Ιστορία Ε΄, ενότητα 1, κεφάλαιο 1, Οι Ρωμαίοι κυβερνούν...

of 2 /2
Α΄ ΕΝΟΤ. “ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ & ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ - ΚΕΦ. 1 ΙΣΤΟΡΙΑ Ε΄ - “ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ” Οι Ρωμαίοι κυβερνούν Οι Ρωμαίοι κυβερνούν Οι Ρωμαίοι κυβερνούν Οι Ρωμαίοι κυβερνούν τους τους τους τους Έλληνες Έλληνες Έλληνες Έλληνες 146 π.Χ. 146 π.Χ. 146 π.Χ. 146 π.Χ.: Οι Ρωμαίοι κατακτούν την Ελλάδα Τρόπος διοίκησης των Ρωμαίων “διαίρει & βασίλευε” όσες πόλεις συμμάχησαν όσες πόλεις συμμάχησαν όσες πόλεις συμμάχησαν όσες πόλεις συμμάχησαν όσες πόλεις αντιστάθηκαν όσες πόλεις αντιστάθηκαν όσες πόλεις αντιστάθηκαν όσες πόλεις αντιστάθηκαν ανεξαρτησία φέρθηκαν ανελέητα αυτονομία γκρέμισαν τείχη διοικητής Έλληνας (φιλορωμαίος) άρπαξαν έργα τέχνης φόροι αιχμαλωσία διοικητής Ρωμαίος Συνέπειες Συνέπειες Συνέπειες Συνέπειες Κατανάλωση προόντων υπαίθρου από τους Ρωμαίους. Στρατολογία Ελλήνων. Ανασφάλεια, φόβος, συγκέντρωση στις πόλεις φτώχεια, παρουσία κατακτητών. Οι Έλληνες πρώτη φορά υπόδουλοι Εξεγέρσεις καταπνίγονται τιμωρία πρωταίτιων © Γρηγόρης Ζερβός

Embed Size (px)

description

Οι Ρωμαίοι κυβερνούν τους Έλληνες

Transcript of Ιστορία Ε΄, ενότητα 1, κεφάλαιο 1, Οι Ρωμαίοι κυβερνούν...

 • . & - . 1

  -

  146 pi..146 pi..146 pi..146 pi..:

  pi

  &

  pi pi pi pi pi pi pi pi

  () pi

  pipipipi

  pi> pi pi .

  .

  , , pi , pi .

  pi pi

  pi

  pi

 • 1.

  146 ..

  ()

  . . , , , . -

  .

  Xristos -

  history_e_-_011.1