ευρώ ΜΑΪΟΣ Η...

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ευρώ ΜΑΪΟΣ Η...

 • ΑΓΩΝΑΣ 1μαϊοσ 2019

  ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΤΟΣ kΓ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 264 ΤΙΜΗ, 0,015 ευρώ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΙΟΛΟΥ 20 & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ, 41221, ΚΩΔ. ΥΠ. 061603, ΛΑΡΙΣΑ maioσ 2019

  συνεχίζεται στη σελ. 2

  ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ και ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (Ε.Ε.)

  ΑΥΤΑ ΤΑ ΞΕΡΑΤΕ ;;;

  συνεχίζεται στη σελ.3

  (Είναι μια στήλη που θα γράφει σύντομα διάφορα επίκαιρα θέματα, που οι άλλοι δεν

  τα γράφουν… για να τα μαθαίνετε)

  α) έΜέΙσ τα ΚαταργΗσαΜέ τα αρΧαΙα έλλΗνΙΚα…

  Β) έΥρωΠαΪΚΗ ένωσΗ ΚτΗνΟτρΟΦΙα… ο επόμενος στόχος!

  Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ 12 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ (1974 - 2019) 42ο μέρος

  ΟΙ ΜΑΥΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

  Οἱ «ἄλλοι» εἶναι πατριῶτες, «ἐμεῖς» μειοδότες καί προδότες

  συνεχίζεται στις σελ.7

  Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ. Πόση ήταν! Πόση έμεινε! Και τι απόγινε…

  Oι Γάλλοι έκαναν την αμαρτία μόδα

  συνεχίζεται στη σελ. 7

  συνεχίζεται στη σελ. 3

  ΙέρΟΜαρτΥρασ ΚωνσταντΙΟσ

  (Ένας εκ των 12 διωχθέντων)

  ΡΑΣΟΦΟΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΣ

  Πάπας Φραγκίσκος: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (για το καλό µας)

  π. Ιγνάτιος Μαδενλίδης (επίσκοπος Πενταπόλεως)

  Ο ΜέγΙστΟσ των ΙέραΠΟστΟλων Ο μακαριστός

  π. Ιγνάτιος υπήρ- ξε λειτουργός του μυστηρίου της Ευχαριστί- ας, όπου συνήγα- γε τα τέκνα του Θεού “τα εσκορ- πισμένα” στο Δείπνο της Θείας αγάπης…

  Για δεκάδες χρόνια, πριν την εκλογή του Ιερωνύμου Α΄ στο πηδάλιο της Εκκλησί- ας, κυριαρχούσε το πνεύμα και η πρακτική της καθολικής αδιαφο- ρίας. Τα πάντα ήταν παρατημέ- να στη ροή της ρουτίνας. Ένας πελώριος εκκλησιαστικός μηχα- νισμός σε εξάρθρωση απορρο- φημένος από την τυπική γρα-

  φειοκρατία. Το κλίμα άλλαξε μονομιάς με την άνοδό του στον αρχιεπισκοπικό θρόνο. Άρχισε να μελετά τις και- νούργιες συνθήκες και να κτίζει τις απαραίτητες υποδομές με δι- άκριση και διεισδυτικότητα. Ένα από τα πολλά σχεδιασμένα προ- γράμματα αφορούσε το νοικοκύ- ρεμα των οικονομικών της Εκ-

  κλησίας. Και άμεσα προχώρη- σε σ’ αυτό αξιοποιώντας την εκ- κλησιαστική περιουσία και κά- νοντας το μεγάλο άλμα – πρω- τόγνωρο για κείνη την εποχή – να καταρτίσει το ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, έργο αδιανόητο ακόμη και για την πολιτεία, η οποία σήμερα το υλοποιεί μετά από μισό αιώνα).

  Ο ΜΗΝΑΣ ΤΟΥ ΘΡΗΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ ΜΑΪΟΣ

  ΕΠΙΚΑΙΡΑ

  • ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ σχῆμα λόγου ὑπερβολῆς ὁ τίτ- λος τοῦ σημειώματος, πού ἀκολουθεῖ, ἀλλά μιά σειρά κραυγαλέων νομοθετημάτων καί

  Όπως και σε πολλά άλλα θέματα – προ- βλήματα το κατεστημένο κρύβει τα βαθύτε- ρα… του Σατανά, έτσι και στο πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). ξεκίνησε ως Ευ- ρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (Ε.Ο.Κ.) πολ-

  «Στη Γαλ- λία, παρόλο που είναι κρά- τος προοδευ- μένο – δεν εί- ναι υπανάπτυ- κτο- «τελευ- ταία» ογδόντα

  χιλιάδες έγιναν Μουσουλμάνοι. Γιατί; Για- τί έχουν κάνει την αμαρτία μόδα. Βλέπεις όμως, ελέγχονται και θέλησαν να αναπαύ-

  Τέτοιο έγκλημα στην δισχιλιε- τή εκκλησιαστική ιστορία δεν υπήρξε. Μέσα σ’ ενα βράδυ «δολοφόνησαν 12 άγιους αρχιερείς για να τους αρπά- ξουν τους θρόνους!

  συνεχίζεται στη σελ. 6

  συνεχίζεται στη σελ. 2

  σελ.4

  Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ

  Δεν είμεθα φιλοπόλε- μοι, όχι όχι. Εμείς που ανεβήκαμε στα ψηλά βουνά, στο Βίτσι και το Γράμμο, και πολεμήσαμε υπέρ πίστεως και πα- τρίδος, λέμε όχι στον πόλεμο. Εγώ, που εγνώρισα καλά το λαό της Μακεδονίας και κινδύνευσα μετ’ αυτού κατ’ επανά-

  συνεχίζεται στις σελ.6

  + του π. Αυγ. Καντιώτη

  «Και είπεν ο Θεός· γενηθήτω στερέωμα εν μέσω του ύδατος και έστω διαχωρίζον ανά μέσον ύδατος και ύδατος, και εγένετο ούτως» (Γεν. 1, 6).

  Το νερό συμβολίζει τη ζωογό- νο δύναμη, με την οποία ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο. Ο “πο- ταμός” (Γεν. 2, 10) μετατρέπει την γη και τη μεταβάλλει σε ολάνθιστο περιβόλι (Παράδει-

  σο), είναι το σύμβολο του Αγί- ου Πνεύματος που ζωογονεί τον κόσμο και τους ανθρώπους.

  Ο αρχαίος φιλόσοφος Θαλής ο Μιλήσιος, λέει ότι η αρχή εί- ναι το νερό και ξεκίνησε από την παρατήρηση ότι η τροφή όλων των όντων αλλά και τα σπέρμα-

  τα όλων των οργανισμών βρίσκονται σε υγρή μορφή. Αυτό όμως που κάνει τα πράγματα

  ΤΟ ΝΕΡΟ - «Πηγή ζωής»

  συνεχίζεται στη σελ.5

  Ο Πάπας σε ομιλία του προς την “Ποντιφική Ακαδημία Κοινωνικών Επιστημών”, έκανε έκκληση για μια παγκόσμια διακυβέρνηση.

  «Το έθνος κράτος – είπε – δεν μπορεί να θεωρηθεί σαν κάτι το απόλυτο, σαν ένα νησί σε σχέση με τον περιβάλλοντα χώρο». Και πρόσθεσε: «Το έθνος κράτος δεν είναι πλέον σε θέση να προμηθεύσει το κοι- νό καλό των πληθυσμών του μόνο».

  Και για να διευκολυνθεί η εφαρ- μογή νέων πολιτικών όσον αφο- ρά την αλλαγή του κλίματος, εί- ναι απαραίτητη μια «ειδική αρχή (special authority) που θα έχει

  συγκρατηθεί νόμιμα και κατόπιν συμφωνί- ας» (ποιών;).

  Προχώρησε και πιο πέρα, προτείνοντας να μεταφερθούν οι εξουσίες από τα έθνη σε «δι- ακυβερνητικούς θεσμούς (“intergovernmental

  institutions”) που θα διαχειρίζονται τα κοινά τους συμφέροντα».

  Καταδίκασε τον «αυξανόμενο εθνικισμό που αγνοεί το κοινό καλό» επειδή βάζει φρένο στην είσοδο λαθρομεταναστών στην Ευρώπη.

  Και κατέληξε ο Πάπας Francis. «Αυτό το πα- γκόσμιο κοινό καλό, με τη σειρά του, πρέπει να αποκτήσει μια πιο έντονη νομική αξία σε διεθνές επίπεδο».

  Ταύτα έφη Πάπας Francis!

  Μ Ι Α Α Π Α Ν Τ Η Σ Η Σ Ε Κ Α Κ Ο Β Ο Υ Λ Ο Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Μ Α

  «Ναι, δεν ανεβαίνει σε γαϊδουράκι… Όμως χρησιμοποιεί το αστικό λεωφορείο» (Αγγ. Πετρ.)

  Εγκαίνια Κων/πολής 330 μ.Χ. Γενοκτονία στον Πόντο 1919 Άλωσις της Κων/πολης 1453

  σελ. 5- 8

  του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου

 • 2 ΑΓΩΝΑΣ μαϊοσ 2019

  Επιμέλεια: Χαραλ. Γρ. Κοντός τ. καθ. Α.Τ.Ε.Ι. δικηγόρος

  διατάξεων τῆς ἀριστερῆς κυβέρνηση