Η στρατηγική σημασία του HRM

32
Η Στρατηγική Σημασία του HRM ¨Επιβίβαση¨ Εκπαιδευτική Ημερίδα HRM 21.04.2016 Μουσείο Αυτοκινήτου Εισηγητής : Βασίλης Αϊβαζίδης MSc PhDc Σύμβουλος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Λειτουργός Επαγγ. Προσανατολισμού & Σταδιοδρομίας

Transcript of Η στρατηγική σημασία του HRM

Page 1: Η στρατηγική σημασία του HRM

Η Στρατηγική Σημασία του HRM

¨Επιβίβαση¨Εκπαιδευτική Ημερίδα HRM

21.04.2016Μουσείο Αυτοκινήτου

Εισηγητής : Βασίλης Αϊβαζίδης MSc PhDc

Σύμβουλος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Λειτουργός Επαγγ. Προσανατολισμού & Σταδιοδρομίας

Page 2: Η στρατηγική σημασία του HRM

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ )

Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) ή Human Resources Management (HRM), περιλαμβάνει την φιλοσοφία , τις πρακτικές και τις πολιτικές τις οποίες χρησιμοποιεί ένας οργανισμός για να επηρεάσει τις συμπεριφορές των εργαζομένων τόσο σε ατομικό, όσο και συλλογικό επίπεδο

Page 3: Η στρατηγική σημασία του HRM

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ )

Η ΔΑΔ αποτελεί στρατηγικής σημασίας λειτουργία για τον οργανισμό , διότι η αποτελεσματική άσκηση των ρόλων και των δραστηριοτήτων της , μπορεί να βελτιώσει την παραγωγικότητα και την κερδοφορία, εξασφαλίζοντας ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τον οργανισμό / επιχείρηση

Page 4: Η στρατηγική σημασία του HRM

ΔΑΔ & Μάνατζερ

Οι γνώσεις διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού από τους managers είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικών με :

Λανθασμένη επιλογή προσωπικού Συχνή εναλλαγή προσωπικού Μειωμένη απόδοση Εργασιακές σχέσεις Έλλειψη γνώσεων και δεξιοτήτων Έλλειψη κινήτρων Διαχείριση της πολυτισμικότητας Πολλές απουσίες και ατυχήματα

Page 5: Η στρατηγική σημασία του HRM

Οι παραδοσιακοί ρόλοι της ΔΑΔ

Επιτελικός

Υποστηρικτικός

Συμβουλευτικός

Ελεγκτικός

Εκτελεστικός

Page 6: Η στρατηγική σημασία του HRM

Οι 3 Ρόλοι της Σύγχρονης ΔΑΔ

Στρατηγικός Εταίρος & Φορέας Αλλαγής (Strategic Business Partner & Change Agent) Συνεργάτης με τα στελέχη πρώτης γραμμής και τα μεσαία στελέχη (Partner with Frontline & Middle Managers) Δημιουργός κατάλληλου οργανωσιακού ¨κλίματος¨ και οπαδός της παγκοσμιοποίησης ( Employee Advocate & Champion of Globalization) (Kapoor, 2013)

Page 7: Η στρατηγική σημασία του HRM

Δεξιότητες των Στελεχών ΔΑΔ

Δημιουργία αποτελεσματικών σχέσεων με τα διάφορα τμήματα Αποτελεσματική γραπτή και προφορική επικοινωνία Δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων με τους διευθυντές των διαφόρων

τμημάτων Συμβολή στην ομαλή εφαρμογή της συστηματικής εκπαίδευσης, ανάπτυξης

καριέρας, βελτίωσης της απόδοσης και δημιουργίας πλάνου καριέρας Coaching, Mentoring, Counselling Εξασφάλιση ότι το σύστημα θέσπισης στόχων και αξιολόγησης της

απόδοσης, υποστηρίζει την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων Κατανόηση του κλάδου όπου δραστηριοποιείται ο οργανισμός / επιχείρηση Κατανόηση της επιχειρησιακής στρατηγικής Διαχείριση των συγκρούσεων μεταξύ των μελών του οργανισμού / επιχείρησης

(Long, 2013)

Page 8: Η στρατηγική σημασία του HRM

Οι λειτουργίες της Δ Α Δ

Page 9: Η στρατηγική σημασία του HRM

Παράγοντες που επιδρούν στη ΔΑΔ

Εξωτερικό Περιβάλλον :

Ταχύτητα ΑλλαγώνΠαγκοσμιοποίησηΝομοθεσίαΔιαφορετικότητα εργαζομένωνΈλλειψη δεξιοτήτωνΡαγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίαςΑνάπτυξη των μικρομεσαίων & start ups επιχειρήσεωνΣυγχωνεύσεις & Εξαγορές (Παπαλεξανδρή, Μπουραντάς, 2002)

Page 10: Η στρατηγική σημασία του HRM

Παράγοντες που επιδρούν στη ΔΑΔ

Εσωτερικό Περιβάλλον :

Διοίκηση Ολικής ΠοιότηταςΕπανασχεδιασμός επιχειρησιακών διαδικασιώνΕνδυνάμωση εργαζομένωνΟργανωσιακή ΚουλτούραΥπηρεσίες ΔΑΔ από εξωτερικούς φορείςΜείωση προσωπικούΕνδοεπιχειρηματικότητα

(Παπαλεξανδρή, Μπουραντάς, 2002)

Page 11: Η στρατηγική σημασία του HRM

ΔΑΔ & Ομάδες Ενδιαφέροντος

HRM

Management

Customers

Shareholders & Investors

Society

Employees

Strategic Alliances

Page 12: Η στρατηγική σημασία του HRM

Business Strategy & HRM

AlienationBusiness Strategy HR Strategy

Page 13: Η στρατηγική σημασία του HRM

AdaptationBusiness Strategy HR Strategy

Business Strategy & HRM

Page 14: Η στρατηγική σημασία του HRM

Business Strategy & HRM

DialogueBusiness Strategy HR Strategy

Page 15: Η στρατηγική σημασία του HRM

Business Strategy & HRM

LeadershipBusiness StrategyHR Strategy

Page 16: Η στρατηγική σημασία του HRM

Business Strategy & HRM

Holistic Business Strategy

HR Strategy

Page 17: Η στρατηγική σημασία του HRM

Στρατηγική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού(SHRM)

Η Στρατηγική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Strategic Human Resource Management – SHRM ), αφορά την διαμόρφωση και εκτέλεση πολιτικών και πρακτικών ΔΑΔ, οι οποίες διαμορφώνουν εκείνες τις δεξιότητες και συμπεριφορές των εργαζομένων ,έτσι ώστε εκείνοι να συνεισφέρουν τα μέγιστα στην επίτευξη των οργανωσιακών στόχων

Page 18: Η στρατηγική σημασία του HRM

Προσεγγίσεις της στρατηγικής της ΔΑΔ

Need Driven- HR : αξιολόγηση και αντιμετώπιση της έλλειψης δεξιοτήτων στο εσωτερικό του οργανισμού / επιχείρησης, όταν προκύψει ανάγκη. Θεωρείται reactive προσέγγιση

Opportunity Driven- HR : εκπαίδευση των εργαζόμενων με στόχο την απόκτηση δεξιοτήτων που θα χρειαστούν στο σύντομο μέλλον

Capability Driven- HR : Σύμφωνα με τον Ulrich, πρόκειται για ανάπτυξη δεξιοτήτων που ένας οργανισμός διαθέτει σε μεγάλο βαθμό και τον διαφοροποιεί από τους ανταγωνιστές του Η ύπαρξη οργανωσιακών δεξιοτήτων, αποδεικνύεται με διάφορους τρόπους από τα μέλη του οργανισμού, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν εξαρτάται από κάποιο μέλος ξεχωριστά Ulrich et al., (2008: 22)

Page 19: Η στρατηγική σημασία του HRM

Οργανωσιακές Δεξιότητες

Ταλέντο ( talent )Ταχύτητα ( speed )

Κοινή νοοτροπία (shared mind-set )Ευθύνη (accountability )

Συνεργασία ( collaboration )Μάθηση ( learning )Ηγεσία ( leadership )

Εστίαση στον πελάτη ( customer connectivity )Μοναδικότητα στρατηγικής (strategic unity )

Καινοτομία ( innovation )Αποτελεσματικότητα ( efficiency )

Page 20: Η στρατηγική σημασία του HRM

Επιχειρησιακή Στρατηγική και Στρατηγική ΔΑΔ

Στρατηγικό Σχέδιο της Επιχείρησης Κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται

Πεδία ανταγωνισμού Σχέδια επέκτασης

oΠεριγραφές θέσεων εργασίαςoΠροσέλκυση και ΕπιλογήoΕκπαίδευση & Ανάπτυξη

oΔιοίκηση Απόδοσης

Συμμόρφωση προς τα ηθικά πρότυπα & προς τη Νομοθεσία

Page 21: Η στρατηγική σημασία του HRM

Ανάλυση PESTLE

Η ανάλυση PESTLE είναι ένα στρατηγικό εργαλείο του Μάρκετινγκ , το οποίο χρησιμοποιείται για την ανάλυση του Μακροπεριβάλλοντος της επιχείρησης / οργανισμού

Political (Πολιτικοί παράγοντες)Economic (Οικονομικοί παράγοντες)Social (Κοινωνικοί παράγοντες)Technological (Τεχνολογικοί παράγοντες)Legal (Νομικοί παράγοντες)Environmental (Περιβαλλοντικοί παράγοντες)

Page 22: Η στρατηγική σημασία του HRM

Ανάλυση PESTLE & ΔΑΔ

Πολιτικοί Παράγοντες :Σταθερότητα πολιτικού συστήματος, διαθεσιμότητα επιχορηγήσεων, ομάδες ¨λόμπι¨, γεωπολιτικές εντάσεις με άλλες χώρες, συμμετοχή της χώρας σε διακρατικές εμπορικές συμφωνίες…

Προσέλκυση εργαζομένων, κόστος αποζημιώσεων, κίνητρα για προσλήψεις

Page 23: Η στρατηγική σημασία του HRM

Ανάλυση PESTLE & ΔΑΔ

Οικονομικοί Παράγοντες :Ύψος επιτοκίων, ύφεση/πληθωρισμός, κόστος πρώτων υλών, εμπιστοσύνη καταναλωτών στην επιχείρηση, ανεργία, επιδοτήσεις για συγκεκριμένες πρωτοβουλίες (πχ. Πράσινη ενέργεια), ύψος αμοιβών…

Επίπεδα αμοιβών, αδυναμία στελέχωσης λόγω κακής εταιρικής εικόνας, απολύσεις-αποζημιώσεις προσωπικού

Page 24: Η στρατηγική σημασία του HRM

Ανάλυση PESTLE & ΔΑΔ

Κοινωνικοί Παράγοντες :Γήρανση του πληθυσμού, αύξηση του ενδιαφέροντος για εξ αποστάσεως εργασία, επιμήκυνση του ημερήσιου χρόνου της εργασίας, επιρροές media, βελτίωση μορφωτικού επιπέδου

Πολιτικές υγείας και φροντίδας, πολιτικές προστασίας της οικογένειας , δημιουργία ¨στάσεων¨ ως προς την εργασία

Page 25: Η στρατηγική σημασία του HRM

Ανάλυση PESTLE & ΔΑΔ

Τεχνολογικοί Παράγοντες :Αύξηση δυνατοτήτων ανταλλαγής δεδομένων, αύξηση της ¨πειρατείας¨ και κλοπή πληροφοριών από το διαδίκτυο, εξάπλωση της κινητής τηλεφωνίας, ανάπτυξη της επικοινωνίας μέσω διαδικτύου (skype)

Εκπαίδευση εργαζομένων για εργασία εξ αποστάσεως, διαχείριση του στρες λόγω 24ωρης διαθεσιμότητας των εργαζόμενων, ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Page 26: Η στρατηγική σημασία του HRM

Ανάλυση PESTLE & ΔΑΔ

Νομικοί Παράγοντες :Υπάρχουσα νομοθεσία, ειδικοί κανονισμοί στη βιομηχανία, νόμοι περί μετανάστευσης και πρόσληψης ντόπιων εργαζόμενων

Υποχρεωτική πρόσληψη συγκεκριμένων κατηγοριών εργαζομένων, αυξημένο κόστος εκπαίδευσης, περιορισμοί στην έκδοση visa (για αλλοδαπούς εργαζόμενους)

Page 27: Η στρατηγική σημασία του HRM

Ανάλυση PESTLE & ΔΑΔ

Περιβαλλοντικοί Παράγοντες :Κλίμα, διαχείριση αποβλήτων, έμφαση στη διατήρηση των φυσικών πόρων, φυσικές καταστροφές

Σχεδιασμός πολιτικών προστασίας των εργαζομένων (πολιτική Υγιεινής & Ασφάλειας εργαζομένων), σχεδιασμός δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, πολιτικές ταξιδιών των εργαζομένων

Page 28: Η στρατηγική σημασία του HRM

Οι προκλήσεις για τη σύγχρονη ΔΑΔ

Επιστήμη vs Τέχνη Δεξιότητες Μετασχηματισμού vs Συναλλακτικές δεξιότητες Αντίληψη Ενδυνάμωσης vs Αντίληψη Εισαγγελέα Αυτόνομη ¨Διεύθυνση¨ vs ¨Τμήμα ¨στο οργανόγραμμα Αλλά και… Προσέλκυση και επιλογή ταλέντων Συμβολή στην ανάπτυξη της εταιρείας ως προτιμητέου εργοδότη Εδραίωση κοινής οργανωσιακής κουλτούρας Διαχείριση της διαφορετικότητας των εργαζομένων Ανάπτυξη ηγεσίας σε όλα τα επίπεδα

Page 29: Η στρατηγική σημασία του HRM

Το μοντέλο των 4 ρόλων και των 16 περιοχών ευθύνης του HR (Urlich,D., 2005)

,

Strategic PartnerStrategic HR PlanningHR as Business PartnerCulture & Image

Change AgentStaffing &Talent Mgmt.Organizational DesignSurvey Action PlanningPerformance Mgmt.Training & Devel.Processes PeopleEmployee Relations ExpertEmployee RelationsLabor RelationsSafetyDiversity

Day-to-day operational focus

Future strategic focus

Administrative ExpertCompensationBenefitsHR information systemsCompliance

Page 30: Η στρατηγική σημασία του HRM

Διεθνής Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (IHRM)

Η Διεθνής Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (International Human Resource Management ), αφορά την παγκόσμια διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, με στόχο να διευκολύνει και να συμβάλλει στην ανάπτυξη και επιβίωση της επιχείρησης σε πολυεθνικό επίπεδο

Για να επιτύχει το στόχο της , θα πρέπει να :είναι ανταγωνιστική

μπορεί να ανταποκριθεί σε τοπικό επίπεδοείναι ευέλικτη και προσαρμόσιμη

είναι ικανή να μεταφέρει γνώση και εμπειρία στα σημεία που δραστηριοποιείται

Page 31: Η στρατηγική σημασία του HRM

Βασικές διαφορές μεταξύ ΔΑΔ και Διεθνούς ΔΑΔ

Περισσότερες απαιτήσεις και λειτουργίες για τη Διεθνή ΔΑΔ, όπως φορολογία αλλοδαπών, έκδοση βίζας, εγκατάσταση στελεχών, κλπ

Βαθύτερη και πολύπλευρη γνώση σχετικά με την κουλτούρα των άλλων χωρών, την εργατική τους νομοθεσία και τις πολιτισμικές τους διαφορές

Περισσότερη ενασχόληση με την προσωπική και οικογενειακή ζωή των στελεχών της, από τη στιγμή που τους μετακινεί από χώρα σε χώρα

Διαχείριση πολυδιάστατου ανθρώπινου δυναμικού το οποίο απαιτεί διαφορετικές προσεγγίσεις σε ζητήματα που το απασχολούν

Περισσότεροι εξωτερικοί παράγοντες και επιρροές (κυβέρνηση, συνάλλαγμα, γλώσσα, κουλτούρα)

Υψηλότερα επίπεδα ρίσκου, λόγω της πολυπλοκότητας των καταστάσεων

Page 32: Η στρατηγική σημασία του HRM

Βιβλιογραφία Θανόπουλος Γ.Ν. (2006), Διεθνής Επιχείρηση – Περιβάλλον, Δομή και Προκλήσεις. Εκδόσεις

Interbooks, Αθήνα Παπαδάκης Β. (2007) Στρατηγική των επιχειρήσεων, Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία, Μπένος,

Αθήνα. Μπουραντάς, Δ. και Παπαλεξανδρή, Ν., (2003) Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Εκδόσεις Μπένος,

Αθήνα. Dessler G. (2012) Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού: Βασικές έννοιες και σύγχρονες τάσεις,

Αθήνα, Εκδόσεις Κριτική Χυτήρης, Λ., (2001) Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα. Κανελλόπουλος, Χ., (2002) Διοίκηση Προσωπικού – Ανθρώπινου Δυναμικού, Έκδοση ιδίου,

Αθήνα. Harvard Business Review, (2001) Για τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκδόσεις Κλειδάριθμος,

Αθήνα. Ιορδάνογλου Δ. (2008) Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις σύγχρονες οργανώσεις: Νέες τάσεις

και πρακτικές, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα. Τερζίδης Κ. & Τζωρτζάκης Κ. (2004) Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Πρώτη έκδοση, Αθήνα,

Εκδοτικός οίκος Rosili