Ta Poimata Mou Τα ποιηματα μου

of 101 /101
7/23/2019 Ta Poimata Mou Τα ποιηματα μου http://slidepdf.com/reader/full/ta-poimata-mou- 1/101  Γ Γ ΡΑΦΟΥΝ ΑΦΟΥΝ  Σ Σ ΤΗΝ ΗΝ  Τ Τ ΑΥΤΌΤΗΤΑ ΥΤΌΤΗΤΑ  Σ Σ ΤΑΥΡΟ ΑΥΡΟ ΚΑΡΑ ΑΝΙΩΛΑ ΡΑ ΑΝΙΩΛΑ  Τ  Τ Α Π Π ΟΙΗ ΑΤΑ ΙΗ ΑΤΑ  ΟΥ Υ  ΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΡΑ ΑΝΙΩΛΑ  ΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΡΑ ΑΝΙΩΛΑ

Embed Size (px)

Transcript of Ta Poimata Mou Τα ποιηματα μου

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  1/101

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  2/101

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  3/101

  --

  ..

  !" # $ %&'( ")*# + )%* ! ,- *

  ' %. (/($.# !0. (,-

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  4/101

  ,

  ' '

  ' ' ,

  ! "

  #$ $% &

  '

  (

  ' %$ %

  ) $ %! $ !

  ' !

  *! !

  , '$, !+

  .Cop!"#$% & '()(* +,-/+ 0,,1,2345,+* ,6/+/5/+ 7/-7/-+348+.

  632/+* 9:()( ;,+/+85. 9

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  5/101

  _ )

  ) 6`]........................................................................................................................?).) 8 abc....................................................................................?

  ).' X ]` \\].......................................................................................?' ,d3W41,,................................................................................................................:

  '.) efgAo!o^ .........................................................................................................:'.' +/ hijklek ..................................................................................................U'.? 6,2+3/2 31,W...........................................................................................=.)9 8 6/288 Z-2,30,...................................................................................=U=.)> W3Y, W2, 1/-z/-0,03.............................................................................=

  9.: 8 1,0WX/23, ]`u........................................................................9U9.= X ` `].........................................................................................9')!( $ ! +- $, , ' % ! +( , , ! ! . ' , % +) $." , , ' %, ' & )+/ - ).$% , $% * 012

  / &! )!]`. / + 0b] ` n * ` )

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  10/101

  ,d3W41,, _ )

  > $ %! +& !, %, ! ! !, ! $,/ ! $ !, $+) !, +- ! " B .! $ 012

  E

  C , , ! %! !, !, ! !+GB !, !, !,! ! !+

  ( B, , $ , % +-! , , $ $F- ! ! "A ! $ % , ! ! ! $ +- , , +)! B HI! ,I! ! +

  E

  - % & )+A .!, .! ! %+-, $% 5&, $ , +) $ %! $ ! , ! +

  *! !,& $, !+

  9

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  11/101

  _ ) ,d3W41,,

  D! JJ

  +48+ 0,0+8+

  1W/+ 33

  ,@>?D @? >5AC

  E &FG * >(F! H.!/ ,*"(/

  >

  http://3.bp.blogspot.com/_8Lh7IlPZL6g/TI9aGmEn_9I/AAAAAAAAAhs/Ib_2b8KxxEc/s1600/?????????+&+???????-???????.jpg
 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  12/101

  ,d3W41,, _ )

  2$2 @? JKLMBM

  U

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  13/101

  _ ) ,d3W41,,

  2$3 [email protected]?A 5

  0D Z ]]

  X] `* b ]] ` esvts

  e + 0b]* ]{` ` 0n\ ; n n ` 0\]* ` ]y ]]` . 6 ]. ,* g ` ` * \]* ] b* * D * * g ` ]` ]b . / g+ * g `] . 0 ]]* * `] ] `.

  0 )

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  14/101

  ,d3W41,, _ )

  ] ` ` ] * b ** . 6b* ` ] g b * )

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  15/101

  _ ) ,d3W41,,

  , +

  ) %

  ! , +

  # ! %

  ! D(> M %+

  +b .

  ). _ \ 3 '(()* ] ] ` X 0\] b ]* g+ ] \b ` g * ] `].

  '. + * `] ] 0g

  \]g;.W 3` V 5` , 0\] . 2`] * bb b.

  ))

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  16/101

  +-2W2W-mW3+ _ )

  3 @[email protected]

  3$1 >F 1O-16 [email protected]? 1998

  3$1$1 .# 'P# )' 88

  W3828+ 0/2/ZW4Z3/-

  ? @# >')!# &*F* !/ G'Q !!F P"R

  &) " 1926 ]]D X * ] K ` y W]K ` \ +K ` \n . + ` `* ` ] ` ] .

  W n* * UU +g 0b]* n ` ] y g.

  + ] ` ] \`] * 0n\ ;*

  ]` * ] * ` \ Yb 0]\b* g* ]]* `* `] ] `.

  / ] ]* \ g+. 1] * ` ] ` g] 1* ` )) . 1 n * ] * n 0` ,* X. 6b 0`

  + ] X* UU. * +g

  * ] W\ ` 0` `.1\* ]* 6] ` . 6* ]`* Q. / y ` ] '(. +g ` ` b. 0 ]` \ gy `] .

  3$1$2 "'/ ' 5&T

  6` y b

  )'

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  17/101

  _ ) +-2W2W-mW3+

  )

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  18/101

  +-2W2W-mW3+ _ )

  +

  z. 6]] b * * g. 7n . X b * ] y .

  + n ]

  1` . 0 \n . 1`* n` * ]] \.

  6

  + ` . 1 . 1. 1 . ~ n . _ g]. 0 ` ` . 1 D g b ]K ` \ 7g\K ] `]K ; ] + 0b]K * K 6 ;.

  ):

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  19/101

  _ ) +-2W2W-mW3+

  3$1$3 >'*# *# &"/# / 1936

  W ]

  1` 00W. 1n ` ]

  . ] ?9. 8 0\] ` ):.((( .

  n` `

  X n . 1 ] . ,]\ :)* . _ ` . g n* b . ` .

  \ b ` .]b* ` b `D

  0* ] \`]. X`D ` K ] ]K *` \`K ]y bK b * ` `]K ]] + 0b]....

  )=

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  20/101

  +-2W2W-mW3+ _ )

  3$2 @? ?,>? %?H?C+ @ [email protected]?

  + 0b]

  ( 16,16, +,-/+

  / + 0b] 0n\ )

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  21/101

  _ ) +-2W2W-mW3+

  /` ] yD

  3) $,

  +

  N 4 ' $!

  , ' ' % !+

  - %! ' $! , $

  ' $ ++++

  ( $ %

  ) ! / )%+

  A

  , ! B

  ! F

  )>

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  22/101

  +-2W2W-mW3+ _ )

  - ! >

  4 +6

  6]y ` ] YW31W32/-+0/5-178W+. 0b 7`\]* , 1n* 3 6g* X 6]n* 1] +* 0b +* Zbn`]* d]b d] b.

  1n b ; , ,`]. 0g` 0n\* ]. 1 ` ]` . ] yD

  3& - ). ! +

  A >! -.!,

  $ .!+

  -

  %! ' +

  K %!

  $%!+

  -

  >+

  ) % +

  & $ $ +6

  )U

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  23/101

  _ ) +-2W2W-mW3+

  W* ` ` b.

  Z n `]. 6]] b * g * `. 7n . Xb * ] y . Wb ` `

  . 0 ` . _ ` n ]g. 0 \n . 1`* n` * ]]\. + ` . 1 . 1. 1 . ~ n . _]. 0 ` ` . 0 1 D

  34

  B$% O

  ' ! ! ! %

  % 4 ? & )+

  ) ',

  ! ! $ 4!+6

  ; ` \] `] . X . X n . _ \n ] ` . 1`

  ] . ` ` ,]\ )

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  24/101

  +-2W2W-mW3+ _ )

  ` . ] b b ;`. / ]]. g` n . _ . 1 gb ` .

  0 y * n* . _\ ` . ` .

  W

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  25/101

  _ ) +-2W2W-mW3+

  3$3 !&/Q $ 2O-04-2008

  / O 0! " $%%[email protected]^@%.#!Ko^"^@Ko^"^@T%@f%KMS))?*J%S'=.(:.'((U*"JS>'9 ? 1 @ " ) g . 1 * ]`. W ] " " < 1 `.

  ] * ]] n * \ b ] * = , " $ " ) gy. * ] . W n n...7 " , * 1

  ] . `* \]* g ]. * n= A , ` . + ?:.$ B ' C

  g n ` 6 * D

  . 6 ]]. ] . ]\ . ` `.7 - < ) , 1 . ] `]. ' ) 6 ). ] .7 * $ 1 " 1

  ')

  http://www.enet.gr/online/online_text/c=113,dt=25.04.2008,id=726944http://www.enet.gr/online/online_text/c=113,dt=25.04.2008,id=726944
 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  26/101

  +-2W2W-mW3+ _ )

  g \ 5 * 1 D

  `. . ] . 6]] * * - g * . `]. X \., * . E )

  g b '

  * `* \]. ] . 0F - $ B . 0].G

  g ]] ]

  X ]] ]] ]. X ]]]. ` ) ) 9 ' 4 G . \. 6 ] . " $ ) ) " + ` 0n\ . 1 ] 0* * ) "

  n * ] b ]*% * ; D 9 ]* ` . 7 ]]. :U. " % * ) C , ]b. 0 ....B 4

  g 6 ]] . 0\ . ] . ) 6 ) X]* K ` ] . * * `* % $ & ' g]* `* * * ]. 0 . H

  g ] 9

  . Z . W `. g " 1 ) 1 I g . 1 . / ] < , * > 4 n K * ] . 4 ) ) 1 B $ * . `g`] K ]] + 0b]. ) & ) " "

  g + n ) %

  W 1 . 6 K ] K " * B " K . K 1 \] K . K ) ' , 0 ] K ] \ K b . ; " * $ % & * ) ]. X * * . ) ) $ "

  g `

  ` . y ` . ; ] ] \] . ; ] ]\ g] \\].

  Z )(( ` g+ `* 0\] " " B " 4 ,

  ; \\] . n . " B ) )

  ''

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  27/101

  _ ) X

  4 ,*"(/

  4$1 V 1991 ? ,>?>?A?

  / g+* ] U( bQu* n b ]]Q + 9 D / ]* / + `* / `* * / ] ] \.

  4$1$1 ? ?,[email protected]@

  #$ %, % ! !, ! +

  #$ +#$ , %, $ +#$ %, % %+

  ( $ , ! % ! ! , % +

  '?

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  28/101

  X _ )

  #$ $ % % , % . $ ! +

  & 4! B ,

  ! $ +

  & 4! +4 . ! &, $ +

  (%! , 4! $ % +

  4$1$2 ? ,>?>?A?

  -! ,$!, %,% ! % %+

  ( $ ! F

  P$ $ , %! % % +

  / % $! ! , ! F

  4$1$3 ? @[email protected] A ,@>[email protected]

  K &! , %, +

  ( B ! ! B$ B+

  K &! %, , $!, , !, +

  / $ K! &!,

  ':

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  29/101

  _ ) X

  . )%!, Q! -!+

  ( ! %$, $ %$F

  R (! ! % $ ,! % % +

  A %! ! % % , "

  R &! %! - $% $ +

  4$1$4 ? 5DC? C?

  /!, -!, -S%!)! )!,! >B! >,&! ! R!,

  -! !, &!,(!, T%! /,> ! 4!) ! +

  -! ! , . , -! % , ! +

  U!, ! !

  $ , -, $ +

  C!, +A! +

  -! !, >S5/+A! $ % +

  V -! (.! , ! , ! % , !+

  &! ! "

  '=

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  30/101

  X _ )

  % ! , +

  >, . , +

  &! ! ! % !+

  K ! .! +K - +

  W&! ! $! , , + &! )!+X

  4$1$O >

  / B &!, % , ., %

  ) $, !,- ! ! ! ! !

  (!, %, , , !, B$,

  V, S%, , !,, %, , ! !

  K!, !, ! I! /! .!

  - $, % ! , ! K.!+

  A . , . %+) $ %+

  >% C ! ) , %$, H H

  V Y ! $ &,

  ! , & ,

  '9

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  31/101

  _ ) X

  &, % !, ! B$ % % ,

  )%! ! !, %!

  % !, *, *H

  4$1$6 [email protected] ? H,

  G! , , %,

  Z, +

  OB !,% + !,

  ! +

  # % (,

  $% , , ! $,! +

  # O, . %+(B ), % +

  >%

  +- B %,

  +

  '>

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  32/101

  X _ )

  4$2 V 1997 ?X CUQ A CU

  z` ]* ]\ ? g+D X` X `] / \.

  4$3 ,A A ,@ [email protected] ? DA>@

  C , , ! %! !,

  !, ! !+

  GB !, !, !,

  ! ! !+

  ( B, , $ ,

  % +

  -! , , $

  $F

  - ! ! "A ! $ % ,

  'U

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  33/101

  _ ) X

  !

  ! ! $ +

  - , , +

  )! B H

  I! ,I! ! +

  '

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  34/101

  X _ )

  4$3$1 ? [email protected] 5?

  ( $ , ! +

  - $, , ,

  ' % ! +

  ( , , ! ,

  ! ., ' , % +

  >$., , ' %,

  ' ' & )+

  / - ).

  $% , $% $

  K ( $ ! %!

  $ %! %!

  Z $ ! !

  B) % B .

  ?(

  http://1.bp.blogspot.com/_8Lh7IlPZL6g/TI9aIRp-gUI/AAAAAAAAAh0/mDAoTcVdgLg/s1600/???+greektvsubs.gr.jpg
 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  35/101

  _ ) X

  ! %

  >% 4! $

  $

  ( ' ! $

  $ %

  ! % %! .

  $

  -! ) /

  )!

  (! / , ' , %

  I$ . B

  . B$ B

  - . % $

  $! %

  A$ ! %

  !

  > % ' '

  C A

  (

  / , , .

  4%! .( $ '. )

  $% %

  - !, !, !

  !, !, B!, A!

  -! ) !

  ) %

  $% . .

  ?)

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  36/101

  X _ )

  ( > &.

  .S, .

  & % B.

  $! $ !

  ) 4!, ', '.

  .

  @! !

  $ ! $%! !

  ) % 4%

  $! B %( % ! ) A

  $ % %

  - %! $ $%!

  . ! %!

  ) ! ,

  ! %!, % $ $

  ( $! / F 5>% $ "

  % ! +

  -! $ D

  $ %! >

  ' ) ! ! I! &

  ! $ / $

  / , $ $ $ $ $

  ( $ ! / %

  $ $%!, %

  ) O, 4, )

  ' ! % -, )

  C !, ! . .

  ! , $

  ?'

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  37/101

  _ ) X

  ) ),

  %. %!, $

  - ' %

  ' ! %!,

  / $%,

  $!,

  - S

  ! ! $

  & %!,

  $ >%. ! ! !

  5 %!5 !

  ) %

  % $

  N! %

  ' % !

  > %

  ' $

  ) ! B ' $%

  = . %

  C )

  ,

  #$ $% , ! B F [ B D)>+

  N! , $ %,

  B % +

  ??

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  38/101

  X _ )

  4$4 V 2009 23 >?>>A

  )) ` '? 0` db / g+.

  4$4$1 ? >@

  - ! , $ , ,

  % ,

  % +) ,

  % , %

  (5 , $ +L , ,

  % , $ "

  ?:

  http://3.bp.blogspot.com/_8Lh7IlPZL6g/TI9aYCcNb2I/AAAAAAAAAic/Dc9gO6VHRUo/s1600/??????????+??????????+-+23+???????+????+front.jpg
 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  39/101

  _ ) X

  [email protected]! !,! !, +

  @! !,! !, ! , >6

  O. , $ , , , % , $ "

  3& 5 , % +- !, $! !, ! 6+

  ?=

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  40/101

  X _ )

  4$O V 5 @>

  4$O$1 5 .F * @!'/

  / ] g* z ]] ] . ` n ] ]]b ]] b ` ` .

  - &

  $

  ?B

  ? +

  > C

  % ? +

  ?9

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  41/101

  _ ) X

  -? % $

  )+

  ) % &

  +

  ?>

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  42/101

  X _ )

  4$6 V 1993 [email protected]@ EJYSZ[\S V SLK] YIZN]LKZ

  / Z 0 )

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  43/101

  _ ) X

  !

  $

  B+

  4$7 V 12 3+ - 4

  4$7$1 ,A A ,@ [email protected] ? DA>@

  -6,YW3 +/2 X3+0/ a/Y3 5,;8* 6,2, 5,;8c

  4$8 V @? D?,? A ?XU 2/. '

  4$8$1 ? ?,[email protected]@

  P>L*AD &(R CD&)R \C>)R)(RRD]

  ?

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  44/101

  X _ )

  4$9 V D?,[email protected] D A >HC

  5 0\] ;. 6]\ C )? .U( ]* D 'U*= MA f 'U MA

  4$9$1 [email protected] ? H,

  P>L*AD &(R CD&)R \R*D Q>4Z, >(> Q>4Z]

  :(

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  45/101

  _ ) ,`

  O & G"(

  O$1 !/ P(*

  :)

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  46/101

  ,` ` _ )

  O$2 &*! &*!

  :'

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  47/101

  _ ) ,`

  O$3 R)*'

  :?

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  48/101

  ,` ` _ )

  O$4 5 /G' !F *' &!"

  ::

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  49/101

  _ ) ,`

  O$O D ' ' &F* ' !

  :=

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  50/101

  ,` ` _ )

  O$6 F&*

  :9

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  51/101

  _ ) ,`

  O$7 ? &/#

  :>

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  52/101

  ,` ` _ )

  :U

  5 67 * '$

  5 87

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  53/101

  _ ) ,`

  O$8 ? ?>@

  :

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  54/101

  ,` ` _ )

  =(

  5 47 !* 9

  5 :7 9'$

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  55/101

  _ ) ,`

  O$9 [email protected] D

  =)

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  56/101

  ,` ` _ )

  O$10 ? [email protected] @ [email protected]?

  ='

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  57/101

  _ ) ,`

  O$11 ? [email protected] >[email protected]

  =?

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  58/101

  ,` ` _ )

  O$12 >HC C

  =:

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  59/101

  _ ) ,`

  O$13 5C?^

  ==

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  60/101

  ,` ` _ )

  O$14 ? [email protected]

  =9

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  61/101

  _ ) ,`

  O$1O >HC

  =>

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  62/101

  ,` ` _ )

  O$16 ?A DA>

  =U

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  63/101

  _ ) ,`

  O$17 X A 5?^?>>

  =

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  64/101

  ,` ` _ )

  O$18 [email protected] @ HA

  9(

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  65/101

  _ ) ,`

  O$19 ? [email protected] A [email protected]

  9)

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  66/101

  ,` ` _ )

  O$20 5 /G' !F *' &!"

  9'

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  67/101

  _ ) ,`

  O$21 ,) P' &T

  9?

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  68/101

  6 _ )

  6 "

  + ` ] \] \` [email protected] abc ` ] . Wb

  ] \\].

  6$1 _! * ,*F

  )

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  69/101

  _ ) 6

  6$2 T`&P # 5)#

  1b* ;]* y \\u. 1b `* ` ]* ` ; ]g \\].

  7 ] 1b

  ` `.

  Wb } ;]

  ] 7

  }

  .

  1 `

  b } ` 0].

  7 ` ;]

  ] 7

  }

  .

  1

  2`.

  1} ;]

  ] 7

  }

  .

  d 7 ]

  } \ Z 0]

  ` y]

  ].

  9=

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  70/101

  6 _ )

  Z ;]

  ]

  1 ]

  } ].

  _] \]

  ` ] \] .

  0 6 5`

  \ ;{`.

  Z \

  } ` ]

  `

  } ].

  99

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  71/101

  _ ) 6

  6$3 5& *' ?>

  (

  $ MJ -

  ( ?J^ ! )

  % ! #!

  . $+

  ) !

  $

  !

  +

  ( %!

  ?$ %!

  ! %!+

  9>

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  72/101

  6 _ )

  6$4 5>,?A E!'

  4 B ?

  ? %

  ! % -

  !

  >B

  ? %! +

  O ' -! >B!

  ! $!

  $ -

  ! -$!+

  ) ! !

  -

  % $ +

  O /% &%

  $

  % %

  +

  9U

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  73/101

  _ ) 6

  6$O ,' &/' !

  )

  %

  ?

  B+

  / , % %+

  ) $

  %! %$

  !

  $+

  /

  % %

  B

  & )

  ) %

  ! $! $%

  . B

  ?%+

  / , % %

  B

  & )+

  & ! $

  $

  % +

  -

  $

  %

  $ $+

  9

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  74/101

  6 _ )

  6$6 abcd! ! !

  $. !

  B % +

  & !

  ?

  O+

  ( $ %

  % %! !

  !

  +

  >(

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  75/101

  _ ) 6

  6$7 '/ G - !)# )

  > $

  ! +

  )! ! , ! !

  % %+

  > $, $

  $ +

  O M__M

  ! $ ! !,

  > $, $

  $ +

  4 ? . ! K

  ! ! I+

  >)

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  76/101

  6 _ )

  6$8 ? (/! "'#

  R %!

  ?

  % !

  +

  & $

  .

  $

  %

  $

  - ? B$ %

  B$

  ! !

  +

  >'

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  77/101

  _ ) 6

  6$9 C.#

  # Q%

  %

  $! +

  / %!

  !

  %

  $ +

  ! .

  ( >+

  ) %

  % %

  $+

  ) %

  %

  % % $

  % $+

  ) % $

  $

  .! 5&

  >?

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  78/101

  6 _ )

  6$10 !"# @'*# ,

  Z W] + aXc 6.X ` ] b ` \ ] .

  ? ! +

  Q &%! C

  S% ! +

  A ! ? ' % 4

  +

  (

  $ % +

  # % B !

  ! % ! !+

  N!

  B +& >

  %! . ! % 4+

  >:

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  79/101

  _ ) 6

  6$11 &P! # UF*

  / ^`aM % +( % % - % -5&++

  4! %

  !

  B+

  /

  $%

  ? $+

  A .!

  %!

  $! +

  [ %!

  %! ! B!

  ! ! B!+

  )

  %! +

  RA)

  %

  )5

  >=

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  80/101

  6 _ )

  6$12 5 T P'

  - . ,

  $

  .

  % +

  & .

  . B

  % +

  -

  .

  ? ?

  +

  [ B

  $

  ?

  $ $ +

  N

  . %

  +

  ) . B! .

  !

  +

  >9

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  81/101

  _ ) 6

  6$13 >T./

  ( - )., $% %

  ! $ %+

  ) ), &,

  $, %, I+

  # ' , ' B

  %! 'M^+

  & B! ! , ,

  & )+

  - ' ), $ - (

  B. +

  / $ , ' $%

  , $%+

  ( O (%

  % %, . $%+

  - , B ' %+

  $ . $%+

  A $%, ! .,

  ! !, , ..+

  # $%,

  ? $, +

  - ! B %, +

  N $% !,

  $! !, !+

  [ , ! !,

  , ' , ! !+

  ) ' ,

  $ . )+

  - $ , ).

  >>

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  82/101

  6 _ )

  $% $. +

  & %

  ! , . +

  (! I! >%!,

  $ , ' !, +

  ( ' !

  ! ! ! !+

  ) ' % , ,

  , +

  ). , , , $+

  ( $ CAZ

  - ). , +

  ( $

  , /+

  - ). , $% %

  $% ' %+

  >U

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  83/101

  _ ) 6

  6$14 /' */

  6 0 - 0 . Wb .

  Z ) $+

  ) ' +

  A

  % ! +

  ) `b

  JM

  B ! B

  % ! +

  ( !

  % %!+

  ) !

  ? $%!+

  ) ! ! )>Z

  ?

  $ +

  >

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  84/101

  6 _ )

  6$1O ?A

  _ '((( ] \ `. X ` ` /2W ` ]` ]

  ] ] . Xb ] '()(\ ]` ` ] g ]* * ]...

  ( !

  ! $

  #!

  $% +

  O , RA+- %! , ! M___

  !

  !+

  (

  ! M___+

  )

  $ !+

  > %!

  ? $ !+

  ? !+

  4 ! %! %B!

  &!

  , ! + *%!

  !

  ^a +

  / % &! % !

  ! /! *+

  U(

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  85/101

  _ ) 6

  6$16 ? ..*#

  ~]] ` ?( ` ` ` g ]\ ]b ]] `.

  [ ? !

  B

  B ?

  B+

  $

  D +

  ) !

  >$ *

  % ! $!

  ! +

  U)

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  86/101

  6 _ )

  6$17 ' ' >'!#

  > )!

  $!

  ? $

  ?! B

  %! >

  - ?.

  $ >

  ? -

  B

  ? !

  % +

  ) !

  $ ! +

  U'

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  87/101

  _ ) 6

  6$18 !!P# "'/# "')*

  ,` y* * * 0]g]` ac )U ` ` n ]* g

  ] \ .

  ! !

  )%

  ? $ % %+

  %! B

  +

  U?

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  88/101

  6 _ )

  6$19 &R P*e * &!

  >% ' %

  $ K%+

  - %

  +

  N ? %

  K%

  ? %

  +

  - %

  K%

  ? %

  +

  - %! B K%

  % %

  ? %

  +

  U:

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  89/101

  _ ) 6

  6$20 U**!'F

  - $

  4

  N .+

  04 4

  !

  N +2

  ( ..

  $ +

  u

  T !

  +

  u

  $

  !

  +

  u

  - % %

  %

  N

  +

  u

  U=

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  90/101

  6 _ )

  6$21 D ' 5!/' 5

  [ )

  b -,

  ? A >

  > >

  +

  >

  %

  ! -+

  )% ? %!

  .

  !,

  -+

  I! !

  %

  +

  N

  ! +

  -, -

  ! A! -+

  # ? 4%! %!

  -+

  U9

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  91/101

  _ ) 6

  6$22 H ' /* *P'#

  _ ` \ ]. + ` . 0 * } `. 0 ] `.0 ` \]D

  O % !

  !

  % $!

  !+

  ! !

  ! ! &!

  .! )!

  O

  . !

  $

  % $ $!+

  U>

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  92/101

  6 _ )

  6$23 /

  Z \ . X] X ] ` Zb 1 b . 0 y ` .

  ( !

  ! !

  %

  % ! $!+

  (

  -$,$

  +

  -%! !

  ? ,

  +

  ( ?

  %

  %+

  >

  +

  B !

  B

  ? +

  - B

  $ +

  UU

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  93/101

  _ ) 6

  - %! %! ?

  ? /,

  ! +

  & $ ! .

  $

  O, -. Q+

  A!

  > )%

  %+

  U

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  94/101

  6 _ )

  6$24 &'*

  ( B

  B

  &

  !

  +

  ?

  ?

  +

  ?$

  %

  ? +

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  95/101

  _ ) 6

  6$2O ? *'#

  Z ` , ] ` . _ ` ] ]

  Cu* ] .

  R !

  .

  $+

  /? % %

  ! ! $

  %

  +

  >!

  ! !

  B$!

  ! .!+

  0 !2

  A .

  !

  $+

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  96/101

  6 _ )

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  97/101

  _ ) 6

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  98/101

  6 _ )

  7 * '$ ?:@

  5 A7 &

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  99/101

  _ ) W]* W* ~

  7 &/!"#Q G*/#Q f#

  7$1 &/!"#

  _ * `* .,]] \ . 0 y* 1n ]gn ` . 0 } . ~]] \g] * ]] * * `].

  %! $

  ? %

  % >%+

  7$1$1

  ,

  ' '

  ' ' ,

  ! "

  #$ $% &

  '

  (

  ' %$ %

  ) $ %! $ !

  ' !

  *! !

  , '$, !+

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  100/101

  W]* W* ~ _ )

  7$2 G*/#

  ` ` [ n y y ` ]] ` ]] `.

  >?

  - ? - &F

  / % '

  % +

  - % $

  ! ! $! +

  -! $ $

  B $ $+

  ) ! !, $! +

  7$3 f#

  .Cop!"#$% & '()(* +,-/+ 0,,1,2345,+* ,6/+/5/+ 7/-7/-+348+.

  632/+* 9:()( ;,+/+85. 9

 • 7/23/2019 Ta Poimata Mou

  101/101

  _ ) W]* W* ~

  ,

  ' '

  ' ' ,

  ! "

  #$ $% &5

  '

  (

  ' %$ %

  ) $ %! $ !

  ' !

  *! !

  , '$, !+

  .Cop!"#$% & '()(* +,-/+ 0,,1,2345,+*

  ,6/+/5/+ 7/-7/-+348+.

  http://www.openoffice.org/http://www.openoffice.org/http://www.openoffice.org/http://www.openoffice.org/