4 διαδικασία σχεδίων δράσης 30 10-2013

11
Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη σχολική μονάδα Η κοινωνία εμπιστεύεται το σχολείο Η πολιτεία εμπιστεύεται τον εκπαιδευτικό Ανάπτυξη Σχεδίων Δράσης
 • Upload

  -
 • Category

  Documents

 • view

  2.150
 • download

  2

Transcript of 4 διαδικασία σχεδίων δράσης 30 10-2013

Page 1: 4 διαδικασία σχεδίων δράσης 30 10-2013

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη σχολική μονάδα

Η κοινωνία εμπιστεύεται το σχολείο

Η πολιτεία εμπιστεύεται τον εκπαιδευτικό

Ανάπτυξη

Σχεδίων Δράσης

Page 2: 4 διαδικασία σχεδίων δράσης 30 10-2013

Πραγματοποιείται περιοδικά στο πλαίσιο του κύκλου των σχεδίων δράσης του σχολείου

Πραγματοποιείται από ομάδες εργασίας σε όλες τις διαστάσεις του εκπαιδευτικού έργου (τομέα ή δείκτη ποιότητας) ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ιδιαιτερότητες του σχολείου

Ο σχεδιασμός της δράσης βασίζεται στην αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού από τον Τόμο ΙV (Σχέδια Δράσης : Πλαίσιο Ανάπτυξης και Παραδείγματα)

Εγκρίνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων ή την ολομέλεια του σχολείου

Αξιολογείται με διακριτή έκθεση αξιολόγησης μετά την ολοκλήρωσή του

Το υλικό των σχεδίων δράσης (διαδικασίες, εργαλεία, αποτελέσματα) αποτελεί το βασικό αντικείμενο της διάχυσης των καλών πρακτικών μεταξύ των σχολείων

Η διαδικασία της ανάπτυξης Σχεδίων Δράσης στη σχολική μονάδα

Page 3: 4 διαδικασία σχεδίων δράσης 30 10-2013

Η διαδικασία της ανάπτυξης Σχεδίων Δράσης στη σχολική μονάδα

Α. Αναγκαιότητα υλοποίησης του Σ Δ

Β. Σκοπός και στόχοι

Γ. Κριτήρια επιτυχίας

Δ. Μεθοδολογία υλοποίησης

Ε. Πόροι και μέσα

ΣΤ. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Ζ. Διαδικασία παρακολούθησης

Η. Έκθεση αποτελεσμάτων

Παραδείγματα Σχεδίων Δράσης από σχολεία του πιλοτικού προγράμματος είναι αναρτημένα στο Παρατηρητήριο της ΑΕΕ (Καλές πρακτικές)

Page 4: 4 διαδικασία σχεδίων δράσης 30 10-2013
Page 5: 4 διαδικασία σχεδίων δράσης 30 10-2013
Page 6: 4 διαδικασία σχεδίων δράσης 30 10-2013
Page 7: 4 διαδικασία σχεδίων δράσης 30 10-2013
Page 8: 4 διαδικασία σχεδίων δράσης 30 10-2013
Page 9: 4 διαδικασία σχεδίων δράσης 30 10-2013
Page 10: 4 διαδικασία σχεδίων δράσης 30 10-2013
Page 11: 4 διαδικασία σχεδίων δράσης 30 10-2013

Σύνδεση των Σχεδίων Δράσης με τα επόμενα βήματα της Αυτοαξιολόγησης

Από τη εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης

Στην έκθεση αποτελεσμάτων

στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων στο σχολείο

Στη διάχυση των καλών πρακτικών