ΛΑΤΙΝΙΚΑ - ΑΤΙΝΙΚΑ...

Click here to load reader

 • date post

  02-Nov-2019
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΛΑΤΙΝΙΚΑ - ΑΤΙΝΙΚΑ...

 • ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ενότητα 1: Λατινικά 1

  Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας

  Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

 • Άδειες Χρήσης

  • Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

  • Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

  2

 • Χρηματοδότηση

  • Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

  • Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο TEI Δυτικής Μακεδονίας και στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.

  • Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

  3

 • Σκοποί ενότητας

  • Εξοικείωση και γνώση της Λατινικής Γραμματείας.

  4

 • Περιεχόμενα

  • Πρόλογος Ευαγγελιστή Ιωάννη 1, 1-5.

  • Λεξιλόγιο.

  • Γραμματική.

  • Ηλεκτρονικές πηγές.

  • Ενδεικτική βιβλιογραφία.

  5

 • Evangelium secundum Ioannem

  6

 • Prologus evangelistae 1, 1-5

  1. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum.

  2. Hoc erat in principio apud Deum.

  3. Omnia per ipsum facta sunt: et sine ipso factum est nihil, quod factum est,

  4. in ipso vita erat, et vita erat lux hominum:

  5. et lux in tenebris lucet, et tenebrae eam non comprehenderunt.

  7

 • Λεξιλόγιο (1/4)

  • principium, ii (οὐδ.) ἀρχή.

  • verbum, i (οὐδ.) λόγος.

  • apud (προθ. + αἰτ.) σέ.

  • deus, i (ἀρσ.) θεός.

  • hic, haec, hoc (ἀντ. δεικτ.) αὐτός, αὐτή, αὐτό.

  • omnis, e (ἐπίθ.) πᾶς, ὅλος, omnia τά πάντα.

  8

 • Λεξιλόγιο (2/4)

  • per (προθ.+ αἰτ.) διά.

  • ipse, ipsa, ipsum (ἀντ. ὁριστ.) ὁ ἴδιος, ἡ ἴδια, τό ἴδιο.

  • fio, factus sum, fieri (παθ. τοῦ facio) γίνομαι.

  • sine (προθ. + ἀφαιρ.) χωρίς.

  • nihil (ἀντ. ἀόρ.) τίποτε.

  • qui, quae, quod (ἀντ. ἀναφ.) ὁ ὁποῖος, ἡ ὁποία, το ὁποῖο.

  9

 • Λεξιλόγιο (3/4)

  • vita, ae (θηλ.) ζωή, βίος.

  • lux, lucis (θηλ.) φῶς.

  • homo, inis (ἀρσ. καί θηλ.) ἄνθρωπος.

  • tenebrae, arum (θηλ. πληθ.) σκοτάδι.

  • luceo, luxi, —, lucere (2η συζ.) φωτίζω, φέγγω, λάμπω.

  10

 • Λεξιλόγιο (4/4)

  • is, ea ,id (ἀντ. ὁριστ.) αὐτός, αὐτή, αὐτό.

  • com-prehendo, prehendi, prehensum, ere (3η συζ.) πιάνω, συλλαμβάνω, κατανικῶ.

  11

 • Γραμματική (1/6)

  • Νά βρεθοῦν καί νά κλιθοῦν τά οὐσιαστικά τῆς α’ κλίσεως.

  12

 • Γραμματική (2/6)

  Singularis. Nom. vita Gen. vitae Dat. vitae Acc. vitam Voc. vita Abl. vita Pluralis. Nom. vitae tenebrae Gen. vitarum tenebrarum Dat. vitis tenebris Acc. vitas tenebras Voc. vitae tenebrae Abl. vitis tenebris

  13

 • Γραμματική (3/6)

  • Νά κλιθοῦν οἱ ἀντωνυμίες:

  i) hic, haec, hoc.

  ii) ipse, ipsa, ipsum.

  iii) qui, quae, quod.

  14

 • Γραμματική (4/6)

  Singularis Nom. hic haec hoc Gen. huius huius huius Dat. huic huic huic Acc. hunc hanc hoc Voc. — — — Abl. hoc hac hoc Pluralis Nom. hi hae haec Gen. horum harum horum Dat. his his his Acc. hos has haec Voc. — — — Abl. his his his

  15

 • Γραμματική (5/6)

  Singularis Nom. ipse ipsa ipsum Gen. ipsius ipsius ipsius Dat. ipsi ipsi ipsi Acc. ipsum ipsam ipsum Voc. — — — Abl. ipso ipsa ipso Pluralis Nom. ipsi ipsae ipsa Gen. ipsorum ipsarum ipsorum Dat. ipsis ipsis ipsis Acc. ipsos ipsas ipsa Voc. — — — Abl. ipsis ipsis ipsis

  16

 • Γραμματική (6/6)

  Singularis Nom. qui quae quod Gen. cuius cuius cuius Dat. cui cui cui Acc. quem quam quod Voc. — — — Abl. quo qua quo Pluralis Nom. qui quae quae Gen. quorum quarum quorum Dat. quibus quibus quibus Acc. quos quas quae Voc. — — — Abl. quibus quibus quibus

  17

 • Βιβλιογραφία

  • Ἀχιλλέα Τζαρτζάνου, Λατινική Γραμματική, ἐκδ. Ο.Ε.Δ.Β., Ἀθήνα 1990.

  • Στεφάνου Κουμανούδη, Λεξικόν Λατινοελληνικόν, ἐκδ. Γρηγόρη, Ἀθήνα 1972.

  • Γεράσιμου Μαρκαντωνάτου, Βασικό Λεξικό τῆς Λατινικῆς, ἐκδ. Gutenberg, Ἀθήνα 2006.

  • www.sacredbible.org .

  18

 • Τέλος Ενότητας

 • Σημείωμα Αναφοράς

  Copyright Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης, Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου. «ΛΑΤΙΝΙΚΑ». Έκδοση: 1.0. Θεσσαλονίκη 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση:

  20

 • Σημείωμα Αδειοδότησης

  Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».

  [1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

  Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:

  • που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο.

  • που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο.

  • που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο.

  Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

  21

 • Διατήρηση Σημειωμάτων

  Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:

   το Σημείωμα Αναφοράς.

   το Σημείωμα Αδειοδότησης.

   τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων.

   το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει).

  μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

  22

 • Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων

  Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων:

  Εικόνες/Σχήματα/Διαγράμματα/Φωτογραφίες.

  • www.sacredbible.org.

  23