Δ Ε Σ Μ Ο Σ Γ Ι Α Τ Ο Υ Σ Ν Ε Ο Υ Σ - newsbomb.gr...2017/04/12  · " Δ Ε Σ Μ...

16
ΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ Καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας και παράλληλη στήριξη κοινωφελών οργανισμών στην Ελλάδα. WWW.DESMOS.ORG Μέγας Δωρητής: Δωρητής:

Transcript of Δ Ε Σ Μ Ο Σ Γ Ι Α Τ Ο Υ Σ Ν Ε Ο Υ Σ - newsbomb.gr...2017/04/12  · " Δ Ε Σ Μ...

Page 1: Δ Ε Σ Μ Ο Σ Γ Ι Α Τ Ο Υ Σ Ν Ε Ο Υ Σ - newsbomb.gr...2017/04/12  · " Δ Ε Σ Μ Ο Σ Γ Ι Α Τ Ο Υ Σ Ν Ε Ο Υ Σ " Π Ο Ι Ο Τ Ι Κ Ο Σ Α Ν Τ

ΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

Καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας και παράλληλη

στήριξη κοινωφελών οργανισμών στην Ελλάδα.W W W . D E S M O S . O R G

Μέγας Δωρητής: Δωρητής:

Page 2: Δ Ε Σ Μ Ο Σ Γ Ι Α Τ Ο Υ Σ Ν Ε Ο Υ Σ - newsbomb.gr...2017/04/12  · " Δ Ε Σ Μ Ο Σ Γ Ι Α Τ Ο Υ Σ Ν Ε Ο Υ Σ " Π Ο Ι Ο Τ Ι Κ Ο Σ Α Ν Τ

ΔΕΣΜΟΣ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Το μοναδικό one-stop shop για την ουσιώδη προσφορά στην Ελλάδα.

Αποστολή μας είναι να στηρίξουμε τους κοινωφελείς οργανισμούς της Ελλάδας να επιτελέσουν το έργο τους, καλύπτοντας τις ανάγκες τους

και διευκολύνοντας τη διαδικασία της δωρεάς για τον δωρητή.

Όραμά μας είναι να κάνουμε την προσφορά τρόπο ζωής για όλους.

0 2 W W W . D E S M O S . O R G

Page 3: Δ Ε Σ Μ Ο Σ Γ Ι Α Τ Ο Υ Σ Ν Ε Ο Υ Σ - newsbomb.gr...2017/04/12  · " Δ Ε Σ Μ Ο Σ Γ Ι Α Τ Ο Υ Σ Ν Ε Ο Υ Σ " Π Ο Ι Ο Τ Ι Κ Ο Σ Α Ν Τ

0 3 W W W . D E S M O S . O R G

Ο ΔΕΣΜΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Εκτιμώμενη αξία

αγαθών

>3,5 εκ. €250 εταιρείες

>1.000 εθελοντές 300.000 επωφελούμενοι

700 κοινωφελείς οργανισμοί

Page 4: Δ Ε Σ Μ Ο Σ Γ Ι Α Τ Ο Υ Σ Ν Ε Ο Υ Σ - newsbomb.gr...2017/04/12  · " Δ Ε Σ Μ Ο Σ Γ Ι Α Τ Ο Υ Σ Ν Ε Ο Υ Σ " Π Ο Ι Ο Τ Ι Κ Ο Σ Α Ν Τ

"ΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ" 2016-2017

Αξιοποίηση πόρων εκστρατείας Greek Crowdfund (καλοκαίρι 2015).

Αποτελεί το 4ο πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας του Δεσμού και προβλέπει την πρόσληψη άνεργων νέων έως 30 ετών,

σε κοινωφελείς οργανισμούς της Ελλάδας για ένα έτος.

0 4 W W W . D E S M O S . O R G

Page 5: Δ Ε Σ Μ Ο Σ Γ Ι Α Τ Ο Υ Σ Ν Ε Ο Υ Σ - newsbomb.gr...2017/04/12  · " Δ Ε Σ Μ Ο Σ Γ Ι Α Τ Ο Υ Σ Ν Ε Ο Υ Σ " Π Ο Ι Ο Τ Ι Κ Ο Σ Α Ν Τ

Νεανική ανεργία 52,4% *

1 στους 3 Έλληνες στα όρια της φτώχειας και τουκοινωνικού αποκλεισμού **

Κλιμακούμενες ανθρωπιστικές ανάγκες και περιορισμένοι πόροι στους οργανισμούς που τις

εξυπηρετούν

Έλλειψη χρηματοδότησης (ανθρώπινο δυναμικό/

λειτουργικά έξοδα): η πιο απαιτητική και επιτακτική

ανάγκη, η οποία είναι πολύ δύσκολο να καλυφθεί * EUROSTAT, Μάρτιος 2016, http://bit.ly/eurostatYouthUnemployment (τελευταία επίσκεψη στον

ιστότοπο: 3 Ιουλίου 2016)

**ΕΛΣΤΑΤ, 2014, http://bit.ly/elstatPovertySocialExclusion (τελευταία επίσκεψη στον ιστότοπο: 3

Ιουλίου 2016)

ΓΙΑΤΙ "ΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ"

W W W . D E S M O S . O R G0 5

Page 6: Δ Ε Σ Μ Ο Σ Γ Ι Α Τ Ο Υ Σ Ν Ε Ο Υ Σ - newsbomb.gr...2017/04/12  · " Δ Ε Σ Μ Ο Σ Γ Ι Α Τ Ο Υ Σ Ν Ε Ο Υ Σ " Π Ο Ι Ο Τ Ι Κ Ο Σ Α Ν Τ

"ΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ" ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

W W W . D E S M O S . O R G0 6

50.000 ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1 ΧΡΟΝΟΣ15 ΝΕΟΙ

15 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Page 7: Δ Ε Σ Μ Ο Σ Γ Ι Α Τ Ο Υ Σ Ν Ε Ο Υ Σ - newsbomb.gr...2017/04/12  · " Δ Ε Σ Μ Ο Σ Γ Ι Α Τ Ο Υ Σ Ν Ε Ο Υ Σ " Π Ο Ι Ο Τ Ι Κ Ο Σ Α Ν Τ

"ΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ" ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

W W W . D E S M O S . O R G0 7

Για 7/15 οργανισμούς: τα άτομα που προσελήφθησαν ήταν είτε οι πρώτοι εργαζόμενοι είτε τα μοναδικά άτομα στην

εξυπηρέτηση της συγκεκριμένης θέσης.

«Χωρίς τη στήριξη του Δεσμού τα εκπαιδευτικά

προγράμματα του οργανισμού θα είχαν καταρρεύσει. Με τον ενθουσιασμό της έφερε νέες ιδέες κι άλλαξε την κουλτούρα του οργανισμού ώστε να συνεχίσει το

κοινωνικό του έργο.» Δημήτρης Αντωνιάδης, Διευθυντής ΜΚΟ CIVISplus,

για τη Συμμετέχουσα του "Δεσμός για τους Νέους", Ιωάννα Τσέτικα

Page 8: Δ Ε Σ Μ Ο Σ Γ Ι Α Τ Ο Υ Σ Ν Ε Ο Υ Σ - newsbomb.gr...2017/04/12  · " Δ Ε Σ Μ Ο Σ Γ Ι Α Τ Ο Υ Σ Ν Ε Ο Υ Σ " Π Ο Ι Ο Τ Ι Κ Ο Σ Α Ν Τ

"ΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ" ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

W W W . D E S M O S . O R G0 8

10 /15 συμμετέχοντες: είχαν την πρώτη ευκαιρία να εργαστούν

στο αντικείμενο σπουδών τους.

«Ήταν μια πραγματικά εξαιρετική εμπειρία, η οποία

μου άλλαξε τη ζωή! Εργάζομαι σε έναν οργανισμό ο

οποίος με εμπνέει και κάνω μια δουλειά που

αγαπώ. Νιώθω πολύ τυχερή και η συμβολή του

Δεσμού σε αυτό ήταν τεράστια! Σας ευχαριστώ.» Μαριλένα Κάκκου, Συμμετέχουσα "Δεσμός για τους Νέους"

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Οργάνωση Γη

Page 9: Δ Ε Σ Μ Ο Σ Γ Ι Α Τ Ο Υ Σ Ν Ε Ο Υ Σ - newsbomb.gr...2017/04/12  · " Δ Ε Σ Μ Ο Σ Γ Ι Α Τ Ο Υ Σ Ν Ε Ο Υ Σ " Π Ο Ι Ο Τ Ι Κ Ο Σ Α Ν Τ

"ΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ" ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

W W W . D E S M O S . O R G0 9

13/15 νέοι συνεχίζουν σήμερα να εργάζονται, μετά τη λήξη του

προγράμματος

εκ των οποίων οι 11/15 εργάζονται στις ίδιες θέσεις, καθώς οι οργανισμοί εξασφάλισαν την απαιτούμενη χρηματοδότηση.

Page 10: Δ Ε Σ Μ Ο Σ Γ Ι Α Τ Ο Υ Σ Ν Ε Ο Υ Σ - newsbomb.gr...2017/04/12  · " Δ Ε Σ Μ Ο Σ Γ Ι Α Τ Ο Υ Σ Ν Ε Ο Υ Σ " Π Ο Ι Ο Τ Ι Κ Ο Σ Α Ν Τ

"ΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ" ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

W W W . D E S M O S . O R G1 0

Xάρις στις δωρεές της Ελληνικής Πρωτοβουλίας (The Hellenic Inititative) και της εταιρείας VISA, ύψους 100.000$ και 50.000€ αντίστοιχα, ο Δεσμός είναι σε θέση να συνεχίσει το

πρόγραμμα!

Page 11: Δ Ε Σ Μ Ο Σ Γ Ι Α Τ Ο Υ Σ Ν Ε Ο Υ Σ - newsbomb.gr...2017/04/12  · " Δ Ε Σ Μ Ο Σ Γ Ι Α Τ Ο Υ Σ Ν Ε Ο Υ Σ " Π Ο Ι Ο Τ Ι Κ Ο Σ Α Ν Τ

"ΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ" 2017-2018

Η κατάσταση στη χώρα είναι η ίδια*, τα προβλήματα παραμένουν.

Οι νέοι μπορούν να κάνουν τη διαφορά!

Οι αιτήσεις για τον νέο κύκλο του προγράμματος έχουν ανοίξει. Θα στηριχθούν τουλάχιστον 8 κοινωφελείς οργανισμοί με την

πρόσληψη άνεργων νέων έως 30 ετών, για ένα έτος.

1 1 W W W . D E S M O S . O R G

Μέγας Δωρητής: Δωρητής:

* Η Ελλάδα διατηρεί την 4η θέση στον Παγκόσμιο Δείκτη Εξαθλίωσης του Bloomberg και για το 2017, που

διαμορφώνεται με βάση τον πληθωρισμό και την ανεργία. Πηγή: Bloomberg surveys

Page 12: Δ Ε Σ Μ Ο Σ Γ Ι Α Τ Ο Υ Σ Ν Ε Ο Υ Σ - newsbomb.gr...2017/04/12  · " Δ Ε Σ Μ Ο Σ Γ Ι Α Τ Ο Υ Σ Ν Ε Ο Υ Σ " Π Ο Ι Ο Τ Ι Κ Ο Σ Α Ν Τ

"ΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ" ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1 2 W W W . D E S M O S . O R G

Ανοιχτό κάλεσμα σε κοινωφελείς οργανισμούς μη κερδοσκοπικού

χαρακτήρα και άνεργους νέους έως 30 ετών.

Από κοινού ηλεκτρονική υποβολή αίτησης από υποψήφιο και κοινωφελή οργανισμό.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Κυριακή 30 Απριλίου 2017

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: Μάιος 2017

Δωρητές:Περισσότερες πληροφορίες:

www.desmos.org

Page 13: Δ Ε Σ Μ Ο Σ Γ Ι Α Τ Ο Υ Σ Ν Ε Ο Υ Σ - newsbomb.gr...2017/04/12  · " Δ Ε Σ Μ Ο Σ Γ Ι Α Τ Ο Υ Σ Ν Ε Ο Υ Σ " Π Ο Ι Ο Τ Ι Κ Ο Σ Α Ν Τ

"ΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ" ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1 3 W W W . D E S M O S . O R G

Τι περιλαμβάνει μια πλήρης αίτηση:Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχήςΒιογραφικό σημείωμα υποψηφίουΑντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υποψηφίουΑντίγραφο ενημερωμένης κάρτας ανεργίας υποψηφίουΕπιστολή επιθυμίας συνεργασίαςΚαταστατικό κοινωφελούς οργανισμού

Δωρητές:Περισσότερες πληροφορίες:

www.desmos.org

Page 14: Δ Ε Σ Μ Ο Σ Γ Ι Α Τ Ο Υ Σ Ν Ε Ο Υ Σ - newsbomb.gr...2017/04/12  · " Δ Ε Σ Μ Ο Σ Γ Ι Α Τ Ο Υ Σ Ν Ε Ο Υ Σ " Π Ο Ι Ο Τ Ι Κ Ο Σ Α Ν Τ

"ΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1 4 W W W . D E S M O S . O R G

Περιγραφή θέσης εργασίας/project

Προφίλ υποψηφίου & οργανισμού

Αντίκτυπος προτεινόμενης θέσης/project (ποιοτικός και ποσοτικός)

Βιωσιμότητα θέσης εργασίας

Εύρος ειδικοτήτων, πεδίου δράσης και γεωγραφικής εκπροσώπησης

Δωρητές:Περισσότερες πληροφορίες:

www.desmos.org

Page 15: Δ Ε Σ Μ Ο Σ Γ Ι Α Τ Ο Υ Σ Ν Ε Ο Υ Σ - newsbomb.gr...2017/04/12  · " Δ Ε Σ Μ Ο Σ Γ Ι Α Τ Ο Υ Σ Ν Ε Ο Υ Σ " Π Ο Ι Ο Τ Ι Κ Ο Σ Α Ν Τ

"ΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ" ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1 5 W W W . D E S M O S . O R G

Μηνιαίος έλεγχος παραστατικών και καταβολές δόσεων

προγράμματος Μηνιαίες και τριμηνιαίες αναφορές προόδου Τακτική επικοινωνία με συμμετέχοντες και επισκέψεις στους οργανισμούς Τελική αξιολόγηση

Δωρητές:Περισσότερες πληροφορίες:

www.desmos.org

Page 16: Δ Ε Σ Μ Ο Σ Γ Ι Α Τ Ο Υ Σ Ν Ε Ο Υ Σ - newsbomb.gr...2017/04/12  · " Δ Ε Σ Μ Ο Σ Γ Ι Α Τ Ο Υ Σ Ν Ε Ο Υ Σ " Π Ο Ι Ο Τ Ι Κ Ο Σ Α Ν Τ

ΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

Ευχαριστούμε!

W W W . D E S M O S . O R G

Μέγας Δωρητής: Δωρητής: