Δραστηριότητα 8: Δυναμική ενέργεια Ο 4... · Δυναμική...

of 10 /10
Δυναμική ενέργεια |1 Συγγραφή: Στυλιανακάκης Γιάννης – Δάσκαλος, συνεργάτης του ΕΚΦΕ Χανίων για την Π. Ε. Φωτογράφιση – Ηλεκτρονική επεξεργασία: Γιαννενάκης Κων/νος – Δάσκαλος Δραστηριότητα 8: Δυναμική ενέργεια Δυναμική ενέργεια ονομάζεται η ενέργεια που έχουν τα σώματα λογω του ύψους που βρίσκονται ή λόγω της παραμόρφωσής τους. (ελαστική παραμόρφωση) Ο αθλητής λόγω του ύψους που βρίσκεται και της κίνησης που κάνει έχει δυναμική και κινητική ενέργεια. Ο αθλητής καθώς ανεβαίνει έχει κινητική και δυναμική ενέργεια. Το κοντάρι έχει δυναμική ενέργεια λόγω ελαστικής (προσωρινής) παραμόρφωσης.

Embed Size (px)

Transcript of Δραστηριότητα 8: Δυναμική ενέργεια Ο 4... · Δυναμική...

Page 1: Δραστηριότητα 8: Δυναμική ενέργεια Ο 4... · Δυναμική ενέργεια ονομάζεται η ενέργεια που έχουν τα σώματα

Δυναμική ενέργεια |1

Συγγραφή: Στυλιανακάκης Γιάννης – Δάσκαλος, συνεργάτης του ΕΚΦΕ Χανίων για την Π. Ε.

Φωτογράφιση – Ηλεκτρονική επεξεργασία: Γιαννενάκης Κων/νος – Δάσκαλος

Δραστηριότητα 8: Δυναμική ενέργεια

Δυναμική ενέργεια ονομάζεται η ενέργεια που έχουν τα σώματα λογω του ύψους

που βρίσκονται ή λόγω της παραμόρφωσής τους. (ελαστική παραμόρφωση)

Ο αθλητής λόγω του ύψους που βρίσκεται και της κίνησης που κάνει έχει

δυναμική και κινητική ενέργεια.

Ο αθλητής καθώς ανεβαίνει έχει κινητική και δυναμική ενέργεια. Το κοντάρι

έχει δυναμική ενέργεια λόγω ελαστικής (προσωρινής) παραμόρφωσης.

Page 2: Δραστηριότητα 8: Δυναμική ενέργεια Ο 4... · Δυναμική ενέργεια ονομάζεται η ενέργεια που έχουν τα σώματα

Δυναμική ενέργεια |2

Συγγραφή: Στυλιανακάκης Γιάννης – Δάσκαλος, συνεργάτης του ΕΚΦΕ Χανίων για την Π. Ε.

Φωτογράφιση – Ηλεκτρονική επεξεργασία: Γιαννενάκης Κων/νος – Δάσκαλος

Ο αθλητής και η αθλήτρια λόγω του ύψους που βρίσκονται και της κίνησης που

κάνουν έχουν δυναμική και κινητική ενέργεια.

Page 3: Δραστηριότητα 8: Δυναμική ενέργεια Ο 4... · Δυναμική ενέργεια ονομάζεται η ενέργεια που έχουν τα σώματα

Δυναμική ενέργεια |3

Συγγραφή: Στυλιανακάκης Γιάννης – Δάσκαλος, συνεργάτης του ΕΚΦΕ Χανίων για την Π. Ε.

Φωτογράφιση – Ηλεκτρονική επεξεργασία: Γιαννενάκης Κων/νος – Δάσκαλος

Ο αθλητής λόγω του ύψους που βρίσκεται και της κίνησης που κάνει έχει

δυναμική και κινητική ενέργεια.

Το τεντωμένο τόξο έχει δυναμική ενέργεια λόγω ελαστικής (προσωρινής)

παραμόρφωσης

Page 4: Δραστηριότητα 8: Δυναμική ενέργεια Ο 4... · Δυναμική ενέργεια ονομάζεται η ενέργεια που έχουν τα σώματα

Δυναμική ενέργεια |4

Συγγραφή: Στυλιανακάκης Γιάννης – Δάσκαλος, συνεργάτης του ΕΚΦΕ Χανίων για την Π. Ε.

Φωτογράφιση – Ηλεκτρονική επεξεργασία: Γιαννενάκης Κων/νος – Δάσκαλος

Η τεντωμένη σφεντόνα κάθε μαθητή έχει δυναμική ενέργεια λόγω ελαστικής

(προσωρινής) παραμόρφωσης. Θα πιάσει το στόχο του;

Page 5: Δραστηριότητα 8: Δυναμική ενέργεια Ο 4... · Δυναμική ενέργεια ονομάζεται η ενέργεια που έχουν τα σώματα

Δυναμική ενέργεια |5

Συγγραφή: Στυλιανακάκης Γιάννης – Δάσκαλος, συνεργάτης του ΕΚΦΕ Χανίων για την Π. Ε.

Φωτογράφιση – Ηλεκτρονική επεξεργασία: Γιαννενάκης Κων/νος – Δάσκαλος

Το τεντωμένο λαστιχάκι έχει δυναμική ενέργεια λόγω ελαστικής (προσωρινής)

παραμόρφωσης.

Page 6: Δραστηριότητα 8: Δυναμική ενέργεια Ο 4... · Δυναμική ενέργεια ονομάζεται η ενέργεια που έχουν τα σώματα

Δυναμική ενέργεια |6

Συγγραφή: Στυλιανακάκης Γιάννης – Δάσκαλος, συνεργάτης του ΕΚΦΕ Χανίων για την Π. Ε.

Φωτογράφιση – Ηλεκτρονική επεξεργασία: Γιαννενάκης Κων/νος – Δάσκαλος

Ο λυγισμένος χάρακας έχει δυναμική ενέργεια λόγω ελαστικής (προσωρινής)

παραμόρφωσης.

Page 7: Δραστηριότητα 8: Δυναμική ενέργεια Ο 4... · Δυναμική ενέργεια ονομάζεται η ενέργεια που έχουν τα σώματα

Δυναμική ενέργεια |7

Συγγραφή: Στυλιανακάκης Γιάννης – Δάσκαλος, συνεργάτης του ΕΚΦΕ Χανίων για την Π. Ε.

Φωτογράφιση – Ηλεκτρονική επεξεργασία: Γιαννενάκης Κων/νος – Δάσκαλος

Τα ελατήρια έχουν δυναμική ενέργεια λόγω ελαστικής (προσωρινής)

παραμόρφωσης.

Page 8: Δραστηριότητα 8: Δυναμική ενέργεια Ο 4... · Δυναμική ενέργεια ονομάζεται η ενέργεια που έχουν τα σώματα

Δυναμική ενέργεια |8

Συγγραφή: Στυλιανακάκης Γιάννης – Δάσκαλος, συνεργάτης του ΕΚΦΕ Χανίων για την Π. Ε.

Φωτογράφιση – Ηλεκτρονική επεξεργασία: Γιαννενάκης Κων/νος – Δάσκαλος

Page 9: Δραστηριότητα 8: Δυναμική ενέργεια Ο 4... · Δυναμική ενέργεια ονομάζεται η ενέργεια που έχουν τα σώματα

Δυναμική ενέργεια |9

Συγγραφή: Στυλιανακάκης Γιάννης – Δάσκαλος, συνεργάτης του ΕΚΦΕ Χανίων για την Π. Ε.

Φωτογράφιση – Ηλεκτρονική επεξεργασία: Γιαννενάκης Κων/νος – Δάσκαλος

Το πάνω μέρος του φάρου έχει δυναμική ενέργεια λόγω του ύψους που

βρίσκεται.

Το ίδιο και ο βράχος

Page 10: Δραστηριότητα 8: Δυναμική ενέργεια Ο 4... · Δυναμική ενέργεια ονομάζεται η ενέργεια που έχουν τα σώματα

Δυναμική ενέργεια |10

Συγγραφή: Στυλιανακάκης Γιάννης – Δάσκαλος, συνεργάτης του ΕΚΦΕ Χανίων για την Π. Ε.

Φωτογράφιση – Ηλεκτρονική επεξεργασία: Γιαννενάκης Κων/νος – Δάσκαλος

Γλάστρες στο β όροφο με δυναμική ενέργεια, θα είσαι άτυχος αν τη στιγμή που

περνάς η δυναμική ενέργεια, μετατραπεί σε κινητική.