Ανάπτυξη και αξιολόγηση δεξιοτήτων του 21ου αιώνα ·...

16
Ανάπτυξη και αξιολόγηση δεξιοτήτων του 21 ου αιώνα Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Transcript of Ανάπτυξη και αξιολόγηση δεξιοτήτων του 21ου αιώνα ·...

Ανάπτυξη και αξιολόγηση

δεξιοτήτων του 21ου αιώνα

Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Από τον εκπαιδευτικό στο μαθητή

Από τη γνώση αποκλειστικά και σε δεξιότητες

Βασικός πυρήνας γνώσεων

Δεξιότητες του 21ου αιώνα

Μεθοδολογία δραστηριότητες

Πρόϊόντα μάθησης

Τ.Π.Ε.

Δεξιότητες 21ου αιώνα (ATC21s)

Binkley, M., Erstad, O., Herman, J., Raizen, S., Ripley, M., Rumble, M. (2010). Defining 21st century skills

Καινοτομία και

Δημιουργικότητα

Μεταγνώση –

Μαθαίνω πώς να

μαθαίνω

Κριτική σκέψη

Επίλυση

προβλημάτων

Λήψη

αποφάσεων

Τρόποι σκέψης

Επικοινωνία

Συνεργασία

Τρόποι εργασίας

Τεχνολογικός

Γραμματισμός

(ICT Literacy)

Πληροφοριακός

Γραμματισμός

(Information

Literacy)

Εργαλεία εργασίας

Πολιτότητα (Citizenship)

Καριέρα και Ζωή

Προσωπική και Κοινωνική υπευθυνότητα

Δεξιότητες Κοινωνικής ζωής

«Ιμπρεσιονισμός – Τέχνη του 19ου αιώνα»

Σενάριο 1

Μελέτη χαρακτηριστικών των πινάκων των Ιμπρεσιονιστών ζωγράφων

από το σχολικό εγχειρίδιο

Φύλλο εργασίας / Διαγώνισμα

Οι μαθητές να αναγνωρίζουν κοινά χαρακτηριστικά των πινάκων των Ιμπρεσιονιστών ζωγράφων

«Ιμπρεσιονισμός – Τέχνη του 19ου αιώνα»

Σενάριο 2

Παρουσίαση ppt

πινάκων Ιμπρεσιονιστών ζωγράφων

και των χαρακτηριστικών τους

Φύλλο εργασίας / Διαγώνισμα

Οι μαθητές να αναγνωρίζουν κοινά χαρακτηριστικά των πινάκων των Ιμπρεσιονιστών ζωγράφων

Τ.Π.Ε.

«Ιμπρεσιονισμός – Τέχνη του 19ου αιώνα»

Σενάριο 3

1. Οι μαθητές σε ομάδες συζητούν τα κοινά χαρακτηριστικά πινάκων ιμπρεσιονισμού. Στη συνέχεια αναρτούν την απάντηση της ομάδας στο χώρο συζήτησης 2. Κάθε ομάδα διαβάζει τις αναρτήσεις των άλλων ομάδων και δίνει ανατροφοδότηση. 3. Όλη η τάξη σε καθοδήγηση από τον εκπαιδευτικό δημιουργεί λίστα κριτηρίων για τον εντοπισμό έργων τέχνης Ιμπρεσιονισμού.

Λίστα κριτηρίων με τα χαρακτηριστικά του ιμπρεσιονισμού/ Διαγώνισμα

Οι μαθητές να αναγνωρίζουν κοινά χαρακτηριστικά των πινάκων των Ιμπρεσιονιστών ζωγράφων

Τ.Π.Ε.

Κριτική σκέψη Συνεργασία Επικοινωνία

Αξιολόγηση για τη μάθηση

Αξιολόγηση

Αξιολόγηση

Δεξιότητες του 21ου

αιώνα

Για τη

μάθηση

Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης

«…highlight the processes of thinking rather than focusing

exclusively on the products of thinking» (Pellegrino and Hilton, 2012)

Αυτοαξιολόγηση / αναστοχασμός

Ετεροαξιολόγηση

Λίστες κριτηρίων (Rubrics)

Ανάλυση μάθησης (learning analytics)

Ηλεκτρονικοί Φάκελοι Επιτευγμάτων (ePortfolio)

ePortfolio

Abrami, C. Ph, & Barrett, H. (2005). Directions for research and development on electronic portfolios.

Canadian Journal of Learning and Technology, 31(3). Creative classrooms: EUfolio

Αποθετήριο

Χώρος εργασίας

Επίδειξη επιτευγμάτων

Διερευνώ, συλλέγω, αποθηκεύω

Αξιολογώ, επιλέγω, αναστοχάζομαι,

δημιουργώ μοιράζομαι, συζητώ

Επικοινωνώ, παρουσιάζω, υποστηρίζω

Ρόλος της τεχνολογίας

Μαθητές Η τεχνολογία

είναι «αόρατη»

Εκπαιδευτικοί Επιμόρφωση

Εργαλεία

Εκπαιδευτικά σενάρια

Κοινότητες εκπαιδευτικών

Διαμοιρασμός καλών πρακτικών

Παρεμβατικά Προγράμματα

Eufolio - EU Classroom ePortfolios

Ανάπτυξη και αξιολόγηση δεξιοτήτων του 21ου αιώνα μέσα από ηλεκτρονικό φάκελο επιτευγμάτων

http://eufolio.eu

PREATY - Proposing modern e-assessment approaches and

tools to young and experienced in-service teachers

Νέες προσεγγίσεις αξιολόγησης για τη μάθηση

http://www.preaty.org

Πιλοτικά Προγράμματα

ODS – Open Discovery Space

διαδικτυακή πύλη με κοινότητες εκπαιδευτικών και αποθετήριο εκπαιδευτικού υλικού

http://opendiscoveryspace.eu

Προγράμματα

CyberEthics

Ανοικτό εκπαιδευτικό περιεχόμενο (http://www.pi.ac.cy/InternetSafety)

Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο (http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/YoungCoaches.html)

Διαγωνισμός παραγωγής σύντομου βίντεο (http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/drastiriotites_diagonismoi.html)

Διεθνής ημέρα ασφαλούς διαδικτύου (http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/SID.html

Πιστοποίηση ασφαλούς σχολείου για το διαδίκτυο (http://www.esafetylabel.eu)

Διαγωνισμός διαδικτυακού περιεχομένου για παιδιά (http://www.bestcontentaward.eu)

Εργαλεία και περιβάλλοντα

Διαδικτυακή πύλη – αποθετήριο με εκπαιδευτικά σενάρια

http:// www.e-epimorfosi.ac.cy

Εκπαιδευτικές παραγωγές

http://paragoges.pi.ac.cy

Εξ αποστάσεως

http://www.pi-elearning.ac.cy

Διαδικτυακό περιβάλλον διαχείρισης μάθησης Moodle

http://elearn.pi.ac.cy

Σύγχρονες τηλεδιάσκέψεις

Ηλεκτρονικές εγγραφές http://www.pi-eggrafes.ac.cy

Σας ευχαριστώ