Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ...

of 13 /13
Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Τμήμα Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης 3o Κ.Π.Σ.\2 ο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.\Α.Π. Α2\Μέτρο 2.1\Ενέργεια 2.1.1\Κατηγορία Πράξεων 2.1.1.β «Ταχύρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα νέα διδακτικά πακέτα» Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ: 109933 Μεσογείων 406 153 42 Αγ. Παρασκευή Πληροφορίες: Αδάμ Κ. Αγγελής Τηλ: 210 6080541 Φαξ: 210 6396583 Email: re-educ @ pi - schools . gr Αγία Παρασκευή, 29/05/2006 Αριθ. Πρωτ. EΠ455 Προς: κ.κ. Περιφερειακούς Διευθυντές των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Θέμα: «Ταχύρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα νέα διδακτικά πακέτα» Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο πρόκειται να οργανώσει και να υλοποιήσει ταχύρυθμο και μικρής διάρκειας επιμορφωτικό πρόγραμμα των εκπαιδευτικών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης Δημόσιας και Ιδιωτικής, στα νέα διδακτικά πακέτα με συγχρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου (25%) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (75%). Κύριος στόχος του επιμορφωτικού προγράμματος είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να εμπλουτίσουν, να εκσυγχρονίσουν, να ανανεώσουν τις γνώσεις τους και να βελτιώσουν τις πρακτικές τους, ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στις νέες διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις και τεχνικές αξιολόγησης και να αξιοποιούν το νέο διδακτικό υλικό (έντυπο, ψηφιακό και υποστηρικτικό) κατά τον καλύτερο τρόπο με κύριο σκοπό την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Για την υλοποίηση του Έργου πρόκειται να δημιουργηθεί μητρώο επιμορφωτών και υπευθύνων επιμορφωτικών κέντρων, όπως περιγράφεται στη συνέχεια. Σχετική ενημέρωση υπάρχει 3 Ο Κ.Π.Σ.\2 Ο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.\Α.Π. Α2 ΜΈΤΡΟ 2.1\ΕΝΈΡΓΕΙΑ .2.1.1\ΚΑΤ. ΠΡΆΞΕΩΝ 2.1.1.Β «Ταχύρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα νέα διδακτικά πακέτα»

Embed Size (px)

Transcript of Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ...

Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο

Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο

Τμήμα Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης

3o Κ.Π.Σ.\2ο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.\Α.Π. Α2\Μέτρο 2.1\Ενέργεια 2.1.1\Κατηγορία Πράξεων 2.1.1.β

«Ταχύρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα νέα διδακτικά πακέτα»

Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ: 109933

Μεσογείων 406

153 42 Αγ. Παρασκευή

Πληροφορίες: Αδάμ Κ. Αγγελής

Τηλ: 210 6080541

Φαξ: 210 6396583

Email: [email protected]

Αγία Παρασκευή, 29/05/2006

Αριθ. Πρωτ. EΠ455

Προς:

κ.κ. Περιφερειακούς Διευθυντές

των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης

Θέμα: «Ταχύρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα νέα διδακτικά πακέτα»

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο πρόκειται να οργανώσει και να υλοποιήσει ταχύρυθμο και μικρής διάρκειας επιμορφωτικό πρόγραμμα των εκπαιδευτικών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης Δημόσιας και Ιδιωτικής, στα νέα διδακτικά πακέτα με συγχρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου (25%) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (75%).

Κύριος στόχος του επιμορφωτικού προγράμματος είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να εμπλουτίσουν, να εκσυγχρονίσουν, να ανανεώσουν τις γνώσεις τους και να βελτιώσουν τις πρακτικές τους, ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στις νέες διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις και τεχνικές αξιολόγησης και να αξιοποιούν το νέο διδακτικό υλικό (έντυπο, ψηφιακό και υποστηρικτικό) κατά τον καλύτερο τρόπο με κύριο σκοπό την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Για την υλοποίηση του Έργου πρόκειται να δημιουργηθεί μητρώο επιμορφωτών και υπευθύνων επιμορφωτικών κέντρων, όπως περιγράφεται στη συνέχεια. Σχετική ενημέρωση υπάρχει και στον ιστοχώρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στη διεύθυνση (http://www.pi-schools.gr/epimorfosi/index.php).

Για το σκοπό αυτό παρακαλούμε να ενημερωθούν τα στελέχη της εκπαίδευσης (Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, Σχολικοί Σύμβουλοι, Διευθυντές Εκπαίδευσης, Προϊστάμενοι Γραφείων Εκπαίδευσης και Διευθυντές Σχολικών μονάδων) και οι εκπαιδευτικοί, ώστε όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο μητρώο.

Σύντομη ενημέρωση για την υλοποίηση του επιμορφωτικού προγράμματος

Το συνολικό έργο προβλέπεται να υλοποιηθεί σε δύο φάσεις: Η 1η φάση (εντός του 2006) αφορά την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών -Νηπιαγωγών, Δασκάλων και Καθηγητών Γυμνασίου- στα νέα διδακτικά πακέτα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από το σχολικό έτος 2006-07 και η 2η φάση (εντός του 2007) την επιμόρφωσή τους στα νέα διδακτικά πακέτα που θα χρησιμοποιηθούν από το σχολικό έτος 2007-08. Η παρακολούθηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων είναι υποχρεωτική και αφορά το σύνολο των Νηπιαγωγών, Δασκάλων και Καθηγητών Γυμνασίου της Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν τα νέα διδακτικά πακέτα. Με βάση τα προαναφερθέντα πρόκειται να επιμορφωθούν, εν συνόλω, στο πλαίσιο του προτεινόμενου επιμορφωτικού προγράμματος 177.741 εκπαιδευτικοί Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και Γυμνασίων.

Για το σχολικό έτος 2006-07 το επιμορφωτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε 1355 Επιμορφωτικά Κέντρα -που θα οριστούν και θα λειτουργήσουν σε όλη τη χώρα- από 4 έως και 14 Σεπτεμβρίου 2006. Η επιμόρφωση θα αφορά τα νέα διδακτικά πακέτα τα οποία περιγράφονται στους πίνακες που ακολουθούν.

Νέα βιβλία Νηπιαγωγείου, Δημοτικού για το σχ. έτος 2006-07

A/A

Τίτλος βιβλίου

1

Οδηγός Νηπιαγωγού

2

Γλώσσα Α΄Δημοτικού

3

Γλώσσα Γ΄ Δημοτικού

4

Γλώσσα Ε΄ Δημοτικού

5

Γλώσσα ΣΤ΄ Δημοτικού

6

Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Α΄ & Β΄ Δημοτικού

7

Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Γ΄& Δ΄ Δημοτικού

8

Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού

9

Μαθηματικά Β΄ Δημοτικού

10

Μαθηματικά Γ΄ Δημοτικού

11

Μαθηματικά Δ΄ Δημοτικού

12

Μαθηματικά Ε΄ Δημοτικού

13

Μαθηματικά ΣΤ΄ Δημοτικού

14

Μελέτη Περιβάλλοντος Α΄ Δημοτικού

15

Μελέτη Περιβάλλοντος Β΄ Δημοτικού

16

Μελέτη Περιβάλλοντος Γ΄ Δημοτικού

17

Μελέτη Περιβάλλοντος Δ΄ Δημοτικού

18

Θεατρική Αγωγή Ε΄ & ΣΤ΄ Δημοτικού

19

Φυσική Αγωγή Α΄& Β΄ Δημοτικού

20

Φυσική Αγωγή Ε΄& ΣΤ΄ Δημοτικού

21

Ιστορία Γ΄ Δημοτικού

22

Ιστορία Δ΄ Δημοτικού

23

Ιστορία Ε΄ Δημοτικού

24

Ιστορία ΣΤ΄ Δημοτικού

25

Θρησκευτικά Γ΄ Δημοτικού

26

Θρησκευτικά Δ΄ Δημοτικού

27

Θρησκευτικά Ε΄ Δημοτικού

28

Θρησκευτικά ΣΤ΄ Δημοτικού

29

Φυσικά Ε΄ Δημοτικού

30

Φυσικά ΣΤ΄ Δημοτικού

Υποστηρικτικό υλικό Δημοτικού για το σχ. έτος 2006-07

Α/Α

Τίτλος

1

Εκπαιδευτικό λογισμικό (CD-ROM) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α΄& Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

2

Εκπαιδευτικό λογισμικό (CD-ROM) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄& Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

3

Εκπαιδευτικό λογισμικό (CD-ROM) ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄& Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

4

Εκπαιδευτικό λογισμικό (CD-ROM) ΙΣΤΟΡΙΑ Ε΄& ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

5

Εκπαιδευτικό λογισμικό (CD-ROM) ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ΄ & Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

6

Εκπαιδευτικό λογισμικό (CD-ROM) ΦΥΣΙΚΑ Ε΄& ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

7

Εκπαιδευτικό λογισμικό (CD-ROM) ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Ε΄& ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

8

Εκπαιδευτικό λογισμικό (CD-ROM) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ε΄&ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

9

Εκπαιδευτικό λογισμικό (CD-ROM) ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Α΄-ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

10

DVD ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Α΄ - ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

11

DVD ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Α΄ - ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

12

DVD ΜΟΥΣΙΚΗ Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Νέα βιβλία Γυμνασίου για το σχ. έτος 2006-07

Α/Α

Τίτλος

1

Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου

2

Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου

3

Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου

4

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ Γυμνασίου

5

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄ Γυμνασίου

6

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου

7

Ιστορία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄, Β΄,Γ΄ Γυμνασίου

8

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου

9

Αρχαία Ελληνικά (μτφρ) Ηροδότου Ιστορίες Α' Γυμνασίου

10

Αρχαία Ελληνικά (μτφρ) Ομηρικά έπη - Ιλιάδα Β΄ Γυμνασίου

11

Αρχαία Ελληνικά (μτφρ) Αρχαία Ελλάδα, ο τόπος και οι άνθρωποι (Ανθολόγιο) Β΄ Γυμνασίου

12

Δραματική Ποίηση, Ευριπίδη - Ελένη Γ΄ Γυμνασίου

13

Δραματική Ποίηση, Αριστοφάνη - Όρνιθες Γ΄ Γυμνασίου

14

Αρχαία Ιστορία Α΄ Γυμνασίου

15

Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Β΄ Γυμνασίου

16

Τοπική Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου

17

Θρησκευτικά Α΄ Γυμνασίου

18

Θρησκευτικά Β΄ Γυμνασίου

19

Θρησκευτικά Γ΄ Γυμνασίου

20

Γερμανικά Α΄ Γυμνασίου

21

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου

22

Εικαστικά Γ΄ Γυμνασίου

23

Οδηγός Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου

24

Φυσική Αγωγή Α΄ Γυμνασίου

25

Φυσική Αγωγή Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου

26

ΣΕΠ Γ΄ Γυμνασίου

Υποστηρικτικό υλικό Γυμνασίου για το σχ. έτος 2006-07

Α/Α

Τίτλος

1

(DVD -VIDEO) Ιστορία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου

2

CD-ROM Α. Αρχαία Ελλάδα - Τόπος και άνθρωποι Β. Ηροδότου Ιστορίες Α΄, Β΄ Γυμνασίου

3

CD-ROM Ιστορία Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου

4

CD-ROM Τοπική Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου

5

CD-ROM Θρησκευτικά Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου

6

CD-ROM Φυσικής Αγωγής Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου

Με βάση τους παραπάνω πίνακες η 1η φάση της επιμόρφωσης αφορά τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν τα νέα διδακτικά πακέτα από το διδακτικό έτος 2006-07, δηλαδή τους εκπαιδευτικούς των κλάδων: ΠΕ 60 (Νηπιαγωγοί), ΠΕ 70 (Δάσκαλοι), ΠΕ 01, ΠΕ 02, ΠΕ 07, ΠΕ 08, ΠΕ 10, ΠΕ 11 και ΠΕ 13.

Ανάλογο επιμορφωτικό πρόγραμμα –με ανάλογες διαδικασίες- θα εφαρμοσθεί για το σχολικό έτος 2007-08 από 3 έως και 13 Σεπτεμβρίου 2007. Το πρόγραμμα αυτό θα αφορά τα υπόλοιπα νέα διδακτικά πακέτα των οποίων η διαδικασία παραγωγής θα έχει ολοκληρωθεί και θα έχουν διανεμηθεί στις σχολικές μονάδες.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Επιμορφωτών

Προκειμένου να υλοποιηθεί το επιμορφωτικό πρόγραμμα της 1ης φάσης θα απαιτηθεί εκτός των Σχολικών Συμβούλων των αντίστοιχων ειδικοτήτων να απασχοληθούν και επιπλέον επιμορφωτές. Οι επιμορφωτές αυτοί θα επιλεγούν από Μητρώο που θα δημιουργηθεί στο Π.Ι. σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση και θα ορισθούν με απόφαση του Συντονιστικού Συμβουλίου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ύστερα από εισήγηση της Υπευθύνου της Πράξης. Σημειώνεται, ότι η εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Επιμορφωτών αποκλείει την αντίστοιχη εκδήλωση για εγγραφή στο μητρώο Υπευθύνων Επιμορφωτικών Κέντρων (Ειδικών Συνεργατών) και αντιστρόφως.

Δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο έχουν:

α) οι Σχολικοί Σύμβουλοι, β) οι Σύμβουλοι – Υπεύθυνοι ΣΕΠ και οι Ειδικοί Πληροφόρησης ΚΕΣΥΠ γ) εκπαιδευτικοί με αντίστοιχη επιμορφωτική εμπειρία στα ΠΕΚ ή με δεκαετή τουλάχιστον διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση και οι οποίοι θα πρέπει να υπηρετούν και να διδάσκουν σχετικά μαθήματα σε σχολεία, δ) οι εκπαιδευτικοί του δημόσιου τομέα οι οποίοι έχουν εμπλακεί στην παραγωγή του νέου διδακτικού υλικού (συγγραφείς, κριτές κ.λπ.).

Τα έξοδα μετακινήσεων, διαμονής, διατροφής καθώς και η προβλεπόμενη ωριαία αποζημίωση θα καλυφθούν από πόρους του προγράμματος.

Όσοι εντάσσονται σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες, ανήκουν στους κλάδους που προαναφέρθηκαν και επιθυμούν να συμπεριληφθούν στο Μητρώο επιμορφωτών των εκπαιδευτικών καλούνται να καταθέσουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία που περιγράφεται στη συνέχεια. Διευκρινίζεται, ότι οι Σχολικοί Σύμβουλοι θα οριστούν, λόγω της ιδιότητάς τους, ως επιμορφωτές αλλά για λόγους τόσον τυπικούς όσον και λειτουργικούς απαιτείται η εκ μέρους τους υποβολή αίτησης.

· Οι αιτήσεις θα υποβληθούν μέσω του Διαδικτύου (Internet) από τη Δευτέρα 22 Μαΐου 2006 έως και τη Δευτέρα 5 Ιουνίου 2006 στη διεύθυνση www.pi-schools.gr – επιλογή «Ταχύρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα νέα διδακτικά πακέτα».

· Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν από Υπηρεσίες (Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, Διευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης, Σχολικές Μονάδες κλπ.) οι οποίες έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο (Internet) μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (www.sch.gr) και, επομένως, απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να γνωρίζει το «αναγνωριστικό» και τον «κωδικό χρήστη» της αντίστοιχης Υπηρεσίας. Αιτήσεις που θα υποβληθούν μέσω άλλων φορέων (παρόχων υπηρεσιών Internet, ISP) δεν γίνονται δεκτές από το Πληροφοριακό Σύστημα της Πράξης.

· Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης δεν παρέχεται η δυνατότητα διόρθωσης ή η εκ νέου υποβολή της. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να μελετήσουν την αίτηση και να γνωρίζουν εκ των προτέρων τα στοιχεία που απαιτούνται για τη συμπλήρωσή της.

· Αιτήσεις που θα υποβληθούν αργότερα από την προαναφερθείσα ημερομηνία δεν θα ληφθούν υπόψη. Επίσης, δεν θα ληφθούν υπόψη αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφτηκε.

Όσοι επιλεγούν ως επιμορφωτές:

1. Θα κληθούν να καταθέσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία θα πιστοποιούν τα στοιχεία της αίτησής τους.

2. Θα συμμετάσχουν σε επιμορφωτικό πρόγραμμα το οποίο θα πραγματοποιηθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Επιμορφωτές Κλάδου ΠΕ 60 - Νηπιαγωγών

Τόπος

Χρόνος

Θεσσαλονίκη

Τρίτη, 27 Ιουνίου 2006

Σχολικοί Σύμβουλοι και λοιποί επιμορφωτές των Περιφερειών: Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Αθήνα

Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2006

Σχολικοί Σύμβουλοι και λοιποί επιμορφωτές όλων των άλλων Περιφερειών.

Επιμορφωτές Κλάδου ΠΕ 70 - Δασκάλων

Τόπος

Χρόνος

Αθήνα

Τρίτη, 20 Ιουνίου 2006 και Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2006

Όλοι οι Σχολικοί Σύμβουλοι των Περιφερειών: Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου και λοιποί επιμορφωτές της Περιφέρειας Αττικής.

Αθήνα

Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2006 και Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2006

Όλοι οι υπόλοιποι επιμορφωτές των Περιφερειών: Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου.

Ηράκλειο Κρήτης

Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2006 και Τρίτη, 27 Ιουνίου 2006

Σχολικοί Σύμβουλοι και λοιποί επιμορφωτές της Περιφέρειας Κρήτης.

Πάτρα

Τρίτη, 27 Ιουνίου 2006 και Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2006

Σχολικοί Σύμβουλοι και λοιποί επιμορφωτές των Περιφερειών: Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων και Ηπείρου.

Θεσσαλονίκη

Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2006 και Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2006

Σύμβουλοι και λοιποί επιμορφωτές των Περιφερειών: Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Επιμορφωτές Κλάδων ΠΕ 01 – Θεολόγων, ΠΕ 07 – Γερμανικών, ΠΕ 08 – Εικαστικών, ΠΕ 10 – Κοινωνιολόγων, ΠΕ 11 – Φυσικής Αγωγής και ΠΕ 13 - Νομικών και Πολιτικών Επιστημών

Τόπος

Χρόνος

Αθήνα

Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2006

Σχολικοί Σύμβουλοι και λοιποί επιμορφωτές όλων των Περιφερειών.

Επιμορφωτές Κλάδου ΠΕ 02 - Φιλολόγων

Τόπος

Χρόνος

Αθήνα

Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2006 και Τρίτη, 27 Ιουνίου 2006

Σχολικοί Σύμβουλοι και λοιποί επιμορφωτές όλων των Περιφερειών εκτός Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης..

Θεσσαλονίκη

Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2006 και Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2006

Σχολικοί Σύμβουλοι και λοιποί επιμορφωτές των Περιφερειών: Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Επιμορφωτές ΣΕΠ

Τόπος

Χρόνος

Αθήνα

Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2006

Οι επιμορφωτές όλων των Περιφερειών εκτός Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Θεσσαλονίκη

Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2006

Οι επιμορφωτές των Περιφερειών: Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Τα έξοδα μετακινήσεων, διαμονής, διατροφής, ημερήσιας αποζημίωσης κλπ. που θα απαιτηθούν για όσους μετακινηθούν στους τόπους διεξαγωγής των ανωτέρω επιμορφωτικών προγραμμάτων θα καταβληθούν από πόρους του Τεχνικού Δελτίου Έργου (Υποέργο 01).

Πληροφορίες παρέχονται, στα τηλέφωνα 210 6082517 (κ. Ευστρατία Σοφού), 210 6395997 (κ. Χαράλαμπος Μπαμπαρούτσης) ή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Ειδικών Συνεργατών

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα κατά την 1η φάση θα διαρκέσει από 4 Σεπτεμβρίου 2006 έως 14 Σεπτεμβρίου 2006 και θα πραγματοποιηθεί στα ΠΕΚ και σε 1300 περίπου Επιμορφωτικά Κέντρα (Ε.Κ.), τα οποία θα οριστούν από το Π.Ι. σε συνεργασία με τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης και τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για: α) την υλοποίηση και παρακολούθηση του Προγράμματος Επιμόρφωσης σε τοπικό επίπεδο σε συνεργασία με τις Ομάδες Διοικητικής και Επιστημονικής Υποστήριξης της Πράξης οι οποίες έχουν συγκροτηθεί στο Π.Ι., β) την καταγραφή παρουσιών των επιμορφωτών και τη διανομή και συλλογή των παρουσιολογίων των επιμορφούμενων, γ) την παραλαβή, αναπαραγωγή και διανομή επιμορφωτικού (π.χ. σημειώσεις των επιμορφωτών) και ενημερωτικού υλικού, δ) τη διανομή – συλλογή ερωτηματολογίων, ε) τη σύνταξη έκθεσης εφαρμογής και λειτουργίας του Προγράμματος και στ) την αποστολή όλου του σχετικού υλικού στο Π.Ι. κρίθηκε απαραίτητο να οριστούν, κατά τόπους, Ειδικοί Συνεργάτες (Υπεύθυνοι Επιμορφωτικών Κέντρων) που θα είναι υπεύθυνοι για τα προαναφερθέντα.

Οι Ειδικοί Συνεργάτες θα οριστούν με απόφαση του Σ.Σ. του Π.Ι. μετά από εισήγηση της Υπευθύνου της Πράξης και θα επιλεγούν από το μητρώο που θα δημιουργηθεί στο Π.Ι. σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση. Σημειώνεται, ότι η εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Υπευθύνων Επιμορφωτικών Κέντρων (Ειδικών Συνεργατών) αποκλείει την αντίστοιχη εκδήλωση για εγγραφή στο μητρώο Επιμορφωτών και αντιστρόφως.

Δικαίωμα εγγραφής στο μητρώο έχουν:

α) οι Διευθυντές, οι Υποδιευθυντές και οι Γραμματείς των ΠΕΚ, β) Οι Προϊστάμενοι Γραφείων Εκπαίδευσης και γ) οι Διευθυντές ή οι Υποδιευθυντές των Σχολικών Μονάδων που θα οριστούν ως Επιμορφωτικά Κέντρα αφού αυτοί λόγω της ιδιότητάς τους έχουν την κύρια ευθύνη της σχολικής μονάδας της οποίας προΐστανται. Τα έξοδα μετακινήσεων, διαμονής, διατροφής καθώς και η προβλεπόμενη αποζημίωση θα καλυφθούν από πόρους του προγράμματος.

Όσοι εντάσσονται σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες και επιθυμούν να συμπεριληφθούν στο Μητρώο Υπευθύνων Επιμορφωτικών Κέντρων (Ειδικών Συνεργατών) καλούνται να καταθέσουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία που περιγράφεται στη συνέχεια.

· Οι αιτήσεις θα υποβληθούν μέσω του Διαδικτύου (Internet) από τη Δευτέρα 22 Μαΐου 2006 έως και τη Δευτέρα 5 Ιουνίου 2006 στη διεύθυνση www.pi-schools.gr – επιλογή «Ταχύρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα νέα διδακτικά πακέτα».

· Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν από Υπηρεσίες (Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, Διευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης, Σχολικές Μονάδες κλπ.) οι οποίες έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο (Internet) μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (www.sch.gr) και, επομένως, απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να γνωρίζει το «αναγνωριστικό» και τον «κωδικό χρήστη» της αντίστοιχης Υπηρεσίας. Αιτήσεις που θα υποβληθούν μέσω άλλων φορέων (παρόχων υπηρεσιών Internet, ISP) δεν γίνονται δεκτές από το Πληροφοριακό Σύστημα της Πράξης.

· Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης δεν παρέχεται η δυνατότητα διόρθωσης ή η εκ νέου υποβολή της. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να μελετήσουν την αίτηση και να γνωρίζουν εκ των προτέρων τα στοιχεία που απαιτούνται για τη συμπλήρωσή της.

· Αιτήσεις που θα υποβληθούν αργότερα από την προαναφερθείσα ημερομηνία δεν θα ληφθούν υπόψη. Επίσης, δεν θα ληφθούν υπόψη αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφτηκε.

Όσοι επιλεγούν ως Ειδικοί Συνεργάτες:

1. Θα κληθούν να καταθέσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία θα πιστοποιούν τα στοιχεία της αίτησής τους.

2. Θα συμμετάσχουν σε επιμορφωτικό –ενημερωτικό πρόγραμμα για το σκοπό και τους στόχους του Έργου, την οικονομική του διαχείριση κλπ. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου 2006 στις πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Κομοτηνή και Πάτρα. Οι ακριβείς ημερομηνίες καθώς και η κατανομή των Ειδικών Συνεργατών στις παραπάνω πόλεις για την παρακολούθηση του επιμορφωτικού προγράμματος θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως σε όσους επιλεγούν.

Τα έξοδα μετακινήσεων, διαμονής, διατροφής, ημερήσιας αποζημίωσης κλπ. που θα απαιτηθούν για όσους μετακινηθούν στους τόπους διεξαγωγής των ανωτέρω επιμορφωτικών προγραμμάτων θα καταβληθούν από πόρους του Τεχνικού Δελτίου Έργου (Υποέργο 01).

Οι Ειδικοί Συνεργάτες θα είναι υπεύθυνοι, σε συνεργασία με τις Ομάδες Διοικητικής και Επιστημονικής Υποστήριξης της Πράξης, για την καταγραφή σε καταλόγους των επιμορφουμένων, τη διανομή και συλλογή των παρουσιολογίων (επιμορφωτών και επιμορφουμένων), την παραλαβή-διανομή επιμορφωτικού και ενημερωτικού υλικού, τη συγκέντρωση και αποστολή των παραστατικών των δαπανών που θα γίνουν στο πλαίσιο του έργου και την αποστολή τους στο Π.Ι., καθώς και τη σύνταξη τελικής έκθεσης για κάθε φάση εφαρμογής του προγράμματος. Τέλος, οι Ειδικοί Συνεργάτες, θα έχουν την γενικότερη ευθύνη επίβλεψης για την εύρυθμη λειτουργία του Επιμορφωτικού Κέντρου.

Πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 210 6082402 (κ. Ελένη Τζελέπη), 210 6397088 (κ. Διονύσης Λουκέρης) ή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]

Η Υπεύθυνη της Πράξης

Ευανθία Μακρή-Μπότσαρη

Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕΕ

Αντιπρόεδρος του Π.Ι.

� �

3ο Κ.Π.Σ.\2ο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.\Α.Π. Α2 Μέτρο 2.1\Ενέργεια .2.1.1\Κατ. Πράξεων 2.1.1.β

«Ταχύρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα νέα διδακτικά πακέτα»

Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (75%) και από το Ελληνικό Δημόσιο (25%)

PAGE

2