Trofi mou to fos.V2

159

Transcript of Trofi mou to fos.V2

Page 1: Trofi mou to fos.V2
Page 2: Trofi mou to fos.V2
Page 3: Trofi mou to fos.V2

Η συγγραφέας και ο εκδότης αυτού τον βιβλίου δεν είναι γιατροί και έτσι δεν μπορούν να προσφέρουν ιατρική συμβουλή. Οι σκέψεις, μέθο- δοι και προτροπές που αναφέρονται στο βιβλίο αυτό δεν μπορούν σε κα- μιά περίπτωση να αντικαταστήσουν την ιατρική συμβουλή. Η κάθε ανα- γνώστρκι και ο κάθε αναγνώστης παραμένει η ίδια και ο ίδιος υπενθυ- νος, τόσο για τις πράξεις του, όσο και για τις παραλήψεις του.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΤΡΟΦΗ ΜΟΥ ΤΟ ΦΩΣ

Page 4: Trofi mou to fos.V2

Jasmuheen

Τροφή μου το Φως

Η Πηγή Τροφής της Νέας Χιλιετίας

Page 5: Trofi mou to fos.V2

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ...................................................................................................................................... ........7

ΚΕΦΑΛAΙΟ 1 Ενέργεια: Το Σύστημα Τετραπλό Σώμα, Ενέργεια Φωτονίων & Σώμα ως Ενεργειακό Σύστημα................................................13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Συχνότητες & Δονήσεις: Κατανόηση και Χρήση .............................................................. ..17

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 33 - Ο Συμπαντικός Παλμός. Ο παλμός αυτός υποδιαιρείται ή εκλεπτύνεται σε 33 υπο-συχνότητες ................................................................................................................... ..25

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Πράνα: Η Δύναμη της Ζωής ......................................................................................................... 33

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Giri Bala & Teresa Neumann.......................................................................................................... 41

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Η Φυσική Αθανασία ........................................................................................ .. .............................. 45

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Οι Μεγάλοι Αθάνατοι ...................................................................................................................... 53

Περιεχόμενα

Page 6: Trofi mou to fos.V2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ένας Δρόμος...................................................................................................................................77 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Συντήρηση με Πράνα Μία προσωπική ιστορία .......................................................................................................... 79

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ερωτήσεις – Απαντήσεις .................................................................................................................87 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Πνευματικότητα και Σεξουαλικότητα.............................................................................95

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 Τα Ταξίδια Άλλων ...................................................................................................................... 103

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 Μια Ιερή Μύηση.......................................................................................................................107

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Επιλέγοντας τον Θεό Από την Αυταπάτη Charmaine Harley ............................................ ......................................................................... 111

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 Άλλοι Δρόμοι................................................................................................................................143

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 Μελλοντική Δυναμική - Παγκόσμια Πείνα .................................................................. 145

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 Πρότυπα Με τον Δάσκαλο της Ανάληψης Kuthumi - μέσω της Jasmuheen 2/9/96........................................................................................................149 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 Προγραμματισμός-Διανοητική Ισχυς..............................................................................158

Page 7: Trofi mou to fos.V2

Είναι αστείο, αλλά όταν πραγματικά σκοπεύεις να κάνεις κά- τι αυτό ποτέ δεν εξαφανίζεται. Είναι όπως το παιχνίδι με το κουτί και το ελατήριο, όπου το διαβολάκι πετάγεται συνέχεια έξω από το καπάκι του, λέγοντας «γεια» ή «γιούχα», ανάλογα με την περίπτωση. Κλείνεις το καπάκι και πετάγεται πάλι έξω!

Υποθέτω πως αυτή ήταν η περίπτωση με τούτο το βιβλίο και με το «Πρόγραμμα 21 Ημερών», που εγώ και αρκετοί άλλοι, έχουμε περάσει για να επιτρέψουμε στο υλικό σώμα μας να συ- ντηρείται αποκλειστικά από φως· Πρόθεση μου δεν ήταν να «εμπορευτώ» τις εμπειρίες μου, ούτε να βοηθήσω κάποια άτομα προσωπικά με το πρόγραμμα που περιγράφω στο βιβλίο, αλλά να δημιουργήσω ένα μικρό βιβλίο με πληροφορίες για Συντήρηση από Πράνα.

"Εχοντας περάσει τον Ιούνιο του 1993, το «Πρόγραμμα 21 Ημερών» έζησα έξι περίπου μήνες σε απομόνωση. Εκανα διαλο- γισμό για πολλές ημέρες και 3 ώρες την ημέρα, έγραφα στο ημε- ρολόγιο μου και γενικά, προσπαθούσα να ανοίξω τους δρόμους επικοινωνίας για να φέρω στην επιφάνεια τη δική μου εσωτερική| καθοδήγηση.

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, άρχισα να εκπέμπτω

Πρόλογος

7

Page 8: Trofi mou to fos.V2

και να δέχομαι πολύ σαφείς οδηγίες από τον Θεϊκό Εαυτό μου, σχετικά με το ποιος ήταν ο «στόχος» και η «αποστολή» μου σ' αυ- τή την ενσάρκωση. Ίδρυσα την Ακαδημία ΑυτοΕνδυνάμωσης και άρχισα να παραδίδω μαθήματα για την Τέχνη του Συντονισμού, νυ οργανώνω σεμινάρια σχετικά με όλα όσα είχα συνειδητοποιή- σει και να πηγαίνω όπου με καλούσαν.

Στα μέσα του 1995 είχα κληθεί να παρακολουθήσω τη Διεθνή Συνάντηση των Δασκάλων στη λίμνη Τόπο της Νέας Ζηλανδίας. Η πρόσκληση απευθυνόταν προσωπικά σε μένα για να μοιραστώ τις εμπειρίες μου σχετικά με τη Συντήρηση από Πράνα, κάτι που δεν είχα σκεφτεί έως τότε και συνειδητοποίησα από τη στιγμή που κράτησα τις σημειώσεις οι οποίες δημιούργησαν το κεφάλαιο 27 στο βιβλίο μου «Η Τέχνη του Συντονισμού».

Εμείς που περάσαμε το «Πρόγραμμα 21 (Ημερών» εκείνο τον Ιούνιο του 1993, αγνοούσαμε τις αντιδράσεις που θα προκαλούσε τόσο στην κοινότητα μας των «Εργατών του Φωτός», όσο και σε άλλες κοινότητες της Μελβούρνης, Αδελαΐδας, Περθ και Ταομα- νίας, και σ' άλλες ίσως που δεν γνωρίζω.

Πολλοί άνθρωποι αντέδρασαν στο «Πρόγραμμα 21 Hμερών», δηλώνοντας ότι δεν μπορείς να «νηστεύεις το δρόμο σου για την Ανάληψη». Αλλοι πάλι δήλωναν ότι δεν θα μπορούσαν να στερη- θούν ίσως το φαγητό τους. Υπήρξαν μάλιστα μερικοί που προσέ- φεραν χρήματα για να τους επιτρέψω να με ακολουθουν στις με- τακινήσεις μου για να αποδείξω ότι δεν έτρωγα μυστικά. Το «Πρό- γραμμα 21 Ημερών» ήταν το έναυσμα που προκάλεσε αμφιβολίες και φόβους, κριτική και επίκριση.

Ορισμένοι από τους ανθρώπους που πέρασαν το «Πρό- γραμμα 21 Ημερών» συνέχισαν να διατρεφονται με φρέσκα φρού- ια και λαχανικά, μερικοί πάλι επεστρεψαν στα συνηθισμένα δια- τροφικά πρότυπά τους. Παρόλο που εξελίσσονται όμως διαφο- ρετικά όσοι περνούν το «Πρόγραμμα 21 Ημερών», σύμφωνα με τις προσωπικές τους προσδοκίες και την ικανότητά τούς να συ- ντονιστούν με το πρόγραμμα, αυτοί που αντέχουν τη διαδικασία συντηρούνται τελικά από το φως.

Το «Πρόγραμμα 21 Ημερών», δεν είναι ένα πρόγραμμα δίαι- τας για αδυνάτισμα. Μας βοηθάει να εναρμονιστούμε με υψηλό- τερα επίπεδα δονήσεων τα οποία μας επιτρέπουν να συντηρη-

8

Page 9: Trofi mou to fos.V2

βούμε με Κοσμικό Φως. Συνειδητοποιούμε δηλαδή μια δυνατότη- τα που μας προσφέρεται εδώ και τώρα.

Δεν είναι επίσης μια διαδικασία άρνησης. Τα τελευταία χρό- νια, οι Δάσκαλοι μου, με συμβούλεψαν να μην πίνω υγρά. Με δια- βεβαίωναν ότι το σώμα χρειάζεται μόνον «Υγρό Φως». Μου αρέ- σει όμως να πίνω πολλές φορές τσάι με φίλους και δεν έχω ακό- μη ξεπεράσει την πλήξη που μου προκαλεί η έλλειψη γεύσης. Αν μπορέσω ποτέ να μην πίνω χωρίς να νιώθω ότι απαρνιέμαι τον εαυτό μου, θα το κάνω με ευκολία και χάρη, επειδή επιθυμώ να κάνω κάθε βήμα στο δρόμο που επέλεξα με χαρά και άνεση.

Όταν μειώθηκε ο αρχικός ενθουσιασμός της ανακάλυψης ότι μπορούμε να συντηρηθούμε από πράνα, και αντιμετώπισα τις αρνητικές αντιδράσεις πολλών ανθρώπων, σταμάτησα να μιλάω γι αυτά που πίστευα και συνέχισα αυτή την τακτική παρ' όλο που μπορούσα να καταλάβω ότι για την πλειοψηφία των ανθρώπων αυτή η κατάσταση αποτελούσε μια πολύ μακρινή πιθανότητα, εφόσον η απόλαυση που αντλούμε από το φαγητό είναι ιδιαίτε- ρα σημαντική στον Δυτικό κόσμο. Πολλοί, όπως ανακάλυψα, δεν τρώνε για να ζούνε αλλά ζούνε για να τρώνε.

Οι Δάσκαλοι Ανάληψης, με τους οποίους συνδέομαι τηλεπα- θητικά, μου παρουσιάζουν οράματα ενός κόσμου χωρίς πείνα, χωρίς υπεραγορές τροφίμων ή αγροτικές καλλιέργειες, παρά μό- νο καλλιέργειες για την ομορφιά τους και όχι από ανάγκη. Φα- ντάζεστε πόσα δισεκατομμύρια δολάρια θα μπορούσαν να διοχε- τευθούν σε άλλα πράγματα αν όλοι πίστευαν ότι θα μπορούσαν να τραφούν μόνον από την Συμπαντική Ουσία, από το Φως του Θεού;

Προσωπική και κοινωνική αλλαγή είναι το αποτέλεσμα υλο- ποίησης των ονείρων και των οραμάτων ανθρώπων, οι οποίοι έχουν το θάρρος να εξερευνήσουν άλλες δυνατότητες. Για μένα αυτή η διαδικασία απαιτούσε μεγάλη αυτοκυριαρχία και πίστη εφόσον ότι δεν υπήρχαν εγχειρίδια για να διαβάσω, ούτε θερα- πευτές που βασισμένοι στις γνώσεις τους, θα με ενημέρωναν για ιις πιθανές σωματικές αλλαγές. Λόγω των αντιδράσεων και των επικρίσεων που προανέφερα, ήμουν έτοιμη να προχωρήσω στο δρόμο μου μιλώντας για την πρανική διατροφή κάθε φορά που μου ζητούσαν να μιλήσω. Παρόλα αυτά, επειδή ταξίδευα οργα-

9

Page 10: Trofi mou to fos.V2

νώνοντας σεμινάρια και δίνοντας διαλέξεις, έγινα «γνωστή» και γύρω στα μέσα του 1995 διαπίστωσα ότι ένα μεγάλο μέρος από τα άτομα που παρακολουθούσαν τα σεμινάρια ήθελαν να έχουν περισσότερες πληροφορίες.

Διαπίστωσα επίσης ότι, αρκετοί άνθρωποι, άλλοι κατά τη διάρκεια και άλλοι μετά τα σεμινάρια, ξεκίνησαν το «Πρόγραμμα 21 Ημερών» που περιέγραψα - συνήθη με ελάχιστη πληροφό- ρηση. Η πληροφόρηση όμως δεν παρέχει μόνο δύναμη, παρέχει και επιλογή. Ο σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να δώσει όσες το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για να γίνει η υλοποίηση του προγράμματος πιο εύκολη.

Ένα σημείο πάντως που πρέπει να ξεκαθαριστεί από την αρχή είναι ότι το «Πρόγραμμα 21 Ημερών» αφορά μόνον όσους οδηγούνται σε αυτό από την καρδιά τους. Όσοι επιθυμούμε να ολοκληρώσουμε αυτό το πρόγραμμα, πρέπει να καταλάβουμε ότι περιοριζόμαστε από τις πεποιθήσεις μας. Έχουμε την ικανότητα και την ευκαιρία να δημιουργήσουμε μια πραγματικότητα, που μας επιτρέπει να ζήσουμε τη ζωή μας στη μεγίστη δυνατότητα της. Αν η ζωή μας δεν λειτουργεί στη με- γίστη δυνοτότητα της και δεν ικανοποιεί τα προσωπικό μας κρι- τήρια και τις προσδοκίες μας, τότε θα πρέπει ίσως να εξετάσου- με τις πεποιθήσεις μας και να διευρύνουμε ή να αλλάξουμε το πρότυπο της αντίληψής μας Το πρότυπο που έχω αναπτύξει περικλείει παγκόσμιους νόμους, ενεργειακές ζώνες συνείδησης, και Όντα Φωτός και Ανάληψης. Αλλάζει καθώς μεγαλώνω και θυ- μάμαι ξανά στη δική μου θεϊκή Φύση. Το πρότυπο μου επιτρέπει να βιώνουμε τη ζωή σαν ταξίδι θαυμασμού και χαράς και να γνω- ρίζουμε ποιοι είμαστε. Δεν έχει σημασία που βρισκόμαστε ή σε ποιο επίπεδο έκφρασης εστιαζόμαστε, εφόσον όλα συνδέονται μεταξύ τους εσωτερικά. Όλα είναι Ένα. Δεν υπάρχει διαχωρισμός εκτός από αυτόν που επιλέγουμε να δημιουργήσουμε,

Όταν το δούμε από αυτή την οπτική γωνία, η ικανότητα να ζούμε από Φως προσθέτει ένα επιπλέον ρεύμα ελευθερίας στην ύπαρξη μας, που είναι απίστευτα δυνατό.

Στο ταξίδι μου συνάντησα πολλά άτομα που έδειξαν ενδια- φέρον για την πρανική διατροφή για διαιτητικούς λόγους και είναι τώρα συντονισμένοι με το πρότυπο του Δασκάλου Ανάληψης.

10

Page 11: Trofi mou to fos.V2

Άλλοι, παρόλο που αντιλαμβάνονται διάφορα ενεργειακά ρεύμα- τα και την πραγματικότητα των «άλλων μορφών ζωής», διασθά- νονται ότι το να περάσουν το «Πρόγραμμα 21 Ημερων» είναι πο- λύ χρονοβόρο ή πολύ ασυνήθιστο και έχουν εκφράσει την επιθυ- μία να υπάρξει ένας πιο «ήπιος τρόπος». Αυτή την επιθυμία τους ικανοποιούμε στο Κεφάλαιο 15, Άλλοι Τρόποι.

Έχουμε επίσης συμπεριλάβει περισσότερες πληροφορία για το συντονισμό, το σύστημα τετραπλό-σώμα και τις συχνότητες δονήσεων. Αρχικά είχα σκεφτεί πως όσοι ενδιαφέρονται γι’ αυτό το βιβλίο θα έπρεπε να είναι άτομα εναρμόνισης και να έχουν το είδος της αντίληψης που περιγράφεται στο βιβλίο μου «Η Τέχνη του Συντονισμού». Ανακάλυψα ωστόσο ότι αυτό δεν συμβαίνει πάντα.

Αν οι πληροφορίες και το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου σας συγκινούν, τότε, σε κατάσταση διαλογισμού και βαθιάς περισυλ- λογής, ζητείστε καθοδήγηση για το επόμενο βήμα σας. Διαβάστε ακόμα με προσοχή τις οδηγίες που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 14, που έχει γράψει η Charmaine Harley.

Για μια ακόμα φορά, η απόφαση να ακολουθήσετε το «Πρό- γραμμα 21 Ημερών», πρέπει να προέρχεται από την καρδιά σας. Πρέπει να αισθάνεστε ότι είναι σωστή για σας και να συνειδητο- ποιήσετε ότι αυτή είναι ενδεχομένως μια από τις πιο σημαντικές αποφάσεις σας. Αν προετοιμαστείτε κατάλληλα και ακολουθήσε- τε πιστά όλες τις οδηγίες, έπειτα από την ολοκλήρωση του προ- γράμματος δεν θα είστε πια οι ίδιοι. Η ζωή σας και η προοπτική σας θα αλλάξουν.

11

Page 12: Trofi mou to fos.V2

12

Page 13: Trofi mou to fos.V2

Συνειδητοποίησα πως η διαδικασία που πέρασα για να επι- τρέψω στο σώμα μου να συντηρηθεί με φως, σχετίζεται με την αξιοποίηση της ενέργειας των φωτονίων για συντήρηση, με μια διαδικασία παρόμοια με τη φωτοσύνθεση. Αντί να παίρνουμε την ενέργεια από τον ήλιο όπως κάνουν τα φυτά, έχουμε ανα- πτύξει την ικανότητα να απορροφούμε τη Συμπαντική Ζωτική Δύναμη, ή ενέργεια "Chi", κατευθείαν από τα κύτταρα μας. Αυτό επιτυγχάνεται με τον έλεγχο του νου, όπου η εντολή και η προσ- δοκία χρησιμοποιούν τον Παγκόσμιο Νόμο του Συντονισμού, σύμ- φωνα με τον οποίο τα όμοια έλκονται. Με άλλα λόγια, όταν ακο- λουθούμε το "Πρόγραμμα 21 Ημερών" περιμένουμε να μας θρέ- ψουν και να μας συντηρήσουν οι πρανικές δυνάμεις. Αυτό ακρι- βώς θα συμβεί αν εφαρμόσουμε πιστά όσα περιγράφονται στα επόμενα κεφάλαια.

Η ικανότητα να μπορούμε να συντηρηθούμε με πράνα είναι μια φυσική συνέπεια, εφόσον είμαστε συντονισμένα άτομα. "Ερευ- νες της ολιστικής ιατρικής αποκαλύπτουν ότι τα ανθρώπινα όντα υπάρχουν μέσα σε μια φυσική πραγματικότητα, κάτι που προσ- διορίζεται σαν σύστημα τετραπλό-σώμα - υλικό, συναισθηματικό, διανοητικό και πνευματικό σώμα. Απλουστευμένα, αυτά τα "σώ-

13

Κεφάλαιο 1

Ενέργεια Το Σύστημα Τετραπλό-Σώμα

Ενέργεια Φωτονίων & Σώμα ως Ενεργειακό Σύστημα

Page 14: Trofi mou to fos.V2

ματα" μπορούν να παρομοιαστουν με μια τετράχορδη κιθάρα. Όταν τα τέσσερα σώματα είναι εκτός ρυθμού, μερικές φορές βιώ- νουμε ποικίλους βαθμούς σωματικής, συναισθηματικής, διανοητι- κής αρρώστιας ή απογοήτευσης. Όταν είναι συντονισμένα η ζωή γίνεται παράδεισος.

Όταν αυτά τα κατώτερα σώματα (χαρακτηρίζονται "κατώ- τερα" από το βραδύτερο ρυθμό δόνησης) συντονίζονται στη συ- χνότητα των ανωτέρων σωμάτων, τότε τα ανθρώπινα όντα μπο- ρούν πραγματικά να ζήσουν τη ζωή στο μέγιστο δυναμικό της. Η τηλεπάθεια, η μαντική ικανότητα και η ικανότητα να ζούμε χωρίς φαγητό ή ακόμη και χωρίς ύπνο, είναι απλά παραπροϊόντα του να είμαστε ένα εναρμονισμένα άτομα.

Ενέργεια, σύμφωνα με το λεξικό της Οξφόρδης, είναι η "ικα- νότητα της ύλης ή της ακτινοβολίας να παράγει έργο", Ο Stephen Hawking στο βιβλίο του "Το Χρονικό του Χρόνου", για το νόμο της φυσικής, "H Διατήρηση της Ενέργειας", αναφέρει: "Η ενέργεια (ή η ισοδύναμη μάζα της) δε μπορεί να δημιουργηθεί (από το τίποτε) ή να εξαφανιστεί". Αλλά μπορεί να αλλάζει μορφή.

Σύμφωνα με το Δρ. Deepak Chopra στο βιβλίο του Ageless Body, Timeless Mind, κάθε άτομο είναι περισσότερο από 99,9% άδειος χώρος και τα υποατομικά σωματίδια που κινούνται με με- γάλη ταχύτητα, είναι δέσμες παλλόμενης ενέργειας που μεταφέ- ρουν πληροφορίες και μοναδικές κωδικοποιήσεις. Το ονομάζει άϋλη σκέψη" επειδή δεν φαίνεται με γυμνό μάτι.

Για να δημιουργήσουμε ζωή από άψυχη ύλη, πρέπει να ανταλλαγουν ενέργεια και πληροφορίες μέσω του RΝΑ και του DΝΑ για να δημιουργηθεί κυτταρική δομή. Η ροή αυτής της Ευ- φυίας είναι αυτό που μας συντηρεί. Είναι αυτό που ο Δρ. Chopra Ονομάζει Συμπαντικό Πεδίο. Δηλώνει ότι ο φυσικός κόσμος είναι απλά ένας καθρέφτης μιας βαθύτερης ευφυίας που οργανώνει την ύλη και την ενέργεια η οποία υπάρχει μέσα μας. Αυτό σημαί- νει ότι όλοι είμαστε μέρος ενός μεγαλύτερου συνόλου - το οποίο αποκαλούμε κοσμικό πλέγμα. Παρόλο που είμαστε μοναδικοί στην ατομικότητα μας, τα κοινά σημεία της καθαρής ενέργειας που συντηρεί κάθε κύτταρο στο σώμα μας, μας συνδέει με κάθε άλλη μορφή ζωής στο σύμπαν.

Οι θρησκείες αποκαλούν αυτή την ενέργεια "Θεό" ή Ύπερσυ-

14

Page 15: Trofi mou to fos.V2

νείδηση" και τη θεωρούν πανταχού παρούσα, παντοδύναμη και παντογνώστρια. Η κβαντική φυσική αποκαλεί αυτή την ενέργεια "μεγάλη ενέργεια ενοποίησης" και θεωρεί πως υπάρχει παντού, ότι είναι παντοδύναμη και παντογνώστρια. Οι οπαδοί της Νέας Εποχής χαρακτηρίζουν αυτή την ενέργεια "Θεϊκή Ευφυία” κ.ά.

Οι σκέψεις, οι λέξεις και οι πράξεις είναι επίσης ενέργεια. Η ενέργεια διαστέλλεται, συστέλλεται, αλλάζει μορφή και οτιδήποτε στέλνουμε προς τα έξω επιστρέφει πίσω σε μας. Αυτό καλύπτε- ται με περισσότερες λεπτομέρειες στο πρώτο μου βιβλίο, "Η Τέ- χνη του Συντονισμού". Με θρησκευτικούς όρους αυτός ο νόμος εκ- φράζεται στο βιβλικό ρητό “οτι σπέρνεις θα θερίσεις". Με ενεργει- ακούς όρους όλα κυβερνούνται από τον Παγκόσμιο Νόμο του Συ- ντονισμού όπου τα όμοια έλκονται.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, τα ανθρώπινα όντα έχουν τέσσερα "κατώτερα" σώματα ενέργειας τα οποία λειτουρ- γούν σε διαφορετικές συχνότητες: το υλικό (το μοναδικό που βλέ- πουμε ή εμφανίζεται συμπαγές μπροστά στα μάτια μας), το συ- ναισθηματικό, το διανοητικό και το πνευματικό. Εχουμε όμως και ανώτερα σώματα ενέργειας. Αυτά χαρακτηρίζονται ανώτερα επειδή λειτουργούν σε συχνότητα υψηλότερου ρυθμού δονήσεων. Όταν ευθυγραμμίσουμε ή εναρμονίσουμε αυτά τα σώματα ενέργειας μεταξύ τους, πετυχαίνουμε υψηλή "γνώση" που συνε- πάγεται μια εμπειρική αναγνώριση του υψηλότερου σκοπού της ύπαρξης μας, από τη στιγμή που το κάθε τι παίρνει τη θέση που του αρμόζει.

Αυτή η κατάσταση φώτισης, που τόσο επίμονα επιζητείται από τους εσωτερικούς σπουδαστές της Ανατολής, επιτυγχάνεται μέσω της λεπτής εναρμόνιοης των τεσσάρων κατώτερων σωμά- των, έτσι ώστε να βρίσκονται σε ιδανικό συντονισμό μεταξύ τους. Επιτυγχάνουν όμως παράλληλα και ένα επίπεδο που επιτρέπει στον Ανώτερο Εαυτό ή Ψυχή και, σε μια επόμενη φάση, στην Εγώ Είμαι Παρουσία, Εσωτερικό θεό ή Συνείδηση του Χριστού να εγκα- τασταθεί πλήρως στο υλικό σώμα.

Αποτελούμε ενεργειακά συστήματα και, σαν τέτοια, μεταδί- δουμε και εκπέμπουμε σήματα. Αν στείλουμε τυχαία σήματα, δε- χόμαστε απρογραμμάτιστες ή τυχαίες εμπειρίες ζωής. Αν ωστό- σο ελέγχουμε σκόπιμα τα σήματα μας, μπορούμε, να ελέγξουμε

15

Page 16: Trofi mou to fos.V2

τη ζωή μας σε μεγάλο βαθμό. Αν προχωρήσουμε λίγο παραπέρα, αν συντονίσουμε τα σώματα μας και ευθυγραμμίσουμε πάλι τις συχνότητες (τα σήματα ενέργειας που μεταδίδουμε} σε ένα βαθ- μό πιο καθαρό και αρμονικό, τότε μπορούμε να ελέγχουμε την ποιότητα και την ένταση της ζωής και των εμπειριών μας. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Νόμο Αλλαγής και Μεταστοιχεί- ωσης το προσωπικό μας ενεργειακό πεδίο αλλάζει διαρκώς μορ- φή, όπως συμβαίνει και με την ενέργεια. Αλλά ο ίδιος ο νόμος λέει επίσης πως η ενέργεια δεν εξαφανίζεται. Μπορούμε, λοιπόν, να ουμπεράνουμε πως τα προσωπικά μας ενεργειακά πρότυπα επί- σης δεν εξαφανίζονται. Ή αν το θέσουμε διαφορετικά: μπορούμε να θεωρούμε τη ψυχή μας αθάνατη.

Όσοι επιλέγουμε να συντηρηθούμε με πράνα, η σωματική αθανασία είναι επίσης μια φυσική απόρροια επειδή επιτρέπουμε στη Θεϊκή Λάμψη μέσα μας, να μας συντηρήσει και να μας ανα- γεννήσει αν αυτό επιθυμούμε.

Οι μαθητές της γιόγκα συχνά με ρωτούν αν κάποιος πρέπει να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένες τεχνικές για να φέρει πρανικές δυνάμεις μέσα στο σώμα. Άλλοι ρωτούν αν πρέπει να είμαστε »κιεθειμένοι στον ήλιο. Η απάντηση είναι απλή: Η πράνα θα μας συντηρήσει αυτόματα αν αυτό περιμένουμε από αυτή. Μετά από ιο "Πρόγραμμα 21 Ημερών", η διαδικασία είναι φυσική και δεν απαιτεί περαιτέρω επικέντρωση. Απλά να περιμένουμε υπομονε- τικά, και εφόσον επιτρέψουμε στον εαυτό σας να τραφεί με πρά- να αυτό και θα συμβεί.

Τα σώματα μας αναπνέουν αυτόματα χωρίς συνειδητή εντο- λή. Όταν το σώμα επαναπρογραμματίζεται, απορροφά τις πρα- νικές δυνάμεις κατευθείαν, μας συντηρεί και μας θρέφει ολοκλη- ρωτικά από τη στιγμή που εξαλείφουμε όλα τα αντίθετα συστή- ματα πεποιθήσεων. Αυτή είναι μια διαδικασία τέλειου ελέγχου του πνεύματος, μια ιερή μύηση, ένα φυσικό παραπροϊόν και όταν το πετύχουμε δεν χρειάζεται πλέον να τρώμε φαγητό. Είναι ένα τα- ξίδι εξευγενισμού υπό την αιγίδα δυνατών και ταυτόχρονα ευαί- οθητων δυνάμεων.

Για να γνωρίσουμε καλύτερα τις πιο εξευγενισμένες πλευρές της φύσης μας, πρέπει να εξερευνήσουμε περισσότερο τις έννοι- ες, δονήσεις και συχνότητες.

16

Page 17: Trofi mou to fos.V2

Θυμάμαι πως, μια ηλιόλουστη ανοιξιάτικη μέρα στα μέσα της δεκαετίας του 80, στεκόμουν σε ένα πεζοδρόμιο στην πόλη Brisbane, όταν συνειδητοποίησα ότι ήταν αναγκαίο να κα τανοήσω περισσότερα για τις συχνότητες και τις δονήσεις. Την περίοδο εκείνη έκανα ήδη 15 χρόνια διαλογισμό, τον οποίο εξασκουσα τακτικά και ενώ είχα αποκομίσει πολλές εμπειρίες από αυτή την πρακτική, βαθιά μέσα μου ήξερα ότι το επόμενο σημαντικό βήμα σ' αυτό το 'πνευματικό" μου ταξίδι σχετιζόταν άμεσα με την κατανόηση της λειτουργίας των ενεργειακών περιοχών.

Συνειδητοποίησα ότι τα τέσσερα κατώτερα σώματά μας - φυσικό, συναισθηματικό, διανοητικό και πνευματικό - μπορούν να παρομοιαστούν με μια τετράχορδη κιθάρα. Όταν καθένα από τα σώματα ή τα ενεργειακά πεδία μας είναι 'κουρδισμένο' σωστά, η ζωή μας κυλά αρμονικά, ενώ όταν κάποιο απ' αυτά είναι ξε- κούρδιστο" η ζωή μας παύει να είναι τόσο αρμονική. Συνειδητο- ποίησα επίσης, ότι έχουμε την ελεύθερη βούληση να αποφασί- σουμε συνειδητά αν θέλουμε ή όχι να συντονίσουμε τους εαυτούς μας. Η γνώση ότι τα σώματά μας είναι συστήματα ενέργειας, μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουμε αν θα είμαστε όργανα συντο- νισμένα, που συνθέτουν τη ζωή μας σύμφωνα με τις επιθυμίες

Κεφάλαιο 2

Συχνότητες & Δονήσεις Κατανόηση & Χρήση

17

Page 18: Trofi mou to fos.V2

18

μας ή αν θα αφεθούμε στον παράγοντα τύχη. Η Annale Skarin στο βιβλίο της "Ye are Gods" αναφέρει: "Αν

μάθετε να ελέγχετε τις δονήσεις ελέγχοντας τις σκέψεις σας θα πάρετε στα χέρια σας τα κλειδιά για την Αιώνια Ζωή. Η αιώνια ενέργεια που πλημμυρίζει κάθε μορφή ύλης, η δύναμη της ύπαρ- ξης που βρίσκεται στα άτομα και στα μόρια και τα ηλεκτρόνια όλων των γήινων ουσιών, δεν είναι τίποτε περισσότερο ή λιγότε- ρο παρά δονήσεις συμπυκνωμένες ώστε να γίνονται απτές. Ελέγ- χοντας τις δονήσεις, θα σας δοθεί εν καιρώ η δυνατότητα να ελέγ- χετε όλα τα στοιχεία καθώς και την ενέργεια της υλης, πράγμα που αποτελεί το κλειδί για την Αιώνια Ζωή, εφόσον και η ενέργεια είναι ζωή. Η ζωή, το φως, η αγάπη και η ενέργεια είναι αιώνια συ- στατικά και αποτελούν δονήσεις που παράγονται με τη σκέψη.

Κάθε σκέψη που κάνουμε αποτελεί, μια ατέρμονη δόνηση που ταξιδεύει στο σύμπαν για να μας φέρει αυτό που σκεφτήκα- με. Μπορούμε να ελέγχουμε τις δονήσεις που εμείς παράγουμε, άρα μπορούμε να ελέγξουμε και τη μοίρα μας. Πρέπει λοιπόν, η επιστήμη και η θρησκεία να δώσουν τα χέρια και να βαδίσουν μα- ζί στο πνευματικό βασίλειο της αιώνιας εξέλιξης και ευτυχίας."

Η Δρ. Norma Milanovich εξηγεί στο βιβλίο της "We the Arcturian": 'Ανακαλύψαμε ότι η συχνότητα δόνησης που εκπέ- μπει κάθε Ον σχετίζεται άμεσα με τον έλεγχο που έχει στις σκέ- ψεις, τις λέξεις και τα συναιοθήματα του. Όταν ένα Ον εκπέμπει σε χαμηλότερη συχνότητα, επιτρέπει σε πολλές άλλες μορφές ενέργειας να αναμειχθούν και να μπλεχτούν στη δική του ενεργει- ακή 'λίμνη' και τους κύκλους της. Όταν συμβεί κάτι τέτοιο οι σκέ- ψεις τείνουν να μπερδεύονται και το Ον βιώνει σύγχυση. Σε μια τέτοια κατάσταση ύπαρξης, όταν δηλαδή κάποιος λειτουργεί σε αυτή τη συγκεκριμένη συχνότητα, μπορεί πολύ εύκολα να απο- θαρρυνθεί και να στενοχωρεθεί, πράγμα που έχει άμεση συνέπεια την παραμονή της δονητικής του συχνότητας σε ένα συνεχές χα- μηλό επίπεδο.

Όταν όμως κανείς αυξήσει τη συχνότητα της δόνησής του στο επίπεδο της ταχύτητας του φωτός, αρχίζει να αποκτά γνώ- ση για τη διαδικασία. Αυτό σημαίνει ότι το Ον αποκτά πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες της Συνείδησης του Σύμπαντος... αυτό το Ον... μπορεί να υπαγορεύσει τι θα περάσει ή όχι από το

Page 19: Trofi mou to fos.V2

19

φίλτρο... Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας μεταμόρφωσης, το Ον επικεντρώνεται και οι ενεργειακές μορφές αποκτούν τάξη, γίνονται ολιστικές και αρμονικές.

Όταν είμαστε επικεντρωμένοι, αποκτούμε πρόσβαση στον κωδικό του σύμπαντος και όταν εκπέμπουμε στη συχνότητά του, μπορούμε να καταλάβουμε και τις συχνότητες στις οποίες εκπέ- μπουν οι άλλοι. Αυτό συμβαίνει γιατί ουσιαστικά όλοι είμαστε, ένα. Μέσω αυτής της Ενότητας της ύπαρξης έχουμε τη δυνατότητα να μεταδίδουμε και να λαμβάνουμε μηνύματα και πιο σπουδαίο ακόμη, γινόμαστε ο αποστολέας και ο αποδέκτης μηνυμάτων πλήρους κατανόησης."

Στο φυλλάδιο "Revelation from an Archangel to the 12th Dimension", ο Αρχάγγελος Ariel δηλώνει: Ή ύλη, όπως τη γνωρίζετε υπό το πρίσμα της τρίτης διάστασης, αποτελεί συ- μπύκνωση του Φωτός... Μια διαδικασία συμπύκνωσης, όπως αυ- τή που έγινε στο δικό σας σύμπαν, οδηγεί στο σημείο του απόλυ- του διαχωρισμού από την πιο διαυγή μορφή του Φωτός. Στο ση- μείο του απόλυτου διαχωρισμού, προκύπτει μια μετατόπιση και ο πλανήτης αρχίζει να αντιστρέφει την πορεία του ώστε να επι- στρέφει εκεί απ' όπου ξεκίνησε, δηλαδή πίσω στο σημείο "Ενα." Κάθε φορά που ένας πλανήτης έχει ανοδική πορεία, η κλίμακα της δόνησής του αλλάζει, αραιώνει και γίνεται ανάλαφρη και αυ- τή τη διαδικασία πραγματοποιείται με το δικό της μοναδικό τρό- πο.

Σε κάποιες επαναστατικές θεωρίες κοσμολογίας αναφέρο- νται επτά ομάδες συχνοτήτων με επτά υπο-επίπεδα η κάθε μια. Οι συχνότητες αυτές μπορούν να ταυτιστούν με τα επτά πεδία του ηλιακού συστήματος, με τα εφτά αντίστοιχα υπο-πεδία, γνω- στό ως το κοσμικό φυσικό πεδίο. Λέγεται επίσης ότι υπάρχουν επτά κοσμικά πεδία: 1. Θείο, 2. Μοναδικό, 3. Νιρβανικό, 4. Ενο- ρατικό, 5. Νοητικόγ 6. Αστρικό, και 7. Αιθεροφυσικό. Τα πεδία του ηλιακού μας συστήματος ανήκουν στο πρώτο, το κοσμικό φυσικό πεδίο. Μόλις ολοκληρώσουμε το πέρασμά μας από τα επτά υπο- πεδία του κοσμικού φυσικού πεδίου, προχωράμε στο κατώτερο επίπεδο του επόμενου κοσμικού πεδίου και ούτω καθεξής, ωσό- του φτάσουμε σταδιακά πίσω στην πρωταρχική Πηγή. Λέγεται ότι η διάρκεια μιας μέρας του θεού, μία εκπνοή και μια αναπνοή

Page 20: Trofi mou to fos.V2

20

του δηλαδή, είναι 4 δισεκατομμύρια 320 εκατομμύρια χρόνια. Μας απομένουν λοιπόν 1,2 δισεκατομμύρια χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί η αναπνοή και μετά ο κύκλος θα αρχίσει από την αρχή. Πρό- κειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα θεωρία, που έχει ερευνηθεί διεξοδικό μεταξύ άλλων και από τους θεοσοφιστές.

Το σημείο που σταματά η αναττνοή και ξεκινά η εκπνοή λέγεται ότι

είναι το έτος 2012. Αυτή η χρονιά είναι η τελευταία στο ημερολόγιο των Μάγια και υπάρχουν προφητείες για αυτή στους Ινδιάνους Χόπι και σε άλλους πολιτισμούς. Η χρονιά αυτή είναι σημείο θαυμαστών αλλαγών και προβλέπεται οι μάζες να αφυπνιστούν στη αληθινή θεϊκή τους διάσταση.

Η φάση της αναπνοής διαρκεί λιγότερη από την εκπνοή, όπως

συμβαίνει όταν τεντώνουμε σιγά-σιγά ένα λάστιχο μέχρι τα όριά του να αποκτά τρομερή ένταση και όταν το αφήσουμε επιστρέφει στην αρχική του κατάσταση υπερβολικά γρήγορα. Εξαι- τίας της απότομης αλλαγής στη συχνότητα δόνησης καθώς επανερχόμαστε, επηρεάζεται και ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τον χρόνο. Συνεπώς, ενώ έχουμε περάσει το σημείο στα μισό της πορείας του γραμμικού χρόνου - το 1,2 δεν είναι το μισό του 4,3 - ο χρόνος κυλά με μεγαλύτερη ταχύτητα καθώς αυξάνεται ο βαθμός της ταλάντωσης. Αντίστοιχα, καθώς γερνάμε ο χρόνος μας φαίνεται ότι περνάει πολύ γρήγορα γιατί σε σύγκριση με το παρελθόν, μας έχει απομείνει λιγότερος χρόνος. Εάν πρόκειται να φτάσουμε στην ηλικία των 80, όταν είμαστε 8 χρονών μας έχουν απομείνει τα 9/10 (90%) του χρόνου μας. Στα 40 μας έχει μείνει το 50%. Έχει αναφερθεί σε πληροφορίες που έχουμε πάρει από τα όντα άλλων διαστάσεων, ότι λόγω της αλλαγής της συχνότητας και του ταχύτερου ρυθμού της δόνησης, μιλώντας συγκριτικά, το σημερινό εικοσιτετράωρο βιώνεται ως δεκαεξάωρο.

Το βιβλίο αυτό δεν έχει ως θέμα του τη συζήτηση για τις διαστάσεις ή

τα πεδία ούτε και τις συχνότητες. Θα αναφερθούμε όμως στο κοσμικό φυσικό πεδίο με λίγα λόγια. Μόνο στην υψηλότερη συχνότητα, την έβδομη, η αντίληψη μας βιώνεται πολυδιάστατα. Όταν η αντίληψη μας φτάσει σε αυτό το επίπεδο, μπορεί να περάσει στην επόμενη συχνότητα, που περιέχει επτά υπο-επί- πεδα. Σ' αυτό το επίπεδο, λέγεται ότι δεν υπάρχει πλέον ατομική συνείδηση. Είναι το πεδίο εκείνο που βρίσκεται πέρα από τη μο-

Page 21: Trofi mou to fos.V2

21

ατομική συνείδηση. Είναι το πεδίο εκείνο που βρίσκεται πέρα από τη μο-νάδα ή αλλιώς από τη συνείδηση του ΕΙΜΑΙ. Η έβδομη διάσταση είναι καθαρό φως, απόλυτος συντονισμός, ιερή γεωμετρία, αληθινή έκφραση και δημιουργία: ένα πεδίο ατε'ρμονου εξευγενισμού.

Λέγεται ότι ο πλανήτης μας αυτή την περίοδο έχει τη δόνησή του στο υψηλότερο σημείο του αστρικού πεδίου. Καθώς συνεχίζει την μετατόπισή του και την ανοδική του πορεία, οι χαμηλότερες διαστάσεις θα τυλιχτούν με τις ανώτερες και θα πάψουν να υπάρχουν, σύμφωνα με τον Αρχάγγελο Ουριέλ. Οι διαστάσεις που βρίσκονται κάτω από την πέμπτη είναι γνωστές ως τα χαμηλά επίπεδα της δημιουργίας . Οι διαστάσεις από την πέμπτη έως την ένατη αποτελούν το βασίλειο της Μέσης Δημιουργίας.

Την έκτη διάσταση αντιπροσωπεύει η Αντίληψη του Χριστού ή του Βούδα, μια συνειδησιακή κατάσταση όπου αναλαμβάνονται ευθύνες περισσότερο για το Σύνολο και όχ> για τον Εαυτό. Εκεί αγκυροβολεί η μονάδα. Λέγεται ότι σε αυτό το επίπεδο συνειδη- τότητας είχε φτάσει ο Ιησούς Χριστός, όταν έγινε ο Κύριος Ημών. Στην έκτη διάσταση κατοικούν όλοι οι τύποι του DNA, όλων των όντων. Αποτελείται αϊτό χρώμα και ήχο και περιέχει όλες τις εκφάνσεις του φωτός. Εκεί η συνείδηση δημιουργεί τη σκέψη και είναι ο τόπος που εργάζεται και μαθαίνει κανείς κατά τη διάρκεια του ύπνου. Τα όντα που βρίσκονται σ' αυτή τη διάσταση αποτελούνται από καθαρή ενέργεια, μπορούν όμως εάν θελήσουν να δημιουργήσουν ένα σώμα όπως στην πέμπτη διάσταση.

Η πέμπτη διάσταση αποτελεί ένα πειραματικό στάδιο συνείδησης του Έγώ' μέσα σε μια ομαδική ταυτότητα και δεν περιορίζεται από το γραμμικό χρόνο. Τα όντα στο πεδίο αυτό μπορούν να αποκτούν φυσική μορφή, όταν και εάν το θελήσουν. Η πέμπτη διάσταση είναι η διάσταση του Φωτός όπου όλα τα όντα είναι Δάσκαλοι, έχουν πλήρη συνείδηση της πολυδιάστατης φύσης τους, είναι ολοκληρωτικά αφοσιωμένα στο Πνεύμα και υπηρετούν τη Θεϊκή Θέληση. Σύμφωνα με τα Κλειδιά του Ενώχ, η πέμπτη διάσταση είναι το ένδυμα Φωτός που θα ντύσει το επόμενο υλικό - ενεργειακό μας σώμα.

Το τέταρτο πεδίο είναι μια κατάσταση υπερσυνείδησης όπου πραγματοποιείται ξανά η ολοκλήρωση της ομαδικής ταυτότητας, χωρίς να χάνεται το Εγώ και η ατομική ταυτότητα. Εδώ υπάρχει η δυνατότητα επαφής με πς πολυδιάστατες πραγματικότητες.

Page 22: Trofi mou to fos.V2

Αποτελεί- την τελική συμπύκνωση που χρειάζεται μια φυσικό-σω- ματική μορφή για να εκδηλωθεί, Η τέταρτη διάσταση λέγεται ότι έχει ως βάση τα συναισθήματα, ενώ είναι γνωστή και ως αστρικός κόσμος. Λέγεται ότι εισερχόμαστε στις ενέργειες της τέταρτης διάστασης και ότι πολλά άτομα έχουν ήδη προχωρήσει πέρα από την Τρίτη διάσταση ιης συνείδησης. Η μετάβαση αυτή ή αλλιώς 'αρμονική σύγκλιση' έχει επιφέρει μια σημαντική ευθυγράμμιση των ενεργειών, καθώς και μια μετατόπιση της δυνητικής συχνό- τητας τόσο του πλανήτη όσα και των ζωντανών οργανισμών που τον κατοικούν. Στις 12 Δεκεμβρίου του 1994, άνοιξαν οι πύλες για την επιπλέον εισροή ενεργειών για την επανευθυγράμμιση των πλανητών και οι ενέργειες αυτές θα ρέυον συνέχεια, άλλοτε πε- ρισσότερο και άλλοτε λιγότερο.

Η τρίτη διάσταση έχει ως βάση την ύλη καί αντιπροσωπεύε- ται από μια κατάσταση ογκομετρικής επίγνωσης, καθώς και της επίγνωσης του Εγώ. Η δόνηση αυτού του πεδίου δημιουργεί την ψευδαίσθηση του αποχωρισμού και για το λόγο αυτό αποτελεί πρόκληση για την ατομική αφύπνιση. Δίνει στην ανθρωπότητα τη δυνατότητα να αντιληφθεί ότι όλοι είμαστε πνευματικά όντα που προσπαθούν να γίνουν άνθρωποι και όχι άνθρωποι που προ- σπαθούν να γίνουν πνευματικά όντα.

Το δεύτερο πεδίο έχει την πυκνότητα που χαρακτηρίζει τα βασίλεια των φυτών και των ζώων παρόλο που και αυτά έχουν αποκτήσει πλέον πιο εξευγενισμένη δονητική συχνότητα εξαιτίας των αλλαγών στις πλανητικές δονήσεις και κινούνται προς την τρίτη διάσταση. Στο δεύτερο πεδίο συνήθως απουσιάζει η αντί- ληψη του εαυτού και του εγώ.

Την πρώτη διάσταση αποτελούν τα μέταλλα, το νερό, τα άτομα και τα μόρια που σχηματίζουν τους γενετικούς κώδικες. Όπως ακριβώς η δεύτερη διάσταση αποτελεί το πεδίο της γραμ- μικής αντίληψης, έτσι και αυτό το πεδίο αποτελεί την αντίληψη του σημείου ή αλλιώς της μονοδιάστατης αντίληψης.

Όσο ένα όν εξελίσσεται πνεύματικά, αυτό αντανακλάται στη συχνότητα των δονήσεων και τη μοριακή δομή του. Όσον αφορά την μοριακή πυκνότητα, οι Δάσκαλοι της Ανάληψης έχουν εξηγήσει ότι το κενό μεταξύ των ηλεκτρονίων, νετρονίων και πρω- τονίων στη δομή του ατόμου μεγαλώνει όσο εξαπλώνεται το φως

22

Page 23: Trofi mou to fos.V2

μέσα σε ένα άτομο. Το φως αυτό αντανακλά επίσης τη συνειδητή αντίληψη ενός όντος για την έμφυτη θεϊκή του φύση. Όσο αυξά- νεται το φως ή η αντίληψη, εξαπλώνεται για να γεμίσει το κενό κάθε ατόμου, αλλάζοντας παράλληλα την συχνότητα και τον βαθμό της ταλάντωσής του. Όσο ένα ον διευρύνει τη αντίληψη του και αυξάνει το ποσοστό του φωτός στη κυτταρική του δομή τόσο πιο πολυδιάστατο γίνεται, δηλαδή αποκτά την δυνατότητα να κινείται και σε άλλες διαστάσεις τις πραγματικότητας. Και πά- λι είναι απλά θέμα μετατόπισης του σημείου της συνειδητής αντί- ληψης και 'αλλαγής' καναλιών.

Διάφορες έγκυρες αναφορές που μας έχουν δοθεί αναφέ- ρουν πως όσο εξελισσόμαστε προχωρώντας προς το Φως, τόσο το DΝΑ προσαρμόζεται για να φιλοξενήσει αυτές τις αλλαγές και μελλοντικά θα αποκτήσει δώδεκα κλώνους. Η εισροή ανώτερων ενεργειών την περίοδο αυτή θα δώσει στην ανθρωπότητα τη δυ- νατότητα να εξελιχθεί με ταχύτατους ρυθμούς τα επόμενα 10 χρόνια, απ ότι τα προηγούμενα 3 δισεκατομμύρια χρόνια, Οι υψηλές αυτές ενέργειες είναι επίσης υπεύθυνες για την επιτάγ- χυνση του χρόνου σε σχέση με αυτόν που έχουμε συνηθίσει.

Επιπλέον, όσο αλλάζουν οι συχνότητές μας, ικανότητες όπως η τηλεπάθεια, η θεραπεία μέσω του αγγίγματος, η μαντεία, η τηλεμεταφορά κλπ. Θα παρουσιάζονται ως εντελώς φυσιολογι- κές. Θα λειτουργούμε σαν όργανα που αποδίδουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους και η ζωή μας θα γίνει αρμονική και χα- ρούμενη, γεμάτη συγχρονικότητα, χάρη και μαγεία. ΓΙαρότι είναι αδύνατον να αποφύγουμε τη διαδικασία αυτών των αλλαγών αφού η γη εξελίσσεται, πρέπει και εμείς να εξελιχθούμε - μπο- ρούμε να τις συνειδητοποιήσουμε και εάν το επιθυμούμε να επι- ταχύνουμε τη διαδικασία.

Πληροφορίες που έχουν ερευνηθεί διεξοδικά καθώς και πρακ- τικές τεχνικές για τη συνειδητή αλλαγή των δονητικών συχνοτή- των αναφέρονται λεπτομερειακά στο βιβλίο μου "Η Τέχνη του Συν- τονισμου". Εν συντομία, η αλλαγή μπορεί να επιτευχθεί με τους εξής τρόπους: • "Με τη βοήθεια του διαλογισμού - χρήση αναπνοής το φω- τός - ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείται για να αυξήσουμε το ποσο- στό του φωτός στην κυτταρική μας δομή.

23

Page 24: Trofi mou to fos.V2

• Με τη σωστή επιλογή του καυσίμου και της φροντίδας του φυσικού σώματος. Μπορούμε να φροντίσουμε το όχημα μας, σαν να είναι μια Porche για να φτάσουμε στο ανώτατο όριο της από- δοσής του ή να το φροντίσουμε σαν μια σακαράκα. Η επιλογή εί- ναι δική μας.

• Με τον έλεγχο του συναισθηματικού κόσμου και της κυτ- ταρικής μνήμης.

• Με τον έλεγχο του νοητικού σώματος με αποφασιστικότη- τα, προγραμματισμό και πρόσβαση στα 4/5 του εγκεφάλου που φιλοξενούν την ανώτερη συνείδηση.

• Με μάντρας και συντονισμό με τη χρήση ηχοκυμάτων. Η συνειδητή διαδικασία του συντονισμού προκαλεί επίσης

δυνατά συναισθήματα ενδυνάμωσης. Κατανοούμε πως μπορούμε κυ- ριολεκτικά να δημιουργήσουμε τη δική μας πραγματικότητα δια-, χειριζόμενοι τα σήματα που μεταδίδουμε ως ενεργειακά κέντρα. Πολλά άτομα - τα οποία έχουν κατανοήσει τους ενεργειακούς νό- μους - εφαρμόζουν αυτή τη γνώση, με τον έλεγχο του πνεύματος και την πειθαρχία της σκέψη τους. Γίνονται μάρτυρες των πρα- κτικών ανακατατάξεων που δημιουργεί αυτή η συνειδησιακή με- τατόπιση στην καθημερινή πραγματικότητα τους.

Ήρθε η ώρα να εφαρμόσουμε τις γνώσεις μας, σχετικά με τις δονητικές συχνότητες για να αλλάξουμε τη ζωή μας. Ζώντας από Φως, είναι ένας από τους πιο πρακτικούς τρόπους να διαδηλώ- σουμε αυτή την κατανόηση.

24

Page 25: Trofi mou to fos.V2

25

Για την κατανόηση των συχνοτήτων δόνησης και της δύναμης που παράγεται από το συντονισμό μας με αυτές, είναι ενδιαφέρον να εξετάσουμε τους όρους παλμός και οκτάβα.

Η εσωτερική έρευνα, μας αποκαλύπτει ότι η φυσική πραγ- ματικότητα λειτουργεί σε επτά περιοχές συχνοτήτων, με επτά αντίστοιχα 'υπο-επίπεδα' (οκτάβες) για κάθε συχνότητα. Υπάρ- χουν επτά τσάκρας, και από την αντανάκλαση του λευκού φωτός προκύπτουν επτά χρώματα κλπ.

Υπάρχει επίσης και η άποψη ότι ο παλμός του ηλιακού συ- στήματος είναι 10 με 10 αντίστοιχα υπο-επίπεδα για κάθε ενεργει- ακή ζώνη. Ο παλμός του γαλαξία είναι 12 με 12 υπο-επίπεδα. Ο πιο υψηλός και πιο εκλεπτυσμένος παλμός που μπορεί κανείς να πετύχει ή να συντονιστεί παραμένοντας στο φυσικό επίπεδο είναι ταν ξεκινάμε το ταξίδι εκλέπτυνσης, αποκτούμε μια κατανόηση των διαφόρων διαστάσεων και παράλληλων πραγματικοτήτων. Εάν, για παράδειγμα, επικεντρωνόμαστε στις φυσικές πραγματι- κότητες καί μείνουμε προσκολλημένοι στη λογική: "Θα το πιστέ- ψω, όταν το δω με τα μάτια μου', περιορίζουμε το πεδίο της πραγματικότητάς μας στη διάσταση 7X7, και δεν μπορούμε να με- τακινηθούμε από αυτό το πεδίο, εάν συνειδητά δεν εκλεπτυνθού-

Κεφάλαιο 3

Ο Συμπαντικός Παλμός

Page 26: Trofi mou to fos.V2

26

με για τον επόμενο υψηλότερο παλμό. Συνειδητή εκλέπτυνση πραγματώνεται όταν μπούμε στη διαδικασία της

εσωτερικής εξέλιξης, εσωτερικής αντανάκλασης, προσήλωσης και σύνδεσης με το θεϊκό Ένα μέσα μας. Το Θεϊκό Ένα έχει τον παλμό 33. Αποτελεί την ουσία του ενοποιημένου πεδίου, τον πίνακα, πάνω στον οποίο εμφανίζεται ολόκληρη η δημιουργία, με τις διάφορες μορφές της.

Καθώς μια ύπαρξη εκλεπτύνεται και συντονίζεται, αποκτά πρόσβαση σε περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες πραγματικότητες, 10x10, 12x12 ή ακόμα και 33x33. Γι' αυτό το λόγο, πολλοί αισθανόμαστε διευρυμένοι και πολυδιάστατοι, καθώς ο Εσωτερικός Δάσκαλος αρχίζει και μας προσφέρει τη χαρά όλων αυτών που πραγματικά είμαστε, ξεπερνώντας την πυκνότητα του φυσικού μας 'οχήματος' που παρατηρεί και απολαμβάνει την πραγματικότητα του προτύπου 7x7.

Η συνειδητή εκλέπτυνση οδηγεί στη μεγάλη ελευθερία και στην απεριόριστη ύπαρξη. Ελευθερία από την ανάγκη για φαγητό. Ελευθερία από την ανάγκη για ύπνο. Ελευθερία από την ανάγκη προσδιορισμού του χρόνυυ σύμφωνα με το 12:60 του Γρηγο- ριανού ημερολογίου, ή με το 13:20 του συστήματος των Μάγια. Μας μεταφέρει στη θεϊκή ροή του χρόνου, όπου πάντα μπορούμε να υπάρχουμε στο σωστό μέρος την κατάλληλη στιγμή.

Τα υπό-ατομικά σωματίδια του κβαντικού πεδίου - ευρύτερα γνωστά ως πράνα, τσί ή συμπαντική ζωτική δύναμη - στην πιο εκλεπτυσμένη εκδήλωσή τους, πάλλονται με την οκτάβα 33x33.

Ο συντονισμός σε αυτή την οκτάβα - μπορεί να παρομοια- στεί με την αναζήτηση της συχνότητας κάποιου σταθμού στο ραδιόφωνο - μας οδηγεί κυριολεκτικά στο ενεργειακό πρότυπο της ενότητας. Αντιλαμβανόμαστε την θεϊκή τελειότητα σε όλα τα πράγματα. Χάνουμε όλες οι αισθήσεις και ερμηνείες διαχωρισμού.

Για μένα, το ταξίδι είναι μαγευτικό. Όταν μου κάνουν διάφορες ερωτήσεις διαπιστώνω πλέον ότι πρέπει να ρωτάω: 'Σε ποιο επίπεδο θέλετε να σας απαντήσω; Η σωστή απάντηση εξαρτά- ται από τον παλμό και τη δυνατότητα πρόσβασης που έχουμε στα διάφορα επίπεδα της πραγματικότητας. Ο πιο απλός τρό- πος συντονισμού είναι να ομολογήσουμε πως ό,τι μοιραζόμαστε με τους άλλους ανθρώπους αποσκοπεί στη δική τους αλλά και τηα τον επόμενο υψηλότερο παλμό.

Page 27: Trofi mou to fos.V2

27

μας ευημερία. Αυτό εγγυάται ότι η αλληλεπίδραση θα ταιριάζει ενεργειακά και θα είναι συγχρονισμένη με το υψηλότερο δυνατό πρότυπο που μπορεί να επιτευχθεί με αυτό το συγκεκριμένο συνδυασμό.

Ο συνειδητός συντονισμός μοιάζει με την εκμάθηση των κλιμάκων στο πιάνο. Στην αρχή μαθαίνουμε τις βασικές κλίμακες μετά εισάγουμε τους συνδυασμούς των ρυθμών και των μέτρων Αναλογικά, όσο διευρύνουμε τη συνείδηση μας - εφόσον υπάρχει η καρδιακή επιθυμία να ανακαλύψουμε το μέγιστο των δυναντοτήτων μας - κατακτούμε διαφορετικά επίπεδα εκλέπτυνσης που μπορούν να παρομοιαστούν με τις περίπλοκες συνθέσεις για πιάνο. Σταδιακά συνειδητοποιούμε ότι έχουμε τη δύναμη να δημι-ουργούμε και να εισχωρούμε σε οποιοδήποτε επίπεδο της πραγματικότητας επιθυμούμε. Ακόμα, μπορούμε να κατασκευάζουμε παράλληλες πραγματικότητες.

Ο Συμπαντικός Νους μας οδηγεί στην απλοποίηση του παιχνιδισύ και στο συντονισμό με το ανώτατο πρότυπο, στο οποίο υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης και ονομάζεται Θεϊκός Ρυθμός. Αυτή είναι η συμφωνία που καθοδηγεί το ξεδίπλωμα του Θεϊκού Σχεδίου και όταν γίνουμε μέλη αυτής της ορχήστρας, ευθυγραμμίζσντας την ελεύθερη βούλησή μας με τη Θεία Βούληση, είναι βέβαιο ότι θα ανοίξουν όλες οι πύλες.

Η μόνη παγίδα που ενυπάρχει στη δυνατότητα αυτή, είναι ο Θεϊκός Συγχρονισμός. Μπορεί να είμαστε ένα όργανο στη Θεϊκή Ορχήστρα, αλλά εκτός ρυθμού ή όχι συγχρονισμένοι. Το μόνο που εγγυάται την ευθυγράμμισή μας με τον Θεϊκό Συγχρονισμό, είναι η επίκληση: 'Μητέρα, Πατέρα, Δημιουργέ Θεέ, ζητώ να μου αποκαλυφτεί με σαφήνεια, το επόμενο τέλειο βήμα της δικής μου συμμετοχής στο Θεϊκό Σχέδιο και μαζί να φέρει τους κατάλληλους αν θρώπους και πόρους που χρειάζονται για την υλοποίησή του στη φυσική πραγματικότητα ΤΩΡΑ!'

Βρισκόμαστε κυριολεκτικά σε κατάσταση ροής, στη θάλασσα της

Ενότητας. Ο Sai Baba λεει: 'Το άτομο και το Σύμπαν είναι Ένα, Το κύμα είναι η θάλασσα. Η ένωση οδηγεί στην ολοκλήρωση. Στη συγχώνευση το εγώ διαλύεται. Όλα τα σύμβολα και οι ενδείξεις της ατομικότητας, όπως το όνομα, η μορφή, η τάξη, το χρώμα και το δόγμα, η εθνικότητα, η θρησκεία καθώς και τα δικαιώματα και

Page 28: Trofi mou to fos.V2

οι υποχρεώσεις που αυτά συνεπάγονται, χάνονται. Τα άτομα που έχουν απελευθερωθεί από τη στενότητα του ατομισμού, έχουν μοναδικό στόχο την αναβάθμιση της ανθρωπότητας, το κα- λό της Γης και την επικράτηση της αγάπης. Ακόμα και αν παρα- μένουν σιωπηλοί, βρίσκονται σε κατάσταση ευδαιμονίας, η οποία σκεπάζει και την υπόλοιπη ανθρωπότητα. Η Αγάπη υπάρχει πα- ντού. Η Αγάπη υπάρχει για όλους. Η Αγάπη είναι το παν.'

Η δονητική πλευρά του συναισθήματος αυτού του παλμού είναι καθαρή αγάπη, Θεϊκή Αγάπη με διαφοροποιήσεις που παι- κίλουν από το 33x33 μέχρι το ακαλλιέργητο 7x7 έως και τη χαμη- λότερη εκδήλωση των συναισθημάτων του σώματος, θεϊκή Αγά- πη δεν είναι μόνο η πηγή και το δομικό υλικό όλης της δημιουργίας σε ενεργειακό επίπεδο, αλλά και η μόνη διαθέσιμη σημαντική δύ- ναμη μετάλλαξης, Όταν είμαστε συντονισμένοι, έχουμε πρόσβα- ση και είμαστε εστιασμένοι σ' αυτή τη δύναμη, αυτή απορροφά, εξευγενίζει και επανασυνδέει όλα τα κατώτερα συναισθήματα που υπάρχουν στο φυσικό μας σώμα, με τον πιο εκλεπτυσμένο παλμό. Προσφέρει ελευθερία.

Όταν ζητάμε από το Θεϊκό Ον να ευθυγραμμίσει τα ενεργει- ακά μας πεδία και να εκδηλωθούν αυτά μέσω μιας πλήρους αφο- μοίωσης στη φυσική μας πραγματικότητα, αυτόματα συντονιζό- μαστε με τον παλμό του σύμπαντος. Όλα τα πέπλα της αυτα- πάτης και του διαχωρισμού πέφτουν - όπως όταν ξεφλουδίζουμε ένα κρεμμύδι - ώσπου να μείνει η απόλυτα συντονισμένη καθαρή ουσία.

Έχω ονομάσει τη διαδικασία αυτή "Σύνδεση με το Κοσμικό Κύκλωμα". Εδώ καταλήγει η συζήτηση για την πρανική τροφή. Η δυνατότητα να ζούμε από φως προκύπτει ως φυσικό επακόλου- θο, όταν επιτρέψουμε στον εαυτό μας να συντηρηθεί από τη θε- ότητα που υπάρχει μέσα μας. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να συ- ντονιστούμε ώστε να λειτουργούμε χωρίς ύπνο ή να μην νιώθου- με τις μεταβολές της θερμοκρασίας προσαρμόζοντας τη θερμο- κρασία του σώματος μας, ώστε να νιώθουμε άνετα σε οποιοδή- ποτε φυσικό περιβάλλον - μια ικανότητα που ακόμα προσπαθώ να βελτιώσω.

Όλα τα παραπάνω είναι απλώς ανθρώπινες δυνατότητες που μπορούν να μας οδηγήσουν στο επίπεδο που δεν θα υπάρ-

28

Page 29: Trofi mou to fos.V2

χει διαφορά αν βρισκόμαστε στο φυσικό μας σώμα ή αν "καθόμα- στε στα γόνατα και στην αγκαλιά του Θεού", γιατί όλα είναι ένα. Είμαστε ενωμένοι με όλα. Είναι αυτό που αναφέρεται στους μύ- θους των Ινδιάνων, το αποκαλούν "Sat Chit Ananda", και μετα- φράζεται: ύπαρξη, συνείδηση, ευδαιμονία. Βλέπω τον εαυτό μου μέσα σου. Αυτό είναι το πρότυπο της ενότητας και της απεριόρι- στης ύπαρξης.

Τα Επτά Στοιχεία Και ο 33 - Ρυθμός του Σύμπαντος

Οι ακόλουθες πληροφορίες προκύπτουν εντελώς φυσιολογι- κά από τα προηγούμενα κεφάλαια. Είχα αρχίσει τον προγραμμα- τισμό μου, με την επίκληση: "Το επόμενο στάδιο του δικού μου ρόλου στο θεϊκό Σχέδιο, μου αποκαλύπτεται τώρα ξεκάθαρα και μαζί του έρχονται όλες οι Οντότητες που θα βοηθήσουν στην υλοποίησή του στο φυσικό επίπεδο." όταν μαγνητίστηκε στο πεδίο μου, ποιος άλλος φυσικά από τον Leonard Orr.

Ο Leonard Orr ίδρυσε το 1974 την Κίνηση 'Rebirthing', η οποία αυτή τη στιγμή αριθμεί 10 εκατομμύρια μέλη σε όλο τον κό- σμο. Κατά τη διάρκεια μιας περιοδείας στην Αυστραλία συναντη- θήκαμε και ο καθένας ανακάλυψε τη δουλειά του άλλου. Ανταλ- λάξαμε βιβλία και συμφωνήσαμε να εξυπηρετούμε ο ένας τον άλ- λον στην Ευρώπη καθώς και σε κάποια μέρη της Νότιας Αμερικής. Ένα μέρος του έργου του, σχετικά με τον πνευματικό εξαγνισμό, περιλαμβάνεται στο κεφάλαιο για τους Μεγάλους Αθάνατους.

Η μελέτη των βιβλίων του Leonard με βοήθησε να ονακαλύ-

ψω μια άλλη διάσταση του εαυτού μου. Ανακάλυψα, ότι οδηγού- μαι διαισθητικά στη δημιουργία γεφυρών. Γνώριζα ότι μου άρεσε να συνδέω, να ανακαλύπτω, να μοιράζομαι και να απολαμβάνω το εξαιρετικό και το απεριόριστο. Με την πρόσθεση λοιπόν του στοιχείου της 'Rebirthing' στην κατανόησή μας, ας εξετάσουμε τη δημιουργία αποτελεσματικών γεφυρών με το συντονισμό: συντο- νισμό με τα στοιχεία και εξαγνισμό του ενεργειακού πεδίου με τη

29

Page 30: Trofi mou to fos.V2

χρήση αυτών των στοιχείων. Αυτό που ονομάζω συντονισμό του συστήματος "Τετραπλό-

Σώμα" - φυσικό, συναισθηματικό, διανοητικό και πνευματικό - ο Leonard το ονομάζει πνευματικό εξαγνισμό' και Επιτυγχάνεταιμε τη χρήση των τεσσάρων στοιχείων. Με τα παρακάιω επανερχό- μαστε στο θέμα των Συχνοτήτων των Παλμοδανήσεων και του Συμπαντικού Παλμού.

Το 1ο στοιχείο είναι η Φωτιά - η πρακτική "διαβίωσης με μια φανερή φλόγα” στο φυσικό πεδίο του παλμού 7x7. Η φωτιά μπο- ρεί να εξαγνίσει συσσωρευμένα συναισθηματικά απορρίμματα από κάθε ενεργειακό πεδίο, που επενεργεί στο πνεύμα.

Το 2ο στοιχείο είναι η Γη - ο συντονισμός με το γήινο στοιχείο προϋποθέτει την εξάσκηση της νηστείας, τον έλεγχο των τροφών και την σωματική άσκηση. ν

Το 3ο στοιχείο είναι ο Αέρας - ο συντονισμός με αυτό το στοι- χείο υλοποιείται με τη συνειδητή αναπνοή ενέργειας. Οι αναπνο- ές συνδέονται μεταξύ τους, είναι βαθιές και ταυτόχρονα πράες. Η εκπνοή ακολουθεί την εισπνοή, έως ότου καταδυθούμε στην εμπειρία, έως ότου αφομοιωθούμε από την αναπνοή. Στην πιο εκλεπτυσμένη της μορφή, η διαδικασία αυτή αποτελεί μια εμπει- ρία του Ακάσα - η ύλη στην αδιαφοροποίητη κατάστασή της - του ου στοιχείου. Η συνειδητά συνδεδεμένη αναπνοή γεφυρώνει το φυσικό με το αιθερικό σώμα επιτρέποντας το φυσικό 'όχημα' να βιώσει μια εμπειρία εξευγενιομού.

Το 4ο στοιχείο είναι το Νερό. Η παραμονή για αρκετή ώρα σε μια μπανιέρα με ζεστό νερά συντονίζει τα Τσάκρας - τα κέντρα ενέργειας - και κυρίως τα ιερό ή 'Muladhara' τσάκρα, που αποτε- λεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των ενεργειακών πεδίων του συν- αισθηματικού και των φυσικού σώματος μας. Επιπλέον τα μπά- νια ευθυγραμμίζουν και εξισορροπούν τα ενεργειακά πεδία του σώματος, ενώ απομακρύνουν την συναισθηματική "ενεργειακή μόλυνση", όπως την ονομάζει ο Leonard, η οποία συσσωρεύεται από την παραμονή στο μορφογενετικό πεδίο της συλλογικής συ- νείδησης. Σύμφωνα με το Leonard, τα καθημερινά ζεστά ντους με- γάλης διάρκειας μπορούν επίσης να καθαρίσουν το πεδίο της αύ- ρας μας, όχι όμως με την ίδια αποτελεσματικότητα όπως τα λου- τρά μέσα στην μπανιέρα. Υποστηρίζει ότι τα καθημερινά μπάνια

30

Page 31: Trofi mou to fos.V2

και οι συνεδρίες Rebirthing μπορούν να καθαρίσουν την κυτταρικά μνήμη σε πολλά επίπεδα.

Το 5ο στοιχείο είναι το Αστρικό Φως. Αποτελείται από την ηλιακή δόνηση 10x10 και είναι η δόνηση του τρόπου ζωής από το πρανικό πεδίο, που χρησιμοποιεί την ενέργεια των φωτονίων για τη συντήρηση το σώματος.

Η δόνηση με τη γαλαξιακή συχνότητα 12x12 αποτελεί το 6o στοιχείο, το Ακάσα, το πρώτο στοιχείο μετά τo κενό ή την πρω- ταρχική Πηγή. Εκδηλώνεται κατά το ήμισυ και αποτελεί τη μήτρα μέσα στην οποία είναι εγκαταστημένο το Σύμπαν μας. Το Κοσμικό Πυρ - αποκαλείται και Αρχή - είναι το 7ο στοιχείο στο οποίο δονείται με τη συμπαντική συχνότητα 33x33. Είναι το πρώτο στοιχείο στον παλμό εξάπλωσης και το έβδομο στοιχείο στον παλμό συστολής.

Τα πέντε στοιχεία, στα οποία περιλαμβάνεται και το αστρι- κό φως, αντιστοιχούν στις πέντε αισθήσεις μας: φωτιά = όραση,, γη = όσφρηση, αέρας = αφή, νερό = γεύση, αστρικό φως = ακοή. Το έκτο στοιχείο, το Ακάσα, αντιστοιχεί στην έκτη αίσθησή μας, τη διαίσθηση. Η αίσθηση που αντιστοιχεί στο Κοσμικό Πυρ, δεν μας έχει αποκαλυφθεί ακόμα. Έχω την εντύπωση, ότι ίσως εί- ναι η αίσθηση της γνώσης.

Όταν γεφυρώνουμε τους κόσμους ανακαλύπτουμε τα τρία λεπτά στοιχεία, απολαμβάνουμε την εξερεύνησή τους και τις εμπειρίες που μας προσφέρει η δύναμή τους, και στη συνέχεια κατευθύνουμε τη ροή της ενέργειας τους στο γραμμικά χρόνο και στη φυσική πραγματικότητα.

Ο συντονισμός του τετραπλού σώματος με τα τέσσερα στοι- χεία μας δίνει δύναμη σε φυσικό πεδίο, με την προϋπόθεση, ότι έχουμε αποκτήσει πνευματικά έλεγχο που εφαρμόζουμε. Φέρνει επίσης στην κυτταρική μας γνώση μια ισχυρή στοιχειώδη δύναμη που μας συντονίζει με τον χτύπο της καρδιάς της Μάνας Γης.

Όσο πιο συντονισμένοι είμαστε με τον χτύπο της καρδιάς του Θε- ού - και αν κατόπιν επιτρέψουμε τις δυνάμεις των στοιχείων να μας συντονίσουν με τον χτύπο της καρδιάς του πλανήτη - τόσο πιο γερή και αποτελεσματική θα είναι η γέφυρα που ενώνει τις διάφορες δονήσεις αυτών των κόσμων.

Το γεφύρωμα αυτών των κόσμων προκύπτει όταν ανοίξουν

31

Page 32: Trofi mou to fos.V2

οι εσωτερικές πύλες με τον 'πνευματικό εξαγνισμό" ή με το συ- ντονισμό του συστήματος "Τετραπλού-Σώμα" με τον “θεϊκό Παλ- μό". Όταν ανοίξουν αυτές οι πύλες, έχουμε τη δυνατότητα να κα- τευθύνουμε τη ροή, της καθαρής συνείδησης, που προκύπτει. Οι Δάσκαλοι γνωρίζουν ότι εκδηλώνεται μόνον η μια πλευρά της συνείδησης τους, στα πλαίσια της φυσικής προτγματικότητας. Ένας Δάσκαλος γνωρίζει συνειδητά όλα τα επίπεδα της δημιουρ- γίας τόσο στο μικρόκοσμο, όσο και στο μακρόκοσμο.

Με τη χρήση του Συμπαντικού Νόμου του Συντονισμού,

Δηλαδή: 'ό,τι σπείρεις, θα θερίσεις', καταλαβαίνουμε ότι όσο περισσότερο

συντονιζόμαστε συνειδητά με τον συμπαντικό παλμό 33x33 - Ενότητα - τόσο περισσότερο

προσελκύουμε την κατοπτρική εικόνα αυτών των στοιχείων.

Αυτή είναι η διαδικασία που αργότερα θα προβάλει την Ενότητα στο φυσικό πεδίο

και αντικατοπτρίζει τη δόνηση μας και τη δημιουργική δύναμη μας.

32

Page 33: Trofi mou to fos.V2

Για να κατανοήσουμε τη δυνατότητα να συντηρηθούμε μόνον από Φως, πρέπει να καταλάβουμε τη δύναμη της ζωής, δη- λαδή την πράνα - γνωστή και ως συμπαντική ζωτική ενέργεια, κο- σμική ζωτική ενέργεια ή “υγρό φως".

Η πράνα είναι ένα λεπτό στοιχείο που διαπερνά κάθε κύτταρο ζωντανών ιστών και υγρού των οργανιομών. Η πράνα έχει ένα βιολογικό ισοδύναμο, που ο Gopi Krishna ονομάζει "apana" και πε- ριγράφει ως μια λεπτή ουσία που βρίσκεται στον εγκέφαλο και το νευρικό σύστημα και έχει την ικανότητα να παράγει μια λετττή ακτινοβολία.

Με τον όρο πράνα, όπως τον χρησιμοποιούμε εδώ, χαρα- κτηρίζονται συγχρόνως η κοσμική ζωτική ενέργεια, αλλά και ο βιο- λογικός αγωγός του σώματος, αφού τα δύο είναι αχώριστα. Συ- νήθως το έργο απορρόφησης της πράνα αναλαμβάνει μια μικρή ομάδα νεύρων που βρίσκονται σε μια συγκεκριμένη περιοχή του σώματος. Με το ξύπνημα της κουνταλίνη - της ληθαργημένης και φυλακισμένης ενεργειακής ανθρώπινης δύναμης - ωστόσο, η κα- τάσταση αλλάζει ριζικά. Στο παιχνίδι μπαίνουν περισσότερο εκτεταμένες ομάδες νεύρων, οι οποίες τροφοδοτούν τον εγκέφα- λο με μια πιο συγκεντρωμένη μορφή πρανικής ακτινοβολίας, από

Κεφάλαιο 4 Η δύναμη της ζωής

33

Page 34: Trofi mou to fos.V2

μια μεγαλύτερη περιοχή του σώματος. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε, ότι για να πετύχου-

με να συντηρηθούμε μόνον από πράνα ή υγρό φως, πρέπει απα- ραίτητα να βρισκόμαστε σε κάποιο βαθμό πνευματικής αφύπνι- σης. Η πλήρης ενεργοποίηση της ενέργειας κουνταλίνη, επιτρέπει στη διαδικασία αυτή, να λειτουργήσει με τη μεγίστη αποτελεσμα- τικότητα.

Στην σπονδυλική στήλη, υπάρχουν τρία ενεργειακά κανάλια τα οποία μεταφέρουν την ενέργεια κουνταλίνη και την διασταυ- ρώνουν στα τσάκρας. Το "ηλιακό νεύρο" ρυθμίζει τη ροή της θερ- μότητας. Ξεκινά από τη δεξιά πλευρά της “σουσούμνα", που κυ- λάει μέσα στη σπονδυλική στήλη. Το "σεληνιακό νεύρο" είναι ένα ψυκτικό στέλεχος και ξεκινά από την αριστερή πλευρά. Και τα τρία βρίσκονται στο αστρικό σώμα.

Ένα εγκεφαλικό κέντρο που βρίσκεται στη βάση του κρανί- ου, αποκαλείται 'ελάσσων' τσάκρα, επειδή αποτελεί το κέντρο ει- σαγωγής της πνευματικής ενέργειας που προέρχεται από τα ανώτερα σώματα. Όταν κρατάμε το κεφάλι και τη σπονδυλική στήλη όρθια κατά τη διάρκεια του διαλογισμού, επιτρέπουμε στο εγκεφαλικό κέντρο να δεχτεί με άνεση και ανεμπόδιστα τη ροή της πρανικής ενέργειας. Η πρανική ενέργεια ρέει μέσα από το κέντρο αυτό στον υποθάλαμο και καθώς αυξάνει το ποσοστό του Φωτός στη ζωή μας, μας επιτρέπει να γίνουμε πιο δεκτικοί στην τηλεπά- θεια.

Μερικές συμβουλές για την κουνταλίνη: πριν ενεργοποιήσου- με την ενέργεια της κουνταλίνη, συμβουλεύω να συντονίσουμε και να ενεργοποιήσουμε πλήρως τα τσάκρας με Φως, σύμφωνα με την άσκηση του διαλογισμό ενοποίησής τους, που παρουσιάζεται στο τέλος αυτού του κεφαλαίου. Συνιστώ επίσης την ενεργοποί- ηση της εντολής του ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ, για να συνδεθούν τα αιθερικά και φυσικά νευρικά συστήματα, ώστε να πετύχουμε την πλήρη ηλε- κτρομαγνητική ευθυγράμμιση, παρόλο που αυτό θα πρέπει να έχει ήδη επιτευχθεί με το διαλογισμό ενοποίησης των τσάκρας.

Είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικό να διατάξετε το ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ σας να επιβλέψει την ενεργοποίηση της ενέργειας κουνταλίνη ώστε να αποφευχθεί τυχόν εξάντλησή σας. Αποτελεί γεγονός και έχει αναφερθεί συχνά από ινδούς γιόγκι ότι το πρώιμο ξύπνημα

34

Page 35: Trofi mou to fos.V2

του "κοιμισμένου ψιδιού" (της κουνταλίνη) - πριν δηλαδή την προ ετοιμασία της συνείδησης και πριν την ευθυγράμμιση του φυσικού σώματος - μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ζημιά στο ηλεκτρικό κύ- κλωμα του σώματος. Μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στο θάνατο. Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό υπάρχουν στο βι- βλίο του Gopi Krishna για την κουνταλίνη. Το ξύπνημα της κου- νταλίνη μπορεί να συμβεί γρήγορα ή αργά, σύμφωνα με την κα- θοδήγηση του ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ και ανάλογα με τη φύση των οδηγιών που λαμβάνεται και την επιθυμία σας.

Για να αφυπνίσουμε την κουνταλίνη, απλά προγραμματίζου- με την ακόλουθη δήλωση στο διαλογισμό: 'Προσκαλώ και ενεργό ποιώ πλήρως την κουνταλίνη ενέργεια μου, όπως καθοδηγεί ι κι από τη Μονάδα μου και από την ισχυρή μου ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Παρου- σία'.

Εάν αυξήσουμε την εισροή της πρανικής ζωτικής δύναμης με την άντληση της Κοσμικής Ζωτικής Ενέργειας, μπορούμε να νική- σουμε και το θάνατο. Οι αργές ρυθμικές αναπνοές απορροφούν περισσότερη πράνα και επιτρέπουν να αποθηκεύεται στα νευρι- κά κέντρα του εγκεφάλου. Η πράνα τροφοδοτεί τα νεύρα με ηλε- κτρική ισχύ, μαγνητίζει το σίδηρο που υπάρχει στο σύστημα και παράγει την αύρα ως φυσική απόρροια.

Όπως διαβάζουμε στον Babaji: Το μυστικό της μακροζωίας, βρίσκεται στην τεχνική καθοδήγησης της αναπνοής στα λεπτά κανάλια και κέντρα. Η έκκριση του νέκταρ ξεκινά από την εγκε- φαλική περιοχή μέσα από το άνοιγμα πίσω από τη σταφυλή και τον μυστικό αδένα ιισυ βρίσκεται στον υποθάλαμο. Το ελιξίριο αυτό της ζωής δυναμώνει τον ανθρώπινο οργανισμό και τον κα- θιστά απρόσβλητο από την φθορά, τον εκφυλισμό, τις ασθένειες και το θάνατο.'

Ο Gopi Krishna στο βιβλίο του 'Kundalini, the Evolutionary Energy in Man' αναφέρει: 'Όλα τα συστήματα της γιόγκα βασίζο- νται στη θεωρία ότι οι ζώντες οργανισμοί οφείλουν την ύπαρξή τους στην μεσολάβηση μιας εξαιρετικά ανεπαίσθητης άυλης ου- σίας που έχει εξαπλωθεί σε όλο το σύμπαν και που ονομάζεται πράνα, που είναι υπεύθυνη για όλα τα οργανικά φαινόμενα, ελέγ- χει τους οργανισμούς μέσω του νευρικού συστήματος και του εγκεφάλου και επιβάλλει τον εαυτό της ως τη ζωτική ενέργεια. Η

35

Page 36: Trofi mou to fos.V2

πράνα που με τη σύγχρονη ορολογία λέγεται 'ζωτική ενέργεια’, υιοθετεί διάφορες μορφές για να πραγματοποιήσει τις διαφορετι- κές λειτουργίες του σώματος και κυκλοφορεί μέσα στο σύστημα σε δύο ρεύματα ένα θερμό και ένα ψυχρό τα οποία διακρίνουν με ενάργεια οι γιόγκι όταν βρίσκονται σε κατάσταση αφύπνισης".

Και συνεχίζει λέγοντας: Άπό την προσωπική μου εμπειρία, μπορώ επίσης να επιβεβαιώσω ότι υπάρχουν σίγουρα δύο κύριως τύποι ζωτικών ρευμάτων στο σώμα, τα οποία είτε θερ- μαίνουν είτε ψυχραίνουν το σύστημα. Η πράνα και το apana λει- τουργούν το ένα πλάϊ στο άλλο μέσα στο σύστημα κάθε ιστό και σε κάθε κύτταρο, ρέουν μέσα στα υψηλότερα νεύρα και τις μι- κροσκοπίες τους διακλαδώσεις αποτελώντας δύο ξεχωριστά ρεύματα παρόλο που το πέρασμά τους δεν γίνεται αντιληπτό στη φυσιολογική κατάσταση συνείδησης, αντίθετα με τα νεύρα που η ροή αυτή τους είναι οικεία από την έναρξη της ζωής',

"Εχοντας αποδεχθεί ότι η πράνα είναι η πεμπτουσία της ζω- ής, προχωράμε στην κατανόηση του τρόπου συντήρησης ενός οργανισμού μόνο με το πράνα. Μερικοί άνθρωποι το κατάφεραν διευρύνοντας τη συνείδηση τους σε ανώτερες συχνότητες δόνη- σης οι οποίες στη συνέχεια αλλάζουν την μοριακή δομή του φυσι- κού, συναισθηματικού και διανοητικού σώματος και τους απελευ- θερώνει από την ανάγκη της τροφής και της πόσης. Αυτοί οι άν- θρωποι λέγονται breatharians. Άλλοι πάλι τους οποίους ονομάζω liquidairians διαλέγουν να ζούν μονάχα με το υγρό φώς, αλλά συ- νεχίζουν να πίνουν μόνο για την απόλαυση.

Ο Δάσκαλος της Ανάληψης Ιλαρίων εξηγεί στο "Seasons of the Spirit": 'Είναι λάθος να πιστεύουμε πως η ενέργεια που κινητοποι- εί το φυσικό σώμα του ανθρώπου προέρχεται από την τροφή που καταναλώνει. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες παρα- νοήσεις του σύγχρονου κόσμου. Η ενέργεια του ανθρώπινου σώ- ματος θα πρέπει να προέρχεται από μια πολύ πιο εκλεπτυσμένη και ραφιναρισμένη πηγή από τα κύττορα των υδατανθράκων, όπως πιστεύεται σήμερα. Η διαδικασία της ύπαρξης του άνθρω- πο δεν πραγματώνετται σε ένα χημικό μόνο επίπεδο, γιατί τότε θα ήταν απλά ένας δοκιμαστικός σωλήνας στον οποίο αναμει- γνύονται κάποια στοιχεία προκαλώντας χημικές αντιδράσεις, χω- ρίς να υπάρχει καμιά 'ζωντανή' ευφυία ή πνεύμα, παρά μονάχα

36

Page 37: Trofi mou to fos.V2

αυτή που θα συναντούσε κάνεις σε ένα τέτοιο δοχείο. Όταν θα ολοκληρωνόταν η χημική αντίδραση, το δοχείο θα παρέμενε ακί- νητο, άψυχο και άδειο, όπως ακριβώς και στην περίπτωση του ανθρώπου.

Η δύναμη που κινεί την ανθρώπινη μηχανή είναι αιθερική και όχι χημική. Ο αιθέρας είναι μια ουσία που αγκαλιάζει όλα τα πράγματα, πολύ πιο αραιή από τις πιο πολλές ευαίσθητες χημι- κές ουσίες γνωστές στον άνθρωπο και αποτελεί πράγματι την ου- σία από την οποία προέκυψαν όλα τα στοιχεία που έχει ανακα- λύψει η| επιστήμη, όπως ακριβώς προκύπτουν οι σταγόνες του νερού όταν εξατμίζονται στην ατμόσφαιρα. Αναμεμειγμένη με τον αιθέρα, ο οποίος συμπληρώνει όλα τα κενά μεταξύ των τριών αν- θρώπινων διαστάσεων - ακόμα και το διάστημα μεταξύ των πρω- τονίων και των ηλεκτρονίων της ύλης το οποίο η επιστήμη θεωρεί 'κενό' χώρο - υπάρχει μια ουσία που ονομάζεται πράνα, υιοθε- τώντας τον όρο της Ανατολής, που περιγράφει την ενέργεια της ζωής. Είναι αλήθεια πώς οι ανατολικές θρησκείες αναγνωρίζουν αυτή την θαυματουργή ουσία και κατανοούν τον ρόλο της στην υποστήριξη της ανθρώπινης 'ύπαρξης'.

Όταν ένας άνθρωπος αναπνέει γεμίζοντας τους πνεύμονες του με αέρα, η πράνα που υπάρχει στο αιθερικό αντίστοιχο αυ- τού του αέρα, εισάγεται οτο αιθερικό αντίστοιχο του σώματος και κατόπιν μεταφέρεται στις διάφορες ενέργειες που χρησιμοποιεί το άτομο στην καθημερινή του ζωή: την ενέργεια της σκέψης, την ενέργεια των συναισθημάτων και την ενέργεια της φυσικής δρα- στηριότητας. Το οξυγόνο που μεταφέρεται μέσω των πνευμόνων στο αίμα επηρεάζει τον μεταβολισμό, αλλά ο ρόλος του δεν είναι και τόσο σημαντικός όσο αυτός της εισπνοής της πράνα.

37

Page 38: Trofi mou to fos.V2

Επίκληση προς το Ενοποιημένο Τσάκρα Από το βιβλίο 'An Ascension Handbook' του Tony Stubbs Εισπνέω Φως από το κέντρο της καρδιάς μου Ανοίγω την καρδιά μου μέσα σε μια πανέμορφη σφαίρα Φωτός, επιτρέποντας στον εαυτό μου να εξαπλωθεί. Εισπνέω Φως από το κέντρο της καρδιάς μου, επιτρέποντας το Φως να εξαπλωθεί, περικλείοντας το τσάκρα του λαιμού και το τσάκρα του ηλιακού πλέγματος σε ένα ενοποιημένο πεδίο Φωτός μέσα, ενδιάμεσα και γύρω από το σώμα μου. Εισπνέω Φως από το κέντρο της καρδιάς μου, επιτρέποντας το Φως να εξαπλωθεί, περικλείοντας το τσάκρα του τρίτου ματιού και τΟ τσάκρα του ομφαλού σε ένα ενοποιημένο πεδίο Φωτός μέσα, ενδιάμεσα και γύρω από το σώμα μου. Εισπνέω Φως από το κέντρο της καρδιάς μου, επιτρέποντας το Φως να εξαπλωθεί, περικλείοντας το τσάκρα της κορώνας και το τσάκρα της βάσης σε ένα ενοποιημένο πεδίο Φωτός μέσα, ενδιάμεσα και γύρω απο το σώμα μου. Εισπνέω Φως από το κέντρο της καρδιάς μου, επιτρέποντας το Φως να εξαπλωθεί, περικλείοντας το τσάκρα του άλφα πάνω από το κεφάλι μου και το τσάκρα ωμέγα κάτω από την σπονδυλική μου στήλη σε ένα ενοποιημένο πεδίο Φωτός, μέσα, ενδιάμεσα και γύρω από το σώμα μου. Επιτρέπω στο κύμα του Μέτατρον να συντονιστεί ανάμεσα τους. Είμαι μια ενότητα φωτός. Εισπνέω Φως από το κέντρο της καρδιάς μου,

38

Page 39: Trofi mou to fos.V2

επιτρέποντας το Φως να εξαπλωθεί, περικλείοντας το όγδοο τσάκρα πάνω από το κεφάλι μου και τους μηρούς μου σε ένα ενοποιημένο πεδίο Φωτός μέσα, ενδιάμεσα και γύρω από το σώμα μου. Επιτρέπω στο συναισθηματικό μου σώμα να ενωθεί με το φυσικό. Είμαι μια ενότητα φωτός. Εισπνέω Φως από το κέντρο της καρδιάς μου, επιτρέποντας το Φως να εξαπλωθεί, περικλείοντας το ένατο τσάκρα πάνω από το κεφάλι μου, και τις γάμπες μου σε ένα ενοποιημένο πεδίο Φωτός μέσα, ενδιάμεσα και γύρω από το σώμα μου. Επιτρέπω στο διανοητικό μου σώμα να ενωθεί με το φυσικό. Είμαι μια ενότητα φωτός. Εισπνέω Φως από το κέντρο της καρδιάς μου, επιτρέποντας το Φως να εξαπλωθεί, περικλείοντας το δέκατο τσάκρα πάνω από το κεφάλι μου και κάτω από τα πόδια μου σε ένα ενοποιημένο πεδίο Φωτός μέσα, ενδιάμεσα και γύρω από το σώμα μου. Επιτρέπω στο πνευματικό μου σώμα να ενωθεί με το φυσικό. Είμαι μια ενότητα φωτός. Εισπνέω Φως από το κέντρο της καρδιάς μου, επιτρέποντας το Φως να εξαπλωθεί, περικλείοντας το ενδέκατο τσάκρα πάνω από το κεφάλι μου και κάτω από τα πόδια μου σε ένα ενοποιημένο πεδίο Φωτός μέσα, ενδιάμεσα και γύρω από το σώμα μου. Επιτρέπω να ενωθεί η ψυχή μου με το φυσικό σώμα μου. Είμαι μια ενότητα φωτός. Εισπνέω Φως από το κέντρο της καρδιάς μου, επιτρέποντας το Φως να εξαπλωθεί,

39

Page 40: Trofi mou to fos.V2

περικλείοντας το δωδέκατο τσάκρα πάνω από το κεφάλι μου και κάτω από τα πόδια μου σε ένα ενοποιημένο πεδίο Φωτός μέσα, ενδιάμεσα και γύρα) από το σώμα μου. Επιτρέπω να ενωθεί η ψυχή του Χριστού μου με το φυσικό μου σώμα. Είμαι μια ενότητα φωτός. Εισπνέω Φως από το κέντρο της καρδιάς μου, ζητώ να ακτινοβολήσει το ανώτερο επίπεδο του πνεύματός μου από το κέντρο της καρδιάς μου, και να γεμίσει εντελώς αυτό το ενοποιημένο πεδίο. Ακτινοβολώ καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της μέρας Είμαι μια ενότητα του πνεύματος.

40

Page 41: Trofi mou to fos.V2

Πριν από πολλά χρόνια διάβασα το θαυμάσιο βιβλίο του Paramahansa Yogananda Ή Αυτοβιογραφία Ενός Γιόγκι'.

Πρόκειται για την αυτοβιογραφία του συγγραφέα και ήταν το πρώτα βιβλίο που καθώς το διάβαζα ένιωσα να ρέει από τις σε- λίδες του μια ενέργεια αγάπης και γνώσης. Ήταν και η πρώτη φο- ρά που διάβασα για κάποιον που είχε καταφέρει να διατηρείται στη ζωή μονάχα με το Θεϊκό Φως.

Ο Yogananda άκουσε την ιστορία της Gin Bala από την ίδια όταν αν τη συνάντησε. "Ηταν 68 ετών, ζούσε ακόμα τη ζωή μιας τα- πεινής και απλής χωρικής και δεν είχε καταναλώσει στερεά τρο- φή ή υγρά για πάνω από 56 χρόνια. Είχε οδηγηθεί στο παλάτι του άρχοντα της επαρχίας της όταν ήταν νέα. Εκεί την παρακολού- θησαν αυστηρά για δυο μήνες. Τελικά την άφησαν ελεύθερη αφού επικύρωσαν ότι πραγματικά ζούσε αποκλειστικά και μόνο με φως.

Διηγήθηκε στον Yogananda πως όταν ήταν παιδί ήταν αδη- φάγη γι' αυτό συχνά την μάλωναν και την κορόιδευαν. Όταν ήταν 9 ετών την αρραβώνιασαν και σύντομα εγκαταστάθηκε στην οι- κογενειακή κατοικία του συζύγου της. Κάποια μέρα, η Giri υπέ- φερε τόσο πολύ από τις κατηγορίες και τα πειράγματα της πε-

41

Κεφάλαιο 5

Giri Bala & Teresa Neumann

Page 42: Trofi mou to fos.V2

θεράς της για τη λαιμαργία της, που δήλωσε: 'Θα σας αποδείξω σύντομα ότι όσο ζω δεν θα αγγίξω φαγητό ποτέ ξανά". Οταν συ- νέχισαν να την πειράζουν, έφυγε από το χωριό.

Στη μεγάλη της απελπισία ικέτευσε από τα βάθη της ψυχής το Θεό, να της στείλει ένα γκουρού που θα της έδειχνε τον τρόπο να επιβιώνει μονάχα με το Θεϊκό Φως. Την ίδια στιγμή υλοποιή- θηκε μπροστά της ο γκουρού της, ο οποίος την μύησε σε μια συ- γκεκριμένη τεχνική της Kriyga Yoga που απελευθερώνει το σώμα από τις φυσιολογικές ανάγκες του.

Ο γκουρού της είπε: "Μικρή μου αγαπημένη, είμαι ο γκουρού που σου έστειλε ο Θεός για να εκπληρώσει την επείγουσα επί- κλησή σου. Τον άγγιξε βαθιά η πραγματικά παράξενη φύση της επίκλησής σου. Από δω και πέρα θα διατηρείσαι ζωντανή μονάχα με το αστρικό φως. Τα άτομα του σώματός σου θα φορτίζονται από το ρεύμα της αιωνιότητας.'

Από εκείνη την ημέρα, ούτε έφαγε ούτε ήπιε, ενώ δεν είχε και σωματικές εκκρίσεις. Ο Yogananda γράφει: Αποτελεί το παρά- δειγμα που αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος είναι στην πραγματικό- τητα πνεύμα και επίσης ότι μπορεί να συντηρηθεί μονάχα με το Αιώνιο Φως του Θεού. «Η ανθρωπότητα παλεύει σε μια αιώνια αναζήτηση για αυτό το "κάτι άλλο" που ελπίζει ότι θα του χαρίσει την ευτυχία, πλήρη και ατελείωτη. Για τις εξατομικευμένες ψυχές που γύρεψαν και βρήκαν το Θεό η αναζήτηση αυτή έχει τελειώσει. Αυτός είναι αυτό το "κάτι άλλο."» Paramahanasa Yogananda

42

Page 43: Trofi mou to fos.V2

Στο ίδιο βιβλίο του Ή Αυτοβιογραφία ενός Γιόγκι' o Yogananda αναφέρει τη συνάντησή του με την Teresa Neumann, ενώ ο Δρ. Stone στο βιβλίο του για τους Δασκάλους αφηγείται τα εξής για τη δική του συνάντηση μαζί της:

Ή Teresa Neumann γεννήθηκε τη Μεγάλη Παρασκευή του 1898 στη βόρεια Βαυαρία. Όταν ήταν 20 ετών έπαθε ένα άτυχη- μα εξαιτίας του οποίου έμεινε τυφλή και παράλυτη. Το 1923 έγι- νε καλά μετά από ένα θαύμα που προέκυψε μετά από προσευχές που απηύθυνε στην Αγία Θηρεσία της Liseux. Έκτοτε η Teresa δεν κατανάλωσε ούτε στερεό ούτε υγρό, εκτός από ένο μικρό αγία- σμένο αρτοσκεύασμα ημερησίως.

Άρχισαν δε να εμφανίζονται κάθε Παρασκευή ως στίγματα, τα ιερά σημάδια του Χριστού στο κεφάλι, στο στέρνο και τα χέρια της, ενώ αισθανόταν τον πόνο των παθών του Χριστού. Ο Yogananda υποστήριξε αργότερα ότι στην προηγούμενη ζωή της ήταν η Μαρία Μαγδαληνή. Βρίσκεται ενώπιόν μας για να αποδεί- ξει - όπως η Giri Bala - ότι είναι δυνατόν να τραφεί κανείς με το θεϊκό Φως.

Στα 36 χρόνια που εμφανίζονταν τα στίγματα στην Teresa χιλιάδες τουρίστες συνωστίζονταν στο μικρό της αγροτόσπιτο για να δουν το θαύμα με τα μάτια τους. Η Teresa απεβίωσε το 1962. Το βιβλίο της Paola Giovetti 'Teresa Neumann', καλύπτει λεπτομε- ρειακά τη ζωή της.

******* ******* Οι ιστορίες της Giri Bala και της Teresa Neumann μπορούν εύ-

κολα να απορριφθούν και να θεωρηθούν εμπειρίες ανθρώπων που αγίασαν. Κι όμως ήταν συνηθισμένοι άνθρωποι με μεγάλη πί- στη και αφοσίωση.

Από την έρευνα μου προκύπτει ότι ενώ η Giri και η Teresa ζούσαν μονάχα με την ενέργεια που τους έδινε το υγρό φως, κα- μιά τους δεν ενστερνίστηκε την συνακόλουθη ιδέα της αθανασίας, με αποτέλεσμα να γεράσουν και οι δύο με ιδιαίτερη χάρη.

43

Page 44: Trofi mou to fos.V2
Page 45: Trofi mou to fos.V2

Είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι η γήρανση και ο θάνα- τος αποτελούν εμπειρίες που βιώνουν αμφότεροι οι breatharians και εκείνοι που διατρέφονται με την πρανική ενέρ- γεια. Η ανθρωπότητα έχει παγιδευτεί εδώ και αιώνες στη συνεί- δηση και την πεποίθηση των περιορισμένων ορίων. Η προσμονή του πνεύματος για το θάνατο και η πίστη στην αναγκαιότητά του έχει επικρατήσει τόσο πολύ που αδένες όπως π.χ. η υπόφυση και η επίφυση εκκρίνουν 'ορμόνες θανάτου' αντί να πραγματοποιούν τις φυσιολογικές για αυτούς διεργασίες, δηλαδή διατήρησης στη ζωή και αναζωογόνησης. Το γεγονός αυτό αναφέρεται στο κεφά- λαιο που έγραφε η Joanna Cherry στο βιβλίο της Virginia Essene, "New Cells, New Body, New Life".

To σώμα του ανθρώπου είναι ένας εξαιρετικά πολύπλοκος αυτοσυντηρούμένος οργανισμός. Τα νέα κύτταρα που δημιουρ- γούνται είναι δισεκατομμύρια - π.χ. το περίβλημα του στομάχου ανανεώνεται κάθε πέντε μέρες - και έχει διαπιστωθεί ότι ένας άν- θρωπος ανανεώνει όλα του τα κύτταρα κάθε δύο χρόνια. Γιατί λοιπόν γερνάμε και πεθαίνουμε, ενώ υπάρχει έμφυτη η ικανότητα να ανανεώσουμε την κυτταρική μας δομή; Στο βιβλίο του "Quantum Healing', ο Δρ. Chopra ισχυρίζεται ότι αυτό οφείλεται

45

Η φυσική Αθανασία

Κεφάλαιο 6

Page 46: Trofi mou to fos.V2

στον προγραμματισμό και τα συστήματα ιδεών που έχουμε και ότι τα κύτταρα είναι απλώς μνήμες ντυμένες με ουσία. Ο Leonard στη βιβλίο του 'Immortality' υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι πε- θαίνουν πρωτίστως και κυρίως γιατί το περιμένουν. Έχω διανύσει περίπου μια δεκαετία στον κόσμο των επιχει- ρήσεων, εργαζόμενη πολλές φορές 50 με 60 ώρες την εβδομάδα, ενώ ταυτόχρονα ανατρέφω τις κόρες μου μόνη μου και ασχολού- μαι συγχρόνως με τα ενδιαφέροντα μου για τον διαλογισμό και τον αποκρυφισμό, πράγμα που με οδήγησε να γνωρίζω πολύ κα- λά τι σημαίνει διαχείριση του χρόνου. Κάποια στιγμή κατέληξα στο συμπέρασμα ότι ο φυσικός θάνατος ήταν απλά κακή διαχεί- ριση του χρόνου.

Μετά από είκοσι χρόνια χορτοφαγίας, εξάσκησης στο γυ- μναστήριο και αρκετή έρευνα για το πώς να διατηρώ ακμαία την υγεία μου, συνειδητοποίησα ότι το σώμα είνσι ένα θαυμάσιο μη- χάνημα που αυτοσυντηρείται και που καταστρέφεται μόνο από υψηλά επίπεδα τοξικότητας. Αυτή η τοξικότητα δημιουργείται από τις διατροφικές συνήθειες, από τις αρνητικές σκέψεις και από κάποια συστήματα πεποιθήσεων. Οι σκέψεις μας γεννούν τα συναισθήματα μας και η συναισθηματική αρρώστια οδηγεί στην φυσική αρρώστια.

Πέρα από το θέμα της διαχείρισης του χρόνου, μεγάλωσε μέ- σα μου η αρκετά ελκυστική ιδέα της αθανασίας γιατί δεν μου άρε- σε η ιδέα της απόκτησης ενός καλού επιπέδου συνείδησης ή αφύ- πνισης σε ένα φυσικό όχημα που θα κατέρρεε λόγω αμέλειας. Η προοπτική επίσης ότι πρέπει να ετοιμάσω ένα νέο όχημα καθώς και τις κατάλληλες συνθήκες για την επόμενη ζωή μου, να ξανα- γεννηθώ, να ξαναφορέσω» πάνες, να αποκτήσω νέους γονείς, να πάω ξανά σχολείο, να περάσω και πάλι την εφηβεία και τα λοι- πά, δεν με ενθουσίαζε καθόλου.

(Σημειώστε παρακαλώ ότι η παιδική μου ηλικία ήταν θαυμά- σια, οι γονείς μου επίσης, είχα αρκετές προκλήσεις στην εφηβεία μου που ήταν όμως αρκετά δημιουργική, με δυνατότητες να ανα- πτυχθώ ελεύθερα και να 'ανθίσω' συνειδητά όπως ακριβώς ήθε- λα, Γνώριζα επίσης εκείνη τη στιγμή στη ζωή μου ότι είχα επιλέ- ξει συνειδητά πριν ενσαρκωθώ τον χωμάτινο κήπο όπου θα φυ- τευόταν ο σπόρος της συνείδησής μου καθώς και τους κηπουρούς

46

Page 47: Trofi mou to fos.V2

του, όπως μπορούσαμε να τα ονομάσουμε). Το να περάσω ξανά όλα αυτά τα στάδια για να καταλήξω να

θυμηθώ αυτό που ήδη γνώριζα μετά από χρόνια αναζητήσεων και εμπειριών σ' αυτή αλλά και σε προηγούμενες ζωές μου φαι- νόταν πολύ αστείο.

Σ' αυτό το στάδιο είχε αρχίσει κάπως αόριστα η γνωριμία μου με την ιδέα της αθανασίας και είχα συνειδητοποιήσει οριστι- κά ότι ίσως αυτή να είναι η τελευταία μου ενσάρκωση στο γήινο επίπεδο. Ήξερα επίσης ότι είχα πολύ δουλειά ακόμα και ότι έπρε- πε να υποδυθώ έναν συγκεκριμένο ρόλο. Αποφάσισα ότι ήθελα να φύγω από αυτόν τον κόσμο μόνο όταν θα είχε τελειώσει αυτή η αποστολή και μόνο όταν θα ήμουν έτοιμη και όχι νωρίτερα. Δεν με ενδιέφερε πλέον να πεθάνω εξαιτίας της κακομεταχείρισης του φυσικού μου οχήματος.

Το αγκάλιασμα της αθανασίας δεν προκύπτει εξαιτίας του φόβου του θανάτου. Όλοι οι αθάνατοι που γνωρίζω θεωρούν τον θάνατο πολύ πιο ευγενική και ευχάριστη διαδικασία από τη γέν- νηση. Ο φόβος δεν εμπλέκεται καθόλου και υπάρχει σίγουρα λι- γότερος πόνος.

Αρκεί να αναφέρω ότι η ζωή στο επίπεδο της ύπαρξης μπο- ρεί να παρομοιαστεί με το σχολείο και ο χρόνος της απομάκρυν- σης από αυτή την ενσωμάτωση είναι οι υπέροχες διακοπές που ακολουθούν. Πολύ συχνά οι άνθρωποι πιστεύουν ότι η επιθυμία ενός ανθρώπου για αθανασία οφείλεται στο φόβο που έχει για τον θάνατο και το άγνωστο και σε μερικές περιπτώσεις είναι όντως αλήθεια.

Πάντως, φτάνει κάποτε η στιγμή στην εξέλιξη μας όπου η αθανασία δεν αποτελεί μόνο καλή διαχείριση του χρόνου, αλλά και φυσική συνέπεια του συντονισμού μας. Η αθανασία δεν επι- τυγχάνεται χωρίς τον αντίστοιχο συντονισμό ή την πίστη ότι κά- τι είναι πιθανό να συμβεί. Για να γίνουμε αθάνατοι στο φυσικό επίπεδο - λογικό και συ- νειδητό επακόλουθο της αθανασίας της ψυχής - πρέπει να ακο- λουθήσουμε τα εξής:

• Να απαλλαγούμε από την πεποίθηση ότι είναι γραφτό να πεθάνουμε

• Να απαλλάξουμε από κάθε αρνητικότητα - των σκέψεων

47

Page 48: Trofi mou to fos.V2

και των συναισθημάτύ^ν - τα ενεργειακά πεδία του σώματός μας. • Να κυριαρχήσουμε στα σώματά μας: φυσικό, συναισθημα-

τικό διανοητικό και πνευματικό. • Η απομάκρυνση από την πεποίθηση του θανάτου θα γίνει

εύκολα όταν κατανοήσουμε πλήρως ότι είμαστε συστήματα ενέρ- γειας και ότι το επίπεδο της; κυτταρικής αποσύνθεσης και/ή ανα- ζωογόνησης εξαρτάται από το βαθμό που έχουμε καταφέρει να κυριαρχήσουμε στον νου - δηλαδή κυριαρχία οτο διανοητικό σώ- μα Στην ουσία, όταν κυριαρχήσουμε στο διανοητικό σώμα, θα προχωρήσουμε κυριαρχώντας στο συναισθηματικό σώμα και κατ’' επέκταση στο φυσικό σώμα.

Υπάρχουν ωστόσο πρακτικοί τρόποι που γνωρίζουμε ότι αναστρέφουν ή ακόμα και σταματούν με επιτυχία τη διαδικασία γήρανσης. Μια πηγή πληροφοριών αλλά και τεχνικών για την αντιστροφή ή τον τερματισμό της διαδικασίας γήρανσης αποτελεί το βιβλίο του Peter Kdder, Ή Πηγή της Νεότητας", το οποίο στην Ελλάδα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΑΞΙΩΜΑ ΑΕ (Τηλέφωνο 93,34.986/ [email protected]). Θα διερευνήσουμε κόπτοιες από τις ιδέες του στο επόμενο κεφάλαιο.

Η αθανασία είναι καθαρά θέμα ύπαρξης της ελευθερίας επι- λογών, όπως ακριβώς και η ικανότητα να συντηρείται κανείς στη ζωή μόνο με πράνα. Δεν είναι θέμα προσκόλλησης στη ζωή. Η ύπαρξη και η συ- νείδηση είναι αιώνιες. Όσο περισσότερο διευρύνουμε τα όρια της συνείδησής μας και θυμόμαστε αυτό που είμαστε, αναγνωρίζουμε όλο και πιο πολύ ότι η φυσική μας ενσάρκωση είναι μονάχα ένα μικρό μέρος της Ύπαρξης μας.

Δυνατότητες επιλογής μας δίνουν επίσης οι πληροφορίες που λαμβάνουμε. Είναι πια <αιρός όλοι οι πολιτισμοί να γνωρί- σουν τις μορφές ύπαρξης, τρόπους σκέψης και διαβίωσης που σήμερα ενδυναμώνουν» αρκετούς κατοίκους αυτού του πλανήτη. Έφτασε η στιγμή να μάθουν ότι οι 'αθάνατοι' είναι υπαρκτά πρό- σωπα που έχουν καταφέρει να κυριαρχήσουν στα φυσικά τους σώματα. Όπως ακριβώς σταθμεύετε το αυτοκίνητό σας, πολλοί γιόγκι και άτομα που κάνουν διαλογισμό μπορούν με τον ίδιο τρό- πο να 'σταθμεύουν το σώμα τους' και να μπαίνουν ή να βγαίνουν σ' αυτό κατά βούληση. Μπορούν να ανεβάσουν το σώμα τους

48

Page 49: Trofi mou to fos.V2

στο Φως καθώς και vu μετακινηθούν σε κάποια άλλη ενεργειακή συχνότητα - με έναν τρόπο παρόμοιο με αυτόν που περιγράφει ο James Redfieid στην 'Ουράνια Προφητεία' - και να γίνονται αόρα- τοι για όποιον συντονίζονται με μια πυκνότερη ενεργειακή συχνό- τητα. Αυτή η εκλεπτυσμένη συχνότητα αποτελεί το ανώτερο επί- πεδο συνείδησης, του οποίου τα δώρα είναι αμέτρητα.

Κάτι που επίσης δίνει δύναμη είναι η γνώση ότι αυτή τη στιγ- μή ζουν στον πλανήτη μας άνθρωποι που έχουν απελευθερώσει το σώμα τους από την ανάγκη της τροφής και τρέφονται απο- κλειστικά με πράνα.

Αναγέννηση και Αναζωογόνηση

Έχω καταλήξει στο συμπέρασμα πως όσο μεγαλύτερο πο- σοστό φωτός υπάρχει στο σώμα, τόσο αυξάνεται η έμφυτη ικα- νότητα για κυτταρική αναγέννηση της πιο καθαρής μορφής. Όσο πιο απαλλαγμένη είναι η κυτταρική μας δομή από κάθε μορφή το- ξικότητας, τόσο περισσότερο Φως απορροφάμε και όσο υψηλό- τερη είναι η δόνησή μας ή ο βαθμός ταλάντωσης των ενεργειακών μας πεδίων, τόσο λιγότερες πιθανότητες έχουμε να αρρωστήσου- με, να εκφυλιστούμε ή να παρακμάσουμε.

Το φως προσελκύει το φως. Το Φως μεταλλάσσει και διαλύ- ει οτιδήποτε δεν αποτελεί φως. Κατά συνέπεια, ενώ μπορούμε να πετύχουμε τον επαναπρογραμματισμό των αδένων μας ώστε να παράγουν μόνο τις απαραίτητες ορμόνες γισ τη διατήρηση της ζωής και/ή να υιοθετήσουμε τις συνήθειες που περιγράφονται στο βιβλίο Ή Πηγή της Νεότητας', θα πρέπει κυρίαρχα να εστιά- σουμε στην αύξηση του ιιοσοστού του Φωτός μέσα στην κυττα- ρική μας δομή.

Στο βιβλίο του 'The Complete Ascension Manual', ο Δρ. Stone δηλώνει ότι ένα ποσοστό φωτός της τάξης του 80 - 83% επιτρέ- πει την ανάληψη, ενώ 96 - 98 % επιτρέπει την εξαΰλωση, την τη- λεμεταφορά και την επανα-υλοποίηση, μια κατάσταση στην οποία κατευθύνει κανείς τη κυτταρική δομή του φυσικού οχήμα- τος με μία μονάχα προσταγή ή πρόθεση. Με τέτοιες συνθήκες λοι- πόν η αθανασία έρχεται ως φυσική συνέπεια, όπως ακριβώς και

49

Page 50: Trofi mou to fos.V2

το υγρό φως που ρέει μέσα στα συστήματα και όπως τα chakras που ενοποιούνται σε μία στήλη φωτός. Όταν ολοκληρωθεί το φωτεινό σώμα και η μονάδα ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ είναι αγκυροβολημένη γε- ρά, τα σώματά μας αυτοσυντηρούνται με φυσικό τρόπο.

O Peter Kelder εξηγεί στο βιβλίο "Η Πηγή της Νεότητας", που έχει εκδώσει η ΑΞΙΩΜΑ, αναφέρει : "Το σώμα έχει επτά ενεργεια- κά κέντρα ή δίνες. Οι ινδουιστές τα ονομάζουν τσάκρας. Τα κέ- ντρα αυτά είναι ισχυρά ηλεκτρικά πεδία, αόρατα στο ανθρώπινο μάτι, αλλά υπαρκτά. Κάθε μια από τις δίνες έχει το κέντρο της σε έναν από τους επτά αδένες του ενδοκρινολογικού συστήματος και λειτουργεί για να ενεργοποιεί την έκκριση των ορμονών του αδέ- να. Οι ορμόνες είναι εκείνες που ρυθμίζουν όλες τις λειτουργίες του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας γή- ρανσης.

Η κατώτερη ή αλλιώς πρώτη δίνη επικεντρώνεται στους αδένες της αναπαραγωγής. Η δεύτερη δίνη έχει το κέντρο της στο πάγκρεας και την περιοχή της κάτω κοιλίας. Η τρίτη δίνη στον αδένα της αδρεναλίνης στην περιοχή του ηλιακού πλέγματος. Η τέταρτη δίνη στον θυμοειδή αδένα στην περιοχή του στέρνου ή της καρδιάς. Η πέμπτη στον θυρεοειδή αδένα στην περιοχή του λαιμού. Η έκτη δίνη έχει το κέντρο της στην επίφυση στο πίσω μέ- ρος της βάσης του κρανίου. Τέλος η έβδομη δίνη έχει το κέντρο της στην υπόφυση, στην εμπρόσθια βάση του εγκεφάλου.

Σε ένα υγιές σώμα, κάθεμια από τις επτά αυτές δίνες περι- στρέφεται με μεγάλη ταχύτητα, επιτρέποντας να ανεβεί προς τα πάνω η ροή της ζωτικής ενέργειας - που επίσης ονομάζεται 'πρά- να' ή 'αιθερική ενέργεια' - και να περάσει μέσα από το ενδοκρινο- λογικό σύστημα. Εάν όμως μια ή περισσότερες από τις δίνες αρχί ζει να επιβραδύνει την ταχύτητα περιστροφής, τότε εμποδίζεται ή μπλοκάρεται η ροή της ζωτικής ενέργειας - και αυτό βασικά αλ- λιώς λέγεται γηρατειά ή κακή υγεία.

Αυτές οι περιστρεφόμενες δίνες απλώνονται πέρα από το δέρμα σε ένα υγιές άτομο, ενώ σε ένα ηλικιωμένο, αδύναμο και ασθενικό δεν φτάνουν καν στην επιφάνεια. Ο πιο γρήγορος τρό- πος να αποκτήσει κανείς νεότητα, υγεία και ζωτικότητα είναι να θέσει ξανά τις δίνες σε μια φυσιολογική περιστροφή'. Στη συνέχεια το προαναφερθέν βιβλίο συνεχίζει εξηγώντας

50

Page 51: Trofi mou to fos.V2

πως υπάρχουν έξι 'τελετουργίες' ή ασκήσεις που μπορεί να εφαρμόσει κανείς για διεγείρει αυτά τα κέντρα. Αυτά τα εργαλεία της μακροζωίας έχουν χρησιμοποιηθεί εδώ και αιώνες από Θιβε- τιανούς Λάμα σε ένα μοναστήρι στις πιο απομακρυσμένες κορυ- φές των Ιμαλαΐων.

Οι Λάμα μεταξύ άλλων προτιμούν να τρέφονται ελαφρά, εί- ναι χορτοφάγοι και συχνά καταναλώνουν μόνον ένα είδος τροφής ανά γεύμα και αυτό σε μικρές ποσότητες. Για παράδειγμα, ένα γεύ- μα μπορεί να περιλαμβάνει μόνο φρούτα, ένα άλλο μόνο χορτάρι- κά και ένα άλλο μόνο ψωμί. Οι διατροφικές τους συνήθειες καθώς και οι τελετουργίες που εφαρμόζουν, τους κάνουν να φαίνονται περίπου 25 χρονών, ανεξάρτητα από την πραγματική τους ηλικία

Λόγω των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας, δεν έχουμε τη δυνατότητα να δημοσιεύσουμε τις εικόνες αυτών των τελε- τουργιών, ούτε να αναφέρουμε λεπτομέρειες. Για εκείνους πά- ντως που ενδιαφέροντα·, συνιστούμε ανεπιφύλακτα να αγορά- σουν το βιβλίο, επειδή αξίζει τον κόπο και να εφαρμόσουν τις ασκήσεις (τηλ: 93.34.986). Πολλοί άνθρωποι, ακόμα και ογδοντά- χρονοι, όπως ο πατέρας μου, βιώνουν πράγματι τα οφέλη της ανανέωσης και αναζωογόνησης που έχουν αποκομίσει από την εφαρμογή των τελετουργιών που περιγράφονται στο βιβλίο του- Peter Kelder.

Επαναπρογραμματισμός των Αδένων του Σώματος

με Σκοπό την Κυτταρική Ανανέωση

Η Johanna Cherry της ομάδας Ascension Mastery InternationalΙ του Mt Shasta στην Καλιφόρνια μου σύστησε την παρακάτω απλή τεχνική που έχει σχεδιαστεί ειδικά για να αλλάζει την παραγωγή όλων των απαραίτητων ορμονών υπέρ της ζωής και όχι κατά της ζωής. Αν υποθέσουμε ότι το πνεύμα κυριαρχεί στην ύλη, οι αδέ- νες του ανθρώπινου σώματος είναι ανίκανοι να υποστηρίξουν την επ' αόριστον ανανέωση της κυτταρικής δομής και της υγείας αφού υπάρχει η κληρονομημένη πεποίθηση στην ιδέα του θανά- του. Όσο πιστεύουμε ότι ο θάνατος είναι φυσική κατάληξη, τα σώματά μας αναγκαστικά θα υποστηρίξουν αυτή την πεποίθηοη,

51

Page 52: Trofi mou to fos.V2

παρότι έχουν την δυνατήτα να πράξουν διαφορετικά. Ακολουθεί μια απλή τεχνική για τον επαναπρογραμματισμό

της παραγωγής των ορμονών στο σώμα, την επιτυχία της οποί- ας εγγυάται μονάχα η ολοκληρωτική απαλλαγή από την νοοτρο- πία του "θανάτου".

Καθόμαστε ή ξαπλώνουμε αναπαυτικά σε κατάσταση χα- λάρωσης ή διαλογισμού. Συντονίζουμε τα ενεργειακά μας πεδία με την αναπνοή και το φως.

Εικονοποιούμε μια δέσμη φωτός που προέρχεται από την πιο υψηλή πηγή, περνά το δωδέκατο τσάκρα, όπου το ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ συνδέεται με τη δική μας ύπαρξη και συνεχίζει την πορεία του μέ- σα από τα υπόλοιπα τσάκρα, καταλήγοντας στην κορυφή του κε- φαλιού.

Επιτρέπουμε αυτή τη δέσμη του χρυσού, λευκού φωτός να γεμίσει κάθε κύτταρο του εγκεφάλου μας.

Δίνουμε εντολή στο φως να αγκυροβολήσει μέσα μας και να ενεργοποιήσει την υπόφυση και στη συνέχεια την επίφυσή μας.

Δίνουμε εντολή σ' αυτούς τους αδένες να απαλλαγούν από τον παλιό προγραμματισμό και τις πεποιθήσεις και από αυτή τη στιγμή να παράγουν μόνο ορμόνες ζωοφόρες και ζωοδόχες οι οποίες συμβάλλουν και υποστηρίζουν τη φυσική αθανασία.

Αισθανόμαστε τη δέσμη φωτός να εισέρχεται στην περιοχή του λαιμού γεμίζοντας κάθε κύτταρο με φως. Δίνουμε εντολή στο θυρεοειδή αδένα στο τσάκρα του λαι- μού και επαναλαμβάνουμε τα παραπάνω.

Αισθανόμαστε ή εικονοποιούμε το φως να μετακινείται στο κάτω μέρος του σώματος γεμίζοντας κάθε μας κύτταρο. Δίνουμε εντολή στο θυμοειδή, στην αδρεναλίνη και στο πά- γκρεας και στους αδένες αναπαραγωγής με τον ίδιο τρόπο που κάναμε με τους προηγούμενους αδένες.

Ευχαριστούμε όλους τους αδένες για την θαυμάσια υπηρε- σία που μας παρείχαν με την υλοποίηση των προηγούμενων οδη- γιών, αλλά δηλώνουμε πως τώρα έχουμε αποδεχθεί την πεποίθη- ση της φυσικής αθανασίας και διατάσσουμε να υποστηρίξουν τη νέα μας πεποίθηση αρμονικά και σε συμφωνία με το Θεϊκό και τέ- λειο σχέδιο μας.

52

Page 53: Trofi mou to fos.V2

Οδηγούμαι λοιπόν να συμπεριλάβω την ιστορία του Babaji και του St Germain, καθώς και ένα απόσπασμa από μία επαφή με τους Αρκτούριους εφόσον στο Σύμπαν θεωρούνται οι Δάσκαλοι της τεχνολογίας του Φωτός. Θεωρούνται επίσης οι Δά- σκαλοί της Αθανασίας, αφού έχουν τη δυνατότητα να αναδιοργα- νώνουν τη μοριακή δομή και να παίρνουν όποια μορφή θελήσουν.

Στο βιβλίο της 'Εμείς οι Αρκτούριοι' η Δρ. Norma Milanovic υποστηρίζει ότι σε 100 χρόνια όλη η ανθρωπότητα θα συντηρείται μονάχα με το Θεϊκό Φως. Οι πρώτες μου προσωπικές επαφές με τους Αρκτούριους έγιναν το 1993, σχετικά σύντομα απο την από- φασή μου να ξεκινήσω αυτή το "Πρόγραμμα 21 Ημερών". Πρώτα δημιούργησε τηλεπαθητική και στη συνέχεια οπτική επαφή στις εσωτερικές διαστάσεις μέσω του διαλογισμού. Έκτοτε είναι στενά συνδεδεμένος μαζί μου και μετέδωσε το μήνυμα της Πύλης της Καρδιάς, την εποχή που είχα προσκληθεί στην Νέα Ζηλανδία για να μιλήσω για την συντήρηση της ζωής με φως. Εστίασε κυρίως στον τρόπο που ελέγχεται η μοριακή δομή, πράγμα που είναι απα- ραίτητο να κατακτήσουν αυτοί που επιδιώκουν την τέλεια γνώση.

Ο Αρκτούρος αναφέρει επίσης ότι όπως ακριβώς η Giri Bala και η Teresa Newman απέδειξαν ότι μπορεί κανείς να ζει μόνο χά-

53

Οι Μεγάλοι Αθάνατοι

Κεφάλαιο 7

Page 54: Trofi mou to fos.V2

ρη στο Θεϊκό Φως, έτσι και θρύλοι όπως του Babaji και του Sai Baba μέσω της δυνατότητας τους να από-υλοποιούνται και να επανα-υλοποιούνται αποδεικνύουν ότι όλοι μπορούμε να κυριαρ- χήσουμε πάνω στην μοριακή μας δομή.

Οι Δάσκαλοι της Ανάληψης αποκαλύπτουν ότι η επιβίωση μονάχα με Φως, η ικανότητα εξαΰλωσης και επανα-υλοποίηση. η αθανασία, η θεραπεία μέσω του αγγίγματος, η υλοποίηση μέσω της σκέψης και όχι της δράσης είναι όλες φυσικές ιδιότητες που αποκτούμε ή ανακαλύπτουμε ξανά όταν αγκαλιάζουμε τον θεό που βρίσκεται μέσα μας. Babaji

Στο βιβλίο του "lmmortality", ο Leonard Orr υποστηρίζει ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων, όταν αναψέρονται σε αθάνατα όντα, σκέφτονται μόνο τον Ιησού Χριστό και την ανάληψη του. Ωστόσο υπάρχουν πολλά παραδείγματα Αθανάτων στην ιστορία, όπως: ο St. Germain, η Annalee Skarin, ο προφήτης Ηλίας, διάφο- ροι Ινδιάνοι Hopi καθώς και διάφοροι Ευρωπαίοι αλχημιστές. Πολ- λοί έχουν επιλέξει να μην παραμείνουν στο Γήινο επίπεδο. "Ενας που διάλεξε το αντίθετο είναι ο Babaji.

Υπάρχουν πολλές ιστορίες που αναφέρονται στον μεγάλο Babaji, τον αθάνατο. "Εχει διατηρήσει το σώμα του και ενώ έχει ζήσει χιλιάδες χρόνια, φαίνεται σαν ένας νέος είκοσι πέντε χρό- νων. Λέγεται ότι μπορεί να μεταμορφώνει το σώμα του σε φως και να εξαϋλώνεται κατά βούληση.

Ο Leonard Orr υποστηρίζει ότι οι πρώτες του ενσαρκώσεις ήταν του Shiva, του Ram και του Krishna. Στη συνέχεια ως Goraknath, χάρισε την αθανασία σε δύο βασιλείς το 57 π.Χ. Και οι δυο είναι ακόμα ζωντανοί και δραστήριοι. Ο Gopchand είναι βασι- λιάς στο Νεπάλ και ο Bhartara ζει στο Rajastan.

Ο Leonard γράφει πώς ο Babaji καθοδήγησε προσωπικά τον Ιησού, αλλά και τον Μωυσή και τον Ηλία. Λέγεται ότι ο Babaji έχει δεσμευτεί να παραμείνει στο 'γήινο' επίπεδο έως ότου φωτιστούν όλοι οι άνθρωποι.

54

Page 55: Trofi mou to fos.V2

Ο Comte de saint Germain Όταν αναφερόμαστε σε κάποιον μεγάλο μύστη ή Δάσκαλο,

πρέπει να τονίσουμε το γεγονός ότι πάντοτε λειτουργούν σε δύο επίπεδα: το επίπεδο της δημόσιας ζωής και εκείνο που εμπεριέχει τον ρόλο του απέναντι στο Θεϊκό Ον και την Ιεραρχία των Πνευμάτων που παρακολουθούν ανελλιπώς την εξέλιξη Γης ανθρωπότητας στη Γη.

Παλαιότερες ενσαρκώσεις του είναι ο Merlin και ο Χριστόφο- ρος Κολόμβος. Λέγεται επίσης ότι ήταν ο Ιωσήφ, ο πατέρας του Ιη- σου και ο Ιουδαίος Προφήτης Σαμουήλ.

Στη νεώτερη ιστορία εγινε γνωστός από τα βιβλία του ΄The I AM Discourses' τα οποία γράφτηκαν μέσω υπαγόρευσης στων εν- διάμευσ Godfre Ray King στη δεκαετία του 1930. Σ' αυτόν επίσης αποδίδεται η φήμη της ίδρυσης του 'Μασονικού Τάγματος των Ρο- δόσταυρων' με την ταυτότητα του Trancis Bacon. Φημολογείται επίσης ότι είχε προφητεύσει τη Γαλλική Επανάσταση.

Στη συνέχεια ο St. Germain έζησε περίπου 85 χρόνια με την Αδελφότητα των Ιμαλαΐων και τους Δασκάλους El Morya, Kuthumi και Djwhal Khul, οι οποίοι υπαγόρευσαν την αυθεντική Θεοσοφι- στική φιλολογία στην ενδιάμεσο Madame Blavatsky. Επιπλέον υπάρχει η φήμη ότι συμμετείχε ενεργά στη σύνταξη του Συντάγ- ματος της Αμερικής και στην Διακήρυξη της ανεξαρτησίας.

Πιθανόν να έχει γεννηθεί το 1561, είναι ευρύτερα γνωστός με το όνομα Comte de Saint Germain και θεωρείται ο Έφορος της Ευ- ρώπης αφού ενδιαφέρεται κυρίως για την ανάπτυξη της συνείδη- σης σε αυτή την περιοχή. Ήταν έξοχος γλωσσολόγος που μιλούσε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες, επιδέξιος ξιφομάχος, έπαιζε βιολί και είχε εκπληκτικές διανοητικές δυνάμεις και φωτογραφική μνήμη

Ήταν ανεξάρτητος και πλούσιος, ενώ έχει μείνει χαραγμένος ο θρύλος ότι ήταν κορυφαίος αλχημιστής που είχε κατορθώσει να μετατρέψει οποιοδήποτε ευτελές μέταλλο σε χρυσό υψηλής ποι- ότητος που δεν έχανε ποτέ την λάμψη του. Επιπλέον αναφέρεται ότι ποτέ δεν έτρωγε και δεν έπινε τίποτα και διατηρούσε την εμ- φάνιση ενός άντρα γύρω στα σαράντα πέντε. Επειδή έμεινε πολύ καιρό ζωντανός αφού ήταν αθάνατος, συνεχώς σκηνοθετούσε

55

Page 56: Trofi mou to fos.V2

τον θάνατό του και παρίστανε διάφορα πρόσωπα. Συνεργαζόμενος με τον Αρχάγγελο Zadkiel διδάσκει στην αν-

θρωπότητα πως να μετατρέπει την αρνητική ενέργεια που έχει συσσωρευτεί, με τη χρήση και τη διατήρηση της Βιολετί Φλόγας της Συγχώρεσης.

Βοηθά επίσης την ανθρωπότητα να αγκαλιάσει την Έβδομη Ακτίνα της Πνευματικής Ελευθερίας, όσο συνεχίζουμε την ανάλη- ψη μας, πράγμα που περιλαμβάνει: - Απελευθέρωση από τον κύκλο της ζωής και του θανάτου. Ελευθερία πραγματοποίησης του θελήματος του Δημιουρ- γού Θεάς Μητέρα. - Απελευθέρωση από τα όρια των γήινων περιορισμών. - Ελευθερία αναγνώρισης της Θεϊκής Ζωτικής Δύναμης. - Ελευθερία αναγνώρισης ότι αυτή η θεϊκή Ζωτική Δύναμη εί-

ναι η έκφραση του Θεού σε χιλιάδες ατομικοποιημένες μορφές. - Ελευθερία αναγνώρισης της ολότητας στην οποία ανήκουν όλα. - Ελευθερία για απαλλαγή από τα πέπλα της αυταπάτης,

του διαχωρισμού και της αδιαφορίας. Η Πνευματική Ελευθερία αποτελεί το έβδομο βήμα στην κλί- μακα της φώτισης και την αποκτούμε αφού μάθουμε τις εξής όψεις:

• Θέληση και Δύναμη • Σοφία • Θεϊκή Αγάπη • Αγνότητα • Θεραπεία • Γαλήνη.

Η Γιόγκα της Αιώνιας Ζωής του Leonard Orr Στην κορυφή της γιόγκα βρίσκεται ο αθάνατος γιόγκι. Ο αθά- νατος γιόγκι έχει κυριαρχήσει απόλυτα στο πνεύμα, την μυαλό και

56

Page 57: Trofi mou to fos.V2

το σώμα. Οι αθάνατοι γιόγκι μπορούν να επιβιώσουν και να βρί- σκονται σε κατάσταση υπέρτατης ευτυχίας χωρίς τροφή και δί- χως τις ανέσεις του πολιτισμού, τις οποίες οι περισσότεροι άν- θρωποι θεωρούν απαραίτητες για την επιβίωση και την ευημερία τους. Ο αθάνατος γιόγκι είναι ελεύθερος- ολοκληρωτικά ελεύθε- ρος.

Όσοι το σκέφτονται, ο αθάνατος γιόγκι αποτελεί τον σκοττό της ανθρώπινης ύπαρξης.

Οι αθάνατοι γιόγκι έχουν αποκτήσει τον έλεγχο γης, αέρα, νερού και φωτιάς. Επικρατούν του θανάτου, του χρόνου και του χώρου. Έχουν αναπτύξει φωτεινά σώματα που έχουν τη δυνατό- τητα να εξαϋλώνονται, ταξιδεύουν με την ταχύτητα της σκέψης και γίνονται πάλι ύλη. Είναι οι μεγάλοι ανθρωπιστές. Διδάσκουν περισσότερο δίνοντας το καλό παράδειγμα, παρά με κηρύγματα και γραφές. Είναι κύριοι των σκέψεων και των συναισθημάτων τους. Οι πρακτικές της γιόγκα που αφορούν το θάνατο του σώ- ματος, αποτελούν μονάχα τη σκιά της γιόγκα της αιώνιας ζωής. Κι όμως η γιόγκα της αθανασίας και η πλήρης κυριαρχίας είναι πο- λύ απλές διαδικασίες. Όταν αποκτήσουμε την εμπειρία τους θα αναρωτιέστε γιατί δεν τις σκεφτήκαμε εσείς οι ίδιοι.

Ο Ιησούς αποτελεί το πλησιέστερο παράδειγμα του αθάνα- του γιόγκα στον Δυτικό κόσμο. Ο Ιησούς πέρασε τη μισή του ζωή στην Ινδία μελετώντας με τους αθάνατους. Όμως η κυριαρχία του Ιησού στη Δύση κράτησε μόνο τρία χρόνια και δεν άφησε πί- σω του αρκετή γνώση εκτός αν συμπεριλάβουμε το Ευαγγέλιο της Ειρήνης των Εσσαίων που προφανώς γράφτηκε μετά την ανάσταση.

Αφού λοιπόν απέκτησα όλες τις γνώσεις που ήταν δυνατόν μετά από 22 χρόνια μελέτης της Βίβλου, εμφανίστηκε μπροστά μου ο Άγγελος του Κυρίου και μου είπε να πάω στην Ινδία για να μελετήσω με τους αθάνατους. Το 1977 γνώρισα τον πρώτο αθά- νατο γιόγκι. Από τότε έχω γνωρίσει άλλους οκτώ. Για να μου κι- νήσουν το ενδιαφέρον θα πρέπει να έχουν το ίδιο σώμα τουλάχι- στον 300 χρόνια, γιατί οι πιο πολλοί συγγραφείς που αναφέρθη- καν στην αθανασία του σώματος έχουν πεθάνει πια. Η αθανασία αποκτά νόημα όταν ένα άτομο έχει διατηρήσει το σώμα του σε καλή κατάσταση για τουλάχιστον 200χρόνια.

57

Page 58: Trofi mou to fos.V2

Οι τεχνικές της γιόγκα της αιώνιας ζωής που ακολουθούν αποτελούν τα κυρία σημεία, τον κοινό παρονομαστή των πρακτι- κών που εφαρμόζουν όλοι οι αθάνατοι που έχω γνωρίσει. Θα πα- ρατηρήσετε ότι τα κυρία σημεία δεν κινητοποιούν το πνεύμα, εί- ναι απλά ασκήσεις. Δεν είναι πράγματα που μπορεί κανείς να μά- θει. Είναι πράγματα που πρέπει να κάνει. Είναι όπως το νερό που ρέει αιώνια, όπως η φωτιά που πάντα φθίνει. Σαν τον αέρα που έχει αέναη κίνηση. Σαν τη Γη, που συνέχεια μεταβάλλεται και μας συντηρεί. Οι αθάνατοι γιόγκι που εφαρμόζουν αυτές τις απλές πρακτικές είναι πάντα ξύπνιοι και ζωντανοί. Αυτό είναι και το θε- μέλιο της προσωπικής ζωτικότητας. Η αθανασία εγγυάται ποιό- τητα ζωής και όχι ποσότητα.

Η ανθρώπινη ζωή χωρίς τον στόχο της ολοκληρωτικής κυ- ριαρχίας μου φαίνεται πεζή και ανούσια. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι η μελέτη των αθανάτων είναι το σπουδαιότερο μέλημα της ζωής μου. Με εκπλήσσει που υπάρχουν άνθρωποι που είναι ευ- χαριστημένοι με τη ρηχή διάσταση της ζωής και του θανάτου.

Η λέξη Vrishvahan είναι σανσκριτική και σημαίνει είτε το να έχει κανείς ένα αθάνατο άφθαρτο σώμα που αποτελείται από φώς και το οποίο μπορεί να μεταμορφωθεί είτε τη δυνατότητα εξαΰλωσης και υλοποίησης του ανθρώπινου σώματος κατά βού- ληση. Η λέξη Saruba στη γλώσσα των Tamil, σημαίνει το ίδιο, να έχει δηλαδή κανείς ένα τέλειο σώμα όπου ψυχή, πνεύμα και σώ- μα έχουν ενσωματωθεί πλήρως. Οι βασικές πρακτικές που περι- γράφονται εδώ αναπτύσσουν την ψυχή με φυσικό τρόπο ώστε να φτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο κυριαρχίας πάνω στο σώμα (Σελί- δα 52).

Η λέξη Vrishvahan είναι Σανσκριτική και σημαίνει ότι έχεις ένα αθάνατο, και άφθαρτο σώμα από φως το οποίο μπορεί να μετα- μορφώνει ή να αποσυνθέτει και να επανασυνθέτει το ανθρώπινο σώμα κατά βούληση. Η λέξη Soruba είναι Ταμιλιανή με το ίδιο νόη- μα, δηλαδή ότι έχεις ένα τέλειο ανθρώπινο σώμα στο οποίο το πνεύμα, το μυαλό και το σώμα είναι πλήρως ενοποιημένα. Οι βα- σικές ασκήσεις που περιγράφονται εδώ, εξελίσσουν με φυσικό τρόπο την ψυχή σ' αυτό το υψηλό επίπεδο σωματικής κυριαρ- χίας. Σε άλλους ανθρώπους μπορεί να πάρει μερικές δεκαετίες πρακτικής εξάσκησης και σε άλλους μερικούς αιώνες. Η Yoga της

58

Page 59: Trofi mou to fos.V2

αιώνιας ζωής μπορεί να είναι απλή, όχι όμως και επιπόλαιη. Τα μυστικά των μεγάλων αθάνατων yogis της Ινδίας είναι τό

σο απλά και εμφανή, που παραβλέπονται από τους φιλόσοφους.

Η Αιώνια Sahana του Shiva Yogi είναι οικοδομημένη πάνω στον Ινδικό πολιτισμό. Από τότε που γεννήθηκα στην Αμερική και έγινα μελετητής του Ευαγγελικού Χριστιανισμού, υπήρξε πιο εύ- κολο για μένα να δω το προφανές παρά για τους άνθρωποι που γεννήθηκαν στην Ινδία. Είχα το προνόμιο να μελετήσω τον Shiva Yogi Goraknath Baba Haidakham. Στη Βίβλο είναι γνωστός ως ο Άγγελος του Κυρίου, ο αιώνιος ABBA Πατήρ σε ανθρώπινη μορφή στις προσευχές του Κυρίου για τον Ιησού. ABBA είναι η λέξη για τον Πατέρα στην Ελληνική Καινή Διαθήκη. Είναι μια περιορισμένη μορφή του Baba στα Σανσκριτικά. Ο Ιησούς έζησε με τον Babaji τον Άγγελο του Κυρίου, για εννέα χρόνια στην Ινδία.

Ο αέρας, η φωτιά, το νερό και η γη, είναι τα μυστικά της αι- ώνιας ζωής, υγείας και νεότητας του σώματος. Η Mantra yoga είναι το μυστικό της διανοητικής υγείας και η τελεία γνώση του μυαλού και των συναισθημάτων.

Στον δυτικό κόσμο ο καθένας μέσα στο σπίτι του έχει υδραυλικές εγκαταστάσεις και ζεστό νερό. Σαν αποτέλεσμα, είναι φυσιολογικό για τους ανθρώπους να κάνουν μπάνιο δύο φορές τη μέρα που είναι και η πρακτική των αθάνατων yogis. Το βρήκα απαραίτητο για μένα να μουλιάζω για μια τουλάχιστον ώρα σε ζε- στό νερό κάθε μέρα για να καθαρίσω την αρνητική, μολυσμένη συ- ναισθηματική ενέργεια που λαμβάνω σαν αποτέλεσμα της φυσιο- λογικής μου συμμετοχής στα κοινά. Το ζεστό νερό ανοίγει τα τσά- κρας και τα καθαρίζει. Το κρύο νερό κλείνει τα τσάκρας αυτόματα. Συνήθως τελειώνω το λουτρό μου με κρύο ντους.

Πολλοί αμερικανοί εκατομμυριούχοι αποκτούν τη διανοητική τους έμπνευση και ενέργεια για τις επιτυχίες τους με το να μου- λιάζουν σε μπανιέρα με ζεστό νερό.

Οποιοσδήποτε στην Ινδία που εκτιμά την αιώνια υγεία και νεότητα των αθάνατων yogis μπορεί να κερδίσει αρκετά χρήματα για να αγοράσει μια μπανιέρα και ένα θερμοσίφωνο. Όταν ταξί- δευα στα Ιμαλάϊα, χρησιμοποιούσα ένα πλαστικό ύφασμα και ζε- στό νερό μέσα σε ένα μεταλλικό κουβά. "Εβαζα το πλαστικό πά- νω στα βράχια για να σχηματίσω μια μπανιέρα, Είναι πολύ οικο-

59

Page 60: Trofi mou to fos.V2

νομικό. Το λουτρό με ζεστό νερό το θεωρώ ως το υπέρτατο δώρο του πνευματικού πολιτισμού. Το νερό μπορεί" να ζεσταθεί από τον ήλιο - ηλιακοί θερμοσυσσωρευτές, ή από το dhuni σας. Το υπέρτατο μυστικό της αιώνιας ζωής είναι να καθαρίζεται το ενεργειακό σώμα. Το καθημερινό λουτρό καθαρίζει το ενεργει- ακό σώμα. Το νερό μπορεί να καθαρίσει το μυαλό γρηγορότερα από ότι το ίδιο το μυαλό μπορεί να καθαρίσει το μυαλό. Η Βάφτι- ση είναι το Χριστιανικό σύμβολο για τον εξαγνισμό του νερού. Το καθημερινό λουτρό είναι η πρακτική πλευρά αυτού του συμβό- λου.

Από το παράδειγμα των Saddhus που ζουν στην Ινδία σε ένα dhuni, έμαθα την αξία του εξαγνισμού με τη φωτιά. Και, φυσικά, από τη χάρη και το ανώτατο παράδειγμα του Babaji (Shiva Yogi Goraknath of Herakhan), έμαθα τέλεια το μυστικό της φωτιάς. Ο προφήτης Ηλίας είναι ο μεγαλύτερος yogi της φωτιάς στη Βίβλο. Πιστεύω πως κερδίζω μεγαλύτερη αξία με το να κοιμάμαι με τη φωτιά κάθε βράδυ όπως κάνουν οι Saddhus παρά με το yagna, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Δεχόμουν τρομακτική μυστηριακή αξία στα βάθη της ψυχής μου κάθε φορά που έπαιρνα μέρος σε ένα yagna (yagna είναι η τελετή της φωτιάς που πραγματοποιείται από τους ιερείς των Σανσκριτών). Μέχρι το 70 μ.Χ., η θρησκεία της Βίβλου βασιζόταν στην τελετή της φωτιάς.

Όταν καθόμαστε ή κοιμόμαστε δίπλα σε ανοιχτή φλόγα, οι τροχοί του ενεργειακού σώματος μας στριφογυρίζουν στη φωτιά και καθαρίζονται. Η συναισθηματική μόλυνση από τη συμμετοχή στα κοινά εξαλείφεται. Η φωτιά και το νερό που εργάζονται μα- ζί, όπως καθαρίζουν και ισορροπούν το ενεργειακό σώμα, διαλύ- ουν ταυτόχρονα και τις παρορμήσεις του θανάτου. Ο εξαγνισμός της φωτιάς και του νερού αποτελούν μεγάλα μυστικό για αιώνια ζωή και νεότητα. Η φωτιά και το νερό θρέφουν το σώμα με ενέρ- γεια ζωής όπως ακριβώς θρέφεται από το φαγητό.

Αέρας σημαίνει αναπνοή. Πρέπει να μάθουμε να αναπνέουμε ενέργεια όπως επίσης και αέρα - pranayama. Το απλό pranayama που εξασκώ είναι το pranayama των νεογέννητων μωρών. Τα βρέ- φη συγχωνεύουν την εισπνοή με την εκπνοή σε ένα συνεχόμενο ρυθμό. Η σύνδεση της εισπνοής με την εκπνοή είναι το πιο απλό και φυσικό pranayama. Είναι το pranayama της αιώνιας ζωής. Ο

60

Page 61: Trofi mou to fos.V2

Baba Goraknath μου δίδαξε επίσης την αξία τριών εναλλακτικών καθημερινών αναπνοών οπτό τα ρουθούνια για να διατηρώ το nadis καθαρό.

Ξεκίνησα ένα πνευματικό κίνημα στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1974 το οποίο εξαπλώθηκε σε πάνω από 10εκατομμύρια αν- θρώπους σ' όλο τον κόσμο. Ονομάζεται επαναγέννηση. Eπανα- νέννηση σημαίνει να κάνεις pranayama όταν χαλαρώνεις σε μια μπανιέρα με ζεστό νερό. Επαναγέννηση σημαίνει επίσης να ξεδια- λύνεις τον κύκλο γέννησης-θανάτου, να ελευθερώνεις την ψυχή και το σώμα από το τραύμα της γέννησης και τις παρορμήσεις του θανάτου. Επαναγέννηοη σημαίνει να γίνεις συνειδητή έκφρα- ση του Αιώνιου Πνεύματος. Ο Babaji αναφέρθηκε κάποτε στην επαναγέννηση σαν τη νέα γοga. Η ενστικτώδης αναπνοή ενέργει- ας στο μπάνιο αποτελεί πρακτική yoga υψηλού επιπέδου.

Γήινη yoga σημαίνει να κυριαρχείς του φαγητού, του ύπνου και της ευημερίας. Οι βασικές αρχές είναι να πίνουμε μια μέρα την εβδομάδα μόνο υγρά. Αρχίζουμε με γάλα ή χυμό, και πίνουμε μόνο καθαρό νερό την υπόλοιπη μέρα. Ξυπνάμε κάθε μέρα πριν από την ανατολή, και έχουμε ένα λειτουργικό σύστημα εξάσκησης.

Οι αθάνατοι της Βίβλου, Μωυσής, προφήτη Ηλίας και Ιη- σούς, έκαναν νηστεία χωρίς φαγητό ή νερό επί 40 μέρες. Οι αθά- νατοι της yoga μπορούν να ζήσουν χωρίς φαγητό ή νερό για χρό- νια. Κυριαρχούμε του ύπνου μένοντας ξύπνιοι όσο το δυνατό πε- ρισσότερο όταν έχει πανσέληνο και ξυπνώντας κάθε μέρα πριν από την ανατολή. Ο ύπνος είναι θάνατος. Ευημερία σημαίνει να παράγουμε και να προσφέρουμε ιδέες, αγαθά και υπηρεσίες που έχουν αξία τόσο για τους άλλους όσο και για τους εαυτούς μας. Η ευημερία έρχεται με φυσικό τρόπο όταν υπηρετούμε τους άλλους. Παίρνουμε χρήματα από τους άλλους όταν τους δίνουμε ιδέες, αγαθά και υπηρεσίες για τις οποίες είναι πρόθυμοι να πληρώσουν.

Η μεγάλη yoga για την Kali yuga ηλικία είναι η Κarma. Οι saddhus αυτής της ηλικίας ξοδεύουν το μισό τους χρόνο υπηρε- τώντας τον κόσμο και τον άλλο μισό σε λιτότητα. Karma yoga - όλα είναι δουλειά - είναι επίσης λιτότητα. Αληθινή δουλειά στον κόσμο είναι η dharma - sadhana. Ο Θεός λέει η δουλειά είναι λα- τρεία". Ωστόσο δεν μπορούμε να επιβιώσουμε στον κόσμο χωρίς πνευματικές πρακτικές. Οι άνθρωποι γρήγορα χάνουν την υγεία

61

Page 62: Trofi mou to fos.V2

τους και τα σώματα τους σ' αυτόν τον "τρελό για χρήμα" κόσμο χωρίς πνευματικό εξαγνισμό με γη, αέρα, νερό και φωτιά. Η νη- στεία, η αναπνοή, το λουτρό και η φωτιά, καθαρίζουν το συναι- σθηματικό σώμα και θεραπεύουν το υλικό σώμα.

Όταν δεν πραγματοποιούμε αρκετό πνευματικό εξαγνισμό, μπορεί να αναπτύξουμε μια "κοιλιά γκουρού", Πλεονάζουσα, μο- λυσμένη, συναισθηματική ενέργεια συσσωρεύεται στο τσάκρα του ηλιακού πλέγματος και παράγει την κοιλιά γκουρού -ψυχικό λίπος ή μολυσμένη συναισθηματική ενέργεια. Υπάρχουν οκτώ βασικές πρακτικές για τη γιόγκα της αιώνιας ζωής. Όλες αυτές οι πρακτικές θρέφουν και καθαρίζουν την ενέρ- γεια της ζωής, την ψυχή και το σώμα, το ουράνιο τόξο της σω- ματικής αύρας,

Αναπνοή, φωτιά, λουτρό, κυριαρχία στο φαγητό και εργασία είναι τα τέσσερα που αποφέρουν κυριαρχία στο σώμα. Το σώμα είναι γη, αέρας, νερό, φωτιά και μυαλό. Ο Shiva Samhita λέει ενέργεια και σκέψη δημιούργησαν πρώτα τον αέρα, μετά τη φω- τιά, μετά το νερό και τελικά τη γη". Η έκτη αρχή είναι η χάρη. Χάρη σημαίνει όταν η αγάπη μας για το θεό συναντά την αγάπη του Θεού για μας. Η χάρη της αι- ώνιας ζωής μπορεί να εκφραστεί με την ακόλουθη σκέψη - "Είμαι ζωντανός τώρα, γι' αυτό το λόγο τα κίνητρα της ζωής είναι δυνα- τότερα από τα κίνητρα του θανάτου." Για όσο χρονικό διάστημα ενδυναμώνω τα κίνητρα της ζωής μου και αποδυναμώνω τα κίνη- τρα του θανάτου μου θα συνεχίζω να ζω με υγεία και νεότητα.

Πρέπει να μάθουμε πώς να επαναπαυόμαστε στον Κύριο - την Πηγή μας. Οι πρακτικές του πνευματικού εξαγνισμού μας κά- νουν πιο ζωντανούς αλλά η χάρη της ζωής μας κρατά ζωντανούς όσο τις εφαρμόζουμε.

Η όγδοη αρχή της γιόγκα για αιώνια ζωή είναι ο σεβασμός προς τους αγίους. Αυτό σημαίνει να μάθουμε από τους μεγάλους αθάνατους γιόγκι, που διατήρησαν τα σώματα τους σε υγεία και νεότητα για πάνω από 300 χρόνια. Το να περνάς χρόνο μαζί μ' αυτούς τους ανθρώπους είναι το μεγαλύτερο προνόμιο της ζωής. Αυτό που μας διδάσκουν είναι να βρούμε το θεό σε κάθε άτομο και ειδικά σε εκείνους τους ανθρώπους που είναι κοντά μας: στην οικογένεια μας και τους φίλους μας.

62

Page 63: Trofi mou to fos.V2

Οι Αρκτούριοι - Μήνυμα από τον Αρκτούρο “Η Είσοδος της Καρδιάς”

"Σας χαιρετώ αγαπητά όντα του Φωτός. Είμαι ο Αρκτούρος

από τη συγκέντρωση σας. Είναι τόσο εύκολα κατανοητό, δεν είναι αλήθεια - πως έχουμε μέσα μας τη δύναμη να μετακινηθούμε ττέ- ρα αττό τις διαστάσεις και μέσα από τις διαστάσεις, πέρα από το χώρο, πέρα από το χρόνο.

Έχουμε μοιραστεί μεταξύ μας, στις συγκεντρώσεις σας, πως η ύπαρξη σας γνωρίζει τον τρόπο έκφρασης σε όλες τις διαστά- σεις. Είστε συνδεδεμένοι με την Πηγή της Δημιουργίας. Όλα τα όντα γεννήθηκαν μέσα σπό τη φωτιά, την ενέργεια και την αγάπη του Δημιουργού Θεού Μητέρα/Πατέρας. Έχετε αποκτήσει τη γνώση ότι δεν είστε απομονωμένοι. Ο Θεός Μητέρα/Πσιέρας υπάρχει μέσα στην ύπαρξη σας και όχι έξω από σας

Έχετε φευγαλέα κατανοήσει και κάποιοι έχουν μια βαθύτερη γνώση, πως η αλλαγή στις διαστάσεις, η δυνατότητα προσχώρη- σης στο μεγαλύτερο μέρος της έκφρασης σας, βρίσκεται στο άνοιγμα της εσωτερικής σας πύλης.

Έχετε αντιληφθεί πως είστε Δάσκαλοι, συν-δημιοοργοί, και από τη συν-δημιουργία, αγαπητοί μου, προέρχεται η δημιουργία. Μπορείτε να δημιουργήσετε το βίωμα που επιθυμεί η καρδιά σας, μέσω της σκέψης σας. Είναι απλό, να αφοσιώνεστε κάθε μέρα, στο να προσφέρετε στον εαυτό σας, στην υλική υπόσταση σας, ένα λουτρό, ένα ντους του εσωτερικού Φωτός, ώστε να γίνεται Φως. Αντιληφθείτε την απεραντοσύνη της συνείδησης. Η συνείδηση δηλαδή, εγώ, ο Αρκτούρος - είναι εξατομικευμένη. Έχει ένα κομμά- τι γνώσης, αλλά είναι η ίδια η συνείδηση που υπάρχει μέσα στην απεραντοσύνη του "Το Όλο", αυτό που είστε και εσείς.

Η Συνείδηση είναι ελαστική και κυβερνιέται από το μυαλό, τη Θεϊκή Ευφυία που υπάρχει μέσα μας. Έχετε την ικανότητα να με- τακινηθείτε στην Παντογνωοία. Αυτή είναι η πλευρά που το εσωτε- ρικό Φως θα ξυπνήσει, για να σας επιτρέψει, να μεταβάλετε την αντίληψη σας - τις σκέψεις σας - σ' αυτή τη "διαδικασία" της επα- νασύνδεσης με οτιδήποτε επιθυμείτε... Αν επιθυμείτε να υπάρξετε για μια ακόμη φορά στο Σειριακό σύστημα, προγραμματίστε να εί-

63

Page 64: Trofi mou to fos.V2

στε εκεί. Είναι σαν τον ψαρά του ρίχνει τη σημαδούρα του στον αχα-

νή ωκεανό. Είναι το αγκίστρι, το βαρίδι της πετονιάς, που πατώ- νει τόσο μακριά από την ακτή. Είναι όμως η πρόθεση του ψαρά να ρίξει τη σημαδούρα που δημιουργεί αυτό το αποτέλεσμα, ή μή- πως δεν είναι;

Έτσι ακριβώς θα μετακινηθεί και η συνείδηση σου, στους γα- λαξίες και στα σύμπαντα και απ' αυτή τη διάσταση σε μια άλλη. Είναι η πρόθεση σου, η σκέψη σου, γι αυτό που θέλεις να επιτύ- χεις, για το πού θέλεις να πας. Υπάρχει μια πλευρά της συνείδη- σης σου που θα φτάσει εκεί. Αυτή η πλευρά είναι σαν το αγκίστρι με το βαρίδι. Έχει το βάρος να φτάσει τη θάλασσα της ενέργειας και να παραμείνει εκεί όπου εσύ το οδηγείς. Η δύναμη της σκέ- ψης, της αυτοσυγκέντρωσης, και της πρόθεσης σου, το στέλνει σ' αυτό το ταξίδι μέσα στο χρόνο και το χώρο.

Το ταξίδι ανάμεσα στις διαστάσεις είναι απλό. Πιστέψτε πως στην ουσία είστε πολυδιάστατα όντα. Η πράξη της σκέψης θα κι- νήσει την ενέργεια σας μπροστά ή πίσω. Μαθαίνετε να ελέγχετε τη σκέψη σας. Μπορείτε να σκεφτείτε πως είστε ή δεν είστε πε- ριορισμένοι.

Το αστρικό μας σύστημα, αγαπητοί μου, είναι ένα σύστημα από Όντα της Ανάληψης. Όλα τα όντα που μετακινούνται μέοα στα ενεργειακά πεδία που είναι γνωστά ως το Αρκτούριο σύστη- μα, έχουν αναγνωρίσει πως το Θεϊκό υπάρχει μέσα μας, έχουν κα- ταλάβει τη δύναμη του μυαλού να δημιουργεί και το κακό που δη- μιουργείται από ένα μυαλό γεμάτο ακαθαρσίες. Όταν, μέσω της πειθαρχίας, εστιάστηκε στην αγνότητα της δημιουργικής έκφρα- σης του Θεού Μητέρα/Πατέρας, τότε μετακινηθήκαμε στο Ανώ- τερο επίπεδο.

Καταλάβαμε πως θα μπορούσαμε να ανάψουμε το Φως του Θεϊκού Όντος που βρίσκεται μέσα μας, να του επιτρέψουμε να αναπτυχθεί μέσα στην κυτταρική μορφή μας, δημιουργώντας ένα νέο πλέγμα ενέργειας - που το ονομάζεται Φωτόσωμα - και να με- τατρέψουμε την κυτταρική δομή της υλικής μορφής σε Φως. Αυτό κάναμε παλιά σε ανυπολόγιστο χρόνο, και αυτή είναι η πρόκληση για τα όντα που βρίσκονται σ' αυτό το επίπεδο του γραμμικού χρό- νου.

64

Page 65: Trofi mou to fos.V2

Έχετε όλοι περάσει από αυτή τη μετάλλαξη. Κρατάτε στην κυτταρική μνήμη σας οτιδήποτε έχετε κάνει όταν ήσασταν όντα που τρεφόσασταν από τους ουρανούς, από τα ανώτερα επίπε- δα, από την Παγκόσμια Δύναμη - προτού η βάση σας αλλάξει από σιλικόνη σε άνθρακα. Και τώρα αντιστρέφετε; τη διαδικασία. Όταν αντιστρέφετε τη διαδικασία, επιτυγχάνετε για μια ακόμη φορά την αγνότητα από τη σιλικόνη.

Είναι η ίδια ουσία από την οποία είναι δημιουργημένοι οι κρύ- σταλλοι σας. Τα πλάσματα αυτά που διαθλούνται στις ακτίνες της ενέργειας, τα γνωστά της κρύσταλλοι, έχουν απεριόριστη δύ- ναμη. Αποτελούν αγωγούς ενέργειας. Δίνουν φως σε μεγάλες πό- λεις. Ισορροπούν τις ακτίνες ενέργειας μεγάλων πόλεων σε πλήρη αρμονία και ευθυγράμμιση με τις μορφές σκέψεις των μαζών των εξατομικευμένων λάμψεων της συνείδησης και της ενέργειας, που υπάρχουν μέσα στα ανώτερα βασίλεια της έκφρασης και της ανα- γνώρισης της Θεϊκής Δύναμης.

Και το κλειδί για να ανοίξει αγαπητοί μου, η πύλη για τα ανώ- τερα βασίλεια είναι απλά η επιθυμία που φωλιάζει στην καρδιά. Είναι ενδιαφέρον να παρατηρεί κανείς το πλανητικό σας σύ- στημα επειδή πολλοί εξερευνούν νέου είδους ενέργειες όπως η τή- ξη και η διάσπαση του ατόμου. Κατασκευάζετε οχήματα από μέ- ταλλο. Να ξέρετε πως ο πολιτισμός που εργάζεται με οχήματα από μέταλλο, δεν έχει ακόμη καταλάβει το πλέγμα της θεϊκής ενέργειας που βρίσκεται στην ύπαρξη μας: τα οχήματα του Φω- τός - αυτά που ονομάζετε Merkabahs - και τη δύναμη της σκέψης πέρα από τα Merkabahs. Διότι η Θεϊκή Ευφυία είναι αυτή που τα δημιούργησε. Μόνο όταν πιαστείτε γερά στο εσωτερικό πλέγμα ενέργειας του Θεϊκού θα αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις δια- στάσεις και να ταξιδεύετε ελεύθερα.

Μόνο όταν οι επιστήμονες αρχίσουν να ανοίγονται στο Θεϊ- κό που βρίσκεται μέσα μας, θα μπορέσουν να κατασκευάσουν οχήματα του Φωτός και να προχωρήσουν πέρα από την περιορι- σμένη τεχνολογία που τώρα εξερευνούν.

Παρόλο που τα δώρα είναι τόσο απλά, έχετε παγιδευτεί στο υλικό επίπεδο για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα που ξεχάσατε την απλοϊκότητα. Δεν σας έχουν πει πως τα παιδιά είναι εκείνα που θα δημιουργήσουν τον ουρανό και θα κληρονομήσουν τη γη;

65

Page 66: Trofi mou to fos.V2

Αυτό ειπώθηκε συμβολικά, αγαπητοί μου. Η ανθρωπότητα πρέ- πει να αγκαλιάσει την αθωότητα που υπάρχει στα παιδιά. Κατανοείστε πως η αθωότητα είναι ίο κλειδί. Κατανοείστε πως το κλειδί είναι η αγνότητα της καρδιάς, η ικανότητα να αγα- πάτε ο ένας τον άλλο χωρίς περιορισμούς. Η Επιστήμη του Ανώ- τερου Φωτός είναι απλά η ικανότητα να μετακινείτε ενέργεια μέ- σα από το σώμα σας, την ενέργεια του Φωτός και της Αγάπης, γιατί αυτό και μόνο, είναι η κινητήρια δύναμη που θα σας προω- θήσει στην επόμενη διάσταση.

Στο Αρκτουριανό σύστημα όλα τα πλάσματα έχουν την ίδια όψη. Δεν έχουμε την επιθυμία γι αναγνώριση στο επίπεδο της εμ- φάνισης, διότι εναρμονιζόμαστε στην εκπομπή ενέργειας, στην εκπομπή σημάτων Φωτός και Αγάπης, τα οποία αναβλύζουν από την καρδιά. Δεν εστιαζόμαστε στην υλική μορφή. Διαβάζουμε απλά τους ενεργειακούς τύπους του Φωτός, το βάθος της Αγά- πης που έρχεται από το κέντρο της καρδιάς. Γιατί η καρδιά είναι η είσοδος για τις ανώτερες διαστάσεις.

Όπως και με το δικό σας σύστημα, οι Αρκτούριοι συνεχίζουν να αναπτύσσονται έως ότου ολοκληρωθεί η ύπαρξη τους. Το σύ- στημα μας αποτελείται από πέντε διαστάσεις. Έχει αρχίσει να με- τακινείται στην αμέσως ανώτερη βαθμίδα, από το πέμπτο σύνορο προς το έκτο. Συνεργαζόμαστε ελεύθερα με τους Δασκάλους της Ανάληψης και τα άλλα Όντα του Φωτός, που κινούνται σε όλες τις άλλες διαστάσεις των εκφράσεων. Υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία, και τηλεπαθητική χρήση των γλωσσών του Φωτός. Οι γλώσσες του Φωτός βρίσκονται πέρα από την τηλεπαθητική σκέψη που έχετε αποτυπώσει. Είναι γλώσσες που σας επιτρέπουν να αναγνωρίσετε την προέλευση του παλμού του Φωτός κάθε μιας εξατομικευμένης ψυχής, από κάθε εξατομικευμένη μονάδα συνείδησης.

Όταν από την πέμπτη διάσταση, μετακινείται η συνείδηση στην έκτη και στην έβδομη και αλλάζει από ένα εξατομικευμένο επίπεδο, μεταβάλλεται σε μια μαζική συνείδηση, που συνεργάζε- ται ενωμένη και αρμονικά και πέρα από κάθε εξατομίκευση. Το πλανητικό σας σύστημα σαν εξατομικευμένη μονάδα συ- νείδησης, υπήρξε παγιδευμένο σε περιορισμένη μορφή και κυρι- ευμένο από τον εγωκεντρισμό και το χαμηλότερο επίπεδο του μυαλού σας. Τώρα αρχίζετε να αντιλαμβάνεστε την απεριόριστη

66

Page 67: Trofi mou to fos.V2

φύση της ύπαρξης σας. Όσο η αντίληψη σας μεγαλώνει, θα μάθετε να συνεργάζεστε

αρμονικά - όπως ακριβώς τα όργανα μιας ορχήστρας. Αυτή είναι μια περίοδος μεγάλων αλλαγών για τον πλανήτη σας. Μαθαίνετε να συντονίζετε τους εαυτούς σας και να εναρμονίζετε τις ενέργει- ες σας. Γιατί υπάρχει ένα τραγούδι που πρέπει να τραγουδηθεί πάνω σ' αυτή τη Γη και το τραγούδι αυτό είναι ένα τραγούδι αρ- μονίας και ενότητας.

Έχετε σπαταλήσει τόσο χρόνο εκφράζοντας κρίσεις. "Αυτός είναι ο μόνος τρόπος. Αυτός είναι ο δικός μου τρόπος. Πρέπει να το κάνεις με το δικό μου τρόπο και αν δε το κάνεις, θα τιμωρηθείς" Έχει δουλέψει, ή όχι; Το να κρίνετε ο ένας τον άλλο προκάλεσε μό- νο χωρισμό και πόνο,

Η εδώ συγκέντρωση είναι μια συγκέντρωση για την ενότητα των καρδιών. Καρδιές που λαχταρουν εσωτερική και εξωτερική γαλήνη. Καρδιές που λαχταρούν να γνωρίσουν για μια ακόμη φο- ρά το μεγαλείο και την απεριόριστη φύση της ύπαρξης σας. Έχετε κάνει τέτοιου είδους ταξίδια. Συχνά κατά τη διάρκεια της νύχτας, ελευθερώνεστε από το υλικό σας σώμα, για να πάτε στις ανώτερες διαστάσεις του Φωτός, σε άλλα πλανητικά συστήματα, για να μάθετε. Όταν επιστρέφετε στο υλικό σας σώμα, φέρνετε μα- ζί σας αμυδρές μνήμες από αυτές τις διαδρομές και συχνά αισθάνε- στε πως έχετε βρεθεί κάπου αλλού. Ασφαλώς και βρεθήκατε.

Υπάρχετε σε κάθε διάσταση της έκφρασης και με κάθε ανα- πνοή, μπορείτε να γνωρίζετε όλο και περισσότερα για το Θεό που βρίσκεται μέσα σας, έως ότου ενωθείτε συνειδητά με το Θεϊκό. Εστιάζοντας τη σκέψη σας και τη δύναμη της πρόθεσης σας, απο- κτάτε ιη δύναμη να μετακινείστε ελεύθερα σε κάθε διάσταση έκ- φρασης.

Δε γνωρίζατε, αγαπητοί μου, πως για να αγκαλιάσετε την Ανάληψη σας, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να οδηγήσετε την ύπαρξη σας με τη δύναμη μιας εστιασμένης σκέψης; Απλά ψάλλετε στον εαυτό σας με την καρδιά, την ψυχή και με τη δύνα- μη της πρόθεσης πως: "ΕΙΜΑΙ ένα Ανώτερο Ον. Ένα Ον από Αιώ- νιο Φως και Αιώνια Αγάπη". Και αυτό θα γίνετε! Ουσιαστικά δε χρειάζεται να κάνετε τίποτε άλλο. Και όμως είναι διασκεδαστικό να παίζονται αυτά τα παιχνίδια. Είναι μια δια-

67

Page 68: Trofi mou to fos.V2

δικασία επανεύρεσης. Ίσως κάποιος θέλει να κάνει ερωτήσεις. Σας προσκαλούμε να το κάνετε, αγαπητά Όντα του Φωτός. Ε: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΗΛΕΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΑΣ Σ' ΑΥΤΑ Α: Πλάσματα σαν εμένα δεν παίρνουν υλική μορφή άρα δεν υπάρ- χει λύγσς για να επανατοποθετηθούμε ή να τηλεμεταφερθούμε από τη στιγμή που δεν χρειάζεται να διαχειριστούμε κάποια μο- ριακή δομή. Είχαμε την ευτυχία να έχουμε υλική ενσάρκωση, ωστό- σο δεν έχουμε επιλέξει να έχουμε κάττοια υλική ενσάρκωση εδώ και αμέτρητα χρόνια. Η ύπαρξη μας και ο χειρισμός των ενεργειακών μας πεδίων, γίνεται μόνο μέσω της σκέψης, που δρα ακαριαία.

Μια πλευρά της συνείδησης μας παραμένει στην ατομική δομή, στο σύνολο της διάρκειας του χρόνου και του χώρου, γιατί έχουμε καταλαβει πως είμαστε Το Όλο, πως είμαστε η Δημιουργική Ενέρ- γεια. Μπορούμε όμως, μέσω εστιασμένης σκέψης, να συγκεντρώ- σουμε τις ακτίνες ενεργειακού Φωτός και να τις προβάλουμε με κά- ποια υλική μορφή για να μπορούν να μας "δουν" και άλλα όντα.

Στο Αρκτουριανό σύστημα, κάποιος μπορεί να πάρει "ένα σώμα" που είναι αρκετά μικρό και υπερευαίσθητο. Όταν υλοποι- ούμεθα στο βασίλειο σας, μπορεί να παίρνουμε την μορφή αγγέ- λων αν χρειάζεται αυτό για να έχουμε επαφή μαζί σας. Αλλά ας επιστρέφουμε στην ερώτηση γιατί ξεφύγαμε από το θέμα...

Η επικέντρωση σας, αντί να βρίσκεται στην πολυδιάστατη φύση σας, είναι στην υλική σας μορφή. Εφόσον αλλάζετε το ενερ- γειακό πλέγμα, και μ' αυτό τον τρόπο τη συνείδηση σας, και εφό- σον παίρνετε περισσότερο απο την ανώτερη γνώση πως είστε απεριόριστες υπάρξεις, μπορέσετε να έρχεστε και να φεύγετε ελεύθερα απο το υλικό σας σώμα χωρίς να ανησυχείτε για την υλι- κή του μορφή. Αν η εστίαση σας είναι περιορισμένη στο υλικό σώ- μα, αυτό θα σας περιορίσει. Σιγά σιγά μαθαίνετε πως μπορείτε να μετακινηθείτε από το υλικό σώμα κατά βούληση. Αυτά είναι εργαλεία και τεχνικές για εναλλαγή συνείδησης και αυτό είναι στην ουσία η έννοια της διθέ- σιας.

Σ' αυτό το επίπεδο κάποια απο τα όντα του Φωτός που έχουν ενσαρκώσει την έννοια του "Χριστόν Εαυτό", την χρησιμο-

68

Page 69: Trofi mou to fos.V2

ποιούν και έχουν αναλάβει το ρόλο των δασκάλων για να μετά- φέρουν τη διδασκαλία τους στις καρδιές πολλών πλασμάτων.

Πολλοί όταν αρχίζουν και μαθαίνουν πως να αλλάζουν θέση, με τη δύναμη του μυαλού, το χρησιμοποιούν για να έχουν πρό- σβαση στις εισόδους των ανωτέρων διαστάσεων έκφρασης και για να εξερευνήσουν ό,τι έχουν ξεχάσει. Αυτό είναι όλο.

Ε: ΟΤΑΝ ΦΕΡΝΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΜΑΣ ΤΟ ΦΩΣ Η ΠΡΟΘΕΣΗ ΜΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ; Α: Το Φως δε μπορεί να περιοριστεί. Το Φως είναι η δύναμη του Θεού. Έχω ανακαλύψει πως πολλοί από σας όταν ξεκινάτε τη διαδικασία να φέρετε μέσα σας το Φως, θέλετε πάλι να προσκολ- ληθείτε στις λεπτομέρειες του πως αυτό θα γίνει. Θέλετε να δια- τηρήσετε τον έλεγχο.

Αυτή είναι μια διαδικασία εκχώρησης του ελέγχου και εμπι- στοσύνης στο θεϊκό. Για να αποκτήσετε τέλεια γνώση χρειάζεστε διαύγεια εστίασης, διαύγεια πρόθεσης. Να είστε σίγουροι γι αυτό που θέλετε να δημιουργήσετε πάνω σ' αυτό το επίπεδο. Και μετά να περιμένετε ότι έτσι θα γίνει!

Αν η προσδοκία οας, η επιθυμία σας, είναι απλά να αναβιώ- σετε το Θεό μέσα σας, να φέρετε το Φως και την Αγάπη του Θε- ού σε κάθε κύτταρο της ύπαρξης σας, διατάξτε το! Μην απα- σχολείτε τους εαυτούς σας με το πως γίνεται. Γίνεται!

Ε: ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΠΤΎΞΕΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣΤΕΡΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ, ΤΩΝ ΑΛΛΛΓΟΝ ΠΟΥ ΠΕΡΝΑΜΕ; Α: Ανάληψη είναι η κατάσταση της ύπαρξης, ή η κατάσταση της τελειότητας, που σου δίνει την ελευθερία να κινείσαι ανάμεσα σε κάθε δέσμη ενέργειας κάθε διάστασης. Ανάληψη είναι η αποδοχή της πλήρους φύσης του Εαυτού σου. Είναι σχετική, για μια ακόμη φορά, με το να είσαι γεμάτος Φως. Γιατί το Φως είναι μια πλευρά του Θεού που βρίσκεται μέσα μας.

Αρκετά όντα συνεχώς ανεβαίνουν. Οπως ανεβαίνεις από μια διάσταση, έτσι ανεβαίνεις και στην επόμενη. Είναι όπως η απο- φοίτηση από τη βαθμίδα του νηπιαγωγείου σ' αυτή του δημοτι- κού και κατόπιν σ' αυτή του πανεπιστημίου.

Όταν αποφοιτάς ανακαλύπτεις τον εαυτό σου πίσω στην

69

Page 70: Trofi mou to fos.V2

αγκαλιά του Θεϊκού, σαν ένα πλήρως ενοποιημένο σημείο συνεί- δησης, που δεν είναι πλέον ένα σημείο συνείδησης, γιατί έχει χα- θεί στην απεραντοσύνη του Όλου. Αυτό είναι το δώρο της απο- φοίτησης σου. Το καταλαβαίνεις; (Ναι), Ρωτάς και άλλα;

Ε: ΙΣΩΣ ΚΑΤΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ; Α: Αλλαγές, αγαπητέ μου; Η τέταρτη διάσταση είναι η τελευταία διά- σταση στην οποία χρειάζεσαι ένα σώμα - όπου μεταφέρεις τη συνεί- δηση σου σε υλική μορφή. Όταν μετακινείσαι στο ενεργειακό πλέγμα της πέμπτης διάστασης, δημιουργείς ένα σώμα κατά βούληση.

Ενώ εστιάζεσαι τώρα στη μορφή σου γι αυτή τη διάσταση που βρίσκεσαι, έχεις παράλληλα τη συναίσθηση για εισόδους και προσβάσεις σε άλλες διαστάσεις. Όταν βρίσκεσαι στην πέμπτη διάσταση, συμβαίνει το αντίθετο. Το σημείο εστίασης της συνεί- δησης σου θα είναι στην πέμπτη διάσταση, με πρόσβαση πίσω στην τέταρτη και στην τρίτη, όπως θα οδηγείται σύμφωνα με την καρδιά σου και τους διακανονισμούς που έχεις κάνει. Κάθε διά- σταση έχει διακανονισμούς και συμφωνίες με το Θεϊκό Ον.

Και όταν θα βρίσκεσαι στην πέμπτη, θα αρχίσεις να έχεις πρόσβαση στις εισόδους των ανωτέρων διαστάσεων. Αυτό είναι κάτι που μπορείτε να κάνετε, αγαπητοί μου. Πολλοί από τους Δα- σκάλους της Ανάληψης υπάρχουν στην έβδομη διάσταση και έχουν πρόσβαση σε εισόδους προς τα πίσω μέσω διαφορετικών πραγματικοτήτων, συγχρονισμένοι στη μαζική πραγματικότητα που δημιουργεί η κάθε διάσταση.

Η μαζική πραγματικότητα αυτής της διάστασης έχει υπάρξει σαν μια πραγματικότητα διαχωρισμού, κρίσης και δυσαρμονίας. Αυτό αλλάζει επειδή οι ανώτερες ενέργειες και η επιθυμία στις καρδιές όλων ε πιτρέπουν να αναδυθεί ένα νέο επίπεδο ύπαρξης.

Στην πέμπτη διάσταση το κάθε τι δημιουργείται ακαριαία μέ- σω της σκέψης. Αν επιθυμείτε να επισκεφτείτε ένα ναό, ένας να- ός εμφανίζεται μπροστά σας. Οτιδήποτε σκεφτείτε εμφανίζεται. Υπάρχει η ανάγκη για πειθαρχία της σκέψης και για παγκόσμια αναγνώριση της αρμονίας. Υπάρχει η ανάγκη να αναγνωρίσουμε το ΕΙΜΑΙ Παρών, μέσα σε όλα τα πλάσματα και να δράσουμε ανα- λόγως έτσι ώστε κανένα να μην βλάπτεται. Σ' αυτό το επίπεδο

70

Page 71: Trofi mou to fos.V2

έκφρασης αποκτάτε τα σώματα ττου χρειάζεστε και επιθυμείτε. Δεν υπάρχει διθεσία όπως την εννοούμε, επειδή η αποϋλοποίηση είναι διαδικασία σκέψης και πραγματοποιείται αστραπιαία.

Υπάρχει η ενέργεια της πλήρους και ανιδιοτελούς Αγάπης και η συγκίνηση και η αίσθηση της αναγνώρισης που είναι αναπό- σπαστα στοιχεία σε μια τέτοια κατάσταση ύπαρξης. Την ίδια στιγμή υπάρχει η επιθυμία να δούμε όλα τα όντα να αγκαλιάζουν το ΕΙΜΑΙ ΘΕΟΣ σε κάθε στιγμή.

Στην έκτη διάσταση συνεχίζεις να γίνεσαι αγνότερος και να αποτελείς αγνότερη έκφραση της δημιουργίας. Σε βοήθησε αυτό; (Ναι, ευχαριστώ)

Ε: ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΛΙΓΟ ΝΑ ΕΞΗΓΗΣΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ Μ’ ΑΥΓΟ ΤΟ ΣΩΜΑ; Α: Ο θάνατος είναι στ' αλήθεια "ξεπερασμένος" από εκεί που εμείς προερχόμαστε, στο δικό μας επίπεδο έκφρασης. Γιατί γνω- ρίζουμε πως δημιουργήσαμε το σώμα, που σημαίνει πως μπο- ρούμε να το διαλύσουμε ή να το δημιουργήσουμε ξανά κατά βού- ληση. Εσείς προσκολλείστε τόσο πολύ στην υλική μορφή σ' αυτό το επίπεδο, γιατί δεν κατανοείστε τη φύση της θεϊκής πεμπτου- σίας που είναι απεριόριστη.

Αν την αναγνωρίζατε, αγαπητοί μου, θα παίρνατε ένα σώμα σύμφωνα με τη βούληση σας και θα το αφήνατε πάλι σύμφωνα μ' αυτήν. Αν ευχόσασταν να είστε ένας ξανθός Σκανδιναβός, θα μπορούσατε να το κάνετε. Αν ευχόσασταν να είστε ένας ψηλός Νέγρος, θα μπορούσατε να το κάνετε. Έτσι για πλάκα. Όπως ακριβώς όταν αλλάζετε τα ρούχα σας.

Προσκολλείστε στην υλική μορφή, εξαιτίας της πίστης σας στον περιορισμό. Η διαδικασία της γέννησης σ' αυτό το επίπεδο είναι πολύ πιο δύσκολη από τη διαδικασία του θανάτου.

Μπορεί κάποιος να μείνει ξύπνιος αρκετά για να καταλάβει την αθανασία της ψυχής, όπως οι Βουδιστές. Πολλοί Βουδιστές αισθάνονται πως το υλικό σώμα είναι άσχετο, επειδή η ψυχή εί- ναι αιώνια. Αλλά αν πραγματικά δεχτείτε την κυριαρχία του μυα- λού στην ανάγκη του ύπνου, τότε γιατί τα ενεργειακά πεδία της υλικής μορφής, που φιλοξενούν την ψυχή σας, να μη διατηρηθούν μέχρι να έχετε ολοκληρώσει την αποστολή σας;

71

Page 72: Trofi mou to fos.V2

Η ανάληψη σ' αυτά το σώμα είναι απλά η κυριαρχία του τώ- ρα. Πρέπει να καταλάβετε, αν είστε υποχρεωμένοι να βρίσκεστε εδώ για κάποιο διάστημα. Σ' αυτήν την περίπτωση πρέπει να δια- τηρείτε την υλική μορφή σε άριστη κατάσταση, και όταν δε θα έχε- τε πια αυτή την υποχρέωση, θα πρέπει να την συμπεριλάβετε στο Φως; Αυτές οι δομές της μνήμης και το αντίστοιχο ενεργειακό πλέγ- μα του υλικού σώματος, υπάρχουν αποθηκευμένα στα ουράνια βα- σίλεια, ώστε να τα χρησιμοποιήσετε κατά βούληση όταν χρειαστεί.

Η Παναγία που επισκέπτεται πολλούς είναι ένα πλάσμα που λαμποκοπά, χρυσό Φως. Είναι Η Μητέρα των Αγγελικών Όντων. Και παρόλα αυτά έχει κρατήσει τη σφραγίδα, την εικόνα της προηγούμενης ενσάρκωσης Της σ' αυτό το επίπεδο, γιατί εκείνο είναι που δίνει έναυσμα στην καρδιά. Αν ερχόταν σαν ένα μαλλια- ρό, μικρό πράσινο τέρας με κόκκινα μάτια, οι άνθρωποι δε θα ανα- φωνούσαν "Ω, είναι η Παναγία', (πολύ γέλιο) αλλά όταν έρχεται ντυμένη στα μπλε με το Αγγελικό Της πρόσωπο, οι άνθρωποι ανα- φωνούν "Ω Παναγία, αναγνωρίζω την εικόνα Σου"

Έτσι ακριβώς είναι και με τον Έναν που τον ξέρετε ως Sananda, αγαπητοί μου. Η συνείδηση αυτού του Ένα είναι απέραντη. Δεν εί- ναι ο Sananda που ενσαρκώθηκε με τη μορφή του Ιησού, αλλά μόνο μια πλευρά της ύπαρξης Του. Αυτό διατήρησε τούς παλμούς της υψηλότερης και ανώτερης συχνότητας, έτσι ώστε το γνωστό ως Ιη- σούς άτομο μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν Αγιο Δισκοπότηρο από όλους στα βασιλεία της Ανάληψης, για να αφήσει εκείνο τον και- ρό τη σφραγίδα του στο επίπεδό σας και να μεταβιβάσει το μήνυμα.

Αλλά ο Ιησούς έχει τη δική Του εξατομικευμένη συνείδηση. Έχει νόημα αυτό; (Ναι) Έχει συνεχίσει τη δική Του ανάπτυξη, αλ- λά ήταν απλά στην υπηρεσία του Μεγαλύτερου Στόχου - του Πρώτου Στόχου - που διατηρήθηκε από αυτή τη λάμψη του Κυ- ρίου Sananda. Και όταν ο Κύριος Sananda προβάλει μια εικόνα, προβάλει την εικόνα του Χριστού, του Κυρίου Ιησού, γιατί έτσι δί- νει έναυομα στη γνώση που υπάρχει στις καρδιές σας. Έχουμε ξε- φύγει από το θέμα. Έχει ωστόσο απαντήσει αυτό στην ερώτηση σου, (Ναι. Ευχαριστώ)

Ε: ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΕΧΩ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΕΡΩΤΗΣΗ. ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ - ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ

72

Page 73: Trofi mou to fos.V2

ΠΡΟΣΕΛΚΥΟΥΜΕ ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΦΩΣ ΣΤΑ ΣΏΜΑΤΑ ΜΑΣ - ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΟΥΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΙΣΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΓΧΟΣ ΑΓΙΟ ΤΟ ΕΓΩ. ΜΠΟΡΕ1ΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΔΩΣΕΤΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΟΥ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΝΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ, ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΕΥΝΑΣΟΥΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΕΑΥΤΩΝ ΜΑΣ Α: Απλά να το επιτρέψετε, αγαπητέ μου, γλυκό παιδί του Φωτός. Έχετε γνωρίσει μεγάλο πόνο, ή όχι; (Ναι) Αυτό το σώμα διατηρεί τη μνήμη μεγάλων βασάνων και πόνου. Πολλά σώματα βρίσκο- νται σε παρόμοια κατάσταση με το σώμα κάποιου φοβισμένου παιδιού. Δεν είναι το υλικό σώμα, αγαπητοί μου, είναι το ενεργει- ακό πεδίο που καλύπτεται από το συναισθηματικό σώμα. Ωστόσο το συναισθηματικό σώμα έχει πλήρη επίγνωση και αίσθηση κάθε εμπειρίας σε κάθε ενσάρκωση. Έχει οδηγηθεί από το μυαλό που έχει δουλέψει παράλληλα μαζί με το εγώ. Μετακι- νείται σε ένα ενεργειακό πλέγμα, όπου πρέπει να εγκαταλείψει τον έλεγχο - όπου το κατώτερο μυαλό πρέπει να συγχωνευτεί με την ανώτερη θεϊκή έκφραση.

Έτσι λοιπόν το συναισθηματικό σώμα και το εγώ αισθάνονται λίγο αβέβαια ως προς το τι συμβαίνει, σαν να σφετερίζονται κατά κάποιο τρόπο τη δύναμη τους. Αγαπάτε λοιπόν κάθε πλευρά του εαυτού σας. Και όταν εμφανίζονται αυτοί οι φόβοι, προγραμματί- στε τον εαυτό σας σύμφωνα με την ανώτερη γνώση: "Περπατώ με ασφάλεια. Με χαρά, με αρμονία; με ασφάλεια περπατώ τώρα στο άγνωστο." Να ξέρετε πως το άγνωστο είναι και το γνωστό. Στην τράπεζα της συνειδητής μνήμης σας όμως, δεν έχει αποδεσμευτεί. Πρέπει να ενδυναμώσεις τον εαυτό με την αγάπη. Όταν αυ- τοί οι φόβοι προβάλλουν, παραδεχτείτε τους προς στιγμή. Να ξέ- ρετε πως σας δίνεται η ευκαιρία να προχωρήσετε πέρα από το φόβο, να εξουδετερώσετε το φόβο μέσω της γνώσης πως είστε απέραντοι, απεριόριστα πλάσματα της αγάπης, πως μπορείτε να περπατάτε με ασφάλεια προς τη δική σας θειότητα. Βοήθησε αυτό, αγαπητέ μου; (Ναι, ευχαριστώ) Ε: ΕΧΩ ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΟΝΗΣΗ. ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΧΩ ΕΞΑΣΚΗΣΕΙ ΤΗΝ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΜΟΜΕΤΡΗΣΗ. ΑΥΤΟ ΠΟΥ

73

Page 74: Trofi mou to fos.V2

ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΒΑΘΗ ΤΗΣ ΔΟΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΩΜΑ - ΕΙΝΑΙ ΩΦΕΛΙΜΟ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΥΤΟ; Α: Αγαπητέ, αγαπητέ μου, οτιδήποτε κάνετε μέσα από την καρ- διά, είναι κατάλληλο και πρέπει να το κάνετε. Είστε μοναδικές μορφές ενέργειας και όταν ακολουθείτε την εσωτερική καθοδήγη- ση; αυτό σας δίνει μια άλλη γνώση. Έτσι, αν η εσωτερική σας καθοδήγηση σας ωθεί να κάνετε κάτι τέτοιο, αυτό συμβαίνει επειδή είναι κάτι που πρέπει να αγκαλιάσετε στο δικό σας ενεργειακό πεδίο, Αφού το έχετε αγκαλιάσει, μοιρα- στείτε αυτή τη γνώση με άλλους, οι οποίοι μαγνητίζονται από σας. Καταλάβετε, αγαπητά όντα του φωτός, πως η μια διαδικα- σία ταυτίζεται με την άλλη. Υπάρχει η δική σας ανάπτυξη και η ανάπτυξη του πλανητικού σας συστήματος. Εργάζεστε από κοι- νού με μια μαζική μήτρα ενέργειας. Έτσι όπως αλλάζετε τον εαυ- τό οας, αλλάζετε και άλλους.

Όπως καθοδηγείστε σ' αυτήν την έρευνα, αγαπητοί μου, οποιαδήποτε πράξη εξευγενίζει τη συχνότητα σας - που αποφέ- ρει ανώτερες συχνότητες. Ανοίγει τις πόρτες για να επιβληθεί το Φωτόσωμα πάνω στο σώμα σας.

Πολλοί από σας έχετε αποφράξεις στο ηλεκτρικό σας κύκλω- μα. Αυτές οι αποφράξεις έχουν προκληθεί εφόσον δεν επιτρέπετε, και δε νοείτε την ανάγκη για ελεύθερη ροή ενέργειας, επειδή έχετε στις προηγούμενες ζωές σας ενσαρκώσεις πόνων και βασάνων. Αν, αγαπητά όντα του φωτός, καθοδηγείστε από την εσω- τερική σας κλίση να κάνετε κάτι, πρέπει να ξέρετε πως αυτό είναι χάρισμα. Είναι κάτι που θα σας επιτρέψει να γίνετε πιο εκλεπτυ- σμένοι, πιο επανευθυγραμμισμένοι. Ωστόσο να είστε προσεκτικοί, αγαπητοί μου. Όλα πρέπει να προέρχονται από την παρώθηση του Εσωτερικού Δασκάλου. Πρέπει να είναι μια εγκάρδια γνώση, και όχι μια έμπνευση που προέρχεται μόνον από άλλους. Ε: ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΕΞΗΓΗΣΕΤΕ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΡΟΛΟ ΜΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ Σ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ; Α: Σε ποιο σημείο του χρόνου; Ίσως αυτή είναι μια πονηρή ερώτηση, αγαπητέ μου. Πρέπει να καταλάβετε πως, όταν δισεκατομμύρια

74

Page 75: Trofi mou to fos.V2

χρόνια πριν η ανθρωπότητα πήρε αυτή την ενσάρκωση σ'αυτό το επίπεδο έκφρασης, αυτό ήταν λες και ο Δημιουργός Θεός Μητέ- ρα/Πατέρας σας είχε δώσει τον παράδεισο.

Διότι αυτός ο γήινος πλανήτης,, η Μητέρα Γαία, είχε όλα όσα ρούσε να σκεφτεί η φαντασία. Οι καλύτερες οπτό όλες τις δημιουργικές εκφράσεις, που υπήρχαν σε άλλα πλανητικά συστήματα, συγκεντρώ- θηκαν εδώ σ' αυτό το επίπεδο - οι μορφές ζωής σας, τα ζώα σας, τα πτηνά σας, οι τρόποι έκφρασης της φύσης, ήταν όλες εδώ.

Οι άνθρωποι όταν ενσαρκώθηκαν και δραστηριοποιήθηκαν σ' αυτό το επίπεδο - η ιστορία είναι αρκετά περίπλοκη και όχι σχετι- κή με όσα αναλύονται εδώ - τους δόθηκε η κηδεμονία τέτοιας ομορφιάς, αναγνωρίζοντας ότι κάθε πλάσμα που βρίσκεται σ' αυ- τή την έκφραση, αποτελεί λάμψη θεϊκής ενέργειας, η οποία κινεί- ται επίσης με δυνατό ρυθμό στον ίδιο τον πυρήνα σας. Ήταν τα αδέλφια σας, οι αδελφές σας, - διαφορετικά σε μορφή, αλλά τα αδέλφια σας και οι αδελφές σας. Ίσως να μην είχαν την πολυπλο- κότητα όλων των σωμάτων που εσείς έχετε, αλλά παρόλα αυτά είχαν τη δύναμη της ζωής.

"Ηταν μια θαυμαστή περίοδος - την οποία έχετε ξεχάσει. Τα ζώα λειτουργούσαν στα αισθαντικά επίπεδα της συνδυαστικής ύπαρξης τους, επειδή ήταν τόσο ευτυχισμένα στην αγνότητα της έκφρασης τους.

Η διχόνοια στο βασίλειο των ζώων έχει προελθεί από τη διχό- νοισ του βασιλείου των ανθρώπων, το οποίο βασίλειο, έχει εκμε- ταλλευτεί, έχει δοκιμάσει, έχει κακομεταχειριστεί, έχει δολοφονήσει και έχει κατακρεουργήσει στο όνομα της επιβίωσης. Παρόλα αυτά, αν κατανοούσατε την αληθινή ουσία της ενέργειας που σας συντη- ρεί, δε θα συμμετείχατε σε τέτοιες βάρβαρες δραστηριότητες.

Δεν δικαζόμαστε, αγαπητοί μου. Οτιδήποτε έχει αναπτυχθεί σ' αυτό τυ επίπεδο, έχει υπάρξει επίσης σαν πλευρά θεϊκής τε- λειότητας. Έχετε ξεστρατίσει από τη θειότητα σας, όσον αφορά τη συνειδητή κατανόηση, αλλά μυαρείτε τώρα να αγκαλιάσετε

εκείνη τη θειότητα με εγκάρδια χαρά, που δεν έχετε νιώσει εδώ και πολύ καιρό. Όλα είναι τελειότητα.

Ο σύνδεσμος που αισθάνεστε να υπάρχει με τα υπόλοιπά πλάσματα είναι η βαθιά γνώση ότι αυτά - αν συντονιστείτε μαζί τους, αγαπητοί μου - έχουν μια πλευρά του εαυτού τους η οποία

75

Page 76: Trofi mou to fos.V2

μπορεί να αναμειχθεί στην ύπαρξη σας, έτσι ώστε να σας επιτρέ- ψει να γίνει πιο ολοκληρωμένη η έκφραση σας.

Υπάρχει αμοιβαία ανταλλαγή ενέργειας. Η τρυφερή αποδοχή σας γι αυτά τα συντροφικά πλάσματα, θεραπεύει τα ενεργειακό πλέγμα των βασάνων από προηγούμενους χρόνους, και αυτά τα πλάσματα με τη σειρά τους, μεταδίδουν μια πλευρά του συντονι- σμού τους στο ενεργειακό σας πεδίο.

Να θυμάοτε, αγαπητοί μου, όποια πράξη κι αν αποφασίσε- τε να κάνετε, αν έχετε πίστη σε αυτή την πράξη, αυτή θα σας επι- τρέψει να είστε ακόμη πιο ένδοξοι και πιο όμορφοι από όσο αντι- λαμβάνεστε ως τώρα.

Έτσι, αγαπητά Όντα του Φωτός, το μήνυμα μας είναι απλό και επαναλαμβάνεται, γιατί η έκφραση της αληθινής σας ουσίας είναι απλή όσο και όμορφη. Η ουσία του μηνύματος είναι η Αγά- πη. Είναι η ουσία της Αγάπης που δένει τη μοριακή δομή όλης της έκφρασης. Το μήνυμα είναι το Φως. Το σκοτάδι που μπορεί να αγαπηθεί από το Φως, δημιουργείται επίσης από Τον Έναν.

Όλα αγάπη και σεβασμός, αγαπητά παιδιά του φωτός. Δεί- τε τη λάμψη του θεϊκού σε όλα. Την επόμενη φορά που θα αι- σθανθείτε επίκριση ή θυμό για τα συντροφικά σας πλάσματα, με- τακινηθείτε πέρα από αυτό το πλαίσιο και ψάξτε για τη λάμψη της θεϊκής έκφρασης στα μάτια τους, και στην ψυχή τους, και στην καρδιά τους. Και όταν το καθένα καταλάβει ότι τα κοιτάτε με μάτια ανεπιφύλακτης αγάπης, θα ανταποδώσουν την αγάπη σας. Καταλάβετε ότι η ουσία της αγάπης είναι αυτή που θα προ- καλέσει αλλαγές σ' αυτό το επίπεδο, οι οποίες είναι πολύ πιο δυ- νατές από κείνες που δημιουργήθηκαν από την επίκριση σας. Αγαπάμε και σεβόμαστε το Φως του Θεού που υπάρχει σε όλους σας. Αυτός είναι ο Αρκτούρος, αγαπητοί μου.

76

Page 77: Trofi mou to fos.V2

Στο πρώτο μέρος αυτού του βιβλίου έγινε μια προσπάθεια εξήγησης του πώς ένα ον μπορεί να ζει στο φως, αναλύο-

ντας τη φύση της ενέργειας και της πράνα. Τα επόμενα κεφάλαια θα επικεντρωθούν στην πρακτική εφαρμογή αυτής της πληροφό- ρησης. Ενώ η αρχική μας έλξη γι αυτή τη ''διαδικασία" ήταν καθαρά προσωπική, εκ των υστέρων είναι ξεκάθαρο, ότι κάποιοι - συμπε- ριλαμβανομένου και του εαυτού μου - έχουν γίνει και "πειραματό- ζωα" και πρωτοπόροι σ' αυτή τη διαδικασία στο δυτικό κόσμο.

Η αντικατάσταση της τροφής με πράνα δεν είναι μια και-- νούρια πρακτική. Όλα τα όντα τρέφονταν κάποτε από τα ου- ράνια βασίλεια και μετά την "πτώση από τη Θεϊκή χάρη" αρχίσα- με να τρεφόμαστε από τα ατμοσφαιρικά βασίλεια. Μας δόθηκε η κηδεμονία του ορυκτού, φυτικού και ζωικού βασιλείου, να αγα- πάμε και να σεβόμαστε και να συνυπάρχουμε ειρηνικά με όλα. Κά- ττου στη διαδρομή, γίναμε λιγότερο εκλεπτυσμένοι, λιγότερο πολι- τισμένοι; λιγότερο ευαίσθητοι και δείξαμε λιγότερο σεβασμό.

Για μένα προσωπικά, η διαδικασία να επιτροφής στον εαυτό μας και συντήρησης για μια ακόμη φορά από τα ουράνια βασί- λεια, σημαίνει την επιστροφή στον εξευγενισμό και το σεβασμό.

Καταλαβαίνουμε τη θεϊκή τελειότητα σε όλα, και αναγνωρίζου-

Κεφάλαιο 8 Ένας Δρόμος

77

Page 78: Trofi mou to fos.V2

με πως οτιδήποτε έχει συμβεί στην εξέλιξη του ανθρώπινου είδους είναι ένα φυσικό, προκαθορισμένο μέρος του σκοπού μας, αγκαλιά- ζωουμε επίσης την ιδέα ότι πρέπει να ζούμε τη ζωή σ' αυτό το ΤΩΡΑ χρονικό σημείο που βρισκόμαστε, στο υψηλότερο δυναμικό της. Μου αρέσει επίσης η ιδέα να επιτρέπουμε σε όλες τις άλλες μορφές ζωής την ελευθερία πλήρους έκφρασης: να ζουν χωρίς το φόβο ή την απειλή άτι θα καταλήξουν τροφή κάποιου, ή ότι θα σφα- γιαστούν γι ανόητους λόγους. Συνειδητοποιώ επίσης ότι αυτός ο τρόπος σκέψης είναι προοδευτικός για την εποχή του, σε σύγκριση με τη μαζική συνείδηση των ανθρώπων αυτού του πλανήτη.

Εχω υπάρξει μάρτυρας από πρώτο χέρι, ότι η ιδέα της πρανι- κής τροφής είναι σε εμβρυϊκό στάδιο και απειλητική για το δυτικό πο- λιτισμό, διότι τείνει να ανατρέψει τις βαθύτερες πεποιθήσεις που υπερασπίζεται η μαζική συνείδηση στη Δύση σήμερα. Σ' αυτό το βι- βλίο, κυριολεκτικά προκαλούμε περιχαρακωμένες ιδέες όπως, "αν δε φας θα πεθάνεις" ή 'Υπάρχουν δυο πράγματα στη ζωή που μπορείς να είσαι σίγουρος, ότι όλοι γεννιόμαστε και όλοι πεθαίνουμε'', κλπ.

Θυμάμαι ότι σκεφτόμουν - όταν δεχόμουν ερωτήσεις από δη- μοσιογράφους στο Χονγκ Κονγκ - πως αν ήμασταν επιστήμονες σε ένα εργαστήριο, ερευνώντας και εξελίσσοντας μια θεραπεία για την παγκόσμια πείνα, χωρίς αμφιβολία θα είχαμε την υποστήριξη του παγκόσμιου τυπου, των κυβερνήσεων και των ιδιωτικών ιδρυμά- των και ακόμη περισσότερα! Κατόπιν έχοντας ανακαλύψει αυτή τη θεραπεία και δοκιμάσει με επιτυχία σε ανθρώπινα πειραματόζωα, πιθανότατα θα μας προσφέρονταν κάποιο πομπώδες βραβείο, όπως τη βραβείο Nobel, για τη συνεισφορά μας στην κοινωνία και για την επίλυση αυτού του μείζονος παγκόσμιου προβλήματος.

Ωστόσο, δεν είμαστε επιστήμονες. Είμαστε απλά άτομα που ακούμε την εσωτερική μας καθοδήγηση και εξερευνούμε την αν- θρώπινη δυνατότητα κάτω από το λάβαρο της "πνευματικότη- τας". Και πάλι η επιτυχία μας είναι αδιαφιλονίκητη.

Η έννοια και η πρακτική της πρανικής διατροφής είναι επα- ναστατική. Για να μπορέσουμε να την εφαρμόσουμε και να την ενοποιήσουμε στο σύνολο της κοινωνίας, χρειαζόμαστε άτομα που διαβούν συνειδητά το μονοπάτι κυριαρχίας του εαυτού τους.

78

Page 79: Trofi mou to fos.V2

Θα ήθελα να περιγράφω μια διαδικασία στην οποία επιλέ- γω να υποβληθώ με στόχο να συντηρηθώ με πράνα. Αυ-

τή η επιλογή είναι ιδιαίτερα προσωπική και πρέπει να γίνεται σύμφωνα μ' αυτά που προστάζει η καρδιά του κάθε ανθρώπου. Πολλοί δεν θα κάνουν αυτή την επιλογή τώρα, αλλά κάποιοι μπο- ρεί πρόθυμα να αγκαλιάζουν την ιδέα. Ανεξάρτητα με την προ- σωπική επιλογή, να ξέρετε ότι μπορούμε να συντηρηθούμε με φως και μόνο, χωρίς να παίρνουμε καμία ουσία από φαγητό. Το να πιστεύουμε και κατόπιν να βιώνουμε ότι μπορούμε να τρα- φούμε και να συντηρηθούμε με φως, είνα: μια εμπειρία συναρπα- στική η οποία φέρνει πνευματική ανάταση.

Στις αρχές του 1993 παρουσιάστηκε η ευκαιρία να υποβλη- θώ σε μια συγκεκριμένη διαδικασία ευθυγράμμισης, τις λεπτομέ- ρειες της οποίας θα μοιραστώ με σας στα επόμενα κεφάλαια. Θα πρέπει, όμως, να την πω από δύο σκοπιές. Όπως την κατανόη- σα εκείνη την περίοδο και όπως την κατανόησα εκ των υστέρων.

Εκείνη την περίοδο μόνον έξι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο εί- χαν πάρει μέρος σε μια τέτοια διαδικασία. Έτσι η διαδικασία έκα- να τα πρώτα εμβρυϊκά και πρωτοποριακά βήματα. Οι πληροφο- ρίες ή ο "τρόπος" λαμβάνονταν τηλεπαθητικά. Δεν υπήρχαν εγ-

Κεφάλαιο 9

Συντήρηση με Πράνα Μια προσωπική ιστορία

79

Page 80: Trofi mou to fos.V2

χειρίδια ή σταθμοί καθοδήγησης, μόνο μία "εσωτερική γνώση" και επιβεβαίωση του τι φαινόταν- "σωστού" στην καρδιά του καθενός που διάλεξε αυτό το μονοπάτι.

Η ιστορία αυτής της συγκεκριμένης διαδικασίας ξεκίνησε στα τέλη του 1992 στο Μπάιρον ΜπέΊ στη βόρεια Αυστραλία. Εκείνη την περίοδο ένας αριθμός από κασέτες ήχου σάρωναν τις κοινό- τητες "New Age" στην Αυστραλία. Εκείνες οι κασέτες ονομαζό- ντουσαν οι κασέτες της Ανάληψης και προέρχονταν από ένα κα- νάλι στην Αμερική ονομαζόμενο Ερικ Κλιεν. Αργότερα πληροφορή- θηκα ότι η δημιουργία και η κυκλοφορία εκείνων των κασετών ήταν ενορχηστρωμένες από τιςς Ανώτερες Δυνάμεις, με σκοπό να προκαλέσουν τη μαζική αφύπνιση των εργατών του Φωτός.

Παρόλο που έχω κάνει διαλογισμό για πάνω από 20 χρόνια διότι έκανε τη ζωή μου πιο εύκολη και πιο ευχάριστη, οι πληρο- φορίες και η ενέργεια από εκείνες τις κασέτες άγγιξαν μια χορδή βαθιά μέσα στην καρδιά μου και μου επέτρεψαν να ρίξω μια μα- τιά σε μια πολύ μεγαλύτερη εικόνα.

Πολλοί άλλοι σαν και εμένα, όταν άκουσαν αυτό το κάλεσμα της Ανάληψης το αποδέχτηκαν εγκάρδια. Κατά κάποιο τρόπο υπήρξε μια έλξη μεταξύ μας και με πολύ ενθουσιασμό περιμένα- με περισσότερες πληροφορίες. Στις αρχές του 1993 λάβαμε τα νέα ότι μια γυναίκα στο Μπάιρον Μπέι είχε αναληφθεί!

Σύντομα μετά από αυτό το γεγονός, ο σύζυγος της, ήρθε και μίλησε σε μια μικρή συγκέντρωση σχετικά με το τι είχε συμβεί. Φαίνεται ότι η γυναίκα του ήταν προικισμένη με μαντική ικανότη- τα και λάμβανε τηλεπαθητικά μηνύματα από τους Δασκάλους της Ανάληψης σχετικά με μια συγκεκριμένη διαδικασία. Αυτή η διαδικασία ανεβάζει με γρήγορο ρυθμό και σε μόνιμη βάση την παλμική συχνότητα ενός πλάσματος. Τα ενεργειακά πεδία των σωμάτων των Δασκάλων της Ανάληψης επανευθυγραμμίζονται για να επιτρέψουν την εμφάνιση του Ανώτερου εαυτού ώστε το άτομο να μπορέσει να αναληφθεί.

Όταν έμαθα γι αυτή τη "διαδικασία" την αποδέχθηκα αλλά ήμουν μάλλον αποστασιοποιημένη. θεώρησα ότι άξιζε να εξετα- στεί και, μετά από έρευνα και συναντήσεις μ' αυτούς που ήταν αναμεμειγμένοι, αποφάσισα να προχωρήσω. Εκ των υστέρων, πι- στεύω πως οι άνθρωποι που διαλέγουν να υποβληθούν σε αυτή

80

Page 81: Trofi mou to fos.V2

τη "διαδικασία" έχουν αναπτύξει διορατικότητα και να είναι ικα- νοί να ακολουθήσουν τη δική τους εσωτερική καθοδήγηση σε κά- θε στάδιο αυτής της διαδρομής. Η διαδικασία από μόνη της ήταν αρκετά απλή αλλά απαι- τούσε μια περίοδο προετοιμασίας κατά τη διάρκεια της οποίας το σύστημα τετραπλού σώματος και τα ενεργειακά πεδία καθαρίζο- νταν.

Μετά από αυτή την περίοδου, η διαδικασία ήταν α) να μην τρως ή να πίνεις τίποτα για 7 μέρες, β) να αργοπίνεις νερό ή πο- λύ αραιωμένους χυμούς και να ξεκουράζεσαι για ακόμη 7 μέρες ενώ το σώμα θεραπεύεται και προσαρμόζεται στις προηγούμενες μέρες γ) να ξεκουράζεσαι για ακόμη 7 μέρες ώστε να επιτραπεί η ένωση των ενεργειών με τον Ανώτερο εαυτό.

Ποιος ήταν ο σκοπός αυτού του "Προγράμματος 21 Ημε- ρών" και τι πραγματικά συνέβη; Η τριπλή ομάδα των 7 ημερών εί- ναι συνδεδεμένη με τις ιερείς γεωμετρίες και ένα άτομο χρειάζεται να αφιερώνει το χρόνο του ελεύθερα και χωρίς αντιπερισπα- σμούς πάντα με τη θέληση του.

Ήταν μια ιερή μύηση, την οποία έπρεπε να σεβαστούμε και να μην την αντιμετωπίσουμε επιπόλαια και βιαστικά. Σαφέστατα, δεν ήταν απλά μια διαδικασία να σταματήσουμε να τρώμε, παρόλο που αυτή η "διαδικασία" έχει επιτρέψει σε μένα και σε άλλους να συντη- ρούμαστε εξ ολοκλήρου μέσω Πράνα. Από τη στιγμή που συμπλη- ρώνουμε την Εικοσαήμερη Διαδικασία, δεν έχουμε την ανάγκη να τρώμε στερεό φαγητό γιο να επιβιώσουμε. Τώρα, συντηρούμαστε και τρεφόμαστε αποκλειστικά από τα ουράνια βαπίλεια. Αυτό είναι αδιαμφισβήτη γεγονός. Είμαστε υγιείς, με πολλή ενέργεια μέσα μας, και συνεπώς "οικονομικοί" στο να φροντίζουμε τους εαυτούς μας. Καθώς σι μήνες κυλούσαν, αισθανόμουν υπέροχα. Παρόλο που τα ενεργειακά μου επίπεδα ήταν υψηλά και είχα όλα τα ση- μάδια καλής υγείας, τα αγαπημένα μου πρόσωπα και οι συγγενείς δεν είχαν πεισθεί. Για να μετριάσω τις ανησυχίες τους, μετά από 5 μήνες συντήρησης αποκλειστικά μέσω του υγρών του φωτός και χωρίς βιταμίνες, πέρασα διάφορες εξετάσεις και όχι μόνο πή- ρα τη διάγνωση καλής υγείας αλλά βρέθηκε ότι ποτέ πριν δεν εί- χα καλύτερη υγεία. Καλά νέα για τους αγαπημένους μου και φυ- σικά ολοκληρωτική επιβεβαίωση για τον εαυτό μου.

81

Page 82: Trofi mou to fos.V2

Ένα πράγμα που θα ήθελα νσ επισημάνω είναι ότι όπως με όλους τους πρωτοπόρους, δεν υπάρχει κάποιο προηγούμενο μέ- τρο σύγκρισης για να αξιολογείται το τι συμβαίνει. Οποιαδήποτε στιγμή είχα πόνους ή άλγη, έπρεπε να βασίζομαι αποκλειστικά στην εσωτερική μου καθοδήγηση για να μάθω το τι ακριβώς συ- νέβαινε.

Δεν υπήρχε τρόπος να επισκεφτώ ένα γιατρό ή εναλλακτικά θεραπευτή και να ζητήσω συμβουλή γιατί δε θα μπορούσαν να με βοηθήσουν. Γενικά μιλώντας, η πλειοψηφία των Δυτικών γιατρών συμφωνεί ακόμη με την ιδέα ότι οι περισσότερες ασθένειες προ- καλουνται από συναισθηματική α-σθένεια και ανεπαρκείς καύσι- μες ύλες, οι οποίες αναστατώνουν τα ενεργειακά πεδία των σω- μάτων πριν τελικά αντανακλαστούν στο υλικό σώμα. Οι εναλλα- κτικοί θεραπευτές κουράρουν τους ασθενείς τους με μια πιο ολι- στική προσέγγιση και προτείνουν φρέσκια τροφή, σωστή διατρο- φική πρακτική, κλπ. δρα και στις δύο πλευρές, εξαιτίας της προη- γούμενης εκπαίδευσης ιούς και των αντιλήψεων τους σχετικά με το τι απαιτεί το σώμα για να διατηρήσει την υγεία του, η ιδέα του ανθρώπου που συντηρείται αποκλειστικά μέσω ενέργειας του φωτός μπορεί να φαίνεται "παρατραβηγμένη".

Εντόπισα ακόμη και έναν Ayurvedic θεραπευτή ο οποίος υπέ- θεσα πως θα ήταν ανοιχτός σ' αυτή την ιδέα λόγω του παρελθό- ντος του και της εκπαίδευσης του. Πάνω στη συζήτηση για τα doshas και την αποκάλυψη ότι το Pita μου ήταν 13, το Vata 14 και το Kapha 15, με υποδέχτηκε με σκεπτικισμό και μου είπε ότι μό- νο σπάνια άτομα έχουν τόσο ισορροπημένα doshas και υποδέ- χτηκε με ακόμη περισσότερο σκεπτικισμό την ιδέα ότι ένα άτομο θα μπορούσε να διατηρηθεί αποκλειστικά από Φως.

Η αμφισβήτηση που αντιμετώπισα στην ιατρική που δεν θε- ωρείται παραδοσιακή, υπήρξε μη αναμενόμενη. Παρόλο αυτά κα- τανοώ ότι οφείλεται κυρίως στην έλλειψη έκθεσης σε τέτοιου εί- δους ιδέες. Πόσους ανθρώπους που θρέφονται από το Πράνα θα μπορούσαν είτε ένας Δυτικός γατράς είτε ένας εναλλακτικός θε- ραπευτής να συναντήσουν στην καθημερινή τους εργασία;

Τελικά, για να παρακολουθώ τις σωματικές αλλαγές, ανέ- πτυξα το δικό μου σύστημα χρησιμοποιώντας κινησιολογία. Επί- σης χρησιμοποίησα αυτό το σύστημα σε συνδυασμό με τη δική

82

Page 83: Trofi mou to fos.V2

μου εσωτερική καθοδήγηση. Το κίνητρο των ανθρώπων που έχουν υποβληθεί στη διαδι-

κασία είναι τόσο μοναδικό και ποικίλο όσο και οι ίδιοι. Σε μένα φαι- νόταν σαν ένα φυσικό βήμα. Υπήρξα purist όσον αφορά τις καύ- σιμε ύλες του υλικού σώματος για πάνω από είκοσι χρόνια. Στην ηλικία των δύο απέρριψα το κρέας και μέχρι τα δεκαπέντε κυ- ριαρχούσα πάνω στις διατροφικές μου ανάγκες, νηστεύοντας για εξαγνισμό και μαθαίνοντας να ακούω τις ανάγκες του σώματος μου. Ανακάλυψα ότι το σώμα μου, μίλαγε μια συγκεκριμένη γλώσ- σα που ήταν εύκολη να μεταφραστεί. Σπούδασα υγιεινή, πηγές πρωτεϊνών και πειραματιζόμουν. Για μένα, φως και ζωντανή τρο- φή έγιναν απαραίτητα και το σώμα μου αντιδρούσε θετικά*

Δημιουργώντας, και μετά αυτο-θεραπεύοντας ένα καρκίνω- μα, διδάχτηκα την επίδραση που έχουν τα άλυτα αρνητικά συ- ναισθήματα στο υλικό σώμα. Αυτή η ανακάλυψη με ανάγκασε να εξαγνίσω όχι μόνο το υλικό σώμα αλλά και τα ενεργειακά κομμά- τια που βρίσκονται μέσα στο συναισθηματικό σώμα για να μπο- ρέσω να επανευθυγραμμίσω και να απελευθερώσω κυτταρική μνήμη. Εξαιτίας της επιλογής μου για το συγκεκριμένο τρόπο ζω- ής, ο διαλογισμός, η δίαιτα και η καθημερινή άσκηση, κράτησαν τον όγκο του καρκινώματος μικρό και την ανάπτυξη του αργή. Ωστόσο, λόγω της έντασης από άλυτα συναισθηματικά ζητήμα- τα ο όγκος υπήρχε πραγματικά και παρόλη τη γνώση που απέ- κτησα στο πως να τον εξαφανίσω, μου πήρε τέσσερις εντατικούς μήνες μέχρι να καταφέρω να τον διαλύσω και να τον καθαρίσω. Συνεπώς όταν άρχισα το "Πρόγραμμα 21 Ημερών", το σύ- στημα μου, ήταν πολύ καθαρό. Είχα τραφεί ελαφρά με σούπες και φρούτα τις προηγούμενες εβδομάδες επειδή ήθελα η εμπειρία να είναι ευχάριστη. Προηγούμενη νηστεία με είχε διδάξει ότι η απελευθέρωση των τοξινών μπορεί να προκαλέσει πονοκεφά- λους, ναυτία, ζαλάδα μυϊκούς και αρθρωτικούς πόνους, κλπ.

Αρχικά παρακινήθηκα σε αυτή τη διαδικασία από την επιθυ- μία μου για Ανάληψη, για να καταφέρω το μέγιστο των δυνατοτήτων μου. Εφόσον κατείχα αυτό το υλικό σώμα ήθελα να γίνω ένα αδιαμ- φισβήτητο σκεύος ή εργαλείο, μέσω του οποίου θα εκδηλωνόταν η Θεϊκή Θέληση. Για μένα αυτό το κίνητρο ήταν μια φυσική πρόοδος μετά από είκοσι ή και παραπάνω χρόνια τακτικού καθημερινού δια-

83

Page 84: Trofi mou to fos.V2

λογισμού και μεταφυσικής αναζήτησης. Eίχα εδραιώσει μέσω αυ- τών των πρακτικών, μια σχετικά διαυγή εσωτερική καθοδήγηση, όσον αφορά τι μου φαινόταν "σωστό" κσι η επιλογή για αυτή τη διαδικασία είχε την αίσθηση ότι ήταν κάτι "σωστό". Για μένα η οξυ- δέρκεια και η γνώση που κέρδισα έχουν αποδειχθεί εκπληκτικές.

Έτσι λόγω της προετοιμασίας στην οποία υποβλήθηκα πέ- ρασα γρήγορα τις πρώτες επτά μέρες με υψηλά επίπεδα ενέργει- ας. Ενώ ξεκουραζόμουν, με οδήγησαν και με έβαλαν σε μια ουρά- νια σταγόνα υγρού φωτός, και όταν αισθάνθηκα πεινασμένη, απλά ζήτησα αύξηση στα επίπεδα τροφοδότησης της σταγόνας αυτό γινόταν πάντα όταν το ζητούσα - και η "πείνα" πάντα δια- λύονταν. Όπως και άλλοι, έχω κρατήσει λεπτομερείς σημειώσεις για τις 3 εβδομάδες και την περίοδο που ακολούθησε. Η επιθυμία μου είναι μέσω της σύντομης δικής μου ιστορίας, να καταλαβουν και άλλοι τη δύναμη του φωτός ή της πράνα για συντήρηση, κα- θώς και την επακόλουθη ελευθερία που μπορούμε να κερδίσουμε.

Εκ των υστέρων είδα ότι το "Πρόγραμμα 2Ί Ημερών" ήταν μια διαδικασία μεγάλου εξαγνισμού (κατά τη διάρκεια των πρώτων επτά ημερών), θεραπείας και εναπευθυγράμμισης (κατά τη διάρ- κεια της δεύτερης εβδομάδας) και κατόπιν συμπλήρωσης με ανώ- τερες ενέργειες (κατά ιη διάρκεια της τρίτης εβδομάδας). Θα μπο- ρούσε να παραλληλιστεί με τον εξαγνισμό και την αποστείρωση ενός παλιού γυάλινου μπουκαλιού, που το προετοιμάζουμε για να το ξαναχρησιμοποιήσουμε και να το ξαναγεμίσουμε με κάποια άλ- λη ουσία.

Η έρευνα μου έχει δείξει ότι αυτή η διαδικασία - που επιτρέπει την κάθοδο του Ανώτερου Εαυτού μέσα στο υλικό όχημα - μπορεί να συγκριθεί με την 3η Μύηση της διαδικασίας των 7 επιπέδων μύησης.

Η εσωτερική μου καθοδήγηση και η έρευνα που έχω κάνει, προτείνουν ότι ο Ανώτερος Εαυτός και η ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Παρουσία δε θα μπορέσουν σ' αυτό το επίπεδο να εκφραστουν πλήρως μέσα από το υλικό σώμα, λόγω των διαφορετικών παλμικών συχνοτή- των του υλικού σώματος (προσωπικότητα) και έως ότου το σύ- στημα τετραπλό-σώμα - υλικό, συναισθηματικό, διανοητικό και πνευματικό - βρεθεί σε τέλεια ευθυγράμμιση,.

Το "Πρόγραμμα 21 Ημερών" επιταχύνει αυτή την επανευθυ- γράμμιση για να επιτρέψει στην ψυχή να κατοικίσει και όταν ολο-

84

Page 85: Trofi mou to fos.V2

κληρωθεί αυτό, ο Ανώτερος Εαυτός απλά συντηρεί το νέο του σπίτι μέσω ενέργειας Φωτός - από εδώ και στο εξής σταματούν οι απαιτήσεις του σώματος για στερεή διατροφική οϋσία.

Το "Πρόγραμμα 21 Ημερών" οδηγεί στην πλήρη κυριαρχία στο ανθρώπινο σώμα, και σε ένα βαθμό, κυριαρχία στο συναισθηματι- κό και στο διανοητικό σώμα, επειδή χρειάζεται και συναισθηματικό και διανοητικό σθένος για να υποβληθεί κάποιος σε μια τέτοια δια- δικασία.

Σύντομα επίσης ανακάλυψα ότι για μένα και για πολλούς ακόμα, το να τρώμε είχε συναισθηματική βάση. Μετά από ένα χρόνο βίωσα μια πολύ δυνατή συναισθηματική κρίση λόγω του ξαφνικού θανάτου ενός γονιού. Τα ενεργειακά μου επίπεδα έπε- σαν και το "εσωτερικό παιδί" ήλπιζε να βρει παρηγοριά στο φα- γητό. Έτσι υποχρεώθηκα να συνεχίσω, με ανανεωμένη σφοδρό- τητα, το ταξίδι της κυτταρικής απελευθέρωσης, του επαναπρο- γραμματισμού και της διάσπασης των παλιών κινήτρων.

Εφόσον το συναισθηματικό σώμα υπηρετεί επίσης και το διανοητικό σώμα - είμαστε κυριολεκτικά χτισμένοι να σκεφτόμα- στε προτού να αισθανόμαστε -αυτό με οδήγησε στην εντατικο- ποίηση για να μάθω τέλεια την κυριαρχία του μυαλού. Γνωρίζω πως να μπορώ να προγραμματίζω το σώμα να δια- τηρεί ένα επιθυμητό βάρος και επίσης να αλλάζει ΙΟ σχήμα του κατά βούληση. Έχω μάθει ότι το σώμα καθρεφτίζει τη συναισθη- ματική μου κατάσταση και ότι το συναισθηματικό μου σώμα ανταποκρίνεται ευθέως στις διαδικασίες της σκέψης μου.

Έχω επίσης κατανοήσει ότι το συναισθηματικό σώμα είναι όπως ένα πεισματάρικο παιδί και εφόσον έχω) αποφασίσει να κρατήσω το "σπίτι" καθαρό από εδώ και στο εξής - μέσω κυ- ριαρχίας μυαλού - αυτό δε σημαίνει ότι δεν πρέπει να καθαρίσω τη συναισθηματικές αποσκευές από παλιές διαδικασίες σκέψης που είναι κρατημένες στην κυτταρική μνήμη (ή τις ντουλάπες του κελαριού). Η εσωτερική πηγή καθαρισμού είναι επιτακτική. Μόνο τότε μπορεί το σπίτι - η Ύπαρξη μας - να είναι καθαρό και να λει- τουργεί στο μέγιστο των δυνατοτήτων του.

Αυτή η διαδικασία άνοιξε επίσης μια άλλη οδό για μένα, που εξευγένισε την παλμική μου συχνότητα στο σημείο όπου η μετά- δοση μηνυμάτων, η θεραπεία, η μαντική ικανότητα, η διθεσία και

85

Page 86: Trofi mou to fos.V2

η δημιουργία αποκλειστικά μέσω της σκέψης, φαίνονται τώρα πράξεις φυσικές και σχετικά εύκολες. Έχω μάθει να εκτιμώ και να αγαπώ όλες τις πλευρές της ύπαρξης μου, να αγαπώ και να σέ- βομαι τις επιλογές των άλλων, να επικοινωνώ ελεύθερα με διάφο- ρα Όντα του Φωτός και να συνδέομαι εύκολα με το δικό μου ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ. Η ζωή μου είναι χαρούμενη και πλήρης και γεμάτη στό- χους. Γνωρίζω πώς να δημιουργώ την πραγματικότητα που θέλω για τη ζωή και η ζωή μου είναι όπως ακριβώς τη θέλω να είναι.

Έτσι από τον Ιούνιο του 1993, ζω με τσάι και νερό, και για ευχαρίστηση δοκιμάζω "άσπρο" φαγητό - πατάτα, λόγω πλήξης και έλλειψης κυριαρχίας μυαλού - ή κανένα κομμάτι από σοκολά- τα. Ασχετα μ' αυτές τις παραχωρήσεις, γνωρίζω ότι το μοναδικό πράγμα που με τρέφει και με συντηρεί είναι το φως.

Δεν πάσχω από ανορεξία, έχω εξαιρετική υγεία και είμαι ιδι- αίτερα ενεργητική και συχνά χρειάζομαι μόνο το ένα ή τα δύο τρί- τα του ύπνου που ήμουν συνηθισμένη. Έχοντας κάνει αυτή τη με- τάβαση, βρίσκω τη στάση μου, απέναντι στο να συντηρούμαι με πράνα, ναι είναι αρκετά πρακτική. Ωστόσο σε πολλούς η ιδέα φαίνεται αδιανόητη και η πραγματικότητα μου γελοία. Δεν είναι κανένα από τα δύο.

Στις εσωτερικές μου επικοινωνίες συμβουλεύομαι ότι η διαδικα- σία μεταδόθηκε για να χρησιμοποιηθεί στην ένωση με τον Ανώτερο Εαυτό και ότι ήδη σ' αυτό το στάδιο - 3 χρόνια αργότερα, το 1996 - έχουν περάσει πολλοί με αυτή τη μύηση είτε συνειδητά είτε ασυνεί- δητα στα ουράνια βασίλεια. Εφόσον ο Ανώτερος Εαυτός είναι Φως, όλα μπορούν να συντηρηθούν μέσω του Φωτός έχοντας "περάσει αυτή την 3η μύηση". Παρόλα αυτά, πολλοί μέχρι τώρα δεν πιστεύουν ότι μπορούν να σταματήσουν απλά να τρώνε και να συντηρούνται αποκλειστικά από τη δύναμη της πρόθεσης και της προσδοκίας τους.

Πιστεύεται ότι στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, πάνω από 200 άνθρωποι έχουν υποβληθεί στο "Πρόγραμμα 21 Ημε- ρών", κάποιοι με μικρή γνώση των Όντων της Ανάληψης, άλλοι μόνο με την καθοδήγηση των "οδηγών" τους. Ασχετα από τα προσωπικά μοντέλα κατανόησης και πεποιθήσεων, η μόνη "πί- στη" που χρειάζεται είναι ότι σαν πλάσματα του φωτός μπορού- με να συντηρηθούμε από το φως. Αυτό σημαίνει απλά την κυ- ριαρχία του "πνεύματος πάνω στην ύλη".

86

Page 87: Trofi mou to fos.V2

Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Aυτό το κεφάλαιο ασχολείται με τις πιο κοινές ερωτήσεις που μου έχουν γίνει από τότε που υποβλήθηκα στη διαδικασία. Επίσης σε αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνεται και μια συνέντευξη με το Bangkok Metro Magazine (Ιανουάριος 1997) που επικεντρώθηκε σε πρόσθετες ερωτήσεις που προηγουμένως δεν καλυπτονταν.

Ε: ΤΙ ΣΑΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΣΑΗΜΕΡΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ; Α: (Αυτό καλύπτεται με λεπτομέρειες στα προηγούμενα κεφάλαιο)

Εκ των υστέρων, η διαδικασία αποτέλεσε το επόμενο φυσικό βή- μα για μένα από μια εκλεπτυσμένη διαιτητική άποψη, και ήταν μέρος της φυσικής πνευματικής μου επανάστασης. Όταν άκουσα γι αυτή τη διαδικασία και την επακόλουθη σύνδεση με τους Δα- σκάλους της Ανάληψης, με το να την εφαρμόσω, απλά επίσπευ- σα το χρόνο αυτού του ταξιδιού.

Ε: ΕΙΧΑΤΕ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΠΡΟΤΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΤΕ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Π.Χ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ,ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ, ΑΠΟ ΦΙΛΟΥΣ;

Α: Η πρώτη πρόκληση που είχα βρισκόταν στο ίδιο μου το εγώ.

87

Κεφάλαιο 10

Page 88: Trofi mou to fos.V2

Θυμάμαι πως ήμουν σίγουρη ότι επρόκειτο να αναληφθώ και η άμεση αντίδραση στο διαλογισμό μου αφού μου δόθηκε η ημερο- μηνία να ξεκινήσω τη διαδικασία, ήταν "Γιατί εμένα;", "Τι με κάνει τόσο ξεχωριστή;" και "Δε θα μπορέσω με κανένα τρόπο να ανα- ληφθώ, δεν αξίζω τέτοια τιμή". Ήταν ένα λαμπρό μάθημα στην ψεύτικη ταπεινοφροσύνη.

Τηλεπαθητικά πληροφορήθηκα ότι χάνουμε αρκετές ευκαι- ρίες στη ζωή λόγω αυτού που οι Δάσκαλοι της Ανάληψης αποκα- λούν "ψεύτικη ταπεινοφροσύνη". Ότι ο εγωισμός μας και το κα- τώτερο μυαλό μας έχουν πάρει τον έλεγχο στη ζωή μας για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε η ιδέα της παραχώρησης στο Θε- ϊκό Εαυτό μας και η βουτιά μέσα στο Όλο μπορεί να είναι αρκετά τρομακτική, και έτσι συχνά κρατάμε τους εαυτούς μας σε περιο- ρισμό λέγοντας τους ότι δεν είμαστε αρκετά άξιοι για να αξιποιή- σουμε τέτοιες ευκαιρίες.

Κατά δεύτερον, εφόσον ήμουν μόνη ως γονιός, η κύρια ανη- συχία μου ήταν να μπορέσω να πάρω άδεια ένα μήνα από τη δου- λειά και τι να κάνω με τις έφηβες κόρες μου. Αισθανόμουν ότι ήθε- λα να βρεθώ σε ένα περιβάλλον απόλυτης ηρεμίας για την Εικο- σαήμερη διαδικασία. Εναπόθεσα και τις δύο ανησυχίες μου στις "ανώτερες δυνάμεις", εμπιστεύθηκα και ανακάλυψα ότι και τα δύο τακτοποιήθηκαν με τρόπο μαγικό.

Ε: ΠΏΣ ΣΥΝΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ; Α: Η πεποίθηση ότι πρέπει να χάσουμε βάρος και/ή να πεθάνου- με αν δεν τρώμε, είναι απλά αυτό - μια πεποίθηση. Η κοινωνία μας λέει ότι χρειαζόμαστε μια ισορροπημένη διατροφή, βιταμίνες κλπ. για να είμαστε υγιείς και για το μεγαλύτερο μέρος του πλη- θυσμού αυτό είναι αλήθεια, λόγω του συστήματος πεποιθήσεων μας. Η συντήρηση μέσω του Πράνα έχει να κάνει κυρίως με το πνευματικό μας ταξίδι και την πνευματική μας αφύπνιση.

Το υλικό σώμα είναι ο υπηρέτης του διανοητικού σώματος, το οποίο, με τη σειρά του, υπηρετεί το πνευματικό σώμα. Με το να αλλάξουμε τις πεποιθήσεις μας και τον τρόπο σκέψης μας, ση- μαίνει απλά ότι μπορούμε να προγραμματίσουμε τους εαυτούς μας να διατηρήσουν ένα επιθυμητό βάρος και τελικά αυτό πραγ- ματοποιείται.

88

Page 89: Trofi mou to fos.V2

Στην Ινδία σήμερα υπάρχουν οι Yogis που έχουν τέτοια κυ- ριαρχία μυαλού πάνω στη μοριακή δομή τους, που μπορούν να ταφούν ζωντανοί για εβδομάδες, ή να πιουν δηλητήριο χωρίς αρ- νητικές σωματικές επιδράσεις.

Επίσης, εγώ προσωπικά αποφάσισα ότι δείχνοντας ανορε- κτική δε θα ήταν καλή διαφήμιση γι αυτή τη διαδικασία και έτσι, προγραμμάτισα το σώμα μου να φτάσει και να σταθεροποιηθεί σε κάποιο συγκεκριμένο βάρος. Διατήρησα ένα βάρος 47 με 48 κι- λά από εκείνη τη στιγμή, άσχετα με το πόσα υγρά έπινα ή πόσες μπουκιές γεύσης δοκίμαζα κατά καιρούς.

Υποσημείωση Μάρτιος 1996: Έτσι όπως ακούω ακόμα ανθρώπους που χάνουν πολλά κι-

λά βάρους, πρέπει να τονίζω ότι αυτό οφείλεται συνήθως σε ένα υποβόσκων μοτίβο πεποίθησης, ότι αν ένας δεν φάει ή δεν πιει για 7 μέρες και μετά πιει μόνο νερό, αυτός θα πεθάνει. Αυτή δεν είναι μια έγκυρη πεποίθηση και αν την επαναπρογραμματίσουμε, τότε το άτομο δεν χρειάζεται καθόλου να χάσει βάρος. Η προ- σπάθεια που κάνει κάποιος για να αυξήσει το βάρος του μετά τη διαδικασία, είναι πιο δύσκολη από την προσπάθεια για να επα- ναπρογραμματίσει τις αρχικές του πεποιθήσεις ώστε να μειώσει το βάρος του και παρόλα αυτά να μην μπορεί να το μειώσει!

Ο πιο απλός τρόπος για να το πετύχει είναι να ζητήσει το σώμα να πετύχει το βάρος που θέλει με την ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Παρουσία.

(Έχω επίσης γίνει μάρτυρας ατόμων οι οποίοι υποβλήθηκαν σ' αυτή τη διαδικασία για να ελέγξουν προβλήματα βάρους, χρη- σιμοποιώντας τη ως ένα "διαιτητικό εργαλείο" και οι οποίοι δεν έχασαν καθόλου βάρος! Ακεραιότητα, συνειδητοποίηση και ειλι- κρίνεια είναι τα κύρια εργαλεία σ' αυτή τη διαδικασία.)

Ε: ΣΕ ΤΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΑΣ ΕΠΙΠΕΔΑ, ΑΙΣΘΑΝΕΣΤΕ ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΗ; Α: Τα επίπεδα ενέργειας μου είναι συνεχώς αρκετά υψηλότερα από όσα έχω βιώσει ποτέ. Υπάρχουν στιγμές που αισθάνομαι κά- πως λιγότερο ενεργητική και όταν συγχρονίζομαι με την εσωτερι- κή μου καθοδήγηση συνήθως με συμβουλεύουν ότι αυτό συμβαί- νει κυρίως λόγω της επανευθυγράμμισης ενός από τα εσωτερικά

89

Page 90: Trofi mou to fos.V2

μου σώματα, συνήθως του συναισθηματικού.

Ε: ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΑΡΚΕΤΟ ΥΠΝΟ; Α: Κοιμάμαι 4 με 6 ώρες τη νύχτα ενώ πριν κοιμόμουν 8 με 10. Τρε- λαίνομαι να πηγαίνω στο κρεβάτι και να κοιμάμαι επειδή χρησι- μοποιώ αυτό το χρόνο για εκπαίδευση και εργασία σε άλλα βασί- λεια και διαστάσεις. Ενώ πιστεύω ότι σ' αυτό το σημείο που βρί- σκομαι θα μπορούσα να μειώσω ακόμη περισσότερο τις ώρες ύπνου, δεν επιλέγω να το εφαρμόσω.

Υποσημείωση Νοέμβριος 1996: Αυτή τη χρονιά έμαθα να ζω επίσης χωρίς ύπνο για μεγάλα

χρονικά διαστήματα χωρίς επιζήμιες επιδράσεις στο σώμα. Και πάλι, αυτό μου έχει δώσει ένα άλλο επίπεδο ελευθερίας και είναι ιδιαίτερα δυναμωτικό τα ανθρώπινα όντα να έχουν ελευθερία επι- λογής σχετικά με τις διατροφικές τους συνήθειες και τις συνήθει- ες του ύπνου. Ενώ στο Δυτικό πολιτισμό πάντα χαιρόμασταν την ελευθερία επιλογής του τι, πότε ή πόσο να φάμε και το ίδιο για τον ύπνο, αυτό το νέο πρότυπο σχετίζεται με την πλήρη κυριαρ- χία μας στο υλικό οχήμα, ώστε αυτό να κάνει ότι θέλουμε εμείς - χωρίς να είμαστε υποταγμένοι στις ανάγκες του.

Όσο περνάει ο καιρός, βρίσκω ότι τα επίπεδα ενέργειας μου να είναι συνεχώς υψηλά και ότι η έλλειψη ενέργειας είναι ιδιαίτε- ρα σπάνια. Μπορώ να εργάζομαι και να εκπληρώνω τις υποχρε- ώσεις μου συνεχόμενα, για πάνω από 20 ώρες τη μέρα προτού αι- σθανθώ την επιθυμία για ύπνο. Ένα πράγμα που έχω παρατηρή- σει, είναι ότι η ικανότητα μου να μένω χωρίς ύπνο, εξαρτάται από τον "τύπο ενέργειας" με τον οποίο συγχρονίζομαι κάθε φορά. Αν "εργάζομαι" και συνειδητά συνδεθώ μ' αυτό που αποκαλώ πίνα- κα κοσμικού κυκλώματος, τότε είμαι τόσο ενεργητική ώστε δεν αι- σθάνομαι καμία φυσική ανάγκη για ύπνο.

Ε: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΟΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΜΗΝΟΡΡΟΙΑ; Α: Μετά από 2 χρόνια μεταξύ Αύγουστου 95 και Ιανουαρίου 96 που ουσιαστικά γευόμουν μόνο νερό, τσάι και λίγη αραιωμένη σούπα όταν έπαιρνα μέρος στα κοινά, πειραματιζόμουν με τη γεύση περισσότερο. Ήξερα πως οτιδήποτε "τσιμπούσα" δεν είχε

90

Page 91: Trofi mou to fos.V2

μακροπρόθεσμη επιρροή επειδή συχνά ήταν ένα μπισκότο σοκο- λάτας ή κάτι γευστικό το οποίο δεν θα έτρωγα στο παρελθόν λό- γω "έλλειψης θρεπτικής" αξίας! Εκείνη την περίοδο η αφόδευση ήταν εβδομαδιαία.

Όταν έπινα το πολύ 3 ποτήρια υγρά κάθε μέρα, έπιανα τον εαυτό μου να αφοδεύει περίπου κάθε 3 εβδομάδες υγρά και αυτό που αποκαλώ "περιττώματα κουνελιού" - το οποίο για μένα ήταν ενοχλητικό. Με συμβούλεψαν τηλεπαθητικά, ότι εφόσον ζούσα σε πόλη, παράγοντες μόλυνσης και νεκρά κύτταρα θα επέτρεπαν να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Αργότερα ανακάλυψα ότι πίνο- ντας λίγο χυμό δαμάσκηνου μία φορά την εβδομάδα, έκανε αυτή τη μικρή αφόδευση λιγότερο ενοχλητική.

Σχετικά με την εμμηνόρροια, εφόσον έχω ολοκληρώσει την τεκνοποιία, σκέφτηκα ότι θα ήταν βολικό να προγραμματίσω το σώμα μου να σταματήσει την αιμορραγία. Όταν αυτό δε λειτούρ- γησε, ζήτησα από τα Όντα για καθοδήγηση και μου είπαν ότι η συνηθισμένη εμμηνόρροια ήταν ένα "παραδοσιακά" αποδεκτό ση- μάδι υγιούς σώματος και ότι θα ήταν σημαντικό να συνεχίσω να επιδεικνύω σημάδια καλής υγείας.

Ε: ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ; Α: Όχι. Ένα από τα πρώτα πράγματα που συνειδητοποίησα ήταν ότι έπρεπε να ξεχάσω πως θα μπορούσα να τραφώ με άλ- λα πράγματα εκτός του Φωτός. Εφόσον σκόπευα να αλλάξω τον τρόπο σκέψης μου και να εμπιστευτώ ολοκληρωτικά ότι μόνο το Φως μπορούσε να με συντηρήσει, τότε δε θα μπορούσα να πάρω βιταμίνες εφόσον δε θα υπήρχε ανάγκη. Αυτό ήταν κάτι δύσκολο για μένα, επειδή όντας χορτοφάγος για παραπάνω από 20 χρό- νια, έπαιρνα πάντα βιταμίνες, κυρίως spirulina και Β12. Αν εμπι- στεύεσαι το Φως για να συντηρείς και να αναπλάθεις το σώμα, αυτό και θα γίνει.

Ε: ΤΙ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΧΕΤΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ; Α: Το στομάχι έχει μικρύνει, ο ρυθμός του μεταβολισμού έχει επι- βραδυνθεί, και μέχρι που άρχισα να "τσιμπώ" τροφή, ποτέ δεν αι- σθάνθηκα πεινασμένη (Ήταν παράξενο να αισθάνομαι την αίσθη- ση της πείνας ξανά έτσι όπως το στομάχι τραβούσε λίγο). Αισθά-

91

Page 92: Trofi mou to fos.V2

νομαι πολύ "ελαφριά", πιο διευρυμένη, πιο πολυδιάστατη κατά κάποιο τρόπο. Μερικές φορές - όταν περπατάω - έχω νιώσει ότι ο μόνος λόγος που είμαι από ύλη, είναι από τα αποτυπώματα των βημάτων και από τη σκιά μου. Μερικά από τα παραπάνω συναισθήματα μπορεί να οφείλονται στις εισροές ενέργειας του πλανήτη που επίσης επηρεάζουν πολλούς.

Επίσης όταν λουζόμουν και χτενιζόμουν έχανα λίγες παρα- πάνω τρίχες, κάτι που και άλλοι έχουν αναφέρει. Αυτό είναι προ- σωρινό και επανέρχεται στο "φυσιολογικό" περίπου σε ένα μήνα.

Ε: ΠΟΙΟ ΗΤΑΝ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΑΣ Σ' ΑΥΓΗ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ; Α: Θα μπορούσα να πω ότι η δοκιμασία εμένα μου φάνηκε πλη- κτική. Ήταν σχετικά εύκολο να επιβληθώ στο υλικό σώμα, λόγω του παρελθόντος μου. Λόγω της Ευρωπαϊκής μου ανατροφής και της κοινωνικής έμφασης που δίνεται στο φαγητό και στο μοίρα- σμα, το να ασχοληθώ με τη συναισθηματική προσήλωση στο φα- γητό υπήρξε λιγότερο εύκολο. Κάποιος χρειάζεται μόνο να δει τι και πότε τρώνε οι άνθρωποι, για να καταλάβει ότι το 90% της κα- τανάλωσης φαγητού είναι βασισμένο σε συναισθηματικούς λό- γους. Ακόμη και τα επίσημα γεύματα γίνονται κυρίως για φυσι- κούς και συναισθηματικούς λόγους.

Η κυριαρχία στο διανοητικό σώμα υπήρξε η πιο δύσκολη για μένα. Όπως με κάθε παρατεταμένη "νηστεία", οι αισθήσεις γίνο- νται πάρα πολύ ευαίσθητες, η αίσθηση της οσμής, της αφής, της ακοής, όρασης και γεύσης. Όλες ικανοποιούνται σε φυσιολογικό βαθμό στη ζωή, όταν όμως κάποιος παύει να τρώει ή να γεύεται, η αίσθηση της γεύσης παραβλέπεται.

Άλλοι σ' αυτή τη διαδρομή, έχουν αναμίξει όλων των ειδών τα γευστικά ποτά για να ικανοποιήσουν την επιθυμία τους για γεύ- ση. Επειδή κατανάλωνα κυρίως νερό και τσάι γιατί ήθελα να ξε- περάσω τη συνήθεια του φαγητού, η πλήξη λόγω έλλειψης γεύ- σης έγινε πιο σοβαρό θέμα για μένα. Πιστεύω ότι ο επιτυχής προ- γραμματισμός για να προχωρήσω πέρα από τη συνείδηση του φαγητού, θα μου επιτρέπει επίσης να προχωρήσω πέρα από την πλήξη που δημιουργείται λόγω της έλλειψης γεύσης. Αρκετό ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόσφατη μετακόμιση

92

Page 93: Trofi mou to fos.V2

μου που μου πρόσβαση σε μία πισίνα. Έχω ανακαλύψει πως όταν χρειάζομαι ένα "διάλειμμα" από τη δουλειά, συνηθίζω να κο- λυμπώ παρά να θέλω ένα διάλειμμα με "τσάι" και έτσι ο παράγο- ντας πλήξη έχει μειωθεί. Ποτέ δεν κατάλαβα πόσο βαθιά ριζωμέ- νη είναι η συνήθεια του διαλείμματος για "τσάι" στην κοινωνία - πρωινό τσάι, μεσημεριανό, απογευματινό τσάι, βραδινό, ένα κο- λατσιό πριν το κρεβάτι. Όλα αυτά είναι συνήθειες και φανταστι- κές ανάγκες που κανένας ποτέ δεν αμφισβητεί, μέχρι να υποβλη- θεί σε κάτι τέτοιο όπως αυτή η διαδικασία!

Από τότε έχω ανακαλύψει ότι η Ayurvedic παράδοση προ- σφέρει μια καταπληκτική ποικιλία από βότανα και μπαχαρικά για να ικανοποιεί πλήρως όλες τις γευστικές μας απαιτήσεις. Αυτή η θετική επιστήμη της θεραπείας συνδέεται επίσης με τους γευστι- κούς μας θύλακες και τα γευστικά μας όργανα. Ελπίζω να μπορέ- σω να ερευνήσω περισσότερο αυτή τη σύνδεση και την κατάστα- ση της "πλήξης" ή της επιθυμίας για γεύση, την οποία φαίνεται ότι, σε κάποιο σημείο αυτού του ταξιδιού, βιώνουν όλοι όσοι υπο- βάλλονται σε αυτή τη διαδικασία.

Μία άλλη πρόκληση για πολλούς είναι ότι αισθάνονται απο- μονωμένοι, εφόσον μεγάλο μέρος της κοινωνικής συναναστροφής σχετίζεται με το φαγητό. Η κοινωνική αντίδραση καλύπτεται με περισσότερη λεπτομέρεια στο τέλος αυτού του βιβλίου, επειδή από μόνη της είναι ένα τεράστιο θέμα για πολλούς που υποβάλ- λονται σ' αυτή τη διαδικασία.

Ε: ΠΟΙΑ ΑΛΛΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΣ; Α: Η διαδικασία της χώνεψης χρησιμοποιεί ενέργεια, και όταν αυ- τή η ενέργεια δεν απαιτείται πλέον, μπορεί να διοχετευθεί σε άλ- λους σκοπούς. Για μένα, φαινόταν ότι αύξανε ή επιτάχυνε τις τη- λεπαθητικές μου ικανότητες, λόγω του ότι ξεκίνησα τη διαδικασία της "εκπομπής" μέσα σε ένα μήνα από τη στιγμή που υποβλήθη- κα στο "Πρόγραμμα 21 Ημερών". Επειδή τώρα εργάζομαι πολύ στενά και συνειδητά με τους Δασκάλους της Ανάληψης, είναι αδύ- νατο να ξεχωρίσω τι ευθύνεται για τη μαγεία που βιώνω καθημε- ρινά στη ζωή μου.

Διαλογισμός, δυνατή εσωτερική καθοδήγηση, εστίαση στη δι-

93

Page 94: Trofi mou to fos.V2

κή μου ανάπτυξη και υπηρεσία που προσφέρω, ζωή μέσω του φωτός, όλα είναι συνυφασμένα. Ίσως η διαδικασία και όσα έχω μάθει σχετικά με την επιβολή του μυαλού πάνω στην ύλη, ευθύ- νονται που έχει ανοίξει διάπλατα η πύλη στην ιδέα της σωματι- κής αθανασίας και έχω παρακινηθεί να την αποδεχτώ. Η έννοια της ανάληψης δεν απαιτεί από μας να υποβληθούμε σε μία διαδι- κασία σαν αυτή, απλά στο "Πρόγραμμα 21 Ημερών" αποτελεί ένα υποπροϊόν διαθέσιμο στον οποιοδήποτε το επιθυμεί. Τα πλεονε- κτήματα της σύνδεσης με τους Δασκάλους της Ανάληψης και με τη δική μας υπέροχη ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Παρουσία, είναι ανυπολόγιστα.

Εκ των υστέρων, στο "Πρόγραμμα 21 Ημερών" είναι απλά ένας τρόπος να γνωρίσουμε τέλεια τα τέσσερα κατώτερα σώμα- τα. Παρόλο που αυτό καταφαίνεται ιδιαίτερα στο υλικό σώμα, στην πραγματικότητα ξεκινάμε εντατική εργασία και στο συναι- σθηματικό και στο διανοητικό σώμα, ενώ καθοδηγούμαστε από την εσωτερική πνευματική μας ύπαρξη σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Άσχετα με το πως επιλέγουμε να αποκτήσουμε αυτή τη γνώ- ση, όλα τα πλάσματα σ' αυτό το επίπεδο, σ' αυτή τη χρονική στιγμή, πρέπει να γνωρίσουν τέλεια τους εαυτούς τους και να ευ- θυγραμμίσουν τα σώματα τους. Πιστεύω ακράδαντα, πως δεν εί- ναι πια θέμα επιλογής, εφόσον ο πλανήτης βρίσκεται σε μία πο- ρεία προορισμένη για εξέλιξη που καθοδηγείται από το Θεϊκό Σχέδιο. Όσο πιο σύντομα ευθυγραμμίσουμε την ελεύθερη βούλη- ση μας με τη Θεϊκή Βούληση, τόσο πιο γρήγορα θα ανακαλυψου- με αυτό που αναζητάμε.

94

Page 95: Trofi mou to fos.V2

Ένα από τα περισσότερο «λεπτά», κι όμως κοινά ερωτήμα- τα που μου υποβάλλονται στα ταξίδια μου, είναι σχετικά με τη σεξουαλικότητα και την πνευματικότητα. Οι άνθρωποι θέ- λουν να μάθουν πως κάποιος που ζει αποκλειστικά στο Φως, σχε- τίζεται με ένα τέτοιο ζήτημα και αν οι δυνάμεις της σεξουαλικό- τητας είναι συμβατές με τις ανώτερα εξευγενισμένες συχνότητες της Θεϊκής Φώτισης. Αυτό αποτελεί για πολλούς ζήτημα έντονης ανησυχίας και δικαιωματικά αξίζει ένα δικό του κεφάλαιο.

Εγώ προσωπικά, ανακάλυψα τον εαυτό μου να κινείται σε ένα εντελώς διαφορετικό μήκος κύματος ή συχνότητα ενέργειας μετά την 21η μέρα. Αρκετά χρόνια διαλογισμού είχαν καλλιεργήσει σε μεγάλο βαθμό την ευαισθησία μου στις δυνάμεις. Αυτή η ευαι- σθησία αυξήθηκε δραματικά μετά τη διαδικασία. Ξαφνικά μπο- ρούσα να δω την ενέργεια των ανθρώπων. Ο θυμός για παρά- δειγμα, εμφανιζόταν σαν κόκκινα βέλη ή ξίφη που απορρέανε από τα ενεργειακά τους πεδία. Τότε ήταν που άρχισα να εξετά- ζω το προσωπικό ζήτημα της αγαμίας πιο επισταμένα.

Η αγαμία είναι προσωπικό ζήτημα. Ύστερα από την εναρμό- νιση μου και μελετώντας περαιτέρω, συνάντησα τυχαία τις μεθό- δους του Ταοϊσμού που αναλύονται από τον Mantak Chia στα βι-

95

Κεφάλαιο 11

Πνευματικότητα και Σεξουαλικότητα

Page 96: Trofi mou to fos.V2

είται για να κατασκευαστεί η σεξουαλική ενέργεια, η οποία αποθη- κεύεται σωματικά στο σπέρμα των αρσενικών. Μια μόνο εκσπερ- μάτωση περιέχει από 200 μέχρι 500 εκατομμύρια σπερματοζωά- ρια, που το καθένα από αυτά αποτελεί ένα πιθανό ανθρώπινο ον.

Εκροή σπέρματος σημαίνει ότι το σώμα πρέπει να παράγει περισσότερα, και η πρώτη ύλη παίρνεται από το αίμα, το οποίο με τη σειρά του παίρνει πολύτιμα στοιχεία από κάθε όργανο του σώματος, συμπεριλαμβανομένου και του εγκεφάλου. Στο μέσο όρο ζωής ενός αρσενικού, 5,000 εκσπερματώσεις έχουν σαν συ- νέπεια 15 λίτρα σπέρματος. Με 200 έως 500 εκατομμύρια σπερ- ματοζωάρια σε κάθε εκσπερμάτωση, υπάρχουν αρκετά σπερμα- τοζωάρια για τον άνδρα στη ζωή του, ώστε να παράγει 200 φο- ρές τον τωρινό πληθυσμό στη Γη. Αυτό είναι ένα τεράστιο απόθε- μα ενέργειας μόνο και μόνο για να το χρησιμοποιεί στην τεκνο- ποίηση λίγων παιδιών σε ολόκληρη τη ζωή του.

Είναι δυνατό για έναν άνδρα να έχει οργασμό, με λίγη ή και καθόλου εκσπερμάτωση, όπως αποδεικνύεται απο τους δασκά- λους του Ταοϊσμού, και έτσι να μην αρνείται καμία από τις απο- λαύσεις της σωματικής σχέσης, και επιπλέον να συγκρατεί τη σε- ξουαλική ενέργεια που εμπλέκεται.

Το να κάνεις έρωτα βοηθά στην αποκατάσταση ανισορρο- πιών της σωματικής χημείας. Η διέγερση των σεξουαλικών ορμο- νών διεγείρει επίσης τις ορμόνες που εκκρίνονται από άλλους ση- μαντικούς αδένες.

Η πρακτική για τη συντήρηση και τη μετάλλαξη της αρσενι- κής σεξουαλικής ενέργειας, βοηθά στην εσωτερική ισορροπία του ανθρώπινου ενεργειακού συστήματος. Οι ανδρικές ορμόνες, όταν δεν εκσπερματώνονται, μπαίνουν μέσα στη ροή του αίματος και μεταφέρονται σε κάθε μέρος του σώματος.

Έτσι τα πλεονεκτήματα από τη συντήρηση της σεξουαλικής ενέργειας είναι ουσιαστικά. Η πρώτη προϋπόθεση για την εφαρ- μογή της, είναι να καταλάβουν οι άνδρες τα πλεονεκτήματα που προσφέρονται, χωρίς την απώλεια των χαδιών ή της απόλαυσης. Στην πραγματικότητα, συμβαίνει το αντίστροφο και σε πιο έντο- νο βαθμό, αλλά για πολλούς άνδρες αυτό απαιτεί μια αλλαγή στον τρόπο σκέψης όσον αφορά του τι σημαίνει να κάνεις έρωτα.

Για να καταλάβουμε πως θα συμβάλουμε σε μια διαφωτισμέ-

98

Page 97: Trofi mou to fos.V2

νη κατάσταση συνείδησης χρησιμοποιώντας τη σεξουαλική ενέρ- γεια, είναι απαραίτητη η κατανόηση των λεπτών μονοπατιών ενέργειας του σώματος. Ενόσω κάνουμε έρωτα, και συγκεκριμένα στο σημείο του ανδρικού οργασμού, μια ροή ουράνιας ενέργειας, φυσιολογικά μόνο ένα μικρό μέρος της απο τη συνολική που ανα- λίσκεται από τη στιγμή που η πλειοψηφία συνήθως εκσπερματώ- νεται, ταξιδεύει, από τη βάση της σπονδυλικής στήλης, προς το κεντρικό νευρικό σύστημα κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης και καταλήγει στο κεφάλι. Αυτό γίνεται αντιληπτό στους προφήτες, οι οποίοι διαθέτουν ουράνιες αντλίες που είναι τοποθετημένες στο κατώτερο μέρος της πλάτης και στο πίσω μέρος του λαιμού. Αυ- τές οι ουράνιες αντλίες θα πρέπει να είναι ορατές όταν κάνουμε έρωτα, ώστε να κάνει τον έλεγχο τους πιο αποτελεσματικό.

Η τεχνική του Ταοϊσμού για την δρομολόγηση της σεξουαλικής ενέργειας αποκαλείται παραδοσιακά το "μεγάλο τράβηγμα". Όπως συνεπάγεται από την ονομασία, η διαδικασία σχετίζεται με την επι- στροφή της απορρέουσας σεξουαλικής ενέργειας και την επανακα- θοδήγηση της από τη σπονδυλική στήλη στο κεφάλι. Αυτή είναι η πρωταρχική ταντρική διαδικασία. Το σπέρμα μπορεί να συγκροτη- θεί, αυτό σημαίνει ότι η εκροή του κατά τη διάρκεια του οργασμού μπορεί να ελεγχθεί, επειδή οι μύες που εμπλέκονται στη συγκράτη- ση είναι οι ίδιοι μ' αυτούς που χρησιμοποιούνται όταν ένας άνδρας σταματά να ουρεί στη μέση της ροής. Αυτή η άσκηση να σταματά και να ξεκινά τη ροή όταν ουρεί, είναι μια απλή και αποτελεσματική μέθοδος προσδιορισμού και απόκτησης του αναγκαίοι) έλεγχου στους σωματικούς μύες και προτείνεται ανεπιφύλακτα.

Μόνο η εξάσκηση θα αναπτύξει την ικανότητα του άνδρα για κατακράτηση. Η αύξηση στη σεξουαλική ικανότητα που ακολου- θεί θα είναι ιδιαίτερα αξιόλογη και οι γυναίκες θα πρέπει να προ- ειδοποιηθούν ότι , εν καιρώ, θα σχετίζονται με μια σεξουαλική γεννήτρια με μεγάλο λίμπιντο, αξιοσημείωτη ικανότητα, και προ- οδευτικά αναπτυσσόμενη φινέτσα και ευαισθησία.

Ένα επιπλέον ραφινάρισμα της ενέργειας που επανακαθο- δηγείται είναι, ότι ο άνδρας τραβάει την ενέργεια στον εγκέφαλο του και ολοκληρώνει το κύκλωμα ακουμπώντας την άκρη της γλώσσας του στην οροφή της στοματικής κοιλότητας, επιτρέπο- ντας έτσι στην ενέργεια να περάσει κάτω από το μπροστινό μέ-

99

Page 98: Trofi mou to fos.V2

ρος του σώματος, πίσω στο root chakra και πάλι πάνω στην πλά- τη του, με κυκλικό τρόπο. Μια παρόμοια επαναδρομολόγηση της σεξουαλικής ενέργειας μπορεί να εφαρμοστεί και από τις γυναί- κες. Επιπλέον, μπορεί να επαναδρομολογηθεί σε κύκλο πάνω από την πλάτη και κατόπιν κάτω στο μπροστινό μέρος του σώματος του συντρόφου σας, κατόπιν πάνω από την πλάτη σας και γύρω από το σώμα σας, δημιουργώντας ένα μοτίβο από οκτώ φιγού- ρες, παράγοντας μια εκπληκτική εμπειρία που δημιουργείται απο τα μοτίβα ενέργειας που μοιράζεστε.

Συνεπώς, ο άνδρας της Νέας Εποχής, μπορεί λογικά να απο- βλέπει ότι σεξουαλικά θα γίνει ένας μοντέρνος Ταοϊστής δάσκαλος. Η ποιότητα της προσοχής και της συγκέντρωσης που εφαρμόζετε θα προσδιορίσει το βαθμό της επιτυχίας σας. Το να είστε τυχεροί στα λεφτά είναι μια άλλη ιστορία, αλλά αν δεχτείτε την εκλεπτυ- σμένη κατακράτηση και επαναδρομολόγηση της σεξουαλικής ενέρ- γειας, τότε το να είστε τυχεροί στην αγάπη είναι δουλειά για εσάς".

Γυναικεία Σεξουαλική Ικανότητα

Jasmuheen

"Σε συνέχεια της ανδρικής εμπειρίας είναι η γυναικεία. Η δια- φορά στις τεχνικές είναι πρώτιστα ανατομική και κατά δεύτερον περιλαμβάνει εκλεπτυσμένη εναρμόνιση. Αρχικά, η σεξουαλική ενέργεια πρέπει να συγκεντρώνεται από τα γυναικεία όργανα αναπαραγωγής όπου είναι αποθηκευμένη, και από τα βασικά και δευτερεύοντα chakras. Ύστερα η ενέργεια πρέπει να διοχετεύεται προς τα πάνω, μέσω των σπονδυλικών αντλιών για να ολοκλη- ρωθεί το κύκλωμα - όπως περιγράφεται προηγουμένως. Αυτό ονομάζεται "μικροκοσμική τροχιά". Δεύτερον, μόλις η ενέργεια με- ταφέρεται στον εγκέφαλο, και τα κυκλώματα της γλώσσας και του ουρανίσκου συνδέονται, η heart chakra πρέπει να ανοίξει και η ενέργεια της αδιαμφισβήτητης αγάπης να συγχωνευτεί μ' αυτή, όπως τη μετακινείτε προς τα κάτω στο μπροστινό μέρος του σώ- ματος για να ολοκληρωθεί η στροφή της ενέργειας.

Αυτή η τεχνική παίρνει την σεξουαλική ενέργεια, τη μεταφέ- ρει μέσα στα ανώτερα πνευματικά κέντρα και προσθέτει τη δόνη-

100

Page 99: Trofi mou to fos.V2

ση της αδιαφιλονίκητης αγάπης για να ολοκληρώσει την τριάδα. Το χαρμάνι οπτό την σεξουαλική ενέργεια, την πνευματική ενέργεια, και την ενέργεια της αγάπης, δημιουργεί τεράστια σεξουαλικότητα που μπορεί να διοχετευθεί στον σύντροφο σας, ψηλά στη σπον- δυλική του στήλη και έτσι δημ'ουργεί το σύμβολο της αιωνιότητας στο ενεργειακό του μονοπάτι.

Όπως με όλα τα πράγματα, χρειάζεται εξάσκηση, πρόθεση, και συγκέντρωση για να νιώσει κάποιος τα οφέλη τα οποία - ενώ στην αρχή είναι αδύναμα - στη συνέχεια και με το χρόνο δυναμώ- νουν. Η κυρίαρχη διαφορά μεταξύ των Ταντρικών και των Ταοϊ- στικών εφαρμογών, είναι ότι το τάντρα χρησιμοποιεί περισσότε- ρο τελετουργία ενώ το Ταο επικεντρώνεται περισσότερο στη ροή ενέργειας. Και τα δύο είναι πολύ δυνατά εργαλεία για τη συγχώ- νευση της σεξουαλικής εμπειρίας με την πνευματική.

Πολλοί επαγγελματίες των Ταντρικών και των Ταοϊστικών σεξουαλικών εφαρμογών αναφέρουν τα ακόλουθα: • Βαθιά αίσθηση σύνδεσης με τον σύντροφο σου, αίσθηση ότι εί-

στε ένα (αυτό είναι αποτέλεσμα της μοιρασιάς των ροών ενέρ- γειας και συνεπώς της καθοδήγησης μιας ροής μέσα από το σώμα του καθένα με θέληση και πρόθεση)

• Βελτιωμένη υγεία και ζωτικότητα. Σύμφωνα με τον Mantak Chia στο βιβλίο του Ταοϊστικά Μυστικά της Αγάπης - Καλλιεργώ- ντας την Ανδρική Σεξουαλική Ενέργεια, οι Θιβετιανοί Λάμα αι- σθάνονται ότι η "διάχυση σπέρματος" στεγνώνει τη δύναμη της ζωής από το σώμα δημιουργώντας πρώιμο γήρας, φαλά- κρα στους άνδρες και θάνατο

• Ικανότητα να έχεις πολλαπλούς και ολοκληρωμένους σωματι- κούς και εγκεφαλικούς οργασμούς . ·

• Αυξημένη δυνατότητα και μακροζωία απόδοσης και χαρά στο να μοιράζεσαι

• Σωματική αθανασία και αναπαραγωγή οργάνων μέσω επανα- δρομολόγησης και επαναρρόφησης των "ζωοδοτών" ιδιοτήτων των σπερματοζωαρίων και των ωαρίων

• Τηλεπαθητική σύνδεση με τον σύντροφο σου • Οι γυναίκες μπορούν να ελέγχουν τον καταμήνιο κύκλο τους για

πρόληψη εγκυμοσύνης και να σταματούν και να ξεκινούν τη ροή αίματος κατά βούληση

101

Page 100: Trofi mou to fos.V2

• Και πολλά περισσότερα. Επίσης προτεινόμενη με την παραπάνω τεχνική είναι η χρήση

του mantra ή προγράμματος το "Σεξ, Πνεύμα, Αγάπη φέρνουν ισορ- ροπία". Αυτό χρησιμοποιείται κατ' επανάληψη καθώς κάποιος χτίζει την ενέργεια στο perineum κατόπιν μετακινείται στη βάση της σπον- δυλικής στήλης (περιοχή κουνταλίνη) με την εντολή "Σεξ", κατόπιν πάνω στη σπονδυλική στήλη με την εντολή "Πνεύμα" όταν μπαίνει στο chakra που βρίσκεται ψηλά στο κεφάλι. Μετά χρησιμοποιεί την εντολή "Αγάπη" όταν μπαίνει στην καρδιά, και τέλος την εντολή "Ισορροπία" όταν φτάνει στην περιοχή perineum για μια ακόμη φο- ρά.

Μπορείς να κατευθύνεις αυτή την ισορροπημένη ενέργεια στο σύντροφο σου (ή γύρω σου αν είσαι μόνη), όπως στη μικροκοσμική τροχιά και να χρησιμοποιήσεις τις ίδιες εντολές. Αυτό το mantra προ- σθέτει ευκολία στην άσκηση γιατί αντί να οπτικοποιήσεις την ενέρ- γεια που αντλείται στη σπονδυλική στήλη, μπορείς να διατάξεις τη ροή της να πηγαίνει σε προκαθορισμένες περιοχές με την πρόθεση να αναμειχθούν οι ενέργειες της σεξουαλικής, της πνευματικής και της αδιαμφισβήτητης αγάπης, για να φέρουν ισορροπία.

Αυτή η τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε θέλει ο σύ- ντροφος του να την εφαρμόσει συνειδητά μαζί σου είτε όχι. Απλά εκτέλεσε την οπτικοποίηση της ενεργειακής ροής και χρησιμοποί- ησε το mantra, καθώς θα αισθάνεσαι τις ενέργειες να δυναμώνουν και επέτρεψε τους να εκβάλλουν στο σώμα του συντρόφου σου όταν αισθανθείς ότι καθοδηγείσαι. Και πάλι θα αναμείξει τις ενέρ- γειες και των δύο σας, φέρνοντας καθαρή ισορροπία των ενεργει- ών του yin/yang και στα δύο πλάσματα.

102

Page 101: Trofi mou to fos.V2

Aυτό το κεφάλαιο περιγράφει λεπτομερώς τις εμπειρίες ατό- μων που δεν είναι ούτε Άγιοι ούτε Δάσκαλοι, αλλά καθημε- ρινοί άνθρωποι που ζουν στο Δυτικό πολιτισμό και οι οποίοι απλά πρωτοπορούν με ένα νέο τρόπο ύπαρξης.

Η Rose Witherow, από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας, υπο- βλήθηκε στη διαδικασία το Νοέμβριο του 1994. "Με προσέλκυσε η πιθανότητα της αποστασιοποίησης, του θανάτου του εγωκε- ντρισμού, του θανάτου των παλιών ξεπερασμένων συστημάτων πεποιθήσεων. Ήθελα να συνδεθώ με τον Ανώτερο Εαυτό και να κινηθώ προς την ενότητα του ένα και του όλου".

Επιβεβαιώνοντας, "Αναπνέω, εμπιστεύομαι και πιστεύω (γνωρίζω), είμαι όπως ακριβώς χρειάζομαι να είμαι", το βάρος της Rose σταθεροποιήθηκε το Σεπτέμβριο του 1995 (αφού έχασε 13 κιλά). Τα ενεργειακά της επίπεδα παραμένουν συνεχώς υψηλά και η ανάγκη της για ύπνο μειώθηκε από 8 με 9 ώρες σε 4 με 6 ώρες κάθε νύχτα. Χωρίς να παίρνει βιταμίνες, η Rose καταναλώ- νει 4 με 5 ποτά κάθε μέρα, καφέ, τσάι και μερικές φορές ελαφριά σούπα και παγωτό για λόγους γεύσης.

Σε ένα συναισθηματικό επίπεδο η Rose μοιράζεται με μας "Εί- μαι πολύ λιγότερο ευαίσθητη και μπορώ να "αφήσω" εξαρτήσεις

103

Κεφάλαιο 12 Τα Ταξίδια Άλλων

Page 102: Trofi mou to fos.V2

πιο εύκολα. Είμαι πιο ευτυχισμένη, πιο καθαρή και περισσότερο χαλαρωμένη. Περισσότερο ενθουσιασμένη". Επίσης, "Έχω περισ- σότερη διανοητική αντοχή. Ουσιαστικά πρέπει να πειθαρχώ τον εαυτό μου να ακούει όταν θα έπρεπε να μιλάω ατελείωτα". Και πνευματικά "Είμαι πολύ περισσότερο γαλήνια και ευτυχισμένη. Εί- μαι πιο ευκολόπιστη και ανοιχτή πνευματικά. Έχω μεγαλύτερη αγάπη (και λιγότερη κριτική) για τους άλλους".

Η Charmaine Harley από την Αδελαϊδα, που προμήθευσε το ερωτηματολόγιο και λεπτομέρειες σε κάποια από τα επόμενα κε- φάλαια, μοιράζεται μαζί μας, ότι περνώντας τη διαδικασία τον Ιούνιο του 1994 "φαινόταν ότι συντονίζομαι με την καρδιά μου, αισθανόμουν ότι γυρνούσα σπίτι".

Η ενέργεια της "... είναι μεγάλη. Γενικά δεν αισθάνομαι κου- ρασμένη μέχρι αργά τη νύχτα. Μ' αυτή την καινούργια ενέργεια, είναι υψηλότερη ακόμη και ουδέτερη. Αν ποτέ αισθανθώ πεσμένη, ξεκουράζομαι για λίγα λεπτά, ζητώ βοήθεια και όλα είναι και πά- λι εντάξει". Η Charmaine επίσης δεν παίρνει βιταμίνες και πίνει κυ- ρίως τσάι και καφέ και όταν βρίσκεται σε κοινωνικές συγκεντρώ- σεις, μπορεί να φάει μια ελαφριά σούπα.

Σε σωματικό επίπεδο έχει βιώσει "αλλαγή βάρους, νέο σχή- μα σώματος, ευθυγράμμιση σπονδυλικής στήλης, νέα πόζα, δια- φορετικό περπάτημα, σώμα χωρίς πόνους, καθόλου μώλωπες". Με περισσότερη διανοητική διαύγεια, η Charmaine μας λεει ότι σε συναισθηματικό επίπεδο "αισθάνεται πιο ουδέτερη, αποστασιο- ποιημένη. Όταν αισθάνομαι κάποιο συναίσθημα είναι για πολύ μι- κρό χρονικό διάστημα και χάνεται γρήγορα". Και σε πνευματικό επίπεδο, είναι "ικανή να συγκεντρώνομαι περισσότερο, έχωι πε- ρισσότερη συνεκτικότητα, η εσωτερική γνώση είναι δυνατή, αι- σθάνομαι γαλήνια, δυνατή".

Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τη Charmaine προέκυψε μετά τη διαδικασία: "αίσθηση απόσχισης, αίσθηση αποξένωσης, ότι δεν σκέφτομαι όπως όλοι οι άλλοι".

O Jim Pesnak από το Μπρισμπέϊν της Αυστραλίας, είναι ένας ακόμη που υποβλήθηκε στην Εικοσαήμερη Διαδικασία, και τώρα βοηθά άλλους να το κάνουν. O Jim μας λεει ότι οδηγήθηκε ενστι- κτωδώς να περάσει τη διαδικασία και το έκανε τον Αύγουστο του 1995. Τώρα πίνοντας λίγο kambucha, φρουτοχυμό, νερό ή καφέ

104

Page 103: Trofi mou to fos.V2

βεβαιώνει ότι τα επίπεδα ενέργειας του είναι πολύ υψηλότερα από ποτέ και όπως και κάποιοι άλλοι, κοιμάται τώρα σχεδόν το μισό από ότι συνήθιζε.

Λέει ότι μετά από 45 χρόνια δε χρειάζεται πλέον να φοράει γυαλιά, ούτε έχει πλέον πονοκεφάλους και οι φίλοι του λένε ότι δείχνει σαν να ξαναφυτρώνουν μαλλιά στα "καραφλά σημεία" του κεφαλιού του. Συναισθηματικά, αισθάνεται πιο αποστασιοποιη- μένος και έχει παρατηρήσει ότι η εσωτερική του καθοδήγηση έχει δυναμώσει με μια βαθιά αίσθηση πνευματικής "γνώσης".

Οι κοινές εμπειρίες αυτών που έχουν περάσει τη διαδικασία είναι γενικά, αυξημένη αποστασιοποίηση, καθαρότερη και βαθύ- τερη σύνδεση με την εσωτερική τους καθοδήγηση και καθόλου πείνα. Άσχετα με το αν τα άτομα επιλέξουν να παραμείνουν σύμ- φωνα με την διαδικασία που επιτρέπει στο Πράνα να τους συ- ντηρήσει, ή επιστρέφουν σε μια πιο συνηθισμένη διατροφή, ου- σιαστικά, όλοι αυτοί που κάνουν το ταξίδι αναπτύσσουν διάφο- ρες νέες ικανότητες. Ο αστερισμός των χαρισμάτων και των εμπειριών είναι τόσο διαφορετικός όσο και τα ίδια τα άτομα.

Υποσημείωση Οκτώβριος 1997 Η ιδέα της Πρανικής θρέψης έχει μεταφερθεί σε περισσότε-

ρες από 11 χώρες σε όλο τον κόσμο. Έχει γίνει ευπρόσδεκτη κυ- ρίως στη Γερμανία και στην Ευρώπη, με πολλά συντονισμένα άτο- μα να δείχνουν πως αισθάνονται ότι αυτή η ιδέα αποτελεί το επόμενο βήμα τους.

Χιλιάδες άτομα έχουν υποβληθεί στη διαδικασία σε όλο τον κόσμο. Οι άνθρωποι συνέχεια μου τηλεφωνούν και με ρωτούν που μπορούν να εφαρμόσουν τη διαδικασία και για επαφές με άλ- λα παρόμοιας σκέψης άτομα, όμως μέχρι σήμερα καμία "λέσχη" ή κανένα δίκτυο δεν έχει δημιουργηθεί. Από τη στιγμή που είναι μια προσωπική μύηση, συνήθως εκείνοι που έλκονται σ' αυτή είναι της "πολεμικής ράτσας" και εμπιστεύονται τη δική τους εσωτερι- κή καθοδήγηση. Δεν είναι ο τύπος των ανθρώπων που χρειάζο- νται ομαδική υποστήριξη. Γνωρίζουν ότι η πιο δυνατή ομάδα υπο- στήριξης είναι το ΕΙΜΑΙ που βρίσκεται μέσα τους.

105

Page 104: Trofi mou to fos.V2

106

Page 105: Trofi mou to fos.V2

Όπως αναφέρθηκε, δεν έχω ποτέ καθοδηγηθεί να βοηθή- σω άλλα άτομα στην εφαρμογή του «Προγράμματος 21 Ημερών». Το έντονο όμως ενδιαφέρον που παρουσιάστηκε, για το πρόγραμμα συντήρησης αποκλειστικά από την αιθέρια περιοχή, με οδήγησε στην απόφαση να προσφέρω στους ανθρώπους που ενδιαφέρονται, όσες περισσότερες πληροφορίες μπορώ.

Προσωπικά αισθάνομαι ότι αν χρειάζεται να ρωτήσουμε κά- ποιον για το αν αυτό το πρόγραμμα μας ταιριάζει, τότε δεν είμα- στε ακόμα έτοιμοι να το ξεκινήσουμε. Να αναζητούμε την επιβε- βαίωση μόνον από τον Εσωτερικό Δάσκαλο. Αν δεν έχουμε ξεκά- θαρη εσωτερική καθοδήγηση, δεν είμαστε έτοιμοι.

Το «Πρόγραμμα 21 Ημερών» που ακολουθεί, είναι για άτομα που βαθιά μέσα τους γνωρίζουν, ότι αυτή η διαδικασία τους ται- ριάζει. Αφορά ανθρώπους που είναι ήδη συνδεδεμένοι με τη φω- νή της διαίσθησης. Η διαδικασία ενδυναμώνει αυτή τη σύνδεση. Προσεγγίζουμε το πρόγραμμα ως Ιερή Μύηση: Αφιερώνουμε αυ- τό το «ταξίδι» στην ένωση με το Θεό μέσα μας, ώστε να μπορέσει το Θεϊκό στοιχείο να εκφραστεί πλήρως, μέσα από το σύστημα τετραπλού σώματος και να μας συντηρήσει με το Φως του.

Αυτό είναι το μονοπάτι της θεάς και του πολεμιστή. Μια πε-

107

Κεφάλαιο 13 Μια Ιερή Μύηση

Page 106: Trofi mou to fos.V2

ρίοδος μοναδικότητας. Μια περίοδος για να γνωρίσουμε ότι ενώ σω- ματικά αρχίζουμε το ταξίδι μόνοι μας, δεν είμαστε μόνοι. Σύμφωνα με το Παράδειγμα της Ανάληψης, καλούμε ενώπιον μας τις ενέργει- ες των Αναληφθέντων για να συνεργαστούν με τον Εσωτερικό Δά- σκαλο, ώστε τα δώρα θα είναι πλούσια και αρκετή η γνώση.

Μερικοί από τους ανθρώπους που συναντώ κατά τη διάρ- κεια των ταξιδιών μου, ρωτούν αν μπορούν να συνεχίσουν να ερ- γάζονται ή να παίρνουν μέρος σε κοινωνικές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του «Προγράμματος 21 Ημερών». Όσοι είμαστε έτοιμοι να ακολουθήσουμε το πρόγραμμα, γνωρίζουμε ότι πρόκειται για μια ιερή περίοδο. Καταλαβαίνουμε τη δύναμη της μύησης. Μια τέ- τοια ιδέα ούτε που περνάει από το μυαλό μας.

Έχω παρακολουθήσει πολλούς να υποβάλλονται στη διαδι- κασία και μετά να επιστρέφουν στο φαγητό. Οι λόγοι είναι ποικί- λοι. Μερικές φορές υποχωρούν στις κοινωνικές πιέσεις - ένα θέμα που θα συναντήσουμε στο τέλος του βιβλίου. Μερικές φορές συμ- βαίνει επειδή αρχικά προσελκύονται στο ταξίδι για να χάσουν βά- ρος - κάτι που δεν αποτελεί σοβαρό κίνητρο.

Πριν αποφασίσουμε να υποβληθούμε στο «Πρόγραμμα 21 Ημερών», γνωρίζουμε καλά το κίνητρό μας και συμπληρώνουμε το ερωτηματολόγιο.

- Ουσιαστικά αυτή η διαδικασία είναι μια εσωτερική μύηση υψηλού επιπέδου. Δεν έχει σχέση με το αν τρώμε ή δεν τρώμε. Έχει πρωταρχικά σχέση με την ευθυγράμμιση των ενεργειών της ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ παρουσίας. Το γεγονός ότι δεν χρειάζεται πλέον να τρώμε, αποτελεί απλά ένα παράλληλο προϊόν αυτής της μύησης.

Οι πληροφορίες στο επόμενο κεφάλαιο προέρχονται από τα βιβλία που έχει εκδώσει η Charmaine Harley στην Αδελάίδα της Νότιας Αυστραλίας. Η Charmaine και άλλοι έπαιξαν αποφασιστι- κό ρόλο, διότι οι ίδιοι υποβλήθηκαν στη διαδικασία το 1994 και στη συνέχεια λειτούργησαν ως φροντιστές και ως σύμβουλοι πολ- λών ανθρώπων.

Σε μια πρόσφατη συζήτηση μαζί της, η Charmaine μου είπε ότι, είναι σημαντικό να χρησιμοποιούμε την ατομική διορατικότη- τα. Δεν είναι επιτακτικό να έχουμε κάποιον φροντιστή ή σύμβου- λο αλλά αισθάνεται ότι μπορεί να αποβεί χρήσιμο. Η Charmaine δεν αναμειγνύεται πλέον προσωπικά στην επίβλεψη του «Προ-

108

Page 107: Trofi mou to fos.V2

γράμματος 21 Ημερών». Και πάλι, προσωπικά πιστεύω πως αν αισθανόμαστε την

ανάγκη για ένα σύμβουλο δεν είμαστε έτοιμοι. Πρέπει να γνωρί- ζουμε. Ο μόνος που μπορεί να μας συμβουλέψει είναι ο εαυτός μας. Αν είμαστε εναρμονισμένα άτομα, τότε δεν θα υποφέρουμε από σύγχυση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Αν ελέγχουμε το νοητικό επίπεδο και έχουμε προετοιμάσει το σώμα μας, δεν θα αι- σθανθουμε αδυναμία ούτε εξάντληση.

Είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε και να εξαφανίζουμε πε- ριοριστικές πεποιθήσεις. Αν περιμένουμε ότι θα χάσουμε βάρος, θα χάσουμε. Πρέπει να επαναπρογραμματίσουμε το σώμα να σταθεροποιήσει το βάρος στο τέλειο επίπεδο, να καταδείξει και να εκφράσει την ουσία του ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ, πλήρως συγχωνευμένο με την υλική πραγματικότητα. Ο επαναπρογραμματισμός πριν ξεκι- νήσουμε, είναι πολύ πιο εύκολος, από το να χάσουμε πρώτα βά ρος και μετά να προσπαθήσουμε να το ξαναπάρουμε με τη δύνα- μη της θέλησης ή την επιστροφή μας στο φαγητό.

Προετοιμάζουμε το σώμα σας με σεβασμό και αγάπη, ώστε να είναι η μεταβατική διαδικασία εύκολη και απολαυστική. Ορι- σμένα άτομα πηγαίνουν στο εστιατόριο για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό, αρκετές εβδομάδες πριν από το πρόγραμμα, για να απολαύσουν όλες τις τροφές που αγαπούν, με το συναίσθημα ότι θα είναι το τελευταίο τους γεύμα. Κατόπιν, όταν εφαρμόζουν το «Πρόγραμμα 21 Ημερών», νιώθουν μεγάλη ταλαιπωρία από την απελευθέρωση τοξικών ουσιών κλπ.

Προτείνουμε σταδιακή μείωση του κόκκινου κρέατος, μετά του λευκού, στη συνέχεια περνάμε στις ωμές τροφές, έπειτα στις σούπες και υγρά και τελικά ξεκινάμε το «Πρόγραμμα 21 Ημερών» με καθαρό και συντονισμένο σώμα. Ο χρόνος που χρειάζεται για να περάσουμε από το κρέας στις ωμές τροφές και κατόπιν στα υγρά, διαφέρει από άτομο σε άτομο. Το κάνουμε με τέτοιο τρόπο που να μας δίνει χαρά και άνεση. Το σώμα μας θα μας οδηγήσει αν το ακούμε.

Από τη σχέση μου με το «Πρόγραμμα 21 Ημερών» ως "πρω- τοπόρος", αλλά και ως μάρτυρας πολλών άλλων που ακολούθη- σαν το πρόγραμμα, έχω ανακαλύψει, ότι όσο περισσότερο είναι συντονισμένοι οι άνθρωποι με τον εσωτερικό τους οδηγό και τη

109

Page 108: Trofi mou to fos.V2

σωματική τους συνείδηση, τόσο πιο εύκολο γίνεται το ταξίδι και τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα να υιοθετηθεί σαν νέος τρόπος ζωής και όχι σαν βραχυπρόθεσμη περιπέτεια.

Το επόμενο κεφάλαιο, με πληροφορίες και πρακτικές οδηγίες για το «Πρόγραμμα 21 Ημερών», προσφέρεται από την Charmaine Harley. Δίνονται απαντήσεις στα πιο συνηθισμένα ερωτήματα που υποβάλλουν όσοι ενδιαφέρονται ή είναι αποφασισμένοι να κάνουν αυτό το "ιδιαίτερο" ταξίδι. Αποτελούν όμως μόνο κατευθυντήριες οδηγίες και προτείνεται να χρησιμοποιούμε παράλληλα τη δική μας διορατικότητα και εσωτερική καθοδήγηση.

110

Page 109: Trofi mou to fos.V2

Κεφάλαιο 14 Επιλέγοντας τον Θεό Από την Αυταπάτη

Charmaine Harley

Στο κείμενο που διαβάζετε τώρα, εμπεριέχονται οδηγίες και μερική εξήγηση μιας διαδικασίας που βιώσαμε τον Ιούνιο του 1994. Είναι το πιο συναρπαστικό μέρος του ταξιδιού επι στροφής στην «Ιθάκη» και είμαστε συγκινημένοι που ενδιαφέρεστε να μοιραστούμε τις εμπειρίες μας. Δεν έχουμε φάει ούτε πιει, για να συντηρηθούμε, από τον Ιούνιο του 1994 και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, να αποκτήσουμε μια πιο δυνατή επίγνωση ότι είμα- στε συνδεδεμένοι με τον Θεό.

Από την εμπιστοσύνη στο Θεό, ότι θα μας προμηθεύει τρο- φή και ενέργεια, έχουν προκύψει πολλά οφέλη, που οι οδηγίες αυ- τές δεν τα εξηγούν όλα, ούτε επιχειρούν να εξηγήσουν. Η σύνδε- σή μας με τον Ανώτερο Εαυτό μας είναι καταφανής, από αυτή την εμπειρία και την εμπιστοσύνη στην Πηγή. Το πνεύμα αποκτά τον έλεγχο του εγώ και αυτό μας δίνει μια νέα αίσθηση ελευθερίας, γνώσης, αποδοχής και αγάπης.

Αν επιθυμούμε να υπερβούμε τα παλιά συστήματα πεποιθή- σεών μας και να εμπιστευθούμε την εσωτερική γνώση μας - αυτή η εμπειρία ίσως είναι για μας. 'Εχουμε ανακαλύψει ότι δεν είναι απαραίτητο να ζήσουμε σε κάποιο μοναστήρι ή σε κάποια σπη- λιά στο βουνό, για να επιτύχουμε ένα νέο επίπεδο επίγνωσης.

111

Page 110: Trofi mou to fos.V2

Οι οδηγίες αποτελούνται από δύο μέρη και αφορούν αυθε- ντικούς ταξιδιώτες, δεσμευμένους στο μονοπάτι που διαβαίνουν. Πρέπει να τις δούμε καλόπιστα και όχι αποσπασματικά. Στο πρώτο μέρος δίνονται κάποιες βασικές πληροφορίες για την απα- ραίτητη προετοιμασία πριν την έναρξη του προγράμματος, και στο δεύτερο μέρος δίνονται λεπτομέρειες για το βιο το «Πρό- γραμμα 21 Ημερών». Πριν στρέψουμε την προσοχή μας στο 2ο Μέρος των οδηγιών, πρέπει προηγουμένως να διαβάσουμε και να κατανοήσουμε απόλυτα τις οδηγίες που αναφέρονται στο 1ο Μέ- ρος.

Αυτό το υλικό είναι πνευματική ιδιοκτησία της Lucy Zane Pty Ltd., Ιούνιος '95, και μπορεί να αντιγραφεί μόνον ως ολοκληρωμέ- νο αντίγραφο - με την άδειά μας - για να είναι εγγυημένη η ιερό- τητα, η πληρότητα και η αυθεντικότητά του. Εκτιμούμε το σεβα- σμό και ευχαριστούμε.

Οδηγίες για το «Πρόγραμμα 21 Ημερών» Αν σχεδιάζουμε να ακολουθήσουμε το «Πρόγραμμα 21 Ημε-

ρών» πρέπει να διαβάσουμε αυτές τις οδηγίες με προσοχή.

Οδηγίες: 1ο Μέρος Η διαδικασία των τριών εβδομάδων είναι απλά ένα από τα

βήματα που θα κάνουμε στο ταξίδι μας «επιστροφής στην Ιθάκη». Μπορεί να είναι η πιο σημαντική στιγμή στη ζωή μας.

Πρόκειται για ένα θαρραλέο βήμα και εκτιμάτε από το πνεύ- μα μας και τον θεό. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για τον πλανήτη να ακολουθήσουμε την καρδιά μας και να αναγνωρίσουμε τον θεό ως τη μοναδική, αληθινή Πηγή της αγάπης, του φωτός και της θρέψης σας. Μπορούμε να επιτύχουμε Κυριαρχία του Εαυτού σ' αυτή τη ζωή και να περάσετε πέρα από τον κύκλο της γέννη- σης/θανάτου και τον κύκλο αιτίας και αποτελέσματος. Είναι ένα από τα βοηθητικά βήματα.

Με τη συμπλήρωση του «Προγράμματος 21 Ημερών», δε θα χρειαζόμαστε πλέον φαγητό για την εξασφάλιση των αναγκών μας σε ενέργεια. Η θρέψη και η ενέργεια (ή το φαγητό) θα προ- σλαμβάνεται από το Φως. Θα κάνουμε ένα Αλμα Πίστης, θα υπο- στούμε μια μετακίνηση πέρα από την Αυταπάτη.

112

Page 111: Trofi mou to fos.V2

Ενώ διαβάζετε αυτές τις οδηγίες, θα αντιληφθείτε ότι αναφέ- ρομαι στο Θεό ή στην Ανώτερη Δύναμη. Για το σκοπό της υπέρ- βασης και της Αυτο-Κυριαρχίας, θα χρειαστούμε να πιστεύουμε σε κάτι. Δεν είμαστε προσκολλημένοι σε συγκεκριμένους όρους - χρη- σιμοποιούμε τη λέξη Θεός επειδή αισθανόμαστε άνετα μ' αυτόν τον όρο. Με οποιονδήποτε άλλον όρο αισθάνεστε άνετα, αυτός εί- ναι και ο σωστός για εσάς. Έτσι κι αλλιώς είμαστε όλοι μια συνεί- δηση, ώστε δεν υφίσταται διαχωρισμός από την πραγματική έν- νοια. Οι λέξεις καμιά φορά είναι άκομψες - μπορεί να είναι περιο- ριστικές και να δείχνουν ότι βάζουν ετικέτες στα πράγματα και οι κουτιά τις σκέψεις μας. Στα πλαίσια των οδηγιών και εξηγήσεων που δίνονται εδώ, θα χρησιμοποιούμε τον όρο "Θεός".

Θεωρούμε χρήσιμη την παροχή εξηγήσεων για τα στάδια του «Προγράμματος 21 Ημερών» - ιδίως όταν γεφυρώνονται δια- φορετικά συστήματα πεποιθήσεων και αναπτύσσεται η εμπιστο- σύνη. Η εμπειρία του «Προγράμματος 21 Ημερών», αποτελεί αλη- θινά ένα πρότυπο μετάβασης από την παλιά μας πραγματικότη- τα σε ένα τελείως καινούργιο σύστημα πεποιθήσεων. Από την πραγματικότητα που έχουμε συνηθίσει, περνάμε στο άγνωστο.

Τα πρωτότυπα μηνύματα γι αυτή τη διαδικασία διοχετεύθη- καν από τους Δασκάλους της Ανάληψης... σαν μια διαδικασία που οδηγεί στην Ανάληψη... Αυτά τα όντα πιστεύεται ότι βρίσκονται εδώ τώρα για να προσφέρουν την αγάπη τους, την υποστήριξή τους και το φως τους και για να βοηθήσουν στη μεγαλοπρεπή με- τάλλαξη που συμβαίνει τώρα στη Γη. Προσφέρουν άμεσα βοήθεια και πληροφορίες σε εκείνους που είναι ανοιχτοί στις ενέργειες τους... Λέγεται πως, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του «Προ- γράμματος 21 Ημερών», αυτά τα Όντα και το πνεύμα μας, ο ανώ- τερος εαυτός μας και η εγώ είμαι παρουσία είναι μαζί μας συνε- χώς, και το μόνο που χρειάζεται, είναι να ζητήσουμε βοήθεια. Ορισμένα άτομα αισθάνονται τις ενέργειες τους, κάποια τις βλέ- πουν και κάποια άλλα δεν αντιλαμβάνονται τίποτα. Δεν έχει ση- μασία - το «Πρόγραμμα 21 Ημερών» διεξάγεται με ασφάλεια.

Λιακάδα για Μεσημεριανό

Πρόσφατα διάβασα ένα βιβλίο, που μιλάει για τον "Breatharianism", και κατάλαβα, ότι το «Πρόγραμμα 21 Ημερών»

113

Page 112: Trofi mou to fos.V2

αποτελεί ένα βήμα για να γίνουμε "Breatharians" και αθάνατοι αν αυτό είναι η επιλογή μας. Παραθέτω αποσπάσματα από το βι- βλίο, για να πάρουμε μια ιδέα από τις πραγματικές δυνατότητες της ύπαρξής μας.

"Ό Breatharianism, υπήρξε η πιο τέλεια κατάσταση των αν- θρώπινων όντων. Ζούσαν από την ηλιακή ακτινοβολία. Οι εθισμέ- νες μάζες στο φαγητό και στα φάρμακα, μέσω της συνηθισμένης λαιμαργίας, έχουν κλείσει την είσοδο του πνεύματος. Όταν δου- λεύει το στομάχι, η ζωτική δύναμη συγκεντρώνεται στα όργανα χώνεψης και όχι στους εγκεφαλικούς λοβούς. Ελάχιστοι είναι εκεί- νοι που ασχολούνται με τις κοσμικές αλήθειες της ζωής και την εφαρμογή τους."..... "Ω! Πόσο στενή είναι η πύλη και πόσο δύ- σκολη η οδός που οδηγεί στη ζωή, και είναι λίγοι εκείνοι που την βρίσκουν." (Ματ. 7:7 4)

Κάθε διαδικασία ζωής είναι αναστρέψιμη. Θα μπορούσε να πάρει από λίγες εβδομάδες έως και πολλά χρόνια για να γίνει η με- τάβαση πίσω στην πιο ταιριαστή διατροφή για το ανθρώπινο πλάσμα - παραδείσιο φρούτο. Εκείνοι που έχουν την ψυχή του Methuselah και ένα σώμα κατάλληλο να σκαρφαλώνει στις κορυ- φές, μπορεί εύκολα να κάνουν υπέρβαση ακόμη και σ' αυτό το ύψος για να επιτύχουν τον Breatharianism. Ο καθηγητής Hilton Hotema αναλύει το θέμα στο βιβλίο του «Man's Higher Consciousness». Οι πνεύμονες και όχι το στομάχι, είναι τα ζωτικά όργανα. Η γραμμή της ζωής είναι η σπονδυλική στήλη και όχι ο πεπτικός σωλήνας. Η πιο ζωτική λειτουργία είναι η αναπνοή. "Αν τα ανθρώπινα όντα κατανάλωναν μόνο ακτινοβολία μέσω των αναπνευστικών τους οργάνων, όπως έκαναν στην πρώιμη Χρυσή Εποχή όταν ζούσαν για χίλια χρόνια σύμφωνα με την παράδοση... οι αρρώστιες θα ήταν άγνωστες."

Στο βιβλίο του «Survival into 21st Century", o Victoras Kulvinskas, αναφέρει: "Όταν οι άνθρωποι ζούσαν από ηλιακή ακτινοβολία και αέρα, δεχόντουσαν την ακριβή ποσότητα ενέργει- ας που χρειάζονταν το σώμα. Οι πνεύμονες και το δέρμα συνέλε- γαν την απαραίτητη ενέργεια και εξαφάνιζαν τα απορρίμματα. Όταν προσπαθούμε να εξισορροπήσουμε την πρόσληψη φαγη- τού, έχουμε την τάση να πάρουμε μεγαλύτερη ποσότητα από ένα θρεπτικό συστατικό και όχι αρκετή από άλλα. Με βάση το κλίμα

114

Page 113: Trofi mou to fos.V2

στο οποίο ζουν οι άνθρωποι, για να αντισταθμίσουν την ένταση του φωτός του ήλιου, η χρωστική ουσία του δέρματος γίνεται σκουρότερη ή ανοιχτότερη για να εξασφαλιστεί ότι η σωστή πο- σότητα και ποιότητα ακτινών θα περάσουν τα κύτταρα του σώ- ματος. Η χρωστική ουσία δρα σαν φίλτρο που μειώνει και την ένταση και την ποιότητα του φάσματος φωτός που εισχωρεί στο δέρμα."

Για τη δύναμη του Θεού, o Paramhansa Yogananda, στο βιβλίο του "Η Αυτοβιογραφία Ενός Γιόγκι", γράφει: "Ποτέ μην πιστέψετε ότι ζείτε από τη δύναμη του φαγητού και όχι από τη δύναμη του Θεού! Αυτός που έχει δημιουργήσει κάθε μορφή τροφής, Αυτός που έχει δώσει όρεξη, θα δει μοιραία ότι ο αφιερωμένος σ' Αυτόν μπορεί να διατηρηθεί. Μη φανταστείτε ότι σας συντηρεί το ρύζι, ούτε το χρήμα ή ότι σας διατρέφουν οι άνθρωποι. Μπορούν να βοηθήσουν οι άνθρωποι αν ο Κύριος σας πάρει την ανάσα της ζω- ής; Και αυτοί είναι απλά τα όργανα Του. Είναι μήπως λόγω κάποι- ας ικανότητας σας να χωνεύεται το φαγητό στο στομάχι σας;"

Στο βιβλίο της "Teresa Neumann", η Paola Giovetti, περιγρά- φει: "Στις 7 8 Σεπτεμβρίου του 1962, η Teresa Neumann πέθανε στο Κονερσρού, ένα μικρό χωριό στη βόρεια Βαυαρία όπου γεννήθηκε και έζησε όλη της τη ζωή. Η Resl, όπως τη φώναζαν οι δικοί της και οι στενοί της φίλοι, ήταν εξήντα τεσσάρων χρονών και έφερε τα Σημάδια του Χριστού για τριάντα έξι χρόνια. Πριν τα λάβει, είχε θε- ραπευτεί θαυματουργά από τύφλωση και παράλυση στα πόδια. Από τη στιγμή που η Teresa έφερε στα χέρια, στα πόδια και στην καρδιά της τις πληγές του Χριστού από τη σταύρωση, δε χρειαζό- ταν πλέον να φάει ή να πιει: εμπεριστατωμένες έρευνες που είχαν διαταχθεί από την Εκκλησία και επιβεβαιωμένες από τους για- τρούς, εδραίωναν την πραγματικότητα αυτής της μοναδικής περί- πτωσης. Όταν οι άνθρωποι τη ρωτούσαν από τι ζούσε, η Teresa θα απαντούσε με όλη την απλοϊκότητα, "από τον Κύριο", που σημαί- νει, από την συμπυκνωμένη όστια που λάμβανε κάθε μέρα."

Ο Deepak Chopra, στο βιβλίο του "Creating Affluence", εξηγεί ότι υπάρχει μια ανώτερη δύναμη πέρα από τη λογική μας, όπως τη γνωρίζουμε, γράφει: "Το ανθρώπινο σώμα είναι ένα πεδίο μιας αιώνια οργανωμένης δύναμης. Κάθε λεπτό στο ανθρώπινο σώμα λαμβάνουν χώρα έξι τρισεκατομμύρια αντιδράσεις και η καθεμία

115

Page 114: Trofi mou to fos.V2

από αυτές συνδέεται με κάποια άλλη αντίδραση. Κάθε ένα βιοχη- μικό γεγονός γνωρίζει κάθε άλλο βιοχημικό γεγονός που λαμβάνει χωρα στο σωμα. Ένα ανθρώπινο σώμα μπορεί να κάνει σκέψεις, να παίζει πιάνο, να τραγουδάει τραγούδια, να χωνεύει φαγητό, να εξαφανίζει τοξίνες, να σκοτώνει μικρόβια, να παρακολουθεί την πορεία των άστρων και να γεννήσει ένα παιδί, όλα την ίδια στιγμή και να συνδέει κάθε μια από αυτές τις δραστηριότητες με κάθε άλ- λη δραστηριότητα."

Μου φαίνεται μάλλον αλαζονικό αν σκεφτόμαστε ότι μπορού- με να τα καταφέρουμε μόνοι μας χωρίς τη βοήθεια μιας αιώνιας Πη- γής. Υπάρχει ένα στοργικό σχέδιο, ένας στοργικός Δημιουργός που θα υποστηρίξει τον καθένα από εμάς αν επίσης το επιτρέψουμε.

Ο Peter Ο Erbe, στο βιβλίο του "God I Am", γράφει: "Τα σώ- ματα μας, για παράδειγμα, έχουν την ικανότητα να μεταλλάσσουν, αυτό σημαίνει να μεταφράζουν, τα φωτόνια της αστροφεγγιάς ή του ήλιου, σε θρεπτική αξία που απαιτείται από το σώμα. Είναι μια διαδικασία παρόμοια της φωτοσύνθεσης. Αυτή η ικανότητα θα φτασει σε ενα συλλογικό επίπεδο όταν ο Ανθρωπος αποκτήσει πρόσβαση στην υπερ-συνείδηση. Αυτό μπορεί να αναπτυχθεί επί- σης σε μια κατάσταση Αληθινής Αντίληψης. Αυτή η "ανάπτυξη" δεν είναι μια συνειδητή διαδικασία γιατί λαμβάνει χώρα σε επίπε- δο ψυχής-ουσιας. Αυτό σημαίνει πως η ικανότητα, για τροφή των εσωτερικών καύσεων του υλικού σώματος από τα ηλεκτρόνια του ουρανού κατ ευθείαν - χωρίς το εμπόδιο μέσω της ύλης που βα- σίζεται στον άνθρακα - θα αναδυθεί με φυσικό τρόπο, και θα συ- μπληρώσει την αφύπνισης μας. Η διαδικασία προχωρά και παρα- πέρα: στην κατάσταση της υπερ-συνείδησης θα σταματήσουμε να τραβάμε ενέργεια (π.χ. απολιθωμένα καύσιμα, ορυκτά, κλπ.) από τη Γη, όμως θα μετατρέψουμε φως κατευθείαν στις μορφές που απαιτούνται για τις καθημερινές μας ανάγκες."

Από που ξεκινάμε; • Καθορίζουμε την ημερομηνία έναρξης του «Προγράμματος 21

Ημερών». • Επικοινωνούμε με κάποιο άτομο που έχει κάνει το «Πρόγραμμα

21 Ημερών» και κάνουμε πολλές ερωτήσεις για να σιγουρευ- τουμε ότι γνωρίζουμε τα πάντα, αναφορικά με τους φόβους,

116

Page 115: Trofi mou to fos.V2

τις ελπίδες και τις χαρές μας. • Διαβάζουμε το «Ερωτηματολόγιο Αυτό-Εξέτασης», που ακολου-

θεί και απαντάμε με ειλικρίνεια σε όλες τις ερωτήσεις. Το «Πρό- γραμμα 21 Ημερών», δεν είναι μια απόδραση από τον κόσμο ή από πράγματα που δεν λειτουργούν σωστά στη ζωή μας. Αν σκεφτούμε ότι είναι, έπειτα θα απογοητευτούμε, όταν ανακα- λύψουμε ότι όλες οι «αποσκευές» μας είναι ακόμη εκεί και μας περιμένουν. Στην πραγματικότητα, είναι ακριβώς στο πρόσω- πό μας. Ωστόσο, με τη διορατικότητα και την αποστασιοποίη- ση που κερδίζουμε από το «Πρόγραμμα 21 Ημερών», η παρα- τήρηση μας γίνεται πιο ξεκάθαρη και η αποδέσμευση μας πιο εύκολη.

• Το «Πρόγραμμα 21 Ημερών», δεν είναι ένα πρόγραμμα για βελ- τίωση κάποιας κατάστασης υγείας ή απόκτησης ιδανικού βά- ρους. Αυτά μπορεί να είναι τα θετικά παράλληλα οφέλη που κερδίζουμε από την τέλεια γνώση, η προσκόλληση όμως σ' αυ- τά - όπως όλες οι προσκολλήσεις - πρέπει να εγκαταλειφθεί.

• Δεν κάνουμε κανέναν ιατρικό ισχυρισμό, οποιοσδήποτε φύσης και δεν αναλαμβάνουμε καμιά ευθύνη ούτε παρέχουμε συμβου- λές, σε θέματα υγείας ή θεραπείας.

• Μετά από αυτά, ρωτάμε την εσωτερική μας καθοδήγηση σχε- τικά με την ετοιμότητα και τη δέσμευσή μας για το «Πρόγραμ- μα 21 Ημερών».

Η Jasmuheen σημειώνει: Το «Πρόγραμμα 21 Ημερών», είναι μόνο για εκείνα τα άτομα, τα οποία, αφού διαβάσουν αυτό το βι- βλίο, θα ανακαλύψουν ότι η καρδιά τους αντιδρά με μεγάλη χαρά! Γιατί η χαρά είναι η φωνή της Θεϊκής Ουσίας μέσα μας. Όταν εί- μαστε συντονισμένοι με το αληθινό σχέδιο μας, αυτή μεταφέρεται με το συναίσθημα της χαράς.

Το Ερωτηματολόγιο

της Charmain Harley

Οι αντιδράσεις των ανθρώπων, που ακούνε πρώτη φορά για το «Πρόγραμμα 21 Ημερών», ποικίλουν! Εκείνοι που συντονίζο-

117

Page 116: Trofi mou to fos.V2

νται με την ιδέα του προγράμματος και γνωρίζουν από την καρ- διά τους ότι είναι γι αυτούς, τους φαίνεται καταπληκτική. Ωστό- σο - άσχετα με το πόσος ενθουσιασμός υπάρχει - στο τέλος της ημέρας, πρέπει να πεισθεί και το μυαλό. Η πρόκληση για κάτι τέ- τοιο μπορεί να είναι αποκαρδιωτική και να μπερδεύει, έτσι το πρώτο πράγμα που λέμε εδώ είναι ότι, παρόλο που αυτή η δια- δικασία θα μας οδηγήσει πίσω σπίτι στο Θεό, πέρα από όλα αυ- τά που γνωρίζουμε - υπάρχουν ορισμένα φράγματα που πρέπει να υπερβούμε, γέφυρες που πρέπει να διασχίσουμε και εμπόδια που πρέπει να ξεπεράσουμε, τα οποία έχουν δημιουργηθεί στο μυαλό μας και αρνούνται τη μεγαλοπρέπεια και την αυθεντικότη- τα μας.

Αν πραγματικά γνωρίζαμε το θαύμα που είμαστε, το αληθι- νόή δυναμικό μας, αυτή η διαδικασία θα ήταν αχρείαστη και θα μπορούσαμε όλοι απλά να μαζέψουμε τα πράγματα μας και να επιστρέφουμε σπίτι μας! Ωστόσο, η τωρινή μας φύση είναι μια φύση μάχης και πόνου παρά μια φύση ειρηνική και ελεύθερης ροής, άρα προέκυψε η ανάγκη να δημιουργήσουμε μια διαδικασία που μας δίνει τη δυνατότητα να ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ και να προχω- ρήσουμε μέσα μας. Μια πνευματική διαδικασία η οποία θα μας απελευθερώνει πνευματικά. Και αυτό πιθανώς προσπαθούμε να πετύχουμε. Ο σκοπός αυτού του ερωτηματολογίου αυτό-εξέτα- σης είναι να μας επιτρέψει να συνειδητοποιήσουμε το πλαίσο του "Προγράμματος 21 Ημερών" για να αποφασίσουμε αν είναι για μας και αν είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή.

Επειδή το "Πρόγραμμα 21 Ημερών" έχει σχέση με την εκχώ- ρηση του εγώ και όλων των πεποιθήσεων μας, είναι σημαντικό για την απόφαση μας να κοιτάξουμε πραγματικά αυτές τις ερωτή- σεις ευθέως στο πρόσωπο. Αν δεν μπορούμε να απαντήσουμε με "ναι" στις ερωτήσεις, τότε θα έπρεπε ίσως να ρωτήσουμε τον εαυτό μας, γιατί θέλουμε να υποβληθούμε στο «Πρόγραμμα 21 Ημερών». Πρέπει τίμια να μπορούμε να πούμε ναι σε όλες τις ερωτήσεις.

Το Ερωτηματολόγιο Αυτό-Εξέτασης 1. Είμαστε προετοιμασμένοι για οτιδήποτε ήθελε συμβεί;

118

Page 117: Trofi mou to fos.V2

2. Είμαστε πρόθυμοι να αφεθούμε στο δρόμο του Θεού; 3. Είμαστε προετοιμασμένοι να ακολουθήσουμε κατηγορηματικά

μια σειρά από «κανόνες» για 21 μέρες; 4. Είμαστε πρόθυμοι να βάλουμε όλη τη ζωή μας σε «αναμονή» για

21 μέρες; 5. Είμαστε ικανοί να εγκαταλείψουμε την προσκόλληση σε "πράγ-

ματα" του "κόσμου μας" αν μας ζητηθεί; Αυτό ίσως σημαίνει την οικογένεια μας, τα παιδιά μας, τις σχέσεις μας, το σπίτι μας, το αυτοκίνητο μας, την καριέρα μας, τα χρήματα μας, τον τρόπο ζωής μας, τα υπάρχοντά μας. Αυτό μπορεί να συμβεί για 21 ημέρες ή/και για περισσότερο.

6. Μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι η προσκόλληση που έχουμε σε ανθρώπους, πεποιθήσεις ή πράγματα μπορούν να δυσχεραίνουν την κατανόηση της αληθινή δυναμικής μας, τη μεγαλοπρέπεια μας και την επίτευξη της Αυτο-Κυριαρχίας;

7. Αντιλαμβανόμαστε τη διαφορά μεταξύ της εγκατάλειψης αν- θρώπων ή πραγμάτων και εγκατάλειψης της προσκόλλησης σε ανθρώπους ή πράγματα;

8. Εκτιμάμε τη δύναμη του πνεύματος και ότι αυτό δημιουργεί την αποκαλούμενη πραγματικότητά μας στο 100% του χρόνου και πως αυτό θα συμπεριλάμβανε και το χρόνο διάρκειας του "Προγράμματος 21 Ημερών";

9. Ξέρουμε επίσης ότι αυτό σημαίνει πως οτιδήποτε συμβεί κατά τη διαδικασία είναι διανοητική κατασκευή μας και είναι μέρος της διαδικασίας που δημιουργήσαμε για να παραδοθούμε - για ανακούφιση και θεραπεία;

10. Για παράδειγμα, αν πούμε ότι μετά από 11 μέρες στη διαδι- κασία δεν έχουμε χρησιμοποιήσει τα έντερα μας. Ας πούμε ότι δημιουργούμε έναν πόνο στην περιοχή και αρχίζουμε να φο- βόμαστε ότι έχουμε μια εντερική ανωμαλία. Παρόλο που αυτό το δημιούργησε το μυαλό μας - μπορεί επίσης να μας λέει ότι αυτό είναι αληθινό. Θα φοβηθούμε περισσότερο και αν απορ- ροφηθούμε από αυτό το δράμα που βασίζεται στο φόβο, θα λέγαμε όχι στο θαύμα και στη μεγαλοπρέπεια της ύπαρξης μας και στην ικανότητα να θεραπεύσουμε τον εαυτό μας με την ενέργεια του Θεού. Επειδή το δημιουργήσαμε με το μυαλό μας, μπορούμε να το θεραπεύσουμε, απλά με την πίστη μας,

119

Page 118: Trofi mou to fos.V2

μπαίνοντας μέσα στον εαυτό μας και ζητώντας βοήθεια. Αυ- τή η διαδικασία δημιουργήθηκε διανοητικά και μπορεί να μας απελευθερώσει διανοητικά. Είναι κατανοητό αυτό; Φυσικά δεν είναι αναγκαίο να συμβεί κάτι τέτοιο κατά τη διάρκεια του προγράμματος - ιδιαίτερα, όταν φροντίσουμε να κάνουμε με- ρικές κολικές εκπλύσεις, πριν την έναρξη του προγράμματος.

11. Καταλαβαίνουμε ότι το «Πρόγραμμα 21 Ημερών» θα αλλάξει τη ζωή μας από την πρώτη στιγμή και ότι ποτέ ξανά δε θα εί- μαστε οι ίδιοι;

12. Γνωρίζουμε ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι να υποβληθούμε στη διαδικασία; Οι προκλήσεις που μπορεί να προκαλέσει η διαδικασία είναι δικές μας και μόνο δικές μας. Είναι πραγματι- κά σημαντικό να καταλάβουμε σε τι πράγμα δεσμεύουμε τον εαυτό μας. Έχουμε μιλήσει σε κάποιον που έχει υποβληθεί στο «Πρόγραμμα 21 Ημερών»; Είμαστε σίγουροι πως γνωρί- ζουμε περί τίνος πρόκειται και τι επιλέγουμε;

13. Είμαστε σίγουροι 100% ότι επιλέγουμε να κάνουμε τη διαδικα- σία για τον εαυτό μας και όχι για άλλους λόγους; Ούτε για την οικογένειά μας, ούτε για τους φίλους μας, τον αρχηγό μας, τον δάσκαλο μας, ούτε λόγω ομαδικής πίεσης κλπ;

14. Υπάρχουν πολλά οφέλη που μπορούν να προκύψουν από αυ- τή τη διαδικασία - όπως βελτιωμένη υγεία και ιδανικό βάρος. Ωστόσο, η επιθυμία μας μόνο γι αυτά δεν είναι αρκετή για να δεσμευτούμε σ' αυτή τη διαδικασία. Είμαστε ενήμεροι ότι η πί- στη μας στο θεό ή σε μια Ανώτερη Δύναμη χρειάζεται για να προχωρήσουμε στην επίτευξη της Αυτο-Κυριαρχίας ή διεύ- ρυνσης της συνείδησης;

15. Είμαστε ενήμεροι για την πιθανότητα της ομορφιάς, της διαύ- γειας, της ελαφρότητας, της κατάστασης της ύπαρξης, της σύνδεσης και της ευδαιμονίας, της αγάπης και της ειρήνης, της χαράς και της ελευθερίας που μπορεί να φέρει αυτή η δια- δικασία; Είμαστε έτοιμοι για για όλα αυτά;

16. Επιθυμείτε αληθινά το Θεό και την κατάσταση ενότητας; Αν απαντήσαμε με "ναι" τις ερωτήσεις, τότε μπορεί να είμα-

στε αρκετά καλά συντονισμένοι με την αγνότητα και ικανοί να σε- βαστούμε την ιερότητα της διαδικασίας.

120

Page 119: Trofi mou to fos.V2

Οδηγίες: Μέρος 2ο Ο Φροντιστής

• Προτείνεται η παρουσία ενός φροντιστή και ενός συμβούλου, για βοήθεια και αρωγή, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του «Προ γράμματος 21 Ημερών».

• Ο φροντιστής είναι ένα άτομο που, καταλαβαίνει το «Προ- γραμμα 21 Ημερών» και είναι πρόθυμος να σας βοηθήσει στην εφαρμογή του.

• Ο σύμβουλος είναι ένα άτομο με διαύγεια, που έχει ολοκληρώ- σει το «Πρόγραμμα 21 Ημερών».

• Ο όρος «διαύγεια» χρησιμοποιείται εδώ για να υπογραμμίσει την καλή, διαυγή επικοινωνία με το Πνεύμα και σημαίνει διαι- σθητική γνώση για το πως εξελίσσεται για σας το «Πρόγραμμα 21 Ημερών».

• Είναι σημαντικό, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του «Προγράμ- ματος 21 Ημερών», να έχουμε ένα σύμβουλο με διαύγεια, που θα φωτίζει τα διάφορα σημεία του προγράμματος, για τα οποία χρειαζόμαστε διευκρινήσεις. Επίσης, είναι απαραίτητη η παρουσία ενός φροντιστή, που θα φροντίζει τις σωματικές, ανάγκες μας. Ο φροντιστής μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο με το σύμβουλο ή ο σύνδεσμος με το σύμβουλό μας. Φυσικά, μπο- ρείτε να επιλέξετε το δικό μας σύμβουλο.

• Ο σύμβουλος είναι πλήρως ενημερωμένος για το ρόλο του. Ο σύμβουλος μπορεί να μας επισκέπτεται ή να επικοινωνεί μαζί μας τηλεφωνικά.

• Σε κάθε περίπτωση, προτείνεται να έχουμε μόνον ένα άτομο για φροντιστή ή για σύμβουλο. Διαφορετικά, μπορεί να δημι- ουργηθεί αρκετή σύγχυση από τις διαφορετικές απόψεις που μπορεί να μας δίνει ο καθένας τους.

• Οι φροντιστές θα πρέπει να είναι ζεστά, στοργικά πλάσματα, που μπορεί να έχουν περάσει τη διαδικασία ή και να μην την έχουν περάσει. Πρέπει να δέχονται και να καταλαβαίνουν τη δέσμευσή μας και να έχουν και εκείνοι αυτο-δεσμευτεί, ότι θα μας υποστηρίζουν 100% κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Αν δε ζούμε στον ίδιο χώρο με τα άτομα αυτά, μπορούν να μας επισκέπτονται κάθε μέρα για να φροντίσουν και να ικανοποιή-

121

Page 120: Trofi mou to fos.V2

σουν τις ανάγκες μας. Αυτό σημαίνει: να αλλάξουν τα σεντόνια από το κρεβάτι, να πλύνουν τα ρούχα μας, να μας βοηθήσουν στο λουτρό αν είναι αναγκαίο, να αγοράσουν το χυμό μας, να φροντίσουν τα λουλούδια, να ποτίσουν τον κήπο - οτιδήποτε μπορεί να χρειαζόμαστε.

• Ο ρόλος τους είναι κυρίως εστιασμένος σε υλικό επίπεδο και επίσης βρίσκονται εκεί για να μας θυμίζουν τη διαδικασία και να μας κρατούν στο δρόμο μας. Αναφέρω το υλικό επίπεδο κυ- ρίως, επειδή αν περάσουν σε ένα συναισθηματικό ή διανοητικό επίπεδο αυτό αποτελεί απόσπαση από τη διαδικασία. Επίσης φιλτράρουν τις πληροφορίες του αποκαλούμενου «έξω κό- σμου». Δεν συζητούν κοσμικά πράγματα μαζί μας, για να μην μας αποσπούν από τη διαδικασία. Βασικά μας κρατούν ήρε- μους και μακρυά από κάθε αντιπερισπασμό.

• Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πολλοί γινόμαστε εριστι- κοί χωρίς λόγο. Αν μας συμβεί αυτό, δεν πρέπει να θεωρήσου- με υπεύθυνους τους φροντιστές μας. Αυτοί κάνουν το καλύτε- ρο για μας, και πρέπει να είμαστε ευγνώμονες που προσφέρο- νται να βρίσκονται κοντά μας για χάρη μας.

• Όλες οι ρυθμίσεις με τους φροντιστές και τι χρειαζόμαστε από αυτούς, θα πρέπει να συζητηθούν και να ξεκαθαριστούν πριν από τη διαδικασία. Αυτό είναι σημαντικό γιατί οι τρεις εβδομά- δες είναι χρόνος αποκλειστικά για μας και το πνεύμα.

• Αυτή είναι η στιγμή της παράδοσης, απόσπασης και διακοπής οποιουδήποτε ελέγχου, θα σκεφτούμε - το εγώ μας - διάφορους τρόπους για να σαμποτάρουμε την ηρεμία μας και να προκα- λέσουμε εκτροπή της προσοχής μας από τη στιγμή.

• Στην περίπτωση υλοποίησης του «Προγράμματος 21 Ημερών», στο σπίτι του φροντιστή, πρέπει να σημειώσουμε ότι δημιουρ- γουνται κάποια έξοδα, που πρέπει να καλυφθούν. Οι περισσό- τεροι φροντιστές ζητούν κάποια δωρεά ή/και να πληρωθούν τα έξοδα. Το ξεκαθαρίζουμε πριν ξεκινήσουμε το ταξίδι. Οι φρο- ντιστές χαίρονται να προσφέρουν το χρόνο τους και την αγά- πη τους σαν μέρος της υπηρεσίας τους, όμως δεν είναι ανα- γκαστικά υποχρεωμένοι να μας στηρίξουν οικονομικά.

Ο ρόλος του Φροντιστή

122

Page 121: Trofi mou to fos.V2

• Κάποιος που επιλέγει το ρόλο του φροντιστή πρέπει να του το αναγνωρίσουμε. Όχι μόνο γιατί είναι μια μεγάλη υπευθυνότη- τα, αλλά και γιατί είναι και μια τεράστια τιμή να μοιράζετε αυ- τή τη «διαδικασία» με άλλους. Ο ρόλος του φροντιστή είναι αυ- τός της αγάπης, της κατανόησης και της δύναμης. Η αγάπη σας ως φροντιστές και το κουράγιο σας, μπορούν να σημαίνουν τεράστιες διαφορές στον τρόπο που γίνεται η διαδικασία της εκχώρησης του ελέγχου και η αίσθηση της ασφάλειας που υπάρχει. Υπάρχουν τόσοι τύποι διαδικασιών όσο και ανθρώ- πων και η κάθε μια είναι μοναδική.

• Ο ρόλος μπορεί να αποτελεί πρόκληση για τον φροντιστή. Σαν φροντιστές καθοδηγούμε ένα άτομο στη διαδικασία να εμπι- στευτεί το Θεό, να παραδοθεί και να ζητήσει καθοδήγηση - και εμείς κάνουμε το ίδιο - όταν χρειαζόμαστε αγάπη και υποστή- ριξη, ζητάμε από το Θεό καθοδήγηση.

• Πρέπει να είμαστε πολυ προσεκτικοί με τα άτομα που φροντί- ζουμε και με την προσωπικότητα - το εγώ τους. Χειριζόμαστε την προσωπικότητα τους με αγάπη, την ίδια στιγμή που είμα- στε και αυστηροί. Είμαστε ευαίσθητοι στις ανάγκες τους χωρίς αναγκαστικά να ενδίδουμε ή να ασκούμε έλεγχο.

• Δεν ξεχνάμε πως για τρεις εβδομάδες είμαστε η μοναδική επα- φή με τον έξω κόσμο. Τους υποστηρίζουμε και μας είναι ευ- γνώμονες για πάντα. Αν είμαστε αναίσθητοι θα το θυμούνται για πάντα. Το άτομο που περνάει το «Πρόγραμμα 21 Ημερών» μοιάζει με ένα «τρωτό νεογέννητο μωρό». Είναι εξαρτημένα, επηρεάζονται εύκολα και βρίσκονται σχεδόν στο έλεος μας. Η αγάπη και η εμπιστοσύνη μας είναι σημαντικοί παράγοντες για τη σχέση μας με το άτομο που φροντίζουμε, όπως ορίζεται από το «Πρόγραμμα 21 Ημερών».

• Δεν προτείνεται να φροντίζουμε στον ίδιο χώρο δύο άτομα που υποβάλλονται στο «Πρόγραμμα 21 Ημερών» λόγω των δυ- σκολιών που εμπλέκονται.

• Όταν προετοιμάζουμε ανθρώπους για τη διαδικασία, φροντί- ζουμε να είναι από πριν οργανωμένοι, να έχουν ενημερωθεί σω- στά και να έχουν όλα όσα χρειάζονται. Δεν εμπλεκόμαστε σε συ- ζητήσεις. Δεν πρέπει να φέρνετε πράγματα και να τους κάνετε

123

Page 122: Trofi mou to fos.V2

τα θελήματα, αν δεν έχει οργανωθεί από πριν, γιατί αυτό θα τους αποσπά την προσοχή από το «Πρόγραμμα 21 Ημερών». • Απολαμβάνουμε τη συμμετοχή μας στο «Πρόγραμμα 21 Ημε- ρών» και προσλαμβάνουμε την ομορφιά που αρχίζει να αναδύε- ται όλο και περισσότερο και προέρχεται από την εμπειρία τους. Σημείωση:

Ο φροντιστής πρέπει να διαβάσει αυτές τις οδηγίες και ίσως να μιλήσει με κάποιον από μας για καλύτερη κατανόηση, ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι να κάνουν ένα άνετο «ταξίδι».

Σημείωση από τη Jasmuheen: Έχω παρατηρήσει ότι το πρόγραμμα ακολουθούν τρείς τύ-

ποι ανθρώπων. 1. Οι πολεμιστές που διαβάζουν τις πληροφορίες, αισθάνονται αμέσως ότι είναι το επόμενο βήμα τους και έτσι περνούν στη διαδικασία με τη λιγότερη φασαρία. Είναι πάντα έτοιμοι, καλά συνδεδεμένοι με την Θεϊκή Ουσία μέσα τους - έχοντας περάσει πολλά χρόνια διαλογισμού - και επίσης είναι πάντα αυτοί που δεν τρώνε κρέας είναι χορτοφάγοι ή πίνουν μόνο χυμούς. Έχουν την τάση να αντέχουν στη διαδικασία χωρίς δυσκολία. 2. Εκείνοι που τους αρέσει να κάνουν το «Πρόγραμμα 21 Ημερών» μαζί με μια ομάδα φίλων. Μπορεί όλοι μαζί να νοικιάσουν ένα σπίτι στην παραλία ή στο βουνό και να χαρούν την απομόνωση και την αμοιβαία υποστήριξη που παρέχει ο ένας στον άλλο. 3. Εκείνοι που τους αρέσει η ιδέα ενός φροντιστή που βρίσκεται εκεί για να φροντίζει όλες τις ανάγκες τους.

Παρόλα αυτά, όσο καλύτερα είμαστε προετοιμασμένοι πριν αρχίσουμε το «Πρόγραμμα 21 Ημερών», τόσο, λιγότερο θα χρεια- στούμε ένα φροντιστή. Όλες οι επιλογές εξαρτώνται από τη λει- τουργία της διαίσθησής μας.

Προετοιμασία για το Πρόγραμμα 21 Ημερών • Είμαστε προετοιμασμένοι ότι για τρεις εβδομάδες δε θα έχουμε καμία επαφή με τον έξω κόσμο - ούτε τηλέφωνο, ούτε υπολο- γιστές, ούτε εργασία ή απασχόληση, ούτε κοινωνική ζωή. Αυτό

124

Page 123: Trofi mou to fos.V2

είναι ένα σημείο το τονίζουμε συνέχεια, αφού αυτό αυτό εξαρ- τάται ο βαθμός που θα παραχωρήσετε τον έλεγχο και που απαιτείται για να ωφεληθείτε 100% από το «Πρόγραμμα 21 Ημερών».

• Αφήνουμε κατά μέρος όλες τις δουλειές και τις σκέψεις γι αυτό το διάστημα των 21 ημερών.

• Δε μπορούμε να ενδιαφερόμαστε για κανένα άλλον κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Όλο το ενδιαφέρον σας είναι επι- κεντρωμένο στον εαυτός μας.

• Έχουμε αποτραβηχτεί όσο περισσότερο γίνεται από τον έξω κόσμο. Μ' αυτό εννοούμε τη δουλειά, την οικογένεια, τους φί- λους, τις κοινωνικές δραστηριότητες και από τη συντροφιά κα- τοικίδιων ζώων. Είναι προτιμότερο να είστε μακριά από το δικό σας σπίτι, όπου εύκολα δημιουργούνται διάφοροι αντιπερι- σπασμοί.

• Από τη στιγμή που ξεκινάμε τη διαδικασία δεν πρέπει να απο- μακρυνθούμε από τον άμεσο χώρο μας ούτε μας απασχολεί οτιδήποτε άλλο που σχετίζεται με τον έξω κόσμο. Όλες υπο- χρεώσεις μας πρέπει να διευθετηθούν ή να οργανωθούν από κάποιον άλλο, π.χ. ραντεβού, συναντήσεις, πληρωμές λογαρια- σμών, πότισμα κήπου, περιποίηση ζώων, κλπ.

• Αφήνετε κατά μέρος τα πάντα για ένα διάστημα τριών εβδο- μάδων.

• Αν κάνουμε τη διαδικασία στο σπίτι μας, σιγουρευόμαστε ότι όλες οι ανάγκες μας γίνονται σεβαστές και τα αναγκαία ψώνια έχουν γίνει από πριν.

• Παρόλο που δεν προτείνεται να είμαστε σε ένα χώρο μαζί με την οικογένεια μας, τους φίλους μας και τα κατοικίδια ζώα μας, αν επιλέξουμε να το κάνουμε, διασφαλίζουμε ότι δεν θα μας ζη- τηθεί να είμαστε μαζί τους ή με επισκέπτες ή να απαντάμε στο τηλέφωνο - αγοράζουμε έναν αυτόματο τηλεφωνητή ή βγά- ζουμε το τηλέφωνο από την πρίζα τις στιγμές που δεν βρίσκε- ται κανένας άλλος στο σπίτι για να απαντήσει.

• Τοποθετούμε τον εαυτό μας στα χέρια του Θεϊκού. Αυτό είναι ένα ταξίδι στο οποίο αφήνουμε κάθε έλεγχο.

• Προτείνεται ένα πρόγραμμα αποτοξίνωσης μια εβδομάδα πριν τη διαδικασία. Αυτό βασικά σημαίνει πιο ελαφριά φαγητά και

125

Page 124: Trofi mou to fos.V2

καθόλου κόκκινο κρέας για την τελευταία εβδομάδα. Την ίδια στιγμή απολαμβάνουμε το φαγητό που νομίζουμε ότι θα σας λείψει. Κακομαθαίνουμε τον εαυτό σας.

• Κάθε άτομο έχει διαφορετική αντίληψη για το «πιο ελαφριά». Ωστόσο ξεκινάμε να αλλάζουμε τη διατροφή μας κατά την πε- ρίοδο της προετοιμασίας.

• Το αλκοόλ είναι προτιμότερο να το διακόψουμε μια εβδομάδα πριν από την έναρξη του «Προγράμματος 21 Ημερών», οπωσ- δήποτε τρεις ημέρες πριν, επειδή αυτό το χρονικό διάστημα χρειάζεται το σύστημα μας για να καθαριστεί από αυτό.

• Διακόπτουμε οποιαδήποτε φάρμακα παίρνουμε και το κάπνισμα. • Δεν πρέπει να έχουμε καμία σεξουαλική δραστηριότητα κατά

τη διάρκεια του «Πρόγραμμα 21 Ημερών» - μετά τη διαδικασία θα χρειαστεί να ζητήσετε καθοδήγηση από τον Ανώτερο Εαυτό σας γι αυτό το θέμα.

• Αν αισθανόμαστε πειρασμό για να βοηθηθούμε από εξωτερικές επιδράσεις ή άλλες παρέες π.χ. θεραπεία σώματος, ιατρικές συμβουλές, διατροφικά συμπληρώματα... είναι σημαντικό να εί- μαστε ενήμεροι ότι αυτή είναι μια αντίδραση από την παλιά μας κατάσταση και τον παλιό μας προγραμματισμό. Προτείνεται να θεωρήσουμε τον εαυτό μας ως θεραπευτή μας. Ρωτάμε τον εαυτό μας να μας διδάξει ή να μας δείξει. Στρεφόμαστε μέσα μας και ζητάμε το Πνεύμα να μας βοηθήσει. Είμαστε σίγουροι ότι το Πνεύμα είναι περισσότερο από ικανό να λύσει το πρό- βλημα. Αυτή είμαι η κατάλληλη στιγμή για να υπενθυμίσουμε στον εαυτό μας την παραίτηση από κάθε έλεγχο και την εμπι- στοσύνη που μας ζητείται, σε αυτό το τεράστιο άλμα που επι- χειρούμε. Αυτή είναι η απαίτηση ώστε να καταφέρουμε μελλο- ντικά πρόοδο στην Αυτο-Κυριαρχία μας.

• Οποιαδήποτε αυστηρή αγωγή συνήθως εξασκούμε, π.χ. διαλο- γισμό, κάποιο σύστημα αναπνοών, ασκήσεις, ΤΜ, Τάι Τσι... πρέπει να διακοπεί για 3 εβδομάδες. Κατόπιν μπορούμε να τις συνεχίσουμε αν ακόμη επιθυμούμε και αν είναι ακόμη κατάλλη- λες για μας. Αυτή είναι μια περίοδος χαλάρωσης, για να βρε- θούμε στη γαλήνη της Θεϊκής Παρουσίας, ώστε να της επιτρέ- ψουμε να κάνει αυτό που πρέπει, χωρίς να χρειάζεται να ασχο- ληθεί με τις «συνήθειες» μας.

126

Page 125: Trofi mou to fos.V2

Η Φύση Χειρουργεί Χωρίς Νυστέρι Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του «Προγράμματος 21 Ημερών»,

το σώμα παρουσιάζει σημάδια ότι καθαρίζει, το οποία δεν πρέπει να σας φοβίζουν. Η μάνα Φύση γνωρίζει καλύτερα και θα σας φρο- ντίσει σε κάθε κρίση, γιατί είναι ο αληθινός γιατρός του Θεού.

Κάποια από τα σημάδια, ότι το σώμα έχει αρχίσει να καθα- ρίζει, μπορεί να είναι: • Αϋπνία • Πονοκέφαλοι • Ναυτία • Ερεθιστικότητα • Μυϊκοί πόνοι • Καλυμμένη γλώσσα • Άσχημη αναπνοή • Αίσθηση αδυναμίας • Ανησυχία.

Οι πρώτες λίγες ημέρες είναι γενικά και οι πιο δύσκολες και αν εμφανιστούν σημάδια ενοχλήσεων, αυτά συνήθως δε διαρκούν πάρα πολύ. Αν αισθάνεστε πόνο, αυτός περνάει μέσα σε λίγες ώρες. Απλά χαλαρώστε μέχρι να περάσει. Οι ενοχλήσεις είναι το αποτέλεσμα των τοξινών που απελευθερώνονται και ερεθίσουν τους ιστούς και τα νεύρα. Όποια περιοχή του σώματος σας είναι κατάμεστη από τοξίνες, μπορεί να περάσει κάποια κρίση λόγω της διαδικασίας απομάκρυνσης των τοξινών.

Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανησυχείτε, αφού όλα αυτά είναι συνηθισμένα σημάδια καθαρισμού του σώματος. Η φύση θα εξαλείψει μόνο ότι μπορεί να χειριστεί χωρίς να υπερφορτώσει τα όργανα σας. Είστε απολύτως ασφαλείς. Η φύση εκτελεί τον εσω- τερικό της «πηγαίο καθαρισμό» και είναι πιο πιθανό να αισθαν- θείτε τη χαρά του πιο καθαρού σώματος σας, ένα αίσθημα φω- τεινότητας, αγάπης, ομορφιάς, αντιληπτικότητας και σύνδεσης με το Πνεύμα ή το Θεό.

Σημείωση από τη Jasmuheen: Ένθερμα σας προτείνω να προετοιμαστείτε με συναίσθηση

ΠΡΙΝ από το «Πρόγραμμα 21 Ημερών»:

127

Page 126: Trofi mou to fos.V2

1) Γίνετε δυνατοί και σε φόρμα 2) Προοδευτικά διακόψτε τα βαρύτερα φαγητά, κυρίως κρέατα

και αλκοόλ, 3) Νηστεύετε και αν καθοδηγείστε να ενεργείστε συνέχεια για να

καθαρίσετε τα έντερα σας και να ελευθερώσετε τοξικότητα. Όσο περισσότερο προετοιμαστείτε, τόσο πιο εύκολες θα εί-

ναι οι 21 ημέρες! Κατά τη διάρκεια των 21 ημερών, δεν υπάρχει κάποιο συ-

γκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, που πρέπει να ακολουθήσετε. Είναι ένας χρόνος παράδοσης. Μπορείτε, επίσης, να συμφωνήσετε με το φροντιστή σας την ώρα που θα σας επισκέπτεται αν κρίνετε ότι αυτό είναι σημαντικό για σας.

Το «Πρόγραμμα 21 Ημερών» χωρίζεται σε 4 μέρη: 1. Οι πρώτες τρεις ημέρες πριν σας εγκαταλείψει το πνευματικό

σώμα, την τρίτη νύχτα. Αυτό απλά σημαίνει ότι το ενεργειακό πεδίο του πνευματικού σώματος συγχωνεύεται με το ενεργεια- κό πεδίο ανώτερης συχνότητας του Ανωτέρου Εαυτού ή του ΕΙΜΑΙ Παρών - ανάλογα με το επίπεδο μύησης στο οποίο έχε- τε φτάσει.

2. Τέταρτη μέχρι την έβδομη ημέρα. 3. Όγδοη μέχρι τη δέκατη τέταρτη ημέρα. 4. Δέκατη πέμπτη μέχρι την εικοστή πρώτη ημέρα.

Οι Απαιτήσεις σας για τις Τρεις Εβδομάδες

• Ένας ζεστός, περιποιημένος, ήσυχος χώρος με ένα κρεβάτι και ένα αναπαυτικό κάθισμα, αρκετό φως και καθαρό αέρα. Ένας μικρός εξωτερικός χώρος με καθαρό αέρα και φως, θα ήταν ιδι- αίτερα κατάλληλος.

• Ανετα και ζεστά ρούχα, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Να είστε προετοιμασμένοι, γιατί μπορεί να βρείτε τη θερμοκρασία του σώματος σας σε διαφορετικά επίπεδα απ' ότι συνήθως.

• Πόσιμο νερό. • Παγάκια που μόνο θα τα μεσάτε και έπειτα θα τα φτύνετε. Σε

μερικούς αρέσει το κρύο.

128

Page 127: Trofi mou to fos.V2

• Ένα πτυελοδοχείο και φέτες λεμονιού για το φρεσκάρισμά σας. • Προσόψια. • Τηλέφωνο για περιορισμένα τηλεφωνήματα προς το φροντιστή και το σύμβουλό σας την 4η, την 7η και την 21 η ή οποιαδήπο- τε άλλη μέρα - ανάλογα με την πρόοδο σας. • Αιθέρια έλαια και ένα καυστήρα - προτείνονται λιβάνι, σανταλό- ξυλο και λεβάντα για να αρωματίζετε τον αέρα, αν το επιθυμείτε. • Κεριά για ατμόσφαιρα. • Ένα λουτρό θα μπορούσε να είναι ευχάριστο. • Ένα σκαμνί για το ντους, για να κάθεστε όταν θα αισθάνεστε αδύναμοι. • Η εμμηνόρροια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραμένει τις περισσότερες φορές αμετάβλητη. Να είστε όμως προετοιμα- σμένες για μεταβολές, επειδή κάποιες έχουν βιώσει ανωμαλίες περισσότερη ή λιγότερη ροή, κλπ. • Κάποια δημιουργική εργασία όπως η τέχνη, το πλέξιμο, το παί- ξιμο της κιθάρας ή κάποιο ήπιο χόμπι, εφόσον το κάνετε για ευ- χαρίστηση και όχι από υποχρέωση. • Διάβασμα που είναι ελαφρύ και σας κάνει να αισθάνεστε ωραία. Το υλικό που διαβάζετε αυτή την περίοδο δεν πρέπει να κρίνε- ται ως καλό ή κακό - απλά απασχολεί για λίγη ώρα το μυαλό. • Απαλή μουσική - χωρίς λόγια. • Για τη δεύτερη εβδομάδα, οποιοδήποτε χυμό και όχι παραπά- νω από 40% συμπυκνωμένο. • Παρακαλώ σημειώστε πως αν έχετε κάποιες απορίες για την ποιότητα ή την επιλογή του χυμού, απλά χρησιμοποιήστε τη διαίσθηση σας. Η κύρια προϋπόθεση είναι πως πρέπει να είναι αραιωμένος για ευκολότερη απορρόφηση από το νέο σας ευαί- σθητο σύστημα - (Jasmuheen). • Ένα χαρτί σκιτσογραφίας και χρωματιστά στυλό για δημιουργι- κό γράψιμο και ζωγράφισμα. • Ένα ημερολόγιο για να γράφετε την προσωπική σας εμπειρία και το ταξίδι σας όπως εξελίσσεται.

Τι ΔΕΝ χρειάζεστε • Τηλεόραση • Διανοητική εργασία

129

Page 128: Trofi mou to fos.V2

• Ανάγνωσμα που εθίζει το μυαλό • Επισκέπτες • Τηλεφωνήματα • Μουσική με στοίχους • Δραστήρια άσκηση • Μετακίνηση έξω από τα όρια του χώρου διαμονής σας • Οτιδήποτε μπορεί να εκτρέφει την προσοχή σας από το εδώ και τώρα.

Σημείωση: Η ολοκλήρωση της διαδικασίας μπορεί να παρα- ταθεί για ατομικούς λόγους. Οι οδηγίες όμως διασφαλίζουν, αν ακολουθηθούν, μια περίοδο που θα περάσει γρήγορα και εύκολα. Είναι η καλύτερη δυνατή υποστήριξη, για να ξεπεράσετε τη λογι- κή του εγώ και να παραμερίσετε τις αποφάσεις που βασίζονται σε συνήθειες ή εθισμούς.

Παραδοθείτε ολοκληρωτικά χωρίς να αναφέρεστε στη διά- νοιά σας. Αν μπορούσατε να οραματιστείτε τον εαυτό σας ως έναν οξυδερκή μαθητή των οδηγιών, νομίζω ότι θα αρχίζατε να ανακαλύπτετε τον εσωτερικό δάσκαλο σας και να πάψετε να εί- στε πλέον δούλοι της λογικής. Όσο περισσότερο παραδίδεστε, τόσο πιο σύντομα θα μπορέσει η ουσία σας, να λάμψει απ' άκρη σ' άκρη.

Η κάμπια δεν αμφισβητεί ούτε μάχεται για την παλιά μορφή της - απλά δέχεται τη διαδικασία της μετάλλαξης και γίνεται μια όμορφη πεταλούδα. Δεν υπάρχει πόνος. Δεν υπάρχει αντίσταση. Πρόκειται για μια φυσική μεταλλαγή.

130

Page 129: Trofi mou to fos.V2

Το Πρόγραμμα 21 Ημερών

Μετατρέποντας το Φυσικό Σώμα

Charmaine Harley

Οι Πρώτες Τρεις Ημέρες • Το «Πρόγραμμα 21 Ημερών» αρχίζει τα μεσάνυχτα. Από τη στιγμή εκείνη και μετά δεν τρώμε και δεν πίνουμε τίποτα για τις επόμενες επτά μέρες. • Αυτή είναι μια ώρα ήσυχη για να ηρεμήσουμε, να διαλογιστούμε (οτιδήποτε σημαίνει αυτό για μας) και να μείνουμε με τον εαυτό μας. • Στρεφόμαστε μέσα μας για να φτιάξουμε μια δίοδο επικοινω- νίας με το πνεύμα μας, τον εσωτερικό μας δάσκαλο. • Επιβεβαιώσουμε ότι θέλουμε να συνεχιστεί η διαδικασία. • Αυτή είναι η ώρα μας να μείνουμε γαλήνιοι και να επικοινωνή- σουμε με το Θεό. • Κατά τη διάρκεια της γαλήνης, μπορεί να θέλουμε να ρωτήσου- με το όνομα της ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Παρουσίας. • Τη 2η μέρα μπορεί να αισθανθούμε πόνο στην περιοχή των νε- φρών, στο κάτω μέρος της σπονδυλικής στήλης και/ή στους μη- ρούς. Το να είμαστε χωρίς υγρά μπορεί να προκαλέσει κάποια ανωμαλία ή πονοκέφαλο. Οι τοξίνες που έχουν απελευθερωθεί από το σώμα δεν θα έχουν ακόμη αποβληθεί - και αυτό παίρ- νει χρόνο. • Μπορεί να καταλάβουμε ότι η ούρησή μας λειτουργεί κανονικά και μπορεί να υπάρχει μια αίσθηση καψίματος για λίγο διάστημα. • Δεν ασχολούμαστε με τα έντερα μας, γιατί μπορεί να μην αδει- άσουν τόσο γρήγορα όσο νομίζουμε. • Το σώμα μας μπορεί να το αισθανόμαστε αδύναμο και ασταθές, γι αυτό να έχουμε ένα σκαμνί στο ντους για υποστήριξη. Αν αυ- τό συμβεί, καλούμε τον φροντιστή μας να μας βοηθήσει. Μπο- ρούμε να χρησιμοποιήσουμε το μπάνιο αν προτιμάμε. • Μασάμε πάγο μέσα στο στόμα μας και τον φτύνουμε ως μια άλλη εναλλακτική λύση - κανενός άλλου είδους ανακούφιση για τη δίψα δεν επιτρέπεται. • Κανένα υγρό δεν πρέπει να καταπίνεται.

131

Page 130: Trofi mou to fos.V2

• Το στόμα μπορεί να γεμίσει με συγκέντρωση τοξικών ή να έχει την αίσθηση βλέννας, γιαυτό συνεχίζουμε να το ξεπλένουμε. Καθαρίζουμε τα δόντια μας κανονικά.

3η Ημέρα • Μένουμε σε κατάσταση ηρεμίας. Αυτή είναι η προσταγή της

ημέρας! • Κάποια στιγμή το βράδυ, το Πνευματικό σώμα* πρόκειται να

αναχωρήσει για κάποιο χρονικό διάστημα, περιμένοντας έως ότου το σώμα μας είναι έτοιμο για να ξαναμπεί με όλη τη μεγα- λοπρέπειά του.

• Επιβεβαιώνουμε, την επιθυμία μας να φύγει το Πνευματικό σώ- μα* αυτή τη νύχτα και να συνεχιστεί το «Πρόγραμμα 21 Ημε- ρών».

• Μπορούμε να ζητήσουμε να ενημερωθούμε πότε το Πνευματι- κό σώμα* μας θα έχει φύγει.

• Η ιδέα της «αναχώρησης του Πνευματικού σώματος» αφορά τη συγχώνευση του ενεργειακού πεδίου του πνευματικού σώματος, με εκείνο του λεπτότερου παλμού του Ανωτέρου Εαυτού. Όλα τα ενεργειακά σώματα κρατούνται μέσα στο πεδίο της ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Παρουσίας που βρίσκεται πάντα μαζί μας, είναι η ουσία μας και μας καθοδηγεί θεϊκά σε όλη αυτή τη διαδικασία.

4ο Πρωινό • Το Πνευματικό σώμα πολύ πιθανά έχει φύγει την ώρα που κοι-

μόμασταν. • Μπορεί να αισθανόμαστε διαφορετικά. Όταν το Πνευματικό

σώμα αφήσει το σώμα μας, όλο το συναίσθημα και η αγάπη έχουν φύγει επίσης - γιαυτό ίσως αισθανόμαστε άδειοι.

• Αν μπορούμε μέσω του δικού μας εσωτερικού συντονισμού, ή επικοινωνούμε με το σύμβουλό μας, αν θέλουμε, για να διαπι- στώσουμε αν το Πνευματικό σώμα έχει φύγει.

Ο Θεϊκός Εαυτός μας και τα Όντα της Ανάληψης θα αρχίσουν το έργο τους αμέσως μόλις το Πνεύμα φύγει για να εμποδίσουν τη «διαδικασία θανάτου» να ξεκινήσει. Θα έχουν αρχίσει τη δου- λειά μέρες ίσως και εβδομάδες νωρίτερα, αλλά δε θα κάνουν τί-

132

Page 131: Trofi mou to fos.V2

ποτα που δεν αναστρέφεται σε περίπτωση που αλλάξετε γνώ- μη πριν από αυτή την ώρα. Κατά τη διάρκεια αυτών των ημε- ρών, ο Θεϊκός Εαυτός μας και τα Όντα της Ανάληψης εργάζο- νται με τα ενεργειακά πεδία όλων των σωμάτων μας, αλλάζο- ντας το σύστημα μας ώστε να χρησιμοποιεί ενέργεια φωτός για να ανεβάσει τους παλμούς του σώματος μας.

5η έως 7η Ημέρα • Από την τέταρτη έως την έβδομη ημέρα, ακόμη δεν επιτρέπο- νται τα υγρά. • Αν πιούμε κάποιο υγρό, η εργασία για συντονισμό θα σταματή- σει και δε θα ξαναρχίσει παρά μόνο μετά από 24 ώρες από τη στιγμή της κατάποσης (καθυστερώντας τη διαδικασία). Μια ου- ράνια σταγόνα εισχωρεί μέσα στο πίσω μέρος κοντά στα νε- φρά, έτσι δε χρειάζεται να ανησυχούμε για έλλειψη υγρών. • Το να είμαστε ήρεμοι είναι ακόμη η διαταγή της ημέρας! • Θα χρειαστεί να ενημερωθούμε για τις ανάγκες του σώματος μας κατά τη διάρκεια εκείνων των τεσσάρων ημερών. • Σας προτείνουμε να παραμείνετε ακίνητοι και σιωπηλοί σε τρία διαστήματα κατά τη διάρκεια της ημέρας. • Επιλέγουμε τους χρόνους και μένουμε σ' αυτούς. Μια πρόταση είναι 10π.μ., 1μ.μ. και 4μ.μ. • Η διαδικασία επανευθυγράμμισης διαρκεί περίπου 2 ώρες κάθε φορά. • Μπορεί να αισθανθούμε κάτι από αυτή τη διαδικασία επανευ- θυγράμμισης. • Θα γνωρίζουμε με βάση το ένστικτο πότε να στριφογυρίσουμε, να μείνουμε ακίνητοι ή να πάμε στην τουαλέτα, κλπ. • Μπορεί να αισθανθούμε κλονισμένοι ή βάρος. • Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να είμαστε σιωπηλοί αυτή την ώρα - μπορεί να νομίζουμε πως Δεν γνωρίζουμε ότι κάτι συμ- βαίνει. Ωστόσο, αν είμαστε ακίνητοι, θα το αντιληφθούμε. Μπορεί να είναι πολύ αδύναμο. • Ο Θεϊκός Εαυτός μας καθοδηγεί. Είμαστε ασφαλείς και προ- στατευμένοι. • Μπορούμε να κάνουμε λουτρό ή ντους αναλόγως τι προτιμάμε. • Μπορεί να βιώσουμε αυτό που αποκαλείται «άνοδο της ουράνιας

133

Page 132: Trofi mou to fos.V2

θερμοκρασίας» όπου αισθανόμαστε πολύ ζεστοί. Αυτό είναι ένα σημάδι ότι όλα βαίνουν καλώς. Θα μπορούσαμε να μπούμε στον πειρασμό να κάνουμε ένα κρύο ντους, ωστόσο, αντιστεκόμαστε - αυτό είναι πολύ δραστικό για το σώμα αυτή τη στιγμή. Για να ρί- ξουμε τη θερμοκρασία, παίρνουμε μια κρύα παγοθήκη ή τυλίγουμε παγάκια σε μια πετσέτα και την τοποθετούμε στο σβέρκο μας - αυτό είναι ένα κέντρο που θα είναι ευαίσθητο και θα μας δροσίσει.

• Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών, μπορεί να αισθανθούμε πραγματικά διψασμένοι. Έτσι, να είμαστε ενήμεροι αλλά να μην παραδοθούμε γιατί θα παρατείνουμε μ' αυτό τον τρόπο τη διαδι- κασία και θα αναβάλλουμε το πρώτο σας ποτό την έβδομη μέρα.

• Επειδή βρισκόμαστε περισσότερο στο χώρο του μυαλού, η λο- γική μας μπορεί να είναι ιδιαίτερα αλλοπρόσαλλη και να πετάει παντού, όπως πολλές σκέψεις που δεν έχουν χωρίς συναίσθη- μα. Προσπαθούμε να ησυχάσουμε το μυαλό και διαλογιζόμαστε για τη γαλήνη μυαλού.

• Μπορεί να είμαστε πολύ ευέξαπτοι, μπορεί να έρθουν στην επιφάνεια ιδιοσυγκρασίες που έχουμε και χρειάζεται να είμα- στε ενήμεροι και να γαληνεύουμε το μυαλό.

7η Ημέρα • Κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας, αργότερα το απόγευμα ή

το βράδυ, μπορούμε να πιούμε κάτι. Επιτρέπεται το νερό ή χυ- μός (ή μπορεί να αισθανόμαστε ότι δεν θέλουμε καθόλου να πι- ούμε. Χρησιμοποιούμε τη διαίσθηση μας και κάνουμε όπως κα- θοδηγούμαστε -Jasmuheen).

• Λίγο χυμό πορτοκαλιού, 25% συμπυκνωμένο, σε θερμοκρασία δροσερού δωματίου. Μια ώρα αργότερα, μπορούμε πάλι να πι- ούμε άλλο ένα μικρό ποτήρι χυμό.

• Θυμόμαστε ότι το σώμα σας δεν έχει καταναλώσει τίποτα για 7 ημέρες, γι' αυτό πίνουμε αργά.

• Θα μας δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες την ώρα που θα πίνουμε το χυμό μας.

• Δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση, να αποφασίσουμε μόνοι μας, πότε θα πιούμε για πρώτη φορά.

8η έως 14η Ημέρα • Η ηρεμία μας είναι ακόμη μέρος της ημέρας μας.

134

Page 133: Trofi mou to fos.V2

• Μιλάμε με τους αγγέλους, για να μας βοηθήσουν στη θεραπεία. Να είμαστε ευτυχισμένοι. Πολύ σύντομα θα αισθανόμαστε θαυ- μάσια. • Από εδώ και στο εξής μπορούμε να πίνουμε αραιωμένο χυμό. • Πίνουμε πάνω από 1,5 λίτρο νερό την ημέρα για την περίοδο των επτά ημερών εκτός εάν έχουμε καθοδήγηση για το αντίθετο. • Κατανοούμε ότι έχουμε υποβληθεί σε ένα σημαντικό ενεργειακό συντονισμό - γι' αυτό ξεκουραζόμαστε ανάλογα. • Τώρα ξεκινά η διαδικασία της θεραπείας. Αυτή θα διαρκέσει για τις επόμενες επτά μέρες και πρέπει να εφαρμόσουμε αυστηρά την παραπάνω οδηγία. • Το φαγητό είναι κάτι που δεν είναι πλέον μέρος της πραγματι- κότητάς μας, γιατί η πραγματικότητά μας δεν είναι πλέον εκεί- νη που ήταν. • Αν βομβαρδιζόμαστε με σκέψεις από μια εξωτερική πηγή (που είναι αρνητικό), τότε πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να απα- σχολήσουμε το μυαλό μας με κάτι πιο γαλήνιο. Η λογική και το εγώ μπορεί να βρίσκονται εκτός ελέγχου αυτή την ώρα. Είμαστε απολύτως ασφαλείς - γι' αυτό, δεν υπάρχει αμφιβολία. Έτσι, δεν δίνουμε καμιά σημασία σ' αυτές τις αρνητικές σκέψεις. • Αυτή είναι η θεραπευτική εβδομάδα - μια πολύ όμορφη περίο- δος. Την χαιρόμαστε και ξεκουραζόμαστε. • Μοιάζουμε με έναν άρρωστο, γιαυτό έχουμε την ανάλογη συ- μπεριφορά. • Μπορούμε να κοιμηθούμε πολύ. • Ίσως να αισθανόμαστε ότι έχουμε διευρυνθεί. • Μπορεί να συνεχίζεται η σωματική ταλαιπωρία μας. • Το βίωμα για τον καθένα μας είναι μοναδικό. • Μπορεί να αισθανόμαστε αρκετά ενεργητικοί, ωστόσο, δεν χρησι- μοποιούμε αυτή την ενέργεια - την διοχετεύουμε στην θεραπεία. • Ορισμένοι ανακαλύπτουμε πως όταν δεν είμαστε αρκετά ξε- κούραστοι, αρχίζουμε να αισθανόμαστε άρρωστοι ή να βιώνου- με κάποιου είδους ανησυχία - σημάδι ότι το πνεύμα θέλει να μείνουμε σιωπηλοί. • Μπορούμε να χαρούμε ένα λουτρό αυτή την ώρα. • Ξεκουραζόμαστε, διαβάζουμε και διαθέτουμε αυτές τις ημέρες για να αναπτυχθούμε κοντά στον Θεϊκό Εαυτό σας.

135

Page 134: Trofi mou to fos.V2

15η έως 21η Ημέρα • Αυτή είναι η εβδομάδα της ενοποίησης. Η θεραπεία φτάνει στο

τέλος της. Οι ανώτερες ενέργειες της επόμενης πιο εκλεπτυ- σμένης ομάδας ενέργειας της συνείδησης - είτε του Ανωτέρου Εαυτού ή του ΕΙΜΑΙ Παρών - θα ξεκινήσουν να εισχωρούν στο άδειο σώμα, όλο και περισσότερο κάθε μέρα.

• Θα αρχίσουμε να αισθανόμαστε δυνατότεροι. • Ρωτάμε: Ποιος είναι ο ρόλος μου, ο σκοπός μου; Τι έχω έρθει να

κάνω εδώ; • Μερικές φορές ίσως να μπορείτε να παρακολουθήσετε κάποια

ταινία. Χρειάζονται να είναι «καλής αίσθησης» ταινίες. • Επιτρέπεται μόνο 40% συμπυκνωμένος χυμός - δεν επιτρέπο-

νται σούπες ή γάλα. • Περνούμε την κάθε ημέρα όπως έρχεται και συνεχίζουμε να

ζούμε στο λεπτό.

21η Ημέρα • Επικοινωνούμε με το σύμβουλό μας ή αν περνάμε το «Πρό-

γραμμα 21 Ημερών» μόνοι μας, ρωτάμε μέσα μας, για διευκρίνι- ση αν θα έχουμε ολοκληρώσει το πρόγραμμα τα μεσάνυχτα αυ- τής της ημέρας. Η χρήση της χρονικής στιγμής «μεσάνυχτα» δεν έχει καμιά σχέση με τις «ώρες των μαγισσών», όπως μεταφρά- στηκε από μια αγαπητή Γαλλίδα κυρία, αλλά απλά σηματοδο- τεί το τέλος της ημέρας.

Αλλαγές Μετά το «Πρόγραμμα 21 Ημερών» Μπορεί να έχουμε ήδη προσέξει την αποστασιοποίησή μας.

Μπορεί να αισθανόμαστε ως συνήθως ή περισσότερο από το συ- νηθισμένο. Μπορεί να βιώνουμε μια μεγαλύτερη ευαισθησία σε οσμή, γεύση και αφή. Μπορεί τα δόντια μας να είναι ευαίσθητα. Μπορεί να νιώθουμε κάποιους πόνους στο σώμα μας... πρέπει απλά να γνωρίζουμε ότι η θεραπεία συνεχίζεται. Έγιναν κάποιες αλλαγές που δεν τις προσέξαμε; Οι αλλαγές θα είναι αρχικά ανεπαίσθητες, ωστόσο, η αίσθηση της ελαφρότη- τας και της ευεξίας θα είναι ορατές. Προσωπικά, πρόσεξα μικρές αλλαγές, και όσο περνούσε ο καιρός, πρόσεξα ότι άλλαζαν πε- ρισσότερα πράγματα. Το βάδισμα μου ήταν διαφορετικό, τα πό-

136

Page 135: Trofi mou to fos.V2

δια μου ήταν πιο ευθυγραμμισμένα και δεν κοιτούσαν προς τα έξω, η στάση μου ορθή και πιο ίσια. Χρειάστηκε να περάσουν πε- ρίπου δύο μήνες, για να βιώσω την πραγματική αίσθηση της σύν- δεσης και της δυνατής αντίληψης ότι είμαι ένα με το Θεό μου. Πρέπει να είμαστε υπομονετικοί με τον εαυτό μας, να αγαπάμε το ταξίδι μας και πάνω απ' όλα, να το χαιρόμαστε!

Η Αυθεντική Ελευθερία Είναι Μόνιμη Τώρα που έχουμε ολοκληρώσει το «Πρόγραμμα 21 Ημερών»,

βρισκόμαστε πέρα από τις παλιές πεποιθήσεις. Η συμβίωση με τις παλιές πεποιθήσεις ενώ ταυτόχρονα προσπαθούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό, μάλλον είναι δύσκολη. Δεν μπορούμε να ζούμε με συγκρουόμενα συστήματα πεποιθήσεων. Το «Πρόγραμ- μα 21 Ημερών» είναι πραγματικά η αρχή του υπόλοιπου της ζω- ής μας - γιαυτό αγκαλιάζουμε τον νέο εαυτό. Το να γεννηθούμε ξανά, σημαίνει να αφήσουμε το παρελθόν και να εναποθέσουμε το μέλλον μας στα χέρια του Θεού.

Μετά το τέλος του προγράμματος, δεν έχουμε πια καμιά φυ- σική ή διατροφική ανάγκη για φαγητό ή ποτό. Οτιδήποτε απο- φασίσουμε να πιούμε, δεν πρέπει να ενισχύσει το παλιό εγώ. Για παράδειγμα, μερικοί άνθρωποι έχουν μπει στον πειρασμό, λόγω παλιού εθισμού, να προσθέσουν γεύση μπανάνας στο γάλα τους. Το εγώ προβάλλει τη δικαιολογία ότι χρειάζεστε τη μπανάνα για ίνες και κάλιο. Αλλοι πάλι επιλέγουν ποτά, με τη σκέψη ότι είναι φυσικά, αγνά και υγιεινά. Δεν χρειάζεται πια να επιλέγετε το πο- τό σας με βάση τη διατροφική του αξία.

Η επιθυμία μας για ποτό ή φαγητό δεν έχει φυσική προέλευ- ση αλλά πηγάζει από κάποια διανοητική ή συναισθηματική αιτία. Όταν προκύψει αυτή η επιθυμία, θα θέλουμε μάλλον να την ελατ- τώσουμε με ένα ποτό. Αυτό δεν είναι ανεπιθύμητο και προτεί- νουμε να παρατηρήσετε την πράξη σας. Όταν είμαστε οι ίδιοι θε- ατές των συναισθημάτων και των σκέψεών μας, ενισχύεται η κα- τανόηση και η εσωτερική ανάπτυξή μας. Η αλλαγή θα συμβεί με το πέρασμα του χρόνου. Ωστόσο, είναι πιθανόν οι γευστικοί θύ- λακες μας να επιθυμήσουν συγκεκριμένες γεύσεις. Είναι κάτι, που επίσης θα αλλάξει με το χρόνο.

Είμαστε ευγενικοί με τον εαυτό μας. Δεν χρειάζεται να κυ-

137

Page 136: Trofi mou to fos.V2

κλσφορούμε υπερήφανοι ότι ζούμε χωρίς φαγητό και ποτό. Ορι- σμένοι επιλέγουν να πίνουν μόνο νερό ή τσάι του βουνού γιατί το θεωρούν υγιεινό. Μέρος των προσπαθειών του παλιού εγώ για σαμποτάζ του εαυτού, βασίζεται στο να μας κάνει να πιστέψου- με ότι υπάρχουν προκαθορισμένοι κανόνες, ένα οργανωμένο σύ- στημα ή ένας συγκεκριμένος τρόπος που πρέπει να γίνεται η πό- ση. Οποιοδήποτε ποτό κι αν επιθυμούμε, είναι κατάλληλο.

Αποφασίζουμε για το τι θα πίνουμε χωρίς να χάνουμε τη χα- ρά της ζωής. Αν θέλουμε καφέ, είναι εντάξει. Αν θέλουμε νερό και αυτό είναι εντάξει. Και αν θέλουμε χυμό και αυτό είναι εντάξει. Μπορούμε να ορίσουμε τι ποτό μας ταιριάζει, από το πως αι- σθανόμαστε όταν το πίνουμε. Αν είναι πολύ βαρύ, σίγουρα θα το καταλάβουμε. Η πρώτη μας ενασχόληση είναι ο προορισμός μας για το Φως, την Αγάπη και η χαρά για την ύπαρξη μας. Υπάρχει μια λεπτή γραμμή που χωρίζει την άρνηση του εαυτού μας από την εφαρμογή πειθαρχίας στον εαυτό μας. Πρέπει να ανακαλύ- ψουμε την ισορροπία για να μην αισθανόμαστε στέρηση.

Δεν κρίνουμε τον εαυτό μας πολύ αυστηρά, σχετικά με το τι είναι σωστό και τι λάθος να πιούμε. Μετά το «Πρόγραμμα 21 Ημε- ρών», ορισμένοι αυτοπειθαρχούν και δεν προκαλούν για κάποιο αντιπερισπασμό με το να πιουν κάτι. Αλλοι ανακαλύπτουν ότι χρειάζονται να πίνουν περισσότερο και χρειάζονται τη συγκεκρι- μένη απόλαυση για να αισθάνονται καλά. Ο καθένας είναι διαφο- ρετικός - αυτό είναι σίγουρο - και ο καθένας βρίσκεται σε διαφο- ρετική φάση του ταξιδιού. Είμαστε εδώ για να χαρούμε την εξέλι- ξη μας, γιαυτό να περάσετε καλά και να είστε καλοί με τον εαυτό σας και με τους άλλους. Κοινωνικά, δεν συντρέχει κανένας λόγος να μην παρευρισκό- μαστε κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού ή του βραδινού με άλ- λους. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να φάει ένα μπολ με σού- πα και ένα ποτό χωρίς να τραβήξει την προσοχή των άλλων πά- νω του ή να φανεί διαφορετικός. Από τη στιγμή που είστε άνετοι και αποδέχεστε το νέο τρόπο ζωής σας, οι άλλοι δεν θα προσέ- ξουν καν ούτε θα ασχοληθούν γιατί δεν τρώτε. Είναι γνωστό, ότι οι κοινωνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες μας γύρω από γεύματα σε εστιατόρια, καφετέριες, κλπ, είναι στην πραγματικό- τητα οι πιο εύκολες. Επειδή συνηθίζαμε να προσέχουμε τη δια-

138

Page 137: Trofi mou to fos.V2

τροφή μας για λόγους υγιεινής κα μας απασχολούσαν πράγματα όπως η λευκή ή η ακατέργαστη ζάχαρη, η ποιότητα ή η φρεσκά- δα, ο βαθμός των συντηρητικών, κλπ., ανακαλύπτουμε τώρα ότι μπορούμε να είμαστε πιο χαλαρωμένοι και να περνάμε καλά.

Βρισκόμαστε τώρα στο σημείο όπου μπορείτε να μπούμε μέ- σα μας και να ζητήσουμε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες μας. Κα- τά τη διάρκεια των 21 ημερών, σας προτείναμε να δείξετε εμπι- στοσύνη στη θεραπεία και την καλή κατάσταση της υγείας σας. Μπορεί να πάρει κάποιο χρονικό διάστημα έως ότου το σώμα μας ευθυγραμμιστεί πλήρως, γι αυτό αφήνουμε τη διαδικασία να συνε- χίσει χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις. Διαθέτουμε κάτι παραπάνω από την ικανότητα να θεραπεύσουμε τον εαυτό μας. Για την κα- λύτερη και την ανοδική πορεία της κατάστασης της υγείας σας, δεν χρειαζόμαστε θεραπεία από άλλους. Το τέλειο βάρος και η υγεία μας θα αναδειχτούν αυτόματα.

Μια τελική Σημείωση Σας ενθαρρύνουμε να ζητάτε οποιαδήποτε υποστήριξη που

μπορεί να χρειαστείτε. Ενόσω ανακαλύπτετε τη δική σας σοφία και διαύγεια, μπορεί να είναι βοηθητικό το να μιλήσετε σε κάποι- ον άλλο, ίσως σ' αυτόν που σας βοήθησε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ή κάποιον άλλο που γνωρίζει το μονοπάτι που έχετε επιλέξει. Κανένας άλλος δε γνωρίζει περισσότερα ή έχει περισσό- τερη διορατικότητα από σας. Ωστόσο, μιλώντας σε κάποιον άλ- λο, η δική σας διαύγεια γίνεται εμφανής. Συχνά όπως κάνετε την ερώτηση, αμέσως συνειδητοποιείτε επίσης ότι έχετε και τη δική σας απάντηση! Είστε ευπρόσδεκτοι να έρθετε σε επαφή μαζί μας, εφόσον είμαστε πρόθυμοι να μοιραστούμε τις εμπειρίες σας.

Με πολλή αγάπη Charmaine Harley Και σας παρακαλώ απολαύστε τα θαύματα Όταν κάποιος δεσμεύει τον εαυτό του στο Θεό αντί στην Αυ-

ταπάτη - η επίδραση στην ανθρωπότητα και στον πλανήτη είναι ανυπολόγιστη και η θεραπευτική δύναμη καταπληκτική. Κάθε φο- ρά που ένα πλάσμα ανεβάζει τους παλμούς του, η επίδραση κυ- ματίζει μέχρι την πιο μακρινή άκρη του Σύμπαντος.

139

Page 138: Trofi mou to fos.V2

140

Σημείωση από την Jasmuheen: Σχετικά με τα σχόλια της Charmaine για τους μη ωφέλιμους

χυμούς, κλπ. που κάποιοι αμφισβητούν, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας το γεγονός, ότι πριν από το «Πρόγραμμα 21 Ημερών» έπαιρνα βιταμίνες και άλλα προϊόντα. Συνειδητοποίησα όμως, ότι το βασικό στοιχείο αυτού του ταξιδιού, είναι η εμπιστοσύνη. Όταν ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα και μετά να συνεχίσουμε να παίρνουμε βιταμίνες ή να καταναλώνουμε μόνο «υγιεινά» ποτά κ.λ.π., θα σήμαινε ότι δεν εμπιστευόμαστε τις δυνάμεις του φω- τός, να κάνουν τη δουλειά τους και να μας συντηρήσουν. Μεγάλο άλμα, πράγματι, προς την Πίστη!

Εφόσον πιστεύουμε ότι όλη η διατροφή μας, οι βιταμίνες και η συντήρηση προέρχονται από το φως - και βιώνουμε τα οφέλη αυτής της εμπιστοσύνης με ένα υγιές σώμα - θα μπορούσαμε να καταναλώσουμε οποιαδήποτε άχρηστη γεύση θέλουμε, επειδή θα παραδιδόμασταν σ' αυτή αποκλειστικά για την αξία της γεύσης και όχι για τη διατροφική της αξία. Προσωπικά, ξεκίνησα να αντι- καθιστώ το φυσικό χυμό με την ασυνήθιστη γεύση του καπουτσί- νο ή την ασυνήθιστη μπουκιά από σοκολάτα επειδή απλά είχα όρεξη για κάτι γλυκό.

Για μένα, φανατική οπαδό της φυσικής διατροφής για περί- που 20 χρόνια, το «Πρόγραμμα 21 Ημερών» ήταν εκπληκτικά απελευθερωτικό! Το να ζούμε με πράνα και μετά να είμαστε ελεύ- θεροι να φάμε «βατράχια» ή γαρνιρισμένη πατάτα έτσι για την πλάκα, έχει πλάκα! Τα αληθινό χάρισμα αυτής της διαδικασίας εί- ναι η ελευθέρια. Ελευθερία επιλογής, ελευθερία από περιοριστικές πεποιθήσεις, ελευθερία εμπιστοσύνης στη Θεϊκή Ουσία μέσα μας να μας συντηρεί σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο διατροφικά. Θα ήθε- λα να προτείνω σ' εκείνους που υποβάλλονται στο «Πρόγραμμα 21 Ημερών», να παραμένουν σ' αυτό, χωρίς να τρώνε καθόλου φαγητό για τουλάχιστον έξι μήνες ή μέχρι να έχουν αποδείξει στον εαυτό τους πέρα από κάθε αμφιβολία, ότι η πράνα πραγ- ματικά τους συντηρεί. Ωστόσο, όπως πάντα, αυτή η επιλογή εί- ναι ατομική. Αν ανασκευάσουμε τις πεποιθήσεις μας, σχετικά μ' αυτό το θέμα, θα σταθεροποιηθεί το βάρος σας, θα αυξηθούν τα επίπεδα ενέργειας μας κατά πολύ και θα θέλουμε να κοιμηθούμε πιο λίγο από ότι συνηθίζαμε. Αυτά είναι τρία σίγουρα σημάδια ότι

Page 139: Trofi mou to fos.V2

το φως μας συντηρεί. Εφόσον αυτή η διαδικασία είναι σχετική με τη συνειδητή συγ-

χώνευση με την Θεϊκή Ουσία μέσα μας, τότε πάντα να χρησιμο- ποιούμε την αντίληψή μας, πάντα να εμπιστευόμαστε την εσω- τερική μας καθοδήγηση γιατί θα δοκιμαζόμαστε επανειλημμένα μι διάφορους τρόπους. Το «Πρόγραμμα 21 Ημερών» δεν είναι ένα μονοπάτι εγγυημένης φώτισης ή μια γρήγορη τακτοποίηση οποι- ωνδήποτε προβλημάτων μπορεί να έχουμε, αλλά ένα ακόμη βήμα στο συνεχιζόμενο ταξίδι αυτογνωσίας και αυτοκυριαρχίας.

Αν υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την υλοποίηση του «Προγράμματος 21 Ημερών», τότε αυτό, δεν πρέπει να επιχειρη- θεί ακόμη. Ζητείστε από την θεϊκή Ουσία μέσα σας, να σας φα- νερώσει το μέρος του σχεδίου σας! Δεν είναι μια «μόδα» ούτε ποια νέα τάση της «Νέας Εποχής». Προσωπικά, προτείνω να ακο- λουθήσουμε τη διαδικασία μόνον αν νιώθουμε ότι αποτελεί το επόμενο βήμα μας, χωρίς αμφιβολίες, χωρίς ερωτηματικά, χωρίς φόβο. Το «Πρόγραμμα 21 Ημερών» μπορεί να θεωρηθεί μια πολύ ριζοσπαστική πράξη, για εκείνους όμως, που είναι συντονισμένοι με την εσωτερική Θεϊκή Ουσία, για τους ειρηνικούς πολεμιστές ή τους γιόγκι, είναι μια φυσιολογική πράξη, επειδή ενστικτωδώς αντιλαμβάνονται τα αληθινά χαρίσματα αυτού του ταξιδιού.

Αν έχουμε δυνατή εσωτερική καθοδήγηση, τότε πρέπει να ζητήσουμε από την Θεϊκή Ουσία μέσα μας να μας προετοιμάσει τέλεια σε όλα τα επίπεδα για να διασχίσουμε το μονοπάτι των 21 ημερών με ευκολία και χάρη!

Πρέπει να είμαστε και λογικοί. Όσο καλύτερα προετοιμά- σουμε τον εαυτό μας, τόσο πιο εύκολη θα είναι η μετάβαση! Πολ- λά από τα πιθανά προβλήματα που αναφέρει η Charmaine δεν συμβαίνουν σ' εκείνους που έχουν συντονιστεί πολύ καλά με δια- λογισμό και δίαιτα. Προτείνουμε να ολοκληρώσετε τις 21 ημέρες όπως καθορίζε- ται εδώ. Αν δεν διαθέτετε 3 εβδομάδες τότε μην ξεκινήσετε το «Πρόγραμμα 21 Ημερών» Μερικοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν με- γάλη δυσκολία μετά τη διαδικασία επειδή δεν είχαν το χρόνο να την ολοκληρώσουν σε 21 ημέρες. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι υλο- ποίησαν τη δική τους έκδοση της διαδικασίας σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα ή συνέχισαν να εργάζονται κατά τη διάρκεια

141

Page 140: Trofi mou to fos.V2

του «Προγράμματος 21 Ημερών», που σημαίνει ότι μάλλον έκαναν νηστεία παρά το πρόγραμμα. Φυσιολογικά δε θα πρέπει να υπάρχει πρόβλημα όταν ακολουθηθούν οι οδηγίες και το χρονο- διάγραμμα που προτείνονται. Πρέπει όλοι μας να λειτουργήσου- με υπεύθυνα για την υλοποίηση του «Προγράμματος 21 Ημερών», διότι όλοι πλέουμε σε σχετικά ανεξερεύνητα νερά. Τα παγκόσμια όμως οφέλη, σχετικά με την πιθανή λύση του προβλήματος της παγκόσμιας πείνας, αξίζουν τον κόπο.

Αν νιώθετε την έλξη να περάσετε το «Πρόγραμμα 21 Ημε- ρών», σας παρακαλούμε να το κάνετε σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται εδώ, επειδή είναι δοκιμασμένες. Όσο καλύτερα είμαστε προετοιμασμένοι, τόσο πιο εύκολο γίνεται το ταξίδι μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι. Τα διαθέσιμα μονοπάτια είναι πολλά, και πάντα γνωρίζουμε αν κάτι λειτουργεί από τους καρπούς που προκύπτουν, όπως θα έλεγε και ο Ιησούς.

142

Page 141: Trofi mou to fos.V2

Tα άτομα που δεν είναι συντονισμένα ή δεν ενδιαφέρονται για το Παράδειγμα της Ανάληψης, για τη δημιουργία ενός ιερού

χώρου και για την κατανόηση της μύησης, υπάρχουν άλλοι εναλ- λακτικοί τρόποι.

Η ιδέα να ζούμε με το φως κοσμικών δυνάμεων υπάρχει από αιώνες, δεν τη διαχωρίζω από την πνευματική της βάση και δεν ρώ ότι είναι ένα απλό θέμα διατροφής. Άλλοι όμως το κάνουν και προτείνουν ένα απλό πρόγραμμα.

Προετοιμαζόμαστε όπως θα κάναμε αν εφαρμόζαμε το «Πρόγραμμα 21 Ημερών». Είμαστε ευγενικοί και πράοι με το σώ- μα μας. Προετοιμάζουμε το σώμα μας με σεβασμό για να είναι εγ- γυημένη η ευκολία και η απόλαυση της μεταβατικής διαδικασίας. Ξεκινούμε τη σταδιακή μείωση του κόκκινου κρέατος, στη συνέ- χεια του λευκού, περνάμε στις ωμές τροφές, κατόπιν στις σούπες και στα υγρά και τελικά συνεχίζουμε σύμφωνα με την καθοδήγη- ση και τη διαίσθησή μας. Το πόσο χρόνο διαρκεί να περάσουμε από το κρέας στις ωμές τροφές και έπειτα στα υγρά εξαρτάται από το κάθε άτομο. Η υλοποίηση γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να αισθανόμαστε χαρά και άνεση. Το σώμα μας θα μας οδηγήσει αν το ακούμε.

143

Κεφάλαιο 15 'Αλλοι Δρόμοι

Page 142: Trofi mou to fos.V2

Αν λειτουργήσουμε σύμφωνα με την εσωτερική καθοδήγηση ή τη διαίσθηση μας το «Πρόγραμμα 21 Ημερών» θα μας προσφέ- ρει μια γρήγορη διαδικασία μετατροπής. Για εκείνους που έχουν επαφή με τους Δασκάλους Ανάληψης, τα δώρα από το ταξίδι εμ- φανίζονται να είναι ιδιαίτερα θαυματουργά. Από την άλλη πλευ- ρά, άνθρωποι που υποβλήθηκαν στη διαδικασία χωρίς μια στάση πλήρους παραίτησης και εμπιστοσύνης, βίωσαν το πρόγραμμα σαν μια πάλη και χωρίς τα δώρα και τη χάρη, που τόσο άφθονα αποκόμισαν οι άλλοι από τη διαδικασία.

Η παντελής αποχή από τροφή και υγρά, για μια περίοδο επτά ημερών, μπορεί να αποτελέσει μια ακραία διαδικασία και μια προκλητική εμπειρία για ένα άτομο που δεν είναι έτοιμο και όχι συντονισμένο. Ωστόσο, όταν το άτομο έχει δυνατή εσωτερική σύνδεση, η μύηση αυτή αποβαίνει ευχάριστη και ιερή.

Τελικά, όσοι επιθυμούμε να ζήσουμε από πράνα, πρέπει να ξεκινήσουμε αμέσως με τη δήλωση που ακολουθεί, διότι αυτή θα καθορίσει τη διαδικασία μετατροπής - της πρανικής διατροφής. Επί πλέον ακούμε το σώμα μας. Θα μας οδηγήσει να ξεκινήσουμε διαισθητικά, χωρίς προσπάθεια και με αρκετά φυσικό τρόπο, την αποβολή διαφόρων ουσιών από τη δίαιτά μας.

Απευθυνόμαστε στο σώμα μας και συνειδητά δηλώνουμε: «Από τώρα και στο εξής, όλες οι βιταμίνες, τα θρεπτικά συστατι- κά και η τροφή που χρειάζονται για τη διατήρηση άριστης σωμα- τικής υγείας, αφομοιώνονται από τις πρανικές δυνάμεις.»

Μπορούμε να καταλάβουμε πότε λειτουργεί η διαδικασία με- τατροπής καθώς το βάρος μας θα σταθεροποιηθεί, τα ενεργειακά μας επίπεδα θα είναι υψηλά και θα μειωθεί η ανάγκη μας για ύπνο.

144

Page 143: Trofi mou to fos.V2

Ο

Όπως έγραψα στον πρόλογο, οι Δάσκαλοι της Ανάληψης, μου παρουσιάζουν οράματα ενός κόσμου χωρίς πείνα, χωρίς υπεραγορές τροφίμων και γεωργικές καλλιέργειες. Με κή- πους και καλλιέργειες, που εξυπηρετούν μόνο λόγους αισθητικής και όχι ανάγκης. Φαντάζεστε πόσα δισεκατομμύρια δολάρια θα μπορούσαν να διοχετευθούν σε άλλες δραστηριότητες, αν όλοι εμπιστευόμασταν ότι μπορούμε να τραφούμε από την Κοσμική Ουσία, από το Φως του Θεού και μόνο;

Όλο και περισσότερο συνειδητοποιούμε και εισχωρούμε σε μια βαθιά γνώση πως σε οτιδήποτε συγκεντρωνόμαστε αυτό ανα- πτύσσεται και εμφανίζεται μπροστά σας. Αυτή είναι η δημιουργι- κή δύναμη του πνεύματος. Είναι το αληθινό δυναμικό της ανθρω- πότητας. Η αναγνώριση της δύναμης της σκέψης να δημιουργεί και να είναι αρκετά πειθαρχημένη ώστε να εστιάζεται στο καλύ- τερο για τον άνθρωπο και τις μάζες. Αυτό απαιτεί τη σύζευξη καρδιάς και εγκεφάλου: «Αληθινή διανόηση είναι η ικανότητα του πνεύματος να σέβεται τη σοφία της καρδιάς», Emmanuel Βιβλίο II, "The Choice of Love".

Πρέπει να αντιληφθούμε πως αν συνεχίσουμε, όπως οι μά- ζες, να εστιάζουμε την προσοχή μας και τα MME, στην παγκό-

145

Κεφάλαιο 16 Μελλοντική Δυναμική - Παγκόσμια Πείνα

Page 144: Trofi mou to fos.V2

σμια πείνα ενώ επιβεβαιώνουμε την απαρχαιωμένη πεποίθηση ότι "αν δεν τρως, θα πεθάνεις", τότε οι πεινασμένες μάζες θα πε- θάνουν. Κατανοούμε ότι θα πεθάνουν οι ανορεξικοί. (Το πρόβλη- μα της ανορεξίας πρέπει να αντιμετωπιστεί σε δύο διαφορετικά επίπεδα. Πρώτα το συναισθηματικό πρόβλημα έλλειψης αυτοε- κτίμησης, που είναι η κύρια αιτία, και στη συνέχεια το σύστημα πεποιθήσεων των μαζών, που συνεχίζουν να πιστεύουν, ότι: «θα πεθάνεις αν δεν τρως».)

Είναι κατανοητό πως αν και εμείς, όπως οι μάζες, συνεχίζου- με να εστιάζουμε την προσοχή μας και τα ΜΜΕ στην επιβεβαίω- ση ξεπερασμένων πεποιθήσεων, όπως την πεποίθηση ότι: «όλοι γεννιόμαστε και όλοι πεθαίνουμε», τότε ο καθένας που γεννιέται φυσιολογικά θα πεθάνει. Χαλαρώνουμε για λίγο και αναλογιζόμαστε: • Πόσο χρόνο ξοδεύουμε για την προετοιμασία του φαγητού; • Πόσο χρόνο και χρήμα ξοδεύουμε για αγορές σε γεμάτα υπερ- καταστήματα τροφίμων; • Πόσο από το εισόδημά μας ξοδεύουμε για τρόφιμα και κοινωνι- κές δραστηριότητες που έχουν σχέση με το φαγητό; • Πόση ενέργεια και πόσοι κρατικοί πόροι εστιάζονται στην καλ- λιέργεια και την παραγωγή τροφίμων;

Φανταζόμαστε: • Έναν κόσμο χωρίς σφαγεία. • Έναν κόσμο χωρίς κτηνοτροφία ή βοσκή σε πολύτιμη γη, μόνο για τα σφαγεία. • Έναν κόσμο χωρίς αγροκτήματα και βοσκοτόπια για την παρα- γωγή τροφίμων. • Έναν κόσμο χωρίς MacDonalds, σουβλατζίδικα κ.ά. (φυσικά, για πολλούς μια μακάβρια σκέψη).

Φανταζόμαστε: • Έναν κόσμο χωρίς πεινασμένα παιδιά. Κάθε λεπτό, κάπου στον κόσμο, πεθαίνει ένα παιδί, από πείνα και υποσιτισμό. • Ένα κόσμο χωρίς ανορεξικούς εφήβους. • Έναν κόσμο χωρίς φτώχεια αφού τα δισεκατομμύρια δολάρια που ξοδεύονται στο φαγητό θα μπορούν να διοχετευθούν σε

146

Page 145: Trofi mou to fos.V2

κοινωνικές αλλαγές και ισότιμο τρόπο ζωής, που θα είχε ως αποτέλεσμα μειωμένη εγκληματικότητα, απουσία των γκέτο και απάλειψη της ανάγκης για κοινωνική πρόνοια.

• Έναν πλανήτη ενωμένο για το καλό όλων, αφού το να ζούμε από φως, αποτελεί το κίνητρο ή είναι το αποτέλεσμα πνευμα- τικής αφύπνισης για μια πιο συνειδητή και πιο αρμονική ζωή.

Αλλαγές προκύπτουν όταν είμαστε ανοιχτοί σε νέες ιδέες, όταν τολμούμε να είμαστε διαφορετικοί, να υψωνόμαστε πάνω από τη μετριότητα.

Υπάρχει ένας καλύτερος, ένας πιο πλήρης τρόπος ύπαρξης. Είναι ο τρόπος που αγκαλιάζει όλες τις δυνατότητές μας. Όπου η τηλεπάθεια είναι κάτι φυσιολογικό, η συντήρησή μας από Φως φυσιολογική και η φυσική αθανασία φυσιολογική.

Αυτό είναι το μέλλον του πλανήτη μας. Κάποιος πρέπει να στρώσει το δρόμο αγκαλιάζοντας αυτές τις ιδέες ως πραγματικό- τητα και μετά να τις ζήσει.

Σημείωση - Οκτώβριος 1997 Είναι καιρός να προχωρήσουμε πέρα από τις λέξεις και τις

κοινοτυπίες και να επιδείξουμε τη γνώση μας καθώς πραγματικά ξεκινάμε τον επανασυντονισμό των διαφόρων συστημάτων πάνω στον πλανήτη μας. Αυτό κάνει η κίνηση M.A.P.S. - Movement of an Awakened Positive Society - (Κίνημα μιας Αφυπνισμένης θετικής Κοινωνίας). Επανεκπαίδευση και εκλέπτυνση των υπαρχόντων συ- στημάτων με ένα τρόπο που λειτουργεί για το καλό του συνόλου.

Με την εισαγωγή της ιδέας και της μεθόδου του λεπτού συ- ντονισμού, είναι πρόθεσή μας να βοηθήσουμε με την πρανική τρο- φή στην εξάλειψη της παγκόσμιας πείνας, κάτι που ωφελεί επί- σης το περιβάλλον και θα δημιουργεί προϋποθέσεις για ένα καλύ- τερο μέλλον του πλανήτη.

Πολλοί σχολιάζουν ότι αυτό είναι ένα τεράστιο έργο για να το αναλάβουμε εμείς, ζούμε όμως σε μια κοινωνία με καταπληκτική τε- χνολογική δυνατότητα. Μια από τις πιο ισχυρές δυνάμεις αλλαγής εί- ναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αν η δύναμη αυτών των μέσων χρη- σιμοποιηθεί με θετικό τρόπο - με ακεραιότητα και επιθυμία σεβασμού της ευφυίας του ακροατηρίου - μπορούν να συμβούν μεγάλες αλλα- γές σε παγκόσμιο επίπεδο και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

147

Page 146: Trofi mou to fos.V2

148

Page 147: Trofi mou to fos.V2

Κ

Και έτσι αγαπητά όντα του φωτός, μαζεύεστε εδώ απόψε σαν τα βότσαλα στην παραλία. Έρχεστε με πολλές μορφές,

με πολλές διαφορετικές αντιλήψεις, ή μήπως όχι; Έχετε όλοι πλυ- θεί σ' αυτή τη συγκέντρωση από ένα κύμα ενέργειας, σαν ένα πα- λιρροιακό κύμα που δημιουργεί τα κύματα σε μια παραλία. Αυτό το κύμα, η αδιάκοπη ροή ενέργειας, είναι απλά η αναπαράσταση ενός από τους νόμους που κυβερνούν τη συνοχή χώρου-χρόνου. Είναι η αναπαράσταση ενός από τους νόμους που κυβερνούν το σχηματισμό της ζωής, της ύλης και της ενέργειας σ' αυτό το τε- ταρτοκύκλιο του σύμπαντος, που αποκαλείτε Πλανήτης Γη.

Όταν διαβάζουμε το φως που προέρχεται από το κέντρο της καρδιάς σας, αυτό έρχεται σε ποικίλες κλίσεις, και λάμπει προς τα έξω σε διάφορους βαθμούς φωτεινότητας. Γιατί όλοι αναπτύσσετε και μαζεύετε πληροφορίες που βοηθούν την προ- σωπική σας ανάπτυξη, την προσωπική σας κατανόηση. Αυτά τα κέντρα της καρδιάς μπορούν να παρομοιαστούν με μια είσοδο σε ένα δωμάτιο που ήταν σκοτεινό. Και όταν ανοίξατε αυτή την εί- σοδο, από κάποιο άλλο δωμάτιο έρχεται φως όπου εκεί όλα τα φώτα είναι αναμμένα. Κάποιοι από σας ψάχνουν για την είσοδο. Κάποιοι από σας την έχουν βρει και η πύλη είναι μισάνοιχτη. Για

149

Κεφάλαιο 17

Πρότυπα

Με τον Δάσκαλο της Ανάληψης Kuthumi

Μέσω της Jasmuheen 2/9/96

Page 148: Trofi mou to fos.V2

κάποιους από σας η πύλη είναι ανοιχτή και το φως από μέσα αστράφτει σα φωτιά.

Όπως συχνά έχουμε μοιραστεί, η ανθρωπότητα εξελίσσεται σύμφωνα με ένα Θεϊκό Σχέδιο. Όλοι έχετε διαφορετικούς ρόλους να παίξετε στην ανάπτυξη αυτού του προσχεδίου. Οι πληροφο- ρίες που έλκονται προς την ύπαρξη σας είναι ανάλογες με τα ενεργειακά σήματα που εκπέμπετε, εφόσον είστε σήματα που εκ- πέμπουν αιώνια, είτε το γνωρίζετε είτε όχι. Και οτιδήποτε βρί- σκεται μέσα στη ζωή σας, μέσα στο πεδίο της έλξης σας, είναι υπάρχει ως απάντηση του σήματος που έχετε εκπέμψει.

Η ενέργεια και η συνείδηση του Δασκάλου της Ανάληψης ονομαζόμενου Kuthumi, είναι ένα τεράστιο σημείο της συνείδησης. Ένας από τους ρόλους που αυτή η συνείδηση έχει παίξει, για να μπορέσει να λειτουργήσει μέσα στο φυσικό σας επίπεδο, είναι αυ- τός του Παγκόσμιου Δασκάλου. Ο λόγος που εμείς (εμείς εννοώ- ντας τα Όντα της Ανάληψης) και η συνείδηση του Kuthumi έχου- με έρθει στη συγκέντρωση σας αυτό το βράδυ, είναι για να μιλή- σουμε για ένα παιχνίδι που παίζεται στον πλανήτη σας, να μιλή- σουμε για τη δημιουργία μιας τριάδας μοντέλων.

Υπάρχουν τρία μοντέλα που έχουν εφαρμόζονται μέσα στο μι- κρόκοσμο της ομάδας σας. Και η ομάδα σας, αγαπητοί μας, είναι ο μι- κρόκοσμος του μακρόκοσμου που παίζεται στην παγκόσμια σκηνή. Γιατί η ουσία από την οποία αποτελείστε, στα διάφορα ξετυλιγμένα επίπεδα, μπορεί να καθρεφτιστεί στο σημερινό κόσμο ή μήπως όχι; Το πρώτο μοντέλο είναι η δημιουργία μιας προσωπικής πραγματικότητας που σας επιτρέπει ως άτομα, όπως το μοιρα- στήκαμε και πριν, να ζείτε τη ζωή σας στο μεγαλύτερο δυνατό εν- δεχόμενο της. Σας επιτρέπει επίσης να μην κινείστε πλέον σε ένα κύλινδρο, ή δύο κυλίνδρους ή τρεις, όπου αυτό που αισθάνεστε εί- ναι ίσως ότι είστε μια υλική, συναισθηματική, διανοητική ύπαρξη, αλλά να καταλάβετε ότι υπάρχει και μια άλλη πλευρά του εαυτού σας - ο Θεϊκός Εαυτός - και να διατάζετε εκείνο τον εαυτό να εί- ναι παρών στην άγρυπνη πραγματικότητα σας, με τέτοιο τρόπο ώστε αφήνει την καρδιά σας να εκφράζεται ελεύθερα. Όταν έχε- τε δημιουργήσει ένα προσωπικό μοντέλο που σας επιτρέπει να εκφράζετε πλήρως την Θεϊκή σας Φύση σ' αυτό το επίπεδο και με τρόπο που σας κάνει χαρούμενους και παθιασμένους, εφόσον

150

Page 149: Trofi mou to fos.V2

ζείτε τη ζωή σας στο μέγιστο δυναμικό της, τότε ελκύεστε σ' αυ- τό που ονομάζουμε παγκόσμιο μοντέλο.

Το παγκόσμιο μοντέλο είναι ένα μοτίβο ενέργειας όπου τα ανθρώπινα όντα έλκονται μεταξύ τους και διαμορφώνουν μια ορ- χήστρα ώστε αντί να είναι ξεχωριστοί παίκτες, να είναι μέρος μιας συλλογικής συνείδησης που διαμορφώνει την Θεϊκή ορχήστρα. Αυτό το μοντέλο σε παγκόσμιο επίπεδο θα παρουσιαστεί στο υλι- κό επίπεδο ανάλογα με το όραμα σας ως σύνολο. Αυτό το δεύτε- ρο μοντέλο θα φανεί στα πολιτικά, στα εκπαιδευτικά, στα κοινω- νικά και οικονομικά σας συστήματα. Υπάρχουν πλάσματα ανάμε- σα σας που εργάζονται συνειδητά για την εφαρμογή ενός παγκό- σμιου μοντέλου που θα επιτρέψει στη νέα χιλιετία, την προφητι- κή Χρυσή Εποχή, να πραγματοποιηθεί στο επίπεδο σας και να μην είναι πλέον ένα όνειρο για έναν καλύτερο τρόπο ύπαρξης, που λί- γους το αναζητούν. Αισθάνεστε τις αλλαγές που υπάρχουν μετα- ξύ σας καθώς ο χρόνος επιταχύνει ή όχι; Αυτό συμβαίνει επειδή η παλμική κίνηση αλλάζει πολύ γρήγορα επειδή ελευθερώνετε τις Θεϊκές δυνάμεις μέσα από την ύπαρξη σας.

Αυτό είναι που επιταχύνει τις αλλαγές είναι πως όλο και πε- ρισσότερο ψάχνετε για την εσωτερική είσοδο και επιτρέπετε στο φως του Θεϊκού Εαυτού να αναδειχθεί πλήρως στο επίπεδο της υλικής σας πραγματικότητας. Γιατί ο Θεϊκός Εαυτός ζει μέσα στο μοντέλο του ταυτόχρονου χρόνου, όπου δεν υπάρχει διαχωρι- σμός μεταξύ του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, όπου ο ρυθμός των παλμών της ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας κι- νείται με τέτοια ισχύ και δημιουργική δύναμη ώστε δεν υπάρχει ο διαχωρισμός του γραμμικού χρόνου.

Άρα είναι η δική σας καρδιά που επιτρέπει σ' αυτές τις ενέρ- γειες να ρέουν μέσα από τις εσωτερικές εισόδους, για να δημι- ουργήσουν μεγάλες αλλαγές σε προσωπικό επίπεδο και μετά να ρεύσουν μέσα στο παγκόσμιο μοντέλο. Πόσοι από σας εδώ που είστε παρόντες εργάζονται στο τρί- το μοντέλο δημιουργίας; Αυτό είναι το τελευταίο πόδι στην τριάδα και είναι ένα μοντέλο καθολικής ύπαρξης. Είναι η προετοιμασία της ανθρωπότητας στο να κατανοήσει ότι υπάρχουν και άλλες μορφές ζωής, σε άλλες δέσμες ενέργειας, σε άλλες γαλακτικές εκφράσεις, σε άλλες πλανητικές εκφράσεις. Γι αυτό το λόγο πληροφορίες που

151

Page 150: Trofi mou to fos.V2

σχετίζονται με άλλες μορφές ζωής, την εξωγήινη ευφυία, απελευ- θερώνονται και έρχονται στο δικό σας επίπεδο κατανόησης.

Έτσι, ταυτόχρονα, υπάρχουν τρία μοντέλα που είναι πάντα συνυφασμένα μεταξύ τους και εφαρμόζονται. Η κατάσταση αφύ- πνισης μέσα σε κάθε άτομο εξαρτάται από ποιο μοντέλο έχει χρη- σιμοποιηθεί κάθε φορά. Πολλοί από σας έχετε οριοθετήσει το προσωπικό μοντέλο. Πολλοί προχώρησαν μπροστά για να ενερ- γοποιηθούν στην εφαρμογή ενός παγκόσμιου μοντέλου. Και τώρα ξεκινάτε να εργάζεστε για να προετοιμάσετε τα υπόλοιπα από τα αδέλφια και τις αδελφές σας στην επερχόμενη πληροφορία ότι επίσης αποτελείτε μέρος μιας καθολικής ολότητας.

Είναι ενδιαφέρον να διαβάζεις τις ενέργειες της ανθρωπότη- τας, γιατί κατά τη διαδικασία της αφύπνισης, υπάρχουν κάποιοι που αισθάνονται πως οτιδήποτε υπάρχει στη ζωή είναι η πραγ- ματικότητα της τρίτης διάστασης. Ενεργούν σύμφωνα με την ενέργεια του κατώτερου μυαλού - απασχολημένοι με ζητήματα επιβίωσης, εργασίας, τεκνοποίησης, συνέχισης του είδους σ' αυ- τό το επίπεδο - και του κατώτερου συναισθηματικού σώματος.

Επίσης υπάρχουν εκείνοι που έχουν αγκιστρωθεί τώρα στο ανώτερο μυαλό - αυτής της πλευράς του εαυτού σας που είναι πραγματικά Θεϊκή, που ψάχνει τις απαντήσεις στο ερώτημα γιατί είστε σε ενσάρκωση, που θέλει να εργαστεί συνεκτικά ως ομαδική συνείδηση για να φέρει κάποια εμπειρία με φυσικό τρόπο σε όλο τον πλανήτη, στον οποίο εργάζεστε με τη συνειδητοποίηση του γενικού καλού. Αυτή είναι η κινητήρια δύναμη του ανωτέρου μυαλού - να ερ- γάζεστε συλλογικά, έτσι ώστε, όταν η ανθρωπότητα σ' αυτό το επί- πεδο θα έχει φτάσει σε κάποιο σημείο αφύπνισης και συνείδησης, να πάρετε τη θέση που σας αρμόζει μέσα στο καθολικό μοντέλο.

Αυτό το καθολικό μοντέλο, αγαπητοί μας, - και μιλάμε σ' αυτούς από τους παρόντες όπου αυτή η κατανόηση ίσως φαίνεται ακόμη λί- γο παρατραβηγμένη - βλέπει τον Πλανήτη Γη και την ανθρωπότητα πάνω σ' αυτόν σαν ένα κομμάτι από ένα γιγάντιο ψηφιδωτό, ένα κομμάτι από τις μυριάδες των εκφράσεων των μορφών ζωής, μέσα από όλες τις διαστάσεις του χρόνου και του χώρου, δημιουργημένων .από την Μοναδική Δύναμη κατά τη διαστολή και τη συστολή της.

Αυτό είναι γνωστό σε πολλούς ως η «εισπνοή» και η «εκπνοή» του Θεού. Είναι γνωστή στην κβαντική φυσική ως το ενοποιημένο

152

Page 151: Trofi mou to fos.V2

πεδίο της ενέργειας που συνεχώς διαστέλλεται και συστέλλεται. Είναι μια ρευστή κίνηση της συνείδησης με την οποία είστε συνδε- δεμένοι και αποτελείτε μέρος της. Το ένα της εκατό της ύπαρξης σας υπάρχει σε υλική ενσάρκωση. Και ωστόσο για πολλούς, το 100% της αντίληψης σας νομίζει ότι αυτό που είστε είναι το ένα τις εκατό. Όταν ανοίγετε τις εισόδους για τα ανώτερα βασίλεια, μέσω του κέντρου της καρδιάς σας και επιτρέπετε στην ανώτερη πλευ- ρά του εαυτού σας να εκφραστεί σ' αυτό το υλικό επίπεδο, τότε είναι που ξεκινά η μαγεία, τότε είναι που αισθάνεστε ολοκληρωμέ νοι ως ανθρώπινα όντα - γιατί τότε είναι που αρχίζετε να αντλεί- τε την πλήρη δυνατότητα σας ως Θεϊκές Λάμψεις της συνείδησης.

Καθώς ερευνάτε και κατανοείτε τους νόμους της δημιουργίας, καθώς καταλαβαίνετε ότι όλα τα επίπεδα ύπαρξης είναι ρευστά ρεύματα συνείδησης, καθώς κατανοείτε ότι εσείς δημιουργείτε την πραγματικότητα σας με το να επιλέγετε που θα επικεντρωθείτε, στη συνέχεια ξεκινάτε να δημιουργείτε συνειδητά, τα προσωπικά, τα παγκόσμια και τα καθολικά μοντέλα που εργάζονται αρμονικά σε ευθυγράμμιση για το καλό του συνόλου πάνω σ' αυτό το επίπεδο.

Είναι ένα απλό παιχνίδι και είναι ένα παιχνίδι που ζητάμε οι πολλούς να συμμετάσχουν μόνο αν τους φαίνεται σωστό μέσα από την καρδιά τους. Γιατί η καρδιά είναι η είσοδος, είναι αυτή που έχει την αληθινή ευφυιία και είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ του ανωτέ- ρου και του κατώτερου μυαλού. Είναι η πύλη που σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στα τέσσερα πέμπτα του εγκεφάλου σας τα οποία πρέπει να αρχίσετε να ενεργοποιείτε και να αξιοποιείτε, για να είστε ένα ολοκληρωμένο ον που λειτουργεί σε όλους τους κυλίνδρους.

Μπορείτε να παίξετε το παιχνίδι των βασάνων και της έλ- λειψής αν αυτό σας ικανοποιεί. Αλλά όλοι που είστε παρόντες και εκείνοι που έχουν εργαστεί συνειδητά με την πραγματικότητα των Όντων της Ανάληψης, έχετε ήδη αποφασίσει ότι αρκετά βά- σανα έχετε βιώσει και στην τωρινή αλλά και σε προηγούμενη εν- σαρκώσεις. Γιατί η αληθινή φύση του Θεού μέσα σας, είναι ένα πλάσμα που γνωρίζει αγάπη και χαρά χωρίς φραγμούς, που είναι απεριόριστη - και παρουσιάζεται στη ζωή σας πάνω σ' αυτό το επίπεδο φέρνοντας ποιότητα και ουσία. Καθώς διαβάζουμε τις ενέργειες αυτών που είναι παρόντες αισθανόμαστε, ότι χρειάζεστε πληροφορίες για να μπορέσει ο κα-

153

Page 152: Trofi mou to fos.V2

θένας από σας να δημιουργήσει την τέλεια γέφυρα - την γέφυρα που διαμορφώνει την εσωτερική είσοδο. Όλοι εδώ αναζητούν πε- ρισσότερες πληροφορίες, ή μήπως όχι;

Κατανοείστε, αγαπητοί μας, ότι η υλική σας ύπαρξη είναι απλά μια μάζα κυτταρικής μνήμης, και όντας τέτοια έχετε μέσα σας μια βά- ση δεδομένων που μπορεί να παρομοιαστεί με τα αρχεία του ηλε- κτρονικού υπολογιστή που περιέχουν όλη τη γνώση των παλιότερων ενσαρκώσεων σας - την παρούσα και τις μελλοντικές ενσαρκώσεις σας επίσης - έτσι ώστε αν υπάρχει κάτι που ψάχνετε, να ξέρετε ότι η πληροφορία βρίσκεται μέσα σας. Και αν διατάξετε αυτή η πληρο- φορία να αποκαλυφθεί σε σας, τότε πρέπει να αποκαλυφθεί.

Έχουμε εισάγει μια σειρά προγραμμάτων που επιτρέπουν σε εκείνους που τα αξιοποιούν να ευθυγραμμιστούν με τη Θεϊκή Θέ- ληση και να εκπληρώσουν τα συμφωνηθέντα συμβόλαια με το Θε- ϊκό Ον. Γιατί κάθε πλάσμα που παρίσταται εδώ έχει υπογράψει ένα συμβόλαιο με τη Δημιουργική Δύναμη προτού ενσαρκωθεί σ' αυτό το επίπεδο. Αυτό το συμβόλαιο ήταν όπως ένας ρόλος που συμφωνήσατε να παίξετε σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο της ανάπτυξης της Γης - για να είστε πραγματικά μέρος μιας ευρύτε- ρης ολότητας, για να παίξετε πραγματικά ένα κομμάτι στην ορ- χήστρα, θεϊκά και τέλεια, από τη στιγμή που έχετε μάθει ποιο όρ- γανο ήταν δικό σας και ποιο τραγούδι επρόκειτο να παιχτεί.

Όταν αναζητάτε το επόμενο μέρος του προσχεδίου σας, γνω- ρίζοντας ότι έχετε προγραμματιστεί για να είστε σε ευθυγράμμιση με τη Θεϊκή Θέληση, μπορεί να θέλετε απλά να ζητήσετε να σας φα- νερωθεί το επόμενο μέρος του Θεϊκού Σχεδίου και να φέρει μαζί του τα τέλεια άτομα που θα σας επιτρέψουν να παρουσιάσετε στην υλι- κή πραγματικότητα αυτό το κομμάτι του προσχεδίου. Αυτό το πρό- γραμμα και η οδηγία, αγαπητοί μου, που δίνετε στις καθολικές δυ- νάμεις, εφόσον τις έχετε εκπαιδεύσει, θα επιτρέψουν να παρουσια- στεί ξεκάθαρα μπροστά σας το κομμάτι του σχεδίου, και θα φέρουν επίσης και άλλα όντα που θα σας βοηθήσουν στην παρουσίαση του. Είστε όλοι ενήμεροι ότι εργάζεστε σε τρία επίπεδα, ότι εργά- ζεστε ως ομαδική συνείδηση για την αγκυροβόληση του προσχε- δίου για την Χρυσή εποχή, επειδή πρόκειται για ένα τεράστιο μο- ντέλο που πρέπει να δημιουργήσετε, ή μήπως δεν είναι; Είναι ένα μεγαλύτερο μοντέλο που θα το εφαρμόσετε στην υλική πραγμα-

154

Page 153: Trofi mou to fos.V2

τικότητα, που θα ξεπεράσει οποιαδήποτε σύνορα και θα ενώσει τις κοινωνικές, τις οικονομικές και τις εκπαιδευτικές σας δομές.

Αυτή η δημιουργία του παγκόσμιου μοντέλου είναι η δημιουρ- γία του δωδέκατου επιπέδου του φωτοσώματος σας. Αυτοί που εί- ναι παρόντες ενεργοποιούν διάφορά επίπεδα φωτοσωματικής δη- μιουργίας μέσα στον εαυτό τους κατανοώντας του τι υπάρχει ήδη μέσα τους. Είναι σα να πηγαίνεις σε ένα μέγαρο που είναι σκοτεινό και όταν γυρίζεις το κλειδί, που είναι η εσωτερική είσοδος, και την ανοίγεις, ενεργοποιείς την παροχή ρεύματος. Αλλά πρέπει να περά- σεις συστηματικά μέσα οπτό κάθε δωμάτιο του μεγάρου για να ανοί- ξεις το κάθε φως. Αυτή είναι η ενεργοποίηση των φωτοσωμάτων σας, γιατί όλα υπάρχουν, απλά εσείς δεν τα έχετε από πριν δει. Όταν ανάψετε το εσωτερικό φως, θα εμφανιστούν μπροστά σας.

Κάποιοι από τους παρόντες έχουν ανοίξει την πύλη και έχουν ενεργοποιήσει το φως που θα ατοκαλύψει τι υπάρχει στον προθάλαμο, και στους διαδρόμους. Αλλοι έχουν ενεργοποιήσει τα φώτα στο σαλόνι, άλλοι στην κουζίνσ, την κρεβατοκάμαρα, και πάει λέγοντας. Το δωδέκατο επίπεδο δημιουργείται από εκείνους που έχουν περάσει, έχουν ενεργοποιήσει, έχουν ανάψει όλα τα φώτα στο εσωτερικό μέγαρο. Αυτό είναι κατανοητό ή όχι; 'Ετσι έχουν γίνει ένα φωτεινό σημείο για το νέο παγκόσμιο μοντέλο.

Όταν το προσωπικό σας μοντέλο αγκυροβολείται και όλα τα φώτα είναι αναμμένα, όταν θα έχετε γίνει ένα αφυπνισμένο πλά- σμα, όταν θα έχετε αφυπνιστεί από τη δόξα του Θεϊκού Όντος και θα έχετε αναγνωρίσει ότι είστε ανώτεροι, τότε θα γνωρίζετε επί- σης ότι είστε ένα ανώτερο ον που αγκυροβολεί τώρα ένα παγκό- σμιο μοντέλο ως μέρος ενός προσυμφωνημένου συμβολαίου με το Θειο Ον. Όταν τα φώτα είναι αναμμένα, θα λειτουργείτε σαν ένα φωτεινό σημείο, ως ένας φάρος για το άλλα όντα που ακόμη ψά- χνουν να δημιουργήσουν ένα δυνατό προσωπικό μοντέλο. Έτσι το παγκόσμιο μοντέλο, αγαπητοί μας, πρέπει να παρου- σιαστεί υλικά. Πολλοί από σας αισθάνονται το κάλεσμα, ή όχι; Να ομαδοποιηθείτε, να δικτυωθείτε, να δημιουργήσετε υλικά πάνω σ' αυτό το επίπεδο για το καλό του συνόλου. Και επίσης να φέρετε τις πληροφορίες. Να έχετε την υπερηφάνεια, το κουράγιο να το κάνε- τε μπροστά στη γελοιοποίηση. Γιατί το σύνολο των ανθρώπων, αγαπητοί μας, δεν έχουν βρει ακόμη την είσοδο για το εσωτερικό

155

Page 154: Trofi mou to fos.V2

μέγαρο, πόσο μάλλον να έχουν ανάψει τα φώτα σε όλα τα δωμά- τια και να έχουν μείνει εκεί και να έχουν ανακαλύψει τη μαγεία, την αληθινή Θεϊκή Φύση και την κατανόηση που κάτι τέτοιο φέρνει.

Να σταθείτε ψηλά και να μιλήσετε για ένα καθολικό μοντέλο, γι αδέλφια από το διάστημα, γι αδελφές από το διάστημα, για εξωγήινη νοημοσύνη, για πλάσματα της αγάπης και του φωτός, για το ότι έχει δοθεί η πρόσκληση στην ανθρωπότητα να γίνει μέ- ρος της Διαγαλακτικής Ομοσπονδίας των Κόσμων (το σώμα της συνείδησης που κυβερνά άλλα μοντέλα σε όλους τους πλανήτες σε άλλα ενεργειακά πεδία). Αυτό αγαπητοί μας, θέλει κουράγιο.

Και πολλοί εδώ δεν επιθυμούν ακόμη συνειδητά να μιλήσουν για ένα καθολικό μοντέλο, ωστόσο θα έρθει κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον σας, όπου όλα αυτά τα πράγματα θα συζητούνται ελεύθερα και συλλογικά. Αυτή η πληροφορία φτάνει μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σας ή όχι; Φυτεμένη, τρόπος του λέ- γειν, από την ανώτερη συνείδηση. Ωστόσο, προς απάντηση του καλέσματος μέσα στις καρδιές των αφυπνισμένων, είναι καιρός να αρχίσει το παιχνίδι, αγαπητοί μας.

Όπως έχουμε μοιραστεί μαζί σας, υπάρχει όλος ο χρόνος του κόσμου, όμως δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Είναι καιρός να βυθι- στείτε μέσα στο κέντρο της καρδιάς σας για να βρείτε στις εσωτε- ρικές εισόδους. Για να καταλάβετε πόσο πλατιά και πολυδιάστατα όντα είστε. Για να ανακαλύψετε το 99% του εαυτού σας που μπο- ρεί να μην σας έχει φανερωθεί πλήρως σ' αυτό το υλικό επίπεδο. Γιατί η αποστολή σας είναι να είστε εδώ, αλλά να είστε απεριόρι- στοι. Όπως έχουμε ξαναπεί, δεν είναι καιρός για την προσωπική σας διαφώτιση και για να φύγετε από αυτό το επίπεδο. Είναι και- ρός να διαφωτιστείτε προσωπικά και μετά να διαφωτίσετε τον κό- σμο, να ανάψετε όλα τα φώτα, μέσα σε όλες τις καρδιές, μέσα σε όλα τα δωμάτια, μέσα σε όλα τα μέγαρα όλης της ανθρωπότητας που συνεχίζει να παραμένει σε υλική ενσάρκωση στον τωρινό χρό- νο, πάνω στον πλανήτη σας, στην ιστορία του πλανήτη σας.

Έτσι, αγαπητοί μας, μπορείτε να μείνετε στην αντίληψη ότι πιθανόν όλα αυτά είναι ανοησίες και κάποιοι παρόντες έχουν ίσως αναρωτηθεί αν έτσι είναι. Και παρόλα αυτά, μπορείτε να αποφασίσετε να ακούσετε την καρδιά σας, να είστε ανοιχτοί για να εξερευνήσετε αυτά τα άλλα μοντέλα, να κατανοήσετε ότι

156

Page 155: Trofi mou to fos.V2

υπάρχουν και άλλες πραγματικότητες που αρκετοί τώρα επιλέ- γουν να εξερευνήσουν. Και αυτή η εξερεύνηση φέρνει πολλά φρούτα μέσα στον υλικό τους κόσμο.

Φέρνει το χάρισμα της τηλεπάθειας. Φέρνει το χάρισμα της μαντικής ικανότητας, του να είσαι ικανός να βλέπεις ενέργειες και μέσα σε άλλα βασίλεια. Φέρνει τα χαρίσματα της ικανότητας αυ- τοθεραπείας και της θεραπείας άλλων. Φέρνει χαρίσματα του να είσαι ικανός να συντονίζεσαι με το χτυποκάρδι του Δημιουργού Θεού Μητέρα/Πατέρας όπως ξεπροβάλλει από τα κέντρα της καρδιάς από όλες τις μορφές ζωής και έκφρασης σ' αυτό το επί- πεδο. Φέρνει επίσης το χάρισμα μιας μεγάλης μαγείας.

Άρα διαλέξτε, αγαπητοί μας. Η επιλογή είναι είτε να ζείτε στο φως του ΕΙΜΑΙ Θεός και να γνωρίζετε μεγάλη μαγεία και απε- ριόριστη ύπαρξη, ή να συνεχίσετε στα βασίλεια του φόβου και της αμφιβολίας και της αβεβαιότητας. Η επιλογή είναι πάντα εκεί, αγαπητοί μας, γιατί όλα τα μοντέλα υπάρχουν μέσα στην υλική πραγματικότητα της δυαδικότητας σ' αυτό το επίπεδο.»

157

Page 156: Trofi mou to fos.V2

Προγραμματισμός - Διανοητική Ισχύς

Έχω καθοδηγηθεί να συμπεριλάβω αυτό το κεφάλαιο εφόσον ένα από τα πιο ισχυρά χαρίσματα που μου δόθηκαν από τη διαδικασία, ήταν η κατανόηση της ανάγκης γι απο-προ-γραμματισμό της κυτταρικής μνήμης και επανα-προγραμματισμό του εαυτού μας στην βαθιά γνώση της απεριόριστης φύσης μας. Όπως έχω καταλάβει:

Το σώμα σας είναι ένας βιο-υπολογιστής, οι σκέψεις σας εί-

ναι το λογισμικό, η ζωή σας είναι η εκτύπωση αυτών των δύο. Αλ- λάξτε το λογισμικό, ξαναγράψτε ή μετατρέψτε το πρόγραμμα και αλλάξτε τη ζωή σας. Είναι τόσο απλό.

Το ακόλουθο είναι ένα άρθρο που έγραψα για το περιοδικό Silver Cord και

κατόπιν το ξαναέγραψα και το διεύρυνα για την ELRAANIS Φωνή, για να συμπεριλάβω κάποια επιπλέον εργαλεία προγραμματισμού. Λόγω της μεγάλης επιτυχίας, που αναφέρθη- κε από πολλούς οι οποίοι αξιοποίησαν τις πληροφορίες, το συ- μπεριλαμβάνω εδώ για την απόλαυση σας καθώς και για την θε- τική ενέργεια μεταμόρφωσης που θα φέρει στη ζωή σας, αν το χρησιμοποιήσετε.

“Μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου βιβλίου μου Η Τέχνη του Συντονισμού, η εσωτερική μου καθοδήγηση ήταν να σταμα-

Κεφάλαιο 18

158

Page 157: Trofi mou to fos.V2

τήσω να διαβάζω. Ίσως αυτό συνέβη λόγω του ότι αυτό το έργο ήταν γραμμένο σε πολύ εντατικό ρυθμό για παραπάνω από έξι μήνες, επειδή είχα συγκεντρώσει ερευνητικό υλικό από 40 και πλέον αποσπάσματα που είχα διαβάσει παλιότερα. Η πρόθεση μου ήταν να παρουσιάσω ένα εγχειρίδιο εύκολης χρήσης, και ερ- γαλεία γι αυτοβοήθεια, που σεβόντουσαν την καρδιά και τη νοη- μοσύνη παρέχοντας εμπεριστατωμένο υλικό από αρκετές πηγές.

Δεν ήταν τόσο ένα "διάλειμμα" από την έρευνα, όσο η κατα- νόηση του πόσο σημαντικό ήταν να επιτρέψω σε ότι είχε απορ- ροφηθεί διανοητικά να κατασταλάξει σε μια κυτταρική γνώση, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω του να ζήσεις αυτή την έρευνα. Ήξερα επίσης ενστικτωδώς, ότι κράταγα μέσα μου όλη τη γνώση που χρειαζόμουν για να είμαι αυτό το απεριόριστο ον που προσπαθούσα να αποδείξω. Όντας μάρτυρας σε ταξίδια άλ- λων ανθρώπων, μου εμφανίζεται ένα μοτίβο που φαίνεται ότι αξιοποιεί όλη την εσωτερική "γνώση" μας. Η ψυχή κεντρίζει, εμείς αρχίζουμε να αφυπνιζόμαστε. Διψάμε για γνώση. Σεβόμαστε τη διανόηση με το να ερευνάμε και ανακαλύπτουμε ίνες εμπιστοσύ- νης που προκύπτουν μέσα από όλες τις διδασκαλίες των δασκά- λων και των σοφών, τις αρχαίες σχολές και τις θρησκείες της Γης. Συνδυάζουμε τη γνώση της κβαντικής φυσικής. Ανακαλύπτουμε τους Νόμους του Σύμπαντος και αναγνωρίζουμε ότι κυβερνούν όλη την ενέργεια και την ύλη και ότι είναι η βάση για όλες τις επι- στήμες και τη θρησκεία. Καταλαβαίνουμε ότι αυτοί είναι νόμοι, οι Νόμοι της Δημιουργίας και όταν εργαζόμαστε μ' αυτούς, προκύ- πτει η μαγεία. Εξασκούμαστε, παίζουμε, δημιουργούμε συνειδητά.

Με το να γνωρίζουμε ότι δημιουργούμε την πραγματικότητα μέσα από το όραμα μας, μπορούμε να παρακολουθούμε επιμε- λώς τη διαδικασία της σκέψης μας, διαγράφοντας τα πάντα εκτός από την απεριόριστη σκέψη. Εξευγενίζουμε, επαναπρογραμματί- ζουμε, γινόμαστε μάρτυρες των νόμων της ενεργειακής αντίδρα- σης και παραδίδουμ εαυτό το νέο μοντέλο στην καθημερινή μας πραγματικότητα.

Ο διαλογισμός φέρνει το χάρισμα της αποστασιοποίησης και έτσι γινόμαστε ο μάρτυρας, ο δημιουργός, βιώνοντας και ζώντας μέσα στην ίδια τη δημιουργία μας. Έχουμε αντιληφθεί ότι ο αντί- κτυπος της Ύπαρξης και της ζωής σ' αυτό που καταλαβαίνουμε

159

Page 158: Trofi mou to fos.V2

διανοητικά, δυναμώνει περισσότερο αυτή την πραγματικότητα. Διότι μια ακτίνα ενέργειας σκέψης είναι λιγότερο ισχυρή από τη βαθιά κυτταρική γνώση που πηγάζει από το κάθε κύτταρο μας - από την κάθε ίνα της ύπαρξης μας - αλλάζοντας τα ενεργειακά μοτίβα γύρω μας. Όλο το σώμα στέλνει μια συχνότητα, ένα συ- ντονισμό, που κάνει μια δήλωση στο Υγρό σύμπαν και το οποίο απαντά. Λέγεται ότι το σύμπαν, κυριολεκτικά επαναδιαμορφώνει τον εαυτό του για να φιλοξενήσει το μοντέλο της πραγματικότη- τας μας, γιατί αυτός είναι στην πράξη ο Νόμος του Συντονισμού.

Μέσα από της συνειδητή δημιουργία, μέσω συντονισμού και προγραμματισμού, μας μιλάει το Καθολικό Μυαλό από τη στιγμή που συνδεόμαστε με το Θεϊκό κοσμικό κύκλωμα. Είμαστε απελευ- θερωμένοι από την ανάγκη φαγητού ή ύπνου, απελευθερωμένοι από τα βάσανα της Θεϊκής Φύσης μας, αφού προγραμματίζουμε συνειδητά με χαρά, χάρη, ευκολία και ακόμη περισσότερα. Αφυ- πνισμένοι και ενδυναμωμένοι μέσω πρόθεσης, προγραμματίζο- ντας και παίζοντας σύμφωνα με τους κανόνες του Θεϊκού παι- χνιδιού, δημιουργούμε μια γέφυρα μεταξύ των κόσμων, και βιώ- νουμε την Ολότητα μέσα σε όλα.

Είμαστε μάρτυρες του ρυθμού των Εργατών του Φωτός και της "δεσπόζουσας" κοινωνίας. Πολλοί αναζητούν τη διασκέδαση, να κάνουν λεφτά και επίσης να "κάνουν καλό". Αρκετοί επιθυμούν να δημιουργήσουν ένα μοντέλο που τους επιτρέπει να ζουν τη ζωή τους στο ανώτερο δυνατό ενδεχόμενο της υλικά, συναισθη- ματικά, διανοητικά και πνευματικά με έναν τρόπο που τους σέ- βεται όλους - θετικά μοντέλα για μια νέα εποχή.

θετικά μοντέλα μπορούν να δημιουργηθούν από συγκεκριμέ- νο, σκόπιμο προγραμματισμό. Ο προγραμματισμός είναι η επα- ναλαμβανόμενη οδηγία. Εφόσον τα υλικά και συναισθηματικά σώ- ματα κυβερνούνται από τα διανοητικά σώματα - το ανώτερο και κατώτερο μυαλό - σε κάθε "τώρα", ο αποτελεσματικός προγραμ- ματισμός μας ελευθερώνει και επιπλέον μας καθοδηγεί μέσα στη ζωή. Επιτρέπει το ταξίδι της επιβίωσης να είναι απλό ώστε να μπορούμε να αναπτυχθούμε αρμονικά.

160

Page 159: Trofi mou to fos.V2

161