Απολογισμός Δράσης ΣΦΚ 2013

of 28 /28
Απολογισμός δράσης Απολογισμός δράσης του ΣΦΚ για το 2013 του ΣΦΚ για το 2013

Embed Size (px)

Transcript of Απολογισμός Δράσης ΣΦΚ 2013

Page 1: Απολογισμός Δράσης ΣΦΚ 2013

Απολογισμός δράσης Απολογισμός δράσης του ΣΦΚ για το 2013του ΣΦΚ για το 2013

Page 2: Απολογισμός Δράσης ΣΦΚ 2013

3/2/20133/2/2013Κοπή Βασιλόπιτας στο Κοπή Βασιλόπιτας στο ξενοδοχείο Λιμναίονξενοδοχείο Λιμναίον

Page 3: Απολογισμός Δράσης ΣΦΚ 2013
Page 4: Απολογισμός Δράσης ΣΦΚ 2013
Page 5: Απολογισμός Δράσης ΣΦΚ 2013
Page 6: Απολογισμός Δράσης ΣΦΚ 2013

23/2/201323/2/2013Ομιλία του φιλολόγου κ. Πέτρου Ομιλία του φιλολόγου κ. Πέτρου

Μάνου Μάνου

Page 7: Απολογισμός Δράσης ΣΦΚ 2013
Page 8: Απολογισμός Δράσης ΣΦΚ 2013
Page 9: Απολογισμός Δράσης ΣΦΚ 2013
Page 10: Απολογισμός Δράσης ΣΦΚ 2013

20/3/2013 20/3/2013

Παρουσίαση Παρουσίαση της ποιητικής της ποιητικής

συλλογής συλλογής της Στέλλας της Στέλλας Γιανναράκη Γιανναράκη

««Γυμνά Γυμνά ΚαλώδιαΚαλώδια» »

Page 11: Απολογισμός Δράσης ΣΦΚ 2013

20/4/201320/4/2013

Διοργάνωση Διοργάνωση 1ου 1ου

Διαγωνισμού Διαγωνισμού Ορθογραφίας Ορθογραφίας για μαθητές για μαθητές Γ΄ ΓυμνασίουΓ΄ Γυμνασίου

Page 12: Απολογισμός Δράσης ΣΦΚ 2013
Page 13: Απολογισμός Δράσης ΣΦΚ 2013
Page 14: Απολογισμός Δράσης ΣΦΚ 2013
Page 15: Απολογισμός Δράσης ΣΦΚ 2013
Page 16: Απολογισμός Δράσης ΣΦΚ 2013
Page 17: Απολογισμός Δράσης ΣΦΚ 2013
Page 18: Απολογισμός Δράσης ΣΦΚ 2013

28/4/201328/4/2013Βαθμολόγηση ιστορικού δοκιμίου Βαθμολόγηση ιστορικού δοκιμίου στον 1στον 1οο Διαγωνισμό για μαθητές Διαγωνισμό για μαθητές

Γ΄ Λυκείου του Μουσείου Γ΄ Λυκείου του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα Μακεδονικού Αγώνα

Page 19: Απολογισμός Δράσης ΣΦΚ 2013

14/6/201314/6/2013Πρωτοβουλία για τη διάσωση και Πρωτοβουλία για τη διάσωση και αποκατάσταση του ετοιμόρροπου αποκατάσταση του ετοιμόρροπου

κτιρίου του Νηπιαγωγείου στη κτιρίου του Νηπιαγωγείου στη συνοικία Δραγωτά (Ντολτσό)συνοικία Δραγωτά (Ντολτσό). .

Page 20: Απολογισμός Δράσης ΣΦΚ 2013

Κατάρρευση νότιου τοίχουΚατάρρευση νότιου τοίχου

21 Φεβρουαρίου 2013 25 Απριλίου 2013

Page 21: Απολογισμός Δράσης ΣΦΚ 2013

16/6/201316/6/2013Διοργάνωση ημερήσιας εκδρομής Διοργάνωση ημερήσιας εκδρομής

στον Αρχαιολογικό Χώρο και Μουσείο Πέλλας στον Αρχαιολογικό Χώρο και Μουσείο Πέλλας

και τους Μακεδονικούς τάφους Λευκαδίων και τους Μακεδονικούς τάφους Λευκαδίων ΗμαθίαςΗμαθίας..

Page 22: Απολογισμός Δράσης ΣΦΚ 2013
Page 23: Απολογισμός Δράσης ΣΦΚ 2013
Page 24: Απολογισμός Δράσης ΣΦΚ 2013

1/12/20131/12/2013

150 χρόνια 150 χρόνια από τη από τη

γέννηση γέννηση του Κ. Π. του Κ. Π. ΚαβάφηΚαβάφη

Ομιλία Ομιλία κ. Λάμπρου κ. Λάμπρου Βαρελά με Βαρελά με

θέμα: θέμα: ««Ο Κ. Π. Ο Κ. Π.

Καβάφης στο Καβάφης στο μεταίχμιο μεταίχμιο

πολιτισμών πολιτισμών και και

θρησκειώνθρησκειών» »

Page 25: Απολογισμός Δράσης ΣΦΚ 2013
Page 26: Απολογισμός Δράσης ΣΦΚ 2013
Page 27: Απολογισμός Δράσης ΣΦΚ 2013
Page 28: Απολογισμός Δράσης ΣΦΚ 2013

Ευχαριστούμε θερμάόσους βοήθησαν και συμμετείχαν

στις εκδηλώσεις μας.