Οι αριθμοί του επιπέδου!

download Οι αριθμοί του επιπέδου!

If you can't read please download the document

Transcript of Οι αριθμοί του επιπέδου!

z=+i

, i

i2 = -1

.

z=+i (,)=Re(z) z=Im(z) z

.

(x,y) , x y .

, .

, .

u , (x,y), (x,y) u=(x,y).

, .

.

, , , . z=+i , (z) (,) =(,) z.

(), .

Click to edit the title text format

Click to edit the title text format

Click to edit the title text format

Click to edit the title text format

Click to edit the title text format