Αξιολόγηση μαθητή

22
Αξιολόγηση Μαθητών Άτυπα κριτήρια ( tests) Σταθμισμένα εργαλ εία Αξιολόγηση Μαθητών - Γούτσος Μπάμπης

Transcript of Αξιολόγηση μαθητή

Αξιολόγηση Μαθητών - Γούτσος Μπάμπης

Αξιολόγηση Μαθητών

•Άτυπα κριτήρια (tests)

•Σταθμισμένα εργαλεία

Αξιολόγηση Μαθητών - Γούτσος Μπάμπης

Άτυπα κριτήρια (tests)•Σχετική ανυπαρξία σταθμισμένων τεστ •Ειδική άδεια για τη χορήγηση σταθμισμένων τεστ, πολλά από τα οποία εφαρμόζονται από ψυχολόγους •Συμπληρωματικά κριτήρια της προσωπικής εκτίμησης για την επίδοση, το επίπεδο και τις δυσκολίες του μαθητή. Δόμηση, χορήγηση και αξιολόγηση από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό •Δυνατότητα εξατομικευμένης προσαρμογής στις ικανότητες και τις αδυναμίες του κάθε μαθητή •Μικρή εγκυρότητα και αξιοπιστία (στατιστική, ψυχομετρία) •Σημαντικό αξιολογικό εργαλείο στα χέρια ενός θεωρητικά καταρτισμένου εκπαιδευτικού

άτυπο Γλώσσαςάτυπο Μαθηματικών

Αξιολόγηση Μαθητών - Γούτσος Μπάμπης

Σταθμισμένα εργαλεία

•Αθηνά τεστ

•Διερευνητικά – Ανιχνευτικά Εργαλεία (Κριτήρια)

Στάθμιση Συνθήκες χορήγησης

Αξιολόγηση Μαθητών - Γούτσος Μπάμπης

Αθηνά τεστ

Αξιολόγηση Μαθητών - Γούτσος Μπάμπης

Αθηνά τεστ• Νοητική Ικανότητα

1. Γλωσσικές αναλογίες2. Αντιγραφή σχημάτων3. Λεξιλόγιο

•Μνήμη Ακολουθιών4. Μνήμη αριθμών5. Μνήμη εικόνων6. Μνήμη σχημάτων

•Ολοκλήρωση παραστάσεων7. Ολοκλήρωση προτάσεων8. Ολοκλήρωση λέξεων

•Γραφο-φωνολογική ενημερότητα9. Διάκριση γραφημάτων10. Διάκριση φθόγγων11. Σύνθεση φθόγγων

• Ποιοτικές κλίμακες12. Οπτικο-κινητικός συντονισμός13. Αντίληψη Δεξιού-Αριστερού14. Πλευρίωση

• Κοινές ακολουθίες

Αξιολόγηση Μαθητών - Γούτσος Μπάμπης

Αθηνά τεστ

Αξιολόγηση Μαθητών - Γούτσος Μπάμπης

Αθηνά Τεστ

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΑΡΧΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΗΞΙΑΚΟ ΠΛΗΛΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ 2 10 ΜΕΣΗ 10 0

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 50 5 ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ 5 7

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 30 9 ΜΕΣΗ 9 6

ΜΝΗΜΗ ΑΡΙΘΜΩΝ   13 6 ΟΡΙΑΚΑ ΧΑΜΗΛΗ 6 5

ΜΝΗΜΗ ΕΙΚΟΝΩΝ 14 7 ΟΡΙΑΚΑ ΧΑΜΗΛΗ 6 8

ΜΝΗΜΗ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 9 5 ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ 5 4

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 25 9 ΜΕΣΗ 9 4

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΛΕΞΕΩΝ 16 6 ΟΡΙΑΚΑ ΧΑΜΗΛΗ 6 2

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ 21 8 ΜΕΣΗ 8 3

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΦΘΟΓΓΩΝ 18 6 ΟΡΙΑΚΑ ΧΑΜΗΛΗ 6 2

ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΘΟΓΓΩΝ 14 7 ΟΡΙΑΚΑ ΧΑΜΗΛΗ 6 11

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΤΙΣ 25/11/2014

ΕΤΗ 10

ΜΗΝΕΣ 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 114

6

8

10

12

14

16

10

5

9

6 75

9

6

8

67

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ........................ ΒΑΣΙΛΗΣ

Αθηνά τεστ

Αξιολόγηση Μαθητών - Γούτσος Μπάμπης

Διερευνητικά – Ανιχνευτικά Εργαλεία (Κριτήρια)

Εργαλείο 1: Ανίχνευσης και Διερεύνησης των Αναγνωστικών Δυσκολιών στο Νηπιαγωγείο και Α' – Β' ΔημοτικούΕργαλείο 2: Διαγνωστικής Διερεύνησης Δυσκολιών στο Γραπτό Λόγο των μαθητών Γ' – ΣΤ' ΔημοτικούΕργαλείο 3: Ανίχνευσης Διαταραχών Λόγου και Ομιλίας σε παιδιά Προσχολικής ηλικίαςΕργαλείο 4: Ανίχνευσης και Διερεύνησης Διαταραχών Μνήμης στο Νηπιαγωγείο και το ΔημοτικόΕργαλείο 5: Ανίχνευσης και Διερεύνησης Διαταραχών της διαδικασίας της Μάθησης και της Κατηγοριοποίησης στο Νηπιαγωγείο και στο ΔημοτικόΕργαλείο 6: Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής παιδιών Προσχολικής και Σχολικής ηλικίαςΕργαλείο 7: Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών από ΕκπαιδευτικούςΕργαλείο 8: Τεστ Ανάγνωσης (Τεστ – Α)Εργαλείο 9: Ανίχνευσης και Διερεύνησης των Επιτελικών Λειτουργιών στις Α'– Ε΄ τάξεις του ΔημοτικούΕργαλείο 10: Ανίχνευσης και Διερεύνησης της Προσοχής και της Συγκέντρωσης στις Α' – Ε' τάξεις του ΔημοτικούΕργαλείο 11: Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών (ΛΑΜΔΑ) τάξεις Β' – Δ'Εργαλείο 12: Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών (ΛΑΜΔΑ) τάξεις Ε' Δημοτικού – Β' Γυμνασίου

Αξιολόγηση Μαθητών - Γούτσος Μπάμπης

Διερευνητικά – Ανιχνευτικά Εργαλεία (Κριτήρια)

Εργαλείο 4: Ανίχνευσης και Διερεύνησης Διαταραχών Μνήμης στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό

Φυλλάδιο

Αξιολόγηση Μαθητών - Γούτσος Μπάμπης

Διερευνητικά – Ανιχνευτικά Εργαλεία (Κριτήρια)

Εργαλείο 8: Τεστ Ανάγνωσης (Τεστ – Α)

Φυλλάδιο

Αξιολόγηση Μαθητών - Γούτσος Μπάμπης

Διερευνητικά – Ανιχνευτικά Εργαλεία (Κριτήρια)

Εργαλείο 9: Ανίχνευσης και Διερεύνησης των Επιτελικών Λειτουργιών στις Α'– Ε΄ τάξεις του Δημοτικού

Δοκιμασία Πύργου

Λεκτικές Αλληλουχίες

Μη Λεκτικές Αναλογίες-Γεωμετρικά

Μη Λεκτικές Αναλογίες-Εικόνες

Λεκτικές Αναλογίες

Μη Λεκτικές Αλληλουχίες-Γεωμετρικά

Μη Λεκτικές Αλληλουχίες-Ιστορίες

Π.Ε.Σ.Σ. ΠΕΣΣ - ηχητικό

Αξιολόγηση Μαθητών - Γούτσος Μπάμπης

Διερευνητικά – Ανιχνευτικά Εργαλεία (Κριτήρια)

Εργαλείο 10: Ανίχνευσης και Διερεύνησης της Προσοχής και της Συγκέντρωσης στις Α' – Ε' τάξεις του Δημοτικού

ΠΑΠ

ΠΟΠ

ΕΑΠ

ΕΟΠ

Αξιολόγηση Μαθητών - Γούτσος Μπάμπης

Παρατεταμένη Ακουστική Προσοχή

Αξιολόγηση Μαθητών - Γούτσος Μπάμπης

Παρατεταμένη Οπτική Προσοχή

Αξιολόγηση Μαθητών - Γούτσος Μπάμπης

Εύρος Ακουστικής Προσοχής

Αξιολόγηση Μαθητών - Γούτσος Μπάμπης

Εύρος Οπτικής Προσοχής

Αξιολόγηση Μαθητών - Γούτσος Μπάμπης

Διερευνητικά – Ανιχνευτικά Εργαλεία (Κριτήρια)

Εργαλείο 11-12: Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών (ΛΑΜΔΑ) τάξεις Β‘ Δημοτικού – Β' Γυμνασίου

Αξιολόγηση Μαθητών - Γούτσος Μπάμπης

Ερωτήσεις κατανόησης- Τα άτυπα tests δίνονται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό

Σωστό Λάθος

-Τα άτυπα tests έχουν μικρή εγκυρότητακαι περιορισμένη αξιοπιστία

- Το Αθηνά test αξιολογούν το μαθητή σε μια σειρά από κλίμακες.

- Το Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δυσκολιών και Αδυναμιών (ΛΑΜΔΑ) αναφέρεται μόνο στον προφορικό και γραπτό λόγο

Σωστό Λάθος

Σωστό Λάθος

Σωστό Λάθος

Λάθος

Σωστό

Σωστό

Σωστό

Διαδικασία παραπομπής μαθητή σε Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.

Ε.Δ.Ε.Α.Υ.

παραπομπή σε Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.

• Αίτηση γονέα• Ερωτηματολόγιο γονέα• Περιγραφική παιδαγωγική έκθεση

Αξιολόγηση Μαθητών - Γούτσος Μπάμπης

Ερωτήσεις κατανόησης- Η σωστή σειρά για παραπομπή μαθητή σε Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. είναι:

Εντοπισμός προβλήματος - Σύμβουλος Γενικής - Σύμβουλος Ειδικής - ΚΕΔΔΥ

Εντοπισμός προβλήματος - Σύμβουλος Ειδικής - ΚΕΔΔΥ

Εντοπισμός προβλήματος - ΚΕΔΔΥ

Εντοπισμός προβλήματος - Σύμβουλος Γενικής - Σύμβουλος Ειδικής - ΚΕΔΔΥ

- Η αίτηση παραπομπής σε Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. γίνεται αποκλειστικά από γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή. ΛάθοςΣωστόΣωστό