ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ...

of 13 /13
1 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ Θ.Ε. ΠΛΗ23 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 2014 Α/Α ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΛΗΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΜ/ΝΙΕΣ ΟΣΣ ΤΟΜΟΣ Α: ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ 1/1 01.10.13 - 06.10.13 Βασικές έννοιες τηλεματικής. Εισαγωγή στα σύγχρονα δίκτυα τηλεματικής. 2/2 07.10.13 - 13.10.13 Αριθμοδότηση. Τεχνολογίες πρόσβασης. 1 η 13.10.13 3/3 14.10.13 - 20.10.13 Βασικά θέματα διαδικτύου. 4/4 21.10.13 - 27.10.13 Δρομολόγηση. 5/5 28.10.13 - 03.11.13 Σύγχρονες υπηρεσίες τηλεματικής. Υπηρεσίες Web. 6/6 04.11.13 - 10.11.13 Βασικές αρχές κυψελοειδών δικτύων. 7/7 11.11.13 - 17.11.13 1 η 17.11.13 8/8 18.11.13 - 24.11.13 Πανευρωπαϊκό σύστημα κινητών επικοινωνιών (GSM). 9/9 25.11.13 - 01.12.13 Ασύρματα συστήματα επικοινωνιών. 10/10 02.12.13 - 08.12.13 Εφαρμογές τηλεματικής. 11/11 09.12.13 - 15.12.13 Υπηρεσίες τηλεματικής και κατανεμημένη αντικειμενοστρεφής τεχνολογία. 2 η 15.12.13 12/12 16.12.13 - 22.12.13 Αρχιτεκτονική προσανατολισμένη προς τις υπηρεσίες. 2 η 22.12.13 (Τμήμα ΠΕΙ1) ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΤΟΜΟΣ Β: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ 13/1 02.01.14 - 05.01.14 Εισαγωγή στον Παγκόσμιο Ιστό. Διευθυνσιοδότηση ιστοσελίδων. 14/2 06.01.14 - 12.01.14 Επικοινωνία Πελάτη – Εξυπηρετητή Το Πρωτόκολλο ΗΤΤΡ. 15/3 13.01.14 - 19.01.14 Ανάπτυξη απλών ιστοσελίδων. Η γλώσσα μορφοποίησης HTML. 16/4 20.01.14 - 26.01.14 2 η 26.01.14 17/5 27.01.14 - 02.02.14 Απόδοση εκφραστικού ύφους στις ιστοσελίδες. Η γλώσσα CSS. 18/6 03.02.14 - 09.02.14 Ανάπτυξη προηγμένων ιστοσελίδων. Δημιουργία φόρμας στην HTML. 19/7 10.02.14 - 16.02.14 Σενάρια από την πλευρά του εξυπηρετητή. Η γλώσσα ανάπτυξης σεναρίων ΡΗΡ. 3 η 16.02.14 20/8 17.02.14 - 23.02.14 Ολοκλήρωση της ΡΗΡ με Βάσεις Δεδομένων (MySQL). Διαχείριση αρχείων. 21/9 24.02.14 - 02.03.14 Σενάρια από την πλευρά του πελάτη. Η γλώσσα σεναρίων JavaScript. 22/10 03.03.14 - 09.03.14 Η γλώσσα περιγραφής δεδομένων XML (Extensible Markup Language). 23/11 10.03.14 - 16.03.14 XML και Document Type Definition (DTD). XML και Document Object Model (DOM).

Embed Size (px)

Transcript of ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ...

Page 1: ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ …edu.eap.gr/pli/pli23/yliko/files_2014/Odigos_Xronodiagramma_PLH23.pdf · 1 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

1

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ

Θ.Ε. ΠΛΗ23 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 – 2014

Α/Α ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

ΜΕΛΕΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΛΗΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΗΜ/ΝΙΕΣ ΟΣΣ

ΤΟΜΟΣ Α: ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ

1/1 01.10.13 - 06.10.13 Βασικές έννοιες τηλεματικής. Εισαγωγή στα σύγχρονα δίκτυα

τηλεματικής.

2/2 07.10.13 - 13.10.13 Αριθμοδότηση. Τεχνολογίες πρόσβασης.

1η 13.10.13

3/3 14.10.13 - 20.10.13 Βασικά θέματα διαδικτύου.

4/4 21.10.13 - 27.10.13 Δρομολόγηση.

5/5 28.10.13 - 03.11.13 Σύγχρονες υπηρεσίες τηλεματικής. Υπηρεσίες Web.

6/6 04.11.13 - 10.11.13 Βασικές αρχές κυψελοειδών δικτύων.

7/7 11.11.13 - 17.11.13 1η 17.11.13

8/8 18.11.13 - 24.11.13 Πανευρωπαϊκό σύστημα κινητών επικοινωνιών (GSM).

9/9 25.11.13 - 01.12.13 Ασύρματα συστήματα επικοινωνιών.

10/10 02.12.13 - 08.12.13 Εφαρμογές τηλεματικής.

11/11 09.12.13 - 15.12.13 Υπηρεσίες τηλεματικής και κατανεμημένη αντικειμενοστρεφής

τεχνολογία.

2η 15.12.13

12/12 16.12.13 - 22.12.13 Αρχιτεκτονική προσανατολισμένη προς τις υπηρεσίες.

2η 22.12.13 (Τμήμα ΠΕΙ1)

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΤΟΜΟΣ Β: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ

13/1 02.01.14 - 05.01.14 Εισαγωγή στον Παγκόσμιο Ιστό. Διευθυνσιοδότηση ιστοσελίδων.

14/2 06.01.14 - 12.01.14 Επικοινωνία Πελάτη – Εξυπηρετητή Το Πρωτόκολλο ΗΤΤΡ.

15/3 13.01.14 - 19.01.14 Ανάπτυξη απλών ιστοσελίδων. Η γλώσσα μορφοποίησης HTML.

16/4 20.01.14 - 26.01.14 2η 26.01.14

17/5 27.01.14 - 02.02.14 Απόδοση εκφραστικού ύφους στις ιστοσελίδες. Η γλώσσα CSS.

18/6 03.02.14 - 09.02.14 Ανάπτυξη προηγμένων ιστοσελίδων.

Δημιουργία φόρμας στην HTML.

19/7 10.02.14 - 16.02.14 Σενάρια από την πλευρά του εξυπηρετητή.

Η γλώσσα ανάπτυξης σεναρίων ΡΗΡ.

3η 16.02.14

20/8 17.02.14 - 23.02.14 Ολοκλήρωση της ΡΗΡ με Βάσεις Δεδομένων (MySQL). Διαχείριση

αρχείων.

21/9 24.02.14 - 02.03.14 Σενάρια από την πλευρά του πελάτη.

Η γλώσσα σεναρίων JavaScript.

22/10 03.03.14 - 09.03.14 Η γλώσσα περιγραφής δεδομένων XML (Extensible Markup

Language).

23/11 10.03.14 - 16.03.14 XML και Document Type Definition (DTD).

XML και Document Object Model (DOM).

Page 2: ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ …edu.eap.gr/pli/pli23/yliko/files_2014/Odigos_Xronodiagramma_PLH23.pdf · 1 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

2

24/12 17.03.14 - 23.03.14 3η 23.03.14

25/13 24.03.14 - 30.03.14 Μετασχηματισμός XML αρχείων. XSL και XSL Transformations.

26/14 31.03.14 - 06.04.14 Απόδοση στον Παγκόσμιο Ιστό. Μετρήσεις στο Διαδίκτυο.

4η 06.04.14

27/15 07.04.14 - 13.04.14 Προσωρινή αποθήκευση περιεχομένου (Caching).

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΠΑΣΧΑ

28/16 22.04.14 - 27.04.14 Αναζήτηση πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό. Θέματα

Ασφάλειας.

ΤΟΜΟΣ Γ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

29/1 28.04.14 - 04.05.14 Εννοιολογικές οριοθετήσεις. Ιστορική εξέλιξη. Υπερκείμενο και

Υπερμέσα.

30/2 05.05.14 - 11.05.14 Υπερλεωφόροι πληροφοριών. Προεκτάσεις και κοινωνικές

επιδράσεις.

4η 11.05.14

31 12.05.14 - 18.05.14 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 5η 18.05.14 (υπό αίρεση)

32 19.05.14 - 25.05.14 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Page 3: ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ …edu.eap.gr/pli/pli23/yliko/files_2014/Odigos_Xronodiagramma_PLH23.pdf · 1 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

3

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΜΟΥ Α

Εβδομάδα Έννοιες Υλικό Βιβλίου Εναλλακτικό Διδακτικό

Υλικό Παράλληλα Κείμενα

Παρατηρήσεις για τη

μελέτη

1

Βασικές έννοιες τηλεματικής.

Εισαγωγή στα

σύγχρονα δίκτυα τηλεματικής.

Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 2: 2.1

Κεφάλαιο 2: 2.2 Κεφάλαιο 2: 2.5

CD Τόμου A: Δ. Αδαμόπουλος, «Ειδικά

Θέματα Τηλεματικής», Κεφάλαια 1 και 2

CD Τόμου A: Διάλεξη 03 - Δίκτυα ΑΤΜ

(Webcasts 01 – Webcast03 και

‘Εισαγωγή στα Δίκτυα ΑΤΜ.pdf’)

Shannon, C.E., "A

Mathematic Theory of

Communication", The Bell

System Technical Journal,

1948.

Εργαστήριο Πολυμέσων

ΕΜΠ, "Tεχνολογία

Πολυμέσων"

Πανεπιστημιακές

Σημειώσεις.

Holzmann, G.J., Pehrson, B.,

"The Early History of Data

Networks".

"Βασικές Αρχές

Τηλεπικοινωνιών",

Εκπαιδευτικό Έγγραφο

(Tutorial).

"Ευφυή Δίκτυα ΙΝ",

Εκπαιδευτικό Έγγραφο

(Tutorial).

"Βασικές Αρχές Τεχνολογία

ΑΤΜ", Εκπαιδευτικό

Έγγραφο (Tutorial).

Βασικές έννοιες. Πρέπει να

κατανοηθούν

Page 4: ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ …edu.eap.gr/pli/pli23/yliko/files_2014/Odigos_Xronodiagramma_PLH23.pdf · 1 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

4

Εβδομάδα Έννοιες Υλικό Βιβλίου Εναλλακτικό Διδακτικό

Υλικό Παράλληλα Κείμενα

Παρατηρήσεις για τη

μελέτη

2 Αριθμοδότηση. Τεχνολογίες πρόσβασης.

Δεν καλύπτεται στο βιβλίο

CD Τόμου A: Διάλεξη 04 –

Αριθμοδότηση (Webcasts 01 –

Webcast 04)

CD Τόμου A:\Κινητές Επικοινωνίες και

Δίκτυα Πρόσβασης\ Δίκτυα

Πρόσβασης.pdf

Πληροφοριακό Υλικό

Αναφορικά με την

Τεχνολογία ADSL (1).

Πληροφοριακό Υλικό

Αναφορικά με την

Τεχνολογία ADSL (2).

Βασικές έννοιες. Πρέπει να

κατανοηθούν

3 Βασικά θέματα διαδικτύου.

Κεφάλαιο 2: 2.3 Κεφάλαιο 2: 2.4

CD Τόμου A: Διάλεξη 05 – Διαδίκτυο

(Webcast 01, ‘Βασικά Θέματα

Διαδικτύου.pdf’, ‘Ηλεκτρονικό

Ταχυδρομείο.pdf’, ‘Μεταφορά

Αρχείων.pdf’)

CD Τόμου A: Διάλεξη 05 – Διαδίκτυο (Webcast 02 - Webcast 09)

CD Τόμου Α: Ν. Βώρος «Σχεδιασμός

Δικτύων»

Semeria, C., "Understanding

IP Addressing: Everything

you Ever Wanted to Know"

Βασικές έννοιες. Πρέπει να

κατανοηθούν

4 Δρομολόγηση Δεν καλύπτεται στο βιβλίο

CD Τόμου A: Διάλεξη 05 – Διαδίκτυο

(Webcast 07 - Δρομολόγηση στο

Διαδίκτυο)

Γ.Δερεκενάρης-Δ.Πρέντζας-

Σ.Σιούτας, Routing

Λίτκε Αντώνης, Κακαβάς

Βάιος , Καββαδίας

Χριστόφορος, Δρομολόγηση Αλεξόπουλος Κοσμάς,

Δελημήτρος Μιχάλης,

Τσώλης Δημήτρης,

Συγκριτική παρουσιάση

αλγορίθμων δρομολόγησης

Βασικές έννοιες. Πρέπει να

κατανοηθούν

Page 5: ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ …edu.eap.gr/pli/pli23/yliko/files_2014/Odigos_Xronodiagramma_PLH23.pdf · 1 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

5

Εβδομάδα Έννοιες Υλικό Βιβλίου Εναλλακτικό Διδακτικό

Υλικό Παράλληλα Κείμενα

Παρατηρήσεις για τη

μελέτη

5 Σύγχρονες υπηρεσίες τηλεματικής. Υπηρεσίες Web.

Κεφάλαιο 3

CD Τόμου A: Δ. Αδαμόπουλος, «Ειδικά

Θέματα Τηλεματικής», Κεφάλαιο 3

CD Τόμου A: Διάλεξη 02 - Υπηρεσίες

Web (Webcast 01 - Webcast 04)

Βασικές έννοιες. Πρέπει να

κατανοηθούν

6

Βασικές αρχές

κυψελοειδών

δικτύων.

Κεφάλαιο 4:4.1

CD Τόμου A: Δ. Αδαμόπουλος, «Ειδικά

Θέματα Τηλεματικής», Κεφάλαιο 4

CD Τόμου A:\Κινητές Επικοινωνίες και

Δίκτυα Πρόσβασης\ Κινητές

Επικοινωνίες.pdf (Ενότητα 3.1)

Κωτσόπουλος, Στ.,

"Συστήματα Κινητών και

Ασυρματικών

Τηλεπικοινωνιών",

διαφάνειες.

Κωτσόπουλος, Στ.,

"Τεχνολογίες Ραδιοδικτύων

για την Υποστήριξη

Τηλεματικών Εφαρμογών" .

"Κυψελοειδή Δίκτυα

Επικοινωνιών",

Εκπαιδευτικό Έγγραφο

(Tutorial).

Βασικές έννοιες. Πρέπει να

κατανοηθούν

7 Σύνθεση – εφαρμογή Γραπτή εργασία

8 Πανευρωπαϊκό σύστημα κινητών επικοινωνιών (GSM).

Κεφάλαιο 4: 4.2

CD Τόμου A: Δ. Αδαμόπουλος, «Ειδικά

Θέματα Τηλεματικής», Κεφάλαιο 4

CD Τόμου A: \Κινητές Επικοινωνίες και

Δίκτυα Πρόσβασης\ Κινητές

Επικοινωνίες.pdf (Ενότητα 3.2)

"Παγκόσμιο Σύστημα

Κινητών Επικοινωνιών

GSM", Εκπαιδευτικό

Έγγραφο (Tutorial).

Βασικές έννοιες. Πρέπει να

κατανοηθούν

Page 6: ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ …edu.eap.gr/pli/pli23/yliko/files_2014/Odigos_Xronodiagramma_PLH23.pdf · 1 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

6

Εβδομάδα Έννοιες Υλικό Βιβλίου Εναλλακτικό Διδακτικό

Υλικό Παράλληλα Κείμενα

Παρατηρήσεις για τη

μελέτη

9 Ασύρματα συστήματα επικοινωνιών.

Κεφάλαιο 4: 4.3

CD Τόμου A: Δ. Αδαμόπουλος, «Ειδικά

Θέματα Τηλεματικής», Κεφάλαιο 4

CD Τόμου A: \Κινητές Επικοινωνίες και

Δίκτυα Πρόσβασης\ Κινητές

Επικοινωνίες.pdf (Ενότητα 3.3)

CD Τόμου Α: Στ. Κωτσόπουλος

«Τεχνολογίες Ασύρματων Δικτύων»

Κωτσόπουλος, Στ., "Φάσμα

Συχνοτήτων και Θέματα

Παρεμβολών" .

Βασικές έννοιες. Πρέπει να

κατανοηθούν

10 Εφαρμογές τηλεματικής

Κεφάλαιο 5

CD Τόμου A: Δ. Αδαμόπουλος, «Ειδικά

Θέματα Τηλεματικής», Κεφάλαιο 5

CD Τόμου A: Διάλεξη 01 - Κινητό

Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Webcasts 01 –

Webcast06)

CD Τόμου Α: Ν. Βώρος «Ηλεκτρονική

Τραπεζική (e-Banking)»

Χ. Μπούρας, Τηλεδιάσκεψη-

Τηλεσυνεργασία (Διαφάνειες

μέρος1, μέρος 2)

Χ. Μπούρας, Τηλε-

εργασία (Διαφάνειες)

"Τηλεματική Εφαρμογή:

Διαχείριση Στόλου

Οχημάτων".

"Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό

Εμπόριο", Εκπαιδευτικό

Έγγραφο (Tutorial)

Χ. Μπούρας, Μάθηση από

Απόσταση: Σύγχρονη &

Ασύγχρονη (Διαφάνειες)

Χ. Μπούρας, Πλατφόρμες

Online Μάθησης & Πρότυπα

της Τεχνολογίας

Μάθησης (Διαφάνειες)

Βασικές έννοιες. Πρέπει να

κατανοηθούν

Page 7: ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ …edu.eap.gr/pli/pli23/yliko/files_2014/Odigos_Xronodiagramma_PLH23.pdf · 1 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

7

Εβδομάδα Έννοιες Υλικό Βιβλίου Εναλλακτικό Διδακτικό

Υλικό Παράλληλα Κείμενα

Παρατηρήσεις για τη

μελέτη

Μοσχονάς Κωνσταντίνος,

Ανοιχτή Εξ' Αποστάσεως

Εκπαίδευση

Γεώργιος Ε. Αλεγκάκης,

Ανάπτυξη Υπηρεσίας Τηλε-

Εκπαίδευσης

11

Υπηρεσίες τηλεματικής και κατανεμημένη αντικειμενοστρεφής τεχνολογία

Κεφάλαιο 6 CD Τόμου A: Δ. Αδαμόπουλος, «Ειδικά

Θέματα Τηλεματικής», Κεφάλαιο 6

Βασικές έννοιες. Πρέπει να

κατανοηθούν

12 Αρχιτεκτονική προσανατολισμένη προς τις υπηρεσίες

Κεφάλαιο 7 CD Τόμου A: Δ. Αδαμόπουλος, «Ειδικά

Θέματα Τηλεματικής», Κεφάλαιο 7

Βασικές έννοιες. Πρέπει να

κατανοηθούν

Page 8: ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ …edu.eap.gr/pli/pli23/yliko/files_2014/Odigos_Xronodiagramma_PLH23.pdf · 1 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

8

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΜΟΥ Β

Εβδομάδα Έννοιες Υλικό Βιβλίου Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό Παράλληλα Κείμενα Παρατηρήσεις

για τη μελέτη

1

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο Ιστό. Διευθυνσιοδότηση ιστοσελίδων.

Κεφάλαιο 1

"History of Internet and WWW: The

Roads and Crossroads of Internet

History", by Gregory R. Gromov [ Source: http://www.netvalley.com/intval1.html ]

Official list of all MIME media-types

assigned by the IANA (Internet Assigned

Number Authority) [ Source: ftp://ftp.isi.edu/in-notes/iana/assignments/media-types ]

"Uniform Resource Locators (URL)", by

T. Berners-Lee, L. Masinter, M.

McCahill [ Source: http://www.w3c.org/Addressing/URL/url-

spec.txt ]

Βασικές έννοιες.

Πρέπει να κατανοηθούν

2

Επικοινωνία Πελάτη –

Εξυπηρετητή. Το Πρωτόκολλο

ΗΤΤΡ.

Κεφάλαιο 2

A collection of some classic HTTP

documents that show how HTTP has

evolved since 1991, by Henrik Frystyk

Nielsen, W3C

"RFC 2616: Hypertext Transfer Protocol

(HTTP/1.1)" by R. Fielding, J. Gettys, J.

C. Mogul, H. Frystyk, L. Masinter, P.

Leach, T. Berners-Lee [ Source:

http://www.w3.org/Protocols/HTTP/1.1/rfc2616.pdf ]

Βασικές έννοιες.

Πρέπει να

κατανοηθούν

Page 9: ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ …edu.eap.gr/pli/pli23/yliko/files_2014/Odigos_Xronodiagramma_PLH23.pdf · 1 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

9

Εβδομάδα Έννοιες Υλικό Βιβλίου Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό Παράλληλα Κείμενα Παρατηρήσεις

για τη μελέτη

3

Ανάπτυξη απλών ιστοσελίδων. Η γλώσσα μορφοποίησης HTML.

Κεφάλαιο3 : 3.1, 3.2

CD Τόμου Β: “webcast1_HTML”, parts 1 & 2

CD Τόμου Β: Υλικό υπερκειμένου “UNIT23 -

Book2 - HT1”

"Advanced HTML", by Dave Raggett,

W3C [ Source:

http://www.w3.org/MarkUp/Guide/Advanced.html ]

Βασικές έννοιες.

Πρέπει να κατανοηθούν

4 Σύνθεση – Εφαρμογή Γραπτή Εργασία

5

Απόδοση εκφραστικού ύφους στις ιστοσελίδες. Η γλώσσα CSS.

Κεφάλαιο 3: 3.3

CD Τόμου Β: “webcast2_CSS”

CD Τόμου Β: Υλικό υπερκειμένου “UNIT23 -

Book2 - HT1”

"Adding a touch of style" (Introduction to

CSS), by Dave Raggett, W3C [ Source: http://www.w3.org/MarkUp/Guide/Style.html

]

Βασικές έννοιες.

Πρέπει να κατανοηθούν

6

Ανάπτυξη προηγμένων

ιστοσελίδων. Δημιουργία φόρμας στην HTML.

Κεφάλαιο 4: 4.1 CD Τόμου Β: “webcast1_HTML”, part 3

"HTML Forms Tutorial", by NSCA [ Source:

http://archive.ncsa.uiuc.edu/SDG/Software/Mosaic/Docs/fill-out-forms/overview.html ]

Βασικές έννοιες.

Πρέπει να κατανοηθούν

7

Σενάρια από την

πλευρά του εξυπηρετητή. Η γλώσσα ανάπτυξης σεναρίων ΡΗΡ.

Κεφάλαιο 4: 4.2

CD Τόμου Β: “webcast4_php_1”

CD Τόμου Β: “webcast5_php_2”

"PHP Manual", by the PHP

Documentation Group Βασικές έννοιες.

Πρέπει να κατανοηθούν

8

Ολοκλήρωση της ΡΗΡ

με Βάσεις Δεδομένων (MySQL). Διαχείριση αρχείων.

Δεν καλύπτεται στο βιβλίο

CD Τόμου Β: “webcast6_php_DB”

CD Τόμου Β: “webcast7_php_FM”

CD Τόμου Β: Ν. Βώρος, «Τεχνολογίες για την

ανάπτυξη προηγμένων εφαρμογών διαδικτύου»

Συνιστάται η

αξιοποίηση των σχετικών «Χρήσιμων Δικτυακών Τόπων» της σελίδας της Θ.Ε.

9

Σενάρια από την πλευρά του πελάτη. Η γλώσσα σεναρίων JavaScript.

Κεφάλαιο 4: 4.3

CD Τόμου Β: “webcast3_Javascript”

CD Τόμου Β: Υλικό υπερκειμένου “UNIT23 -

Book2 - HT1”

"JavaScript Tutorial", by John Pollock

Βασικές έννοιες.

Πρέπει να κατανοηθούν

Page 10: ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ …edu.eap.gr/pli/pli23/yliko/files_2014/Odigos_Xronodiagramma_PLH23.pdf · 1 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

10

Εβδομάδα Έννοιες Υλικό Βιβλίου Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό Παράλληλα Κείμενα Παρατηρήσεις

για τη μελέτη

10

Η γλώσσα περιγραφής δεδομένων XML (Extensible Markup Language).

Δεν καλύπτεται στο βιβλίο

CD Τόμου Β: “webcast8_XML”

Συνιστάται η

αξιοποίηση των σχετικών «Χρήσιμων Δικτυακών Τόπων» της σελίδας της Θ.Ε.

11

XML και Document

Type Definition (DTD). XML και Document Object Model (DOM).

Δεν καλύπτεται

στο βιβλίο

CD Τόμου Β: “webcast9_XML_DTD”

CD Τόμου Β: “webcast10_XML_DOM”

CD Τόμου Β: Υλικό υπερκειμένου “UNIT23 -

Book2 – HT2”

Συνιστάται η

αξιοποίηση των σχετικών «Χρήσιμων Δικτυακών Τόπων» της σελίδας της Θ.Ε.

12 Σύνθεση – εφαρμογή Γραπτή εργασία

13

Μετασχηματισμός XML αρχείων. XSL και XSL Transformations

Δεν καλύπτεται στο βιβλίο

CD Τόμου Β: “webcast11_XSLT”

CD Τόμου Β: Υλικό υπερκειμένου “UNIT23 -

Book2 – HT2”

CD Τόμου Β: Θ.-Α. Μιχαήλ, «Μετασχηματισμός

XML αρχείων με χρήση XSL, μέσω PHP»

Συνιστάται η

αξιοποίηση των σχετικών «Χρήσιμων

Δικτυακών Τόπων»

της σελίδας της Θ.Ε.

14

Απόδοση στον Παγκόσμιο Ιστό. Μετρήσεις στο Διαδίκτυο.

Κεφάλαιο 5

"Analysis of HTTP Performance

problems", by Simon E Spero (July 1994) [ Source:

http://www.w3.org/Protocols/HTTP/1.0/HTTPPerformance.html ]

"Network Performance Effects of

HTTP/1.1, CSS1, and PNG", by Henrik

Frystyk Nielsen, Jim Gettys, Anselm

Baird-Smith, Eric Prud'hommeaux,

Hakon Wium Lie and Chris Lilley (June

1997) [ Source:

<http://www.w3.org/Protocols/HTTP/Performance/Pipe

line ]

Συμπληρωματικό

υλικό

Page 11: ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ …edu.eap.gr/pli/pli23/yliko/files_2014/Odigos_Xronodiagramma_PLH23.pdf · 1 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

11

Εβδομάδα Έννοιες Υλικό Βιβλίου Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό Παράλληλα Κείμενα Παρατηρήσεις

για τη μελέτη "Fundamentals of Internet Measurement:

A Tutorial", by Nevil Brownlee and Chris

Loosley (2001)

15

Προσωρινή

αποθήκευση περιεχομένου (Caching).

Κεφάλαιο 6

"Caching Tutorial for Web Authors and

Webmasters", by Mark Nottingham

(October 2002) [ Source: http://www.mnot.net/cache_docs ]

"A Survey of Web Caching Schemes for

the Internet", by Jia Wang (1999) [ Source:

http://www.cs.cornell.edu/Info/People/jiawang/my_rese

arch.html

Συμπληρωματικό

υλικό

16

Αναζήτηση πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό.

Θέματα Ασφάλειας.

Κεφάλαια 7 και 8

"The BEST Search Engines", by The

Teaching Library, University of

California, Berkeley [ Source:

"http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Inter

net/SearchEngines.html" ]

"The BEST Subject Directories", by The

Teaching Library, University of

California, Berkeley [ Source: "http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Inter

net/SubjDirectories.html" ]

"The Semantic Web", by Tim Berners-

Lee, James Hendler and Ora Lassila

(2001) [ Source: "http://www.scientificamerican.com" ]

"The World Wide Web Security FAQ",

by Lincoln D. Stein & John N. Stewart

(2002) [ Source: http://www.w3.org/Security/faq/ ]

Συμπληρωματικό

υλικό

Page 12: ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ …edu.eap.gr/pli/pli23/yliko/files_2014/Odigos_Xronodiagramma_PLH23.pdf · 1 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

12

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΜΟΥ Γ

Εβδομάδα Έννοιες Υλικό Βιβλίου Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό Παράλληλα

Κείμενα

Παρατηρήσεις για την

μελέτη

1

Εννοιολογικές οριοθετήσεις.

Ιστορική εξέλιξη. Υπερκείμενο και Υπερμέσα.

Κεφάλαια 1, 2 και 3

Συνιστάται η αξιοποίηση

των σχετικών

«Παράλληλων Κειμένων» και «Χρήσιμων Δικτυακών Τόπων» που προτείνονται στη σελίδα της Θ.Ε.

2

Υπερλεωφόροι πληροφοριών. Προεκτάσεις και

κοινωνικές επιδράσεις.

Κεφάλαια 4 και 5

CD Τόμου Α: Στ. Κωτσόπουλος, «Οι

Επιπτώσεις των Ασύρματων Δικτύων και των

Δικτύων Κινητών Επικοινωνιών στον

Άνθρωπο»

CD Τόμου Α: Δ. Νταλαπέρας, «Ο Τρόπος με

τον οποίο η Τεχνολογία επηρεάζει τις

σύγχρονες κοινωνίες»

Συνιστάται η αξιοποίηση

των σχετικών «Παράλληλων Κειμένων» και «Χρήσιμων Δικτυακών

Τόπων» που προτείνονται στη σελίδα της Θ.Ε.

3 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

4 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Page 13: ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ …edu.eap.gr/pli/pli23/yliko/files_2014/Odigos_Xronodiagramma_PLH23.pdf · 1 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

13