Υδροηλεκτρική Ενέργεια

12
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ Μαρία Γ. Αθηνά Τ. 13 ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων Σχολικό Έτος 2014 - 2015 Τάξεις Ε - Στ

Transcript of Υδροηλεκτρική Ενέργεια

Page 1: Υδροηλεκτρική Ενέργεια

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ

Μαρία Γ.

Αθηνά Τ.

13ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων

Σχολικό Έτος 2014-2015

Τάξεις Ε-Στ

Page 2: Υδροηλεκτρική Ενέργεια
Page 3: Υδροηλεκτρική Ενέργεια

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Υδροηλεκτρική ενέργεια είναι η ενέργεια που έχουν μεγάλες ποσότητες νερού εξαιτίας

της διαφοράς ύψους.. Όταν το νερό πέφτει από ψηλά, η ενέργεια αυτή μετατρέπεται σε

κινητική. Η κινητική ενέργεια, στη συνέχεια, μπορεί είτε να χρησιμοποιείται για τη

μετατροπή της σε ηλεκτρική ή να χρησιμοποιείται σε νερόμυλους,

Η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να αποθηκεύεται και να μεταφέρεται σε μεγάλες

αποστάσεις.

Η εκμετάλλευση της ενέργειας του νερού γίνεται με τη χρήση υδροηλεκτρικών έργων

(φράγματα).

Ενέργεια από την πτώση του νερού

Η λειτουργία των υδροηλεκτρικών μονάδων βασίζεται στην κίνηση του νερού, λόγω της

διαφοράς ύψους. Έτσι κατασκευάζουμε ένα φράγμα που συγκρατεί την ποσότητα

νερού που χρειάζεται. Το νερό πέφτει με δύναμη και κινεί έναν στρόβιλο ο οποίος βάζει

σε λειτουργία τη γεννήτρια που παράγει ηλεκτρική ενέργεια.

Στην Ελλάδα η υδροηλεκτρική ενέργεια ικανοποιεί περίπου το 9% των ενεργειακών μας

αναγκών σε ηλεκτρισμό.

Page 4: Υδροηλεκτρική Ενέργεια

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

Υδροηλεκτρικά έργα

Τα υδροηλεκτρικά έργα χωρίζονται σε μεγάλης και μικρής κλίμακας. Τα

μικρής κλίμακας υδροηλεκτρικά έργα δεν έχουν επιπτώσεις στο

περιβάλλον.

Τα μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα χρειάζονται μεγάλα φράγματα και

τεράστιες δεξαμενές. Η κατασκευή τέτοιων φραγμάτων περιορίζει τη

μετακίνηση των ψαριών, της άγριας ζωής και επηρεάζει ολόκληρο το

οικοσύστημα καθώς αλλάζει ολόκληρη την περιοχή.

Αντίθετα, τα μικρής κλίμακας υδροηλεκτρικά γίνονται δίπλα σε ποτάμια

και δεν δημιουργούν προβλήματα στο περιβάλλον.. Το νερό των μικρών

φραγμάτων που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής

ενέργειας , στη συνέχεια επιστρέφει μέσα από τη ροή του ποταμίου στο

μικρό φράγμα.

Page 5: Υδροηλεκτρική Ενέργεια
Page 6: Υδροηλεκτρική Ενέργεια

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί μπορούν να λειτουργήσουν αμέσως μόλις χρειαστεί, ενώ οι θερμικοί σταθμοί χρειάζονται περισσότερο χρόνο προετοιμασίας,

Είναι μία "καθαρή" και ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που προστατεύει τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον

Μέσω από τους ταμιευτήρες του νερού, μπορούμε να καλύψουμε και άλλες ανάγκες, όπως ύδρευση, άρδευση, δημιουργία περιοχών αναψυχής και αθλητισμού.

Page 7: Υδροηλεκτρική Ενέργεια

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Τα μεγάλα φράγματα έχουν μεγάλο κόστος

κατασκευής και εξοπλισμού, ενώ ο χρόνος για

να ολοκληρωθεί ένα τέτοιο έργο είναι πολύ

μεγάλος,

Τα μεγάλα φράγματα αλλάζουν το περιβάλλον

της περιοχής, καθώς και την πανίδα και της

χλωρίδα, καθώς και το κλίμα της περιοχής.

Page 8: Υδροηλεκτρική Ενέργεια

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ

Η θάλασσα θεωρείται

από πολύ παλιά, πηγή

ενέργειας. Στο μεσαίωνα,

οι αγρότες παγίδευαν το

θαλάσσιο νερό για να το

χρησιμοποιήσουν στους

υδρόμυλους δύναμης .

Page 9: Υδροηλεκτρική Ενέργεια

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ

Τα τελευταία πενήντα χρόνια , οι μηχανικοί έχουν αρχίσει να εξετάζουν τη δύναμη των κυμάτων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας . Όμως τα τελευταία χρόνια βρέθηκε ότι η εκμετάλλευση της δύναμης των κυμάτων είναι μια αρκετά ακριβή λύση.

Page 10: Υδροηλεκτρική Ενέργεια

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι ωκεανοί μπορούν να μας προσφέρουν τεράστια ποσά ενέργειας.

Υπάρχουν τρεις βασικοί τρόποι για να εκμεταλλευτούμε την ενέργεια της

θάλασσας:

α) από τα κύματα, καθώς η κίνηση του κύματος μπορεί να παράγει

ρεύμα.

Ενέργεια από τα κύματα στη επιφάνεια της θάλασσας

Σήμερα, οι επιστήμονες παίρνουν όφελος από τα κύματα της θάλασσας,

καθώς βάζουν ειδικά εργαλεία στην επιφάνεια του νερού, όταν τα

κύματα αρχίζουν να ψηλώνουν παράγεται μια κίνηση , η οποία

παράγει ηλεκτρική ενέργεια.

Page 11: Υδροηλεκτρική Ενέργεια

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ- ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Τα πλεονεκτήματα από τη χρήση της ενέργειας των

ωκεανών, εκτός από "καθαρή" και ανανεώσιμη πηγή

ενέργειας, με σχετικά μικρό κόστος και μεγάλη

απόδοση. Μπορούμε επίσης να πάρουμε υδρογόνο με

ηλεκτρόλυση από το άφθονο θαλασσινό νερό που

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο.

Στα μειονεκτήματα αναφέρεται το κόστος μεταφοράς

της ενέργειας στη στεριά.

Page 12: Υδροηλεκτρική Ενέργεια

Σας

ευχαριστούμε