Φυσικές Και Ανθρωπογενείς Καταστροφές- ο Αόρατος...

of 20/20
5/22/2018 -... http://slidepdf.com/reader/full/-55cf9684550346d0338bfb97 1/20  http://light1and2life.wordpress.com / - 661 Λάμπες Οικονομίας: η Δολοφονία τής Υγείας Οι φυσικές και ανθρωπογενείς κα-  ταστροφές είναι μια ακόμα κατάστα- ση με την οποία αποκαλύπτονται τα μεγάλα και άθλια παραμύθια εξοικο- νόμησης ενέργειας και προστασίας  τού περιβάλλοντος, με τη χρήση λα- μπτήρων «οικονομίας». Σε καμία επίσημη μελέτη τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλού δεν έχει συνυπολογισθεί μαζί με τη δα- πάνη ενέργειας και άλλες παραμέ-  τρους, το μέγα περιβαλλοντικό κό- στος και οι βλάβες στην υγεία των ανθρώπων από γεγονότα που συμ- βαίνουν και θα συμβαίνουν συνεχώς  τα οποία βρίσκονται εκτός κάθε δυ- νατότητας ελέγχου. Όταν ξεσπούν φυσικές ή ανθρωπο-  γενείς καταστροφές οι λάμπες «οικονομίας» και οι πρόγονοί τους λάμπες φθορισμού, μετατρέ- πονται σε υπερτοξικά υδραργυρικά τέρατα ρυπαίνοντας μόνιμα τεράστιες εκτάσεις εδαφών ή υπογείων υδάτων, ενώ ταυτόχρονα προκαλούν άγνωστες και ανυπολόγιστες ασθένειες σε ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή τής φυσικής τραγωδίας. Συνυπολογίζοντας τα υπερτοξικά πλαστικά τους, τα οποία σε περίπτωση πυρκαγιάς ρυπαί- νουν με δηλητηριώδη αιθάλη την περιοχή ή σε περίπτωση άλλης καταστροφής παραμένουν στο έδαφος αναλλοίωτα για χιλιάδες χρόνια, τότε έρχεται η στιγμή να αναρωτηθούμε: Γιατί δεν ασκούνται διώξεις σε όλους εκείνους που υλοποιούν τέτοιες άθλιες πολιτικές και ιδέ- ες, που υποτίθεται θα σώσουν τον πλανήτη από τη ρύπανση με υδράργυρο ο οποίος εκλύεται από τα εργοστάσια άνθρακα και την ατμόσφαιρα από την υπερθέρμανση, ενώ στην πραγμα-  τικότητα τον ρυπαίνουν καθημερινά διά μέσου των χιλιάδων φυσικών ή ανθρωπογενών κα-  ταστροφών που συντελούνται επιφέροντας την ίδια στιγμή πολύ σοβαρές βλάβες στην υγεία Φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές: ο αόρατος μεγάλος κίνδυνος από τις τοξικές «οικονομικές" Κατεστραμμένα σπίτια μετά από ανεμοστρόβιλους στις ΗΠΑ. Η περιοχή γέμισε γύρω τους (και σε άγνωστη απόσταση) με τον υπερ-τοξικό υδράργυρο από τις σω-  ληνωτές λάμπες φθορισμού και τις νέες λάμπες «οικο- νομίας». Τα πράσινα φώτα εμπεριέχουν κρυφά τοξικά παραμύθια.
 • date post

  13-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  13
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Το προϊόν είναι τοξικό. Τελεία και παύλα. Κάθε φυσική (σεισμοί τυφώνες κ.λπ.) ή ανθρωπογενής καταστροφή (πυρκαγιές, τρομοκρατικές ενέργειες, κ.λπ.) θα στέλνει και στέλνει καθημερινά στο περιβάλλον αμέτρητες ποσότητες υδραργύρου από τις λάμπες "οικονομίας" που καταστρέφονται και θα καταστρέφονται στο εξής κατά δεκάδες χιλιάδες καθημερινά! Ένα απίστευτο αίσχος, που θεωρείται ακόμα εξοικονόμηση ενέργειας...

Transcript of Φυσικές Και Ανθρωπογενείς Καταστροφές- ο Αόρατος...

 • 5/22/2018 - ...

  1/20http://light1and2life.wordpress.com/- 661

  :

  - -

  -

  , - .

  -

  -, -

  -

  - .

  - , -

  , .

  , -

  , : -

  ,

  , - -

  :

  "

  . ( ) - - -. .

  http://light1and2life.wordpress.com/http://light1and2life.wordpress.com/
 • 5/22/2018 - ...

  2/20662 - http://light1and2life.wordpress.com/

  ; -

  -, , ,

  , , , .., -

  -

  , -

  9/11 -

  - ,

  - -

  .(1)

  .

  -

  - .

  -

  - , -

  , .

  -, -

  -

  (1) The Heroes Of 9/11 Are Getting Sick.http://www.gothamgazette.com/article/health/20060130/9/1742

  - , - - .

  , , .

  .

  http://light1and2life.wordpress.com/http://www.gothamgazette.com/article/health/20060130/9/1742http://www.gothamgazette.com/article/health/20060130/9/1742http://www.gothamgazette.com/article/health/20060130/9/1742http://light1and2life.wordpress.com/
 • 5/22/2018 - ...

  3/20http://light1and2life.wordpress.com/- 663

  :

  . -

  , ,

  - ,(1) -,

  2007 -, -

  ,

  -

  (2)(3).

  , (2012), Praktiker . - ,

  . - , , ,

  .

  20.308 , 2012,(4)

  , - , , , -

  . 2008 19.575 -

  (1) - http://www.tovima.gr/nance/article/?aid=552471

  (2) - :: .

  . -

  .

  . .

  (3) . - http://www.karaoglou.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=478&Itemid=41

  (4) 2012 - http://www.reservice.gr/statistika/astika.php

  , - 2007 .

  - , . .

  http://light1and2life.wordpress.com/http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=552471http://www.fireservice.gr/statistika/astika.phphttp://www.fireservice.gr/statistika/astika.phphttp://www.tovima.gr/finance/article/?aid=552471http://light1and2life.wordpress.com/
 • 5/22/2018 - ...

  4/20664 - http://light1and2life.wordpress.com/

  (1) -

  . , -, , , , , - .

  , ,

  , -

  ,

  Greenpeace;

  ( , -), ,

  (1) 2008 - http://www.reservice.gr/statistika/astika.php

  -

  2013. . , - - - .

  http://light1and2life.wordpress.com/http://www.fireservice.gr/statistika/astika.phphttp://www.fireservice.gr/statistika/astika.phphttp://light1and2life.wordpress.com/
 • 5/22/2018 - ...

  5/20http://light1and2life.wordpress.com/- 665

  :

  -

  ( ;) .(1)(2)(3)(4)

  , , .

  , ..., . -

  ,

  , , , .

  (1) : 1.000 - http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22769&subid=2&pubid=63825038

  (2) : 220 - 1.000 - http://www.naftemporiki.

  gr/story/644899(3) Bangladeshi Factory Owners Charged in Fire That Killed 112,by GARDINER HARRIS - http://www.nytimes.com/2013/12/23/

  world/asia/bangladeshi-factory-owners-charged-in-fatal-re.html?_r=0

  (4) Bangladesh factory res: fashion industrys latest crisis - http://www.theguardian.com/world/2013/dec/08/bangladesh-factory-res-fashion-latest-crisis

  11 2001. - , , -

  , , 40.000 . (1)

  (1) The Heroes Of 9/11 Are Getting Sick.http://www.gothamgazette.com/article/health/20060130/9/1742

  http://light1and2life.wordpress.com/http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22769&subid=2&pubid=63825038http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22769&subid=2&pubid=63825038http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22769&subid=2&pubid=63825038http://www.naftemporiki.gr/story/644899http://www.naftemporiki.gr/story/644899http://www.naftemporiki.gr/story/644899http://www.nytimes.com/2013/12/23/world/asia/bangladeshi-factory-owners-charged-in-fatal-fire.html?_r=0http://www.nytimes.com/2013/12/23/world/asia/bangladeshi-factory-owners-charged-in-fatal-fire.html?_r=0http://www.nytimes.com/2013/12/23/world/asia/bangladeshi-factory-owners-charged-in-fatal-fire.html?_r=0http://xn--latest%20crisis-%20http-tvf//www.theguardian.com/world/2013/dec/08/bangladesh-factory-fires-fashion-latest-crisishttp://xn--latest%20crisis-%20http-tvf//www.theguardian.com/world/2013/dec/08/bangladesh-factory-fires-fashion-latest-crisishttp://xn--latest%20crisis-%20http-tvf//www.theguardian.com/world/2013/dec/08/bangladesh-factory-fires-fashion-latest-crisishttp://www.gothamgazette.com/article/health/20060130/9/1742http://www.gothamgazette.com/article/health/20060130/9/1742http://xn--latest%20crisis-%20http-tvf//www.theguardian.com/world/2013/dec/08/bangladesh-factory-fires-fashion-latest-crisishttp://xn--latest%20crisis-%20http-tvf//www.theguardian.com/world/2013/dec/08/bangladesh-factory-fires-fashion-latest-crisishttp://www.nytimes.com/2013/12/23/world/asia/bangladeshi-factory-owners-charged-in-fatal-fire.html?_r=0http://www.nytimes.com/2013/12/23/world/asia/bangladeshi-factory-owners-charged-in-fatal-fire.html?_r=0http://www.naftemporiki.gr/story/644899http://www.naftemporiki.gr/story/644899http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22769&subid=2&pubid=63825038http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22769&subid=2&pubid=63825038http://light1and2life.wordpress.com/
 • 5/22/2018 - ...

  6/20666 - http://light1and2life.wordpress.com/

  , -, , .., -

  . . -

  - .

  -

  (1) 18 , , - .

  General Electric, Philips, . GE -

  - ,

  . GE

  ,

  .(2)

  (1) http://www.greenpeace.org/international/campaigns/toxics/electronics/how-the-companies-line-up

  (2) http://en.wikipedia.org/wiki/General_Electric

  9 2012 400 .

  2013. - 1.100 .,

  -, .

  http://light1and2life.wordpress.com/http://www.greenpeace.org/international/campaigns/toxics/electronics/how-the-companies-line-uphttp://en.wikipedia.org/wiki/General_Electrichttp://en.wikipedia.org/wiki/General_Electrichttp://www.greenpeace.org/international/campaigns/toxics/electronics/how-the-companies-line-uphttp://light1and2life.wordpress.com/
 • 5/22/2018 - ...

  7/20http://light1and2life.wordpress.com/- 667

  :

  Greenpeace -

  (1) -

  , .

  . - -

  . 2007

  - 9.000

  (2) - .

  -,(3) 10 . - 2009 -

  -

  . -

  -- .

  - . 2004

  -

  240.000 , , 2006 3.000 .

  2009 8 - 200 -

  2.000 !

  ,

  (1) http://www.greenpeace.org/raw/content/international/press/reports/improved-criteria-explained.pdf

  (2) ", "- ", 7 20.07, . 10.

  (3) on page 55

  , - ), 2009, - .http://www.mb.com.ph/node/222471/recent-

  (Photo by MARIANNE BERMUDEZ)

  http://light1and2life.wordpress.com/http://www.greenpeace.org/raw/content/international/press/reports/improved-criteria-explained.pdfhttp://-/?-http://www.mb.com.ph/node/222471/recenthttp://www.mb.com.ph/node/222471/recenthttp://-/?-http://www.greenpeace.org/raw/content/international/press/reports/improved-criteria-explained.pdfhttp://light1and2life.wordpress.com/
 • 5/22/2018 - ...

  8/20668 - http://light1and2life.wordpress.com/

  , ,, !(1)

  - ,

  . - , -

  .

  2011 85%

  . 206 (!) 365 274

  .

  .

  (1) Philippines Tops Natural Disasters List - By ROY C. MABASA, 1/27/2012 - http://www.mb.com.ph/node/349474/philippine#.UMIgj6USXfA

  - 2012 . 20 , , - .

  , .

  http://light1and2life.wordpress.com/http://www.mb.com.ph/node/349474/philippine#.UMIgj6USXfAhttp://www.mb.com.ph/node/349474/philippine#.UMIgj6USXfAhttp://www.mb.com.ph/node/349474/philippine#.UMIgj6USXfAhttp://www.mb.com.ph/node/349474/philippine#.UMIgj6USXfAhttp://www.mb.com.ph/node/349474/philippine#.UMIgj6USXfAhttp://light1and2life.wordpress.com/
 • 5/22/2018 - ...

  9/20http://light1and2life.wordpress.com/- 669

  :

  435 , 25.000.(1)

  - .

  !

  2010 , 230.000 .

  (2) - , .

  -

  , . , -

  (3)

  (1) http://thoughtleadership.aonbeneld.com/Documents/20120110_if_annual_global_climate_cat_report.pdf

  (2), " - " ". ""21.3.2010.

  (3) : on page 322

  2010, 1.200.000 230.000 . -

  .

  http://light1and2life.wordpress.com/http://thoughtleadership.aonbenfield.com/Documents/20120110_if_annual_global_climate_cat_report.pdfhttp://-/?-http://-/?-http://thoughtleadership.aonbenfield.com/Documents/20120110_if_annual_global_climate_cat_report.pdfhttp://light1and2life.wordpress.com/
 • 5/22/2018 - ...

  10/20670 - http://light1and2life.wordpress.com/

  -

  , .

  -- ,

  . , - ,

  . , ,

  , - .

  ...

  , -

  . ...(1)

  2010, 8,8 . Economist,(2) () 300 , 1.500.000 . - - 10 -

  .(1) Marc Lacey, - The New York Times. - "

  " 7 2010.

  (2) " " , "The Economist". - "", 7 2010.

  2013.

  ;

  http://light1and2life.wordpress.com/http://light1and2life.wordpress.com/
 • 5/22/2018 - ...

  11/20http://light1and2life.wordpress.com/- 671

  :

  , 2013 .(1) - 4.000 4,5 , -

  2004. 5

  , . - - (!)

  -

  . (2) 38 -

  , 420.000

  ! 7,2 -

  22 73.000 .

  - . ,

  , , () -

  (1) Philippines counts the cost of Typhoon Haiyan by Agence France-Presse, 20/11/2013 - http://www.rawstory.com/rs/2013/11/20/philippines-counts-the-cost-of-typhoon-haiyan/

  (2) Cyclone Phailin aftermath: the tragedy hits home - http://www.livemint.com/Politics/XQj6CYtMYTf5VdZYfdIWcK/Cyclone-Phailin-aftermath-the-tragedy-hits-home.html

  35 , 2012.

  , .

  ... , , . , .

  http://light1and2life.wordpress.com/http://www.rawstory.com/rs/2013/11/20/philippines-counts-the-cost-of-typhoon-haiyan/http://www.rawstory.com/rs/2013/11/20/philippines-counts-the-cost-of-typhoon-haiyan/http://www.rawstory.com/rs/2013/11/20/philippines-counts-the-cost-of-typhoon-haiyan/http://www.rawstory.com/rs/2013/11/20/philippines-counts-the-cost-of-typhoon-haiyan/http://www.rawstory.com/rs/2013/11/20/philippines-counts-the-cost-of-typhoon-haiyan/http://light1and2life.wordpress.com/
 • 5/22/2018 - ...

  12/20672 - http://light1and2life.wordpress.com/

  , - .(1)

  -

  .

  - - .

  Greenpeace -

  .

  -

  ,

  -, . Greenpeace

  - .

  . !

  . -

  . , ,

  .

  , PVC .

  .(2) - .

  . - . ,

  , .., . . -

  , -

  -

  (1) on page 236

  (2) Greenpeace on page 449

  2008 . ,

  - -. .

  http://light1and2life.wordpress.com/http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://light1and2life.wordpress.com/
 • 5/22/2018 - ...

  13/20http://light1and2life.wordpress.com/- 673

  :

  ! . -

  . -

  , , - .

  , , ,

  . - .

  , ,

  (1) ,

  ( 2012) , ,

  -, -

  , !

  -

  (1) http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=561050

  5 . 1989 13 , 35.000 , 147 3.000 . - .

  2008 , 2012

  !

  http://light1and2life.wordpress.com/http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=561050http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=561050http://light1and2life.wordpress.com/
 • 5/22/2018 - ...

  14/20674 - http://light1and2life.wordpress.com/

  , - -

  -

  !(1)

  ,

  -

  -

  .(2) - - -

  - .

  - -

  , ,

  ( ). London Schools o Economics 2011 380 .(3)

  -

  , - , -

  .

  (1) http://www.pr.com/press-release/468693

  (2) , , Andrew C. Revkin, The New York Times - " ", 7 2010.

  (3) THE YEAR THAT SHOOK THE RICH: A REVIEW OF ATURAL DISASTERS IN 2011. - http://www.brookings.edu/~/media/research/les/reports/2012/3/natural%20disaster%20review%20ferris/03_natural_disaster_review_ferris.pdf

  9 2011,

  . 15.883 -

  , 2.643. 129.225

  254.204, 691.766 -

  .

  .

  -

  ....

  http://light1and2life.wordpress.com/http://www.pr.com/press-release/468693http://www.brookings.edu/~/media/research/files/reports/2012/3/natural%20disaster%20review%20ferris/03_natural_disaster_review_ferris.pdfhttp://www.brookings.edu/~/media/research/files/reports/2012/3/natural%20disaster%20review%20ferris/03_natural_disaster_review_ferris.pdfhttp://www.brookings.edu/~/media/research/files/reports/2012/3/natural%20disaster%20review%20ferris/03_natural_disaster_review_ferris.pdfhttp://www.brookings.edu/~/media/research/files/reports/2012/3/natural%20disaster%20review%20ferris/03_natural_disaster_review_ferris.pdfhttp://www.pr.com/press-release/468693http://light1and2life.wordpress.com/
 • 5/22/2018 - ...

  15/20http://light1and2life.wordpress.com/- 675

  :

  http://light1and2life.wordpress.com/http://light1and2life.wordpress.com/
 • 5/22/2018 - ...

  16/20676 - http://light1and2life.wordpress.com/

  http://light1and2life.wordpress.com/http://light1and2life.wordpress.com/
 • 5/22/2018 - ...

  17/20http://light1and2life.wordpress.com/- 677

  :

  http://light1and2life.wordpress.com/http://light1and2life.wordpress.com/
 • 5/22/2018 - ...

  18/20678 - http://light1and2life.wordpress.com/

  http://light1and2life.wordpress.com/http://light1and2life.wordpress.com/
 • 5/22/2018 - ...

  19/20http://light1and2life.wordpress.com/- 679

  :

  .

  .

  GREENPEACE

  ,

  ,

  .

  ,

  GREENPEACE

  .

  http://light1and2life.wordpress.com/http://light1and2life.wordpress.com/
 • 5/22/2018 - ...

  20/20680 - http://light1and2life.wordpress.com/

  http://light1and2life.wordpress.com/http://light1and2life.wordpress.com/