κεφ. 19 οι βυζαντινοί και οι άραβες

9

Click here to load reader

Transcript of κεφ. 19 οι βυζαντινοί και οι άραβες

Page 1: κεφ. 19 οι βυζαντινοί και οι άραβες

Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες.

Κεφάλαιο 19ο

Η παρουσίαση διαμορφώθηκε από τον Πέτρο Σαμούχο.

Page 2: κεφ. 19 οι βυζαντινοί και οι άραβες

Οι μακροχρόνιοι πόλεμοι ανάμεσα στους Πέρσες και τους Βυζαντινούς

εξάντλησαν τα δύο κράτη.

Το γεγονός αυτό εκμεταλλεύτηκαν οι Άραβες.

Page 3: κεφ. 19 οι βυζαντινοί και οι άραβες

Οι Άραβες μέσα σε λίγα χρόνια

επεκτάθηκαν από την άγονη Αραβία και κατέλαβαν πολλές

περσικές και βυζαντινές περιοχές.Έκαναν πρωτεύουσά τους τη Δαμασκό της

Συρίας και απειλούσαν το Βυζάντιο.

Page 4: κεφ. 19 οι βυζαντινοί και οι άραβες

Με στόλο κατέλαβαν Με στόλο κατέλαβαν την Κύπρο, τη Ρόδο και την Κύπρο, τη Ρόδο και άλλα νησιά του Αιγαίου. άλλα νησιά του Αιγαίου.

Στόχος τους ήταν η Στόχος τους ήταν η κατάκτηση της κατάκτηση της

Κωνσταντινούπολης, γι’ Κωνσταντινούπολης, γι’ αυτό την πολιόρκησαν αυτό την πολιόρκησαν

δυο φορές. δυο φορές.

Page 5: κεφ. 19 οι βυζαντινοί και οι άραβες

Οι Άραβες πολιόρκησαν την Οι Άραβες πολιόρκησαν την Κωνσταντινούπολη για Κωνσταντινούπολη για

πέντε ολόκληρα χρόνια. πέντε ολόκληρα χρόνια. Στο τέλος οι Βυζαντινοί Στο τέλος οι Βυζαντινοί

κατάφεραν να τους κατάφεραν να τους αποκρούσουν.αποκρούσουν.

Page 6: κεφ. 19 οι βυζαντινοί και οι άραβες

Ο αυτοκράτορας Ο αυτοκράτορας Λέων Γ΄ο Ίσαυρος Λέων Γ΄ο Ίσαυρος και οι κάτοικοι της και οι κάτοικοι της

Πόλης αντιστάθηκαν Πόλης αντιστάθηκαν γενναία.γενναία.

Με το «Με το «υγρό πυρυγρό πυρ» » έκαψαν τα καράβια έκαψαν τα καράβια των Αράβων και των Αράβων και

τους ανάγκασαν να τους ανάγκασαν να επιστρέψουν στα επιστρέψουν στα

εδάφη τους.εδάφη τους.

Page 7: κεφ. 19 οι βυζαντινοί και οι άραβες

Οι Άραβες τότε Οι Άραβες τότε στράφηκαν δυτικά στράφηκαν δυτικά

κατέλαβαν την Αίγυπτο, κατέλαβαν την Αίγυπτο, την Καρχηδόνα και την Καρχηδόνα και

πέρασαν στην Ισπανία.πέρασαν στην Ισπανία.

Page 8: κεφ. 19 οι βυζαντινοί και οι άραβες

Αφού οργανώθηκαν, διάβηκαν τα Πυρηναία και προσπάθησαν να

καταλάβουν την Ευρώπη.

Οι Φράγκοι όμως με αρχηγό τον Κάρολο

Μαρτέλο τους νίκησαν στο Πουατιέ της Γαλλίας και τους

ανάγκασαν να επιστρέψουν στην

Ισπανία. (732 μ. Χ.)

● Πουατιέ

Page 9: κεφ. 19 οι βυζαντινοί και οι άραβες

Μετά τις ήττες στην Κωνσταντινούπολη (717 μ.Χ.)

και στο Πουατιέ της Γαλλίας (732 μ.Χ.), οι δρόμοι

των Αράβων προς την Ευρώπη έκλεισαν οριστικά.