μ ήν α - Adeti · 2021. 1. 26. · € μ ή να Ε Τ Η Σ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Η €...

of 4 /4
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΑΣ € μήνα Δημιουργία π ροφίλ : Δημιουργία ψηφιακής εικόνας ( φωτογραφία π ροφίλ ) Σύνταξη & ανάρτηση βιογραφικού Υ π ερσύνδεση με άλλα π ροφίλ συνδρομητών για π ροτρο π ή των ε π ισκε π τών να μεταβούν & στο δικό σας π ροφίλ . € μήνα ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ Όλες τις π αροχές SILVER και ε π ι π λέον : 1 advertorial ( άρθρο στη στήλη blog) Δημιουργία ψηφιακού album Μεταφόρτωση video Buttons π ροτρο π ής (site & newsletter) π ου θα οδηγούν έμμεσα στο π ροφίλ σας Social media post με εσάς Προβιβασμένες θέσεις στην αρχική σελίδα

Embed Size (px)

Transcript of μ ήν α - Adeti · 2021. 1. 26. · € μ ή να Ε Τ Η Σ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Η €...

 • ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ

  ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΑΣ

  6€/μήναΔημιουργία προφίλ:

  Δημιουργία ψηφιακής εικόνας (φωτογραφία προφίλ)

  Σύνταξη & ανάρτηση βιογραφικούΥπερσύνδεση με άλλα προφίλ

  συνδρομητών για προτροπή τωνεπισκεπτών να μεταβούν & στο δικό

  σας προφίλ.

  8€/μήνα (ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ : 9 6€ )

  (ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ : 7 2€ )

  Όλες τις παροχές SILVER καιεπιπλέον:

  1 advertorial (άρθρο στη στήλη blog)

  Δημιουργία ψηφιακού albumΜεταφόρτωση video Buttons προτροπής

  (site & newsletter)που θα οδηγούν έμμεσα

  στο προφίλ σαςSocial media post με εσάς Προβιβασμένες θέσεις στην αρχική σελίδα

 • (ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ : 1 5 6€ )

  13€/μήνα

  Όλες τις παροχές GOLD καιεπιπλέον:

  2 advertorials (άρθρα στη στήλη blog)

  Δημιουργία ψηφιακήςπαρουσίασης (PDF)Banners γνωριμίας (site & newsletter)

  με φωτογραφία σας που θαοδηγούν άμεσα στο προφίλ σαςΠερισσότερες Προβιβασμένεςθέσεις στην αρχική σελίδα

  0 10 20 30 40 50

  Platinum

  Gold

  Silver

  ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΜΕΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΑΤ ΙΣΤ ΙΚΑ

  ΟΚΤ - ΔΕΚ 2 0 2 0

 • 15%

  β. ΠροεξόφλησηΣτην περίπτωση προεξόφλησης τηςσυνδρομής σας εξασφαλίζετε έκπτωση.

  SILVER 72€ 61 ,2€

  GOLD 96€ 81 ,6€

  PLATINUM 156€ 132 ,6€

  ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

  15%έ κ π τ ω σ ηέ κ π τ ω σ ηέ κ π τ ω σ η

  XX X

  α. Πληρωμή σε 2 ισόποσες δόσειςα' δόση: προκαταβάλλεταιβ' δόση: καταβάλλεται μετά από 6 μήνες

 • Το αντέτι, το πρώτο ψηφιακό δίκτυο παράδοσης &πολιτισμού, παρέχει υπηρεσίες προβολής και

  προώθησης, εκπληρώνοντας έναν επιτελικό σκοπό:την ανάδειξη των μονάδων & των ομάδων,

  μέσα από τη δράση, το έργο ή τα αγαθά τους. Μαζί μπορούμε να προβάλλουμε ένα τεκμήριοδισκογραφίας (CD) ή βιβλιογραφίας (μελέτη,

  βιβλίο, λεύκωμα), την τέχνη σας ή τη δράση τουφορέα σας σε ένα ευρύ κοινό με όμοιες προτιμήσεις

  & ενδιαφέροντα.

  Δε διαθέτουμε μία μορφή διαφήμισης-πανάκεια σε όλους.

  Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες σας και σας προτείνουμε λύσεις με τη μέγιστη διαφημιστική αξία.

  Συμπληρώστε αυτή τη φόρμα, για να διαφημιστείτε.

  https://www.adeti.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B5