150 - Μαγνητισμός πυξίδας.

53
150 – Μαγνητισμός πυξίδας Γουρζής Στάθης – Φυσικός Γενικό Λύκειο Νυδριού Λευκάδος

description

Πείραμα φυσικής ...

Transcript of 150 - Μαγνητισμός πυξίδας.

Page 1: 150 - Μαγνητισμός πυξίδας.

150 – Μαγνητισμός πυξίδας

Γουρζής Στάθης – Φυσικός Γενικό Λύκειο Νυδριού Λευκάδος

Page 2: 150 - Μαγνητισμός πυξίδας.

Στο σημερινό μας πείραμαθα προσπαθήσουμε να διαπιστώσουμε,

( και να μετρήσουμε ), τον μαγνητισμό που έχει μια πυξίδα …

Page 3: 150 - Μαγνητισμός πυξίδας.

Θα χρησιμοποιήσουμετο Multilog,

μαζί με τον αισθητήρατου μαγνητικού πεδίου …

Page 4: 150 - Μαγνητισμός πυξίδας.

… και μια πυξίδα …

Page 5: 150 - Μαγνητισμός πυξίδας.

… με τον μαγνητικό της προσανατολισμό.

Page 6: 150 - Μαγνητισμός πυξίδας.

Θα χρειαστούμεδύο βάσεις στήριξης,

δύο μικρές μεταλλικές ράβδους,

δύο λαβίδες και δύο συνδέσμους …

Page 7: 150 - Μαγνητισμός πυξίδας.

… και τον Η/Υ του εργαστηρίου.

Page 8: 150 - Μαγνητισμός πυξίδας.

Συναρμολογούμετις δύο βάσεις στήριξης,

με τις μεταλλικές ράβδους, και τις δύο λαβίδες …

Page 9: 150 - Μαγνητισμός πυξίδας.

Ανοίγουμε το Multilog …

Page 10: 150 - Μαγνητισμός πυξίδας.

… και συνδέουμε τον αισθητήρα

του μαγνητικού πεδίου …

Page 11: 150 - Μαγνητισμός πυξίδας.

Τοποθετούμε τον αισθητήρα στη μια λαβίδα …

Page 12: 150 - Μαγνητισμός πυξίδας.

… στερεώνοντας καλά …

Page 13: 150 - Μαγνητισμός πυξίδας.

… και την πυξίδα στην άλλη λαβίδα.

Page 14: 150 - Μαγνητισμός πυξίδας.

Ευθυγραμμίζουμε την διάταξη …

Page 15: 150 - Μαγνητισμός πυξίδας.

… και ξεκινάμε το πρόγραμμα …

Page 16: 150 - Μαγνητισμός πυξίδας.

… Db – Lab 3.2.

Page 17: 150 - Μαγνητισμός πυξίδας.

Από το μενού « Καταγραφέας », επιλέγουμε « Πίνακας Ελέγχου » …

Page 18: 150 - Μαγνητισμός πυξίδας.

… και στα « Σημεία », επιλέγουμε « 100 »,ενώ στο « Ρυθμός », επιλέγουμε « 1/sec ».

Page 19: 150 - Μαγνητισμός πυξίδας.

Περιστρέφουμε τον αισθητήρα στη λαβίδα …

Page 20: 150 - Μαγνητισμός πυξίδας.

… έτσι ώστε να τοποθετηθεί η εγκοπή σε αυτή τη θέση …

Page 21: 150 - Μαγνητισμός πυξίδας.

Από αυτό το σημείο …

Page 22: 150 - Μαγνητισμός πυξίδας.

… ξεκινάμε μετρήσεις με το Multilog …

Page 23: 150 - Μαγνητισμός πυξίδας.

… και καταγράφουμε τον μαγνητισμό …

Page 24: 150 - Μαγνητισμός πυξίδας.

… που παρουσιάζει το περιβάλλον του εργαστηρίου…

Page 25: 150 - Μαγνητισμός πυξίδας.

… μακριά από την πυξίδα.

Β = 0,007 Tesla

Page 26: 150 - Μαγνητισμός πυξίδας.

Πλησιάζουμε τον αισθητήρα στη πυξίδα …

Page 27: 150 - Μαγνητισμός πυξίδας.

… έτσι ώστε να μετρήσει από την μια μεριά …

Page 28: 150 - Μαγνητισμός πυξίδας.

Διαπιστώνουμε διαφορά στην ένταση του μαγνητικού πεδίου …

Β = 0,006 Tesla

Page 29: 150 - Μαγνητισμός πυξίδας.

… όπως φαίνεται και στην γραφική παράσταση του υπολογιστή.

Page 30: 150 - Μαγνητισμός πυξίδας.

Απομακρύνουμε τον αισθητήρα από την πυξίδα …

Page 31: 150 - Μαγνητισμός πυξίδας.

… και βλέπουμε η μέτρησητης έντασης του μαγνητικού πεδίου

επανέρχεται στην προηγούμενη τιμή της.

Β = 0,007 Tesla

Page 32: 150 - Μαγνητισμός πυξίδας.

… όπως φαίνεται πάλι στην γραφική παράσταση του υπολογιστή.

Page 33: 150 - Μαγνητισμός πυξίδας.

Περιστρέφουμε πάλι τον αισθητήρα στη λαβίδα …

Page 34: 150 - Μαγνητισμός πυξίδας.

… ώστε να τοποθετηθεί η εγκοπή σε αυτή τη θέση …

Page 35: 150 - Μαγνητισμός πυξίδας.

… και να μετρήσει από την άλλη μεριά της πυξίδας.

Page 36: 150 - Μαγνητισμός πυξίδας.

Και αυτή τη φορά διαπιστώνουμε διαφορά στην ένταση του μαγνητικού πεδίου …

Β = 0,006 Tesla

Page 37: 150 - Μαγνητισμός πυξίδας.

Περιστρέφουμε πάλι τον αισθητήρα στη λαβίδα …

Page 38: 150 - Μαγνητισμός πυξίδας.

… ώστε να τοποθετηθεί η εγκοπή σε αυτή τη θέση …

Page 39: 150 - Μαγνητισμός πυξίδας.

Ξεκινάμε καινούργιες μετρήσεις με το Multilog …

Page 40: 150 - Μαγνητισμός πυξίδας.

… και βλέπουμε ότι μακριά από την πυξίδα, το μαγνητικό πεδίο έχει την ίδια τιμή, όπως προηγούμενα.

Β = 0,007 Tesla

Page 41: 150 - Μαγνητισμός πυξίδας.

Αυτό φαίνεται και στην γραφική παράσταση του υπολογιστή του εργαστηρίου.

Page 42: 150 - Μαγνητισμός πυξίδας.

Πλησιάζουμε πάλι τον αισθητήρα στη πυξίδα …

Page 43: 150 - Μαγνητισμός πυξίδας.

… και τον τοποθετούμε στο κάτω μέρος της.

Page 44: 150 - Μαγνητισμός πυξίδας.

Διαπιστώνουμε πάλι διαφορά στην ένταση του μαγνητικού πεδίου …

Β = 0,006 Tesla

Page 45: 150 - Μαγνητισμός πυξίδας.

… όπως φαίνεται και στην γραφική παράσταση.

Page 46: 150 - Μαγνητισμός πυξίδας.

Απομακρύνουμε τον αισθητήρα από την πυξίδα …

Page 47: 150 - Μαγνητισμός πυξίδας.

… και βλέπουμε η μέτρησητης έντασης του μαγνητικού πεδίου

επανέρχεται στην προηγούμενη τιμή της.

Page 48: 150 - Μαγνητισμός πυξίδας.

Βάζοντας τέλος τον αισθητήρα πάνω στη πυξίδα …

Page 49: 150 - Μαγνητισμός πυξίδας.

… βλέπουμε ότι η μέτρησητης έντασης του μαγνητικού πεδίου …

Page 50: 150 - Μαγνητισμός πυξίδας.

… μας δίνει τιμή που έχει μεγάλη διαφορά, από εκείνη μακριά από την πυξίδα.

Β = 0,004 Tesla

Page 51: 150 - Μαγνητισμός πυξίδας.

Κάτι που αποδεικνύεται,αν απομακρύνουμε πάλι τον αισθητήρα,

μακριά από την πυξίδα.

Page 52: 150 - Μαγνητισμός πυξίδας.

Β = 0,007 Tesla

Page 53: 150 - Μαγνητισμός πυξίδας.

… τέλος πειράματος …