MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti,...

88
MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 17 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2017

Transcript of MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti,...

Page 1: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

17ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2017

Page 2: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

Περιεχόμενα

Νέες εκδόσεις 3-4

Οδηγοί και γενικές εκδόσεις 5-6

Τα περιοδικά 7-8

Ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα 9-10

Βυζαντινός και μεταβυζαντινός κόσμος 11-16

Κόσμοι της Ανατολής – Πολιτισμοί του κόσμου 17-20

Νεοελληνική τέχνη και παράδοση 21-24

Περιηγητικά και Φιλελληνικά 24

Αρχιτεκτονική 25-28

Νεότερη και σύγχρονη ευρωπαϊκή τέχνη – Υλικός πολιτισμός 29-30

Νεότερη και σύγχρονη ελληνική τέχνη 31-48

Ζωγραφική 31-44 Χαρακτική – Γλυπτική – Κεραμική 45-48

Ο κόσμος της μουσικής και του θεάτρου 49-51

Πρόσωπα και πορτραίτα 52-53

Φωτογραφία 54-64

Ιστορία, Φιλολογία και Τέχνη 65-69

Σειρά: «Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη» 70-78

Ο κόσμος των παιχνιδιών 79

Εκπαιδευτικά προγράμματα 79-84

Εκδόσεις που διατίθενται από το Μουσείο Μπενάκη 85-87

Page 3: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

3

Ηeads and Tails. Tails and Bodies 6Engraving the Human Figure from Antiquity to the Early Modern PeriodBΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΝΝΑ (Επιμέλεια)

Βυζαντινή Αθήνα. 10ος-12ος αι. 16Περιοδικό: Μουσείο Μπενάκη, 6ο Παράρτημα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

L’incomparable beauté des monnaies grecques 16Les raisons qui fondent leur admirationFRANÇOIS DE CALLATAŸ

Τhomas Hope 18Σχέδια της Οθωμανικής Κωνσταντινούπολης Thomas HopeDrawings of Ottoman IstanbulΦΑΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΓΚΑΚΟΥ, ΜΙΝΑ ΜΩΡΑΪΤΟΥ (Επιμέλεια-Κείμενα)

Νour 18Elena SyrakaEΛΕΝΑ ΣΥΡΑΚΑ (Επιμέλεια)

Jamal 18Ο δρόμος του μεταξιούJamalThe Silk RoadΜΙΝΑ ΜΩΡΑΪΤΟΥ (Επιμέλεια)

China Rediscovered 19The Benaki Museum Collection of Chinese CeramicsGEORGE MANGINIS

Μεταθεοί 19PostGodsΕΛΙΖΑ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ (Επιμέλεια)

Στο Γεράνι 28Γωνία Θεάτρου 2 και Σωκράτους 9ΜΑΡΩ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ-ΑΔΑΜΗ

Νέες εκδόσεις

Page 4: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

4

Όπη Ζούνη 42Τάξη στο ΧάοςOpy ZouniOrdo ab ChaoΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Επιμέλεια)

Ελένη Βερναδάκη 48

ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΚΗ (Επιμέλεια)

Eleni Vernadaki 48

EUGENIA ALEXAKI (Εditor)

Έκθεση σε 7’’ 61Λεωνίδας Κουργιαντάκης7’’ ΕxprosureLeonidas KourgiantakisΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ (Επιμέλεια)

Ελληνική Βιβλιογραφία του 19ου αιώνα 69Βιβλία – Φυλλάδια, τόμος Γ’(Τα Οθωνικά χρόνια, Α’: 1833-1844)ΠΟΠΗ ΠΟΛΕΜΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ ΡΙΖΑΚΗ (Επιμέλεια)

Για τον Τίτο Πατρίκιο 78

Ανδρέας Κάλβος. Έργα 78Τόμος Α’ (Ποιητικά) LUIGI TRENTI, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια)

Αικατερίνη Κουμαριανού 78Σελίδες για τη ζωή και το έργο της

Page 5: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

5

Οδηγοί και γενικές εκδόσεις

Ο∆ΗΓΟΙ

Οδηγός του Μουσείου ΜπενάκηΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΡΙΑΣ

Η έκδοση αποτυπώνει τη διάρθρωση των συλλογών με βάση το σύγχρονο μουσειολογικό – εκθεσιακό πνεύμα. Μέσα από εκθέματα, που απλώνονται από την προϊστορίαμέχρι τον 20ό αιώνα και καλύπτουν όλες τις πτυχές έκφρασης του ανθρώπινου βίου, αναδύεται το πανόραμα του ελληνικού κόσμου.

Με 13 α/μ, 224 έγχρωμες φωτογραφίες και 7 σχέδιαISBN 960-8452-76-7Σχήμα: 17 x 24Σελίδες: 221 Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2000ΒΜΜ ΕΤιμή: E15 (μαλακό εξώφυλλο)

Guide to the Benaki MuseumANGELOS DELIVORRIASTRANSLATION: ALEXANDRA DOUMAS

With 13 b/w, 224 color pictures and 7 drawings ISBN 960-8452-77-5Dimensions: 17 x 24Pages: 221Βenaki MuseumΑthens 2000ΒΜΜ APrice: E15 (paperback)

Οδός Πειραιώς 138Το νέο κτίριο του Μουσείου ΜπενάκηΗ παρουσίαση του νέου κτιρίου του ΜουσείουΜπενάκη, με φωτογραφίες της Erieta Attali καικείμενα των Άγγελου Δεληβορριά, ΠαναγιώτηΤουρνικιώτη, Γιώργου Κοροπούλη, ΜαρίαςΚοκκίνου και Ανδρέα Κούρκουλα.

Με 14 α/μ και 20 έγχρωμες φωτογραφίες ΙSBN 960-8347-21-1Σχήμα: 22 x 26 | Σελίδες: 47 Μουσείο Μπενάκη | Αθήνα 2004, ΒΜΜ 121Χορηγός: ΒΙΟΤΕΡ ΑΕΤιμή: E12 (μαλακό εξώφυλλο)

Benaki MuseumThe new buildingWith 14 b/w and 20 color pictures ΙSBN 960-8347-21-1Dimensions: 22 x 26 | Pages: 47 Benaki Museum | Αthens 2004, ΒΜΜ 121ΑSponsor: ΒΙΟΤΕΡ ΑΕPrice: E12 (paperback)

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

Page 6: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

6

Μουσείο ΜπενάκηΟδηγός του Μουσείου Ισλαμικής τέχνηςEΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΝΝΑ ΜΠΑΛΛΙΑΝ, ΜΙΝΑ ΜΩΡΑΪΤΟΥΚΕΙΜΕΝΑ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΡΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ-ΔΡΑΚΩΤΟΥ, ΑΝΝΑ ΜΠΑΛΛΙΑΝ, ΜΙΝΑ ΜΩΡΑΪΤΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΔΗMETAΦΡΑΣΗ: ΜΟΥΧΑΜΑΝΤ ΠΑΝΑΧΙΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΩΝ: ΤΖΟ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ

Η έκδοση παρουσιάζει τα έργα που εκτίθενταιστο Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης: αντικείμενα, τα οποία καλύπτουν ένα διάστημα έντεκααιώνων (8ος - 19ος αι.) και προέρχονται απόόλες τις περιοχές στις οποίες αναπτύχθηκε ο ισλαμικός πολιτισμός. Περιλαμβάνονται,επίσης, εισαγωγικά σημειώματα για τηνισλαμική τέχνη, για τον δημιουργό τηςσυλλογής, τον Αντώνη Μπενάκη, καθώς και για τα αρχαία ευρήματα που ήρθαν στο φωςκατά την εκσκαφή των θεμελίων του κτιρίου.

Με 280 έγχρωμες φωτογραφίες, 1 πίνακα και 5 χάρτεςISBN 960-8347-35-1Σχήμα: 19.5 x 24 | Σελίδες: 200Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2006, ΒΜΜ 159Τιμή: E20 (μαλακό εξώφυλλο)

Benaki MuseumA Guide to the Museum of Islamic ArtEDITORS: ΑΝΝΑ ΒΑLLIAN, MINA MORAITOUTRANSLATION: JOHN AVGHERINOS, MUHAMMAD PANAHI

With 280 color pictures, 1 painting and 5 mapsISBN 960-8347-36-XDimensions: 19.5 x 24 | Pages: 200Benaki MuseumΑthens 2006, ΒΜΜ 159ΑPrice: E20 (paperback)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ

Η Ελλάδα του Μουσείου ΜπενάκηΔΙΟΝΥΣΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΡΙΑΣ

«Ένα ταξίδι με εικόνες στην Ελλάδα τουΜουσείου Μπενάκη». Το εξαιρετικήςποιότητας εικονογραφικό υλικό αναδεικνύειμεγάλο μέρος του πλούτου των Συλλογών του Μουσείου Μπενάκη, ενώ τα συνοδευτικάκείμενα συντελούν στην αποτελεσματικότερηπεριήγηση του αναγνώστη μέσα στηνποικιλόμορφη καλλιτεχνική παραγωγή τουελληνικού κόσμου από την προϊστορία μέχρι τον 20ό αιώνα.

Με 78 α/μ και 1004 έγχρωμες φωτογραφίεςISBN 960-8452-50-3Σχήμα: 31 x 31 | Σελίδες: 622 Μουσείο Μπενάκη | Αθήνα 1997, ΒΜΜ 037Χορηγός: Eurobank και Όμιλος ΛάτσηΤιμή: E85 (πανόδετο)

Greece at the Benaki MuseumDIONISSIS FOTOPOULOS, ANGELOS DELIVORRIASTRANSLATION: JOHN LEATHAM

With 78 b/w and 1004 color picturesISBN 960-8452-51-1Dimensions: 31 x 31 | Pages: 622Benaki Museum | Αthens 1997, ΒΜΜ 037ASponsor: Eurobank and the Latsis GroupPrice: E85 (hardback)

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

Ο∆ΗΓΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ

Heads and Tails. Tales and BodiesEngraving the Human Figure from Antiquity to the Early Modern PeriodEΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΝΝΑEDITOR: VASSILIKI PENNAMETAΦΡΑΣΗ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΤΟΥΜΑ, SERGEI KOVALENKOTRANSLATIONS: ALEXANDRA DOUMAS, SERGEI KOVALENKO

Ο επιβλητικός κατάλογος της ομότιτληςέκθεσης που πραγματοποιήθηκε από το Pushkin State Museum of Fine Arts και το Μουσείο Μπενάκη, σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού καιΠολιτιστικού Έργου, στη Μόσχα, στο πλαίσιοτου έτους «Ελλάδα - Ρωσία», από τις 5 Ιουλίουώς τις 30 Οκτωβρίου 2016.

Με 118 έγχρωμες και 695 α/μ φωτογραφίεςWith 118 color and 695 b/w picturesISBN 978-94-9232-131-2 (The Pushkin State Museum of Fine Arts)978-960-476-204-0 (Benaki Museum)Σχήμα | Dimensions: 22 x 28 | Σελίδες | Pages: 556 The Pushkin State Museum of Fine Arts, Benaki MuseumGhent, Belgium 2016, ΒΜΜ 398ATιμή | Price: E80

Μουσείο Μπενάκη Οι εκδόσεις 1935-2009ΣΥΝΤΑΞΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΧΑΝΔΑΚΑΚΑΙ ΤΟΥ ΤΑΣΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η πρώτη πανοραμική και τεκμηριωμένηαποτύπωση της εκδοτικής δραστηριότηταςτου Μουσείου Μπενάκη από τις αρχές τηςλειτουργίας του μέχρι τις μέρες μας.

ISBN 978-960-476-053-4Σχήμα: 20 x 25 | Σελίδες: 270Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2009, ΒΜΜ 258Τιμή: E5 (μαλακό εξώφυλλο)

ΑΓΟΡΑ

ΝΕΑ ΕΚ∆ΟΣΗ

Page 7: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

7

Τα περιοδικά

Το ετήσιο περιοδικό του ΜουσείουΜπενάκη, φιλοξενεί εργασίες ελλήνων και ξένων επιστημόνων, οι οποίες έχουνως αφετηριακό σημείο ή ως κεντρικόπρόβλημα το υλικό των Συλλογών του.Στα δέκα χρόνια κυκλοφορίας του έχειεπιβληθεί ως ένα υψηλού επιπέδουεπιστημονικό βήμα.

Μουσείο Μπενάκη 1, 2001ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: JOHN AVGHERINOS

Με 62 α/μ και 117 έγχρωμες εικόνεςΙSSN 1109-4109Σχήμα: 21.5 x 28 | Σελίδες: 222 | BMM 074Η έκδοση πραγματοποιήθηκε με τη χορηγία του Ιδρύματος ΣαμούρκαΤιμή: E15 (μαλακό εξώφυλλο)

Μουσείο Μπενάκη 2, 2002ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: JOHN AVGHERINOS

Με 2 πίνακες, 65 α/μ και 116 έγχρωμες εικόνες και 24 μικρά έγχρωμα εικονίδιαΙSSN 1109-4109Σχήμα: 21.5 x 28 | Σελίδες: 241 | ΒΜΜ 094Η έκδοση πραγματοποιήθηκε με τη χορηγία τηςεταιρείας Unisystems - Συστήματα Πληροφορικής ΑΕΕξαντλημένο

Μουσείο Μπενάκη 3, 2003ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: JOHN AVGHERINOS

Με 3 πίνακες, 25 α/μ και 157 έγχρωμες εικόνεςΙSSN 1109-4109Σχήμα: 21.5 x 28 | Σελίδες: 229 | ΒΜΜ 108Η έκδοση πραγματοποιήθηκε χάρη στην οικονομικήστήριξη της Μαγδαληνής ΑγγελοπούλουΤιμή: E15 (μαλακό εξώφυλλο)

Μουσείο Μπενάκη 4, 2004ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: JOHN AVGHERINOS

Με 47 α/μ, 122 έγχρωμες εικόνες, 5 πίνακες και 3 σχεδιαγράμματαΙSSN 1109-4109Σχήμα: 21.5 x 28 | Σελίδες: 224 | ΒΜΜ 138Η έκδοση πραγματοποιήθηκε χάρη στη χορηγία τηςΕθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και της ΕθνικήςΑσφαλιστικήςΤιμή: E15 (μαλακό εξώφυλλο)

Μουσείο Μπενάκη 5, 2005ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: JOHN AVGHERINOS

Με 61 α/μ, 148 έγχρωμες εικόνες, 8 πίνακες, 18 σχεδιαγράμματα και 12 μικρά α/μ σχέδιαΙSSN 1109-4109Σχήμα: 21.5 x 28 | Σελίδες: 267 | ΒΜΜ 154Η έκδοση πραγματοποιήθηκε χάρη στη χορηγία του Ιδρύματος ΠροποντίςΤιμή: E15 (μαλακό εξώφυλλο)

Μουσείο Μπενάκη 6, 2006TRANSLATIONS: JOHN AVGHERINOS

Με 57 α/μ και 163 έγχρωμες εικόνες, 2 γραφήματα και 1 πίνακαΙSSN 1109-4109Σχήμα: 21.5 x 28 | Σελίδες: 242 | ΒΜΜ 195Η έκδοση πραγματοποιήθηκε χάρη στη χορηγία του Nicholas EgonΤιμή: E15 (μαλακό εξώφυλλο)

Μουσείο Μπενάκη 7, 2007

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: JOHN AVGHERINOS

Με 93 α/μ και 141 έγχρωμες εικόνεςΙSSN 1109-4109Σχήμα: 21.5 x 28 | Σελίδες: 281 | ΒΜΜ 239Η έκδοση πραγματοποιήθηκε με την οικονομικήστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Ιωάννης Σ. Λάτσης»Τιμή: E15 (μαλακό εξώφυλλο)

Μουσείο Μπενάκη 8, 2008ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: VALERIE NUNN

Με 19 α/μ, 194 έγχρωμες εικόνες, 27 σχεδιαστικέςαποτυπώσεις, 3 πίνακες και 9 γραφήματαΙSSN 1109-4109Σχήμα: 21.5 x 28 | Σελίδες: 294 | ΒΜΜ 274Η έκδοση πραγματοποιήθηκε χάρη στην οικονομική στήριξη της AUTOHELLAS A.T.E.E.Τιμή: E15 (μαλακό εξώφυλλο)

Μουσείο Μπενάκη 9, 2009ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: VALERIE NUNN, FABIENNE VOGIN

Με 11 α/μ, 249 έγχρωμες εικόνες, 11 πίνακες και 32 σχέδιαΙSSN 1109-4109 | Σχήμα: 21.5 x 28 | Σελίδες: 294Αθήνα 2011, ΒΜΜ 299Η έκδοση πραγματοποιήθηκε χάρη στην οικονομική στήριξη του Σωματείου «Οι Φίλοι του Μουσείου Μπενάκη»Τιμή: E15 (μαλακό εξώφυλλο)

Μουσείο Μπενάκη 10, 2010ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: VALERIE NUNN

Με 110 α/μ, έγχρωμες φωτογραφίες και σχέδιαΙSSN 1109-4109Σχήμα: 21.5 x 28 | Σελίδες: 287 | ΒΜΜ 339Χορηγοί: Σωματείο «Οι Φίλοι του Μουσείου Μπενάκη»Τιμή: E20 (μαλακό εξώφυλλο)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΤΕΥΧΗ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

EΛΛΗΝΙΚΗ / ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Με 30 α/μ, 70 έγχρωμες εικόνες, 6 χάρτες, 20 σχέδια και 20 φάσματαΙSSN 1109-4109Σχήμα: 21.5 x 28 | Σελίδες: 272 | BMM 373 Τιμή: E20

Μουσείο Μπενάκη 11-12, 2011-2012

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

Μουσείο Μπενάκη 13-14, 2013-2014

ΥΠΟ ΕΚ∆ΟΣΗ

Page 8: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

8

Το περιοδικό που δημιούργησαν το 1983ο Σπύρος Ασδραχάς, ο Φίλιππος Ηλιούκαι ο Βασίλης Παναγιωτόπουλος, με τηνεκδοτική υποστήριξη του Γιώργου Ραγιάκαι των εκδόσεων «Μέλισσα», κυκλοφορείαπό τον Ιούνιο του 2007 ως καρπόςσυνεργασίας των εκδόσεων «Μέλισσα» και του Μουσείου Μπενάκη.

Τα ΙστορικάΠεριοδική έκδοση ιστορικών σπουδώνΤΟΜΟΣ 26 / ΤΕΥΧΟΣ 51 (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009)

Με 5 α/μ εικόνεςΙSSN 1105-1663Σχήμα: 17 x 24 | Σελίδες: 265Εκδοτικός Οίκος Μέλισσα, Μουσείο ΜπενάκηΒΜΕΛΙ 51Τιμή: E18 (μαλακό εξώφυλλο)

Τα ΙστορικάΠεριοδική έκδοση ιστορικών σπουδώνΤΟΜΟΣ 27 / ΤΕΥΧΟΣ 52 (ΙΟΥΝΙΟΣ 2010)

Με 38 α/μ εικόνεςΙSSN 1105-1663Σχήμα: 17 x 24 | Σελίδες: 288Εκδοτικός Οίκος Μέλισσα, Μουσείο ΜπενάκηΒΜΕΛΙ 52Εξαντλημένο

Τα ΙστορικάΠεριοδική έκδοση ιστορικών σπουδώνΤΟΜΟΣ 27 / ΤΕΥΧΟΣ 53 (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010)

Με 5 α/μ φωτογραφίεςΙSSN 1105-1663 | Σχήμα: 17 x 24 | Σελίδες: 270Εκδοτικός Οίκος Μέλισσα, Μουσείο ΜπενάκηΒΜΕΛΙ 53Εξαντλημένο

Τα ΙστορικάΠεριοδική έκδοση ιστορικών σπουδώνΤΟΜΟΣ 28 / ΤΕΥΧΟΣ 54 (ΙΟΥΝΙΟΣ 2011)

Με 12 α/μ φωτογραφίεςΙSSN 1105-1663 | Σχήμα: 17 x 24 | Σελίδες: 288Εκδοτικός Οίκος Μέλισσα, Μουσείο ΜπενάκηΒΜΕΛΙ 54Εξαντλημένο

Τα ΙστορικάΠεριοδική έκδοση ιστορικών σπουδώνΤΟΜΟΣ 28 / ΤΕΥΧΟΣ 55 (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011)

Με 24 α/μ φωτογραφίεςΙSSN 1105-1663 | Σχήμα: 17 x 24 | Σελίδες: 279Εκδοτικός Οίκος Μέλισσα, Μουσείο ΜπενάκηΒΜΕΛΙ 55Τιμή: E18 (μαλακό εξώφυλλο)

Τα ΙστορικάΠεριοδική έκδοση ιστορικών σπουδώνΤΟΜΟΣ 29 / ΤΕΥΧΟΣ 56 (ΙΟΥΝΙΟΣ 2012)

Με 22 α/μ φωτογραφίεςΙSSN 1105-1663 | Σχήμα: 17 x 24 | Σελίδες: 280Εκδοτικός Οίκος Μέλισσα, Μουσείο ΜπενάκηΒΜΕΛΙ 56Τιμή: E18 (μαλακό εξώφυλλο)

Τα ΙστορικάΠεριοδική έκδοση ιστορικών σπουδώνΤΟΜΟΣ 29 / ΤΕΥΧΟΣ 57 (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012)

Με 3 α/μ εικόνεςΙSSN 1105-1663 | Σχήμα: 17 x 24 | Σελίδες: 271Εκδοτικός Οίκος Μέλισσα, Μουσείο ΜπενάκηΒΜΕΛΙ 57Τιμή: E18 (μαλακό εξώφυλλο)

Τα ΙστορικάΠεριοδική έκδοση ιστορικών σπουδώνΤΟΜΟΣ 30 / ΤΕΥΧΟΣ 58 (ΙΟΥΝΙΟΣ 2013)

Με 24 φωτογραφίεςΙSSN 1105-1663 | Σχήμα: 17 x 24 | Σελίδες: 272Εκδοτικός Οίκος Μέλισσα, Μουσείο ΜπενάκηΒΜΕΛΙ 58Τιμή: E18 (μαλακό εξώφυλλο)

ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ

Τα ΙστορικάΠεριοδική έκδοση ιστορικών σπουδώνΤΟΜΟΣ 24 / ΤΕΥΧΟΣ 46 (ΙΟΥΝΙΟΣ 2007)

Με 8 α/μ εικόνεςΙSSN 1105-1663Σχήμα: 17 x 24 | Σελίδες: 265Εκδοτικός Οίκος Μέλισσα, Μουσείο ΜπενάκηΒΜΕΛΙ 46Τιμή: E14 (μαλακό εξώφυλλο)

Τα ΙστορικάΠεριοδική έκδοση ιστορικών σπουδώνΤΟΜΟΣ 24 / ΤΕΥΧΟΣ 47 (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007)

Με 7 α/μ εικόνεςΙSSN 1105-1663Σχήμα: 17 x 24 | Σελίδες: 256Εκδοτικός Οίκος Μέλισσα, Μουσείο ΜπενάκηΒΜΕΛΙ 47Τιμή: E14 (μαλακό εξώφυλλο)

Τα ΙστορικάΠεριοδική έκδοση ιστορικών σπουδώνΤΟΜΟΣ 25 / ΤΕΥΧΟΣ 48 (ΙΟΥΝΙΟΣ 2008)

Με 13 α/μ εικόνεςΙSSN 1105-1663Σχήμα: 17 x 24 | Σελίδες: 250Εκδοτικός Οίκος Μέλισσα, Μουσείο ΜπενάκηΒΜΕΛΙ 48Τιμή: E14 (μαλακό εξώφυλλο)

Τα ΙστορικάΠεριοδική έκδοση ιστορικών σπουδώνΤΟΜΟΣ 25 / ΤΕΥΧΟΣ 49 (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008)

Με 8 α/μ εικόνεςΙSSN 1105-1663Σχήμα: 17 x 24 | Σελίδες: 254Εκδοτικός Οίκος Μέλισσα, Μουσείο ΜπενάκηΒΜΕΛΙ 49Τιμή: E14 (μαλακό εξώφυλλο)

Τα ΙστορικάΠεριοδική έκδοση ιστορικών σπουδώνΤΟΜΟΣ 26 / ΤΕΥΧΟΣ 50 (ΙΟΥΝΙΟΣ 2009)

Με 8 εικόνεςΙSSN 1105-1663Σχήμα: 17 x 24 | Σελίδες: 264Εκδοτικός Οίκος Μέλισσα, Μουσείο ΜπενάκηΒΜΕΛΙ 50Τιμή: E18 (μαλακό εξώφυλλο)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΤΕΥΧΗ

Τα ΙστορικάΠεριοδική έκδοση ιστορικών σπουδώνΤΟΜΟΣ 30 / ΤΕΥΧΟΣ 59 (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013)

Με 2 ασπρόμαυρες φωτογραφίες και 4 πίνακεςΙSSN 1105-1663 | Σχήμα: 17 x 24 | Σελίδες: 272Εκδοτικός Οίκος Μέλισσα, Μουσείο ΜπενάκηΒΜΕΛΙ 59Εξαντλημένο

Τα ΙστορικάΠεριοδική έκδοση ιστορικών σπουδώνΤΟΜΟΣ 31 / ΤΕΥΧΟΣ 60 (ΙΟΥΝΙΟΣ 2014)

Με 6 α/μ φωτογραφίες ΙSSN 1105-1663 | Σχήμα: 17 x 24 | Σελίδες: 254Εκδοτικός Οίκος Μέλισσα, Μουσείο ΜπενάκηΒΜΕΛΙ 60Εξαντλημένο

ΑΓΟΡΑΤα ΙστορικάΠεριοδική έκδοση ιστορικών σπουδώνΤΟΜΟΣ 31 / ΤΕΥΧΟΣ 61 (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014)

Με 52 έγχρωμες εικόνες ΙSSN 1105-1663 | Σχήμα: 17 x 24 | Σελίδες: 272Εκδοτικός Οίκος Μέλισσα, Μουσείο ΜπενάκηΒΜΕΛΙ 61Εξαντλημένο

ΤΑ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ

Page 9: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

9

Ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Xαλκούς, ένεκα αλλαγήςΟ άγνωστος κόσμος των χάλκινων νομισμάτωνKEIMENA-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΝΝΑ

Ο κατάλογος της ομότιτλης έκθεσης η οποίαφιλοξενήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη, για ναπαρουσιαστεί η Συλλογή νομισμάτων τουΚοινωφελούς Ιδρύματος Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου.

Με περ. 900 εικονίδια και 10 χάρτες ISBN 960-89-046-0-9 Σχήμα: 22 x 24 | Σελίδες: 68Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου – Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2006, ΒΜΜ 148Τιμή: E30 (χαρτόδετο)

Chalkous for everyday dealings The unknown world of bronze coinageTEXTS-ΕDITOR: VASSILIKI PENNATRANSLATION: ALEXANDRA DOUMAS

With approx. 900 small pictures and 10 maps ISBN 960-89-046-1-7Dimensions: 22 x 24 | Pages: 68 Welfare Foundation for Social and Cultural Affairs – Benaki MuseumΑthens 2006, ΒΜΜ 148 APrice: E30 (hardback)

Από τη χώρα του Χρυσόμαλλου Δέρατος Θησαυροί της αρχαίας ΚολχίδαςΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: JENNIFER Y. CHIΚΕΙΜΕΝΑ: ROGER S. BAGNALL, JENNIFER Y. CHI, DAVIDLORDKIPANIDZE, JULIAN RABY, ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΡΙΑΣ, NINO LORDKIPANIDZE, MICHEAL VICKERS, DAREJANKACHARAVA, GURAM KVIRKVELIA, ANNA CHQONIAMETAΦΡΑΣΗ: MAΡΙΑ ΣΑΡΡΗ

Ο κατάλογος της ομότιτλης έκθεσης πουφιλοξενήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη,μετάφραση του αγγλικού Wine, Worship, andSacrifice: The Golden Graves of Ancient Vani.

Με 27 α/μ, 210 έγχρωμες φωτογραφίες και έναν χάρτη ISBN 978-960-476-020-6 Σχήμα: 21 x 27.5 | Σελίδες: 219 Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2009, ΒΜΜ 232Τιμή: E28 (χαρτόδετο)

MEΛΕΤΕΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ

Αρχαία Ελληνική ΓλυπτικήΑφιέρωμα στη μνήμη του γλύπτη Στέλιου ΤριάντηΠεριοδικό: Μουσείο Μπενάκη, 1ο ΠαράρτημαEΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ

Τόμος αφιερωμένος στη μνήμη του γλύπτηΣτέλιου Τριάντη (1931-1999), ο οποίοςπεριλαμβάνει τις ανακοινώσεις της σχετικήςημερίδας που οργανώθηκε στο ΜουσείοΜπενάκη, τον Ιανουαρίου 2002.

Με 300 α/μ φωτογραφίες ISBN 960-8452-97-X | ISSN 1109-4109Σχήμα: 21.5 x 28 | Σελίδες: 332Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2002, ΒΜΜ 088Η έκδοση πραγματοποιήθηκε με τη χορηγία τουΤαμείου Αρχαιολογικών Πόρων και ΑπαλλοτριώσεωνΤιμή: E20 (μαλακό εξώφυλλο)

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

Ελληνική και Ρωμαϊκή γλυπτική από τις Συλλογές του Μουσείου ΜπενάκηΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΛΙΖΟΣΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΣΤΕΛΙΟΣ Β. ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣMETAΦΡΑΣΗ: ΤΑΝΙΑ ΔΑΣΚΑΡΟΛΗ, ΝΙΚΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΡΙΑΣ, ΚΑΤΙΑ ΜΑΝΤΕΛΗ

Η έκδοση συγκεντρώνει δείγματα γλυπτικής από τη Νεολιθική περίοδο μέχρι και τηνΎστερη αρχαιότητα.

Με 25 α/μ, 307 έγχρωμες φωτογραφίες και 11 σχέδιαΙSBN 960-204-254-0Σχήμα: 25 x 30 | Σελίδες: 83Μουσείο Μπενάκη – Εκδoτικός Οίκος «Μέλισσα»Αθήνα 2004, ΒΜΜ 125Τιμή: E70 (πανόδετο)

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

Πήλινα ειδώλια από την Αίγυπτο (3ος αι. π.Χ. - 4ος αι. μ.Χ.)Η κοροπλαστική της Αιγύπτου κατά τους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνουςΣΕΜΕΛΗ ΠΙΝΓΙΑΤΟΓΛΟΥ

Ο πλήρης κατάλογος της Συλλογής πήλινωνειδωλίων αιγυπτιακής τέχνης ελληνιστικής και ρωμαϊκής εποχής, ταξινομημένοςθεματολογικά, αλλά και χρονολογικά.

Με 508 α/μ φωτογραφίες ISBN 960-85160-1-3Σχήμα: 23 x 29 | Σελίδες: 221Μουσείο Μπενάκη | Αθήνα 1993, ΒΜΜ 016Χορηγός: Υπουργείο ΠολιτισμούΤιμή: E26.50 (μαλακό εξώφυλλο)

Greek Papyri in the Benaki MuseumFrom the Collections of the Historical ArchivesΕDITOR: EUSTATHIOS PAPAPOLYCHRONIOU

Η έκδοση περιλαμβάνει παπύρουςγραμμένους στην ελληνική γλώσσα (1ος π. Χ.- 5ος μ.Χ. αι.) και μία πινακίδα του 6ου μ.Χ. αιώνα.

With 7 color pictures ISBN 960-8452-78-3Dimensions: 15 x 21 | Pages: 158Benaki Museum – Eustathios PapapolychroniouΑthens 2000, ΒΜΜ 059Sponsor: Hellenic Ministry of CulturePrice: E12 (paperback)

Page 10: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

10

Η Αθήνα κατά τη Ρωμαϊκή ΕποχήΠρόσφατες ανακαλύψεις, νέες έρευνεςAthens during the Roman PeriodRecent Discoveries, New EvidenceΠεριοδικό: Μουσείο Μπενάκη, 4ο ΠαράρτημαJournal: Benaki Museum, 4th SupplementΕΠΙΜΕΛΕΙΑ | EDITOR:ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΛΙΖΟΣ | STAVROS VLIZOS MEΤΑΦΡΑΣΗ | TRANSLATION: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΟΧΑΡΗ | CHRISTINA THEOHARI

Τα Πρακτικά του oμότιτλου ΔιεθνούςΑρχαιολογικού Συμποσίου, το οποίο στόχευε στην ανάδειξη της εικόνας τουδημόσιου και ιδιωτικού βίου στην Αθήνα κατά τη ρωμαϊκή περίοδο, μέσω τηςπαρουσίασης νέων και αδημοσίευτωνευρημάτων, καθώς και πρόσφατωνανασκαφικών ερευνών.

Με 412 α/μ φωτογραφίες και 32 σχέδιαWith 412 b/w pictures and 32 drawingsISBN 978-960-476-002-2 | ISSN 1109-4109Σχήμα | Dimensions : 21.5 x 28 | Σελίδες | Pages: 489Μουσείο Μπενάκη| Benaki MuseumΑθήνα 2008| Athens 2008, ΒΜΜ 233Τιμή | Price : E20 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)

Έπαινος Luigi BeschiΠεριοδικό: Μουσείο Μπενάκη, 7ο Παράρτημα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΡΙΑΣ,ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΣΠΙΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣKEIMENA: ΠΑΝΟΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ, ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΙΚΕΛΑ,ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΛΙΖΟΣ,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΟΥΤΥΡΑΣ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΔΕΚΟΥΛΑΚΟΥ,ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΡΙΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΣΠΙΝΗΣ,ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΗ, ΣΤΕΛΛΑ ΔΡΟΥΓΟΥ, ΑΓΓΕΛΟΣΖΑΡΚΑΔΑΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΕΤΡΟΣΘΕΜΕΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΤΣΑΣ, ΠΑΥΛΙΝΑ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ,ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΚΚΟΡΟΥ-ΑΛΕΥΡΑ, ΝΟΤΑ ΚΟΥΡΟΥ, ΜΑΡΩΚΥΡΚΟΥ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΛΕΒΕΝΤΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΕΜΠΕΣΗ, ΝΑΣΗΜΑΛΑΓΑΡΔΗ, ΦΑΝΗ ΜΑΛΟΥΧΟΥ-TUFANO, ΑΓΓΕΛΟΣΜΑΤΘΑΙΟΥ, ΑΛΙΚΗ ΜΟΥΣΤΑΚΑ, ΟΛΓΑ ΠΑΛΑΓΓΙΑ, ΑΡΙΣΤΕΑΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΚΡΙΣΤΕΝΣΕΝ, ΙΩΑΝΝΗΣ Α.ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΠΙΚΟΥΛΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣΗΜΑΝΤΩΝΗ-ΜΠΟΥΡΝΙΑ, ΤΑΣΟΣ ΤΑΝΟΥΛΑΣ, ΜΙΧΑΛΗΣΤΙΒΕΡΙΟΣ, ΕΒΗ ΤΟΥΛΟΥΠΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΡΑΤΣΟΓΛΟΥ,ΙΣΜΗΝΗ ΤΡΙΑΝΤΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΚΟΣ, ΑΛΚΗΣΤΙΣΧΩΡΕΜΗ-ΣΠΕΤΣΙΕΡΗ, ΕΛΕΝΑ WALTER-ΚΑΡΥΔΗΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: VALERIE NUNN

Η πλούσια εικονογραφημένη έκδοσησυγκεντρώνει τις μελέτες που προσέφεραν οι έλληνες αρχαιολόγοι για να τιμηθεί η προσφορά του ιταλού αρχαιολόγου στηνέρευνα της ελληνικής αρχαιότητας. Ο τόμοςολοκληρώνεται με μία κριτική αποτίμηση τουεργου και την πλήρη εργογραφία τουτιμώμενου.

Με 319 α/μ εικόνες και σχήματαISBN 978-960-476-106-7ISSN:1109-4109Σχήμα: 21 x 28Σελίδες: 432Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2011, ΒΜΜ 315Τιμή: E20 (μαλακό εξώφυλλο)

Hellenistic Gold Jewellery in the Benaki Museum Collections MONICA JACKSON

Μουσείο Μπενάκη, Παράρτημα(συνέκδοση με το ΑυστραλιανόΑρχαιολογικό Ινστιτούτο)

Κατάλογος δωρεάς Πέγκυς ΖουμπουλάκηΜουσείο Μπενάκη, ΠαράρτημαΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Έκδοση προς τιμήν του Γιώργου ΔεσπίνηΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ

ΥΠΟ ΕΚ∆ΟΣΗ

Επιτύμβιον Gerhard NeumannΠεριοδικό: Μουσείο Μπενάκη, 2ο ΠαράρτημαEΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ

Τόμος-αφιέρωμα στη μνήμη του μεγάλουγερμανού αρχαιολόγου Gerhard Neuman(1931-2000).

Με 150 α/μ φωτογραφίες ISBN 960-8347-09-2 | ISSN 1109-4109Σχήμα: 21.5 x 28 | Σελίδες: 231Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2003, ΒΜΜ 105Η έκδοση πραγματοποιήθηκε με την οικονομικήσυνδρομή των «Φίλων του Μουσείου Μπενάκη»Τιμή: E20 (μαλακό εξώφυλλο)

Η Ζωοφόρος του ΠαρθενώναΤο πρόβλημα, η πρόκληση, η ερμηνεία AΓΓΕΛΟΣ ΔΕΛΗΒΟPΡΙΑΣ

Οι φωτογραφίες του Σωκράτη Μαυρομμάτηδεμένες οργανικά με κείμενα πουπραγματεύονται κομβικά ερωτήματα τηςζωοφόρου του κορυφαίου μνημείου τηςανθρωπότητας.

Με 119 α/μ φωτογραφίες ΙSBN 960-204-260-5Σχήμα: 33 x 25 | Σελίδες: 192 Εκδoτικός Οίκος «Μέλισσα» – Μουσείο Μπενάκη Αθήνα 2004, ΒΜΜ 122Εξαντλημένο

The Parthenon Frieze ANGELOS DELIVORRIAS

With 126 b/w picturesΙSBN 978-960-204-259-1Dimensions: 33 x 25 | Pages: 192 Melissa Publishing House – Benaki MuseumΑthens 2008, ΒΜΜ 122 APrice: E50 (hardback)

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

Page 11: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

11

Βυζαντινός καιμεταβυζαντινόςκόσμος

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ EΚΘΕΣΕΩΝ

Θησαυροί από τις ελληνικές κοινότητεςτης Μικράς Ασίας και Ανατολικής Θράκης. Συλλογές Μουσείου ΜπενάκηΑΝΝΑ ΜΠΑΛΛΙΑΝ

Η συνοδευτική έκδοση της έκθεσης πουοργανώθηκε στο Κέντρο Λαϊκής Τέχνης καιΠαράδοσης από το Πνευματικό Κέντρο τουΔήμου Αθηναίων, σε συνεργασία με τοΜουσείο Μπενάκη.

Με 2 α/μ, 70 έγχρωμες φωτογραφίες και 1 χάρτη Σχήμα: 21 x 28 | Σελίδες: 110Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 1992, ΒΜΜ 010Τιμή: E14.50 (μαλακό εξώφυλλο)

Η Δόξα του Βυζαντίου στο Όρος ΣινάΘρησκευτικοί Θησαυροί από την ΙεράΜονή της Αγίας ΑικατερίνηςThe Glory of Byzantium at SinaiReligious treasuresfrom the Holy Monastery of St CatherineΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΡΑΝΔΑΚΗ, ΗΛΕΚΤΡΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ANASTASIA DRANDAKI, ELECTRA GEORGOULA

METAΦΡΑΣΗ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΡΑΝΔΑΚΗ, DAVID TURNERTRANSLATION: ANASTASIA DRANDAKI, DAVID TURNER

Κατάλογος της ομότιτλης έκθεσης πουπραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη και περιλαμβάνει 10 έργα από τη μονή τηςΑγίας Αικατερίνης του Σινά (10ος-13ος αι.).

Με 7 α/μ & 17 έγχρωμες φωτογραφίεςWith 7 b/w & 17 color picturesISBN 960-8452-45-7, Σχήμα | Dimensions: 23 x 30.5Σελίδες | Pages: 70Μουσείο Μπενάκη | Benaki MuseumΑθήνα 1997 | Athens 1997, ΒΜΜ 033Χορηγοί: Alpha Τράπεζα Πίστεως, Citibank, ΌμιλοςΕπιχειρήσεων Μαρινόπουλος, Παπαστράτος ΑΒΕΣ,Χαλυβουργική ΑΕ. Sponsors: Alpha Bank, Citibank, Marinopoulos Groupof Companies, Papastratos, HalyvourgikiΤιμή | Price: E5 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

Mήτηρ ΘεούΑπεικονίσεις της Παναγίας στη βυζαντινή τέχνηEΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗMETAΦΡΑΣΗ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΠΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΠΑΣΤΑΣ,ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΑΛΗΣ, ΜΙΡΟΣΛΑΒΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ο κατάλογος της ομότιτλης έκθεσηςπεριλαμβάνει μια επιλογή αντιπροσωπευτικώνέργων (φορητές εικόνες, εικονογραφημέναχειρόγραφα, έργα μεταλλοτεχνίας και γλυπτικής κ.λπ.), ώστε να αποτυπωθεί μια ολοκληρωμένη επισκόπηση τωναπεικονίσεων της Παναγίας στη βυζαντινήεποχή, από τον 6ο μέχρι και τον 14ο αιώνα.

Με 23 α/μ, 301 έγχρωμες φωτογραφίες και 3 σχέδιαISBN 960-8452-79-1 | Σχήμα: 24 x 28 | Σελίδες: 527Μουσείο Μπενάκη – SKIRA EditoreΑθήνα 2000, ΒΜΜ 058 Π (πανόδετο) ΒΜΜ 058 (μαλακό εξώφυλλο) Τιμή: E90 (χαρτόδετο ) | E82 (μαλακό εξώφυλλο)

Mother of GodRepresentations of the Virgin in Byzantine ArtEDITOR: MARIA VASSILAKITRANSLATION: DAVID HARDY, JOHN LEATHAM, RICHARD WITT

With 23 b/w, 301 color pictures and 3 drawingsISBN 88-8118-738-8Dimensions: 24 x 28 Pages: 531 Benaki Museum – SKIRA EditoreΑthens 2000, ΒΜΜ 058 AOut of stock

ΑΓΟΡΑ

Προσκύνημα στο ΣινάΘησαυροί από την Ιερά Μονή της Αγίας ΑικατερίνηςPilgrimage to SinaiTreasures from the Holy Monastery of Saint CatherineEΠΙΜΕΛΕΙΑ | EDITOR: ANAΣΤΑΣΙΑ ΔΡΑΝΔΑΚΗ | ΑNASTASIA DRANDAKIMETAΦΡΑΣΗ: ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ, VALERY NUNNTRANSLATION: ΜARIA DIAMANTI, VALERY NUNN

Κατάλογος της έκθεσης με έργα από τη Μονήτης Αγίας Αικατερίνης του Σινά (12ος -15ος αι.).Τα λήμματα προέρχονται από τον κατάλογο τηςέκθεσης «Faith and Power» (επιμ. H. Evans),η οποία οργανώθηκε στο Metropolitan Museumτης Νέας Υόρκης (2004).

Με 86 έγχρωμες φωτογραφίεςWith 86 color picturesISBN 960-8347-15-7Σχήμα | Dimensions: 22 x 24 | Σελίδες | Pages: 207 Μουσείο Μπενάκη | Benaki MuseumΑθήνα 2004 | Athens 2004, ΒΜΜ 114Χορηγός | Sponsor: Ίδρυμα ΣαμούρκαΕξαντλημένο | Οut of stock

Χαίρε κεχαριτωμένηΕικόνες από την Συλλογή ΒελιμέζηAve MariaIcons from the Velimezis CollectionKEIMENA: ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΡΙΑΣ, ΝΑΝΩ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗΤΕΧΤS: ANGELOS DELIVORRIAS, NANO CHATZIDAKIS, MARIA VASSILAKIΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΤΟΥΜΑ, OLIVER GROSSTRANSLATION: ALEXANDRA DOUMAS, OLIVER GROSS

Ο κατάλογος της ομότιτλης έκθεσης πουοργανώθηκε στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμούαπό τον Μάιο μέχρι τον Αύγουστο του 2004.

Με 56 έγχρωμες εικόνες | With 56 color picturesISBN 960-8347-13-0Σχήμα | Dimensions: 22.5 x 27Σελίδες | Pages: 104Μουσείο Μπενάκη, Ίδρυμα Τηνιακού πολιτισμούBenaki Museum, Cultural Foundation of TinosΑθήνα 2004 | Athens 2004, ΒΜΒ 07Tιμή | Price: E22 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)

ΑΓΟΡΑ

Page 12: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

Heaven and EarthThe Art of Βyzantium from Greek CollectionsEDITORS: ANASTASIA DRANDAKI, DEMETRAPAPANIKOLA-BAKIRTZI, ANASTASIA TOURTATRANSLATIONS: DEBORAH KAZAZI, VALERIE NUNN,MARIA XANTHOPOULOU, ELISABETH WILLIAMS

Ο κατάλογος της ομότιτλης έκθεσης, με εκθέματα προερχόμενα αποκλειστικά απότον ελλαδικό χώρο, που πραγματοποιήθηκεστη National Gallery of Art στην Ουάσινγκτονκαι στο J.P. Getty Museum στο Λος Άντζελες.Διαιρείται σε πέντε θεματικές ενότητες πουκαλύπτουν τη μετάβαση από την αρχαιότηταστο Βυζάντιο, τη θρησκευτική, πνευματική καικαθημερινή ζωή και τις σχέσεις του Βυζαντίουμε Ανατολή και Δύση.

With 395 color photographsISBN 978-960-476-131-9 (paperback) Dimensions: 24 x 32 | Pages: 363Hellenic Ministry of Culture and Sports – Benaki Museum, Athens 2013 | ΒΜΜ 341Sponsors: OPAP, The A. G. Leventis FoundationOut of stock

12ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΒυζάντιοΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΤΟΥΛΑ,ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΑΛΗΣΚΕΙΜΕΝΑ: MICHELE BACCI, ΝΑΝΩ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ, ROBINCORMACK, ANTHONY CUTLER, ANTHONY EASTMOND,LIZ JAMES, HENRY MAGUIRE, CYRIL MANGO, MARLIAMUNDELL MANGO, THOMAS F. MATHEWS, ΔΗΜΗΤΡΑΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ, ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ, ΑΙΜΙΛΙΑΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ

Μια σύγχρονη, πολύπλευρη προσέγγιση τηςτέχνης και του πολιτισμού του Βυζαντίου.Δημοσιεύονται σε ελληνική μετάφραση ταεισαγωγικά κείμενα του καταλόγου της έκθεσης«Byzantium 330-1453» (Royal Academy, σεσυνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη, 2009),μαζί με τις φωτογραφίες των 400 αντικειμένωνπου εκτέθηκαν στην Royal Academy.

Με 400 έγχρωμες εικόνες ISBN 978-960-476-043-5 | Σχήμα: 25 x 31 | Σελίδες: 408Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 2009, ΒΜΜ 259 Τιμή: E50 (πανόδετο)

SynaxisGreek Art 1450–2000 Icons on Wood and PaperΔΙΓΛΩΣΣΟ: ΑΓΓΛΙΚΑ-ΡΩΣΙΚΑEDITOR: CHRISTOS MARGARITISTEXTS: THALEA STΕFANIDOU, NANO CHATZIDAKIS,CHRISTOS PH. MARGARITIS, MARIA NANOU,ANDROMACHI KATSELAKITRANSLATION: OLGA ALEXANDROPOULOU, ANNAMICHAILOVA, SOFIA STEFANIDOU, ALEXANDRA DOUMAS,SUSAN EASTMAN

Ο αναλυτικός κατάλογος της ΣυλλογήςΒελιμέζη, ο οποίος εκδόθηκε με την ευκαιρίατης έκθεσής της στο Μουσείο Πούσκιν, από τις13 Ιουλίου μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου του 2010.

With 335 color picturesISBN 978-960-476-068-8Dimensions: 25 x 28.5 | Pages: 270The State Pushkin Museum of Fine Arts – The Benaki Museum The Alexander S. Onassis Public Benefit FoundationMoscow 2010 ΒΜΒ 11Π (hardback)Sponsors: The Alexander S. Onassis Public BenefitFoundation – Ministry of Foreign Affairs of theHellenic Republic – Ministry of Culture and Tourismof the Hellenic Republic – Welfare Foundation forSocial & Cultural Affairs – Athens InternationalAirport Eleftherios Venizelos – Mevgal – AlapisOut of stock

ΑΓΟΡΑ

Heaven and EarthThe Art of Βyzantium from Greek CollectionsEDITORS: ANASTASIA DRANDAKI, DEMETRAPAPANIKOLA-BAKIRTZI, ANASTASIA TOURTA

Συνοδευτικός κατάλογος της ομότιτλης έκθεσης που πραγματοποιήθηκε στο Art Institute of Chicago (27/09/2014-15/02/2015) μετά την National Gallery of Art στην Ουάσινγκτον (06/10/2013 - 02/03/2014)και το J. P. Getty Museum στο Λος Άντζελες(09/04/2014 - 25/08/2014).

With 395 picturesISBN 978-960-476-156-2 (hardcover)978-960-476-155-5 (paperback)Dimensions: 24 x 32 | Pages: 367Hellenic Ministry of Culture and SportsBenaki Museum, Athens 2014 ΒΜΜ 358Sponsors: ΟPAP, The A.G. Leventis FoundationOut of stock

Heaven and EarthCities and Countryside in Byzantine GreeceEDITORS: JENNY ALBANI, EUGENIA CHALKIATRANSLATION: FREYA EVENSON, VALERIE NUNN,DEBORAH KAZAZI, ALEXANDRA BONFIONTE-WARREN

Συνοδευτική έκδοση της έκθεσης «Heaven & Earth. Art of Byzantium from Greek Collections», που πραγματοποιήθηκεστη National Gallery of Art στην Ουάσινγκτονκαι στο J.P. Getty Museum στο Λος Άντζελες.Μέσα από τεκμηριωμένα κείμενα και πλούσιοεποπτικό υλικό ο αναγνώστης γνωρίζει σεβάθος τη ζωή στα σημαντικά αστικά κέντρααλλά και την ύπαιθρο στον Ελλαδικό χώροκατά τη βυζαντινή περίοδο.

With 265 color pictures and designsISBN 978-960-476-132-6 (Hardback)& 978-960-476-133-3 (Paperback)Dimensions: 24 x 32 | Pages: 305Hellenic Ministry of Culture and Sports – Benaki Museum, Athens 2013ΒΜΜ 342 – ΒΜΜ 342ΠSponsors: OPAP, The A. G. Leventis FoundationPrice: E35 (paperback) | E50 (hardback)

SΕΤ:Heaven and Earth. Art of Byzantium from Greek Collections – Heaven and Earth. Cities and Countryside in Byzantine Greece

Price: E65 (paperback)

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

Page 13: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

Βυζαντινός καιμεταβυζαντινόςκόσμος

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Ο Δ. Θεοτοκόπουλος μεταξύ Βενετίας και ΡώμηςD. Theotokopoulos between Venice and Rome

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥEDITOR: NIKOS HADJINIKOLAOU

Ο συνοδευτικός κατάλογος της ομότιτλης έκθεσης η οποία, στο πλαίσιο του «Έτους Γκρέκο», παρουσιάζεται στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης (Ιούνιος-Οκτώβριος 2014) και στο Μουσείο Μπενάκη (Νοέμβριος 2014-Μάρτιος 2015). Με κέντρο δύο πίνακες του Γκρέκο («Άποψη του Όρους και της Μονής Σινά» και «Βάπτιση του Χριστού»), επιχειρείται η παρουσίαση της εξέλιξης του ζωγράφουστις συνθήκες του ιταλικού περιβάλλοντος.Παράλληλα, αναπλάθεται ο ανθρώπινος περίγυρος της ιταλικήςπεριόδου του Γκρέκο, με την ανάδειξη, μέσω εικαστικών έργων και αρχειακού υλικού, των προσώπων που διαδραμάτισανρόλο στην πορεία του καλλιτέχνη κατά την παραμονή του στην Ιταλία.

Με 105 έγχρωμες και ασπρόμαυρες φωτογραφίεςWith 105 color and b/w picturesISBN 978-960-476-154-8Σχήμα | Dimensions: 23 x 30Σελίδες | Pages: 198Μουσείο Μπενάκη | Benaki MuseumHράκλειο – Αθήνα 2014 | Herakleion – Athens 2014,ΒΜΜ 356Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδαςκαι της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςCo-financed by Greece and the European UnionΧορηγοί: Alphabank, Ιδρύματα Α. και Μ.ΚαλοκαιρινούSponsors: Alphabank, A.&M. Kalokairinos FoundationTιμή | Price: E25 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)

Ο φιλικός κύκλος του Γκρέκο στο ΤολέδοFriends and Patrons of Greco in Toledo

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥEDITOR: NIKOS HADJINIKOLAOU

Η έκδοση αποτελεί τον συνοδευτικό κατάλογο της ομότιτλης έκθεσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη (Κεντρικό Κτήριο, 13 Νοεμβρίου 2014 – 1 Μαρτίου 2015), στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του «έτους Γκρέκο», με αφορμή τη συμπλήρωση 400 χρόνων από τον θάνατο του ζωγράφου. Ο τόμος, με επιστημονικήεπιμέλεια του ιστορικού τέχνης ΝίκουΧατζηνικολάου και κείμενα του επιμελητή,καθώς και των Richard Kagan και ΙωάννηΧασιώτη, έχει στόχο να αναδείξει και να τιμήσει τους διανοούμενους, τους συλλέκτες και τους παραγγελιοδότες που αποτελούσαν τον προσωπικό κύκλο του Γκρέκο στο Τολέδο και που τον στήριξανσε όλη τη φάση της δημιουργικής του ζωής.Περιλαμβάνονται δύο από τις σημαντικότερες προσωπογραφίεςπου φιλοτέχνησε ο καλλιτέχνης (από το Μουσείο του Πράδο), καθώς και άλλα ζωγραφικά έργα, σπάνια βιβλία,χειρόγραφα και χαρακτικά του 16ου και του 17ου αιώνα που φυλάσσονται στην Εθνική Βιβλιοθήκητης Ισπανίας και στα Αρχεία του Τολέδου,καθώς και σε άλλα Ιδρύματα που πρόθυμα δέχτηκαν να δανείσουν τους θησαυρούς τους.

Με 67 έγχρωμες φωτογραφίες With 67 color picturesISBN 978-960-476-159-3Σχήμα | Dimensions: 23 x 30Σελίδες | Pages: 124Μουσείο Μπενάκη | Benaki MuseumΑθήνα 2014 | Athens 2014ΒΜΜ 360Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδαςκαι της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςCo-financed by Greece and the European UnionΧορηγός: AlphabankSponsor: AlphabankTιμή | Price: E20 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

13

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Κατάλογος ελληνικών χειρογράφων του Μουσείου Μπενάκη (10ος-16ος αι.)ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΛΑΠΠΑ-ΖΙΖΗΚΑ ΜΑΤΟΥΛΑ ΡΙΖΟΥ-ΚΟΥΡΟΥΠΟΥ

Στον κατάλογο δημοσιεύονται 114 χειρόγραφα ποικίλου περιεχομένου,προερχόμενα από τη Συλλογή τηςΒιβλιοθήκης του Μουσείου Μπενάκη.

Με 126 α/μ & 38 έγχρωμες εικόνες και πίνακες Α’-Ε’ISBN 960-85160-0-5Σχήμα: 23.5 x 29 | Σελίδες: 336 Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 1991, ΒΜΜ 009Τιμή: E30 (μαλακό εξώφυλλο)

Eικόνες της Συλλογής ΒελιμέζηΝΑΝΩ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ

Ο τεκμηριωμένος κατάλογος της συλλογήςτων εβδομήντα δύο μεταβυζαντινών εικόνων του Αιμίλιου Βελιμέζη, ενόςαντιπροσωπευτικού corpus τηςμεταβυζαντινής καλλιτεχνικής παραγωγής.

Με 314 έγχρωμες φωτογραφίες ISBN 960-8452-43-0Σχήμα: 24 x 31 | Σελίδες: 500Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 1997, ΒΜΒ 02Π (πανόδετο)ΒΜΒ 03 (μαλακό εξώφυλλο) Χορηγοί: Alpha Τράπεζα Πίστεως, Ίδρυμα ΙωάννουΦ. Κωστοπούλου, Ίδρυμα Α. Γ. ΛεβέντηΕξαντλημένο

Ιcons. The Velimezis CollectionNANO CHATZIDAKIS

ISBN 960-8452-47-3Benaki MuseumΑthens 1998, ΒΜΒ 02 ΠA (hardback)ΒΜΒ 03A (paperback)Sponsors: Organisation European Capital ofCulture-Thessaloniki 1997, Alpha BankΕξαντλημένο

Iconos de la Colleccion VelimezisNANO CHATZIDAKIS

ISBN 960-8452-55-4Benaki MuseumΑthens 1999, ΒΜΒ 02 ΠΙ (hardback)ΒΜΒ 03 Ι (paperback)Sponsor: Ministry of Foreign AffairsΕξαντλημένο

Ikonen. Die Sammlung VelimezisNANO CHATZIDAKIS

ISBN 960-8452-68-6Benaki MuseumΑthens 2001, ΒΜΒ 02 ΠΓ (hardback)ΒΜΒ 03 Γ (paperback)Sponsor: Greek Commitee for the “Frankfurt 2001”exhibition, EKEVIPrice: E115 (hardback) | E105 (paperback)

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

Page 14: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

14

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ

ΔιάτρηταΤα διάτρητα χρυσά κοσμήματα από τον 3ο έως τον 7ο αιώνα μ.Χ.ΑΙΜΙΛΙΑ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ

Μονογραφία πάνω στην παραγωγή χρυσώνκοσμημάτων με διάτρητο διάκοσμο, τα οποίαχρονολογούνται από τον 3ο έως τον 7ο αι.μ.Χ., με ανάλυση 600 παραδειγμάτων.

Με 500 α/μ & 431 έγχρωμες εικόνες ISBN 960-8452-61-9 Σχήμα: 23.5 x 30Σελίδες: 320Μουσείο Μπενάκη | Αθήνα 1999ΒΜΜ 050 Π (χαρτόδετο)ΒΜΜ 050 (μαλακό εξώφυλλο) Τιμή: E60 (χαρτόδετο) | E53 (μαλακό εξώφυλλο)

DiatritaGold pierced-work jewellery from the 3rd to 7th century ΑΙΜILIA YEROULANOU

TRANSLATION: MARINA YEROULANOU, ALEXANDRADOUMAS

With 500 b/w & 431 color pictures ISBN 960-8452-62-7Dimensions: 23.5 x 30 | Pages: 320Benaki Museum | Αthens 1999ΒΜΜ 050 AΠ (hardback) | ΒΜΜ 050 A (paperback)Price: E60 (hardback) | E53 (paperback)

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Βυζαντινή Κεραμική στο Μουσείο ΜπενάκηΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ, ΦΩΦΩ Ν. ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ

O κατάλογος της βυζαντινής κεραμικής του Μουσείου Μπενάκη, στον οποίοπεριλαμβάνονται περισσότερα από 350δείγματα εφυαλωμένης κεραμικής.

Με 357 α/μ, 49 έγχρωμες φωτογραφίες και 72 σχέδια ISBN 960-8452-65-1Σχήμα: 23 x 30 | Σελίδες: 204Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 1999, ΒΜΜ 053Τιμή: E30 (μαλακό εξώφυλλο)

Byzantine glazed pottery in the Benaki MuseumDIMITRA PAPANIKOLA-BAKIRTZI, FOFO N. MAVRIKIOU, CHARALAMBOS BAKIRTZIS

TRANSLATION: ΑLEXANDRA DOUMAS

With 357 b/w, 49 color pictures and 72 drawings ISBN 960-8452-64-3Dimensions: 23 x 30 | Pages: 204Benaki MuseumΑthens 1999, ΒΜΜ 053 APrice: E30 (paperback)

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

Εικόνες 14ος-18ος αιώναςΣυλλογή Ρ. ΑνδρεάδηΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΡΑΝΔΑΚΗ

Στην έκδοση παρουσιάζονται με εκτενήεικονογραφική και τεχνοτροπική ανάλυση 71 φορητές εικόνες (14ος–18ος αι.) από τη Συλλογή της Ρένας Ανδρεάδη.

Με 95 α/μ & 161 έγχρωμες εικόνες ISBN 88-8491-109-5Σχήμα: 26 x 30.5 | Σελίδες: 289Μουσείο Μπενάκη – SKIRA EditoreΑθήνα 2002, ΒΜΜ 075Τιμή: E70 (χαρτόδετο)

Greek Icons 14th-18th centuryThe Rena Andreadis CollectionEDITOR: ANASTASIA DRANDAKITRANSLATION: JOHN AVGHERINOS

With 95 b/w and 161 color pictures ISBN 88-8118-963-1Dimensions: 26 x 30.5 | Pages: 289Benaki Museum – SKIRA EditoreΑthens 2002, ΒΜΜ 075 APrice: E70 (hardback)

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

Page 15: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

15

Βυζαντινός καιμεταβυζαντινόςκόσμος

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ

El Greco. Domenikos TheotokopoulosA study of his compositions ASPASSIA PAPADOPERAKIS

TRANSLATION: JOHN LEATHAM

With 26 color pictures ISBN 960-8347-02-5Dimensions: 20 x 29 | Pages: 61Benaki Museum, Athens 2002ΒΜΜ 093APrice: E28

Θυμίαμα στη μνήμη της Λασκαρίνας ΜπούραTΟΜΟΣ 1 (KEIMENA) – TΟΜΟΣ 2 (ΠΙΝΑΚΕΣ)

Η έκδοση, αφιερωμένη στη μνήμη τηςΛασκαρίνας Μπούρα, περιλαμβάνεισυνεργασίες ελλήνων και ξένων επιστημόνωνμε μελέτες γύρω από τη βυζαντινή καιμεταβυζαντινή ζωγραφική, την κεραμική, την αρχιτεκτονική, τη μικροτεχνία, αλλά και τη συνολική ιστορία.

TΟΜΟΣ 1: 1 α/μ φωτογραφία | Σελίδες: 368TΟΜΟΣ 2: 435 α/μ, 83 έγχρωμες φωτογραφίες και 78 σχέδια | Σελίδες: 206ISBN 960-85160-2-1Σχήμα: 23.5 x 30Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 1994ΒΜΜ 025 (μαλακό εξώφυλλο)ΒΜΜ 025 Π (χαρτόδετο)Τιμή: E45 (μαλακό εξώφυλλο) | E55 (χαρτόδετο)

ΑΓΟΡΑ

Ακάθιστος Ύμνος Ανθίβολα της εικονογράφησής τουThe Akathistos Hymn Anthivola for its illustrationΑΝΘΗ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ | ANTHI VALSAMAKI

ΚΕΙΜΕΝΑ: ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ,ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΡΙΑΣ, ΑΝΘΗ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ, ΣΤΑΥΡΟΣ Ι. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣTEXTS: PATRIARCH OF CONSTANTINOPLEVARTHOLOMEOS, ANGELOS DELIVORRIAS, ANTHI VALSAMAKI, STAVROS ARVANITOPOULOSMETAΦΡΑΣΗ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣTRANSLATION: STAVROS ARVANITOPOULOS

Με 25 α/μ φωτογραφίες | With 25 b/w pictures ISBN 960-8347-25-4Σχήμα | Dimensions: 24.5 x 34.5Σελίδες | Pages: 71Μουσείο Μπενάκη | Benaki MuseumΑθήνα 2004 | Athens 2004, ΒΜΜ 141Tιμή | Price: E65 (χαρτόδετο) | (hardback)

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

Εικόνες με την υπογραφή «Χειρ Αγγέλου»Η τεχνική ενός Κρητικού ζωγράφου του 15ου αι.Icons by the hand of AnghelosThe Painting Method of a fifteenth-century Cretan PainterΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΚΑΛΥΨΩ ΜΙΛΑΝΟΥ, ΧΡΥΣΑ ΒΟΥΡΒΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΕΝΑ ΒΡΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΛΙΓΑEDITORS: KALYPSO MILANOU, CHRYSSA VOURVOPOULOU, LENA VRANOPOULOU, ALEXANDRA-ELENI KALLIGAΚΕΙΜΕΝΑ: ΚΑΛΥΨΩ ΜΙΛΑΝΟΥ, ΧΡΥΣΑ ΒΟΥΡΒΟΠΟΥΛΟΥ,ΛΕΝΑ ΒΡΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΛΙΓΑ,ΜΟΝΑΧΗ ΔΑΝΙΗΛΙΑ, ΕΛΠΙΔΑ ΜΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΘΗΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΑΘΗ-ΑΝΘΟΥΛΑ ΚΑΜΙΝΑΡΗ, ΤΖΕΝΗ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗTEXTS: ΚΑLYPSO MILANOU, CHRYSSA VOURVOPOULOU,LENA VRANOPOULOU, ALEXANDRA-ELENI KALLIGA,DANIILIA, ELPIDA MINOPOULOU, CONSTANTINOSANDRIKOPOULOS, IOANNIS KARAPANAGIOTIS, ATHINA ALEXOPOULOU, AGATHI-ANTHOULA KAMINARI,TZENI PERDIKARIMETAΦΡΑΣΗ: VALERIE NUNN, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥTRANSLATION: VALERIE NUNN, DIMITRIS ECONOMOU

Για πρώτη φορά εξετάζεται και αναλύεται η τεχνική ενός επώνυμου Κρητικού καλλιτέχνη, με την εφαρμογή σύγχρονωνφωτογραφικών και αναλυτικών μεθόδων, που έχουν επανειλημμένως αξιοποιηθεί για ζωγράφους της δυτικής Aναγέννησης.

Με 115 έγχρωμες φωτογραφίεςWith 115 color picturesISBN 978-960-476-016-9Σχήμα | Dimensions: 25 x 27 Σελίδες | Pages: 188Μουσείο Μπενάκη | Benaki MuseumΑθήνα 2008 | Athens 2008 | ΒΜΜ 236Τιμή | Price: E20 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)

ΑΓΟΡΑ

Page 16: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

16

Σχέδια εργασίας των ζωγράφων μετά την ΆλωσηΟ φάκελος Ανδρέα Ξυγγόπουλου στο Μουσείο ΜπενάκηΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ

Παρουσιάζεται και σχολιάζεται το σύνολο των 452 σχεδίων εργασίας (17ος-20ός αι.), που συγκροτούν τον φάκελο ΑνδρέαΞυγγόπουλου στο Μουσείο Μπενάκη. Πρόκειται για διάτρητα και έκτυπα ανθίβολα,ζωγραφικά σχέδια και σκαριφήματα, που προορίζονταν κυρίως για τη ζωγραφικήφορητών εικόνων και καθιερώθηκαν στη βενετοκρατούμενη Κρήτη, σε μιαν εποχήμαζικής παραγωγής εικόνων.

Με 720 εικόνεςISBN 978-960-476-167-8 (Μουσείο Μπενάκη)ISBN 978-9963-732-08-1 (Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη,Λεβέντειος Πινακοθήκη)Σχήμα: 24 x 29 | Σελίδες: 456Μουσείο Μπενάκη – Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη –Λεβέντειος ΠινακοθήκηΑθήνα 2015 | ΒΜΜ 367Τιμή: E45

Working Drawings of Icon Painters after the Fall of ConstantinopolisThe Andreas Xyngopoulos portfolio at the Benaki MuseumMARIA VASSILAKI

TRANSLATION: DIMITRIS SALTABASSIS

This book presents the 452 working drawingsthat compose the Andreas Xyngopoulosportfolio in the Benaki Museum, commentedupon and illustrated in their entirety. Mainly intended for creating portable icons, they comprise pricked and imprinted cartoons,painted drawings and sketches, which date from the 17th until the early 20th century. They were produced from portable icons and were used for making identical copies. Their use became widespread in Venetian Crete during an era of mass production of icons.

With 720 photosISBN 978-960-476-168-5 (Benaki Museum)ISBN 978-9963-732-09-8 (A. G. Leventis Foundation, A. G. Leventis Gallery)Dimensions: 24 x 29 | Pages: 456Benaki Museum – A. G. Leventis Foundation – A. G. Leventis GalleryΑthens 2015 | ΒΜΜ 367 ΑPrice: E45

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Βυζαντινή Αθήνα. 10ος-12ος αι.Περιοδικό: Μουσείο Μπενάκη, 6ο ΠαράρτημαΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

Το βιβλίο εξετάζει, με βάση τα σωζόμεναμνημεία και τις λίγες σχετικές γραπτές πηγές,την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μορφή τηςΑθήνας κατά τη Μέση Βυζαντινή περίοδο(μέσα 10ου αι. - 1204). Ο συγγραφέαςπροσδιορίζει τις οικιστικές περιοχές σε σχέσημε τους δρόμους και την οχύρωση, φωτίζειτην αρχιτεκτονική των κατοικιών, μελετά καιαναπαριστά τις 40 περίπου γνωστέςεκκλησίες, προσκαλώντας τους αναγνώστεςσ’ ένα ταξίδι στο μεσαιωνικό παρελθόν τηςσημερινής πρωτεύουσας.

Με 245 α/μ φωτογραφίες και σχέδιαISBN 978-960-476-072-5 | ISSN 1109-4109Σχήμα: 21.5 x 28 | Σελίδες: 360Μουσείο Μπενάκη Αθήνα 2016 (β’ έκδοση), ΒΜΜ 290Τιμή: E20 (μαλακό εξώφυλλο)

ΝΕΑ ΕΚ∆ΟΣΗ

Byzantine Athens 10th-12th CenturiesCHARALAMBOS BOURAS

METAΦΡΑΣΗ | TRANSLATION:ELIZABETH KEY FOWDEN

(αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη έκδοση) ΕΚΔΟΣΗ: Routledge

ΥΠΟ ΕΚ∆ΟΣΗ

ΑΓΟΡΑ

L’incomparable beauté des monnaies grecquesLes raisons qui fondent leur admirationFRANÇOIS DE CALLATAŸΟ τόμος εγκαινιάζει την ετήσια σειράMemoranda Numismatica Atheniensia(Μουσείο Μπενάκη - Κοινωφελές ΊδρυμαΚοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου).Στην παρούσα έκδοση, ο συγγραφέαςπραγματεύεται το ζήτημα του κάλλους των αρχαίων ελληνικών νομισμάτων,ανατρέχοντας στον Πλωτίνο και τον Λογγίνο,αλλά και σε νεότερους στοχαστές(Winckelmann, Goethe κ.ά.).

Με 39 α/μ φωτογραφίεςWith 39 b/w picturesISBN: 978-960-476-191-3ΙSSN: 2459-4008Σχήμα | Dimensions: 20 x 30Σελίδες | Pages: 32Μουσείο Μπενάκη – ΚΙΚΠΕ Benaki Museum - KIKPEΑθήνα 2016 | Αthens 2016ΒΜΜ 391Τιμή | Price: E6 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)

ΝΕΑ ΕΚ∆ΟΣΗ

ΑΓΟΡΑ

Page 17: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

Η υαλουργία των σουλτάνωνΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:STEFANO CARBONI, DAVID WHITEHOUSEKEIMENA:STEFANO CARBONI, DAVID WHITEHOUSE, ROBERT H.BRILL, WILLIAM GUDENRATHΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ 2001 ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΗΣ: ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ

Η έκδοση αναφέρεται στις τεχνικές παραγωγήςκαι διακόσμησης του γυαλιού στον ισλαμικόκόσμο (7ος -19ος αι.), με επιστημονικέςπεριγραφές των αντικειμένων της έκθεσης πουοργανώθηκε από το Μητροπολιτικό ΜουσείοΤέχνης και το Corning Museum of Glass καιφιλοξενήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη.

Με 97 α/μ και 178 έγχρωμες φωτογραφίεςISBN 960-8452-88-0Σχήμα: 23 x 29Σελίδες: 330Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης – The CorningMuseum of Glass – Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2002ΒΜΜ 072Τιμή: E50 (μαλακό εξώφυλλο)

Kειμήλια των Αρμενίων της Κιλικίας από το Μουσείο του Καθολικάτου στην Αντελιάς του ΛιβάνουΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ANNA MΠΑΛΛΙΑΝΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΣΜΟΣ:ΑΝΝΑ ΜΠΑΛΛΙΑΝ, ΙΩΑΝΝΑ ΡΑΠΤΗΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ, ΤΩΝΗΣ ΜΟΖΕΡ, ΔΑΦΝΗ ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ, ΠΑΤΗΡ ΧΟΥΣΙΓΚ ΜΑΡΝΤΙΡΟΣΙΑΝ

Έκδοση για την ιστορία και την τέχνη τωνΑρμενίων της Κιλικίας από τη μεσαιωνικήπερίοδο έως τη βίαιη εκδίωξή τους το 1915.

Με 172 έγχρωμες εικόνες και 1 χάρτη ISBN 960-8154-20-0Σχήμα: 24 x 30Σελίδες: 127Εκδόσεις ΟλκόςΑθήνα 2002ΒΜΜ 080Τιμή: E30 (μαλακό εξώφυλλο)

ΑΓΟΡΑ

17

H Προκολομβιανή τέχνη στο Μουσείο ΜπενάκηΣυλλογή Γεωργίου Κ. ΓόντικαPre-columbian Art at the Benaki MuseumThe George C. Gondikas CollectionAGAPI FILINI – COLIN McEWAN

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ | EDITOR: ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΛΙΖΟΣ | STAVROS VLIZOSMETAΦΡΑΣΗ | TRANSLATION: ALEXANDRA DOUMAS

Ο κατάλογος της ομότιτλης Συλλογής, η οποία δωρήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη, όπου και εκτέθηκε το καλοκαίρι του 2009. Η Συλλογή, η μόνη στην Ελλάδα με υλικό από τη Μέση και Νότια Αμερική, παρουσιάζειαντικείμενα από το Εκουαδόρ, το Περού, την Κόστα Ρίκα και το Μεξικό τηςπροκολομβιανής εποχής (153 αντικείμενα και 2.355 σφονδύλια). Στην έκδοση, εκτός από αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες τουποικίλου υλικού, περιλαμβάνεται και εκτεταμένηεισαγωγή για τους πολιτισμούς των περιοχώναυτών και πλούσιος επιστημονικόςυπομνηματισμός των εκθεμάτων.

Με 152 έγχρωμες φωτογραφίες, 4 χάρτες και 4 πίνακεςWith 152 color pictures, 4 maps and 4 πίνακεςISBN 978-960-476-030-5 Σχήμα | Dimensions: 21.5 x 22Σελίδες | Pages: 228Μουσείο Μπενάκη | Benaki MuseumΑθήνα 2009 | Athens 2009ΒΜΜ 249Τιμή | Price: E25 (χαρτόδετο) | (hardback)

Κόσμοι της ανατολήςΠολιτισμοί του κόσμουΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

Page 18: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

18

ΑΓΟΡΑ

ΝΕΑ ΕΚ∆ΟΣΗ

Τhomas HopeΣχέδια της Οθωμανικής Κωνσταντινούπολης Thomas HopeDrawings of Ottoman IstanbulΕΠΙΜΕΛΕΙΑ- ΚΕΙΜΕΝΑ:ΦΑΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΓΚΑΚΟΥ, ΜΙΝΑ ΜΩΡΑΪΤΟΥEDITORS-TEXTS: FANI-MARIA TSIGAKOU, MINA MORAITOUMETAΦΡΑΣΗ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΤΟΥΜΑTRANSLATION: ALEXANDRA DOUMAS

Η έκδοση κυκλοφόρησε με την ευκαιρία της ομότιτλης έκθεσης από το Αρχείο των σχεδίων του Βρετανού καλλιτέχνη, που φιλοξενήθηκε στο Μουσείο ΜπενάκηΙσλαμικής Τέχνης (Μάρτιος – Σεπτέμβριος2016). Τα σχέδια του Thomas Hope, στο σύνολό τους, αποτελούν μία πολύτιμησυνεισφορά στη γνώση μας για τηνΚωνσταντινούπολη στα τέλη του 18ου αιώνα.

Με 105 σχέδια και εικόνεςWith 105 drawings and picturesISBN: 978-960-476-190-6Σχήμα | Dimensions: 24 x 24 Σελίδες | Pages: 240Μουσείο Μπενάκη | Benaki MuseumΑθήνα 2016 | Athens 2016ΒΜΜ 384Xoρηγοί | Sponsors: Republic of Turkey-Ministry of Culture and Tourism, Tourkia, Republic of Turkey-Embassy Athens, DOĞUŞGroup, Copy Express-Digital Print, AbFab Productions.Τιμή | Price: E25 (χαρτόδετο) | (hardback)

ΚΟΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΑΓΟΡΑ

ΝΕΑ ΕΚ∆ΟΣΗ

NourElena SyrakaΕΠΙΜΕΛΕΙΑ | EDITOR: EΛΕΝΑ ΣΥΡΑΚΑ | ΕLENA SYRAKA

Η έκδοση περιλαμβάνει καλλιτεχνικέςδημιουργίες κοσμημάτων της ΈλεναςΣύρακα, εμπνευσμένες από αντικείμενα που απόκεινται στο Μουσείο Ισλαμικής Τέχνηςτου Μουσείου Μπενάκη και είχαν περιληφθείστην έκθεση που οργανώθηκε στον ίδιο χώρο,την άνοιξη του 2012.

Με 33 έγχρωμες φωτογραφίες With 33 color picturesISBN 978-960-476-189-0Σχήμα | Dimensions: 20.5 x 22.5Σελίδες | Pages: 36Μουσείο Μπενάκη | Benaki MuseumΑθήνα 2016 | Αthens 2016ΒΜΜ 385Χορηγοί | Sponsors: έλιξ, yatzerΤιμή | Price: E8 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)

ΑΓΟΡΑ

ΝΕΑ ΕΚ∆ΟΣΗ

JamalΟ δρόμος του μεταξιούJamalThe Silk RoadΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΙΝΑ ΜΩΡΑΪΤΟΥEDITOR: MINA MORAITOUKEIMENA: JAMAL, ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ, KLAUS SEBASTIAN, ΜΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ TEXTS: JAMAL, ELEONORA ORFANIDOU, KLAUS SEBASTIAN, MANOS STEFANIDESMETAΦΡΑΣΗ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΑΝΗTRANSLATION: ANASTASIA CARAMANIS

Η έκδοση κυκλοφόρησε με την ευκαιρία της ομότιτλης έκθεσης των δεκαπέντεζωγραφικών έργων του καλλιτέχνη, που φιλοξενήθηκε στο Μουσείο ΜπενάκηΙσλαμικής Τέχνης (Ιανουάριος - Φεβρουάριος2016). Η πλούσια εικονογράφηση του τόμουκαι τα κατατοπιστικά συνοδευτικά κείμεναεισάγουν τον αναγνώστη στον ονειρικό κόσμοτου «Δρόμου του Μεταξιού», όπωςσκιαγραφείται στους πίνακες του Jamal.

Με 41 έγχρωμες εικόνεςWith 41 color picturesISBN: 978-960-476-187-6Σχήμα | Dimensions: 24 x 33Σελίδες | Pages: 104Μουσείο Μπενάκη | Benaki MuseumΑθήνα 2016 | Athens 2016 | ΒΜΜ 382Xoρηγοί | Sponsors: Pima Group, IntrakatΤιμή | Price: E40 (χαρτόδετο) | (hardback)

Page 19: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

ΑΓΟΡΑ

ΝΕΑ ΕΚ∆ΟΣΗ

China RediscoveredThe Benaki Museum Collection of Chinese CeramicsGEORGE MANGINIS

Ο πλούσια εικονογραφημένος τόμοςπαρουσιάζει μία επιλογή αριστουργημάτωνκινεζικής κεραμικής, που προέρχονται από τη συλλογή του Γεωργίου Ευμορφόπουλου.Τα ενενήντα αντικείμενα που περιλαμβάνονταιστην έκδοση, καθώς και τα συνοδευτικάεπιστημονικά κείμενα, ανιχνεύουν την παγκόσμια προσφορά του κινεζικούπολιτισμού, φωτίζουν την ιστορία των επαφώντης Κίνας με τη Δύση και αναδεικνύουν τοόραμα του συλλέκτη.

Με 110 έγχρωμες φωτογραφίες With 110 color picturesISBN: 978-960-476-193-7 Μουσείο Μπενάκη | Benaki Museum978-1-910376-58-4 (Haus Publishing)Σχήμα | Dimensions: 24 x 24Σελίδες | Pages: 144Μουσείο Μπενάκη | Benaki Museum,Haus PublishingΑθήνα-Λονδίνο 2016 | Αthens-London 2016ΒΜΜ 387Τιμή | Price: E35 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)

19

Κόσμοι της ανατολήςΠολιτισμοί του κόσμου

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Κοσμήματα από τα ορεινά χωριά της ΛιβύηςΤο χρονικό μιας λαϊκής τέχνης που χάνεταιJebel Jewels of LibyaThe record of a passing folk artLΕΥΝΑ MILLERΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ANNA ΜΠΑΛΛΙΑΝ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥMETAΦΡΑΣΗ: ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΣΜΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΑΝΗ

Ο κατάλογος της Συλλογής κοσμημάτων από τα ορεινά χωριά της Λιβύης, η οποία είχε σχηματιστεί επί τόπου, πριν το 1969, από την Ελένη (Lenya) ΓκλαβάνηΜίλλερ και έχει δωρηθεί στο ΜουσείοΜπενάκη – Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης. Ο κατάλογος, εκτός από εντυπωσιακέςφωτογραφίες κοσμημάτων, περιλαμβάνει και μια κατατοπιστική εισαγωγή στηνκοσμηματοτεχνία, τα ήθη και έθιμα και τουςσυμβολισμούς της λαϊκής τέχνης της Λιβύης. Με 105 έγχρωμες φωτογραφίες, 1 σχέδιο και 1 χάρτηWith 105 color pictures, 1 drawing and a map ISBN 978-960-476-018-3Σχήμα | Dimensions: 23 x 22 | Σελίδες | Pages: 119Μουσείο Μπενάκη | Benaki MuseumΑθήνα 2009 | Athens 2009, ΒΜΜ 247Τιμή | Price: E20 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)

ΑΓΟΡΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΑΓΟΡΑ

ΝΕΑ ΕΚ∆ΟΣΗ

Αλέξανδρος Γεωργίου. ΜεταΘεοί Alexandros Georgiou. PostGodsΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΕΛΙΖΑ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥΚΕΙΜΕΝΑ: OLIVIER DESCOTES, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ,ΕΛΙΖΑ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ

Η έκδοση αποτελεί τον συνοδευτικό κατάλογοτης ομότιτλης έκθεσης, η οποία φιλοξενήθηκεστο Μουσείο Μπενάκη – Μουσείο ΙσλαμικήςΤέχνης, από τις 10 Νοεμβρίου 2016 μέχρι τις 12 Μαρτίου 2017. Περιλαμβάνεται το φωτογραφικό υλικό που ο καλλιτέχνηςταχυδρομούσε καθημερινά στουςπαραλήπτες του κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του στην Ινδία, μεταφέρονταςσκέψεις και συναισθήματα, προκαλώνταςσυνειρμούς, αλλά και υποβάλλοντας ένα κλίμα υπόγειων προσεγγίσεων δύο τόσο μακρινών πολιτισμών.

Με 108 έγχρωμες φωτογραφίεςISBN 978-960-476-201-9Σχήμα: 15 x 21Σελίδες: 120Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2016ΒΜΜ 395Χορηγοί: Schwarz Foundation, Συλλογή Δημήτρη Πασσά, Karavias Art InsuranceΤιμή | Price: 10E

Page 20: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

20

Συλλογή Μάντως και Λόντου Οικονομίδη Από υαλί χρωματιστό The Mando & Londos Oeconomides Collection of coloured glassΠεριοδικό: Μουσείο Μπενάκη, 3ο ΠαράρτημαΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΙΝΑ ΜΩΡΑΪΤΟΥΠΡΟΛΟΓΟΣ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΡΙΑΣ, ΜΑΝΤΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΚΕΙΜΕΝΑ: ΦΩΤΗΣ ΜΠΕΝΛΙΣΟΙ, ΜΙΝΑ ΜΩΡΑΪΤΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η έκδοση παρουσιάζει το σύνολο της δωρεάςτης Μάντως Οικονομίδη που περιλαμβάνειπάνω από 150 γυάλινα αγγεία. Ο βασικόςκορμός της συλλογής είναι τα γυαλικά τηςΚωνσταντινούπολης, φτιαγμένα τον 19ο αιώνασε εργαστήρια διασκορπισμένα στα προάστιατης πόλης και είναι γνωστά με το τοπωνύμιοΜπεϊκόζ. Με 165 έγχρωμες εικόνες, 1 σχέδιο και 1 χάρτηςWith 165 color pictures, 1 drawing and a map ISSN 1109-4109ISBN: 978-960-476-146-3Σχήμα | Dimensions: 21 x 28 | Σελίδες | Pages: 164Μουσείο Μπενάκη | Benaki MuseumΑθήνα 2013 | Athens 2013, ΒΜΜ 348Τιμή | Price: E20

Mικρή εισαγωγή στα ισλαμικά γράμματα ΝΕΦΕΛΗ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ

Ένας σύντομος κατατοπιστικός οδηγός για την επιστημονική και καλλιτεχνική πορεία του ισλαμικού κόσμου. Περιλαμβάνονται κείμενα για τις μεγάλες ισλαμικές λογοτεχνίες, την ισλαμική θεολογία και φιλοσοφία, τη μουσική, καθώς και τις θετικές επιστήμες στον ισλαμικό κόσμο κατά το Μεσαίωνα.

Με 2 α/μ, 32 έγχρωμες φωτογραφίες και 2 χάρτες ISBN 978-960-8347-48-9Σχήμα: 17 x 24 | Σελίδες: 157 Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2007, ΒΜΜ 185 Τιμή: E15 (μαλακό εξώφυλλο)

A concise introduction to Islamic literature ΝΕFELI PAPOUTSAKI

With 2 b/w, 32 color pictures and 2 mapsISBN 978-960-8347-47-2Dimensions: 17 x 24 | Pages: 157Βenaki MuseumΑthens 2007, ΒΜΜ 185 APrice: E15 (μαλακό εξώφυλλο)

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΚΟΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

MEΛΕΤΕΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ

Page 21: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

21

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Ελληνικά κεντήματαGreek embroideriesΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗHELEN POLYCHRONIADIS

METAΦΡΑΣΗ | TRANSLATION: JOHN LEATHAM

Μια επιστημονικά εμπεριστατωμένη εισαγωγή στους θησαυρούς της Συλλογήςτου Μουσείου Μπενάκη, με πλούσιοφωτογραφικό υλικό.

Με123 α/μ και 12 έγχρωμες φωτογραφίεςWith 123 b/w and 12 color picturesΣχήμα | Dimensions: 20.5 x 28Σελίδες | Pages: 118Μουσείο Μπενάκη | Benaki MuseumΑθήνα 1980 | Athens 1980, ΒΜΜ 013Τιμή | Price: E12 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)

KεντήματαΕmbroideriesAMAΛΙΑ ΜΕΓΑΠΑΝΟΥ | ΑΜΑLIA MEGAPANOU

METAΦΡΑΣΗ | TRANSLATION:EΛΕΝΗ ΤΖΙΓΑΔΑ | ELENI TZIGADA

Περιλαμβάνονται είκοσι εφτά σχέδιακεντημάτων (είκοσι τέσσερα ελληνικά και τρία κοπτικά), προερχόμενα από τις Συλλογέςτου Μουσείου Μπενάκη.

Με 27 α/μ, 28 έγχρωμα σχέδια With 27 b/w, 28 colored drawings Σχήμα | Dimensions: 27 x 26.5Σελίδες | Pages: 106Μουσείο Μπενάκη | Benaki MuseumΑθήνα 1983 | Athens 1983, ΒΜΜ 003Τιμή | Price: E15 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)

Η κυπριακή εθνογραφική συλλογή του Μουσείου ΜπενάκηΠεριοδικό: Μουσείο Μπενάκη, 5ο ΠαράρτημαΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: FABIENNE VOGINΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: VALERIE NUNN

Πρόκειται για την πρώτη ολοκληρωμένηδημοσίευση των αντικειμένων που απαρτίζουντην κυπριακή ενότητα της “λαογραφικής”συλλογής του Μουσείου Μπενάκη.

Με124 έγχρωμες και 14 α/μ φωτογραφίεςISBN 978-960-476-071-8, ΙSSN 1109-4109Σχήμα: 21.5 x 28 | Σελίδες: 194Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2010, ΒΜΜ 296Τιμή: E20 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)

Nεοελληνική τέχνη και παράδοσηΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ

Κεντήματα Ηπείρου και ΕπτανήσουEpirus and Ionian Islands Embroideries

Με 27 α/μ φωτογραφίες και 1 χάρτηWith 27 b/w pictures and 1 mapΣχήμα | Dimensions: 14 x15.5 | Σελίδες | Pages: 27Έκδοση των «Φίλων του Μουσείου Μπενάκη»“The Friends of the Benaki Museum” publicationΑθήνα 1965 | Athens 1965, ΒΜΜ 045ΓΤιμή | Price: E1.50 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)

Κεντήματα ΣκύρουSkyros Embroideries

Με 29 α/μ φωτογραφίες και 1 χάρτηWith 27 b/w pictures and 1 mapΣχήμα | Dimensions: 14 x15.5 | Σελίδες | Pages: 32Έκδοση των «Φίλων του Μουσείου Μπενάκη»“The Friends of the Benaki Museum” publicationΑθήνα 1965 | Athens 1965, ΒΜΜ 045 ΔΤιμή | Price: E1.50 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)

Κρήτη – Δωδεκάνησα – Κυκλάδες ΚεντήματαCrete – Dodecanese – Cyclades Embroidery

Με 30 α/μ φωτογραφίες και 1 χάρτηWith 27 b/w pictures and 1 mapΣχήμα | Dimensions: 14 x15.5 | Σελίδες | Pages: 30Έκδοση των «Φίλων του Μουσείου Μπενάκη»“The Friends of the Benaki Museum” publicationΑθήνα 1966 | Athens 1966, ΒΜΜ 045 BΤιμή | Price: E1.50 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)

Κοπτικά υφάσματαCoptic textilesΛΙΛΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ

Με 27 α/μ φωτογραφίες και 1 χάρτηWith 27 b/w pictures and 1 mapΣχήμα | Dimensions: 14 x15.5 | Σελίδες | Pages: 27Έκδοση των «Φίλων του Μουσείου Μπενάκη»“The Friends of the Benaki Museum” publicationΑθήνα 1971 | Athens 1971, ΒΜΜ 045 ΑΤιμή | Price: E1.50 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

Page 22: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

22

Παραδοσιακές καλλιέργειεςΝΙΚΗ ΨΑΡΡΑΚΗ-ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗ

Έκδοση συνοδευτική της έκθεσης με θέματατα αγροτικά εργαλεία και τις καλλιέργειες(Μουσείο Μπενάκη, Δεκέμβριος 1977).

Με 171 α/μ φωτογραφίεςΣχήμα: 21 x 28Σελίδες: 127Μουσείο Μπενάκη / Φωτογραφικό ΑρχείοΑθήνα 1978ΒΜΦ 01 Με την οικονομική ενίσχυση των: Εμμ. Δοξιάδης, Πάγκειος Επιτροπή, Αφοί ΠαπαστράτουΕξαντλημένο

Λατρείας ΤάματαTokens of WorshipΕΠΙΜΕΛΕΙΑ | EDITOR: ΣΟΦΙΑ ΧΑΝΔΑΚΑ | SOFIA HANDAKAΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΤΑΝΙΑ ΚΑΝΤΖΙΟΥ, ΛΙΛΙΑ ΨΑΡΟΥTRANSLATION: TANIA KANTZIOU, LILIA PSAROU

Έκδοση συνοδευτική της έκθεσης στην οποίαπαρουσιάστηκαν τάματα από τις Συλλογές του Μουσείου Μπενάκη. Επιπλέον, με αφορμή μια σειρά φωτογραφιών της Μαρίας Χουλάκη, ο Πλάτων Ριβέλλης πραγματεύεται το ζήτηματης φωτογραφικής απεικόνισης του αναθήματος.

Με 300 α/μ φωτογραφίες και 143 έγχρωμα εικονίδιαWith 300 b/w pictures and 143 small color pictures ISBN 960-8347-38-6 (Μουσείο Μπενάκη | BenakiMuseum)ISBN 960-89310-0-2 (Αιών | Aion)Σχήμα | Dimensions: 22 x 22 | Σελίδες | Pages: 166Μουσείο Μπενάκη – Πολιτιστικός Οργανισμός ΑΙΩΝBenaki Museum – Cultural Organisation AIONΑθήνα 2006 | Athens 2006, ΒΜΜ 158 Χορηγοί της έκθεσης και της έκδοσης: ΔεξαμενήΚατασκευαστική, Ίδρυμα Ιωάννου Φ. ΚωστοπούλουSponsors: Dexameni Manufacture, J. F. CostopoulosFoundationEξαντλημένο | Οut of stock

Τέχνη και τεχνική της βιβλιοδεσίαςΗ προσφορά της Κικής Δούση στην καλλιτεχνική δημιουργίαEΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΚΟΥΦΑ

Η έκδοση κυκλοφόρησε με αφορμή τηνομότιτλη έκθεση που πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα των Ιστορικών Αρχείων τουΜουσείου Μπενάκη (Φεβρουάριος 2010).

Με 70 έγχρωμες φωτογραφίες ISBN 978-960-476-062-6Σχήμα: 22 x 22 | Σελίδες: 80Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2010, ΒΜΜ 270Χορηγός: Καίτη Π. ΚυριακοπούλουΤιμή: E10 (μαλακό εξώφυλλο)

Relics of the PastTreasures of the Greek Orthodox Church and the Population Exchange The Benaki Museum CollectionsReliques du PasséTrésors de l’Église orthodoxe grecque et l’Éxchange de population Les collections du Musée BenakiΕΠΙΜΕΛΕΙΑ | EDITOR: ANNA BALLIAN KEIMENA: ANGELOS DELIVORRIAS, RENÉE HIRSCHON,IOANNA PETROPOULOU, ANNA BALLIANMETAΦΡΑΣΗ: VALERIE NUNN, HENRI TONNET,CATHERINE ROUSSEY

Η έκδοση αποτελεί τον συνοδευτικό κατάλογο της ομότιτλης έκθεσης που πραγματοποιήθηκε στο Ορθόδοξο Κέντρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Γενεύη(Φεβρουάριος – Ιούλιος 2011).

Τα κείμενα της έκδοσης αναφέρονται στηνΑνταλλαγή των πληθυσμών του 1923 και ταεκκλησιαστικά κειμήλια που μετέφεραν οιπρόσφυγες στην Ελλάδα από την ΑνατολικήΘράκη, την Καππαδοκία, τον Πόντο, καθώς και άλλες περιοχές που αναγκάστηκαν ναεγκαταλείψουν.

Με 96 έγχρωμες φωτογραφίεςISBN 978-90-476-084-8 (Μουσείο Μπενάκη | Benaki Museum)ISBN 978-88-7439-575-0 (5 Continents Editions)Σχήμα | Dimensions: 28.5 x 28Σελίδες | Pages: 232Benaki Museum ― 5 Continents Editions Μιλάνο 2011, BMM 291Χορηγός: John S. Latsis Public Benefit FoundationΤιμή | Price: E35 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)

ΑΓΟΡΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

ΑΓΟΡΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ

Page 23: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

23

Λαϊκή αρχιτεκτονική στην Κρήτη Folk architecture in CreteΜΑΡΙΑ ΓΡ. ΖΑΓΟΡΗΣΙΟΥ MARIA GR. ZAGORISSIOU

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ANTΩΝΗΣ ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗΣTRANSLATION: ANTONIS SKOTINIOTIS

Η έκδοση αναδεικνύει την καταγραφή τηςαρχιτεκτονικής των αγροτικών οικισμών τηςΚρήτης, η οποία πραγματοποιήθηκε το 1945,και περιλαμβάνει φωτογραφίες καισχολιασμένα σχέδια.

Με 47 α/μ φωτογραφίες, 108 σχέδια και 5 χάρτες | With 47 b/w pictures, 108 drawings and 5 mapsISBN 960-85160-8-0Σχήμα | Dimensions: 21 x 28 | Σελίδες | Pages: 182Μουσείο Μπενάκη | Benaki MuseumΑθήνα 1996 | Athens 1996, ΒΜΜ 011 Χορηγός: Υπουργείο ΠολιτισμούSponsor: Hellenic Ministry of CultureΤιμή | Price: E17.50

Παραδοσιακή αρχιτεκτονική της ΔημητσάναςΈρευνα και προτάσεις για αποκατάσταση και αξιοποίησηTraditional architecture of DimitsanaSurvey and proposals for restoration and developmentΜΑΡΙΑ ΓΡ. ΖΑΓΟΡΗΣΙΟΥ MARIA GR. ZAGORISSIOU

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ANTΩΝΗΣ ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗΣTRANSLATION: ANTONIS SKOTINIOTIS

Με 99 α/μ εικόνες, 88 σχέδια, 1 χάρτη και 11 πανομοιότυπαWith 99 b/w pictures, 88 drawings, 1 map and 11 facsimiles ISBN 960-8452-44-9Σχήμα | Dimensions: 21 x 28Σελίδες | Pages: 199Μουσείο Μπενάκη | Benaki MuseumΑθήνα 1997 | Athens 1997, ΒΜΜ 012Χορηγός: Υπουργείο ΠολιτισμούSponsor: Hellenic Ministry of CultureΤιμή | Price:E17.50 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)

ΑΓΟΡΑΑΓΟΡΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝNεοελληνική τέχνη και παράδοση

Καπνός101 σημειώσεις για τα ανατολικά καπνά Tobacco101 notes on oriental tobacco

ΚΕΙΜΕΝΑ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΜΑΡΙΑ ΡΕΝΤΕΤΖΗ, ΣΠΥΡΟΣ ΦΛΕΒΑΡΗΣ TEXTS-EDITORS: MARIA RENTETZI, SPIROS FLEVARIS

Η έκδοση, η οποία συνοδεύει την ομότιτληέκθεση που πραγματοποιήθηκε στο ΜουσείοΜπενάκη (11 Ιουνίου – 31 Αυγούστου 2014),παρακολουθεί την ιστορία της καλλιέργειαςτου καπνού σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας(Καβάλα, Δράμα, Ξάνθη, Θεσσαλονίκη). Παράλληλα, αναδεικνύονται οι πολυεπίπεδεςεπιδράσεις της καλλιέργειας, τηςεπεξεργασίας και της εμπορίας του καπνούστην οργάνωση των κοινωνικών τάξεων, στηβιομηχανία, στον εμπορικό και τον τραπεζικόκλάδο, στην αρχιτεκτονική των πόλεων, στηνεξέλιξη της διαφήμισης κ.λπ.

Με 95 ασπρόμαυρες φωτογραφίες και 3 πίνακεςWith 95 b/w pictures and 3 chartsISBN 978-960-476-153-1Σχήμα | Dimensions: 14.5 x 21.5Σελίδες | Pages: 104Μουσείο Μπενάκη | Benaki MuseumΑθήνα 2014 | Athens 2014, ΒΜΜ 354Tιμή | Price: E15 (πανόδετο) | (hardcover)

ΑΓΟΡΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Οι κοζανίτικοι οντάδες του Μουσείου Μπενάκη Περιοδικό: Μουσείο Μπενάκη, Παράρτημα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

Η κεντητική τέχνη στην Κρήτη Περιοδικό: Μουσείο Μπενάκη, Παράρτημα

ΖΩΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΞΕΝΙΑ ΠΟΛΙΤΟΥ, ΚΑΤΕ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ

ΥΠΟ ΕΚ∆ΟΣΗ

Page 24: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

24

Περιηγητικά και φιλελληνικά

Η Ελληνική ενδυμασίαΈντυπες πηγές 16ου-20ού αιώνα από τη Συλλογή Ι. Δ. Κοιλαλού Greek CostumePrinted sources 16th-20th centuries from the J.D. Koilalous CollectionΕΠΙΜΕΛΕΙΑ | EDITOR: LEONORA NAVARIΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΥ, ΑLEXANDRA DOUMASTRANSLATION:MARIA GIOUROUKOU, ALEXANDRA DOUMAS

Στην έκδοση, συνοδευτική της ομότιτληςέκθεσης, συγκεντρώνονται, ταξινομούνται και σχολιάζονται οι χαρακτικές αποτυπώσειςτων ενδυμασιών πάμπολλων ελληνικώνπεριοχών, έτσι όπως διασώθηκαν από τους περιηγητές με βάση τη Συλλογή τουΙωάννη Κοιλαλού, η οποία δωρήθηκε στοΜουσείο Μπενάκη.

Με 537 έγχρωμες φωτογραφίεςWith 537 color picturesISBN 960-8347-41-6 Σχήμα | Dimensions: 25 x 33.5Σελίδες | Pages: 520Μουσείο Μπενάκη | Benaki MuseumΑθήνα 2006 | Athens 2006, ΒΜΜ 162Τιμή | Price: E70 (πανόδετο) | (hardback)

Φλωρεντίνη Καλούτση και η τέχνη της ΚρήτηςΑπό τη Μινωική ώς τη σύγχρονη εποχήFlorentini Kaloutsi and the art of CreteFrom the Minoan period to the presentΖΩΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ | ZOE MITSOTAKI

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥTRANSLATION: ANGELIKI KOSMOPOULOU

Η έκδοση παρουσιάζει το έργο τηςΦλωρεντίνης Καλούτση (1870-1971),αρθρωμένο σε τρεις ενότητες: ζωγραφική,υφαντική και ξυλογλυπτική.

Με 70 α/μ και 304 έγχρωμες φωτογραφίεςWith 70 b/w and 304 color picturesISBN 960-8452-59-7Σχήμα | Dimensions: 24.5 x 29Σελίδες | Pages: 222Μουσείο Μπενάκη | Benaki MuseumΑθήνα 1999 | Athens 1999, ΒΜΜ 051 Τιμή | Price: E25 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)

Το αρχοντικό του Γ. Βούλγαρη στην ΎδραΑρχιτεκτονική και ξυλόγλυπταΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

Με 116 α/μ, 30 έγχρωμες φωτογραφίες και 43 σχέδιαΣχήμα: 24 x 33 | Σελίδες: 111Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2001, ΒΜΜ 069 Τιμή: E18 (μαλακό εξώφυλλο

Σφακιά. Παραδοσιακή τυροκομίαΤα μητάτα των κεντρικών Λευκών ΟρέωνSfakia. Traditional Cheese-Making The mitata of the central White MountainsΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΚΕΙΜΕΝΑ:ΑΛΕΞΗΣ ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΑΛΛΙΑΝΟΣEDITORS-TEXTS:ALEXIS VALLIANOS, CHRISTOFOROS VALLIANOSΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ | PHOTOGRAPHS: ΑΛΕΞΗΣ ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ | ALEXIS VALLIANOSMETAΦΡΑΣΗ | TRANSLATION:ALEXANDRA DOUMAS

Με 49 έγχρωμες φωτογραφίεςWith 49 color picturesISBN 960-8347-03-3Σχήμα | Dimensions: 22 x 24Σελίδες | Pages: 73Μουσείο Μπενάκη / Φωτογραφικό ΑρχείοBenaki Museum / Photographic ArchivesΑθήνα 2003 | Athens 2003, ΒΜΦ 12Τιμή | Price: E18

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ

Page 25: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

25

Αρχιτεκτονική

Η νεοκλασσική Αθήνα του Παύλου ΜυλωνάΣχέδια Αποτυπώσεων 1941-1955 The Neoclassical Athens of Pavlos MylonasMeasured Drawings 1941-1955ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ, ΜΑΡΩΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ-ΑΔΑΜΗ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΑΚΚΑ-ΘΗΒΑΙΟΥEDITORS: ALEXANDRA KARAGEORGOU, MAROKARDAMITSI-ADAMI, MARGARITA SAKKA-THIVAIOUΚΕΙΜΕΝΑ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΡΙΑΣ, ΜΑΡΩ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ-ΑΔΑΜΗ, ΜΑΝΟΣ ΜΠΙΡΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣTEXTS: ANGELOS DELIVORRIAS, MARO KARDAMITSI-ADAMI, MANOS BIRIS, PAVLOS MYLONASΜΕΤΑΦΡΑΣΗ | TRANSLATION: COX & SOLMAN, TIMOTHY CULLEN, IRENE PAPADAKI

Κατάλογος της ομότιτλης έκθεσης, στον οποίο περιλαμβάνεται η συλλογήαρχιτεκτονικών σχεδίων που φιλοτέχνησε ο αρχιτέκτονας για νεοκλασικά κτήρια της Αθήνας.

Με 77 έγχρωμες φωτογραφίες σχεδίωνWith 77 color pictures of drawingsISBN 960-8452-75-9Σχήμα | Dimensions: 23.5 x 30Σελίδες | Pages: 71Μουσείο Μπενάκη | Benaki MuseumΑθήνα 2000 | Athens 2000, ΒΜΜ 057 Τιμή | Price: E17.50 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)

Χαράλαμπος Σφαέλλος: Αρχιτεκτονική - ΑνάπτυξηCharalambos Sfaellos: Architecture - DevelopmentΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΑΚΚΑ-ΘΗΒΑΙΟΥ, ΑΛΙΚΗ ΤΣΙΡΓΙΑΛΟΥEDITORS: MARGARITA SAKKA-THIVAIOU, ALIKI TSIRGIALOUΜΕΤΑΦΡΑΣΗ | TRANSLATION: GEOFFREY COX

Η έκδοση κυκλοφόρησε με την ευκαιρία της έκθεσης του έργου του αρχιτέκτονα και περιλαμβάνει κείμενα του ίδιου, σχέδια και φωτογραφίες του έργου του και αναλυτική εργογραφία.

Με 53 α/μ φωτογραφίες και 27 σχέδιαWith 53 b/w pictures and 27 drawingsISBN 960-8452-91-0Σχήμα | Dimensions: 21 x 24Σελίδες | Pages: 95 Μουσείο Μπενάκη | Benaki MuseumΑθήνα 2002 | Athens 2002, ΒΜΜ 076Τιμή | Price: E12 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Νίκος Βαλσαμάκης ΑρχιτέκτωνNikos Valsamakis ArchitectΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ Ν. ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ, ΜΑΡΙΑΒΑΛΣΑΜΑΚΗ, ΟΛΓΑ ΤΡΑΝΤΑΛΗEDITORS: VALSAMAKIS OFFICE, MARIA VALSAMAKI, OLGA TRANTALIΚΕΙΜΕΝΑ: ΜΑΡΩ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ-ΑΔΑΜΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣTEXTS: MARO KARDAMITSI ADAMI, DIMITRIS FILIPPIDESΜΕΤΑΦΡΑΣΗ | TRANSLATION: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | YIANNIS PAPADIMITRIOU

Με 46 α/μ, 117 έγχρωμες φωτογραφίες και 51 σχέδιαWith 46 b/w, 117 color pictures and 51 drawingsISBN 978-960-8347-56-4 Σχήμα | Dimensions: 21 x 24.5Σελίδες | Pages: 288Μουσείο Μπενάκη | Benaki MuseumΑθήνα 2007 | Athens 2007, ΒΜΜ 175Χορηγοί έκθεσης και έκδοσης | Sponsors: Alpha Bank, Johnny Walker / Green LabelΤιμή | Price: E40 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)

Legorreta + LegorretaΌψεις και χρώμα. Μυστήριο και μαγεία στην αρχιτεκτονική

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΝΝΑ ΣΚΙΑΔΑΚΕΙΜΕΝΑ: MANUEL COSIO, Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ, ΑΝΝΑ ΣΚΙΑΔΑ, RICARDO LEGORRETA

Κατάλογος συνοδευτικός της έκθεσης πουπραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη.Παρουσιάζεται αντιπροσωπευτικό δείγμα της δουλειάς του μεξικανικού αρχιτεκτονικούΓραφείου Legorreta + Legorreta, στο Μεξικόαλλά και σε άλλες χώρες.

Με 1 α/μ και 19 έγχρωμες φωτογραφίες ISBN 978-960-8347-95-3Σχήμα: 15.5 x 15 | Σελίδες: 48 Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2008, ΒΜΜ 212Τιμή: E5 (μαλακό εξώφυλλο)

Κωνσταντίνος ΔεκαβάλλαςΑπό τη μεγάλη κλίμακα στη μικρήConstantin DecavallaFrom large to small scale

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ | EDITOR:ΙΡΙΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | IRIS GIANNAKOPOULOUΚΕΙΜΕΝΑ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΡΙΑΣ, ΣΑΒΒΑΣΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣTEXTS: ANGELOS DELIVORRIAS, SAVVAS KONTARATOS,CONSTANTIN DECAVALLAΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣTRANSLATION: CONSTANTIN DECAVALLA

Με 28 α/μ, 225 έγχρωμες εικόνες και 405 σχέδιαWith 28 b/w, 225 color pictures and 405 drawingsISBN 978-960-476-000-8Σχήμα | Dimensions: 21 x 21Σελίδες | Pages: 338Μουσείο Μπενάκη | Benaki MuseumΑθήνα 2008 | Athens 2008, ΒΜΜ 217Τιμή | Price: E25 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

Page 26: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

26

O Αρχιτέκτων Κλέων ΚραντονέλληςΤhe Architect Kleon Krantonellis

ΜΑΡΩ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ-ΑΔΑΜΗMARO KARDAMITSI-ADAMI

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ | TRANSLATION:ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΑΜΠΡΟΥ | DESPOINA LAMPROU

Η έκδοση κυκλοφόρησε με αφορμή τηνομότιτλη έκθεση που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη και περιλαμβάνειαναλυτική εργοβιογραφία του αρχιτέκτονα και πλούσιο φωτογραφικό υλικό (πορτραίτα,στιγμιότυπα, αρχιτεκτονικά σχέδια,φωτογραφίες κτηρίων κ.λπ.).

Με 155 έγχρωμες φωτογραφίες και αρχιτεκτονικά σχέδιαWith 155 color pictures and architectural drawingsISBN 978-960-476-033-6Σχήμα | Dimensions: 21 x 21 Σελίδες | Pages: 181Μουσείο Μπενάκη | Benaki MuseumΑθήνα 2009 | Athens 2009, ΒΜΜ 248Τιμή | Price: E25 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)

ΑΓΟΡΑ

Αριστομένης και Γιώργος ΒαρουδάκηςΑρχιτεκτονικοί διάλογοι με το κρητικό τοπίοAristomenes and George VaroudakisArchitectural Dialogues with the Cretan Landscape

EΠΙΜΕΛΕΙΑ | EDITOR: ΑΝΝΑ ΣΚΙΑΔΑ | ANNA SKIADA

Με αφορμή την ομότιτλη έκθεση και μέσα από τα κείμενα των συνεργατών (ΑμαλίαΚωτσάκη, Γιώργος Τζιρτζιλάκης, ΔημήτρηςΦιλιππίδης), αναδεικνύεται η φιλοσοφία τωνδύο αρχιτεκτόνων και η συνομιλία τους με τοτοπίο της Κρήτης.

Με 49 έγχρωμες φωτογραφίεςWith 49 color picturesISBN 978-960-476-048-XΣχήμα | Dimensions: 24 x 16.5Σελίδες | Pages: 94Μουσείο Μπενάκη – Ελληνικό ΙνστιτούτοΑρχιτεκτονικήςBenaki Museum – Greek Institute of ArchitectureΑθήνα 2009 | Athens 2009, ΒΜΜ 263Τιμή | Price: E15 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)

Νικόλαος Μητσάκης1899-1941

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ

Η έκδοση κυκλοφόρησε με αφορμή τηνέκθεση έργων του αρχιτέκτονα ΝικολάουΜητσάκη, που πραγματοποιήθηκε στοΜουσείο Μπενάκη το 1999, βασισμένη στοπροσωπικό του αρχείο, το οποίο απόκειται στα Αρχεία Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής(Α.Ν.Α.) του Μουσείου. Επιπλέον, περιλαμβάνεται πλήρης κατάλογος των έργων που είναικατατεθειμένα στα Α.Ν.Α. και στα ΓενικάΑρχεία του Κράτους.

Με 61 α/μ και 5 έγχρωμες φωτογραφίεςISBN 960-8452-57-9Σχήμα: 20 x 20 | Σελίδες: 53Μουσείο Μπενάκη / Κέντρο ΤεκμηρίωσηςΝεοελληνικής ΑρχιτεκτονικήςΑθήνα 2009, ΒΜΜ 049Τιμή: E15 (μαλακό εξώφυλλο)

Γιώργος και Ελένη ΜανέταYiorgos and Eleni ManetasΕΠΙΜΕΛΕΙΑ | EDITOR: ΑΝΝΑ ΣΚΙΑΔΑ | ANNA SKIADA

Ο κατάλογος της ομότιτλης έκθεσης η οποίαοργανώθηκε στο Μουσείο Μπενάκη. Η πλούσια εικονογράφηση της έκδοσηςαναδεικνύει το σημαντικό έργο τωναρχιτεκτόνων Γιώργου και Ελένης Μανέταπου από τα πρώτα τους βήματα κατέληξαν σε ένα ιδιαίτερο προσωπικό τρόπο μελέτηςαντιμετώπισης του χώρου, ο οποίος μέχρισήμερα παραμένει αναγνωρίσιμος, ζωντανόςκαι δυναμικός.

Με 105 εικόνες | With 105 imagesISBN 978-960-476-066-4Σχήμα | Dimensions: 22.5 x 22.5Σελίδες | Pages : 180Μουσείο Μπενάκη | Benaki MuseumΑθήνα 2010 | Athens 2010, ΒΜΜ 275Χορηγοί | Sponsors: IKEA – J&P αβαξΤιμή | Price: E20 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)

Δημήτρης Πικιώνης1887-1968

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΓΝΗ ΠΙΚΙΩΝΗ, ΝΤΟΡΑ ΡΟΚΟΥ-ΠΙΚΙΩΝΗΚΕΙΜΕΝΑ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΡΙΑΣ, ΑΓΝΗ ΠΙΚΙΩΝΗ,ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ,ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΣΤΟΣ

Ο συνοδευτικός κατάλογος της μεγάληςέκθεσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στοΜουσείο Μπενάκη. Τα κείμενα πουσυνοδεύουν το φωτογραφικό υλικό δίνουντη δυνατότητα στον αναγνώστη να προσεγγίσει τον κόσμο του στοχαστή, του ζωγράφου, του αρχιτέκτονα.

Με 172 φωτογραφίες, 109 εικόνες έργων και 172 σχέδιαISBN 978-960-476-081-7Σχήμα: 23 x 27Σελίδες: 320Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2010, ΒΜΜ 287Εξαντλημένο

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

Ι. Βικέλας I. VikelasΚΕΙΜΕΝΑ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΡΙΑΣ, ΑΝΤΡΕΑΣΓΙΑΚΟΥΜΑΚΑΤΟΣ, ΠΑΝΟΣ ΔΡΑΓΩΝΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΙΚΕΛΑΣΤΕΧΤS: ANGELOS DELIVORRIAS, ANDREASGIAKOUMAKATOS, PANOS DRAGONAS, IOANNIS VIKELASΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΣΕΡΤΣΙΔΗΣ ΤRANSLATION: ELEFTHERIOS TSERTSIDIS

Ο συνοδευτικός κατάλογος της έκθεσης του αρχιτέκτονα Ιωάννη Βικέλα, η οποίαπραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη, το 2010.

Με 300 έγχρωμες φωτογραφίες και 100 α/μ σχέδιαWith 300 color pictures and 100 b/w drawingsISBN 978-960-6878-32-9Σχήμα | Dimensions: 28 x 28Σελίδες | Pages : 336Εκδόσεις Καπόν, Μουσείο Μπενάκη Kapon Editions, Benaki MuseumΑθήνα 2010 | Athens 2010, ΒΚΑΠΟ 23Χορηγοί | Sponsors: Noval A.E., Carteco,AluPerfection, Ι. Κλουκίνας-Ι. ΛάππαςΤιμή | Price: E47,50 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)

ΑΓΟΡΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Page 27: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

Γιάννης ΜόραληςΑρχιτεκτονικές Συνθέσεις

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΑΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΓΚΑΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ: ΦΑΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΓΚΑΚΟΥ, ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ,ΣΑΒΒΑΣ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΥΔΗΣ, ΘΥΜΙΟΣΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Ο συνοδευτικός κατάλογος της ομότιτληςέκθεσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στοΜουσείο Μπενάκη (10 Φεβρουαρίου - 30Απριλίου 2011) και αποτελεί την πρώτη πλήρηπαρουσίαση των αρχιτεκτονικών δημιουργιώντου ζωγράφου.

Με περίπου 200 έγχρωμες εικόνεςISBN 978-960-476-088-6Σχήμα: 25 x 25 | Σελίδες: 272Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2010, ΒΜΜ 292Τιμή: E40

Οι αρχιτεκτονικές συνθέσεις του Γιάννη ΜόραληΦΑΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΓΚΑΚΟΥ

Ο κατάλογος της ομότιτλης έκθεσης η οποίαοργανώθηκε στον χώρο της Casa Bianca, στη Θεσσαλονίκη. Περιλαμβάνει σχέδια καιφωτογραφίες των εικαστικών παρεμβάσεωντου Γιάννη Μόραλη σε κτήρια (διαμορφώσειςξενοδοχείων, τραπεζών, δημόσια κτήρια καικατοικίες) με αφετηρία τη συνεργασία του στο ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, το 1959.

Με 219 εικόνεςISBN 978-960-476-067-1, ISSN 1790-7578 Σχήμα: 23 x 29 | Σελίδες: 119 | BMM 283Μουσείο Μπενάκη, Δημοτική Πινακοθήκη ΘεσσαλονίκηςΤιμή: E20

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

27

Κυριάκος ΚρόκοςΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΛΕΤΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ-ΚΡΟΚΟΥ, ΗΛΙΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΚΟΣ ΛΕΒΙΔΗΣΚΕΙΜΕΝΑ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΑΤΟΣ, ΗΛΙΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ, WILFRIED WANG, ΑΛΕΚΟΣ ΛΕΒΙΔΗΣ,ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΕΤΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ-ΚΡΟΚΟΥ

Η έκδοση πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρίατης έκθεσης που διοργανώθηκε στο ΜουσείοΜπενάκη, από τις 25 Μαΐου μέχρι τις 29Ιουλίου του 2012. Παρουσιάζεται τοαρχιτεκτονικό έργο του Κυριάκου Κρόκουμέσα από 47 αρχιτεκτονικά θέματα, μεφωτογραφίες, γραμμικά και ελεύθερα σχέδια,σκίτσα και μακέτες, αλλά και το ζωγραφικότου έργο, μέσα από 150 επιλεγμένεςδημιουργίες του. Ο τόμος συμπληρώνεται απόμία σειρά κειμένων αφιερωμένων στο έργοτου και από δύο συνεντεύξεις του στονΚυριάκο Κοσμά και τον Σωτήρη Κακίση.

Με 865 έγχρωμες φωτογραφίεςISBN 978-960-476-112-8Σχήμα: 28 x 25 | Σελίδες: 383Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2012, ΒΜΜ 318Τιμή: E45 (μαλακό εξώφυλλο)

Aρχιτεκτονική

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

ΑΓΟΡΑ

Η σημασία της λεπτομέρειαςΚυριάκος, Αντέλα Κυριακίδη και Συνεργάτες ΑρχιτέκτονεςThe Importance of the DetailKyriakos, Adela Kyriakides & Associates,Architects

EΠΙΜΕΛΕΙΑ | EDITORS:ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΝΝΑ ΣΚΙΑΔΑSTAVROS GYFTOPOULOS – ANNA SKIADAKEIMENA | TEXTS: ΚΩΣΤΑΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΑΣΟΣΜΠΙΡΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν. ΤΟΜΠΑΖΗΣ, ΤΟΝΥ ΙΡΒΙΝΓΚ,ΜΟΡΦΩ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΡΕΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΟΥ,ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ,ΜΕΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ, Δ. Α. ΦΑΤΟΥΡΟΣ | KOSTASXANTHOPOULOS, TASSOS BIRIS, ALEXANDER N.TOMBAZIS, TONY IRVING, MORFO PAPANIKOLAOU, RENA SAKELLARIDOU, DIMITRIS PHILIPPIDES, STAVROSGYFTOPOULOS, MEMOS PHILIPPIDES, D. A. FATOUROSΜΕΤΑΦΡΑΣΗ | TRANSLATION: ΣΟΥΖΑΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗSUSAN APOSTOLAKI

Μία επιβλητική έκδοση, η οποίαπραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία τηςομότιτλης έκθεσης που οργανώθηκε στοΜουσείο Μπενάκη (Μάιος ― Ιούλιος 2012).Μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, ξενοδοχειακάσυγκροτήματα και νοσοκομεία σε ολόκληροτον ελληνικό χώρο, αλλά και στο εξωτερικό,αποτελούν τη μεγάλη συνεισφορά τουΓραφείου Κυριακίδη. Μέσα από την πλούσιαεικονογράφηση του τόμου (φωτογραφίες,σκίτσα, μακέτες και αρχιτεκτονικά σχέδια)και τα συνοδευτικά κείμενα αποτυπώνεταιη πολύχρονη δραστηριότητα του Γραφείου. Η έκδοση συμπληρώνεται με τον αναλυτικόχρονολογικό κατάλογο των έργων πουανέλαβε το Γραφείο από το 1964 μέχρι το2010.

Με 226 έγχρωμες, 200 α/μ φωτογραφίες και 300αρχιτεκτονικά σχέδια και μακέτες With 226 color, 200 b/w pictures and 300 architecturaldisegns and modelsISBN 978-960-476-110-4Σχήμα | Dimensions: 27 x 25Σελίδες | Pages: 325Μουσείο Μπενάκη Benaki MuseumΑθήνα 2012 | Athens 2012, ΒΜΜ 319Χορηγοί | Sponsors: Τράπεζα Κύπρου, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑΌμιλος Εταιρειών, J&P άβαξ, ΙασώΤιμή | Price: E35 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)

ΑΓΟΡΑ

Page 28: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

28

Ανδρέας ΣυμεώνΑπό τη ζωή και το έργο του

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΩ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ-ΑΔΑΜΗ

Μία μελέτη για τη ζωή και το έργο του αρχιτέκτονα Ανδρέα Συμεών. Η Μάρω Καρδαμίτση-Αδάμη παρακολουθείτην προσφορά του Συμεών από την εποχή των σπουδών του στο Πολυτεχνείο (1945)μέχρι σήμερα. Η μελέτη συνοδεύεται από πλούσιο φωτογραφικό υλικό, μακέτες και σχέδια.

Με 119 εικόνες, μακέτες και σχέδιαISBN: 978-960-476-139-5Σχήμα: 23 x 28Σελίδες: 120Μουσείο Μπενάκη Αθήνα 2013, ΒΜΜ 343Τιμή: E18 (μαλακό εξώφυλλο)

ΜΕΛΕΤΕΣ

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΣΚΕΙΜΕΝΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΣ, ΝΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ, ΑΡΕΤΗ ΖΟΥΡΝΑΤΖΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ, ΜΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΡΕΝΤΑΝΟΥ, ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΛΛΟΣ, ΜΑΡΩ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ-ΑΔΑΜΗ

Η πλούσια έκδοση, που κυκλοφόρησε με τηνευκαιρία της ολοκλήρωσης των εργασιώνανακαίνισης του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά,παρουσιάζει ένα αναλυτικό χρονικό των εν λόγω εργασιών, αλλά και παράλληλααναδεικνύει την ιστορική διαδρομή και την αρχιτεκτονική του κτιρίου, το ιστορικό της κατασκευής του και τις παλαιότερες σωστικές επεμβάσεις. Η έκδοση συμπληρώνεται από πλούσιοφωτογραφικό υλικό της πορείας των εργασιών, αλλά και της τελικής μορφήςτου κτιρίου.

Με 200 έγχρωμες φωτογραφίεςISBN: 978-960-476-137-1Σχήμα: 32 x 25Σελίδες: 176Μουσείο Μπενάκη Αθήνα 2013, ΒΜΜ 340Χορηγός: ΑΚΤΩΡ Α.Ε.Τιμή: E40 (μαλακό εξώφυλλο)

Ιωάννης Δεσποτόπουλος. Ωδείο Αθηνών

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ

Η έκδοση, αφιερωμένη στο έργο του ΙωάννηΔεσποτόπουλου (1903-1992), με πλούσιο φωτογραφικό υλικό από το Αρχείο του αρχιτέκτονα, που απόκειται στα Αρχεία ΝεοελληνικήςΑρχιτεκτονικής του Μουσείου Μπενάκη,κυκλοφόρησε με την ευκαιρία της ομότιτληςΗμερίδας, που πραγματοποιήθηκε στο ΩδείοΑθηνών (Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014).

Με 69 α/μ φωτογραφίες και σχέδιαISBN 978-960-476-166-1 (Μουσείο Μπενάκη)ISBN 978-618-81686-02-2 (Niko Advertising A.E.)Σχήμα: 25 x 21Σελίδες: 64Μουσείο Μπενάκη – Niko Advertising A.EΑθήνα 2014, ΒΜΜ 363Τιμή: E20

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

Δημήτρη Πικιώνη. Η Αρχιτεκτονική της Χίου

ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΓΝΗ ΠΙΚΙΩΝΗΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΡΟΥΣΗΣ

Η έκδοση της μελέτης και των σχεδίων του Πικιώνη για την αρχιτεκτονική του νησιού:«Μια μελέτη άγνωστη στους ειδικούς», όπωςσημειώνει στον Πρόλογό της η Αγνή Πικιώνη,«διαμελισμένη και δυσπρόσιτη, γιατί πέρα από το λεύκωμα της συλλογής Αργέντη, το κατατεθειμένο στη Βιβλιοθήκη της Χίου,σώζονταν στο Αρχείο Πικιώνη 46 ακόμασχέδια, ένα αντίγραφο του γαλλικούπρωτότυπου δακτυλόγραφου, καθώς καιαποσπάσματα από το ελληνικό πρωτότυποκείμενο του Πικιώνη».Με 278 έγχρωμα σχέδια, 2 χάρτες, 2 πίνακες και 2 έγχρωμες εικόνεςISBN 960-518-090-1Σχήμα: 24 x 31Σελίδες: 130Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής» –Ίνδικτος – Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2000, ΒΜΜ 070Χορηγός: HSBCΤιμή: E30

ΑΓΟΡΑ

ΝΕΑ ΕΚ∆ΟΣΗ

Στο ΓεράνιΓωνία Θεάτρου 2 και Σωκράτους 9ΜΑΡΩ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ-ΑΔΑΜΗ

Η έκδοση, μέσα από πλούσιο εικονογραφικόκαι τεκμηριωτικό υλικό, αποτυπώνει τηνιστορία ενός από τα πιο παλιά κτίρια τηςκαρδιάς της Αθήνας, αλλά και ζωντανεύει την ιστορία της πόλης από την ανακήρυξή τηςως πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους μέχρι και σήμερα.

Με 82 έγχρωμες και 58 α/μ φωτογραφίες και 44 α/μ και 15 έγχρωμα σχέδιαISBN 978-960-476-202-6 (σκληρό εξώφυλλο)ISBN 978-960-476-200-2 (μαλακό εξώφυλλο)Σχήμα: 21 x 26 | Σελίδες: 96Μουσείο Μπενάκη Αθήνα 2016, ΒΜΜ 396Xορηγοί -Υποστηρικτές: ΙΠΕΠ (Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού)- Εθνική Τράπεζα της ΕλλάδοςΤιμή: E30

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Page 29: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

Η Συλλογή του Εθνικού Μουσείου Κεραμικής των ΣεβρώνΤέσσερις αιώνες γαλλικής κεραμικήςCollection du Musée National de Céramique, SèvresQuatre siècles de céramique FrançaiseΕΠΙΜΕΛΕΙΑ | EDITOR: ΗΛΕΚΤΡΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ | ELECTRA GEORGOULAΚΕΙΜΕΝΑ | TEXTS: ANTOINETTE HALLEΜΕΤΑΦΡΑΣΗ | TRANSLATION: ΤΙΤΙΝΑ ΚΟΡΝΕΖΟΥ | TITINA KORNEZOU

Ο κατάλογος της έκθεσης στην οποίαπαρουσιάστηκαν χαρακτηριστικά δείγματααπό τη Συλλογή του Εθνικού ΜουσείουΚεραμικής των Σεβρών.

Με 132 έγχρωμες εικόνες | With 132 color imagesISBN 960-8452-83-ΧΣχήμα | Dimensions: 12.5 x 22 | Σελίδες | Pages: 189Μουσείο Μπενάκη | Benaki MuseumΑθήνα 2001 | Athens 2001, ΒΜΜ 062 Με την υποστήριξη της BNP PARIBASWith the support of BNP PARIBASΤιμή | Price: E8.80 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)

ΑΓΟΡΑ

29

O Jean Cocteau και η ΕλλάδαJean Cocteau et la GrèceΕΠΙΜΕΛΕΙΑ | ΕDITOR: ΞΕΝΙΑ ΠΟΛΙΤΟΥ | XENIA POLITOUΚΕΙΜΕΝΑ: MICHEL BIÉPOIX, ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣTEXTS: MICHEL BIÉPOIX, YANNIS KONTAXOPOULOSΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΣΟΦΡΑ, ΓΙΑΝΝΗΣΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ, FABIENNE VOGINTRANSLATION: MARILENA SOFRA, YANNISKONTAXOPOULOS, FABIENNE VOGIN

Κατάλογος συνοδευτικός της έκθεσης πουπραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη καιπεριλαμβάνει το σύνολο των εκθεμάτων, ταοποία φανερώνουν την ιδιαίτερη σχέση τουCocteau με την ελληνική αρχαιότητα.

Με 21 α/μ και 131 έγχρωμες εικόνεςWith 21 b/w and 131 color picturesISBN 978-960-8347-68-7Σχήμα | Dimensions: 22 x 22.5Σελίδες | Pages: 214Μουσείο Μπενάκη | Benaki MuseumΑθήνα 2007 | Athens 2007, ΒΜΜ 186Χορηγός | Sponsor: Focus on Hope / Nana Mouskouri FoundationΥποστηρικτής | Supporter:Εμπορική Τράπεζα | Emporiki BankΤιμή | Price: E25 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)

Οι μύθοι του ΝτύρενματΣχέδια και χειρόγραφα Συλλογή Σαρλότ Κερ ΝτύρενματΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΠΑΣΤΑΣ, ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ

Η έκδοση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της έκθεσης «Οι μύθοι του Ντύρενματ», η οποία φιλοξενήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη. Το δημοσιευόμενο υλικό αποδεικνύει τιςδυνατότητες δημιουργικής σύλληψης τουαρχαίου ελληνικού κόσμου, μέσα από τηνπρωτότυπη και δροσερή ερμηνεία της.

Με 13 α/μ εικόνεςISBN 978-960-8347-70-0 | Σχήμα: 19 x 24 | Σελίδες: 40Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 2007, ΒΜΜ 188Χορηγοί για την έκθεση και την έκδοση: UBS,Novartis, Lloyd’s / Γ. Καραβίας & Συνεργάτες, SchenkerΤιμή: E4 (μαλακό εξώφυλλο)

Profils15 ans de création artistique en FranceProfils15 χρόνια καλλιτεχνικής δημιουργίας στη ΓαλλίαΕΠΙΜΕΛΕΙΑ | EDITOR: ΜΥΡΤΩ ΚΑΟΥΚΗ | MYRTO KAOUKIΜΕΤΑΦΡΑΣΗ | TRANSLATION: ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΑΣΙΜΑΤΗ | ANTIGONI KASIMATI

Ο κατάλογος της ομότιτλης έκθεσης, η οποίαστόχευε στην επικοινωνία του ελληνικούκοινού με τις σύγχρονες εικαστικέςαναζητήσεις στη Γαλλία.

Με 90 έγχρωμες φωτογραφίεςWith 90 color picturesISBN 960-8347-37-3 Μουσείο Μπενάκη | Benaki MuseumISBN 960-8473-31-4Γαλλικό Ινστιτούτο | Institut Français d’ AthènesΣχήμα | Dimensions: 17 x 24 | Σελίδες | Pages: 96Μουσείο Μπενάκη – Γαλλικό Ινστιτούτο ΑθηνώνBenaki Museum – Institut Français d’ AthènesΑθήνα 2006 | Athens 2006, ΒΜΜ 157Χορηγοί | Sponsors: Air France, TIMΤιμή | Price: E12 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)

Nεότερη και σύγχρονη ευρωπαϊκή τέχνηΥλικός πολιτισμόςΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

ΡέμπραντΚατάλογος χαρακτικών του Μουσείου RembrandthuisΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: EVA ORNSTEIN-VAN SLOOTEN, MARIJKE HOLTROPΚΕΙΜΕΝΑ: PETER VAN DER COELEN, ERIK HINTERDINGΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ

Οργανωμένος κατά θεματικές ενότητες ο κατάλογος της ομότιτλης έκθεσης,περιλαμβάνει φωτογραφίες όλων τωνχαρακτικών του Ρέμπραντ που ανήκουν στιςΣυλλογές του Μουσείου Rembrandthuis,καθώς και πλούσιο συγκριτικό,ιστορικοτεχνικό και πραγματολογικό υλικό.

Με 313 α/μ φωτογραφίες | ISBN 960-8347-19-Χ Σχήμα: 21.5 x 28 | Σελίδες: 175Μουσείο Μπενάκη | Αθήνα 2004, ΒΜΜ 118Τιμή: E20 (μαλακό εξώφυλλο)

Εργαλεία των τεχνώνΗ τέχνη των εργαλείωνΑπό την Αναγέννηση στη Βιομηχανική εποχήΗ Συλλογή Luigi Nessi και το Musée international d’ horlogerie de La Chaux-de-Fonds Outils des ArtsArt des outilsDe la Renaissance à l’ ère industrielleCollection Luigi Nessi et Musée internatio-nal d’ horlogerie de La Chaux-de-FondsΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ | COLLECTIVE WORK

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ | TRANSLATION: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΗΓΑ-ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑ, ΜΑΙΡΗ ΓΑΛΑΝΗ-ΚΡΗΤΙΚΟΥKATERINA RIGA-GEORGOULIA, MARY GALANI-KRITIKOU

Με 14 α/μ και 46 έγχρωμες φωτογραφίεςWith 14 b/w and 46 color picturesISBN 960-88561-0-8Σχήμα | Dimensions: 24.5 x 28 | Σελίδες | Pages: 202Μουσείο Μπενάκη | Benaki MuseumΑθήνα 2005 | Athens 2005, ΒΜΜ 130Χορηγοί | Sponsors: UBS, Roche, Novartis, Serono,Présence Suisse, NestléΤιμή | Price: E25 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

Page 30: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

30

Ύμνος στη σκιάΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΟΛΥΝΑ ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΟΥΚΗΕΙΣΑΓΩΓΗ: PAOLO COLOMBO ΚΕΙΜΕΝΑ: WILLIAM KENTRIDGE, METIN AND, ENRIQUEJUNCOSA, EVAMARIE BLATTNER, FRANCOIS MARTIN, CAROLINA LΟPEZ CABALLERO, LEWIS HYDEΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΜΑΡΙΑ ΣΚΑΜΑΓΚΑ

Ο κατάλογος της έκθεσης η οποίαπραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη, το 2009, σε συνεργασία με το ΕλληνικόΦεστιβάλ, το Irish Museum of Modern Art καιIstanbul Modern. Περιλαμβάνονται έργα τωνHaluk Akakçe, Nathalie Djurberg, WilliamKentridge, Katariina Lillqvist, JockumNordström, Χριστιάνα Σούλου, Andrew Vickeryκαι Kara Walker.

Με 21 έγχρωμες και 7 α/μ φωτογραφίεςISBN 978-960-476-031-2 | Σχήμα: 21 x 26 | Σελίδες: 88Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 2009, ΒΜΜ 245Τιμή: E20 (μαλακό εξώφυλλο)

In Praise of ShadowsEDITORS: SÉAN KISSANEΕΙΣΑΓΩΓΗ | INTRODUCTION: PAOLO COLOMBO ΚΕΙΜΕΝΑ | TEXTS: WILLIAM KENTRIDGE, METIN AND,ENRIQUE JUNCOSA, EVAMARIE BLATTNER, FRANCOISMARTIN, CAROLINA LOPEZ CABALLERO, LEWIS HYDEΜΕΤΑΦΡΑΣΗ | TRANSLATION: JONATHAN BRENNAN, FIONA ELLIOT

With 118 color and 47 b/w photographsISBN 078-88-8858-714-8Dimensions: 21 x 26 | Pages: 150Irish Museum of Modern Art, Istanbul Museum of Modern Art, Benaki MuseumMιλάνο 2008, ΒIΡΙΣ 01Sponsor: FlosSupport: FRAME, Goethe-Institut Dublin, George DragonasPrice: E30 (paperback) James Ensor

Το χαρακτικό έργοΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΘΑ ΧΑΛΙΚΙΑ, ΝΑΤΑΣΑ ΚΑΡΑΓΓΕΛΟΥΚΕΙΜΕΝΑ: XAVIER TRICOT, ΜΑΡΘΑ ΧΑΛΙΚΙΑΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΜΑΡΘΑ ΧΑΛΙΚΙΑ

Η έκδοση συνόδευσε την ομότιτλη έκθεσηχαρακτικής του βέλγου εξπρεσιονιστήζωγράφου (1860-1949), με έργα προερχόμενααπό τη Συλλογή KBC Group Collection(Βέλγιο).

Με 23 α/μ εικόνεςISBN 978-960-476-040-4Σχήμα: 19 x 24 | Σελίδες: 46Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2009, ΒΜΜ 253Τιμή: E5 (μαλακό εξώφυλλο)

Από τον Picasso στον KoonsΚοσμήματα καλλιτεχνώνΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΞΕΝΙΑ ΠΟΛΙΤΟΥΚΕΙΜΕΝΑ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΡΙΑΣ, DIANE VENET

Η έκδοση κυκλοφόρησε με την ευκαιρία της ομότιτλης έκθεσης πουπραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη (15 Μαΐου-2 Σεπτεμβρίου 2012) και στην οποίαπαρουσιάστηκε μια επιλογή κοσμημάτωνσχεδιασμένων από σημαντικούς καλλιτέχνεςτου δεύτερου μισού του 20ού και του 21ουαιώνα: Stephen Antonakos, Bernar Venet,Louise Bourgeois, Georges Braque, AlexanderCalder, César, Giorgio de Chirico, JeanCocteau, Max Ernst, Ablerto Giacometti, KeithHaring, Jeff Koons, Fernand Léger, RoyLichtenstein, Pablo Picasso, Man Ray κ.ά.

Με 57 έγχρωμες φωτογραφίεςISBN 978-960-476-111-1Σχήμα: 16 x 15,8 | Σελίδες: 79Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2012, ΒΜΜ 317Τιμή: E5 (μαλακό εξώφυλλο)

Nicholas EgonNicholas EgonΦΑΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΓΚΑΚΟΥFANI-MARIA TSIGAKOU

ΚΕΙΜΕΝΑ | TEXTS: ANTOINETTE HALLEΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ALEXANDRA DOUMAS, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΧΠΕΡΟΓΛΟΥTRANSLATION: ALEXANDRA DOUMAS, EVANGELOS SACHPEROGLOU

Η έκδοση, η οποία πραγματοποιήθηκε με αφορμή την έκθεση που οργανώθηκε στο Μουσείο Μπενάκη, φωτίζει τη ζωή και τοσύνολο του έργου του καλλιτέχνη.

Με 7 α/μ και 208 έγχρωμες φωτογραφίεςWith 7 b/w and 208 color picturesISBN 978-960-8347-60-1Σχήμα | Dimensions: 31.5 x 25.5Σελίδες | Pages: 235 Μουσείο Μπενάκη | Benaki MuseumΑθήνα 2007 | Athens 2007, ΒΜΜ 184Τιμή | Price: E40 (πανόδετο) | (hardback)

Ευρωπαϊκά κοσμήματα του 19ου αιώναΣυλλογή Σοφίας Χρυσοχοΐδη-ΛαμπρίδηEuropean Jewellery of the 19th centuryThe Sophia Chryssochoides-LambridesCollectionΚΑΤΕ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ | KATE SYNODINOU

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ | TRANSLATION: JOHN LEATHAM

Με 7 α/μ και 74 έγχρωμες φωτογραφίεςWith 7 b/w and 74 color picturesΣχήμα | Dimensions: 21 x 24 | Σελίδες | Pages: 157Μουσείο Μπενάκη | Benaki MuseumΑθήνα 1990 | Athens 1990, ΒΜΜ 014 Τιμή | Price: E15 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)

Δυτική εκκλησιαστική τέχνη από τον Θησαυρό του Καθεδρικού Ναούτου Αγίου Νικολάου στο FribourgΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΕΙΜΕΝΑ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΡΙΑΣ, YVONNE LEHNHERR, HERMANN SCHÖPFER, MGR EDOUARD CANTIN, HUGO VONLANTHEN, GERARD PFULG, WALTER TSCHOPP-NORDMANN,JOSEPH LEISIBACH, IVAN ANDREY, KAREL OTAVSKYΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ

Με 119 α/μ και 6 έγχρωμες φωτογραφίεςΣχήμα: 16 x 24 | Σελίδες: 159Μουσείο Μπενάκη | Αθήνα 1986, ΒΜΜ 034 Τιμή: E6 (μαλακό εξώφυλλο)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ | ΥΛΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Page 31: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

31

Nεότερη και σύγχρονη ελληνική τέχνη

Τα πορτραίτα του Φαγιούμ και η γενιά του '30Στην αναζήτηση της ελληνικότηταςFayum portraits and the generation of the ’30sΙn its search for GreeknessΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΑΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΓΚΑΚΟΥ EDITOR: FANI-MARIA TSIGAKOUΜΕΤΑΦΡΑΣΗ | TRANSLATION: JOHN LEATHAM

Η έκδοση αναδεικνύει τη φιλοσοφία τηςομότιτλης έκθεσης, που πραγματοποιήθηκεστο Μουσείο Μπενάκη, το 1998. Μέσα απόδείγματα δημιουργίας εκπροσώπων της «Γενιάς του Τριάντα» σκιαγραφείται ηαναζήτηση μιας ελληνικότητας πέρα από«μεγαλοϊδεατικές και εθνοκαπηλικές τάσεις».

Με 68 έγχρωμες φωτογραφίες With 68 color picturesISBN 960-8347-50-5Σχήμα | Dimensions: 23.5 x 33 Σελίδες | Pages: 72Μουσείο Μπενάκη | Benaki MuseumΑθήνα 1998 | Athens 1998, ΒΜΜ 047Με την οικονομική υποστήριξη της Heineken ArtWith the financial support of Heineken ArtΤιμή | Price: E15 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ EΚΘΕΣΕΩΝ

Ι. ΜόραληςΆγγελοι, Μουσική, ΠοίησηΦΑΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΓΚΑΚΟΥ

Η υποδειγματική έκδοση αναδεικνύει τοσκεπτικό και αποτυπώνει το κλίμα της έκθεσηςπου αφιέρωσε το Μουσείο Μπενάκη στονμεγάλο έλληνα δημιουργό, το 2004.

Με 308 έγχρωμες και 152 α/μ φωτογραφίες ISBN 960-8452-87-2Σχήμα: 25 x 25 | Σελίδες: 335Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2001, ΒΜΜ 066Χορηγός έκθεσης και έκδοσης: Philip Morris Hellas A.E.B.E.Τιμή: E55 (πανόδετο)

Aνδρέας ΒουρλούμηςAndreas VourloumisΦΑΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΓΚΑΚΟΥ FANI-MARIA TSIGAKOU

ΚΕΙΜΕΝΑ: ΦΑΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΓΚΑΚΟΥ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΤΣΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΚΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΡΙΑΣTEXTS: FANI-MARIA TSIGAKOU, YANNIS PAPPAS,PANAGIOTIS TETSIS, ANDREAS FOKAS, ANGELOS DELIVORRIASΜΕΤΑΦΡΑΣΗ | TRANSLATION: JOHN LEATHAM

Με 277 έγχρωμες φωτογραφίες With 277 color picturesISBN 960-8452-73-2Σχήμα | Dimensions: 27 x 27 Σελίδες | Pages: 316Μουσείο Μπενάκη | Benaki MuseumΑθήνα 1999 | Athens 1999, ΒΜΜ 055Τιμή | Price: E35 (πανόδετο) | (hardback)

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

Είδωλα καμόντωνΜια προσωπική ΝέκυιαXΡΟΝΗΣ ΜΠΟΤΣΟΓΛΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΑ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΡΙΑΣ, Δ. Ν. ΜΑΡΩΝΙΤΗΣ,ΜΑΡΘΑ-ΕΛΛΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΓΛΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΛΑΖΟΣ

Η συνοδευτική έκδοση της έκθεσης «Χρόνης Μπότσογλου. Μια προσωπική Νέκυια (1993-2000)», την οποία οργάνωσε το Μουσείο Μπενάκη (2003), και στην οποία παρουσιάζονται τα είκοσι έξη έργα της συγκεκριμένης ενότητας.

Με 26 έγχρωμες φωτογραφίες ISBN 960-375-471-4Σχήμα: 21 x 27Σελίδες: 152Εκδόσεις Μεταίχμιο - Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2002ΒΜΜ 085Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού σε συνεργασία με τον χώρο Τέχνης 2Τιμή: E35 (μαλακό εξώφυλλο)

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

Page 32: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

32

ΜπουζιάνηςΑπό τη Συλλογή του Βασίλη Ι. ΒαλαμπούΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗΚΕΙΜΕΝΑ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΡΙΑΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ Ι. ΒΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΜΠΟΤΣΟΓΛΟΥ, ΣΑΝΙΑ ΠΑΠΑ

Περιλαμβάνονται φωτογραφίες καιβιβλιογραφική τεκμηρίωση των 69 έργων τουκαλλιτέχνη, που προέρχονται από τη Συλλογήτου Βασίλη Ι. Βαλαμπού.

Με 70 έγχρωμες φωτογραφίες και 14 σχέδια ISBN 960-8347-28-9Σχήμα: 24.5 x 31 | Σελίδες: 182 Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2005, ΒΜΜ 142Τιμή: E35 (πανόδετο)

BousianisFrom the Vassilis J. Valambous CollectionEDITOR: MARIA DIAMANTITRANSLATION: THALIA BISTICAS

With 70 color pictures and 14 drawings ISBN 960-8347-31-9Dimensions: 24.5 x 31 | Pages: 182 Benaki MuseumΑthens 2005, ΒΜΜ 142ΑPrice: E35 (hardback)

Ομοιότητα περίπουΕκδοχές ενός πορτρέτου του Αντώνη ΜπενάκηΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Δοκίμιο του Θανάση Μουτσόπουλου πάνωστην αναπαράσταση της ανθρώπινης μορφής,με αναφορά στα έργα της έκθεσης«Ομοιότητα Περίπου: Εκδοχές ενόςπορτρέτου του Αντώνη Μπενάκη», πουπραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο τουαφιερώματος στον Αντώνη Μπενάκη,το 2005.

Με 24 α/μ και 119 έγχρωμες φωτογραφίες ISBN 960-375-471-4 | Σχήμα: 17.5 x 22 | Σελίδες: 330Μουσείο Μπενάκη – Εκδόσεις ΠατάκηΑθήνα 2004, ΒΜΜ 119Τιμή: E35 (μαλακό εξώφυλλο)

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

Ν. ΝικολάουN. NikolaouΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΤΟΡΑ ΠΙΚΙΩΝΗ, ΝΑΤΑΣΑ ΚΑΡΑΓΓΕΛΟΥEDITORS: DORA PIKIONI, NATASHA KARAGELOUΜΕΤΑΦΡΑΣΗ | TRANSLATION: ΑLEXANDRA DOUMAS

Η έκδοση συνόδευσε την ομότιτλη έκθεση καιπεριλαμβάνει έναν ικανό αριθμό έργων τουκαλλιτέχνη, που σκιαγραφούν τη δημιουργικήπορεία ενός από τους σημαντικότερουςεκπροσώπους της Γενιάς του ’30.

Με 53 έγχρωμες φωτογραφίες | With 53 color picturesISBN 960-8347-23-8 | Σχήμα | Dimensions: 22 x 23Σελίδες | Pages: 59Μουσείο Μπενάκη | Benaki MuseumΑθήνα 2005 | Athens 2005, ΒΜΜ 131Τιμή | Price: E10 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)

NondaΈξι δεκαετίες τέχνης, 1940-2000NondaSix Decades of Art 1940-2000ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ, ΣΤΕΦΑΝΟΣΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΖΟΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥEDITORS: ELECTRA GEORGOULA, STEPHENPAPADOPOULOS, JOANNA PAPADOPOULOSΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ, ALEXANDRA DOUMASTRANSLATION: MARIA DIAMANTI, ALEXANDRA DOUMAS

Κατάλογος της ομότιτλης έκθεσης πουπραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη(2007). Περιλαμβάνονται αντιπροσωπευτικέςδημιουργίες της περιόδου, σύντομοχρονολόγιο και κείμενα των: ΔημήτρηΑρβανιτάκη, Εμμανουήλ Μαυρομμάτη, ΜάνουΣτεφανίδη και Στέφανου Παπαδόπουλου.

Με 285 έγχρωμες και 45 α/μ φωτογραφίεςWith 285 color and 45 b/w picturesISBN 978-960-8347-54-8Σχήμα | Dimensions: 24 x 30 | Σελίδες | Pages: 255Μουσείο Μπενάκη | Benaki MuseumΑθήνα 2006 | Athens 2006, ΒΜΜ 173Χορηγοί έκθεσης και έκδοσης: Infote, AudiPazaropoulos, Lloyd’s / Γ. Καραβίας & Συνεργάτες,Dassault Aviation, Emporiki Bank, Όμιλος Carrefour/ Ελλάδα, Alcatel, Bureau VeritasPublication and Exhibition Sponsors: Infote, AudiPazaropoulos, Lloyd’s / G. Karavias & Associates,Dassault Aviation, Emporiki Bank, Carrefour Group /Greece, Alcatel, Bureau VeritasΤιμή | Price: E45 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

C. TsoclisΣυμπερασματικός ΟιδίπουςΚΕΙΜΕΝΑ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΣΚΙΝΑ, ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΟΚΛΗΣ

Ο καλλιτέχνης, μέσα από το κείμενο τουΣοφοκλή και τις δικές του εικαστικέςαναπαραστάσεις του λόγου, επιχειρεί «να μετατρέψει με τον Συμπερασματικό τουΟιδίποδα το δράμα του, το δράμα μας, σελυτρωτική μορφή τέχνης». Η έκδοσηπραγματοποιήθηκε με αφορμή την ομότιτλη έκθεση (2006).

Με 13 α/μ και 13 έγχρωμες φωτογραφίες Σχήμα: 20 x 25 | Σελίδες: 48Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2006, ΒΜΜ 151Τιμή: E10 (μαλακό εξώφυλλο)

C. TsoclisConclusive OedipusTEXTS: KATERINA KOSKINA, COSTAS TSOCLIS

With13 b/w and 13 color pictures Dimensions: 20 x 25 | Pages: 48Benaki MuseumΑthens 2006, ΒΜΜ 151APrice: E10 (paperback)

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ | ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Page 33: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

Αντώνης Κυριακούλης Ένα αιρετικό σύμπανΦΑΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΓΚΑΚΟΥ

Ο κατάλογος της έκθεσης που ήταναφιερωμένη στο έργο του «ζωγράφου,σκηνογράφου, σκιτσογράφου, εικονογράφου,κειμενογράφου...» Αντώνη Κυριακούλη καιπραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη το 2007.

Με 400 έγχρωμες φωτογραφίες ISBN 978-960-8347-69-4Σχήμα: 24 x 27 | Σελίδες: 247Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2007, ΒΜΜ 187Τιμή: E35 (μαλακό εξώφυλλο)

ΑΓΟΡΑ

Nεότερη και σύγχρονη ελληνική τέχνηΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ EΚΘΕΣΕΩΝ

33

Pierrakos70 Χρόνια ΖωγραφικήPierrakos70 Ans de PeintureΕΠΙΜΕΛΕΙΑ | EDITOR: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣALEXANDROS PAPAYANNISΜΕΤΑΦΡΑΣH: ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΕΥΗ ΔΕΛΛΗTRANSLATION: MARIA-CHRISTINA ANASTASIADI,ALEXANDROS PAPAYIANNIS, EVI DELLI

Κατάλογος συνοδευτικός της έκθεσης πουπραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη το2007 και στην οποία παρουσιάστηκαν γνωστέςκαι άγνωστες πτυχές του έργου του ζωγράφουΆλκη Πιερράκου.

Με 6 α/μ και 169 έγχρωμες φωτογραφίεςWith 6 b/w and 169 color pictures ISBN 978-960-8347-62-5Σχήμα | Dimensions: 22 x 25 | Σελίδες | Pages: 180 Μουσείο Μπενάκη – Association pour la Promotionde l’Oeuvre de Alkis PierrakosBenaki Museum – Association pour la Promotion de l’Oeuvre de Alkis PierrakosΑθήνα 2007 | Athens 2007, ΒΜΜ 183Χορηγοί έκδοσης: Πέτρος Βέργος, Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, A.P.O.A.P.Publication sponsors: Petros Vergos, The J. F. Costopoulos Foundation, A.P.O.A.P.Τιμή | Price: E25 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)

Λευτέρης ΡόρροςΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΛΕΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥΚΕΙΜΕΝΑ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΡΙΑΣ, ΧΑΡΗΣΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ, ΒΑΣΩ ΚΥΡΙΑΚΗ,ΧΡΟΝΗΣ ΜΠΟΤΣΟΓΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΤΑΡΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ

Κατάλογος συνοδευτικός της ομότιτληςαναδρομικής έκθεσης, που πραγματοποιήθηκεστο Μουσείο Μπενάκη το 2007.

Με 43 α/μ και 124 έγχρωμες φωτογραφίες ISBN 978-960-8347-63-2Σχήμα: 22.5 x 23.5 | Σελίδες: 93 Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2007, ΒΜΜ 182Χορηγοί έκδοσης: Λάρυ Χάνου – Μυρσίνη ΦέλιουΤιμή: E25 (μαλακό εξώφυλλο)

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

Νίκος ΕγγονόπουλοςΟ ζωγραφικός του κόσμοςNikos EngonopoulosSon univers picturalΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΕΡΠΙΝΙΩΤΗ-ΑΓΚΑΖΙΡKATHÉRINA PERPINIOTI-AGAZIR

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ | TRANSLATION: FABIENNE VOGIN

Η έκδοση αποτελεί τον συνοδευτικό κατάλογοτης έκθεσης «Νίκος Εγγονόπουλος: 1907-1985. Είμαι ζωγράφος και ποιητής», πουπραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη, το 2008. Η μνημειώδης έκδοση περιλαμβάνει1.128 έργα του ζωγράφου, τα οποία απέδωσεη συστηματική έρευνα της επιμελήτριας.

Με 7 α/μ, 138 έγχρωμες εικόνες και 1.128 έγχρωμα εικονίδιαWith 7 b/w, 138 color pictures and 1.128 small color pictures ISBN 978-960-8347-73-1Σχήμα | Dimensions: 25 x 31Σελίδες | Pages: 555Μουσείο Μπενάκη | Benaki MuseumΑθήνα 2007 | Athens 2007ΒΜΜ 198Χορηγός | Sponsor: ABBΤιμή | Price: E65 (πανόδετο) | (hardback)

ΑΓΟΡΑ

Page 34: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

34

ΣτέρηςΈργα από τη συλλογή ΚουτουλάκηSterisWorks from the Koutoulakis CollectionΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΑΤΑΣΑ ΚΑΡΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΣΑΡΡΗEDITOR: NATASHA KARAGELOU IN COLLABORATIONWITH MARIA SARRIΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΑLEXANDRA DOUMAS, LEONORΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗ, ΣΟΝΙΑ ΚΩΤΙΔΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΟΧΑΡΗTRANSLATION: ALEXANDRA DOUMAS, LEONORKOUTOULAKI, SONIA KOTIDI, CHRISTINA THEOHARI

Η έκδοση κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2008, με αφορμή την ομότιτλη έκθεση καιπεριλαμβάνει έργα προερχόμενα από τηΣυλλογή Κουτουλάκη.

Με 19 α/μ, 179 έγχρωμες εικόνες και 101 σχέδια ζωγραφικήςWith 19 b/w, 179 color pictures and 101 drawingsISBN 978-960-8347-93-9 Σχήμα | Dimensions: 24 x 28Σελίδες | Pages: 383 Μουσείο Μπενάκη | Benaki MuseumΑθήνα 2008 | Athens 2008ΒΜΜ 211Χορηγός | Sponsor: Ίδρυμα Ι. Φ. ΚωστοπούλουJ. F. Costopoulos FoundationΤιμή | Price: E50 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)

ΑΓΟΡΑ

Living Small BookΜαρία ΛοϊζίδουΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΧΑΝΔΑΚΑ, ΠΟΛΥΝΑ ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΙΡΤΖΙΛΑΚΗΣ

Ορισμένες από τις πλέον σύγχρονεςαναζητήσεις αποτύπωσης της ανθρώπινηςμορφής φανερώνονται στην κομψή αυτή έκδοση, συνοδευτική της έκθεσης που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη, το 2008.

Με 20 α/μ και 28 έγχρωμες φωτογραφίεςISBN 078-960-476-005-3Σχήμα: 14.5 x 20.5Σελίδες: 68Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2008ΒΜΜ 218Χορηγοί: Κυπριακή Δημοκρατία – ΥπουργείοΠαιδείας και Πολιτισμού – Πολιτιστικές Υπηρεσίες,Cyprus Airways Official Carrier, Solid Plus, Karavias & Associates – Lloyd’s coverholderΤιμή: E12 (μαλακό εξώφυλλο)

Living Small BookMaria LoizidouΕDITORS: SOPHIA HANDAKA, POLYNA KOSMADAKITEXT: GIORGOS TZIRTZILAKIS

With 20 b/w and 28 color picturesISBN 978-960-476-004-6Dimensions: 14 x 20Pages: 68Benaki MuseumΑthens 2008BMM 218APrice: E12 (paperback)

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

Κώστας ΠανιάραςΤα επιζωγραφισμένα γλυπτάKostas PaniarasThe painted-over sculpturesΚΕΙΜΕΝΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΗΣ, GIULIANO SERAFINI,FRANCOIS VALERY, ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΙΑΡΑΣTEXTS: GIORGOS VEIS, GIULIANO SERAFINI, FRANCOIS VALERY, KOSTAS PANIARASΜΕΤΑΦΡΑΣΗ | TRANSLATION: TONY MOSER, GEORGIA DOULGER

Η έκδοση κυκλοφόρησε με την ευκαιρία της έκθεσης «Τα επιζωγραφισμένα γλυπτάτου Κώστα Πανιάρα», η οποίαπραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη,τον Φεβρουάριο του 2007.

Με 155 έγχρωμες φωτογραφίεςWith 155 color pictures ISBN 978-960-7597-37-3Σχήμα | Dimensions: 24 x 32 | Σελίδες | Pages: 168Μουσείο Μπενάκη | Benaki MuseumΑθήνα 2007 | Athens 2007, ΒΜΜ 176Τιμή | Price: E30 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)

ΠανιάραςΠενήντα χρόνια ζωγραφικήςPaniarasFifty Years of PaintingΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: TONY MOSER, Γ. Α. ΚΟΝΤΟΜΙΧΑΛΟΣ,ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΚΑΝΤΖΙΑ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΙΑΡΑΣTRANSLATION: TONY MOSER , G. A. KONTOMICHALOS,EMMANOUELA KANTZIA, YIANNIS PANIARAS

Ο κατάλογος της ομότιτλης έκθεσης πουοργάνωσε το Μουσείο Μπενάκη, το 2007.

Με 202 έγχρωμες φωτογραφίεςWith 202 color pictures ISBN 978-960-7597-41-0Σχήμα | Dimensions: 24 x 32 | Σελίδες | Pages: 336Μουσείο Μπενάκη | Benaki MuseumΑθήνα 2007 | Athens 2007, ΒΜΜ 177Χορηγός έκθεσης και έκδοσης: Autohellas HertzPublication and exhibition sponsor: Autohellas HertzΕξαντλημένο | Οut of stock

ΑΓΟΡΑ

ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ | ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Page 35: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

Design ΔιαδρομέςΦρέντυ Κάραμποττ - Μιχάλης & Αγνή ΚατζουράκηDesign RoutesFreddie Carabott - Michalis & Agni KatzourakisΜΕΤΑΦΡΑΣΗ | TRANSLATION: TONY MOSER

Ο τόμος καταγράφει τη δημιουργικήδιαδρομή των Φρέντυ Κάραμποττ, Μιχάλη και Αγνής Κατζουράκη, πρωτοπόρων τηςελληνικής διαφήμισης και του ελληνικούdesign στις δεκαετίες του εξήντα και τουεβδομήντα.

Με 52 α/μ και 188 έγχρωμες φωτογραφίεςWith 52 b/w and 188 color pictures ISBN 978-960-201-190-4Σχήμα | Dimensions: 20 x 26 | Σελίδες | Pages: 344Eλληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό ΑρχείοΜουσείο Μπενάκη | Greek Literature and HistoricalArchive | Benaki MuseumΑθήνα 2008 | Athens 2008, ΒΜΜ 203Τιμή | Price: E40 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)

ΑΓΟΡΑ

35

Γιάννης ΜιγάδηςΤο χρώμα της μνήμηςYiannis Migadis The colour of memoryΕΠΙΜΕΛΕΙΑ | EDITOR: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΟΥΡΙΑ | APHRODITE KOURIAΜΕΤΑΦΡΑΣΗ | TRANSLATION: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΛΤΑΜΠΑΣΗΣ | DIMITRIS SALTABASIS

Πορτραίτα εμπνευσμένα από παλιέςφωτογραφίες, τοπία, σχέδια και μακέτεςσκηνικών και κοστουμιών για το θέατρο. Ο συνοδευτικός κατάλογος της έκθεσης πουπραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη, το 2008.

Με 26 α/μ και 154 έγχρωμες φωτογραφίεςWith 26 b/w and 154 color pictures ISBN 978-960-8347-97-7Σχήμα | Dimensions: 24 x 28 | Σελίδες | Pages: 189Μουσείο Μπενάκη | Benaki MuseumΑθήνα 2008 | Athens 2008, ΒΜΜ 215Yποστηρικτής έκδοσης | Publication supporter:Αthens International Airport Eleftherios VenizelosΤιμή | Price: E28 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)

Βλάσης ΚανιάρηςΓενέθλιονMΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

Κατάλογος συνοδευτικός της ομότιτληςέκθεσης, στην οποία ένας αριθμός έργων του καλλιτέχνη εντάχθηκε στους χώρους των μόνιμων Συλλογών του Μουσείου,προκαλώντας έναν διάλογο ανάμεσα σταμόνιμα εκθέματα και στα έργα του καλλιτέχνη.

Με 69 α/μ και 118 έγχρωμες φωτογραφίες ISBN 978-960-476-012-1Σχήμα: 24 x 30 | Σελίδες: 127 Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2008, ΒΜΜ 228Χορηγός: ΝοvaΤιμή: E16 (μαλακό εξώφυλλο)

Άννα Κινδύνη1914-2003ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥΚΕΙΜΕΝΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΗΣ, ΖΑΧΑΡΩ ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΥ,ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-BOULENGER

Κατάλογος συνοδευτικός της έκθεσης πουπραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη,στον οποίο περιλαμβάνονται έργα από τιςπρώτες καλλιτεχνικές της απόπειρες στηδεκαετία του 1930, μέχρι τα τελευταία έργααπό τη σειρά «Έρωτες».

Με 2 α/μ και 134 έγχρωμες φωτογραφίες ISBN 978-960-476-021-3Σχήμα: 20.5 x 23.5 | Σελίδες: 167Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2008, ΒΜΜ 234Χορηγοί: Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου,Πανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΤιμή: E18 (μαλακό εξώφυλλο)

Nεότερη και σύγχρονη ελληνική τέχνηΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ EΚΘΕΣΕΩΝ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

Page 36: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

Παντελής Λαζαρίδης. ParkourΣτάσεις, Παραβάσεις, Ελιγμοί 1961-2008ΚΕΙΜΕΝΑ: ΕΦΗ ΣΤΡΟΥΖΑ, ΚΩΣΤΗΣ ΣΤΑΦΥΛΑΚΗΣ,ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΣΚΙΝΑ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΜΑΡΙΑ ΣΚΑΜΑΓΚΑ

Κατάλογος της έκθεσης που φιλοξενήθηκεστο Μουσείο Μπενάκη.

Με 318 έγχρωμες φωτογραφίες ISBN 978-960-476-013-80Σχήμα: 27 x 25 | Σελίδες: 167Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 2008, ΒΜΜ 227Χορηγοί: Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου,Πανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΤιμή: E25 (μαλακό εξώφυλλο)

Pandelis Lazaridis. ParkourA stance of transgressions, pauses and maneuvers 1961-2008EDITOR: EFI STROUZATRANSLATION: MARIA SKAMAGA

With 318 color picturesISBN 978-960-476-013-8Dimensions: 27 x 25 | Pages: 167Benaki Museum, Αthens 2008, ΒΜΜ 227 ASponsors: The J. F. Costopoulos Foundation,University of ThessalyOut of stock

36

Σταύρος ΜπαλτογιάννηςΧωρίς μοντέλοΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΡΗ

Ο κατάλογος της ομότιτλης έκθεσης, στο οποίο περιλαμβάνονται κείμενα καισυνεντεύξεις του καλλιτέχνη, καθώς καιαποσπάσματα κριτικών για το έργο του.

Με 138 έγχρωμες εικόνες και 34 α/μ φωτογραφίεςISBN 978-960-476-041-1Σχήμα: 30 x 24Σελίδες: 160Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2009, ΒΜΜ 252Τιμή: E25 (μαλακό εξώφυλλο)

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

Το βλέμμα του χρόνου Ιστορίες εικόνωνΠίνακες από τη Συλλογή Σωτήρη ΦέλιουΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΟΡΑΤΗΚΕΙΜΕΝΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΟΡΑΤΗ, ΛΙΝΑ ΤΣΙΚΟΥΤΑ, ΜΑΡΘΑ-ΕΛΛΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΓΛΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΡΟΞΕΝΙΔΗ, ΤΑΣΟΣ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ, ΧΑΡΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ, ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΑΤΘΙΟΠΟΥΛΟΣ,ΒΙΚΥ ΣΚΟΥΜΠΗ, ΕΙΡΗΝΗ ΒΕΝΙΕΡΑΚΗΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΤΖΟΥΝΤΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Η έκδοση, κατάλογος της ομότιτλης έκθεσης,παρουσιάζει το έργο έξι ζωγράφων, οι οποίοιεστιάζουν κυρίως στην ανθρώπινη μορφή.Πρόκειται για τους: Στέφανο Δασκαλάκη,Τάσο Μαντζαβίνο, Χρήστο Μποκόρο, Κώστα Παπανικολάου, Γιώργο Ρόρρη καιΕδουάρδο Σακαγιάν.

Με 220 έγχρωμες εικόνεςISBN 978-960-476-046-6Σχήμα: 32 x 24Σελίδες: 312Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2009, ΒΜΜ 257Τιμή: E30 (μαλακό εξώφυλλο)

The Perspective of Time Pictorial Histories Paintings from the Sotiris Felios CollectionEDITOR: IRENE ORATITEXTS: IRENE ORATI, LINA TSIKOUTA-DEΚMEZI,ALEXANDRA KOROXENIDIS, TASSOS MANTZAVINOS, HARIS KAMBOURIDIS, EVGENIOS D. MATTHIOPOULOS,VICKY SKOUMBI, IRENE VENIERAKI, MARTHA-ELLI CHRISTOFOGLOUTRANSLATION: JUDY GIANNAKOPOULOU, ANDREA GILBERT

With 220 color picturesISBN 978-960-476-047-3Dimensions: 32 x 24Pages: 312Benaki MuseumΑthens 2009, ΒΜΜ 257 ΑPrice: E30

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

Γιάννης Τσαρούχης1910-1989ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ

EΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΗ ΓΡΥΠΑΡΗ, ΜΑΡΙΝΑ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ,ΤΑΣΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΟΥΡΑΝΙΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥΚΕIΜΕΝΑ: AΓΓΕΛΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΡΙAΣ, ΝIΚΗ ΓΡΥΠAΡΗ,ΕΥΓEΝΙΟΣ ΜΑΤΘΙOΠΟΥΛΟΣ, ΧΛOΗ ΟΜΠΟΛEΝΣΚΥ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ, ΑΛΕΚΟΣ ΛΕΒΙΔΗΣ, ΕΛΓΚΑΚΑΒΒΑΔΙΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ

Ο συνοδευτικός κατάλογος της ομότιτληςέκθεσης, η οποία πραγματοποιήθηκε μεαφορμή τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από τη γέννηση του καλλιτέχνη που χάραξε βαθιάτο ίχνος του στη νεοελληνική ζωγραφική.

Η έκθεση, πρώτη μεγάλη αναδρομική των έργων του στην Αθήνα, περιελάμβανεέναν μεγάλο αριθμό από ζωγραφικέςδημιουργίες και σκηνογραφικές μακέτες όλωντων περιόδων της δημιουργίας του,στοχεύοντας να δώσει μια συνολική εικόνατης προσφοράς του.

Με περίπου 700 έγχρωμες και 10 α/μ φωτογραφίεςISBN 978-960-476-052-7Σχήμα: 27 x 26 | Σελίδες: 408Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 2009, ΒΜΜ 264Χορηγοί: Alapis, Τράπεζα Κύπρου, CosmoteΕξαντλημένο

Yannis Tsarouchis1910-1989SELECTIVE WORK

EDITORS: NIKI GRYPARI, MARINA YEROULANOU, TASSOS SAKELLAROPOULOSTEXTS: ANGELOS DELIVORRIAS, NIKI GRYPARI,EVGENIOS D. MATTHIOPOULOS, CHLOE OBOLENSKY,PANAGIS VOURLOUMIS, ALEKOS V. LEVIDIS, ELGAKAVVADIA, ODYSSEAS ELYTIS, ANDREAS EMPIRICOSTRANSLATION AND EDITING: ANASTASIA CARAMANIS,DAVID CONNOLLY, MICHAEL ELEFTHERIOU

With approx. 700 color and 10 b/w picturesISBN 978-960-476-061-9Dimensions: 27 x 26 | Pages: 408Benaki Museum, Αthens 2010, ΒΜΜ 264ASponsors: Alapis, Βank of Cyprus, CosmotePrice: E60 (paperback)

ΑΓΟΡΑ

ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ | ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Page 37: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

Νέες Μορφές. 50 χρόνια μετάΠΡΟΛΟΓΟΣ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΡΙΑΣΚΕΙΜΕΝΑ: ΤΖΟΥΛΙΑ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,ΕΛΕΝΗ ΚΥΠΡΑΙΟΥ

Ο τίτλος της έκδοσης, η οποία συνόδεψε τηνομότιτλη έκθεση (2009), σηματοδοτεί τηνπορεία της γκαλερί, μέσα από τις αισθητικέςανακατατάξεις μισού αιώνα.

Με 320 έγχρωμες εικόνεςISBN 978-960-476-039-8 (Μουσείο Μπενάκη)ISBN 978-960-86381-2-9 (Νέες Μορφές)Σχήμα: 27.5 x 26 | Σελίδες: 283Μουσείο Μπενάκη – Γκαλερί Νέες ΜορφέςΑθήνα 2009, ΒΜΜ 251Τιμή: E32 (μαλακό εξώφυλλο)

Νίκος ΣτεφάνουΚΕΙΜΕΝΑ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΡΙΑΣ, ΑΘΗΝΑ ΣΧΙΝΑ,ΕΛΕΝΗ ΒΑΚΑΛΟ, ΙΡΙΣ ΚΡΗΤΙΚΟΥ, ΧΑΡΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ,ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΓΑΔΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΡΑΛΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣΤΣΑΡΟΥΧΗΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ,ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΕΡΑΝΤΖΑΣ, ΑΛΕΚΟΣ ΦΑΣΙΑΝΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣΜΠΑΧΑΣ, ΝΤΟΡΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΡΟΓΚΑΝ

Η επιβλητική έκδοση, η οποία αποτυπώνει τοσύνολο της καλλιτεχνικής πορείας τουκαλλιτέχνη, κυκλοφόρησε με αφορμή τηνομότιτλη έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη.

Με 700 περίπου έγχρωμες φωτογραφίες και σχέδια ISBN 978-960-476-049-7Σχήμα: 25 x 27.5 | Σελίδες: 654Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2009, ΒΜΜ 265Χορηγοί: ΟΤΕ, Kapopoulos FineArts, Patseas, ΕΡΤ,Lifo, ελculture.gr, forfree, En lefko 97.7Τιμή: E40 (μαλακό εξώφυλλο)

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

37

Χρόνος και τόποςΕίκοσι δύο ποιήματα του Κ.Π. ΚαβάφηΔώδεκα εικόνες του Χ.Ι. ΞένουEΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΡΙΟΛΑΝΟ-ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΥ

Η έκδοση πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρίατης ομότιτλης έκθεσης που οργανώθηκε στο Μουσείο Μπενάκη / Μουσείο ΙσλαμικήςΤέχνης από τις 17 Φεβρουαρίου μέχρι τις 20 Μαρτίου του 2011.

Με 12 έγχρωμες εικόνεςISBN 978-960-476-086-2Σχήμα: 25 x 35Σελίδες: 68Μουσείο Μπενάκη - Εκδόσεις ΔιάττωνΑθήνα 2011, ΒΜΜ 294Χορηγός: PylonesΤιμή: E150 (χαρτόδετο)

Μάκης Θεοφυλακτόπουλος Τύχες της ύλης: Ζωγραφική 1960-2010Makis TheofylaktopoulosMatter Vicissitudes. Painting 1960-2010ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣCOLLECTIVE WORK

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΤΖΟΥΛΙΑ ΤΣΙΑΚΙΡΗ, ΤΟ ΡΟΔΑΚΙΟEDITORS: JULIA TSIAKIRIS, TO RODAKIOKEIMENA: ΓΙΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ, ΧΑΡΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΜΠΟΤΣΟΓΛΟΥ, ΤΖΟΥΛΙΑ ΤΣΙΑΚΙΡΗTEXTS: YOTA KONSTANTATOU, HARIS KAMBOURIDIS, CHRONIS BOTSOGLOU, JULIA TSIAKIRIS ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ | TRANSLATION:ΕΛΕAΝΝΑ ΠΑΝAΓΟΥ | ELEANNA PANAGOU

Η έκδοση συνοδεύει την ομότιτλη έκθεση ηοποία διοργανώθηκε από το Μουσείο Μπενάκηκαι το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα ΤούνταΤο βιβλίο περιλαμβάνει μια ευρεία επιλογή απόόλες τις φάσεις της καλλιτεχνικής δημιουργίαςτου ζωγράφου.

Με 380 εικόνες | With 380 picturesISBN 978-960-476-076-3Σχήμα | Dimensions: 24.5 x 28.5Σελίδες | Pages: 295Μουσείο Μπενάκη, Ileana Tounta Contemporary Art CenterBenaki Museum, Ileana Tounta Contemporary Art CenterΑθήνα 2010 | Athens 2010, ΒΜΜ 282Τιμή | Price: E30 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)

Ο χρόνος, οι άνθρωποι, οι ιστορίες τουςΜΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

Ο συνοδευτικός κατάλογος της ομότιτληςέκθεσης που παρουσιάστηκε στο ΜουσείοΜπενάκη. Πρόκειται για την παρέμβαση 21σύγχρονων εικαστικών στις μόνιμες συλλογέςτου Μουσείου.

Με 111 φωτογραφίεςISBN 978-960-476-077-0Σχήμα: 22 x 22 | Σελίδες: 96Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2010, ΒΜΜ 284Ευγενική προσφορά Νίκου Χαϊδεμένου Τιμή: E10 (μαλακό εξώφυλλο)

Nεότερη και σύγχρονη ελληνική τέχνηΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ EΚΘΕΣΕΩΝ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

Page 38: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

38

Αγήνωρ Αστεριάδης 1898-1977

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΟΡΑΤΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣKEIMENA: ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΡΙΑΣ, ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΛΑΧΟΣ,ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΕΡΠΙΝΙΩΤΗ-ΑΓΚΑΖΙΡ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΝΑΚΟΥ-ΠΑΤΣΟΥΜΑ, ΕΙΡΗΝΗ ΟΡΑΤΗ,ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο κατάλογος της ομότιτλης αναδρομικήςέκθεσης η οποία πραγματοποιήθηκε στοΜουσείο Μπενάκη, από τον Σεπτέμβριο μέχριτον Οκτώβριο του 2011.

Με 196 έγχρωμες και 81 α/μ φωτογραφίεςISBN 978-960-476-098-5Σχήμα: 24.5 x 30Σελίδες: 256Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2011, ΒΜΜ 304Τιμή: E35 (μαλακό εξώφυλλο)

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

Ιωάννης ΑλταμούραςΗ ζωή και το έργο τουΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΚΕIΜΕΝΑ: ΕΛΕΝΗ ΚΥΠΡΑΙΟΥ, ΡΕΑ ΓΑΛΑΝΑΚΗ,GIANFRANCO PIEMONTESE, ELISABETH FABRITIUS

Εικονογραφημένη έκδοση, συνοδευτική τηςομότιτλης έκθεσης, η οποία ήταν αφιερωμένηστον θαλασσογράφο Ιωάννη Αλταμούρα(1852-1878), τους γονείς του FrancescoSaverio Altamura και Ελένη Μπούκουρα-Αλταμούρα, καθώς και στον μικρότεροαδερφό του Αλέξανδρο.

Με 340 έγχρωμες φωτογραφίεςISBN 978-960-476-090-9Σχήμα: 30 x 24 | Σελίδες: 263 Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2011, ΒΜΜ 297Χορηγοί: Ίδρυμα Σταύρου ΝιάρχουΤιμή: E50

Jean AltamurasHis life and worksSELECTIVE WORK

TEXTS: ELENI KIPREOU, RHEA GALANAKI, GIANFRANCO PIEMONTESE, ELISABETH FABRITIUSTRANSLATION: TONY MOSER, AGAPI KOTSIFA, FOIVOS KIPREOS

With 340 color picturesISBN 978-960-476-092-3Dimensions: 30 x 24 | Pages: 263Benaki MuseumΑthens 2011, ΒΜΜ 297ASponsors: Stavros Niarchos FoundationPrice: E50

ΑΓΟΡΑ

Πάρις Πρέκας Paris Prekas

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΟΛΓΑ ΜΕΝΤΖΑΦΟΥ-ΠΟΛΥΖΟΥEDITOR: OLGA MENTZAFOU-POLYZOU ΚΕΙΜΕΝΑ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΡΙΑΣ, ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ A.ΧΡΗΣΤΟΥ, ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ-ΠΛΑΚΑ, ΕΛΕΝΗ ΒΑΚΑΛΟ,ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΥΔΑΚΗΣ, ΝΤΟΡΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΡΟΓΚΑΝ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ N. ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣ, BRYAN WHITTON,ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΑΡΧΟΣ, ΤΩΝΗΣ Π. ΣΠΗΤΕΡΗΣ, ΒΕΑΤΡΙΚΗΣΠΗΛΙΑΔΗ, ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΡΑΝΑΙΟΣ, ΧΑΡΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ,ΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ, ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΛΑΧΟΣTEXTS: ANGELOS DELIVORRIAS, CHRYSSANTHOS A.CHRISTOU, MARINA LAMBRAKI-PLAKA, ELENI VAKALO,STELIOS LYDAKIS, DORA ILIOPOULOU-ROGAN,CONSTANTINOS N. DEKAVALLAS, BRYAN WHITTON,THANASSIS NIARCHOS, TONIS P. SPITERIS, VEATRIKISPILIADI, KOSTIS MERANAIOS, HARIS KAMBOURIDIS,NIKOS ALEXIOU, MANOLIS VLACHOSΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ – ΕΡΕΥΝΑ:ΕΛΙΣΑΒΕΤ BARGUE SCIENTIFIC RESEARCH - DOCUMENTATION:ELISAVET BARGUEΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: GEOFFREY COX, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΤΟΥΜΑTRANSLATION: GEOFFREY COX, ALEXANDRA DOUMA

Η επιβλητική έκδοση πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία της αναδρομικής έκθεσης «Πάρις Πρέκας. Ζωγραφική-Γλυπτική», που διοργανώθηκε στο Μουσείο Μπενάκη από τις 14 Μαρτίου μέχρι τις 6 Μαΐου του 2012.Μέσα από τα κείμενα των μελετητών, αλλά καιτου ίδιου του καλλιτέχνη, την πλούσιαεικονογράφηση, το αναλυτικό χρονολόγιο και το ανέκδοτο φωτογραφικό υλικό, ο αναγνώστης αποκτά μία αντιπροσωπευτικήεικόνα της προσφοράς του καλλιτέχνη.

Με 367 έγχρωμες και α/μ εικόνες With 367 color and b/w picturesISBN 978-960-476-107-4Σχήμα | Dimensions: 29 x 28Σελίδες | Pages: 463Μουσείο Μπενάκη | Benaki MuseumΑθήνα 2012 | Athens 2012, ΒΜΜ 313Τιμή | Price: E65 (χαρτόδετο) | (hardback)

ΑΓΟΡΑ

ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ | ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Page 39: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

Σωτήρης Σόρογκας50 χρόνια ζωγραφική

ΚΕΙΜΕΝΑ: ΚΙΚΗ ΔΗΜΟΥΛΑ, ΧΑΡΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ,ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΛΗΣ

Η πλούσια έκδοση κυκλοφόρησε στο πλαίσιοτης ομότιτλης έκθεσης που οργανώθηκε στο Μουσείο Mπενάκη, από τις 22 Δεκεμβρίουτου 2011 μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου του 2012και περιλαμβάνει έργα του καλλιτέχνη απόόλες τις περιόδους της δημιουργικής τουδιαδρομής, οργανωμένα σε θεματικέςενότητες. Ο τόμος συμπληρώνεται μεαναλυτικό χρονολόγιο, βιβλιογραφία καιφωτογραφικό υλικό.

Με περίπου 300 έγχρωμες και 50 α/μ εικόνεςISBN 978-960-476-104-3Σχήμα: 25 x 25 | Σελίδες: 336Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 2011, ΒΜΜ 311Χορηγός: Ταχυδρομικό ΤαμιευτήριοΤιμή: E40 (μαλακό εξώφυλλο)

ΑΓΟΡΑ

39

Nεότερη και σύγχρονη ελληνική τέχνηΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ EΚΘΕΣΕΩΝ

Βάλιας Σεμερτζίδης1911-1983ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΡΙΑΣ

Η καλαίσθητη έκδοση πραγματοποιήθηκε για να συνοδεύσει την ομότιτλη έκθεση που οργανώθηκε στο Μουσείο Μπενάκη από τις 17 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 11 Νοεμβρίου του 2012. Μέσα από το εκτενές κείμενο του επιμελητήέρχονται στο φως άγνωστες πτυχές της ζωήςκαι του έργου ενός σπουδαίου δημιουργού, ο οποίος δεν έχει απασχολήσει την έρευναόσο του αξίζει. Το τεκμηριωμένο κείμενο του επιμελητή, το αναλυτικό χρονολόγιο και η πλούσια εικονογράφηση του τόμου εξοικειώνουν τον αναγνώστη με το έργο του καλλιτέχνη αλλά και με μια συναρπαστική εποχή.

Με 552 έγχρωμες και α/μ εικόνεςISBN 978-960-476-117-3Σχήμα: 23 x 28 | Σελίδες: 374Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2012, ΒΜΜ 320Χορηγοί: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου / Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου – Φίλοι του Βάλια ΣεμερτζίδηΤιμή: E40 (μαλακό εξώφυλλο)

Στέφανος ΔασκαλάκηςΆνθρωποιStefanos DaskalakisPeopleΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ANDREA SCHROTH, ΑΛΕΞΗΣ ΒΕΡΟΥΚΑΣEDITORS: ANDREA SCHROTH, ALEXIS VEROUCASΚΕΙΜΕΝΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΤΣΗΣ, ΑΛΕΚΟΣ ΦΑΣΙΑΝΟΣ,ΛΑΚΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ, ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ-ΠΛΑΚΑ,ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΛΕΣΣΑ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΡΟΥΧΗΣTEXTS: PANAYOTIS TETSIS, ALECOS FASSIANOS, LAKISPAPASTATHIS, MARINA LAMBRAKI-PLAKA, ELISABETHPLESSA, YANNIS TSAROUCHIS

Έκδοση συνοδευτική της ομότιτλης έκθεσης που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη (Δεκέμβριος 2013 -Ιανουάριος 2014) και στην οποίαπεριελήφθησαν δημιουργίες, κυρίως μεγάλων διαστάσεων, από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 μέχρι σήμερα. Τα πορτρέτα φανερώνουν το πώς ο ζωγράφοςμέσα από την απτή πραγματικότητα συναντά μια άλλη, εσωτερική πραγματικότητα: τη δική του και του μοντέλου του.

Με 162 έγχρωμες φωτογραφίες | With 162 color picturesISBN: 978-960-476-142-5Σχήμα | Dimensions: 24.5 x 27.5Σελίδες | Pages: 253Μουσείο Μπενάκη | Benaki MuseumΑθήνα 2013 | Athens 2013, ΒΜΜ 344Τιμή | Price: E30 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)

Γιάννης Αδαμάκος. 9 Lumen

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΑΚΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ

Η έκδοση κυκλοφόρησε με την ευκαιρία της ομότιτλης έκθεσης πουπραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη,την άνοιξη του 2013. Τα έργα, φυσικήσυνέχεια της προηγούμενης σειράς με τον γενικό τίτλο The Space Between (2007),αποτυπώνουν την προσπάθεια του καλλιτέχνηνα αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες τουυλικού του για να παίξει με επιτυχία έναγοητευτικό παιχνίδι με το φως και τη σκιά.

Με 98 έγχρωμες εικόνεςISBN: 978-960-476-123-4Σχήμα: 29 x 23 | Σελίδες: 160Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 2013, ΒΜΜ 329Τιμή: E20 (μαλακό εξώφυλλο)

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

Page 40: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

40

Λαϊκά παιχνίδια στο σπίτι του Ν. Χατζηκυριάκου-Γκίκα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΩΑΝΝΑ ΜΩΡΑΪΤΗ

Το βιβλίο Λαϊκά παιχνίδια στο σπίτι του Ν. Χατζηκυριάκου-Γκίκα κυκλοφόρησε με την ευκαιρία της ομότιτλης έκθεσης, της πρώτης που φιλοξενείται στηνΠινακοθήκη Ν. Χ. Γκίκα. Περιλαμβάνειέγχρωμες αναπαραγωγές έργων τουζωγράφου με θέματα εμπνευσμένα από τα λαϊκά παιχνίδια, όπως επίσης καιφωτογραφίες αυθεντικών παιχνιδιών που προέρχονται από την συλλογή του Μουσείου Μπενάκη.

Με 61 έγχρωμες εικόνεςISBN: 978-960-476-145-6Σχήμα: 15.5 x 21 | Σελίδες: 40Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 2013, ΒΜΜ 347Τιμή: E4

Κ. Κατζουράκης. Έργα 1963-2013Ζωγραφική, Θέατρο, ΚινηματογράφοςΚ. Katzourakis. Works 1963-2013ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ EDITOR: KYRIAKOS KATZOURAKISΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΕΡΕΥΝΑ: ΜΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣINTRODUCTION – RESEARCH: MANOS STEFANIDISΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΕΛΕΝΗ ΔΡΑΓΩΝΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΑΝΗTRANSLATION: ELENI DRAGONA, ANASTASIA KARAMANI

Η έκδοση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ομότιτλης έκθεσης που οργανώθηκε στο Μουσείο Μπενάκη την άνοιξη του 2013. Περιλαμβάνονται έργα του καλλιτέχνη από την εποχή των «Νέων Ελλήνων Ρεαλιστών», τα χρόνια του Λονδίνου (1973-1985) μέχρι τα εντελώς πρόσφατα.

Με 358 έγχρωμες εικόνεςWith 358 color picturesISBN: 978-960-476-126-5Σχήμα | Dimensions: 27 x 23.5Σελίδες | Pages: 370 Μουσείο Μπενάκη, Εκδόσεις Μίλητος, Πινακοθήκη Γρηγοριάδη Benaki Museum, Militos Editions, Grigoriadis GalleryΑθήνα 2013 | Athens 2013ΒΜΜ 333Τιμή | Price: E35 (πανόδετο) | (hardback)

Γιώργος ΜήλιοςΖωγραφική, χαρακτική, φωτογραφία και σχέδια από το 1960 έως το 2013 George MiliosPainting, engraving, photography and drawings from 1960 to 2013ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΤΑΚΗΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ EDITOR: TAKIS MAVROTASΚΕΙΜΕΝΑ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΡΙΑΣ, ΒΛΑΣΗΣ ΚΑΝΙΑΡΗΣ,ΧΡΟΝΗΣ ΜΠΟΤΣΟΓΛΟΥ, ΑΛΕΚΟΣ ΦΑΣΙΑΝΟΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΜΗΛΙΟΣ, ΤΑΚΗΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΙΟΣΤEXTS: ANGELOS DELIVORRIAS, VLASSIS KANIARIS,CHRONIS BOTSOGLOU, ALEKOS FASSIANOS, THANASSIS MOUTSOPOULOS, THEODOSIS MILIOS,TAKIS MAVROTAS, GEORGE MILIOSΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: TONY MOSER, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΛΤΑΜΠΑΣΗΣ TRANSLATION: DIMITRIS SALTAMBASSIS, ΤΟΝΥ ΜΟSER

Η έκδοση κυκλοφόρησε με αφορμή την ομότιτλη έκθεση που πραγματοποιήθηκεστο Μουσείο Μπενάκη το καλοκαίρι του 2013και περιλαμβάνει αντιπροσωπευτικά δείγματααπό όλες τις φάσεις της δημιουργικήςπορείας του καλλιτέχνη.

Με 138 έγχρωμες εικόνες | With 138 color pictures ISBN: 978-960-476-128-9Σχήμα | Dimensions: 24.5 x 27.5Σελίδες | Pages: 148 Μουσείο Μπενάκη | Benaki MuseumΑθήνα 2013 | Athens 2013, ΒΜΜ 334Χορηγός: Όμιλος Επιχειρήσεων ΜυτιληναίοςSponsor: Holdings MytilineosΤιμή | Price: E20

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

Γιάννης ΨυχοπαίδηςΟ Βύρωνας στην ΚεφαλονιάΚΕΙΜΕΝΑ:ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΡΙΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΗΣ

Η έκδοση πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρίατης ομότιτλης έκθεσης που διοργανώθηκεστο Μουσείο Μπενάκη, από τις 17Σεπτεμβρίου έως τις 26 Οκτωβρίου του 2014.Ο Άγγελος Δεληβορριάς προσφέρει στοναναγνώστη τα ερμηνευτικά εργαλεία για τηνανάγνωση των έργων του Γιάννη Ψυχοπαίδη,ενώ ο τελευταίος αναλύει τη σχέση του με την Κεφαλονιά και τον Λόρδο Βύρωνα και παράλληλα αναλύει τις συνθήκες και τις συγκυρίες που οδήγησαν στηδημιουργία των έργων.

Με 72 έγχρωμες φωτογραφίεςISBN 978-960-476-158-6Σχήμα: 24 x 28 | Σελίδες: 80Μουσείο Μπενάκη Αθήνα 2014, ΒΜΜ 359Τιμή: E15 (μαλακό εξώφυλλο)

ΑΓΟΡΑ

MinasΑνορθόδοξη πορείαΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

Η έκδοση κυκλοφόρησε με την ευκαιρία της ομότιτλης «αναδρομικής» έκθεσης τουκαλλιτέχνη, που πραγματοποιήθηκε στοΜουσείο Μπενάκη (Κτήριο οδού Πειραιώς, 13 Ιουνίου-27 Ιουλίου 2014).

Με 79 έγχρωμες και 4 ασπρόμαυρες φωτογραφίεςISBN 978-960-476-152-4 | Σχήμα: 21 x 27 | Σελίδες:72Μουσείο Μπενάκη Αθήνα 2014, ΒΜΜ 355Εξαντλημένο

ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ | ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Page 41: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

ΑΓΟΡΑ

Πανιάρας. Fragile

Η έκδοση κυκλοφόρησε με την ευκαιρία της ομότιτλης έκθεσης, η οποίαπραγματοποιήθηκε το 2015 στο ΜουσείοΜπενάκη. Παρουσιάζονται ιδιότυπα όσο και ανατρεπτικά έργα του Κώστα Πανιάρα(κυανές, κόκκινες, επίχρυσες ή επάργυρεςπαραλλαγές της Κεφαλής της Υγείας από την Τεγέα της Αρκαδίας, 350-325 π.Χ.), μέσωτων οποίων ο καλλιτέχνης επιχειρεί να ανιχνεύσει τη διαχρονική ανάγκη των ανθρώπων να διασφαλίσουν το αγαθό της υγείας.

Με 30 έγχρωμες εικόνεςISBN 978-960-476-172-0Σχήμα: 20 x 20 | Σελίδες: 48Μουσείο Μπενάκη Αθήνα 2015, ΒΜΜ 371Τιμή: E5 (μαλακό εξώφυλλο)

Θεόδωρος ΡάλληςΜε το βλέμμα στην ΑνατολήTheodoros RalliLooking EastΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΙΡΚΑ ΠΑΛΙΟΥΡΑ EDITOR: MIRKA PALIOURAΚΕΙΜΕΝΑ: ΜΙΡΚΑ ΠΑΛΙΟΥΡΑ, ΜΙΝΑ ΜΩΡΑΪΤΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΣΚΙΝΑΤΕΧΤS: MIRKA PALIOURA, MINA MORAITI, KATERINA KOSKINA

Η έκδοση αποτελεί τον συνοδευτικό κατάλογο της ομότιτλης έκθεσης, που πραγματοποιήθηκε στο ΜουσείοΜπενάκη (Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης)από τις 11 Δεκεμβρίου 2014 μέχρι τις 22Φεβρουαρίου 2015. Περιλαμβάνεται εκτενής εργοβιογραφία του καλλιτέχνη,βιβλιογραφία, καθώς και αντιπροσωπευτικάέργα του ενταγμένα σε τρεις θεματικέςνεότητες, ενδεικτικές των θεματικών και των προσανατολισμών του ζωγράφου («Με το βλέμμα στην Ανατολή», «Η πίστη στην Ανατολή», «Το χαρέμι και το λουτρό»).

Με 100 έγχρωμες φωτογραφίεςWith 100 color picturesISBN 978-960-476-164-7Σχήμα | Dimensions: 24 x 27 | Σελίδες | Pages: 128Μουσείο Μπενάκη | Benaki MuseumΑθήνα 2014 | Athens 2014, ΒΜΜ 362Χορηγός: Ίδρυμα Ιωάννου Φ. ΚωστόπουλουSponsor: The J. F. Costopoulos FoundationΤιμή | Price: E20 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

Δημήτρης Δάβης.ΑναδρομικήΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ν. Π. ΠΑΪΣΙΟΣ – ΣΠΥΡΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΚΕΙΜΕΝΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΑΒΗ, Ν. Π. ΠΑΪΣΙΟΣ, ΟΛΓΑ ΜΕΝΤΖΑΦΟΥ-ΠΟΛΥΖΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ,ΕΛΙΖΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΚΗ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ

Η έκδοση αποτελεί τον κατάλογο τηςομότιτλης έκθεσης που πραγματοποιήθηκετον Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2015, στο Μουσείο Μπενάκη. Περιλαμβάνονταιελαιογραφίες, σχέδια και αντιπροσωπευτικάδείγματα από εικονογραφήσεις βιβλίων. Η έκδοση συμπληρώνεται από αναλυτικόχρονολόγιο, μελέτες για το έργο τουκαλλιτέχνη, αναφορά στο Αρχείο του,ανθολόγιο κριτικών κειμένων καιβιβλιογραφία.

Με 100 α/μ και 103 έγχρωμες φωτογραφίεςISBN 978-960-476-180-7Σχήμα: 17 x 24 | Σελίδες: 211Μουσείο Μπενάκη Αθήνα 2015, ΒΜΜ 377Τιμή: E15

41

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ EΚΘΕΣΕΩΝ

Nεότερη και σύγχρονη ελληνική τέχνη

Μιχάλης Κατζουράκης Παραλλαγές 1954-2014ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

Η έκδοση κυκλοφόρησε με την ευκαιρία της ομότιτλης έκθεσης, η οποίαπραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη,από τις 29 Ιανουαρίου μέχρι τις 5 Απριλίου2015. Η έκδοση παρουσιάζει το πολύπλευροεικαστικό έργο του καλλιτέχνη,επικεντρωνόμενη στη σχέση της καλλιτεχνικής του παραγωγής με τη φωτογραφία. Παράλληλα, ακολουθώντας τηλογική της έκθεσης, δομείται όχι χρονολογικάαλλά σε θεματικές ενότητες, αναδεικνύονταςτις αφορμές για τη δημιουργία των γλυπτικώνκαι ζωγραφικών του έργων.

Με 227 έγχρωμες εικόνεςISBN 978-960-476-170-8Σχήμα: 15 x 22 | Σελίδες: 368Μουσείο Μπενάκη Αθήνα 2015, ΒΜΜ 365Τιμή: E25 (μαλακό εξώφυλλο)

ΑΓΟΡΑ

Ο Δημήτρης Μυταράς και οι συνεργάτες του στην Α.Σ.Κ.Τ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

Η έκδοση αποτελεί τον συνοδευτικό κατάλογο της ομότιτλης έκθεσης, η οποίαπραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη,από τις 5 Φεβρουαρίου μέχρι τις 8 Μαρτίου2015. Στην έκθεση, «φόρο τιμής στον ΔάσκαλοΔ. Μυταρά», και στην έκδοση περιλαμβάνονταιέργα καλλιτεχνών που συνεργάστηκαν μαζί τουστο Προκαταρκτικό Εργαστήριο και στο Α’Εργαστήριο Ζωγραφικής της Α.Σ.Κ.Τ., κατά τηδιάρκεια της πολύχρονης και δημιουργικήςπαρουσίας του στη Σχολή.

Με 52 έγχρωμες εικόνεςISBN 978-960-476-172-2Σχήμα: 27 x 27 | Σελίδες: 96Μουσείο Μπενάκη Αθήνα 2015, ΒΜΜ 366Τιμή: E20 (μαλακό εξώφυλλο)

ΑΓΟΡΑ

Page 42: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

Δημοσθένης Κοκκινίδης. Λησμονημένα ρολά ζωγραφικής 1963-1974ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΟΛΑΚΗΣ

Κατάλογος της ομότιτλης έκθεσης η οποίαπραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη(Κτήριο οδού Πειραιώς) από τις 11 Δεκεμβρίου2015 έως τις 31 Ιανουαρίου 2016.Παρουσιάζονται 40 αδημοσίευτα έργα, που βρέθηκαν ξεχασμένα στο ατελιέ του καλλιτέχνη, και αποτελούναντιπροσωπευτικό δείγμα των θεματικών της ζωγραφικής του Δημοσθένη Κοκκινίδη, από την περίοδο των σπουδών του στην ΑΣΚΤέως την πτώση της δικτατορίας (1952-1974). Η έκδοση περιλαμβάνει πρόλογο του Άγγελου Δεληβορριά, εισαγωγή του καλλιτέχνη και κείμενο του επιμελητή.

Με 6 Α/Μ και 93 έγχρωμες φωτογραφίεςISBN: 978-960-476-183-8Σχήμα: 24 x 29 | Σελίδες: 136Μουσείο Μπενάκη Αθήνα 2015, ΒΜΜ 381Χορηγός: Andriaki ShippingΤιμή: E20

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

Φώτης Κόντογλου.Από τον Λόγο στην ΈκφρασιΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ

Η έκδοση κυκλοφόρησε με την ευκαιρία της ομότιτλης έκθεσης, πουπραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη (8 Δεκεμβρίου 2015-20 Φεβρουαρίου 2016).Παρουσιάζονται αρχικά οι εικονογραφήσειςτου Φώτη Κόντογλου σε έργα δικά του ή άλλων συγγραφέων, ενώ στη συνέχεια, μία σειρά ειδικών μελετών φωτίζει ποικίλεςπτυχές του ζωγραφικού έργου, αλλά και του πνευματικού κόσμου του καλλιτέχνη.

Με 145 α/μ και 165 έγχρωμες εικόνεςISBN 978-960-476-182-1Σχήμα: 17 x 24 | Σελίδες: 280Μουσείο Μπενάκη Αθήνα 2015, ΒΜΜ 380Τιμή: E35 (μαλακό εξώφυλλο), E40 (πανόδετο)

42

ΑΓΟΡΑ

ΝΕΑ ΕΚ∆ΟΣΗ

Όπυ ΖούνηΤάξη στο Χάος Opy ZouniOrdo ab ChaoΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥEDITOR: ELENI ATHANASSIOUΚΕΙΜΕΝΑ: ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΑΡΒΕΛΕΡ, PIERRE RESTANY, ROLAND DUCLOS, ΟΛΓΑ ΜΕΝΤΖΑΦΟΥ-ΠΟΛΥΖΟΥ, ΝΕΛΛΗ ΜΙΣΙΡΛΗ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΠΑΖΗΣΤΕXTS: ELENI ATHANASSIOU, HÉLÈNE AHRWEILLER,PIERRE RESTANY, ROLAND DUCLOS, OLGA METZAFOU-POLYZOU, NELLY MISSIRLI,ALEXANDROS TOPAZISMETAΦΡΑΣΗ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΑΝΗTRANSLATION: ANASTASIA CARAMANIS

Η έκδοση παρουσιάζει για πρώτη φορά το έργο της Όπυς Ζούνη, οργανωμένο κατά χρονολογικές και θεματικές ενότητες,καλύπτοντας την περίοδο από το 1960 μέχρι το 2008. Ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα, μέσα από το πλούσιο υλικό, τα επιστημονικά κείμενα και τις μαρτυρίες, να προσεγγίσει το σύνολο του έργουκαι την προσωπικότητας της καλλιτέχνιδας.

Με 339 έγχρωμες εικόνεςWith 339 color picturesISBN 978-960-476-203-3 Σχήμα | Dimensions: 24 x 30Σελίδες | Pages: 340Μουσείο Μπενάκη | Benaki MuseumΑθήνα 2016 | Athens 2016ΒΜΜ 397 Xoρηγοί | Sponsors: Onassis. Κοινωφελές Ίδρυμα,Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Κοινωφελές ΊδρυμαΙωάννη Σ. ΛάτσηΤιμή | Price: E40 (χαρτόδετο) | (hardcover)

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΜΕΛΕΤΕΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ

Μαρίνος ΚαλλιγάςΤεχνοκριτικά, 1937-1982ΠΡΟΛΟΓΟΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ:ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΡΙΑΣ

Επιλογή κειμένων του Μαρίνου Καλλιγά για τη νεοελληνική τέχνη, δημοσιευμένα σε εφημερίδες και περιοδικά, αλλά καιανέκδοτες εργασίες του, προερχόμενες από το Αρχείο του, το οποίο απόκειται στο Μουσείο Μπενάκη.

ISBN 960-325-468-1 | ISBN 960-8452-98-8 Σχήμα: 14 x 21 | Σελίδες: 621Μουσείο Μπενάκη - Εκδόσεις ΆγραΑθήνα 2003, ΒΜΜ 096Τιμή: E30 (μαλακό εξώφυλλο)

ΑΓΟΡΑ

ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ | ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Γιάννης ΤσαρούχηςΕικονογράφηση μιας αυτοβιογραφίας ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΗ ΓΡΥΠΑΡΗ

ΥΠΟ ΕΚ∆ΟΣΗ

Page 43: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

43

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΜΕΛΕΤΕΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ

Nεότερη και σύγχρονη ελληνική τέχνη

Ghika και η ευρωπαϊκή πρωτοπορία του ΜεσοπολέμουGhika and the Avant-Garde in Interwar EuropeΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: JEAN-PIERRE DE RYCKE, ΝΙΚΟΣ Π. ΠΑΪΣΙΟΣEDITORS: JEAN-PIERRE DE RYCKE, NIKOS P. PAISSIOSΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΤΖΟΥΝΤΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, JOHNLEATHAM, JOHN ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ, ΑΙΜΙΛΙΑ ΜΩΡΑΪΤΗ, ΜΑΡΙΑΚΟΥΜΠΟΥΡΑ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΩΣΤΙΕΡΗΣTRANSLATION: JUDY GIANNAKOPOULOU, JOHNLETHAM, JOHN AVGERINOS, AIMILIA MORAITI, MARIAKOUMBOURA, ANTONIS FOSTIERIS

Αφιερωματική έκδοση για τα δέκα χρόνια από τον θάνατο του Ν. Χατζηκυριάκου Γκίκα.Φωτίζεται η μαθητεία του κοντά στουςμεγάλους δασκάλους του μοντερνισμού στο Παρίσι και η επιστροφή του στην Ελλάδα,οπότε ο ζωγράφος εφάρμοσε τα διδάγματατης Ευρωπαϊκής πρωτοπορίας, σε συνδυασμόμε το προσωπικό του ύφος, μέσα στο πλαίσιοπου όριζε η ελληνική πραγματικότητα.

Με 72 α/μ και 168 έγχρωμες φωτογραφίεςWith 72 b/w and 168 color picturesISBN 960-8326-19-2 | Σχήμα | Dimensions: 25 x 30Σελίδες | Pages: 255 Μουσείο Μπενάκη / Πινακοθήκη Ν. ΧατζηκυριάκουΓκίκα / Εκδόσεις ΈφεσσοςΒenaki Museum / N. Ch. Ghika Gallery Efessos PublicationsΑθήνα 2004 | Athens 2004, ΒΜΜ 126Τιμή | Price: E47 (πανόδετο) | (hardback)

J. MitaΗ ζωή και το έργο του Γιάννη Μηταράκη(1867-1963)ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΑΤΘΙΟΠΟΥΛΟΣ

Η έκδοση-μελέτη για το έργο του καλλιτέχνηπεριλαμβάνει πλήρη κατάλογο των 203ζωγραφικών έργων της δωρεάς του Παύλου Μηταράκη στο Μουσείο Μπενάκη.

Με 200 α/μ, 127 έγχρωμες φωτογραφίεςκαι 202 έγχρωμα εικονίδια ISBN 960-8347-40-8Σχήμα: 25 x 33 | Σελίδες: 395Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2006, ΒΜΜ 163Χορηγός: ΑΒΒΤιμή: E60 (πανόδετο)

Παντελής ΛαζαρίδηςΔιαπραγματεύσεις του εφήμερουPandelis Lazaridis Negotiating the ephemeralΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΙΡΤΖΙΛΑΚΗΣ EDITOR: GEORGE TZIRTZILAKISΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΜΑΡΙΑ ΣΚΑΜΑΓΚΑTRANSLATION: MARIA SKAMAGA

Η έκδοση περιλαμβάνει μία σειρά κειμένων τα οποία αντιμετωπίζουν κριτικά το συνολικόκαλλιτεχνικό έργο του Παντελή Λαζαρίδη, ως ένα Αρχείο προς αποκωδικοποίηση, μέσααπό το γενικότερο κοινωνικό και ιστορικό του πλαίσιο, από τα χρόνια του ’60 στη Θεσσαλονίκη ως σήμερα.

Με 266 έγχρωμες φωτογραφίεςWith 266 color picturesISBN 960-6654-24-9Σχήμα | Dimensions: 24 x 32 | Σελίδες | Pages: 472Εκδόσεις futura – Μουσείο ΜπενάκηFutura publications – Benaki MuseumΑθήνα 2006 | Athens 2006, ΒΜΜ 169Τιμή | Price: E45 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)

Κριεζώτου 3Το σπίτι, το εργαστήρι και η Πινακοθήκη του Νίκου Χατζηκυριάκου-ΓκίκαΕΒΙΤΑ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΡΙΑΣ

Το βιβλίο αφηγείται τη ζωή του ΝίκουΧατζηκυριάκου-Γκίκα παράλληλα με τις μεταμορφώσεις της Κριεζώτου 3: ενός μεσοπολεμικού κτηρίου που υπήρξε για τον καλλιτέχνη τόπος κατοικίας καιδημιουργίας πάνω από 40 χρόνια. Στο δεύτερο μέρος, οι φωτογραφικέςαποτυπώσεις από το σπίτι, το εργαστήριο και την Πινακοθήκη του ζωγράφου –ύστερααπό τις σημερινές διαρρυθμίσεις και τιςκτηριολογικές αποκαταστάσεις–εναλλάσσονται με χαρακτηριστικά έργα του.Τέλος, παρουσιάζεται ευσύνοπτα η ΣυλλογήΈργων Τέχνης του Ν. Χατζηκυριάκου-Γκίκα που ανήκει στο Μουσείο Μπενάκη.

Με 208 α/μ και 587 έγχρωμες φωτογραφίεςISBN 978-960-476-100-5Σχήμα: 32 x 28 | Σελίδες: 328Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2011, BMM 310Χορηγοί: Ίδρυμα Βασίλη Λεβέντη ― ΊδρυμαΑντώνιος Εμμ. ΚομνηνόςΤιμή: E50 (χαρτόδετο)

3 Kriezotou StreetNikos Hadjikyriakos-Ghika: His Home,Studio and GalleryEVITA ARAPOGLOU

PREFACE: ANGELOS DELIVORRIASEDITOR: ALEXANDRA PELTRANSLATION: DIMITRIS SALTABASSIS

With 208 b/w and 587 color picturesISBN 978-960-476-102-9Dimensions: 32 x 28 | Pages: 328Benaki MuseumΑthens 2011, ΒΜΜ 310 ΑSponsors: The A. G. Leventis Foundation ―Antonios E. Komninos FoundationPrice: E50 (paperback)

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

Page 44: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας“Ο πολύτροπος”DVD VIDEO

ΕΡΕΥΝΑ – ΣΕΝΑΡΙΟ – ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΣΙΣΜΑΝΗΣ

Τα ζωγραφικά έργα, οι τόποι, τα σπίτια και οιάνθρωποι: ένα οδοιπορικό μέσα από το οποίοο θεατής παρακολουθεί τη ζωή και μυείται στοέργο του μεγάλου νεοέλληνα ζωγράφου.

ISBN 978-960-476-113-5Γλώσσα: ΕλληνικάΔιάρκεια: 1 ώραΜουσείο Μπενάκη | Αθήνα 2012, ΧΨ 77Τιμή: E20

44

Σοφία ΒάρηSofia VariΕΠΙΜΕΛΕΙΑ | EDITOR: ΣΟΦΙΑ ΧΑΝΔΑΚΑ | SOPHIA HANDAKAΚΕΙΜΕΝΑ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΡΙΑΣ, LUCIANO CAPRILETEXTS: ANGELOS DELIVORRIAS, LUCIANO CAPRILEΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ, ALEXANDRA DOUMASTRANSLATION: DIMITRIS ARVANITAKIS, ALEXANDRA DOUMAS

Κατάλογος της ομώνυμης έκθεσης πουπραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη,στον οποίο αποτυπώνεται ολόκληρο το φάσματης καλλιτεχνικής παραγωγής της γλύπτριαςΣοφίας Βάρη.

Με 4 α/μ και 114 έγχρωμες φωτογραφίεςWith 4 b/w and 114 color picturesISBN 960-8347-12-2Σχήμα | Dimensions: 24.5 x 30Σελίδες | Pages: 139Μουσείο Μπενάκη – Εκδόσεις Αδάμ / ΠέργαμοςBenaki Museum – Adam Publications / PergamosΑθήνα 2004 | Athens 2004ΒΜΜ 107 Π (πανόδετο) | (hardback)ΒΜΜ 107 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)Με την οικονομική υποστήριξη της VodafoneWith the financial support of VodafoneΤιμή: E30 (χαρτόδετο) | E25 (μαλακό εξώφυλλο)Price: E30 (hardback) | E25 (paperback)

ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ-ΓΛΥΠΤΙΚΗ-ΚΕΡΑΜΙΚΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Βάλιας ΣεμερτζίδηςΣυνομιλίες με τον Χρίστο ΑλεξίουΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Μέσα από μια συζήτηση-ποταμό με τον φίλοτου Χρίστο Αλεξίου, ο ζωγράφος ξετυλίγει με τρόπο γλαφυρό τον κόσμο της ζωής, της ιδεολογίας και της ζωγραφικής του: τα παιδικά του χρόνια στη Ρωσία του τσάρουκαι της Επανάστασης, ο ερχομός του στηνΕλλάδα της Μικρασιατικής καταστροφής, η μαθητεία του κοντά στον Παρθένη, ο κόσμος της Κατοχής και η χειραφετητικήεμπειρία της Αντίστασης του βουνού γίνονταιγια τον Σεμερτζίδη το πλαίσιο μέσα στο οποίοωριμάζει η αντίληψή του για την τέχνη. Ο ζωγράφος παρασέρνει τον αναγνώστη σε ένα ταξίδι στο οποίο ξετυλίγονται, μεταξύάλλων, οι καλλιτεχνικές του αναζητήσεις, η αντίληψή του για την έννοια του«ρεαλισμού» και του «σοσιαλιστικούρεαλισμού».

Με 17 α/μ εικόνεςISBN 978-960-476-118-01Σχήμα: 17 x 24 | Σελίδες: 174Μουσείο Μπενάκη | Αθήνα 2012, ΒΜΜ 321Οικονομική ενίσχυση: Οικογένεια του Βάλια ΣεμερτζίδηΤιμή: E10 (μαλακό εξώφυλλο)

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ

Νίκος Χατζηκυριάκος-ΓκίκαςΤο ζωγραφικό έργοΚΛΕΑΝΘΗ – ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΛΚΑΝΑ

Μια μονογραφία για το σύνολο του ζωγραφικού έργου του καλλιτέχνη, στην οποία αναδεικνύονται όχι μόνο η ευρύτητα της ζωγραφικής του, αλλά και οι συνάφειες ή οι ετερότητες πουπαρουσιάζει η ζωγραφική αυτή αφενός με την ελληνική παράδοση και αφετέρου με τα κινήματα της ευρωπαϊκής πρωτοπορίας και τη σινοϊαπωνική τέχνη.

Mε 514 έγχρωμες και 261 α/μ φωτογραφίεςISBN 978-960-476-099-2Σχήμα: 24 x 30Σελίδες: 340Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2011, ΒΜΜ 309Τιμή: E75 (πανόδετο)

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ | ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ | ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ-ΓΛΥΠΤΙΚΗ-ΚΕΡΑΜΙΚΗ

Page 45: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

VarotsosΜέλλον μέσα από το παρελθόνVarotsosFuture seen through the pastΕΠΙΜΕΛΕΙΑ | EDITOR: ΧΑΡΙΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ | HARIS KANELLOPOULOUΜΕΤΑΦΡΑΣΗ | TRANSLATION: ΜΑΡΙΑ ΣΚΑΜΑΓΚΑ | ΜARIA SKAMAGA

Ο κατάλογος εκδόθηκε με αφορμή τις εικαστικές παρεμβάσεις του ΚώσταΒαρώτσου στους εκθεσιακούς χώρους τουΜουσείου Μπενάκη, στο πλαίσιο της έκθεσης«Μέσα από το παρελθόν».

Με 44 έγχρωμες φωτογραφίεςWith 44 color picturesΣχήμα | Dimensions: 24 x 30 | Σελίδες | Pages: 69Μουσείο Μπενάκη | Benaki MuseumΑθήνα 2007 | Athens 2007, ΒΜΜ 194Τιμή | Price: E20 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)

ΜαρουλίναΜια πρωτοπόρος του ελληνικού κοσμήματος Σοφία Θανοπούλου (1908-1997)ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ, ΞΕΝΙΑ ΠΟΛΙΤΟΥΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΜΑΡΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΚΕΙΜΕΝΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΙΔΕΡΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΡΙΑΣ

Κατάλογος της έκθεσης πουπραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη.Περιλαμβάνονται φωτογραφίες και υπομνηματισμός 350 κοσμημάτων, που η Σοφία Θανοπούλου φιλοτέχνησε από τη δεκαετία του 1940 έως τα τέλη του ’80.

Με 25 α/μ και 348 έγχρωμες φωτογραφίεςISBN 960-8347-27-0Σχήμα: 24 x 30 | Σελίδες: 302Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 2005, ΒΜΜ 139Χορηγός έκθεσης και έκδοσης: Estée Lauder Τιμή: E50 (πανόδετο)

ΑΓΟΡΑ

45

Nεότερη και σύγχρονη ελληνική τέχνηΧΑΡΑΚΤΙΚΗ-ΓΛΥΠΤΙΚΗ-ΚΕΡΑΜΙΚΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Βάσος ΚαπάνταηςΓλύπτηςΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣΚΕΙΜΕΝΑ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΡΙΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤΕΤΣΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΩΙΜΟΣ, ΝΤΕΝΗΣΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ

Κατάλογος συνοδευτικός της έκθεσης, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2007.Παρουσιάζεται μια ευρεία καιαντιπροσωπευτική επιλογή από το σύνολο του έργου του, ενώ περιλαμβάνεται αναλυτικόχρονολόγιο και βιβλιογραφία.

Με 373 α/μ φωτογραφίες και 13 σχέδιαISBN 978-960-8347-57-1, 978-960-325-674-8Σχήμα: 21 x 29 | Σελίδες: 208Μουσείο Μπενάκη – Εκδόσεις Άγρα, με τη συνεργασία των «Φίλων του Βάσου Καπάνταη»Αθήνα 2007, ΒΜΜ 180Χορηγοί έκθεσης και έκδοσης: Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, Δήμος Νέας ΣμύρνηςΤιμή: E40 (μαλακό εξώφυλλο)

Vassos KapandaisSculptorEDITOR: GIORGOS HADJIMICHALISTEXTS: ANGELOS DELIVORRIAS, PANAGIOTIS TETSIS,CONSTANTINOS V. PROIMOS, DENYS ZACHAROPOULOS,GEORGE HADJIMICHALISTRANSLATION: ELEANNA PANAGOU

With 373 b/w pictures and 13 drawingsISBN 978-960-8347-58-8, 978-960-325-678-6Dimensions: 21 x 29 | Pages: 208Benaki Museum – Agra Publications, incollaboration with “Friends of Vassos Kapandais”Athens 2007, ΒΜΜ 180 ASponsors: Stavros Niarchos Foundation, The J. F. Costopoulos Foundation, Municipality of Nea SmyrniPrice: E40 (paperback)

Αντώνης Βεζιρτζής1950-1981ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥΚΕΙΜΕΝΑ: ΕΥΑ ΜΕΛΑ, ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ, ΣΠΥΡΟΣΚΑΡΥΔΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ

H έκδοση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την έκθεση γλυπτών και σχεδίων του ΑντώνηΒεζιρτζή και περιλαμβάνει το σύνολο περίπουτων έργων που εκτέθηκαν.

Με 1 α/μ και 59 έγχρωμες φωτογραφίεςISBN 978-960-8347-92-2Σχήμα: 23 x 22 | Σελίδες: 94Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2008, ΒΜΜ 210Χορηγοί έκθεσης και έκδοσης: Filmiki Productions, Πλατύφορος, zegeΤιμή: E16 (μαλακό εξώφυλλο)

Ναταλία ΜελάΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ

Κατάλογος συνοδευτικός της έκθεσης που πραγματοποιήθηκε στο ΜουσείοΜπενάκη και στον οποίο περιλαμβάνονταιαντιπροσωπευτικά έργα από την πολυδιάστατηδημιουργία της γλύπτριας.

Με 110 α/μ και 77 έγχρωμες φωτογραφίεςISBN 978-960-8347-87-8, 978-960-410-508-3Σχήμα: 31 x 23 | Σελίδες: 155 Μουσείο Μπενάκη – Εκδόσεις ΩκεανίδαΑθήνα 2008, ΒΜΜ 207Χορηγοί έκθεσης και έκδοσης: SG Private Banking, Καίτη ΚυριακοπούλουΔωρητής: Ίδρυμα Σταύρος ΝιάρχοςΤιμή: E45 (χαρτόδετο)

Natalia MelaEDITOR: NATALIA TSOUKALA

With 110 b/w and 77 color picturesISBN 978-960-8347-90-8, 978-960-410-509-0Dimensions: 31 x 23 | Pages: 155Benaki Museum – Okeanida PublicationsΑthens 2008, ΒΜΜ 207 ASponsors: Stavros Niarchos Foundation, SG Private Out of stock

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

Page 46: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

Άνω κάτωΗ Αφή στο Μουσείο ΜπενάκηUpside Down Afi at the Benaki MusemΚΕΙΜΕΝΑ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: LAUREN FENSTERSTOCK, ΜΑΡΘΑ-ΕΛΛΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΓΛΟΥTEXTS-EDITORS: LAUREN FENSTERSTOCK, MARTHA-ELLI CHRISTOFOGLOUΜΕΤΑΦΡΑΣΗ | ΤRANSLATION: ΜΑΡΙΑ ΣΚΑΜΑΓΚΑ | MARIA SKAMAGA

Η έκδοση, συνοδευτική της έκθεσης η οποία οργανώθηκε στο Μουσείο Μπενάκη,παρουσιάζει το έργο της Ομάδας ΑΦΗ: Judith Allen-Ευσταθίου, Inger Carlsson, Μαρία Γρηγορίου, Κορίννα Κουτούζη,Δέσποινα Πανταζοπούλου, ΓιάννηςΠαπαδόπουλος, Εύα Χειλαδάκη και Θεοδώρα Χωραφά.

Με 9 α/μ και 140 έγχρωμες φωτογραφίεςWith 9 b/w and 140 color picturesISBN 978-960-476-027-5Σχήμα | Dimensions: 20 x 27Σελίδες | Pages: 132Μουσείο Μπενάκη | Benaki MuseumΑθήνα 2009 | Athens 2009, ΒΜΜ 240Τιμή | Price: E28 (χαρτόδετο) | (hardback)

46

Ζιζή Μακρή. Κίνα '56 Χαρακτικά και σχέδιαZizi Makris. Chine ’56 Gravures et dessinsΕΠΙΜΕΛΕΙΑ | EDITOR: ΔΑΝAΗ ΦΙΛIΠΠΟΥ | DANAI PHILIPPOUΚΕΙΜΕΝΑ | TEXTS: ΖΙΖH ΜΑΚΡH, ΔΑΝAΗ ΦΙΛIΠΠΟΥ | ZIZI MAKRIS, DANAI PHILIPPOU ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ | TRANSLATION: ΑΝΑΣΤΑΣIΑ ΚΑΡΑΣΤAΘΗ | ANASTASIA KARASTATHI

Η έκδοση αποτελεί τον συνοδευτικό κατάλογο της ομότιτλης έκθεσης (Μουσείο Μπενάκη,Ιούνιος-Αύγουστος 2010), η οποία ήταν αφιερωμένη στη Ζιζή Μακρή, σημαντική μορφή της χαρακτικής, του ψηφιδωτού και της ταπισερί, με έργα εμπνευσμένα από το ταξίδι τηςστην Κίνα το 1956.

Με 30 α/μ και 84 έγχρωμες εικόνες | With 30 b/w and 84 color picturesISBN 978-960-476-065-7 Σχήμα | Dimensions: 24 x 22 | Σελίδες | Pages: 293Μουσείο Μπενάκη | Musée BenakiΑθήνα 2010 | Athens 2010ΒΜΜ 278Τιμή | Price: E30 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)

Γιώργος Λάμπρου40 χρόνια γλυπτικήYiorgos Lambrou40 Years of SculptureΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΛΙΚΗ ΛΑΜΠΡΟΥ, ΞΕΝΙΑ ΠΟΛΙΤΟΥEDITORS: ALIKI LAMBROU, XENIA POLITOUΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ALEXANDRA DOUMAS, MAΡΓΑΡΙΤΑ ΧΙΛΙΩΤΟΥΤRANSLATION: ALEXANDRA DOUMAS, MARGARITA HILIOTOU

Η έκδοση αποτελεί τον συνοδευτικό κατάλογο της ομότιτλης έκθεσης, το κλίμα της οποίαςαναδύεται μέσα από τα δημοσιευόμενα έργα και τα κατατοπιστικά κείμενα.

Με 125 α/μ και 21 έγχρωμες φωτογραφίες | With 125 b/w and 21 color picturesISBN 978-960-476-060-2Σχήμα | Dimensions: 24 x 29.5 | Σελίδες | Pages: 198Μουσείο Μπενάκη | Benaki MuseumΑθήνα 2010 | Athens 2010ΒΜΜ 269Τιμή | Price: E30 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

Γιάννης ΠαππάςΣπουδές για τον Ελευθέριο ΒενιζέλοΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΖΕΤΤΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΑΣΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο κατάλογος της ομότιτλης έκθεσηςζωντανεύει την πολύχρονη προσπάθεια του γλύπτη να αποδώσει το μυστήριο της ανθρώπινης μορφής, ιδίως μιας μορφής«οικείας» και ιστορικά προσδιορισμένης.

Με 45 έγχρωμες φωτογραφίεςISBN 978-960-476-014-5Σχήμα: 18 x 18 | Σελίδες: 68Μουσείο Μπενάκη – Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»Αθήνα 2008, ΒΜΜ 222Τιμή: E7 (μαλακό εξώφυλλο)

ΑΓΟΡΑ

ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ | ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ-ΓΛΥΠΤΙΚΗ- ΚΕΡΑΜΙΚΗ

Page 47: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

47

Τίτσα ΧρυσοχοΐδηΠΟΛΥΝΑ ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ

Μονογραφία αφιερωμένη στο έργο τηςγλύπτριας Τίτσας Χρυσοχοΐδη, στην οποίαπαρουσιάζονται γλυπτά, προπλάσματα καισχέδια, συνοδευόμενα από ευρετήριο τίτλωντου συνόλου του έργου της, χρονολόγιο καικατάλογο δημοσιευμάτων.

Με 345 έγχρωμες εικόνεςISBN 978-960-8347-80-9Σχήμα: 24.5 x 28 | Σελίδες: 187Αθήνα 2007, ΒΜΜ 201Τιμή: E35 (μαλακό εξώφυλλο)

ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ-ΓΛΥΠΤΙΚΗ-ΚΕΡΑΜΙΚΗ

ΜΕΛΕΤΕΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ-ΓΛΥΠΤΙΚΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ

H τέχνη του Γιάννη ΠαππάDVD VIDEO

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΠΑΡΑΓΩΓΗ: © REPO FILM & ΑΛΕΚΟΣ ΠΑΠΠΑΣΕΡΕΥΝΑ – ΣΕΝΑΡΙΟ: RONY FILEVSKA, ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΓΛΩΣΣΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ένα ταξίδι γνωριμίας, διάρκειας 85 λεπτών, μετον κόσμο της γλυπτικής του Γιάννη Παππά.

Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2006, ΧΨ 09Τιμή: E12

ΚουλεντιανόςΟ τελευταίος ακροβάτης του μοντερνισμούCoulentianosThe last of the modern acrobatsΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΤΕΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣCURATOR – TEXT: DENYS ZACHAROPOULOSΠΡΟΛΟΓΟΣ – ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΡΙΑΣ,ΜΠΕΝ ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣPREFACE – ACKNOWLEDGEMENTS:ANGELOS DELIVORRIAS, BEN COULENTIANOS, THEODOROS PAPADOPOULOSΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΛΤΑΜΠΑΣΗΣ, KATHERINE TYRKATRANSLATION: DIMITRIS SALTABASSIS, KATHERINE TYRKA

Η πολυσέλιδη και καλαίσθητη έκδοση αποτελείτον συνοδευτικό κατάλογο της έκθεσης που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκηαπό τις 27 Σεπτεμβρίου 2012 μέχρι τις 5 Ιανουαρίου 2013 και στο ΜακεδονικόΜουσείο Σύγχρονης Τέχνης (Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος-Μάιος 2013). Τα 300 περίπου γλυπτά που περιλαμβάνονταιστην έκδοση, έστω κι αν δεν αποτελούν το σύνολο της καλλιτεχνικής παραγωγής του δημιουργού, αποτελούν ένααντιπροσωπευτικό δείγμα της. Η αναλυτική μελέτη του επιμελητή, τα κατατοπιστικά σημειώματα, το αναλυτικόχρονολόγιο και ο κατάλογος των ατομικών και ομαδικών εκθέσεων εξοικειώνουν τον αναγνώστη με τον κόσμο του γλύπτη, που μέσα από τη λιτότητα του έργου τουεξέφρασε κομβικές στιγμές των αναζητήσεων του ευρωπαϊκού μοντερνισμού.

Με 128 έγχρωμες και 171 α/μ φωτογραφίεςWith 128 color and 171 b/w picturesISBN: 978-960-476-116-6Σχήμα | Dimensions: 24.5 x 29Σελίδες | Pages: 255Μουσείο Μπενάκη | Benaki MuseumΑθήνα 2012 | Athens 2012ΒΜΜ 322Χορηγοί: Tep Art Foundry, Παρασκευάς ΔικηγορικήΕταιρεία, Δημήτρης Δασκαλόπουλος, Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, Lloyd’s - Γ. Καραβίας & Συνεργάτες ΕΠΕSponsors: Tep Art Foundry, Elias Paraskevas Attorneys,Dimitris Daskalopoulos, The J. F. CostopoulosFoundation, Lloyd’s - G. Karavias & Associates LtdΤιμή | Price: E40 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

Nεότερη και σύγχρονη ελληνική τέχνηΧΑΡΑΚΤΙΚΗ-ΓΛΥΠΤΙΚΗ-ΚΕΡΑΜΙΚΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

ΘΟΔΩΡΟΣ γλύπτηςΑφιέρωμαTHEODOROS sculptor HomageΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΟΔΩΡΟΣ ΓΛΥΠΤΗΣΕDITOR: THEODOROS SCULPTORΚΕΙΜΕΝΑ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΡΙΑΣ, ΝΤΕΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, GILBERT GATELLIER, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, GIUSY PETRUZZELLI, GIORGIO DI GENOVA,ΧΑΡΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ, JOSEPIERRE, CHARLES SPENCER, ANNA D’ELIA, LUCIANOCARAMEL, ΕΦΗ ΣΤΡΟΥΖΑTEXTS: ANGELOS DELIVORRIAS, DENYSZACHAROPOULOS, GILBERT GATELLIER, THEODOROSGEORGIOU, GIUSY PETRUZZELLI, GIORGIO DI GENOVA,HARIS KAMBOURIDES, MARIA KOTZAMANI, JOSE PIERRE,CHARLES SPENCER, ANNA D’ELIA, LUCIANO CARAMEL,EFI STROUZAMETAΦΡΑΣΗ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΑΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣΣΑΛΤΑΜΠΑΣΗΣ, KARINE CORESSIS, ΜΑΡΙΑ ΣΚΑΜΑΓΚΑ,JOHN SOLMANTRANSLATION: ANASTASIA KARAMANI, DIMITRISSALTABASSIS, KARINE CORESSIS, MARIA SKAMAGA,JOHN SOLMAN

Η έκδοση κυκλοφόρησε για να συνοδέψει το αφιέρωμα που πραγματοποίησε το Μουσείο Μπενάκη κατά τους μήνεςΟκτώβριο-Νοέμβριο 2011.

Με 231 έγχρωμες φωτογραφίεςWith 231 color picturesISBN 978-960-476-103-6Σχήμα | Dimensions: 24 x 30Σελίδες | Pages:192Μουσείο Μπενάκη | Benaki MuseumΑθήνα 2011 | Athens 2011, ΒΜΜ 308 Χορηγός | Sponsor: AgrinoΥποστηρικτής | Supporter: AlphabankΤιμή | Price: E26 (χαρτόδετο) | (hardback)

ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ

Page 48: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

48

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΜΕ ΥΛΙΚΟ

ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ

Γιάννης ΠαππάςΣχέδια 1930-1965Με 734 φωτογραφίες σχεδίωνΣχήμα: 24.5 x 33 | Σελίδες: 445 Γιάννης Παππάς | Αθήνα 1990, ΒΓΙΠΑ 02Τιμή: E70 (πανόδετο)

Jean PappasDessins 1930-1965With 734 pictures of drawingsDimensions: 24.5 x 33 | Pages: 445Jean Pappas | Αthens 1990, ΒΓΙΠΑ 02ΓOut of stock

Γιάννης ΠαππάςΣχέδια 1930-1965O τόμος συγκεντρώνει σχέδια της περιόδου1930-1965, τα οποία φωτίζουν την οπτική τουκαι τους προβληματισμούς της συνολικήςκαλλιτεχνικής του δημιουργίας.

Με 734 φωτογραφίες σχεδίωνISBN 978-960-476-001-5Σχήμα: 24.5 x 33 | Σελίδες: 445 Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2008, ΒΜΜ 219Τιμή: E35 (μαλακό εξώφυλλο)

Η αρχαία Ελλάδα του Ν. Χατζηκυριάκου-ΓκίκαAncient Greece as seen by N. Hadjikyriakos-GhikasΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΤΣΕΛΗ-ΠΡΟΒΙΔΗIOANNA KRITSELI-PROVIDI

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ | ΤRANSLATION: JOHN LEATHAM

Στην έκδοση παρουσιάζονται εκατό περίπουσχέδια από τα αντίγραφα έργων της αρχαίαςελληνικής τέχνης που έκανε ο καλλιτέχνης,συνοδευόμενα από τις φωτογραφίες τωνπρωτότυπων έργων.

Με 39 έγχρωμες και 170 α/μ φωτογραφίεςWith 39 color and 170 b/w picturesΣχήμα | Dimensions: 24 x 30 | Σελίδες | Pages: 177Σχήμα & ΧρώμαΑθήνα 1995 | Athens 1995, ΒΜΓ 01 Τιμή | Price: E60 (πανόδετο) | (hardback)

Γιάννης ΠαππάςΖωγραφική 1936-1974Τοπία, πορτραίτα, νεκρές φύσεις και σώματαείναι ο κόσμος του γλύπτη, που μιλάει στονθεατή, όχι μέσα από τον όγκο της ύλης, αλλάμέσα από τη ζωγραφική φόρμα και τηνπλαστικότητα του χρώματος.

Με 167 έγχρωμες φωτογραφίεςISBN 960-7400-06-2Σχήμα: 27 x 32.5 | Σελίδες: 277Αθήνα 1998, ΒΓΙΠΑ 01 Tιμή: E70 (πανόδετο)

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΝΕΑ ΕΚ∆ΟΣΗ

Ελένη ΒερναδάκηΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΚΕΙΜΕΝΑ: ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΚΗ

Η Ελένη Βερναδάκη, με το ογκώδες καικαινοτόμο έργο της, ανανέωσε τηνκαλλιτεχνική κεραμική στην Ελλάδα κατά τοδεύτερο μισό του 20ού αιώνα, δημιουργώνταςεκατοντάδες κεραμικά αντικείμενα-φόρμες,δουλεύοντας πάνω σε αρχιτεκτονικέςεφαρμογές της κεραμικής και προεκτείνονταςτην έρευνά της στο χειροποίητο καλλιτεχνικόαντικείμενο και σε άλλα υλικά. Η έκδοση παρουσιάζει για πρώτη φορά, με επιστημονικό τρόπο και εξαντλητικόσχολιασμό, ένα αντιπροσωπευτικό δείγμαέργων από το σύνολο της καλλιτεχνικής της πορείας, καταγράφοντας παράλληλα την παρουσία της στην ελληνική εικαστικήσκηνή και το εξωτερικό.

Με 678 έγχρωμες και 81 α/μ φωτογραφίες ISBN 978-960-476-197-5 Σχήμα: 28 x 24Σελίδες: 558Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2016ΒΜΜ 393 Xoρηγία: Ντίνος και Λία ΜαρτίνουΤιμή: E50 (χαρτόδετο)

Eleni VernadakiEDITOR: EUGENIA ALEXAKI

With 678 color and 81 b/w picturesISBN 978-960-476-205-7 Dimensions: 28 x 24Pages: 558Benaki MuseumBMM 393ASponsors: Dinos and Lia MartinosPrice: E50 (hardback)

ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ | ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ-ΓΛΥΠΤΙΚΗ- ΚΕΡΑΜΙΚΗ

ΑΓΟΡΑ

Page 49: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

49

O κόσμος της μουσικής και του θεάτρουΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Ο κόσμος του Διονύση ΦωτόπουλουΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΣΜΟΣ:ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΡΑΝΔΑΚΗ, ΝΑΤΑΣΑ ΚΑΡΑΓΓΕΛΟΥ, ΕΙΡΗΝΗΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΤΕ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ, ΦΑΝΗ-ΜΑΡΙΑΤΣΙΓΚΑΚΟΥ, ΜΑΡΑ ΒΕΡΥΚΟΚΟΥ

Η έκδοση, συνοδευτική της ομότιτληςέκθεσης, περιλαμβάνει αντικείμενα από τηνπροσωπική Συλλογή του σκηνογράφου, έργατων δασκάλων της Γενιάς του ’30, πίνακες καιμακέτες αγαπημένων του σκηνογράφων,σχέδια και έργα γλυπτών με τους οποίουςσυνεργάστηκε.

Με 20 α/μ και 1.226 έγχρωμες φωτογραφίεςISBN 960-8347-30-0Σχήμα: 25 x 25 | Σελίδες: 519Μουσείο Μπενάκη Αθήνα 2005, ΒΜΜ 144Χορηγός έκθεσης: ΑΒΒΤιμή: E45 (πανόδετο)

Dionisis Fotopoulos: ScenographerEDITOR: GIORGIO URSINI URSICTRANSLATION: ROBERT CRIST, ALEXANDRA DOUMAS,ANDREAS PAPPAS, MYRTO PARASCHI, PATRIZIAPICAMUS, MELINDA TUCKER, VIKI VOLIOTI

Παρουσιάζεται, μέσα από σχέδια, μακέτες καικοστούμια, η δουλειά του έλληνα δημιουργούστο αρχαίο δράμα, στο σύγχρονο θέατρο καιστον κινηματογράφο. Την έκδοσησυμπληρώνουν κείμενα των: ΆγγελουΔεληβορριά, Κώστα Γεωργουσόπουλου,George Banu, Ελένης Βαροπούλου, BerndSucher, Giorgio Ursini Ursic, Γιώργου Χειμωνά.

With 212 b/w and 167 color picturesDimensions: 23.5 x 32 | Pages: 199Benaki MuseumΑthens 2005, ΒΜΜ 145 ΑPrice: E35 (paperback)

Γιώργος ΣισιλιάνοςΟ συνθέτης στην πρωτοπορία της σύγχρονης μουσικήςΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΤΣΕΛΙΚΑΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: DERK VON MOOK, COM Ν. ΠΡΑΤΣΙΝΗΣ – Κ. ΖΗΣΙΜΟΥ ΟΕ

Με 59 α/μ και 137 έγχρωμες φωτογραφίεςISBN 978-960-8347-59-5Σχήμα: 25 x 33 | Σελίδες: 284Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2007, ΒΜΜ 181Με τη συμμετοχή του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου ΑθηναίωνΤιμή: E50 (πανόδετο)

Lila de Nobili – Γιάννης ΤσαρούχηςΜία συνάντησηLila De Nobili – Yannis TsarouchisAn EncounterΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΗ ΓΡΥΠΑΡΗ, ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ, ΦΑΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΓΚΑΚΟΥEDITORS: ΝΙΚI GRIPARI, MARIA DIAMANTI, FANI-MARIA TSIGAKOUΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ALEXANDRA DOUMAS, ΔΑΦΝΗ ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΤRANSLATION: ALEXANDRA DOUMAS, DAFNI KAPSAMBELI

Κατάλογος συνοδευτικός της ομώνυμηςέκθεσης, που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τσαρούχη, αφιερωμένης στο έργοτης ζωγράφου και ενδυματολόγου Lila de Nobili. Στην έκδοση περιλαμβάνονταιπερισσότερα από 200 έργα της, μαζί με έργατου Γιάννη Τσαρούχη, ώστε να αναδειχθεί η καλλιτεχνική συγγένεια και οι κοινοίπροβληματισμοί των δύο δημιουργών.

Με 6 α/μ και 278 έγχρωμες φωτογραφίεςWith 6 b/w and 278 color picturesISBN 960-8452-93-7Σχήμα | Dimensions: 24.5 x 22Σελίδες | Pages: 144Μουσείο Μπενάκη – Ίδρυμα Γιάννη ΤσαρούχηBenaki Museum – Yannis Tsarouchis FoundationΑθήνα 2002 | Athens 2002, ΒΜΜ 077Τιμή | Price: E30 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)

Γιάννης Α. ΠαπαϊωάννουO συνθέτης, ο δάσκαλοςΑναζήτηση και πρωτοπορίαΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΤΣΕΛΙΚΑΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΤΟΥΜΑ, ΛΕΟΝΟΡΑ ΝΑΒΑΡΙ

Η έκδοση, συνοδευτική της ομότιτληςέκθεσης, στοχεύει να αναδείξει τον κόσμο καιτην καλλιτεχνική δημιουργία του συνθέτη.

Με 44 α/μ φωτογραφίες και 15 πανομοιότυπαISBN 960-8347-11-4 | Σχήμα: 25 x 32 | Σελίδες: 192 Μουσείο Μπενάκη / Ιστορικά ΑρχείαΑθήνα 2004, ΒΜΜ 106Χορηγός: Ίδρυμα Παναγιώτη και Έφης ΜιχελήΤιμή: E40 (μαλακό εξώφυλλο)

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

Page 50: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

50

Βασίλης ΦωτόπουλοςΚΕΙΜΕΝΑ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΡΙΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΑΧΟΥ

Με αφορμή την ομότιτλη έκθεση, η έκδοσηαποτυπώνει τη δημιουργική πορεία τουΒασίλη Φωτόπουλου στο θέατρο, τονκινηματογράφο και τη ζωγραφική, καθώς καιτην ενασχόλησή του με θρησκευτικά θέματα.

Με 314 α/μ και 356 έγχρωμες φωτογραφίες ISBN 978-960-8347-79-3Σχήμα: 30 x 30 | Σελίδες: 489Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2007, ΒΜΜ 200Τιμή: E50 (πανόδετο)

Κάρολος ΚουvΟι παραστάσεις ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΣ

Έκδοση συνοδευτική της ομότιλης έκθεσης,που πραγματοποιήθηκε στο ΜουσείοΜπενάκη και περιλαμβάνει την αναλυτικήκαταγραφή του συνόλου των παραστάσεωντις οποίες σκηνοθέτησε ο Κάρολος Κουν από το 1930 έως το 1987, καθώς και τιςδραστηριότητες του Θεάτρου Τέχνης σε όλο το διάστημα της ζωής του ιδρυτή του.

Με 251 α/μ φωτογραφίες ISBN 978-960-8347-99-1Σχήμα: 19.5 x 22 | Σελίδες: 490Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2008, ΒΜΜ 216Αποκλειστικός Χορηγός της έκθεσης και της έκδοσης: Τράπεζα ΚύπρουΤιμή: E30 (μαλακό εξώφυλλο)

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

Διονύσης Φωτόπουλος. ΚινηματογράφοςDionysis Fotopoulos. CinemaΗ έκδοση, ένα πανόραμα της συνεισφοράςτου καλλιτέχνη στον κινηματογράφο,πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία τηςέκθεσης που οργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη,τον Νοέμβριο του 2009.

Με 544 έγχρωμες φωτογραφίεςWith 544 color picturesISBN 978-960-87249-6-9 (50ό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης50th Thessaloniki International Film Festival)ISBN 978-960-476-054-1 (Μουσείο Μπενάκη | Benaki Museum)Σχήμα | Dimensions: 27.5 x 26.5Σελίδες | Pages: 332 50ό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης – Μουσείο Μπενάκη50th Thessaloniki International Film FestivalBenaki MuseumΑθήνα 2009 | Athens 2009, ΒΜΜ 260Χορηγοί: Ίδρυμα Ιωάννου Σ. Λάτση, Ίδρυμα Μελίνα ΜερκούρηSponsors: J. S. Latsi Foundation, Melina MerkouriFoundationΤιμή | Price: E40 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)

ΑΓΟΡΑ

Ο Σπύρος Βασιλείου και το θέατροΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΛΙΑ ΛΑΚΙΔΟΥ

Η συνοδευτική έκδοση της ομότιτλης έκθεσηςη οποία πραγματοποιήθηκε στο ΜουσείοΜπενάκη (Μάρτιος - Μάιος 2011) και ήταναφιερωμένη στις σημαντικότερες στιγμές τηςπολύχρονης διαδρομής του ζωγράφου στοθέατρο (1929-1984), καθώς και τη συμβολήτου στη διαμόρφωση της μεταπολεμικήςσκηνικής αισθητικής. Ο κατάλογοςπεριλαμβάνει το χρονολόγιο του ΣπύρουΒασιλείου, την πλήρη παραστασιογραφία καιφιλμογραφία του, καθώς και ένα κείμενο τηςΊΛιας Λακίδου.

Με 21 α/μ και 105 έγχρωμες φωτογραφίες ISBN 978-960-476-089-3Σχήμα: 16.5 x 20Σελίδες: 120Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2011, ΒΜΜ 295Τιμή: E15 (μαλακό)

ΑΓΟΡΑ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Page 51: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

51

Πάνος ΑραβαντινόςΦΩΦΩ ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ

Το έργο της Φωφώς Μαυρικίου,πραγματεύεται τη ζωή και την καλλιτεχνικήπορεία του έλληνα ζωγράφου καισκηνογράφου Πάνου Αραβαντινού (1884-1930), επιχειρώντας για πρώτη φοράτην πλήρη καταγραφή και κριτική παρουσίασητης καλλιτεχνικής του δημιουργίας. Το βιβλίο συνοδεύεται από CD-ROM μελεπτομερή εργογραφικό κατάλογο.

Με 853 έγχρωμες φωτογραφίες (και 1 CD-ROM)ISBN 976-960-476-080-0Σχήμα: 25 x 32 | Σελίδες: 645 Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2011, ΒΜΜ 298Τιμή: E60 (χαρτόδετο)

Διονύσης Φωτόπουλος Σκηνικά – Κοστούμια 3Dionysis FotopoulosStage Design – Costumes 3ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ | PHOTOGRAPHS: TAKHΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | TAKIS DIAMANTOPOULOS

Ο εξαιρετικά καλαίσθητος τόμος, ο τρίτος της σειράς, αποτυπώνει ένα μεγάλο μέροςαπό τη συνεισφορά του Διονύση Φωτόπουλουστον σχεδιασμό σκηνικών και κοστουμιών γιασημαντικές παραστάσεις αρχαίου δράματος,αλλά και νεότερων και σύγχρονων θεατρικώνέργων σε σκηνές της Ελλάδας και τουεξωτερικού. Στην έκδοση περιλαμβάνεταιμία επιλογή από σχετικά σημειώματα με τις υπογραφές των Μ. Βολανάκη, Οδ. Ελύτη, Γ. Τσαρούχη, Γ. Μόραλη, H. Pinter, R. Wilson,A. Vasiliev κ.ά.

Με 1296 έγχρωμες φωτογραφίεςWith 1296 color picturesISBN 978-960-476-095-4Σχήμα | Dimensions: 28 x 28Σελίδες | Pages: 432 Μουσείο Μπενάκη | Benaki MuseumΑθήνα 2011 | Athens 2011, ΒΜΜ 306Xορηγός | Sponsor: Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση | John S. Latsis Public Benefit FoundationΤιμή | Price: E35 (χαρτόδετο) | (hardback)

Νίκος ΣκαλκώταςΈνας Έλληνας EυρωπαίοςNikos SkalkotasA Greek europeanΕΠΙΜΕΛΕΙΑ | EDITOR: ΧΑΡΗΣ ΒΡΟΝΤΟΣ | HARIS VRONTOSΚΕΙΜΕΝΑ: ΧΑΡΗΣ ΒΡΟΝΤΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΕΡΒΟΣ, ΕΥΑ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ, ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΒΥΡΩΝΦΙΔΕΤΖΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΣΤΙΟΣ, ΕΛΕΝΗ ΒΑΡΟΠΟΥΛΟΥ,LUDWIG HOLTMEIER, ΚΩΣΤΗΣ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ, JOHNTHORNLEY, ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΙΚΑΚΗΣ, ΛΟΡΕΝΤΑ ΡΑΜΟΥ,ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΕΛΩΝΗΣ, MICHEL BICHSELTEXTS: HARIS VRONTOS, GIORGOS ZERVOS, EVAMANTZOURANI, NIKOS CHRISTODOULOU, VIRONFIDEZIS, APOSTOLOS KOSTIOS, ELENI VAROPOULOU,LUDWIG HOLTMEIER, KOSTIS DEMERTZIS, JOHNTHORNLEY, ANDREAS RICKAKIS, LORENTA RAMOU,YIANNIS BELONIS, MICHEL BICHSELΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΙΡΕΝΕ ΜΑΡΑΝΤΕΪ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΛΙΑΣ,ΜΙΛΤΟΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣTRANSLATION: IRENE MARADEI, IOANNIS FOULIAS,MILTOS FRAGOPOULOS

Μια υποδειγματική έκδοση, αφιερωμένη στον συνθέτη που άφησε πίσω του ένα έργοπρωτοποριακό. Φωτογραφικά πορτραίτα του Σκαλκώτα, σκηνογραφίες και σχέδιασυνομιλούν με φωτογραφίες προσώπων καιγεγονότων, ανασυνθέτοντας μια ολόκληρηιστορική περίοδο και απαρτίζοντας ένασυναρπαστικό corpus, το οποίο φωτίζεται από κείμενα ελλήνων και ξένων μελετητών.

Με 142 α/μ φωτογραφίες και 20 έγχρωμους πίνακεςWith 142 b/w pictures and 20 colorISBN 978-960-476-015-2Σχήμα | Dimensions: 23.5 x 30.5Σελίδες | Pages: 564 Μουσείο Μπενάκη | Benaki MuseumΑθήνα 2009 | Athens 2009, ΒΜΜ 235Τιμή | Price: E50 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)

O κόσμος της μουσικής και του θεάτρουΜΕΛΕΤΕΣ-ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

Παύλος ΚαρρέρΑπομνημονεύματα και εργογραφίαΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ

Δημοσιεύεται το σωζόμενο τμήμα τουκειμένου «Απομνημονεύματα τουκαλλιτεχνικού μου βίου» του μουσουργούΠαύλου Καρρέρ, σημαντικού εκπροσώπουτης «Επτανησιακής σχολής», συνοδευόμενοαπό εκτενή εισαγωγή του επιμελητή,αναλυτικό κατάλογο των έργων και τωνμουσικών του χειρογράφων.

Με 2 α/μ φωτογραφίεςISBN 960-8347-00-9Σχήμα: 17 x 24 | Σελίδες: 187 Μουσείο Μπενάκη, Ιόνιο Πανεπιστήμιο / Τμήμα Μουσικών ΣπουδώνΑθήνα 2003, ΒΜΜ 089Τιμή: E25 (μαλακό εξώφυλλο)

ΑΓΟΡΑ

24 Ελληνικοί χοροί για το Μουσείο Μπενάκη, opus 57ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΣΑΛΑΧΟΥΡΗΣ

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ

Το πρόγραμμα της πρώτης εκτέλεσης του συμφωνικού αυτού κύκλου του μουσικοσυνθέτη Φίλιππου Τσαλαχούρηστο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στις 17 Ιουλίου του 2007. Το έργο είναι εμπνευσμένο από τους 36 ελληνικούς χορούς του Νίκου Σκαλκώτα, η παρτιτούρα τωνοποίων φυλάσσεται στο Μουσείο Μπενάκη.

ISMN 979-0-9016010-0-0Σχήμα: 21 x 29 | Σελίδες: 152Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2009, ΒΜΜ 250Τιμή: E12 (μαλακό εξώφυλλο)

ΑΓΟΡΑ

Page 52: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

52

Πρόσωπακαι πορτραίταΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Αριστοτέλης ΩνάσηςΠέρα από τον Μύθο του ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΧΑΝΔΑΚΑ

Κατάλογος συνοδευτικός της ομότιτληςέκθεσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη. Παρουσιάζονται οι επιχειρηματικές δραστηριότητες, οι κοινωνικές συναναστροφές, η προσωπικήκαι οικογενειακή ζωή του Αριστοτέλη Ωνάση,αλλά και η κοινωνική προσφορά τουΚοινωφελούς Ιδρύματος, στο οποίο ο Ωνάσης κατέλιπε την περιουσία πουαναλογούσε στον γιο του Αλέξανδρο.

Με 54 α/μ και 231 έγχρωμες φωτογραφίεςISBN 960-8347-42-4 (Μουσείο Μπενάκη)ISBN 960-89403-0-3 (ΑΡΙΟΝΑ Α.Ε.)Σχήμα: 24.5 x 32 | Σελίδες: 207Μουσείο Μπενάκη – ΑΡΙΟΝΑ Α.Ε.Αθήνα 2006, ΒΜΜ 165Out of stock

Aristotle OnassisBeyond his MythEDITOR: SOFIA HANDAKATRANSLATION: YANNIS PAPADIMITRIOU

With 54 b/w and 231 color picturesISBN 960-8347-44-0 (Benaki Museum)ISBN 960-89403-1-1 (ARIONA S.A.)Dimensions: 24.5 x 32 | Pages: 207Benaki Museum – ARIONA S.A.Αthens 2006, ΒΜΜ 165 APrice: E45 (hardback)

ΑΓΟΡΑ

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και η εποχή τουΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΤΑΣΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Η έκδοση αποτελεί τον συνοδευτικό κατάλογο της ομότιτλης έκθεσης. Αναδεικνύεται η πολιτική πορεία, τα οράματα και το έργο τουΚωνσταντίνου Καραμανλή, ενώ συγχρόνωςπαρουσιάζονται οι πολιτικές και κοινωνικέςεξελίξεις της εποχής.

Με 346 α/μ και 20 έγχρωμες φωτογραφίεςISBN 978-960-8347-71-7Σχήμα: 20 x 26 Σελίδες: 224 Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2007, ΒΜΜ 190Τιμή: E30 (μαλακό εξώφυλλο)

ΑΓΟΡΑ

ΈρασμοςΗ ζωή και το έργο τουErasmusHis Life and WorkΣυνοπτικός κατάλογος της ομότιτλης έκθεσηςπου οργανώθηκε από το Κοινωφελές Ίδρυμα«Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης» σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών, την πρεσβείατης Ολλανδίας στην Αθήνα και το ΜουσείοΜπενάκη, το 1985.

Με 4 α/μ φωτογραφίες With 4 b/w picturesΣχήμα | Dimensions: 14 x 20.5Σελίδες | Pages: 32 Μουσείο Μπενάκη | Benaki MuseumΑθήνα 1985 | Athens 1985ΒΜΜ 043Τιμή | Price: E1 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)

ΑΓΟΡΑ

Page 53: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

MελίναΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΠΑΥΛΙΔΟΥΚΕΙΜΕΝΟ: ΦΩΤΗΣ ΑΠΕΡΓΗΣ

Η παρούσα έκδοση συνοδεύει την έκθεση"Οδός Μελίνας Μερκούρη", η οποίαδιοργανώθηκε στο Μουσείο Μπενάκη, Κτίριο Οδού Πειραιώς 138 από 4 Μαρτίου έως 18 Μαΐου 2014, σε σχεδιασμό της ΛίληςΠεζανού και επιμέλεια της ΜανουέλλαςΠαυλίδου.

Με 229 φωτογραφίεςISBN 978-960-476-151-7Σχήμα: 24 x 29Σελίδες: 352Μουσείο Μπενάκη, Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη Αθήνα 2014, ΒΜΜ 352Υποστηρικτής ταχυδρομικών υπηρεσιών: ΕΛ.ΤΑ.Τιμή: E20 (μαλακό εξώφυλλο)

ΑΓΟΡΑ

53

Αντώνης Εμμ. Μπενάκης1873-1954Ο ευπατρίδης, ο διανοούμενος, ο ανθρωπιστής ΕΥΘΥΜΙΟΣ Θ. ΣΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Μια δοκιμή βιογράφησης του ΑντώνηΜπενάκη, στηριγμένη σε βιβλιογραφικό καιαρχειακό υλικό, συνοδευόμενη απόφωτογραφικές μαρτυρίες για την ιστορία τουίδιου και της οικογένειας Μπενάκη, καθώς καιγια τα περιβάλλοντα μέσα στα οποία απλώθηκεη πολυεπίπεδη δραστηριότητά τους.

Με 87 δίχρωμες φωτογραφίεςISBN 960-03-3756-ΧΣχήμα: 27 x 28Σελίδες: 139Μουσείο Μπενάκη – Εκδόσεις ΚαστανιώτηΑθήνα 2004, ΒΜΜ 120Τιμή: E35 (χαρτόδετο)

Γιάννης ΡίτσοςΛόγος και μουσική ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΚΡΥΝΙΚΟΛΑ

Η έκδοση κυκλοφόρησε στο πλαίσιο τουαφιερώματος του Φεστιβάλ Αθηνών στο«Έτος Ρίτσου» και περιλαμβάνει τοπρόγραμμα των θεατρικών παραστάσεων και της μεγάλης συναυλίας της «Ορχήστρας“Μίκης Θεοδωράκης”», η οποίαπραγματοποιήθηκε στο Ηρώδειο.Περιλαμβάνονται κείμενα των σκηνοθετών,ανθολόγηση παλαιότερων και σύγχρονωνκειμένων για τα εν λόγω έργα του ΓιάννηΡίτσου και πλήρης καταγραφή τωνπαραστάσεών τους.

Με 35 α/μ φωτογραφίεςISBN 978-960-476-032-9Σχήμα: 20.5 x 24 Σελίδες: 104Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2009, ΒΜΜ 246Τιμή: E10 (μαλακό εξώφυλλο)

Πηνελόπη ΔέλταΑφήγηση ζωής ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΤΣΕΛΙΚΑ

Ο αναγνώστης παρακολουθεί ένασυναρπαστικό ταξίδι από τα παιδικά χρόνιαστην Αλεξάνδρεια έως το θάνατό της,πλαισιωμένο από τα πολιτικά και ιστορικάγεγονότα του καιρού της.

Με 336 έγχρωμες φωτογραφίεςISBN 960-8154-30-8Σχήμα: 24.5 x 30 Σελίδες: 189Μουσείο Μπενάκη – Εκδόσεις ΟλκόςΑθήνα 2004, ΒΜΜ 127Τιμή: E40 (χαρτόδετο)

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

Πρόσωπακαι πορτραίταΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΕΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ

Αφιέρωμα στον Πάτρικ Λη Φέρμορ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ

ΥΠΟ ΕΚ∆ΟΣΗ

Page 54: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

54

Φωτογραφία

Nelly'sΟι φωτογραφίες του ΜεσοπολέμουΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Χ. ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ

Ο κατάλογος της ομότιτλης έκθεσης, η οποία οργανώθηκε το 1987. Όπωςσημειώνει στην εισαγωγή ο ΔημοσθένηςΑγραφιώτης, «οι φωτογραφίες της Νέλλυςσυνθέτουν μια “διατριβή” για τα συνεχώςμετακινούμενα όρια ανάμεσα στηφωτογραφική αναπαράσταση και τηδιαφάνεια των (ελληνικών) πραγμάτων στηδιάρκεια του Μεσοπολέμου…».

Με 24 α/μ φωτογραφίεςΣχήμα: 21 x 28 | Σελίδες: 32 Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας – Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 1987, ΒΜΜ 041Tιμή: E4

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

GhikaΦωτογραφίες 1989-1994GhikaPhotographies 1989-1994JEAN-FRANCOIS BONHOMME

Ο κατάλογος της έκθεσης πουπραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκηπεριλαμβάνει μια σειρά στιγμιότυπα πουαπαθανάτισε ο γάλλος φωτογράφος,αποτυπώνοντας στιγμές του δημιουργού και γωνιές του κόσμου του.

Με 62 α/μ φωτογραφίες | With 62 b/w picturesΣχήμα | Dimensions: 21.5 x 23.5Σελίδες | Pages: 78 J. F. Bonhomme και Μουσείο Μπενάκη /Πινακοθήκη Ν. Χ. Γκίκα J. F. Bonhomme and Benaki Museum / N. Ch. Ghika GalleryΑθήνα 1997 | Athens 1997, ΒΜΜ 128Τιμή | Price: E6 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)

Αθήνα και Ελληνικές Αρχαιότητες, 1853-1854Φωτογραφίες του James Robertson από το Φωτογραφικό Αρχείο του Μουσείου ΜπενάκηAthens and Grecian antiquities, 1853-1854Photographs by James Robertson from the Photographic Archive of the Benaki MuseumΦΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΦΑΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΓΚΑΚΟΥ PHANI KONSTANTINOU, FANI-MARIA TSIGAKOU

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ | TRANSLATION: JOHN LEATHAM

Κατάλογος συνοδευτικός της ομότιτληςέκθεσης, που οργανώθηκε από το Μουσείο Μπενάκη και τη ΒρετανικήΠρεσβεία.

Με 73 α/μ φωτογραφίεςWith 73 b/w picturesISBN 960-8452-57-0Σχήμα | Dimensions: 23 x 30 | Σελίδες | Pages: 148 Μουσείο Μπενάκη | Benaki MuseumΑθήνα 1998 | Athens 1998, ΒΜΜ 048Χορηγός | Sponsor: Shell Hellas A.E. Τιμή | Price: E40 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)

Αθήνα 2001Φωτογραφικές όψεις και απόψειςAthens 2001Photographic aspects and viewsΦΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΠΛΑΤΩΝ ΡΙΒΕΛΛΗΣ PHANI KONSTANTINOU – PLATO RIVELLIS

Κατάλογος συνοδευτικός της ομότιτληςέκθεσης που παρουσιάστηκε στο ΜουσείοΜπενάκη. Οι 280 φωτογραφίες πουπεριλαμβάνονται στην έκδοση είναι έργοτριάντα τεσσάρων ελλήνων και δύο γάλλωνφωτογράφων.

Με 243 α/μ και 38 έγχρωμες φωτογραφίεςWith 243 b/w and 38 color picturesISBN 960-7404-50-5Σχήμα | Dimensions: 20 x 25.5Σελίδες | Pages: 269 Μουσείο Μπενάκη – Φωτογραφικός ΚύκλοςBenaki Museum – Photographic CircleΑθήνα 2001 | Athens 2001, ΒΜΜ 064Τιμή | Price: E35 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)

Θεσσαλονίκη 1913-1918 Οι τύχες των ΒαλκανίωνΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΡΟΛΥΜΠΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΛΕΝΗΣ, JEANNE BEAUSOLEIL

Παρουσιάζονται οι πρώτες έγχρωμεςφωτογραφίες της Θεσσαλονίκης από τιςΣυλλογές του Μουσείου Albert-Kahn, οι οποίες έγιναν με τη μέθοδο τηςαυτοχρωμίας, και εκτέθηκαν στην ομότιτληέκθεση που φιλοξενήθηκε στο ΜουσείοΜπενάκη.

Με 1 α/μ και 21 έγχρωμες φωτογραφίεςISBN 2-906599-27-1Σχήμα: 24 x 26 | Σελίδες: 31Musée Albert-Kahn – Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2001, ΒΜΜ 063Τιμή: E2 (μαλακό εξώφυλλο)

Κώστας ΜπαλάφαςΦωτογραφικές μνήμες από τη σύγχρονη ΕλλάδαCostas BalafasPhotographic Memories of Modern GreeceΠΡΟΛΟΓΟΣ | PREFACE:ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΡΙΑΣ | ANGELOS DELIVORRIASΕΙΣΑΓΩΓΗ | INTRODUCTION: ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | IRAKLIS PAPAIOANNOUΜΕΤΑΦΡΑΣΗ | TRANSLATION: ΔΑΦΝΗ ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ | DAFNI KAPSAMBELLI

Κατάλογος της έκθεσης πουπραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη, το 2003. Στις φωτογραφίες κυριαρχεί τοανθρώπινο στοιχείο, ενώ ιδιαίτερη θέσηκατέχουν οι κάτοικοι των χωριών της Ηπείρουκαι μάλιστα οι ηπειρώτισσες, που μέσα σεαντίξοες συνθήκες δίνουν τον αγώνα τηςεπιβίωσης.

Με 64 α/μ φωτογραφίες | With 64 b/w picturesISBN 960-8452-99-6Σχήμα | Dimensions: 27 x 26.5Σελίδες | Pages: 99Μουσείο Μπενάκη / Φωτογραφικό ΑρχείοBenaki Museum / Photographic ArchivesΑθήνα 2003 | Athens 2003, ΒΜΜ 086Τιμή | Price: E30 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

Page 55: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

55

Φωτογραφία

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

«Ναοί της Φωτογραφίας»Ο διάκοσμος των φωτογραφικών στούντιο, 1860-1910ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΡΓΙΑΝΤΑΚΗΣ, ΑΛΙΚΗ ΤΣΙΡΓΙΑΛΟΥΚΕΙΜΕΝΑ: ΦΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΑΛΙΚΗ ΤΣΙΡΓΙΑΛΟΥ

Κατάλογος της ομότιτλης έκθεσης που πραγματοποιήθηκε στη ΔημοτικήΠινακοθήκη Θεσσαλονίκης και περιλαμβάνει 53 φωτογραφικά πορτραίτα, προερχόμενα από τις συλλογές του Μουσείου Μπενάκη και του ΕΛΙΑ.

Με 9 α/μ και 53 έγχρωμες φωτογραφίεςISBN 960-8347-01-7Σχήμα: 20.5 x 21 | Σελίδες: 47Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2003, ΒΜΜ 101Tιμή: E5

Νικόλαος Τομπάζης (1894-1986). Ινδίες-ΕλλάδαNikolaos Tombazis (1894-1986): India-GreeceΕΠΙΜΕΛΕΙΑ | EDITOR:ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ | IRINI BOUDOURIΚΕΙΜΕΝΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΜΠΑΖΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΜΑΤΤΑTEXTS: IRINI BOUDOURI, DIMITRIS FILIPPIDES,ALEXANDROS TOMBAZIS, MARIA MATTAΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΔΑΦΝΗ ΚΑΨΑΜΠΕΛΗTRANSLATION: DAFNI KAPSAMBELLI

Η έκδοση, συνοδευτική της ομότιτληςέκθεσης, αποτελεί μια επισκόπηση τηςκαλλιτεχνικής διαδρομής του φωτογράφουστην Ινδία και την Ελλάδα.

Με 221 α/μ φωτογραφίες | With 221 b/w picturesISBN 960-8347-24-6Σχήμα | Dimensions: 27.5 x 28.5Σελίδες | Pages: 286Μουσείο Μπενάκη | Benaki MuseumΑθήνα 2005 | Athens 2005ΒΜΜ 136 Π (χαρτόδετο) | (hardback)ΒΜΜ 136 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)Τιμή: E50 (χαρτόδετο) | E45 (μαλακό εξώφυλλο) Price: E50 (hardback) | E45 (paperback)

Κώστας ΜπαλάφαςΦωτογραφικό οδοιπορικό στο Άγιον Όρος 1969-2001Costas BalafasΑ Photographic Itinerary on Mount Athos, 1969-2001ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΟΠΙΟΛΔΑΣΗ-ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥEDITOR: CHRISOULA KOPIOLDASI-SOTIROPOULOUKEIMENA: ΦΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣTEXTS: PHANI KONSTANTINOU, NIKOS VATOPOULOSΜΕΤΑΦΡΑΣΗ | TRANSLATION: GEOFFREY COX

Κατάλογος της oμότιτλης έκθεσης πουπραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη με φωτογραφίες του Κώστα Μπαλάφα από τις επισκέψεις του στο Άγιο Όρος κατάτην περίοδο 1969-2001.

Με 181 α/μ φωτογραφίες | With 181 b/w picturesISBN 978-960-8347-83-0Σχήμα | Dimensions: 24 x 28 | Σελίδες | Pages: 273Αγιορείτικη Φωτοθήκη – Μουσείο Μπενάκη / Φωτογραφικό ΑρχείοPhotographic Galleries of Mount Athos – BenakiMuseum / Photographic ArchivesΑθήνα 2006 | Athens 2006ΒΜΜ 156 Π (χαρτόδετο) | (hardback)ΒΜΜ 156 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)Tιμή: E45 (χαρτόδετο) | E40 (μαλακό εξώφυλλο) Price: E45 (hardback) | E40 (paperback)

Πάνος ΗλιόπουλοςΗ περιπέτεια της ζωής και η ποίηση της φωτογραφίαςΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΛΕΣΣΑΚΕΙΜΕΝΑ: ΦΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΠΛΑΤΩΝ ΡΙΒΕΛΛΗΣ,ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΛΙΟΝΤΗΣ

Κατάλογος συνοδευτικός της ομότιτληςέκθεσης στον οποίο παρουσιάζεται η δουλειάτου φωτογράφου: πορτραίτα, αλλά και πολλάεπίκαιρα στιγμιότυπα της εποχής του, μειδιαίτερο ιστορικό ενδιαφέρον.

Με 176 α/μ φωτογραφίεςISBN 978-960-8347-55-7Σχήμα: 28 x 24 | Σελίδες: 218Μουσείο Μπενάκη – Υπουργείο ΑιγαίουΑθήνα 2006, ΒΜΜ 172Tιμή: E35 (μαλακό εξώφυλλο)

ΜεξικόΑπό την επανάσταση και μετά Φωτογραφίες του Agustin Victor Casasola1900-1940ΚΕΙΜΕΝΑ: PABLO ORTIZ MONASTERIOΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΦΥΛΑΚΗ

Το φυλλάδιο εκδόθηκε για να συνοδέψει τηνομότιτλη έκθεση, η οποία πραγματοποιήθηκεστο Μουσείο Μπενάκη, σε συνεργασία με τηνΠρεσβεία του Μεξικού, προκειμένου νααναδειχθεί το πολύτιμο Αρχείο τουφωτογράφου.

Με 10 α/μ φωτογραφίεςΣχήμα: 15 x 21Σελίδες: 12Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2006, ΒΜΜ 166Tιμή: E2 (μαλακό εξώφυλλο)

Γιάννης ΨιλάκηςΟ κόσμος είναι έναςΥannis PsilakisA world unitedΕΠΙΜΕΛΕΙΑ | EDITOR: ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ELENI ATHANASIOU

Ο Γιάννης Ψιλάκης διαβάζει το φαινόμενο τηςζωής, όπως το συνθέτει η πολλαπλότητα τωνχρωμάτων, των τοπίων, των διαστάσεων, τωνσυναισθημάτων.

Με 220 έγχρωμες φωτογραφίεςWith 220 color picturesISBN 978-960-8347-76-2Σχήμα | Dimensions: 24 x 32Σελίδες | Pages: 300Μουσείο Μπενάκη | Benaki MuseumΑθήνα 2007 | Athens 2007, ΒΜΜ 171 ΔTιμή | Price: E50 (χαρτόδετο) | (hardback)

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

Page 56: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

56

Η φωτογράφος Βούλα ΠαπαϊωάννουΑπό το Φωτογραφικό Αρχείο του Μουσείου ΜπενάκηΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, JOHANNA WEBER,ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣΚΕΙΜΕΝΑ: ΦΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΠΛΑΤΩΝ ΡΙΒΕΛΛΗΣ,JOHANNA WEBER, ΤΑΣΟΥΛΑ ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗ

Μια εξαιρετική έκδοση αφιερωμένη στηΒούλα Παπαϊωάννου, τη μεγάλη ελληνίδαφωτογράφο του 20ού αιώνα. Η μνημειώδηςαυτή έκδοση συνόδευσε τη μεγάλη έκθεσηπου οργάνωσε το Μουσείο Μπενάκη, το 2006.Οι φωτογραφίες εντάσσονται σε τρειςχρονικές-ιστορικές ενότητες (Προπολεμικήπερίοδος: 1935-1940 / Πόλεμος – Κατοχή –Απελευθέρωση – Δεκεμβριανά: 1940-1945 /Μεταπολεμικά χρόνια: 1945-1950) και μίαθεματική (Τοπιογραφία).

Ο κατάλογος των υπομνηματισμένωνφωτογραφιών συνοδεύεται από εκτενήμονογραφία για το έργο της Παπαϊωάννου,απομαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις της,ημερολόγιο της φωτογραφικής περιοδείαςτης στη Δυτική Ελλάδα και την Ήπειρο το1946 και εκτενή βιβλιογραφία.

Με 504 α/μ φωτογραφίεςISBN 978-960-325-649-6, 978-960-8347-43-4Σχήμα: 24.5 x 31 | Σελίδες: 648Εκδόσεις Άγρα – Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2006, ΒΜΜ 164Εξαντλημένο

Η Δημιουργική Φωτογραφία στην ΑρχαιολογίαΑπό τους ταξιδιώτες φωτογράφους του 19ου αιώνα στη δημιουργική φωτογραφία του 20ούΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣΚΕΙΜΕΝΑ: ΚΩΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, KEVIN GLOWACKI,KATHERINE A. SCHWAB, ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, DIANA MILLE, ANDREW SZEGEDY-MASCZAK, ΣΩΚΡΑΤΗΣΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: JAMES ROBERTSON, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΠΕΤΡΟΣΜΩΡΑΪΤΗΣ, ANTON SILBERHUBER, WILLIAM JAMESSTILLMAN, FREDERIC BOISSONNAS, WALTER HEGE,GOESTA HELLNER, HERBERT LIST, ΣΩΚΡΑΤΗΣΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΝΑΤΑΣΣΑ ΜΑΡΚΙΔΟΥ, ΕΦΗ ΜΠΑΣΔΡΑ

Οι φωτογραφικές αποτυπώσειςαρχαιολογικών χώρων και μνημείων σεσυνδυασμό με τα κείμενα ειδικώνεπιστημόνων αποτυπώνουν τονπροβληματισμό για την πρόσληψη τηςαρχαιότητας μέσα στον χρόνο. Η έκδοσηαποτελεί τον κατάλογο της ομότιτλης έκθεσηςπου οργάνωσε το Μουσείο Μπενάκη, το 2008.

Με 171 α/μ φωτογραφίεςISBN 978-960-476-006-0Σχήμα: 24 x 29 | Σελίδες: 245 Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2008, ΒΜΜ 221Xορηγός: ΑΒΒTιμή: E50 (πανόδετο)

The Creative Photograph in ArchaeologyFrom the traveling photographers of the 19th century to the creative photography of the 20thEDITOR: SOKRATIS MAVROMMATISTRANSLATION: MIRIAM CASKEY, ALEXANDRA DOUMAS

With 171 b/w picturesISBN 978-960-476-007-7Dimensions: 24 x 29 | Pages: 245 Benaki MuseumΑthens 2008, ΒΜΜ 221 ASponsor: ΑΒΒEξαντλημένο

Ιωάννης Δ. Λάμπρος (1915-1988)Ευγενείς επισημάνσεις ενός ανήσυχου φακούIoannis D. Lambros (1915-1988)Genteel observations of a restless cameraΕΠΙΜΕΛΕΙΑ | EDITOR: ΑΛΙΚΗ ΤΣΙΡΓΙΑΛΟΥ | ALIKI TSIRGIALOUΚΕΙΜΕΝΑ: ΦΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΦΑΝΗ ΒΑΦΙΑΔΑΚΗ,ΑΛΙΚΗ ΤΣΙΡΓΙΑΛΟΥ, ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣTEXTS: PHANI KONSTANTINOU, FANI VAFIADAKI, ALIKI TSIRGIALOU, KOSTAS ANDROULIDAKISΜΕΤΑΦΡΑΣΗ | TRANSLATION: ΜΑΓΔΑ ΣΤΑΦΥΛΑΚΗ | MAGDA STAFILAKI

Ο κατάλογος της ομότιτλης έκθεσηςπεριλαμβάνει επιλογή φωτογραφικώνθεμάτων από το Αρχείο του Ιωάννη Λάμπρου,τα οποία τεκμηριώνουν την εξέλιξη τωνελληνικών σιδηροδρόμων.

Με 126 α/μ και 6 έγχρωμες φωτογραφίεςWith 126 b/w and 6 color picturesISBN 978-960-8347-75-5Σχήμα | Dimensions: 21 x 28 | Σελίδες | Pages: 175Μουσείο Μπενάκη | Benaki MuseumΑθήνα 2007 | Athens 2007, ΒΜΜ 197Tιμή | Price: E25 (χαρτόδετο) | (paperback)

Παύλος ΚοζαλίδηςΑναζητώντας τη χαμένη πατρίδαPavlos KozalidesSearching for a lost homelandΕΠΙΜΕΛΕΙΑ | EDITOR: ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΜΣΙΡΙΔΟΥ | GEORGIA IMSIRIDOUΚΕΙΜΕΝΑ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΜΣΙΡΙΔΟΥ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΟΣΧΟΒΗTEXTS: THANASIS AVGERINOS, GEORGIA IMSIRIDOU,ALEXANDRA MOSCHOVIΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ALEXANDRA DOUMAS, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥTRANSLATION: ALEXANDRA DOUMAS, ALEXANDROS ZAFIRIOU

Κατάλογος της ομότιτλης έκθεσης, ο οποίοςπεριλαμβάνει φωτογραφίες του ΠαύλουΚοζαλίδη από τους εναπομείναντες έλληνεςσε περιοχές της Μαύρης Θάλασσας (Τουρκία,Γεωργία, Ουκρανία, Ρωσία).

Με 62 α/μ φωτογραφίες και 1 χάρτη σε μορφή εικόναςWith 62 b/w pictures and 1 map in picture formatISBN 978-960-8347-89-2Σχήμα | Dimensions: 20 x 18 Σελίδες | Pages:106Μουσείο Μπενάκη | Benaki MuseumΑθήνα 2008 | Athens 2008, ΒΜΜ 206Tιμή | Price: E18 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Page 57: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

57

Φωτογραφία

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

KοudelkaΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΥ, ΦΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΚΕΙΜΕΝΑ: ROBERT DELPIRE, ANNA FΑROVΑ, PIERRE SOULAGES, OTOMAR KREJCA, MICHEL FRIZOT, PETR KRΑL, DOMINIQUE EDDÉ, GILLES A. TIBERGHIENΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΑΚΑ

Πορτραίτα τσιγγάνων, «Άνοιξη της Πράγας», περιπλανήσεις στο «χάος» της σύγχρονης Ευρώπης, πορτραίτα ανθρώπων και τόπων, φωτογραφίεςθεατρικών παραστάσεων: ψήγματα αντιπροσωπευτικά από το καταπληκτικόσύμπαν του Joseph Koudelka, του ανθρώπου που συλλάβισε το μυστήριο της ανθρωπογεωγραφίας του τόπου του και της Ευρώπης, υποδεικνύονταςτη σύμπλεξη του αισθητικού φαινομένου με την ιστορική μαρτυρία καιυπονομεύοντας δημιουργικά τα συμβατικά όρια της φωτογραφικής τέχνης. Η έκδοση, η οποία συμπληρώνεται από αναλυτικό χρονολόγιο,βιβλιογραφία και εκθέσεις του φωτογράφου, αποτελεί τον κατάλογο τηςομότιτλης αναδρομικής έκθεσης που πραγματοποιήθηκε στο ΜουσείοΜπενάκη, το 2008.

Με 158 α/μ φωτογραφίεςISBN 978-960-89773-3-4Σχήμα: 29 x 29 | Σελίδες: 275Μουσείο Μπενάκη - Apeiron Photos Αθήνα 2008, ΒΜΜ 226Tιμή: E75 (πανόδετο)

Το ΤαξίδιΤο Ελληνικό όνειρο στην Αμερική, 1890-1980ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΑ: ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΤΡΟΕΦ,GEORGE TSELIOS, NIΚΟΣ ΜΠΑΚΟΥΝΑΚΗΣ

Η έκδοση κυκλοφόρησε με αφορμή τηνομώνυμη έκθεση και αποτυπώνει τησυγκλονιστική εμπειρία της μετανάστευσηςκαι τη διαδικασία της εγκατάστασης τωνελλήνων στην Αμερική, κατά το διάστημα1890-1980.

Με 200 α/μ και 19 έγχρωμες φωτογραφίεςISBN 978-960-8347-88-5, 978-960-98174-0-0Σχήμα: 24 x 27 | Σελίδες: 247Μουσείο Μπενάκη – ΠΡΩΤΕΑΣΑθήνα 2008, ΒΜΜ 205Tιμή: E40 (μαλακό εξώφυλλο)

Τhe JourneyThe Greek American Dream, 1890-1980MARIA ILIOU

TEXTS: MARIA ILIOU, ALEXANDER KITROEFF, NIKOSBAKOUNAKIS, GEORGE TSELIOS

With 200 b/w and 19 color picturesISBN 978-960-476-050-3 (Benaki Museum)978-960-98174-1-7 (Proteus) Dimensions: 24 x 27 | Pages: 250Benaki Museum – ProteusΑthens 2009, ΒΜΜ 205 APrice: E40 (paperback)

Φωτογραφικόν Πρακτορείον «Δ.Α. Χαρισιάδης»ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΜΣΙΡΙΔΟΥΚΕΙΜΕΝΑ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΡΙΑΣ, ΚΩΣΤΗΣ ΛΙΟΝΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΜΣΙΡΙΔΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΜΟΣΧΟΒΗ, ΑΛΙΚΗ ΤΣΙΡΓΙΑΛΟΥ, ΤΑΣΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΣΠΥΡΟΣΓΙΑΝΝΑΡΑΣ, ΚΩΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΣ, ΦΑΝΗ ΜΑΛΛΟΥΧΟΥ-TUFANO,ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Στιγμιότυπα και πορτρέτα της προπολεμικής Ελλάδας, ταξίδια στον κόσμοτων αρχαιοτήτων και του νεοελληνικού θεάτρου, αποτυπώσεις του κόσμουτης βιομηχανίας και του αστικού περιβάλλοντος: ο Χαρισιάδης συγκροτεί τηνπολυπρισματική εικόνα της νεότερης Ελλάδας, σε μια έκδοση που αποτελείτον κατάλογο της ομότιτλης έκθεσης (Μουσείο Μπενάκη, 2009).

Με 330 α/μ και 4 έγχρωμες φωτογραφίεςISBN 978-960-476-022-0Σχήμα: 26 x 28 | Σελίδες: 334Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2008, ΒΜΜ 237 Π (πανόδετο) | ΒΜΜ 237 (μαλακό εξώφυλλο) Χορηγός έκθεσης και έκδοσης: The Macmillan. The MaltΕξαντλημένο

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

Page 58: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

58

Αθήνα. Μεταμορφώσεις του αστικού τοπίουΑπό τη Νεοελληνική Ιστορική ΣυλλογήΚωνσταντίνου ΤρίπουΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΑΛΙΚΗ ΤΣΙΡΓΙΑΛΟΥ, ΧΡΥΣΑ ΔΕΠΟΛΛΑΣΧΟΛΙΑ: ΜΑΡΩ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ-ΑΔΑΜΗ

Η συνοδευτική έκδοση της ομότιτληςέκθεσης, η οποία παρουσιάστηκε στοΜουσείο Μπενάκη, στηριγμένη σε οπτικόυλικό από τη Συλλογή του Κ. Τρίπου.Περιλαμβάνεται βιογραφικό σημείωμα του Κ.Τρίπου, βιογραφικά των φωτογράφων καιγλωσσάριο φωτογραφικών όρων.

Με 152 δίχρωμες, 10 επιχρωματισμένεςφωτογραφίες και 1 χάρτηISBN 978-960-476-029-2Σχήμα: 22 x 23 | Σελίδες: 154Μουσείο Μπενάκη | Αθήνα 2009, ΒΜΜ 243Εξαντλημένο

Λίζη Καλλιγά. ΜετοίκησιςLizzie Kalliga. MetoikesisEΠΙΜΕΛΕΙΑ | EDITOR: ΕΛEΝΗ ΣΑΡOΓΛΟΥ | ELENI SAROGLOUKEIMENA: ΣΥΡΑΓΩ ΤΣΙΑΡΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΤΡΗΝΟΥ, ΑΛΙΚΗΤΣΙΡΓΙΑΛΟΥ, CLAIRE MACDONALD, ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣTEXTS: SIRAGO TSIARA, CHRISTINA PETRINOU, ALIKITSIRGIALOU, CLAIRE MACDONALD, YIANNIS STATHATOSMETAΦΡΑΣΗ: ΜΑΡΙΑ ΣΚΑΜΑΓΚΑ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣΤRANSLATION: MARIA SKAMAGA, YIANNIS STATHATOS

Ο κατάλογος της έκθεσης η οποίαφιλοξενήθηκε στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης(Θεσσαλονίκης) και στο Μουσείο Μπενάκη. Οι φωτογραφίες της Λίζης Καλλιγά,αναδεικνύουν τη «μετέωρη» στιγμή τηςμεταφοράς των αρχαίων γλυπτών από τοπαλιό στο νέο Μουσείο της Ακρόπολης.

Με 25 έγχρωμες φωτογραφίεςWith 25 color picturesISBN 978-960-93-1934-8Σχήμα | Dimensions: 27.5 x 21.5 | Σελίδες | Pages: 128 Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης (ΚΜΣΤ),Μουσείο Μπενάκη, Κύβος Εκδόσεις ΤέχνηςThessaloniki Center of Contemporary Art, BenakiMuseum, Kivos Art PublicationsΑθήνα 2010 | Αthens 2010, ΒΜΜ 277Τιμή | Price: E24 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)

Μανώλης Μπαμπούσης. ΣκελετοίManolis Baboussis. SkeletonsEΠΙΜΕΛΕΙΑ | EDITOR:MΑΝΩΛΗΣ ΜΠΑΜΠΟΥΣΗΣ | ΜΑΝOLIS BABOUSSISKEIMENA: ΧΡΙΣΤOΦΟΡΟΣ ΜΑΡIΝΟΣ, ΕΛEΝΗΠΑΠΑΡΓΥΡIΟΥ, ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΑΜΠΟYΣΗΣTEXTS: CHRISTOFOROS MARINOS, ELENI PAPARGYRIOU,MANOLIS BABOUSSISMETAΦΡΑΣΗ | TRANSLATION: ΕΛΕΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΟΥ | ELEANΝA PANAGOU

Κατάλογος της ομότιτλης έκθεσης η οποίαπραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκηαπό τις 6 Δεκεμβρίου 2010 έως τις 9Ιανουαρίου 2011.

Με 68 έγχρωμες φωτογραφίες | With 68 color picturesISBN 978-960-476-082-4Σχήμα | Dimensions: 24 x 30Σελίδες | Pages: 160Μουσείο Μπενάκη| Benaki MuseumAθήνα 2010| Αthens 2010BMM 286Τιμή | Price: E22 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)

Τα προσφυγικά της λεωφόρου ΑλεξάνδραςProsfygika

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΧΑΡΙΤΟΥKLEOPATRA HARITOU

ΚΕΙΜΕΝΑ: IAN JEFFREY, ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ,ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΧΑΡΙΤΟΥ, ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥTEXTS: IAN JEFFREY, NIKOS VATOPOULOS, KLEOPATRAHARITOU, GARIFALLIA ANASTASOPOULOUΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΚΑΝΛΙΦ,ΛΕΝΑ ΚΟΣΜΑ, ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΧΑΡΙΤΟΥ TRANSLATION: ANTONIS IOANNOU, CAROLINECUNLIFFE, LENA KOSMA, KLEOPATRA HARITOU

Ο κατάλογος της ομότιτλης φωτογραφικήςέκθεσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στοΜουσείο Μπενάκη από τις 5 Απριλίου μέχρι τις 6 Μαΐου του 2012. Η Κλεοπάτρα Χαρίτου,φωτογραφίζοντας κλιμακοστάσια καιλεπτομέρειες του εσωτερικού τωνπροσφυγικών πολυκατοικιών της ΛεωφόρουΑλεξάνδρας, εστιάζει στο εσωτερικό ενόςοικιστικού «σώματος», δίνει φωνή στηνυλικότητα που φιλοξένησε τον κόσμο τωνπροσφύγων και αφηγείται την ιστορία ενόςκόσμου που έχει χαθεί.

Με 82 έγχρωμες φωτογραφίες With 82 color picturesISBN: 978-960-476-108-1Σχήμα | Dimensions: 24 x 29.5Σελίδες | Pages: 98Μουσείο Μπενάκη | Benaki MuseumΑθήνα 2012 | Athens 2012, ΒΜΜ 316Χορηγός: Ίδρυμα Ιωάννου Φ. ΚωστοπούλουSponsor: The J. F. Costopoulos FoundationΤιμή | Price: E20 (πανόδετο) | (hardback)

The First Modern Olympics. Athens 1896Rare photographs from the collectionsof the Benaki Museum, Athens, the Lampakis Family Archives and theNational Historical Museum of GreeceEDITOR: STAMOS FAFALIOSTEXTS: ALIKI TSIRGIALOU, DIMITRIS RIGOPOULOSTRANSLATION: MARIA MARGARONIS

Η έκδοση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη διοργάνωση της ομότιτλης έκθεσης στοΕλληνικό Κέντρο Λονδίνου (The HellenicCenter) από τις 3 Ιουλίου μέχρι τις 15Αυγούστου του 2012. Μέσα από φωτογραφικόυλικό προερχόμενο από τα Αρχεία τουΜουσείου Μπενάκη, του Εθνικού ΙστορικούΜουσείου και της Οικογενείας Λαμπάκη,παρουσιάζεται η ιστορία των πρώτωνΟλυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα (1896).

With 57 b/w photographs ISBN 978-960-476-114-2 (Benaki Museum)978-0-9525518-1-2 (The Hellenec Centre)Dimensions: 24 x 22 | Pages: 72The Hellenic Center, Benaki Museum, Lampakis Family ArchivesLondon 2012, ΒΜΜ 323Price: E10 (paperback)

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Page 59: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

59

Ελληνικές ΘάλασσεςΈνα φωτογραφικό ταξίδι μέσα στο χρόνοGreek SeasA photographic Journey in timeΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΤΣΙΡΓΙΑΛΟΥ ΑΛΙΚΗ GENERAL EDITING: ALIKI TSIRGIALOUKEIMENA: ΚΩΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ ΑΣΔΡΑΧΑΣ,ΦΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΛΙΚΗ ΤΣΙΡΓΙΑΛΟΥ TEXTS: COSTIS ANTONIADIS, SPYROS ASDRACHAS, FANI CONSTANTINOU, HERCULES PAPAIOANNOU, ALIKI TSIRGIALOUΜΕΤΑΦΡΑΣΗ | TRANSLATION: JOSHUA BARLEY

Η έκδοση συνοδεύει την ομότιτλη έκθεση που πραγματοποιήθηκε στο ΜουσείοΜπενάκη. Το φωτογραφικό υλικό συνοδεύεται από ένα εισαγωγικό κείμενο του Ηρακλή Παπαϊωάννου και ένα ιστορικό«πορτραίτο» των ελληνικών νησιών,συνταγμένο από τον ιστορικό ΣπύροΑσδραχά. Εκτενή κείμενα των επιμελητών της έκθεσης Φανής Κωνσταντίνου, ΑλίκηςΤσίργιαλου και Κωστή Αντωνιάδη προλογίζουν την κάθε ενότητα, αξιολογώνταςτο υλικό ως προς την εποχή του και τηνεξέλιξη της φωτογραφίας.

Με 304 φωτογραφίες | With 304 photographsISBN: 978-960-476-138-8 (Μουσείο Μπενάκη | Benaki Museum)978-960-204-328-8 (Εκδοτικός οίκος Μέλισσα |Melissa Publishing House)Σχήμα | Dimensions: 29 x 29, Σελίδες | Pages: 323Μουσείο Μπενάκη | Benaki MuseumΑθήνα 2013 | Athens 2013, ΒΜΜ 338Μουσείο Μπενάκη – Εκδοτικός οίκος ΜέλισσαBenaki Museum – Melissa Publishing HouseΧορηγοί | Sponsors: Aris Theodoridis, Όμιλος Βαφειά, Karavias & Associates, Epson, Samsung, ΔειπνοσοφιστήριονΤιμή | Price: E65

Κωστής ΑντωνιάδηςΧρησιμοποιημένες φωτογραφίες 1985-2013

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Η έκδοση κυκλοφόρησε με αφορμή την ομότιτλη έκθεση που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη, την άνοιξη του 2013. Το υλικό, καρπός της περιόδου 1985-2013 -θραύσματα εικόνων της πόλης, εικονικέςπροτομές ηρώων, τοπία που μοιάζουν με άλλα τοπία, ψεύτικους χάρτες και μυστικές συλλογές-, διερευνά τη σχέση της φωτογραφίας με τη μνήμη, την πραγματικότητα και το φανταστικό.

Με 138 φωτογραφίεςISBN: 978-960-476-124-1Σχήμα: 28 x 24 | Σελίδες: 160Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2013, ΒΜΜ 332Tιμή: E28

Costis AntoniadisSecond-hand Photographs 1985-2013TEXT: HERCULES PAPAIOANNOU

With 138 photographsISBN: 978-960-576-125-8Dimensions: 28 x 24 | Pages: 160Benaki MuseumΑthens 2013, ΒΜΜ 332APrice: E28

Charles Weber. Τα ελληνικά The Greek SeriesΕΠΙΜΕΛΕΙΑ | EDITOR: CHARLES WEBER

Η έκδοση συνοδεύει την ομότιτλη έκθεση, η οποία πραγματοποιείται στο Μουσείο Μπενάκη (Κτήριο ΟδούΠειραιώς), από τις 31 Ιανουαρίουμέχρι τις 17 Μαρτίου 2013. Παρουσιάζονται περίπου 150 φωτογραφίες του Charles Weber, χωρισμένες σε επτάενότητες, οι οποίες, μέσα από την πολλαπλή σχέση των ανθρώπων, των αντικειμένων και των τόπων,αποτυπώνουν την εικόνα που του ενέπνευσεη ελληνική καθημερινότητατα τελευταία τριάντα χρόνια.

Με 179 α/μ και έγχρωμες φωτογραφίεςWith 179 b/w and color picturesISBN: 978-960-476-122-7Σχήμα | Dimensions: 21.5 x 21.5Σελίδες | Pages: 180Μουσείο Μπενάκη | Benaki MuseumΑθήνα 2013 | Athens 2013, ΒΜΜ 328Χορηγός | Sponsor: TamerYποστηρικτής | Supporter: Swatch GroupΤιμή | Price: E25 (μαλακό εξώφυλλο)

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

Φωτογραφία

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Page 60: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

ΑΓΟΡΑ

Wolf SuschitzkyΤαξίδι στην Ελλάδα του '60Voyage in Greece in the '60sΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: IAN COLLINS, ΙΩΑΝΝΑ ΜΩΡΑΪΤΗ

Κατάλογος της ομότιτλης έκθεσης η οποίαπραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη(Πινακοθήκη Ν. Χατζηκυριάκου-Γκίκα)παρουσιάζοντας 23 ασπρόμαυρεςφωτογραφίες του βρετανού φωτογράφου,από το ταξίδι του στην Ελλάδα το 1960, οι οποίες απεικονίζουν στιγμιότυπα τηςκαθημερινής ζωής, αγροτικές σκηνές, ήθη και έθιμα, αλλά και πορτρέτα από τη Σκιάθο,την Ύδρα και την Αθήνα.

ISBN 978-960-476-174-6Σχήμα: 14.5 x 20 | Σελίδες: 40Μουσείο Μπενάκη Αθήνα 2015, ΒΜΜ 370Τιμή: E6 (μαλακό εξώφυλλο)

60

Νίκος ΔήμουΟ μοναχικός πολυπράγμωνΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΔΗΣ

Η έκδοση αποτελεί τον κατάλογο της ομότιτλης έκθεσης που φιλοξενήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη το 2015.Περιλαμβάνονται αποσπάσματα κριτικών κειμένων νεοελλήνων στοχαστώνσχετιζόμενα με πτυχές της προσωπικότηταςκαι του έργου του Νίκου Δήμου (ποίηση,φωτογραφία, διαφήμιση, σάτιρα, δοκίμιο,τηλεόραση, μετάφραση, ραδιόφωνο), ενώ παρουσιάζεται μία χαρακτηριστικήανθολόγηση ποικίλων κειμένων του. Η έκδοση ολοκληρώνεται με ένααυτοβιογραφικό κείμενο και αναλυτικόκατάλογο των βιβλίων του Ν. Δήμου.

Με 32 έγχρωμες και 10 α/μ φωτογραφίεςISBN 978-960-476-179-1Σχήμα: 18.5 x 19.5 | Σελίδες: 192Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 2015, ΒΜΜ 376Χορηγός: Alpha BankΥποστηρικτές έκθεσης: Ένωση Εταιριών Διαφήμισης & Επικοινωνίας Ελλάδος – Ινστιτούτο ΕπικοινωνίαςΤιμή: E10

Τ(ρ)όποι λατρείας. Τάσος Βρεττός.Wor(th)ship. Tassos VrettosΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: NANTIA AΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΙΡΤΖΙΛΑΚΗΣEDITORS: ΝΑΝΤΙΑ ARGYROPOULOU, YORGOS TZIRTZILAKISMETAΦΡΑΣΗ: ΤΩΝΗΣ ΜΟΖΕΡ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΑΣΙΓΚΑΛ,ΧΡΥΣΑ ΓΚΙΩΝΗ, ΡΗΓΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥΤRANSLATION: TONY MOSER, STEPHEN BACIGAL,CHRYSSA GIONI, RIGOULA GEORGIADOU

Ο συνοδευτικός κατάλογος της ομότιτλης έκθεσης, η οποίαπραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη (Κτήριο οδού Πειραιώς 138) από τις 20 Νοεμβρίου 2015 μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2016. Το πλούσιο φωτογραφικό υλικό της έκδοσηςχαρτογραφεί μία συχνά «αόρατη»πραγματικότητα, καθοδηγώντας τον αναγνώστη στους αυτοσχέδιους τόπουςλατρείας των μεταναστών και των προσφύγωντης Αθήνας, ενώ τα συνοδευτικά κείμεναθέτουν κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται με τη διαμόρφωση μίας νέας συλλογικότητας.

Με 410 έγχρωμες φωτογραφίεςWith 410 color picturesISBN: 978-960-476-181-4Σχήμα | Dimensions: 23 x 32Σελίδες | Pages: 384Μουσείο Μπενάκη | Benaki MuseumΑθήνα 2015 | Athens 2015ΒΜΜ 378Τιμή | Price: E30

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Page 61: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

61

Φωτογραφία

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

ΘεσσαλονίκηΗ Θεσσαλονίκη μέσα από τον φακό του Αριστοτέλη Ζάχου, 1912-1917ThessalonikiThessaloniki through the lens of Aristotelis Zachos, 1912-1917ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΩ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ-ΑΔΑΜΗΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣEDITORS: MARO KARDAMITSI-ADAMINIKOLAOS K. MOUTSOPOULOSΚΕΙΜΕΝΑ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΡΙΑΣ, ΜΑΡΩ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ-ΑΔΑΜΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣTEXTS: ANGELOS DELIVORRIAS, MARO KARDAMITSI-ADAMI, NIKOLAOS MOUTSOPOULOSΜΕΤΑΦΡΑΣΗ| TRANSLATION: GEOFFREY COX

Η έκδοση φιλοδοξεί να αναδείξει το ανέκδοτο,στο μεγαλύτερο μέρος του φωτογραφικόαρχείο του αρχιτέκτονα Αριστοτέλη Ζάχου, το οποίο αφορά στη Θεσσαλονίκη τηςπεριόδου 1912-’17.

Με 96 α/μ φωτογραφίες | With 96 b/w picturesISBN 960-8452-94-5Σχήμα | Dimensions: 21 x 21Σελίδες | Pages: 247 + [2]Ίδρυμα Παναγιώτη και Έφης Μιχελή – ΜουσείοΜπενάκη / Αρχεία Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής Panagiotis and Efi Micheli Foundation – BenakiMuseum / Neohellenic Architecture ArchivesΑθήνα 2002 | Athens 2002, ΒΜΜ 083Tιμή | Price: E30 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)

ΑΓΟΡΑ

ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ

Πρόσωπα στη ΣκιάΚώστας Μπαλάφας Βούλα Παπαϊωάννου Δημήτρης ΧαρισιάδηςFaces in the ShadowsCostas Balafas Voula PapaioannouDimitris HarissiadisΚΩΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣKOSTIS ANTONIADIS

Στην έκδοση αυτή, τρεις κορυφαίοι έλληνεςφωτογράφοι συλλαμβάνουν στιγμέςανθρώπων που δεν πρωταγωνίστησαν στιςμεγάλες ιστορικές καμπές κι ωστόσοσήκωσαν το βάρος της ιστορίας: πρόσωπαστη σκιά της Ελλάδας των κρίσιμων δεκαετιώνμετά την Κατοχή.

Με 44 α/μ φωτογραφίες | With 44 b/w picturesISBN 978-960-8452-89-3Σχήμα | Dimensions: 21 x 21 | Σελίδες | Pages: 60Φωτογραφικό Κέντρο Αθηνών – Μουσείο Μπενάκη /Φωτογραφικό Αρχείο – Φωτογραφικό ΜουσείοΘεσσαλονίκηςCentre of Photography Athens – Benaki Museum /Photographic Archives Museum of PhotographyThessalonikiΑθήνα 2002 | Athens 2002, ΒΜΜ 042Tιμή | Price: E12 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)

Οικονομόπουλος, φωτογράφοςEconomopoulos, photographerΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΡΙΑΣ | ΠΛΑΤΩΝ ΡΙΒΕΛΛΗΣANGELOS DELIVORRIAS | PLATON RIVELLIS

Στην έκδοση δημοσιεύονται 150 φωτογραφίεςαπό το έργο του Νίκου Οικονομόπουλου.Μέσα από τις εικόνες αυτές επιχειρείται μια αναδρομική προσέγγιση της εικοσαετούςδιαδρομής του καλλιτέχνη, παρουσιάζονταςεπιλεκτικά όλες τις ενότητες του έργου του.

Με 149 α/μ φωτογραφίες | With 149 b/w picturesISBN 960-375-121-9Σχήμα | Dimensions: 29 x 29.5 | Σελίδες | Pages: 340Μουσείο Μπενάκη – Εκδόσεις ΜεταίχμιοBenaki Museum – Metechmio PublicationsΑθήνα 2002 | Athens 2002, ΒΜΜ 082Tιμή | Price: E60 (πανόδετο) | (hardback)

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΝΕΑ ΕΚ∆ΟΣΗ

Έκθεση σε 7’’Λεωνίδας Κουργιαντάκης 7’’ ExposureLeonidas KourgiantakisΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ EDITOR -TEXT: SPYROS YANNARASMETAΦΡΑΣΗ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΑΝΗTRANSLATION: ANASTASIA CARAMANIS

Η συνοδευτική έκδοση της ομότιτλης έκθεσηςπου φιλοξενήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη απότις 11 Φεβρουαρίου μέχρι τις 3 Απριλίου 2016.Οι φωτογραφίες αποτελούν μία ψηφίδα ενός ενιαίου εικαστικού έργου και ταυτόχροναδιατυπώνουν μία πρόταση για την ένταξη της ανθρώπινης μορφής στον χώρο,προσδίδοντας έτσι ανθρώπινη κλίμακα στο αχανές φωτογραφικό τοπίο.

Με 72 έγχρωμες φωτογραφίες With 72 color picturesISBN: 978-960-476-188-3Σχήμα | Dimensions: 16 x 16Σελίδες | Pages: 106Μουσείο Μπενάκη | Benaki MuseumΑθήνα 2016 | Athens 2016 | ΒΜΜ 383Τιμή | Price: E7 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)

Page 62: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

62

Αθήνα 1839-1900Φωτογραφικές ΜαρτυρίεςΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΑΛΙΚΗ ΤΣΙΡΓΙΑΛΟΥΚΕΙΜΕΝΑ: ΦΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, GARY EDWARDS,ΑΛΚΗΣ ΞΑΝΘΑΚΗΣ, ΜΑΤΟΥΛΑ ΣΚΑΛΤΣΑ, ΜΑΡΙΑ ΜΑΤΤΑ, ΑΛΙΚΗ ΤΣΙΡΓΙΑΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΜΣΙΡΙΔΟΥΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΑΛΚΗΣ ΞΑΝΘΑΚΗΣ

H εμπλουτισμένη επανέκδοση τουλευκώματος που είχε κυκλοφορήσει το 1985και το οποίο παρουσίαζε τις πρώτεςαποτυπώσεις του προσώπου της ελληνικήςπρωτεύουσας.

Με 399 α/μ φωτογραφίεςISBN 978-960-8347-07-6Σχήμα: 29 x 30 | Σελίδες: 322Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2003ΒΜΜ 103 Π (χαρτόδετο)ΒΜΜ 103 (μαλακό εξώφυλλο) Χορηγός: ΑΒΒTιμή: E80 (χαρτόδετο)

Athens 1839-1900 Α Photographic record ΕDITORS: FANI CONSTANTINOU, ALIKI TSIRGIALOUTEXTS: FANI CONSTANTINOU, GARY EDWARDS, ALKIS XANTHAKIS, MATOULA SKALTSA, MARIA MATTA, ALIKI TSIRGIALOU, GEORGIA IMSIRIDOUTRANSLATION: DAPHNE KAPSAMBELIS

With 399 b/w picturesISBN 978-960-8347-08-4Dimensions: 29 x 30 | Pages: 322Benaki MuseumΑthens 2003ΒΜΜ 103 AΠ (hardback) | ΒΜΜ 103 A (paperback)Price: E80 (hardback) | E70 (paperback)

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

Greece through the lens of Takis TloupasANTONIS KARKAYIANNIS, GEORGE CH. CHOURMOUZIADIS

With 578 b/w pictures ISBN 960-7037-67-7Dimensions: 32 x 26 | Pages: 407Benaki Museum, Athens 2005ΒΜΜ 129APrice: E100

Ήπειρος – Θεσσαλία – ΜακεδονίαMέσα από τον φακό του ΑριστοτέληΖάχου. 1915-1931Epirus – Thessaly – MacedoniaThrough the lens of Aristotelis Zachos.1915-1931ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ | COLLECTIVE WORK

ΚΕΙΜΕΝΑ: ΜΑΡΩ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ-ΑΔΑΜΗ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΖΑΧΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΙΖΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣΤΕXTS: ΜΑRO KARDAMITSI-ADAMI, ARISTOTELISZACHOS, YANNIS KIZIS, STAVROS MAMALOUKOSΜΕΤΑΦΡΑΣΗ | TRANSLATION: TIMOTHY CULLEN

Οι φωτογραφίες του Ζάχου και τακατατοπιστικά σχόλια των τριών αρχιτεκτόνων,συμβάλλουν στην πληρέστερη κατανόηση τηςαρχιτεκτονικής της κεντρικής και βόρειαςΕλλάδας των δύο τελευταίων αιώνων.

Με 178 α/μ φωτογραφίες | With 178 b/w picturesISBN 978-960-8347-61-8Σχήμα | Dimensions: 21 x 21 | Σελίδες | Pages: 261Μουσείο Μπενάκη, Αρχεία ΝεοελληνικήςΑρχιτεκτονικήςBenaki Museum, Neohellenic Architecture ArchivesΑθήνα 2007 | Athens 2007, ΒΜΜ 189Χορηγός: Ίδρυμα Παναγιώτη & Έφης ΜιχελήSponsor: Panagiotis and Efi Micheli FoundationTιμή | Price: E40 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)

ΑΓΟΡΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Κώστας ΜπαλάφαςΗ χώρα μουΦΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΜΣΙΡΙΔΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΑΜΠΡΙΑ

ΚΕΙΜΕΝΑ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΟΥΡΟΥΝΗΣ, ΦΑΝΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ

Η έκδοση περιλαμβάνει 190 θέματα πουεπέλεξε ο ίδιος ο φωτογράφος, απάνθισματης πολύχρονης φωτογραφικής πορείας τουστον ελλαδικό χώρο.

Με 190 α/μ φωτογραφίεςISBN 978-960-476-008-4 (Μουσείο Μπενάκη), 978-960-6691-34-8 (Εκδόσεις Ποταμός)Σχήμα: 28 x 32.5 | Σελίδες: 261Μουσείο Μπενάκη – Εκδόσεις ΠοταμόςΑθήνα 2008, ΒΜΜ 230Tιμή: E63 (χαρτόδετο)

ΑΓΟΡΑ

Page 63: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

63

Νίκος Δήμου Το φως των Ελλήνων Φωτογραφικό δοκίμιο

Η τρίτη έκδοση του φωτογραφικούλευκώματος του Νίκου Δήμου (α’ έκδ. 1984).Κείμενα ποιητικά και φωτογραφικές στιγμέςεπιχειρούν να αποτυπώσουν τη βαθύτερηουσία της «ψυχής» του ελληνικού τοπίου.

Με 60 έγχρωμες φωτογραφίεςISBN 978-960-476-034-3Σχήμα: 29 x 29 Σελίδες: 144Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2009, ΒΜΜ 261Tιμή: E30 (πανόδετο)

Συρτάρι XXII Φωτογραφίες σε αποσύνθεσηDrawer XXII Decomposed picturesΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΡΓΙΑΝΤΑΚΗΣ LEONIDAS KOURGIANTAKIS

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ | EDITOR: ΑΛΙΚΗ ΤΣΙΡΓΙΑΛΟΥ | ALIKI TSIRGIALOU

Το έναυσμα για την πραγμάτωση της έκδοσηςέδωσε το περιεχόμενο του Συρταριού ΧΧΙΙ του Φωτογραφικού Αρχείου του ΜουσείουΜπενάκη: είναι το σημείο συγκέντρωσης των αρνητικών του Αρχείου τα οποία έχουνυποστεί μεγάλη έως και ολική καταστροφή της υπόστασής τους και κατ’ επέκταση τουειδώλου τους. Τα αλλοιωμένα αυτά αρνητικάαξιοποίησε, με τον δικό του πρωτότυπο τρόπο,ο φωτογράφος Λεωνίδας Κουργιαντάκης,δημιουργώντας φωτογραφίες με έντονοεικαστικό ενδιαφέρον.

Με 54 έγχρωμες φωτογραφίεςWith 54 color picturesISBN 978-960-476-096-1Σχήμα | Dimensions: 16 x 16Σελίδες | Pages: 84Μουσείο Μπενάκη | Benaki MuseumΑθήνα 2011 | Athens 2011ΒΜΜ 303Tιμή | Price: E10 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

Φωτογραφία ΜΕΛΕΤΕΣ

Σημειώσεις ενός έλληνα φωτογράφου για τη φωτογραφίαΣΤΕΛΙΟΣ Β. ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ

Ο καλλιτέχνης, βασισμένος σε υποθετικέςερωτήσεις ακροατών, θίγει θέματα, όπως είναι η ανάγνωση του κόσμου μέσα από τον φωτογραφικό φακό και ο ρόλος τουφωτογράφου στην αποτύπωση του χρόνου και της εικόνας μέσω της τέχνης.

Με 26 α/μ φωτογραφίεςISBN 960-325-463-0, 960-8452-96-1Σχήμα: 14 x 21 | Σελίδες: 196Εκδόσεις Άγρα – Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2002, ΒΜΜ 087Tιμή: E13 (μαλακό εξώφυλλο)

ΑΓΟΡΑ

Josef Koudelka. Εισβολή Πράγα 68ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΥΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΗ

Ο φακός του καλλιτέχνη αιχμαλωτίζει εικόνεςαπό την πρώτη στιγμή της Εισβολής καισυλλαμβάνει με τόλμη και δημιουργική απορίατον πυρήνα της σύγκρουσης: πρόσωπα καιστολές· σημαίες και σιδερικά· ανοιχτάβλέμματα και γκρίζα πηλίκια. Πού είναιη αγωνία και πού ο τρόμος; Ποιος φοβάται τη δύναμη της «Άνοιξης»;

Με 247 α/μ φωτογραφίεςISBN 978-960-89773-2-7Σχήμα: 25 x 32Σελίδες: 296Μουσείο Μπενάκη - Apeiron PhotosΑθήνα 2008, ΒΜΜ 225Tιμή: E50

ΑΓΟΡΑ

ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ

Page 64: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

Έγχρωμη Nelly’sΟι διαφημιστικές φωτογραφίες στα χρόνια της Αμερικής. Από το Φωτογραφικό Αρχείο του Μουσείου ΜπενάκηΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΟΥΣΙΑΝΟΣΚΕΙΜΕΝΑ: ΦΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ, NELLY’S

Η έκδοση αποτυπώνει μια άγνωστη πτυχή της καλλιτεχνικής δράσης της διάσημηςφωτογράφου: τις διαφημιστικές φωτογραφίεςτης από την περίοδο της ζωής της στηνΑμερική, κατά το διάστημα 1939-1965.

Με 52 έγχρωμες και 20 α/μ φωτογραφίεςISBN 960-88488-3-0Σχήμα: 19.5 x 25Σελίδες: 124Εκδόσεις ΤσαγκαρουσιάνοςΑθήνα 2005ΒΜΜ 225Tιμή: E35 (χαρτόδετο)

ΑΓΟΡΑ

64

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ

Σεμινάριο διάσωσης και διαχείρισης φωτογραφικών συλλογώνΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΜΑΤΤΑΚΕΙΜΕΝΑ: ΚΩΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, ΜΑΡΩ ΒΑΝΔΩΡΟΥ,ANNE CARTIER-BRESSON, MARTIN C. JÜRGENS,MOGENS S. KOCH, ΦΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, DOUGMUNSON, LUIS NADEAU, JAMES Μ. REILLY, GRANT B. ROMER, ΑΛΚΗΣ ΞΑΝΘΑΚΗΣ, MIKE WARE,HENRY WILHELMΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΜΑΓΔΑ ΣΤΑΦΥΛΑΚΗ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΧΑΧΛΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση των Πρακτικών τουπενθήμερου επιμορφωτικού σεμιναρίου που οργάνωσε το Φωτογραφικό Αρχείο τουΜουσείου Μπενάκη (3-7 Οκτωβρίου 2005) με θέμα τη διάσωση και τη διαχείριση τωνφωτογραφικών συλλογών.

Με 198 έγχρωμες και α/μ φωτογραφίεςISBN 978-960-476-057-2Αθήνα 2010, ΧΨ 29Tιμή: E25

ΑΓΟΡΑ

Nelly’s. ΑυτοπροσωπογραφίαΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ε. Χ. ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ

Ένα γοητευτικό ταξίδι στον κόσμο της Nelly’s,μέσα από τον λόγο της ίδιας της φωτογράφουκαι το πλούσιο φωτογραφικό υλικό το οποίοσυνοδεύει το κείμενο, φωτίζοντας απόποικίλες οπτικές την αφήγηση μιας ζωής.

Με 258 α/μ φωτογραφίεςΣχήμα: 23 x 25Σελίδες: 311Αθήνα 1989, ΒΜΦ 09Tιμή: E30 (πανόδετο)

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΜΕ ΥΛΙΚΟ

ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ

Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913Η αυγή του ελληνικού 20ού αιώναΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΤΑΣΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣΠΡΟΛΟΓΟΣ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΡΙΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣΜΠΟΥΤΑΡΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣΚΕΙΜΕΝΑ: ΕΛΕΝΗ ΓΑΡΔΙΚΑ-ΚΑΤΣΙΑΔΑΚΗ, ΜΑΡΙΑΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ, ΑΛΕΚΟΣ ΖΑΝΝΑΣ, ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ,ΤΑΣΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Η έκδοση, με φωτογραφικό υλικόπροερχόμενο από ιδιωτικές συλλογές και Ιδρύματα (Μουσείο Μπενάκη, Φωτοθήκητου Αγίου Όρους, Ίδρυμα «ΕλευθέριοςΒενιζέλος»), φωτίζει πτυχές των κρίσιμωνΒαλκανικών πολέμων του 1912-1913. Η ίδια έκδοση συνόδευσε την ομότιτλη έκθεσηπου οργάνωσε το Μουσείο Μπενάκη τον χειμώνα του 2012.

Με 131 φωτογραφίες και χάρτεςISBN: 978-960-503-237-1Σχήμα: 20 x 28Σελίδες: 128Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε.(για την εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ)Αθήνα 2012

ΑΓΟΡΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Page 65: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

65

Iστορία, Φιλολογίακαι Τέχνη

Η οικογένεια Βαλσαμάκη στη Σκόπελο τον 19ο αιώναΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ:ΜΑΡΙΑ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ

Η έκδοση, βασισμένη στο αρχείο τηςοικογένειας Βαλσαμάκη, αναδεικνύει πτυχές του κοινωνικού και οικονομικού βίου της Σκοπέλου κατά τον 19ο αιώνα.

Mε 33 α/μ εικόνες και 1 χάρτηISBN 960-8452-95-3Σχήμα: 17 x 24.5Σελίδες: 189Μουσείο Μπενάκη / Ιστορικά ΑρχείαΑθήνα 2001, ΒΜΜ 091Tιμή: E20 (μαλακό εξώφυλλο)

Το Θωρηκτό «Γεώργιος Αβέρωφ» κατά τους Βαλκανικούς πολέμους 1912-1913

Η έκδοση περιλαμβάνει πληροφορίεςσχετικές με την απόκτηση του πλοίου από τοΠολεμικό Ναυτικό, καθώς και τις πολεμικέςεπιχειρήσεις στις οποίες έλαβε μέρος κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων.

Με 75 έγχρωμες φωτογραφίεςISBN 960-87396-0-8Σχήμα: 27 x 23 | Σελίδες: 71Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», Ελληνικό Λογοτεχνικόκαι Ιστορικό Αρχείο, Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2002, ΒΜΜ 079Εξαντλημένο

Ανδρέας ΜουστοξύδηςΑιμίλιος ΤυπάλδοςAλληλογραφία (1822-1860)Andrea Mustoxidi – Emilio TipaldoCarteggio (1822-1860)ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ | DIMITRIS ARVANITAKIS

Η έκδοση περιλαμβάνει 553 σχολιασμένεςεπιστολές του Ανδρέα Μουστοξύδη και του Αιμίλιου Τυπάλδου, συνοδευόμενες από εκτεταμένη εισαγωγή. Το δημοσιευόμενουλικό φωτίζει σημαντικές πτυχές τουπολιτικού βίου της Ιταλίας και της Ελλάδας,ζητήματα προσωπογραφίας και ποικίλαεπιστημονικά θέματα.

Με 9 α/μ φωτογραφίες | With 9 b/w picturesISBN 960-8347-29-7, 960-88927-1-6Σχήμα | Dimensions: 18 x 24.5Σελίδες | Pages: 1038Μουσείο Μπενάκη – Εκδόσεις ΚότινοςBenaki Museum – Kotinos PublicationsΑθήνα 2005 | Athens 2005ΒΜΜ 143Tιμή | Price: E50 (χαρτόδετο) | (hardback)

Παλαιά έντυπα της ΒιβλιοθήκηςΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΙΤΣΑ ΤΣΑΚΩΝΑ

Ο κατάλογος παρουσιάζει 144 τίτλους από τη Συλλογή της Βιβλιοθήκης του Μουσείου Μπενάκη, οι οποίοι είδαν το φως μεταξύ του 1499 και του 1700: βιβλία περιηγητικά, ιστορικά, φιλολογικά,θρησκευτικά και ποικίλου περιεχομένου.

Με 144 α/μ εικόνεςΣχήμα: 23 x 29 | Σελίδες: 84 +16 πίνακεςΜουσείο Μπενάκη | Αθήνα 1985, ΒΜΜ 015Tιμή: E5 (μαλακό εξώφυλλο)

Ν. Χατζηκυριάκος-ΓκίκαςΕργογραφία – Βιβλιογραφία (1923-1996)ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΙΤΣΑ ΤΣΑΚΩΝΑ

Στον βιβλιογραφικό αυτόν κατάλογοσυγκεντρώνονται για πρώτη φορά μελέτες,άρθρα και άλλες δημοσιεύσεις πουπροέρχονται από τη Βιβλιοθήκη και τοπροσωπικό αρχείο του Ν. Χατζηκυριάκου-Γκίκακαι αναφέρονται στο πολύμορφο έργο του.

Με 7 α/μ φωτογραφίεςISBN 960-8452-46-5Σχήμα: 17 x 24 | Σελίδες: 187 Μουσείο Μπενάκη | Αθήνα 1997, ΒΜΜ 038Tιμή: E4 (μαλακό εξώφυλλο)

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

Το ρεμπελιό των ποπολάρων (1628)Κοινωνικές αντιθέσεις στην πόλη της ΖακύνθουΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ

Στη μονογραφία αυτή, με σημείο εκκίνησης τη σύγκρουση που είναι γνωστή ως «ρεμπελιότων ποπολάρων», επιχειρείται μια ανάγνωση της κοινωνικής διαστρωμάτωσης και τωναντίστοιχων νοοτροπιών του αστικούπληθυσμού της Ζακύνθου στο α’ μισό του 17ου αι.

ISBN 960-201-154-8Σχήμα: 16.5 x 23.5 | Σελίδες: 453Μουσείο ΜπενάκηΕλληνικό Λογοτεχνικό Ιστορικό ΑρχείοΑθήνα 2001, ΒΜΜ 071Εξαντλημένο

Page 66: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

66

Πρόσωπα και άλλα κύρια ονόματα μυθολογικά – ιστορικά έως τον 1ο μ.Χ.αιώνα της Αρχαίας Ελληνικής ΓραμματείαςΑΜΑΛΙΑ ΜΕΓΑΠΑΝΟΥ

Η έκδοση συγκεντρώνει τα πρόσωπα και άλλακύρια ονόματα που απαντούν σε μυθολογικάκαι ιστορικά κείμενα της αρχαίας ελληνικήςγραμματείας έως τον 1ο μ.Χ. αιώνα. Ένα πρόσφορο εργαλείο για τον επιστήμονα,τον ειδικό μελετητή, αλλά και για κάθε εραστή της αρχαίας ελληνικής ιστορίας και μυθολογίας.

ISBN 960-8347-34-3Σχήμα: 21 x 28.5Σελίδες: 1.136 και 12 χάρτεςΜουσείο Μπενάκη – Εκδόσεις ΈναστρονΑθήνα 2006, ΒΜΜ 161Tιμή: E90 (πανόδετο)

Τετράδια της Αίγινας«Το πνεύμα όπου θέλει πνει…»ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ

Αναμνήσεις και σκέψεις του καλλιτέχνη, οι οποίες κυκλοφόρησαν με αφορμή την έκθεση «Γιάννης Παππάς. Σπουδές στο έφιππο», που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη (2006). Πρόκειται για μια αποσπασματική αφήγηση της ζωής του, μέσα από την οποία όμωςαναδύεται μια ολόκληρη εποχή.

Με 168 σχέδιαISBN 960-8347-32-7Σχήμα: 20 x 24 | Σελίδες: 356Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2006, ΒΜΜ 146Tιμή: E35 (πανόδετο)

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

Οδηγός Ιστορικών Αρχείων Μουσείου ΜπενάκηEΠΙΜΕΛΕΙΑ: BAΛΕΝΤΙΝΗ ΤΣΕΛΙΚΑ

Συστηματική και τεκμηριωμένη παρουσίαση500 αρχειακών μονάδων των ΙστορικώνΑρχείων του Μουσείου Μπενάκη, του μισούαρχειακού πλούτου ο οποίος απόκειται στοΤμήμα αυτό. Ο κατάλογος συμπληρώνεται από εκτενή εισαγωγή και αναλυτικά ευρετήρια.

Με 31 α/μ και 36 έγχρωμες φωτογραφίεςISBN 978-960-8347-46-7Σχήμα: 20 x 28 | Σελίδες: 368Μουσείο Μπενάκη / Ιστορικά Αρχεία Αθήνα 2006, ΒΜΜ 168Tιμή: E40 (πανόδετο)

ΑΓΟΡΑ

ΜελέτεςΖΗΣΙΜΟΣ ΛΟΡΕΝΤΖΑΤΟΣ

Στη σειρά αυτή των κριτικών κειμένων, ο Λορεντζάτος συνθέτει ένα σώμα καίριωνπαρεμβάσεων που εξακτινώνονται σε όλο το φάσμα της νεοελληνικής λογοτεχνικής και πνευματικής παραγωγής.

Τόμος πρώτοςISBN 978-960-353-004-6, 978-960-8347-65-6 Σχήμα: 17 x 23 | Σελίδες: 562Εκδόσεις Δόμος – Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2007, ΒΜΜ 193Tιμή: E38 (πανόδετο)

Τόμος δεύτεροςISBN 978-960-353-135-7, 978-960-8347-66-3Σχήμα: 17 x 23 | Σελίδες: 600 Εκδόσεις Δόμος – Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2007, ΒΜΜ 192Tιμή: E38 (πανόδετο)

Τόμος τρίτοςISBN 978-960-353-133-3, 978-960-8347-67-0Σχήμα: 17 x 23 | Σελίδες: 519Εκδόσεις Δόμος – Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2007, ΒΜΜ 191Tιμή: E38 (πανόδετο)

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

Page 67: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

67

Κ. ΠορφύρηςΚείμενα για τον πολιτισμό, την ιστορία και την πολιτικήΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥΚΕΙΜΕΝΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ ΑΣΔΡΑΧΑΣ,ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΡΑΛΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ,ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

Η έκδοση περιλαμβάνει εκτενή επιλογήκειμένων του Κ. Πορφύρη, αντιπροσωπευτικήτων πολλαπλών ενδιαφερόντων του, τα οποίαείχαν δει το φως της δημοσιότητας στηνπροδικτατορική «Αυγή» και στην ΕπιθεώρησηΤέχνης.

ISBN 978-960-8347-91-5, 978-960-86183-7-4Σχήμα: 17 x 24 | Σελίδες: 612Μουσείο Μπενάκη – «Πλατύφορος» ΕταιρείαΜελέτης, Έρευνας, Παραγωγής Πολιτισμού Αθήνα 2008, ΒΜΜ 208Tιμή: E24 (μαλακό εξώφυλλο)

Αρχείο Οικογένειας Νίκου ΠλουμπίδηΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΛΕΚΟΣ Π. ΖΑΝΝΑΣ

Η έκδοση βασίστηκε στο υλικό που απόκειταιστα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκηκαι περιλαμβάνει βιογραφικά στοιχεία,δημοσιεύματα, τεκμήρια και φωτογραφίες του Νίκου Πλουμπίδη.

Με 29 α/μ φωτογραφίεςISBN 978-960-476-003-9Σχήμα: 14 x 21 | Σελίδες: 77Μουσείο Μπενάκη | Αθήνα 2008, ΒΜΜ 223Tιμή: E10 (μαλακό εξώφυλλο)

Σοφοκλής Ελευθερίου ΒενιζέλοςΗ πολιτική διαδρομή, το πρόσωπο, η εποχήΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΤΑΣΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΑΝΘΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥΚΕΙΜΕΝΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, ΜΑΝΟΛΗΣΚΟΥΜΑΣ, ΤΑΣΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ, ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΑΝΘΗΣΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣΚΑΛΛΙΒΡΕΤΑΚΗΣ

Μια σειρά επιστημονικών μελετών οι οποίες στοχεύουν να αναδείξουν τηνπροσωπικότητα και τον ρόλο του ΣοφοκλήΒενιζέλου, μέσα στην ατμόσφαιρα που όριζανοι συνθήκες των κρίσιμων δεκαετιών πριν καιμετά τον Εμφύλιο και μέχρι τις παραμονές τηςΔικτατορίας.

Με 42 α/μ φωτογραφίες και ένα ανάπτυγμαISBN 978-960-476-026-8, 978-960-89165-9-3Σχήμα: 17 x 24 | Σελίδες: 215Μουσείο Μπενάκη – Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών καιΜελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»Αθήνα 2008, ΒΜΜ 244Tιμή: E18 (μαλακό εξώφυλλο)

Βασίλι Γκρηγκόροβιτς ΜπάρσκιΤα ταξίδια του στο Άγιον Όρος: 1725-1726, 1744-1745 Με τη φροντίδα και τα σχόλια του ακαδημαϊκού Παύλου ΜυλωνάΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΧΟΛΙΑ: ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ

Η πλούσια έκδοση αποτελεί προϊόν«συνάντησης» του Ουκρανού μοναχού Β. Γ. Μπάρσκι και του ακαδημαϊκού ΠαύλουΜυλωνά. Η μετάφραση του οδοιπορικούσυνοδεύεται από φωτογραφίες των σχεδίωντου, αλλά και από διαφωτιστικά σχόλια,αντλημένα από ρωσικά και ουκρανικά αρχείακαι βιβλιοθήκες.

Με 35 σχέδια, 5 α/μ φωτογραφίες και 1 χάρτηISBN 978-960-98312-0-8Σχήμα: 14 x 21 | Σελίδες: 696Αγιορείτικη Εστία – Μουσείο ΜπενάκηΘεσσαλονίκη 2009, BAΓΙΟ 01Tιμή: E35 (μαλακό εξώφυλλο)

Iστορία, Φιλολογίακαι Τέχνη

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

The Greek World under Ottoman and Western domination: 15th-19th centuryProceedings of the International Conference in conjunction with the exhibition “From Byzantium to Modern Greece:Hellenic Art in Adversity, 1453-1830”(December 15, 2005 – May 6, 2006),Onassis Cultural Center, New YorkΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ, ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣEDITORS: DIMITRIS ARVANITAKIS, PASCHALIS KITROMILIDESKEIMENA: ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ, ESLISABETTA MOLTENI,ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΛΤΑ, SINAN KUNERALP, ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑΚΗ-ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ, ΣΟΦΙΑ ΧΑΝΔΑΚΑ, ALFRED VINCENT,PETER MACKRIDGE, ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣTEXTS: NIKOS KARAPIDAKIS, DIMITRIS ARVANITAKIS,ELISABETTA MOLTENI, EVANGELIA BALTA, SINAN KUNERALP, MARIA KONSTANTOUDAKI-KITROMILIDES, MARIA VASSILAKI, SOPHIA HANDAKA,ALFRED VINCENT, PETER MACKRIDGE, PASCHALIS KITROMILIDESΜΕΤΑΦΡΑΣΗ | TRANSLATION: ALEXANDRA DOUMAS

Στην έκδοση περιλαμβάνονται τα Πρακτικά της Ημερίδας που οργανώθηκε από το Μουσείο Μπενάκη και το ΚοινωφελέςΊδρυμα «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης» της Νέας Υόρκης, στην έδρα του Ιδρύματος,στις 29 Απριλίου του 2006. Μέσα από τις συμβολές των μελετητών διερευνώνται τα ποικίλα κοινωνικά, καλλιτεχνικά και πολιτικά φαινόμενα στον ελληνικό χώροκατά την περίοδο της Οθωμανικής και Βενετικής κυριαρχίας.

Με 63 έγχρωμες φωτογραφίες With 63 color picturesISBN 978-0-9776598-3-8Σχήμα | Dimensions: 23 x 30Σελίδες | Pages: 135Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation(USA) – Benaki MuseumNέα Υόρκη 2008 | New York 2008ΒΩΝΑΣ 01Tιμή | Price: E20 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)

ΑΓΟΡΑ

Page 68: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

68

Το ανέκδοτο ημερολόγιο του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου Μόναχο-Βερολίνο (1834-1837)EΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΥΚΟΣ

Η σχολιασμένη έκδοση του χειρόγραφου Ημερολογίου του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, κατά την περίοδο που υπηρετούσε ως πρεσβευτής της Ελλάδας στο Μόναχο και το Βερολίνο. Αναφέρεται κυρίως στις επίσημες επαφές του, σε ζητήματα ελληνικής και διεθνούς πολιτικής, σε θέματαοικονομικής φύσεως, αλλά και σε καθημερινέςεντυπώσεις. Η έκδοση του κειμένου συνοδεύεται από εκτενή εισαγωγή για τον άνθρωπο και το έργο του.

Με 18 α/μ, 11 έγχρωμες εικόνες και 3 έγχρωμους χάρτεςISBN 978-960-476-091-6 (Μουσείο Μπενάκη), 978-960-6757-49-5 (Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων)Σχήμα: 17 x 24 | Σελίδες: 355 Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τονΚοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία – Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2011, ΒΜΜ 300Tιμή: E16 (μαλακό εξώφυλλο)

Ελευθέριος Βενιζέλος και πολιτιστική πολιτική. Πρακτικά ΣυμποσίουΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΡΓΥΡΩ ΒΑΤΣΑΚΗΤΑΣΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο τόμος συγκεντρώνει τις εισηγήσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο ομότιτλοσυνέδριο που συνδιοργάνωσαν οι δύο φορείς, τον Νοέμβριο του 2008, με στόχο να αποτυπωθεί το πολιτιστικό κλίμα της εποχής, κυρίως όμως να ερευνηθεί η συμβολή του Ελ. Βενιζέλου και της πολιτικής του στη διαμόρφωση των θεσμών εκείνων οι οποίοι επηρέασαν την πορεία των πνευματικών πραγμάτων της Ελλάδας.

Με 74 έγχρωμες και 31 α/μ φωτογραφίεςISBN: 978-960-476-115-9 (Μουσείο Μπενάκη)ISBN: 978-960-9419-03-1 (Ίδρυμα «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» )Σχήμα: 17 x 24 | Σελίδες: 304Μουσείο Μπενάκη – Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»Αθήνα 2012 | ΒΜΜ 324Η έκδοση πραγματοποιήθηκε με την οικονομικήυποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και ΤουρισμούΤιμή: E15 (μαλακό εξώφυλλο)

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

Για μια ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας του εικοστού αιώναΠροτάσεις ανασυγκρότησης, Θέματα και ρεύματαΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΓΓΕΛΑ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ, ΑΛΕΞΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ,ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΙΟΒΑΣ

Ο τόμος περιλαμβάνει τα Πρακτικά του ομότιτλου Συνεδρίου που συνδιοργάνωσαν το Μουσείο Μπενάκη και το ΠανεπιστήμιοΚρήτης στο Ρέθυμνο, τον Μάιο του 2011. Με τις εργασίες τους, παλαιότεροι και νεότεροινεοελληνιστές, πανεπιστημιακοί και κριτικοί,παρουσιάζουν μια εναλλακτική, πολυπρισματικήκαι ιστορικά προσανατολισμένη θεώρηση της νεοελληνικής λογοτεχνίας του εικοστού και των αρχών του εικοστού πρώτου αιώνα, η οποία εστιάζει στη λογοτεχνική δημιουργία και στις σχέσεις της με την ευρωπαϊκή, στην ιστοριογραφία και στην κριτική ως διαμορφωτή των λογοτεχνικών αντιλήψεων.Παράλληλα, εξετάζεται το έργο που αποτέλεσε το αρχικό έναυσμα: η οκτάτομη Ιστορία της ΝεοελληνικήςΛογοτεχνίας του Αλέξανδρου Αργυρίου.

ISBN: 978-960-476-119-7 (Μουσείο Μπενάκη)ISBN: 978-960-524-384-5 (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης)Σχήμα: 17 x 24 |Σελίδες: 578Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης – Μουσείο ΜπενάκηΗράκλειο 2012, ΒΜΜ 326Tιμή: E28 (μαλακό εξώφυλλο)

ΑΓΟΡΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

Page 69: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

69

Σύμμικτα, Δ’Λόγια περί μεθόδου

Κ. Θ. ΔΗΜΑΡΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΗΛΙΟΥΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΟΠΗ ΠΟΛΕΜΗ

Οι δύο τόμοι συγκεντρώνουν ένα μεγάλοαριθμό επιφυλλίδων που δημοσίευσε ο Κ. Θ. Δημαράς από το 1931 μέχρι το 1989.Κείμενα υψηλής εκλαΐκευσης, μαρτυρίες των φιλολογικών και ιστοριογραφικώνπροβληματισμών του, δίνουν την ευκαιρίαστον αναγνώστη να εξοικειωθεί όχι μόνο με εννοιολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα,αλλά και με θέματα εξίσου σημαντικά, όπωςεκείνα της επιστημονικής ηθικής, της σχέσηςιδεολογίας και επιστήμης, της δημοσίαςλειτουργίας της ιστορίας κ.λπ.

ISBN: (τόμ. Α’) 978-960-250-557-1 (τόμ. Β’) 978-960-250-558-8 | SET: 978-960-250-556-4Σχήμα: 17 x 24Σελίδες τόμ. Α’: 576 | Σελίδες τόμ. Β’: 577-1178Μουσείο Μπενάκη, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής ΤραπέζηςΑθήνα 2013, ΒΜΜ 330 – ΒΜΜ 331Tιμή τόμου Α’: E35 (πανόδετο)Tιμή τόμου B’: E35 (πανόδετο)

Ελληνική Βιβλιογραφία του 19ου αιώναΒιβλία - Φυλλάδια, τόμος Β’ (1819-1832) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΟΠΗ ΠΟΛΕΜΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ ΡΙΖΑΚΗ

Ο τόμος, καρπός της έρευνας πουπραγματοποιείται στο «Βιβλιολογικό Εργαστήρι“Φίλιππος Ηλιού”», το οποίο λειτουργεί υπό τηναιγίδα του Μουσείου Μπενάκη, περιλαμβάνει τηναναλυτική καταγραφή των ελληνικών βιβλίων καιφυλλαδίων που κυκλοφόρησαν ανάμεσα σταχρόνια 1819 και 1832, πυρήνας των οποίων είναιοι χρόνοι της ελληνικής επανάστασης και τουΙωάννη Καποδίστρια. Στον τόμο περιλαμβάνεταιεπιπλέον cd με την ψηφιοποιημένη μορφή τουεξαντλημένου πρώτου τόμου (1801-1818), πουείχε κυκλοφορήσει το 1997, ως έκδοση του«Βιβλιολογικού Εργαστηριού» και του ΕΛΙΑ.

ISBN: 978-960-250-479-6Σχήμα: 25 x 35 | Σελίδες: 748Μουσείο Μπενάκη – Ελληνικό Λογοτεχνικό και ΙστορικόΑρχείο Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής ΤραπέζηςΑθήνα 2011, ΒΜΜ 312Tιμή: E100 (χαρτόδετο)

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

Iστορία, Φιλολογίακαι Τέχνη

ΑΓΟΡΑ

ΝΕΑ ΕΚ∆ΟΣΗ

Ελληνική Βιβλιογραφία του 19ου αιώναΒιβλία – Φυλλάδια, τόμος Γ’(Τα Οθωνικά χρόνια, Α’: 1833-1844)ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΟΠΗ ΠΟΛΕΜΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ ΡΙΖΑΚΗ

Ο τόμος, καρπός της έρευνας που πραγματοποιείται στο «ΒιβλιολογικόΕργαστήρι “Φίλιππος Ηλιού”», περιλαμβάνειτην αναλυτική καταγραφή των ελληνικώνβιβλίων και φυλλαδίων που κυκλοφόρησανκατά τα πρώτα χρόνια της βασιλείας του Όθωνα.

ISBN 978-960-250-656-1Σχήμα: 25 x 35Σελίδες: 868Μουσείο Μπενάκη – Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής ΤραπέζηςΑθήνα 2016, ΒΜΜ 386Τιμή: E90 (χαρτόδετο)

Page 70: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

Σειρά: Βιβλιοθήκητου ΜουσείουΜπενάκη

Το φαινόμενο του ευεργετισμού στη νεότερη ΕλλάδαΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣΚΕΙΜΕΝΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ, ΜΑΤΟΥΛΑ ΤΟΜΑΡΑ-ΣΙΔΕΡΗ, ΒΑΣΩΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ

Ο τόμος περιλαμβάνει τα Πρακτικά τηςομότιτλης Ημερίδας που πραγματοποιήθηκεστο Μουσείο Μπενάκη. Συγκεφαλαιώνονται τα δεδομένα, αποτυπώνονται οι προβληματισμοί και δοκιμάζονται νέεςμεθοδολογικές αρχές για τη μελέτη ενός φαινομένου, το οποίο προσδιόρισε σε σημαντικό βαθμό το πρόσωπο της νεότερης Ελλάδας.

ISBN 960-8347-33-5ISSN 1790-7578Σχήμα: 14 x 20.5 | Σελίδες: 101Μουσείο Μπενάκη, Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη / Ιστορία -1Αθήνα 2006, ΒΜΜ 153Tιμή: E7 (μαλακό εξώφυλλο)

Στόχος της Σειράς, η οποίαεγκαινιάστηκε το 2006, είναι ναστεγάσει θεωρητικά κείμενα, ειδικέςμελέτες, πρακτικά συνεδρίων καιαποτελέσματα ερευνητικώνπρογραμμάτων, των οποίων το περιεχόμενο άπτεται των θεματικώνενοτήτων, των ενδιαφερόντων και των στόχων του Μουσείου Μπενάκη:Ιστορία, Μελέτες για την τέχνη,Αρχαιολογία, Λαογραφία /Ανθρωπολογία, Φιλολογία,Μαρτυρίες. Με τον τρόπο αυτόν, το Ίδρυμα αποκτά τη δυνατότητα να οργανώσει αποτελεσματικότερα, και στον ιδιαίτερο αυτόν τομέα, την εκδοτική του δραστηριότητα καιπαρουσία, ώστε να αποτυπωθεί με συνέπεια και προγραμματισμό η επιστημονική του συνεισφορά.

Αλληλογραφία Γιώργου & Μαρώς Σεφέρη – Νάνη Παναγιωτόπουλου 1938-1963ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ

Η έκδοση περιλαμβάνει 163 επιστολές, οι οποίες αντηλλάγησαν μεταξύ του ζεύγουςΣεφέρη και του αιγυπτιώτη λόγιου Νάνη(Ιωάννη) Παναγιωτόπουλου, κατά το διάστημα1938-1963.

Με 20 έγχρωμες φωτογραφίεςISBN 960-8347-51-3ISSN 1790-7578Σχήμα: 17 x 24 | Σελίδες: 360Μουσείο Μπενάκη, Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη / Φιλολογία -1Αθήνα 2006, ΒΜΜ 174Tιμή: E20 (μαλακό εξώφυλλο)

«ΜΑΤΑΡΟΑ» σε δύο φωνές Σελίδες ξενητιάς«MATAROA» à deux voixJournal d'exilΜΙΜΙΚΑ ΚΡΑΝΑΚΗ | MIMICA CRANAKI

Η Μιμίκα Κρανάκη στο κείμενο αυτό, (πρωτοδημοσιεύτηκε στο περιοδικό του Ζαν-Πωλ Σαρτρ Τemps Μodernes),αποτυπώνει μέσα από έναν εσωτερικόμονόλογο την εμπειρία των νέων πουταυτίστηκαν με το ομώνυμο πλοίο.

Με 21 α/μ φωτογραφίεςWith 21 b/w picturesISBN 978-960-8347-77-9, ISSN: 1790-7578Σχήμα | Dimensions: 14 x 21 Σελίδες | Pages: 76Μουσείο Μπενάκη, Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη / Μαρτυρίες -1 Αθήνα 2007 | Athens 2007, ΒΜΜ 199Εξαντλημένο

Το Πορτρέτο και η κρίση της αναπαράστασηςΠρακτικά ΗμερίδαςΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΥΡΤΩ ΚΑΟΥΚΗ

Ο τόμος περιλαμβάνει τα Πρακτικά τηςΗμερίδας που πραγματοποιήθηκε τονΙανουάριο του 2005, στο πλαίσιο του«Αφιερώματος στον Αντώνη Μπενάκη», με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από τον θάνατό του.

Με 32 έγχρωμες φωτογραφίεςISBN 978-960-8347-82-3ISSN 1790-7578Σχήμα: 14 x 21 | Σελίδες: 112Μουσείο Μπενάκη, Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη / Μελέτες για την τέχνη - 1Αθήνα 2007, ΒΜΜ 202Tιμή: E13 (μαλακό εξώφυλλο)

Δύο Δοκίμια για την Ιστορία του ΧριστιανισμούΕΡΜΑΝΝΟΣ ΛΟΥΝΤΖΗΣ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΧΟΛΙΑ: ΝΙΚΙΑΣ ΛΟΥΝΤΖΗΣΕΠΙΜΕΤΡΟ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ

Στα δοκίμια του ιστορικού Ερμάννου Λούντζη,εξετάζεται ο Χριστιανισμός σε σχέση με τηνπαγκόσμια ιστορία. Οι απόψεις του Λούντζηείναι τολμηρές, καθώς προσπαθεί νατοποθετηθεί ανάμεσα στην αμφισβήτηση τηςλογικής και στο αναμφισβήτητο του δόγματος.

ISBN 978-960-8347-85-4ISSN 1790-7578Σχήμα: 14.5 x 21 | Σελίδες: 152 Μουσείο Μπενάκη, Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη / Ιστορία - 2Αθήνα 2008, ΒΜΜ 209Tιμή: E11 (μαλακό εξώφυλλο)

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

70

Page 71: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

71

Σειρά: Βιβλιοθήκητου ΜουσείουΜπενάκη

Για τον Χαράλαμπο ΜπούραΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΡΙΑΣΚΕΙΜΕΝΑ: ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΟΡΡΕΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ, ΜΑΝΟΣ Γ. ΜΠΙΡΗΣ, ΜΑΡΩΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ-ΑΔΑΜΗ, CYRIL MANGO

Οι εισηγήσεις οι οποίες παρουσιάστηκαν στηνεκδήλωση που πραγματοποίησε το ΜουσείοΜπενάκη για να τιμηθεί η προσφορά τουΧαράλαμπου Μπούρα. Ο τόμος συμπληρώνεται με την πλήρηκαταγραφή της έως σήμερα επιστημονικήςσυνεισφοράς του τιμώμενου.

ISBN 978-960-476-044-2ΙSSN 1790-7578Σχήμα: 14 x 21 | Σελίδες: 90Μουσείο Μπενάκη, Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη / Tιμής ένεκεν-1 Αθήνα 2009, ΒΜΜ 255Tιμή: E6 (μαλακό εξώφυλλο)

Γράμματα ξένων μελετητών και άλλων λογίωντομ. 1 (1938-1995)ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΡΙΑΡΑΣ

Η έκδοση περιλαμβάνει 234 επιστολές οι οποίες στάλθηκαν στον Εμμανουήλ Κριαράαπό ξένους λογίους και μελετητές τηςβυζαντινής και νεοελληνικής φιλολογίας καιφωτίζουν ποικίλες πτυχές του διαλόγου πουαναπτύχθηκε μεταξύ τους.

ISBN 978-960-476-009-1ISSN 1790-7578Σχήμα: 16.5 x 24.5 | Σελίδες: 224Μουσείο Μπενάκη, Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη / Φιλολογία - 2 Αθήνα 2008, ΒΜΜ 224Tιμή: E16 (μαλακό εξώφυλλο)

Στην τροχιά του Φίλιππου ΗλιούΙδεολογικές χρήσεις και εμμονές στην ιστορία και την πολιτικήΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΝΝΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ,ΠΟΠΗ ΠΟΛΕΜΗΚΕΙΜΕΝΑ: ΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣ,ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΑΤΑΛΑΣ,ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Οι συνεργάτες του τόμου, εμπνεόμενοι από το ιστοριογραφικό παράδειγμα του Ηλιού,παρουσιάζουν ζητήματα συνδεόμενα με τηβαλκανική ιστορία και τις ιδεολογικές χρήσειςτης, τις εμμονές και τη διαπλοκήπραγματικοτήτων και αναπαραστάσεων.

ISBN 978-960-8347-94-6ΙSSN 1790-7578Σχήμα: 14 x 20.5 | Σελίδες: 112Μουσείο Μπενάκη, Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη / Iστορία - 3Αθήνα 2008, ΒΜΜ 213Tιμή: E9 (μαλακό εξώφυλλο)

Κείμενα για τον Επτανησιακό Ριζοσπαστισμό ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΙΣΑΝΔΡΑΤΟΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ – ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ

Η έκδοση περιλαμβάνει 13 μελέτεςαφιερωμένες στον Ριζοσπαστισμό, το πολιτικόκίνημα το οποίο έσπειρε τις πρώτες κοινωνικέςιδέες στον χώρο του Ιονίου, αλλά και επηρέασεκαταλυτικά την πορεία των Επτανήσων προςτην Ένωση.

Με 16 α/μ φωτογραφίεςISBN 978-960-476-011-4ISSN 1790-7578Σχήμα: 17 x 24 | Σελίδες: 376Μουσείο Μπενάκη, Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη / Ιστορία - 4Αθήνα 2008, ΒΜΜ 229Tιμή: E26 (μαλακό εξώφυλλο)

Διά του Γένους τον ΦωτισμόνΑγγελίες προεπαναστατικών εντύπων(1734-1821) από τα κατάλοιπα του Φίλιππου ΗλιούΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΟΠΗ ΠΟΛΕΜΗ, ΑΝΝΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ ΡΙΖΑΚΗ

Δημοσιεύονται 337 αγγελίες έκδοσηςκειμένων, εκφραστικότατο αποτύπωμα τωνκοσμοϊστορικών αλλαγών που σηματοδοτούντο μεταίχμιο του 18ου προς τον 19ο αιώνα καιτην απήχησή τους στις συλλογικέςσυνειδήσεις.

ISBN 978-960-476-017-6ISSN 1790-7578Σχήμα: 17 x 24 | Σελίδες: 567Βιβλιολογικό Εργαστήρι «Φίλιππος Ηλιού»,Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη / Ιστορία - 5Αθήνα 2008, ΒΜΜ 231Tιμή: E22 (μαλακό εξώφυλλο)

Με σεβασμό και ασέβειαΈνα κείμενο και ένα χατίρι για τον Φίλιππο Ηλιού και τον Κ. Θ. ΔημαράΠΟΠΗ ΠΟΛΕΜΗ

Επανεκδίδονται δύο παλαιότερα κείμενα που, με άλλες αφορμές, η Πόπη Πολέμη είχεαφιερώσει στις δύο κορυφαίες μορφές τηςελληνικής σκέψης και έρευνας, για νααναδείξει τη συμπλοκή και τις αμοιβαίεςοφειλές.

ISBN 978-960-476-024-4ISSN 1790-7578Σχήμα: 14 x 20.5 | Σελίδες: 71Βιβλιολογικό Εργαστήρι «Φίλιππος Ηλιού»,Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη / Ιστορία - 6Αθήνα 2008, ΒΜΜ 238Tιμή: E6 (μαλακό εξώφυλλο)

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

Page 72: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

72

Η ποιητική διαμόρφωση του Διονυσίου Σολωμού (1815-1833)LOUIS COUTELLE

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΨΑΣΚΗΣΕΚΔΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ

Για πρώτη φορά στα ελληνικά η θεμελιώδηςεργασία του γάλλου μελετητή του Σολωμού (α’ γαλλική έκδοση: «Ερμής», 1977), η οποίαδιεύρυνε τους ορίζοντες των γνώσεων καιεμπλούτισε τους προβληματισμούς τωνμελετητών του Σολωμού.

ISBN 978-960-269-217-2ΙSSN 1790-7578Σχήμα: 17 x 24 | Σελίδες: 666Μουσείο Μπενάκη, Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη / Φιλολογία-3 Αθήνα 2009, ΒΜΜ 262Tιμή: E28 (μαλακό εξώφυλλο)

Διπλό ταξίδιΨηλαφήσεις ενός ιστορικούΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ

Μία σειρά μελετών, οι οποίες θίγουν ζητήματα οικονομικής ιστορίας, προβλήματατης ελληνικής επανάστασης, των πρώτωνδεκαετιών του ελεύθερου ελληνικού κράτους κ.ά.

ISBN 978-960-476-025-1ISSN 1790-7578Σχήμα: 17 x 24 | Σελίδες: 518Μουσείο Μπενάκη, Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη / Ιστορία -7 Αθήνα 2009, ΒΜΜ 241Tιμή: E24 (μαλακό εξώφυλλο)

Κωνσταντίνος Σταμ. Τρίπος ΑρχείονΙστορικαί σημειώσεις περί οικογενείας ΤρίπουΣΧΟΛΙΑ – ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:ΚΛΕΙΩ ΤΡΙΠΟΥ–ΜΠΟΣΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ

Το χρονικό και το ταξίδι μιας οικογένειας, από τα προεπαναστατικά χρόνια μέχρι τον εικοστό αιώνα, στην ελληνικήπρωτεύουσα, στην περιφέρεια και στοεξωτερικό, έτσι όπως αποτυπώθηκαν από τον Κωνσταντίνο Τρίπο (1880-1977).

Mε 246 α/μ και 19 έγχρωμες εικόνεςISBN 978-960-476-028-2ISSN 1790-7578Σχήμα: 19 x 26.5 | Σελίδες: 309Μουσείο Μπενάκη – Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο / Βιβλιοθήκη Μουσείου Μπενάκη – Ιστορία - 8Αθήνα 2009, ΒΜΜ 242Tιμή: E20 (χαρτόδετο)

Για τον Αλέξανδρο ΑργυρίουΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣΚΕΙΜΕΝΑ: ΠΑΝ. ΜΟΥΛΛΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ,ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΤΖΙΑ, ΑΛΕΞΗΣΠΟΛΙΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ

Ο τόμος περιλαμβάνει τις εισηγήσεις πουπαρουσιάστηκαν στην εκδήλωση πουαφιέρωσε το Μουσείο Μπενάκη στονσημαντικό κριτικό και ιστορικό τηςνεοελληνικής λογοτεχνίας. Περιλαμβάνεταιπλήρης εργογραφία του ΑλέξανδρουΑργυρίου, την οποίαν επιμελήθηκε ο ίδιος.

ISBN 978-960-476-045-9ΙSSN 1790-7578Σχήμα: 14 x 21 | Σελίδες: 109Μουσείο Μπενάκη, Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη / Tιμής ένεκεν-2 Αθήνα 2009, ΒΜΜ 256Tιμή: E6 (μαλακό εξώφυλλο)

Η Ντόρα ντ’ Ίστρια και η ΕλλάδαΙΡΙΣ ΑΥΔΗ-ΚΑΛΚΑΝΗ

Μία γλαφυρή βιογράφηση της δυναμικήςδιανοούμενης που συνδέθηκε με το ελληνικόζήτημα. Περιλαμβάνονται σύγχρονεςμεταφράσεις εκτενών αποσπασμάτων του έργου της σχετικά με την ελληνική ιστορία και λογοτεχνία.

Με 16 α/μ φωτογραφίεςISBN 978-960-476-055-8ISSN 1790-7578Σχήμα: 17 x 24 | Σελίδες: 371Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη / Ιστορία- 9Αθήνα 2009, ΒΜΜ 266Tιμή: E15 (μαλακό εξώφυλλο)

Μ. ΚαραγάτσηςΙδεολογία και ποιητική Πρακτικά Συνεδρίου (Παρασκευή 4 & Σάββατο 5 Απριλίου 2008)

Έλληνες και ξένοι μελετητές του Καραγάτσηεμβαθύνουν στην καλλιτεχνική τουδημιουργία και στη σχέση του με το παρόν και το παρελθόν της ελληνικής τέχνης και ιστορίας.

ISBN 978-960-476-058-9ΙSSN 1790-7578Σχήμα: 17 x 24 | Σελίδες: 365 Μουσείο Μπενάκη, Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη / Νεοελληνική Φιλολογία -4Αθήνα 2010, ΒΜΜ 268Tιμή: E18 (μαλακό εξώφυλλο)

Παιδιά στη δίνη του ελληνικού Εμφυλίου πολέμου 1946-1949, σημερινοί ενήλικεςΜΑΝΤΩ ΝΤΑΛΙΑΝΗ-ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΚΩΣΤΑΣ Α. ΖΕΡΒΟΣΚΕΙΜΕΝΑ: Ι. ΤΣΙΑΝΤΗΣ, Δ. ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ, Τ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Για πρώτη φορά στην ελληνική γλώσσα (A’ αγγλική έκδοση: 1994) μία σημαντικήεπιστημονική μελέτη για τις συνέπειες τουΕμφυλίου πολέμου στα παιδιά που έμεινανστη φυλακή με τις κρατούμενες μητέρες τους,στηριγμένη σε 150 μαρτυρίες.

Με 19 α/μ φωτογραφίεςISBN 978-960-93-1710-8Σχήμα: 17 x 24 | Σελίδες: 526 Μουσείο Μπενάκη, Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείαςτου Παιδιού και του Εφήβου, Εκδόσεις της Σχολής Ι. Μ. ΠαναγιωτόπουλουΑθήνα 2009, ΒΜΜ 267ΕξαντλημένοΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΣΕΙΡΑ: ΒΙΒ ΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ

Page 73: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

73

Σειρά: Βιβλιοθήκητου ΜουσείουΜπενάκη

Ν. ΕγγονόπουλοςO ζωγράφος και o ποιητής Πρακτικά Συνεδρίου(Παρασκευή 23 & Σάββατο 24Νοεμβρίου 2007)

Με αφορμή τη συμπλήρωση των εκατό χρόνων από τη γέννηση τουκαλλιτέχνη, έλληνες και ξένοι μελετητές τηςζωγραφικής και της ποίησης επιχειρούν νααποκωδικοποιήσουν την τέχνη του και ναβρουν τους δρόμους επικοινωνίας τωνχρωμάτων και των λέξεων.

Με 31 έγχρωμες φωτογραφίεςISBN 978-960-476-059-6, ΙSSN 1790-1758Σχήμα: 17 x 24 | Σελίδες: 365Μουσείο Μπενάκη, Βιβλιοθήκη του ΜουσείουΜπενάκη / Μελέτες για την τέχνη -2Αθήνα 2010, ΒΜΜ 271Tιμή: E15 (μαλακό εξώφυλλο)

Συμβολή B’ στο Χρονολόγιο του ΔημοτικισμούΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΡΙΑΡΑΣ

Στον πλουσιότατο τόμο, ο ενδιαφερόμενοςέχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσειπρόσωπα, γεγονότα και εκδόσεις πουσυνδέονται με την πορεία της δημοτικήςγλώσσας από το 1500, χρόνο γέννησης τουΝικολάου Σοφιανού, μέχρι εντελώς πρόσφατα(2009), τα οποία φωτίζουν πτυχές τουθέματος.

ISBN 978-960-476-063-3ISSN 1790-7578Σχήμα: 17 x 24 | Σελίδες: 206Μουσείο Μπενάκη, Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη / Νεοελληνική Φιλολογία -5 Αθήνα 2010, ΒΜΜ 273Xορηγός: Παύλος ΚοντέλληςTιμή: E12 (μαλακό εξώφυλλο)

Για τον Γιώργο ΔεσπίνηΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΚΕΙΜΕΝΑ: ΙΣΜΗΝΗ ΤΡΙΑΝΤΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΝΤΗΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΤΣΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ,ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ-ΤΙΒΕΡΙΟΥ

Η έκδοση περιλαμβάνει τις ομιλίες πουεκφωνήθηκαν κατά την εκδήλωση την οποίαπραγματοποίησε το Μουσείο Μπενάκη,προκειμένου να τιμηθεί ο Γιώργος Δεσπίνης.Οι ομιλητές επικεντρώνονται στουςθεματικούς κύκλους της προσφοράς τουαρχαιολόγου, ενώ ο τόμος ολοκληρώνεται μετην αντιφώνηση και την αναλυτική καταγραφήτης εργογραφίας του τιμώμενου.

ISBN 978-960-476-067-1ISSN 1790-7578Σχήμα: 14 x 21 | Σελίδες: 117Μουσείο Μπενάκη, Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη / Τιμής Ένεκεν -3 Αθήνα 2010, ΒΜΜ 276Tιμή: E6 (μαλακό εξώφυλλο)

Στον Δρόμο για τις Πατρίδες Η Ape Italiana, ο Ανδρέας Κάλβος, η ΙστορίαΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ

Ο εντοπισμός ενός άγνωστου ιταλικούπεριοδικού, της Ape italiana a Londra (Ιταλικήμέλισσα στο Λονδίνο), στην εκδοτική ομάδατου οποίου ανήκε και ο Ανδρέας Κάλβος,γίνεται η αφορμή για ένα «διπλό βιβλίο», για ένα διπλό ταξίδι. Ένα ταξίδι αφενός στονκόσμο των ιταλών εξόριστων του Λονδίνουκαι των ιδεολογιών της μεταναπολεόντειαςΙταλίας και αφετέρου στον κόσμο του Ανδρέα Κάλβου.

Με 35 α/μ και 21 έγχρωμες φωτογραφίεςISBN 978-960-476-069-5 , ISSN 1790-7578Σχήμα: 17 x 24 | Σελίδες: 452Μουσείο Μπενάκη, Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη / Ιστορία -10 Αθήνα 2010, ΒΜΜ 280Χορηγός: Ντίνος ΜαρτίνοςTιμή: E24 (μαλακό εξώφυλλο)

Μαρτυρίες μιας διαδρομήςΕΛΛΗ ΠΑΠΠΑ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΤΑΣΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Η προσωπική μαρτυρία της Έλλης Παππά από τη δράση της στο αριστερό κίνημα κατάτις δεκαετίες 1940-1990. Τα βιώματά τηςσυνδυάζονται με την πολιτική σκηνή τηςεποχής και αναδεικνύονται τα οράματα, οι ελπίδες και τα αδιέξοδα της ελληνικήςΑριστεράς.

ISBN 978-960-476-075-6, ISSN 1790-7578Σχήμα: 17 x 24 | Σελίδες: 349Μουσείο Μπενάκη, Βιβλιοθήκη του ΜουσείουΜπενάκη / Μαρτυρίες -2 Αθήνα 2010, ΒΜΜ 281Tιμή: E18 (μαλακό εξώφυλλο)

Μανόλης Α. Τριανταφυλλίδης (1883-1959)Σελίδες από τη ζωή και το έργο τουΓΙΩΡΓΟΣ Γ. ΑΛΙΣΑΝΔΡΑΤΟΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ

Ο Γιώργος Αλισανδράτος, μαθητής καισυνεργάτης του σπουδαίου γλωσσολόγου,αντλώντας από το πλούσιο «ΑρχείοΤριανταφυλλίδη», παρουσιάζει ένασυναρπαστικό πορτραίτο του υπέρμαχου της Δημοτικής και μαζί μία υποβλητικήσκιαγραφία του πρώτου μισού του ελληνικούεικοστού αιώνα.

Mε 37 έγχρωμες εικόνεςISBN 978-960-476-083-1, ISSN 1790-7578Σχήμα: 17 x 24 | Σελίδες: 160Μουσείο Μπενάκη / Βιβλιοθήκη του ΜουσείουΜπενάκη – Νεοελληνική φιλολογία -6Αθήνα 2010, ΒΜΜ 288Xορηγός: Παύλος ΚοντέλληςTιμή: E12 (μαλακό εξώφυλλο)

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

Page 74: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

Απολογία της αυτοκτονίαςΈνα «αφελές» κείμενο του Ανδρέα ΚάλβουΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ

Ένα νεανικό κείμενο του Ανδρέα Κάλβου με τον τίτλο “Apologia del suicidio”(Απολογία της αυτοκτονίας) δίνει το έναυσμαγια μία μελέτη που φιλοδοξεί,χαρτογραφώντας τον «περί αυτοκτονίας»λόγο στην Ευρώπη και την Ιταλία του τέλουςτου δέκατου όγδοου και των αρχών τουδέκατου ένατου αιώνα, όχι μόνο νααποκωδικοποιήσει το εν λόγω κείμενο, αλλάκαι να ιχνηλατήσει τους δρόμους μέσα απότους οποίους η νεωτερική αντιμετώπιση του εθελούσιου θανάτου εντάσσεται στο διανοητικό και ιδεολογικό υπόστρωμα του ποιητή των Ωδών.

ISBN: 978-960-476-106-7, ISSN: 1790-7578Σχήμα: 14 x 21 | Σελίδες: 237Μουσείο Μπενάκη / Νεοελληνική φιλολογία - 9Αθήνα 2012, ΒΜΜ 314Χορηγός: Παύλος ΚοντέλληςΤιμή: E12 (μαλακό εξώφυλλο)

ΑΓΟΡΑ

74

Για τη ΜουσικήΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ― ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΛΗ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΥ

Ο τόμος περιλαμβάνει μια επιλεγμένη σειράκειμένων του συνθέτη Γιώργου Σισιλιάνου, τα οποία αναδεικνύουν την ευρύτητα τουθεωρητικού του προβληματισμού. Κείμενα για τη μουσική παιδεία και τη μουσική πολιτικήστην Ελλάδα, διαλέξεις πάνω στη σύγχρονημουσική πραγματικότητα, καθώς και σύντομεςαναλύσεις των έργων του αποτελούν τοπεριεχόμενο του τόμου αυτού, που φιλοδοξείνα αναδείξει τον συνθέτη πέραν της μουσικήςδημιουργίας.

Με 14 α/μ και 14 έγχρωμες φωτογραφίεςISBN 978-960-476-097-8 (Μουσείο Μπενάκη)978-960-93-3233-0 (Κέντρο Ελληνικής Μουσικής)ISSN 1790-7578Σχήμα: 17 x 24 | Σελίδες: 446Μουσείο Μπενάκη – Κέντρο Ελληνικής ΜουσικήςΒιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη / Μελέτες γιατην Τέχνη-3Αθήνα 2011, ΒΜΜ 305Tιμή: E16 (μαλακό εξώφυλλο)

«Αρχείο Αγώνος» (1806-1832) Από τα Ιστορικά Αρχεία του ΜουσείουΜπενάκη. Επιτομές εγγράφων, τόμ. ΑΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥΠΡΟΛΟΓΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ:ΤΑΣΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο τόμος περιλαμβάνει την πρώτη ενότηταπεριλήψεων της μεγάλης ομάδας εγγράφων(περίπου 5.500), τα οποία συγκροτούν το «Αρχείο Αγώνος» στο Τμήμα ΙστορικώνΑρχείων του Μουσείου Μπενάκη. Οι δημοσιευόμενες περιλήψεις της πολύτιμηςαυτής πηγής για τη μελέτη της νεοελληνικήςιστορίας συνοδεύονται από βιβλιογραφικήτεκμηρίωση και αναλυτικά ευρετήρια.

ISBN 978-960-476-101-2, ΙSSN 1790-7578Σχήμα: 17 x 24 | Σελίδες: 344 Μουσείο Μπενάκη, Βιβλιοθήκη του ΜουσείουΜπενάκη / Ιστορικά Αρχεία-1Αθήνα 2011, ΒΜΜ 307Tιμή: E18 (μαλακό εξώφυλλο)

Κείμενα για το βιβλίο του Louis CoutelleΓια την ποιητική διαμόρφωση του Δ. ΣολωμούKEIMENA: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ, ΑΛΕΞΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ,ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΙΚΤΟΠΟΥΛΟΥ, LOUIS COUTELLE

Η έκδοση περιλαμβάνει τα κείμενα πουεκφωνήθηκαν κατά την παρουσίαση τηςελληνικής μετάφρασης του θεμελιώδους γιατις σολωμικές σπουδές βιβλίου του LouisCoutelle (α’ γαλλική έκδοση: 1977), η οποίαπραγματοποιήθηκε στις 3 Νοεμβρίου του2010, στο Μουσείο Μπενάκη.

ISBN 978-960-476-085-5, ISSN 1790-7578Σχήμα: 14 x 21 | Σελίδες: 64Μουσείο Μπενάκη, Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη / Nεοελληνική φιλολογία -7Αθήνα 2010, ΒΜΜ 289Tιμή: E 5 (μαλακό εξώφυλλο)

Γράμματα ξένων μελετητών και άλλωνλογίων, τομ. Β (1936-1996)ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΡΙΑΡΑΣ

Ο τόμος περιλαμβάνει 255 επιστολές πουέστειλαν στον Εμμανουήλ Κριαρά σημαντικοίξένοι λόγιοι και μελετητές της νεοελληνικήςφιλολογίας, κατά το διάστημα 1936-1996:Johannes Irmscher, Bruno Lavagnini, PaulLemerle, Octave Merlier, Giuseppe Schirο,Georg Stadtmüller, Pierre Mistouflet κ.ά.Απαραίτητο συμπλήρωμα του πρώτου τόμου, οι επιστολές φωτίζουν ποικίλες πτυχές του διαλόγου που αναπτύχθηκε μεταξύ τουκορυφαίου έλληνα φιλολόγου και σημαντικώνξένων μελετητών της βυζαντινής καινεοελληνικής φιλολογίας

ISBN 978-960-476-093-0, ΙSSN 1790-7578Σχήμα: 17 x 24 | Σελίδες: 289Μουσείο Μπενάκη, Βιβλιοθήκη του ΜουσείουΜπενάκη / Νεοελληνική Φιλολογία-8Αθήνα 2011, ΒΜΜ 301Tιμή: E16 (μαλακό εξώφυλλο)

Για τον Έντμουντ ΚήλυΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣΚΕΙΜΕΝΑ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΛΤΙΝΟΣ, ΝΑΣΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ,ΓΙΩΡΓΗΣ ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΤΙΝΟΣ ΣΙΩΤΗΣ

Ο τόμος περιλαμβάνει τα Πρακτικά τηςεκδήλωσης που αφιέρωσε το Μουσείο Μπενάκηστον Έντμουντ Κήλυ, στις 8 Ιουνίου του 2010. Ο τόμος ολοκληρώνεται με την «Εργογραφία»του τιμώμενου (για το διάστημα: 1949-2010),συνταγμένη από τον ίδιο.

ISBN 978-960-476-094-7, ISSN 1790-7578Σχήμα: 14 x 21 | Σελίδες: 149Μουσείο Μπενάκη, Βιβλιοθήκη του ΜουσείουΜπενάκη / Τιμής ένεκεν-4Αθήνα 2011, ΒΜΜ 302Tιμή: E6 (μαλακό εξώφυλλο)

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΣΕΙΡΑ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ

Page 75: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

Αρχείο Σταύρου ΚαλλέργηΨηφίδες από τον σχεδιασμό της σοσιαλιστικής πολιτείαςΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΣΤΗΣ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΣ

Η έκδοση περιλαμβάνει τον αναλυτικόκατάλογο του «Αρχείου Σταύρου Καλλέργη»,καθώς και μία εκτεταμένη εισαγωγή τουεπιμελητή για την προσωπικότητα και τηδράση του πρωτοπόρου σοσιαλιστή. Η αρχειακή συλλογή απόκειται, μετά απόδωρεά του Ιδρύματος Κοινωνικών καιΙστορικών Ερευνών «Σταύρος Καλλέργης»,στα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη.

Με 32 α/μ φωτογραφίεςISBN: 978-960-476-127-2, ISSN: 1790-7578Σχήμα: 17 x 24 | Σελίδες: 204Mουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2013, ΒΜΜ 335Τιμή: E15

ΑΓΟΡΑ

Κείμενα διπλωματίας και πολιτικήςΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΑΡΗΣ Ν. ΜΕΛΕΤΙΑΔΗΣ

Ο τόμος συγκεντρώνει κείμενα αναμνήσεων,σκέψεων και προβληματισμών του διπλωμάτηΓεωργίου Παπούλια (1927-2009), τα οποία,καθώς επικεντρώνονται σε κρίσιμα ζητήματατης ελληνικής εξωτερικής πολιτικής,αναδεικνύουν σημαντικές πτυχές της καιαποτυπώνουν γόνιμους προβληματισμούς,χρήσιμους για το μέλλον.

ISBN: 978-960-476-109-8, ISSN: 1790-7578Σχήμα: 17 x 24 | Σελίδες: 272Αθήνα 2012, ΒΜΜ 325Χορηγός: Φίλοι του Μουσείου ΜπενάκηΕξαντλημένο

75

Μνήμης και λήθης σημαντικά και ασήμανταΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΓΓΕΛΑ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ

Το καθεστώς της 4ης Αυγούστου, η εποχή της Κατοχής και της Αντίστασης, τα Δεκεμβριανά. Ο Αλέξανδρος Αργυρίουθυμάται και αναστοχάζεται ορισμένες από τις πιο κρίσιμες στιγμές του ελληνικούεικοστού αιώνα, οι οποίες σφράγισαν επίσηςκαι την ταυτότητα του αριστερού κινήματος.Ένα κείμενο, το οποίο «αποκρούεικαταστατικά την αυτοβιογραφία» και δίνειμάλλον τροφή για σκέψη παρά απαντήσεις.

ISBN: 978-960-576-141-8ISSN: 1790-7578Σχήμα: 14 x 21 | Σελίδες: 160Mουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2013ΒΜΜ 349Τιμή: E10

Η Αυτοβιογραφία και το Αρχείο του Αλέκου ΞένουΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗΣΚΕΙΜΕΝΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΗΣΣΕΡΡΑΣ, ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΤΣΕΛΙΚΑ, ΔΙΟΝΥΣΗΣΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ, ΘΩΜΑΣ ΤΑΜΒΑΚΟΣ, ΝΙΚΙΑΣ ΛΟΥΝΤΖΗΣ

Ο τόμος αποτελείται από ένα άγνωστοαυτοβιογραφικό κείμενο του σπουδαίουέλληνα μουσικού Αλέκου Ξένου (1912-1995),ένα αναλυτικό χρονολόγιο, τον κατάλογο τουΑρχείου και των έργων του, καθώς και τηδισκογραφία του. Η έκδοση συνοδεύεται απόcd στο οποίο περιλαμβάνονται τρία έργα του: η «Συμφωνία της Αντίστασης», ο «Σπάρτακος»και το «Ο Διγενής δεν πέθανε».

Με 24 α/μ φωτογραφίεςISBN: 978-960-476-140-1ISSN: 1790-7578Σχήμα: 14 x 21 | Σελίδες: 320Mουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2013ΒΜΜ 350Τιμή: E12

Μελέτες για τον Νικόλαο ΚονεμένοΓΙΩΡΓΟΣ Γ. ΑΛΙΣΑΝΔΡΑΤΟΣ

Ο τόμος περιλαμβάνει το σύνολο των μελετώνπου αφιέρωσε ο Γιώργος Γ. Αλισανδράτοςστον σημαντικό αλλά σχετικάπαραγνωρισμένο λόγιο Νικόλαο Κονεμένο(1832-1907). Ο συγγραφέας σκιαγραφεί τοιστορικό περιβάλλον μέσα στο οποίοσχηματίστηκαν οι ιδέες του Κονεμένου, αλλάκαι αναδεικνύει τη σημασία τους, ιδιαίτερατων γλωσσικών και των πολιτικών, σε μίαεποχή όξυνσης του «γλωσσικού ζητήματος»και δυναμικών αγώνων για τους πολιτικούς και ιδεολογικούς προσανατολισμούς τηςελληνικής κοινωνίας.

ISBN: 978-960-476-134-0, ISSN: 1790-7578Σχήμα: 17 x 24 | Σελίδες: 318Mουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2013, ΒΜΜ 336Τιμή: E18

Σπύρος Σαμάρας (1861-1917): Ο μεγάλος αδικημένος της έντεχνης ελληνικής μουσικής. Δοκιμή βιογραφίαςΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ

O τόμος αποτελεί μία σημαντικότατη συμβολή στη μελέτη της ζωής και του έργουτου σπουδαίου κερκυραίου συνθέτη. Ο μελετητής, επικεντρωνόμενος στηνκαλλιτεχνική παραγωγή και τη σταδιοδρομίατου Σαμάρα, σκιαγραφεί παράλληλα τηνιστορία της συνέχειας της επτανησιακήςπαράδοσης του λυρικού θεάτρου καιιχνηλατεί τη σύνδεσή του με την ευρωπαϊκήμουσική, κυρίως την ιταλική. Ο τόμος ολοκληρώνεται με λεπτομερέςπαραστασιολόγιο, αποσπάσματα κριτικών και τη «Δισκογραφία» του συνθέτη,συνταγμένη από τον Στάθη Αρφάνη.

ISBN: 978-960-476-129-6 , ISSN: 1790-7578Σχήμα: 17 x 24 | Σελίδες: 998Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2013, ΒΜΜ 337Τιμή: E55 (χαρτόδετο)

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

Σειρά: Βιβλιοθήκητου ΜουσείουΜπενάκη

Page 76: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

76

Άνθρωποι και ιδέες. Κείμενα για τον διαφωτισμό και τον ελληνικό κόσμο (18ος-20ός αι.)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ

Ο τόμος συγκεντρώνει παλαιότερα κείμενατης ιστορικού Αικατερίνης Κουμαριανού(1919-2012), τα οποία χρονικά απλώνονταιαπό τον 18ο μέχρι τον 20ό αιώνα και φωτίζουνζητήματα προσωπογραφικά και άλλα τουνεοελληνικού διαφωτισμού, αλλά καιεξακτινώνονται σε θέματα περιηγητισμού καισχέσεων των ελλήνων με τον βαλκανικόκόσμο. Μία τελευταία ενότητα αποτελούν τα «πορτραίτα» σημαντικών πνευματικώνανθρώπων.

ISBN: 978-960-476-148-7, ISSN: 1790-7578Σχήμα: 17 x 24 | Σελίδες: 400Mουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2013, ΒΜΜ 351Τιμή: E20

«Αρχείο Αγώνος» 1806-1832Από τα Ιστορικά Αρχεία του ΜουσείουΜπενάκη. Επιτομές εγγράφων, τόμ. Β’ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ

Ο δεύτερος τόμος των επιτομών τωνεγγράφων που απαρτίζουν το «ΑρχείοΑγώνος» στο Τμήμα των Ιστορικών Αρχείωντου Μουσείου Μπενάκη. Οι περιλήψεις τωνεγγράφων συνοδεύονται από βιβλιογραφικήτεκμηρίωση και αναλυτικά ευρετήρια.

ISBN: 978-960-476-144-9, ISSN: 1790-7578Σχήμα: 17 x 24 | Σελίδες: 440Mουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2013, ΒΜΜ 345Χορηγός: «Οι φίλοι του Μουσείου Μπενάκη»Τιμή: E20

Για τον Κώστα ΒάρναληΈνα μάθημα και τρεις μελέτεςΓΙΩΡΓΟΣ Γ. ΑΛΙΣΑΝΔΡΑΤΟΣ

Στον τόμο αναδημοσιεύονται τρεις μελέτεςπου ο Γιώργος Αλισανδράτος (1915-2004)αφιέρωσε στον ποιητή, μαζί με ένα ανέκδοτοκείμενο-σεμιναριακό μάθημα (πανεπιστήμιοτου Παλέρμο, 1979), στο οποίο επιχειρεί μία πανοραμική παρουσίαση της ζωής και του έργου του Βάρναλη. Ο συγγραφέαςεπικεντρώνεται στην ανάλυση της «Μάνας του Χριστού», μελετά τον λυρισμό τηςποίησης του Βάρναλη σε σχέση με εκείνον του Άγγελου Σικελιανού και, τέλος, «διαβάζει»τη λογοτεχνική Απολογία του Σωκράτη σε συνδυασμό με τα αληθινά απολογητικάκείμενα των Εμμανουήλ Ροΐδη και ΑνδρέαΛασκαράτου.

ISBN 978-960-476-157-9, ISSN 1790-7578Σχήμα: 17 x 24 | Σελίδες: 160Mουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2014, ΒΜΜ 357Τιμή: E12 (μαλακό εξώφυλλο)

Εργογραφία Γιώργου Γ. ΑλισανδράτουΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ

Ο τόμος, σε επιμέλεια του Κώστα Γ.Τσικνάκη, περιλαμβάνει την πλήρη καιαναλυτική καταγραφή των δημοσιευμάτων(αυτόνομες εκδόσεις, άρθρα, ανακοινώσειςσε συνέδρια κ.λπ.) του ΓιώργουΑλισανδράτου από το 1932 μέχρι το 2004(έτος θανάτου του), αλλά και όσαακολούθησαν, μέχρι το 2014.

Με 1 α/μ φωτογραφίαISBN 978-960-476-169-2, ISSN 1790-7578Σχήμα: 17 x 24 | Σελίδες: 64Mουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2014, ΒΜΜ 364Τιμή: E8

Ανδρέας Κάλβος Αλληλογραφία (1813-1869)ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣΣΥΝΕΓΡΑΣΙΑ: ΛΕΥΚΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ

Οι δύο τόμοι, στο πλαίσιο της έκδοσης των Έργων του ποιητή, που έχει σχεδιαστείαπό το Μουσείο Μπενάκη, συγκεντρώνουν για πρώτη φορά το σύνολο των επιστολώνπου είχαν ως αποστολέα και ως παραλήπτητον Ανδρέα Κάλβο. Από τις συνολικά 388επιστολές και σημειώματα φωτίζονται τακοινωνικά και τα πνευματικά περιβάλλονταμέσα στα οποία μορφώθηκε ο ποιητής, οι προσωπικές σχέσεις, οι συνθήκες ζωής καιοι πνευματικές του ανησυχίες.

Με 32 έγχρωμες φωτογραφίεςISBN Α’ τόμου 978-960-476-162-3 ISBN Β’ τόμου 978-960-476-163-0 ISBN set 978-960-476-161-6, ISSN 1790-7578Σχήμα: 17 x 24 | A’ τόμος Σελίδες: 512 | Β’ Τόμος Σελίδες: 592Mουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2014 | ΒΜΜ 361Χορηγός: Ντίνος ΜαρτίνοςΤιμή: E40 (Α’+ Β’ Τόμος)

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΣΕΙΡΑ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ

Page 77: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

77

Ένας χαμένος ελέφανταςΕκατό χρόνια από τη γέννηση του Νίκου Γκάτσου. Πρακτικά διεθνούς συνεδρίουΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ – ΑΓΑΘΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑ

Ο τόμος περιλαμβάνει τα κείμενα των ομιλιώνπου παρουσιάστηκαν στο ομότιτλο διεθνέςσυνέδριο που πραγματοποιήθηκε στοΜουσείο Μπενάκη το 2011. Έλληνες και ξένοιμελετητές του νεοελληνικού πολιτισμού καιτου έργου του Νίκου Γκάτσου επιχειρούν να αποκρυπτογραφήσουν τους κώδικες της ποιητικής του και να εντάξουν τηνκαλλιτεχνική του παραγωγή στα ιστορικά τηςσυμφραζόμενα.

ISBN 978-960-476-175-3, ΙSSN 1790-7578Σχήμα: 17 x 24 | Σελίδες: 336Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 2015, ΒΜΜ 372Τιμή: E16

Γιώργος Γ. ΑλισανδράτοςΟ άνθρωπος και το έργο του. Τιμητική εκδήλωσηKEIMENA:ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΡΙΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΤΣΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ,ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΙΚΕΛΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΔΟΣΗΣΠΥΛΑΡΙΝΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΑΤΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΕΥΘΥΜΙΑΤΟΥ-ΑΛΙΣΑΝΔΡΑΤΟΥ

Η έκδοση περιλαμβάνει τα πρακτικά τηςεκδήλωσης που οργανώθηκε από το ΜουσείοΜπενάκη, για να τιμηθεί ο φιλόλογος ΓιώργοςΓ. Αλισανδράτος. Τα κείμενα αναδεικνύουν όχι μόνο τη μακρόχρονη προσφορά του στην εκπαίδευση, αλλά και σκιαγραφούν την ερευνητική-επιστημονική του πορεία,επικεντρώνοντας στα ιδιαίτερα ζητήματα της νεοελληνικής φιλολογίας και γλώσσας και σε εκείνα της επτανησιακής φιλολογίας και ιστορίας, που αποτέλεσαν τους άξονεςτου έργου του. Η έκδοση συμπληρώνεται από πλούσιο φωτογραφικό υλικό.

Mε 36 έγχρωμες φωτογραφίεςISBN 978-960-476-178-4, ΙSSN 1790-7578Σχήμα: 17 x 24 | Σελίδες: 80Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 2015, ΒΜΜ 375Τιμή: E6

Λαϊκή ΤέχνηΝέα ευρήματα – Νέες ερμηνείες.Πρακτικά ΣυνεδρίουΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΧΑΝΔΑΚΑ

Η έκδοση περιλαμβάνει τα πρακτικά του ομότιτλου Συνεδρίου που διοργανώθηκε το 2006 και ήταν αφιερωμένο στην Πόπη Ζώρα, την επί σειρά ετώνΔιευθύντρια του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης. Περιλαμβάνονται σαράντατρεις μελέτες, οι οποίες φωτίζουν πτυχές της κεντητικής, της υφαντικής, του ενδύματος, της λιθογλυπτικής, της αρχιτεκτονικής, της ξυλογλυπτικής, της ναυπηγικής, της κεραμικής, τηςζωγραφικής, της αργυροχρυσοχοΐας, τηςμεταλλοτεχνίας, του κοσμήματος, τουθεάτρου σκιών. Η έκδοση συμπληρώνεται από μια ενότητα η οποία αναδεικνύει τουςθεωρητικούς προβληματισμούς για τηνπροσέγγιση και τη μελέτη της νεοελληνικήπαραδοσιακής δημιουργίας.

ISBN 978-960-476-173-9, ΙSSN 1790-7578Σχήμα: 17 x 24Σελίδες: 656 +I-LXXXVIII (με έγχρωμες εικόνες)Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 2015, ΒΜΜ 369 Χορηγός: «Οι φίλοι του Μουσείου Μπενάκη»Τιμή: E20 (μαλακό εξώφυλλο)

Βρετανοί ριζοσπάστες μεταρρυθμιστές.Φιλικές εταιρείες και κομιτάτα στο Λονδίνο (1790-1823)ΓΙΑΝΝΑ ΤΖΟΥΡΜΑΝΑ

Μία πρωτότυπη μελέτη, στηριγμένη σε εκτεταμένη έρευνα σε βρετανικά καιελληνικά αρχεία και βιβλιοθήκες, η οποία εστιάζει στο σημαντικό ζήτημα του βρετανικού φιλελληνισμού, κατά την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης. Η συγγραφέας, απομακρυνόμενη από ταστερεότυπα και τις παραδομένεςιστοριογραφικές οπτικές, επιχειρεί να τοποθετήσει το φαινόμενο στα ιστορικάτου συμφραζόμενα, συνδέοντάς το κυρίως με την πολιτική σκέψη και πρακτική τωνΒρετανών ριζοσπαστών μεταρρυθμιστών.Μία εξαιρετική συμβολή, η οποία αναδεικνύει νέες κατευθύνσεις, εφόσονσυνδέει τον φιλελληνισμό όχι μόνο με τον βρετανικό διανοητικό κόσμο, αλλά και με το παγκόσμιο επαναστατικόφαινόμενο των χρόνων εκείνων.

Με 180 έγχρωμες φωτογραφίεςISBN 978-960-476-177-7, ΙSSN 1790-7578 | Σχήμα: 17 x 24Σελίδες: 360Μουσείο Μπενάκη Αθήνα 2015, ΒΜΜ 374Με την υποστήριξη του Michael Marks Charitable TrustΤιμή: E18 (μαλακό εξώφυλλο)

Σειρά: Βιβλιοθήκητου ΜουσείουΜπενάκη

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

Page 78: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

78

Τα έργα του Γκρέκο στην ΙσπανίαΚΡΙΣΤΙΑΝ ΖΕΡΒΟΣΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΧΟΛΙΑ: TININA ΚΟΡΝΕΖΟΥ

Στο πλαίσιο του «Έτους Γκρέκο», το ΜουσείοΜπενάκη προσφέρει για πρώτη φορά στοελληνικό κοινό το κλασικό έργο του μεγάλουέλληνα εκδότη και τεχνοκριτικού ΚριστιάνΖερβός Les Oeuvres du Greco en Espagne(εκδ. Cahiers D'Art, Παρίσι 1939). Η έκδοση,που ακολουθεί τον σχεδιασμό και τιςαισθητικές επιλογές της πρωτότυπηςγαλλικής, συνοδεύεται από εκτενή εισαγωγήτης μεταφράστριας για τον συγγραφέα και τοέργο του, αλλά και σχόλια στις αναλύσεις τουτελευταίου.

Με 180 έγχρωμες φωτογραφίεςISBN 978-960-476-165-4, ΙSSN 1790-7578 Σχήμα: 28 x 21Σελίδες: 384Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2015, ΒΜΜ 368Υποστηρικτής ταχυδρομικών υπηρεσιών: ΕΛΤΑΤιμή: E25 (μαλακό εξώφυλλο)

ΝΕΑ ΕΚ∆ΟΣΗ

Ανδρέας Κάλβος. ΈργαΤόμος Α’ (Ποιητικά) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: LUIGI TRENTI, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣMETAΦΡΑΣΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ

Η έκδοση αποτελεί τον πρώτο τόμο των Έργων του Ανδρέα Κάλβου και περιλαμβάνειτα ποιητικά έργα που εξέδωσε ο ποιητής: Le Danaidi, Ελπίς πατρίδος, Λύρα. Ωδαί καιΛύρα. Νέαι Ωδαί. Μέσα από τα αναλυτικά εισαγωγικά κείμενα και τα σχόλια των επιμελητών, ο αναγνώστης μπορεί να προσεγγίσει το βασικό σώμα της ποίησηςτου Ανδρέα Κάλβου, από το στάδιο της σύνθεσης των ιταλικών τραγωδιών, στα πρότυπα του ιταλικού κλασικισμού, μέχρι τη σύνθεση των ελληνόγλωσσωνποιητικών συλλογών του.

Με 134 α/μ φωτογραφίεςISBN 978-960-476-198-2, ΙSSN 1790-7578 Σχήμα: 17 x 24 | Σελίδες: 476 + I-LXXIIΜουσείο Μπενάκη, Αθήνα 2016, ΒΜΜ 392Χορηγία: Ντίνος ΜαρτίνοςΤιμή: E25 (χαρτόδετο)

ΑΓΟΡΑ

ΝΕΑ ΕΚ∆ΟΣΗ

Αικατερίνη ΚουμαριανούΣελίδες για τη ζωή και το έργο τηςΚΕΙΜΕΝΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ, ΕΛΙΖΑ-ΑΝΝΑ ΔΕΛΒΕΡΟΥΔΗ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΛΙΑΣ

Στον τόμο παρουσιάζονται οι ομιλίες που εκφωνήθηκαν κατά την εκδήλωση που αφιέρωσε το Μουσείο Μπενάκη στην Αικατερίνη Κουμαριανού, με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου της: Άνθρωποι και ιδέες. Κείμενα για τον Διαφωτισμό και τον ελληνικό κόσμο (18ος-20ός αι.). Περιλαμβάνονται επίσης εκτενήαποσπάσματα από συζητήσεις της Αικ. Κουμαριανού με τους ιστορικούς Βαγγέλη Καραμανωλάκη και Αγγελική Χριστοδούλου, σχετικά με το ΠανεπιστήμιοΑθηνών στον Μεσοπόλεμο και τη σχέση της με τον Κ. Θ. Δημαρά.

ISBN 978-960-476-195-1, ΙSSN 1790-7578Σχήμα: 14 x 21 | Σελίδες: 80Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 2016, ΒΜΜ 389Τιμή: E6 (μαλακό εξώφυλλο)

ΑΓΟΡΑ

ΝΕΑ ΕΚ∆ΟΣΗ

Για τον Τίτο ΠατρίκιοΚΕΙΜΕΝΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ, ΛΙΖΥ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ, ΑΛΕΞΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΤΣΟΣ

Στον τόμο παρουσιάζονται οι ομιλίες που εκφωνήθηκαν κατά την εκδήλωση που αφιέρωσε το Μουσείο Μπενάκη στονποιητή Τίτο Πατρίκιο, στις 22 Νοεμβρίου 2011,στο πλαίσιο των ετήσιων εκδηλώσεων για να τιμηθούν κορυφαίες μορφές του νεοελληνικού πολιτισμού.

ISBN 978-960-476-196-8, ΙSSN 1790-7578Σχήμα: 14 x 21Σελίδες: 96Μουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2016, ΒΜΜ 390Τιμή: E6 (μαλακό εξώφυλλο)

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΣΕΙΡΑ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ

Page 79: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

79

Ο κόσμος των παιχνιδιώνΗ κούκλα στην ελληνική ζωή και τέχνη από την αρχαιότητα μέχρι σήμεραΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΡΙΑΣ

Μια απολαυστική μελέτη για την κούκλα και την παρουσία της στον ελλαδικό χώρο από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας, με κατατοπιστικά κείμενα και πολυάριθμεςφωτογραφίες σπάνιων δειγμάτων.

Με 32 α/μ και 137 έγχρωμες φωτογραφίεςISBN 960-7294-06-8Σχήμα: 29 x 30Σελίδες: 168Εκδόσεις Λ. ΜπρατζιώτηΑθήνα 1991ΒΜΠΡΑ 01Tιμή: E31 (πανόδετο)

Dolls in greek life and art from antiquity to the present dayΜARIA ARGYRIADI

TRANSLATION: ALEXANDRA DOUMAS

With 32 b/w and 137 color picturesISBN 960-7294-07-6Dimensions: 29 x 30Pages: 168Lucy Braggiotti PublicationsΑthens 1991BMΠΡΑ01 ΑPrice: E31 (hardback)

La poupée dans la vie et l’ art grecsde l’ antiquité a nos joursΜARIA ARGYRIADI

TRANSLATION: KARINE CORESSIS

With 32 b/w and 137 color picturesISBN 960-7294-08-4Dimensions: 29 x 30Pages: 168Éditions Lucy BraggiottiΑthens 1991BMΠΡΑ01 ΒPrice: E31 (hardback)

Οι κούκλες μου κι εγώΛΕΛΕ ΧΑΡΑΛ. ΦΑΝΔΡΙΔΟΥ

Πώς ήταν η καθημερινή ζωή των παιδιών της αστικής τάξης των Χανίων στις αρχές του εικοστού αιώνα; Η Λελέ Φανδρίδουθυμάται και μας παρασέρνει σε μια γοητευτική αλυσίδα αναμνήσεων,διατηρώντας την αληθινή μαγεία της παιδικότητας.

Με 62 α/μ και 13 έγχρωμες φωτογραφίες ISBN 960-7671-00-7Σχήμα: 20.5 x 28Σελίδες: 64Μουσείο Μπενάκη / Συλλογή ΠαιχνιδιώνΑθήνα 1995ΒΜΜ 040Χορηγός: Αμοιβαία Κεφάλαια ALPHATιμή: E7.50 (μαλακό εξώφυλλο)

Eκπαιδευτικά προγράμματα

Το Ελληνικό ΔωδεκαήμεροΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ, ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΕΣΤΟΥΝΗ-ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ, ΝΙΚΗ ΨΑΡΡΑΚΗ-ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Μ. ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ

Πληροφοριακό υλικό σχετικό με το"Δωδεκαήμερο". Στον εκπαιδευτικό φάκελοεπισημαίνονται ορισμένα θέματα του εθιμικούκύκλου, στα οποία θα έπρεπε να επικεντρωθείη πρώτη επαφή των παιδιών με τηνπαραδοσιακή ζωή και τέχνη.

Με 33 ζωγραφιέςISBN 960-85160-6-4 | Σχήμα: 31 x 21.5 | Σελίδες: 11 Μουσείο Μπενάκη / Εκπαιδευτικά ΠρογράμματαΑθήνα 1995, ΒΜΕ 07 Tιμή: E5 (καρτέλες)

Ghika A book for childrenEDITOR: NIKI PSARRAKIS-BELESSIOTIS MARIA-CHRISTINA DESTOUNIS-YANNOULATOSTRANSLATION: JOHN LEATHAM

With 8 color picturesISBN 960-8452-39-2 | Dimensions: 14.5 x 21 | Pages: 20Benaki Museum / Educational ProgrammesΑthens 1996, ΒΜΕ 04Price: E3 (μαλακό εξώφυλλο)

Η Μακεδονία με την πένα της Πηνελόπης ΔέλταΝΙΚΗ ΨΑΡΡΑΚΗ-ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗ

Μια ξενάγηση των μικρών «επισκεπτών» στοΤμήμα των Ιστορικών Αρχείων, αλλά και στονκόσμο της Μακεδονίας και του ΜακεδονικούΑγώνα, όπως τον σκιαγράφησε η Δέλτα.

Με 15 α/μ φωτογραφίεςISBN 960-7671-17-1 | Σχήμα: 21 x 24 | Σελίδες: 16 Μουσείο Μπενάκη / Εκπαιδευτικά ΠρογράμματαΑθήνα 1996, ΒΜΕ 26Tιμή: E2 (μαλακό εξώφυλλο)

…Ακίνητοι οι κύβοι των σπιτιών σαναμυγδαλωτά με ροδοζάχαρη… Γκίκας«Λόγος για την Ύδρα»ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΗ ΨΑΡΡΑΚΗ-ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗΚΕΙΜΕΝΑ: ΝΙΚΗ ΨΑΡΡΑΚΗ-ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗ, ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΕΣΤΟΥΝΗ-ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ

Μέσα από έργα και αρχειακό υλικό τουζωγράφου, αναδύεται η ιδιαίτερη σχέση τουκαλλιτέχνη με το νησί του, την Ύδρα, καιαναδεικνύονται «πρόσωπα» του νησιωτικούκόσμου.

Με 42 α/μ και 31 έγχρωμες εικόνεςISBN 960-8452-41-4 | Σχήμα: 21 x 26 | Σελίδες: 51 Μουσείο Μπενάκη / Εκπαιδευτικά Προγράμματα –Πινακοθήκη Ν. Χατζηκυριάκου-ΓκίκαΑθήνα 1997, ΒΜΕ 01Εξαντλημένο

ΠερσεφόνηΗ δική σου θεατρική παράσταση με σκηνικά και κοστούμια του Νίκου Χατζηκυριάκου-ΓκίκαΚΕΙΜΕΝΑ: ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΕΣΤΟΥΝΗ-ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ,ΧΑΡΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΝΙΚΗ ΨΑΡΡΑΚΗ-ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΜΑΚΕΤΑ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΕΞΩΦΥΛΛΟ:ΝΙΚΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Είχες ποτέ φανταστεί πως θα μπορούσες να αποκτήσεις ένα δικό σου θέατρο; Δεν έχειςπαρά να ακολουθήσεις τις οδηγίες και νασυναρμολογήσεις τα 6 μέρη του θεάτρου πουυπάρχουν μέσα στο φάκελο και η θεατρικήσου σκηνή θα είναι έτοιμη. Πρώτη παράστασηη «Περσεφόνη».

Με 48 έγχρωμες φωτογραφίεςISBN 960-7671-21-Χ | Σχήμα: 33 x 41Μουσείο Μπενάκη / Εκπαιδευτικά ΠρογράμματαΑθήνα 1998, ΧΚ 0Tιμή: E12 (φάκελος)

Παναγία, η Μητέρα του ΘεούΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΕΣΤΟΥΝΗ-ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ

Εκπαιδευτικός φάκελος, ο οποίοςκυκλοφόρησε με αφορμή την έκθεση «Μήτηρ Θεού». Πραγματεύεται το θέμα της απεικόνισης της Παναγίας στη βυζαντινήτέχνη από διαφορετικές οπτικές.

Με 25 έγχρωμες εικόνεςISBN 960-7671-25-2Σχήμα: 22 x 31.5 | Σελίδες: 11Μουσείο Μπενάκη / Εκπαιδευτικά ΠρογράμματαΑθήνα 2000, ΒΜΕ 15Tιμή: E6

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

Page 80: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

Έθιμα του ΠάσχαΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΗ ΨΑΡΡΑΚΗ-ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗΚΕΙΜΕΝΑ: ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ,ΝΙΚΗ ΨΑΡΡΑΚΗ-ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ

Ο εκπαιδευτικός φάκελος αναδεικνύειπασχαλινά έθιμα, τα οποία επιβιώνουν μέχριτις μέρες μας, εξοικειώνοντας τα παιδιά με τοτελετουργικό, αλλά και με την ουσία τους.Με 3 έγχρωμες εικόνεςISBN 960-8452-06-6 | Σχήμα: 31 x 21.5 | Σελίδες: 9Μουσείο Μπενάκη / Εκπαιδευτικά ΠρογράμματαΑθήνα 2001, ΒΜΕ 09Tιμή: E5

ΑΓΟΡΑ

80

Δημήτρης ΠικιώνηςΤαξίδι στη ΧίοΜΑΡΙΑ ΖΑΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με το έργο του Δημήτρη Πικιώνη για την αρχιτεκτονικήτης Χίου.

Με 17 έγχρωμες εικόνεςISBN 960-7671-37-6Σχήμα: 23 x 27 | Σελίδες: 13 Μουσείο Μπενάκη / Εκπαιδευτικά ΠρογράμματαΑθήνα 2001, ΒΜΕ 18Εξαντλημένο

Ι. Μόραλης.Άγγελοι, Μουσική, ΠοίησηΧΑΡΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Τρίπτυχο. Με 2 έγχρωμες εικόνεςΜουσείο Μπενάκη / Εκπαιδευτικά ΠρογράμματαΑθήνα 2001ΒΜΕ 17Tιμή: E1

Εικόνες «γραμμένες» με χρώματαΓιώργος ΜαυροΐδηςΧΑΡΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΣΩΝΙΕ

Εκπαιδευτικό έντυπο που σχολιάζειαντιπροσωπευτικά έργα του καλλιτέχνη. Οι κύριοι άξονες της ζωγραφικής του"φωτίζονται" από προσωπικές παρατηρήσειςκαι εξομολογήσεις του ίδιου.

Με 4 α/μ και 12 έγχρωμες εικόνεςISBN 960-7671-41-4Σχήμα: 21 x 26 | Σελίδες: 12Μουσείο Μπενάκη / Εκπαιδευτικά ΠρογράμματαΑθήνα 2003, ΒΜΕ 24Tιμή: E3 (μαλακό εξώφυλλο)

Ελλήνων «κόσμος»Γνωριμία με τα κοσμήματα της ΑρχαίαςΕλληνικής και Ρωμαϊκής Συλλογής του Μουσείου ΜπενάκηΝΙΚΗ ΨΑΡΡΑΚΗ-ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗ

Γνωριμία με τα υλικά, τους τρόπουςκατασκευής, τη χρήση και τη θεματολογία των κοσμημάτων της αρχαίας ελληνικήςτέχνης, μέσα από τις Συλλογές του Μουσείου Μπενάκη.

Με 38 α/μ εικόνεςISBN 960-7671-22-8Σχήμα: 21 x 26 | Σελίδες: 18Μουσείο Μπενάκη / Εκπαιδευτικά ΠρογράμματαΑθήνα 2003, ΒΜΕ 25Tιμή: E1.50 (μαλακό εξώφυλλο)

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΦαγιούμΑναζητώντας την αιωνιότηταΚΕΙΜΕΝΑ – ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΝΙΚΗ ΨΑΡΡΑΚΗ-ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗ

Γνωριμία με τις συνθήκες δημιουργίας τωννεκρικών πορτραίτων του Φαγιούμ, με τηνευκαιρία της έκθεσης «Από τα πορτραίτα τουΦαγιούμ στις απαρχές της τέχνης τωνβυζαντινών εικόνων».

Με 22 έγχρωμες εικόνεςISBN 960-7671-19-8Σχήμα: 21 x 26 | Σελίδες: 12Μουσείο Μπενάκη / Εκπαιδευτικά ΠρογράμματαΑθήνα 2003, ΒΜΕ 23Tιμή: E1 (μαλακό εξώφυλλο)

Εικόνες της Ελλάδας με το πινέλο και την πούνταΜια περιήγηση στη Συλλογή ζωγραφικής και χαρακτικών του Μουσείου ΜπενάκηΧΑΡΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Εκπαιδευτικό υλικό συνοδευτικό για τηγνωριμία των παιδιών με την Ελλάδα τουδέκατου όγδοου και του δέκατου ένατουαιώνα, μέσα από ακουαρέλες και χαρακτικάτων περιηγητών.

Με 3 α/μ και 21 έγχρωμες εικόνεςISBN 960-7671-40-6Σχήμα: 23 x 27 | Σελίδες: 12Μουσείο Μπενάκη / Εκπαιδευτικά ΠρογράμματαΑθήνα 2003, ΒΜΕ 22Tιμή: E3 (μαλακό εξώφυλλο)

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΓΟΡΑ

Page 81: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

Ο μαγικός κόσμος του Αλέκου ΦασιανούΑλφαβητάρι για παιδιάΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΡΙΓΚΗΠΑ

Εκπαιδευτικό έντυπο μύησης στον κόσμο του ζωγράφου. Πίσω από τα γράμματα τηςαλφαβήτου κρύβονται οι τεχνοτροπικέςκατευθύνσεις, οι τεχνικές, τα χαρακτηριστικάέργα, οι αναμνήσεις και απόψεις του για την τέχνη.

Με 21 έγχρωμες εικόνεςISBN 960-7671-45-7 | Σχήμα: 20 x 23.5 | Σελίδες: 44Μουσείο Μπενάκη / Εκπαιδευτικά ΠρογράμματαΑθήνα 2004, ΒΜΕ 28Χορηγός: Φιλμική ΕταιρείαTιμή: E5 (μαλακό εξώφυλλο)

81

Η Νεοελληνική Ζωγραφική στο Μουσείο ΜπενάκηΓια παιδιά ΔημοτικούΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΡΙΓΚΗΠΑ

Μέσα από χαρακτηριστικά έργα οι νεαροί«φιλότεχνοι» γνωρίζουν την πορεία, τις τεχνικές,τα θέματα, τις τεχνοτροπικές τάσεις, τους πιοσημαντικούς εκπροσώπους της ελληνικήςζωγραφικής του 19ου και του 20ού αιώνα.

Με 7 έγχρωμες εικόνεςISBN 960-8347-18-1 | Σχήμα: 22 x 27Μουσείο Μπενάκη / Εκπαιδευτικά ΠρογράμματαΑθήνα 2004, ΒΜΕ 49Tιμή: E3 (μαλακό εξώφυλλο)

Η Νεοελληνική Ζωγραφική στο Μουσείο ΜπενάκηΓια παιδιά ΓυμνασίουΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΡΙΓΚΗΠΑ

Μέσα από χαρακτηριστικά έργα, οι νεαροί«φιλότεχνοι» γνωρίζουν την πορεία τηςζωγραφικής του 19ου και του 20ού αιώνα,κατανοούν τη σχέση της με τη σύγχρονηιστορία και ενθαρρύνονται στην «ανάγνωση»των έργων τέχνης.

Με 12 έγχρωμες εικόνεςISBN 960-8347-17-3 | Σχήμα: 22 x 27Μουσείο Μπενάκη / Εκπαιδευτικά ΠρογράμματαΑθήνα 2004, ΒΜΕ 50Tιμή: E3 (μαλακό εξώφυλλο)

Ο παραδεισένιος κόσμος του ισλαμικού πολιτισμούΓια μαθητές ΓυμνασίουΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

Με 23 έγχρωμες εικόνες και 1 χάρτηISBN 960-7671-54-6 | Σχήμα: 19 x 22 | Σελίδες: 23Μουσείο Μπενάκη / Εκπαιδευτικά ΠρογράμματαΑθήνα 2005, ΒΜΕ 38Εξαντλημένο

Eκπαιδευτικά προγράμματα

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

Αθήνα 1896Οι Ολυμπιακοί Αγώνες και το Φωτογραφικό Λεύκωμα του Άλμπερτ ΜάγιερΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΗ ΨΑΡΡΑΚΗ–ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗΜΕΛΕΤΗ – ΚΕΙΜΕΝΑ: ΜΑΡΙΑ ΖΑΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥΜΕΛΕΤΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ: Ε. ΓΕΩΡΓΙΛΗ

Εκπαιδευτικός φάκελος σχετικός με το λεύκωμα του Μάγιερ, το οποίοαποτυπώνει συμβολικές στιγμές των πρώτωνΟλυμπιακών Αγώνων.

ISBN 960-7671-42-2 | Σχήμα: 25 x 31Μουσείο Μπενάκη / Εκπαιδευτικά Προγράμματα –Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων /Πρόγραμμα «Ολυμπιακή Παιδεία»Αθήνα 2003, ΒΜΕ 27Εξαντλημένο

ΡέμπραντΙστορίες σε μαύρο και άσπροΧΑΡΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Εκπαιδευτικό έντυπο που παρουσιάζει σταπαιδιά τα χαρακτικά του μεγάλου oλλανδούκαλλιτέχνη. Γενικά πληροφοριακά στοιχεία γιατον ίδιο και τη χαλκογραφία μάς εισάγουνστην τέχνη που τον έκανε διάσημο.

Με 38 α/μ και 7 έγχρωμες εικόνεςISBN 960-7671-47-3 | Σχήμα: 21 x 24 | Σελίδες: 24Μουσείο Μπενάκη / Εκπαιδευτικά ΠρογράμματαΑθήνα 2004, ΒΜΕ 31Εξαντλημένο

ΑΓΟΡΑ

Page 82: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

Δοκιμές με τα σύνεργα του σκηνογράφουΜε αφορμή την έκθεση «Ο κόσμος του Διονύση Φωτόπουλου»Εκπαιδευτικό έντυπο, στο οποίο έξι θεατρικέςπαραστάσεις γίνονται το πλαίσιο γιαισάριθμες εκπαιδευτικές προτάσεις:Αχαρνείς, Ειρήνη, Οθέλλος, Λυσιστράτη,Οιδίποδας και Προμηθέας.

Με 4 α/μ και 14 έγχρωμες εικόνεςISBN 960-7671-60-0Σχήμα: 34 x 23Μουσείο Μπενάκη / Εκπαιδευτικά ΠρογράμματαΑθήνα 2006, ΒΜΕ 44Χορηγός: CosmoteΤιμή: E5 (μαλακό εξώφυλλο)

ΑΓΟΡΑ

82

Πόντος και ασήμιΤο δώρο της ΓηςΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΕΣΤΟΥΝΗ-ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ

Εκπαιδευτικό υλικό για την εξοικείωση τωνπαιδιών με τη μυθολογία και την ιστορία τουτόπου. Άξονα του υλικού αποτελεί η ποντιακήαργυροχοΐα την εποχή της Τουρκοκρατίας.

Με 37 έγχρωμες εικόνες και 1 χάρτηISBN 960-8347-14-9Σχήμα: 21 x 24 | Σελίδες: 13Μουσείο Μπενάκη / Εκπαιδευτικά ΠρογράμματαΑθήνα 2004, ΒΜΕ 30Tιμή: E5 (μαλακό εξώφυλλο)

Νίκος ΝικολάουΗ τέχνη είναι ένα απέραντο περιβόλι…ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΡΙΓΚΗΠΑ

Εκπαιδευτικό έντυπο γνωριμίας με τον ΝίκοΝικολάου. Κεντρικά θέματα: σύμβολα, πηγέςέμπνευσης και τεχνοτροπικές κατευθύνσεις,χαρακτηριστικά έργα και αρχές της σύνθεσης,τεχνικές, απόψεις του δημιουργού για τηντέχνη.

Με 14 έγχρωμες εικόνες ISBN 960-7671-55-4 | Σχήμα: 21 x 24 | Σελίδες: 20Μουσείο Μπενάκη / Εκπαιδευτικά ΠρογράμματαΑθήνα 2005, ΒΜΕ 39Τιμή: E4 (μαλακό εξώφυλλο)

Ο Νικόλαος Τομπάζης φωτογραφίζει…ΜΑΡΙΑ ΖΑΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Εκπαιδευτικό έντυπο με θέμα τη ζωή και το έργο του φωτογράφου, ώστε οι μικροίαναγνώστες να γνωρίσουν τον φωτογράφοκαι να ακολουθήσουν τη μεγάλη περιπέτειατου ταξιδιού του από την Ινδία στην Ελλάδα.

Με 17 α/μ φωτογραφίεςISBN 960-7671-56-2Σχήμα: 21 x 24 | Σελίδες: 15Μουσείο Μπενάκη / Εκπαιδευτικά ΠρογράμματαΑθήνα 2005, ΒΜΕ 40Τιμή: E2 (μαλακό εξώφυλλο)

Εικόνες από μία ΈκθεσηΧΑΡΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: ΙΡΙΣ ΓΕΛΕΚΛΙΔΟΥ

Η Ίρις, φανταστική επιμελήτρια του ΜουσείουΜπενάκη ετοιμάζει ξενάγηση στη έκθεση τηςΣυλλογής ζωγραφικής της Alpha Bank.

Με 10 έγχρωμες εικόνες ISBN 960-7671-58-9 | Σχήμα: 13 x 16 | Σελίδες: 10Μουσείο Μπενάκη / Εκπαιδευτικά ΠρογράμματαΑθήνα 2005, ΒΜΕ 42Χορηγός: Alpha BankΤιμή: E2 (μαλακό εξώφυλλο)

Μια φορά και έναν καιρό στην ΑνατολήΓια μαθητές ΔημοτικούΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

Εκπαιδευτικό έντυπο με το οποίο τα παιδιάέρχονται σε επαφή με τον ισλαμικό κόσμο,μέσα από σύντομες θεματικές ενότητες γιατην τέχνη και την καθημερινή ζωή.

Με 26 έγχρωμες εικόνεςISBN 960-7671-48-ΧΣχήμα: 19 x 22 | Σελίδες: 23Μουσείο Μπενάκη / Εκπαιδευτικά ΠρογράμματαΑθήνα 2004, ΒΜΕ 32Εξαντλημένο

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Page 83: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

Μια ιστορία φτιαγμένη από κλωστήΜΑΡΙΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΗ-ΒΑΠΟΡΑΚΗ

Εκπαιδευτικό έντυπο στο οποίο, ξεκινώνταςαπό ένα παραδοσιακό κέντημα του 17ου-18ουαιώνα, περιγράφεται μια μέρα κυνηγιού.

Με 8 έγχρωμες εικόνεςISBN 960-7671-61-9Σχήμα: 12.5 x 19 | Σελίδες: 8Μουσείο Μπενάκη / Εκπαιδευτικά ΠρογράμματαΑθήνα 2006, ΒΜΕ 45Εξαντλημένο

83

Eκπαιδευτικά προγράμματα

Χαρίζοντας μια φορεσιά στο Μουσείο: αφορμή για ένα ταξίδιΜια περιήγηση στη Νεοελληνική Συλλογή του Μουσείου ΜπενάκηΜΑΡΙΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΗ-ΒΑΠΟΡΑΚΗ

Μια παλιά λαϊκή φορεσιά γίνεται η αφορμή για μια επίσκεψη στις αίθουσες της Νεοελληνικής Συλλογής του Μουσείου Μπενάκη.

Με 30 έγχρωμες εικόνεςISBN 978-960-7671-67-7Σχήμα: 23 x 28.5 | Σελίδες: 15Μουσείο Μπενάκη / Εκπαιδευτικά ΠρογράμματαΑθήνα 2007, ΒΜΕ 52Τιμή: E2.50 (μαλακό εξώφυλλο)

ΑΓΟΡΑ

Αναζητώντας τα ίχνη της ΙστορίαςΜια περιήγηση στη Συλλογή ΙστορικώνΚειμηλίων του Μουσείου ΜπενάκηΜΑΡΙΑ ΖΑΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: ΙΡΙΣ ΓΕΛΕΚΛΙΔΟΥ

Ο Σταμάτης και η Άννα μπλέκουν στηνπεριπέτεια της αναζήτησης ενός άγνωστουμυστηριώδους προγόνου. Ερευνώντας τιςΣυλλογές του Μουσείου Μπενάκη, ξετυλίγουντο νήμα της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

Με 19 έγχρωμες, 2 α/μ εικόνες και 7 σχέδια ISBN 978-960-7671-66-0 | Σχήμα: 23 x 28.5 | Σελίδες: 15Μουσείο Μπενάκη / Εκπαιδευτικά ΠρογράμματαΑθήνα 2007, ΒΜΕ 53Εξαντλημένο

Ο κύριος Ζωγράφος, εγώ και η ζωγραφικήΜια περιήγηση στη Συλλογή Νεοελληνικής Ζωγραφικής του Μουσείου ΜπενάκηΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΡΙΓΚΗΠΑ

Με ήρωα έναν παράξενο ζωγράφο, οι νεαροί επισκέπτες του Μουσείου Μπενάκηπροσκαλούνται σε μία περιήγηση γνωριμίαςμε τα έργα της Νεοελληνικής Ζωγραφικής.

Με 26 έγχρωμες εικόνες ISBN 978-960-7671-64-6Σχήμα: 23 x 28.5 | Σελίδες: 16Μουσείο Μπενάκη / Εκπαιδευτικά ΠρογράμματαΑθήνα 2007, ΒΜΕ 48Τιμή: E2.50 (μαλακό εξώφυλλο)

ΑΓΟΡΑ

Έργα των ανθρώπων: η μεγάλη κοινή περιπέτειαΜια περιήγηση στη Βυζαντινή Συλλογήτου Μουσείου ΜπενάκηΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ

Η Ζωή και ο Θοδωρής επιχειρούν έναοδοιπορικό στον κόσμο των βυζαντινών, μέσααπό την ομώνυμη Συλλογή του ΜουσείουΜπενάκη

Με 19 έγχρωμες εικόνες και 8 σχέδια ISBN 978-960-7671-65-3Σχήμα: 23 x 28.5 | Σελίδες: 15Μουσείο Μπενάκη / Εκπαιδευτικά ΠρογράμματαΑθήνα 2007, ΒΜΕ 51Τιμή: E2.50 (μαλακό εξώφυλλο)

ΑΓΟΡΑ

Η Ναταλί, ο Τζόναθαν και ο Πέτερ στα χρόνια του Μεγάλου Ταξιδιού Μια περιήγηση στη Συλλογή Ζωγραφικής, Χαρακτικών και Σχεδίων του Μουσείου ΜπενάκηΧΑΡΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: ΙΡΙΣ ΓΕΛΕΚΛΙΔΟΥ

Μικρός οδηγός που φιλοδοξεί να γνωρίσειστα παιδιά την Ελλάδα των περιηγητών μέσααπό παλιά βιβλία, χαρακτικά, σχέδια καιπίνακες ζωγραφικής.

Με 2 α/μ, 24 έγχρωμες εικόνες και 7 σχέδια ISBN 978-960-7671-63-9Σχήμα: 23 x 28.5 | Σελίδες: 15Μουσείο Μπενάκη / Εκπαιδευτικά ΠρογράμματαΑθήνα 2007, ΒΜΕ 47Τιμή: E2.50 (μαλακό εξώφυλλο)

ΑΓΟΡΑ

Page 84: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

Συνομιλώντας με το παρελθόν: Μια φανταστική γνωριμία με τον κόσμοτων αρχαίων μορφώνΜια περιήγηση στις Αρχαιότητες του Μουσείου ΜπενάκηΣΟΦΙΑ ΜΠΙΤΣΑ

Ο Φίλιππος, στην προσπάθειά του να παρακολουθήσει την εξέλιξη τηςαπεικόνισης της ανθρώπινης μορφής στηναρχαία τέχνη, ζωντανεύει τις ίδιες τις αρχαίεςμορφές.

Με 27 έγχρωμες εικόνες και 10 ζωγραφιέςISBN 978-960-7671-70-7Σχήμα: 23 x 28.5 | Σελίδες: 15Μουσείο Μπενάκη / Εκπαιδευτικά ΠρογράμματαΑθήνα 2008, ΒΜΕ 56Χορηγός: CosmoteΤιμή: E2.50 (μαλακό εξώφυλλο)

84

Στον κήπο με τ' αγάλματα…ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΡΙΓΚΗΠΑ

Μύηση στα μυστικά της τέχνης, γνωριμία με τα αγάλματα, τα σχέδια και τους πίνακεςτου Γιάννη Παππά, στον κήπο και στοεργαστήρι-μουσείο.

Με 6 α/μ και 23 έγχρωμες εικόνες ISBN 978-960-7671-68-4 | Σχήμα: 22 x 24 | Σελίδες: 23Μουσείο Μπενάκη / Εκπαιδευτικά ΠρογράμματαΑθήνα 2007, ΒΜΕ 54Τιμή: E2.50 (μαλακό εξώφυλλο)

Ο Γιάννης Τσαρούχης με ένα ποδήλατοΧΑΡΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ένα φανταστικό ταξίδι, η «διαδρομή τουποδηλάτη», ανάμεσα σε Γαλλία και Ελλάδα,βοηθάει να παρακολουθήσουμε τουςσταθμούς και τα χαρακτηριστικά της τέχνηςτου ζωγράφου.

Με 26 έγχρωμες φωτογραφίεςISBN 978-960-7671-71-4Σχήμα: 21 x 29.5 | Σελίδες: 30Μουσείο Μπενάκη / Εκπαιδευτικά ΠρογράμματαΑθήνα 2009, ΒΜΕ 57Χορηγοί: Alapis, Τράπεζα Κύπρου, CosmoteΤιμή: E4 (μαλακό εξώφυλλο)

Νίκος Εγγονόπουλος: «Μ' ένα σκοπό του ταξειδιού: προς τ' άστρα»ΧΑΡΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Έντυπο εκπαιδευτικό υλικό για τον ζωγράφοκαι ποιητή Νίκο Εγγονόπουλο, το οποίο συνοδεύει τα παιδιά στον ζωγραφικό καιποιητικό κόσμο του καλλιτέχνη.

Με 1 α/μ και 44 έγχρωμες εικόνεςISBN 978-960-7671-69-1 | Σχήμα: 24 x 34 | Σελίδες: 23Μουσείο Μπενάκη / Εκπαιδευτικά ΠρογράμματαΑθήνα 2007, ΒΜΕ 55Εξαντλημένο

Ιστορίες σμιλεμένες σε πέτραΓνωριμία με τα γλυπτά της αρχαίας συλλογής του Μουσείου ΜπενάκηΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΣΤΡΙΝΤΖΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΕΛΕΛΗ

Το έντυπο παρουσιάζει την περιπετειώδηδιαδρομή του μαρμάρου από το λατομείο στοεργαστήρι του γλύπτη. Μαρμάρινοι θεοί,ήρωες και θνητοί από την αρχαία συλλογή τουΜουσείου Μπενάκη προκαλούν τους νεαρούςαναγνώστες να γνωρίσουν τον αρχαίο κόσμομέσα από τα μάτια των δημιουργών τους.

Με 23 έγχρωμες εικόνεςISBN: 978-960-7671-72-1Σχήμα: 27,5 x 21,5 | Σελίδες: 16Μουσείο Μπενάκη / Εκπαιδευτικά ΠρογράμματαΑθήνα 2012, ΒΜΕ 58Τιμή: E2.50 (μαλακό εξώφυλλο)

Στην...κουζίνα με τον Νίκο Χατζηκυριάκο-ΓκίκαΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΡΙΓΚΗΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Ένας μικρός οδηγός για την τέχνη του Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα, για την «κουζίνα» του. Το βιβλίο περιλαμβάνει τις «συνταγές» και τα «υλικά» με τα οποία ο καλλιτέχνηςδημιούργησε μερικά από τα πιοαντιπροσωπευτικά έργα της Πινακοθήκης.

Με 17 έγχρωμες φωτογραφίεςISBN: 978-960-7671-73-8Σχήμα: 24 x 24 | Σελίδες: 32Mουσείο ΜπενάκηΑθήνα 2013, ΒΜE 59Τιμή: E7

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Page 85: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

85

Εκδόσεις που διατίθενταιαπό το ΜουσείοΜπενάκη

Images of the Mother of God Perceptions of the Theotokos in ByzantiumEDITOR: MARIA VASSILAKI

Ο τόμος, ο οποίος συμπληρώνει τον κατάλογοτης έκθεσης «Μήτηρ Θεού», συγκεντρώνειέναν μεγάλο αριθμό συμβολών ελλήνων καιξένων επιστημόνων, οι οποίοι φωτίζουν απόποικίλες οπτικές την πρόσληψη της Θεοτόκουστον βυζαντινό κόσμο.

With 28 color and 169 b/w picturesISBN 0-7546-3603-8Dimensions: 24.4 x 33 | Pages: 383AshgateAldershot 2005, ΒΜM 132Price: E80 (hardback)

ΑΓΟΡΑ

Glass of the SultansΕΠΙΜΕΛΕΙΑ | EDITORS: STEFANO CARBONI, DAVID WHITEHOUSE KEIMENA | ΤΕΧΤS: STEFANO CARBONI, DAVID WHITHOUSE, ROBERT H. BRILL, WILLIAM GUDENRATH

Η έκδοση αναφέρεται στις τεχνικέςπαραγωγής και διακόσμησης του γυαλιούστον ισλαμικό κόσμο (7ος-9ος αι.) και αποτελεί τον κατάλογο της ομότιτληςέκθεσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Corning Museum of Glass, το Metropolitan Museum of Art και το Μουσείο Μπενάκη, το 2001-2002.

Με 97 α/μ και 178 έγχρωμες φωτογραφίεςWith 97 b/w and 178 color picturesISBN 0-87099-987-7Σχήμα | Dimensions: 23 x 29Σελίδες | Pages: 330Metropolitan Museum of ArtΝέα Υόρκη | Νew York 2001ΒΜΜ 072ΑTιμή | Price: E50 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)

ΑΓΟΡΑ

Stephen AntonakosΑναδρομικήΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΣΚΙΝΑΚΕΙΜΕΝΑ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΡΙΑΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΣΚΙΝΑ, BRIAN O’DOHERTY, MARTIN FILLER, DANIEL MARZONA,ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΤΩΝΗΣ ΜΟΖΕΡ, MITCH COHEN

Ο συνοδευτικός κατάλογος της ομότιτληςέκθεσης που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη (κτίριο οδού Πειραιώς 138), από τον Δεκέμβριο του 2007 μέχρι τον Μάρτιο του 2008.

Με 298 έγχρωμες εικόνεςISBN 978-960-87225-4-5Σελίδες: 252Σχήμα: 26 x 28Ίδρυμα Ιωάννου Φ. ΚωστόπουλουΑθήνα 2007ΒΚΩΣΤ 08Τιμή: E40 (μαλακό εξώφυλλο)

ΑΓΟΡΑ

Περίπλους 12 φωτογράφοι του Μάγκνουμ στη σύγχρονη ΕλλάδαPeriplus12 Magnum Photographers in Contemporary GreeceΟ συνοδευτικός κατάλογος της ομότιτληςέκθεσης που πραγματοποιήθηκε από τον ΟΠΕΠ Α.Ε.-Πολιτιστική Ολυμπιάδα καιφιλοξενήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη, το 2004.Περιλαμβάνονται έργα των: Carl de Keyzer,Patrick Zachmann, Nikos Economopoulos, Lise Sarfati, Richard Kalvar, Miguel Rio Branco,Constantine Manos, Bruce Gilden, Josef Koudelka, Jim Goldberg, Alex Webb,Mark Power.

Με 84 έγχρωμες και 20 α/μ φωτογραφίες With 84 color and 20 b/w picturesΣχήμα | Dimensions: 23 x 31Σελίδες | Pages: 300Πολιτιστική Ολυμπιάδα – Υπουργείο ΠολιτισμούΑθήνα 2004 | Athens 2004ΒΜΜ 110Tιμή | Price: E40 (μαλακό εξώφυλλο) | (paperback)

ΑΓΟΡΑ

Page 86: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

86

Η ενδυμασία στη Ζάκυνθο μετά την Ένωση (1864-1910) ΜΑΡΙΝΑ ΒΡΕΛΛΗ-ΖΑΧΟΥ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Μ.Γ. ΜΕΡΑΚΛΗΣ

Αποτέλεσμα επιτόπιας έρευνας, η μελέτηαυτή παρακολουθεί το ένδυμα μέσα στομεταλλασσόμενο ιστορικό πλαίσιο του νησιούκαι το εξετάζει μαζί ως μέσο έκφρασηςκοινωνικών σχέσεων και ιεραρχιών.

Με 105 έγχρωμες φωτογραφίεςISBN 960-87697-0-1Σελίδες: 281Ίδρυμα Αγγελικής ΧατζημιχάληΑθήνα 2003, ΒΙΔΧΑ 02Τιμή: E32 (μαλακό εξώφυλλο)

Χρααατς! Μόδα από χαρτί ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΕΥΗ ΜΙΤΣΗ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,ΞΕΝΙΑ ΠΟΛΙΤΟΥ

Ο κατάλογος της ομότιτλης έκθεσης η οποία παρουσιάστηκε στο ΜουσείοΜπενάκη το 2007, με αφετηρία το φαινόμενοτων χάρτινων ενδυμάτων μίας χρήσης, που γνώρισαν ιδιαίτερη επιτυχία στην Αμερική κατά τη δεκαετία του 1960.

Με 340 έγχρωμες φωτογραφίεςISBN 978-960-89637-0-2Σχήμα: 17 x 24 | Σελίδες: 319 AtoposΑθήνα 2007, ΒΑΤΟΠ 01Εξαντλημένο

Rrripp! Paper Fashion EDITOR: VASSILIS ZIDIANAKISTRANSLATION: LUC FRANKEN, GUDRUN LOREND,TOMOKO MATSUTANI, SALLY RUDDOCK, RIVIERE, PARINA STIAKAKI

With 340 color picturesISBN 978-960-89637-1-9Dimensions: 17 x 24 | Pages: 319 ΑtoposAthens 2007, ΒΑΤΟΠ 01AΕξαντλημένο

Κόκκινος Επιτάφιος ΓΙΟΝΑ ΜΙΚΕ-ΠΑΪΔΟΥΣΗ

Η αυτοβιογραφία της Γιόνας Μικέ-Παϊδούση,που ζωντανεύει τα νεανικά της χρόνια καικυρίως τα ηρωικά και μαρτυρικά χρόνια τηςΑντίστασης στη βορειοανατολικήΠελοπόννησο.

ISBN 978-960-8087-74-3Σχήμα: 17 x 23.5 | Σελίδες: 336Εκδόσεις ΒιβλιόραμαΑθήνα 2008, ΒΦΙΛΩ 01Τιμή: E16 (μαλακό εξώφυλλο)

Byzantium 330-1453EDITORS: ROBIN CORMACK, MARIA VASSILAKI TEXTS: CYRIL MANGO, THOMAS F. MATHEWS, HENRYMAGUIRE, ANTHONY CUTLER, DEMETRA-PAPANIKOLABAKIRTZI, MARLIA MUNDELL MANGO, AIMILIAYEROULANOU, LIZ JAMES, NANO CHATZIDAKIS, MICHELEBACCI, ANTONY EASTMOND.

Ο υποδειγματικός και επιστημονικάτεκμηριωμένος κατάλογος της ομότιτλης έκθεσης που οργανώθηκε από τη Royal Academy of Arts σε συνεργασίαμε το Μουσείο Μπενάκη (Οκτώβριος 2008 –Μάρτιος 2009) προσφέρει ένα εντυπωσιακόπανόραμα του καλλιτεχνικού πλούτου τουΒυζαντίου σε όλη τη διάρκεια της ιστορικήςτου πορείας.

With 449 color picturesISBN 978-1-905711-26-0Dimensions: 24.5 x 30 | Pages: 496Royal Academy of ArtsLondon 2008, ΒΤΧΑΤ 02ΠSponsors: J. F. Costopoulos Foundation, A.G.Leventis Foundation, Stavros Niarchos FoundationΕξαντλημένο

Γιάννης Ρίτσος. Εικαστικά. Με τον φακό του Πλάτωνα Μάξιμου ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΞΙΜΟΣΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

Φωτογραφίες εικαστικών δημιουργιών τουΓιάννη Ρίτσου πάνω σε πέτρες, ρίζες και άλλαυλικά. Το θέμα των έργων είναι η ανθρώπινημορφή, όπως αναδύεται από το ποικιλόμορφοαυτό υλικό. Η έκδοση αποτελείται από τρειςενότητες («Πέτρες», «Ρίζες της Ρωμιοσύνης»και «Ζωγραφικές») και συμπληρώνεται από μίασειρά κειμένων σχετικών με το εικαστικό έργοτου ποιητή.

ISBN 960-91135-2-4 Σχήμα: 25 x 29 | Σελίδες: 159Αθήνα 2008, ΒΜΜ 081Τιμή: E60 (χαρτόδετο)

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

Page 87: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

87

ΣαρακατσάνοιΤόμος 1ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΤΑΤΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ-ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Ο τόμος περιλαμβάνει την εισαγωγή στοπεντάτομο έργο της μεγάλης λαογράφου καιπραγματεύεται τη γεωγραφική εξάπλωση, την ονομασία και τον χαρακτήρα της ζωής τωνΣαρακατσάνων, δίνοντας παράλληλα στοιχείαγια την τέχνη και τον πνευματικό τους βίο.

Με 55 α/μ φωτογραφίες και 2 χάρτες ISBN 978-960-87697-4-8Σχήμα: 24.5 x 29 | Σελίδες: 381Ίδρυμα Αγγελικής ΧατζημιχάληΑθήνα 2007ΒMM 196Π (χαρτόδετο) ΕξαντλημένοΒΜΜ 196 (μαλακό εξώφυλλο) Τιμή: E45 (μαλακό εξώφυλλο)

Η συνηγορία της λαογραφίας Μ.Γ. ΜΕΡΑΚΛΗΣ

Ο συγγραφέας συζητάει την ιστορία και τηνουσία της επιστήμης αυτής, αλλά και τιςσχέσεις της με τις συναφείς επιστήμες,λαβαίνοντας υπ’ όψιν του τις παρεμφερείςεξελίξεις στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Με 10 α/μ φωτογραφίεςISBN 960-87697-1-X | Σχήμα: 14 x 20.5 | Σελίδες: 187Ίδρυμα Αγγελικής ΧατζημιχάληΑθήνα 2004, ΒΙΔΧΑ 03Τιμή: E12 (μαλακό εξώφυλλο)

Ελληνική κεντητική17ος-19ος αιώνας Έργα τέχνης από τις Συλλογές του Μουσείου Victoria & AlbertΤΑΤΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ-ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Κατάλογος της έκθεσης πουπραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη καιπεριλαμβάνει 145 ελληνικά κεντήματα από τιςΣυλλογές του Μουσείου Victoria & Albert καιτου Μουσείου Μπενάκη.

Με 235 έγχρωμες φωτογραφίεςISBN 960-87697-2-8Σχήμα: 33 x 22.5 | Σελίδες: 301Ίδρυμα Αγγελικής ΧατζημιχάληΑθήνα 2006, ΒΜΜ 152Τιμή: E45 (μαλακό εξώφυλλο)

Greek embroidery17th-19th Century: Works of Art from the Collections of the Victoria and Albert Museum TATIANA IOANNOU-YANNARA

TRANSLATION: ALEXANDRA DOUMAS

With 235 color picturesISBN 960-87697-3-6Dimensions: 33 x 22.5 | Pages: 301Angeliki Hatzimihali FoundationΑthens 2006, ΒΜΜ 152 AOut of stock

ΣαρακατσάνοιΤόμος 2ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΤΑΤΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ-ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Ο τόμος αποτελεί επανέκδοση τμήματος της ιστορικής έκδοσης του 1957, αποτέλεσμα της εμπεριστατωμένης επιτόπιαςκαι βιβλιογραφικής έρευνας της μεγάληςΕλληνίδας λαογράφου. Περιλαμβάνει τακεφάλαια που αναφέρονται στην οικονομικήκαι οικιστική οργάνωση των Σαρακατσάνων.

Με 183 α/μ φωτογραφίες και σχέδια της Αγγελικής Χατζημιχάλη ISBN 978-960-87697-5-5Σχήμα: 24.5 x 29 | Σελίδες: 403Ίδρυμα Αγγελικής ΧατζημιχάληΑθήνα 2010, ΒMM 279Π (χαρτόδετο)ΒΜΜ 279 (μαλακό εξώφυλλο) Τιμή: E50 (χαρτόδετο) | E45 (μαλακό εξώφυλλο)

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ

Σαρακατσάνικα παραμύθια ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ:ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΜΙΟΣ

Η έκδοση περιλαμβάνει μια επιλογή απόσαρακατσάνικα παραμύθια, τα οποία είχεσυλλέξει και πρωτοεκδόσει ο Carsten Höeg το 1926.

Με 43 έγχρωμες φωτογραφίεςISBN 960-87508-0-6Σχήμα: 17 x 24 | Σελίδες: 97Ίδρυμα Αγγελικής Χατζημιχάλη – Εκδόσεις ΆγραΑθήνα 2002, ΒΙΔΧΑ 01Εξαντλημένο

Sarakatsan Folktales INTRODUCTION-NOTES: ANNA ANGELOPOULOUΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: PAVLOS SAMIOSTRANSLATION: JOHN C. DAVIS

With 43 color picturesISBN 960-87508-1-4Dimensions: 17 x 24 | Pages: 97Angeliki Hatzimihali Foundation & Agra PublicationsΑthens 2003, ΒΙΔΧΑ 01APrice: E18 (paperback)

ΑΓΟΡΑ

Εκδόσεις που διατίθενταιαπό το Μουσείο Μπενάκη

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ

Page 88: MOYΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣold · 2017-02-20 · luigi trenti, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ (Επιμέλεια) Αικατερίνη Κουμαριανού

Tµήµα Εκδόσεων

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ηµήτρης Αρβανιτάκης, Τ +30 210 36 71 028, e-mail [email protected]

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ Bασίλης Κωστούλας, Τ +30 210 36 71 053, e-mail [email protected]

∆ιάθεση

Στα πωλητήρια του Μουσείου Μπενάκη και σε επιλεγµένα βιβλιοπωλεία

Στο ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο www.benaki.gr (e-shop)

∆ιακίνηση

Ι. Νικολόπουλος & ΣΙΑ Ε.Ε, Τ +30 210 38 00 520

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ/ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟΥ Λεωνίδας Κουργιαντάκης

ΜΟΝΙΜΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ