Çok Kriterli Karar Verme için Alfa İndirgeme Yöntemi (α-İ ÇKKV)

Click here to load reader

 • date post

  22-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  229
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Bu makalede, Saaty’nin Analitik Hiyerarşi Sürecine (AHP) alternatif olan ve onu genişleten Çok Kriterli Karar Verme için Alfa İndirgeme Yöntemi (α-İ ÇKKV) olarak adlandırdığımız yeni bir yaklaşımı sunmaktayız.

Transcript of Çok Kriterli Karar Verme için Alfa İndirgeme Yöntemi (α-İ ÇKKV)

 • ok Kriterli Karar Verme iin Alfa ndirgeme Yntemi (- KKV)

  Florentin Smarandache

  ZETBu makalede, Saatynin Analitik Hiyerari Srecine (AHP) alternatif olan ve onu genileten ok Kriterli

  Karar Verme iin Alfa ndirgeme Yntemi (- KKV) olarak adlandrdmz yeni bir yaklam

  sunmaktayz. Yntem, homojen lineer eitlikler sistemine dntrlebilen herhangi bir tercihler kmesi iin

  ie yarar. Karar verme probleminin tutarllk derecesi (ve dolayl olarak da tutarszlk derecesi)

  tanmlanmaktadr. - KKV, lineer ve/veya lineer olmayan homojen ve/veya homojen olmayan eitlikler

  ve/veya eitsizlikler sistemine dntrlebilen bir tercihler kmesine genelletirilmitir. Makalede birok

  tutarl, zayf tutarsz ve gl tutarsz rnekler verilmektedir.

  Anahtar Szckler: ok Kriterli Karar Verme (KKV), Analitik Hiyerari Sreci (AHP), ndirgeme

  Yntemi, Adillik lkesi, Parametreletirme, kili Karlatrma, n-li Karlatrma, Tutarl KKV Problemi,

  Zayf veya Gl Tutarsz KKV Problemi.

  1 GRok Kriterli Karar Verme iin Alfa ndirgeme Yntemi (- KKV), Saatynin Analitik Hiyerari Srecine

  (AHP) alternatif ve onun bir geniletmesidir (Daha fazla bilgi iin [1 11] arasndaki makalelere baknz).

  Yntem, sadece AHPnin yapt gibi ikili karlatrmalar tarzndaki tercihler iin ie yaramakta kalmayp

  ayn zamanda lineer homojen eitlikler olarak ifade edilebilen kriterlerin herhangi n-li (n 2 iin)

  karlatrmalar tarzndaki tercihler iin de ie yaramaktadr.

  - KKVdeki genel fikir; sadece sfr zm olan st taraftaki eitliklerin lineer homojen sistemini belli bir

  sfrdan farkl zm olan bir sisteme dntrmek amacyla katsaylar azaltan veya arttran 1, 2, , p

  gibi sfrdan farkl pozitif parametreleri her bir tercihin sa taraf katsaylarna atamaktr.

  Bu sistemin genel zmn bulduktan sonra tm deerlerini belli deerler atamak iin kullanlan ilkeler

  yntemin ikinci nemli ksmdr; ancak bu ksm gelecekte daha derin incelenecektir. Mevcut makalede

  Adillik lkesini nermekteyiz; dier bir deyile, her bir katsay ayr yzdeyle indirgenmelidir (Bunun adil

  olduunu dnyoruz: Herhangi bir katsayya adaletsizlik ya da kayrmaclk yapmama); fakat okuyucu

  baka ilkeler nerebilir.

  kili karlatrmal tutarl karar verme problemleri iin Adillik lkesiyle beraber kullanlan - KKV, AHP ile

  ayn sonucu vermektedir. Ancak zayf tutarsz karar verme problemlerinde Adillik lkesiyle beraber

  kullanlan - KKV, AHPden farkl bir sonu vermektedir.

  -/Adillik lkesi beraber iki tercihli ve iki kriterli gl tutarsz karar verme problemleri iin doruluu ispat

  edilebilir bir sonu vermektedir; ancak tercih ve kriter says ikiden fazla olan KKV problemleri iin Adillik

  lkesinin yerini tm parametrelerine saysal deerler atayan baka bir ilke almaldr.

  Florentin Smarandache Collected Papers, V

  303

 • Bu makalenin konusu Saatynin AHPsi olmadndan sadece bu yntemin uygulanmasndaki ana admlar

  hatrlatacaz, bylece - KKV ile AHPnin sonular kyaslanabilsin.

  AHP kriterlerin sadece ikili karlatrmalar iin ie yarayan bir yntemdir. Bu karlatrmalardan n x n

  boyutunda bir kare Tercih Matrisi, A, oluturulur. Bu matrise dayal olarak Ann maksimum z deerini,

  max, ve ilgili z vektr hesaplanr.

  Eer max kare matrisin boyutuna eitse bu durumda karar verme problemi tutarldr ve ilgili normalletirilmi

  z vektr (Perron-Frobenius Vektr) ncelik vektrdr.

  Eer max kare matrisin boyutundan kesin surette daha bykse bu durumda karar verme problemi tutarl

  deildir. Bu durumda A matrisi ikinci ssne ykseltilir ve elde edilen matris tekrar kendi ikinci ssne

  ykseltilir, vb. ki bylelikle A2, A4, A8, vb matris dizisi elde edilir. Her bir durumda, iki ardl

  normalletirilmi z vektrler arasndaki fark belirlenmi eik noktasndan daha kk oluncaya kadar

  maksimum z deeri ve ilgili normalletirilmi z vektr hesaplanmaya devam eder. Belirlenmi eik

  noktasndan kk olan son z vektr ncelik vektr olacaktr.

  Saaty, Tutarllk Endeksini yle tanmlamtr: 1

  )()( max

  n

  nAACI

  , n=Kare matris Ann boyutu.

  2 ok Kriterli Karar Verme iin -ndirgeme Yntemi (- KKV)

  2.1 - KKV TanmBu makalenin genel fikri tutarsz bir (karar verme) problemin(in) katsaylarn belli yzdelere indirgeyerek

  tutarl bir (karar verme) problem(in)e dntrmektir.

  Kriterler kmesi, C={C1, C2, , Cn}, n 2, ve

  Tercihler kmesi, P={P1, P2, , Pn}, m 1 olsun.

  Her bir Pi tercihi yukarda verilen C1, C2, , Cn kriterlerinin bir lineer homojen eitliidir:

  Pi = f(C1, C2, , Cn)

  Aadaki gibi bir temel kan atamas (bba) oluturmamz gerekir:

  m: C [0, 1]

  yle ki m(Ci) = xi, 0 < xi < 1 ve 1)(11

  n

  i

  i

  n

  i

  i xCm .

  P tercihler kmesiyle uyumlu tm xi deikenlerini bulmamz gerekir. Bu suretle, elenik matrisi

  A = (aij), 1 i m ve 1 j n

  olan m x n boyutunda eitliklerin lineer homojen sistemini elde ederiz.

  Bu sistemin sfrdan farkl zmlere sahip olmas iin A matrisinin mertebesi kesinlikle nden kk

  olmaldr.

  2.2 Lineer Karar Verme Problemlerinin Snflandrlmasa) Bir xi deikeninin bir eitlikten dier bir eitlie herhangi bir ikamesiyle tm eitliklerle uyumlu bir

  sonu alyorsak bu lineer karar verme problemi tutarldr deriz.

  Florentin Smarandache Collected Papers, V

  304

 • b) Bir eitlikten dier bir eitlie bir xi deikeninin en az bir tane ikamesiyle aadaki ekillerde

  gsterildii gibi en az bir eitlikle uyumsuz bir sonu alyorsak bu lineer karar verme problemizayf tutarszdr deriz:

  1222

  1

  ,1,

  ;1,)1(

  kkkxkx

  kxkxWD

  ji

  ji

  veya

  1222

  1

  ,10,

  ;10,)2(

  kkkxkx

  kxkxWD

  ji

  ji

  veya

  1,)3( kxkxWD ii

  rnein bir x deikeni yden byk olma (x > y) koulunu farkl oranlarla salyor olsun (mesela,

  x = 3y ve x = 5y). Bu sebepten, (WD1)-(WD3) zayf uyumazlklardr. Bu durumda, tm

  uyumazlklar (WD1)-(WD3) gibi olmaldr.

  c) Eer bir xi deikeninin bir eitlikten dier bir eitlie en az bir tane ikamesiyle aada gsterildii

  gibi en az bir eitlikle uyumsuz bir sonu alyorsak bu lineer karar verme problemi gl

  tutarszdr deriz:

  ,

  ;)4(

  2

  1

  ji

  ji

  xkx

  xkxSD , 0 < k1 < 1 < k2 veya 0 < k2 < 1 < k1 iken (dier bir deyile bir eitlikten xi < xj

  elde edilirken dier bir eitlikten tam tersi bir eitsizlik olan xj < xi elde edilir.)

  Gl tutarszlk iin (SD4) gibi en az bir tutarszln var olmas gerekir; bu durum iin (WD1)-

  (WD3) gibi tutarszlklarn olup olmamas nem tamaz.

  A matrisinin determinantn hesapla.

  a) Eer det(A) = 0 ise karar problemi tutarldr zira eitlikler sistemi bamldr. Sistemi

  parametreletirmek art deildir. {Parametreletirdiimiz durumda Adillik lkesini kullanabiliriz; dier

  bir deyile, tm parametreleri birbirine eitleriz 1 = 2 = ... = p > 0}

  Bu sistemi zelim ve genel zmn bulalm. Parametreleri ve ikincil deikenleri yerine koyalm,

  bylelikle belli bir zm elde edebiliriz. Bu belli zm (her bir bileeni tm bileenlerin toplamna

  blerek) normalletirelim. Bunun sonucunda (bileenlerinin toplam 1 etmesi gereken) ncelik

  vektrn elde ederiz.

  b) Eer det(A) 0 ise karar problemi tutarszdr zira homojen lineer sistemin sadece sfr zm

  vardr.

  i. Eer tutarszlk zayf dzeydeyse sa taraf katsaylarn parametreletirip sistem matrisini

  A() olarak belirt.

  Parametrik eitlii elde edebilmek iin det(A()) = 0 hesapla.

  Eer Adillik lkesi kullanlyorsa tm parametreleri birbirine eitle ve > 0 iin z.

  A()daki y deitir ve elde edilen baml homojen lineer sistemi z.

  Florentin Smarandache Collected Papers, V

  305

 • a)dakine benzer ekilde her bir ikincil deikeni 1 ile deitir ve ncelik vektrn elde

  edebilmek iin ulalan zm normalletir.

  ii. Eer tutarszlk glyse Adillik lkesi istenildii gibi ie yaramayabilir. Baka bir yaklaml

  ilke tasarlanabilir veya daha fazla bilgi edilerek karar verme probleminin gl dzeydeki

  tutarszlklar tekrar gzden geirilebilir.

  2.3 AHP ile - KKVnin Karlatrmasa) - KKVnin genel zm AHPninki de dhil olmak zere tm belirli zmleri ierir.

  b) - KKV sadece ikili karlatrmalarla snrl kalmayp kriterler arasnda tm karlatrma trlerini

  kullanr.

  c) Tutarl problemler iin AHP ve - KKV/Adillik lkesi ayn sonucu verir.

  d) Byk girdiler iin - KKV eitlikleri (baz parametrelerine bal olarak) bir matris formun altna

  koyabiliriz ve sonra 0 olacak ekilde matrisin determinantn hesaplayabiliriz. Bundan sonra sistemi

  zeriz (tm bunlar matematik yazlmlar kullanlarak bilgisayarda yaplabilir): MATHEMATICA ve

  MAPLE gibi yazlmlar rnein determinant hesaplamalarn yapabilir ve bu lineer sistemin

  zmlerini hesaplayabilir).

  e) - KKV daha byk tercihler snf iin ie yarayabilir; dier bir deyile, homojen lineer eitliklere

  veya lineer olmayan eitliklere ve/veya eitsizliklere dntrlebilen trde tercihler iin. Daha fazla

  ayrnt iin aaya bakn.

  2.4 - KKVnin GenelletirmesiHer bir tercih, lineer ya da lineer olmayan eitlik veya eitsizlik olarak ifade edilebiliyor olsun. Tm tercihler

  beraber lineer/lineer olmayan eitlikler/eitsizlikler sistemini veya eitlikler ve eitsizliklerin karma bir

  sistemini olutururlar.

  Kesinlikle pozitif bir zm (yani tm bilinmeyen xi > 0) arayarak bu sistemi zelim. Sonra zm

  vektrn normalletirelim. Eer byle birden fazla saysal zm varsa bir deerlendirme yapn: Her bir

  durumdaki normalletirilmi zm vektrn analiz edin. Eer genel bir zm varsa en iyi belirli zm

  seerek aln. Eer kesinlikle pozitif zm yoksa sistemin katsaylarn parametreletirin, parametrik eitlii

  bulun ve parametrelerinin saysal deerlerini bulabilmek iin uygulanacak baz ilkeler