θεωρία EXCEL.doc

of 37 /37
Το υπολογιστικό φύλλο Excel2007 Κουμπί Office Γραμμή εργαλείων Καρτέλες γρήγορης πρόσβασης Κορδέλα Γραμμή τύπων Ομάδες Άθροισμα Ετικέτες φύλλων Γραμμή κατάστασης Ρυθμιστικό ζουμ Τα αρχεία του Excel λέγονται βιβλία. Κάθε βιβλίο αποτελείται από φύλλα. Όταν ανοίγουμε το Εxcel, ανοίγει ένα νέο βιβλίο με τρία φύλλα. Για να προσθέσουμε κι άλλα φύλλα σ ένα βιβλίο κάνουμε κλικ στο κουμπί προσθήκης φύ λλου που βρίσκεται δίπλα στις ετικέτες των φύλλων. Για να διαγράψουμε ένα φύλλο , κάνουμε δεξί κλικ στην ετικέτα του και από το μενού πο υ εμφανίζεται επιλέγουμε Διαγραφή. (ΠΡΟΣΟΧΗ: η διαγραφή φύλλου δεν είναι αντιστρέψιμη). Για να αλλάξουμε το όνομα ενός φύλλου , κάνουμε δεξί κλικ στην ετικέτα του και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Μετονομασία . Για να αλλάξουμε το χρώμα της ετικέτας ενός φύλλου , κάνουμε δεξί κλικ στην ετικέτα τ ου και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Χρώμα καρτέλας. Για να μετακινηθούμε από φύλλο σε φύλλο , κάνουμε κλικ επάνω στην ετικέτα του (εκεί π ου λέει Φύλλο1, Φύλλο2, κλπ) ή χρησιμοποιούμε το συνδυασμό των πλήκτρων Ctrl και PageUP ή PageDown. Το κάθε φύλλο αποτελείται από κελιά διατεταγμένα σε στήλες και γραμμές.

Embed Size (px)

Transcript of θεωρία EXCEL.doc

Excel2007Office

Excel..xcel,..,.(:).,.,.,(1,2,)CtrlPageUPPageDown...,,..1,2,1,C5.(:.)1.048.576(220)16.384(214).,,,..,..,..(/),(/),Ctrl(/).(/)Ctrl.(/):(/),Shifto(/).Shift./ (4):1..2.().3.,.4.().()Excel.:1.()2..,()..,(..20).!.,..().:Office..Excel..()..()..

,..,.(.):(A,B,C,)...:,()..(),.,.(),.,.:1).2)3).4)Enter,Esc.:1)7( ..)2). :. -AVERAGE- .3).Excel 26., Excel. , .. , ()., ().4)Enter..2:,.,(,,,,),.3:..,:=AVERAGE(B2:B6)=sum(B2:B6)/5=(B2+B3+B4+B5+B6)/5

/,(7)(),.,().().,.,.,.,..().-,:Office,,.,.(),,,..,

. ().(.):1).(:,.16).2)/.:

3).,,...,..(64).:.:.,,.:Excel.:&.Excel.Excel..:1).TExcel.Excel,.2).,.3)..,.(,,,,,,,,,,.)o...,. . ()(),,.

.:,,..(1,2,)..,.,,.:(),.(100%):,,,.:().(,-),:,.:1)2),,,..,.(),(/,,).:,,...(,$A:$C).(),,().,.,../Word(,,,).:,,&.:()-.,(/,,),:1)D2),,3).,,3.,.(),.:1).2).3)().4):,,,.,..:,,.,.,.:.,,.,.,.

....,....(.,).:1..:.:,,...//,().....,(..D,C),....,,..,.,.,.,,/.,,.,.

...5000,,,.:,.-.,.

ExcelDATE:=DATE(2008;1;1).Excel.,119001..1200839448,1190039448.:.,.DAYS360:=DAYS360(a1;a2)(a1a2).:1230.NOW:=NOW()TODAY:=TODAY()COUNT:=COUNT(a1:a5).COUNT:=COUNT(a1:a5),.COUNTBLANK:=COUNTBLANK(a1:a5).COUNTIF:=COUNTIF(a1:a5;>100).100.

IF:=IF(a1>=5;"";""),,,.a15,()5,5,.AND:=AND(a1>10;a210;A210;a2>100)(30),TRUE,,FALSE.IF...:=IF(OR(A1>10;A2>10);"10";"10")VLOOKUPCONCATENATELEFT

(12)RIGHTMIDUPPER:=UPPER(a1).LOWER:=LOWER(a1).PROPER:=PROPER(a1).SUMAVERAGEMAX

(7)MINMOD:=MOD(a1;a2).

ROUND:=ROUND(a1;0).ROUNDUP:=ROUNDUP(a1;0).ROUNDDOWN:=ROUNDDOWN(a1;0)..0..:

Excel2007:.,,,,Office.().Excel.

Office

,Excel().Excel/:,:,:

Excel2007:,,---,,,/,..:/,,,,,,wordart,,,..:,,,..():,,,,,,..:,,..:,-,,..:,,,,

:..:../:../:./:.&

-

()

...

.

,

.

.(

--(

),

/.),,&

.

,.

:

&.

.,,

,

,.,

..,

.

.

..

.

,

.,

.

,,

.

,

..

.

.

.

.

,5000.

.

,.

.

.

.

.

,

.

=ROUNDUP(3,2;0)3,24=ROUNDDOWN(3,2;0)3,23=ROUNDUP(76,9;0)76,977=ROUNDDOWN(76,9;0)76,976=ROUNDUP(3,14159;3)3,141593,142=ROUNDDOWN(3,14159;3)3,141593,141=ROUNDUP(-3,14159;1)-3,14159-3,2=ROUNDDOWN(-3,14159;1)-3,14159-3,1=ROUNDUP(31415,92654;-2)31415,9265431500=ROUNDDOWN(31415,92654;-2)31415,9265431400

=ROUND(123,456;0)123,456123=ROUND(123,456;1)123,456123,5=ROUND(123,456;2)123,456123,46=ROUND(123,456;3)123,456123,456=ROUND(123,456;-1)123,456120=ROUND(123,456;-2)123,456100=ROUND(123,456;-3)123,4560=ROUND(523,456;-3)523,4561000