίτευξη των στόχων της Αναθέτουσας Αρχής,• τους κινδύνους και τις προϋποθέσεις που είναι δυνατό να επηρεάσουν την ομαλή υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης. Νοείται ότι η αναφορά σε τέτοιους κινδύνους ή προϋποθέσεις δεν καθιστά τους κινδύνους και τις προϋποθέσεις αυτές μέρος της σύμβασης και δεν μεταβάλλει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών που απορρέουν από τη σύμβαση.

Η αιτιολόγηση της κάλυψης των απαιτήσεων ακολουθεί τη δομή του παραρτήματος Ι της παρούσας.

A.2 Ανάλυση του Έργου σε Ενότητες Εργασιών και Πακέτα Εργασίας - Παραδοτέα

43

Page 44:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση του Αντικειμένου της Σύμβασης σε ενότητες εργασιών και πακέτα εργασίας και σύνδεσή τους με τα απαιτούμενα παραδοτέα. Ανάλυση των πακέτων εργασίας σε συγκεκριμένες ενέργειες. Προσδιορισμός και αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων της Σύμβασης και των περιεχομένων τους, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Έργου, σε σύνδεση με τα αποτελέσματα της προηγηθείσας ανάλυσης.

Χρονοπρογραμματισμός παρεχομένων υπηρεσιών

Παρουσίαση του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των δραστηριοτήτων, των πακέτων εργασίας καθώς και των παραδοτέων της Σύμβασης (διάγραμμα Gantt).Ανάδειξη των σημαντικών οροσήμων που σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου.Αιτιολόγηση του επιμερισμού των εργασιών και οργάνωση των παραδοτέων του έργου, σε σχέση με την προτεινόμενη μεθοδολογία.

Θα ληφθούν υπόψη:• Η ρεαλιστική εκτίμηση των χρονικών και διαδικαστικών αλληλουχιών μεταξύ των επιμέρους εργασιών.• Η δυνατότητα άμεσης προσαρμογής του χρονοπρογραμματισμού των εργασιών του Αναδόχου με βάση την πορεία υλοποίησης του Έργου.

B ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Β.1 Προτεινόμενη αρχιτεκτονική και τεχνικά χαρακτηριστικά του Πληροφοριακού Συστήματος του Έργου.

Θα αναφερθεί η αρχιτεκτονική του συνολικού πληροφοριακού συστήματος και η αλληλεπίδραση μεταξύ των υποσυστημάτων του, λαμβάνοντας υπόψη τις διασυνδέσεις του με τρίτα πληροφοριακά συστήματα και με κρατικά οχήματα μέσω GIS. Επίσης θα πρέπει να παρουσιαστεί ο τρόπος συμβολής της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής στην απλούστευση των σχετικών διαδικασιών.

Δομή και σχεδιασμός των επιμέρους υποσυστημάτων και εφαρμογών του πληροφοριακού συστήματος του Έργου

- Οι βασικές λειτουργίες του πληροφοριακού συστήματος, οι βασικές λειτουργίες των υποσυστημάτων του, με αναλυτική περιγραφή, η οποία θα συμπεριλαμβάνει ενδεικτικές διεπαφές χρηστών και συστημάτων, διαγράμματα, στιγμιότυπα (screenshots), τεχνολογία/ες λογισμικού που θα χρησιμοποιηθεί/ούν, παραδείγματα σχεδίασης σε επίπεδο διεπαφών, επιχειρησιακής λογικής και δεδομένων. Θα πρέπει επίσης να αναλυθεί η προσέγγιση της επιλογής και σχεδιασμού των νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών (με βάση τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας) με τρίτα πληροφοριακά συστήματα και ενσωμάτωσής τους στη λειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος

Προσέγγιση υλοποίησης της πιλοτικής φάσης και συμβολής των χρηστών.

- Θα αναλυθεί η πρόταση υλοποίησης και μεθόδευσης της πιλοτικής φάσης και θα περιγραφεί η προσέγγιση του σχεδιασμού πραγματικών σεναρίων που να εξασφαλίζουν πλήρη κάλυψη της λειτουργικότητας του Πληροφοριακού Συστήματος και της διασύνδεσής του με τρίτα πληροφοριακά συστήματα και συσκευές

44

Page 45:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

εντοπισμού κρατικών οχημάτων, όπως και ο τρόπος συλλογής της ανάδρασης των χρηστών και της ενσωμάτωσής της στις διαδικασίες, τις εφαρμογές και τη συνολική λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος.

Απαιτείται επίσης δήλωση σχετικά με τους υπεργολάβους (αν υπάρχουν), που προτίθεται να χρησιμοποιήσει καθώς και το ακριβές μέρος του Αντικειμένου της Σύμβασης που αυτοί θα υλοποιήσουν.

Β.2 Εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για τη συγκέντρωση στοιχείων για την απλούστευση διαδικασιών. Τεκμηρίωση επιλογής μεταξύ εναλλακτικών προτάσεων με χρήση μοντέλων για κοστολόγηση δραστηριότητας, τυποποιημένο μοντέλο κόστους ή άλλο.

Θα αναφερθούν τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων, για την μοντελοποίηση, αξιολόγηση, απλούστευση και ανασχεδιασμό (όπου απαιτείται) των διαδικασιών. Απαραίτητη η τεκμηρίωση της επιλογής μεταξύ εναλλακτικών προτάσεων με χρήση μοντέλων για κοστολόγηση δραστηριότητας, τυποποιημένο μοντέλο κόστους ή άλλο.

Β.3 Κάλυψη προδιαγραφών του υπό προμήθεια εξοπλισμού και έτοιμου λογισμικού. Πίνακες συμμόρφωσης.

Θα συμπληρωθούν οι Πίνακες Συμμόρφωσης για τον εξοπλισμό και το έτοιμο λογισμικό με την απαραίτητη τεκμηρίωση (όπου χρειάζεται).

Β.4 Παρουσίαση των υπηρεσιών εκπαίδευσης

Θα σκιαγραφηθεί το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού (ενδεικτικός πίνακας περιεχομένων) για χρήστες και διαχειριστές όπως και το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού που προβλέπεται να δοθεί στην αναθέτουσα αρχή για την εκπαίδευση των τελικών χρηστών.

Θα αναφερθεί το περιεχόμενο της προβλεπόμενης εκπαίδευσης για χρήστες (24 άτομα για 20 ώρες) και διαχειριστές (8 άτομα για 20 ώρες) όπως και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν.

Θα περιγραφεί το εκπαιδευτικό περιβάλλον, που προβλέπεται να δημιουργήσει ο ανάδοχος προκειμένου να πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις στους χρήστες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των άλλων Φορέων που βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία της χώρας.

Β.5 Προσέγγιση παροχής υπηρεσιών ψηφιοποίησης

Θα αναφερθούν οι μέθοδοι και τα εργαλεία ψηφιοποίησης που θα χρησιμοποιηθούν.

Γ ΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Γ.1 Προτεινόμενο οργανωτικό σχήμα διοίκησης του Έργου

Θα περιγραφεί το προτεινόμενο σχήμα διοίκησης του προσφέροντα και θα αιτιολογηθεί η καταλληλότητα και αποτελεσματικότητά του όσον αφορά τη συνεργασία με το περιβάλλον του έργου, που αναφέρεται στο παράρτημα Ι, και την αναθέτουσα αρχή προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχής υλοποίηση του έργου.

Θα αναφερθεί η εξειδίκευση ρόλων και αρμοδιοτήτων των οργάνων διοίκησης του

45

Page 46:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Έργου και των υπεύθυνων στελεχών.

Θα αναλυθεί το μοντέλο επικοινωνίας του αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή και τις εμπλεκόμενες στο έργο καθύλην αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων.Θα παρουσιαστεί η Ομάδα Έργου και θα συμπεριληφθούν συνοπτικά βιογραφικά σημειώματα σύμφωνα με το Υπόδειγμα IV.

Γ.2 Στοιχεία απασχόλησης Ομάδας Έργου – Βαθμός εμπλοκής στο Έργο

Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στο ποσοστό απασχόλησης των βασικών στελεχών και της συμπληρωματικότητάς τους. Ιδιαίτερα για τον Υπεύθυνο Έργου το ποσοστό συμμετοχής θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 30%, για τον Τεχνικό Υπεύθυνο τουλάχιστον 50%, για τα μέλη της Ομάδας Ανάπτυξης Εφαρμογών τουλάχιστον 30% για τον κάθε ένα, για τα μέλη της «Εκπαιδευτικής Ομάδας» τουλάχιστον 20% για τον κάθε ένα. Στο πλαίσιο αυτό θα δοθεί αναλυτικός πίνακας απασχόλησης του κάθε στελέχους της ομάδας έργου ανά παραδοτέο και εργασία για την υλοποίηση του έργου.

Θα υποβληθεί συμπληρωμένος ο κατωτέρω Πίνακας, στον οποίο θα δίνονται αναλυτικά στοιχεία απασχόλησης καθενός από τα Μέλη της Ομάδας Έργου.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το υπόδειγμα για τη συμπλήρωση των Στοιχείων Απασχόλησης της Ομάδας Έργου

Ονοματεπώνυμο Επωνυμία Εταιρίας

Θέση στην Ομάδα Έργου

Αρμοδιότητες/καθήκοντα Απασχόληση ανά παραδοτέο και εργασίες υλοποίησης του έργου σε ανθρωπομήνες

Μερικά σύνολα ανά στέλεχος του αναδόχου Α/Μ.

ΣΥΝΟΛΟ Α/Μ

Όπου συμπληρώνεται:

Στην 1η στήλη ‘Ονοματεπώνυμο’: το ονοματεπώνυμο κάθε προτεινόμενου στελέχους της Ομάδας Έργου

Στη 2η στήλη ‘Επωνυμία Εταιρείας’: η εταιρεία στην οποία απασχολείται το στέλεχος (αν πρόκειται για ένωση εταιρειών αναφέρεται το όνομα της εταιρείας που συμμετέχει στην ένωση και με το οποίο έχει δηλωθεί συνεργασία).

Στην 3η στήλη ‘Θέση στην ομάδα έργου’: ο ρόλος του στελέχους σύμφωνα με την προτεινόμενη οργάνωση της Ομάδας Έργου

Στην 4η στήλη ‘Αρμοδιότητες/Καθήκοντα’: οι βασικές αρμοδιότητες/καθήκοντα που θα έχει το εν λόγω στέλεχος στην Ομάδα Έργου

46

Page 47:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Στην 5η στήλη ‘Απασχόληση ανά παραδοτέο και εργασίες υλοποίησης του Έργου σε ανθρωπομήνες’ αναφέρονται οι ανθρωπομήνες (Α/Μ) που θα απασχοληθεί κάθε στέλεχος σύμφωνα με την πρόταση κάθε υποψηφίου Αναδόχου.

Γ.3 Πίνακας Οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμές

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να είναι στοχευμένη, σαφής, περιεκτική και επαρκώς τεκμηριωμένη. Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών θα λάβει υπόψη της, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: - την αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης προσέγγισης και μεθοδολογίας για

την επίτευξη των στόχων της προκήρυξης και ο βαθμός στον οποίο λαμβάνει υπόψη της τις ιδιαιτερότητες του έργου,

- τη συμφωνία με τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές της προκήρυξης,

- την τεκμηρίωση, όπου θα συνεκτιμηθεί η χρήση παραδειγμάτων, διαγραμμάτων, στιγμιότυπων (screenshots),

- τη ρεαλιστική εκτίμηση των χρονικών και διαδικαστικών αλληλουχιών μεταξύ των επιμέρους εργασιών,

- τη δυνατότητα άμεσης προσαρμογής του χρονοπρογραμματισμού των εργασιών του Αναδόχου με βάση την πορεία υλοποίησης του Έργου.

Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα V «Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς» της διακήρυξης: Α. ΤιμέςΗ τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.

[Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα V της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.]Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

47

Page 48:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα 12 μηνών από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορώνH αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,

48

Page 49:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.

49

Page 50:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορώνΤο πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών 01/03/2019 και ώρα 11:00π.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορώνΜετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.Ειδικότερα :α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.

50

Page 51:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή.Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια τιμή, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας.

51

Page 52:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.8.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.6 αυτής.Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή. Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 - 2.2.6 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας. Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με

52

Page 53:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4-2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος. Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.8.2. και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση.Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η

53

Page 54:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:

54

Page 55:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ.Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

55

Page 56:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης αορίστου διάρκειας, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VI της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. Μετά την ολοκλήρωση του έργου και την οριστική παραλαβή του απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 2% του συνολικού συμβατικού τιμήματος χωρίς ΦΠΑ του εξοπλισμού και του λογισμικού με χρόνο ισχύος δύο (2) ετών.

4.2 Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο,

56

Page 57:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.8.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις

57

Page 58:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

58

Page 59:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : Έξι (6) τμηματικές εξοφλήσεις με βάση τις φάσεις του έργου κατά τις οποίες θα πληρώνεται το 100% της συμβατικής αξίας των αντίστοιχων παραδοτέων σύμφωνα με την παρούσα Προκήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου και μετά την παραλαβή τους (πρωτόκολλο τμηματικής παραλαβής) και τη βεβαίωση παροχής των συναφών υπηρεσιών / παροχής αγαθών από την αρμόδια ΕΠΠΕ.

Συγκεκριμένα, οι τμηματικές παραδόσεις καταμερίζονται ως εξής:

Υποέργο 1: «Μελέτη Εφαρμογής, Υλοποίηση Συστήματος» (24 μήνες)

ΦΑΣΗ Α’ «ΜΕΛΕΤΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» (3 μήνες) Παραδοτέα Π1.1 έως Π1.2:Π1.1 Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης και καλές πρακτικέςΠ1.2 Αναφορά προόδου

[1 η τμηματική εξόφληση : 3ος μήνας]

ΦΑΣΗ Β’ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» (3 μήνες) Παραδοτέα Π1.3 έως Π1.6:Π1.3 Μελέτη εφαρμογήςΠ1.4 Μελέτη διαλειτουργικότηταςΠ1.5 Εκπαιδευτικό υλικόΠ1.6 Αναφορά προόδου

[2 η τμηματική εξόφληση : 6ος μήνας]

ΦΑΣΗ Γ’ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» (9 μήνες) Παραδοτέα Π1.7 έως Π1.19:Π1.7 Λογισμικό εφαρμογήςΠ1.8 Τεκμηρίωση κώδικαΠ1.9 Εγκατάσταση πλατφόρμας ανάπτυξης λογισμικού

Με την παράδοση του παραδοτέου Π1.9 θα πληρωθεί ο σχετικός εξοπλισμός του Υποέργου 2 που θα έχει παραδοθεί (10ος μήνας).

Π1.10 Σενάρια ελέγχων λογισμικούΠ1.11. Σενάρια ελέγχων διοικητικών διαδικασιώνΠ1.12 Υπηρεσίες εκπαίδευσης χρηστώνΠ1.13 Προετοιμασία και Εγκατάσταση συστήματος για παραγωγική λειτουργίαΠ1.14 Ψηφιοποιημένο και καταχωρημένο περιεχόμενο

59

Page 60:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Π1.15 Προσχέδια θεσμικών παρεμβάσεων Π1.16 Αναφορά προόδου Π1.17 Αναφορά προόδου Π1.18 Αναφορά προόδου Π1.19 Αναφορά προόδου

[4η τμηματική εξόφληση : 15ος μήνας]

ΦΑΣΗ Δ’ «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ» (3 μήνες) Παραδοτέα Π1.20 έως Π1.21: Π1.20 Αναφορά ΠροόδουΠ1.21 Επικαιροποιημένο λογισμικό εφαρμογής και τεκμηρίωση κώδικα

[5 η τμηματική εξόφληση : 18ος μήνας]

ΦΑΣΗ Ε’ «ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ» (6 μήνες) Παραδοτέα Π1.22 έως Π1.24: Π1.22 Αναφορά προόδου Π1.23 Αναφορά προόδου Π1.24 Παράδοση λογισμικού εφαρμογής και τεκμηρίωση κώδικα

[6 η τμηματική εξόφληση : 24ος μήνας]

Υποέργο 2: «Αγορά εξοπλισμού για την υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος και του περιβάλλοντος ανάπτυξης» (2 μήνες)

Παραδοτέα Π2.1 έως Π2.4:

Π2.1 Εξυπηρετητής (τουλάχιστον ένας)Π2.2 Συστημικό λογισμικό Web applicationΠ2.3 Βάση ΔεδομένωνΠ2.4 Συσκευές εντοπισμού των οχημάτων (τουλάχιστον ογδόντα (80) )

[3 η τμηματική εξόφληση : 10ος μήνας]

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου

60

Page 61:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού για παροχή υπηρεσιών και 4% για προμήθεια αγαθών.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που

61

Page 62:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις) και 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που εκτελεί-διοικεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

62

Page 63:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από το Τμήμα Σχεδιασμού και Εκτέλεσης Προγραμμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Οργανώσεων με την υποστήριξη του Τμήματος Πολιτικής και Εποπτείας Κρατικών Οχημάτων που ανήκει στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών σε επιχειρησιακά θέματα κρατικών οχημάτων και του Τμήματος Τεχνικής Μέριμνας και Διαχείρισης Υποδομών της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης για θέματα κίνησης και λειτουργίας των κρατικών οχημάτων. Οι συναρμόδιες οργανικές μονάδες για τη διοίκηση της σύμβασης θα εισηγούνται για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου στο αποφαινόμενο όργανο αλλά και για τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. Η σύμβαση διέπεται από την ελληνική και την κοινοτική νομοθεσία.

6.2 Διάρκεια σύμβασης

6.2.1. Ως διάρκεια της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την υπογραφή της σύμβασης έως την οριστική παραλαβή του έργου και περιλαμβάνει τον πλήρη χρόνο υλοποίησης του έργου και τις επανυποβολές των παραδοτέων έως την αποδοχή τους και οριστική παραλαβή του έργου. Ο χρόνος υλοποίησης του έργου είναι 24 μήνες. Συγκεκριμένα, η διάρκεια του Υποέργου 1 «Μελέτη Εφαρμογής και Υλοποίησης Συστήματος» ανέρχεται στους 24 μήνες, ενώ του Υποέργου 2 «Αγορά εξοπλισμού για την υποστήριξη του Π.Σ. και του περιβάλλοντος ανάπτυξης» στους 2 μήνες. Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων ορίζονται ενδιάμεσες προθεσμίες ως εξής:Υποέργο 1 (διάρκεια 24 μήνες):

i. ΦΑΣΗ Α ΜΕΛΕΤΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – Μήνας 3

ii. ΦΑΣΗ Β ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – Μήνας 6

iii. ΦΑΣΗ Γ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – Μήνας 15

iv. ΦΑΣΗ Δ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – Μήνας 18

v. ΦΑΣΗ Ε ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – Μήνας 24

Υποέργο 2 (διάρκεια 2 μήνες):ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – Μήνας 10

63

Page 64:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Aναλυτικά, η χρονική διάρκεια των υποέργων, των φάσεων όπως και οι χρόνοι παράδοσης όλων των παραδοτέων που σχετίζονται με αυτές, εμφανίζονται στο διάγραμμα Gantt του Παραρτήματος Ι. Η έναρξη κάθε φάσης του υποέργου 1 εξαρτάται από την παραλαβή της προηγούμενης ενώ η ολοκλήρωση του υποέργου 2 (παράδοση εξοπλισμού) είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη επί μέρους δράσεων της Φάσης Γ του υποέργου 1 (βλ. διάγραμμα Gantt, Παρ. Ι).

6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των Παραδοτέων γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:(1) Ο Ανάδοχος υποβάλλει κάθε Παραδοτέο με συνοδευτική επιστολή με την οποία αιτείται την παραλαβή του. (2) Η Αναθέτουσα Αρχή δια της ΕΠΠΕ αξιολογεί την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια του Παραδοτέου, σύμφωνα με την προδιαγραφή του.(3) Σε περίπτωση που η ΕΠΠΕ διαπιστώσει μη συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές κάθε Παραδοτέου κοινοποιεί στον Ανάδοχο έγγραφες παρατηρήσεις. Οι παρατηρήσεις αυτές αποστέλλονται στον Ανάδοχο εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημέρα υποβολής του Παραδοτέου.(4) Στην περίπτωση εμπρόθεσμης κοινοποίησης παρατηρήσεων της ΕΠΠΕ επί του Παραδοτέου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να επανυποβάλλει το Παραδοτέο με συμπληρωμένες τις διαπιστωθείσες ελλείψεις, με βάση τις παρατηρήσεις της Επιτροπής. Η επανυποβολή αυτή πρέπει να γίνεται εντός χρονικού διαστήματος που ορίζεται από την ΕΠΠΕ κατά την κοινοποίηση των παρατηρήσεών της, ανάλογα με το εύρος των απαιτούμενων αλλαγών. Το διάστημα αυτό δεν μπορεί να είναι

64

Page 65:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

μικρότερο των πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από τον Ανάδοχο των παρατηρήσεων της ΕΠΠΕ.(5) Όταν η Επιτροπή διαπιστώσει την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια του Παραδοτέου σύμφωνα με την προδιαγραφή του, προβαίνει στην σύνταξη και κοινοποίηση στον Ανάδοχο Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του Παραδοτέου.(6) Η οριστική παραλαβή του Έργου, πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση του συνόλου του Έργου και την παραλαβή και του τελευταίου παραδοτέου, με τη σύνταξη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής.(7) Τα πρακτικά οριστικής παραλαβής, ποιοτικής και ποσοτικής, θα αναφέρουν ρητά αφενός μεν τις εκτελεσθείσες εργασίες και αφετέρου το εμπρόθεσμο της παράδοσης και γενικά την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και

65

Page 66:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

66

Page 67:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ............................................................................................................................. 64

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ..............66

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.................................................67

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗΣ).............................................................................................671. Συνοπτική Περιγραφή της λειτουργίας της Α.Α...................................................................672. Φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση του έργου..........................................................673. Μοντέλο Διοίκησης Έργου...................................................................................................673.1. Αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης............683.2. Ομάδα Αυτεπιστασίας για την υποστήριξη υλοποίησης του έργου................................693.3. Ομάδα Έργου του Αναδόχου...........................................................................................703.3.1. Επικοινωνία και Συντονισμός με την Αναθέτουσα Αρχή.............................................713.3.2. Σχέδιο και Σύστημα Διαχείρισης Θεμάτων και Κινδύνων............................................723.4. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)............................................72

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ................................................................................................734. Περιγραφή των αναγκών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης...........................73

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.........................................................................................................745. Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου......................................745.1. Υποέργο 1. Πληροφοριακό Σύστημα Κύκλου Ζωής Κρατικών Οχημάτων........................745.1.1. Υποσύστημα Μητρώου Κρατικών Οχημάτων..............................................................745.1.2. Υποσύστημα-Λειτουργία Κτήσης Κρατικών Οχημάτων...............................................755.1.3. Υποσύστημα-Λειτουργία Κατανάλωσης Καυσίμων Κρατικών Οχημάτων...................765.1.4. Υποσύστημα-Λειτουργία Τεχνικού Ελέγχου και Συντήρησης Κρατικών Οχημάτων.....765.1.5. Υποσύστημα – Λειτουργία Διοδίων Κρατικών Οχημάτων και ελέγχου διαδρομών.. . .775.1.6. Υποσύστημα - Λειτουργία Ασφαλιστικής Κάλυψης Κρατικών Οχημάτων...................775.1.7. Υποσύστημα Παρακολούθησης Κίνησης Κρατικών Οχημάτων...................................775.1.8. Υποσύστημα – Λειτουργία Διοικητικών Αναφορών....................................................775.1.9. Υποσύστημα διαχείρισης οδηγών Κρατικών Οχημάτων..............................................795.1.10. Υποσύστημα - Λειτουργία συγκέντρωσης αιτημάτων Φορέων...................................795.2. Υπηρεσίες ψηφιοποίησης - καταχώρησης διοικητικών πράξεων....................................795.3. Υπηρεσίες Ανασχεδιασμού και Απλούστευσης διαδικασιών..........................................806. Υποέργο 2 – Εξοπλισμός......................................................................................................806.1. Περιβάλλον Ανάπτυξης και Μεταβολών.........................................................................806.2. Παραγωγικό Περιβάλλον.................................................................................................816.2.1. Πίνακες Συμμόρφωσης - Προδιαγραφές συστημάτων περιβάλλοντος ανάπτυξης και μεταβολών 826.2.1.1. Διακομιστές (servers)..................................................................................................826.2.1.2. Συστημικό λογισμικό web application τόσο για το παραγωγικό όσο και για το περιβάλλον ανάπτυξης και μεταβολών........................................................................................866.2.1.3. Βάση δεδομένων για παραγωγικό περιβάλλον και περιβάλλον ανάπτυξης και μεταβολών....................................................................................................................................886.2.1.4. Συσκευές εντοπισμού οχημάτων και ελέγχου κατανάλωσης καυσίμων.....................897. Μεθοδολογία Υλοποίησης - Παραδοτέα..............................................................................917.1. Υποέργο 1:.......................................................................................................................917.2. Υποέργο 2......................................................................................................................101

67

Page 68:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Παραδοτέα Υποέργου 2................................................................................................................1018. Εγγυήσεις - Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη...................................................................1029. Διάρκεια Σύμβασης – Χρόνοι παράδοσης..........................................................................105

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ....................................................................................................................108ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...........................................................................139ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΆΛΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ.......................................................................................................................................141ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ......................................................................142ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ......................................................................145ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII– ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ..................................................................................................149ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ...................................................149

68

Page 69:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

69

Page 70:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗΣ)

1. Συνοπτική Περιγραφή της λειτουργίας της Α.Α.Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Σύμφωνα με τον Οργανισμό του (Π.Δ. 133/2017), αποστολή του Υπουργείου είναι η διαρκής αναβάθμιση του προσωπικού, της οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, μέσα από το σχεδιασμό και την υλοποίηση μεταρρυθμιστικών πολιτικών. Για την επίτευξη της αποστολής του, το Υπουργείο, έχοντας επιτελικό και συντονιστικό, προς τους φορείς του Δημοσίου, ρόλο, προωθεί:α) την αξιολόγηση και τον εκσυγχρονισμό των δομών και των αρμοδιοτήτων της Δημόσιας Διοίκησης με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία της, την άρση των δυσλειτουργιών και των επικαλύψεων και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών της,β) τη συνεχή βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών και την προώθηση της πολιτικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, με στόχο την προσαρμογή και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δημοσίου στις εξελισσόμενες απαιτήσεις των πολιτών, της κοινωνίας και της οικονομίας,γ) την αποτελεσματική διαχείριση και ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού, με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας και την ενίσχυση του επαγγελματισμού στη Δημόσια Διοίκηση.

2. Φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση του έργου

- Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης (υπό την ιδιότητα του μετέχοντος στο έργο): Τμήμα Πολιτικής & Εποπτείας Κρατικών Οχημάτων

- Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων: Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού, Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Τελωνείου

- Υπουργείο Μεταφορών: Διεύθυνση Πληροφορικής- Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας- Αποκεντρωμένες Διοι- κήσεις

3. Μοντέλο Διοίκησης Έργου Για την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου υιοθετείται ένα μοντέλο διοίκησης και παρακολούθησης που βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, της Ομάδας Αυτεπιστασίας για την υποστήριξη υλοποίησης του έργου, της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου ΕΠΠΕ και της Ομάδας Διοίκησης Έργου του αναδόχου.

70

Page 71:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

3.1. Αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Σύμφωνα με το ΠΔ 133/2017 το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, και συγκεκριμένα το Τμήμα Πολιτικής και Εποπτείας Κρατικών Αυτοκινήτων που είναι μέρος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών έχει ως αρμοδιότητες: α. Το χειρισμό θεμάτων σχετικών με την προμήθεια, μίσθωση, χρήση, κίνηση, κυκλοφορία, κατ’ εξαίρεση οδήγηση, κατανάλωση καυσίμων των αυτοκινήτων οχημάτων των Υπηρεσιών, τον έλεγχο για τη διαπίστωση της εφαρμογής των σχετικών εντολών και οδηγιών από τις υπηρεσίες, καθώς και τη ρύθμιση κάθε συναφούς θέματος.β. Την άσκηση πολιτικής και εποπτείας − ελέγχου, δράσεων της Διοίκησης για θέματα Κρατικών Οχημάτων.γ. Την τήρηση γενικών Μητρώων των κυκλοφορούντων Κρατικών Οχημάτων και τον καθορισμό δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικά με τα Κυβερνητικά και Κρατικά Οχήματα.δ. Τη μεταβίβαση κατά κυριότητα σε Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. παντός είδους τροχοφόρων που ανήκουν στο Δημόσιο και η διάθεση σε δημόσιες υπηρεσίες οχημάτων που ανήκουν στο ελληνικό Δημόσιο.ε. Τις διαδικασίες πώλησης κρατικών αυτοκινήτων στις περιπτώσεις που βάσει νόμου προβλέπεται η εκποίηση κρατικών αυτοκινήτων από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.στ. Τις αποσύρσεις κρατικών αυτοκινήτων από τις Κεντρικές Υπηρεσίες του Δημοσίου και την εποπτεία αυτών από όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου σε συνάφεια με την τήρηση του μητρώου Κρατικών Οχημάτων.Παράλληλα το Τμήμα Τεχνικής Μέριμνας και Διαχείρισης Υποδομών της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης είναι αρμόδιο για:ζ. Την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη μέριμνα για την κίνηση και φύλαξη των υπηρεσιακών αυτοκινήτων και δικύκλων του Υ.Π.Δ.Α. καθώς και τη μέριμνα για την επισκευή και συντήρηση αυτών.Σύμφωνα με την παρούσα κατάσταση, οι διαδικασίες διακίνησης εγγράφων μεταξύ του Τμήματος Πολιτικής και Εποπτείας Κρατικών Οχημάτων και ενός πλήθους άλλων Φορέων του Δημόσιου Τομέα, όπως το Υπουργείο Μεταφορών, της Ανεξάρτητης Αρχή Δημοσίων Εσόδων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που έχουν την αρμοδιότητα για τη διαχείριση των οχημάτων που χρησιμοποιούνται από τους Δήμους, είναι δύσχρηστες και επιφέρουν καθυστερήσεις. Λόγω του ότι τα δεδομένα ανταλλάσσονται κυρίως μέσω της διακίνησης φυσικών εγγράφων, η πρόσβαση και η επεξεργασία τους καθίσταται δύσκολη έως και αδύνατη, ειδικά κάτω από την πίεση του φόρτου εργασίας. Επιπλέον, σύμφωνα με την παρούσα κατάσταση, το μητρώο κρατικών οχημάτων που τηρείται δεν είναι πάντα επικαιροποιημένο, με αποτέλεσμα να καθίσταται δυσχερής η διαμόρφωση μιας πλήρους εικόνας του στόλου των κρατικών οχημάτων, έτσι ώστε να είναι σε θέση

71

Page 72:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ανά πάσα στιγμή οι αρμόδιες μονάδες να απαντήσουν άμεσα σε ερωτήματα σχετικά με αυτόν. Ως εκ τούτου, το Τμήμα Πολιτικής και Εποπτείας Κρατικών Οχημάτων δεν δύναται να ασκήσει ευέλικτα, άμεσα και αποτελεσματικά κάποιες από τις αρμοδιότητές του. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η απλούστευση διαδικασιών και η δημιουργία ενός Πληροφοριακού Συστήματος, το οποίο θα είναι σε θέση να τηρεί όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με τον κύκλο ζωής των Κρατικών Οχημάτων. Οι αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες συνεργάζονται με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους στο έργο (φορείς, όργανα διοίκησης, οργανωτικές μονάδες, ομάδες έργου) με στόχο να εξασφαλιστεί ότι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του έργου εξυπηρετούν τους στόχους και ικανοποιούν τις επιχειρησιακές και λειτουργικές απαιτήσεις που έχουν τεθεί.

3.2. Ομάδα Αυτεπιστασίας για την υποστήριξη υλοποίησης του έργου

Η Ομάδα Αυτεπιστασίας συντονίζει και υλοποιεί ενέργειες που υποστηρίζουν συγκεκριμένες δραστηριότητες του έργου. Συγκεκριμένα, υποστηρίζει τη διαδικασία αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης, των αναγκών και απαιτήσεων των τελικών χρηστών και διαμορφώνει προτάσεις για την απλούστευση των σχετικών επιχειρησιακών διαδικασιών. Επίσης, συντονίζει και υποστηρίζει τη διαδικασία αξιολόγησης του νέου πληροφοριακού συστήματος, την προετοιμασία του περιβάλλοντος υποδοχής του και την ομαλή ενσωμάτωσή του στους εμπλεκόμενους φορείς μέσω του ορισμού επιχειρησιακών σεναρίων ελέγχου και των προτάσεων διορθωτικών κινήσεων, κυρίως μετά το πέρας της πιλοτικής λειτουργίας, αλλά και μέσω της υποστήριξης των χρηστών στην καθημερινή τους εργασία κατά τη φάση παραγωγικής λειτουργίας.Η δράση της Ομάδας Αυτεπιστασίας για το έργο συνδέεται κυρίως με τα ακόλουθα αντικείμενα:

Συγκέντρωση στοιχείων προς καταγραφή διαδικασιών που σχετίζονται με τα κρατικά αυτοκίνητα στις αρμόδιες υπηρεσίες

Συγκέντρωση της νομοθεσίας και των εγκυκλίων που αξιοποιούνται στο πλαίσιο λειτουργίας των αρμοδίων φορέων

Διατύπωση λειτουργικών απαιτήσεων Σχεδιασμός επιχειρησιακών σεναρίων ελέγχου της λειτουργίας του

πληροφοριακού συστήματος Διαμόρφωση πλάνου αξιοποίησης του νέου πληροφοριακού συστήματος

από τους εμπλεκόμενους φορείς, όπου θα περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και η κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων στο προσωπικό του εκάστοτε φορέα, καθώς και η χρήση των συσκευών εντοπισμού

Αξιολόγηση της λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της προσφερόμενης λειτουργικότητας των συσκευών εντοπισμού

Υποστήριξη των χρηστών του εκάστοτε φορέα κατά την παραγωγική

72

Page 73:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

λειτουργία

3.3. Ομάδα Έργου του Αναδόχου

Επικεφαλής της Ομάδας Έργου θα τεθεί στέλεχος που θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστο πανεπιστημιακό δίπλωμα, μεταπτυχιακές σπουδές και τουλάχιστον πενταετή εμπειρία στην υλοποίηση / διοίκηση έργων εφαρμογής συστημάτων πληροφορικής στη δημόσια διοίκηση. Ο/Η Υπεύθυνος/η Έργου θα συμμετέχει στο έργο καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ανάλογα με τη φύση του εκάστοτε παραδοτέου. Θα έχει την ευθύνη συνολικού συντονισμού της Ομάδας Έργου του Αναδόχου και της ομαλής διεξαγωγής του έργου σε καθημερινή βάση, θα εποπτεύει τις εργασίες όλων των μελών της ομάδας και των επί μέρους υπο-ομάδων και θα είναι ο κύριος φορέας επικοινωνίας με την Αναθέτουσα Αρχή. Με δεδομένη τη διάρκεια του έργου και τις υψηλές διοικητικές απαιτήσεις που αυτό παρουσιάζει, κρίνεται επίσης απαραίτητος ο ορισμός Αναπληρωτή Υπεύθυνου Έργου, που θα τον αντικαθιστά κατά την απουσία του. Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου απαιτείται να έχει αντίστοιχα προσόντα με τον Υπεύθυνο Έργου. Για την εξασφάλιση της ομαλής υλοποίησης του έργου, ο Υπεύθυνος Έργου φροντίζει ώστε ανά πάσα στιγμή ο Αναπληρωτής του να είναι πλήρως ενημερωμένος για την κατάσταση του έργου, τα προβλήματα και τα ανοικτά θέματα.Πέραν του Υπεύθυνου Έργου και του Αναπληρωτή του, η Ομάδα Έργου θα πρέπει να περιλαμβάνει επιστημονικά και τεχνικά στελέχη πλήρους ή μερικής απασχόλησης με ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση σε συναφές γνωστικό αντικείμενο, γνώσεις και εμπειρία (τουλάχιστον τριετή) σχετικές με το αντικείμενο που θα αναλάβουν, ώστε να είναι σε θέση να διεκπεραιώσουν με επιτυχία τις απαιτούμενες εργασίες επικεφαλής υπο-ομάδων, καθοδηγώντας και αξιοποιώντας τα λιγότερο έμπειρα στελέχη που θα συμπληρώνουν την Ομάδα Έργου.Συγκεκριμένα, στην Ομάδα Έργου του Αναδόχου θα συμμετέχουν εμπειρογνώμονες και στελέχη διαφόρων ειδικοτήτων. Ενδεικτικά (αλλά όχι περιοριστικά) απαιτούνται:

Ειδικοί στην ανάλυση και σχεδιασμό συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών με οριζόντιο χαρακτήρα για τη δημόσια διοίκηση

Ειδικοί στην ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών με χρήση σύγχρονων αρχιτεκτονικών μοντέλων και εργαλείων υλοποίησης και διαχείρισης

Ειδικοί στην υλοποίηση συστημάτων γεωχωρικών πληροφοριών (GIS) Ειδικοί στην ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής που προωθούν την

ανοιχτή διάθεση και επαναχρησιμοποίηση της πληροφορίας Ειδικοί στην μοντελοποίηση και τον ανασχεδιασμό επιχειρησιακών

διαδικασιών (BPR) Ειδικοί στην εφαρμογή διαδικασιών και τεχνικών διασφάλισης ποιότητας και

ελέγχου ποιότητας σε πληροφοριακά συστήματα οριζόντιου χαρακτήρα

73

Page 74:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Ειδικοί στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων

Ειδικοί στη ψηφιοποίηση αρχείων Ειδικοί στην προστασία προσωπικών δεδομένων Νομικοί συνεργάτες για τη σύνταξη προσχεδίων διατάξεων για την

απλούστευση των διαδικασιών εφόσον υπάρχουν περιορισμοί στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να παρουσιάσουν στην προσφορά τους στελέχη με τα παραπάνω χαρακτηριστικά και εμπειρία για κάλυψη των αναγκών κατ’ ελάχιστο για τους ρόλους που προαναφέρθηκαν. Επισημαίνεται ότι ένα στέλεχος δεν μπορεί να παρουσιάζεται σε περισσότερες από μία από τις παραπάνω εξειδικεύσεις εκτός αν υπάρχει ειδική και επαρκής αιτιολόγηση που αθροιστικά συγκεντρώνει τα προσόντα και την εμπειρία των ανωτέρων στελεχών (π.χ. πολλαπλές εξειδικεύσεις και εμπειρία πολλαπλάσια της τριετούς). Τέλος, η Ομάδα Έργου πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη γραμματειακή υποστήριξη υψηλού επιπέδου, η οποία, πέραν των γραμματειακών καθηκόντων θα πρέπει να προσφέρει και υπηρεσίες διαχείρισης Γραφείου Έργου (project office) διαθέτοντας προς τούτο, τουλάχιστον διετή σχετική επαγγελματική εμπειρία.Αντικατάσταση του Υπεύθυνου, του Αναπληρωτή Υπεύθυνου και των μελών της Ομάδας Έργου του Αναδόχου επιτρέπεται να γίνεται από τον Ανάδοχο με άτομα τουλάχιστον ισοδύναμων προσόντων, μόνο για εξαιρετικούς λόγους και πάντοτε μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να περιγράψουν τους βασικούς άξονες ενός ολοκληρωμένου συστήματος διοίκησης του έργου, καθορίζοντας τόσο την εσωτερική δομή, τους ρόλους, τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και τις διαδικασίες επικοινωνίας της Ομάδας Έργου, όσο και τις εξωτερικές διεπαφές της και τον τρόπο συνεργασίας με τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής.Η Αναθέτουσα Αρχή, σε περίπτωση που διαπιστώσει αδυναμία συγκεκριμένων στελεχών να επιτελέσουν επιτυχώς τον προβλεπόμενο ρόλο τους, ακολουθώντας τα προβλεπόμενα από τη διαδικασία παρακολούθησης του έργου, μπορεί να ζητήσει την αντικατάστασή τους από νέα στελέχη που θα τεθούν και πάλι υπό την έγκρισή της.

3.3.1. Επικοινωνία και Συντονισμός με την Αναθέτουσα Αρχή Ο τρόπος επικοινωνίας του Αναδόχου με τα όργανα διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής και όλους τους εμπλεκόμενους είναι καθοριστικός παράγοντας, ώστε να επιτευχθεί:

Η συνεχής ενημέρωση του Αναδόχου για τους σχετικούς στόχους και προτεραιότητες της Αναθέτουσας Αρχής, όπως αυτές διαμορφώνονται, προκειμένου τα στελέχη της Ομάδας Έργου να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά στην κάλυψή τους.

74

Page 75:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Η παράλληλη μεθόδευση της υλοποίησης των παραδοτέων του Αναδόχου. Η κάλυψη ad hoc αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής για συγκεκριμένη

υποστήριξη σε επιμέρους θέματα που ενδεχομένως προκύψουν στην πορεία εξέλιξης των εργασιών και μπορούν να υποστηριχθούν, στο πλαίσιο της Σύμβασης, από τα μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου.

Η ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης και η διασφάλιση ότι οι υπηρεσίες του Αναδόχου θα παρέχονται σε στενή συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή.

Η επιτυχής διαχείριση αλλαγών, θεμάτων και κινδύνων. Η παροχή και διάθεση εργαλείων για απομακρυσμένη συνεργασία ιδιαίτερα

με τις αποκεντρωμένες διοικήσεις σε όλη την Ελλάδα.

Για την υποστήριξη της επικοινωνίας των εμπλεκομένων, ο Ανάδοχος καλείται να παρουσιάσει συνοπτικό Σχέδιο Επικοινωνίας, βασικός στόχος του οποίου είναι η εξασφάλιση της απαραίτητης ενημέρωσης ώστε όλοι οι ανθρώπινοι πόροι να εργάζονται για την επίτευξη των στόχων του έργου και όλα τα ενδεχόμενα προβλήματα να αντιμετωπίζονται με οργανωμένο και αποτελεσματικό τρόπο. Η επικοινωνία του Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή θα καθοριστεί και θα συστηματοποιηθεί σε όλα τα επίπεδα του Μοντέλου Διοίκησης. Στόχος είναι η Διοίκηση του Έργου να λαμβάνει έγκαιρα ορθές αποφάσεις έχοντας εξασφαλίσει μέσω των διαδικασιών επικοινωνίας πλήρη, έγκαιρη, αξιόπιστη και αντικειμενική ενημέρωση για τα κρίσιμα θέματα και τις εναλλακτικές προοπτικές.

3.3.2. Σχέδιο και Σύστημα Διαχείρισης Θεμάτων και Κινδύνων Στο πλαίσιο του έργου, ο Ανάδοχος θα εφαρμόσει σύστημα διαχείρισης Θεμάτων και Κινδύνων (δυνατόν να είναι και δύο διακριτά συστήματα). Το σύστημα θα διασφαλίζει την ομαλή εξέλιξη όλων των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το Έργο, προβλέποντας έγκαιρα όλα τα προβλήματα που παρουσιάζονται ή ενδεχομένως παρουσιαστούν. Σκοπός είναι η επίλυση των θεμάτων που αναφύονται κατά την υλοποίηση του έργου, ο έγκαιρος εντοπισμός των πιθανών κινδύνων που απειλούν την υλοποίηση του συνολικού Έργου και ο σχεδιασμός του βέλτιστου τρόπου αντιμετώπισής τους. Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να παρουσιάσει συνοπτικά το προτεινόμενο σχέδιο διαχείρισης θεμάτων και κινδύνων που θα εφαρμόσει ανταποκρινόμενος στις απαιτήσεις του έργου αναφέροντας και την αλληλεπίδραση με όλους τους εμπλεκόμενους.Τα ανωτέρω θα πρέπει να περιγράφονται και τεκμηριώνονται επαρκώς στην τεχνική προσφορά του υποψήφιού αναδόχου.

3.4. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου συγκροτείται σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 και έχει ως βασική αρμοδιότητα την παραλαβή των υπηρεσιών του έργου. Η ΕΠΠΕ συνεργάζεται με τις Αρμόδιες Υπηρεσιακές Μονάδες του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης που διοικούν τη σύμβαση για την εξασφάλιση της ομαλής και επιτυχούς υλοποίησης του

75

Page 76:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

έργου με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί. Με στόχο την εξασφάλιση πλήρους συμμόρφωση ως προς τις προδιαγραφές κάθε Παραδοτέου, η ΕΠΠΕ δύναται, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να ζητήσει γνωμοδότηση ή συμβουλευτική εισήγηση από τις αρμόδιες Υπηρεσιακές Μονάδες του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και από την Ομάδα Αυτεπιστασίας κατά την αξιολόγηση της ποσοτικής και ποιοτικής επάρκειας των Παραδοτέων.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4. Περιγραφή των αναγκών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης Το Τμήμα Πολιτικής και Εποπτείας Κρατικών Οχημάτων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης είναι αρμόδιο για την ομαλή και αποδοτική διαχείριση του στόλου των Κρατικών Οχημάτων της χώρας, τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως από όλους τους Φορείς του Δημοσίου Τομέα. Το τμήμα Τεχνικής Μέριμνας και Διαχείρισης Υποδομών είναι αρμόδιο μεταξύ άλλων για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη μέριμνα για την κίνηση και φύλαξη των υπηρεσιακών αυτοκινήτων και δικύκλων του Υπουργείου, τη μέριμνα για την επισκευή και συντήρηση αυτών καθώς και για τη λήψη μέτρων για ζητήματα ενεργειακής αναβάθμισης των οχημάτων και κτηριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου.Από την αρμοδιότητα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης εξαιρούνται τα περιπολικά της Ελληνικής Αστυνομίας, τα Πυροσβεστικά Οχήματα και τα Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Οι ανάγκες του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ως ο Φορέας που φέρει την αρμοδιότητα των Κρατικών Οχημάτων, μπορούν να συνοψισθούν στα παρακάτω σημεία:

1. Τήρηση πλήρους και επικαιροποιημένου Μητρώου Κρατικών Οχημάτων με δεδομένα που αφορούν ολόκληρο τον Κύκλο Ζωής του οχήματος, καθώς και την καθημερινή λειτουργία του (περιγραφικά στοιχεία οχήματος, τρόπος απόκτησης, λειτουργικά έξοδα, στοιχεία βλαβών και επισκευών).

2. Εξέταση αιτημάτων Φορέων για νέα οχήματα και βελτιστοποίηση της αξιοποίησης των διαθέσιμων οχημάτων (προσφορά) με βάση τις ανάγκες των φορέων (ζήτηση).

3. Εξέταση αιτημάτων Φορέων για θέματα καθημερινής λειτουργίας που αφορούν στην κυκλοφορία των Κρατικών Οχημάτων και υποβοήθηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

4. Ελαχιστοποίηση λειτουργικών εξόδων.5. Παρακολούθηση καθημερινής πορείας οχημάτων (πιλοτικά).

Οι παραπάνω ανάγκες δημιουργούν με τη σειρά τους αυξημένη ανάγκη σε επικαιροποιημένη πληροφόρηση και ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη ενός Πληροφοριακού Συστήματος Κύκλου Ζωής Κρατικών Οχημάτων μέσα στο οποίο να τηρούνται όλα τα δεδομένα σχετικά με τα οχήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της

76

Page 77:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

λογοδοσίας, το Τμήμα Εποπτείας Κρατικών Οχημάτων και το Τμήμα Τεχνικής Μέριμνας και Διαχείρισης Υποδομών θα πρέπει αφενός να είναι σε θέση να τεκμηριώνουν την κάθε απόφαση που λαμβάνεται σε σχέση με τα Κρατικά Οχήματα, αλλά και να είναι σε θέση να απαντούν σε όλα τα ερωτήματα αναφορικά με αυτά. Δεδομένων των παραπάνω το Υπουργείο συμμετέχει επίσης στο έργο OpenGov Intelligence1 (OGI), το οποίο χρηματοδοτείται από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα αποτελέσματα του οποίου (υπηρεσίες, σύνολα δεδομένων, κ.α.) θα αξιοποιηθούν κατά την υλοποίηση του παρόντος έργου.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5. Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου

5.1. Υποέργο 1. Πληροφοριακό Σύστημα Κύκλου Ζωής Κρατικών Οχημάτων Αντικείμενο της Σύμβασης είναι ο σχεδιασμός και η δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη της διαχείρισης του στόλου Κρατικών Οχημάτων. Λόγω του μεγάλου όγκου δεδομένων που θα τηρούνται και ανταλλάσσονται, το Πληροφοριακό Σύστημα είναι προτιμότερο να είναι οργανωμένο σε υποσυστήματα, τα οποία περιγράφονται παρακάτω:

5.1.1. Υποσύστημα Μητρώου Κρατικών ΟχημάτωνΣτο συγκεκριμένο υποσύστημα θα πρέπει να τηρούνται όλα τα περιγραφικά δεδομένα των κρατικών οχημάτων. Το σύστημα θα πρέπει να τηρεί ιστορικά στοιχεία από τα οποία θα πρέπει να προκύπτουν όλες οι αλλαγές στα στοιχεία του κάθε οχήματος (π.χ. αλλαγή στον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος). Για τη μοναδική ταυτοποίηση του κάθε οχήματος μπορεί να χρησιμοποιείται ο Αριθμός Πλαισίου Κινητήρα ή άλλο στοιχείο που θα αποφασιστεί στη μελέτη εφαρμογής του έργου. Στο συγκεκριμένο υποσύστημα θα πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά τουλάχιστον:

1. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, όπως ενδεικτικά:

a. Αριθμός Πλαισίου Κινητήραb. Αριθμός Κρατικής Πινακίδαςc. Αριθμός Συμβατικής Πινακίδας (αν υπάρχει)d. Μάρκαe. Μοντέλοf. Χρώμαg. Τύπος Οχήματοςh. Καύσιμοi. Ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας

1 http :// www . opengovintelligence . eu /

77

Page 78:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

j. Αριθμός επιβατών

k. Στοιχεία ταυτοποίησης του αυτοκινήτου από άλλα πληροφοριακά συστήματα π.χ. ΔΔΔΥ

l. Γεωγραφικά όρια κίνησης του οχήματος

2. Στοιχεία που αφορούν στην κτήση και χρήση του οχήματος, όπως π.χ.a. Φορέας που ανήκει το όχημαb. Φορέας που χρησιμοποιεί το όχημα

c. Ανάγκη που καλύπτει το όχημα στο συγκεκριμένο Φορέα

Στο πλαίσιο αυτό το σύστημα θα πρέπει να τηρεί ιστορικά την εξέλιξη των φορέων, όπως αυτοί καταχωρούνται από τους χρήστες και επικαιροποιούνται από το σύστημα της Διαύγειας και το Ψηφιακό Οργανόγραμμα.Αναφορικά με τα στοιχεία που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας του κάθε οχήματος, αυτά τηρούνται ήδη σε Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Μεταφορών για το σύνολο των οχημάτων που κυκλοφορούν εντός της ελληνικής επικράτειας. Το Πληροφοριακό Σύστημα Κύκλου Ζωής Κρατικών Οχημάτων θα διαλειτουργεί με το Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Μεταφορών προκειμένου να είναι σε θέση να αποτυπώνει σε πραγματικό χρόνο οποιαδήποτε αλλαγή αφορά στα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας ενός οχήματος αλλά και να παρακολουθεί την εκτέλεση αποφάσεων όπως π.χ. απόσυρση αυτοκινήτων μεταβίβαση σε άλλο φορέα, παραχώρηση στη ΔΔΔΥ κλπ.

5.1.2. Υποσύστημα-Λειτουργία Κτήσης Κρατικών ΟχημάτωνTο συγκεκριμένο υποσύστημα θα πρέπει να τηρεί δεδομένα σχετικά με τον τρόπο απόκτησης του κάθε Κρατικού Οχήματος. Ενδεικτικά αναφέρονται σαν τρόποι απόκτησης των Κρατικών Οχημάτων:

1. Η παραχώρηση από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Κρατικού Υλικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

2. Η αγορά από το ελεύθερο εμπόριο (δηλαδή από ιδιώτες εμπόρους οχημάτων).

3. Η χρηματοδοτική μίσθωση4. Από συμβάσεις παραχώρησης 5. Οι δωρεές από ιδιώτες

Αναφορικά με την αγορά από το ελεύθερο εμπόριο, κρίνεται σκόπιμο, για λόγους εξοικονόμησης πόρων, να εξετάζεται συμπληρωματικά η δυνατότητα παραχώρησης στους Φορείς οχημάτων από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Κρατικού Υλικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρχει διασύνδεση με το Πληροφοριακό Σύστημα που χρησιμοποιεί η εν λόγω Υπηρεσία για τη διαχείριση της αποθήκης του υλικού της, προκειμένου το Τμήμα Εποπτείας Κρατικών Οχημάτων να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τα διαθέσιμα οχήματα και τα περιγραφικά χαρακτηριστικά τους. Στις περιπτώσεις αγοράς από το ελεύθερο

78

Page 79:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

εμπόριο, θα πρέπει να τηρούνται στο σύστημα τα βασικά στοιχεία για την έγκριση της προμήθειας όπως τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και ο προϋπολογισμός. Όταν υλοποιηθεί η προμήθεια τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να αντλούνται αυτόματα από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων και το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων με χρήση μοναδικών αριθμών όπως ο Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ).

5.1.3. Υποσύστημα-Λειτουργία Κατανάλωσης Καυσίμων Κρατικών Οχημάτων Το συγκεκριμένο υποσύστημα θα πρέπει να παρέχει δεδομένα αναφορικά με την κατανάλωση καυσίμων των κρατικών οχημάτων. Τα δεδομένα θα πρέπει να αφορούν τόσο στην κατανάλωση σε λίτρα, όσο και στο κόστος των καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων. Στα οχήματα που θα τοποθετηθούν συσκευές εντοπισμού με αισθητήρα στάθμης καυσίμου, θα πρέπει να μεταφέρονται με αυτοματοποιημένο τρόπο τα δεδομένα κατανάλωσης από τις συσκευές αυτές στο υποσύστημα. Για τα υπόλοιπα οχήματα, τα δεδομένα θα πρέπει να καταχωρούνται σε περιοδική βάση από τους χρήστες που θα οριστούν για τον κάθε φορέα που διαχειρίζεται κρατικά οχήματα. Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης και οπτικοποίησης στατιστικών στοιχείων κατανάλωσης καυσίμου των αυτοκινήτων.

Στην περίπτωση που τα οχήματα τροφοδοτούνται με καύσιμα από τα πρατήρια της Ελληνικής Αστυνομίας, θα πρέπει να γίνεται μεταφορά δεδομένων απευθείας από το αντίστοιχο Πληροφοριακό Σύστημα της Ελληνικής Αστυνομίας. Για την εκτίμηση της κοστολόγησης της κατανάλωσης των καυσίμων θα λαμβάνονται υπόψη είτε πραγματικά τιμολόγια, είτε δεδομένα που παρέχονται μέσω ανοιχτών δεδομένων όπως π.χ. το παρατηρητήριο τιμών υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

5.1.4. Υποσύστημα-Λειτουργία Τεχνικού Ελέγχου και Συντήρησης Κρατικών Οχημάτων

Στο συγκεκριμένο υποσύστημα θα πρέπει να περιέχονται δεδομένα που αφορούν: 1. Στην τακτική συντήρηση των οχημάτων2. Στους τακτικούς ελέγχους των οχημάτων από τα Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου

Οχημάτων 3. Στις Κάρτες Καυσαερίων των οχημάτων4. Στις έκτακτες επισκευές των οχημάτων σε περίπτωση βλάβης

Αναφορικά με τα δεδομένα των τακτικών ελέγχων από τα Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων από το Πληροφοριακό Σύστημα των δημόσιων ΚΤΕΟ. Επιπλέον, το σύστημα θα πρέπει να είναι σε θέση να στέλνει ειδοποιήσεις στο χρήστη που αφορούν:

Στην επερχόμενη λήξη της Κάρτας Καυσαερίων Στον επόμενο Τεχνικό Έλεγχο του οχήματος Στην επόμενη συντήρηση του οχήματος

79

Page 80:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Στην αλλαγή των ελαστικών του οχήματος βάσει των χιλιομέτρων που έχουν διανυθεί

5.1.5. Υποσύστημα – Λειτουργία Διοδίων Κρατικών Οχημάτων και ελέγχου διαδρομών

Στο παρόν υποσύστημα θα πρέπει να τηρούνται δεδομένα αναφορικά με τη διέλευση των οχημάτων από σταθμούς διοδίων σε όλους τους αυτοκινητόδρομους της χώρας, καθώς και το χρηματικό τίμημα που καταβάλλεται κάθε φορά. Για το παρόν υποσύστημα κρίνεται σκόπιμο για λόγους διαφάνειας να διερευνηθεί η δυνατότητα διασύνδεσης και μεταφοράς δεδομένων απευθείας από τα Πληροφοριακά Συστήματα των αυτοκινητοδρόμων χωρίς να απαιτείται η εισαγωγή τους από το χρήστη, είτε από τους αισθητήρες που θα τοποθετηθούν στα αυτοκίνητα σε συνδυασμό με κατάλληλα γεωγραφικά υπόβαθρα.

5.1.6. Υποσύστημα - Λειτουργία Ασφαλιστικής Κάλυψης Κρατικών Οχημάτων Στο παρόν υποσύστημα θα πρέπει να τηρούνται δεδομένα αναφορικά με τα ασφαλιστήρια των Κρατικών Οχημάτων. Θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα τα δεδομένα να μεταφέρονται αυτόματα από το υφιστάμενο Πληροφοριακό Σύστημα που τηρεί Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων. Το υποσύστημα θα πρέπει να είναι σε θέση να στέλνει ειδοποιήσεις για την επερχόμενη λήξη των ασφαλιστηρίων.Παράλληλα για τα αυτοκίνητα που ασφαλίζονται από το Ελληνικό Δημόσιο θα πρέπει να γίνεται η καταγραφή των περιστατικών ατυχημάτων και των ποσών αποζημίωσης που λαμβάνουν οι δικαιούχοι.

5.1.7. Υποσύστημα Παρακολούθησης Κίνησης Κρατικών ΟχημάτωνΤο συγκεκριμένο υποσύστημα θα πρέπει να συγκεντρώνει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα κίνησης των οχημάτων. Ακόμη, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας των οχημάτων σε πραγματικό χρόνο σε ψηφιακό χάρτη, να προβάλλονται το στίγμα και τα στοιχεία εκάστου οχήματος (ακριβής θέση και χρόνος, όρια κίνησης, (διακριτή) κατάσταση οχήματος (σταθμευμένο, ακίνητο με αναμμένη τη μηχανή, σε κίνηση), κατανάλωση καυσίμου, αποτύπωση πορείας κ.λπ) τόσο σε παρόντα όσο και σε παρελθόντα χρόνο (τήρηση ιστορικών στοιχείων, αποτύπωση διαδρομών (route history playback), ημερήσιας δραστηριότητας αυτοκινήτου (διαδρομές, σταθμεύσεις, χρόνοι πορείας κ.λπ), στοιχεία κατανάλωσης καυσίμου κ.λπ), όπως και η δυνατότητα αναζήτησης και οπτικοποίησης στατιστικών στοιχείων κίνησης και κατανάλωσης καυσίμου των αυτοκινήτων.

Ας σημειωθεί ότι τα υποσυστήματα κατανάλωσης καυσίμου και παρακολούθησης κίνησης υλοποιούνται από ενιαίο διαδραστικό υποσύστημα διαχείρισης των οχημάτων (fleet management). Η διαχείριση κρατικών οχημάτων θα αφορά, σε αρχικό στάδιο, μια ομάδα από 80 οχήματα. Σε κάθε επιλεγμένο όχημα θα τοποθετηθεί συσκευή, η οποία, μεταξύ άλλων, θα ενσωματώνει σύστημα

80

Page 81:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

παγκόσμιου προσδιορισμού θέσης, μονάδα επικοινωνίας με δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, δυνατότητα παρακολούθησης στάθμης καυσίμων και αποθήκευση μεγάλου αριθμού εγγραφών δεδομένων. Τα δεδομένα που θα αποστέλλονται από τις εν λόγω συσκευές θα πρέπει να αποθηκεύονται για περαιτέρω επεξεργασία. Τα οχήματα που θα επιλεγούν θα ανήκουν είτε στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης είτε σε άλλους φορείς.

5.1.8. Υποσύστημα – Λειτουργία Διοικητικών ΑναφορώνΤο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει τη διοικητική αρμοδιότητα των Κρατικών Οχημάτων και ως εκ τούτου υπάρχει η ανάγκη διοικητικών αναφορών. Διαβάζοντας τα δεδομένα από τα παραπάνω υποσυστήματα, καθώς και από τρίτες πηγές, θα πρέπει να υπάρχουν έτοιμες αναφορές:

Σε σχέση με την κτήση των οχημάτων, Σε σχέση με τη χρήση των οχημάτων, Σε σχέση το κόστος διαχείρισης, Σε σχέση με τον προγραμματισμό ενεργειών (π.χ. συντήρησης), Σε σχέση με την κατανάλωση καυσίμου, Άλλες αναφορές που θα προκύψουν από τις ανάγκες των χρηστών

Για τις πληροφορίες που εμπεριέχονται στα υποσυστήματα του πληροφοριακού συστήματος και θα επιλεγούν, θα παρασχεθεί η δυνατότητα εξαγωγής τους ως διαρθρωμένα σύνολα δεδομένων (datasets) σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, με πρόβλεψη για την επιλογή των πεδίων προς εξαγωγή με φιλικό προς τον χρήστη τρόπο (φόρμα) και για τον σκοπό της διάθεσης αυτών προς περαιτέρω χρήση, κατά τις διατάξεις του Ν. 4305/2014 και του συναφούς θεσμικού πλαισίου, που διατίθεται από την ιστοσελίδα του εθνικού αποθετηρίου www . data . gov . gr μέσω χρήσης API.Η εθνική πύλη ανοιχτών δεδομένων www . data . gov . gr έχει αναπτυχθεί σε πλατφόρμα ανάπτυξης: Python / CKAN

Ο ανάδοχος οφείλει για κάθε σύνολο δεδομένων, που θα παρέχει αυτοματοποιημένα στη πύλη www . data . gov . gr , να περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:

1. Τίτλο: εισάγεται ένας περιγραφικός τίτλος του συνόλου2. Περιγραφή: εισάγονται χρήσιμες πληροφορίες για το σύνολο3. Ετικέτες: Αποτελεί ένα επιπλέον είδος κατηγοριοποίησης με λέξεις κλειδιά4. Άδεια: επιλέγεται η μία από τις προκαθορισμένες άδειες για την

αδειοδότηση του συνόλου. Στην περίπτωση που έχει επιλεχθεί από τον φορέα η χρήση προσαρμοσμένης άδειας για αυτό το σύνολο, το πεδίο “Άδεια” μένει κενό και συμπληρώνεται αντιστοίχως το πεδίο “Προσαρμοσμένη Άδεια” με το αντίστοιχο URL

5. Φορέας: επιλέγεται ο αντίστοιχος φορέας

81

Page 82:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

6. Ορατότητα: γίνεται επιλογή μεταξύ των τιμών “Ιδιωτικό-Δημόσιο”. Εφόσον επιλεχθεί η τιμή “Δημόσιο” το σύνολο δεδομένων είναι ορατό σε όλους ενώ με την τιμή “Ιδιωτικό” μόνο στους πιστοποιημένους χρήστες του φορέα.

7. Πηγή: Παρέχεται URL, εφόσον υπάρχει.8. Έκδοση: Αριθμός έκδοσης9. Δημιουργός: Η οργανωτική μονάδα η οποία παράγει το σύνολο δεδομένων

(π.χ. διεύθυνση, τμήμα, υπηρεσία)10. e-mail δημιουργού: Το email της οργανωτικής μονάδας11. Υπεύθυνος Συντήρησης: Το όνομα του υπευθύνου για την ανάρτηση και

ανανέωση του συνόλου δεδομένων12. e-mail Υπευθύνου Συντήρησης: Το υπηρεσιακό email του υπευθύνου13. Προσαρμοσμένο Πεδίο: Με την χρήση των προσαρμοσμένων πεδίων

μπορούν να προστεθούν νέα πεδία μεταδεδομένων για το συγκεκριμένο σύνολο, που τυχόν κρίνει απαραίτητα ο φορέας, όπως λ.χ. ρυθμός ανανέωσης ή γεωγραφική κάλυψη.

14. Αυτά καθ’ αυτά τα δεδομένα με τη μορφή συνδέσμου ή αρχείου, το όνομά τους και μια σύντομη περιγραφή τους.

Τα σύνολα δεδομένων που θα διατεθούν θα περιγράφονται σε εμπλουτισμένους μορφότυπους μεταδεδομένων και ταξινομούνται σύμφωνα με τυποποιημένα λεξιλόγια (DCAT, EUROVOC, ADMS κ.λπ.) ώστε να διευκολύνεται η αναζήτηση και η διαλειτουργικότητα. Επίσης θα είναι προσβάσιμα υπό μορφή αποτύπωσης δεδομένων «data dump» (μαζική εξαγωγή δεδομένων) καθώς και μέσω διασυνδέσεων προγραμματισμού εφαρμογών (Application programming interfaces - API) ώστε να διευκολύνεται η αυτόματη επεξεργασία.Τα εν λόγω θα αποφασίζονται κατά την πορεία υλοποίησης του έργου σε συνεργασία με τις υπηρεσίες που διοικούν τη σύμβαση.Εν προκειμένω, για όσα σύνολα επιλέγονται κατά τα ανωτέρω, θα πρέπει να υλοποιηθεί η δυνατότητα εξαγωγής / αυτόματης ανάρτησης στην εθνική πύλη www . data . gov . gr σε οποιονδήποτε από τα κατωτέρω ελεύθερα πρότυπα:

Comma Seperated Value (.csv) Extensible Markup Language (.xml) Resource Description Framework (.rdf) JavaScript Object Notation (.json)

5.1.9. Υποσύστημα διαχείρισης οδηγών Κρατικών ΟχημάτωνΣτο συγκεκριμένο υποσύστημα θα πρέπει να τηρούνται τα στοιχεία της άδειας οδήγησης των οδηγών, καθώς και να γίνεται ανάθεση του κάθε οχήματος σε έναν ή περισσότερους οδηγούς. Τα δεδομένα των αδειών οδήγησης θα πρέπει να παρέχονται μέσω διασύνδεσης με αντίστοιχο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Μεταφορών. Επίσης είναι σκόπιμο να τηρούνται στο σύστημα στοιχεία του φακέλου του κάθε οδηγού (π.χ. εμπλοκή σε ατυχήματα κατά την εκτέλεση υπηρεσίας, βλάβες που δηλώθηκαν κ.λπ.)

82

Page 83:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

5.1.10. Υποσύστημα - Λειτουργία συγκέντρωσης αιτημάτων ΦορέωνΜετά από τη θέση σε λειτουργία του εν λόγω Πληροφοριακού Συστήματος, τα αιτήματα των Φορέων αναφορικά με τα Κρατικά Οχήματα θα πρέπει να αποστέλλονται μέσω του Συστήματος. Οι τύποι αιτημάτων που θα υποστηριχθούν και τα δεδομένα που θα ανταλλάσσονται, θα εξεταστούν κατά τη φάση της μελέτης υφιστάμενης κατάστασης.

5.2. Υπηρεσίες ψηφιοποίησης - καταχώρησης διοικητικών πράξεωνΤα δεδομένα που καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει να τεκμηριώνονται από τις διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί. Στο πλαίσιο αυτό θα παραστεί ανάγκη να παρασχεθούν υπηρεσίες καταχώρησης και ψηφιοποίησης διοικητικών πράξεων προηγούμενων ετών.Στα προς ψηφιοποίηση έγγραφα δεν περιλαμβάνονται εκείνα που αναρτήθηκαν στο σύστημα Διαύγεια από το 2010 και μετά, καθώς και όσα διακινήθηκαν και αποθηκεύτηκαν μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων Πάπυρος που χρησιμοποιεί το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης από τον Οκτώβριο του 2012 και μετά.

5.3. Υπηρεσίες Ανασχεδιασμού και Απλούστευσης διαδικασιώνΤο πληροφοριακό σύστημα που θα αναπτυχθεί δεν θα ηλεκτρονικοποιήσει τις υπάρχουσες διαδικασίες στη σημερινή μορφή τους. Με βάση την καταγραφή των υφιστάμενων διαδικασιών αλλά και του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου θα προταθούν απλουστεύσεις διαδικασιών αλλά και τροποποιήσεις στο θεσμικό πλαίσιο με σύνταξη των σχετικών προσχεδίων διατάξεων προκειμένου να είναι αποδοτικότερη η άσκηση της πολιτικής για τα κρατικά οχήματα αλλά και η παρακολούθηση της λειτουργίας των κρατικών οχημάτων. Στο πλαίσιο αυτό θα αξιοποιηθούν και τα αποτελέσματα του έργου OpenGov Intelligence (OGI).

Όλοι οι χρήστες του πληροφοριακού συστήματος θα αυθεντικοποιούνται με βάση τον κανονισμό eIDAS (910/2014) και οι εφαρμογές θα διασυνδεθούν με τον Ελληνικό κόμβο. Όλες οι εφαρμογές και τα συστήματα που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου θα ελεγχθούν σε συνεργασία με στελέχη της αναθέτουσας αρχής και την υποστήριξη του αναδόχου πριν την εγκατάστασή τους στο παραγωγικό σύστημα. Οι άδειες λογισμικού ανάπτυξης εφαρμογών που θα απαιτηθούν για τον έλεγχο του κώδικα αλλά και των τροποποιήσεων αυτού θα παρασχεθούν από τον ανάδοχο.

6. Υποέργο 2 – Εξοπλισμός

6.1. Περιβάλλον Ανάπτυξης και ΜεταβολώνΓια τις ανάγκες του έργου θα γίνει προμήθεια (τουλάχιστον) ενός εξυπηρετητή (με βάση τις προδιαγραφές του Πίνακα 6.2.1.1), ο οποίος θα φιλοξενήσει το περιβάλλον

83

Page 84:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ανάπτυξης και μεταβολών. Στον εξυπηρετητή θα εγκατασταθεί τόσο το συστημικό λογισμικό web application όσο και η βάση δεδομένων, με τις προδιαγραφές που δίνονται στους σχετικούς πίνακες συμμόρφωσης (Πίνακες 6.2.1.2 και 6.2.1.3, αντίστοιχα).

Ο ανάδοχος θα πρέπει να κάνει τις απαραίτητες εγκαταστάσεις λογισμικού και παραμετροποιήσεις, όπως επίσης και τη διασύνδεση του νέου εξυπηρετητή με το υφιστάμενο σύστημα Storage IBM DS3512. Ακόμη, οφείλει να παράσχει τυχόν άδειες λογισμικού που θα απαιτηθούν.

6.2. Παραγωγικό Περιβάλλον

Το παραγωγικό περιβάλλον θα φιλοξενηθεί στο G-Cloud2 της ΚτΠ ΑΕ. Συνεπώς, το πληροφοριακό σύστημα, που θα παραδοθεί, πρέπει να πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές για παραγωγική λειτουργία στο G-Cloud.

Το G-Cloud είναι μια στρατηγική επιλογή για τον εκσυγχρονισμό του Δημόσιου τομέα σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 2014-2020, που έχει εκπονήσει το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Μέσω του G-Cloud και σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης, επιδιώκεται η καλύτερη εκμετάλλευση και διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης, με χρήση όλων των δυνατοτήτων που δίνει η τεχνολογία του κυβερνητικού υπολογιστικού νέφους (G-Cloud). Στόχος είναι να γίνεται κοινή χρήση υπολογιστικών υποδομών από τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης μειώνοντας με αυτό τον τρόπο το κόστος κτήσης, συντήρησης και υποστήριξης αυτών των υποδομών και αυξάνοντας το βαθμό αξιοποίησης τους.

Συγκεκριμένα, το παραγωγικό περιβάλλον των εν λόγω συστημάτων της παρούσας προκήρυξης θα φιλοξενηθεί στο G-Cloud προκειμένου να επιτευχθούν τα κάτωθι:

Η φιλοξενία των συστημάτων σε ένα σύγχρονο πρότυπο Κέντρο Δεδομένων (χώρος Data Center) που είναι στην κυριότητά του Δημοσίου, σχεδιασμένο σύμφωνα με διεθνή πρότυπα (Tier III κατά Uptime Institute). Ο χώρος φιλοξενίας έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να πληροί τις υψηλότερες και αυστηρότερες διεθνείς απαιτήσεις των Cloud Data Center, όσο αφορά την φυσική ασφάλεια και πρόσβαση, την ηλεκτρική παροχή, την ψύξη και τον κλιματισμό, καθώς επίσης και την πυροπροστασία και πυρόσβεση. Σε επίπεδο τηλεπικοινωνιακής υποδομής και επικοινωνίας με το διαδίκτυο, χρησιμοποιείται το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ.

H δυνατότητα της άμεσης αυξομείωσης της υπολογιστικής ισχύος των συστημάτων αλλά και η αύξηση του αποθηκευτικού χώρου αφού η λειτουργία του G-cloud βασίζεται σε σύγχρονες τεχνολογίες Υπολογιστικού Νέφους και εικονικοποίησης (Cloud Computing και virtualization). Τα

2 Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος (Government Cloud)

84

Page 85:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

προϊόντα που στηρίζεται το G-Cloud, είναι της εταιρίας VMware και ειδικότερα το vSphere ESXI 6.0 Enterprise Plus.

Η Υπολογιστική ισχύς του G-Cloud είναι της τάξης των 2.780 Physical Cores, τα οποία αναλογούν σε περίπου 11.000 Virtual Cores (αναλογία 1:4), η συνολική διαθέσιμη μνήμη RAM είναι της τάξης των 35 ΤB, ενώ το διαθέσιμο/ωφέλιμο Storage της υποδομής είναι της τάξης των 325TB. Στο πλαίσιο της παρούσας συνεργασίας θα εκτιμηθεί η υπολογιστική ισχύς και ο αποθηκευτικός χώρος που θα διατεθούν για τα συστήματα της παρούσας προκήρυξης αντιμετωπίζοντας έτσι και τυχόν συνθήκες αυξημένης ζήτησης.

Η ΚτΠ ΑΕ θα παρέχει για το πληροφοριακό σύστημα τα κάτωθι:

Infrastructure as a Service – IaaS

1. Τις εικονικές μηχανές για το σύστημα (Virtual Machines),

2. Εικονικό δικτυακό εξοπλισμό και εικονικό τείχος ασφαλείας,

3. Δυνατότητα κατανομής Φόρτου Εργασίας,

4. Ασφαλή πρόσβαση μέσω VPN,

5. Λογισμικό διαχείρισης του εικονικού του περιβάλλοντος

6. Αυτοματοποιημένη λήψη αντιγράφων ασφαλείας

7. Ανάκτηση δεδομένων από αντίγραφα ασφαλείας

8. Υπηρεσία help desk για βλαβοληψία

9. Πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω του ΣΥΖΕΥΞΙΣ (1Gbps)

Software as a Service – SaaS

1. Ηλεκτρονικό Helpdesk για τις επιχειρησιακές ανάγκες του φιλοξενούμενου συστήματος και Σύστημα Διαχείρισης Αιτημάτων (ticketing)

2. Πλατφόρμα παρακολούθησης διαθεσιμότητας/παραγωγικότητας (SLA Reporting)

Ο ανάδοχος θα συνεργαστεί με την ΚτΠ ΑΕ, τον ανάδοχο του G-Cloud και το Υπουργείο για την εγκατάσταση του παραγωγικού περιβάλλοντος στο G-Cloud της ΚτΠ ΑΕ. Αποτέλεσμα των εργασιών θα είναι η ομαλή παραγωγική λειτουργία του συστήματος στο G-Cloud και η έκθεση των εργασιών εγκαταστάσεων και ελέγχων.Η διαθεσιμότητα της υποδομής του G-Cloud αναμένεται σε όλα τα επίπεδα (Ηλεκτρομηχανολογικά, Υποδομή IT, Δικτυακή υποδομή) να είναι μέχρι και 99,75% για τις κρίσιμες υπηρεσίες, συνυπολογίζοντας 24 x 7 x 365 το χρόνο.

Επισημαίνεται ότι τυχόν άδειες για συστημικό λογισμικό, βάσεις δεδομένων, εφαρμογές κλπ θα πρέπει να παρασχεθούν από τον ανάδοχο στο πλαίσιο του παρόντος έργου και για το παραγωγικό περιβάλλον.

85

Page 86:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

6.2.1. Πίνακες Συμμόρφωσης - Προδιαγραφές συστημάτων περιβάλλοντος ανάπτυξης και μεταβολών

6.2.1.1. Εξυπηρετητές (servers)

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Γενικά1. Αριθμός προσφερόμενων εξυπηρετητών. ≥12. Να καλύπτεται πλήρως η καταλληλότητα,

συμβατότητα και διαλειτουργικότητα του προσφερόμενου εξοπλισμού σε σχέση με το λογισμικό εφαρμογών και βάσεων δεδομένων όπως περιγράφεται στις επόμενες ενότητες .

ΝΑΙ

3. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο ΝΑΙ

4. Τύπος σασί rack mounted, συνοδευόμενο από rails για ενσωμάτωση στο προσφερόμενο ικρίωμα (rack) 19”.

ΝΑΙ

5. Αριθμός τροφοδοτικών ( υψηλής διαθεσιμότητας, hot-swap ισχύος ≤ 450W με δυνατότητα υποστήριξης του συστήματος στην πλήρη ανάπτυξη του και απόδοση ≥ 94%).

≥ 2

6. Αριθμός cooling fans. ≥ 2

7. Ύψος (U) 2

8. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονος (χρόνος ανακοίνωσης ≤ από 12 μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς του Αναδόχου και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης / απόσυρσής του). Δηλαδή δεν πρέπει να έχει σταματήσει η παραγωγή του ή να βρίσκεται στην κατάσταση End Of Life.

ΝΑΙ

9. Ενσωμάτωση του περιφερειακού εξοπλισμού διαχείρισης του συστήματος στο Rack.

ΝΑΙ

10. Να αναφερθούν οι συνολικές και κατειλημμένες υποδοχές επέκτασης (π.χ. PCI/PCI Express).

NAI

86

Page 87:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

11. Να περιγραφεί ποια από τα παρακάτω χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιμότητας υποστηρίζει το σύστημα καθώς και ο τρόπος υλοποίησης: πλεονάζοντα στοιχεία hot-plug ή hot-swap στοιχεία καταμερισμό φόρτου εργασίας επαναδιαμόρφωση της διάταξης του

συστήματος σε περίπτωση αστοχίας επιμέρους στοιχείων του (π.χ. μνήμης, επεξεργαστή)

άλλο

ΝΑΙ

12. Να κατατεθούν πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν ότι ικανοποιούνται προδιαγραφές Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας, Προδιαγραφές Ασφάλειας καθώς και άλλες πιστοποιήσεις και πρότυπα.Να δοθούν τα τεχνικά εγχειρίδια για το σύστημα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή

NAI

Επεξεργαστής13. Επεξεργαστής τεχνολογίας 64-bit με αρχιτεκτονική

συνόλου εντολών x86-64 (να τεκμηριωθούν οι επιδόσεις του). Intel Xeon ή ισοδύναμος

ΝΑΙ

14. Αναφορά Τύπου – Κατασκευαστή- Σειράς – Ημερομηνία Ανακοίνωσης Μοντέλου

ΝΑΙ

15. Προσφερόμενος αριθμός επεξεργαστών (CPU) ανά εξυπηρετητή. Να αναφερθεί ο τύπος / κατασκευαστής.

≥ 2

16. Υποστηριζόμενος αριθμός επεξεργαστών ανά εξυπηρετητή.

≥ 2

17.

Αριθμός επεξεργαστικών μονάδων (πυρήνων).

≥ 6, δηλαδή 1CPU x 6 cores/chi

p18. Χρονισμός των προσφερόμενων CPU (GHz). ≥ 2,4GHz19. Μέγεθος Μνήμης cache ≥ 15MB20. Υποστήριξη ταυτόχρονης εκτέλεσης πολλαπλών

νημάτων ανά πυρήνα (multi-threading). Να αναφερθεί ο αριθμός.

NAI

87

Page 88:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Κεντρική μνήμη21. Τύπος μνήμης DDR4 ΝΑΙ22. Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης (GB) ≥ 6423. Υποστήριξη χαρακτηριστικών διασφάλισης

ακεραιότητας δεδομένων (π.χ. ενσωματωμένο κύκλωμα για τη διόρθωση λαθών - ECC, δυνατότητα υποστήριξης memory mirroring & Hot-Spare).

ΝΑΙ

24. Συχνότητα Μνήμης ≥ 2133MHz

25. Μνήμη χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας (Low Voltage) ≥ 1,2V

ΝΑΙ

Ελεγκτές μέσων αποθήκευσης

26. RAID controller SAS/SATA 12 Gbit/s υποστηριζόμενο από μηχανισμό προστασίας σε περίπτωση απώλειας της τάσης

ΝΑΙ

27. Aριθμός (hot swap) SATA/SAS 2,5’’ προσφερόμενων μονάδων δίσκων τύπου HDD 15000RPM

≥ 5

28. Υποστήριξη επιπέδων RAID 0/1/5/10/50/60 ΝΑΙ

29. Συνολική προσφερόμενη μνήμη cache RAID controller Read/Write.

≥ 1G

30. Χωρητικότητα ανά σκληρό δίσκο (GB) ≥ 50031. Υποστήριξη τεχνολογίας S.M.A.R.T. (Self

Monitoring Analysis and Reporting Technology) ή ισοδύναμης ή ανώτερης.

ΝΑΙ

Μονάδα οπτικού δίσκου32. DVD RW Drive εσωτερικό. ΝΑΙ

Διασυνδεσιμότητα (interfaces)33. SAS Host Bus Adapter (για διασύνδεση με το

υφιστάμενο storage IBM DS3512 ή όποιο το αντικαταστήσει, σε περίπτωση απόσυρσης)

ΝΑΙ

34. 3m SAS Cable (για διασύνδεση με το υφιστάμενο storage IBM DS3512 ή όποιο το αντικαταστήσει, σε περίπτωση απόσυρσης)

≥ 2

35. Θύρες Ethernet Gigabit με Auto Sense speed /duplex , TCP/IP off loading, Remote Wake on LAN

≥ 2

36. Έξοδος VGA ή/και DVI για οθόνη. NAI

88

Page 89:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

37. Θύρες USB (να αναφερθεί ο αριθμός και ο τύπος τους).

ΝΑΙ

Άλλα χαρακτηριστικά38. Λειτουργικό σύστημα 64bit ή ισοδύναμο πλήρως

πιστοποιημένο και συμβατό με τις εφαρμογές, το σύστημα διαχείρισης Microsoft System Center 2012 και τις βάσεις δεδομένων που θα υλοποιηθούν/αποκτηθούν/εγκατασταθούν.

ΝΑΙ

39. Η έκδοση του λειτουργικού συστήματος θα πρέπει να είναι η αντίστοιχη πιο πρόσφατη και να υποστηρίζεται πλήρως από την εταιρεία κατασκευής.

ΝΑΙ

40. Να υπάρχει δυνατότητα επαναφοράς του λειτουργικού συστήματος στην αρχική του μορφή, κάνοντας χρήση των παραπάνω CD/DVD-ROM.

ΝΑΙ

41. Άδεια χρήσης του λειτουργικού συστήματος (αν απαιτείται). ΝΑΙ

42. Οι προσφερόμενες άδειες χρήσης θα πρέπει να καλύπτουν την ανάπτυξη και απεριόριστη χρήση του συστήματος που θα προταθεί από τον Ανάδοχο

ΝΑΙ

43. Στο λειτουργικό σύστημα θα πρέπει να έχουν εγκατασταθεί τα πλέον πρόσφατα releases, updates, patches, κτλ. ενώ θα πρέπει να έχει υποστεί διαδικασία Hardening σύμφωνα με τους σχετικούς Hardening Guides του κατασκευαστή του.

ΝΑΙ

Διαχείριση44. Να προσφερθεί το S/W και H/W που απαιτείται

για τη local / remote διαχείριση με command και γραφικό περιβάλλον.

ΝΑΙ

45. Να διαθέτει τεχνολογία πρόγνωσης βλαβών που να καλύπτει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω μέρη: επεξεργαστές, μνήμη, τροφοδοτικά , fansΝα προσφέρεται η δυνατότητα πρόβλεψης σφαλμάτων και αυτόματης αναδιαμόρφωσης και επαναφοράς του συστήματος.Σε περίπτωση βλαβών είναι υποχρεωτικό να παρέχεται η δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης του υπευθύνου μηχανογράφησης κατ' ελάχιστον με email.

ΝΑΙ

89

Page 90:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

6.2.1.2. Συστημικό λογισμικό web application τόσο για το παραγωγικό όσο και για το περιβάλλον ανάπτυξης και μεταβολών

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.

Να αναφερθεί το όνομα και η έκδοση του προσφερόμενου εξυπηρετητή Web εφαρμογών, η χρονολογία διάθεσης της προσφερόμενης έκδοσης καθώς και τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα

ΝΑΙ

2.

Να περιγραφεί η καταλληλότητα του προσφερόμενου λογισμικού σε σχέση με το λειτουργικό σύστημα του αντίστοιχου εξυπηρετητή.

ΝΑΙ

3.

Οι προσφερόμενες άδειες χρήσης πρέπει να επιτρέπουν στο φορέα τη μελλοντική επέκταση/ παραμετροποίηση/ τροποποίηση των προδιαγεγραμμένων στο παρόν έργο εφαρμογών καθώς και την ανάπτυξη νέων.

ΝΑΙ

4.

Υποστήριξη μηχανισμών τόσο πιστοποίησης (authentication) όσο και εξουσιοδότησης (authorization) καθώς επίσης και cryptography extensions APIs στη πλατφόρμα ανάπτυξης που θα προσφερθεί.

ΝΑΙ

5.Υποστήριξη HTTP 1.1 πρωτοκόλλου, HTTPS, SSL/TLS. ΝΑΙ

6.

Υποστήριξη Web Services. Αναφορά των προτύπων που θα χρησιμοποιηθούν και τεκμηρίωση της καταλληλότητας τους για το συγκεκριμένο έργο.

ΝΑΙ

7.

Κεντρική διαχείριση του Web/Application Server (όλα τα επίπεδα: Web & Εφαρμογών) μέσω γραφικού περιβάλλοντος Web.

ΝΑΙ

8.

Λειτουργία load balancing σε clustered περιβάλλοντα και failover σε επίπεδο uπηρεσιών, cache, HTTP sessions, database connections και εφαρμογών.

ΝΑΙ

90

Page 91:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

9.Να δοθεί περιγραφή των δυνατοτήτων caching του προσφερόμενου web server.

ΝΑΙ

10. Υποστήριξη virtual hosts. ΝΑΙ

11. Υποστήριξη friendly URLs. ΝΑΙ

12. Υποστήριξη ανάπτυξης εφαρμογών σε mobile περιβάλλοντα.

ΝΑΙ

13.O Ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει τις κατάλληλες πολιτικές ασφάλειας για το σύνολο της απαιτούμενης λύσης

ΝΑΙ

14.

Υποστήριξη accessibility / WAI, WCAG 2.0 (Level AA) και ATAG 2.0 compliance για τις εφαρμογές που θα αναπτυχθούν και θα εκτελούνται στους web & application servers.

ΝΑΙ

15.

Xρήση του υπάρχοντος συστήματος αποθήκευσης (όπως περιγράφεται στο περιβάλλον Ανάπτυξης και Εφαρμογών για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (backup) και την ανάκτηση (restore) όλων των συστημάτων).

ΝΑΙ

16.

Θα προσφερθεί ο συνολικός αριθμός τυχόν πρόσθετων αδειών που είναι απαραίτητος για να καλύψει τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του έργου (π.χ λειτουργικό σύστημα, περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών κλπ).

ΝΑΙ

17.

Τα έτοιμα λογισμικά που θα προταθούν θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση του κατασκευαστή τουλάχιστον για την περίοδο εγγύησης και συντήρησης του έργου.

ΝΑΙ

18.Υπηρεσίες εγκατάστασης του προσφερόμενου λογισμικού Web εφαρμογών στον εξυπηρετητή

ΝΑΙ

91

Page 92:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

6.2.1.3. Βάση δεδομένων για παραγωγικό περιβάλλον και περιβάλλον ανάπτυξης και μεταβολών

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ1. Η έκδοση του λογισμικού σε κάθε περίπτωση

πρέπει να είναι η τελευταία. Να αναφερθεί το όνομα, η έκδοση και η χρονολογία διάθεσης του προσφερόμενου λογισμικού.

ΝΑΙ

2. Να περιγραφεί η καταλληλότητα του προσφερόμενου λογισμικού σε σχέση με το προσφερόμενο λειτουργικό σύστημα του εξυπηρετητή βάσης δεδομένων.

ΝΑΙ

3. Να προσφερθεί ο συνολικός αριθμός αδειών λογισμικού βάσης δεδομένων που είναι κατ’ ελάχιστον απαραίτητος για να καλύψει τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του έργου.

ΝΑΙ

4. Το προσφερόμενο σχήμα αδειοδότησης του RDBMS να υποστηρίζει την πρόσβαση απεριόριστου αριθμού χρηστών, έτσι ώστε να μην απαιτείται η προμήθεια τυχόν επιπλέον αδειών πρόσβασης στο μέλλον από το φορέα.

ΝΑΙ

5. Υποστήριξη μεθόδων διασφάλισης ακεραιότητας δεδομένων και διαθεσιμότητας εξυπηρετητών δεδομένων.

ΝΑΙ

6. Να αναφερθούν οι αρχές που τηρούνται ώστε να εξασφαλίζεται από το σύστημα:1. Πληρότητα των στοιχείων που αποθηκεύονται. 2.Ακεραιότητα και ασφάλεια των δεδομένων.

ΝΑΙ

7. Οι επιδόσεις της προτεινόμενης βάσης δεδομένων θα πρέπει να ξεπερνούν κατά πολύ τις ανάγκες του συστήματος, ώστε να ικανοποιηθούν τυχόν μελλοντικές επεκτάσεις.

ΝΑΙ

8. Υψηλή διαθεσιμότητα που εξασφαλίζει την αδιάλειπτη (24Χ7Χ365) λειτουργία της Βάσης Δεδομένων και των σχετικών εφαρμογών, ελαχιστοποιώντας το downtime που μπορεί να προέρχεται από ανθρώπινα λάθη, προβλήματα στο λογισμικό και το hardware, φυσικές καταστροφές ή εργασίες περιοδικής συντήρησης.

ΝΑΙ

9. Υποστήριξη στην ανάπτυξη εφαρμογών: H ΒΔ θα πρέπει να συνεργάζεται με τις περισσότερες πλατφόρμες ανάπτυξης λογισμικού

ΝΑΙ

10. Να προσφερθεί ο συνολικός αριθμός αδειών που είναι κατ’ ελάχιστον απαραίτητος για να καλύψει τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του έργου.

ΝΑΙ

92

Page 93:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ11. Η βάση δεδομένων που θα προταθεί θα πρέπει να

συνοδεύεται από εγγύηση του κατασκευαστή τουλάχιστον για την περίοδο εγγύησης και συντήρησης του έργου.

ΝΑΙ

12. Υπηρεσίες εγκατάστασης της προσφερόμενης βάσης δεδομένων στον εξυπηρετητή

ΝΑΙ

6.2.1.4. Συσκευές εντοπισμού οχημάτων και ελέγχου κατανάλωσης καυσίμων

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ1. Τεμάχια >=802. Πιστοποίηση CE ΝΑΙ3. Εντοπισμός Θέσης μέσω GPS NAI

4.Εντοπισμός Θέσης μέσω GLONASS και GALILEO (όταν γίνει διαθέσιμο)

5.Αριθμός δορυφόρων από τους οποίους λαμβάνει σήμα η συσκευή

>=20

6.Ανθεκτικό σε σκόνη και νερό. Αξιολόγηση κατηγορίας IP65 ή IP67

ΝΑΙ

7. Τροφοδοσία DC 11V ~ 36V

8. Συχνότητα GSM850/900/1800/1900 MHzQUAD BAND

9. Αισθητήρες Κίνησης Αccelerometer

10. Υποστήριξη αποθήκευσης πολλαπλών εγγραφών

>=4500 εγγραφές ή 10 ώρες εγγραφής

11. Ακρίβεια Θέσης <=10 μέτρα

12. Ευαισθησία δέκτη GPS Τουλάχιστον -159dBm

13. Απομακρυσμένη αναβάθμιση του λογισμικού της συσκευής . ΝΑΙ

93

Page 94:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

14.Εσωτερική μπαταρία για την αδιάλειπτη λειτουργία της συσκευής όταν δεν παρέχεται ρεύμα από το όχημα.

ΝΑΙ

15.

Αριθμός ωρών αυτόνομης λειτουργίας της εσωτερικής μπαταρίας όταν δεν παρέχεται ρεύμα από το όχημα στη συσκευή

>= 20

16.Αυτοματοποιημένος μηχανισμός επανασύνδεσης μέσω GPRS σε περίπτωση απώλειας δικτύου.

ΝΑΙ

17.

Αποθήκευση δεδομένων στην τοπική μνήμη της συσκευής και δυνατότητα επανεκπoμπής μηνυμάτων σε περίπτωση απώλειας κάλυψης GPRS ή προβλήματος λειτουργίας του Κεντρικού Εξυπηρετητή.

ΝΑΙ

18.

Αποστολή και παραλαβή μηνυμάτων SMS καθώς και παραμετροποίηση συσκευής μέσω μηνυμάτων SMS από εξουσιοδοτημένους χρήστες.

ΝΑΙ

Είσοδοι/Έξοδοι

19. Ψηφιακές είσοδοι/έξοδοι για διασύνδεση με αισθητήρες. >=4

20. Ένδειξη στάθμης καυσίμου ΝΑΙ

21.

LED για επιβεβαίωση ορθής λειτουργίας της συσκευής (Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: Power, GPS status, GPRS Status, Server Connection)

>=2

22. Κουμπιά 1 SOS και 1 power on/off

23.Να αναφερθεί το πλήθος των θυρών RS232 για επικοινωνία με εξωτερικές συσκευές

ΝΑΙ

24.Υπηρεσίες εγκατάστασης και ελέγχου ορθής λειτουργίας στα οχήματα που θα υποδειχθούν

ΝΑΙ

94

Page 95:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

7. Μεθοδολογία Υλοποίησης - ΠαραδοτέαΗ παρούσα ενότητα περιλαμβάνει τις διάφορες φάσεις της μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου, καθώς και τις διάφορες εργασίες που θα πρέπει να εκτελεστούν σε κάθε μία από αυτές από τον ανάδοχο. Το χρονοδιάγραμμα για τη διάρκεια των φάσεων και τους χρόνους παράδοσης των Παραδοτέων των Υποέργων 1 και 2 παρατίθεται στο τέλος του Παραρτήματος.

Αναφορικά με τα Παραδοτέα του Υποέργου 1, που φέρουν τον τίτλο «Αναφορά Προόδου», θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να περιλαμβάνουν: την εμπεριστατωμένη αναφορά της προόδου που επιτελέστηκε στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη αναφορά προόδου (ή την εκκίνηση του υποέργου, για την πρώτη αναφορά), τα προβλήματα που τυχόν παρουσιάστηκαν, τον τρόπο αντιμετώπισής του(ς), με την απαραίτητη αιτιολόγηση της επιλογής που έγινε, και τη σύνδεση με τα επόμενα βήματα. Ας σημειωθεί ότι τα περιεχόμενα των Παραδοτέων, οπουδήποτε παρατίθενται, είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.

7.1. Υποέργο 1:

Φάση Α’ Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης

(Οι κατωτέρω δράσεις οδηγούν στο Παραδοτέο Π1.1 «Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης και Καλές Πρακτικές»)

Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συγκεντρώσει πληροφορίες για το Τμήμα Πολιτικής & Εποπτείας Κρατικών Αυτοκινήτων και το τμήμα Τεχνικής Μέριμνας και Διαχείρισης Υποδομών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, τις αρμοδιότητές του, την υφιστάμενη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία τους, τους Φορείς με τους οποίους συναλλάσσεται, τα δεδομένα που διαθέτει, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία απαιτείται προκειμένου να αποκομίσει μία συνολική άποψη για την υφιστάμενη κατάσταση αναφορικά με την εποπτεία και τη διαχείριση του στόλου Κρατικών Οχημάτων. Ειδικότερα σε σχέση με τους Φορείς με τους οποίους συναλλάσσεται το Τμήμα Κρατικών Οχημάτων, ο ανάδοχος θα πρέπει να συλλέξει πληροφορίες για τα Πληροφοριακά Συστήματα που αυτοί διαθέτουν, καθώς και για τα δεδομένα που καταχωρούνται σε αυτά.

Καλές πρακτικές. Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συγκεντρώσει καλές πρακτικές αναφορικά με τη διαχείριση των κρατικών οχημάτων και σε συνεργασία με το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης να αποφασίσει για την υιοθέτησή τους.

Καταγραφή και μοντελοποίηση υφιστάμενων διαδικασιών στο ΥΠΔΑ και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Μέρος της Φάσης Α’ του έργου αποτελεί και η

95

Page 96:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

καταγραφή των υφιστάμενων διαδικασιών που εκτελούνται από το Τμήμα Πολιτικής & Εποπτείας Κρατικών Αυτοκινήτων και το Τμήμα Τεχνικής Μέριμνας & Διαχείρισης Υποδομών. Δεδομένου ότι οι υφιστάμενες διαδικασίες που εκτελούνται στο τμήμα βασίζονται στη διακίνηση εγγράφων ανάμεσα στο Τμήμα Εποπτείας Κρατικών Οχημάτων και στους φορείς με τους οποίους συναλλάσσεται, ο ανάδοχος θα πρέπει να καταγράψει όλους τους διαφορετικούς τύπους εγγράφων που διακινεί το Τμήμα Πολιτικής &Εποπτείας Κρατικών Αυτοκινήτων, οι οποίοι σηματοδοτούν και τις διάφορες διαδικασίες που εκτελούνται. Για τον κάθε τύπο εγγράφου/διαδικασία ο ανάδοχος θα πρέπει να καταγράψει το σκοπό του, τους συμμετέχοντες/συναλλασσόμενους, τα δεδομένα που περιέχονται σε κάθε έγγραφο, καθώς και τη νομοθεσία που το διέπει. Επιπλέον, θα πρέπει να ομαδοποιηθούν οι διαδικασίες που αφορούν στην εποπτεία και εκείνες που αφορούν στη διαχείριση των Κρατικών Οχημάτων, καθώς και το πεδίο εφαρμογής των δύο αυτών γενικότερων κατηγοριών (οι διαδικασίες εποπτείας αφορούν στο σύνολο του στόλου των Κρατικών Οχημάτων, ενώ οι διαδικασίες διαχείρισης στόλου αφορούν σε ένα υποσύνολο αυτού). Τα βήματα της κάθε διαδικασίας θα πρέπει να αποδοθούν από τον ανάδοχο, τόσο σε φυσική γλώσσα, όσο και με τη μορφή διαγράμματος ροής με βάση κάποιο πρότυπο μοντελοποίησης διαδικασιών (π.χ. BPMN). Θα ήταν χρήσιμο ο ανάδοχος να συλλέξει για την κάθε διαδικασία ποσοτικά στοιχεία που αφορούν κόστη και χρόνους των επιμέρους βημάτων τους, τα οποία στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσει για να εκτελέσει τις διαδικασίες με τη μέθοδο της προσομοίωσης προκειμένου να μπορέσουν να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα αναφορικά με τους συνολικούς χρόνους και κόστη των διαδικασιών, τυχόν καθυστερήσεις, ποσοστά χρήσης των πόρων που χρησιμοποιούνται και να τεκμηριωθούν οι προτάσεις απλούστευσης κτλ.

Καταγραφή και ανάλυση των απαιτήσεων των χρηστών. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να πραγματοποιήσει συναντήσεις με εκπροσώπους των βασικότερων ομάδων εμπλεκόμενων ατόμων προκειμένου να καταγράψει τις ανάγκες τους. Οι ομάδες αυτές είναι:

Οι χρήστες του Τμήματος Πολιτικής & Εποπτείας Κρατικών Αυτοκινήτων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Οι χρήστες του Τμήματος Τεχνικής Μέριμνας & Διαχείρισης Υποδομών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Οι χρήστες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οι οποίοι ασχολούνται με θέματα Κρατικών Οχημάτων

Οι Διαχειριστές του συστήματος, οι οποίοι ανήκουν στο Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών και Πληροφοριακών Υποδομών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Εμπλεκόμενοι από τρίτους Φορείς (π.χ. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Υπουργείο Μεταφορών) οι οποίοι διαθέτουν συστήματα με τα οποία θα διαλειτουργήσει το εν λόγω σύστημα.

96

Page 97:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Στη συνέχεια ο ανάδοχος θα προχωρήσει στην ανάλυση των απαιτήσεων και τη σύνταξη των προδιαγραφών του πληροφοριακού συστήματος. Στο συγκεκριμένο βήμα ο Ανάδοχος θα πρέπει να συγκεντρώσει πληροφορίες από τα προηγούμενα βήματα της παρούσας Φάσης, καθώς και από το Υποέργο 3 (Αυτεπιστασία) προκειμένου προβεί σε Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης, των Απαιτήσεων των Χρηστών και των Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου με τη χρήση διαγραμματικών τεχνικών (π.χ. UML). Επίσης θα πρέπει να λάβει υπόψη την υποχρέωση συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation, GDPR). Από την ανάλυση προδιαγραφών του συστήματος θα προκύψουν τόσο οι λειτουργικές, όσο και οι μη λειτουργικές προδιαγραφές του συστήματος. Οι λειτουργικές προδιαγραφές είναι εκείνες που προσδιορίζουν τη λειτουργικότητα του συστήματος, δηλαδή τις εισροές, τη συμπεριφορά και τις εκροές του. Οι μη λειτουργικές προδιαγραφές προσδιορίζουν τα κριτήρια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της λειτουργίας ενός συστήματος (σε αντίθεση με τη λειτουργικότητα ή τη συμπεριφορά του).

Παραδοτέα Φάσης Α’Π1.1. Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης και Καλές ΠρακτικέςΠ1.2. Αναφορά προόδου

Φάση Β’ Σχεδιασμός

1. Σχεδιασμός για παροχή νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε χρήστες και τρίτα συστήματα με βάση πρότυπα διαλειτουργικότητας (η εν λόγω δράση οδηγεί στο Παραδοτέο Π1.4 «Μελέτη διαλειτουργικότητας»).

Η μελέτη διαλειτουργικότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: Την καταγραφή και περιγραφή των τρίτων συστημάτων με τα οποία

θα διαλειτουργεί το υπό ανάπτυξη Πληροφοριακό Σύστημα (βλ. 1.3 «Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης» και 5.1 Παρ. Ι «Υποέργο 1. Πληροφοριακό Σύστημα Κύκλου Ζωής Κρατικών Οχημάτων»)

Το σχεδιασμό και περιγραφή του ορισμού σχήματος xml (xsd), ο οποίος θα ορίζει τον τρόπο περιγραφής των αντικειμένων στα αρχεία .xml που θα ανταλάσσονται ανάμεσα στα συστήματα.

Τις προδιαγραφές του API μέσω του οποίου θα επιτρέπεται η μεταφορά δεδομένων από το σύστημα προς τρίτους.

97

Page 98:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Το σχεδιασμό και την περιγραφή του μηχανισμού μέσα από τον οποίο θα πραγματοποιείται η ανάγνωση δεδομένων από τρίτα συστήματα, η επικαιροποίησή τους με αυτόματο τρόπο χωρίς να απαιτείται η παρέμβαση του χρήστη, καθώς και η μεταφορά τους στο υπό ανάπτυξη Πληροφοριακό Σύστημα με τη μορφή κύβων δεδομένων (data cubes).

Τον τρόπο εξαγωγής / αυτόματης ανάρτησης των πληροφοριών που εμπεριέχονται στα υποσυστήματα του πληροφοριακού συστήματος και που θα επιλεγούν προς διάθεση για περαιτέρω χρήση στην εθνική πύλη www . data . gov . gr μέσω χρήσης API. (βλ. 5.1.8 Παρ. Ι για τις προδιαγραφές, που έχουν τεθεί για την εξαγωγή επιλεγμένων πληροφοριών του Π.Σ. προς διάθεση ως ανοικτά δεδομένα).

Τον τρόπο παρουσίασης των ανοιχτών δεδομένων προς το κοινό (π.χ. με τη μορφή στατιστικών δεδομένων, οπτικοποιήσεων, κτλ.)

2. Σχεδιασμός πληροφοριακού συστήματος και ανασχεδιασμός διαδικασιών με σκοπό την απλούστευσή τους (η εν λόγω δράση οδηγεί στο Παραδοτέο Π1.3 «Μελέτη εφαρμογής»).

Κατά το σχεδιασμό του συστήματος θα πρέπει να προσδιοριστεί η αρχιτεκτονική, τα υποσυστήματα, οι διεπαφές και τα δεδομένα που ανταλλάσσει το σύστημα, δεδομένων των λειτουργικών προδιαγραφών του. Ο σχεδιασμός του συστήματος θα πρέπει να γίνει με τη βοήθεια διαγραμματικών τεχνικών και θα πρέπει να περιλαμβάνει ενδεικτικά:

Την τεκμηρίωση των προτάσεων απλούστευσης διαδικασιών Την αρχιτεκτονική σχεδίαση, η οποία περιγράφει τη δομή του

συστήματος. Τη λογική σχεδίαση του συστήματος, η οποία αφορά σε μία

αναπαράσταση υψηλού επιπέδου των ροών δεδομένων, των εισροών και των εκροών του συστήματος. Η λογική σχεδίαση του συστήματος θα πρέπει να περιλαμβάνει διαγράμματα οντοτήτων-συσχετίσεων.

Τη φυσική σχεδίαση του συστήματος, η οποία αναφέρεται στις πραγματικές εισροές και εκροές του συστήματος. Με απλά λόγια η φυσική σχεδίαση θα πρέπει να είναι σε θέση να εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα εισάγονται στο σύστημα, τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα τα επαληθεύει και τα επεξεργάζεται, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τα απεικονίζει. Η φυσική σχεδίαση θα πρέπει να περιλαμβάνει

i. Τη σχεδίαση των διεπαφών με το χρήστη με βάση τα προτεινόμενα υποσυστήματα και τη διαδραστική διαχείριση των αυτοκινήτων

ii. Τη σχεδίαση των δεδομένων (σχήμα βάσης, ευρετήρια, κτλ.)

98

Page 99:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

iii. Τη σχεδίαση των νέων, απλουστευμένων διαδικασιών που θα υποστηρίζει το σύστημα. Θα ήταν επιθυμητό οι νέες διαδικασίες να μοντελοποιηθούν με τη χρήση κάποιου προτύπου (π.χ. BPMN) και να προσομοιωθούν με πραγματικά δεδομένα κόστους και χρόνων.

Τον προσδιορισμό των αναγκαίων νομοθετικών πράξεων με βάση τις νέες απλουστευμένες διαδικασίες που θα έχουν προκύψει.

Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation, GDPR )

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πλήρη συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation, GDPR). Ειδικώτερα, στα πλαίσια της μελέτης εφαρμογής, θα πρέπει ο ανάδοχος να αναπτύξει την προσέγγιση που θα υιοθετήσει για την προστασία της ιδιωτικότητας και τους κανόνες που θα ενσωματώσει προληπτικά από το στάδιο του σχεδιασμού του πληροφοριακού συστήματος (“Privacy by Design”).

3. Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού (η εν λόγω δράση οδηγεί στο Παραδοτέο Π1.5 «Εκπαιδευτικό υλικό»).Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει εγχειρίδια χρήσης τόσο του περιβάλλοντος χρηστών, όσο και του διαχειριστικού περιβάλλοντος, όπως επίσης και τα εγχειρίδια χρήσης των συσκευών εντοπισμού. Επιπλέον, ο ανάδοχος θα πρέπει να δημιουργήσει εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από τον δικαιούχο του έργου για την εκπαίδευση των τελικών χρηστών.

Παραδοτέα Φάσης Β’Π1.3 Μελέτη Εφαρμογής

1.3.1 Ανάλυση λειτουργικών απαιτήσεων χρηστών1.3.2 Σχεδιασμός παροχής νέων διαλειτουργικών ηλεκτρονικών

υπηρεσιών1.3.3 Ανασχεδιασμός υφιστάμενων διαδικασιών 1.3.4 Τεκμηρίωση πλατφόρμας ανάπτυξης πληροφοριακού συστήματος1.3.5 Τεκμηρίωση σχεδιασμού Πληροφοριακού Συστήματος1.3.6 Μελέτη για ενσωμάτωση σε υφιστάμενες υποδομές (π.χ. G-cloud)

Π1.4 Μελέτη διαλειτουργικότητας1.4.1 Σχεδιασμός και τεκμηρίωση διαλειτουργικών υπηρεσιών1.4.2 Υπηρεσίες ανοιχτών διασυνδεδεμένων δεδομένων

Π1.5 Εκπαιδευτικό υλικόΠ1.6 Αναφορά προόδου

99

Page 100:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Φάση Γ’ Ανάπτυξη – Προετοιμασία δεδομένωνΤο Πληροφοριακό Σύστημα πραγματοποιείται με την ανάπτυξη λογισμικού, το οποίο υλοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος μέσω του προγραμματισμού και, τελικά, με την εγκατάσταση και θέση του σε παραγωγική λειτουργία. Η υλοποίηση του συστήματος θα πρέπει να γίνει σε αρχιτεκτονική 4 επιπέδων, δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει περιβάλλον ανάπτυξης, περιβάλλον δοκιμών, περιβάλλον staging και παραγωγικό περιβάλλον. Το περιβάλλον ανάπτυξης θα βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της Αναδόχου εταιρείας. Επίσης περιβάλλον ανάπτυξης, δοκιμών, και το περιβάλλον staging θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης ενώ το παραγωγικό περιβάλλον θα φιλοξενηθεί στις υποδομές του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους (G-cloud).

Στα πλαίσια της Φάσης Γ’, περιλαμβάνονται οι εξής επιμέρους δράσεις:1. Ανάπτυξη του λογισμικού εφαρμογής (η εν λόγω δράση οδηγεί στο

Παραδοτέο Π1.7 «Λογισμικό εφαρμογής»).

2. Εγκατάσταση πλατφόρμας ανάπτυξης λογισμικού (η εν λόγω δράση οδηγεί στο Παραδοτέο Π1.9 «Εγκατάσταση πλατφόρμας ανάπτυξης λογισμικού»). Θα πρέπει να εγκατασταθεί στις εγκαταστάσεις του δικαιούχου (ΥΠΔΑ) περιβάλλον ανάπτυξης και μεταβολών για δοκιμές προκειμένου να έχουν σε αυτό πρόσβαση οι ίδιοι οι χρήστες, ώστε να είναι σε θέση να επαληθεύσουν ότι το σύστημα εξυπηρετεί τις ανάγκες τους. Οι χρήστες στους οποίους θα δοθεί πρόσβαση στο σύστημα πιλοτικά θα πρέπει να επιλεχθούν ώστε να αντιπροσωπεύουν όλους τους ρόλους, π.χ. χρήστες Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, χρήστες Τμήματος Εποπτείας Κρατικών Οχημάτων ΥΠΔΑ, χρήστες Τμήματος Υποστήριξης Χρηστών ΥΠΔΑ (Διαχειριστές Συστήματος).

3. Τεκμηρίωση κώδικα (η εν λόγω δράση οδηγεί στο Παραδοτέο Π1.8 «Τεκμηρίωση κώδικα»). Ο πηγαίος κώδικας όλων των υποσυστημάτων του συστήματος θα πρέπει να παραδοθεί στον δικαιούχο του έργου με την κατάλληλη τεκμηρίωση.

4. Διενέργεια δοκιμών ελέγχου λογισμικού και διοικητικών διαδικασιών (οι εν λόγω δράσεις οδηγούν στα Παραδοτέα Π1.10 «Σενάρια ελέγχων λογισμικού» και Π1.11 «Σενάρια ελέγχων διοικητικών διαδικασιών»).Σε αυτή τη φάση του έργου θα πρέπει να διενεργηθούν οι κατάλληλοι έλεγχοι προκειμένου να γίνει αποσφαλμάτωση του κώδικα, έλεγχος της ορθότητας διεξαγωγής των διαδικασιών (νέων και μη) και εν γένει να διασφαλιστεί η ποιότητα του συστήματος. Επί πλέον, στο πλαίσιο της παρούσας φάσης θα πρέπει να διασυνδεθεί πιλοτικά ένας αριθμός κρατικών οχημάτων με το σύστημα Κύκλου Ζωής

100

Page 101:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Κρατικών Οχημάτων μέσω των συσκευών εντοπισμού, προκειμένου να μπορεί να παρακολουθείται η πορεία τους σε χάρτη και να αποστέλλονται γεωχωρικά δεδομένα και δεδομένα κατανάλωσης καυσίμου στο πληροφοριακό σύστημα. Τα οχήματα στα οποία θα εγκατασταθούν οι εν λόγω συσκευές ανέρχονται στα ογδόντα (80) και πρόκειται για οχήματα που ανήκουν στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και είτε χρησιμοποιούνται από το ίδιο, είτε από άλλο φορέα του Δημοσίου.Συγκεκριμένα, η διενέργεια ελέγχων στοχεύει να διερευνήσει το βαθμό στον οποίο το σύστημα: Πληροί τις λειτουργικές και μη λειτουργικές προδιαγραφές Ανταποκρίνεται ορθά σε όλα τα είδη των εισόδων Αποθηκεύει και διαχειρίζεται σωστά τα γεωχωρικά δεδομένα και

δεδομένα κατανάλωσης καυσίμου, που αποστέλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κύκλου Ζωής Κρατικών Οχημάτων μέσω των συσκευών εντοπισμού των επιλεγμένων κρατικών οχημάτων

Παράγει το αναμενόμενο αποτέλεσμα Εκτελεί τις λειτουργίες του μέσα σε αποδεκτό χρόνο Είναι εύχρηστο Μπορεί να εγκατασταθεί και να εκτελεστεί σε συγκεκριμένα

περιβάλλοντα και ιδίως στο παραγωγικό περιβάλλον του G-cloud Επιτελεί το σκοπό που ήταν σχεδιασμένο να επιτελεί. Έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι ψηφιοποιήσεις των εγγράφων, όπως

συμφωνήθηκε με την Ομάδα Αυτεπιστασίας του έργου, τα δεδομένα των εγγράφων έχουν καταχωρηθεί στα αντίστοιχα πεδία και η ποιότητα των σαρωμένων εγγράφων συμβαδίζει με τις προδιαγραφές που έχουν δοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι δοκιμές ελέγχου θα επιφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα ως προς όλα τα παραπάνω σημεία, κρίνεται σκόπιμο να εκπονηθούν τα σενάρια ελέγχου σε συνεργασία με τον δικαιούχο του έργου και ειδικότερα με την ομάδα αυτεπιστασίας. Τα σενάρια ελέγχου θα πρέπε, εκτός των άλλων, να περιλαμβάνουν και δοκιμές ορθής αποστολής και διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων και δεδομένων κατανάλωσης καυσίμου από τις συσκευές εντοπισμού αυτοκινήτων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κύκλου Ζωής Κρατικών Οχημάτων.

5. Εκπαίδευση χρηστών (η εν λόγω δράση οδηγεί στο Παραδοτέο Π1.12 «Υπηρεσίες εκπαίδευσης χρηστών») Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι και η εκπαίδευση τόσο των χρηστών του Πληροφοριακού Συστήματος όσο και επιλεγμένων διαχειριστών του συστήματος. Αναφορικά με τους διαχειριστές του συστήματος θα πρέπει να εκπαιδευτούν 8 άτομα για 20 ώρες συνολικά, ενώ για τους απλούς χρήστες θα πρέπει να εκπαιδευτούν 24 άτομα για 20 ώρες συνολικά, με σκοπό οι διαχειριστές να είναι σε θέση μετά το πέρας της δικής τους εκπαίδευσης να

101

Page 102:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

εκπαιδεύσουν το σύνολο των χρηστών. Επιπλέον ο ανάδοχος θα πρέπει να δημιουργήσει το κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον προκειμένου να πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις στους χρήστες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των άλλων Φορέων που βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία της χώρας.

6. Ψηφιοποίηση και καταχώρηση αποφάσεων, πράξεων, εγκυκλίων, απαντήσεων προηγουμένων ετών (η εν λόγω δράση οδηγεί στο Παραδοτέο Π1.14 «Ψηφιοποιημένο και καταχωρημένο περιεχόμενο»). Δεδομένου ότι το Τμήμα Εποπτείας Κρατικών Οχημάτων είναι οργανωμένο γύρω από διαδικασίες που βασίζονται στην ανταλλαγή εγγράφων, για να επιτευχθεί η συνέχεια της λειτουργίας του κρίνεται σκόπιμο να ψηφιοποιηθούν (σαρωθούν) τα σημαντικότερα έγγραφα που έχουν διακινηθεί κατά τα προηγούμενα έτη. Έγγραφα που ενδιαφέρουν τη διοίκηση και πρέπει να είναι διαθέσιμα μέσω του συστήματος αφορούν κυρίως σε αποφάσεις, πράξεις, εγκυκλίους και απαντήσεις. Εκτιμάται ότι ο όγκος των εγγράφων προς ψηφιοποίηση και καταχώρηση είναι περίπου 10.000 σελίδες. Τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν ως προς τα έγγραφα που αφορούν στα Κρατικά Οχήματα είναι η εξής:

Να γίνει αναζήτηση όλων των εγγράφων που αφορούν στα Κρατικά Οχήματα στα συστήματα Πάπυρος και Διαύγεια,

Από κάθε έγγραφο να απομονώνονται και να καταχωρούνται τα δεδομένα που αφορούν σε κάποιο όχημα (π.χ. αριθμός πλαισίου, αριθμός κυκλοφορίας) και να καταχωρούνται στο αντίστοιχο πεδίο. Από τα μεταδεδομένα του ίδιου του εγγράφου (δεδομένα που χαρακτηρίζουν το ίδιο το έγγραφο και όχι το όχημα στο οποίο αφορά), σημαντικό είναι το είδος του εγγράφου, το οποίο όμως δεν κρίνεται σκόπιμο να καταχωρείται σε πεδίο πλήρους κειμένου, αλλά να αποτελεί αντικείμενο τυποποίησης των κατηγοριών εγγράφων που θα καταχωρούνται στα διάφορα υποσυστήματα.

Να καταχωρείται το ίδιο το έγγραφο σε αντίστοιχο πεδίο στο υπο-σύστημα στο οποίο αφορά, προκειμένου να μπορεί μελλοντικά ο χρήστης να ανατρέξει σε αυτό (π.χ. η απόφαση έγκρισης αγοράς ενός οχήματος στο Υποσύστημα - Λειτουργία Κτήσης Κρατικών Οχημάτων)

Για τα έγγραφα πριν από το 2010, η ανάδοχος εταιρία θα πρέπει να ανατρέξει στο φυσικό αρχείο του Τμήματος Πολιτικής & Εποπτείας Κρατικών Αυτοκινήτων του Υπουργείου και να προχωρήσει σε ψηφιοποίησή τους, καταχωρώντας παράλληλα τα δεδομένα που αυτά περιέχουν.

Θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα σε έγγραφα που αφορούν οχήματα που βρίσκονται σε κυκλοφορία. Περαιτέρω προτεραιοποίηση των προς ψηφιοποίηση εγγράφων θα πρέπει να γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα αυτεπιστασίας του έργου.

102

Page 103:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Ο εξοπλισμός και το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί για τη σάρωση των εγγράφων θα είναι κυριότητας του αναδόχου και δεν αποτελεί παραδοτέο του έργου. Για τον εξοπλισμό και το λογισμικό σάρωσης που θα χρησιμοποιηθεί ο Ανάδοχος θα διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες, τις οποίες η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ελέγξει οποιαδήποτε στιγμή. Οι σαρωτές και το λογισμικό σάρωσης που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω τεχνικές απαιτήσεις σάρωσης:

Οπτική ανάλυση μεγαλύτερη ή ίση με 300 dpi. Δυνατότητα έγχρωμης σάρωσης και σάρωσης σε 256 διαβαθμίσεις

του γκρι. Λογισμικό επεξεργασίας των σαρωμένων εγγράφων Δυνατότητα αποθήκευσης των σαρωμένων εικόνων κατ’ ελάχιστον

σε αρχεία τύπου TIFF, JPEG, multipage TIFF, BMP, GIF.Οι ποιοτικές απαιτήσεις σάρωσης είναι οι εξής:

Τα σαρωμένα έγγραφα πρέπει να είναι πλήρη, να περιλαμβάνουν δηλαδή το σύνολο των πληροφοριών που απεικονίζονται στο πρωτογενές υλικό

Στις σαρωμένες εικόνες δεν πρέπει να εμφανίζονται γραμμές θορύβου από κακή σάρωση (bad scan lines), κενά τμήματα εικόνας καθώς και διπλά είδωλα λόγω αστοχίας στη σάρωση. Επίσης, δεν πρέπει να εμφανίζονται γρατσουνιές (scratches), σκόνη, βρωμιά (lint), λεκέδες / κηλίδες, στίγματα καθώς και άλλα ελαττώματα/ατέλειες, εκτός αυτών που προέρχονται από το πρωτογενές υλικό.

Η σάρωση των εγγράφων θα πρέπει να γίνεται σε τόνους του γκρι (grayscale), σε ανάλυση 300 dpi, στα 8 bit, κατ’ ελάχιστον. Στις περιπτώσεις που οι συγκεκριμένες προδιαγραφές δεν επιφέρουν το αποτέλεσμα που προδιαγράφεται ανωτέρω ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιήσει τη σάρωση με υψηλότερη ανάλυση ή να πραγματοποιήσει έγχρωμη σάρωση σε ανάλυση 300 dpi, στα 24 bit.

. 7. Δημιουργία προσχεδίων νόμου και διατάξεων για τη θεσμική κάλυψη της

εφαρμογής των απλουστευμένων διαδικασιών (η εν λόγω δράση οδηγεί στο Παραδοτέο Π1.15 «Προσχέδια θεσμικών παρεμβάσεων»). Προκειμένου να είναι σε θέση να εφαρμοστούν οι ανασχεδιασμένες διαδικασίες και να τεθεί σε λειτουργία το νέο σύστημα, απαιτούνται κάποιες θεσμικές παρεμβάσεις και αλλαγή της ισχύουσας νομοθεσίας. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εκπονήσει τα προσχέδια τόσο του νόμου που θα ορίζει επιγραμματικά τις νέες διαδικασίες, όσο και των εγκυκλίων που θα λειτουργούν επεξηγηματικά και θα ρυθμίζουν επιμέρους ζητήματα.

103

Page 104:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

8. Εγκατάσταση συστήματος για παραγωγική λειτουργία (η εν λόγω δράση οδηγεί στο Παραδοτέο Π1.13 «Προετοιμασία και Εγκατάσταση συστήματος για παραγωγική λειτουργία»).Ο ανάδοχος θα συνεργαστεί με την ΚτΠ ΑΕ, τον ανάδοχο του G-Cloud και το Υπουργείο για την εγκατάσταση του παραγωγικού περιβάλλοντος στο G-Cloud της ΚτΠ ΑΕ (η οποία θα οριστικοποιηθεί πριν την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος). Αποτέλεσμα των εργασιών θα είναι η ομαλή παραγωγική λειτουργία του συστήματος στο G-Cloud και η έκθεση των εργασιών εγκαταστάσεων και ελέγχων.

Παραδοτέα Φάσης Γ’Π1.7 Λογισμικό εφαρμογήςΠ1.8 Τεκμηρίωση κώδικαΠ1.9 Εγκατάσταση πλατφόρμας ανάπτυξης λογισμικούΠ1.10 Σενάρια ελέγχων λογισμικούΠ1.11 Σενάρια ελέγχων διοικητικών διαδικασιώνΠ1.12 Υπηρεσίες εκπαίδευσης χρηστώνΠ1.13 Προετοιμασία και Εγκατάσταση συστήματος για παραγωγική λειτουργίαΠ1.14 Ψηφιοποιημένο και καταχωρημένο περιεχόμενοΠ1.15 Προσχέδια θεσμικών παρεμβάσεωνΠ1.16 Αναφορά προόδου έργουΠ1.17 Αναφορά προόδου έργουΠ1.18 Αναφορά προόδου έργουΠ1.19 Αναφορά προόδου έργου

Φάση Δ’ Πιλοτική Λειτουργία

Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης λειτουργίας του συστήματος, οι χρήστες, στους οποίους έχει δοθεί πρόσβαση στο περιβάλλον ανάπτυξης και μεταβολών, πρέπει να διενεργήσουν πραγματικά σενάρια ελέγχου από ολόκληρο το φάσμα των περιπτώσεων χρήσης του συστήματος, από τα οποία θα προκύψουν οι τυχόν αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν στο σύστημα προκειμένου να ικανοποιεί τις απαιτήσεις τους. Η περίοδος πιλοτικής λειτουργίας του συστήματος ανέρχεται σε 3 μήνες.

Διορθώσεις και προσαρμογές εφαρμογής (η εν λόγω δράση οδηγεί στο Παραδοτέο Π1.21 «Επικαιροποιημένο λογισμικό εφαρμογής και τεκμηρίωση κώδικα»). Κατά τη φάση της πιλοτικής λειτουργίας του συστήματος η Ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να είναι σε διαρκή επικοινωνία με τους χρήστες προκειμένου να λαμβάνει τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους με βάση τις οποίες θα πρέπει να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στο σύστημα. Αυτή η

104

Page 105:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

διαδικασία ανατροφοδότησης θα πρέπει να συνεχίζεται έως ότου το σύστημα έχει προσαρμοστεί ώστε να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες όλων των κατηγοριών χρηστών.

Παραδοτέα Φάσης Δ’Π1.20 Αναφορά ΠροόδουΠ1.21 Επικαιροποιημένο λογισμικό εφαρμογής και τεκμηρίωση κώδικα

Φάση Ε’ Παραγωγική Λειτουργία

Εφόσον ολοκληρωθούν οι αλλαγές και βελτιώσεις στο σύστημα που θα έχουν προκύψει από τα σχόλια και παρατηρήσεις των χρηστών κατά τη φάση της πιλοτικής λειτουργίας και εφόσον εκείνοι το αποδεχτούν και εισηγηθούν ότι καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους, το παραγωγικό περιβάλλον του συστήματος θα πρέπει να εγκατασταθεί στις υποδομές του G-Cloud. Ο ανάδοχος θα συνεργαστεί με την ΚτΠ ΑΕ, τον ανάδοχο του G-Cloud και το Υπουργείο για την εγκατάσταση του παραγωγικού περιβάλλοντος στο G-Cloud της ΚτΠ ΑΕ . Αποτέλεσμα των εργασιών θα είναι η ομαλή παραγωγική λειτουργία του συστήματος στο G-Cloud και η έκθεση των εργασιών εγκαταστάσεων και ελέγχων.

Σε αυτή τη φάση το σύστημα θα πρέπει να είναι σε πραγματική και πλήρη λειτουργία για 6 μήνες πριν τη λήξη της σύμβασης. Στο τέλος της παρούσας φάσης θα πρέπει να παραδοθεί επικαιροποιημένο λογισμικό της εφαρμογής και τεκμηρίωση του κώδικα

(η εν λόγω δράση οδηγεί στο Παραδοτέο Π1.24 «Τελική έκδοση λογισμικού εφαρμογής και τεκμηρίωση κώδικα »).

Παραδοτέα Φάσης Ε’Π1.22 Αναφορά προόδου έργουΠ1.23 Αναφορά προόδου έργουΠ1.24 Τελική έκδοση λογισμικού εφαρμογής και τεκμηρίωση κώδικα

7.2. Υποέργο 2Τα παραδοτέα του Υποέργου 2 συνίστανται στην παράδοση του εξοπλισμού, που απαιτείται:(α) για την ανάπτυξη και λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος (Παραδοτέα Π2.1 «Εξυπηρετητής», Π2.2 «Συστημικό λογισμικό Web application» και Π2.3 «Βάση Δεδομένων»), όπως επίσης και (β) για τον εντοπισμό των οχημάτων (Παραδοτέο Π2.4 «80 Συσκευές εντοπισμού των οχημάτων»),

105

Page 106:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

με βάση τους αντίστοιχους πίνακες συμμόρφωσης και στους χρόνους που προβλέπονται από το χρονοδιάγραμμα. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να πραγματοποιήσει τις εγκαταστάσεις του λογισμικού που θα παραδοθεί (βάση δεδομένων, συστημικό λογισμικό Web application) και τις αναγκαίες παραμετροποιήσεις στον εξυπηρετητή. Επίσης έχει την υποχρέωση να πραγματοποιήσει την εγκατάσταση και έλεγχο ορθής λειτουργίας των συσκευών εντοπισμού.

Παραδοτέα Υποέργου 2- Π2.1 Εξυπηρετητής (τουλάχιστον ένας) [Πίνακας συμμόρφωσης 6.2.1.1] - Το

παραδοτέο περιλαμβάνει εμπρόθεσμη (βάσει του χρονοδιαγράμματος) παράδοση του εξυπηρετητή και υπηρεσίες εγκατάστασης συστημικού λογισμικού και παραμετροποίησης του/ των εξυπηρετητή/ τών.

- Π2.2 Συστημικό λογισμικό Web application [Πίνακας συμμόρφωσης 6.2.1.2] - Το παραδοτέο περιλαμβάνει εμπρόθεσμη (βάσει του χρονοδιαγράμματος) παράδοση του λογισμικού και υπηρεσίες εγκατάστασης του στον εξυπηρετητή και παραμετροποίησης του

- Π2.3 Βάση Δεδομένων [Πίνακας συμμόρφωσης 6.2.1.3] - Το παραδοτέο περιλαμβάνει εμπρόθεσμη (βάσει του χρονοδιαγράμματος) παράδοση του λογισμικού και υπηρεσίες εγκατάστασης του στον εξυπηρετητή και παραμετροποίησης του

- Π2.4 80 Συσκευές εντοπισμού των οχημάτων (τουλάχιστον ογδόντα (80) ) [Πίνακας συμμόρφωσης 6.2.1.4] - Το παραδοτέο περιλαμβάνει εμπρόθεσμη (βάσει του χρονοδιαγράμματος) παράδοση των συσκευών εντοπισμού, εγκατάσταση τους στα οχήματα που θα υποδειχθούν και έλεγχο ορθής λειτουργίας τους, ο οποίος θα εξασφαλίζει κατ’ ελάχιστον: λειτουργικά χαρακτηριστικά των συσκευών εντοπισμού εντός των προδιαγραφών του σχετικού Πίνακα συμμόρφωσης (6.2.1.4), ορθή αποστολή δεδομένων θέσης, κατανάλωσης καυσίμου και λειτουργικών δεδομένων οχήματος στο πληροφοριακό σύστημα κύκλου ζωής κρατικών οχημάτων.

7.3. Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation, GDPR )

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πλήρη συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation, GDPR).

Εκτός από τους κανόνες που θα ενσωματώσει προληπτικά από το στάδιο του σχεδιασμού του πληροφοριακού συστήματος (“Privacy by Design”), θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους γενικούς όρους και κανόνες που απορρέουν από τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

106

Page 107:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (GDPR). Για τον λόγο αυτό ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των παρεχόμενων από την Αναθέτουσα Αρχή στοιχείων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Αυτά τα μέτρα πρέπει να εξασφαλίζουν επίπεδο ασφάλειας ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των στοιχείων που είναι αντικείμενο της σύμβασης. Απαγορεύεται δε αυστηρά η αναπαραγωγή, διαβίβαση, κοινοποίηση ή γνωστοποίησή τους από τον Ανάδοχο σε τρίτους.

8. Εγγυήσεις - Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη Η Περίοδος Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου οριστικής Παραλαβής του Έργου και έχει διάρκεια δύο (2) συνεχή έτη τουλάχιστον. Οι υπηρεσίες της Περιόδου Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» αφορούν στο σύνολο του Έργου, και παρέχονται χωρίς κανένα κόστος για το Υπουργείο με τη μορφή εγγύησης και δωρεάν συντήρησης - τεχνικής υποστήριξης τόσο για το υλικό (hardware) όσο και για το λογισμικό (software). Οι υπηρεσίες συντήρησης και εγγύησης αναλύονται παρακάτω.

Οι εργασίες θα εκτελούνται κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις εργάσιμες ώρες. Συγκεκριμένα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και στο χρονικό διάστημα από 7.00 πμ έως 17.00 (χρονικό διάστημα ΚΩΚ – Κανονικές Ώρες Κάλυψης).Στις εργασίες υποστήριξης περιλαμβάνονται:

άμεση ανταπόκριση του Αναδόχου σε αναγγελίες προβλημάτων και την άμεση αποκατάσταση των βλαβών/ προβλημάτων που οφείλονται σε εξωτερικούς αστάθμητους παράγοντες (σεισμούς, πλημμύρες κλπ), τηρώντας τις απαιτήσεις διαθεσιμότητας.

επιδιόρθωση ή αντικατάσταση οποιουδήποτε εξαρτήματος και ανταλλακτικού παρουσιάσουν προβλήματα λειτουργίας. Τονίζεται ότι αποτελεί βασική υποχρέωση του Αναδόχου να παρέχει όλα τα απαραίτητα καινούργια και αμεταχείριστα ανταλλακτικά για την επισκευή και συντήρηση των συστημάτων. Επισημαίνεται ότι τα μηχανικά και ηλεκτρονικά μέρη των μονάδων δεν θεωρούνται αναλώσιμα υλικά.

107

Page 108:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας οφείλεται σε σφάλματα λογισμικού.

διόρθωση εκείνων των προϊόντων και εφαρμογών λογισμικού τα οποία δεν λειτουργούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές για τις οποίες κατασκευάστηκαν.

παροχή δωρεάν όλων των αναβαθμίσεων (updates) του λογισμικού – όπως αυτές καθορίζονται από τον κατασκευαστή του λογισμικού – και των ανάλογων υπηρεσιών εγκατάστασης-παραμετροποίησης αυτών, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας και συντήρησης, λαμβάνοντας ειδική μέριμνα για αποκατάσταση οποιουδήποτε προβλήματος παρουσιαστεί κατά τις διαδικασίες υλοποίησης των αναβαθμίσεων. Ο ανάδοχος οφείλει να υλοποιεί τις απαραίτητες αλλαγές των εφαρμογών που αναπτύχθηκαν όταν οι κατασκευαστές δίνουν νέες εκδόσεις του έτοιμου λογισμικού που δεν εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία των εφαρμογών.

εξασφάλιση ορθής λειτουργίας όλων των παραμετροποιήσεων (customizations), διεπαφών με άλλα συστήματα.

προσαρμογή εφαρμογών σε θέματα που προκύπτουν από τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας

παροχή υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης της λειτουργίας των προϊόντων και εφαρμογών λογισμικού μία (1) φορά κατά τη διάρκεια της παρούσης. Η προληπτική συντήρηση θα γίνει με επιτόπια παρουσία του αναδόχου. Ο χρόνος διενέργειας της προληπτικής συντήρησης θα αποφασιστεί από κοινού με τους διαχειριστές του Υπουργείου. Κατά την πραγματοποίηση της προληπτικής συντήρησης ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει πρακτική εκπαίδευση (on-the-job training) καθώς και μεταφορά τεχνογνωσίας στο εξειδικευμένο προσωπικό του Φορέα, με στόχο την πλήρη αξιοποίηση του υλικού και του λογισμικού. Η προληπτική συντήρηση περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον τις εξής εργασίες:

εκτέλεση διαγνωστικών προγραμμάτων για τον έλεγχο καλής λειτουργίας των μονάδων συστήματος (CPU, μνήμες, μονάδες δικτύου κ.λπ.)

καθαρισμός συσκευών και των αντίστοιχων περιφερειακών τους με ειδικά προϊόντα καθαρισμού.

αντικατάσταση τυχόν φθαρμένων ανταλλακτικών. έλεγχος και ρυθμίσεις (tuning) τυποποιημένου λογισμικού συστήματος και

εφαρμογών. έλεγχος υφιστάμενων εφαρμογών και υλοποίηση μέτρων ασφάλειας που θα

προκύψουν.

108

Page 109:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

υπηρεσίες υποστήριξης μέσω Help Desk. Το Help Desk θα είναι διαθέσιμο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καταγράφοντας τα αιτήματα των χρηστών, δρομολογώντας τα κατάλληλα, για την επίλυση των προβλημάτων και υποστηρίζοντας τηλεφωνικά και μέσω διαδικτύου τους διαχειριστές των προϊόντων και εφαρμογών λογισμικού. Υπεύθυνοι για τη συλλογή των αιτημάτων των χρηστών θα είναι οι διαχειριστές του φορέα και αυτοί θα δρομολογούν τα αιτήματα στον ανάδοχο. Για την αποκατάσταση των βλαβών, ο ανάδοχος θα διαθέτει σε ετοιμότητα τεχνικό προσωπικό, με εξειδίκευση και εμπειρία στα θεματικά πεδία των συντηρούμενων ειδών, ώστε να εξασφαλίζει στα απαιτούμενα χρονικά διαστήματα, την αποκατάσταση βλαβών και αντιμετώπιση προβλημάτων. Στο πλαίσιο της υπηρεσίας αυτής θα παρέχει υπηρεσίες άμεσης βοήθειας Πρώτου (Α) και Δευτέρου (Β) επιπέδου σε όλους τους χρήστες του λογισμικού. Η επικοινωνία με το help desk θα γίνεται μέσω των διαχειριστών του Υπουργείου, οι οποίοι θα καταγράφουν τα αιτήματα των χρηστών. Η αναγγελία προβλημάτων ή βλαβών θα γίνεται από τους διαχειριστές του Υπουργείου μέσω email ή τηλεφώνου, όπου θα αναφέρονται τα στοιχεία του προσώπου που αναφέρει το πρόβλημα/βλάβη, θα γίνεται αναλυτική περιγραφή του συμβάντος και η ώρα αναγγελίας. Ο ανάδοχος θα καταγράφει τις ενέργειες για την αποκατάσταση του προβλήματος/βλάβης καθώς και το αποτέλεσμα που είχε προσφέροντας τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: Πρόβλημα/Βλάβη όπου αναφέρεται, ώρα αποκατάστασης, περιγραφή ενέργειας, εργαζόμενος του αναδόχου που πραγματοποίησε την ενέργεια, αποτέλεσμα.

Τα συμβάντα που αναγγέλλονται διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες ανάλογα με τη σοβαρότητά τους, η οποία θα κρίνεται κατά περίπτωση με τη σύμφωνη γνώμη των δύο μερών:

Υψηλή: ολόκληρο το λογισμικό ή μεγάλα τμήματα του έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας ή δεν λειτουργούν σωστά. Το λογισμικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους βασικούς σκοπούς τους οποίους εξυπηρετεί. Το πρόβλημα εμποδίζει την λειτουργία όλου του συστήματος.

Μέση: ορισμένα σημαντικά αλλά όχι κρίσιμα τμήματα του λογισμικού δεν λειτουργούν σωστά, όμως εξακολουθεί να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους σημαντικότερους από τους σκοπούς τους οποίους εξυπηρετεί.

Χαμηλή: ορισμένα δευτερεύοντα τμήματα του λογισμικού δεν λειτουργούν σωστά και προβλήματα που προέρχονται από τη λανθασμένη χρήση του συστήματος από τους χρήστες. Η απώλεια λειτουργικότητας μπορεί να

109

Page 110:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

παρακαμφθεί με άλλους τρόπους ώστε να επιτελούνται ομαλά οι σκοποί που εξυπηρετεί το λογισμικό.

Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης ορίζεται σε οκτώ (8) εργάσιμες ώρες εντός των οποίων εξειδικευμένος τεχνικός του Αναδόχου θα πρέπει να επικοινωνήσει με διαχειριστή του Υπουργείου προκειμένου να ενημερωθεί αναλυτικά για την αναγγελία. Σαν χρόνος ανταπόκρισης του αναδόχου για προβλήματα λογισμικού προσμετράται ο χρόνος από την ειδοποίηση του αναδόχου (μέσα στο εργάσιμο ωράριό του) μέχρι την αποστολή Τεχνικού στην εγκατάσταση του Υπουργείου ή την επικοινωνία Τεχνικού με το Υπουργείο. Αν το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί από τηλεφώνου ή μέσω email, τότε λύνεται με έναν από τους δύο αυτούς τρόπους και η διαδικασία ολοκληρώνεται. Στην αντίθετη περίπτωση προγραμματίζεται άμεση επίσκεψη του τεχνικού στις εγκαταστάσεις του Υπουργείου για επιτόπου έλεγχο του προβλήματος. Αν ο τεχνικός κατά την επίσκεψή του μπορεί να διορθώσει επιτόπου το πρόβλημα, τότε το διορθώνει και ελέγχει την ορθή λειτουργία του συστήματος παρουσία του σχετικού υπεύθυνου του Υπουργείου. Διαφορετικά, εάν για την επίλυση του προβλήματος απαιτείται εργασία στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, τότε ο τεχνικός αναλύει το πρόβλημα και αφού υπολογίσει το χρόνο αποκατάστασής του, ειδοποιεί σχετικά το υπουργείο. Τέλος, πραγματοποιείται επόμενη επίσκεψη κατά την οποία εγκαθίστανται οι αλλαγές και ελέγχεται η σωστή λειτουργία του συστήματος παρουσία του σχετικού υπεύθυνου του Υπουργείου.Σε κάθε περίπτωση, ο ανάδοχος θα καταβάλλει την μέγιστη δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε να αποκαθιστά τις βλάβες εντός των ακόλουθων χρόνων, ανάλογα με τη σοβαρότητα του προβλήματος:

Υψηλή σπουδαιότητα: δύο (2) εργάσιμες ημέρες Μέση σπουδαιότητα: πέντε (5) εργάσιμες ημέρες Χαμηλή σπουδαιότητα: δέκα (10) εργάσιμες ημέρες

Ως χρόνος αποκατάστασης της βλάβης εννοείται ο χρόνος που μεσολαβεί από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης από το υπουργείο έως την στιγμή που η βλάβη έχει αποκατασταθεί. Για τις περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτή η πλήρης και οριστική επίλυση του προβλήματος εντός συγκεκριμένου χρονικού ορίου θα προτείνεται εναλλακτικός τρόπος λειτουργίας. Για την επίτευξη των παραπάνω χρόνων ανταπόκρισης υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει την άμεση ανταπόκρισή σε όλες τις αποκεντρωμένες διοικήσεις, στο ΥΠΔΑ και στην ΚτΠ ΑΕ.Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να εξετάσει κάθε πρόβλημα που πιθανόν θα παρουσιάσει ένα από τα συντηρούμενα προϊόντα και εφαρμογές Λογισμικού και να προτείνει μια εναλλακτική λύση ή να διορθώσει (αν είναι δυνατόν) το πρόβλημα. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, ο ανάδοχος αναλαμβάνει να μεταφέρει το πρόβλημα στον

110

Page 111:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

κατασκευαστή του προϊόντος και να εγκαταστήσει στο σύστημα του Υπουργείου την διορθωμένη έκδοση του προϊόντος Λογισμικού όταν θα την προμηθευτεί από τον κατασκευαστή του.

9. Διάρκεια Σύμβασης – Χρόνοι παράδοσης Ως διάρκεια της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την υπογραφή της σύμβασης έως την οριστική παραλαβή του έργου και περιλαμβάνει τον πλήρη χρόνο υλοποίησης του έργου και τις επανυποβολές των παραδοτέων έως την αποδοχή τους και οριστική παραλαβή του έργου. Ο χρόνος υλοποίησης του έργου είναι 24 μήνες. Συγκεκριμένα, η διάρκεια του Υποέργου 1 «Μελέτη Εφαρμογής και Υλοποίησης Συστήματος» ανέρχεται στους 24 μήνες, ενώ του Υποέργου 2 «Αγορά εξοπλισμού για την υποστήριξη του Π.Σ. και του περιβάλλοντος ανάπτυξης» στους 2 μήνες. Στο διάγραμμα Gantt, που ακολουθεί, φαίνεται αναλυτικά η χρονική διάρκεια των υποέργων, των φάσεων όπως και οι χρόνοι παράδοσης των παραδοτέων που σχετίζονται με αυτές. Η έναρξη κάθε φάσης του υποέργου 1 εξαρτάται από την παραλαβή της προηγούμενης ενώ η ολοκλήρωση του υποέργου 2 (παράδοση εξοπλισμού) είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη επί μέρους δράσεων της Φάσης Γ του υποέργου 1, όπως επισημαίνεται στο κάτωθι διάγραμμα.

111

Page 112:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24Υποέργο 1: Μελέτη Εφαρμογής και Υλοποίηση Συστήματος (24 μήνες)ΦΑΣΗ Α ΜΕΛΕΤΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (3 μήνες)

Π1.1 Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης και καλές πρακτικές Π1.2 Αναφορά προόδου

ΦΑΣΗ Β ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (3 μήνες)Π1.3 Μελέτη εφαρμογής

Π1.4 Μελέτη διαλειτουργικότηταςΠ1.5 Εκπαιδευτικό υλικό Π1.6 Αναφορά προόδου

ΦΑΣΗ Γ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (9 μήνες)Π1.7 Λογισμικό εφαρμογής

Π1.8 Τεκμηρίωση κώδικαΠ1.9 Εγκατάσταση πλατφόρμας ανάπτυξης λογισμικού

Π1.10 Σενάρια ελέγχων λογισμικούΠ1.11. Σενάρια ελέγχων διοικητικών διαδικασιών

Π1.12 Υπηρεσίες εκπαίδευσης χρηστώνΠ1.13 Προετοιμασία και Εγκατάσταση συστήματος για παραγωγική λειτουργία

Π1.14 Ψηφιοποιημένο και καταχωρημένο περιεχόμενοΠ1.15 Προσχέδια θεσμικών παρεμβάσεων

Π1.16 Αναφορά προόδου Π1.17 Αναφορά προόδου Π1.18 Αναφορά προόδου Π1.19 Αναφορά προόδου

ΦΑΣΗ Δ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (3 μήνες) Π1.20 Αναφορά προόδου

Π1.21 Επικαιροποιημένο λογισμικό εφαρμογής και τεκμηρίωση κώδικαΦΑΣΗ Ε ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (6 μήνες)

Π1.22 Αναφορά προόδου Π1.23 Αναφορά προόδου

Π1.24 Τελική έκδοση λογισμικού εφαρμογής και τεκμηρίωση κώδικα

Υποέργο 2: Αγορά εξοπλισμού για την υποστήριξη του Π.Σ. και του περιβάλλοντος ανάπτυξης (2 Μήνες)Π2.1 Εξυπηρετητής

Π2.2 Συστημικό λογισμικό Web application Π2.3 Βάση Δεδομένων

Π2.4 80 Συσκευές εντοπισμού των οχημάτων

8ο Τρίμηνο 7ο Τρίμηνο 1ο Τρίμηνο 2ο Τρίμηνο 3ο Τρίμηνο 4ο Τρίμηνο 5ο Τρίμηνο 6ο Τρίμηνο

112

Page 113:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψηςσύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα

Στοιχεία της δημοσίευσηςΓια διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα,

υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ.

Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της

Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Αριθμός της προκήρυξηςΑΡ. 1/2019 (όταν καταχωρηθεί στο site της ΕΕ θα δοθεί ο σχετικός αριθμός. Θα τον προσθέσουμε σε αυτό το σημείο)

Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ:-

URL της ΕΕ

National Official Journal-Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν

δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να

συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας

σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

113

Page 114:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Ταυτότητα του αγοραστή

Επίσημη ονομασία:Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Χώρα:Ελλάδα

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων Type of

procedure

Open procedure

Τίτλος:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Σύντομη περιγραφή:

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι η δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος για την τήρηση

των στοιχείων και την απλούστευση διαδικασιών που αφορούν στη διαχείριση του κύκλου ζωής των

κρατικών οχημάτων

Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα

αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει):

ΑΡ. 1/2019

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

έΕπωνυμία:

-

Οδός και αριθμός:-

Ταχ. κωδ.:-

Πόλη:-

114

Page 115:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Χώρα:---

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):-

Ηλ. ταχ/μείο:-

Τηλέφωνο:-

Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:-

Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει:-

Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης,

εφόσον απαιτείται και υπάρχει

-

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; ❍ Ναι

❍ Όχι

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι

προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»

ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης

απασχόλησης; ❍ Ναι ❍ Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων

εργαζομένων;

-

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι

ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία

115

Page 116:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

-

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού

συστήματος (προ)επιλογής];

❍ Ναι

❍ Όχι

• Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V, κατά

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.

α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:

-

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, να

αναφέρετε:

-

γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή

ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο:

-

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

❍ Ναι❍ Όχι

• Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α,

Β, Γ, ή κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική προκήρυξη ή στα

έγγραφα της προμήθειας

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας,

116

Page 117:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος διατίθεται

αυτή δωρεάν;

❍ Ναι

❍ Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:-

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με

άλλους; ❍ Ναι ❍ Όχι

• Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους

εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.

α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο (επικεφαλής,

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):

-

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη

διαδικασία προμήθειας:

-

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου:-

Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες

ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά:-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

• Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των

117

Page 118:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους

σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης:

Όνομα-

Επώνυμο-

Ημερομηνία γέννησης-

Τόπος γέννησης-

Οδός και αριθμός:-

Ταχ. κωδ.:-

Πόλη:-

Χώρα:---

Ηλ. ταχ/μείο:-

Τηλέφωνο:-

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:-

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την

έκταση, τον σκοπό …):

-

Γ: Πληροροφίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων

118

Page 119:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να

ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν)

κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

❍ Ναι

❍ Όχι

• Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες που απαιτούνται

σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους, καθώς και το μέρος ΙΙΙ, για κάθε

μία από τις σχετικές οντότητες, δεόντως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους

ενδιαφερόμενους φορείς. Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάθε

τεχνικό προσωπικό ή τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού

φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για

δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που ο

οικονομικός φορέας μπορεί να καλέσει για την εκτέλεση των εργασιών.

Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις οποίες

στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες

σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες.

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο

οικονομικός φορέας

• (Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροροφίες αυτές ζητούνται ρητώς από την

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα).

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; ❍ Ναι ❍ Όχι

Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων

υπεργολάβων:

119

Page 120:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

-

Β Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες

επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στο μέρος Ι, να παράσχετε τις

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους και

σύμφωνα με το μέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι

ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηΥπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε

προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για συμμετοχή σε εγκληματική

οργάνωση με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο

ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως

ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης

Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της

11.11.2008, σ. 42).

Η απάντησή σας

❍ Ναι ❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων

κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι

❍ Όχι

120

Page 121:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

URL-

Κωδικός-

Εκδότης-

ΔιαφθοράΥπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν

από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που

εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ

του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L

192 της 31.7.2003,

σ 54). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο

εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή του οικονομικού φορέα.

Η απάντησή σας

❍ Ναι ❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων

κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι

❍ Όχι

URL-

Κωδικός

121

Page 122:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

-

Εκδότης-

ΑπάτηΥπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε

προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για απάτη με

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την

έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48).

Η απάντησή σας

❍ Ναι ❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων

κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι

❍ Όχι

URL-

Κωδικός-

Εκδότης-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του

οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για

τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες με 122

Page 123:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία

έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζονται στα

άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4

της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

Η απάντησή σας

❍ Ναι ❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων

κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι

❍ Όχι

URL-

Κωδικός-

Εκδότης-Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή

χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςΥπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά

το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως

ορίζεται στο άρθρο

1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού

123

Page 124:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15).

Η απάντησή

σας ❍ Ναι ❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων

κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι

❍ Όχι

URL-

Κωδικός-

Εκδότης-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνΥπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων με

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί

απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και

την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και

για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της

15.4.2011, σ. 1).

Η απάντησή σας

❍ Ναι ❍ Όχι

124

Page 125:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων

κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι

❍ Όχι

URL-

Κωδικός-

Εκδότης-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών

κοινωνικής ασφάλισης

Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι

ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού

Καταβολή φόρωνΠαρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο

στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής

ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;

Η απάντησή σας

❍ Ναι ❍ ΌχιΟικεία χώρα ή κράτος μέλος---

Ενεχόμενο ποσό-

---

Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή διοικητική

απόφαση;

125

Page 126:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

❍ Ναι

❍ ΌχιΕάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση, η εν λόγω

απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;

❍ Ναι

❍ Όχι

Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. -

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια

της περιόδου αποκλεισμού

-

Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους

ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,

των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για

την καταβολή τους; ❍ Ναι ❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων

κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι

❍ Όχι

URL-

Κωδικός-

Εκδότης

126

Page 127:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςΠαραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή εισφορών

κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος

μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα

εγκατάστασης;

H απάντησή σας ❍ Ναι ❍ ΌχιΟικεία χώρα ή κράτος μέλος---

Ενεχόμενο ποσό-

---

Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή διοικητική

απόφαση; ❍ Ναι ❍ Όχι

Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση,

η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; ❍ Ναι ❍ Όχι

Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.-

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια

της περιόδου αποκλεισμού

-

Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους

ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,

των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για

την καταβολή τους; ❍ Ναι ❍ Όχι127

Page 128:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων

κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι

❍ Όχι

URL-

Κωδικός-

Εκδότης-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή

επαγγελματικό παράπτωμα

Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι

ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού

Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίουΟ οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του

περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο

εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18

παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή

σας ❍ Ναι ❍ ΌχιΠαρακαλείστε να τα περιγράψετε-

128

Page 129:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») ❍ Ναι ❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε-

Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου Ο οικονομικός φορέας

έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του κοινωνικού δικαίου;

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη

σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας

2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας

❍ Ναι

❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)

❍ Ναι❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε-

Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίουΟ οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του εργατικού

δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική

προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή

σας ❍ Ναι ❍ ΌχιΠαρακαλείστε να τα περιγράψετε-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») ❍ Ναι ❍ Όχι

129

Page 130:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε-

ΠτώχευσηΈχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση;

Η απάντησή σας

❍ Ναι

❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι

πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των

οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του

εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας

είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων

κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι

❍ Όχι

URL-

Κωδικός-

Εκδότης-

ΑφερεγγυότηταΑποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή παύσης

δραστηριοτήτων;

130

Page 131:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Η απάντησή

σας ❍ Ναι ❍ ΌχιΠαρακαλείστε να τα περιγράψετε-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι

πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των

οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του

εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας

είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων

κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι

❍ Όχι

URL-

Κωδικός-

Εκδότης-

Διακανονισμός με τους πιστωτέςΒρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε διακανονισμό με πιστωτές;

Η απάντησή

σας

❍ Ναι

❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

131

Page 132:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι

πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των

οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του

εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας

είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων

κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι

❍ Όχι

URL-

Κωδικός-

Εκδότης-

Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας Βρίσκεται ο

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης κατάσταση, προκύπτουσα

από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές

διατάξεις;

Η απάντησή

σας ❍ Ναι ❍ ΌχιΠαρακαλείστε να τα περιγράψετε-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι

πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των

132

Page 133:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του

εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας

είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων

κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι

❍ Όχι

URL-

Κωδικός-

Εκδότης-

Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή Είναι τα

περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική διαχείριση από

εκκαθαριστή ή από δικαστήριο;

Η απάντησή

σας ❍ Ναι ❍ ΌχιΠαρακαλείστε να τα περιγράψετε-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι

πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των

οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του

εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας

είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.

-

133

Page 134:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων

κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι

❍ Όχι

URL-

Κωδικός-

Εκδότης-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτωνΈχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Η απάντησή

σας ❍ Ναι ❍ ΌχιΠαρακαλείστε να τα περιγράψετε-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι

πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των

οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του

εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας

είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων

κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι

❍ Όχι

URL-

134

Page 135:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Κωδικός-

Εκδότης-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού Έχει

συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Η απάντησή

σας ❍ Ναι ❍ ΌχιΠαρακαλείστε να τα περιγράψετε-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») ❍ Ναι ❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματοςΈχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά περίπτωση,

βλέπε ορισμούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας.

Η Απάντησή σας

❍ Ναι

Η ❍ ΌχιΠαρακαλείστε να τα περιγράψετε-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») ❍ Ναι ❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης

Είναι ο οικονομικός φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπως

135

Page 136:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ορίζεται από την εθνική νομοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας, λόγω της

συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης;

Η απάντησή σας

❍ Ναι

❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε-

Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας

σύναψης σύμβασηςΈχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει συμβουλές στην

αναθέτουσα αρχή ή την συμβαλλόμενη οντότητα ή έχει κατ’ άλλον τρόπο εμπλακεί στην

κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;

Η απάντησή σας

❍ Ναι

Η ❍ ΌχιΠαρακαλείστε να τα περιγράψετε-

Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις

Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης,

πρόωρη καταγγελία της σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;

Η απάντησή σας

❍ Ναι

Η ❍ ΌχιΠαρακαλείστε να τα περιγράψετε-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») ❍ Ναι ❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

136

Page 137:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των απαιτούμενων

εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα της παρούσας διαδικασίας Ο

οικονομικός φορέας:

α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την ικανοποίηση

των κριτηρίων επιλογής, β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,

γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από την αναθέτουσα

αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο

τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να

αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα

στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Η απάντησή σας

❍ Ναι

❍ Όχι

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Α: Καταλληλότητα

Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα

ακόλουθα κριτήρια επιλογής

Εγγραφή στο οικείο επαγγελματικό μητρώοΕίναι εγγεγραμμένος στα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως

περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη

μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

137

Page 138:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Η απάντησή

σας ❍ Ναι ❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων

κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι

❍ Όχι

URL-

Κωδικός-

Εκδότης-

Εγγραφή στο εμπορικό μητρώοΕίναι εγγεγραμμένος στα εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής

του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς

από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που

καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Η απάντησή

σας ❍ Ναι ❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων

κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι

❍ Όχι

URL-

138

Page 139:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Κωδικός-

Εκδότης-

Β: Οικονομική και χρηματοδοτική επάρκεια

Στο άρθρο 58 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα

ακόλουθα κριτήρια επιλογής

Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιώνΟ μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών που

απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης, των εγγράφων σύναψης της σύμβασης ή του ΕΕΕΠ

είναι ο εξής:

Αριθμός ετών-

Μέσος κύκλος εργασιών-

---

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων

κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι

❍ Όχι

URL-

Κωδικός-

Εκδότης-

Άλλες οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσειςΌσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, εάν υπάρχουν, οι οποίες ενδέχεται να

139

Page 140:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

έχουν προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας

δηλώνει ότι:

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων

κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι

❍ Όχι

URL-

Κωδικός-

Εκδότης-

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Στο άρθρο 58 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα

ακόλουθα κριτήρια επιλογής

Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: επιδόσεις υπηρεσιών του συγκεκριμένου

τύπουΜόνο για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο

οικονομικός φορέας παρείχε τις ακόλουθες κύριες υπηρεσίες του συγκεκριμένου τύπου. Οι

αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας

που υπερβαίνει τα τρία έτη.

Περιγραφή-

Ποσό

140

Page 141:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

-

---

Ημερομηνία έναρξης-

Ημερομηνία λήξης-

Αποδέκτες-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι

❍ Όχι

URL-

Κωδικός-

Εκδότης-

Ποσοστό υπεργολαβίαςΟ οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας

το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας

έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και

στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα

πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΠ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ

ανωτέρω.

Προσδιορίστε

141

Page 142:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

-

Λήξη

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσειςΟ οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει στα μέρη II έως V

ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών

ψευδών δηλώσεων.

Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων

που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει

παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης,

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει]. Όπου απαιτείται, πρέπει να

υπάρχει ανάλογη συγκατάθεση πρόσβασης ή β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο

(ανάλογα με την εθνική

εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ),

η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά

έγγραφα.

Ο οικονομικός φορέας δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ...

[προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο

μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των

πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο

μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας για τους

σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή

142

Page 143:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

στη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):

Ημερομηνία-

Τόπος-

Υπογραφή

143

Page 144:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

Η δομή και τα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς (ενδεικτικά) είναι τα ακόλουθα: Συνολική κατανόηση έργου

Σχήμα Διοίκησης Έργου

o Ρόλοι – Ομάδα έργου

o Διαδικασίες

o Σχέδιο και Σύστημα Διαχείρισης Θεμάτων και Κινδύνων

Κάλυψη αναγκών

o Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

o Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

o Εμπλεκόμενων φορέων

Προσφερόμενο πληροφοριακό σύστημα

o Υποσύστημα Μητρώου Κρατικών Οχημάτων

o Υποσύστημα-Λειτουργία Κατανάλωσης Καυσίμων Κρατικών Οχημάτων

o Υποσύστημα-Λειτουργία Κτήσης Κρατικών Οχημάτων

o Υποσύστημα-Λειτουργία Τεχνικού Ελέγχου και Συντήρησης Κρατικών Οχημάτων

o Υποσύστημα - Λειτουργία Ασφαλιστικής Κάλυψης Κρατικών Οχημάτων

o Υποσύστημα Παρακολούθησης Κίνησης Κρατικών Οχημάτων

o Υποσύστημα – Λειτουργία Διοικητικών Αναφορών

o Υποσύστημα διαχείρισης οδηγών Κρατικών Οχημάτων

o Υποσύστημα - Λειτουργία συγκέντρωσης αιτημάτων Φορέων

Προσφερόμενος εξοπλισμός – Λογισμικό

o Υπηρεσίες εγκατάστασης και περιγραφή αδειών χρήσης

o Ένταξη στο υφιστάμενο σύστημα

o Συνεργασία παραγωγικού και περιβάλλοντος ανάπτυξης και μεταβολών

o Πίνακες συμμόρφωσης

Διακομιστές

144

Page 145:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Λειτουργικά συστήματα

Λογισμικό Web Application server

Βάση δεδομένων

Συστήματα διαχείρισης VM

Περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών

Μεθοδολογία Υλοποίησης

o Φάση Α’ Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης

o Φάση Β’ Σχεδιασμός

o Φάση Γ’ Ανάπτυξη – Προετοιμασία δεδομένων

o Φάση Δ’ Πιλοτική Λειτουργία

o Φάση Ε’ Παραγωγική Λειτουργία

Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα

Παρεχόμενες υπηρεσίες

o Υπηρεσίες ψηφιοποίησης - καταχώρησης διοικητικών πράξεων

o Υπηρεσίες Ανασχεδιασμού και Απλούστευσης διαδικασιών

o Εγγυήσεις - Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη

Πίνακας Οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμές

Βιογραφικά στελεχών ομάδας έργου

Πίνακας εμπλοκής ομάδας έργου ανά παραδοτέο και εργασία όπως το κάτωθι υπόδειγμα:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Παραδοτέο 1 (Α/Μ)

Παραδοτέο 2 (Α/Μ)

……… Εργασία 1(Α/Μ)

Εργασία 2(Α/Μ)

……..

1 Στέλεχος 12 Στέλεχος 23 Στέλεχος 38 Στέλεχος ……

Περιγραφή περιεχομένων παραδοτέων

Απαιτήσεις παραγράφου 2.4.3.2 της παρούσας

145

Page 146:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Άλλο Περιγραφικό Έγγραφο - Υπόδειγμα βιογραφικού μελών ομάδας που θα εκτελέσει τη σύμβαση

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Κατηγορία στελέχους και θέση που προορίζεται:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΕπώνυμο: Όνομα:Πατρώνυμο: Μητρώνυμο:Ημερομηνία Γέννησης: __ /__ / ____ Τόπος Γέννησης:

Τηλέφωνο: E-mail: Fax:

Διεύθυνση Κατοικίας:ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΌνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα Ημερομηνία

Απόκτησης Πτυχίου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου)ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΈργο (ή Θέση) Εργοδότης Αρμοδιότητες

και Καθήκοντα στο Έργο (ή Θέση)

Απασχόληση στο Έργο

Περίοδος (από – έως)

ΑΜ

__ /__ / ___- __ /__ / _____ /__ / _____ /__ / _____ /__ / _____ /__ /

146

Page 147:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

___

147

Page 148:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Με την παρούσα Οικονομική Προσφορά δηλώνω ότι:α) Έχω λάβει πλήρη γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος διαγωνισμού και τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη, τις προϋποθέσεις και περιορισμούς εκτέλεσης του αντικειμένου.β) Δεσμεύομαι ότι η συνολική προσφερόμενη τιμή € του Συγκεντρωτικού Πίνακα της ΟικονομικήςΠροσφοράς, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, αποτελεί και την πλήρη αποζημίωσή μου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρούσα Διακήρυξη του διαγωνισμού και την ισχύουσα νομοθεσία,Στην οικονομική προσφορά θα συμπληρωθούν απαραίτητα οι Πίνακες που ακολουθούν:Για τον «Οικονομικό Φορέα»

Με εκτίμηση,

«Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα, Σφραγίδα, Υπογραφή»

ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πίνακας Υποέργου 1: Κοστολόγηση παραδοτέων Α/Α

Περιγραφή Τύπος ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)

ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ (€)

1 Π1.1 Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης και καλές πρακτικές

2 Π1.2 Αναφορά προόδου3 Π1.3 Μελέτη εφαρμογής4 Π1.4 Μελέτη διαλειτουργικότητας5 Π1.5 Εκπαιδευτικό υλικό6 Π1.6 Αναφορά προόδου7 Π1.7 Λογισμικό εφαρμογής8 Π1.8 Τεκμηρίωση κώδικα9 Π1.9 Εγκατάσταση πλατφόρμας

ανάπτυξης λογισμικού10 Π1.10 Σενάρια ελέγχων λογισμικού11 Π1.11. Σενάρια ελέγχων διοικητικών

διαδικασιών12 Π1.12 Υπηρεσίες εκπαίδευσης χρηστών13 Π1.13 Προετοιμασία και Εγκατάσταση

συστήματος για παραγωγική λειτουργία

148

Page 149:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

14 Π1.14 Ψηφιοποιημένο και καταχωρημένο περιεχόμενο

15 Π1.15 Προσχέδια θεσμικών παρεμβάσεων

16 Π1.16 Αναφορά προόδου17 Π1.17 Αναφορά προόδου18 Π1.18 Αναφορά προόδου19 Π1.19 Αναφορά προόδου20 Π1.20 Αναφορά προόδου21 Π1.21 Επικαιροποιημένο λογισμικό

εφαρμογής και τεκμηρίωση κώδικα22 Π1.22 Αναφορά προόδου23 Π1.23 Αναφορά προόδου24 Π1.24 Τελική έκδοση λογισμικού

εφαρμογής και τεκμηρίωση κώδικα25 ΆλλοΣύνολο

Το συνολικό κόστος προσφοράς με ΦΠΑ του πίνακα του υποέργου 1 δεν μπορεί να υπερβαίνει, επί ποινή αποκλεισμού τα 192.185,78 €. Πίνακας Υποέργου 2: Κοστολόγηση εξοπλισμού και έτοιμου λογισμικού Α/Α

Περιγραφή Μονάδα Τιμή μονάδας ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)

Ποσότητα ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)

ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ (€)

1 Διακομιστές (Π.2.1 «Εξυπηρετητής» )

2 Λογισμικό Web Application server (Π.2.2 «Συστημικό λογισμικό Web application» )

3 Βάση δεδομένων (Π.2.3 «Βάση δεδομένων» )

4 80 Συσκευές εντοπισμού οχημάτων (Π2.4)

5 Άλλο

Το συνολικό κόστος προσφοράς με ΦΠΑ του πίνακα του υποέργου 2 δεν μπορεί να υπερβαίνει, επί ποινή αποκλεισμού τα 22.465,09 € με ΦΠΑ.

149

Page 150:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό ΤαμείοΣυγκριτικός πίνακας οικονομικής προσφοράς (Συνολικό κόστος Υποέργου 1, Υποέργου 2) Α/Α

Περιγραφή ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)

ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ (€)

1 Σύνολο πίνακα Υποέργου 12 Σύνολο πίνακα Υποέργου 2

Σύνολο προσφοράς

150

Page 151:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα ).............................

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα ) .........................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ .

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε, ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως

μέχρι του ποσού των ευρώ ………………………… υπέρ του

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ..................................................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ...............

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.

151

Page 152:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό ΤαμείοΤο παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....................ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. .

ή

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της .

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα, ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε .

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).................................

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ………………………………………………………………………..4

υπέρ του:

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

152

Page 153:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....…. ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης8)

ή

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας

ΕΚΔΟΤΗΣ ........................................................

Ημερομηνία έκδοσης ...........................

Προς: Την Αναθέτουσα Αρχή

153

Page 154:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό ΤαμείοΠλήρης Διεύθυνση

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ. ............... για ευρώ....................... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..}

ή

{σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών

α) …….….... οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ………………

β) ……….…. οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ………………

γ) ………….. οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ………………

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ ......................... (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της με αριθμό ……… σύμβασης που αφορά ………………. συνολικής αξίας ……………………., σύμφωνα με τη με αριθμό ……………. Διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνούν το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

154

Page 155:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII– Σχέδιο Σύμβασης

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ

Στην Αθήνα σήμερα, …………, ημέρα, ………… [συμπληρώνεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης] μεταξύ: ΑΦΕΝΟΣ του Ελληνικού Δημοσίου, Υπουργείο ….………… που εδρεύει στην ………… και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την …………, εφεξής καλούμενη «Αναθέτουσα Αρχή», ΑΦΕΤΕΡΟΥ του…………, νόμιμου εκπροσώπου της Εταιρείας (ή της Ένωσης εταιρειών) με την επωνυμία ………… και τον διακριτικό τίτλο …………που εδρεύει στην …………, εφεξής καλούμενος «Ανάδοχος» Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:Το αφ’ ενός συμβαλλόμενο Ελληνικό Δημόσιο α ν α θ έ τ ε ι στον αφ’ ετέρου συμβαλλόμενο «ΑΝΑΔΟΧΟ», την προμήθεια/την παροχή υπηρεσιών …………, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα:(α) στην με αριθμ. πρωτ. 2975/2016 (σχετ.:1997/2016) / 20.03.2017 απόφαση ένταξης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και την αρ. πρωτ. 2381/08.09.2017 απόφαση τροποποίησης της πράξης ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ με Κωδικό κωδικό MIS ΟΠΣ 5001467, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δημόσιου Τομέα 2014-2020», Κωδ. ΣΑΕ4151, και συγκεκριμένα του έργου με κωδικό αριθμό 2017ΣΕ41510001.(β) στη με αρ. …………/2017 Διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής, (γ) στην τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου, όπου δεν έρχεται σε αντίθεση με την Διακήρυξη(δ) στην κείμενη νομοθεσία και ε ) στην με αρ. …………απόφαση κατακύρωσης και ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα την εκτέλεση των ως άνω υπηρεσιών, με τους εξής όρους και συμφωνίες:

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια/ή ανάθεση υπηρεσιών …………κατά

τα ειδικότερα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη και στις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το αντικείμενο της σύμβασης προσηκόντως και εντέχνως απαλλαγμένο ελαττωμάτων (πραγματικών και νομικών) και με όλες τις συνομολογημένες ιδιότητες.

ΑΡΘΡΟ 2: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει την προμήθεια/τις υπηρεσίες κατά τρόπο

άρτιο και είναι υπεύθυνος για την ολοκλήρωσή τους σύμφωνα με τους όρους της συμβάσεως. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμπράττει με την Αναθέτουσα Αρχή

155

Page 156:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

κατά την υλοποίηση του έργου και για την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται κατά την εκτέλεση του έργου.

2. Καθ` όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή και την αρμόδια ΕΠΠΕ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε σύμφωνες με την παρούσα σύμβαση παρατηρήσεις τους σχετικά με την εκτέλεση του Έργου.

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων, κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά και οποιαδήποτε άλλα μέσα για την προσήκουσα εκτέλεση της προμήθειας/των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες γενικές και ειδικές δαπάνες για την ολοκλήρωση της σύμβασης, όπως αυτή περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ενδεικτικά δε με τις δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού του, των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, φόρους, τέλη, δασμούς, ασφάλιστρα, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, έξοδα και ασφάλιστρα μετακίνησης, και γενικά κάθε είδους απρόβλεπτη δαπάνη και όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις και κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, που ισχύουν κατά τον χρόνο υπογραφής του Συμφωνητικού.

5. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους κατά την εκτέλεση του παρόντος έργου, υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της

6. Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2017.

7. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να έχει τις απαραίτητες επαγγελματικές άδειες. Όλα τα οχήματα που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του έργου πρέπει να είναι ασφαλισμένα.

8. Ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει εγκαίρως κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε η Αναθέτουσα Αρχή και τα όργανα αυτής να μην υποστούν οποιαδήποτε ενόχληση ή την ελάχιστη ζημία.

9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις εντολές και οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν την παροχή της προμήθειας/των υπηρεσιών.

156

Page 157:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

10. Ο Ανάδοχος οφείλει να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή από οποιαδήποτε απαίτηση για ζημίες που προξενήθηκαν κατά τη διάρκεια παροχής της προμήθειας/των υπηρεσιών, καθώς και έναντι οποιωνδήποτε απαιτήσεων, διαδικασιών, ζημιών, δαπανών, χρεώσεων που προέρχονται από αυτές ή σε σχέση με αυτές.

11. Όλες οι εργασίες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση και ολοκλήρωση της προμήθειας/των ανατεθέντων υπηρεσιών θα διεξάγονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην παρενοχλούν αδικαιολόγητα και καταχρηστικά την ηρεμία του κοινού.

12. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί την προμήθεια/τις υπηρεσίες με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους νόμους, διατάγματα, αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων, και να προβαίνει χωρίς καμιά αποζημίωση στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας που αυτά προβλέπουν.

13. Ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγμένων και σωστών μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν γενικά όσα ορίζονται από την Ελληνική Νομοθεσία και μόνο σε ειδικές περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή θα εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων.

14. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να ανακοινώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τις διαταγές και εντολές των διαφόρων αρχών σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας κλπ. που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας/των υπηρεσιών.

15. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει αιτιολογημένα και εγγράφως την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως τουλάχιστον δέκα πέντε (15)

157

Page 158:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ημερολογιακές ημέρες πριν από την αντικατάσταση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Αναδόχου με τα ανωτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να επιβάλει ποινικές ρήτρες ή ακόμη και να καταγγείλει τη σύμβαση.

16. Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει:

17. Ότι κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την αποχώρησή τους θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και

18. Την άμεση αντικατάσταση όσων συνεργατών απεχώρησαν, με άλλους ανάλογης εμπειρίας και προσόντων, κατόπιν έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής.

19. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.

20. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση τεκμηριωμένης παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτή την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι μέγιστο συνολικό ποσό για το σύνολο των τυχόν αποζημιώσεων του μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης, πλέον της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.

21. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

22. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο χωρίς την έγγραφη έγκριση της αναθέτουσας αρχής.

23. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τις υποχρεώσεις που έχει έναντι της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

24. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία, αναφορικά με την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων, που συνεργάζονται με αυτόν.

25. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει οποιοδήποτε ειδικό εξοπλισμό χρειαστεί για την εκτέλεση των υποχρεώσεών του (π.χ. PCs, λογισμικό εφαρμογών, εκτυπωτές, λογισμικό επικοινωνιών, modems, κλπ.).

26. Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω βαρύνουν τον Ανάδοχο.

158

Page 159:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΑΡΘΡΟ 3: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 1. Για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε στην

Αναθέτουσα Αρχή την υπ’ αρ. …………εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, με ημερομηνία …………του …………συνολικού ύψους …………€ που αντιπροσωπεύει το 5% του συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο ν.4412/2017 και έχει χρόνο ισχύος μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της προμήθειας/των υπηρεσιών όπως αυτή πιστοποιείται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, οριζόμενη από την Υπηρεσία.

2. Η ανωτέρω εγγυητική Επιστολή αποδεσμεύεται και επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας, και εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 5 και 6 της παρούσας, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

3. Η εγγυητική Επιστολή εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορεί, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.

4. Η εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που προσκόμισε ο Ανάδοχος καταπίπτει: α. όπου ρητώς προβλέπεται από την παρούσα, την Διακήρυξη και τον ν.4412/2017, β. σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραβεί ουσιώδεις όρους της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 4: ΤΙΜΗΜΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1. Το τίμημα που υποχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για

την εκτέλεση της προμήθειας/υπηρεσίας (Οικονομικό Αντάλλαγμα) είναι σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του η οποία αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας σύμβασης …………€ (ολογράφως: ………… Ευρώ) πλέον Φ.Π.Α. …………% [όσο ισχύει κατά τον χρόνο κάθε πληρωμής]

2. Δεν προβλέπεται τιμαριθμική ή άλλη αναπροσαρμογή του Οικονομικού Ανταλλάγματος.

159

Page 160:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

3. Το Οικονομικό Αντάλλαγμα καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του Αναδόχου όπως αυτές απορρέουν από τη Διακήρυξη, την προσφορά του και τις συνθήκες του έργου όπου θα πραγματοποιήσει την προμήθεια/υπηρεσία.

4. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των …………………………………. € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ..... % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € ……………………. ΦΠΑ : …………………..).

5. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης , Κωδ. ΣΑΕ 4151. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΣΕ41510001)

6. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : Έξι (6) τμηματικές εξοφλήσεις με βάση τις φάσεις του έργου κατά τις οποίες θα πληρώνεται το 100% της συμβατικής αξίας των αντίστοιχων παραδοτέων σύμφωνα με την παρούσα Προκήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου και μετά την προσωρινή παραλαβή τους (πρωτόκολλο τμηματικής παραλαβής) και τη βεβαίωση παροχής των συναφών υπηρεσιών / παροχής αγαθών από την αρμόδια ΕΠΠΕ.Συγκεκριμένα, οι τμηματικές παραδόσεις καταμερίζονται ως εξής:ΦΑΣΗ Α’ ΜΕΛΕΤΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΠ1.1 Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης και καλές πρακτικέςΠ1.2 Αναφορά προόδου ΦΑΣΗ Β’ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (3 μήνες)Π1.3 Μελέτη εφαρμογήςΠ1.4 Μελέτη διαλειτουργικότητας ΦΑΣΗ Γ’ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΠ1.5 Εκπαιδευτικό υλικόΠ1.6 Αναφορά προόδουΠ1.7 Λογισμικό εφαρμογήςΠ1.8 Τεκμηρίωση κώδικαΠ1.9 Εγκατάσταση πλατφόρμας ανάπτυξης λογισμικούΜε την παράδοση του παραδοτέου Π1.9 θα πληρωθεί ο σχετικός εξοπλισμός του Υποέργου 2 που θα έχει παραδοθεί.Π1.10 Σενάρια ελέγχων λογισμικούΠ1.11. Σενάρια ελέγχων διοικητικών διαδικασιώνΠ1.12 Υπηρεσίες εκπαίδευσης χρηστώνΠ1.13 Προετοιμασία και Εγκατάσταση συστήματος για παραγωγική λειτουργίαΠ1.14 Ψηφιοποιημένο και καταχωρημένο περιεχόμενοΠ1.15 Προσχέδια θεσμικών παρεμβάσεωνΠ1.16 Αναφορά προόδου Π1.17 Αναφορά προόδου Π1.18 Αναφορά προόδου Π1.19 Αναφορά προόδου ΦΑΣΗ Δ’ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

160

Page 161:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Π1.20. Αναφορά ΠροόδουΠ1.21. Επικαιροποιημένο λογισμικό εφαρμογής και τεκμηρίωση κώδικαΦΑΣΗ Ε’ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Π1.22 Αναφορά προόδου Π1.23 Αναφορά προόδου Π1.24 Παράδοση λογισμικού εφαρμογής και τεκμηρίωση κώδικα

7. Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά: α) πρωτόκολλο οριστικής ή τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, που συντάσσεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, β) τιμολόγιο του Αναδόχου, γ) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμήςδ) καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή

Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα της Αναθέτουσας Αρχής, μετά την εκτέλεση και παράδοση του έργου, κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει. Η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν.4172/2013 και σε κρατήσεις ύψους α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Δυνάμει της αρ. 1191/14-03-2017 (ΦΕΚ969, τ.Β΄, 22-03-2017) απόφασης, η οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 350 παρ. 3 του ν. 4412, β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 375, παρ. 7 του ν. 4412)και γ) 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού για παροχή υπηρεσιών και 4% για προμήθεια αγαθών.

ΑΡΘΡΟ 5: ΤΟΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ /ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

161

Page 162:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει την προμήθεια/τις υπηρεσίες, στον τόπο που υποδεικνύει η Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της διακήρυξης και την προσφορά του αναδόχου.

2. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν έχει υποβάλει έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έχει λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να έχει εκτελέσει την ανατιθέμενη προμήθεια/τις ανατιθέμενες υπηρεσίες.

3. Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας/των υπηρεσιών μπορεί να μετατίθεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της προμήθειας/των υπηρεσιών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

4. Η τροποποίηση μη ουσιωδών όρων, όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 132 του ν. 4412/2017, χωρεί κατόπιν αποφάσεως της Αναθέτουσας Αρχής, που λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, η οποία στη συνέχεια γίνεται αποδεκτή από τον Ανάδοχο.

5. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ολοκλήρωσης εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν.4412/2015.

6. Η παραλαβή της προμήθειας/των υπηρεσιών, γίνεται από τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.

7. Κατά τη διαδικασία της παραλαβής της προμήθειας/των υπηρεσιών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο Ανάδοχος καθώς και οι υπεύθυνοι τεχνικοί.

8. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής απορρίψει την προμήθεια/τις υπηρεσίες, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζονται από τους όρους της Σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ν. 4412/20172017(για προμήθειες)/στο άρθρο 219 του ν. 4412/2017(για υπηρεσίες)..

9. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4412/2017.

[για συμβάσεις υπηρεσιών]Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες, στον τόπο που υποδεικνύει η Αναθέτουσα Αρχή εντός ………… μηνών από την υπογραφή της παρούσας, δηλαδή μέχρι …………

Η παραλαβή των υπηρεσιών, γίνεται από τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Κατά τη διαδικασία παραλαβής, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.

162

Page 163:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των Παραδοτέων γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:(1) Ο Ανάδοχος υποβάλλει κάθε Παραδοτέο με συνοδευτική επιστολή με την οποία αιτείται την παραλαβή του. (2) Η Αναθέτουσα Αρχή δια της ΕΠΠΕ αξιολογεί την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια του Παραδοτέου, σύμφωνα με την προδιαγραφή του.(3) Σε περίπτωση που η ΕΠΠΕ διαπιστώσει μη συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές κάθε Παραδοτέου κοινοποιεί στον Ανάδοχο έγγραφες παρατηρήσεις. Οι παρατηρήσεις αυτές αποστέλλονται στον Ανάδοχο εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημέρα υποβολής του Παραδοτέου.(4) Στην περίπτωση εμπρόθεσμης κοινοποίησης παρατηρήσεων της ΕΠΠΕ επί του Παραδοτέου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να επανυποβάλλει το Παραδοτέο με συμπληρωμένες τις διαπιστωθείσες ελλείψεις, με βάση τις παρατηρήσεις της Επιτροπής. Η επανυποβολή αυτή πρέπει να γίνεται εντός χρονικού διαστήματος που ορίζεται από την ΕΠΠΕ κατά την κοινοποίηση των παρατηρήσεών της, ανάλογα με το εύρος των απαιτούμενων αλλαγών. Το διάστημα αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από τον Ανάδοχο των παρατηρήσεων της ΕΠΠΕ.(5) Όταν η Επιτροπή διαπιστώσει την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια του Παραδοτέου σύμφωνα με την προδιαγραφή του, προβαίνει στην σύνταξη και κοινοποίηση στον Ανάδοχο Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του Παραδοτέου.(6) Η οριστική παραλαβή του Έργου, πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση του συνόλου του Έργου και την παραλαβή και του τελευταίου παραδοτέου, με τη σύνταξη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής.(7) Τα πρακτικά οριστικής παραλαβής, ποιοτικής και ποσοτικής, θα αναφέρουν ρητά αφενός μεν τις εκτελεσθείσες εργασίες και αφετέρου το εμπρόθεσμο της παράδοσης και γενικά την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή

163

Page 164:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

Απόρριψη παραδοτέων – ΑντικατάστασηΣε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων [συμπληρώνεται αναλόγως από την Α.Α.], με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 6: ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. [η παράγραφος αυτή συμπληρώνεται κατά περίπτωση από την Α.Α. με βάση τους ειδικούς όρους εκτέλεσης της σύμβασης και παραπομπή στα αντίστοιχα άρθρα της διακήρυξης ή του σχετικού Παραρτήματος αυτής]

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική

164

Page 165:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων η παρακάτω κύρωση : ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

ΑΡΘΡΟ 7: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας [συμπληρώνεται αναλόγως από την Α.Α.] επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

ΑΡΘΡΟ 8: ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ/ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ/ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 1. Όλο το υλικό που παράγεται παραδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή από τον

Ανάδοχο.2. Τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στην

Αναθέτουσα Αρχή χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής, πέραν της προβλεπόμενης στη σχετική σύμβαση.

3. Η Αναθέτουσα Αρχή κατέχει τα αποκλειστικά δικαιώματα όλων των υλικών, εντύπων και ηλεκτρονικών, και λοιπών παραδοτέων του αναδόχου. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να τα χρησιμοποιεί χωρίς την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

165

Page 166:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

4. Σε κάθε περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει, και ο Ανάδοχος υποχρεούται, εντός το πολύ πέντε (5) εργάσιμων ημερών, να παραδώσει οποιοδήποτε ψηφιακό ή έντυπο υλικό έχει παραχθεί μέχρι τη στιγμή της αίτησης και σχετίζεται με υπηρεσίες που παρέχει ο Ανάδοχος για την υλοποίηση του έργου.

5. Η τεχνογνωσία και εμπειρία που θα προκύψει από την εκτέλεση του έργου, ανήκει εξίσου στον Ανάδοχο και στην Αναθέτουσα Αρχή και είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί στο σύνολο ή μέρη της, ανεξάρτητα από τον καθένα.

6. Σε κάθε περίπτωση τα παραδοτέα του έργου θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τροποποιηθούν χωρίς κανένα περιορισμό από την Αναθέτουσα Αρχή.

7. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες, που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του Εργοδότη.

8. Ο Ανάδοχος δε δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δε δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.

9. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ’ αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της υλοποίησης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα του Αναδόχου ή μεθόδους υλοποίησης του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 9: ΕΚΧΩΡΗΣΗ 10. Κανένα μέρος δε δικαιούται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει την παρούσα

σύμβαση ή μέρος της ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του άλλου.

ΑΡΘΡΟ 10:ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ Η τροποποίηση μη ουσιωδών όρων, όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 132 του ν. 4412/2017, χωρεί κατόπιν αποφάσεως της Αναθέτουσας Αρχής, που λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, η οποία στη συνέχεια γίνεται αποδεκτή από τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 11: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΕΥΘΥΝΗ 1. Ο Εργοδότης δύναται, μετά από εισήγηση της ΕΠΠΕ να καταγγείλει εγγράφως

καθ’ οιονδήποτε χρόνο την παρούσα Σύμβαση, εφόσον ο Ανάδοχος υπαιτίως παραβεί οποιαδήποτε από τις συμβατικές του υποχρεώσεις, θεωρουμένων

166

Page 167:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

όλων ως ουσιωδών και δεν άρει την παράβαση αυτή εντός 10 (δέκα) εργάσιμων ημερών από τη σχετική έγγραφη ειδοποίησή της (με έγγραφο ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) από την ΕΠΠΕ. Για τα θέματα κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε αυτόν κυρώσεις έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/2007.

2. Στην περίπτωση αυτή ο Εργοδότης με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής δύναται να αναθέσει στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης υποψήφιο ανάδοχο την εκτέλεση του έργου αυτού, όπως περιγράφεται στις διατάξεις της παρούσας σύμβασης, η δε τυχόν επιπλέον διαφορά της συνολικής αξίας της εκτέλεσης του έργου καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου Αναδόχου.

3. Ο Εργοδότης δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιεσδήποτε ζημίες ή διαφυγόντα κέρδη υποστεί ο Ανάδοχος από την καταγγελία της Σύμβασης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

4. Η έγγραφη καταγγελία της Σύμβασης δεν επηρεάζει δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών που προϋπήρχαν της καταγγελίας και δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση ή το Νόμο σε σχέση με συμβατικές εργασίες που έχουν εκτελεστεί πριν την έγγραφη καταγγελία, ούτε τον Εργοδότη από την υποχρέωση καταβολής της αξίας του τμήματος του έργου που παραδόθηκε

5. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης ζημίας του Εργοδότη ισχύουν τα του νόμου οριζόμενα.

ΑΡΘΡΟ 12: ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ : Οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου

Η με αριθμ. πρωτ. ………………………. (ΑΔΑΜ:………………………………) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού

Οι με αρ. πρωτ. …………………………………….. αποφάσεις έγκρισης πρακτικών

Η με αρ. πρωτ. …………………………….. (ΑΔΑΜ: ……………………)απόφαση κατακύρωσης αποτελεσμάτων του διαγωνισμού

Η τεχνική και οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με τις προαναφερόμενες απoφάσεις.

ΑΡΘΡΟ 13: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Η παρούσα Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο και την κοινοτική νομοθεσία. Αποκλειστική αρμοδιότητα για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ των μερών που απορρέει από την παρούσα έχουν τα Δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής.

167

Page 168:  · Web viewτου ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Σε πιστοποίηση των ανωτέρω η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται νομίμως από τα συμβαλλόμενα μέρη σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα ως κατωτέρω.

Από τα παραπάνω 3 πρωτότυπα τα δύο παραμένουν στην Αναθέτουσα Αρχή ………… και ένα λαμβάνει ο Ανάδοχος.

ΤΑ ΜΕΡΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Ο/Η Προϊστάμενος/η

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

[συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο του Αναδόχου ή επωνυμία του νομικού προσώπου/ένωσης και του νομίμου εκπροσώπου αυτών και τίθεται υπογραφή]

168