Ανάπτυξη και αξιολόγηση δεξιοτήτων του 21ου αιώνα ·...

of 16 /16
Ανάπτυξη και αξιολόγηση δεξιοτήτων του 21 ου αιώνα Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Embed Size (px)

Transcript of Ανάπτυξη και αξιολόγηση δεξιοτήτων του 21ου αιώνα ·...

 • Ανάπτυξη και αξιολόγηση

  δεξιοτήτων του 21ου αιώνα

  Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

 • Από τον εκπαιδευτικό στο μαθητή

 • Από τη γνώση αποκλειστικά και σε δεξιότητες

  Βασικός πυρήνας γνώσεων

  Δεξιότητες του 21ου αιώνα

  Μεθοδολογία δραστηριότητες

  Πρόϊόντα μάθησης

  Τ.Π.Ε.

 • Δεξιότητες 21ου αιώνα (ATC21s)

  Binkley, M., Erstad, O., Herman, J., Raizen, S., Ripley, M., Rumble, M. (2010). Defining 21st century skills

  Καινοτομία και

  Δημιουργικότητα

  Μεταγνώση –

  Μαθαίνω πώς να

  μαθαίνω

  Κριτική σκέψη

  Επίλυση

  προβλημάτων

  Λήψη

  αποφάσεων

  Τρόποι σκέψης

  Επικοινωνία

  Συνεργασία

  Τρόποι εργασίας

  Τεχνολογικός

  Γραμματισμός

  (ICT Literacy)

  Πληροφοριακός

  Γραμματισμός

  (Information

  Literacy)

  Εργαλεία εργασίας

  Πολιτότητα (Citizenship)

  Καριέρα και Ζωή

  Προσωπική και Κοινωνική υπευθυνότητα

  Δεξιότητες Κοινωνικής ζωής

 • «Ιμπρεσιονισμός – Τέχνη του 19ου αιώνα»

  Σενάριο 1

  Μελέτη χαρακτηριστικών των πινάκων των Ιμπρεσιονιστών ζωγράφων από το σχολικό εγχειρίδιο

  Φύλλο εργασίας / Διαγώνισμα

  Οι μαθητές να αναγνωρίζουν κοινά χαρακτηριστικά των πινάκων των Ιμπρεσιονιστών ζωγράφων

 • «Ιμπρεσιονισμός – Τέχνη του 19ου αιώνα»

  Σενάριο 2

  Παρουσίαση ppt πινάκων Ιμπρεσιονιστών ζωγράφων και των χαρακτηριστικών τους

  Φύλλο εργασίας / Διαγώνισμα

  Οι μαθητές να αναγνωρίζουν κοινά χαρακτηριστικά των πινάκων των Ιμπρεσιονιστών ζωγράφων

  Τ.Π.Ε.

 • «Ιμπρεσιονισμός – Τέχνη του 19ου αιώνα»

  Σενάριο 3

  1. Οι μαθητές σε ομάδες συζητούν τα κοινά χαρακτηριστικά πινάκων ιμπρεσιονισμού. Στη συνέχεια αναρτούν την απάντηση της ομάδας στο χώρο συζήτησης 2. Κάθε ομάδα διαβάζει τις αναρτήσεις των άλλων ομάδων και δίνει ανατροφοδότηση. 3. Όλη η τάξη σε καθοδήγηση από τον εκπαιδευτικό δημιουργεί λίστα κριτηρίων για τον εντοπισμό έργων τέχνης Ιμπρεσιονισμού.

  Λίστα κριτηρίων με τα χαρακτηριστικά του ιμπρεσιονισμού/ Διαγώνισμα

  Οι μαθητές να αναγνωρίζουν κοινά χαρακτηριστικά των πινάκων των Ιμπρεσιονιστών ζωγράφων

  Τ.Π.Ε.

  Κριτική σκέψη Συνεργασία Επικοινωνία

 • Αξιολόγηση για τη μάθηση

  Αξιολόγηση

  Αξιολόγηση

  Δεξιότητες του 21ου

  αιώνα

  Για τη

  μάθηση

 • Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης

  «…highlight the processes of thinking rather than focusing exclusively on the products of thinking»

  (Pellegrino and Hilton, 2012)

  Αυτοαξιολόγηση / αναστοχασμός

  Ετεροαξιολόγηση

  Λίστες κριτηρίων (Rubrics)

  Ανάλυση μάθησης (learning analytics)

  Ηλεκτρονικοί Φάκελοι Επιτευγμάτων (ePortfolio)

 • ePortfolio

  Abrami, C. Ph, & Barrett, H. (2005). Directions for research and development on electronic portfolios.

  Canadian Journal of Learning and Technology, 31(3). Creative classrooms: EUfolio

  Αποθετήριο

  Χώρος εργασίας

  Επίδειξη επιτευγμάτων

  Διερευνώ, συλλέγω, αποθηκεύω

  Αξιολογώ, επιλέγω, αναστοχάζομαι,

  δημιουργώ μοιράζομαι, συζητώ

  Επικοινωνώ, παρουσιάζω, υποστηρίζω

 • Ρόλος της τεχνολογίας

  Μαθητές Η τεχνολογία

  είναι «αόρατη»

  Εκπαιδευτικοί Επιμόρφωση

  Εργαλεία

  Εκπαιδευτικά σενάρια

  Κοινότητες εκπαιδευτικών

  Διαμοιρασμός καλών πρακτικών

 • Παρεμβατικά Προγράμματα

  Eufolio - EU Classroom ePortfolios

  Ανάπτυξη και αξιολόγηση δεξιοτήτων του 21ου αιώνα μέσα από ηλεκτρονικό φάκελο επιτευγμάτων

  http://eufolio.eu

  PREATY - Proposing modern e-assessment approaches and tools to young and experienced in-service teachers

  Νέες προσεγγίσεις αξιολόγησης για τη μάθηση

  http://www.preaty.org

 • Πιλοτικά Προγράμματα

  ODS – Open Discovery Space

  διαδικτυακή πύλη με κοινότητες εκπαιδευτικών και αποθετήριο εκπαιδευτικού υλικού

  http://opendiscoveryspace.eu

 • Προγράμματα

  CyberEthics

  Ανοικτό εκπαιδευτικό περιεχόμενο (http://www.pi.ac.cy/InternetSafety)

  Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο (http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/YoungCoaches.html)

  Διαγωνισμός παραγωγής σύντομου βίντεο (http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/drastiriotites_diagonismoi.html)

  Διεθνής ημέρα ασφαλούς διαδικτύου (http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/SID.html

  Πιστοποίηση ασφαλούς σχολείου για το διαδίκτυο (http://www.esafetylabel.eu)

  Διαγωνισμός διαδικτυακού περιεχομένου για παιδιά (http://www.bestcontentaward.eu)

 • Εργαλεία και περιβάλλοντα

  Διαδικτυακή πύλη – αποθετήριο με εκπαιδευτικά σενάρια

  http:// www.e-epimorfosi.ac.cy

  Εκπαιδευτικές παραγωγές

  http://paragoges.pi.ac.cy

  Εξ αποστάσεως

  http://www.pi-elearning.ac.cy

  Διαδικτυακό περιβάλλον διαχείρισης μάθησης Moodle

  http://elearn.pi.ac.cy

  Σύγχρονες τηλεδιάσκέψεις

  Ηλεκτρονικές εγγραφές http://www.pi-eggrafes.ac.cy

 • Σας ευχαριστώ