Ενδοσχολική βία και...

30
Ενδοσχολική βία και εκφοβισμός Τι είναι; Πώς αντιμετωπίζονται; Άγγελος Γ. Κουτουμάνος Κοινωνικός λειτουργός Εκδότης NOESI.gr [email protected] 20/2/2013 Βαθύ, Σάμος 20/2/2013 Βαθύ, Σάμος

Transcript of Ενδοσχολική βία και...

Page 1: Ενδοσχολική βία και εκφοβισμόςlyk-kalamp.dra.sch.gr/autosch/joomla15/images/nea_anakoinoseis... · Με ψυχομετρικούς όρους Οι διαταραχές

Ενδοσχολική βίακαι εκφοβισμός

Τι είναι; Πώς αντιμετωπίζονται;

Άγγελος Γ. ΚουτουμάνοςΚοινωνικός λειτουργός

Εκδότης [email protected]

20/2/2013 Βαθύ, Σάμος20/2/2013 Βαθύ, Σάμος

Page 2: Ενδοσχολική βία και εκφοβισμόςlyk-kalamp.dra.sch.gr/autosch/joomla15/images/nea_anakoinoseis... · Με ψυχομετρικούς όρους Οι διαταραχές

Κύρια σημεία παρουσίασης

➲ Τι είναι το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού; Πώς επιδρά στο άτομο, το σχολείο, την οικογένεια, την κοινωνία;

➲ Ποια είναι τα αίτια του φαινομένου και πώς μπορεί να προληφθεί;

➲ Πώς αντιμετωπίζονται “κρούσματα” εκφοβι-σμού ή βίας στο σχολείο;

➲ Οδηγίες για οικογένειες και εκπαιδευτικούς.➲ Αρμόδιοι φορείς.

Page 3: Ενδοσχολική βία και εκφοβισμόςlyk-kalamp.dra.sch.gr/autosch/joomla15/images/nea_anakoinoseis... · Με ψυχομετρικούς όρους Οι διαταραχές

Ενδοσχολική βία

➲ Κοινωνικό φαινόμενο που ορίζεται ως

η εσκεμμένη, απρόκλητη, συστηματική και επαναλαμβανόμενη βία και επιθετική συμπε-ριφορά με σκοπό την επιβολή, την καταδυ-νάστευση και την πρόκληση σωματικού και ψυχικού πόνου σε μαθητές από συμμαθητές τους, εντός και εκτός σχολείου.

(Εταιρεία Ψυχοκοικωνικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου)(Εταιρεία Ψυχοκοικωνικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου)

Page 4: Ενδοσχολική βία και εκφοβισμόςlyk-kalamp.dra.sch.gr/autosch/joomla15/images/nea_anakoinoseis... · Με ψυχομετρικούς όρους Οι διαταραχές

Σοβαρότητα του φαινομένου

➲ Αυξάνεται η ενδοσχολική βία στα σχολεία.➲ Νέο φαινόμενο (!) η ενδοσχολική βία με ηλε-

κτρονικά μέσα, τηλέφωνα, Ίντερνετ (cyber-bullying).Η αύξηση ίσως οφείλεται:

➲ Συζητάμε για την ενδοσχολική βία. ➲ Μεγαλύτερη παρουσία παιδιών μεταναστών

στα σχολεία.➲ Μεγαλύτερα κοινωνικο-οικονομικά προβλήμα-

τα στις οικογένειες.

Page 5: Ενδοσχολική βία και εκφοβισμόςlyk-kalamp.dra.sch.gr/autosch/joomla15/images/nea_anakoinoseis... · Με ψυχομετρικούς όρους Οι διαταραχές

Συνήθεις εκφράσεις λεκτικής βίας

➲"ομοφυλόφιλε"➲"αλβανέ"➲"χοντρή"

➲ Στάσεις τις κοινωνίας μας;

Page 6: Ενδοσχολική βία και εκφοβισμόςlyk-kalamp.dra.sch.gr/autosch/joomla15/images/nea_anakoinoseis... · Με ψυχομετρικούς όρους Οι διαταραχές

Πώς εκδηλώνεται το φαινόμενο;

➲ Χειρονομίες, σπρωξιές, ξυλοδαρμοί (;)➲ Φραστικές επιθέσεις, βρισιές, προσβολές,

απειλές (;)➲ Εκβιασμοί (;)➲ Καταστροφή προσωπικών αντικειμένων (;)➲ Κλοπές (;)➲ Σεξουαλική παρενόχληση / κακοποίηση (;)➲ Απομόνωση από παρέες, ομαδικά παιχνίδια,

κοινωνικές δραστηριότητες (;)

Page 7: Ενδοσχολική βία και εκφοβισμόςlyk-kalamp.dra.sch.gr/autosch/joomla15/images/nea_anakoinoseis... · Με ψυχομετρικούς όρους Οι διαταραχές

Επιπολασμός

➲ Θύματα: 1/10 μαθητές (10-15%) ➲ Θύτες: 1/20 μαθητές (5%)➲ Αγόρια πιο συχνά από κορίτσια (3:1)

(!) Τα περιστατικά ξεκινούν από το Δημοτικό, κο-ρυφώνονται σε έξαρση στο Γυμνάσιο, μειώνονται πάλι στο Λύκειο.(!) 1/2 μαθητές δεν αναφέρει πουθενά το γεγο-νός. Στην πλειοψηφία το αναφέρουν σε φίλους, σπάνια σε εκπαιδευτικούς ή τους γονείς τους.

Page 8: Ενδοσχολική βία και εκφοβισμόςlyk-kalamp.dra.sch.gr/autosch/joomla15/images/nea_anakoinoseis... · Με ψυχομετρικούς όρους Οι διαταραχές

Επιπτώσεις στο θύμα

➲ Έντονο άγχος➲ Αίσθημα ανασφάλειας➲ Φοβίες➲ Απομόνωση➲ Σχολική άρνηση ή/και απουσίες➲ Ψυχοσωματικά προβλήματα (πόνους, διατα-

ραχές ύπνου, ενούρηση, κατάθλιψη)➲ Σχολική αποτυχία ή/και μαθησιακές δυσκολίες

Page 9: Ενδοσχολική βία και εκφοβισμόςlyk-kalamp.dra.sch.gr/autosch/joomla15/images/nea_anakoinoseis... · Με ψυχομετρικούς όρους Οι διαταραχές

Επιπτώσεις στο θύτη

➲ Απομάκρυνση από το σχολείο➲ Διακοπή σχολικής φοίτησης➲ Τάσεις φυγής από το σπίτι➲ Απομόνωση

(!) Κίνδυνος: 1/2 παιδιά μεγαλώνοντας εκδη-λώνουν αντικοινωνική και παραβατική συμπερι-φορά.

Page 10: Ενδοσχολική βία και εκφοβισμόςlyk-kalamp.dra.sch.gr/autosch/joomla15/images/nea_anakoinoseis... · Με ψυχομετρικούς όρους Οι διαταραχές

Με ψυχομετρικούς όρους

➲ Οι διαταραχές της διαγωγής αναφέρονται σε επανα-λαμβανόμενους, επίμονους τρόπους συμπεριφοράς του παιδιού, που παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων ή βασικούς, ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, κοι-νωνικούς κανόνες.

➲ Η εναντιωματική προκλητική διαταραχή εκφράζεται με την επαναλαμβανόμενη άρνηση του παιδιού να υπακούσει τις οδηγίες και τους κανόνες των ενηλί-κων, καθώς με την προσπάθειά του να είναι προ-κλητικό, αρνητικό και εχθρικό απέναντι στους τρίτους (κυρίως ενηλίκους ή αδύναμους).

Πηγή: DSM-IV (Diagnostic and Statistical Πηγή: DSM-IV (Diagnostic and Statistical

Manual of Mental Disorders)Manual of Mental Disorders)

Page 11: Ενδοσχολική βία και εκφοβισμόςlyk-kalamp.dra.sch.gr/autosch/joomla15/images/nea_anakoinoseis... · Με ψυχομετρικούς όρους Οι διαταραχές

Βασική αρχή της αντιμετώπισης

➲ Τα παιδιά έχουν απόλυτο δικαίωμα να βρί-σκονται σε ένα σχολικό περιβάλλον, το οποίο τους παρέχει ασφάλεια και προστασία, με σκοπό την ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη, την εκπαίδευση, και την διαπαιδαγώγηση.

(Σύνταγμα της Ελλάδος)(Σύνταγμα της Ελλάδος)

Page 12: Ενδοσχολική βία και εκφοβισμόςlyk-kalamp.dra.sch.gr/autosch/joomla15/images/nea_anakoinoseis... · Με ψυχομετρικούς όρους Οι διαταραχές

Πρόληψη: Το προφίλ του θύματος

➲ Τα θύματα του σχολικού εκφοβισμού είναι συ-νήθως άτομα αδύναμα τόσο σωματικά τόσο και ψυχολογικά. Είναι χαμηλών τόνων μαθη-τές, αγχώδεις και αρκετά ανασφαλείς.

➲ Συχνά είναι παιδιά τα οποία ανήκουν σε άλλη εθνικότητα ή θρησκεία.

Page 13: Ενδοσχολική βία και εκφοβισμόςlyk-kalamp.dra.sch.gr/autosch/joomla15/images/nea_anakoinoseis... · Με ψυχομετρικούς όρους Οι διαταραχές

Πρόληψη: Το προφίλ του θύτη

➲ Οι θύτες είναι άτομα αντιδραστικά το οποία προσπαθούν να επιβεβαιώσουν τη δύναμη ή την εξουσία (ηγεσία, έλεγχος) τους μέσα από παραβατικές συμπεριφορές.

➲ Συχνά είναι παιδιά από οικογένειες όπου πα-ρατηρείται σωματική κακοποίηση.

Page 14: Ενδοσχολική βία και εκφοβισμόςlyk-kalamp.dra.sch.gr/autosch/joomla15/images/nea_anakoinoseis... · Με ψυχομετρικούς όρους Οι διαταραχές

Πρόληψη: Κοινό προφίλ

➲ Ανασφάλεια!

Την οποία εκφράζουν με διαφορετικό τρόπο.

➲ Δυσκολεύονται να συνάψουν πραγματικές φι-λίες.

➲ Νιώθουν κοινωνικά απομονωμένοι.

Page 15: Ενδοσχολική βία και εκφοβισμόςlyk-kalamp.dra.sch.gr/autosch/joomla15/images/nea_anakoinoseis... · Με ψυχομετρικούς όρους Οι διαταραχές

Ο παρατηρητής!

➲ Στην περίπτωση του εξωσχολικού εκφοβι-σμού υπάρχουν πάντα τρία μέρη.

Υπάρχουν πάντα: ➲ το θύμα➲ ο θύτης ➲ ο παρατηρητής

➲ Ρόλος ενηλίκων: Βρείτε τον παρατηρητή.

Page 16: Ενδοσχολική βία και εκφοβισμόςlyk-kalamp.dra.sch.gr/autosch/joomla15/images/nea_anakoinoseis... · Με ψυχομετρικούς όρους Οι διαταραχές

Πρόληψη: Ρόλος εκπαιδευτικού

➲ Τα παιδιά πρέπει να αισθάνονται ότι μπορούν να μιλήσουν στον δάσκαλο ή καθηγητή, χωρίς να αισθάνονται ότι θα χειροτερέψουν τα πράγματα. Για το Δημοτικό, ο δάσκαλος πρέπει να αναλάβει βασικό ρόλο. Στο Γυ-μνάσιο ή το Λύκειο μπορεί να υπάρχει ειδικός εκπαιδευτικός με γνώσεις σχολικού εκφοβι-σμού, που θα είναι ο πρώτος που θα ακούει για το πρόβλημα.

Page 17: Ενδοσχολική βία και εκφοβισμόςlyk-kalamp.dra.sch.gr/autosch/joomla15/images/nea_anakoinoseis... · Με ψυχομετρικούς όρους Οι διαταραχές

Οδηγός αντιμετώπισης

➲ Από την πρώτη στιγμή του "τραυματισμού" ενός παιδιού, υπάρχει βία. Δεν περιμένουμε να γίνει ανυπόφορο για να δράσουμε. Αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική συμβουλή για τους γονείς και τους δασκάλους.

➲ Καλύτερη προσέγγιση για την αντιμετώπιση περιστατικών σχολικού εκφοβισμού, η συζή-τηση στο σχολείο. Δεν είναι καλή λύση οι ίσες αποστάσεις από θύματα, θύτες και παρατηρη-τές. Ευαισθητοποιούμαστε, μιλάμε, συζητού-με, οργανώνουμε ομάδες παιδιών μέσα στα σχολεία.

Page 18: Ενδοσχολική βία και εκφοβισμόςlyk-kalamp.dra.sch.gr/autosch/joomla15/images/nea_anakoinoseis... · Με ψυχομετρικούς όρους Οι διαταραχές

Οδηγός αντιμετώπισης

➲ Σημαντικό, να κάνουμε τα "σκληρά παιδιά" μέρος της επίλυσης του προβλήματος. Μπο-ρούμε να τα εμπλέξουμε σε δράσεις που μειώνουν την ενδοσχολική βία. Να τους δώσουμε αναγνώριση στο πρόσωπό τους, να τον φέρουμε σε επαφή με την κοινότητα του σχολείου.

Page 19: Ενδοσχολική βία και εκφοβισμόςlyk-kalamp.dra.sch.gr/autosch/joomla15/images/nea_anakoinoseis... · Με ψυχομετρικούς όρους Οι διαταραχές

Οδηγίες προς γονείς

➲ Ανοίξτε κουβέντα στο παιδί, αφήστε το να μιλήσει ελεύθερα και ακούστε προσεκτικά τι έχει να σας πει.

➲ Καθησυχάστε το παιδί τονίζοντας ότι δεν φταίει και ότι το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί.

➲ Υποστηρίξτε το παιδί με εκφράσεις όπως: «Δεν σε αφορούν αυτά που σου λένε». «Μην απαντάς στις κοροϊδίες…»

➲ Θα πρέπει να παροτρύνετε το παιδί να απευθυνθεί σε κάποιον εκπαιδευτικό.

➲ Δείξτε στα παιδιά ότι οι άπραγοι παρατηρητές δεν εί-ναι αθώοι. Κανείς δεν πρέπει να ανέχεται τον εκφο-βισμό, αλλά να τον αναφέρει.

Page 20: Ενδοσχολική βία και εκφοβισμόςlyk-kalamp.dra.sch.gr/autosch/joomla15/images/nea_anakoinoseis... · Με ψυχομετρικούς όρους Οι διαταραχές

Ενδείξεις βίας και εκφοβισμού σε μαθητές

➲ Στατιστική: 1/10 θύματα – 1/20 θύτες➲ Προφίλ: Ανασφάλεια, χαμηλών τόνων παιδιά,

εναντιωματική συμπεριφορά ή “κακή” διαγωγή➲ Βαθμίδα: Γυμνάσιο (SOS).➲ Παρατηρητές! Υπάρχουν διέξοδοι για τους

μαθητές να αναφέρουν ένα περιστατικό; Υπάρχουν ενδείξεις από την οικογένεια;

Page 21: Ενδοσχολική βία και εκφοβισμόςlyk-kalamp.dra.sch.gr/autosch/joomla15/images/nea_anakoinoseis... · Με ψυχομετρικούς όρους Οι διαταραχές

Περισσότερες πληροφορίεςπου αφορούν το προφίλ μίας οικογένειας με

παιδιά με διαταραχή της διαγωγής ή ενα-ντιωματική συμπεριφορά.

Διαγνωστικά κριτήρια που χρησιμοποιού-νται από ψυχιάτρους και ψυχολόγους.

Page 22: Ενδοσχολική βία και εκφοβισμόςlyk-kalamp.dra.sch.gr/autosch/joomla15/images/nea_anakoinoseis... · Με ψυχομετρικούς όρους Οι διαταραχές

Συμπτώματα διαταραχής της διαγω-γής κατά το DSM IV [σελ. 1/2]

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΖΩΑ

- Συχνά φοβερίζει, απειλεί ή τρομοκρατεί άλλους.

- Συχνά ξεκινά σωματικούς καυγάδες.

- Έχει χρησιμοποιήσει κάποιο όπλο που μπορεί να προκα-λέσει σοβαρή σωματική βλάβη σε άλλους.

- Έχει φερθεί σκληρά σωματικά σε ανθρώπους ή ζώα.

- Έχει επιτεθεί σε άνθρωπο για να τον κλέψει.

- Έχει εξαναγκάσει άλλο άτομο σε σεξουαλική συνεύρεση.

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

- Έχει εσκεμμένα βάλει φωτιά για να προξενήσει σοβαρή ζημιά.

- Έχει εσκεμμένα καταστρέψει περιουσία άλλων.

3 ή περισσότερα τους τελευταίους 12 μήνες3 ή περισσότερα τους τελευταίους 12 μήνες

Page 23: Ενδοσχολική βία και εκφοβισμόςlyk-kalamp.dra.sch.gr/autosch/joomla15/images/nea_anakoinoseis... · Με ψυχομετρικούς όρους Οι διαταραχές

Συμπτώματα διαταραχής της διαγω-γής κατά το DSM IV [σελ. 2/2]

ΑΠΑΤΗ Ή ΚΛΟΠΗ

- Έχει διαρρήξει σπίτι, αυτοκίνητό ή κτίριο.

- Συχνά λέει ψέματα για να αποκτήσει πράγματα ή να πετύ-χει χάρες ή για να αποφύγει υποχρεώσεις.

- Έχει κλέψει αντικείμενα μη ευτελούς αξίας χωρίς να επιτε-θεί σε κάποιο θύμα.

ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΩΝ

- Συχνά μένει έξω τη νύχτα παρά τις γονεϊκές απαγορεύσεις ή κάνει σκασιαρχείο από το σχολείο (με αρχή πριν τα 13 έτη)

- Έχει φύγει από το σπίτι και διανυκτερεύει εκτός σπιτιού τουλάχιστον δύο φορές ενώ ζούσε στο πατρικό σπίτι

3 ή περισσότερα τους τελευταίους 12 μήνες3 ή περισσότερα τους τελευταίους 12 μήνες

Page 24: Ενδοσχολική βία και εκφοβισμόςlyk-kalamp.dra.sch.gr/autosch/joomla15/images/nea_anakoinoseis... · Με ψυχομετρικούς όρους Οι διαταραχές

Συμπτώματα εναντιωματικής διαταραχής κατά το DSM IV

- Έχει συχνά ξεσπάσματα θυμού.

- Εμπλέκεται σε καυγάδες με ενηλίκους.

- Αψηφά ενεργά ή αρνείται να συμμορφωθεί με αιτήματα ή κανόνες των ενηλίκων.

- Ενοχλεί εσκεμμένα ανθρώπους.

- Κατηγορεί τους άλλους για δικά του σφάλματα ή κακή εκτί-μηση μίας κατάστασης.

- Είναι εύθικτος ή ενοχλείται εύκολα από τους άλλους.

- Συχνά είναι θυμωμένος ή μνησίκακος ή εκδικητικός.

4 ή περισσότερα τους τελευταίους 6 μήνες (4 ή περισσότερα τους τελευταίους 6 μήνες (συχνάσυχνά))

Page 25: Ενδοσχολική βία και εκφοβισμόςlyk-kalamp.dra.sch.gr/autosch/joomla15/images/nea_anakoinoseis... · Με ψυχομετρικούς όρους Οι διαταραχές

Οδηγίες για την αντιμετώπιση εκφοβισμού ή βίας σε παιδιά εντός ή εκτός του σχολείο.

Τι πρέπει να κάνετε αμέσως μόλις αντιλη-φθείτε ένα περιστατικό.

Page 26: Ενδοσχολική βία και εκφοβισμόςlyk-kalamp.dra.sch.gr/autosch/joomla15/images/nea_anakoinoseis... · Με ψυχομετρικούς όρους Οι διαταραχές

Οδηγίες από την Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.

➲ Συζητήστε με το παιδί.➲ Διαβεβαιώστε ότι “δεν ευθύνεται το ίδιο για

ό,τι έχει συμβεί”.➲ Δείξτε ότι νοιάζεστε και θέλετε να το προστα-

τέψετε.➲ Τονίστε ότι μπορείτε να αντιμετωπίσετε την

κατάσταση μαζί.➲ Πείτε ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν

μόνο αν “σπάσει η σιωπή”.

Page 27: Ενδοσχολική βία και εκφοβισμόςlyk-kalamp.dra.sch.gr/autosch/joomla15/images/nea_anakoinoseis... · Με ψυχομετρικούς όρους Οι διαταραχές

Οδηγίες από την Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.

➲ Εξηγήστε στο παιδί ότι το να μιλήσει σε ενήλι-κες για περιστατικά βίας και εκφοβισμού δεν αποτελεί “κάρφωμα”.

➲ Ενημερώστε τον εκπαιδευτικό και παράλληλα τον Διευθυντή του σχολείου ή την οικογένεια.

➲ Προτείνετε στο παιδί πρακτικούς τρόπους για να αντιμετωπίσει μία δύσκολη κατάσταση.

➲ Ζητήστε συμβουλευτική από ειδικό ψυχικής υγείας εάν χρειάζεται.

➲ Μην καταφύγετε στην Αστυνομία εφόσον δεν έχουν τελεστεί ποινικά αδικήματα.

Page 28: Ενδοσχολική βία και εκφοβισμόςlyk-kalamp.dra.sch.gr/autosch/joomla15/images/nea_anakoinoseis... · Με ψυχομετρικούς όρους Οι διαταραχές

Αρμόδιοι φορείς

➲ Τηλ. Γραμμή 116111 "Ευρωπαϊκή Γραμμή Στήριξης Παιδιών & Εφήβων" της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.. Κλήσεις δωρε-άν και από το κινητό. http://noesi.gr/pronoise/epsype/116111

➲ Τηλ. Γραμμή 8018011177 "Γραμμή – Σύνδεσμος" της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. για θέματα παιδιών & εφήβων, που αφορούν τους γονείς. Αστική χρέωση για όλη την Ελλάδα. http://noesi.gr/pronoise/epsype/8018011177http://noesi.gr/pronoise/epsype/8018011177

➲ Συνήγορος Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού➲ Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού➲ Δίκτυο κατά της βίας στο σχολείο➲ ΚΕΔΔΥ & Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα

Page 29: Ενδοσχολική βία και εκφοβισμόςlyk-kalamp.dra.sch.gr/autosch/joomla15/images/nea_anakoinoseis... · Με ψυχομετρικούς όρους Οι διαταραχές

Τα περισσότερα παιδιά που έχουν υποστεί εκφοβισμό, Τα περισσότερα παιδιά που έχουν υποστεί εκφοβισμό, βία, κοροϊδία, και τους έγινε η ζωή δύσκολη στο σχολείο, βία, κοροϊδία, και τους έγινε η ζωή δύσκολη στο σχολείο, είναι παιδιά που φοβούνται να μιλήσουν στον καθηγητή, είναι παιδιά που φοβούνται να μιλήσουν στον καθηγητή, ντρέπονται να ζητήσουν τη βοήθεια των γονιών τους, δεν ντρέπονται να ζητήσουν τη βοήθεια των γονιών τους, δεν έχουν φίλους να τους υπερασπιστούν. Μπορεί και να πιέχουν φίλους να τους υπερασπιστούν. Μπορεί και να πι--

στεύουν ότι όσα περνούν είναι φυσιολογικά. Δεν είναι στη στεύουν ότι όσα περνούν είναι φυσιολογικά. Δεν είναι στη φύση τους να ζουν και να μεγαλώνουν έτσι...φύση τους να ζουν και να μεγαλώνουν έτσι...

Σας ευχαριστώΣας ευχαριστώ

Άγγελος Γ. ΚουτουμάνοςΚοινωνικός λειτουργός

Εκδότης [email protected]

Page 30: Ενδοσχολική βία και εκφοβισμόςlyk-kalamp.dra.sch.gr/autosch/joomla15/images/nea_anakoinoseis... · Με ψυχομετρικούς όρους Οι διαταραχές

Όλη η παρουσίαση με περαιτέρω πληροφορίες εδώ:

www.noesi.gr/civil-academy/agkouwww.noesi.gr/civil-academy/agkou

Άγγελος Γ. ΚουτουμάνοςΚοινωνικός λειτουργός

Εκδότης [email protected]

20/2/2013 Βαθύ, Σάμος20/2/2013 Βαθύ, Σάμος