Εθνικό και Καποδιστριακό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Jean-Christophe...

43
Εθνικό και Καποδιστριακό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Jean-Christophe Pitavy Université Jean-Monnet, Saint-Étienne (France) Les marqueurs pragmatiques conversationnels Πραγματολογικοί συνομιλιακοί δείκτες

Transcript of Εθνικό και Καποδιστριακό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Jean-Christophe...

Page 1: Εθνικό και Καποδιστριακό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Jean-Christophe Pitavy Université Jean-Monnet, Saint-Étienne (France) Les marqueurs pragmatiques

Εθνικό και ΚαποδιστριακόΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

Jean-Christophe Pitavy Université Jean-Monnet, Saint-Étienne (France)

Les marqueurs pragmatiques conversationnels

Πραγματολογικοί συνομιλιακοί δείκτες

Page 2: Εθνικό και Καποδιστριακό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Jean-Christophe Pitavy Université Jean-Monnet, Saint-Étienne (France) Les marqueurs pragmatiques

Pragmatique

Qu’est-ce à dire ?

Πραγματολογία

Page 3: Εθνικό και Καποδιστριακό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Jean-Christophe Pitavy Université Jean-Monnet, Saint-Étienne (France) Les marqueurs pragmatiques

Pragmatique

Parler

•construire des représentations (sémantique, prédication, phrase)

•accomplir une série d’actes, interagir.

Page 4: Εθνικό και Καποδιστριακό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Jean-Christophe Pitavy Université Jean-Monnet, Saint-Étienne (France) Les marqueurs pragmatiques

Types de marqueurs pragmatiques

Page 5: Εθνικό και Καποδιστριακό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Jean-Christophe Pitavy Université Jean-Monnet, Saint-Étienne (France) Les marqueurs pragmatiques

•marqueurs conversationnels

•marqueurs textuels

Page 6: Εθνικό και Καποδιστριακό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Jean-Christophe Pitavy Université Jean-Monnet, Saint-Étienne (France) Les marqueurs pragmatiques

Conversation naturelle

« toute interaction verbale en face à face ou à distance (téléphone, visiophone, courrier électronique interactif, etc.), dans laquelle les facteurs situationnels, contextuels, gestuels, intonationnels jouent un rôle important. »

Moeschler & Reboul, Dictionnaire encyclopédique de pragmatique, Paris Seuil

p. 471

Page 7: Εθνικό και Καποδιστριακό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Jean-Christophe Pitavy Université Jean-Monnet, Saint-Étienne (France) Les marqueurs pragmatiques

Exemple contrastif : les adverbes

un même adverbe peut fonctionner

•soit syntaxiquement et sémantiquement dans la phrase

•soit pragmatiquement par rapport à l’énoncé

Page 8: Εθνικό και Καποδιστριακό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Jean-Christophe Pitavy Université Jean-Monnet, Saint-Étienne (France) Les marqueurs pragmatiques

Exemple contrastif : les adverbes

L’étudiant n’a pas répondu franchement.

Exemple français

Page 9: Εθνικό και Καποδιστριακό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Jean-Christophe Pitavy Université Jean-Monnet, Saint-Étienne (France) Les marqueurs pragmatiques

Exemple contrastif : les adverbes

L’étudiant n’a pas répondu franchement.

Franchement, l’étudiant n’a pas répondu.

Exemple français

Page 10: Εθνικό και Καποδιστριακό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Jean-Christophe Pitavy Université Jean-Monnet, Saint-Étienne (France) Les marqueurs pragmatiques

Exemple contrastif : les adverbes

L’étudiant n’a pas répondu franchement.

Franchement, l’étudiant n’a pas répondu.

Exemple français

Page 11: Εθνικό και Καποδιστριακό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Jean-Christophe Pitavy Université Jean-Monnet, Saint-Étienne (France) Les marqueurs pragmatiques

Exemple contrastif : les adverbes

L’étudiant n’a pas répondu franchement.

Franchement, l’étudiant n’a pas répondu.

= l’étudiant n’a pas fait une réponse franche

Exemple français

Page 12: Εθνικό και Καποδιστριακό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Jean-Christophe Pitavy Université Jean-Monnet, Saint-Étienne (France) Les marqueurs pragmatiques

Exemple contrastif : les adverbes

L’étudiant n’a pas répondu franchement.

Franchement, l’étudiant n’a pas répondu.

Exemple français

Page 13: Εθνικό και Καποδιστριακό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Jean-Christophe Pitavy Université Jean-Monnet, Saint-Étienne (France) Les marqueurs pragmatiques

Exemple contrastif : les adverbes

L’étudiant n’a pas répondu franchement.

Franchement, l’étudiant n’a pas répondu.

= Je vous dis franchement que l’étudiant n’a pas répondu

Exemple français

Page 14: Εθνικό και Καποδιστριακό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Jean-Christophe Pitavy Université Jean-Monnet, Saint-Étienne (France) Les marqueurs pragmatiques

Λέω πρέπει να περπατήσω μόνος στο δρόμο, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει μερικοί άνθρωποι να μην κοιτούν περίεργα. Τα παιδιά από τις μικρότερες τάξεις του δημοτικού με λυπούνται.

Exemple contrastif : les adverbesΕλληνικό

παράδειγμα

Page 15: Εθνικό και Καποδιστριακό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Jean-Christophe Pitavy Université Jean-Monnet, Saint-Étienne (France) Les marqueurs pragmatiques

Περιέργως η κρίση δεν φαίνεται (στον καθρέπτη) να έχει επηρεάσει όλους το ίδιο !

Μια άλλη γραμμή αισιοδοξίας, που περιέργως υποστηρίχθηκε κατά καιρούς και από γνωστούς επιστήμονες, δεν απέχει από τα όρια της επιστημονικής φαντασίας.

Exemple contrastif : les adverbesΕλληνικό

παράδειγμα

Page 16: Εθνικό και Καποδιστριακό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Jean-Christophe Pitavy Université Jean-Monnet, Saint-Étienne (France) Les marqueurs pragmatiques

Exemple contrastif : les adverbesΕλληνικά επιρρήματα που λειτουργούν ως

πραγματολογικοί δεικτέςαπό Διονύση Γούτσο, “Μόρια, δεικτές λόγου και κειμενικά επιρρήματα: η οριοθέτηση των γλωσσικών κατηγοριών με τη χρήση ηλεκτρονικών σωμάτων κειμένων”, International Conference of Greek Linguistics 8

βασισμένο στα

Holton D., P. Mackridge & I. Philippaki-Warburton (1997) Greek : A comprehensive grammar of the modern languageΚλαίρης & Μπαμπινιώτης (2005) Γραμματική της Νέας Ελληνικής. Δομολειτουργική-επικοινωνιακή

ακολούθως, ακριβώς, άλλωστε, απλώς, ασφαλώς, δυστυχώς, ενδεχομένως, επομένως, ευτυχώς, ιδίως, ίσως, κακώς, καλώς, όντως, πάντως, περιέργως, προφανώς, συνεπώς

Page 17: Εθνικό και Καποδιστριακό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Jean-Christophe Pitavy Université Jean-Monnet, Saint-Étienne (France) Les marqueurs pragmatiques

Exemple contrastif : les adverbesΕλληνικά επιρρήματα που λειτουργούν ως

πραγματολογικοί δείκτεςαπό Διονύση Γούτσο, “Μόρια, δεικτές λόγου και κειμενικά επιρρήματα: η οριοθέτηση των γλωσσικών κατηγοριών με τη χρήση ηλεκτρονικών σωμάτων κειμένων”, International Conference of Greek Linguistics 8

βασισμένο στα

Holton D., P. Mackridge & I. Philippaki-Warburton (1997) Greek : A comprehensive grammar of the modern languageΚλαίρης & Μπαμπινιώτης (2005) Γραμματική της Νέας Ελληνικής. Δομολειτουργική-επικοινωνιακή

αντίθετα, αρχικά, βέβαια, διαφορετικά, ειδικότερα, ειλικρινά, εξαιρετικά, ουσιαστικά, πραγματικά, πρώτα-πρώτα, σίγουρα, συμπερασματικά, τάχα, τελικά, φυσικά

Page 18: Εθνικό και Καποδιστριακό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Jean-Christophe Pitavy Université Jean-Monnet, Saint-Étienne (France) Les marqueurs pragmatiques

Pragmaticalisationinterjections (zut, ouf, hein, bof, berk, miam, beuh, ouah, oups…)

formes verbales figées (je comprends, tu comprends, tu sais, je vois, tu vois, écoute, regarde, attends, tiens, dis/dites, allez, va, allons…)

expressions figées (c’est la meilleure ! c’est le bouquet ! c’est moi qui te le dis ! à qui le dis-tu ? quoi qu’il en soit, en tout cas, de toute manière…)

autres catégories: Mais c’est pas possible ! Mais, mais, mais, mais, qu’est-ce que vous faites là ?!, vas-y, fais-le, puisque tu es si malin !

Page 19: Εθνικό και Καποδιστριακό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Jean-Christophe Pitavy Université Jean-Monnet, Saint-Étienne (France) Les marqueurs pragmatiques

Noyaux verbaux

Page 20: Εθνικό και Καποδιστριακό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Jean-Christophe Pitavy Université Jean-Monnet, Saint-Étienne (France) Les marqueurs pragmatiques

je (ne) sais pas (moi) / Qu’est-ce que j’en sais

… c’est pas une façon d’être toujours dans les livres, moi je trouve pas ça sain, elle va se dessécher, tu peux pas te promener, prendre ton vélo, je sais pas moi.

Annie Ernaux, Ce qu’ils disent ou rien, 1977

τι να σου πω (?)

hésitation, embarras, impatience

Ωραία τα λες, τι να σου πω, ρε, Αλέξη;

Page 21: Εθνικό και Καποδιστριακό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Jean-Christophe Pitavy Université Jean-Monnet, Saint-Étienne (France) Les marqueurs pragmatiques

Regarde / écoute

Regarde, voilà ce qu’on va faire…

± κοίτα (?)demande l’attention de l’interlocuteur→ collaboration

Page 22: Εθνικό και Καποδιστριακό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Jean-Christophe Pitavy Université Jean-Monnet, Saint-Étienne (France) Les marqueurs pragmatiques

Regarde / écoute

A pense qu’il va pleuvoir. B pense que ce n’est pas la peine de prendre son parapluie. Une fois dehors, B constate qu’il ne pleut pas:

Tu vois/regarde, il ne pleut pas !

= « j’avais raison, je te l’avais bien »

variante: je te l’avais dit ! Qu’est-ce que je

disais ?

± κοίτα (?)demande l’attention de l’interlocuteur→ collaboration

Page 23: Εθνικό και Καποδιστριακό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Jean-Christophe Pitavy Université Jean-Monnet, Saint-Étienne (France) Les marqueurs pragmatiques

Regarde / écoute

Écoute, il ne faut pas t’inquiéter, tout va s’arranger.

Écoutez… non !

Ah ! écoute[z]… ça suffit maintenant !

± κοίτα (?)demande l’attention de l’interlocuteur→ contrôle, autorité

Regarde / écoute

Page 24: Εθνικό και Καποδιστριακό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Jean-Christophe Pitavy Université Jean-Monnet, Saint-Étienne (France) Les marqueurs pragmatiques

Dis ! (Dites !) [+ donc]

Dis donc! Magnifique ta cravate !

variante: La vache ! Magnifique ta cravate !

Étonnement, admiration

± άλα!! άτσα! (?)

Page 25: Εθνικό και Καποδιστριακό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Jean-Christophe Pitavy Université Jean-Monnet, Saint-Étienne (France) Les marqueurs pragmatiques

Dis ! (Dites !) [+ donc]

Non mais dis donc !

Dites donc, vous vous croyez où ?

Comportement exagéré, inadmissible

± αμάν πια, για όνομα του Θεού

(?)

Page 26: Εθνικό και Καποδιστριακό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Jean-Christophe Pitavy Université Jean-Monnet, Saint-Étienne (France) Les marqueurs pragmatiques

Κρατηθείτε! Κρατήσου!

Lexicalisation

bien se tenir « s’accrocher, être prêt à supporter une secousse »

Pour préparer quelqu’un à recevoir une nouvelle étonnante, incroyable :

Tenez-vous bien / tiens-toi bien, Pierre va se remarier !

Page 27: Εθνικό και Καποδιστριακό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Jean-Christophe Pitavy Université Jean-Monnet, Saint-Étienne (France) Les marqueurs pragmatiques

Tiens (tenez)

Présentation de quelque chose à quelqu’un

Vous ne voulez pas sortir avec nous ? Tenez, voici un livre que j'ai reçu, je pense qu'il vous intéressera

Proust, Sodome

± ορίστε! (?)

Page 28: Εθνικό και Καποδιστριακό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Jean-Christophe Pitavy Université Jean-Monnet, Saint-Étienne (France) Les marqueurs pragmatiques

Ας πούμε

Introduction d’un argument (exemple, preuve) qui justifie, corrobore ce que l’on dit :

Patience, Vial, bientôt je viendrai ici au printemps... et à l'automne... et aussi pendant les mois qui servent à bourrer les intervalles entre deux saisons... février, tiens, ou bien la deuxième quinzaine de novembre

Colette, Naissance du jour

Page 29: Εθνικό και Καποδιστριακό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Jean-Christophe Pitavy Université Jean-Monnet, Saint-Étienne (France) Les marqueurs pragmatiques

Tiens (tenez)

Exprime la surprise devant une situation soudaine

Je pousse un gémissement; alors il s'arrête, soulève son lorgnon et, par-dessus son journal: − Tiens! Qu’est-ce que tu fais là? Je me crispe (...) et, dans une espèce de sanglot que je voudrais irrésistible: − Je souffre, dis-je

Gide, Si le grain ne meurt

± καλώς τον (?)

Page 30: Εθνικό και Καποδιστριακό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Jean-Christophe Pitavy Université Jean-Monnet, Saint-Étienne (France) Les marqueurs pragmatiques

Tiens [donc]

Seulement au singulier.Refus ironique de la validité d’un discours.

Et les ministres sont innocents ! Tiens donc !L’innocence des ministres est une idée absurde et ridicule.

Voilà le train qui part, vous prendrez le suivant. − Le suivant!... Le suivant!... −

Tiens donc ! Vous croyez peut-être comme ça q’la compagnie est à vot’ disposition? Fallait pas arriver en retard ; tant pis pour vous…

Courteline, Le Train de 8 heures 47

± έλα τώρα!! σιγά!!. Ορίστε μας!! (?)

Page 31: Εθνικό και Καποδιστριακό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Jean-Christophe Pitavy Université Jean-Monnet, Saint-Étienne (France) Les marqueurs pragmatiques

Tiens, tiens [tiens]

fausse surprise : découverte de quelque chose que l’on soupçonnait (nuance ironique)

Tiens, tiens, comme par hasard, vous ici != « j’étais sûr de vous trouver ici »

Tiens, tiens, tiens... Est-ce qu’il finirait par s’assagir et comprendre que son bonheur est auprès de sa femme 

Bourdet, Sexe faible

± α, το πουλάκι μου!!, μάλιστα!! (?)

Page 32: Εθνικό και Καποδιστριακό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Jean-Christophe Pitavy Université Jean-Monnet, Saint-Étienne (France) Les marqueurs pragmatiques

Λες και… / On dirait que / comme si

Peut-on rapprocher λες και du français on dirait que ?

Quel serait le meilleur équivalent?

Page 33: Εθνικό και Καποδιστριακό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Jean-Christophe Pitavy Université Jean-Monnet, Saint-Étienne (France) Les marqueurs pragmatiques

Λες και… / On dirait que / comme si

Dans les deux expressions, verbe dire λέω avec valeur modale.

Page 34: Εθνικό και Καποδιστριακό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Jean-Christophe Pitavy Université Jean-Monnet, Saint-Étienne (France) Les marqueurs pragmatiques

Λες και… / On dirait que / comme si

En grec, 2Sg λες (να) a déjà une valeur modale:

λέω ≠ «dire quelque chose», mais représentation, pensée de quelque chose de possible.

Λες να έρθει αύριο;« do you think (s)he’ll come tomorrow ? »

Mackridge, The Modern Greek Language, 288

Page 35: Εθνικό και Καποδιστριακό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Jean-Christophe Pitavy Université Jean-Monnet, Saint-Étienne (France) Les marqueurs pragmatiques

Λες και… / On dirait que / comme si

Françaison dirait (que) n’a pas le sens de «dire», mais pensée, hypothèse (on dirait = «il semble, vraisemblablement»)

On dirait que tu m’en veux.= « j’ai l’impression que… »

On dirait qu’il va pleuvoir aujourd’hui.= hypothèse possible, mais non contrefactuelle

δυνατή, πιθανή (ίσως θα βρέξει) μη αντιγεγοντική υπόθεση

Page 36: Εθνικό και Καποδιστριακό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Jean-Christophe Pitavy Université Jean-Monnet, Saint-Étienne (France) Les marqueurs pragmatiques

Λες και… / On dirait que / comme si

Λες και P → P αντιγεγονοτικό

“σαν να, για κτ. που δεν ισχύει στην πραγματικότητα, για κτ. που αποκλείεται να γίνει”

Τριανταφυλλίδης, Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής

Λες και ήταν χτες που ήμουν φοιτητής.

Tου φέρεται λες και είναι δούλος της.

Λες και το ΄ξερε.

Tι μου την επαινείς; Λες και θα την παντρευτώ.

Page 37: Εθνικό και Καποδιστριακό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Jean-Christophe Pitavy Université Jean-Monnet, Saint-Étienne (France) Les marqueurs pragmatiques

Λες και… / On dirait que / comme si

Français : comme si… à croire que…

À croire qu’hier encore j’étais étudiant.→ je ne suis plus étudiant depuis longtemps.

Elle le traite comme si c’était son esclave.→ il n’est pas son esclave

Comme si j’avais qu’ça à faire !→ je n’ai pas que cela à faire !

Page 38: Εθνικό και Καποδιστριακό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Jean-Christophe Pitavy Université Jean-Monnet, Saint-Étienne (France) Les marqueurs pragmatiques

Décidément (Ducrot)

Sens initial (littéral) : « résolument » = αποφασιστικά,με κάθε τρόπο.

Sur quoi, le président crut devoir me répéter que, du côté de Washington, on s’abstiendrait décidément de faire obstacle à notre entreprise.

De Gaulle, Mémoires de guerre,1959

Page 39: Εθνικό και Καποδιστριακό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Jean-Christophe Pitavy Université Jean-Monnet, Saint-Étienne (France) Les marqueurs pragmatiques

Décidément (Ducrot)

— Le lave-vaisselle est de nouveau en panne.

— Décidément.

± πάλι!, αμάν πια! έλεος! (?)

Page 40: Εθνικό και Καποδιστριακό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Jean-Christophe Pitavy Université Jean-Monnet, Saint-Étienne (France) Les marqueurs pragmatiques

Décidément (Ducrot)

[Elle], est tombée en se levant du lit la nuit, chez elle, se déplace avec des béquilles. Et avant encore, quinze jours d’hôpital. La série noire. Décidément. Un malheur après l’autre tout l’automne. Il est temps qu’elle arrive en Amérique. Nous sommes montés dans la cage sombre de l’escalier.

Serge Doubrovsky, Le Livre brisé, 1989

Décidément employé par rapport à une situation s’inscrivant dans une série d’événements de même type (événements malencontreux, fâcheux)

± απίστευτο!!

(?)

Page 41: Εθνικό και Καποδιστριακό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Jean-Christophe Pitavy Université Jean-Monnet, Saint-Étienne (France) Les marqueurs pragmatiques

Décidément (Ducrot)

On avertit les gens à l’avance. De nouveau à Fortan : Une maison isolée. On ne sait jamais qui peut vous tomber sur le dos. Tu en fais une tête décidément. Tu ne savais pas que Harset est le père de Solange ? On a pourtant bavardé suffisamment à ce sujet dans la rue des Freux.

André Dhôtel, Le Ciel du faubourg, 1956

± αμάν πια!(?)

Page 42: Εθνικό και Καποδιστριακό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Jean-Christophe Pitavy Université Jean-Monnet, Saint-Étienne (France) Les marqueurs pragmatiques

Décidément (Ducrot)

Ce que j’oublie? Dis-le-moi.Non, non, ça n’a pas d’importance.Je te le dis dans le taxi, avec un ricanement de satisfaction amère : tu n’en rates pas une, décidément. Mais pourquoi tu ne me l’as pas dit ? C’était à toi d’y penser. Moi, je la connais déjà, figure-toi.

Emmanuel Carrère, Un roman russe, 2007

± στην τελική (?)

Page 43: Εθνικό και Καποδιστριακό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Jean-Christophe Pitavy Université Jean-Monnet, Saint-Étienne (France) Les marqueurs pragmatiques

Décidément (Ducrot)

Il mit un très long moment à admettre qu’il se trouvait à deux carrefours du garage Pellegrin. Quelle chance incroyable décidément. Mais Georges n’était pas si satisfait. Il était fatigué. La chance, il n’y croyait plus trop pour le moment.

Jean Échenoz, Cherokee, 1983

± αλήθεια! (?)