Pachutzu Manual

12
P P a a c c h h u u t t z z u u As above so below Lexicon Software

description

Pachutzu Manual

Transcript of Pachutzu Manual

Page 1: Pachutzu Manual

PPaacchhuuttzzuu AAss aabboovvee ssoo bbeellooww

Lexicon Software

Page 2: Pachutzu Manual

Pachutz u Expr ess

Lexicon Software

Περιεχόμενα

Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η ................................................................ 2

Κύρια Οθόνη εφαρμογής ........................................................... 3

Ομάδες ................................................................................... 4

Επαφές ................................................................................... 5

Τρόπος Αποστολής .................................................................... 8

Fax ......................................................................................... 9

Δίνοντας την δυνατότητα διαγραφής από την λίστα ..................... 10

Απορριφθέντα ........................................................................ 11

Page 3: Pachutzu Manual

Pachutz u Expr ess

Lexicon Software

Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Τοποθετήστε το CD στον οδηγός σας και θα ξεκινήσει αυτόματα η διαδικασία της

εγκατάστασης.

Ακολουθείστε τα βήματα με Next – Next και στο τέλος θα δημιουργηθεί μια συντό-

μευση στην επιφάνεια εργασίας με το όνομα Pachutzu καθώς επίσης και μια ομάδα

προγραμμάτων με το όνομα Lexicon Software, από όπου θα μπορείτε να εκτελείτε

το πρόγραμμα.

Όταν το εκτελέσετε για πρώτη φορά θα σας ζητηθεί κωδικός εκκίνησης.

Πατήστε το αποστολή e-mail και σε λίγα λεπτά θα έχετε απάντηση με τον κωδικός

εκκίνησης.

Πληκτρολογήστε τον και πατήστε έλεγχος.

Το πρόγραμμα ξεκινά

Προσοχή!

Όταν στέλνετε μαζικά e-mails υπάρχει περίπτωση κάποιοι αποδέκτες να δυσαρε-

στηθούν.

Πάντα στο τέλος του μηνύματός σας να έχετε την επιλογής διαγραφής από τη λί-

στα παραληπτών

Page 4: Pachutzu Manual

Pachutz u Expr ess

Lexicon Software

Κύρια Οθόνη εφαρμογής

Page 5: Pachutzu Manual

Pachutz u Expr ess

Lexicon Software

Ομάδες

Μπορείτε να δημιουργήσετε όσες ομάδες θέλετε έτσι ώστε να τις χρησιμοποιήτε για να στέλνετε μαζικά emails

Διαγράφοντας μια ομάδα διαγράφετε αυτόματα και όλες τις

καταχωρημένες σε αυτή επαφές

Page 6: Pachutzu Manual

Pachutz u Expr ess

Lexicon Software

Επαφές

Εισάγετε τις Επαφές σας χρησιμοποιώντας το όνομα και το email.

Κάθε επαφή θα πρέπει να ανήκει σε μία ομάδα την οποία επιλέγετε από το ανάλογο πλαίσιο ελέγχου.

Αν έχετε καταχωρημένες επαφές στο Outlook 2000-2010 μπορείτε

να τις εισάγετε αυτόματα.

Αν θέλετε να εισάγετε από αρχεία κειμένου τότε θα πρέπει τα emails να είναι το ένα κάτω από το άλλο χωρισμένα με enter.

Αν θέλετε να εισάγετε και όνομα για το κάθε email τότε θα πρέπει στο αρχείο κειμένου να είναι το όνομα έπειτα κόμμα και έπειτα το

email.

Από Excel αν επιθυμείτε να εισάγετε δεδομένα αυτά θα πρέπει να

είναι σε μορφή αρχείου 2003 δηλαδή xls και όχι xlsx.

Κατά το άνοιγμα του αρχείου Excel θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ποια στήλη περιέχει το email

Page 7: Pachutzu Manual

Pachutz u Expr ess

Lexicon Software

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

Email Αποστολέα

To εmail σας Διακομιστής αλ-

ληλογραφίας

O υπολογιστής μέσω

του οποίου θα φύγουν

τα μηνύματα. Αν συν-

δέεστε στον OTENET

τότε δώστε

mail.otenet.gr

Όνομα αποστο-

λέα

Το όνομά σας Όνομα παραλήπτη Δεν είναι απαραίτητο.

Βάλτε User

Θέμα Το θέμα του μη-

νύματος

Συνημμένα αρχεία Διπλό κλικ για εύρεση

του αρχείου. Μπορείτε

να εισάγετε όσα συνημ-

μένα επιθυμείτε

Αρχείο προέλευ-

σης διευθύνσε-

ων

Το αρχείο που

περιέχει τις διευ-

θύνσεις στις ο-

ποίες θα σταλεί

το μήνυμα. Δείγ-

μα υπάρχει στον

κατάλογο εγκα-

τάστασης. Το

αρχείο πρέπει να

είναι κείμενο

(Σημειωματάριο)

και το τέλος κά-

θε διεύθυνσης

να τελειώνει με

Enter

Μήνυμα που θα

σταλεί

Το αρχείο που αποτελεί

το μήνυμά σας.

Το αρχείο πρέπει να εί-

ναι κείμενο (Σημειωμα-

τάριο) ή αρχείο

htm/html

Έστειλα Μας δείχνει ποι-

ον αριθμό διευ-

θύνσεων από το

αρχείο έχουμε

στείλει

Στέλνω Μας δείχνει αυτή την

στιγμή σε ποιον βρι-

σκόμαστε

Send mails Έναρξη αποστο-

λής

Stop Διακοπή αποστολής

Απαιτείται έλεγ-

χος ταυτότητας

Αν είναι επιλεγμένο τότε θα πρέπει στις Ρυθμίσεις να εισάγετε το

username / password για την σύνδεση με τον διακομιστή εξερχό-

μενης αλληλογραφίας. Χρησιμοποιήστε το αν ο διακομιστής απαι-

τεί διαπιστευτήρια για την σύνδεση.

Προτιμάται να είναι επιλεγμένη αυτή η λειτουργία γιατί μειώνει

κατά πολύ τις πιθανότητες το μήνυμα μας να καταλήξει στα Spam

Αυτόματη εισα-

γωγή εικόνων

Με την συγκεκριμένη επιλογή το πρόγραμμα θα ανοίξει το αρχείο

που πρόκειται να σταλεί, θα βρει τις εικόνες που περιέχονται σε

αυτό και θα τις εισάγει αυτόματα σαν συνημμένες.

Φάκελος εικό-

νων

Χρησιμοποιείται μαζί με την παραπάνω επιλογή. Πρέπει να συ-

μπληρωθεί έτσι ώστε το πρόγραμμα να γνωρίζει σε ποιο φάκελο

είναι οι εικόνες που περιλαμβάνονται μέσα στο μήνυμα.

Page 8: Pachutzu Manual

Pachutz u Expr ess

Lexicon Software

Έλεγχος Ταυτότητας

Αν ο server σας απαιτεί έλεγχο ταυτότητας θα πρέπει να τσεκάρετε την επιλογή Απαιτείται έλεγχος ταυτότητας και να συμπληρώσετε

το username και το password.

Επίσης αν ο server σας απαιτεί SSL ή TLS διαλέγετε την αντίστοιχη

επιλογή

Επιπλέον Επιλογές Αποστολής

Κατά την αποστολή των email έχουμε πλέον την δυνατότητα να ορί-

σουμε Υψηλή προτεραιότητα, καθώς επίσης και να έχουμε ανα-φορά ανάγνωσης από τον παραλήπτη.

Page 9: Pachutzu Manual

Pachutz u Expr ess

Lexicon Software

Τρόπος Αποστολής

1.ένα – ένα

Με αυτή την επιλογή η εφαρμογή θα στέλνει τα email ένα-ένα 2. Πολλά μαζί

Μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό των μαζικών emails που θέ-λετε να στείλετε. Το ανώτερο είναι ανά 100.

Αυτό έχει σαν πλεονέκτημα ότι η αποστολή θα τελειώσει πιο γρήγορα αλλά έχει και το μειονέκτημα ότι μπορεί να μηνύματά

σας να καταλήξουν στο Spam 3. Με τα Windows

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή θα πρέπει να έχετε

τσεκάρει το «Απαιτείται έλεγχος ταυτότητας». Αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι έχετε μεγάλες πιθανότητες το μήνυμα σας να

μην καταλήξει στην ανεπιθύμητη αλληλογραφία

Αντικατάσταση λέξης Μπορείτε να εισάγετε μια λέξη ή μια σειρά χαρακτήρων την

οποία η εφαρμογή θα αντικαθιστά πριν την αποστολή με το email του εκάστοτε παραλήπτη. Είναι χρήσιμο όταν θέλετε να

πάρετε στατιστικά στοιχεία από την αποστολή

Λέξεις διαγραφής Μπορείτε να εισάγετε λέξεις κλειδιά τις οποίες αν βρεθούν στα

εισερχόμενα μηνύματα θα διαγράψουν την διεύθυνση email από την βάση. H διαδικασία αυτή γίνεται από τα Αποριφθέ-

ντα.

Page 10: Pachutzu Manual

Pachutz u Expr ess

Lexicon Software

Fax

Για την μαζική αποστολή Fax στο αρχείο προέλευσης διευθύνσεων, εισάγετε ένα αρχείο απλού κειμένου που περιέχει τα τηλέφωνα το

ένα κάτω από το άλλο.

Επίσης για την λειτουργία Fax πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το MS

Outlook 2000 και άνω και να έχετε εγκαταστήσει την υπηρεσία Μεταφοράς Αλληλογραφίας και Φαξ και φυσικά ο υπολογιστής

σας να διαθέτει modem

Στο Outlook επιλέξτε Εργαλεία – Ρυθμίσεις λογαριασμών και προ-σθέστε έναν νέο λογαριασμό. Στον τύπο λογαριασμού διαλέξτε Άλλο.

Για να μπορέσετε να στείλετε Fax θα πρέπει ο υπολογιστής σας να διαθέτει modem.

Αν δεν διαθέτετε modem τότε η επιλογή Fax Mail Transport δεν θα είναι διαθέσιμη

Page 11: Pachutzu Manual

Pachutz u Expr ess

Lexicon Software

Δίνοντας την δυνατότητα διαγραφής από την λίστα

Αν θέλετε να δώσετε στους παραλήπτες σας την δυνατότητα να μπο-ρούν να διαγραφούν από την λίστα αλληλογραφίες έχετε τις εξής

δυνατότητες

α) Να κάνουν απάντηση με μια συγκεκριμένη λέξη στο Θέμα

β) Να στείλουν ένα email με σε ένα email που θα ορίσετε εσείς με συγκεκριμένη λέξη στο Θέμα

γ) να στείλουν μια αίτηση σε ένα σύνδεσμο στο Internet από όπου ένα script θα διαγράφει την διεύθυνση από την βάση. (πρέπει η βά-

ση να είναι στο συγκεκριμένο site)

Για την (γ) περίπτωση η διαγραφή γίνεται αυτόματα. Για τις 2 άλλες περιπτώσεις πρέπει να ανοίξετε το παράθυρο Απορ-

ριφθέντα

Page 12: Pachutzu Manual

Pachutz u Expr ess

Lexicon Software

Απορριφθέντα

Εισάγετε τον email server που φιλοξενεί τα emails του λογαριασμού

στον οποίο είπατε να σταλούν τα μηνύματα από παραλήπτες που θέ-λουν να διαγραφούν από την λίστα

Εισάγετε το username/password της σύνδεσης και πατήστε Σύνδε-ση

Το Pachutzu θα κατεβάσει όλα τα μηνύματα του λογαριασμού αλλά

δεν θα τα διαγράψει από τον server.

Αν επιθυμείτε να γίνει έλεγχος για λέξεις κλειδιά όπως Διαγραφή,

remove ή ότι άλλο έχετε ορίσει εσείς πατήστε Διαγραφή από την Βάση

Το Pachutzu θα αναζητήσει σε κάθε email λέξεις από τις Ρυθμίσεις

και αν βρεθεί έστω και μια από αυτές θα διαγράφει την επαφή που αντιστοιχεί σε αυτό το email