Οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι epanaliptiko-romi.pdf · 2020-01-03 · Οι...

2
... ΔημοτικόΣχολείο .......................... Ε1 τάξη Όνομα___________________________ Ημερομηνία_______________________ Οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι Συμπληρώνω το κείμενο με τις λέξεις που λείπουν: Πρώτη φροντίδα των Ρωμαίων ήταν να κρατήσουν τους Έλληνες διχασμένους και να τους εμποδίσουν ................................. μεταξύ τους. Εφάρμοσαν το ..................................................................... . Οι ...................................... τρέφονταν με τα προϊόντα της υπαίθρου. Οι Έλληνες για πρώτη φορά βρέθηκαν .................................... . Ο θαυμασμός των Ρωμαίων για τον ελληνικό ..................................... τους έκανε να αλλάξουν στάση. Χτίζουν σπίτια με ................................ σχέδια, μαθαίνουν ελληνική ............................ , παίρνουν Έλληνες ......................... και μεταφράζουν στη ............................. γλώσσα έργα αρχαίων Ελλήνων ............................. . ελληνικά, λεγεώνες, λατινική, διαίρει και βασίλευε, συγγραφέων, πολιτισμό, γλώσσα, υπόδουλοι, δασκάλους, να συνεργαστούν Σημειώνω τη σημασία των λέξεων mare nostrum ............................................................ κοσμοκράτορες ......................................................... pax romana ............................................................... ορνιθώνας ................................................................. έπαυλη ......................................................................

Transcript of Οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι epanaliptiko-romi.pdf · 2020-01-03 · Οι...

Page 1: Οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι epanaliptiko-romi.pdf · 2020-01-03 · Οι Ρωμαίοι κατέκτησαν τους ΄Ελληνες το 146 μ.Χ.. Οι Ρωμαίοι

... ΔημοτικόΣχολείο..........................

Ε1 τάξη Όνομα___________________________

Ημερομηνία_______________________

Οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι

Συμπληρώνω το κείμενο με τις λέξεις που λείπουν:

Πρώτη φροντίδα των Ρωμαίων ήταν να κρατήσουν τους Έλληνες

διχασμένους και να τους εμποδίσουν ................................. μεταξύ τους.

Εφάρμοσαν το ..................................................................... .

Οι ...................................... τρέφονταν με τα προϊόντα της υπαίθρου.

Οι Έλληνες για πρώτη φορά βρέθηκαν .................................... .

Ο θαυμασμός των Ρωμαίων για τον ελληνικό .....................................

τους έκανε να αλλάξουν στάση.

Χτίζουν σπίτια με ................................ σχέδια, μαθαίνουν ελληνική

............................ , παίρνουν Έλληνες ......................... και μεταφράζουν

στη ............................. γλώσσα έργα αρχαίων Ελλήνων ............................. .

ελληνικά, λεγεώνες, λατινική, διαίρει και βασίλευε, συγγραφέων,

πολιτισμό, γλώσσα, υπόδουλοι, δασκάλους, να συνεργαστούν

Σημειώνω τη σημασία των λέξεων

mare nostrum ............................................................

κοσμοκράτορες .........................................................

pax romana ...............................................................

ορνιθώνας .................................................................

έπαυλη ......................................................................

Page 2: Οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι epanaliptiko-romi.pdf · 2020-01-03 · Οι Ρωμαίοι κατέκτησαν τους ΄Ελληνες το 146 μ.Χ.. Οι Ρωμαίοι

Οι Ρωμαίοι κατέκτησαν τους ΄Ελληνες το 146 μ.Χ..

Οι Ρωμαίοι λάτρεψαν τους θεούς των Ελλήνων.

Στο Κολοσσαίο γίνονταν θεατρικοί αγώνες.

Πλούσιοι μόνο μετείχαν στις γιορτές.

Οι κάτοικοι της υπαίθρου ήταν γεωργοί, βοσκοί, τεχνίτες και μικροέμποροι.

Βάλε Σ για κάθε σωστή απάντηση και Λ για κάθε λανθασμένη:

Είμαι ανταποκριτής της μεγάλης εφημερίδας του τόπου μου

και βρίσκομαι στην αρχαία Ρώμη. Κάνω ένα ρεπορτάζ για την εφημερίδα μου,

με λίγα λόγια για την καθημερινή ζωή στην αρχαία Ρώμη.

Καλή επιτυχία !!!

Αντιστοιχίζω τις ενέργειες με τα αποτελέσματά τους:

Μείωσαν τους φόρους

Οργάνωσαν στρατό

Έφτιαξαν οδικό δίκτυο

Σεβάστηκαν τον ελληνικό πολιτισμό

Εφάρμοσαν τους νόμους

Διευκολύνθηκε η συγκοινωνία

Ανακουφίστηκαν οι πολίτες

Δημιουργήθηκε αίσθημα ασφαλείας

Περιορίστηκαν οι αυθαιρεσίες

Γεννήθηκε ο ελληνορωμαϊκός πολιτισμός

Οι Ρωμαίοι