4_Παράρτημα_3_Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

download 4_Παράρτημα_3_Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

of 42

 • date post

  28-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  557
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Pararthma III_Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Transcript of 4_Παράρτημα_3_Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

 • .

  i

  1. ...............................................................................................................................11.1. ................................................... 11.2. ........................... 11.3. ................................................... 41.4. TURA .... 5

  2. NATURA.........................8

  2.1. GR2130012(SPA) ...................................... 82.1.1. .................................................................................... 82.1.2. .....14849/853/E103/2008 .............. 92.1.3. &.....14849/853/E103/2008 . 102.1.4. .....37338/1807/E.103/2010 ...... 102.1.5. & .................................................... 132.1.6. ........................... 33

  3. ......................................................................................................343.1. ... 343.2. .......... 343.3. ............ 353.4. NATURA .............. 35

  4. ................................................................................364.1. ......................... 364.2. ......................... 36

  5. .....................................................................................................................38

 • .

  1

  1.

  1.1. 10 .4014/2011 (209/), NATURA . , ., . , ,, . . .

  1.2. NATURA . , GR 2130012 (2009),69 ., () GR071 () ,479/409/. / (), 2010 37338/18707/.103(1495//2010)., . . GR071 BirdLifeInternational 8.000 . , ,. ,

 • .

  2

  .,.,,. , ,. , . . . : , , , , , . , , (Falconaumanni) (Milvusmigrans)., ( ) . , ().1.1GR071,69 .

 • .

  3

  1.1:(69

  ,2009).

  , ( II I ),.

 • .

  4

  , Natura2000GR2130012.:

  1. /.

  2. , , , . , .

  3. .

  4. .

  1.3.

  2 10 .4014/2011(209/)10&11. :

  Natura 69.3937/2011('60),

  :

  ..14849/853/103/4.4.2008 ( 645/), , ,

  ...14849/853/103/4.4.2008 (645/), , ,

  . ..37338/1807/.103/6.9.2010 ( 1495/),

 • .

  5

  Natura2000,,,

  , . , 10.4014/2011,.

  1.4. TURA(..) ..... . , 355m 4,2 km, 6.5km..2 2 . , , . ,,.4km.:(..0+000.004+937.00)(..4+937).:

  4,2km. (10m2)355m.

  (..0+000.0073+765.00)

 • .

  6

  , . (.), .20757/1285/20410..,. 5 , . (:1.1) Natura 2000. , 01, Natura . Natura 2000 GR2130012 22459.66 ha, ., . 78,7km,Natura5km(:1.2).

 • .

  7

  1.2:NaturaGR2130012,

  .

 • .

  8

  2. NATURA

  2.1. GR2130012(SPA)2.1.1. NaturaGR2130012 22.459,67 (224,6km2). 15% , . , 500m, 100.000 . , . , . (1.810m), (1.078m), (1.059m), (1.076m), (766m),(775m)(840m).,1950,1950 . , , . , , . , .. (Falconaumanni),.,,()..,..

 • .

  9

  ( ), ., .2.1.2. .....14849/853/E103/2008 NATURA ... .. 14849/853/E103/2008 ( 92/43/), . 2.1, (, .). , ,,,.. ( ,.). : , , , , , . 2.1:GR2130012.

  /

  (%)1 14.53

  2 ,, 7.8

  3 (,,,,,). 14.19

  4

  (,,,

  ,)34.62

  1.18

  5 8.83

  ,, 0.04

  6 (,) 0.08, 11.66

  7 0.62

  (). 6.45

 • .

  10

  2.1.3. &.....14849/853/E103/2008 NATURA ... .. 14849/853/E103/2008(92/43/),.2.1.4. .....37338/1807/E.103/2010 ... .. 37338/1807/E.103/2010(79/409/2009/147/), , 2.2. , 2.3 .... 2.2: 37338/2010

  GR2130012.

  / . B W S

  1 A404 Aquilaheliaca() P

  2 A095 Falconaumanni() 2226p. C C B

  3 A100Falcoeleonorae(

  ) P

  4 A073Milvusmigrans

  ()

  1p C B B B

  5 A215 Bubobubo() 2:00 C B C B

  6 A080Circaetusgallicus

  () P

  7 A072 Pernisapivorus() P

  ::=

  W=S=

 • .

  11

  / . B W S

  :C=,R=,V=(P)

  :=100%p15%,B=15%p2%,C=2%p 0%,D=, p

  :=,=,C=

  :=(),=,C=

  :A=,=,C=NATURAGR2130012(2009), :

  (Falconaumanni) , , (

 • .

  12

  , (.) . ( ) .,, . , , ,, . . , , , . 90 , 2005. , . , ,. , .

  (Milvusmigrans) . 30%) 60 . 520.,19.., . ,34. ( , ). ,.. , . ,.

 • .

  13

  2.3:37338/2010GR2130012.

  / . B W S

  37 A214 Otusscops() P

  ::=

  W=S=

  :C=,R=,V=(P)

  2.1.5. & , 69 , . , ,. . 15 3., . 2.4 , .

 • .

  13

  2.4:GR2130012,(,2009).

  /.

  ...

  ()

  1%....()

  1%flyway()

  1%...

  .25()

  1%..

  .()

  1%flyway()

  1%....()

  20.000.10.000..

  5.000.3.000.3.000.500.000.

  5...

  .>1%..>0.1..

  >1%...

  ()

  >1%...

  ()

  Res(p)

  Br(p)

  Win

  Stage

  .1(C1)

  .2(C2)(.)

  .2(C2)(.

  ).2(C2)(

  ).3(C3)(.)

  .3(C3)(.) .3(C3) .4(C4) .5(C5)

  .6(C6)

  (deliminati

  oncriterion)

  (deliminat

  ioncriterion)

  2 Gaviaarctica 140 10000 83 1

  4Tachybap

  tusruficollis

  990 3400 720 15

  5 Podicepscristatus 3000 10000 2400 8 8

  6 Podicepsgrisegena 320 1000 44

  8 Podicepsnigricollis 530 2800 700 1

  9Calonectr

  isdiomedea

  2600 50 50

  10 Puffinusyelkouan 20/60ind. 120 950 13 40

  11Hydrobat

  espelagicus

  1300 350 1 1

  13Phalacroc

  oraxcarbo

  3100 1450 4200 43

 • .

  14

  /.

  ...

  ()

  1%....()

  1%flyway()

  1%...

  .25()

  1%..

  .()

  1%flyway()

  1%....()

  20.000.10.000..

  5.000.3.000.3.000.500.000.

  5...

  .>1%..>0.1..

  >1%...

  ()

  >1%...

  ()

  Res(p)

  Br(p)

  Win

  Stage

  .1(C1)

  .2(C2)(.)

  .2(C2)(.

  ).2(C2)(

  ).3(C3)(.)

  .3(C3)(.) .3(C3) .4(C4) .5(C5)

  .6(C6)

  (deliminati

  oncriterion)

  (deliminat

  ioncriterion)

  14Phalacroc

  oraxaristotelis

  460 300 30 10 10 15

  15Phalacroc

  oraxpygmeus

  14 400 350 8 8 345

  16Pelecanusonocrotal

  us 1 270 1 3 3 1

  17 Pelecanuscrispus 10/30ind. 5 30 9 12 12 9

  18 Botaurusstellaris 79 900 1 1

  19 Ixobrychusminutus 94 2200 6 6

  20Nycticora

  xnycticora

  x 230 1200 15 15

  21 Ardeollaralloides 22 600 5 5

  24 Egrettagarzetta 390 580 21 21 100

  25 Casmerodiusalbus 25 470 1 1 13

  26 Ardea 2100 2200 860 6

 • .

  15

  /.

  ...

  ()

  1%....()

  1%flyway()

  1%...

  .25()

  1%..

  .()

  1%flyway()

  1%....()

  20.000.10.000..

  5.000.3.000.3.000.500.000.

  5...

  .>1%..>0.1..

  >1%...

  ()

  >1%...

  ()

  Res(p)

  Br(p)

  Win

  Stage

  .1(C1)

  .2(C2)(.)

  .2(C2)(.

  ).2(C2)(

  ).3(C3)(.)

  .3(C3)(.) .3(C3) .4(C4) .5(C5)

  .6(C6)

  (deliminati

  oncriterion)

  (deliminat

  ioncriterion)

  cinerea

  27 Ardeapurpurea 78 2200 1 1

  28 Ciconianigra 42 250 1 1

  29 Ciconiaciconia 1000 4000 22 22

  30 Plegadisfalcinellus 6 530 1 1

  31Platalealeucorodi

  a 34 120 2 2 3

  32Phoenicopterusruber

  410 2900 660 58

  33 Cygnusolor 810 450 2600 1

  37 Anseralbifrons 620 5300/250 11000 33

  38Anser

  erythropus

  15ind. 110 1 1

  39 Anseranser 1200 250/850 3900 1

  41 Brantaruficollis 15ind./regular 880 23 Y 23

 • .

  16

  /.

  ...

  ()

  1%....()

  1%flyway()

  1%...

  .25()

  1%..

  .()

  1%flyway()

  1%....()

  20.000.10.000..

  5.000.3.000.3.000.500.000.

  5...

  .>1%..>0.1..

  >1%...

  ()

  >1%...

  ()

  Res(p)

  Br(p)

  Win

  Stage

  .1(C1)

  .2(C2)(.)

  .2(C2)(.

  ).2(C2)(

  ).3(C3)(.)

  .3(C3)(.) .3(C3) .4(C4) .5(C5)

  .6(C6)

  (deliminati

  oncriterion)

  (deliminat

  ioncriterion)

  presence

  42Tadornaferrugine

  a 1 200 2 Y 1 1 2

  43 Tadornatadorna 420 750 1800 Y 1

  44 Anaspenelope 3000 3000 17000 Y 500

  45 Anasstrepera 600 1100 900 Y 1

  46 Anascrecca 9200 10600 7300 Y

  47Anas

  platyrhynchos

  33000 20000 37000 Y 1

  48 Anasacuta 3200 10000 1200 Y

  49Anas

  querquedula