· ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ: ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Page 3 / 135 EL 06 01 01 Δαπάνες...

of 135/135
EL EL ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2010 Αριθ. εγγρ: 4: (2) ******* 24.09.2009 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: LÁSZLÓ SURJÁN - ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ) VLADIMÍR MAŇKA - ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ - 1η ΑΝΑΓΝΩΣΗ Τροπολογίες που υποβλήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Προϋπολογισμών της 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2009
 • date post

  11-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of  · ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ: ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Page 3 / 135 EL 06 01 01 Δαπάνες...

 • EL EL

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2010

  Αριθ. εγγρ:

  4: (2)*******

  24.09.2009

  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:

  LÁSZLÓ SURJÁN - ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ)VLADIMÍR MAŇKA - ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

  ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ - 1η ΑΝΑΓΝΩΣΗ

  Τροπολογίες που υποβλήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Προϋπολογισμών της

  28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2009

 • ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ: ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Page 2 / 135 EL

 • ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ: ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Page 3 / 135 EL

  06 01 01 Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό του τομέα πολιτικής «Ενέργεια και μεταφορές»Σχέδιο τροπολογίας 0659 === S-D//7092=== >

  Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:06 01 01 Προϋπολογισμός 2009 ΠΣΠ 2010 ΣΠ 2010 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΠ+ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

  Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψειςυποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές

  Πιστώσεις 85 610 334 85 610 334 92 282 851 92 282 851 91 980 896 91 980 896 301 955 301 955 92 282 851 92 282 851Αποθεματικά 1 268 582 1 268 582

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:Επαναφορά των ποσών του ΠΣΠ.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-06 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό, τα έπιπλα και τις υπηρεσίες του τομέα πολιτικής «Ενέργεια και μεταφορές»Σχέδιο τροπολογίας 0660 === S-D//7093=== >

  Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:06 01 03 Προϋπολογισμός 2009 ΠΣΠ 2010 ΣΠ 2010 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΠ+ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

  Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές

  Πιστώσεις 5 937 887 5 937 887 6 729 604 6 729 604 6 579 119 6 579 119 150 485 150 485 6 729 604 6 729 604Αποθεματικά 312 520 312 520

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:Επαναφορά των ποσών του ΠΣΠ.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-06 01 04 02 Μεταφορές — Δαπάνες για τη διοικητική διαχείρισηΣχέδιο τροπολογίας 3657 === BUDG/3657=== >

  Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:06 01 04 02 Προϋπολογισμός 2009 ΠΣΠ 2010 ΣΠ 2010 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΠ+ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

  Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές

  Πιστώσεις 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 -100 000 -100 000 900 000 900 000Αποθεματικά

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:Η Επιτροπή προτείνει σημαντική αύξηση (10,1%) στις δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2009. Το Συμβούλιο περιέκοψε το ποσό σε επίπεδα χαμηλότερα του 2009. Για να ευθυγραμμισθεί καλύτερα η αύξηση των διοικητικών δαπανών με την αύξηση των επιχειρησιακών δαπανών, είναι μάλλον χρήσιμο να τροποποιηθούν επιλεγμένες γραμμές διοικητικής διαχείρισης, βάσει σχετικών κριτηρίων, όπως η φύση των χρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων και οι επιδόσεις εκτέλεσης.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

 • ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ: ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Page 4 / 135 EL

  06 01 04 03 Συμβατικές πηγές ενέργειας — Δαπάνες για τη διοικητική διαχείρισηΣχέδιο τροπολογίας 3656 === BUDG/3656=== >

  Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:06 01 04 03 Προϋπολογισμός 2009 ΠΣΠ 2010 ΣΠ 2010 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΠ+ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

  Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές

  Πιστώσεις 600 000 600 000 700 000 700 000 600 000 600 000 -100 000 -100 000 500 000 500 000Αποθεματικά

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:Η Επιτροπή προτείνει σημαντική αύξηση (10,1%) στις δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2009. Το Συμβούλιο περιέκοψε το ποσό σε επίπεδα χαμηλότερα του 2009. Για να ευθυγραμμισθεί καλύτερα η αύξηση των διοικητικών δαπανών με την αύξηση των επιχειρησιακών δαπανών, είναι μάλλον χρήσιμο να τροποποιηθούν επιλεγμένες γραμμές διοικητικής διαχείρισης, βάσει σχετικών κριτηρίων, όπως η φύση των χρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων και οι επιδόσεις εκτέλεσης.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-06 01 04 05 Χρηματοδοτική στήριξη για έργα κοινού ενδιαφέροντος του διευρωπαϊκού δικτύου ενέργειας — Δαπάνες για τη διοικητική διαχείρισηΣχέδιο τροπολογίας 3658 === BUDG/3658=== >

  Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:06 01 04 05 Προϋπολογισμός 2009 ΠΣΠ 2010 ΣΠ 2010 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΠ+ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

  Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές

  Πιστώσεις 790 000 790 000 800 000 800 000 800 000 800 000 -100 000 -100 000 700 000 700 000Αποθεματικά

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:Η Επιτροπή προτείνει σημαντική αύξηση (10,1%) στις δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2009. Το Συμβούλιο περιέκοψε το ποσό σε επίπεδα χαμηλότερα του 2009. Για να ευθυγραμμισθεί καλύτερα η αύξηση των διοικητικών δαπανών με την αύξηση των επιχειρησιακών δαπανών, είναι μάλλον χρήσιμο να τροποποιηθούν επιλεγμένες γραμμές διοικητικής διαχείρισης, βάσει σχετικών κριτηρίων, όπως η φύση των χρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων και οι επιδόσεις εκτέλεσης.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-06 01 04 07 Ασφάλεια και προστασία των χρηστών ενέργειας και μεταφορών — Δαπάνες για τη διοικητική διαχείρισηΣχέδιο τροπολογίας 0085 === TRAN/6440=== >

  Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:06 01 04 07 Προϋπολογισμός 2009 ΠΣΠ 2010 ΣΠ 2010 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΠ+ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

  Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές

  Πιστώσεις 90 000 90 000 100 000 100 000 50 000 50 000 50 000 50 000 100 000 100 000Αποθεματικά

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:Επαναφορά του ΠΣΠ.

 • ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ: ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Page 5 / 135 EL

  Δεδομένης της υψηλής πιθανότητας αποτυχίας στην επίτευξη του στόχου για μείωση στο μισό των θυμάτων τροχαίων δυστυχημάτων έως το 2010, δεν βλέπουμε το λόγο για περικοπές στη γραμμή αυτή.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-06 01 04 07 Ασφάλεια και προστασία των χρηστών ενέργειας και μεταφορών — Δαπάνες για τη διοικητική διαχείρισηΣχέδιο τροπολογίας 0142 === ITRE/6145=== >

  Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:06 01 04 07 Προϋπολογισμός 2009 ΠΣΠ 2010 ΣΠ 2010 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΠ+ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

  Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψειςυποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές

  Πιστώσεις 90 000 90 000 100 000 100 000 50 000 50 000 50 000 50 000 100 000 100 000Αποθεματικά

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:Επαναφορά των ποσών του ΠΣΠ.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-06 01 04 10 Πρόγραμμα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία —Πρόγραμμα «Ευφυής ενέργεια – Ευρώπη» — Δαπάνες για τη διοικητική διαχείρισηΣχέδιο τροπολογίας 0143 === ITRE/6108=== >

  Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:06 01 04 10 Προϋπολογισμός 2009 ΠΣΠ 2010 ΣΠ 2010 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΠ+ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

  Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές

  Πιστώσεις 770 000 770 000 1 000 000 1 000 000 950 000 950 000 50 000 50 000 1 000 000 1 000 000Αποθεματικά

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:Επαναφορά του ΠΣΠ.

  Οι στόχοι της ΕΕ όσον αφορά εναλλακτικές και ευφυείς μορφές ενέργειας μπορούν να επιτευχθούν μόνο με φιλόδοξα, καινοτόμα έργα. Για την επίτευξη του στόχου του 2020 απαιτείται η διάθεση επαρκών πόρων στο πρόγραμμα πλαίσιο.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-06 01 04 10 Πρόγραμμα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία —Πρόγραμμα «Ευφυής ενέργεια – Ευρώπη» — Δαπάνες για τη διοικητική διαχείρισηΣχέδιο τροπολογίας 3659 === BUDG/3659=== >

  Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:06 01 04 10 Προϋπολογισμός 2009 ΠΣΠ 2010 ΣΠ 2010 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΠ+ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

  Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές

  Πιστώσεις 770 000 770 000 1 000 000 1 000 000 950 000 950 000 50 000 50 000 1 000 000 1 000 000Αποθεματικά

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:Επαναφορά του ΠΣΠ.

 • ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ: ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Page 6 / 135 EL

  Η Επιτροπή προτείνει σημαντική αύξηση (10,1%) στις δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2009. Το Συμβούλιο περιέκοψε το ποσό σε επίπεδα χαμηλότερα του 2009. Για να ευθυγραμμισθεί καλύτερα η αύξηση των διοικητικών δαπανών με την αύξηση των επιχειρησιακών δαπανών, είναι μάλλον χρήσιμο να τροποποιηθούν επιλεγμένες γραμμές διοικητικής διαχείρισης, βάσει σχετικών κριτηρίων, όπως η φύση των χρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων και οι επιδόσεις εκτέλεσης.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-06 01 04 12 Προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης Ευρωπαϊκής Ένωσης (EGNOS και Galileo) — Δαπάνες για τη διοικητική διαχείρισηΣχέδιο τροπολογίας 0144 === ITRE/6147=== >

  Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:06 01 04 12 Προϋπολογισμός 2009 ΠΣΠ 2010 ΣΠ 2010 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΠ+ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

  Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές

  Πιστώσεις 1 600 000 1 600 000 4 500 000 4 500 000 2 000 000 2 000 000 2 500 000 2 500 000 4 500 000 4 500 000Αποθεματικά

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:Επαναφορά των ποσών του ΠΣΠ.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-06 01 04 12 Προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης Ευρωπαϊκής Ένωσης (EGNOS και Galileo) — Δαπάνες για τη διοικητική διαχείρισηΣχέδιο τροπολογίας 0086 === TRAN/6464=== >

  Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:06 01 04 12 Προϋπολογισμός 2009 ΠΣΠ 2010 ΣΠ 2010 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΠ+ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

  Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές

  Πιστώσεις 1 600 000 1 600 000 4 500 000 4 500 000 2 000 000 2 000 000 2 500 000 2 500 000 4 500 000 4 500 000Αποθεματικά

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:Η αποκατάσταση των ποσών του ΠΣΠ για τα EGNOS και GALILEO είναι ουσιαστική για τη συνέχιση της ανάπτυξης έργων στρατηγικής σημασίας για την ΕΕ στον τομέα της Ε&Α, και για την επίτευξη των στόχων ανταγωνιστικότητας, ανάπτυξης και απασχόλησης της Ατζέντας της Λισαβόνας. Οι καθυστερήσεις των προηγούμενων ετών στην εκτέλεση των πιστώσεων οφείλονται κυρίως στη μεγάλη εμβέλεια των προγραμμάτων και τις πολύπλοκες διοικητικές διαδικασίες τους.Δεδομένων της τρέχουσας κρίσης και της ανάγκης για αύξηση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας στην τεχνολογία και την καινοτομία, δεν υπάρχει λόγος για μείωση του προϋπολογισμού του προγράμματος GALILEO.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-06 01 04 12 Προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης Ευρωπαϊκής Ένωσης (EGNOS και Galileo) — Δαπάνες για τη διοικητική διαχείρισηΣχέδιο τροπολογίας 3660 === BUDG/3660=== >

  Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:

 • ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ: ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Page 7 / 135 EL

  06 01 04 12 Προϋπολογισμός 2009 ΠΣΠ 2010 ΣΠ 2010 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΠ+ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΑναλήψεις

  υποχρεώσεωνΠληρωμές Αναλήψεις

  υποχρεώσεωνΠληρωμές Αναλήψεις

  υποχρεώσεωνΠληρωμές Αναλήψεις

  υποχρεώσεωνΠληρωμές Αναλήψεις

  υποχρεώσεωνΠληρωμές

  Πιστώσεις 1 600 000 1 600 000 4 500 000 4 500 000 2 000 000 2 000 000 1 500 000 1 500 000 3 500 000 3 500 000Αποθεματικά

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:Η Επιτροπή προτείνει σημαντική αύξηση (10,1%) στις δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2009. Το Συμβούλιο περιέκοψε το ποσό σε επίπεδα χαμηλότερα του 2009. Για να ευθυγραμμισθεί καλύτερα η αύξηση των διοικητικών δαπανών με την αύξηση των επιχειρησιακών δαπανών, είναι μάλλον χρήσιμο να τροποποιηθούν επιλεγμένες γραμμές διοικητικής διαχείρισης, βάσει σχετικών κριτηρίων, όπως η φύση των χρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων και οι επιδόσεις εκτέλεσης.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-06 01 04 31 Διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών — Εκτελεστικός οργανισμόςΣχέδιο τροπολογίας 0087 === TRAN/6442=== >

  Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:06 01 04 31 Προϋπολογισμός 2009 ΠΣΠ 2010 ΣΠ 2010 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΠ+ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

  Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές

  Πιστώσεις 9 794 000 9 794 000 9 794 000 9 794 000 8 794 000 8 794 000 1 000 000 1 000 000 9 794 000 9 794 000Αποθεματικά

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:Επαναφορά του ΠΣΠ.

  Ο εκτελεστικός οργανισμός για τα ΔΔΜ έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά του στην εκτέλεση των έργων των ΔΔΜ, και συνεπώς δεν υπάρχει λόγος για μια τέτοια περικοπή στον προϋπολογισμό του, ιδιαίτερα με την τρέχουσα κρίση.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-06 01 04 31 Διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών — Εκτελεστικός οργανισμόςΣχέδιο τροπολογίας 0145 === ITRE/6148=== >

  Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:06 01 04 31 Προϋπολογισμός 2009 ΠΣΠ 2010 ΣΠ 2010 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΠ+ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

  Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές

  Πιστώσεις 9 794 000 9 794 000 9 794 000 9 794 000 8 794 000 8 794 000 1 000 000 1 000 000 9 794 000 9 794 000Αποθεματικά

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:Επαναφορά των ποσών του ΠΣΠ.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-06 01 05 01 Δαπάνες σχετικές με το ερευνητικό προσωπικόΣχέδιο τροπολογίας 0146 === ITRE/6149=== >

  Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:

 • ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ: ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Page 8 / 135 EL

  06 01 05 01 Προϋπολογισμός 2009 ΠΣΠ 2010 ΣΠ 2010 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΠ+ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΑναλήψεις

  υποχρεώσεωνΠληρωμές Αναλήψεις

  υποχρεώσεωνΠληρωμές Αναλήψεις

  υποχρεώσεωνΠληρωμές Αναλήψεις

  υποχρεώσεωνΠληρωμές Αναλήψεις

  υποχρεώσεωνΠληρωμές

  Πιστώσεις 8 430 000 8 430 000 9 000 000 9 000 000 8 330 000 8 330 000 670 000 670 000 9 000 000 9 000 000Αποθεματικά

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:Επαναφορά των ποσών του ΠΣΠ.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-06 01 05 02 Εξωτερικό ερευνητικό προσωπικόΣχέδιο τροπολογίας 0147 === ITRE/6150=== >

  Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:06 01 05 02 Προϋπολογισμός 2009 ΠΣΠ 2010 ΣΠ 2010 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΠ+ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

  Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές

  Πιστώσεις 4 400 000 4 400 000 4 600 000 4 600 000 4 400 000 4 400 000 200 000 200 000 4 600 000 4 600 000Αποθεματικά

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:Επαναφορά των ποσών του ΠΣΠ.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-06 01 05 03 Άλλες δαπάνες διαχείρισης για την έρευναΣχέδιο τροπολογίας 0148 === ITRE/6151=== >

  Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:06 01 05 03 Προϋπολογισμός 2009 ΠΣΠ 2010 ΣΠ 2010 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΠ+ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

  Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές

  Πιστώσεις 3 250 000 3 250 000 3 504 000 3 504 000 3 254 000 3 254 000 250 000 250 000 3 504 000 3 504 000Αποθεματικά

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:Επαναφορά των ποσών του ΠΣΠ.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-06 02 01 01 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας — Επιδότηση στους τίτλους 1 και 2Σχέδιο τροπολογίας 0088 === TRAN/6465=== >

  Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:06 02 01 01 Προϋπολογισμός 2009 ΠΣΠ 2010 ΣΠ 2010 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΠ+ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

  Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές

  Πιστώσεις 19 593 000 19 593 000 25 595 200 25 595 200 22 927 200 22 927 200 2 668 000 2 668 000 25 595 200 25 595 200Αποθεματικά

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:Επιβάλλεται η αποκατάσταση των ποσών του ΠΣΠ, δεδομένου ότι η EASA πρόκειται να αναλάβει νέες αρμοδιότητες που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008, καθώς και άλλες αρμοδιότητες, που

 • ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ: ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Page 9 / 135 EL

  πρόκειται να εγκριθούν σύντομα, σε σχέση με τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και των αερολιμένων. Τα ποσά πρέπει οπωσδήποτε να διατηρηθούν, ώστε να εξασφαλισθούν υψηλότερα και βελτιωμένα επίπεδα ασφάλειας, πράγμα απαραίτητο σε έναν τομέα όπως οι αεροπορικές μεταφορές.

  Ο EASA έχει κληθεί να αναλάβει νέα καθήκοντα, τόσο από το ΕΚ όσο και από το Συμβούλιο, κυρίως στους τομείς της έρευνας και της μελέτης ατυχημάτων και της επείγουσας ενημέρωσης σχετικά με καταλόγους επιβατών. Δεν υπάρχει λόγος για μείωση του προϋπολογισμού του.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-06 02 01 02 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας — Επιδότηση στον τίτλο 3Σχέδιο τροπολογίας 4051 === BUDG/4051=== >

  Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:06 02 01 02 Προϋπολογισμός 2009 ΠΣΠ 2010 ΣΠ 2010 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΠ+ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

  Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές

  Πιστώσεις 11 947 000 9 587 000 6 583 800 6 583 800 6 583 800 6 583 800 1 318 000 1 318 000 7 901 800 7 901 800Αποθεματικά

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:Η χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τέλη. Ο Οργανισμός είναι επομένως ιδιαίτερα ευαίσθητος στις διακυμάνσεις της αγοράς και σε άλλες μεταβαλλόμενες συνθήκες που δεν μπορούν να προβλεφθούν κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού της ΕΕ.Το μέσο των εσόδων ειδικού προορισμού δεν πρέπει επομένως να λαμβάνεται υπόψη κατά την κατάρτιση του ύψους της αναγκαίας επιδότησης από τον προϋπολογισμό της ΕΕ αλλά πρέπει να εξασφαλίζει στον Οργανισμό την απαραίτητη δημοσιονομική ευελιξία για να αντιδρά ταχέως σε αυτές τις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-06 02 02 01 Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα — Επιδότηση στους τίτλους 1 και 2Σχέδιο τροπολογίας 0089 === TRAN/6444=== >

  Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:06 02 02 01 Προϋπολογισμός 2009 ΠΣΠ 2010 ΣΠ 2010 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΠ+ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

  Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές

  Πιστώσεις 17 550 000 17 550 000 21 449 360 21 449 360 20 740 360 20 740 360 709 000 709 000 21 449 360 21 449 360Αποθεματικά

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:Επαναφορά του ΠΣΠ.Δεν υπάρχει, κατ’ αρχήν, λόγος να μειωθεί ο προϋπολογισμός του EMSA, δεδομένων των αυξανόμενων κινδύνων κατά τη θαλάσσια μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-06 02 03 Δραστηριότητες υποστήριξης της ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών και των δικαιωμάτων των επιβατώνΣχέδιο τροπολογίας 0090 === TRAN/6466=== >

 • ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ: ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Page 10 / 135 EL

  Τροποποιούνται οι παρατηρήσεις και τα αριθμητικά δεδομένα ως εξής:06 02 03 Προϋπολογισμός 2009 ΠΣΠ 2010 ΣΠ 2010 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΠ+ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

  Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές

  Πιστώσεις 17 600 000 14 500 000 15 176 000 15 000 000 13 176 000 13 000 000 2 000 000 2 000 000 15 176 000 15 000 000Αποθεματικά

  Παρατηρήσεις:Πριν από την παράγραφοΣε συνδυασμό με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού ..........μέτρα για να καταστεί πιο αποτελεσματική η επιβολή του κανονισμού. Το κείμενο τροποποιείται ως εξής:

  Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες της Επιτροπής σχετικά με τη συλλογή και την επεξεργασία των κάθε είδους πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την ανάλυση, τον καθορισμό, την προαγωγή, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την εφαρμογή της κοινής πολιτικής μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε όλα τα μεταφορικά μέσαόλους τους τρόπους μεταφορών (χερσαίες, αεροπορικές, θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές) και σε όλα τα πεδία μεταφορών (ασφάλεια των μεταφορών, εσωτερική αγορά μεταφορών με τους εκτελεστικούς κανόνες της, βελτιστοποίηση του δικτύου, δικαιώματα των επιβατών και προστασία τους σε όλα τα μεταφορικά μέσα).όλους τους τρόπους μεταφοράς). Οι κύριες δράσεις και στόχοι που υιοθετήθηκαν αποβλέπουν στην στήριξη της κοινής πολιτικής μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην επέκτασή της σε τρίτες χώρες, την τεχνική συνδρομή για όλα τα μέσαόλους τους τρόπους και κλάδους των μεταφορών, τις ειδικές δράσεις επιμόρφωσης, τον καθορισμό κανόνων για την ασφάλεια των μεταφορών, την προαγωγή της κοινής πολιτικής μεταφορών, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού και της εφαρμογής του προσανατολισμού που περιέχει η συνθήκη και της ενίσχυσης των δικαιωμάτων των επιβατών και της προστασίας τους σε όλα τα μεταφορικά μέσαόλους τους τρόπους μεταφοράς και την ενίσχυση των υφιστάμενων κανονισμών σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών ιδίως με δραστηριότητες ενημέρωσης σχετικά με το περιεχόμενο των εν λόγω κανονισμών, οι οποίες θα απευθύνονται τόσο στους επαγγελματίες του κλάδου τωνστον κλάδο μεταφορών όσο και στους ταξιδιώτες.Οι δραστηριότητες αυτές θα προωθούν και θα υποστηρίζουν τη μετακίνηση, με συνδυασμό μεταφορικών μέσων και χωρίς εμπόδια, για τα άτομα με κινητικά προβλήματα.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:Επαναφορά του ΠΣΠ.Η δυνατότητα μετακίνησης για άτομα με κινητικά προβλήματα πρέπει να βελτιωθεί.

  Δεν υπάρχει λόγος να μειωθεί ο προϋπολογισμός αυτής της τόσο χρήσιμης γραμμής, δεδομένης ιδιαίτερα της ανάγκης για αύξηση και ενίσχυση των δικαιωμάτων των επιβατών, που αποτελεί ευρωπαϊκή προτεραιότητα.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-06 02 03 Δραστηριότητες υποστήριξης της ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών και των δικαιωμάτων των επιβατώνΣχέδιο τροπολογίας 0447 === VERT/7343=== >

  Οι παρατηρήσεις τροποποιούνται ως εξής:06 02 03 Προϋπολογισμός 2009 ΠΣΠ 2010 ΣΠ 2010 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΠ+ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

  Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές

  Πιστώσεις 17 600 000 14 500 000 15 176 000 15 000 000 13 176 000 13 000 000 13 176 000 13 000 000Αποθεματικά

 • ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ: ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Page 11 / 135 EL

  Παρατηρήσεις:Μετά την παράγραφο

  Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες της Επιτροπής ..........θα απευθύνονται τόσο στον κλάδο μεταφορών όσο και στους ταξιδιώτες.

  Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

  Οι δραστηριότητες αυτές πρέπει να προωθούν και να υποστηρίζουν τη με συνδυασμό μεταφορικών μέσων και χωρίς εμπόδια μετακίνηση για τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:Η δυνατότητα μετακίνησης για άτομα με μειωμένη κινητικότητα πρέπει να βελτιωθεί.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-06 02 06 Πρόγραμμα Marco Polo IIΣχέδιο τροπολογίας 0091 === TRAN/6467=== >

  Τροποποιούνται οι παρατηρήσεις και τα αριθμητικά δεδομένα ως εξής:06 02 06 Προϋπολογισμός 2009 ΠΣΠ 2010 ΣΠ 2010 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΠ+ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

  Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές

  Πιστώσεις 60 350 000 54 182 875 62 265 000 30 000 000 62 265 000 27 000 000 0 8 000 000 62 265 000 35 000 000Αποθεματικά

  Παρατηρήσεις:Μετά την παράγραφο

  Τα τυχόν έσοδα που προέρχονται από τις συνεισφορές των υποψηφίων ..........του άρθρου 18 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του δημοσιονομικού κανονισμού.

  Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

  Οι επιπλέον πόροι προορίζονται για το αναθεωρημένο πρόγραμμα Marco Polo και για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για την ηπειρωτική ναυσιπλοΐα, λαμβάνοντας υπόψη τα περιβαλλοντικά οφέλη του, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που σχετίζονται με αυτό.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:Η Επιτροπή προτείνει τη μείωση του προϋπολογισμού του Marco Polo, εφόσον η χρησιμοποίησή του ήταν ελάχιστη. Ωστόσο, τον Απρίλιο του 2009, το Κοινοβούλιο αποφάσισε να χαλαρώσει τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο Marco Polo. Ακόμη, το Κοινοβούλιο συμφώνησε να δημιουργήσει ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα Marco Polo, που θα έχει σχεδιασθεί ειδικά για τις επιχειρήσεις της ηπειρωτικής ναυσιπλοΐας. Με την παρούσα τροπολογία γίνεται δυνατή η δημιουργία ενός τέτοιου προγράμματος.Το πρόγραμμα Marco Polo II είναι ήδη σε λειτουργία. Οι πληρωμές πρέπει να αυξηθούν, ώστε να ανταποκρίνονται στη ζήτηση.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-06 02 06 Πρόγραμμα Marco Polo IIΣχέδιο τροπολογίας 0540 === ALDE/7857=== >

  Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:

 • ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ: ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Page 12 / 135 EL

  06 02 06 Προϋπολογισμός 2009 ΠΣΠ 2010 ΣΠ 2010 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΠ+ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΑναλήψεις

  υποχρεώσεωνΠληρωμές Αναλήψεις

  υποχρεώσεωνΠληρωμές Αναλήψεις

  υποχρεώσεωνΠληρωμές Αναλήψεις

  υποχρεώσεωνΠληρωμές Αναλήψεις

  υποχρεώσεωνΠληρωμές

  Πιστώσεις 60 350 000 54 182 875 62 265 000 30 000 000 62 265 000 27 000 000 0 8 000 000 62 265 000 35 000 000Αποθεματικά

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:Το πρόγραμμα Marco Polo II είναι ήδη σε λειτουργία. Οι πληρωμές πρέπει να αυξηθούν, ώστε να ανταποκρίνονται στη ζήτηση.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-06 02 06 Πρόγραμμα Marco Polo IIΣχέδιο τροπολογίας 4125 === BUDG/4125=== >

  Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:06 02 06 Προϋπολογισμός 2009 ΠΣΠ 2010 ΣΠ 2010 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΠ+ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

  Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές

  Πιστώσεις 60 350 000 54 182 875 62 265 000 30 000 000 62 265 000 27 000 000 0 3 000 000 62 265 000 30 000 000Αποθεματικά

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:Επαναφορά του ΠΣΠ.Οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές εξαρτώνται πλήρως από τα ορυκτά καύσιμα και, ως εκ τούτου, συμβάλλουν σημαντικά στις εκπομπές CO2. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρξει μεγαλύτερη προσφυγή στη διατροπικότητα, η οποία κάνει καλύτερη χρήση των υφιστάμενων υποδομών και υπηρεσιών μέσα από την ενσωμάτωση των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων, των σιδηροδρομικών μεταφορών και των εσωτερικών πλωτών μεταφορών στην αλυσίδα επιμελητείας. Είναι ούτως σημαντικό να υποστηριχθεί η συνέχιση του προγράμματος Marco Polo II που αποσκοπεί στο να στραφούν οι εμπορευματικές μεταφορές σε φιλικότερους προς το περιβάλλον τρόπους μεταφοράς αντί των οδικών.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-06 02 07 Περάτωση του προγράμματος Marco Polo Σχέδιο τροπολογίας 0092 === TRAN/6448=== >

  Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:06 02 07 Προϋπολογισμός 2009 ΠΣΠ 2010 ΣΠ 2010 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΠ+ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

  Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές

  Πιστώσεις — 6 000 000 p.m. 5 000 000 p.m. 4 000 000 0 1 000 000 p.m. 5 000 000Αποθεματικά

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:Επαναφορά του ΠΣΠ.

  Μόνο αν η Επιτροπή δώσει σαφή εξήγηση και αιτιολογήσει την περικοπή των πληρωμών στο πρόγραμμα Marco Polo II, θα μπορέσει το ΕΚ να την δεχτεί.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-06 02 08 01 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων — Επιδότηση στους τίτλους 1 και 2Σχέδιο τροπολογίας 0093 === TRAN/6449=== >

 • ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ: ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Page 13 / 135 EL

  Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:06 02 08 01 Προϋπολογισμός 2009 ΠΣΠ 2010 ΣΠ 2010 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΠ+ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

  Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές

  Πιστώσεις 10 860 000 10 860 000 15 967 030 15 967 030 14 370 030 14 370 030 1 597 000 1 597 000 15 967 030 15 967 030Αποθεματικά

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:Επαναφορά του ΠΣΠ.Δεν υπάρχει λόγος για περικοπή του προϋπολογισμού του ERA, δεδομένων της αύξησης του έργου του και των απαιτήσεων που αντιμετωπίζει, και της επείγουσας ανάγκης για οριστική υπέρβαση των εμποδίων στα σύνορα της ΕΕ.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-06 03 03 Χρηματοδοτική στήριξη έργων κοινού ενδιαφέροντος για το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορώνΣχέδιο τροπολογίας 0565 === EPP//7599=== >

  Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:06 03 03 Προϋπολογισμός 2009 ΠΣΠ 2010 ΣΠ 2010 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΠ+ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

  Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές

  Πιστώσεις 921 738 000 613 000 000 998 846 000 725 000 000 998 846 000 685 000 000 20 000 000 50 000 000 1 018 846 000 735 000 000Αποθεματικά

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:Αυτή η αύξηση σε σχέση με το ΠΣΠ αντανακλά τις προτεραιότητες που διατύπωσε το ΕΚ στα ψηφίσματά του για τις "κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2010" (P6_TA-PROV(2009)0095 της 10ης Μαρτίου) και στην "έκθεση εντολής" (29 Ιουνίου 2009).=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-06 03 03 Χρηματοδοτική στήριξη έργων κοινού ενδιαφέροντος για το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορώνΣχέδιο τροπολογίας 0094 === TRAN/6450=== >

  Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:06 03 03 Προϋπολογισμός 2009 ΠΣΠ 2010 ΣΠ 2010 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΠ+ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

  Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές

  Πιστώσεις 921 738 000 613 000 000 998 846 000 725 000 000 998 846 000 685 000 000 0 40 000 000 998 846 000 725 000 000Αποθεματικά

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:Επαναφορά του ΠΣΠ.

  Δεδομένης της τρέχουσας οικονομικής κρίσης και λαμβανομένης υπόψη της εκφρασμένης βούλησης του ΕΚ να περιλάβει τα έργα του ΔΔΜ ως έναν από τους κύριους άξονες του ευρωπαϊκού προγράμματος ανάκαμψης, δεν βλέπουμε λόγο για μείωση του προϋπολογισμού της γραμμής αυτής.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

 • ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ: ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Page 14 / 135 EL

  06 03 03 Χρηματοδοτική στήριξη έργων κοινού ενδιαφέροντος για το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορώνΣχέδιο τροπολογίας 3505 === BUDG/3505=== >

  Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:06 03 03 Προϋπολογισμός 2009 ΠΣΠ 2010 ΣΠ 2010 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΠ+ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

  Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές

  Πιστώσεις 921 738 000 613 000 000 998 846 000 725 000 000 998 846 000 685 000 000 0 150 000 000 998 846 000 835 000 000Αποθεματικά

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:Το επίπεδο των πληρωμών πρέπει να προσαρμοσθεί για καλύτερη υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-06 03 03 Χρηματοδοτική στήριξη έργων κοινού ενδιαφέροντος για το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορώνΣχέδιο τροπολογίας 0448 === VERT/7344=== >

  Τροποποιούνται οι παρατηρήσεις και οι πράξεις αναφοράς ως εξής:06 03 03 Προϋπολογισμός 2009 ΠΣΠ 2010 ΣΠ 2010 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΠ+ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

  Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές

  Πιστώσεις 921 738 000 613 000 000 998 846 000 725 000 000 998 846 000 685 000 000 998 846 000 685 000 000Αποθεματικά

  Παρατηρήσεις:Μετά την παράγραφοΗ πίστωση αυτή προορίζεται για την εγκαθίδρυση και ανάπτυξη του ..........για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (απόφαση αριθ. 1692/96/ΕΚ). Το κείμενο τροποποιείται ως εξής:

  Οι επιδιωκόμενοι στόχοι είναι:– να διευκολυνθεί ο καθορισμός έργων κοινού ενδιαφέροντος, ελαχιστοποιώντας ασαφείς ή

  αντιφατικές διατάξεις που σχετίζονται με δηλώσεις κοινού ενδιαφέροντος και τη δεσμευτική εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας,

  – να επιταχυνθεί η υλοποίηση έργων κοινού ενδιαφέροντος του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορώνυλοποίηση, από τα κράτη μέλη, με την επικέντρωση βραχυπρόθεσμα στην υπάρχουσα υποδομή στο πλαίσιο των έργων του διευρωπαϊκού δικτύου σιδηροδρομικώνέργων κοινού ενδιαφέροντος του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου η εκτέλεση τέτοιων έργων έχει ήδη ξεκινήσει, για οι διάδρομοι να καταστούν πιο βιώσιμοι και αποτελεσματικοί και χωρίς να αναμένει κανείς απλώς μακροπρόθεσμα έργα πολύ μεγάλης κλίμακας στους διαδρόμους αυτούς,

  – να υπερπηδηθούν τα χρηματοοικονομικά εμπόδια που μπορούν να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας φάσης ενός έργου, ιδίως με μελέτες σκοπιμότητας,

  – να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση των έργων, καθώς και η εταιρική σχέση μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα,

 • ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ: ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Page 15 / 135 EL

  – να εξασφαλιστούν οι καλύτεροι τρόποι συνδυασμού των χρηματοδοτικών πόρων του έργου, ελαχιστοποιώντας την προσφυγή σε πόρους του δημοσίου, χάρις στην ευελιξία των διακανονισμών παρέμβασης.

  – να επιλεγούν παραδείγματα περιφερειακών διασυνοριακών σιδηροδρομικών συνδέσεων που έχουν παροπλιστεί ή εγκαταλειφθεί, με προτίμηση σε εκείνες που θα μπορούσαν να διασυνδεθούν με τα ΔΔΜ,

  – να υποστηριχτεί το δίκτυο EuroVelo και το μονοπάτι του Σιδηρού Παραπετάσματος ως ευκαιρία για την προαγωγή ευρωπαϊκών διασυνοριακών δικτύων υποδομής ποδηλασίας, ώστε να υποστηριχτούν η ήπια κινητικότητα και ο βιώσιμος τουρισμός.

  Πράξεις αναφοράς:Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

  Απόφαση C(2007) 6382 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για μηχανισμό εγγυήσεων για τα δάνεια των σχεδίων ΔΔ-Μεταφορών.– παράγραφοι 9, 24, 40, 41 του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου P6_TA-PROV(2009)0258Διαγράφεται το ακόλουθο κείμενο:

  Απόφαση C(2007) 6382 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για μηχανισμό εγγυήσεων για τα δάνεια των σχεδίων ΔΕΔ-Μεταφορών.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:Προσθήκη προδιαγραφών στις προτεραιότητες του ΔΔΜ σύμφωνα με το σχετικό ψήφισμα του Κοινοβουλίου.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-06 03 04 Χρηματοδοτική στήριξη έργων κοινού ενδιαφέροντος για το διευρωπαϊκό δίκτυο ενέργειαςΣχέδιο τροπολογίας 0566 === EPP//7574=== >

  Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:06 03 04 Προϋπολογισμός 2009 ΠΣΠ 2010 ΣΠ 2010 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΠ+ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

  Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές

  Πιστώσεις 26 048 000 6 000 000 20 760 000 6 500 000 20 760 000 6 000 000 2 200 000 1 200 000 22 960 000 7 200 000Αποθεματικά

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:Αυτή η αύξηση σε σχέση με το ΠΣΠ αντανακλά τις προτεραιότητες που διατύπωσε το ΕΚ στα ψηφίσματά του για τις "κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2010" (P6_TA-PROV(2009)0095 της 10ης Μαρτίου) και στην "έκθεση εντολής" (29 Ιουνίου 2009).=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-06 03 04 Χρηματοδοτική στήριξη έργων κοινού ενδιαφέροντος για το διευρωπαϊκό δίκτυο ενέργειαςΣχέδιο τροπολογίας 0149 === ITRE/6185=== >

  Τροποποιούνται οι παρατηρήσεις και τα αριθμητικά δεδομένα ως εξής:

 • ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ: ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Page 16 / 135 EL

  06 03 04 Προϋπολογισμός 2009 ΠΣΠ 2010 ΣΠ 2010 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΠ+ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΑναλήψεις

  υποχρεώσεωνΠληρωμές Αναλήψεις

  υποχρεώσεωνΠληρωμές Αναλήψεις

  υποχρεώσεωνΠληρωμές Αναλήψεις

  υποχρεώσεωνΠληρωμές Αναλήψεις

  υποχρεώσεωνΠληρωμές

  Πιστώσεις 26 048 000 6 000 000 20 760 000 6 500 000 20 760 000 6 000 000 0 500 000 20 760 000 6 500 000Αποθεματικά

  Παρατηρήσεις:Μετά την παράγραφο

  Στόχος της δράσης αυτής είναι η συμβολή στην ανταγωνιστική λειτουργία ..........στα εν λόγω δίκτυα και την επέκτασή τους εκτός Κοινότητας.

  Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

  Κατά τη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση θα πρέπει να προβλεφθεί η δημιουργία υπερδικτύου που να επιτρέπει τη μαζική εισροή ηλεκτρικής ενέργειας από μελλοντικά έργα ανανεώσιμων πηγών.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:Επαναφορά του ΠΣΠ. Υπό το φως της πρόσφατης οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (2009/28/ΕΚ), χρειάζεται να γίνει πρόβλεψη για την επίτευξη του γενικού στόχου της, ιδιαίτερα στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Το πρόγραμμα TEN-E δεν προβλέπει αυτή τη στιγμή μεγάλα έργα υποδομής στο πλαίσιο αυτό. Κατά τη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση του προγράμματος η κατάσταση αυτή πρέπει να αλλάξει και τοδημοσιονομικό πλαίσιο να προσαρμοστεί κατάλληλα.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-06 03 04 Χρηματοδοτική στήριξη έργων κοινού ενδιαφέροντος για το διευρωπαϊκό δίκτυο ενέργειαςΣχέδιο τροπολογίας 3506 === BUDG/3506=== >

  Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:06 03 04 Προϋπολογισμός 2009 ΠΣΠ 2010 ΣΠ 2010 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΠ+ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

  Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές

  Πιστώσεις 26 048 000 6 000 000 20 760 000 6 500 000 20 760 000 6 000 000 0 10 000 000 20 760 000 16 000 000Αποθεματικά

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:Το επίπεδο των πληρωμών πρέπει να προσαρμοσθεί για καλύτερη υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-06 03 04 Χρηματοδοτική στήριξη έργων κοινού ενδιαφέροντος για το διευρωπαϊκό δίκτυο ενέργειαςΣχέδιο τροπολογίας 0449 === VERT/7303=== >

  Οι παρατηρήσεις τροποποιούνται ως εξής:06 03 04 Προϋπολογισμός 2009 ΠΣΠ 2010 ΣΠ 2010 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΠ+ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

  Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές

  Πιστώσεις 26 048 000 6 000 000 20 760 000 6 500 000 20 760 000 6 000 000 20 760 000 6 000 000Αποθεματικά

  Παρατηρήσεις:Μετά την παράγραφο

 • ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ: ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Page 17 / 135 EL

  Στόχος της δράσης αυτής είναι η συμβολή στην ανταγωνιστική λειτουργία ..........στα εν λόγω δίκτυα και την επέκτασή τους εκτός Κοινότητας. Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

  Κατά τη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση θα πρέπει να προβλεφθεί η δημιουργία υπερδικτύου που να επιτρέπει τη μαζική εισροή ηλεκτρικής ενέργειας από μελλοντικά έργα ανανεώσιμων πηγών, όπως το DESERTEC ή τα θαλάσσια αιολικά πάρκα στη Βόρεια Θάλασσα.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:Υπό το φως της πρόσφατης οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (2009/28/ΕΚ), χρειάζεται να γίνει πρόβλεψη για την επίτευξη του γενικού στόχου της, ιδιαίτερα στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Το πρόγραμμα TEN-E δεν προβλέπει αυτή τη στιγμή μεγάλα έργα υποδομής κατ’ αυτήν την έννοια. Κατά την ανασκόπηση του προγράμματος στα μέσα της περιόδου τούτο πρέπει να αλλάξει και το δημοσιονομικό πλαίσιο να προσαρμοστεί κατάλληλα.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-06 03 05 Κοινή επιχείρηση SESARΣχέδιο τροπολογίας 0095 === TRAN/6452=== >

  Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:06 03 05 Προϋπολογισμός 2009 ΠΣΠ 2010 ΣΠ 2010 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΠ+ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

  Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές

  Πιστώσεις p.m. 52 750 000 50 000 000 25 000 000 50 000 000 20 000 000 0 5 000 000 50 000 000 25 000 000Αποθεματικά

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:Επαναφορά του ΠΣΠ.

  Δεν υπάρχει λόγος για μείωση του προϋπολογισμού του SESAR, όταν διαρκώς περισσότεροι άνθρωποι ζητούν να αυξηθεί η ασφάλεια των αεροπορικών μεταφορών.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-06 03 05 Κοινή επιχείρηση SESARΣχέδιο τροπολογίας 0150 === ITRE/6155=== >

  Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:06 03 05 Προϋπολογισμός 2009 ΠΣΠ 2010 ΣΠ 2010 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΠ+ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

  Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές

  Πιστώσεις p.m. 52 750 000 50 000 000 25 000 000 50 000 000 20 000 000 0 5 000 000 50 000 000 25 000 000Αποθεματικά

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:Επαναφορά των ποσών του ΠΣΠ.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-06 04 03 Δραστηριότητες υποστήριξης της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής και της εσωτερικής αγοράς ενέργειαςΣχέδιο τροπολογίας 0151 === ITRE/6101=== >

 • ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ: ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Page 18 / 135 EL

  Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:06 04 03 Προϋπολογισμός 2009 ΠΣΠ 2010 ΣΠ 2010 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΠ+ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

  Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές

  Πιστώσεις 4 000 000 2 180 000 4 000 000 4 300 000 4 000 000 3 300 000 0 2 000 000 4 000 000 5 300 000Αποθεματικά

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:Η ολοκλήρωση της δέσμης μέτρων ελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας προσδίδει έντονα ευρωπαϊκό χαρακτήρα σε ολόκληρη την αγορά ενέργειας στην Ευρώπη. Οι προσπάθειες για την εξάλειψη των τεχνικών διαφορών στα κράτη μέλη προϋποθέτουν σημαντική αύξηση των πιστώσεων.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-06 04 06 Πρόγραμμα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία — Πρόγραμμα «Ευφυής ενέργεια – Ευρώπη»Σχέδιο τροπολογίας 0541 === ALDE/7866=== >

  Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:06 04 06 Προϋπολογισμός 2009 ΠΣΠ 2010 ΣΠ 2010 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΠ+ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

  Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές

  Πιστώσεις 88 741 400 72 502 165 101 946 700 42 000 000 101 946 700 40 000 000 10 194 670 6 200 000 112 141 370 46 200 000Αποθεματικά

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:Το πρόγραμμα Ευφυής ενέργεια – Ευρώπη αποσκοπεί στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των πολιτικών της ΕΕ και του πρακτικού τους αντίκτυπου. Ενθαρρύνει ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς να σκέφτονται να εξοικονομούν ενέργεια και να δίνουν καινοτόμες λύσεις. Δεδομένου ότι τα προγράμματα αυτά θα λειτουργήσουν ως καταλύτες, θα κάνουν περισσότερους ανθρώπους να συνειδητοποιήσουν την κλιματική μεταβολή και θα δώσουν το έναυσμα για την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να τονώσει τις σημαντικές αυτές πρωτοβουλίες διαθέτοντάς του 10% περισσότερες πιστώσεις σε σχέση με το ΠΣΠ του 2010.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-06 04 06 Πρόγραμμα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία — Πρόγραμμα «Ευφυής ενέργεια – Ευρώπη»Σχέδιο τροπολογίας 0567 === EPP//7575=== >

  Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:06 04 06 Προϋπολογισμός 2009 ΠΣΠ 2010 ΣΠ 2010 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΠ+ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

  Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές

  Πιστώσεις 88 741 400 72 502 165 101 946 700 42 000 000 101 946 700 40 000 000 10 000 000 5 000 000 111 946 700 45 000 000Αποθεματικά

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:Αυτή η αύξηση σε σχέση με το ΠΣΠ αντανακλά τις προτεραιότητες που διατύπωσε το ΕΚ στα ψηφίσματά του για τις "κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2010" (P6_TA-PROV(2009)0095 της 10ης Μαρτίου) και στην "έκθεση εντολής" (29 Ιουνίου 2009).=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

 • ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ: ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Page 19 / 135 EL

  06 04 06 Πρόγραμμα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία — Πρόγραμμα «Ευφυής ενέργεια – Ευρώπη»Σχέδιο τροπολογίας 0152 === ITRE/6102=== >

  Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:06 04 06 Προϋπολογισμός 2009 ΠΣΠ 2010 ΣΠ 2010 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΠ+ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

  Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές

  Πιστώσεις 88 741 400 72 502 165 101 946 700 42 000 000 101 946 700 40 000 000 8 053 300 2 000 000 110 000 000 42 000 000Αποθεματικά

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:Οι στόχοι της ΕΕ όσον αφορά εναλλακτικές και ευφυείς μορφές ενέργειας μπορούν να επιτευχθούν μόνο με φιλόδοξα, καινοτόμα έργα. Για την επίτευξη του στόχου του 2020 απαιτείται η διάθεση επαρκών πόρων στο πρόγραμμα πλαίσιο.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-06 04 06 Πρόγραμμα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία — Πρόγραμμα «Ευφυής ενέργεια – Ευρώπη»Σχέδιο τροπολογίας 0661 === S-D//7061=== >

  Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:06 04 06 Προϋπολογισμός 2009 ΠΣΠ 2010 ΣΠ 2010 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΠ+ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

  Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές

  Πιστώσεις 88 741 400 72 502 165 101 946 700 42 000 000 101 946 700 40 000 000 8 053 300 2 000 000 110 000 000 42 000 000Αποθεματικά

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:Οι στόχοι της ΕΕ στον τομέα των εναλλακτικών και «έξυπνων» μορφών ενέργειας μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω φιλόδοξων και καινοτόμων σχεδίων. Για να επιτευχθεί ο στόχος του 2020, ουσιαστικής σημασίας είναι η επαρκής τροφοδότηση του προγράμματος πλαισίου. =-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-06 04 06 Πρόγραμμα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία — Πρόγραμμα «Ευφυής ενέργεια – Ευρώπη»Σχέδιο τροπολογίας 0450 === VERT/7306=== >

  Τροποποιούνται οι παρατηρήσεις και τα αριθμητικά δεδομένα ως εξής:06 04 06 Προϋπολογισμός 2009 ΠΣΠ 2010 ΣΠ 2010 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΠ+ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

  Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές

  Πιστώσεις 88 741 400 72 502 165 101 946 700 42 000 000 101 946 700 40 000 000 960 000 2 960 000 102 906 700 42 960 000Αποθεματικά

  Παρατηρήσεις:Μετά την απαρίθμηση περιπτώσεων που αρχίζει με τις λέξεις :

 • ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ: ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Page 20 / 135 EL

  Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη χρηματοδότηση δράσεων ή μέτρων που αφορούν:

  – ..........και τελειώνει με τις λέξεις :

  στήριξη έργων που αφορούν την πρώτη εμπορική αξιοποίηση καινοτόμων τεχνικών, ..........συμμετέχουσες χώρες και τη διευκόλυνση της διείσδυσής τους στην αγορά.

  Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

  Η πίστωση αυτή προορίζεται επίσης για τη χρηματοδότηση των καθημερινών αναγκών του IRENA και των σχετικών ευρωπαϊκών τεχνικών κέντρων.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:Η χρηματοδότηση του IRENA δεν θα πρέπει να αποβεί σε βάρος άλλων ενεργειών στο πλαίσιο του προγράμματος ευφυής ενέργεια. Επιπλέον, ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν θα πρέπει να συμβάλλει μόνο στη χρηματοδότηση του IRENA, αλλά και των σχετικών ευρωπαϊκών τεχνικών κέντρων, με ίσο ποσό.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-06 04 06 Πρόγραμμα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία — Πρόγραμμα «Ευφυής ενέργεια – Ευρώπη»Σχέδιο τροπολογίας 3507 === BUDG/3507=== >

  Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:06 04 06 Προϋπολογισμός 2009 ΠΣΠ 2010 ΣΠ 2010 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΠ+ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

  Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές

  Πιστώσεις 88 741 400 72 502 165 101 946 700 42 000 000 101 946 700 40 000 000 0 35 000 000 101 946 700 75 000 000Αποθεματικά

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:Το επίπεδο των πληρωμών πρέπει να προσαρμοσθεί για καλύτερη υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-06 04 07 Πρότυπο σχέδιο — Ενεργειακή ασφάλεια — ΒιοκαύσιμαΣχέδιο τροπολογίας 0451 === VERT/7314=== >

  Οι παρατηρήσεις τροποποιούνται ως εξής:06 04 07 Προϋπολογισμός 2009 ΠΣΠ 2010 ΣΠ 2010 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΠ+ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

  Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων

  Πληρωμές

  Πιστώσεις p.m. 1 500 000 p.m. 1 500 000 p.m. 1 500 000 p.m. 1 500 000Αποθεματικά

  Παρατηρήσεις:Το κείμενο τροποποιείται ως εξής:

  Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη χρηματοδότηση ενεργειώνχρηματοδοτήσεις δράσεων ή μέτρων στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας,ασφάλειας με στόχο την προώθηση της αυτάρκειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μεταξύ άλλων δε τα βιοκαύσιμα που προέρχονται από απόβληταενέργειας και κατάλοιπα.ιδίως τα βιοκαύσιμα.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

 • ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ: ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Page 21 / 135 EL

  Το δημόσιο χρήμα πρέπει να δαπανάται μόνο για τα περισσότερο υποσχόμενα βιοκαύσιμα ως βιώσιμες εναλλακτικές δυνατότητες στην κατανάλωση βενζίνης και πετρελαίου, τα οποία δεν έρχονται σε αντίθεση με τη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της κλιματικής μεταβολής, τη χρήση της γης και την παραγωγή τροφίμων.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-06 04 08 (New)Σχέδιο τροπολογίας 0662 === S-D//7085=== >

  Προστίθεται: 06 04 08 — Δοκιμαστικό σχέδιο: PORTPLUS- Ενεργειακό περιβαλλοντικό σχέδιο για τα λιμάνια Αλλαγή κατάταξης Μ.Υ.Δ.Αλλαγή φύσης Δ.Π.

  06 04 08 Προϋπολογισμός 2009 ΠΣΠ 2010 ΣΠ 2010 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΠ+ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΑναλήψεις

  υποχρεώσεωνΠληρωμές Αναλήψεις

  υποχρεώσεωνΠληρωμές Αναλήψεις

  υποχρεώσεωνΠληρωμές Αναλήψεις

  υποχρεώσεωνΠληρωμές Αναλήψεις

  υποχρεώσεωνΠληρωμές

  Πιστώσεις 3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000Αποθεματικά

  Ονομασία:Δοκιμαστικό σχέδιο: PORTPLUS- Ενεργειακό περιβαλλοντικό σχέδιο για τα λιμάνια

  Παρατηρήσεις:Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

  : (διαγράφονται οι επιλογές που δεν χρησιμοποιούνται)Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

  Προστίθενται τα εξής:Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

  Σκοπός του δοκιμαστικού σχεδίου είναι:Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

  - η προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κυρίως για σκοπούς ιδίας κατανάλωσης.Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

  - η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης μέσω πρωτοβουλιών ειδικά για τις λιμενικές δομές και κτίρια.Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

  - η παροχή στους ιδιωτικούς φορείς εκμετάλλευσης λιμένων ενός συγκεκριμένου μέσου για να επενδύουν σε τεχνολογίες που θα εξασφαλίζουν εξοικονόμηση ενέργειας.Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

  Βασικοί αποδέκτες του σχεδίου είναι οι αρμόδιες λιμενικές αρχές οι οποίες, με τον τρόπο αυτό, θα έχουν τα αναγκαία μέσα για την υλοποίηση δράσεων παρέμβασης στο χώρο, τις οποίες θα αναλαμβάνουν και οι ιδιωτικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στα λιμάνια.Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

  Το σχέδιο αυτό προβλέπει:

 • ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ: ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Page 22 / 135 EL

  Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

  - καθορισμό του κανονιστικού πλαισίου και των σχέσεων με τα μέσα σχεδιασμού στη λιμενική ζώνηΠροστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

  - πλαίσιο και περιβαλλοντικό αποτύπωμαΠροστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

  - πλαίσιο της εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια (καταγραφή των ενδείξεων της επιτόπιας ανάγνωσης των μετρητών, περίβλημα και εγκαταστάσεις)Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

  - κατευθυντήριες γραμμές για δράσεις στον τομέα της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενεργειακή αναβάθμισηΠροστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

  - ευαισθητοποίηση των φορέων εκμετάλλευσης του χώρου του λιμένα ως προς τα οφέλη που προκύπτουν από μια ευφυή διαχείριση της ενέργειας και των ευκαιριών που αυτή προσφέρει, με σημαντικά οφέλη από οικονομική και περιβαλλοντική άποψη.

  Νομικές βάσεις:Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

  Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 49 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 31.12.2006, σ. 1).

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:Τα λιμάνια καταλαμβάνουν τεράστιες εκτάσεις γης που διατίθενται κατά κύριο λόγο στις λιμενικές δραστηριότητες, αλλά περιλαμβάνουν και ζώνες οι οποίες επιδέχονται παρεμβάσεις για τη μείωση της ενεργειακής σπατάλης και την κατασκευή εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Δεδομένου ότι η κατανάλωση ενέργειας των λιμένων είναι σημαντική , μια μεγαλύτερη απόδοση στην κατανάλωση ενέργειας, σε συνδυασμό με την παραγωγή ενέργειας εντός του ίδιου του λιμένα, συνάδει με τοστόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20-20-20.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-06 04 08 (New)Σχέδιο τροπολογίας 4329 === BUDG/4329=== >

  Προστίθεται: 06 04 08 — Δοκιμαστικό σχέδιο: PORTPLUS- Ενεργειακό περιβαλλοντικό σχέδιο για τα λιμάνια Αλλαγή κατάταξης Μ.Υ.Δ.Αλλαγή φύσης Δ.Π.

  06 04 08 Προϋπολογισμός 2009 ΠΣΠ 2010 ΣΠ 2010 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΠ+ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΑναλήψεις

  υποχρεώσεωνΠληρωμές Αναλήψεις

  υποχρεώσεωνΠληρωμές Αναλήψεις

  υποχρεώσεωνΠληρωμές Αναλήψεις

  υποχρεώσεωνΠληρωμές Αναλήψεις

  υποχρεώσεωνΠληρωμές

  Πιστώσεις 3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000Αποθεματικά

  Ονομασία:

 • ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ: ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Page 23 / 135 EL

  Δοκιμαστικό σχέδιο: PORTPLUS- Ενεργειακό περιβαλλοντικό σχέδιο για τα λιμάνια

  Παρατηρήσεις:Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

  Σκοπός του δοκιμαστικού σχεδίου είναι:– η προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κυρίως για σκοπούς ιδίας κατανάλωσης.– η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης μέσω πρωτοβουλιών ειδικά για τις λιμενικές δομές