Aν.Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ · 2020. 2. 3. · τρόμος....

of 45 /45
Νοσήματα θυρεοειδούς Εύα Κασσή Ενδοκρινολόγος Aν.Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Embed Size (px)

Transcript of Aν.Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ · 2020. 2. 3. · τρόμος....

Thyroid Diseases Υπερθυρεοειδισμς Υποθυρεοειδισμς Θυρεοειδτιδα
Η κατσταση κατ την οποα παργονται και κυκλοφορον αυξημνες ποστητες θυρεοειδικν ορμονν
Υπερθυρεοειδισμς Επιδημιολογα Η συχντητα του υποκλινικο υπερθυρεοειδισμο στο γενικ πληθυσμ κυμανεται μεταξ 0.7% και 12.4% Η ολικ εππτωση του κδηλου υπερθυρεοειδισμο, που εναι της τξεως του 1%, αυξνεται στο 4-5% σε ηλικιωμνες γυνακες. Ο κδηλος υπερθυρεοειδισμς εναι πολ συχντερος στις γυνακες (λγος 5/1).
Ευερεθισττητα/ δυσφορα Εφδρωση- δυσανεξα στη ζστη Ταχυκαρδα- Ασθημα παλμν Κπωση και αδυναμα Απλεια βρους και αυξημνη ρεξη Διαρροικς κενσεις Πολυουρα Αραιομηνρροια (αμηνρροια), μεωση της libido
Συμπτματα υπερθυρεοειδισμο
Τρμος χειρν Βρογχοκλη (φσημα) Υγρ ζεστ δρμα Εγγς μυικ αδυναμα-
μυοπθεια λξη νω βλεφρου (Lid
lag) Εξφθαλμος Πληκτροδακτυλα Προκνημιαα μυξοδημα
Σημεα υπερθυρεοειδισμο
Ατια υπερθυρεοειδισμο
υπερθυρεοειδισμς Περσσεια ιωδου (Jod-
Basedow φαινμενο) κτοπος θυρεοειδικς
(TSH ßHCG)
Πιο συχν στις γυνακες
N - no signs or symptoms O – only signs (lid retraction
or lag) no symptoms S – soft tissue involvement
(peri-orbital oedema) P – proptosis (>22
mm)(Hertl’s test) E – extra ocular muscle
involvement (diplopia) C – corneal involvement
(keratitis) S – sight loss (compression
of the optic nerve)
Προκνημιαο μυξοδημα Θυρεοειδικ ακροπθεια Ονυχλυση Διγκωση θυρεοειδος
(συχν φσημα)
Διγνωση νσου Graves
Σπινθηρογρφημα θυρεοειδος (I123, Te99)
Διγνωση νσου Graves
Θεραπεα νσου Graves
υποτροπν,εγκυμοσνης, σε νετερους ασθενες? Συμπτωματικ θεραπεα
Β-αποκλειστς (προπρανολλη, Inderal)
Υποθυρεοειδισμς
μειωμνες συγκεντρσεις θυρεοειδικν ορμονν.
Η συχντητα του υποκλινικο υποθυρεοειδισμο στο γενικ πληθυσμ εναι περ το 5% και ως 15% σε ηλικιωμνες γυνακες, του δε κδηλου υποθυρεοειδισμο κυμανεται μεταξ 0.1% και 2%. Ο υποθυρεοειδισμς εναι 5 ως 8 φορς συχντερος στις γυνακες.
Συμπτματα υποθυρεοειδισμο
συγκντρωσης και ελαττωμνη μνμη
Βραγχν φων Μηνορραγα,
Σημεα υποθυρεοειδισμο
και οδημα κρων Μεωση τενντιων
αντανακλαστικν Σνδρομο καρπιαου σωλνα Βραδυκαρδα Διχυτη αλωπεκα (τρχες
εθρυπτες) Διιδρωματικς συλλογς (πχ.
Ιατρογενς (I123 θεραπεα, θυροειδεκτομ, εξωτερικ ακτινοβληση της περιοχς του τραχλου)
Φρμακα: περσσεια ιωδου, λθιο, αντιθυρεοειδικ φρμακα, etc
Ανεπρκεια ιωδου Διηθητικ νοσματα του
θυρεοειδος: αμυλοεδωση, σαρκοεδωση, αιμοχρωμτωση, σκληρδερμα
Συγγενς αγενεσα του θυρεοειδ
Eργαστηριακ διερενηση του υποθυρεοειδισμο
TSH ↑, free T4 ↓ Ultrasound θυρεοειδος – μικρ αξα Thyroid σπινθηρογρφημα – μικρ αξα Anti thyroid αντισματα – anti-TPO S-CK ↑, s-χοληστερλη ↑, s-τριγλυκερδια ↑ Ορθχρωμη μακροκυτταρικ αναιμα ECG: Βραδυκαρδα με μικρ QRS
Θυροξνη Αν δεν υπρχει καθλου υπολειπμενη
θυρεοειδικ λειτουργα 1.5 μg/kg/ημρα Ασθενες ηλικας < 60 ετν, χωρς
καρδιολογικ προβλματα μπορον να ξεκινον με 50 – 100 μg/ημρα. Η δση ρυθμζεται με βση την TSH
Ηλικιωμνοι και αυτο με καρδιολογικ ιστορικ ξεκινον με μικρτερη δση (12.5 – 25 μg/μρα)
Θεραπεα υποθυρεοειδισμο
μικροβιακ λομωξη του θυρεοειδος Υποξεα: ονομζεται και de Quervain thyroiditis/
κοκκιωματδης θυροειδτιδα – κυρως ιογενος αιτιολογας
Χρνια: κυρως αυτονοση (Hashimoto’s)
Οξεα θυρεοειδτιδα
Histoplasma, Pneumocystis Θυρεοειδτιδα απ ακινοβληση Αμιοδαρνη (οξεα/ υποξεα)
Επδυνος θυρεοειδς, ΤΚΕ συνθως αυξημνη, θυρεοειδικ λειτουργα συνθως φυσιολογικ στην αρχ
Οξεα θυρεοειδτιδα
coxsackie, γρππης, αδενο- και echo- ιο Κυρως εκδηλνεται σε γυνακες μσης ηλικας,
εκδηλνεται σε τρεις φσεις, υπρχει πλρης αποκατσταση της θυρεοειδικς λειτουργας
Υψηλ ΤΚΕ, υψηλ CRP και υψηλ λευκ (πολυμορφοπυρηνικ τπο)
Rx: NSAIDS και γλυκοκορτικοειδ αν κριθε απαρατητο
Σιωπηρ θυρεοειδτιδα
Απουσα ευαισθησας στο θυρεοειδ Συχν 3 – 6 μνες μετ την εγκυμοσνη 3 φσεις: hyper⇒hypo⇒resolution, Διαρκε 12-20 εβδομδες ESR φυσιολογικ, TPO Abs παρντα Συνθως δεν χρειζεται αγωγ
Υποξεα θυρεοειδτιδα
Χρνια θυρεοειδτιδα Hashimoto’s
Αυτονοση Αρχικ βρογχοκλη, μετ
Δεν σχετζεται με επδυνο θυρεοειδ
Σταδιακ ναρξη και εξλιξη Το πιο συχν ατιο
υποθυρεοειδισμο TPO abs παρντα (90 – 95%)
Χρνια θυροειδτιδα Reidel’s Σπνια Γυνακες μσης ηλικας πουλη, ανδυνη Συμπτματα λγω
συμπεσης Ανπτυξη πυκνο
τρμος. Παροσα νσος: Ο ασθενς ρχισε να αισθνεται αδυναμα και
διαλεπον ασθημα παλμν απ διμνου. Τα συμπτματα προοδευτικ επιδεινθηκαν και προσετθησαν ντονη εφδρωση και δυσανεξα στη ζστη, αξηση του αριθμο των κενσεων οι οποες απκτησαν χαλαρ σσταση, καθς και απλεια βρους (περ τα 6 kg εντς 2 μηνν), παρ την αυξημνη ρεξη και πρσληψη τροφς.
Ατομικ αναμνηστικ: Σκωληκοειδεκτομ σε ηλικα 11 ετν. Κληρονομικ αναμνηστικ: Πατρας: Καρκνος πνεμονα σε
ηλικα 72 ετν. Συνθειες και τρπος ζως: Δεν πνει οινπνευμα, δεν
καπνζει. Αναφρει μεγλη κατανλωση καφ.
Ανασκπηση συστημτων: Κεφαλ, αναπνευστικ: Χωρς ενοχλματα. Οφθαλμο: Ασθημα τσεως. Κυκλοφορικ: Προοδευτικ επιδεινομενο ασθημα
παλμν. Πεπτικ: Αυξημνη συχντητα κενσεων, χαλαρ
κπρανα. Μυοσκελετικ-νευρικ: ντονη νευρικτης, ασθημα
γχους, τρμος των κρων. Δρμα και εξαρτματα: Αυξημνη εφδρωση.
Αντικειμενικ εξταση: ψη και θρψη καλ. Θ: 37.1°C, σφξεις: 108/min, αρτηριακ πεση: 130/75 mmHg, αναπνος: 20/min.
Κεφαλ-τρχηλος: Συμμετρικ διγκωση του θυρεοειδος χωρς ψηλαφητος ζους. πιο φσημα.
Οφθαλμο: Εξφθαλμος μφω. «Λμπον μμα». Αναπνευστικ: Χωρς παθολογικ ευρματα. Κυκλοφορικ: 1ος και 2ος τνος ευκρινες, ρυθμικο, χωρς
φυσματα. Φλεβοκομβικ ταχυκαρδα. Κοιλα: Αυξημνοι εντερικο χοι. Κοιλα μαλθακ,
ευπεστη, ανδυνη. Σπλην και παρ δεν ψηλαφνται. Μυοσκελετικ-νευρικ: Προκνημιαο οδημα μφω. Λεπτς
τρμος ηρεμας νω κρων.
Βασικς εργαστηριακς εξετσεις: Γενικ αματος: Ht: 45%, Hb: 15.2 g/dl, WBC: 7.400/mm3 (Πολυ: 58%, Λεμφο: 39%), PLT: 282.000/mm3. Σκχαρο: 92 mg/dl, ουρα: 24 mg/dl, κρεατιννη: 0.9 mg/dl, Na: 143 mEq/L, K: 4.2 mEq/L.
Τ3: 320 ng/dl (Φ.Τ.: 60-190 ng/dl), T4: 17.5 μg/dl (Φ.Τ.: 4.5-12.0 μg/dl), TSH: 0.01 μU/ml (Φ.Τ.: 0.35-5.5 μU/ml).
ΗΚΓ: Φλεβοκομβικ ταχυκαρδα.
Γυνακα 34 ετν, ασφαλστρια. Αιτα εισδου: Βργχος φωνς, υπνηλα, ντονη καταβολ
δυνμεων. Παροσα νσος: Η ασθενς ρχισε να αισθνεται υπνηλα και
εκολη κπωση απ τους περπου. Εχε προηγηθε μικρ διστημα (περ τον 1 μνα) που αισθνετο δυσανεξα στη ζστη, εκνευρισμ και τρμο των νω κρων. Τα συμπτματα αυτ υφθηκαν και αντικαταστθηκαν απ την αναφερμενη υπνηλα και εκολη κπωση. Προοδευτικ προσετθησαν βραδυψυχισμς, κατθλιψη, δυσανεξα στο ψχος και βργχος φωνς. Τον τελευταο μνα η ασθενς χει δυσκοιλιτητα, ψυχρ και ξηρ δρμα καθς και εθρυπτες τρχες. Το βρος της χει αυξηθε κατ 8 kg τους τελευταους 2 μνες.
Ανασκπηση συστημτων: Κεφαλ, οφθαλμο, κυκλοφορικ, μυοσκελετικ-νευρικ:
Χωρς ενοχλματα. Αναπνευστικ: Επιδεινομενο βργχος φωνς. Πεπτικ: ντονη δυσκοιλιτητα, προοδευτικ
επιδεινομενη. Δρμα και εξαρτματα: Ψυχρ και ξηρ δρμα. Εθρυπτες
τρχες, αραωση οφρων και τριχωτο της κεφαλς. Ατομικ αναμνηστικ: Ελεθερο. Κληρονομικ αναμνηστικ: Μητρα: Υποθυρεοειδισμς απ
20ετας. Συνθειες και τρπος ζως: Δεν πνει οινπνευμα, δεν
καπνζει.
Αντικειμενικ εξταση: Κεντρικο τπου παχυσαρκα. Θ: 35.8°C, σφξεις: 62/min, αρτηριακ πεση: 105/65 mmHg, αναπνος: 18/min.
Κεφαλ-τρχηλος: Μλις αντιληπτ συμμετρικ διγκωση του θυρεοειδος χωρς ψηλαφητος ζους. Αραωση τριχματος οφρων και κεφαλς.
Οφθαλμο, αναπνευστικ: Χωρς παθολογικ ευρματα. Κυκλοφορικ: 1ος και 2ος τνος ευκρινες, ρυθμικο, χωρς
φυσματα. Φλεβοκομβικ βραδυκαρδα. Κοιλα: Αραιο εντερικο χοι. Κοιλα μαλθακ, ευπεστη,
ανδυνη. Σπλην και παρ δεν ψηλαφνται. Μυοσκελετικ-νευρικ: Μειωμνα τενντια αντανακλαστικ
Βασικς εργαστηριακς εξετσεις: Γενικ αματος: Ht: 39%, Hb: 12.9 g/dl, WBC: 6.500/mm3 (Πολυ: 61%, Λεμφο: 34%), PLT: 196.000/mm3. Σκχαρο: 86 mg/dl, ουρα: 22 mg/dl, κρεατιννη: 0.8 mg/dl, Na: 141 mEq/L, K: 3.9 mEq/L.
Τ3: 12 ng/dl (Φ.Τ.: 60-190 ng/dl), T4: 2.5 μg/dl (Φ.Τ.: 4.5-12.0 μg/dl), TSH: 9.4 μU/ml (Φ.Τ.: 0.35-5.5 μU/ml).
ΗΚΓ: Φλεβοκομβικ βραδυκαρδα.
Υπερθυρεοειδισμς
Υπερθυρεοειδισμς
Προκνημιαο μυξοδημα (διγερση των λεμφοκυττρων να παργουν κυτοκνες ινοβλστεςυαλουρονικ, χονδροιτνη
Διγνωση νσου Graves
Διγνωση νσου Graves
Θεραπεα νσου Graves
Χρνια θυρεοειδτιδα
Χρνια θυροειδτιδα
Περπτωση 1η