Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 7 Σύνδεση με ......Το παρόν...

32
Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 7 Σύνδεση με κοχλίες τύπου D και E Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών

Transcript of Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 7 Σύνδεση με ......Το παρόν...

Page 1: Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 7 Σύνδεση με ......Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙΆσκηση 7

Σύνδεση με κοχλίες τύπου D και E

Σχολή Πολιτικών ΜηχανικώνΕργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών

Page 2: Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 7 Σύνδεση με ......Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άδεια χρήσης άλλου τύπου, αυτή πρέπει να αναφέρεται ρητώς.

Άδεια Χρήσης

Page 3: Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 7 Σύνδεση με ......Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Ε.Μ.Π.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 7

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΟΧΛΙΕΣ ΤΥΠΟΥ D ΚΑΙ E

2014

2015

3

Εκφώνηση

Page 4: Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 7 Σύνδεση με ......Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Ε.Μ.Π.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 7

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΟΧΛΙΕΣ ΤΥΠΟΥ D ΚΑΙ E

2014

2015

4

Γεωμετρία

M20, 8.8

Page 5: Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 7 Σύνδεση με ......Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Ε.Μ.Π.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 7

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΟΧΛΙΕΣ ΤΥΠΟΥ D ΚΑΙ E

2014

2015

5

Γεωμετρία

Page 6: Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 7 Σύνδεση με ......Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Ε.Μ.Π.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 7

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΟΧΛΙΕΣ ΤΥΠΟΥ D ΚΑΙ E

2014

2015

6

Είδη κοχλιώσεων

Συνδέσεις διάτμησης

α) Κατηγορία A: Συνδέσεις άντυγαςβ) Κατηγορία B: Συνδέσεις ανθεκτικές σε ολίσθησηστην οριακή κατάσταση λειτουργικότητας

γ) Κατηγορία C: Συνδέσεις ανθεκτικές σε ολίσθησηστην οριακή κατάσταση αστοχίας

Συνδέσεις εφελκυσμού

α) Κατηγορία D: χωρίς προένταση β) Κατηγορία E: με προένταση

Page 7: Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 7 Σύνδεση με ......Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Ε.Μ.Π.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 7

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΟΧΛΙΕΣ ΤΥΠΟΥ D ΚΑΙ E

2014

2015

7

Έλεγχοι ανά κατηγορία κοχλίωσης

Page 8: Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 7 Σύνδεση με ......Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Ε.Μ.Π.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 7

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΟΧΛΙΕΣ ΤΥΠΟΥ D ΚΑΙ E

2014

2015

8

Έλεγχοι κοχλιών σε διάτμηση και εφελκυσμό

Page 9: Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 7 Σύνδεση με ......Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Ε.Μ.Π.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 7

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΟΧΛΙΕΣ ΤΥΠΟΥ D ΚΑΙ E

2014

2015

9

Φορτία & Συνδυασμοί φορτίσεων

Συνιστώσες δύναμης ράβδου ΒΓ:SΒΓ,y = PSΒΓ,x = SΒΓ,y/tan50o

Μόνιμο φορτίο: 50kN Κινητό φορτίο:100kN

Οριακή κατάσταση αστοχίας:PEd=1,35×50kN+1,50×100kN=217,50kNSΒΓ,y = P =217,50kNSΒΓ,x =

SΒΓ,y/tan50o=217,50kN/1,192=182,47kN

Page 10: Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 7 Σύνδεση με ......Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Ε.Μ.Π.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 7

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΟΧΛΙΕΣ ΤΥΠΟΥ D ΚΑΙ E

2014

2015

10

Σύνδεση με κοχλίωση τύπου D

Συνδέσεις εφελκυσμού

Κατηγορία D: χωρίς προένταση

• Σε αυτή την κατηγορία μπορούν να χρησιμοποιηθούν κοχλίες κατηγορίας 4.6 μέχρι και 10.9.

• Δεν απαιτείται προένταση. • Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδέσεις που υπόκεινται σε συχνές μεταβολές του εφελκυστικού φορτίου.

• Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί σε συνδέσεις που σχεδιάζονται για συνήθη φορτία ανέμου.

Page 11: Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 7 Σύνδεση με ......Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Ε.Μ.Π.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 7

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΟΧΛΙΕΣ ΤΥΠΟΥ D ΚΑΙ E

2014

2015

11

Εφελκυόμενοι κοχλίες

Κατηγορία D, Ε

Οριακή κατάσταση αστοχίας

1. Εφελκυσμός κορμούFt,Ed ≤ Ft,Rd

2. Διάτρηση ελάσματοςFt,Ed ≤ Bp,Rd

Ft,Ed

Page 12: Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 7 Σύνδεση με ......Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Ε.Μ.Π.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 7

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΟΧΛΙΕΣ ΤΥΠΟΥ D ΚΑΙ E

2014

2015

12

Απλές κοχλιώσεις υπό διάτμηση και εφελκυσμό

V,Ed t,Ed

V,rd t,rd

t,Ed t,rd

F F+ 1, 0

F 1, 4F

F F

FV,Ed : διατμητική δύναμη που ασκείται στον κοχλίαFt,Ed : εφελκυστική δύναμη που ασκείται στον κοχλίαFV,rd : διατμητική αντοχή του κοχλίαFt,rd : εφελκυστική αντοχή του κοχλία

Ft,Ed

Fv,Ed

Page 13: Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 7 Σύνδεση με ......Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Ε.Μ.Π.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 7

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΟΧΛΙΕΣ ΤΥΠΟΥ D ΚΑΙ E

2014

2015

13

Διατεμνόμενοι κοχλίες

mγAfαnFM2

ubvRdv,

όπουαv = 0,6Α=εμβαδόν κοχλίαn=τα επίπεδα διάτμησηςm=το πλήθος των κοχλιώνfub=εφελκυστική αντοχή κοχλίαγΜ2=1,25

Αντοχή κοχλιών σε διάτμηση

kNFkNcmkNF EdvRdv 47,18230,48225,1

/8014,360,04 ,

2

,

Page 14: Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 7 Σύνδεση με ......Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Ε.Μ.Π.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 7

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΟΧΛΙΕΣ ΤΥΠΟΥ D ΚΑΙ E

2014

2015

14

Εφελκυόμενοι κοχλίες

Αντοχή σε εφελκυσμό κορμού

k2:0,90fub: όριο θραύσης χάλυβα κοχλίαΑs: ενεργός διατομή του κορμού του κοχλίαγΜ2 = 1,25

kNFkNcmkNF EdtRdt 50,21748,56425,1

/8045,290,04 ,

2

,

2M

ubs2Rd,t γ

fAkF

Εικόνα 7.1

Page 15: Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 7 Σύνδεση με ......Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Ε.Μ.Π.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 7

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΟΧΛΙΕΣ ΤΥΠΟΥ D ΚΑΙ E

2014

2015

15

Κοχλίες σε εφελκυσμό και διάτμηση

FV,Ed : διατμητική δύναμη που ασκείται στον κοχλίαFt,Ed : εφελκυστική δύναμη που ασκείται στον κοχλίαFV,Rd : διατμητική αντοχή του κοχλίαFt,Rd : εφελκυστική αντοχή του κοχλία

00,1F4,1

FFF

Rd,t

Ed,t

Rd,v

Ed,v

165,048,5644,1

50,21730,48247,182

kN

kNkNkN

Αντοχή κοχλιών υπό διάτμηση και εφελκυσμό

Page 16: Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 7 Σύνδεση με ......Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Ε.Μ.Π.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 7

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΟΧΛΙΕΣ ΤΥΠΟΥ D ΚΑΙ E

2014

2015

16

Αποστάσεις κοχλιών

M20, 8.8

Page 17: Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 7 Σύνδεση με ......Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Ε.Μ.Π.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 7

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΟΧΛΙΕΣ ΤΥΠΟΥ D ΚΑΙ E

2014

2015

17

Αντοχή σε σύνθλιψη άντυγας οπών

όπου

m=το πλήθος των οπώνfu=η εφελκυστική αντοχή σε θραύση του ελάσματοςd=η διάμετρος του κοχλίαdο=η διάμετρος της οπήςtmin: είναι το πάχος του λεπτότερου συνδεόμενου μέρους γΜ2=1,25

M2

minub1Rdb, γ

dtfαkmF

1;ff;

41

d3p;

d3emin

u

ub

o

1

o

1bα

5,2;7,1dp4,1;7,1

de8,2mink

o

2

o

21

Page 18: Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 7 Σύνδεση με ......Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Ε.Μ.Π.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 7

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΟΧΛΙΕΣ ΤΥΠΟΥ D ΚΑΙ E

2014

2015

18

Αντοχή σε σύνθλιψη άντυγας οπών

1;ff;

41

d3p;

d3emin

u

ub

o

1

o

1bα

1;cm/kN36cm/kN80;

41

mm223mm100;

mm223mm75min 2

2

=min{1,13; 1,27; 2,22; 1,00} = 1,00

5,2;7,1dp4,1;7,1

de8,2mink

o

2

o

21

5,2;7,1mm22mm884,1;7,1

mm22mm468,2min

=min{4,15 ; 3,19 ; 2,50}=2,50

Page 19: Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 7 Σύνδεση με ......Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Ε.Μ.Π.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 7

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΟΧΛΙΕΣ ΤΥΠΟΥ D ΚΑΙ E

2014

2015

19

Αντοχή σε σύνθλιψη άντυγας οπών

2M

minu1Rd,b γ

dtfαkF

kNcmcmcmkNF Rdb 20,54725,1

95,00,2/3600,150,242

,

kNFkNF EdbRdb 47,18220,547 ,,

Page 20: Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 7 Σύνδεση με ......Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Ε.Μ.Π.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 7

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΟΧΛΙΕΣ ΤΥΠΟΥ D ΚΑΙ E

2014

2015

20

Αντοχή σε διάτρηση ελάσματος

tp : πάχος του λεπτότερου ελάσματος fu: όριο θραύσης χάλυβα ελάσματοςγΜ2 = 1,25

2M

upmRd,P γ

ftdπ60,0B

dm : είναι η μέση τιμή της περιγεγραμμένης καιεγγεγραμμένης διαμέτρου κεφαλής κοχλία ήπερικοχλίου: η μικρότερη από τις δύο

Page 21: Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 7 Σύνδεση με ......Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Ε.Μ.Π.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 7

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΟΧΛΙΕΣ ΤΥΠΟΥ D ΚΑΙ E

2014

2015

21

για κοχλίες Μ20, είναι dm=0,5×(34,6mm+30mm)=32,30mm

kNcmkNcmcmB RdP 32,66625,1

/3695,023,360,042

,

kNBkNB EdpRdP 50,21732,666 ,,

Αντοχή σε διάτρηση ελάσματος

22

Page 22: Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 7 Σύνδεση με ......Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Ε.Μ.Π.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 7

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΟΧΛΙΕΣ ΤΥΠΟΥ D ΚΑΙ E

2014

2015

22

Προεντεταμένες διατεμνόμενες κοχλιώσεις: Μηχανισμός λειτουργίας

Οι αναπτυσσόμενες δυνάμεις τριβής μεταξύ των ελασμάτων δεν επιτρέπουν να πραγματοποιηθεί

σχετική μετακίνηση τους

δυνάμεις τριβήςμεταξύ των ελασμάτων

εγκάρσιες δυνάμειςμεταξύ των ελασμάτων

Fv,EdFv,Ed

Page 23: Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 7 Σύνδεση με ......Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Ε.Μ.Π.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 7

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΟΧΛΙΕΣ ΤΥΠΟΥ D ΚΑΙ E

2014

2015

23

Προεντεταμένες διατεμνόμενες κοχλιώσεις

ss,Rd p,C

M3

k μ F = n Fγ

n : αριθμός των επιφανειών τριβήςks : συντελεστής σχήματος οπήςμ : συντελεστής τριβής Fp,C : δύναμη προέντασηςAs : ενεργός διατομή κορμού κοχλία (απομειωμένη λόγω σπειρώματος)γΜ3 = 1,25 για υβριδικές συνδέσεις ή συνδέσεις καταπονούμενες σε κόπωση και 1,10 για άλλες περιπτώσεις σχεδιασμού

Αντοχή σε ολίσθηση

p,C ub sF = 0, 7 f A

Page 24: Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 7 Σύνδεση με ......Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Ε.Μ.Π.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 7

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΟΧΛΙΕΣ ΤΥΠΟΥ D ΚΑΙ E

2014

2015

24

Ft,Ed,ser: η εφελκυστική δράση του προεντεταμένου κοχλία για συνδυασμούς σε ΟΚΛ

Αντοχή σε ολίσθηση παρουσία εφελκυστικής δύναμης

s p,C t,Ed,sers,Rd,ser

M3

k n μ F - 0, 8 FF =

γ

Page 25: Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 7 Σύνδεση με ......Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Ε.Μ.Π.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 7

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΟΧΛΙΕΣ ΤΥΠΟΥ D ΚΑΙ E

2014

2015

25

Προεντεταμένες κοχλιώσεις

Συντελεστής σχήματος οπής

Page 26: Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 7 Σύνδεση με ......Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Ε.Μ.Π.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 7

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΟΧΛΙΕΣ ΤΥΠΟΥ D ΚΑΙ E

2014

2015

26

Προεντεταμένες κοχλιώσεις

Συντελεστής τριβής

Κατηγορία επιφανειών τριβής Συντελεστής ολίσθησης μ A (αμμοβολισμένες μεταλλικές επιφάνειες) 0,5

B (γαλβανισμένες επιφάνειες σε πάχος 50-80mm) 0,4 C (καθαρισμένες επιφάνειες με συρματόβουρτσα ή φλογοβολή) 0,3

D ((μη επεξεργασμένες επιφάνειες) 0,2

Page 27: Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 7 Σύνδεση με ......Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Ε.Μ.Π.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 7

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΟΧΛΙΕΣ ΤΥΠΟΥ D ΚΑΙ E

2014

2015

27

Προεντεταμένες κοχλιώσεις

Ft,Ed: η εφελκυστική δράση του προεντεταμένου κοχλία για συνδυασμούς σε ΟΚΑ

Αντοχή σε ολίσθηση παρουσία εφελκυστικής δύναμης

s p,C t,Eds,Rd

M3

k n μ F - 0, 8 FF =

γ

EdvRds FkNkNkNF ,, 47,18272,169)38,548,020,137(10,1

5,010,14

Fp,C,f = 0,7fubAs= 0,7×80kN/cm2×2,45cm2=137,20kN

Page 28: Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 7 Σύνδεση με ......Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Ε.Μ.Π.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 7

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΟΧΛΙΕΣ ΤΥΠΟΥ D ΚΑΙ E

2014

2015

28

Προεντεταμένες κοχλιώσεις

Επιλογή κοχλιών Μ20, ποιότητας 10.9

EdvRds FkNkNkNF ,, 47,18272,232)38,548,050,171(10,1

5,010,14

Fp,C,f = 0,7fubAs= 0,7×100kN/cm2×2,45cm2=171,50kN

Page 29: Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 7 Σύνδεση με ......Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Ε.Μ.Π.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 7

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΟΧΛΙΕΣ ΤΥΠΟΥ D ΚΑΙ E

2014

2015

29

Αντοχή σε σύνθλιψη άντυγας οπών

2M

minu1Rd,b γ

dtfαkF

kNcmcmcmkNF Rdb 20,54725,1

95,00,2/3600,150,242

,

kNFkNF EdbRdb 47,18220,547 ,,

Page 30: Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 7 Σύνδεση με ......Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Ε.Μ.Π.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 7

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΟΧΛΙΕΣ ΤΥΠΟΥ D ΚΑΙ E

2014

2015

30

για κοχλίες Μ20, είναι dm=0,5×(34,6mm+30mm)=32,30mm

kNcmkNcmcmB RdP 32,66625,1

/3695,023,360,042

,

kNBkNB EdpRdP 50,21732,666 ,,

Αντοχή σε διάτρηση ελάσματος

22

Page 31: Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 7 Σύνδεση με ......Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Ε.Μ.Π.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΑΣΚΗΣΗ 7

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΟΧΛΙΕΣ ΤΥΠΟΥ D ΚΑΙ E

2014

2015

31

Κατάλογος αναφορών εικόνων

Εικόνα 7.1:

Υλικό με μη προσδιορισμένη προέλευση. Σε περίπτωση που είστε ο κάτοχοςτου κύριου δικαιώματος προβείτε σε επικοινωνία με τη Μονάδα ΥλοποίησηςΑνοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων.

Page 32: Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 7 Σύνδεση με ......Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Χρηματοδότηση

• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

• Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Ε.Μ.Π.» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.

• Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.