ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...

of 31/31
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 09:00 Εγγραφές – Διαπίστευση - Παραλαβή υλικού από τη Γραμματεία του Συνεδρίου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 17:00 17:30 A! ΕΝΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LONG LASTING MEMORIES - CARE, LLMCARE» 17:30 18:00 Β! ΕΝΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΟΥΣΕΙΑ – Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΟΧΗ» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 18:00 20:15 Γ! ΕΝΟΤΗΤΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 20:30 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 11:00 12:30 Δ! ΕΝΟΤΗΤΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ. ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 12:30 14:30 Ε! ΕΝΟΤΗΤΑ, ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ: «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΕΝΟΨΕΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ (ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ TEAM)»
 • date post

  01-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  6
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...

 • ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

  09:00 Εγγραφές – Διαπίστευση - Παραλαβή υλικού από τη Γραμματεία του

  Συνεδρίου

  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ

  17:00 – 17:30 A! ΕΝΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ

  ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΗ

  ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LONG LASTING MEMORIES -

  CARE, LLMCARE»

  17:30 – 18:00 Β! ΕΝΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΟΥΣΕΙΑ – Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ

  ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΟΧΗ»

  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ

  18:00 – 20:15 Γ! ΕΝΟΤΗΤΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

  20:30 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΕΩΣ

  ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ

  11:00 – 12:30 Δ! ΕΝΟΤΗΤΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ

  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ. ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ

  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

  12:30 – 14:30 Ε! ΕΝΟΤΗΤΑ, ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ

  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ: «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

  ΕΝΟΨΕΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ (ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

  TEAM)»

 • 16ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, www.hellenicjsport.com Τόμος 36 – Τεύχος 1 (2013, 87) www.egve.gr www.facebook.com/egve

  Προσοχή: Η πιστοποίηση παρουσίασης επιστημονικής εργασίας στο συνέδριο γίνεται μόνο με βεβαίωση που χορηγείται από την Ε.Γ.Β.Ε. μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου.

  2

  16:00 – 17:00 ΣΤ! ΕΝΟΤΗΤΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ

  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΕΝΙΣ»

  17:00 – 18:00 Ζ! ΕΝΟΤΗΤΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ:

  ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ»

  18:00 – 19:00 Η! ΕΝΟΤΗΤΑ, ΔΙΠΛΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ»

  ΚΑΙ «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ»

  ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ

  10:30 – 12:30 Θ! ΕΝΟΤΗΤΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ: «ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ

  ΑΘΛΗΤΩΝ. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ»

  12:30 – 14:00 ΙΑ! ΕΝΟΤΗΤΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ

  ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ»

  ΑΙΘΟΥΣΑ WORKSHOP (1ΟΣ

  ΟΡΟΦΟΣ)

  09:30 – 11:30 Ι! ΕΝΟΤΗΤΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΜΜΟΥ. BEACH

  VOLLEY, BEACH HANDBALL, BEACH TENΝIS»

  14:00 Τέλος εργασιών Συνεδρίου – Παραλαβή βεβαιώσεων συμμετοχής

  http://www.hellenicjsport.com/

 • 16ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, www.hellenicjsport.com Τόμος 36 – Τεύχος 1 (2013, 87) www.egve.gr www.facebook.com/egve

  Προσοχή: Η πιστοποίηση παρουσίασης επιστημονικής εργασίας στο συνέδριο γίνεται μόνο με βεβαίωση που χορηγείται από την Ε.Γ.Β.Ε. μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου.

  3

  ΣΣΣΥΥΥΝΝΝΟΟΟΠΠΠΤΤΤΙΙΙΚΚΚΟΟΟ ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΓΓΓΡΡΡΑΑΑΜΜΜΜΜΜΑΑΑ ΣΣΣΕΕΕΜΜΜΙΙΙΝΝΝΑΑΑΡΡΡΙΙΙΩΩΩΝΝΝ ,,, ΣΣΣΥΥΥΓΓΓΚΚΚΕΕΕΝΝΝΤΤΤΡΡΡΩΩΩΤΤΤΙΙΙΚΚΚΑΑΑ

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

  18:00 - 20:15 Σεμινάριο: «Σύγχρονες Μορφές Διοίκησης και Διαχείρισης Ανθρώπινου

  Δυναμικού»

  ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

  11:00 - 12:30 Σεμινάριο: «Προπόνηση Φυσικής Κατάστασης στην Παιδική Ηλικία.

  Μύθος και Πραγματικότητα»

  12:30 - 16:30 Ημερήσιο Σεμινάριο Προπονητικής Ποδοσφαίρου: «Προετοιμασία

  Αγωνιστικής Εβδομάδας Ενόψει Αντιπάλου (Ρόλοι και Καθήκοντα

  Τεχνικού Team)»

  16:00 - 18:00 Σεμινάριο: «Μεθοδολογία για την Ανάπτυξη του Τένις»

  17:00 – 19:00 Σεμινάριο: «Σκλήρυνση Κατά Πλάκας: Σχολικά και Εξωσχολικά

  Προγράμματα Άσκησης»

  18:00 - 20:00 Διπλό Σεμινάριο: «Αυτόνομες Καταδύσεις» & «Ναυαγοσωστική»

  ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

  Σεμινάριο:«Αθλήματα Άμμου. Beach Volley, Beach Handball, Beach

  Tennis»

  09:30 - 11:30 Θεωρία

  13:00 - 15:00 Πράξη

  10:30 - 12:30 Σεμινάριο Διατροφής: «Μικρογεύματα Αθλητών. Η Συμμετοχή τους στο

  Ενεργειακό Ισοζύγιο»

  12:30 - 14:00 Σεμινάριο: «Ο Ρόλος της Άσκησης σε Ειδικές Ομάδες Ασθενών»

  http://www.hellenicjsport.com/

 • 16ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, www.hellenicjsport.com Τόμος 36 – Τεύχος 1 (2013, 87) www.egve.gr www.facebook.com/egve

  Προσοχή: Η πιστοποίηση παρουσίασης επιστημονικής εργασίας στο συνέδριο γίνεται μόνο με βεβαίωση που χορηγείται από την Ε.Γ.Β.Ε. μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου.

  4

  ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΦΦΦΟΟΟΡΡΡΙΙΙΚΚΚΕΕΕΣΣΣ ΕΕΕΠΠΠΙΙΙΣΣΣΤΤΤΗΗΗΜΜΜΟΟΟΝΝΝΙΙΙΚΚΚΕΕΕΣΣΣ ΑΑΑΝΝΝΑΑΑΚΚΚΟΟΟΙΙΙΝΝΝΩΩΩΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

  ΑΙΘΟΥΣΑ seminar (ισόγειο)

  17:00 – 18:30 ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Α!), ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

  18:30 – 20:00 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ (Α!), ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

  ΑΙΘΟΥΣΑ workshop (1oς όροφος)

  17:00 – 18:30 ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ (Α!), ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ

  ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

  18:30 – 20:00 ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ (Α!), ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ –

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

  ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

  ΑΙΘΟΥΣΑ seminar (ισόγειο)

  10:00 – 11:30 ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ (Β!), ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ

  ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

  11:30 – 13:15 ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Β!), ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ

  ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

  ΑΙΘΟΥΣΑ workshop (1oς όροφος)

  10:00 – 11:45 ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ (Β!), ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

  13:00 – 15:00 ΒΙΟΚΙΝΗΤΙΚΗ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

  16:00 – 17:15 ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ (Β!), ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

  ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

  ΑΙΘΟΥΣΑ seminar (ισόγειο)

  10:00 – 11:30 ΔΙΑΦΟΡΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ –

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

  11:30 – 12:45 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ (Β!), ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ –

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

  12:45 – 14:00 ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

  ΑΙΘΟΥΣΑ workshop (1oς όροφος)

  12:00 – 14:00 ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ

  ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

  http://www.hellenicjsport.com/

 • 16ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, www.hellenicjsport.com Τόμος 36 – Τεύχος 1 (2013, 87) www.egve.gr www.facebook.com/egve

  Προσοχή: Η πιστοποίηση παρουσίασης επιστημονικής εργασίας στο συνέδριο γίνεται μόνο με βεβαίωση που χορηγείται από την Ε.Γ.Β.Ε. μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου.

  5

  ΑΑΑΝΝΝΑΑΑΡΡΡΤΤΤΗΗΗΜΜΜΕΕΕΝΝΝΕΕΕΣΣΣ ΕΕΕΠΠΠΙΙΙΣΣΣΤΤΤΗΗΗΜΜΜΟΟΟΝΝΝΙΙΙΚΚΚΕΕΕΣΣΣ ΑΑΑΝΝΝΑΑΑΚΚΚΟΟΟΙΙΙΝΝΝΩΩΩΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ (((PPPOOOSSSTTTEEERRRSSS)))

  Τα posters θα αναρτηθούν στο χώρο της Γραμματείας του Συνεδρίου, το Σάββατο 5 Απριλίου

  2014, από ώρα 10:00 έως 11.00 και θα πρέπει να παραμείνουν αναρτημένα υποχρεωτικά έως

  τις 18:00. Η αφαίρεσή τους γίνεται υποχρεωτικά από τους συγγραφείς και μπορεί να γίνει από

  ώρα 18.00 και μετά, το Σάββατο 5 Απριλίου, καθώς και την Κυριακή 6 Απριλίου.

  Η παρουσίασή τους στο κοινό και την επιτροπή (Πρόεδρος: Δρ. Ευάγγελος Μπεμπέτσος,

  Μέλη: Δρ. Βασίλειος Μπαρκούκης, Δρ. Συμεών Βλαχόπουλος, Γεώργιος Παρισόπουλος,

  M.Sc.) θα γίνει από τους συγγραφείς, την ίδια ημέρα, στο χώρο ανάρτησής τους, από ώρα

  14:30 έως 16:30. Η μέγιστη διάρκεια παρουσίασης για κάθε αναρτημένη ανακοίνωση είναι 5

  λεπτά. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάρτηση της εργασίας είναι η παραλαβή του αριθμού

  έγκρισης από τη γραμματεία του συνεδρίου το Σάββατο 5 Απριλίου.

  http://www.hellenicjsport.com/

 • 16ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, www.hellenicjsport.com Τόμος 36 – Τεύχος 1 (2013, 87) www.egve.gr www.facebook.com/egve

  Προσοχή: Η πιστοποίηση παρουσίασης επιστημονικής εργασίας στο συνέδριο γίνεται μόνο με βεβαίωση που χορηγείται από την Ε.Γ.Β.Ε. μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου.

  6

  http://www.hellenicjsport.com/

 • 16ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, www.hellenicjsport.com Τόμος 36 – Τεύχος 1 (2013, 87) www.egve.gr www.facebook.com/egve

  Προσοχή: Η πιστοποίηση παρουσίασης επιστημονικής εργασίας στο συνέδριο γίνεται μόνο με βεβαίωση που χορηγείται από την Ε.Γ.Β.Ε. μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου.

  7

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

  1η ημέρα του Συνεδρίου

  09:00 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Προσέλευση – Εγγραφές – Διαπίστευση συνέδρων –

  Παραλαβή υλικού

  Κεντρική Αίθουσα

  17:00 – 17:30 Α! ΕΝΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ

  ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΗ

  ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LONG LASTING MEMORIES -

  CARE, LLMCARE»

  Συντονιστής: Χριστίνα Παπαϊωάννου, Υποψήφια διδάκτωρ Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Α.Π.Θ.

  Ομιλητής:

  Δρ. Χρήστος Μουζακίδης, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Ελληνική Εταιρεία Νόσου

  Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών

  17:30 - 18:00 B! ΕΝΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΟΥΣΕΙΑ – Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ

  ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΟΧΗ»

  Συντονιστής: Χριστίνα Παπαϊωάννου, Υποψήφια διδάκτωρ Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Α.Π.Θ.

  Ομιλητής:

  Κυριακή Ουδατζή, Διευθύντρια Ολυμπιακού Μουσείου

  18:00 - 20:15 Γ! ΕΝΟΤΗΤΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

  Το σεμινάριο διεξάγεται σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση

  Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

  Συντονιστής: Ευάγγελος Φανίδης, Οικονομολόγος, Δημοσιογράφος, Κάτοχος Βραβείου

  Μπότση, Γενικός Γραμματέας Δήμου Βριλησσίων

  Ομιλητές:

  Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης, Ph.D Διεθνείς Σχέσεις, M.A. European Studies,

  Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΕΚΔΔΑ, Πολιτικός Επιστήμων – Διεθνολόγος,

  Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

  «Κλεισθένης»

  http://www.hellenicjsport.com/

 • 16ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, www.hellenicjsport.com Τόμος 36 – Τεύχος 1 (2013, 87) www.egve.gr www.facebook.com/egve

  Προσοχή: Η πιστοποίηση παρουσίασης επιστημονικής εργασίας στο συνέδριο γίνεται μόνο με βεβαίωση που χορηγείται από την Ε.Γ.Β.Ε. μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου.

  8

  «Σύγχρονες Μέθοδοι Υποκίνησης και Επιβράβευσης Ανθρώπινου Δυναμικού»

  Παναγιώτης Γρηγοράκος, Καθηγητής Αρχαιολογίας & Ιστορίας της Τέχνης MBA

  (Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων), Πιστοποιημένος

  Εκπαιδευτής ΕΚΔΔΑ, Γενικός Γραμματέας Δήμου Χαϊδαρίου

  «Σύγχρονες Μέθοδοι Αξιολόγησης Ανθρώπινου Δυναμικού»

  Παναγιώτης Νοτόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός – Πληροφορικός, Αναπληρωτής

  Καθηγητής Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας με Ειδικότητα στα Θέματα

  Τεχνητής Νοημοσύνης

  «Σύγχρονες Μέθοδοι Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέα

  Μοντέλα Τεχνικών Επικοινωνίας»

  Ανατολή Καπνίδου, MBA Executive – Εξειδίκευση Marketing (Πανεπιστήμιο

  Μακεδονίας), Director of Sales & Development, Capsis Hotels

  «Capsis Hotel Thessaloniki – Το Σύγχρονο Μοντέλο Διοίκησης του Ανθρώπινου

  Δυναμικού ενός City Hotel»

  Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης του Σεμιναρίου

  20:30 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΕΩΣ

  Χαιρετισμός του Προέδρου της ΕΓΒΕ κ. Αθανάσιου Παπαγεωργίου

  Χαιρετισμοί επίσημων προσκεκλημένων

  Απονομή τιμητικών διακρίσεων. Η ΕΓΒΕ απονέμει τιμητικές διακρίσεις σε εξέχουσες και διακεκριμένες προσωπικότητες του αθλητισμού και της Φυσικής Αγωγής,

  για την πολυετή και εξαιρετική προσφορά τους στη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό,

  καθώς και τη συμβολή τους στην ανάδειξη του κλάδου μέσα από αυτή. Συγκεκριμένα θα

  τιμηθούν ο Καθηγητής του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης κ.

  Γεώργιος Γκοδόλιας, ο Κοσμήτορας του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου

  Θεσσαλονίκης κ. Σπύρος Κέλλης, η Γενική Γραμματέας Αθλητισμού και συνάδελφος κ.

  Κυριακή Γιαννακίδου, ο Κ.Φ.Α. κ. Ιωάννης Πολίτης, ο Κ.Φ.Α. κ. Ηλίας

  Χατζηελευθερίου και ο Κ.Φ.Α. κ. Ιωάννης Πραντσίδης.

  Κήρυξη της έναρξης των εργασιών του Συνεδρίου

  Καλλιτεχνικό πρόγραμμα – Δεξίωση

  Τέλος των εργασιών της 1ης

  ημέρας του Συνεδρίου

  http://www.hellenicjsport.com/

 • 16ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, www.hellenicjsport.com Τόμος 36 – Τεύχος 1 (2013, 87) www.egve.gr www.facebook.com/egve

  Προσοχή: Η πιστοποίηση παρουσίασης επιστημονικής εργασίας στο συνέδριο γίνεται μόνο με βεβαίωση που χορηγείται από την Ε.Γ.Β.Ε. μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου.

  9

  ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

  2η ημέρα του Συνεδρίου

  Κεντρική Αίθουσα

  11:00 - 12:30 Δ! ΕΝΟΤΗΤΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ

  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ. ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ

  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

  Συντονιστής: Δρ. Χρήστος Κοτζαμανίδης, Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης, Α.Π.Θ.

  Ομιλητές:

  Δρ. Ελένη Μπάσσα, «Προπόνηση Δύναμης»

  Δρ. Ανδρέας Ζαφειρίδης, «Προπόνηση Κόπωσης Αντοχής»

  Δρ. Βασίλειος Πανουτσακόπουλος, «Προπόνηση Δρόμου Ταχύτητας»

  Δρ. Δημήτριος Πατίκας, «Πολυμετρική Προπόνηση»

  Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης του Σεμιναρίου

  Κεντρική Αίθουσα (Θεωρητικό μέρος)

  12:30 - 14:30 Ε! ΕΝΟΤΗΤΑ, ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ

  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ: «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

  ΕΝΟΨΕΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ (ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

  TEAM)»

  Συντονιστής: Ιωάννης Ταουσιάνης, (Assistant Coach) Προπονητής OUEFA PRO,

  Απόφοιτος Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Α.Π.Θ.

  Υπεύθυνος από την Οργανωτική Επιτροπή: Αθανάσιος Ρεζούδης, Κ.Φ.Α.

  Ομιλητές:

  Παύλος Δερμιτζάκης, (Head Coach), Προπονητής OUEFA PRO

  Ιωάννης Ταουσιάνης, (Assistant Coach), Προπονητής OUEFA PRO, Απόφοιτος

  Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Α.Π.Θ.

  Τάσος Σιδερίδης, (Fitness Coach), Προπονητής OUEFA A, Απόφοιτος Τ.Ε.Φ.Α.Α. -

  Α.Π.Θ.

  Νικόλαος Μιχόπουλος, (Goalkeeper Coach), Προπονητής Τερματοφυλάκων FIFA,

  Απόφοιτος Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Α.Π.Θ.

  14:30 - 16:30 Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο - Πρακτικό Μέρος

  http://www.hellenicjsport.com/

 • 16ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, www.hellenicjsport.com Τόμος 36 – Τεύχος 1 (2013, 87) www.egve.gr www.facebook.com/egve

  Προσοχή: Η πιστοποίηση παρουσίασης επιστημονικής εργασίας στο συνέδριο γίνεται μόνο με βεβαίωση που χορηγείται από την Ε.Γ.Β.Ε. μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου.

  10

  Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης του Σεμιναρίου

  http://www.hellenicjsport.com/

 • 16ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, www.hellenicjsport.com Τόμος 36 – Τεύχος 1 (2013, 87) www.egve.gr www.facebook.com/egve

  Προσοχή: Η πιστοποίηση παρουσίασης επιστημονικής εργασίας στο συνέδριο γίνεται μόνο με βεβαίωση που χορηγείται από την Ε.Γ.Β.Ε. μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου.

  11

  Κεντρική Αίθουσα (Θεωρητικό μέρος)

  16:00 - 17:00 ΣΤ! ΕΝΟΤΗΤΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ

  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΕΝΙΣ»

  Συντονιστής: Δρ. Ιωάννης Αθαναηλίδης, Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

  Υπεύθυνη από την Οργανωτική Επιτροπή: Γεωργία - Μαρία Νταφοπούλου, Κ.Φ.Α.

  Ομιλητές:

  Δημήτριος Παπαδημητρίου, Κ.Φ.Α., Περιφερειακός Ομοσπονδιακός Προπονητής

  Ε.Φ.Ο.Α.

  «Μεθοδολογία Εκμάθησης του Τένις στο Σχολείο και στο Σύλλογο»

  Χρήστος Μούρτζιος, Κ.Φ.Α., Περιφερειακός Ομοσπονδιακός Προπονητής Ε.Φ.Ο.Α.

  «PLAY & STAY, SERVE - RALLY - SCORE. Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ι.Τ.F.»

  17:00 - 18:00 Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο - Πρακτικό Μέρος

  Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης του Σεμιναρίου

  Κεντρική Αίθουσα (Θεωρητικό μέρος)

  17:00 - 18:00 Ζ! ΕΝΟΤΗΤΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ:

  ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ»

  Συντονιστής: Δρ. Βασιλική Γαροπούλου, Καθ. Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής, Επ.

  Υπεύθυνος από την Οργανωτική Επιτροπή: Γεώργιος Πατσάκας, Κ.Φ.Α.

  Συνεργάτης Α’ Παν/κής Νευρ. Κλ. ΑΧΕΠΑ Α.Π.Θ., Επ. Συνεργάτης ΕΕΣΚΠ

  Ομιλητές:

  Φωτεινή Βαβάτση, 5η Ολυμπιονίκης της Τοξοβολίας, Εκπρόσωπος Συλλόγου

  Ελλήνων Ολυμπιονικών

  «Χαιρετισμός εκ μέρους του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών»

  Δρ. Αναστάσιος Ωρολογάς, Καθ. Νευρολογίας Δ/ντής Α’ Παν/κής Νευρ. Κλ.

  ΑΧΕΠΑ Α.Π.Θ., Πρόεδρος ΕΕΣΚΠ

  «Σκλήρυνση Κατά Πλάκας και Σύγχρονες Θεραπευτικές Εξελίξεις»

  Δρ. Χριστίνα Ευαγγελινού, Καθ. Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής, Τ.Ε.Φ.Α.Α.

  Σερρών Α.Π.Θ.

  «Προσαρμοσμένη Φυσική Δραστηριότητα και Σκλήρυνση Κατά Πλάκας:

  Προκλήσεις και Ευκαιρίες»

  http://www.hellenicjsport.com/

 • 16ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, www.hellenicjsport.com Τόμος 36 – Τεύχος 1 (2013, 87) www.egve.gr www.facebook.com/egve

  Προσοχή: Η πιστοποίηση παρουσίασης επιστημονικής εργασίας στο συνέδριο γίνεται μόνο με βεβαίωση που χορηγείται από την Ε.Γ.Β.Ε. μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου.

  12

  Δρ. Βασιλική Γαροπούλου, Καθ. Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής, Επ.

  Συνεργάτης Α’ Παν/κής Νευρ. Κλ. ΑΧΕΠΑ Α.Π.Θ., Επ. Συνεργάτης ΕΕΣΚΠ

  «Κατεύθυνση Σχεδιασμού, Εφαρμογή, Ανάλυση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων

  Άσκησης για Άτομα με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας»

  18:00 - 19:00 Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο - Πρακτικό Μέρος

  Δρ. Χριστίνα Ευαγγελινού, Καθ. Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής, Τ.Ε.Φ.Α.Α.

  Σερρών Α.Π.Θ.

  Δρ. Βασιλική Γαροπούλου, Καθ. Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής, Επ.

  Συνεργάτης Α’ Παν/κής Νευρ. Κλ. ΑΧΕΠΑ Α.Π.Θ., Επ. Συνεργάτης ΕΕΣΚΠ,

  Υπεύθυνη Επιστημονικού Σχεδιασμού Προγραμμάτων Άσκησης ΕΕΣΚΠ

  Χριστίνα Παπαϊωάννου, Υποψήφια Διδάκτωρ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών Α.Π.Θ., Καθ.

  Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

  Όλγα Καγιόγλου, M.Sc., Συνεργάτης – Υλοποίηση Προγραμμάτων Άσκησης

  ΕΕΣΚΠ, Καθ. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

  Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης του Σεμιναρίου

  Κεντρική Αίθουσα (Θεωρητικό μέρος)

  18:00 - 19:00 Η! ΕΝΟΤΗΤΑ, ΔΙΠΛΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ»

  ΚΑΙ «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ»

  Το σεμινάριο διεξάγεται σε συνεργασία με την Εταιρεία LIFE SAVING ACADEMY - L.S.A.

  Υπεύθυνος από την Οργανωτική Επιτροπή: Κωνσταντίνος Αναγνωστάρας, M.Sc.

  Συντονιστής: Δρ. Αλεξίου Σεραφείμ, Eπίκουρος καθηγητής ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης Α.Π.Θ.

  Ομιλητές:

  Δρ. Αλεξίου Σεραφείμ, Eπίκουρος καθηγητής Τ.Ε.ΦΑ.Α. Θεσσαλονίκης, Α.Π.Θ.

  «Το αναπνευστικό Σύστημα στη Ναυαγοσωστική και στις Υποβρύχιες Καταδύσεις»

  Μιχαήλ Στούμπος - Λεονταρίδης, M.Sc., Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

  «Πρώτες Βοήθειες – Πνιγμός»

  Δημήτριος Τσίκλης, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

  «Τεχνικές Υποβρύχιας Κατάδυσης»

  Κωνσταντίνος Κούβαρης, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

  «Μεγάλα βάθη – Τεχνικές Προσέγγισης»

  http://www.hellenicjsport.com/

 • 16ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, www.hellenicjsport.com Τόμος 36 – Τεύχος 1 (2013, 87) www.egve.gr www.facebook.com/egve

  Προσοχή: Η πιστοποίηση παρουσίασης επιστημονικής εργασίας στο συνέδριο γίνεται μόνο με βεβαίωση που χορηγείται από την Ε.Γ.Β.Ε. μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου.

  13

  19:00 - 20:00 Κλειστές Δεξαμενές Εθνικού Κολυμβητηρίου – Πρακτικό Μέρος

  Μιχαήλ Στούμπος - Λεονταρίδης, M.Sc., Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

  «Τεχνικές Διάσωσης»

  Δημήτριος Τσίκλης, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

  «Τεχνικές Υποβρύχιας Κατάδυσης»

  Κωνσταντίνος Κούβαρης, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

  «Τεχνικές Υποβρύχιας Κατάδυσης»

  Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης του Σεμιναρίου

  Τέλος των εργασιών της 2ης

  ημέρας του Συνεδρίου

  ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

  3η ημέρα του Συνεδρίου

  Κεντρική Αίθουσα

  10:30 - 12:30 Θ! ΕΝΟΤΗΤΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ: «ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ

  ΑΘΛΗΤΩΝ. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ»

  Περιλαμβάνει Θεωρητικό και Πρακτικό μέρος

  Συντονιστής: Δρ. Σουζάνα Παπαδοπούλου, Επικ. Καθηγήτρια τμ. Διατροφής Α.Τ.Ε.Ι.Θ.

  Υπεύθυνος από την Οργανωτική Επιτροπή: Ανδρέας Περρωστής, Κ.Φ.Α.

  Ομιλητές:

  Δρ. Σουζάνα Παπαδοπούλου, Επικ. Καθηγήτρια τμ. Διατροφής Α.Τ.Ε.Ι.Θ.

  «Παχυντικά Μικρογεύματα και Ενεργειακό Ισοζύγιο»

  Δρ. Δέσποινα Κομνηνού, MD, PhD, CNS, Ιατρός – Διατροφολόγος

  «Επαναπρογραμματίζοντας τα Λιποκύτταρα να Κάψουν Θερμίδες»

  Δρ. Ειρήνη Κοϊδου, Επικ. Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Α.Π.Θ.

  «Η σημασία των Μικρογευμάτων στην Αθλητική Διατροφή»

  http://www.hellenicjsport.com/

 • 16ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, www.hellenicjsport.com Τόμος 36 – Τεύχος 1 (2013, 87) www.egve.gr www.facebook.com/egve

  Προσοχή: Η πιστοποίηση παρουσίασης επιστημονικής εργασίας στο συνέδριο γίνεται μόνο με βεβαίωση που χορηγείται από την Ε.Γ.Β.Ε. μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου.

  14

  Αλεξάνδρα Κουλούρη, M.Sc., Διατροφολόγος - Διαιτολόγος, Υποψ. Διδάκτωρ

  Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης

  «Υγιεινά Σνακ στο Γήπεδο. Θρεπτική Αξία, Κόστος και Συντήρηση»

  Γεώργιος Παλησίδης, Ερευνητής Γαστρονομίας

  Κωνσταντίνα Γεροθανάση, M.Sc., Τεχνολόγος τροφίμων, M.Sc. στη Διασφάλιση ποιότητας

  Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης του Σεμιναρίου

  Κεντρική Αίθουσα

  12:30 - 14:00 ΙΑ! ΕΝΟΤΗΤΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ

  ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ»

  Συντονιστής: Δρ. Απόστολος Ι. Χατζητόλιος, Διευθυντής Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής

  Κλινικής, Ν. ΑΧΕΠΑ Καθηγητής Παθολογίας Α.Π.Θ.

  Υπεύθυνος από την Οργανωτική Επιτροπή: Γεώργιος Παρισόπουλος, M.Sc.

  Ομιλητές:

  Δρ. Αντώνης Υάκινθος, Φυσίατρος, Πρόεδρος ΔΣ του Κέντρου Αποκατάστασης

  "Ευεξία", Επιστημονικός Διευθυντής του Κέντρου Αποκατάστασης "Υάκινθος",

  Μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΕΕΦΙΑΠ)

  Δρ. Χρήστος Σαββόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας Α.Π.Θ., Α΄

  Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Ν. ΑΧΕΠΑ

  «Άσκηση σε Καρδιοπαθείς»

  Δρ. Φώτης Ηλιάδης, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α.Π.Θ., Α΄ Προπαιδευτική

  Παθολογική Κλινική, Ν. ΑΧΕΠΑ

  «Άσκηση σε Διαβητικούς»

  Δρ. Ιωάννης Μπησχινιώτης, Ορθοπεδικός, τ. Διευθυντής ΕΣΥ, Πρόεδρος

  Νοσοκομείου Πολυγύρου

  «Άσκηση σε Ασθενείς με Παθήσεις του Μυοσκελετικού»

  Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης του Σεμιναρίου

  http://www.hellenicjsport.com/

 • 16ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, www.hellenicjsport.com Τόμος 36 – Τεύχος 1 (2013, 87) www.egve.gr www.facebook.com/egve

  Προσοχή: Η πιστοποίηση παρουσίασης επιστημονικής εργασίας στο συνέδριο γίνεται μόνο με βεβαίωση που χορηγείται από την Ε.Γ.Β.Ε. μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου.

  15

  ΑΙΘΟΥΣΑ workshop (1oς όροφος) – Θεωρητικό μέρος

  09:30 - 11:30 Ι! ΕΝΟΤΗΤΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΜΜΟΥ. BEACH

  VOLLEY, BEACH HANDBALL, BEACH TENNIS»

  Συντονιστής: Γεώργιος Μπεμπέτσος, M.Sc.

  Υπεύθυνος από την Οργανωτική Επιτροπή: Ιωάννης Μεϊμαρίδης, Κ.Φ.Α.

  Ομιλητές:

  Δρ. Γεώργιος Γιάτσης, Λέκτορας Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Α.Π.Θ., Συνεργάτης Εθνικών

  ομάδων Beach Volleyball

  Κώστας Ταμπουρατζής, Κ.Φ.Α., Ομοσπονδιακός Τεχνικός Beach Volleyball

  Γεώργιος Μπεμπέτσος, M.Sc., Υπεύθυνος Προβολής και Ανάπτυξης Beach

  Handball της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως (EHF)

  Ιωάννης Λαζαρίδης, Κ.Φ.Α., Ομοσπονδιακός Τεχνικός Beach Handball

  Μιχάλης Φλωρός, Πρ. Συλλόγου Αντισφαίρισης, Προώθηση του Beachtennis,

  Καθηγητής Marketing

  13:00 – 15:00 Aθλητικές εγκαταστάσεις του ΑΣΘ Πρωτοπόροι στο "Χωριό της Ειρήνης"

  στην Καρδία – Πρακτικό μέρος

  Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης του Σεμιναρίου

  Τέλος των εργασιών του Συνεδρίου – Παραλαβή των βεβαιώσεων συμμετοχής

  http://www.hellenicjsport.com/

 • 16ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, www.hellenicjsport.com Τόμος 36 – Τεύχος 1 (2013, 87) www.egve.gr www.facebook.com/egve

  Προσοχή: Η πιστοποίηση παρουσίασης επιστημονικής εργασίας στο συνέδριο γίνεται μόνο με βεβαίωση που χορηγείται από την Ε.Γ.Β.Ε. μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου.

  16

  17:00 – 18:30 ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Α!), ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

  17:00 – 19:00 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

  ΑΙΘΟΥΣΑ seminar (ισόγειο)

  Προεδρείο: Δρ. Βασίλειος Μπαρκούκης, Λέκτορας Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Α.Π.Θ.

  F1. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ: ΜΕΛΕΤΗ

  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ

  Παναγόπουλος Ν., Αναστασίου Σ., Γκολώνη Β.

  S13. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ

  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γελαλή Τ., Κουθούρης Χ.

  O37. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΤΗ

  ΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

  Νουκάρη Κ., Αλεξανδροπούλου Σ., Τζέτζης Γ., Λόλα Λ. Α., Τζαβάρα Κ.

  http://www.hellenicjsport.com/

 • 16ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, www.hellenicjsport.com Τόμος 36 – Τεύχος 1 (2013, 87) www.egve.gr www.facebook.com/egve

  Προσοχή: Η πιστοποίηση παρουσίασης επιστημονικής εργασίας στο συνέδριο γίνεται μόνο με βεβαίωση που χορηγείται από την Ε.Γ.Β.Ε. μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου.

  17

  18:30 – 20:00 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ (Α!), ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

  O47. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΗΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

  ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ Α’ ΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ

  ΩΡΑΣ Φ.Α. ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ ΤΟ 2014

  Βαρελά Φ., Δαλάκης Α., Μπογιατζίδης Ε., Παπανικολάου Ε., Κούλη Ο., Μιχαλοπούλου Μ.

  O48. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΗΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

  ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ Α’ ΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ

  ΩΡΑΣ Φ.Α.

  Σταθούλια Π., Δαλάκης Α., Μπογιατζίδης Ε., Παπανικολάου Ε., Κούλη Ο., Μιχαλοπούλου Μ.

  O49. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΒΗΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ

  ΜΑΘΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α.

  Σταθούλια Π., Μπογιατζίδης Ε., Δαλάκης Α., Παπανικολάου Ε., Κούλη Ο., Μιχαλοπούλου Μ.

  Προεδρείο: Δρ. Λάμπρος Λαζούρας, Επιστημονικός συνεργάτης Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Α.Π.Θ.

  S7. ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΑΣ: ΕΝΑ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ

  ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

  Παλαντζίδου Μ.Δ., Σέμογλου Κλ.

  S11. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΟΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

  Αραπίτσα Β., Φιλίππου Φ., Μπεμπέτσος Ε., Παπαϊωάννου Α.

  S12. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ - ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

  ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΑΙΔΩΝ 2013

  Μπεκερίδης Ζ, Αντωνίου Π, Καμπάς Α, Μπεμπέτσος Ε, Αγγελούσης Ν.

  O28. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΠΟΥ

  ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΜΠΑΛΕΤΟ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ TAE

  KWON DO

  Θεοχαροπούλου Β., Υμάι Ε.Γ., Σέμογλου Κλ.

  O34. ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

  ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΙΔΑΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

  Φιλιππίδου Χ., Σαμακοβλής Θ., Ζαφειριάδης Σ., Λούπος Δ.

  O38. ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΕ

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ

  Μπόρας Α., Μπουρέλλα Χρ., Καταρτζή Ε.

  O45. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ 12ου ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ

  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ MAXIBASKETBALL

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013

  Πατσάκας Γ., Παπαχαρίσης Β., Αλεξανδρής Κ.

  http://www.hellenicjsport.com/

 • 16ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, www.hellenicjsport.com Τόμος 36 – Τεύχος 1 (2013, 87) www.egve.gr www.facebook.com/egve

  Προσοχή: Η πιστοποίηση παρουσίασης επιστημονικής εργασίας στο συνέδριο γίνεται μόνο με βεβαίωση που χορηγείται από την Ε.Γ.Β.Ε. μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου.

  18

  17:00 – 18:30 ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ (Α!), ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

  18:30 – 20:00 ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ (Α!), ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ

  ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

  ΑΙΘΟΥΣΑ workshop (1oς όροφος)

  Προεδρείο: Δρ. Ευαγγελία Κουϊδή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Α.Π.Θ.

  F6. ΤΟ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΩΣ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ

  ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΑΘΛΗΤΗ Μιμούση Α., Βούλγαρης Χ.

  O54. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

  ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

  Μπιτζούνης Ι., Κεχαγιά Σ., Ζιάγκας Ε., Συκαράς Ε., Παπαδόπουλος Π., Λουκοβίτης Α., Κίτσιος Αθ.

  O56. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΦΩΣΗ

  Χουρσανίδου Αικ.Ξ., Λέικου Ε.

  O57. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ «ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΛΟΓΩ ΚΟΠΩΣΗΣ» ΣΤΟ ΠΡΩΙΜΟ

  ΣΤΑΔΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ

  Κεχαγιά Σ., Μπιτζούνης Ι., Ζιάγκας Ε., Λουκοβίτης Α., Κορώνας Κ., Κοτταράς Στ., Λουκοβίτης Ε.

  O79. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ

  ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

  Τσάπατος Στ., Μπάτσιου Σ., Δούδα Ε., Αντωνίου Π.

  O80. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

  Παπαευαγγέλου Κ.

  O85. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΥΩΝ

  Μανούσου Π., Μανούσου Ειρ.

  Προεδρείο: Δρ. Βασιλική Μάνου, Λέκτορας Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Α.Π.Θ.

  S15. ΤΩΡΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ MVP ΠΑΙΚΤΗΣ: ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

  ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

  Λαϊνάκης Γ.

  O62. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ

  Τριανταφύλλου Ι.

  O75. ΠΛΕΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

  Σαμακοβλής Θ., Φιλιππίδου Χ., Ζαφειριάδης Στ., Λούπος Δ.

  http://www.hellenicjsport.com/

 • 16ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, www.hellenicjsport.com Τόμος 36 – Τεύχος 1 (2013, 87) www.egve.gr www.facebook.com/egve

  Προσοχή: Η πιστοποίηση παρουσίασης επιστημονικής εργασίας στο συνέδριο γίνεται μόνο με βεβαίωση που χορηγείται από την Ε.Γ.Β.Ε. μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου.

  19

  10:00 – 11:30 ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ (Β!), ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ

  ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

  O76. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ

  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

  Ευαγγελίου Β.

  O77. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

  Ευαγγελίου Β.

  O78. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

  Τσιακίρη Χ., Πατεράκης Σ.

  O82. Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

  ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΥΟ ΤΥΠΩΝ ΔΙΑΤΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ

  ΤΑΧΥΤΗΤΑ

  Παπαδημητρίου Κ., Τσαλής Γ., Λούπος Δ.

  ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

  ΑΙΘΟΥΣΑ seminar (ισόγειο)

  Προεδρείο: Δρ. Νικόλαος Σύρμος, Ιατρός Νευροχειρουργός

  O63. Η ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

  Λαγουδάκη Κ.

  O64. Η ΝΟΣΟΣ ΑLZHHEIMER ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

  Λαγουδάκη Κ.

  O65. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

  Λαγουδάκη Κ.

  O66. ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ Ι ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

  ΑΣΚΗΣΗΣ

  Λαγουδάκη Κ., Σακαλίδης Κ.Ε.

  O67. ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ: ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

  Γρηγορίου Γ.

  O68. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΣΚΟΛΙΩΣΗ

  Γρηγορίου Γ.

  O71. ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΔΙΑΣΕΙΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

  Ματενόγλου Μ.

  http://www.hellenicjsport.com/

 • 16ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, www.hellenicjsport.com Τόμος 36 – Τεύχος 1 (2013, 87) www.egve.gr www.facebook.com/egve

  Προσοχή: Η πιστοποίηση παρουσίασης επιστημονικής εργασίας στο συνέδριο γίνεται μόνο με βεβαίωση που χορηγείται από την Ε.Γ.Β.Ε. μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου.

  20

  11:30 – 13:15 ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Β!), ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ

  ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

  O73. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ - ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ ΓΟΝΑΤΟΣ

  Κοτσανόπουλος Π., Κοκκινάκης Μ., Παπαστεργιάδου Μ., Παπαδόπουλος Κ., Παπαδοπούλου Σ.Δ

  O83. ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΘΛΗΣΗΣ

  Καραβασιλειάδου Σ., Κακάνη Μ., Κοσμίδου Μ., Θεοδωρίδου Μ.

  O84. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ

  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΏΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ

  ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ

  Καραβασιλειάδου Σ., Γκούρτσας Ν., Κοτλίδας Κ.

  Προεδρείο: Δρ. Δημήτριος Χατζόπουλος, Λέκτορας Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Α.Π.Θ.

  F2. ΚΛΙΜΑ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ

  ΜΑΘΗΤΩΝ

  Αργυροπούλου Ε., Δημητρίου Ε., Σεβδαλή Χ.

  S8. Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Η

  ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

  Κουτσούλης Μ.

  S14. ΚΟΙΝΩΝΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ

  Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

  Μιχαηλίδης Κ., π. Ταγαράκης Ι.

  O22. ΣΧΕΣΗ ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ

  ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

  ΑΓΩΓΗΣ

  Σεβδαλή Χ., Δημητρίου Ε., Σαρβάνη Αικ., Αργυροπούλου Ε.

  O23. ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ (BULLYING) ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

  ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

  Σεβδαλή Χ., Δημητρίου Ε., Σαρβάνη Αικ., Διγγελίδης Ν.

  O24. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΥΤΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕ

  ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ

  Γαβριηλίδου Μ., Γαβριηλίδου Α.

  O29. ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΣΩ

  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

  Παπαδέλης Ι.

  http://www.hellenicjsport.com/

 • 16ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, www.hellenicjsport.com Τόμος 36 – Τεύχος 1 (2013, 87) www.egve.gr www.facebook.com/egve

  Προσοχή: Η πιστοποίηση παρουσίασης επιστημονικής εργασίας στο συνέδριο γίνεται μόνο με βεβαίωση που χορηγείται από την Ε.Γ.Β.Ε. μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου.

  21

  10:00 – 11:45 ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ (Β!), ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

  13:00 – 15:00 ΒΙΟΚΙΝΗΤΙΚΗ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

  ΑΙΘΟΥΣΑ workshop (1oς όροφος)

  Προεδρείο: Δρ. Ελένη Ζέτου, Επίκουρη Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

  S10. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ

  ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

  ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ

  Διαμάντης Α., Μάλλιου Π., Μπενέκα Α., Φατούρος Ι.,

  O16. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΛΥΓΙΣΙΑΣ ΣΤΗΝ

  ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΕΡΒΙΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 9 – 12 ΕΤΩΝ

  Παπαδημητρίου Δ., Μάλλιου Π., Μπενέκα Α., Γιοφτσίδου Α., Γκοδόλιας Γ.

  O17. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΛΥΓΙΣΙΑΣ ΣΤΗΝ

  ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΩΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΕΡΒΙΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ

  ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 9 - 12 ΕΤΩΝ – Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

  Παπαδημητρίου Δ., Μάλλιου Π., Μπενέκα Α., Γιοφτσίδου Α., Γκοδόλιας Γ.

  O19. Η ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΙΛΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΚΑΜΨΙΑ ΤΩΝ

  ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΝΕΑΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

  Θωμά Π., Θωμόπουλος Ν., Καϊτελίδης Θ., Καραμητρούδη Ε., Αληπασαλή Φ., Ζάκας Α.

  O25. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΤΗΣ ΩΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΩ

  ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ - ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Γαβριηλίδου Α., Γαβριηλίδου Μ., Μπαγγέας Π., Λυκόπουλος Δ., Κτενίδης Κ.

  O33. Η ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ

  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΑΛΜΑΤΟΣ, ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΘΛΗΤΕΣ

  Διαμαντοπούλου Ε., Γαλαζούλας Χ., Γκίσης Ι., Ζαγγελίδης Γ., Κομσής Γ.

  O41. Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ “PICK N’ ROLL”

  ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ 2012-13

  Αποστολίδης Α., Μπογατσιώτης Δ., Κωστόπουλος Π.

  Προεδρείο: Δρ. Βασίλειος Πανουτσακόπουλος, Κ.Φ.Α.

  S9. ΔΙΑΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΜΥΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΡΟΜΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

  Γιαννακόπουλος Α., Μαντζουράνης Ν., Λιόντος Κ., Ζαφειρόπουλος Δ., Πυλιανίδης Θ.

  O18. Η ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΠΡΙΝΤ

  ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ

  Διαμαντόπουλος Κ., Αληπασαλή Φ., Κυρανούδης Α, Φαμίσης Κ, Γαλαζούλας Χ, Ισπυρλίδης Ι, Ζάκας Α.

  http://www.hellenicjsport.com/

 • 16ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, www.hellenicjsport.com Τόμος 36 – Τεύχος 1 (2013, 87) www.egve.gr www.facebook.com/egve

  Προσοχή: Η πιστοποίηση παρουσίασης επιστημονικής εργασίας στο συνέδριο γίνεται μόνο με βεβαίωση που χορηγείται από την Ε.Γ.Β.Ε. μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου.

  22

  16:00 – 17:15 ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ (Γ!), ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

  O21. Η ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΟΠΩΣΗΣ 100 ΑΛΜΑΤΩΝ ΣΕ

  ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΑΛΜΑΤΑ ΣΕ ΠΡΟΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ

  ΕΝΗΛΙΚΕΣ

  Πυργάκης Ε, Λαζαρίδης Σ, Τσαδήμας Χ, Παράσχος Η., Μπάσσα Ε, Παπαδόπουλος Κ, Κοτζαμανίδης Χ

  O26. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ-

  ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

  Καυκιάς Σ., Τσαδήμας Χ., Μανωλόπουλος Κ., Κομσής Σ., Κοτζαμανίδης Χ., Γκίσης Ι., Γαλαζούλας Χ.

  O27. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ-

  ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ

  Καυκιάς Σ., Τσαδήμας Χ., Μανωλόπουλος Κ., Κομσής Σ., Κοτζαμανίδης Χ, Μανωλόπουλος Ε, Γκίσης Ι

  O30. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

  Χαλλούμι Μ., Φυτιάνου Α., Αναστασιάδης Θ., Χατζόπουλος Δ.

  O31. ΣΧΕΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ, ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ

  ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

  Φωτιάδης Γ., Χατζητάκη Β.

  O40. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ

  ΑΛΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

  Κωστόπουλος Π., Μπογατσιώτης Δ., Κτιστάκης Ι., Καλούδης Θ., Κακαργιάς Κ., Καβρουλάκη Λ.

  O42. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟ

  ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

  Κτιστάκης Ι., Μπογατσιώτης Δ., Τερτίπη Ν., Κωστόπουλος Π.

  O44. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ

  ΜΕΤΕΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΣΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ

  ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

  Γρατσωνίδης Α., Μαυροπούλου Α., Θεοχαρίδου Ο.

  Προεδρείο: Δρ. Δήμητρα Μαμελετζή, Επίκουρη Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Α.Π.Θ.

  F3. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ (WII SPORT) ΣΕ

  ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΗΠΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΗΠΙΑ ΑΝΟΙΑ, ΣΤΟΝ

  ΚΙΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

  Παπάντσιος Α., Σιδηροπούλου Μ. Τσολάκη, Μ., Τσιγγίλης Ν.

  O20. ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

  ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

  Κωνσταντινίδης Π.

  http://www.hellenicjsport.com/

 • 16ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, www.hellenicjsport.com Τόμος 36 – Τεύχος 1 (2013, 87) www.egve.gr www.facebook.com/egve

  Προσοχή: Η πιστοποίηση παρουσίασης επιστημονικής εργασίας στο συνέδριο γίνεται μόνο με βεβαίωση που χορηγείται από την Ε.Γ.Β.Ε. μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου.

  23

  10:00 – 11:30 ΔΙΑΦΟΡΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ –

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

  O32. ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ

  ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΓΚΥΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ

  ΤΟ 3Ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ

  Κυδώνα Ρ., Κοΐδου Β., Κοΐδου Ε.

  O35. ΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ VAL D΄ ISERE (ΓΑΛΛΙΑ)

  Γιοβάνης Β., Μπελεσιώτης Κ., Μπονοβόλια Μ.

  O50. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΕΣ

  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

  Λάσκου Α, Τσαπακίδου Α.

  ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

  ΑΙΘΟΥΣΑ seminar (ισόγειο)

  Προεδρείο: Γεώργιος Παρισόπουλος, M.Sc., Κ.Φ.Α., Γενικός Γραμματέας ΔΣ Ε.Γ.Β.Ε.

  O52. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΦΑΓΙΑ

  Τραγούδα Σ.

  O55. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΜΕ

  ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

  Σακαλίδης Κ. Ε., Λαγουδάκη Κ., Σεραφείμ Γ.

  O58. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ

  ΑΠΟΔΟΣΗ

  Κοθωνίδης Ι., Χρυσικού Αικ., Μήτσιου Μ.

  O59. Η ΕΞΑΛΕΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΒΑΔΙΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

  ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

  Χρυσικού Αικ., Κοθωνίδης Ι., Μήτσιου Μ.

  O60. ΤΟ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ

  ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ

  Κοθωνίδης Ι.1, Χρυσικού Αικ.1, Μήτσιου Μ.1,2

  O72. ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΩΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ

  Κώττης Π.

  http://www.hellenicjsport.com/

 • 16ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, www.hellenicjsport.com Τόμος 36 – Τεύχος 1 (2013, 87) www.egve.gr www.facebook.com/egve

  Προσοχή: Η πιστοποίηση παρουσίασης επιστημονικής εργασίας στο συνέδριο γίνεται μόνο με βεβαίωση που χορηγείται από την Ε.Γ.Β.Ε. μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου.

  24

  12:45 – 14:00 ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

  11:30 – 12:45 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ (Β!), ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ –

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

  Προεδρείο: Δρ. Νικόλαος Βαβρίτσας, Λέκτορας Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Α.Π.Θ.

  F4. Ο ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΝΑΟΥΣΗΣ «ΑΚΡΙΤΑΣ» ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ

  ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ

  Μαυρίδου Θ., Χατζηστυλλής Κ.

  F5. Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ

  ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

  Λαπούσης Γ., Πέτσιου Ε.

  O51. ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ «ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

  ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗ

  Κωνσταντίνου Λ., Λάμπρου Χ.

  O86. ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ

  ΚΡΑΜΒΗ (1898-1998) ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑΝΘΟΥ ΚΥΠΡΟΥ, ΙΔΡΥΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ

  ΕΝΩΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Κωνσταντίνου Λ.

  Προεδρείο: Δρ. Σουζάνα Παπαδοπούλου, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος, Κ.Φ.Α.

  Αθανάσιος Πετράκης, M.Sc., Διατροφολόγος - Διαιτολόγος

  O36. ΕΥΧΡΗΣΤΟΙ ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΕΡΒΑΡΩΝ/ΠΑΧΥΣΑΡΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 8 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ

  Αντωνιάδης Ορ., Δούδα Ε., Παναγιώτου Γ., Παπάζογλου Δ., Τοκμακίδης Σ.

  O39. Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

  Δημοπούλου Μ., Κοκαρίδας Δ., Πατσιαούρας Α., Τζιαμούρτας Α., Τσιόκανος Α., Γεροδήμος Β.

  O43. ΣΧΕΣΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΜΕ

  ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΕ

  ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΤΟΜΑ

  Δούδα Ε., Αντωνιάδης Ορ., Ηλιόπουλος Σ., Παπαθανασίου Μ., Σπάσης Α., Γιαννακόπουλος Α.,

  Τοκμακίδης Σ.

  O46. ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ

  Μανούσου Ειρ., Μαυροβουνιώτης Φ., Κουϊδή Ε., Μαυροβουνιώτης Αργ., Φαχαντίδου Α.

  http://www.hellenicjsport.com/

 • 16ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, www.hellenicjsport.com Τόμος 36 – Τεύχος 1 (2013, 87) www.egve.gr www.facebook.com/egve

  Προσοχή: Η πιστοποίηση παρουσίασης επιστημονικής εργασίας στο συνέδριο γίνεται μόνο με βεβαίωση που χορηγείται από την Ε.Γ.Β.Ε. μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου.

  25

  12:30 – 14:00 ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ

  ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

  ΑΙΘΟΥΣΑ workshop (1oς όροφος)

  Προεδρείο: Σουλτάνα Σμάγα, M.Sc., Κ.Φ.Α., Β΄ Αντιπρόεδρος ΔΣ Ε.Γ.Β.Ε.

  O69. Η ΓΙΟΓΚΑ ΓΕΛΙΟΥ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

  Τοσουνίδης Α.

  O70. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

  Τοσουνίδης Α.

  O74. ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΚΥΟΦΟΡΟΥΝ

  Χατζηχιδήρογλου Π., Δούκα Σ.

  O81. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ, ΩΣ ΜΕΣΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ

  ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ, ΣΤΟ

  ΚΔΑΠ-ΜΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

  Πετρίδου Ε., Βράκας Σ., Λογοθέτη Μ.

  O53. SUDDEN CARDIAC DEATH: CAUSE AND PREVENTION

  Sachas A., Matenoglou M.

  O61. ANALYSIS OF INJURIES, OVERTRAINING AND DEHYDRATION IN THE ELITE

  FEMALE BEACH HANDBALL ATHLETE: A LITERATURE REVIEW

  Garcia R., Bebetsos G.

  O87. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ

  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

  Παπαγεωργίου Α.

  O88. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

  ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Παπαγεωργίου Α., Παρισόπουλος Γ., Ιωαννίδης Εμ.

  O89. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ VS ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

  Παρισόπουλος Γ., Παπαγεωργίου Α., Ρεζούδης Α.

  http://www.hellenicjsport.com/

 • 16ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, www.hellenicjsport.com Τόμος 36 – Τεύχος 1 (2013, 87) www.egve.gr www.facebook.com/egve

  Προσοχή: Η πιστοποίηση παρουσίασης επιστημονικής εργασίας στο συνέδριο γίνεται μόνο με βεβαίωση που χορηγείται από την Ε.Γ.Β.Ε. μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου.

  26

  10.00 - 18.00: ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

  (POSTERS)

  ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

  ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

  14:30 - 16:30 Παρουσίαση Αναρτημένων Επιστημονικών Ανακοινώσεων

  Πρόεδρος Επιτροπής: Δρ. Ευάγγελος Μπεμπέτσος

  Μέλη: Δρ. Συμεών Βλαχόπουλος, Δρ. Βασίλειος Μπαρκούκης, Γεώργιος Παρισόπουλος, M.Sc.

  ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (POSTERS)

  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ -- SSHHOORRTT PPAAPPEERR

  PS90. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

  Θερμός Ι., Αντωνιάδης Ορ., Δούδα Ε., Σμήλιος Η., Τοκμακίδης Σ.

  ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (POSTERS)

  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

  P91. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΚΑΜΨΙΑ

  ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ

  Διαμαντόπουλος Κ., Κυρανούδης Α., Αληπασαλή Φ., Φαμίσης Κ., Ισπυρλίδης Ι., Ζάκας Α.

  P92. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

  ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

  Μπουνόβα Α., Μιχαλοπούλου Μ., Κουρτέσης Θ., Αγγελούσης Ν.

  P93. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΘΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΟΘΟΝΗΣ ΤΩΝ

  ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

  Μπουνόβα Α., Μιχαλοπούλου Μ., Κουρτέσης Θ., Αγγελούσης Ν.

  http://www.hellenicjsport.com/

 • 16ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, www.hellenicjsport.com Τόμος 36 – Τεύχος 1 (2013, 87) www.egve.gr www.facebook.com/egve

  Προσοχή: Η πιστοποίηση παρουσίασης επιστημονικής εργασίας στο συνέδριο γίνεται μόνο με βεβαίωση που χορηγείται από την Ε.Γ.Β.Ε. μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου.

  27

  P94. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣ ΣΕ ΝΕΑΡΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ

  ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

  Μπιτζούνης Ι., Κεχαγιά Σ., Λουκοβίτης Α., Ζιάγκας Ε., Κίτσιος Απ., Καραγιάννης Γ., Κίτσιος Αθ.

  P95. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

  Τζήμα Ι., Κατσόγιαννος Κ., Καλαμπόκα Π., Σύρμπας Ι., Μπεκιάρη Α.

  P96. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΟΠΩΣΗΣ ΑΛΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ

  ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΕ ΑΜΕΣΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΕ

  ΠΡΟΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

  Πυργάκης Ε., Λαζαρίδης Σ., Τσαδήμας Χ., Παράσχος Η., Μπάσσα Ε., Παπαδόπουλος Κ.,

  Κοτζαμανίδης Χ.

  P97. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ

  ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

  Κεχαγιά Σ., Μπιτζούνης Ι., Συκαράς Ε., Κίτσιος Απ., Καραγιάννης Γ., Συμεωνίδης Δ., Κίτσιος Αθ.

  P98. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΚΙΝΗΣΙΑ 12ΧΡΟΝΩΝ

  ΑΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Τσουτσουμπή Λ., Ιωάννου Λ., Ντίνα Μ., Τσιμέας, Π.

  P99. ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

  Τζωρμπατζάκης Ν., Αναστασάκης Ζ., Βενέρη Μ., Βενέρης Γ., Καβάσαλης Φ., Λουκαδάκη Κ.,

  Μαρούση Σ., Νικολουδάκης Θ., Παπαδάκης Ι., Περάκη Λ., Ραπτόπουλος Ο., Ροβιθάκης Ι., Σαμωνάκη

  Μ., Σταματάκη Ε., Στρατήγη Μ., Τέλλιου Π., Φθενός Ε., Χαχλιουτάκη Ν.

  P100. ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΔΥΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΛΕΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ

  ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΣΤΟ ΑΛΜΑ

  Κουσίνας Α., Παπίτσα Α., Στεφανής Γ. Τζήλιος Γ., Αραμπατζή Φ.

  P101. ΜΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΤΟΝ

  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

  Πρώιος Ι., Διαννή Μ., Πρώιος Μ.

  P102. ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥΣ

  ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

  Μπάλλα, Α. Κατσόγιαννος Κ., Καλαμπόκα Π., Μπεκιάρη Α.

  ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

  P103. ΜΕΤΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ

  ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Κρομμύδας Χ., Γαλάνης Ε., Σπύρου Κ., Ζουρμπάνος Ν., Τζιουμάκης Ι., Παπαϊωάννου Αθ.

  P104. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ-

  ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

  Καυκιάς Σ., Τσαδήμας Χ., Μανωλόπουλος Κ., Κομσής Σ., Κοτζαμανίδης Χ., Γκίσης Ι.,

  Μανωλόπουλος Ε.

  P105. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ

  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

  Τζήμα Ι., Ντάκου Β., Κατσόγιαννος Κ., Μπάλλα Α., Μπεκιάρη Α.

  http://www.hellenicjsport.com/

 • 16ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, www.hellenicjsport.com Τόμος 36 – Τεύχος 1 (2013, 87) www.egve.gr www.facebook.com/egve

  Προσοχή: Η πιστοποίηση παρουσίασης επιστημονικής εργασίας στο συνέδριο γίνεται μόνο με βεβαίωση που χορηγείται από την Ε.Γ.Β.Ε. μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου.

  28

  P106. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΤΩΝ

  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΕ

  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Ντάκου Β., Κατσόγιαννος Κ., Τζήμα Ι., Μπεκιάρη Α.

  P107. Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ

  Δ/ΝΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Ντάκου Β., Κατσόγιαννος Κ., Τζήμα Ι., Μπεκιάρη Α.

  P108. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

  ΗΛΙΚΙΑΣ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

  Τζαβάρα Αικ., Τζέτζης Γ.

  P109. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΙΚΤΗ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 6-

  11 ΕΤΩΝ

  Κολεντζαρίδης Α., Σερμάκη Ι., Βεληβασάκη Ν.

  P110. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ ΑΛΜΑΤΑ ΜΕ ΠΤΩΣΗ ΚΑΙ

  ΑΝΑΠΗΔΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΕΦΗΒΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

  Πυργάκης Ε., Σφυρίου Ε., Τσαδήμας Χ., Παράσχος Η., Μπάσσα Ε., Λαζαρίδης Σ. Ξενοφώντος Α.

  P111. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

  ΚΑΙ ΜΥΪΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ

  ΣΕ ΥΠΕΡΒΑΡΑ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

  Αντωνιάδης Ορ., Δούδα Ε., Παναγιώτου Γ., Παπάζογλου Δ., Τοκμακίδης Σ.

  P112. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΗΣ

  ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ 4 ΕΩΣ 6 ΕΤΩΝ

  Νουκάρη Κ., Αλεξανδροπούλου Σ., Τζέτζης Γ., Λόλα Χ. Α., Τζαβάρα Κ.

  P113. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

  ΤΕΡΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΝΑΛΤΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ

  ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

  Ναϊσίδου Σ., Μεϊμαρίδης, Ι.

  P114. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΣΤΥΛ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ - ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

  Σκοτεινιώτη Κ., Τσιώλης Ι., Χατζηπαντελή Α., Διγγελίδης Ν.

  P115. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ: ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΜΨΥΧΩΣΗΣ

  ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

  Ηλίας Ι.

  P116. ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΊΑΣ 2014: ΜΠΛΟΚ ΣΤΟΝ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ, ΤΑΠΑ ΣΤΟ

  ΡΑΤΣΙΣΜΟ, ΠΑΣΑ ΣΤΗ ΦΙΛΙΑ

  Ηλίας Ι., Νικολαΐδου Ε., Ντόκου Φ., Φάσσας Γ.

  P117. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΥΤΟ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

  Μπαλτσιώτη Γ., Ηλίας Ι.

  http://www.hellenicjsport.com/

 • 16ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, www.hellenicjsport.com Τόμος 36 – Τεύχος 1 (2013, 87) www.egve.gr www.facebook.com/egve

  Προσοχή: Η πιστοποίηση παρουσίασης επιστημονικής εργασίας στο συνέδριο γίνεται μόνο με βεβαίωση που χορηγείται από την Ε.Γ.Β.Ε. μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου.

  29

  P118. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

  ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

  Καυκιάς Σ., Πυργάκης Β., Ξενοφώντος Α., Μπάσσα Ε., Κοτζαμανίδου Μ.

  P119. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΣΕ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ-

  ΤΡΙΕΣ ΤΗΣ Α’, Β’ & Γ’ ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ ΤΟ 2014

  Βαρελά Φ., Μπογιατζίδης Ε., Δαλάκης Α., Παπανικολάου Ε., Κούλη Ο., Μιχαλοπούλου Μ.

  P120. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΣΕ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ-

  ΤΡΙΕΣ ΤΗΣ Δ’, Ε’ & Στ’ ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ ΤΟ 2014

  Σταθούλια Π., Παπανικολάου Ε., Μπογιατζίδης Ε., Δαλάκης Α., Κούλη Ο., Μιχαλοπούλου Μ.

  P121. ΣΧΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ

  ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΝΕΑΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΩΝ

  Χαραχούσης Ο., Χαντζίκος Γ., Ψύχου Δ., Γρίβας Γ., Καρατράντου Κ., Γεροδήμος Β.

  P122. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΑΙΣΤΩΝ ΚΑΙ

  ΜΗ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ

  Ψύχου Δ., Τσάρα Λ., Χαραχούσης Ο., Τσιακάρας Ν., Καρατράντου Κ., Γεροδήμος Β.

  P123. Η ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ

  ΕΥΚΑΜΨΙΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΒΕΤΕΡΑΝΟΥΣ

  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ

  Διαμαντόπουλος Κ., Κυρανούδης Α., Φαμίσης Κ., Ισπυρλίδης Ι., Αληπασαλή Φ., Ζάκας Α.

  P124. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΤΗΣ

  ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑΝ Ε