Ιησούς --- ο Φύσει Ων...

Click here to load reader

 • date post

  22-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Ιησούς --- ο Φύσει Ων...

 • Ιησούς --- ο Φύσει Ων Θεός…………………………... 1

 • Ιησούς --- ο Φύσει Ων Θεός…………………………... 2

  2.

  Για το εξώφυλλο Η εικόνα στο εξώφυλλο διηγείται την ιστορία της ζωής μου. Το βαθύ μπλε της περιμέτρου αναφέρε- ται στη σκοτεινή περίοδο της ζωής μου, όταν δεν γνώριζα τον Αληθινό Ιησού της Βίβλου. Το πιο ανοιχτό μπλε, την αρχή της κατανοήσεώς μου περί της φύσης Του. Το λαμπερό άσπρο φως το οποίο έρχεται μέσα από την πόρτα, εξεικονίζει τον Κύ- ριον Ιησού ο Οποίος ήλθε και φώτισε τη ζωή μου ως Θεός μου (Ιωάννης 20[κ΄]:28).

 • Ιησούς --- ο Φύσει Ων Θεός…………………………... 3

  All Rights Reserved

  Worldwide Copyright © 1996 By Constantine D. Lenis

  ISBN # 0-8059-3954-7

  3.

 • Ιησούς --- ο Φύσει Ων Θεός…………………………... 4

  Για τη δόξα σου, Κύριε!

  Κώστας Λένης

  4.

 • Ιησούς --- ο Φύσει Ων Θεός…………………………... 5

  «Αλλά τότε μεν, μη γνωρίζοντες τον Θεόν, εδουλεύσατε τους μη φύσει όντας θεούς.»

  Απόστολος Παύλος (Γαλάτας 4[δ΄]:8)

  5.

 • Ιησούς --- ο Φύσει Ων Θεός…………………………... 6

  Περιεχόμενα

  Πρόλογος..........................................................................8

  1. Ο Φύσει Ων Θεός ....................................................... 13

  2. Ο Δημιουργός ............................................................. 51

  3. Αιώνιος – Προαιώνιος ............................................... 54

  4. Πανταχού Παρών ....................................................... 61

  5. Παντογνώστης ............................................................ 64

  6. Παντοκράτωρ ............................................................. 68

  7. Ο Κύριος των Δυνάμεων ........................................... 74

  8. Αναλλοίωτος ............................................................... 79

  9. Φως.............................................................................. 81

  10. Ζωή............................................................................ 83

  11. Ο Πρώτος και ο Έσχατος ........................................ 86

  12. Σωτήρας.................................................................... 88

  13. Ο Κύριος των κυρίων .............................................. 90

  6.

 • Ιησούς --- ο Φύσει Ων Θεός…………………………... 7

  14. Ο Ποιμένας ............................................................... 92

  15. Ο Κριτής ................................................................... 94

  16. Ο Συγχωρών Αμαρτίας........................................... 95

  17. Είναι Δέκτης των Προσευχών μας καιχχχχχχχχχχχχ χχχ χ Εκείνος απαντά .................................................... 96

  18. Ο Βασιλεύς των βασιλέων ....................................... 98

  19. Πέτρα προσκόμματος ........................................... 100

  20. Ο Ιατρεύων ............................................................. 101

  21. Σε Ποιον ανήκει η Δόξα; ....................................... 103

  22. Αποδέχεται λατρεία .............................................. 106

  Επίλογος ........................................................................ 112

  Ο Ιησούς δεν είναι ο αρχάγγελος Μιχαήλ .................. 117

  Ο Ιησούς σε Προσκαλεί ............................................... 132

  Σημείωση A .................................................................. 138 (Γιατί πρέπει ένας να πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι χχχχχχχ- χαπό τη φύση Του Θεός;)

  Σημείωση B .................................................................. 163 (Ιωάννης 1[α΄]:1 --- “Θεός” ή “κάποιος θεός”;)

  Βιβλιογραφία ................................................................ 170

 • Ιησούς --- ο Φύσει Ων Θεός…………………………... 8

  Πρόλογος

  Αγαπητέ αναγνώστη,

  Επί πολλά χρόνια ανεζήτησα να βρω την αλήθεια και το νόημα της ζωής. Πολλά ήταν εκείνα που νόμισα αληθινά, αλλά κάτω από προσεκτική εξέταση αποδείχθηκαν μάταια και αναληθή.

  Πουθενά δεν μπόρεσα να βρω διαρκή χαρά και ικανοποίη- ση, παρ’ όλο που έβλεπα γύρω μου άλλους να φαίνονται ικανοποιημένοι. Μέσα μου ένιωθα κενό, διότι δε γνώριζα Εκείνον, ο Οποίος «πληροί τα πάντα» (Εφεσίους 4[δ΄]:10).

  Η χαρά μου άρχισε να αυξάνεται από τότε που Εκείνος α- ποκαλύφθηκε σ’ εμένα. Από τότε έμαθα ότι τίποτα δεν εί- ναι πιο έξοχο στη ζωή, από τη γνώση του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου (Φιλιππισίους 3[γ΄]:8).

  Ο απόστολος Πέτρος μας προτρέπει να αυξάνουμε «εις την γνώση του Χριστού» (Β΄ Πέτρου 3[γ΄]:18).

  Ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός, προσευχόμενος ως άν- θρωπος, είπε: «Αυτή είναι η αιώνιος ζωή. Το να γνωρί- ζουν εσένα τον μόνον αληθινό θεό και τον Ιησούν Χριστό τον οποίον έστειλες» (Ιωάννης 17[ιζ΄]:3).

  Επίσης είπε ότι, «κανείς δεν γνωρίζει καλά τον Υιόν, πα- ρά ο Πατέρας, ούτε τον Πατέρα γνωρίζει καλά κανείς, χχχχχ

  8.

 • Ιησούς --- ο Φύσει Ων Θεός…………………………... 9

  παρά ο Υιός και εκείνος εις τον οποίον θέλει ο υιός να τον αποκαλύψει» (Ματθαίος 1[α΄]:27). Διευκρίνισε δε, ότι «κανείς δεν μπορεί να έλθει» στον Υιό, «εάν ο Πατέρας που Τον έστειλε δεν τον ελκύσει», και, «Όποιος λοιπόν άκουσε από τον Πατέρα και έμαθε, αυτός έρχεται σ’ εμέ» (Ιωάννης 6[στ΄]:44,45).

  Τα παραπάνω δείχνουν ότι δεν είναι εύκολο να εννοήσει και να γνωρίσει κάποιος τον Ιησού. Βλέπουμε ότι μόνο ο Πατέρας γνωρίζει τον Υιό· ότι μόνο ο Υιός γνωρίζει τον Πατέρα· ότι ο Υιός αποκαλύπτει τον Πατέρα σε όποιον Ε- κείνος θέλει· ότι ο Πατέρας ελκύει τα άτομα προς τον Υιό, και ότι όποιος ακούσει από τον Πατέρα και μάθει, έρχεται προς τον Υιό, ενώ αλλού λέγει ότι «...ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα, ει μη δι’ εμού»! (Ιωάννης 14[ιδ΄]:6). Τι μυ- στήριο!!

  Κατόπιν, ακούμε τον Ιησού να λέει: «Εάν με ηξέρατε, θα ηξέρατε και τον Πατέρα μου. Από τώρα τον ξέρετε και τον έχετε ιδή» (Ιωάννης 14[ιδ΄]:7. Μετ. Τεσσ. Καθ.) Όταν ο Ιησούς είπε τα προηγούμενα, ο μαθητής του Φίλιππος είπε προς Αυτόν, «Κύριε δείξον εις ημάς τον Πατέρα, και αρκεί εις ημάς». Και ο Ιησούς του απάντησε, «Τόσον και- ρόν είμαι μεθ’ υμών, και δεν με εγνώρισας, Φίλιππε; ό- στις είδεν εμέ, είδε τον Πατέρα. Και πώς συ λέγεις, Δείξον εις ημάς τον Πατέρα; Δεν πιστεύεις ότι εγώ είμαι εν τω Πατρί, και ο Πατήρ είναι εν εμοί;» (Ιωάννης 14[ιδ΄]:8- 11).

  Πώς είναι δυνατόν για τον περιορισμένο και ατελή