ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ · 5 Προσφορά υπηρεσιών σε Μαζικές...

of 22/22
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ «ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ 2016
 • date post

  26-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  6
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ · 5 Προσφορά υπηρεσιών σε Μαζικές...

 • ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΣΤΙΣ

  «ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ»

  ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΑΘΗΝΑ 2016

 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ

  1. Συνοπτική Περιγραφή του Προγράμματος 3

  2. Αντικείμενο – Σκοπός 4-5

  3. Όργανα Διοίκησης 5-8

  4. Υποψήφιοι Μεταπτυχιακοί φοιτητές και Κριτήρια Επιλογής 8-11

  5. Χρονική Διάρκεια Λειτουργίας ΠΜΣ 11

  6.Χρονική Διάρκεια Σπουδών - Απονομή ΜΔΕ 12

  7.Αριθμός Εισακτέων 12

  8. Δομή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 13-16

  9.Υποχρεώσεις και δικαιώματα των ΜΦ 16-17

  10.Υποτροφίες 18

  11.Αξιολόγηση των ΜΦ 18

  12.Εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας 19

  13.Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας (ΔΕ) 19-20

  14. Διδακτικό προσωπικό 20

  15.Οικονομική στήριξη 21

  16.Λοιπές υποχρεώσεις των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Προγράμματος 21

  17.Άλλα θέματα 21-22

 • 3

  Άρθρο 1

  Συνοπτική Περιγραφή του Προγράμματος

  Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα

  Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τον τίτλο «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας», από το

  ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3685/08 (ΦΕK 148 Α').

  Στο ΠΜΣ προβλέπονται έξι κατευθύνσεις, με κορμό τις ΜΕΘ, μία εκ των οποίων μπορεί

  να επιλέξει κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής.

  Κατευθύνσεις:

  1.Επείγουσα Νοσηλευτική

  2.Πνευμονική Κυκλοφορία- Πνευμονική Υπέρταση

  3.Κλινικές Νευροεπιστήμες

  4. Αναπνευστική Ανεπάρκεια-Μηχανικός Αερισμός

  5. Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου

  6. Κλινική Επιδημιολογία: Μεθοδολογία Έρευνας στην Κλινική Πράξη

  Υπεύθυνοι για τις κατευθύνσεις με απόφαση της Διευθύντριας Σπουδών, η οποία και έχει

  την γενική ευθύνη όλου του προγράμματος, ορίζονται:

  Κατεύθυνση 1η Χριστίνα Μαρβάκη, Ομότιμη καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ

  Αθήνας

  Κατεύθυνση 2η Στυλιανός Ορφανός, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

  Κατεύθυνση 3η Γεώργιος Στράντζαλης, Αν. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

  Κατεύθυνση 4η Αντωνία Κουτσούκου, Αν. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

  Κατεύθυνση 5η Αναστασία Κοτανίδου, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

  Κατεύθυνση 6η Παγώνα Λάγιου, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

  Τα μαθήματα Πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της Ιατρικής Σχολής, του

  Νοσοκομείου «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» και άλλων Νοσοκομείων της Αττικής σε περίπτωση

  αυξημένων αναγκών.

 • 4

  Άρθρο 2

  Αντικείμενο- Σκοπός

  Αντικείμενο του προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις «Μονάδες

  Εντατικής Θεραπείας» και στις έξι κατευθύνσεις, είναι η παροχή εκπαίδευσης, σε

  μεταπτυχιακούς φοιτητές, έτσι ώστε να αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό

  υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε μια ιδιαίτερα δυναμική περιοχή της

  σύγχρονης επιστήμης όπως είναι οι ΜΕΘ , η Επείγουσα Νοσηλευτική, τα Νοσήματα

  του Αναπνευστικού συστήματος, οι κλινικές Νευροεπιστήμες, η Πνευμονική

  Κυκλοφορία, τα ΙΦΝΕ και η έρευνα.

  β) Οι βασικοί σκοποί του Π.Μ.Σ. είναι οι εξής:

  Παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις της Εντατικής Θεραπείας και Νοσηλευτικής.

  Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στην οργάνωση και λειτουργία Μονάδων Εντατικής

  Θεραπείας, Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), την παροχή φροντίδας ασθενών

  υπό μηχανικό αερισμό στο σπίτι καθώς και Ιατρείων πνευμονικής υπέρτασης. Ιατρείων

  ΧΑΠ και Οξυγονοθεραπείας και Μονάδων που αφορούν τα ΙΦΝΕ κ.α.

  Δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον

  ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα.

  Δημιουργία επιστημόνων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, για συνεχή

  επιμόρφωση, στους χώρους εργασίας.

  Στελέχωση Νοσηλευτικών Μονάδων και ιδιαίτερα Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, ΤΕΠ,

  ιατρείων πνευμονικής υπέρτασης, ΧΑΠ, Οξυγονοθεραπείας κ.α.

  Παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και φροντίδας στο πεδίο των κλινικών

  Νευροεπιστημών.

  Στελέχωση Κινητών Μονάδων για παροχή υπηρεσιών σε προνοσοκομειακό επίπεδο.

 • 5

  Προσφορά υπηρεσιών σε Μαζικές καταστροφές και Θεομηνίες.

  Υψηλού επιπέδου παροχή φροντίδας, με αποτέλεσμα την μείωση των ημερών νοσηλείας

  και κατά συνέπεια την μείωση του κόστους νοσηλείας.

  Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου

  Συμβολή στην αναβάθμιση του συστήματος υγείας

  Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν:

  • Να στελεχώσουν Μονάδες Εντατικής Θεραπείας στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.

  • Να στελεχώσουν Τμήματα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ).

  • Να στελεχώσουν Κινητές Μονάδες για παροχή υπηρεσιών σε προνοσοκομειακό

  επίπεδο.

  • Να στελεχώσουν Ιατρεία πνευμονικής υπέρταση

  • Να οργανώσουν και να συμμετέχουν σε ομάδες παροχής υπηρεσιών σε ασθενείς υπό

  μηχανικό αερισμό στο σπίτι.

  • Να στελεχώσουν Ιατρεία ΧΑΠ, Οξυγονοθεραπείας και ΙΦΝΕ.

  • Να παρέχουν, αποτελεσματικές και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε επείγουσες

  καταστάσεις, Μαζικές καταστροφές και Θεομηνίες.

  • Να παρέχουν πλήρη και τεκμηριωμένη θεραπεία και φροντίδα σε ασθενείς με

  διαταραχές αναπνευστικού, κυκλοφορικού, γαστρεντερικού και νευρικού

  συστήματος.

  • Να προετοιμαστούν για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

  Άρθρο 3

  Όργανα Διοίκησης

  Για την οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. αρμόδια όργανα όπως προβλέπεται από το

  Ν. 3685/2008 Αρ. 2., είναι:

 • 6

  3.1.Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

  Το Π.M.Σ. λειτουργεί υπό την εποπτεία της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης

  (Γ.Σ.E.Σ.) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

  3.2. Ο Διευθυντής Σπουδών

  Στη θέση του Διευθυντή έχουν δικαίωμα εκλογής μέλη ΔEΠ της Ιατρικής Σχολής, από τις

  βαθμίδες του Καθηγητή και του Αναπληρωτή καθηγητή.

  Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων του Διευθυντή του Π.M.Σ ή μέλους

  της Συντονιστικής Επιτροπής, για οποιονδήποτε λόγο, γίνεται αντικατάσταση από άλλο

  αντίστοιχο μέλος ΔEΠ μετά από απόφαση της Γ.Σ.E.Σ.

  Διευθύντρια Σπουδών του ΠΜΣ ορίζεται η Αναστασία Κοτανίδου, Καθηγήτρια της

  Ιατρικής Σχολής.

  Αρμοδιότητες:

  Ο Διευθυντής του Π.M.Σ. συγκαλεί την Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) και προεδρεύει

  στις συνεδριάσεις αυτής, ενώ εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. κάθε θέμα που αφορά την

  αποτελεσματική λειτουργία του Π.Μ.Σ.

  Επί πλέον:

  Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της ΣΕ.

  Εισηγείται στη ΣΕ για τα θέματα της αρμοδιότητας της για τα οποία δεν απαιτείται

  εισήγηση από άλλο όργανο

  Με εξουσιοδότηση της ΣΕ συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή τη διεκπεραίωση

  συγκεκριμένων θεμάτων

  Εποπτεύει συνολικά την υλοποίηση των αποφάσεων της ΣΕ.

  3.3. Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ)

  Η «Συντονιστική Επιτροπή» συγκροτείται από μέλη ΔΕΠ ν.3685/08 (ΦΕK 148 Α') και

  ασκεί όλες τις παρακάτω αρμοδιότητες σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3685/08 (ΦΕK 148 Α')

 • 7

  Αρμοδιότητες:

  Καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων επιλογής των μεταπτυχιακών

  φοιτητών, όπως αυτά προβλέπονται στον ν.3685/08 (ΦΕK 148 Α')

  Είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών, διενεργεί

  τις εξετάσεις και δύναται να ορίζει κατά περίπτωση επιμέρους επιτροπές εξετάσεων,

  εάν κριθεί σκόπιμο από αυτήν.

  Εποπτεύει εν γένει, την τήρηση των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας και του

  παρόντος Κανονισμού καθ’ όλη τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων

  μεταπτυχιακών φοιτητών.

  Επικυρώνει τους πίνακες των επιτυχόντων

  Καταρτίζει το πρόγραμμα σπουδών.

  Αναθέτει τη διδασκαλία μαθημάτων στο Π.Μ.Σ.

  Απονέμει τα Διπλώματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

  Ορίζει τον Επιβλέποντα και την Επιτροπή παρακολούθησης των Μεταπτυχιακών

  εργασιών για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε).

  Αποφασίζει για την λειτουργία των κατευθύνσεων ανάλογα με τον αριθμό των

  φοιτητών που θα τις επιλέξουν.

  Αντιμετωπίζει κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τις επιμέρους διατάξεις της

  ισχύουσας νομοθεσίας και του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του

  Π.Μ.Σ.

  Η Συντονιστική Επιτροπή ορίζεται από την Διευθύντρια Σπουδών , εγκρίνεται από τη

  ΓΣΕΣ και αποτελείται από:

  1. Αναστασία Κοτανίδου, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής, Πρόεδρο

  2. Στυλιανό Ορφανό, Καθηγητή Ιατρικής Σχολής, Αν. Πρόεδρο

  3. Αντωνία Κουτσούκου, Αν. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής

  4. Νικολέτα Ροβίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής

  Η θητεία της ΣΕ είναι τετραετής

 • 8

  4. Άλλες Επιτροπές

  4.1.Επιστημονική Επιτροπή [Ε.Ε]

  Η Επιστημονική Επιτροπή [Ε.Ε] του ΠΜΣ συγκροτείται με απόφαση της Σ.E. Στην

  επιτροπή λαμβάνουν μέρος διδάσκοντες του ΠΜΣ, μέλη ΔΕΠ, μέλη Εκπαιδευτικού

  προσωπικού (ΕΠ) ΤΕΙ και άλλοι επιστήμονες εγνωσμένου κύρους με εμπειρία στον τομέα

  των γνωστικών αντικειμένων του ΠΜΣ. Η Ε.Ε. έχει ρόλο γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό σε

  θέματα περιεχομένου σπουδών, προβολής και επικοινωνίας, υποστήριξης και διοργάνωσης

  έξω εκπαιδευτικών εκδηλώσεων στα πλαίσια του ΠΜΣ. Συγκαλείται τακτικά με ευθύνη του

  Διευθυντή του ΠΜΣ και τα πρακτικά των συνεδριάσεών της κοινοποιούνται στην ΣΕ.

  4.2. Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΕΕΜΦ)

  Η επιλογή των Μ.Φ. γίνεται από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία ορίζεται από την

  ΣΕ και συγκροτείται από μέλη ΔΕΠ και ΕΠ ΤΕΙ, με τους Αναπληρωτές τους.

  H Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών αποτελείται από:

  1. Αν. Κοτανίδου

  2. Αν. Κουτσούκου

  3. Χρ. Μαρβάκη

  4. Νικ. Ροβίνα

  5. Δημ. Παπαγεωργίου

  6. Αντωνία Καλογιάννη

  5. Ειδικός Σύμβουλος του ΠΜΣ, λόγω της μακράς εμπειρίας και γνώσης σε ΠΜΣ, ορίζεται

  η Ομότιμη Καθηγήτρια του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθήνας Χριστίνα Μαρβάκη

  Άρθρο 4

  Υποψήφιοι Μεταπτυχιακοί φοιτητές και Κριτήρια Επιλογής

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή

  παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι Νοσηλευτικής (ΤΕΙ και Πανεπιστημίου),

 • 9

  Ιατρικής και όλων των συναφών επιστημών υγείας, της ημεδαπής καθώς και απόφοιτοι

  αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής ν.3685/2008.

  Κριτήρια Επιλογής:

  Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από την επιτροπή Επιλογής

  Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΕΕΜΦ) και με συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:

  - Το γενικό βαθμό του πτυχίου

  - Τον Βαθμό Πτυχιακής Εργασίας (εάν υπάρχει)

  - Την Επίδοση τους σε μαθήματα προπτυχιακού επιπέδου συναφή με το ΠΜΣ

  - Την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου.

  - Την επαγγελματική Εμπειρία, ιδιαίτερα σε ΜΕΘ και σε χώρους συναφείς με την

  κατεύθυνση που επιλέγουν.

  - Την πρόθεση των υποψηφίων να προχωρήσουν στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

  - Το επιστημονικό έργο (ερευνητικές εργασίες, δημοσιεύσεις κλπ).

  - Την δημόσια συνέντευξη- εξέταση σε καθορισμένη ύλη, από την ΕΕΜΦ

  - Την υποτροφία εσωτερικού του ΙΚΥ (Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών) οι οποίοι γίνονται

  δεκτοί καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού.

  - Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας

  Με βάση τα παραπάνω κριτήρια για κάθε υποψήφιο διαμορφώνεται μία συνολική

  βαθμολογία στην κλίμακα 10 – 100. Μετά την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τη

  βαθμολογία αυτή η ΕΕΜΦ προτείνει συγκεκριμένο αριθμό υποψηφίων για εισαγωγή στο

  ΠΜΣ.

  Ο πίνακας επιτυχόντων (επιλεγέντων) επικυρώνεται από την ΣΕ και εγκρίνεται από τη

  ΓΣΕΣ (ν.3685/08 (ΦΕK 148 Α')

  Το ΠΜΣ δύναται να χορηγεί ολιγάριθμες υποτροφίες σε Μεταπτυχιακούς Φοιτητές,

  ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του Προγράμματος και με βάση

  κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και κριτήρια επίδοσης.

 • 10

  Οι υποψήφιοι υποβάλλουν προς τη Γραμματεία του Τμήματος, για κάθε ακαδημαϊκό έτος,

  τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση υποψηφιότητας, σε τυποποιημένο έντυπο που χορηγείται από τη Γραμματεία

  του Π.Μ.Σ.

  2. Τίτλους σπουδών και αναλυτική βαθμολογία. (Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί

  από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ).

  3. Βιογραφικό σημείωμα

  4. Κείμενο προθέσεων, έως δύο (2) σελίδες, στο οποίο ο/η υποψήφιος/α θα εξηγεί τους

  λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το ΠΜΣ. Επιπλέον οι

  υποψήφιοι θα αναφέρονται στα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά τους και τη μέχρι

  τώρα επαφή τους με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος. Στο τέλος του

  εν λόγω κειμένου θα περιγράφουν τις επιδιώξεις τους μετά την ολοκλήρωση του

  ΠΜΣ.

  5. Δύο (2) συστατικές επιστολές γραπτές από επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους.

  6. Αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας και χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.

  7. Αποδεικτικά ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελματικού έργου (εφόσον

  υπάρχουν).

  8. Πιστοποιητικό Προϋπηρεσίας.

  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επιπρόσθετα οι φοιτητές που διενεργούν την πρακτική τους

  άσκηση με τις εξής προϋποθέσεις:

  Α. Να έχουν εκπληρώσει όλες τις άλλες υποχρεώσεις λήψης πτυχίου και η περάτωση της

  πρακτικής τους άσκηση να είναι η αποκλειστική και μοναδική εκκρεμότητα.

  Β. Η πρακτική άσκηση να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.

  Οι υποψήφιοι που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία προσκομίζουν μαζί με τα ανωτέρω

  δικαιολογητικά και σχετική βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος που ανήκουν, η οποία

  να πιστοποιεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις Α και Β.

 • 11

  Κατά την εγγραφή τους, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταθέτουν επιπλέον των

  δικαιολογητικών που υπέβαλαν με την αίτησή τους και τα εξής:

  Δήλωση ατομικών στοιχείων

  Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Δήμου ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της

  αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους,

  Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνουν ότι δεν φοιτούν σε άλλο Π.M.Σ.

  Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, είναι δυνατή η εγγραφή μεταπτυχιακού φοιτητή εντός

  δέκα (10) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, με απόφαση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.,

  ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερομένου.

  4.1. Παρακολούθηση του ΠΜΣ από μη εγγεγραμμένους επιστήμονες.

  Εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον, είναι δυνατόν άλλοι επιστήμονες (βλέπε κριτήρια υποψηφίων)

  να παρακολουθήσουν το σύνολο η επί μέρους κύκλους μαθημάτων του ΠΜΣ. Για την

  παρακολούθηση απαιτείται αίτηση στην Γραμματεία του ΠΜΣ η οποία θα κρίνεται από την

  ΣΕ. Ταυτόχρονα θα απαιτείται η καταβολή διδάκτρων.

  Οι επιστήμονες αυτοί μπορούν να παρακολουθήσουν κανονικά όλο η μέρος του ΠΜΣ αλλά

  δεν έχουν τα προνόμια των εγγεγραμμένων φοιτητών (αναβολή σπουδών, μειωμένο

  εισιτήριο κλπ). Στους επιστήμονες που παρακολουθούν “ελεύθερα” τους κύκλους των

  μαθημάτων του ΠΜΣ θα χορηγείται Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης ή

  επιτυχούς εξέτασης από την ΣΕ του ΠΜΣ.

  Άρθρο 5

  Χρονική Διάρκεια Λειτουργίας ΠΜΣ

  Η χρονική διάρκεια του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ ορίζεται έως και το ακαδημαϊκό έτος 2026-

  2027. Μετά λήξη αυτής της περιόδου επανεξετάζεται η αναγκαιότητα συνέχισης,

  τροποποίησης ή μη του προγράμματος.

 • 12

  Άρθρο 6

  Χρονική Διάρκεια Σπουδών - Απονομή ΜΔΕ

  Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών είναι

  τέσσερα εξάμηνα.

  Η μέγιστη χρονική διάρκεια για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών μπορεί να είναι έξι

  (6) διδακτικά εξάμηνα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να δοθεί αναστολή φοίτησης με

  εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Ο χρόνος αυτός δεν υπολογίζεται στην συνολική

  απαιτούμενη διάρκεια απονομής του Μ.Δ.Ε. Είναι δυνατή η περίπτωση μεταπτυχιακός

  φοιτητής να επιλέξει μερική φοίτηση παρακολούθησης. Σε αυτή την περίπτωση η διάρκεια

  φοίτησης είναι αυξημένη μόνο κατά ένα εξάμηνο από αυτή της πλήρους φοίτησης.

  Για την απονομή Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχία στις εξετάσεις, στα προβλεπόμενα από το

  πρόγραμμα μαθήματα του Π.Μ.Σ, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του μεταπτυχιακού

  φοιτητή στο σύνολο των αντιστοίχων εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων.

  Τα συγγράμματα που θα διανέμονται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές θα μπορούν να είναι

  και στην Αγγλική γλώσσα, όπως και σε ηλεκτρονική μορφή (pdf), μετά από έγκριση της Σ.Ε.,

  κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του διδάσκοντα.

  Άρθρο 7

  Αριθμός Εισακτέων

  Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο σε σαράντα ανά έτος. Ο

  ακριβής αριθμός για κάθε έτος καθορίζεται σύμφωνα με την υποδομή των τμημάτων, τον

  αριθμό των διδασκόντων και τις ανάγκες σε ειδικευμένους αποφοίτους.

 • 13

  Άρθρο 8

  Δομή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

  Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, τα εργαστήρια και οι κάθε άλλου

  είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του μεταπτυχιακού

  τίτλου καθορίζονται ως εξής :

  Το σύνολο των ECTS που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 120. Τα

  μαθήματα του ΠΜΣ είναι εξαμηνιαία. Στα μαθήματα προβλέπονται ώρες διδασκαλίας

  (θεωρία, Φροντιστηριακές ασκήσεις και κλινική άσκηση) Σε ποσοστό έως και 40% δύναται

  να υπάρξει σύγχρονη ή μη, εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση σε επίπεδο θεωρητικής

  διδασκαλίας. Τα προσφερόμενα μαθήματα θα υλοποιούνται στην Ελληνική ή την Αγγλική

  γλώσσα και είναι:

  1. Μαθήματα Βασικής υποδομής (ΜΒΥ)

  2. Μαθήματα Ειδικής υποδομής (ΜΕΥ)

  3. Μαθήματα Επιστημονικού Πεδίου - Ειδίκευσης (ΜΕ)

 • 14

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

  Κωδικός

  Μαθήματος

  ΜΑΘΗΜΑ ECTS

  Εξάμηνο Α΄

  ΜΒΥ Μεθοδολογία Έρευνας -Βιοστατιστική 8

  ΜΒΥ Λοιμώξεις 5

  ΜΒΥ Παθολογία 6

  ΜΒΥ Σημειολογία παθολογικού και χειρουργικού

  ασθενή

  6

  ΜΒΥ Κλινική Φαρμακολογία 5

  Σύνολο ECTS 30

  Εξάμηνο Β΄

  ΜΕ Επείγουσα Θεραπεία 9

  ΜΕ Εντατική Θεραπεία 9

  ΜΕ Μαζικές απώλειες υγείας - Διαχείριση Κρίσεων 5

  ΜΕΥ Αναισθησιολογία 4

  Επιλογής Υποχρεωτικά

  ΜΕΥ Συγγραφή επιστημονικής εργασίας 3

  ΜΕΥ Νευροανατομία 3

  ΜΕΥ Πληροφορική Υγείας 3

  ΜΕΥ Ψυχολογία Υγείας 3

  ΜΕΥ Διατροφή σε ειδικά νοσήματα 3

  Σύνολο ECTS 30

  Εξάμηνο Γ΄

  Κατεύθυνση 1η

  ΜΕΘ και Επείγουσα Νοσηλευτική

  ΜΕ Επείγουσα Νοσηλευτική (PHTLS) 9

  ΜΕ Εντατική Νοσηλευτική 9

  ΜΕΥ Νέες Τεχνολογίες στην Επείγουσα και Εντατική

  Νοσηλευτική

  5

  ΜΕ Θεωρητικές βάσεις της Νοσηλευτικής Επιστήμης

  (εφαρμογές στη φροντίδα υγείας)

  4

  Κατεύθυνση 2η

  ΜΕΘ και Κλινικές Νευροεπιστήμες

  ΜΕ Νευρολογία 8

  ΜΕ Νευροαπεικόνιση 6

  ΜΕ Νευροχειρουργική 8

  ΜΕ Νευροψυχολογία 5

 • 15

  Κατεύθυνση 3η

  ΜΕΘ και Πνευμονική Κυκλοφορία-Πνευμονική Υπέρταση

  ΜΕΥ Πνευμονική Υπέρταση (Ορισμοί,

  Παθοφυσιολογία, Παθολογία, Επιδημιολογία της

  Νόσου)

  8

  ΜΕ Διαγνωστικές Μέθοδοι στην Πνευμονική

  Υπέρταση

  8

  ΜΕ Θεραπεία Πνευμονικής Υπέρτασης 5

  ΜΕ Πνευμονική Κυκλοφορία (Φυσιολογία

  Παθοφυσιολογία, Φαρμακολογία πνευμονικής

  κυκλοφορίας)

  6

  Κατεύθυνση 4η

  Αναπνευστική Ανεπάρκεια-Μηχανικός Αερισμός

  ΜΕΥ Φυσιολογία-Παθοφυσιολογία της ανταλλαγής των

  αερίων

  5

  ΜΕ Νοσήματα του αναπνευστικού 8

  ΜΕ Μηχανικός αερισμός 6

  ΜΕ Εφαρμογές στη φροντίδα του αναπνευστικού 8

  Κατεύθυνση 5η

  Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου

  ΜΕ Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου

  (Γενικά-Ταξινόμιση-Διάγνωση)

  5

  ΜΕ Εξωεντερικές εκδηλώσεις των ΙΦΝΕ 4

  ΜΕ Φαρμακευτική θεραπεία των ΙΦΝΕ 4

  ΜΕ Χειρουργική Θεραπεία των ΙΦΝΕ 5

  ΜΕ Διαχρονική παρακολούθηση των ασθενών με

  ΙΦΝΕ

  4

  ΜΕ Εκπαίδευση των ασθενών με ΙΦΝΕ 5

  Κατεύθυνση 6η

  Κλινική Επιδημιολογία: Μεθοδολογία Έρευνας στην Κλινική Πράξη

  ΜΕ Ερευνητικός σχεδιασμός 7

  ΜΕ Συλλογή και καταχώρηση δεδομένων ερευνών

  κλινικής επιδημιολογίας

  6

 • 16

  ΜΕ Ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων ερευνών

  κλινικής επιδημιολογίας

  7

  ΜΕ Συγγραφή επιστημονικών εργασιών 7

  Επιλογής Υποχρεωτικά Γ Εξαμήνου

  ΜΕΥ Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (Βασική-

  Εξειδικευμένη)

  3

  ΜΕΥ Νευροφυσιολογία 3

  ΜΕ Επίδραση των ΙΦΝΕ στη ζωή των ασθενών 3

  ΜΒΥ Βιοηθική – Ηθική δημοσιεύσεων 3

  ΜΕΥ Ειδικές Μονάδες 3

  Σύνολο ECTS 30

  Εξάμηνο Δ΄

  Διπλωματική Εργασία 30

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS 120

  Βλέπε: Εφαρμογή του συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων

  (ECTS) Φ5/89656/Β3/13.8.2007 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄1466/13.8.2007)

  Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συγγραφή εργασίας στα μαθήματα, είναι

  υποχρεωτική. Μέχρι και το τέλος του τρίτου εξαμήνου ορίζεται το θέμα για την εκπόνηση

  της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, η οποία παραδίδεται μέχρι το τέλος του

  τετάρτου εξαμήνου και την ολοκλήρωση των σπουδών.

  Άρθρο 9

  Υποχρεώσεις και δικαιώματα των ΜΦ

  Οι ΜΦ είναι υποχρεωμένοι:

  Να παρακολουθούν επιτυχώς όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα καθώς και δύο από τα

  Επιλογής Υποχρεωτικά και να εκπονούν τις εργασίες που τους ανατίθενται

  Ένας μεταπτυχιακός φοιτητής θεωρείται ότι έχει παρακολουθήσει, μόνο εάν

  συμπληρώσει το 80% των ωρών του μαθήματος (θεωρία, φροντιστήρια, κλινική

  εκπαίδευση ) του ισχύοντος προγράμματος σπουδών. Σε αντίθετη περίπτωση

  υποχρεούται να επαναλάβει το μάθημα.

 • 17

  Να εφοδιάζονται εγκαίρως, με δική τους ευθύνη, με τα απαραίτητα συγγράμματα και

  φωτοτυπίες επιστημονικών άρθρων που καλύπτουν τη διδακτέα ύλη.

  Να υποβάλλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τις εργασίες που τους έχουν

  ανατεθεί για το κάθε μάθημα.

  Να ανανεώνουν την εγγραφή τους σε κάθε εξάμηνο, μη ανανέωση εγγραφής για δύο

  συνεχόμενα εξάμηνα οδηγεί σε διαγραφή του ΜΦ μετά από απόφαση της ΣΕ.

  Να προσέρχονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις.

  Να παρακολουθούν συνέδρια, ημερίδες και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις σε

  θέματα συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ.

  Η μη τήρηση των παραπάνω, αποτελεί βάση απορριπτικού βαθμού για μαθήματα ή

  αποκλεισμού του μεταπτυχιακού φοιτητή από το πρόγραμμα, μετά από εισήγηση του

  υπεύθυνου καθηγητή και σχετική απόφαση της ΣΕ.

  Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν δικαίωμα να ζητήσουν, με αίτηση τους, άδεια αναστολής

  της παρακολούθησης των μαθημάτων ή της εκπόνησης της μεταπτυχιακής τους εργασίας.

  Η άδεια χορηγείται με απόφαση της ΣΕ για αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους, μόνο μία

  φορά και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερης διάρκειας των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων ούτε

  μικρότερης διάρκειας του ενός εξαμήνου. Άδεια αναστολής φοίτησης περισσότερο από δύο

  ακαδημαϊκά εξάμηνα μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε περιπτώσεις παρατεταμένης ασθένειας,

  που πιστοποιείται από δημόσιο φορέα.

  Φοιτητής που θα επαναλάβει τη φοίτησή του είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει όλα

  τα μαθήματα, σεμινάρια, φροντιστηριακές – κλινικές ασκήσεις κ.λ.π., στα οποία δεν είχε

  αξιολογηθεί επιτυχώς πριν από την αναστολή της φοίτησης του. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής

  ο οποίος λαμβάνει άδεια αναστολής φοίτησης, όταν επαναλάβει τη φοίτηση του,

  εξακολουθεί να υπάγεται στο καθεστώς φοίτησης του χρόνου εγγραφής του ως

  μεταπτυχιακού φοιτητή.

 • 18

  Άρθρο 10

  Υποτροφίες

  Το ΠΜΣ «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας» χορηγεί περιορισμένο αριθμό υποτροφιών ο

  οποίος εξαρτάται από τη διαθέσιμη χρηματοδότηση και αποφασίζεται από την ΣΕ. Οι

  υποτροφίες χορηγούνται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους και έχουν διάρκεια ενός ή

  περισσότερων μηνών ή εξαμήνων. Χορηγούνται δε, μετά από απόφαση της ΣΕ με

  αποδεδειγμένα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και κριτήρια επίδοσης.

  Άρθρο 11

  Αξιολόγηση των ΜΦ

  Η αξιολόγηση των ΜΦ γίνεται με δύο τρόπους:

  Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, με την εκπόνηση εργασιών που τους αναθέτει ο

  εκάστοτε διδάσκοντας

  Στο τέλος των διδακτικών εξαμήνων με γραπτές εξετάσεις, με εκπόνηση εργασίας ή/

  και προφορική εξέταση που ορίζει ο υπεύθυνος του κάθε μαθήματος.

  Για κάθε διδαχθέν μάθημα υπάρχουν δύο περίοδοι εξετάσεων. Η πρώτη διενεργείται κατά

  το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου – Ιουλίου του ακαδημαϊκού έτους στο οποίο έγινε η

  διδασκαλία και η δεύτερη τον επόμενο Σεπτέμβριο. Για την τελική βαθμολογία ενός

  μαθήματος ποσοστό τουλάχιστον 60% θα προέρχεται από γραπτές εξετάσεις που δίδονται

  κατά την πρώτη ή δεύτερη εξεταστική περίοδο.

  Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις (ως βάση επιτυχίας ορίζεται ο βαθμός 6) ο ΜΦ έχει

  το δικαίωμα της επανεξέτασης. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας η ΣΕ αποφασίζει για τη

  συνέχιση ή μη των σπουδών του ΜΦ.

 • 19

  Άρθρο 12

  Εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας

  Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να συγγράψει διπλωματική εργασία σε θέμα

  συναφές με το αντικείμενο του ΠΜΣ και της κατεύθυνσης που έχει επιλέξει. Κάθε

  μεταπτυχιακός φοιτητής επιλέγει ένα θέμα και υποβάλλει αίτηση στην ΣΕ για ορισμό

  επιβλέποντος. Την επίβλεψη της διπλωματικής εργασίας αναλαμβάνει Τριμελής Εξεταστική

  Επιτροπή (ΤΕΕ) από τα μέλη ΔΕΠ και Ε.Π. ΤΕΙ καθώς και εξειδικευμένοι επιστήμονες,

  τουλάχιστον κάτοχοι ΜΔΕ, του ΠΜΣ, μετά από συνεννόηση με τον φοιτητή, και την

  ανακοινώνει εγγράφως στην ΣΕ. Η TEE έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και του

  ελέγχου της πορείας της Διπλωματικής Εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή. Η ΣΕ

  εγκρίνει τις προτάσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών για ορισμό τριμελών Επιτροπών

  καθώς και τα θέματα των Διπλωματικών Εργασιών.

  Η διάρκεια εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας δύναται να παραταθεί μέχρι το τέλος του

  τρίτου ακαδημαϊκού έτους. Σε περίπτωση που συντρέχουν ειδικοί λόγοι, η ΣΕ αποφασίζει

  για την περαιτέρω παράταση αυτής της προθεσμίας.

  Άρθρο 13

  Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας (ΔΕ)

  Η διπλωματική εργασία, η οποία κατατίθεται στο τέλος του Δ’ εξαμήνου, εγκρίνεται κατ’

  αρχήν από την ΣΕ και στη συνέχεια υποστηρίζεται δημόσια σε ανοικτό Σεμινάριο, ενώπιον

  της ΤΕΕ. Με τη γραπτή βεβαίωση των μελών της ΤΕΕ ο φοιτητής θεωρείται ότι έχει

  ολοκληρώσει την υποχρέωση της διπλωματικής εργασίας. Περαιτέρω προϋπόθεση για την

  απονομή του ΜΔΕ είναι η ηλεκτρονική κατάθεση της εργασίας, σύμφωνα με γενικές

  Η εργασία γίνεται αποδεκτή κατά πλειοψηφία και βαθμολογείται με κλίμακα 0-10 με

  άριστα το 10. Η αρνητική ψήφος αιτιολογείται εγγράφως. Αν η μεταπτυχιακή εργασία

  θεωρείται από την επιτροπή μη ικανοποιητική και βαθμολογηθεί κάτω από τη βάση του 6,

 • 20

  τότε η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον μεταπτυχιακό φοιτητή τη βελτίωση της, την

  τροποποίηση ορισμένων τμημάτων ή τη ριζική αναμόρφωση της. Στην τελευταία αυτή

  περίπτωση, η επιτροπή ορίζει συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να έχει

  επανυποβληθεί η μεταπτυχιακή εργασία, τροποποιημένη σύμφωνα με τις υποδείξεις της.

  Μετά την παρουσίαση και με ευθύνη του επιβλέποντος και του ΜΦ συντάσσεται πρακτικό

  που υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής. Το πρακτικό, η έκθεση αξιολόγησης και τα

  τρία ανάτυπα της Διπλωματικής Εργασίας υποβάλλονται στην Γραμματεία της Σχολής για

  έκδοση του ΜΔΕ και ορκωμοσία. Λεπτομέρειες που αφορούν την συγγραφή της

  Διπλωματικής εργασίας (οδηγός συγγραφής διπλωματικής εργασίας, πρωτόκολλο μελέτης

  κ.α.) και όλα τα σχετικά έντυπα, θα αναρτώνται στο site του ΠΜΣ (http://www.icu.uoa.gr/)

  Άρθρο 14

  Διδακτικό προσωπικό

  Η επιλογή των διδασκόντων στο ΠΜΣ (τακτικών ή συνεργαζόμενων) εφ’ όσον είναι κάτοχοι

  διδακτορικού διπλώματος, εγκρίνεται από την ΣΕ, ύστερα από εισήγηση μέλους της ΣΕ

  Κριτήρια επιλογής που συνεκτιμώνται είναι:

  Α. Η επιστημονική ειδίκευση σε ένα από τα θεματικά πεδία του ΠΜΣ

  Β. Η επιστημονική ευθύνη ή η ενεργός συμμετοχή σε έρευνες/ προγράμματα που

  ασχολούνται με θέματα του ευρύτερου πεδίου των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας και των

  Κατευθύνσεων.

  Γ. Το εν γένει επιστημονικό έργο και πρακτικό ενδιαφέρον στο αντικείμενο του ΠΜΣ

  Δ. Προηγούμενη διδακτική εμπειρία στο αντικείμενο του ΠΜΣ

  Κατ΄ εξαίρεση καλούνται και επιστήμονες ή επαγγελματίες χωρίς ΔΔ αλλά με

  αναγνωρισμένο κύρος και ειδίκευση σε συγκεκριμένο αντικείμενο που εμπίπτει στο πεδίο

  του ΠΜΣ.

  Δεν επιτρέπεται στα μέλη ΔΕΠ να απασχολούνται αποκλειστικά στο ΠΜΣ.

  http://www.icu.uoa.gr/

 • 21

  Άρθρο 15

  Οικονομική στήριξη

  Οι ΜΦ δικαιούνται όλες τις παροχές των προπτυχιακών Φοιτητών όπως αυτές καθορίζονται

  από τους Νόμους 1268/82 και 2083/92 (κουπόνια σίτισης, φοιτητικό εισιτήριο, μειωμένα έξοδα

  συμμετοχής σε ορισμένες πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις , ασφάλιση μέσω του

  Πανεπιστημίου σε όσους φοιτητές δεν διαθέτουν προσωπική ασφάλεια)

  Οι ΜΦ μπορούν να καλύπτονται οικονομικά από χρηματοδοτούμενα προγράμματα έρευνας

  στα οποία συμμετέχουν. Το ΠΜΣ ενθαρρύνει τους ΜΦ που δεν εντάσσονται στις παραπάνω

  κατηγορίες, να επιτύχουν εξωτερική χρηματοδότηση των σπουδών τους από διάφορα

  Ιδρύματα και Ινστιτούτα.

  Άρθρο 16

  Λοιπές υποχρεώσεις των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Προγράμματος

  Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης τους οι ΜΦ υποχρεούνται να επικουρούν τα μέλη ΔΕΠ στην

  εκτέλεση των εκπαιδευτικών τους καθηκόντων (εργαστήρια, φροντιστήρια, επιτηρήσεις). Η

  φύση του έργου που παρέχουν καθορίζονται από την ΣΕ. Η αναγνώριση του έργου τους

  γίνεται με την έκδοση σχετικής βεβαίωσης υπογεγραμμένης από τον Διευθυντή Σπουδών

  του ΠΜΣ. Οι ΜΦ μπορούν να προσφέρουν το πολύ 6 ώρες (ανά εβδομάδα) επικουρική

  (διδασκαλία ασκήσεων, επίβλεψη εργαστηρίων και εξετάσεων, κ.λ.π.).

  Άρθρο 17

  Άλλα θέματα

  Ο οδηγός σπουδών δύναται να αναθεωρείται μερικώς κάθε έτος και εκτενέστερα ανά

  διετία, εφ’ όσον προκύπτουν νέα δεδομένα.

 • 22

  Το Σχέδιο-Υπόδειγμα Πρόσκλησης – Προκήρυξης, θα ανακοινώνεται στο site ΠΜΣ, ένα

  μήνα πριν την έναρξη υποβολής δικαιολογητικών κάθε ακαδημαϊκού έτους.

  Για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα σχετικό με το Π.Μ.Σ. «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας» και

  Κατευθύνσεις, για το οποίο δεν υπάρχει πρόβλεψη στον παρόντα κανονισμό ή στην

  υπουργική απόφαση, αρμόδια για να αποφασίσει είναι η ΣΕ.