ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ- ΟΙ ΕΡΥΘΡΟΜΟΡΦΟΙ ΛΗΚΥΘΟΙ -ΣΑΜΠΕΤΑΙ.pdf

of 28 /28
Τ Ο Μ ΟΥΣΕΙΟ Μ ΠΕΝΑΚΗ έχει στη συλλογή του έναν µικρό αριθµό ερυθρόµορφων ληκύθων, οι οποίες παρου- σιάζονται κατά θέµα στο άρθρο αυτό. 1 Οι περισσότερες προσφέρθηκαν από την Πέγκυ Ζουµπουλάκη (1986 και 2005). Τα αγγεία της δωρεάς αυτής προέρχονται κυρίως από την Αττική και τη Βοιωτία. 2 Άλλοι δωρητές ληκύ- θων είναι οι Ζαφειρία Γιαννακοπούλου, Αναστάσιος Ορλάνδος, Σπύρος και Κορίνα Σκαρπαλέζου, Χρίστος Σπηλιόπουλος και η Ελεήµων Εταιρεία (Γηροκοµείο Αθηνών). 3 Μία λήκυθος αποκτήθηκε από αγορά και προ- έρχεται από τη συλλογή H. A. Cahn. Οι λήκυθοι του Μουσείου Μπενάκη χρονολογούνται στον 5ο αι. π.Χ., εποχή κατά την οποία παράγονταν ευρέ- ως για οικιακή, αναθηµατική αλλά και ταφική χρήση ως αγγεία αρωµατικού λαδιού. Προορίζονταν τόσο για τις ντόπιες, όσο και για τις αγορές του εξωτερικού. Ως µόνη, στερεότυπη διακόσµηση φέρουν συνήθως µία µορφή, συνηθέστερα γυναικεία ή ανδρική, µια Νίκη και σπανιό- τερα ένα ζώο ή µυθολογικό τέρας (σειρήνα). Σπανιότατη είναι η λήκυθος µε µελαµβαφές σώµα και παράσταση ενός άθλου του Θησέα στην επιφάνεια του ώµου, ενώ σε ό,τι αφορά την ποιότητα του σχεδίου ξεχωρίζει η λήκυθος του Ζωγράφου του Βερολίνου µε παράσταση Νίκης. Οι ερυθρόµορφες λήκυθοι διακοσµούνται µε γενικευ- µένα θέµατα εµβληµατικού χαρακτήρα, σχεδόν πάντα έξω από οποιουδήποτε είδους αφηγηµατικό πλαίσιο. Οι αγγειογράφοι επικεντρώνονται σε λίγους ανθρώπινους τύπους, σχεδόν αποκλειστικά εφηβικές µορφές, όπως είναι, λόγου χάρη, ο αθλητής, ο νεαρός Αθηναίος πολί- της «ἐπὶ τῇ βακτηρίᾳ», ο πρότυπος έφηβος-ήρωας Θη- σέας και η κόρη που καταδιώκεται, σπένδει, βακχεύει ή στολίζει τον γυναικωνίτη. Τα χαρακτηριστικά σύµβολα που βοηθούν στην αναγνώριση των µορφών συνήθως παραλείπονται και η ταυτότητά τους διαφαίνεται από τη στάση και το ένδυµά τους. Η επιλογή εφηβικού θε- µατολογίου θα πρέπει να οφειλόταν στο µεταιχµιακό νοηµατικό του περιεχόµενο, το οποίο και καθιστούσε αυτά τα αγγεία αρωµατικού ελαίου κατάλληλα τόσο για γαµήλια, όσο και για ταφικά δώρα, που θα αναφέρονταν σε πρότυπους σταθµούς του βίου, ή θα τους ανακαλού- σαν ως ανεκπλήρωτα ιδεώδη σε περίπτωση άωρου θανά- του. Ο διττός αυτός ρόλος των αγγείων υπαγόρευε και τη γενικευµένη απόδοση των µορφών και των θεµάτων ή την επιλογή µειξογενών όντων, όπως οι σειρήνες και οι σφίγ- γες, εφόσον όλα τα παραπάνω ήταν κατάλληλα για χρήση τόσο στη ζωή, όσο και στον θάνατο. Οι λήκυθοι του Μουσείου Μπενάκη που προέρχονται από τη δωρεά Ζουµπουλάκη εικάζεται βάσιµα ότι προ- έρχονται από νεκροταφεία της Βοιωτίας και, κυρίως, της νοτιοανατολικής Αττικής (Μεσόγεια), όπου αύλα- κες ή λάκκοι προσφορών περιείχαν ολόκληρα σύνολα κεραµικής, στα οποία οι λήκυθοι είχαν αποτεθεί µαζί µε άλλα σχήµατα αγγείων. Στην πιο γνωστή τέτοια αύλακα προσφορών στο νεκροταφείο του Κεραµεικού, µια γυ- ναίκα είχε λάβει ως κτερίσµατα ένα ολόκληρο γαµήλιο σύνολο αποτελούµενο από γαµικούς λέβητες, υδρία, πυξίδα και ληκύθους διάφορων τύπων. 4 Αγγειογράφοι που ειδικεύονταν σχεδόν αποκλειστι- κά στο σχήµα της ληκύθου και εκπροσωπούνται στη συλλογή αγγείων του Mουσείου Mπενάκη είναι οι Zω- γράφοι του ∆εσσύπρη, του Bowdoin, της Καρλσρούης, του Αισχίνη, του Beth Pelet, ίσως επίσης και της Σειρινί- ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΣΑΜΠΕΤΑΪ Μικρά αγγεία, µικρές στιγµές: ΙI. Οι ερυθρόµορφες λήκυθοι του Μουσείου Μπενάκη 8, 2008 63

Embed Size (px)

Transcript of ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ- ΟΙ ΕΡΥΘΡΟΜΟΡΦΟΙ ΛΗΚΥΘΟΙ -ΣΑΜΠΕΤΑΙ.pdf

 • , - .1 (1986 2005). .2 - , , , ( ).3 - H. A. Cahn.

  5 . .., - , . , . , , , - (). , , .

  - , . , , , , , - , - - , ,

  . . - , , , , - -. , -, , .

  - , , (), - , . , - , , .4

  - M M Z- , Bowdoin, , , Beth Pelet, -

  , : I.

  8, 2008 63

 • 64

  8, 2008 65

  , : I .

  , 774 2685. ,

  , .5 , - - .

  A. : , , .

  1. . . 35256 (. 1-7) . Z.: 33,7 ., . : 7 ., . .: 6,4 ., . : 10,2 .

  . 1-3. (1:2). , , . . 35256.

 • 64

  8, 2008 65

  , : I .

  -. . , . H . A - , , , . - . . . -. .

  - , . -

  . H . - . . , , -, , , , . O , , , , .

  440-420 ..T -

  . 4-7. (1:2). , , . . 35256.

 • 66

  8, 2008 67

  , : I .

  (black-bodied). -, , . , , , , , - .

  -, , , , - -. , 500 . , , 5 . .. . , - , , .

  , , , - , , - 6 . .. , 18 . 510 420-410 .. . 480-460 .., -. , - . , , - , . , , , , -, , -

  . - , , - . , , , - . .

  : , . Kurtz, AWL 122-27 J.H. Oakley, The Phiale Painter (Mainz 1990) 53 . 361 P. Connor H. Jackson, A Catalogue of Greek Vases in the Collection of the University of Melbourne at the Ian Potter Museum of Art (Melbourne 2000) 146-48 G. Giudice, Il tornio, la nave, le terre lontane (Roma 2007) 48 . . 38 . 23 . , . MuM Auktion 51 (Mrz 1975) 62-63 . 35 . 150. , . LIMC VII, . Theseus, 931-32 . 97-122 (J. Neils), . 112 . 644 -. , . C. Servadei, La figura di Theseus nella ceramica attica (Bologna 2005) 40-42 52-54, . - , . C. Calame, Thse et l imaginaire athnien (Lausanne 1990).

  2. . . 35258 (. 8-9) . ZE. Georgoula (.), The Greeks. Art Treasures from the Benaki Museum, Athens ( , Calouste Gulbenkian Museum, Lisbon 2007) 86-87 . 39 (V. Sabetai). M. . .: 17 ., . .: 24 ., . . : 8 ., . : 5,6 .

  , , (), . , ,

 • 66

  8, 2008 67

  , : I .

  . . A - .

  K T. - ( ) , . H - . H

  , . T , . H , , . - , - , , - .

  480-470 .X. Z Bowdoin.

  . 8-9. . , , . . 35258.

 • 68

  8, 2008 69

  , : I .

  O Z Bowdoin, Bowdoin HA 5 . .X. Z A, . O - BL ( Bowdoin Lekythos). To - , , N, . - - , - .

  : BL, . ARV 675 Kurtz AWL 79. Z Bowdoin, K T, . ARV 677-94, 1665-1666 Para 405-07, 514 Add

  279-280

  Haspels, ABL 157-60 C. Weiss, CVA Karlsruhe 3, 81, . 41:1-4 S. Lasona, Due lekythoi inedite da Leontini e il problema del pittore di Bowdoin, Cronache di archeologia e di storia dellarte 8 (1969) 53-63 K. Schau-enburg, Athenabsten des Bowdoin-malers, AA 89 (1974) 149-57 Kurtz, AWL 15-16 H.P. Isler M. Sguaitamatti (.), La Collezione Collisani (Kilchberg 1990) 129 (J. Rickenbach) D.C. Kurtz J. Boardman, An Athenian Red-figure Neck-amphora by the Athena-Bowdoin Painter, : A. Cambitoglou E.G.D. Robinson (.), Classical Art in the Nicholson Museum, Sydney (Mainz 1995) 85-90 . M (.), A . N ( 1995) 154-57 (M. T). , . ARV 684, 154 H.B. Walters, Red-figured Vases Acquired by the British Museum, JHS 41 (1921) 127 . 7 Para 406, 154 ter: Sothebys, November 27, 1967, 60 . 147 ARV 1666, 154 bis: CVA Palermo, coll. Mormino I, . 1:4 Banco Sicilia 164 . E33 . K-M, A ( 1996) 38 . 20. A: Agora XXX, 263 . 899 . 90.

  . 10-12. . , , . . 35257.

 • 68

  8, 2008 69

  , : I .

  , . Ginouvs, Balaneutik (Paris 1962) 128 . 85-88 E. N. Gardiner, Greek Athletics, Sports and Festivals (London 1910) 481 . 181.

  3. . . 35257 (. 10-12) . ZM. . .: 12,3 ., . .: 18,3 ., . : 4,5 .

  , , , . . . E .

  T. H - . , , -, . .

  460-450 .X. Z K.T , -

  , Z K. , . H , - , , , , - .

  : T (CL), . Kurtz, AWL 84 Agora XXX, 46. Z K, . ARV 675, 730-39, 1668 Para 411-12 Add 283. , . ARV 733-34 . 73-82 bis. , . F. G. Lo Porto, Civilt indigena e penetrazione greca nella Lucania orientale (Roma 1973) MonAnt 48, serie misc. 1, 3, 175 . XXIV:1. , - , . CVA Mainz, Universitt 2, . 14:3-5. A , . H.G. Hollein, Brgerbild und Bildwelt der attischen De-

  mokratie auf den rotfigurigen Vasen des 6-4 Jahrh. v. Chr. (Frankfurt a.M. 1988). , . S. Couvret, L'homme au bton. Statique et statut dans la cramique attique, Mtis 9-10 (1994-1995) 257-81 P. Brul, Btons et bton du mle, adulte, citoyen, : L. Bodiou D. Frre V. Mehl (.), L'expression des corps (Rennes 2006) 75-84.

  4. . . 30899 (. 13-17) . ZM. . .: 22,5 ., . .: 25 ., . : 8 ., . : 5,6 .

  , . , . -. .

  K T. - , . H - , . , , . , , . H (, ) . , , ( ). H .

  430 .X. Z (Dessypri Painter).

  O , , . A - , .. . ,

 • 70

  8, 2008 71

  , : I .

  . , -. , , - , , .

  : K T , . Kurtz, AWL 15 79. , . ARV 1197-98, 1686, 1703 Para 461 Add 343 CVA Taranto IV, . 24:5-6 Banco Sicilia 178-80, E80-85. , , . Banco Sicilia 179, E83 180, E84.

  . 13-17. , (1:2) . , , . . 30899.

 • 70

  8, 2008 71

  , : I .

  , . E. K-, N ( 1996) 46-47 . 31 (49), 32 (51) 35 (54). A , . H.G. Hollein, Brgerbild und Bildwelt der attischen Demokratie auf den rotfigurigen Vasen des 6-4 Jahrh. v. Chr. (Frankfurt a.M. 1988). , . Ferrari 2002, 112-26 . 65-69 - .

  5. . . 31276 (. 18-20) . K. .: 15 ., . .: 3,4 ., . : 4 .

  , - . H - .

  T. - . H .

  . 18-20. (1:2). , , . . 31276.

 • 72

  8, 2008 73

  , : I .

  , , . . -, , . H .

  460-450/440 .X. Z A. M M-

  , . Z A - , - , , , . , . H . , . A , , - . E , - - .

  : , . ARV 709-22, 1667-68, 1706 Para 408-10 Add 281-82. - M, . . B, CVA M M, . 35:1-2, - . , . . .., (- 1985) 218-19 (M. T) , . K. Knoll, Alltag und Mythos (Dresden 1998) 96-97 . 38. , . W.E. Sweet, Sport and Recrea-tion in Ancient Greece (New York 1987) 108-09 . 39 F.A.G. Beck, Album of Greek Education (Sydney 1975) 51-52 . , , , AE (1975) 1-18 G. Schneider-Herrmann, Der Ball bei den Westgriechen, BABesch 46 (1971) 123-

  33 R. Patrucco, Lo sport nella Grecia antica (Firenze 1972) 333-50 H. Immerwahr, An Inscribed Terracotta Ball in Boston, GRBS 8 (1967) 255-66. , . I.L. Pfeijffer, Playing Ball with Homer. An Interpretation of Anacreon 358 PMG, Mnemosyne 53 (2000) 164-84 Calame, Choruses 145 Chr. Sourvinou-Inwood, Reading Greek Culture (Oxford 1991) 159-60. , . S. Karouzou, Vases from Odos Pandrosou, JHS 65 (1945) 42 . Bhr, CVA Tbingen 4, . 14:3 V. Sabetai, The Washing Painter (Diss. University of Cincinnati 1993) 82-84.

  B. , : , , , .

  6. . . 35259 (. 21-22) . Z M. . .: 12,5 ., . .: 21,3 .

  . , , , , , . Z : , . E .

  T (ATL). , , - ATL . H o .

  () , , . . H .

  460-450 .X. Z A.O , , -

  , - .

 • 72

  8, 2008 73

  , : I .

  . O , - . - (IV, 3, 3), - B -

  . - , . , , - . -

  . 21-22. . , , . . 35259.

 • 74

  8, 2008 75

  , : I .

  , . , - , - . ] [ 5 . .. , Z- A KOPH. , , , - , , , , - . - , . - . , , -, , .

  : , . aspels, ABL 178 ARV 709-22, 1667-68, 1706 Para 408-10 Add 281-82 M. , , A 8 (1993-1994) 257-76, 267-69 . 17-18. - A - T ATL, . ARV 675 Kurtz, AWL 82-83 S. Plz, Eine Lekythos des Tymbosmalers, AA (1991) 367-70. , . CVA Copenhague 4, . 165:2 ( ) Banco Sicilia 169, . E52 Vente Drouot, 11.11.2001, 57 . 288 ( ). ,

  , . ARV 710, 23-32 CVA Schwerin, . 40:2-3. , . LIMC Suppl. (2009) 1 add. 1 . Bakche (J. Balty). , . CVA Baltimore 1, . 35:1-2. -, . S. Moraw, Die Mnade in der attischen Vasenmalerei des 6. und 5. Jahrhunderts v. Chr. (Mainz 1998). , . M.-C. Villanueva Puig, Mnades (Paris 2009), , . V. Paul-Zinserling, Der Jena Maler und sein Kreis (Mainz 1994) 63-70. - , . R. Panvini, Ceramica attica per i Sicani, : J. de la Genire (.), Les clients de la cramique grecque. Cahiers du CVA France 1 (Paris 2006) 88 . IX:4 K. Kernyi, Aischylos und das Werk eines Vasenmalers in Ancona, RM 68 (1961) 164-66 . 73:2 . , - ( 2007) 115-18. , . G. Schmidhuber, Dionysische Frauen in der griechischen Vasenmalerei: Nymphen oder Mnaden?, Jh 76 (2007) 353-70 P. Diez del Corral Corredoira, Y Dioniso despos a la rubia Ariadna (Oxford 2007) 152-59 -. , . - C. Isler-Kernyi, Dionysos in Archaic Greece (Leiden 2006). A Z A , K, M- , . . B, CVA M M, . 35:1-2.

  7. . . 32502 (. 23-25) Z. M. . .: 12-13 ., . .: 21,2 ., . : 8 .

  , , , , - . - ( ), - . E -. , . .

 • 74

  8, 2008 75

  , : I .

  T (CL). . H - . , . H , . , . , .

  460-450 .X.

  . -, , - . -

  . 23-25. . , , . . 32502.

 • 76

  8, 2008 77

  , : I .

  , - (, ) . , . .

  : T (CL), . , . . 3. - , . , : CVA Mainz, Universitt 2, . 18:4-6, Klgmann. , . F. Wiel-Marin, La ceramica attica a figure rosse di Adria. La famiglia Bocchi e larcheologia (Padova 2005) 270-71 . 1129. - (;) , . CVA Glasgow, . 30:1 S. Barresi S. Valastro, Vasi attici figurati, vasi sicelioti (Catania 2000) 114 . 93. , . LIMC IV (1988) 676 . 412 . 139 141 . Hera (A. Kossatz-Deissmann). - , . CVA Wien 1, Universitt, . 11:8 Panvini 2003, 107 109 . .50.

  , . CVA Mormino 1, III Y, . 4:5. -, . G. Ekroth, Why (not) Paint an Altar? A Study of Where, When and Why Altars Appear on Attic Red-figure Vases, : V. Nrskov L. Hannestad C. Isler-Kernyi S. Lewis, The World of Greek Vases (Roma 2009) 89-114.

  8. . . 31620 (. 26-27) . . .: 15 . , . : 4,9 .

  , . E- . - .

  . H . . , - .

  460-450 .X. ( ATL), . -

  , . . 6. .6 T , , .

  : , . -, . . 6. , . , . . 9.

  9. . . 30893 (. 28-31) . Z.: 17,8 ., . .: 3,9 ., . : 4,4 .

  , . E .

  - . H . .

  . 26-27. . , , . . 31620.

 • 76

  8, 2008 77

  , : I .

  , . - . H , , .

  450 .X. Z Beth Pelet. T

  , , , - , .

  : (ATL), . , . . 6. , , Z Beth Pelet, Z-

  . 28-31. , (1:2) . , , . . 30893.

 • 78

  8, 2008 79

  , : I .

  A - T. , , . ARV 728-29, 1668, 1706 Para 411 Add 283 P. Amandry .., Collection de lcole Franaise dAthnes, BCH 96 (1972) 56-58 . 41 (J.-J. Maffre) CVA Kiel 1, . 41:7-8 CVA Palermo 1, . 4:7. H - , , , , Z , . , . ARV 701-04, 1667, 1702 Para 408 Add 281, . CVA Karlsruhe 1, . 26:7 Kerameikos IX, 148 . 269.1 . 42:3-4 ( -

  A) E. Lissi, La collezione Scaglione a Locri, AMSM Grecia, n.s. IV (1961) . 61 . 228 Banco Sicilia 167, . E44. , . : I. Wehgartner, CVA Berlin 8, . 41:7-8 ThesCRA I, . Libation, 237-53 (E. Simon). -, . , . . 7.

  10. . . 28166 (. 32) E E ( ). .: 8,6 ., . : 3,3 .

  .

  T. -. . - .

  5 . .X.

  , . , - , . - , .

  : , . J. C. Carter, The Chora of Metapon-to: The Necropoleis 2 (Austin, TX 1998) 612-13 . T350-23 (L. Burn). , . , . . 8, 9. - , . . Kalt-sas A. Shapiro (.), Worshiping Women (New York 2008) .

  11. . . 30946 (. 33-34) . Z. .: . 16,2 ., . .: 12 .

  . 32. . , , . . 28166.

 • 78

  8, 2008 79

  , : I .

  . -. H . - . .

  T. , , , . .

  . 470-460 .. -

  774. O 5 . .X. . , - , , - . - 5 . .. , . . , , - . , - , .

  : -, . Agora XXX, . 95 . 983 . , . V. Sabetai, CVA Athens, Benaki 1, . 10. , . V. Sabetai, Aspects of Genre and Nuptial Imag-ery in Fifth Century Athens: Issues of Interpretation and Methodology, : J.H. Oakley W.D.E. Coulson O.

  . 33-34. . , , . . 30946.

 • 80

  8, 2008 81

  , : I .

  Palagia (.), Athenian Potters and Painters (Oxford 1997) 319-35, 333 . 40.

  12. . . 40304 (. 35-36) . Z. .: . 18-19 ., . : . 8 .

  . , , . H , . .

  T. - , (-) . , , , . . . - .

  . 420 .. -

  2685, - 5 . .. - - , . - - . , , , , , .

  . 35-36. . , , . . 40304.

 • 80

  8, 2008 81

  , : I .

  , , , .

  : , . CVA Fogg and Gallatin, . 20:6. - 2685, . ARV 1369. , , . - : V. Sabetai, CVA Athens, Benaki 1, . 57-58, , . , . . 11.

  13. . . 41903 (. 37-38) . Z

  .: 11,2 ., . .: 3 ., . : 3,2 . .

  . H - . .

  T. - . - . - .

  T 5 . .X.O

  5 . .X. . - , 5 . .. , , . / . 5 . .. , . - , - . , , , - , .

  : , . Agora XXX, . 89 . 887 Panvini 2003, 106 . :47 CVA Copen-hague 4, . 165:6. , . O. Drger, CVA Erlangen 2, . 40:8-9.

  .

  14. . . 38793 (. 39-41) . H. A. Cahn, . 768.Para 345, 201 bis Add 196 MuM Auktion 34 . 50:

  . 37-38. (1:2). , , . . 41903.

 • 82

  8, 2008 83

  , : I .

  155 . Froning, Dithyrambos und Vasenmalerei in Athen (Wrzburg 1971) . 2:1 Kurtz, AWL . 7:4..: 19,8 ., . : 5,5 ., . .: 4,3 .

  , -, , . , . - , ,

  . .

  T. - . N , -. , . , . -

  . 39-41. (1:2). , , . . 38793.

 • 82

  8, 2008 83

  , : I .

  . - .

  480-470 .. . 500

  470 .. - . , , , , , , , . , (- ). - , . , , . , 480 .. , , (- ) . - , , -. - , . -, .

  : , . ARV 196-216 Para 341-46 Add 190-97 D.C. Kurtz, The Ber-lin Painter (Oxford 1983). , . LIMC VI (1992) 859-81 . 94-379 . Nike (A. Goulaki-Voutira). , . M. Steinhart, Tpferkunst und Meisterzeichnung (Mainz 1996) 103-06 . , . E. K, N ( 1996) 65 104-09. , . CVA Palermo 1, III I C, . 19:3-5 CVA Fogg and Gallatin, . XVII:4. , . . -, , : . -- (.), .

  . , , 7-9 2002 ( 2007) 413-74, 435-39.

  15. . . 40309 (. 42) . Z. . : 11 .

  - , -. H .

  T. N .

  460-450 .X. Z Beth Pelet.: , . , .

  . 9. , . O. Drger, CVA Erlangen 2, . 40:6,10,11.

  . 42. . , , . . 40309.

 • 84

  8, 2008 85

  , : I .

  16. . . 22545 (. 43) . . .: 7,3 ., . : 2,7 .

  . H -, . .

  T. -. T . N , . , .

  5 . .X. : O

  Z , N . B. ARV 701-04, 1667, 1702 Para 408 Add 281. B. H , 123 . 108 (E. ). -, . , . . 9 , . -, . . 14.

  . :

  17. . . 33032 (. 44-46)K A OM. . .: 13,6 ., . .: 15,5 ., . : 5,9 ., . : 4,4 .

  . M . , .

  T (CL). , . H -. . .

  5 . .X. H , A

  , - , , . H , , B. Kreuzer , .

  : , . Kurtz, AWL 84 108. - , . V. Heenes, Die Vasen der Samm-lung des Grafen Franz I. von Erbach zu Erbach (= Peleus 3, Mannheim 1998) . 11:3 CVA Vienna 1, . 44:1-2 CVA Stuttgart 1, . 29:9 ( 6, ). - , . J. Jehasse L. Jehasse, La ncropole prromaine dAlria (Paris 1973) 424 . 77 . 1656 ( B. Kreuzer). B. Agora XXX, . 122 . 1313. , . ARV 982-84 Agora XXX, 64 . - , . R. Neer, CVA Getty 7, . 352 V. Sabetai, CVA Athens, Benaki 1, . 59 B. Kreuzer, Eulen aus Athen: 520-480 B.C., : C. Wei E. Simon (.), Folia in memoriam Ruth Lindner collecta (Det-

  . 43. . , , . . 22545.

 • 84

  8, 2008 85

  , : I .

  telbach 2010) 66-83. , . - ARV 1201 (Z ) Agora XXX, . 89 . 879 G. Giudice, Il tornio, la nave, le terre lontane (Roma 2007) 158 . 287 . 160 R. Pan-vini, Ceramiche attiche figurate del Museo Archeologico di Caltanissetta (Bari 2005) 95 . III:28 CVA Amsterdam 4, . 198:1-3. , . E.M. Douglas, The Owl of Athena, JHS 32 (1912) 174-78 M.H. Groothand, The Owl on Athenas Hand, Babesch 43 (1968) 35-51 C. Melldahl J. Flemberg, Eine Hydria des Theseus-Malers mit einer Opferdarstellung, : From the Gustavianum Collections in Uppsala 2 (= Acta Universitatis Upsaliensis: Boreas 9, Uppsala 1978) 57-79, 73-75 C. Bron, La gent aile dAthna Poliade, : C. Bron E. Kassapoglou (.), Limage en jeu (Universit de Lausanne, Yens-Sur-

  Morges 1992) 47-84 H. Hoffmann, Dulce et decorum est pro patria mori: the imagery of heroic immortality on Athe-nian painted vases, : S. Goldhill R. Osborne (.), Art and Text in Ancient Greek Culture (Cambridge 1994) 28-51, 37-44.

  18. . . 35260 (. 47-50) . Z. ARV 734, 87M. . .: 16 ., . .: 17,5 ., . : 5,7 ., . : 4,5 .

  , , . -

  . 44-46. . , , . . 33032.

 • 86

  8, 2008 87

  , : I .

  . T . . . .

  T (CL). . H . . - . .

  460-450 .X. Z K. , ,

  ( ) ( - ) Z K. A ,

  . 47-50. . , , . . 35260.

 • 86

  8, 2008 87

  , : I .

  Add : T. H. Carpenter, Beazley Addenda (2nd ed., Oxford 1989).

  Agora XXX: M. B. Moore, The Athenian Agora XXX, Attic Red-figured and White-ground Pottery (Princeton 1997).

  ARV: J. D. Beazley, Attic Red-figure Vase-painters (2nd ed., Oxford 1963).

  Banco Sicilia : F. Giudice S. Tusa V. Tusa, La collezione archeologica del Banco di Sicilia II (Palermo 1992).

  Calame 1997: C. Calame, Choruses of Young Women in Ancient Greece (translated by D. Collins and J. Orion, Lanham 1997).

  CVA : Corpus Vasorum Antiquorum.

  Ferrari 2002: G. Ferrari, Figures of Speech (Chicago-London 2002).

  Haspels, ABL: C. H. E. Haspels, Attic Black-figured Lekythoi (Paris 1936).

  Kerameikos IX: U. Knigge, Kerameikos: Ergebnisse der Aus-grabungen Bd. 9. Der Sdhgel (Berlin 1976).

  Kurtz, AWL: D. C. Kurtz, Athenian White Lekythoi: Pat-terns and Painters (Oxford 1975).

  MuM : Kunstwerke der Antike, Mnzen und Medaillen A.G., Basel.

  Para : J. D. Beazley, Paralipomena (Oxford 1971).

  Panvini 2003: R. Panvini, Ceramiche attiche figurate del Museo Archeologico di Gela : Selectio Vasorum (Venezia 2003)

  ThesCRA : Thesaurus cultus et rituum antiquorum I (Los Angeles 2004)

  H : . N. (.), H ( 2000).

  - Z I. H , , - 7 . .X. , , 5 . .X. , , , , , . , - , , , . , - , - . , ,

  .: , . -

  A : CVA Gallatin Collection, . 59:1. . ARV 734, 88 CVA Cambridge 1, . 30:2 Kerameikos IX, 146 . 36:7 (. 262, 1 Z A). Z K, . , . . 3. Z - I, . ARV 699, 55-57, 702, 1-9 ter. , . E. Hofstetter, Sirenen im archaischen und klassischen Griechenland (Wrzburg 1990) 186-95 -, LIMC VIII (1997) . Seirenes (E. Hofstetter). - , . D. Tsiafakis, Life and Death at the Hands of a Siren, Stu-dia Varia from The J. Paul Getty Museum 2 (2001) 18-21. . V. Sabetai, CVA Athens, Benaki 1, . 29-30.

  [email protected]

 • 88

  8, 2008 89

  , : I .

  1. - . - : CVA Athens, Benaki 1 : , : . , 6 (2006) 23-44. , - -, , . . , . : 42474 ( ), 42472 ( ), 42795 ( , , ) 42796 ( ). - . ( , ).

  2. , . V. Sabetai, CVA Athens, Benaki 1, 9-11.

  3. (1977) , ( - , ), . (, , ). (1991), 123 , , , , . .

  , , : . , 6 (2006). , . Sabetai (. 2) 11. ( ) , , - , - , ( , ), , ( ).

  4. S. Houby-Nielsen, The Archaeology of Ideology in the Kerameikos: New Interpretations of the Opferrinnen, : R. Hgg (.), The Role of Religion in the Early Greek Polis (Stockholm 1996) 49-51. - (-) , . M. Pipili, The Penthesilea Painter in the Attic Coun-tryside, : A. J. Clark J. Gaunt (.), Essays in Honor of Dietrich von Bothmer (Amsterdam 2002) 275-82. - , 5 . .. - , , , , . , . S. Schmidt, Rhetorische Bilder (Berlin 2005) 29-32.

  5. T, . Agora XXX, 45-47 256-63 . 829-898. , , B. F. Cook, Attic Red-figured lekythoi, secondary types: Class 6L, OJA 10 (1991) 209-30.

  6. G. Giudice .

 • 88

  8, 2008 89

  , : I .

  VICTORIA SABETAISmall vases, small moments: II. The red-figured lekythoi from the Benaki Museum vase collection

  This paper presents the red-figured lekythoi in the vase col-lection of the Benaki Museum. They date to the fifth cen-tury BC and must come from rural Attic cemeteries, and in particular from SE Attica; Boeotia is another possible prov-enance. The lekythoi are mainly decorated with emblematic, youthful figures, taken from larger compositions. The youths are represented as athletes, mantled citizens and jugglers, whereas females are pouring libations, carrying a thyrsos, flee-ing some amorous pursuer or depicted as nuptial attendants or as generic marriageable maidens in the women's quarters. A particularly rare example, an unattributed black-bodied le-kythos, has a youthful exploit of Theseus (the encounter with Skiron) depicted on its shoulder. The lekythos by the Berlin

  Painter, depicting a Nike decking a tripod with a festive fillet, is of exceptional artistic quality. Nikai and a siren are legen-dary and possibly intermediary figures, while owls are the only animals depicted. The visual language of the lekythoi is succinct and emblematic. Their repertory is suitable for such small, yet perhaps luxury vessels, which were intended to be used in life and/or death. Vase-painters identified on the Benaki Museum examples are: the Bowdoin Painter, the Berlin Painter, the Karlsruhe Painter, the Dessypri Painter, the Aischines Painter, and the Beth Pelet Painter. Moreover one lekythos recalls the Seireniske Painter, while two others are tentatively assigned to the Painter of Prague 774 and to the Group of Harvard 2685 respectively.