UGLEDNI PRIMER proračuna AB greda

of 7 /7
EN 1992-1:2004 ljustina.net63.net 1/7 POZ 101 AB GREDA - MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA PRIZEMLJA a) Građevni proizvodi Beton C 30/37 Armatura B500 B Karakteristične čvrsto 30,0 MPa 500,0 MPa Koeficijenti sigurnost 1.50 1.15 b) Izmjere Poprečni presjek: b = 300 mm širina pop Skice nisu u mjerilu! h = 620 mm visina pop c = 30 mm zaštitni s Raspon L = 7,40 m z = 1.50 m razmak reb c) Analiza djelovanja Koeficijenti sigurnost 1.35 za stalna djelovanja 1.50 za promjenjiva djelovanja Stalno Uporabno Računsko Vlastita težina 4.65 - 6.28 Jednoliko (bez vlastite težine) 3.00 3.00 8.55 Trokutasto 20.00 12.00 45.00 Trapezno 13.00 40.00 77.55 d) Statički utjecaji i dimenzioniranje KGS 1. Savijanje bez uzdužne sile Polje Ležaj lim Mjesto, x [m] 3.70 0.00 - 280.8 -505.2 - 1500 300 - Koeficijenti 0.029 0.257 0.252 ς 0.977 0.807 0.813 ξ 0.065 0.463 0.450 fck = fyk = γc = γs = γG = γQ = ρc = 25,0 kN/m³ Moment, MEd [kNm] Djelotvorna širina pojasa, beff [mm] 300 180 x = 2,0 m x = 2,0 m L = 7,40 m qjednoliko = 14,83 kN/m qtrapez = 77,55 kN/m qtrokut = 45,00 kN/m μ Ed = M Ed b c d 2 f cd =

Embed Size (px)

Transcript of UGLEDNI PRIMER proračuna AB greda

EN 1992-1:2004

POZ

101

AB GREDA - MEUKATNA KONSTRUKCIJA PRIZEMLJA Beton C 30/37 fck = 30,0 MPa c = 1.50 3,50 = 45,00 kN/m Armatura B500 B fyk = 500,0 MPa s = 1.15 Popreni presjek:

a) Graevni proizvodi Karakteristine vrstoe Koeficijenti sigurnosti b) Izmjere qtrokut qtrapez

Q = 57,9 kN = 77,55 kN/m q2 = 48,30 kN/m

qjednoliko = 14,83 kN/m

x= 0,50 2,0 m

2,00 L = 7,40 m

x = 1,00 2,0 m b h c z = = = = 300 mm 620 mm 30 mm 1.50 m

Skice nisu u mjerilu!Raspon

L = 7,40 m

c) Analiza djelovanja Koeficijenti sigurnosti

G = 1.35 Q = 1.50

za stalna djelovanja za promjenjiva djelovanja Stalno 4.65 3.00 20.00 13.00 Uporabno 3.00 12.00 40.00

c = 25,0 kN/m Vlastita teina Jednoliko (bez vlastite teine) Trokutasto Trapezno d) Statiki utjecaji i dimenzioniranje KGS 1. Savijanje bez uzdune sile Mjesto, x [m] Moment, MEd [kNm] Djelotvorna irina pojasa, beff [mm] Koeficijenti

Polje 3.70 280.8 1500 0.029 0.977 0.065 -1.38 20.00

Leaj 0.00 -505.2 300 0.257 0.807 0.463 -3.50 4.06

d = E

ME d = 2 f bc d c d c s

Deformacije

ljustina.net63.net

1/6

EN 1992-1:2004

POZ

101

AB GREDA - MEUKATNA KONSTRUKCIJA PRIZEMLJA Polje 2470.4 1156 Leaj -494.1 2493

Potrebna uzduna armatura

2 MR ,lim = d lim bc d fc = d M E d fy M;As2 =0 E d d A = d R ,lim M d = +As2 = As = As = s 1 1 1 f M d lim ddd fy d R ,lim d fy y +As2 lim d

(

(

)

)

As2 =2. Posmik Raunska poprena sila

ME MR ,lim d d = (dd2) fy dVEd = VRd,c = VRd,max =

0

49

347,5 kN 115,6 kN 504,4 kN

VRd,max

Otpornost bez posmine arm. Provjera gnjeenja betona Posmina armatura

Potrebna - leaj Odabrana - leaj Minimalna Odabrana - polje

Asw / sw = 692 mm/m 8/145 mm (693 mm/m) (Asw / sw)min = 372 mm/m

8/270 mm (372 mm/m) - 2826 mm od o 434,4 kN -257,5 kN Asf / sf = 521 mm/m

Dodatna sila u uzdunoj arm. 3. Posmik na spoju hrpta i pojasa Raunska poprena sila Posmina armatura Potrebna

Ftd = Fd =

Odabrana - pojas 4. Potrebna armatura za visoke grede e) Shema odabrane armature U polju, x = 3,70 m 220 Razdjelna 8/100 mm 6/250 mm 620 10/150 mm 2 x 116 1000 300

10/150 mm (524 mm/m) As,dbmin = 186 mm za svaku stranu i okom Na leaju

6/250 mm + 18/ 620

12/100 mm + 8/100 mm 8/270 mm 220+220 Rebrasta armatura prema HRN 1130 i HRN EN 10080

1000 300

ljustina.net63.net

2/6

EN 1992-1:2004

POZ

101

AB GREDA - MEUKATNA KONSTRUKCIJA PRIZEMLJA

ljustina.net63.net

3/6

EN 1992-1:2004

### ###

### b le = Popreni presjek: L= hf = 180 xtrap = 620 572 620z = L2 = x1 = x2 = 48 x3 = 300 x4 = xkonz = irina pop. presjeka gk = visina pop. presjeka gtrok = zatitni sloj armature gtrap = razmak rebara pk = ptrok = ptrap = gq1 = gq2 = Raunsko 6.28 kN/m 8.55 kN/m 45.00 kN/m 77.55 kN/m gQ = pq1 = pq2 = pQ =

lim 0.252 0.813 0.450 -3.50 4.28

ljustina.net63.net

4/6

EN 1992-1:2004

kNm mm vlana

mm

tlana

1 = 0.0146 = 0.53 = 21,8 ### ### ### ### ### Ast = 999 mm x = 910 mm 38,7 ### ###

372 mm/m) - 2826 mm od osi leaja

(524 mm/m) mm za svaku stranu i okomiti smjer

220+620

6/250 mm + 18/100 mm 10/150 mm Posmina 2 x 116 28/140 mm 12/100 mm 8/145 mm 220

ljustina.net63.net

5/6

EN 1992-1:2004

Skica nije u mjerilu!

ljustina.net63.net

6/6